Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Kratka navodila za uporabo

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Kratka navodila za uporabo
Družina VIRB
™
Kratka navodila za uporabo
Maj 2014
190-01627-63_0B
Natisnjeno na Tajvanu
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Odgovorni ste za varno uporabo naprave.‍ Garmin® ni
odgovoren za materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt, ki je
posledica kakršne koli uporabe te naprave pri kakršnih koli
dejavnostih.‍
Nameščanje pomnilniške kartice
Za uporabo naprave morate namestiti pomnilniško kartico
microSD™ z do 64 GB.‍ Za optimalno delovanje uporabite
pomnilniško kartico razreda 10 ali višjega.‍
1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.‍
2 Po potrebi odstranite komplet baterij.‍
3 V prostoru za baterijo potisnite nosilec kartice À proti
objektivu in ga dvignite.‍
4 Namestite pomnilniško kartico Á tako, da so pozlačenimi
5
6
7
8
stiki obrnjeni navzdol.‍
Zaprite ležišče kartice.‍
Ležišče kartice potisnite stran od objektiva, da ga zaklenete.‍
Ponovno namestite komplet baterij.‍
Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.‍
Nameščanje kompleta baterij
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.‍ Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.‍
1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.‍
2 Poiščite kovinske stike na koncu litij-ionske baterije.‍
3 Baterijo vstavite v njen prostor s stiki naprej.‍
4 Baterijo pritisnite na mesto.‍
2
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.‍
Polnjenje kompleta litij-ionskih baterij
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.‍
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila
družba Garmin.‍ Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila
družba Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.‍
OPOMBA: baterija se ne bo polnila izven temperaturnega
obsega od 0 do 45 °C (od 32 do 114 °F).‍
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici, vratih USB
računalnika ali pa uporabite izbirni dodatni polnilec baterij.‍ Za
več informacij obiščite www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat mini-USB Á.‍
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.‍
3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.‍
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.‍
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.‍ Ko se
baterija polni, indikator sveti oranžno.‍
5 Baterijo popolnoma napolnite.‍
Ko je baterija polna, indikator sveti zeleno.‍
6 Odstranite kabel USB in popolnoma zaprite zaščitni
pokrovček.‍
Namestitev naprave na nosilec
Priporočamo, da napravo nameščate na nosilec pri temperaturi
od 21 do 38 °C (od 70 do 100 °F).‍
Napravi je priložen nabor podstavkov in namestitvenih rok, ki jih
lahko uporabljate na različne načine.‍ V teh navodili je prikazana
ena od mogočih konfiguracij.‍ Za napravo lahko kupite tudi
dodatne nosilce, kot so nosilci, ki jih lahko nosite, nosilci za
vozila ali stativi.‍ Za več informacij obiščite www.garmin.com
/‍outdoor.‍
OPOMBA: privzeto mora biti kamera nameščena z zaslonom
obrnjenim navzgor, da snema pravilno usmerjen video.‍ Če
želite snemati z zaslonom obrnjenim navzdol, prilagodite
nastavitve (Napredne nastavitve snemanja).‍
1 Namestitveno površino temeljito očistite z vodo ali
alkoholom.‍
2 Folijo odstranite s podstavka À in spodnji del naprave trdno
pritisnite na namestitveno površino.‍
Odvisno od oblike namestitvene površine lahko uporabite
ravni ali zaobljeni spodnji del naprave.‍
Tipke
3 Počakajte vsaj 24 ur, da se spodnji del naprave prilepi na
namestitveno površino.‍
Izberite za pomikanje po menijih in nastavitvah.‍
4 Spoj Á namestite v spodnji del naprave.‍
5 Obroč z navoji  postavite nad spoj in ga privijte v spodnji
del naprave.‍
6 Namestitveno roko namestite à v spoj tako, da se zaskoči.‍
7 Krilati vijak Ä vstavite v zglob in ga privijte, da nastavite kot
zgloba.‍
8 Nosilec kamere Å vstavite v zgornji del namestitvene roke
tako, da se zaskoči.‍
9 Krilati vijak vstavite v zglob in ga privijte, da nastavite kot
zgloba.‍
10 Jeziček Æ na zadnji strani nosilca kamere namestite v režo
na zadnji strani kamere.‍
Pritisnite
gumba Ç na obeh straneh nosilca, sprednji del
11
kamere È pritisnite navzdol in spustite gumba.‍
Izberite za pomikanje po menijih in nastavitvah.‍
OK
Izberite za izbiro možnosti menija ali za fotografiranje.‍
MODE
Izberite za pomikanje po načinih.‍
Držite za vklop in izklop naprave.‍
REC
Za snemanje videa potisnite proti objektivu.‍
Vklop naprave
Napravo lahko vklopite z gumbom ali REC.‍
• Izberite .‍
Naprava se vklopi in prikaže iskalo.‍
• Premaknite REC proti objektivu.‍
Naprava se vklopi in začne snemati video.‍
Izklop naprave
OBVESTILO
Za preprečevanje izgube podatkov pred odstranjevanjem
baterije vedno izklopite napravo.‍
OPOMBA: naprave ne morete izklopiti med snemanjem videa.‍
1 Če je treba, premaknite REC stran od objektiva.‍
2 Držite .‍
Ko naprava shranjuje podatke dnevnika sledi in se izklaplja, je
na zaslonu prikazano .‍
Če morate odstraniti baterijo, počakajte, da se zaslon izklopi,
preden jo odstranite.‍
Načini
Ob pravilni namestitvi bi morala biti kamera trdno pritrjena in
se na nosilcu ne sme premikati.‍
12 Če je kamera na nosilcu ohlapna, sprednji del kamere
potisnite v nosilec, dokler se ne zaskoči.‍
Napravo lahko upravljate v več načinih.‍
ISKALO: prikaže iskalo kamere in podatke o stanju.‍
PREDVAJANJE: omogoča ogled posnetih videov in fotografij.‍
ARMATURNA PLOŠČA: prikaže podatke senzorja v grafikonih
in podatkovnih poljih (samo VIRB Elite).‍
NASTAVITEV: omogoča spreminjanje nastavitev kamere.‍
Preklapljanje načinov
1 Izberite MODE za pomikanje skozi razpoložljive načine.‍
2 Ko se na zaslonu prikaže želeni način, nehajte izbirati
MODE.‍
Video
Snemanje videa
OPOMBA: če se med snemanjem videa zelo zmanjša energija
baterije, naprava samodejno ustavi snemanje, shrani video in
se varno izklopi.‍
3
1 Potisnite REC proti objektivu za začetek snemanja videa.‍
Če je naprava izklopljena, se samodejno vklopi.‍ Naprava
takoj začne snemati video.‍
Potisnite
REC stran od objektiva za konec snemanja videa.‍
2
Video se shrani na pomnilniško kartico kot datoteka MP4 in
dnevnik sledi videa se shrani na pomnilniško kartico kot
datoteka GPX.‍
Nastavitve videa
Izberite MODE > NASTAVITEV > VIDEO.‍
Način: nastavi ločljivost, razmerje prikaza in hitrost sličic.‍
Vidno polje: nastavi raven povečave.‍
Zanka: omogoča snemanje v zanki in nastavi število minut
posnetka za shranjevanje pri snemanju v zanki.‍
Samodejno snemanje: omogoča samodejno snemanje.‍ Med
premikanjem začne samodejno snemati, ko se začne
naprava premikati.‍ Smučarski način začne samodejno
snemati, ko se začne naprava premikati po hribu navzdol
(samo model VIRB Elite).‍
Mikrofon: omogoči mikrofon.‍
Napredne nastavitve snemanja
2 Izberite
in , da izberete fotografijo ali video.‍
Videi so označeni z .‍
3 Izberite OK.‍
Predvajanje videa lahko nadzirate s kontrolniki na zaslonu.‍
Brisanje fotografij in videoposnetkov
1 Izberite MODE > PREDVAJANJE.‍
2 Izberite in , da izberete fotografijo ali video.‍
3 Izberite OK > .‍
Armaturne plošče
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.‍
Armaturna plošča je skupina podatkovnih polj, grafikonov ali
grafov podatkov iz senzorjev naprave in povezanih senzorjev
ANT‍+™.‍ Armaturne plošče posredujejo trenutne in zgodovinske
podatke senzorjev, zabeležene v dnevnik sledi.‍
Ogled armaturnih plošč
1 Izberite MODE > ARMATURNA PLOŠČA.‍
2 Za premikanje po armaturnih ploščah izberite
ali
.‍
Združevanje ANT‍+ senzorjev
Izberite MODE > NASTAVITEV > DODATNO.‍
Popravljanje objektiva: popravi sodčkasto popačenje širokega
kota in zoži polje pogleda.‍ Samodejno nastavi Vidno polje
na možnost Velika povečava v nastavitvah videa.‍
Stabiliziranje: vklopi stabilizator slike za zmanjšanje tresenja
videa.‍ Samodejno omogoči Popravljanje objektiva.‍
Obrni fotoaparat: kamero nastavi za snemanje videa in slik z
zaslonom, obrnjenim navzgor ali navzdol.‍ Ta stran navzdol
zajame pravilno obrnjen video in fotografije z zaslonom,
obrnjenim navzdol.‍
Ko združljiv senzor ANT‍+ združite z napravo, se podatki
senzorja dodajo v dnevnik sledi, ogledate pa si jih lahko na
nadzornih ploščah.‍
1 Vklopite senzor, nato pa napravo in senzor približajte na 3 m
(10 čevljev) razdalje.‍
2 Na napravi izberite MODE > NASTAVITEV > TIPALA.‍
3 Na napravi izberite vrsto senzorja za združitev.‍
Ikona senzorja utripne.‍ Ko začne ikona svetiti, je senzor
združen in povezan.‍
Fotografije
Sledi
Fotografiranje
Z napravo lahko fotografirate na več načinov.‍
• Izberite MODE > ISKALO, z iskalom usmerite kamero in
izberite .‍
• Kjer koli razen na zaslonu za predvajanje, držite .‍
Naprava kratko prikaže fotografijo in se nato vrne na stran, ki
ste jo uporabljali.‍
• Med snemanjem videa izberite
za zajem fotografije z isto
ločljivostjo kot pri snemanju videa.‍
Fotografije, posnete med snemanjem videa, vedno
uporabljajo normalni način fotografij.‍ Način zaporednih
posnetkov je med snemanjem videa prezrt.‍
Nastavitve fotografij
Izberite MODE > NASTAVITEV > Fotografije.‍
Ločljivost: nastavi ločljivost fotografij.‍
Način: nastavi način snemanja.‍ Zaporedje posnamejo več
fotografij v hitrem zaporedju, da bi ujeli določen trenutek, npr.‍
prečenje ciljne črte pri teku.‍
Samosprožilec: nastavi časovnik za zakasnitev fotografiranja.‍
Ponavljanje vklopljeno samodejno ponavlja časovni
interval in snema fotografije, dokler ponovno ne pritisnete .‍
Časovni žig: fotografiji doda datumski žig.‍
Predvajanje
Ogled fotografij in videov
Fotografije in posnete videe si lahko ogledate na zaslonu
naprave.‍
1 Izberite MODE > PREDVAJANJE.‍
4
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri VIRB Elite.‍
Sled je posnetek vaše poti.‍ Dnevnik sledi vsebuje podatke o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.‍ Če ste z napravo združili
senzorje ANT‍+, so v dnevniku sledi podatki iz povezanih
senzorjev.‍
Ko je naprava vklopljena, beleži neprekinjen dnevnik sledi.‍ Ob
vsakem izklopu naprave se sled shrani na pomnilniško kartico
kot datoteka FIT.‍ Naprava beleži tudi ločeni dnevnik sledi za
vsako snemanje videa.‍ Dnevniki sledi videa se ob vsaki
ustavitvi snemanja videa shranijo kot datoteke GPX na
pomnilniško kartico.‍ Dnevniki sledi vključujejo podatke točk sledi
v enosekundnih intervalih.‍
Dnevnike sledi GPX in FIT si lahko v računalniku ogledate z
aplikacijo BaseCamp™.‍ Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/‍basecamp.‍ Poleg tega si lahko dnevnike
sledi FIT ogledate in jih naložite v Garmin Connect™.‍ A dodatne
informacije obiščite http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Informacije o napravi
Nastavitve sistema
Izberite MODE > NASTAVITEV > SISTEM.‍
GPS: omogoči napravi, da začne prejemati satelitske signale
GPS.‍ Med snemanjem omogoči prejem signalov GPS le, ko
kamera snema videoposnetek (samo model VIRB Elite).‍
Lučka pri snemanju: vklopi ali izklopi lučko za snemanje.‍
Zvoki: vklopi ali izklopi zvoke.‍
Čas: nastavi obliko prikaza časa in datuma.‍
Merske enote: nastavi merske enote.‍
Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.‍
Ponastavi nastavitve: obnovi privzete nastavitve naprave.‍
Vizitka: prikaže pomembne informacije o programski opremi in
ID naprave.‍
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Za čiščenje objektiva ne uporabljajte suhe krpe, saj lahko
poškodujete premaz objektiva proti rosenju.‍
Napravo obrišite z mehko krpo, ki ne pušča prask, navlaženo
z vodo ali alkoholom.‍
Specifikacije
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija za polnjenje
Življenjska doba baterije
Do 3 ure
Vodoodpornost
Vodoodporno v skladu z IEC 60529 IPX7
Obseg delovne
temperature
Od -15 do 60 ºC (od 5 do 140 ºF)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT‍+ protokol brezžične
komunikacije
Wi-Fi® IEEE 802,11 b/g pri 2,4 GHz
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.‍
• Obiščite www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Obiščite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.‍
Podpora in posodobitve
Program Garmin VIRB omogoča preprost dostop do teh orodij
in storitev za vašo napravo.‍
• Pregled in urejanje posnetih videoposnetkov
• Pregled dnevnikov sledi
• Povezovanje dnevnikov sledi s posnetimi videoposnetki
• Posodobitve programske opreme in funkcij
Program Garmin VIRB je na voljo za računalnike Windows® in
Mac®.‍ Za več informacij obiščite www.garmin.com/‍VIRB.‍
5
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. VIRB™, ANT+™, Garmin
Connect™ in BaseCamp™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
Za podatke o odprtokodni licenci, povezane s tem izdelkom, si oglejte
datoteko wifi_copyrights.txt na kartici microSD naprave.
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
microSD™ in logotip microSDXC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC.
Druga zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov. Windows®
je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih
državah in drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc. WiFi® je registriran znak združenja Wi-Fi Alliance Corporation.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising