Garmin | virb,Action Camera Bundle,Americas | Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Priročnik za uporabo

Garmin virb,Action Camera Bundle,Americas Priročnik za uporabo
Serija VIRB
™
Priročnik za uporabo
Maj 2014
190-01627-43_0B
Natisnjeno na Tajvanu
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah.‍ ANT™, ANT‍+™, BaseCamp™,
fēnix™, Garmin Connect™, tempe™ in VIRB™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic.‍ Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin.‍
microSD™ in logotip microSDXC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC.‍ Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc.‍ Microsoft® in Windows® sta
registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.‍ HDMI® je registrirana blagovna znamka družbe HDMI Licensing, LLC.‍ WiFi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation.‍ Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.‍
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+™.‍ Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/‍directory.‍
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Nameščanje pomnilniške kartice ............................................... 1
Nameščanje kompleta baterij ..................................................... 1
Polnjenje kompleta litij-ionskih baterij ........................................ 1
Tipke .......................................................................................... 2
Nameščanje naprave ................................................................. 2
Vklop naprave ............................................................................ 2
Načini ......................................................................................... 3
Iskalo............................................................................... 3
Poravnava naprave .................................................................... 3
Stran stanja ................................................................................ 3
Video ............................................................................... 3
Snemanje videa ......................................................................... 3
Nastavitve videa ......................................................................... 4
Napredne nastavitve snemanja ................................................. 4
Samodejno snemanje videa ....................................................... 4
Snemanje videa s časovnim zamikom ....................................... 5
Snemanje video zanke ............................................................... 5
Priključitev zunanjega mikrofona ali vira zvoka .......................... 5
Fotografije ...................................................................... 5
Fotografiranje ............................................................................. 5
Nastavitve fotografij ................................................................... 5
Fotografiranje z zakasnitvijo ...................................................... 5
Ponavljajoče se snemanje fotografij .......................................... 5
Predvajanje ..................................................................... 6
Ogled fotografij in videov ........................................................... 6
Ogled video posnetkov preko HDMI® ........................................ 6
Priključitev slušalk ...................................................................... 6
Predvajanje kompozitnega videa ............................................... 6
Brisanje fotografij in videoposnetkov ......................................... 6
Sledi ................................................................................ 6
Zabeleženi podatki dnevnika sledi ............................................. 7
Armaturne plošče .......................................................... 7
Ogled armaturnih plošč .............................................................. 7
Združevanje ANT‍+ senzorjev ..................................................... 7
Daljinski upravljalnik..................................................... 8
Daljinsko upravljanje naprave .................................................... 8
Daljinsko upravljanje več naprav VIRB ...................................... 8
Upravljanje naprave z uporabo vaše mobilne naprave .............. 8
Odpravljanje težav ......................................................... 8
Moja naprava se ne vklopi ......................................................... 8
Zaslon naprave je težko čitljiv .................................................... 8
V nadzornih ploščah manjkajo nekatere informacije .................. 9
Moji video posnetki niso gladki .................................................. 9
Ko preneham snemati video, se naprava izklopi ....................... 9
Informacije o napravi ..................................................... 9
Nastavitve sistema ..................................................................... 9
Brisanje pomnilniške kartice ...................................................... 9
Podaljševanje življenjske dobe baterije ..................................... 9
Nega naprave ............................................................................ 9
Vrste datotek .............................................................................. 9
Priklop naprave na računalnik .................................................... 9
Podpora in posodobitve ........................................................... 10
Specifikacije ............................................................................. 10
Pridobivanje dodatnih informacij .............................................. 10
Kazalo ........................................................................... 11
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Odgovorni ste za varno uporabo naprave.‍ Garmin® ni
odgovoren za materialno škodo, telesne poškodbe ali smrt, ki je
posledica kakršne koli uporabe te naprave pri kakršnih koli
dejavnostih.‍
Nameščanje pomnilniške kartice
Za uporabo naprave morate namestiti pomnilniško kartico
microSD™ z do 64 GB.‍ Za optimalno delovanje uporabite
pomnilniško kartico razreda 10 ali višjega.‍
1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.‍
2 Po potrebi odstranite komplet baterij.‍
3 V prostoru za baterijo potisnite nosilec kartice À proti
objektivu in ga dvignite.‍
4 Baterijo pritisnite na mesto.‍
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.‍
Polnjenje kompleta litij-ionskih baterij
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.‍
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila
družba Garmin.‍ Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila
družba Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.‍
OPOMBA: baterija se ne bo polnila izven temperaturnega
obsega od 0 do 45 °C (od 32 do 114 °F).‍
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici, vratih USB
računalnika ali pa uporabite izbirni dodatni polnilec baterij.‍ Za
več informacij obiščite www.garmin.com/‍outdoor.‍
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat mini-USB Á.‍
4 Namestite pomnilniško kartico Á tako, da so pozlačenimi
5
6
7
8
stiki obrnjeni navzdol.‍
Zaprite ležišče kartice.‍
Ležišče kartice potisnite stran od objektiva, da ga zaklenete.‍
Ponovno namestite komplet baterij.‍
Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.‍
Nameščanje kompleta baterij
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.‍ Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.‍
1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.‍
2 Poiščite kovinske stike na koncu litij-ionske baterije.‍
3 Baterijo vstavite v njen prostor s stiki naprej.‍
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.‍
3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.‍
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.‍
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.‍ Ko se
baterija polni, indikator sveti oranžno.‍
5 Baterijo popolnoma napolnite.‍
Ko je baterija polna, indikator sveti zeleno.‍
6 Odstranite kabel USB in popolnoma zaprite zaščitni
pokrovček.‍
Stanje baterije
Kritično šibka baterija ali ni baterije
Šibka baterija
Preostala baterija
Polnjenje
Popolnoma napolnjena
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave
Med polnjenjem lahko izklopite zaslon naprave in vse ostale
funkcije.‍
1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.‍
Prikaže se preostala zmogljivost baterije.‍
2 Če je naprava izklopljena, držite tipko , da napravo vklopite.‍
3 Tipko držite 4 do 5 sekund.‍
Zaslon se izklopi, naprava pa preide v način nizke porabe in
polnjenja baterije.‍
4 Napravo popolnoma napolnite.‍
Uvod
1
Tipke
3 Počakajte vsaj 24 ur, da se spodnji del naprave prilepi na
Izberite za pomikanje po menijih in nastavitvah.‍
Izberite za pomikanje po menijih in nastavitvah.‍
OK
Izberite za izbiro možnosti menija ali za fotografiranje.‍
MODE
Izberite za pomikanje po načinih.‍
Držite za vklop in izklop naprave.‍
REC
Za snemanje videa potisnite proti objektivu.‍
namestitveno površino.‍
4 Spoj Á namestite v spodnji del naprave.‍
5 Obroč z navoji  postavite nad spoj in ga privijte v spodnji
del naprave.‍
6 Namestitveno roko namestite à v spoj tako, da se zaskoči.‍
7 Krilati vijak Ä vstavite v večjo odprtino zgloba in ga privijte,
da nastavite kot zgloba.‍
8 Nosilec kamere Å vstavite v zgornji del namestitvene roke
tako, da se zaskoči.‍
Nameščanje naprave
OBVESTILO
Za preprečitev izgube ali poškodbe izdelka ne uporabljajte
samolepilnega pritrdilnega podstavka, če je temperatura nižja
od -15 °C (-5 °F).‍
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.‍
Samolepilni pritrdilni podstavek lahko na površino namestite le,
če je temperatura okolice od 21° do 38 °C (od 70° do 100 °F).‍
Napravi je priložen nabor podstavkov in namestitvenih rok, ki jih
lahko uporabljate na različne načine.‍ V teh navodili je prikazana
ena od mogočih konfiguracij.‍ Za napravo lahko kupite tudi
dodatne nosilce, kot so nosilci, ki jih lahko nosite, nosilci za
vozila ali stativi.‍ Za več informacij obiščite www.garmin.com
/‍outdoor.‍
OPOMBA: privzeto mora biti kamera nameščena z zaslonom
obrnjenim navzgor, da snema pravilno usmerjen video.‍ Če
želite snemati z zaslonom obrnjenim navzdol, prilagodite
nastavitve (Napredne nastavitve snemanja).‍
1 Namestitveno površino temeljito očistite z vodo ali
alkoholom.‍
Na namestitveni površini ne sme biti umazanije, odpadnega
materiala, voska ali premazov.‍
2 Folijo odstranite s samolepilnega podstavka À in spodnji del
naprave trdno pritisnite na namestitveno površino.‍
Odvisno od oblike namestitvene površine lahko uporabite
ravni ali zaobljeni spodnji del naprave.‍
9 Krilati vijak vstavite v večjo odprtino zgloba in ga privijte, da
nastavite kot zgloba.‍
10 Jeziček Æ na zadnji strani nosilca kamere namestite v režo
na zadnji strani kamere.‍
11 Pritisnite gumba Ç na obeh straneh nosilca, sprednji del
kamere È pritisnite navzdol in spustite gumba.‍
Ob pravilni namestitvi bi morala biti kamera trdno pritrjena in
se na nosilcu ne sme premikati.‍
12 Če je kamera na nosilcu ohlapna, sprednji del kamere
potisnite v nosilec, dokler se ne zaskoči.‍
Vklop naprave
Izberite
.‍
Izklop naprave
OBVESTILO
Za preprečevanje izgube podatkov pred odstranjevanjem
baterije vedno izklopite napravo.‍
OPOMBA: naprave ne morete izklopiti med snemanjem videa.‍
1 Če je treba, premaknite REC stran od objektiva.‍
2 Držite .‍
Ko naprava shranjuje podatke dnevnika sledi in se izklaplja, je
na zaslonu prikazano .‍
2
Uvod
Če morate odstraniti baterijo, počakajte, da se zaslon izklopi,
preden jo odstranite.‍
Vklop in izklop naprave z uporabo REC
REC lahko uporabite za vklop in izklop naprave v načinu
snemanja.‍ Ta funkcija omogoča hiter začetek snemanja in
samodejni izklop naprave z namenom varčevanja z baterijo, ko
ne snemate.‍
OPOMBA: naprava se z uporabo REC ne izklopi, razen, če ste
REC uporabili za vklop naprave.‍
1 Med tem, ko je naprava izklopljena, potisnite REC proti
objektivu.‍
Naprava se vklopi in začne snemati video.‍
Ko
zaključite s snemanjem, REC potisnite stran od objektiva.‍
2
Naprava preneha snemati in se izklopi.‍
Poravnava naprave
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.‍
Med nameščanjem naprave lahko uporabite zaslonsko libelo, s
čimer zagotovite, da so video posnetki in fotografije popolnoma
vodoravni.‍
1 Izberite MODE > ISKALO > .‍
Pojavi se libela.‍
Načini
Napravo lahko upravljate v več načinih.‍
ISKALO: prikaže iskalo kamere in podatke o stanju.‍
PREDVAJANJE: omogoča ogled posnetih videov in fotografij.‍
ARMATURNA PLOŠČA: prikaže podatke senzorja v grafikonih
in podatkovnih poljih (samo VIRB Elite).‍
NASTAVITEV: omogoča spreminjanje nastavitev kamere.‍
Preklapljanje načinov
1 Izberite MODE za pomikanje skozi razpoložljive načine.‍
2 Napravo nastavite tako, da sta kot valjanja À in kot
prevračanja Á 00°, rjavi odsek libele  pa je poravnan s črto
horizonta Ã.‍
Umerjanje libele
Če imate občutek, da libela ni natančna, jo lahko umerite.‍
Umerjanje libele je morda potrebno, če napravo uporabljate v
ekstremnih temperaturah.‍
1 Izberite MODE > ISKALO > .‍
2 Napravo položite na ravno površino, pri čemer naj bo zaslon
obrnjen navzgor.‍
3 Izberite OK.‍
Stran stanja
Statusna stran prikazuje osnovne podatke o trenutnih
nastavitvah vaše naprave.‍
Izberite MODE > ISKALO > .‍
Cikel načinov z leve proti desni.‍ Ikona izbranega načina se
poveča, na dnu zaslona pa se prikaže ime izbranega načina.‍
2 Ko se pojavi želeni način, prenehajte izbirati MODE.‍
Iskalo
Iskalo lahko uporabljate za pripravo posnetkov, ogled informacij
o statusu in izravnavo kamere (samo VIRB Elite).‍
Izberite MODE > ISKALO.‍
À
Á
Â
Prikazuje način videa, polje pogleda, pretečeni čas, nastavitev
intervala ali zanke (če je nastavljena), število shranjenih video
posnetkov in preostali čas na pomnilniški kartici.‍
Prikazuje ločljivost fotografij, način kamere, vrednost časovnika (če
je nastavljen), preostale fotografije in število shranjenih fotografij.‍
Prikazuje senzorje v uporabi (samo VIRB Elite), vključno z Wi-Fi®,
tempom, srčnim utripom, tempe™ in GPS-om.‍ Če so senzorji
onemogočeni, so njihove ikone sive, med iskanjem signala utripajo,
če so senzorji omogočeni ali priključeni, pa so ikone bele.‍
Video
À
Á
Â
Stanje baterije
Preostali čas snemanja na pomnilniško kartico
Snemanje videa
Trenutni način videa
OPOMBA: če se med snemanjem videa zelo zmanjša energija
baterije, naprava samodejno ustavi snemanje, shrani video in
se varno izklopi.‍
1 Potisnite REC proti objektivu za začetek snemanja videa.‍
Če je naprava izklopljena, se samodejno vklopi.‍ Naprava
začne snemati video in pojavi se iskalo.‍
Izberite za prikaz libele (Poravnava naprave).‍
Izberite za ogled statusne strani (Stran stanja).‍
Iskalo
3
Specifikacije načinov videa
V iskalu se prikazuje status snemanja À, status GPS-a in
baterije Á ter pretečeni čas snemanja Â.‍
2 Posnamite video.‍
3 Ko zaključite s snemanjem videa, REC potisnite stran od
objektiva.‍
Video se shrani na pomnilniško kartico kot datoteka MP4 in
dnevnik sledi videa se shrani na pomnilniško kartico kot
datoteka GPX.‍
Nastavitve videa
Izberite MODE > NASTAVITEV > VIDEO.‍
Način: nastavi ločljivost, razmerje prikaza in hitrost sličic.‍
Vidno polje: nastavi raven povečave.‍
Zanka: omogoča snemanje v zanki in nastavi število minut
posnetka za shranjevanje pri snemanju v zanki.‍
Samodejno snemanje: omogoči samodejno snemanje (samo
VIRB Elite).‍
Mikrofon: omogoči mikrofon.‍
OPOMBA: ta nastavitev ni na voljo, če je naprava
priklopljena na zunanji mikrofon.‍
NAMIG: če vas med snemanjem videa moti šum vetra, lahko
mikrofon onemogočite.‍
Načini videa
Način videa lahko spremenite tako, da spremenite ločljivost,
razmerje, hitrost sličic in hitrost posnetega videa.‍ Ločljivost je
širina in višina videa, v slikovnih pikah.‍ Razmerje je razmerje
med širino videa in višino videa.‍ Standardni televizorji s širokim
zaslonom uporabljajo razmerje 16:9, standardni televizorji s
polnim zaslonom pa razmerje 4:3.‍ Hitrost sličic se izrazi s
sličicami na sekundo (fps).‍ Hitrost označuje hitrost dogajanja na
video posnetku v primerjavi z realnim časom.‍
1080p: ta način uporabite, če potrebujete posnetke visoke
ločljivosti za široki zaslon.‍ 1080p dobro deluje kot privzeta
nastavitev.‍
Pokončna visoka ločljivost: ta način uporabite, če potrebujete
veliko pokončno območje gledanja.‍ Pokončna visoka
ločljivost je uporabna predvsem za bližinske akcijske
posnetke in med uporabo pritrdila za na čelado.‍
Hitra visoka ločljivost: ta širokozaslonski način uporabite za
zajem hitrih akcijskih posnetkov.‍
Varčna visoka ločljivost: ta širokozaslonski način uporabite,
če potrebujete daljši čas snemanja.‍ Varčna visoka
ločljivost rabi manj prostora na vaši pomnilniški kartici.‍
Visoka ločljivost v počasnem posnetku: ta širokozaslonski
način uporabite za zajem posnetkov iz roke za predvajanje v
počasnem posnetku.‍
Zelo počasen posnetek: ta način uporabite, če potrebujete
predvajanje v zelo počasnem posnetku v standardni
ločljivosti.‍
Časovni zamik: ta celozaslonski način v visoki ločljivosti
uporabite za zajem počasnega ali dolgotrajnega dogajanja.‍
4
Način
Ločljivost
Razmerje
(slikovne pike) med širino
in višino
Hitrost
sličic
(fps)
Hitrost
1080p
1920 × 1080
16:9
30
Normalna
Pokončna
visoka
ločljivost
1280 × 960
4:3
48
Normalna
Hitra visoka
ločljivost
1280 × 720
16:9
60
Normalna
Varčna visoka
ločljivost
1280 x 720
16:9
30
Normalna
Visoka
ločljivost v
počasnem
posnetku
1280 × 720
16:9
60
1/2 hitrosti
Zelo počasen
posnetek
848 × 480
16:9
120
1/4 hitrosti
16:9
30
Različna
Časovni zamik 1920 × 1080
Nastavitve polja pogleda
Polje pogleda lahko spremenite med tem, ko je Popravljanje
objektiva nastavljeno na Izključi.‍ Polje pogleda je na voljo le v
načinu videa 1080p.‍
Izberite MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Vidno polje.‍
Široko: zajame širok pogled vaše okolice.‍ Ta način uporabite
na odprtih območjih, za snemanje videa od blizu ali če želite
zajeti čim večje območje pogleda.‍
Povečava (2x): zajame ožji pogled.‍ Ta način uporabite za
snemanje videa iz srednje razdalje.‍
Velika povečava (4x): zajame zelo osredotočen pogled.‍ Ta
način uporabite za snemanje videa od daleč in v zaprtih ali
pokritih okoljih.‍
Napredne nastavitve snemanja
Izberite MODE > NASTAVITEV > DODATNO.‍
Popravljanje objektiva: popravi sodčkasto popačenje širokega
kota in zoži polje pogleda.‍ Samodejno nastavi Vidno polje
na možnost Velika povečava v nastavitvah videa.‍
Stabiliziranje: vklopi stabilizator slike za zmanjšanje tresenja
videa.‍ Samodejno omogoči Popravljanje objektiva.‍
Obrni fotoaparat: kamero nastavi za snemanje videa in slik z
zaslonom, obrnjenim navzgor ali navzdol.‍ Ta stran navzdol
zajame pravilno obrnjen video in fotografije z zaslonom,
obrnjenim navzdol.‍
Obračanje orientacije kamere
Orientacijo kamere vaše naprave lahko spremenite zato, da
med aktivnostmi zlahka dostopate do REC.‍ Če kamero
namestite nad glavo, lahko obrnete orientacijo kamere, s čimer
izboljšate vidnost snemalne lučke ali zaslona.‍
1 Izberite MODE > NASTAVITEV > DODATNO > Obrni
fotoaparat.‍
2 Izberite možnost:
• Če želite napravo uporabljati z zaslonom, obrnjenim
navzgor, izberite Ta stran navzgor.‍
• Če želite napravo uporabljati z zaslonom, obrnjenim
navzdol, izberite Ta stran navzdol.‍
Samodejno snemanje videa
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.‍
Napravo lahko nastavite tako, da samodejno snema video glede
na vašo aktivnost.‍ Ta funkcija omogoča, da prihranite prostor na
pomnilniški kartici, saj posnamete le pomembne dele vaše
aktivnosti.‍
Video
1 Izberite MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Samodejno
snemanje.‍
2 Izberite možnost:
• Za samodejno snemanje videa med tem, ko se naprava
premika, izberite Med premikanjem.‍
Naprava snema video med tem, ko se premikate; ko ste
pri miru, pa preneha snemati.‍
• Za samodejno snemanje videa med tem, ko smučate,
izberite Smučarski način.‍
Naprava snema video med tem, ko se premikate navzdol
po pobočju; ko se usedete na sedežnico, pa preneha
snemati.‍
Ta funkcija samodejno omogoči GPS v sistemskih nastavitvah.‍
Snemanje videa s časovnim zamikom
Način časovnega zamika zajame posamezne video sličice v
daljših razmikih in ustvari video posnetek, ki se predvaja mnogo
hitreje od realnega časa.‍ Časovni razmik lahko uporabite za
snemanje premikov, sprememb ali dogodkov, ki potekajo v
daljšem časovnem obdobju.‍
Video posnetki časovnega zamika se predvajajo s 30 sličicami
na sekundo.‍ Dolžina video posnetka je odvisna od časovnega
razmika med sličicami video posnetka.‍ Na primer, če se sličice
snemajo s časovnim razmikom ene sekunde, vsaka sekunda
video posnetka zajema 30 sekund realnega časa.‍ Če se sličice
snemajo s časovnim razmikom 60 sekund, vsaka sekunda
video posnetka zajema 30 minut realnega časa.‍
1 Izberite MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Način >
Časovni zamik.‍
2 Izberite časovni razmik.‍
3 Za pridobitev najboljših rezultatov napravo namestite tako,
da se med snemanjem ne bo premikala.‍
4 Posnamite video.‍
Snemanje video zanke
Način zanke vam omogoča, da video snemate neprekinjeno,
shranite pa le najnovejše video posnetke.‍ Izberete lahko število
minut videa, ki se shranijo.‍ To vam omogoča, da prihranite
prostor za shranjevanje, ko želite zajeti ključne trenutke, vendar
ne želite shraniti celotnega posnetka aktivnosti.‍ Ta funkcija je
uporabna, ko napravo uporabljate kot zapisovalnik vožnje.‍
Shranjena video zanka je razdeljena na več enako dolgih
datotek.‍ To vam omogoča, da zlahka izbrišete neželene dele
videa.‍
1 Izberite MODE > NASTAVITEV > VIDEO > Način > Zanka.‍
2 Izberite število minut videa, ki se shranijo.‍
3 Začnite snemati video.‍
4 Ko končate, ustavite snemanje.‍
Najnovejši posnetek se shrani na pomnilniško kartico, do števila
minut, izbranega v koraku 2.‍
Priključitev zunanjega mikrofona ali vira
zvoka
Preden lahko priključite zunanji mikrofon, morate kupiti Garmin
VIRB dodatni kabel z vhodom za zvok ali mikrofon.‍ Obiščite www.garmin.com/‍outdoor.‍ Imeti morate tudi zunanji mikrofon ali
vir zvoka s priključkom 3,5 mm.‍
Naprava po priključitvi zunanjega mikrofona snema zvok iz
zunanjega mikrofona namesto iz vgrajenega mikrofona.‍
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat mini-USB.‍
2 Priključek mini-USB dodatnega kabla vklopite v vrata miniUSB na napravi.‍
3 Po potrebi ob pozivu glede predvajanja videa izberite Ne.‍
Fotografije
4 Po potrebi ob pozivu glede uporabe zunanjega mikrofona
izberite Da.‍
5 Vklopite mikrofon v MIC IN priključek na dodatnem kablu.‍
Če zunanjega mikrofona ne želite več uporabljati, morate
dodatni kabel odklopiti z naprave.‍
Fotografije
Fotografiranje
Z napravo lahko fotografirate na več načinov.‍
• Izberite MODE > ISKALO, z iskalom usmerite kamero in
izberite .‍
• Kjer koli v uporabniškem vmesniku držite .‍
• Med snemanjem videa izberite
za zajem fotografije z isto
ločljivostjo kot pri snemanju videa.‍
Fotografije, posnete med snemanjem videa, vedno
uporabljajo normalni način fotografij.‍ Način zaporednih
posnetkov je med snemanjem videa prezrt.‍
Nastavitve fotografij
Izberite MODE > NASTAVITEV > Fotografije.‍
Ločljivost: nastavi ločljivost fotografij na 16 milijonov
slikovnih pik (4:3), 12 milijonov slikovnih pik (16:9) ali 8
milijonov slikovnih pik (4:3).‍
Način: nastavi način snemanja.‍
Samosprožilec: nastavi časovnik za zakasnitev fotografiranja.‍
Ponavljanje vklopljeno samodejno ponavlja časovni
interval in snema fotografije, dokler ponovno ne pritisnete .‍
Časovni žig: fotografiji doda datumski žig.‍
Načini fotografiranja
Izberite MODE > NASTAVITEV > Fotografije > Način.‍
Normalno: posname posamezno fotografijo z uporabo
samodejne osvetlitve.‍
Zaporedje: hitro posname tri fotografije s 16 milijoni slikovnih
pik, pet fotografij z 12 milijoni slikovnih pik ali deset fotografij
z 8 milijoni slikovnih pik v eni sekundi.‍ Način zaporedja je
idealen za zajem fotografij premikajočih se oseb ali
predmetov.‍
Fotografiranje z zakasnitvijo
Fotografijo lahko z uporabo samosprožilca posnamete z
zakasnitvijo.‍ To vam omogoči, da se vključite v kader ali da
kader prilagodite, preden posnamete fotografijo.‍
1 Izberite MODE > NASTAVITEV > Fotografije >
Samosprožilec.‍
2 Izberite čas zakasnitve.‍
3 Izberite Ponavljanje izklopljeno.‍
Možnost Ponavljanje izklopljeno ni na voljo, če je
omogočen način Zaporedje.‍
4 Izberite MODE > ISKALO.‍
5 Izberite .‍
Odštevalnik prikazuje preostali čas do snemanja fotografije,
v sekundah.‍
Ponavljajoče se snemanje fotografij
Samosprožilec lahko uporabite za ponavljajoče se snemanje
fotografij nastavljenem časovnem razmiku.‍ Navedeno omogoča
snemanje več fotografij motiva ali serije fotografij s časovnim
zamikom.‍
1 Izberite MODE > NASTAVITEV > Fotografije >
Samosprožilec.‍
2 Izberite časovni razmik med fotografijami.‍
5
3 Izberite Ponavljanje vklopljeno.‍
4 Izberite MODE > ISKALO.‍
5 Izberite .‍
Naprava posname ponavljajoče se fotografije v izbranem
razmiku.‍ Iskalo prikazuje GPS in status baterije À, čas v
sekundah do snemanja naslednje fotografije Á in število
ponavljajočih se fotografij, ki jih je posnela naprava Â.‍
6 Če želite ustaviti snemanje fotografij, izberite .‍
Predvajanje
Ogled fotografij in videov
Fotografije in posnete videe si lahko ogledate na zaslonu
naprave.‍
1 Izberite MODE > PREDVAJANJE.‍
2 Izberite možnost:
• Fotografije ali video posnetke izberete z ali .‍
• Za hitro premikanje po seznamu držite ali .‍
Video posnetki so označeni z .‍ Video posnetki in fotografije
so urejeni po datumu in uri; najnovejši so na vrhu seznama.‍
3 Izberite OK.‍
Predvajanje videa lahko nadzirate s kontrolniki na zaslonu.‍
Ogled video posnetkov preko HDMI®
Napravo lahko priklopite na zunanji zaslon z uporabo kabla
HDMI-na-mikro-HDMI (ni vključen).‍
1 Po potrebi vklopite napravo.‍
2 Odstranite zaščitni pokrovček À z vrat mikro-HDMI Á.‍
Priključitev slušalk
Preden lahko na napravo priklopite slušalke, morate kupiti
dodatni avdio-video kabel VIRB.‍ Obiščite www.garmin.com
/‍outdoor.‍
Z uporabo slušalk lahko spremljate zvok med snemanjem videa
in poslušate posneti video v načinu PREDVAJANJE na napravi.‍
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat mini-USB.‍
2 Priključek mini-USB kabla avdio-video vklopite v vrata miniUSB na napravi.‍
3 Na napravi ob pozivu glede predvajanja videa izberite Ne.‍
4 Na napravi ob pozivu glede uporabe zunanjega mikrofona
izberite Ne.‍
5 Slušalke vklopite v priključek 3,5 mm AUDIO OUT na avdiovideo kablu.‍
Če slušalk ne želite več uporabljati, morate kabel avdio-video
odklopiti z naprave.‍
Nastavitev glasnosti
Med tem, ko so na napravo priključene slušalke, lahko
nastavljate glasnost.‍
1 Izberite MODE > NASTAVITEV > SISTEM > Zvočni izhod.‍
2 Raven glasnosti spreminjate z izbiro in .‍
3 Izberite OK.‍
Predvajanje kompozitnega videa
Preden lahko predvajate kompozitni video, morate kupiti dodatni
kabel avdio-video VIRB.‍ Obiščite www.garmin.com/‍VIRB.‍ Imeti
morate tudi kabel za kompozitni video RCA in stereo avdio
kabel 3,5 mm.‍
Video lahko predvajate na zunanjem zaslonu z uporabo
kompozitnega videa in stereo zvoka.‍
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat mini-USB.‍
2 Priključek mini-USB na kablu avdio-video vklopite v vrata
mini-USB na napravi.‍
3 Na napravi ob pozivu glede predvajanja videa izberite Da.‍
Naprava vstopi v način predvajanja.‍ Načina predvajanja ne
morete zapustiti, dokler ne odklopite kabla.‍
4 Priklopite kabel za kompozitni video RCA na izhodni
priključek za kompozitni video na kablu avdio-video in v
prosta vrata na zunanjem zaslonu.‍
5 Priklopite avdio kabel 3,5 mm na priključek AUDIO OUT na
kablu avdio-video in v prosta vrata na zunanjem zaslonu.‍
NAMIG: če je za vaš zaslon potreben avdio vhod RCA, lahko
uporabite kabel za pretvorbo 3,5 mm-na-RCA.‍
Brisanje fotografij in videoposnetkov
1 Izberite MODE > PREDVAJANJE.‍
2 Izberite in , da izberete fotografijo ali video.‍
3 Izberite OK > .‍
3 Manjši konec kabla HDMI vklopite v vrata mikro-HDMI.‍
4 Večji konec kabla vklopite v prosta vrata HDMI na zunanjem
zaslonu.‍
Naprava vstopi v način predvajanja.‍ Načina predvajanja ne
morete zapustiti, dokler ne odklopite kabla.‍
5 Za izbiro videa pritiskajte in .‍
6 Izberite OK.‍
Video se predvaja na zunanjem zaslonu.‍
6
Sledi
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.‍
Sled je posnetek vaše poti.‍ Dnevnik sledi vsebuje podatke o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.‍ Če ste z napravo združili
senzorje ANT‍+™, so v dnevniku sledi podatki iz povezanih
senzorjev.‍
Ko je naprava vklopljena, beleži neprekinjen dnevnik sledi.‍ Ob
vsakem izklopu naprave se ta sled shrani na pomnilniško
kartico kot datoteka .‍fit.‍ Naprava beleži tudi ločeni dnevnik sledi
za vsako snemanje videa.‍ Dnevniki sledi videa se ob vsaki
ustavitvi snemanja videa shranijo na pomnilniško kartico kot
Predvajanje
datoteke .‍gpx.‍ Dnevniki sledi vključujejo podatke točk sledi v
enosekundnih intervalih.‍
Dnevnike sledi .‍gpx in .‍fit si lahko v računalniku ogledate z
aplikacijo BaseCamp™.‍ Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/‍basecamp.‍ Poleg tega si lahko dnevnike
sledi .‍fit ogledate in jih naložite v Garmin Connect™.‍ Za dodatne
informacije obiščite http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
Zabeleženi podatki dnevnika sledi
Vsaka točka v dnevniku sledi zabeleži vašo lokacijo GPS in
podatke iz razpoložljivih senzorjev.‍ Naprava lahko te kategorije
podatkov beleži v dnevnik sledi.‍
• Lokacija GPS
• Hitrost
• Razdalja od začetne točke
• Čas
• Višina
• G-sila
• Srčni utrip (v primeru priključitve na združljiv merilnik srčnega
utripa)
• Kadenca (v primeru priključitve na združljiv senzor kadence
kolesa)
• Temperatura (v primeru priključitve na združljiv senzor
temperature)
Armaturne plošče
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.‍
Armaturna plošča je skupina podatkovnih polj, grafikonov ali
grafov podatkov iz senzorjev naprave in povezanih senzorjev
ANT‍+.‍ Armaturne plošče posredujejo trenutne in zgodovinske
podatke senzorjev, zabeležene v dnevnik sledi.‍
OPOMBA: ko napravo izklopite, se vsi podatki o minimumih,
maksimumih in povprečjih v armaturni plošči ponastavijo.‍
Kompas prikazuje trenutno smer
in del kompasnega obroča.‍ Če
želite uporabljati kompas, se
morate premikati.‍
Čas prikazuje čas od vklopa
naprave À, uro Á in uro
sončnega zahoda ali vzhoda Â.‍
Hitrost prikazuje trenutno hitrost
À, povprečno hitrost Á in
največjo hitrost Â.‍
Višina prikazuje trenutno višino À,
največjo in najmanjšo višino Á,
graf višine  in časovni razpon
Ã.‍
G-sila prikazuje trenutni pospešek
g-sile À in največji pospešek gsile Á.‍
Srčni utrip med tem, ko je
priklopljen na senzor, prikazuje
trenutni srčni utrip À, najhitrejši in
najpočasnejši srčni utrip Á, graf
srčnega utripa  in časovni
razpon Ã.‍
tempe med tem, ko je priklopljen
na senzor, prikazuje trenutno
temperaturo À, najvišjo in najnižjo
temperaturo Á, graf temperature
 in časovni razmik Ã.‍
Kadenca med tem, ko je
priklopljena na senzor, prikazuje
trenutno kadenco À, največjo in
najmanjšo kadenco Á, graf
kadence  in časovni razpon Ã.‍
Ogled armaturnih plošč
Razdalja prikazuje skupno
razdaljo À, skupno spuščanje Á
in skupno vzpenjanje Â.‍
1 Izberite MODE > ARMATURNA PLOŠČA.‍
2 Za premikanje po armaturnih ploščah izberite
ali
.‍
Združevanje ANT‍+ senzorjev
Ko združljiv senzor ANT‍+ združite z napravo, se podatki
senzorja dodajo v dnevnik sledi, ogledate pa si jih lahko na
nadzornih ploščah.‍
1 Vklopite senzor, nato pa napravo in senzor približajte na 3 m
(10 čevljev) razdalje.‍
2 Na napravi izberite MODE > NASTAVITEV > TIPALA.‍
3 Na napravi izberite vrsto senzorja za združitev.‍
Ikona senzorja utripne.‍ Ko začne ikona svetiti, je senzor
združen in povezan.‍
Armaturne plošče
7
Nasveti za združevanje ANT‍+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT‍+ združljiva z vašo
Garmin napravo.‍
• Preden dodatno opremo ANT‍+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT‍+.‍
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT‍+.‍
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT‍+ ob vsakem aktiviranju.‍ Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.‍
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.‍
Pozabljenje združenih senzorjev ANT‍+
Vaša naprava po tem, ko jo združite s senzorjem ANT‍+, ne bo
sprejela podatkov iz drugega senzorja istega tipa.‍ Če želite
združiti drug senzor istega tipa, morate pozabiti združene
senzorje.‍
Izberite MODE > NASTAVITEV > TIPALA > Pozabi vse.‍
Daljinski upravljalnik
Na napravi VIRB lahko začnete snemanje, ustavite snemanje in
posnamete fotografije z uporabo druge združljive naprave
Garmin z brezžično tehnologijo ANT‍+, na primer dodatnim
daljinskim upravljalnikom VIRB ali uro fēnix™.‍ Vašo napravo
VIRB lahko uporabljate tudi za upravljanje drugih naprav VIRB.‍
Daljinsko upravljanje naprave
1 V napravi VIRB izberite MODE > NASTAVITEV >
Oddaljeno.‍
2 Izberite Vrsta VIRB-a > Glavni VIRB.‍
3 Izberite možnost:
• Na napravi za daljinsko upravljanje zaženite aplikacijo ali
funkcijo VIRB.‍ Za več informacij si oglejte uporabniški
priročnik naprave.‍
• Na dodatni opremi za daljinsko upravljanje sledite
navodilom za združevanje v priročniku za dodatno
opremo.‍
Daljinsko upravljanje več naprav VIRB
V primeru upravljanja več naprav VIRB morate izbrati glavno
napravo VIRB.‍ Ta naprava upravlja vse ostale naprave VIRB.‍
Če uporabljate napravo za daljinsko upravljanje z več
napravami VIRB, naprava za daljinsko upravljanje upravlja
samo glavno napravo VIRB.‍ Glavna naprava VIRB posreduje
ukaze, prejete od naprave za daljinsko upravljanje, ostalim
napravam VIRB.‍
1 Na vseh napravah VIRB izberite MODE > NASTAVITEV >
Oddaljeno.‍
2 Na glavni napravi VIRB izberite Vrsta VIRB-a > Glavni
VIRB.‍
Na
vseh ostalih napravah VIRB izberite Vrsta VIRB-a >
3
Razširjen VIRB.‍
REC na glavni napravi VIRB začne in ustavi snemanje videa
na vseh napravah VIRB.‍ na glavni napravi VIRB posname
fotografijo z vsemi napravami VIRB.‍
Če
uporabljate napravo za daljinsko upravljanje, izberite
4
možnost:
8
• Na napravi za daljinsko upravljanje zaženite aplikacijo ali
funkcijo VIRB.‍ Za več informacij si oglejte uporabniški
priročnik naprave.‍
• Na dodatni opremi za daljinsko upravljanje sledite
navodilom za združevanje v priročniku za dodatno
opremo.‍
Upravljanje naprave z uporabo vaše mobilne
naprave
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelu VIRB Elite.‍
Snemanje fotografij in video posnetkov lahko daljinsko
upravljate z združljivo mobilno napravo, na kateri teče
brezplačna aplikacija Garmin VIRB.‍ Aplikacija se poveže z
uporabo neposredne povezave Wi-Fi med vašo napravo VIRB
in združljivo mobilno napravo.‍ Za informacije o združljivosti
obiščite www.garmin.com/‍VIRB ali trgovino z aplikacijami za
vašo mobilno napravo.‍
1 Če je to potrebno, na svojo mobilno napravo namestite
aplikacijo Garmin VIRB iz trgovine z aplikacijami.‍
2 Na napravi VIRB izberite MODE > NASTAVITEV >
Brezžično > Brezžično.‍
Naprava VIRB vstopi v način brezžičnega gostitelja in na
zaslonu naprave s pojavi SSID in geslo.‍
3 Na mobilni napravi pojdite na nastavitve brezžičnih omrežij in
se povežite z brezžičnim omrežjem, katerega SSID je
naveden na zaslonu naprave VIRB.‍
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik svoje
mobilne naprave.‍
4 Na mobilni napravi vnesite geslo, ki se pojavi na zaslonu
naprave VIRB.‍
5 Na mobilni napravi zaženite aplikacijo Garmin VIRB.‍
Napredne nastavitve brezžične povezave
Nastavitve brezžičnega gostitelja za svojo napravo lahko
spremenite.‍ Izberite MODE > NASTAVITEV > Brezžično >
Dodatno.‍
SSID: nastavi SSID, ki identificira vašo napravo VIRB na drugih
napravah.‍
Geslo: nastavi geslo, ki se uporablja za povezavo z vašo
napravo VIRB.‍
Odpravljanje težav
Moja naprava se ne vklopi
• Namestite pomnilniško kartico (Nameščanje pomnilniške
kartice).‍
Naprava se ne zažene, če ni nameščena pomnilniška
kartica.‍
• Preverite, ali je baterija pravilno nameščena (Nameščanje
kompleta baterij).‍
• Baterijo do konca napolnite (Polnjenje kompleta litij-ionskih
baterij).‍
Zaslon naprave je težko čitljiv
Ta naprava ima odsevni zaslon, ki maksimira trajanje baterije in
je čitljiv v neposredni sončni svetlobi.‍ Zaslon nima osvetlitve od
zadaj, zato je viden le ob prisotnosti svetlobe okolja.‍ Če je
zaslon temen ali težko čitljiv, povečajte svetlobo okolja ali
pojdite v svetlejše okolje.‍
Daljinski upravljalnik
V nadzornih ploščah manjkajo nekatere
informacije
Nadzorne plošče so na voljo le za naprave VIRB Elite
(Armaturne plošče).‍ Za nekatere informacije v nadzornih
ploščah je potrebno omogočiti ali združiti senzorje.‍
• Omogočite GPS (Nastavitve sistema) in pojdite v območje z
neoviranim pogledom na nebo.‍
Za informacije o lokaciji, hitrosti, razdalji in višini je potreben
signal GPS.‍
• Priklopite dodatne senzorje ANT‍+ (Združevanje ANT‍+
senzorjev).‍
Nekatere nadzorne plošče so na voljo le, če je priklopljen
združljiv senzor ANT‍+.‍
Moji video posnetki niso gladki
• Če se video posnetki tresejo, izberite MODE > NASTAVITEV
> DODATNO > Stabiliziranje, s čimer omogočite
stabilizacijo slike.‍
• Če se video posnetki zatikajo ali preskakujejo sličice,
namestite pomnilniško kartico microSD razreda 10 ali boljšo
(Nameščanje pomnilniške kartice).‍
Naprava za snemanje gladkih video posnetkov v visoki
ločljivosti potrebuje pomnilniško kartico razreda 10 ali boljšo.‍
Ko preneham snemati video, se naprava
izklopi
Če napravo vklopite s potiskom REC proti objektivu, se naprava
takrat, ko REC potisnete stran od objektiva, izklopi.‍ S tem je
omogočeno maksimiranje trajanja baterije, saj se naprava
takrat, ko ne snema, izklopi.‍
Informacije o napravi
Nastavitve sistema
Izberite MODE > NASTAVITEV > SISTEM.‍
GPS: omogoči napravi, da začne prejemati satelitske signale
GPS.‍ Med snemanjem omogoči prejem signalov GPS le, ko
kamera snema videoposnetek (samo model VIRB Elite).‍
OPOMBA: GPS mora biti nastavljen na Vklopljeno, da se
omogoči Samodejno snemanje.‍
Lučka pri snemanju: vklopi ali izklopi lučko za snemanje.‍
Zvoki: vklopi ali izklopi zvoke.‍
Varčevanje z energijo: napravo samodejno izklopi, če je ne
uporabljate pet minut.‍
Čas/datum: nastavi obliko prikaza časa in datuma.‍
Merske enote: nastavi merske enote.‍
Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.‍
Ponastavi nastavitve: obnovi privzete nastavitve naprave.‍
Vizitka: prikaže pomembne informacije o programski opremi in
ID naprave.‍
Nastavitve časa in datuma
Izberite MODE > NASTAVITEV > SISTEM > Čas/datum.‍
Čas: nastavi čas.‍
OPOMBA: naprave VIRB Elite nastavijo čas samodejno, ko
omogočite GPS.‍
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.‍
Datum: nastavi datum.‍
OPOMBA: naprave VIRB Elite nastavijo datum samodejno,
ko omogočite GPS.‍
Informacije o napravi
Oblika zapisa datuma: nastavi napravo, da prikazuje datume v
obliki MM/DD/LL ali DD/MM/LL.‍
Časovni pas: nastavi časovni pas naprave.‍ Samodejno
nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS
(samo VIRB Elite).‍
Brisanje pomnilniške kartice
OBVESTILO
Izbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti.‍
Izbrišete lahko vse fotografije, video posnetke in ostale podatke
na pomnilniški kartici, ki je nameščena v vaši napravi.‍
Izberite MODE > NASTAVITEV > KARTICA > Izbriši > V
redu.‍
Podaljševanje življenjske dobe baterije
OPOMBA: uporaba GPS-a in ANT™ ne vpliva bistveno na
življenjsko dobo baterije.‍
• Onemogočite Wi-Fi.‍
• Omogočite Varčevanje z energijo v sistemskih nastavitvah
(Nastavitve sistema).‍
• Napravo vklopite in izklopite z uporabo REC (Vklop in izklop
naprave z uporabo REC).‍
• Uporabljajte samodejno snemanje (Nastavitve videa).‍
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.‍
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.‍
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7.‍ Pod vodo v globini 1 metra lahko vzdrži 30 minut.‍
Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje.‍ Po potopitvi
napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo
začnete uporabljati ali polniti.‍
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Za čiščenje objektiva ne uporabljajte suhe krpe, saj lahko
poškodujete premaz objektiva proti rosenju.‍
Napravo obrišite z mehko krpo, ki ne pušča prask, navlaženo
z vodo ali alkoholom.‍
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.‍
• datoteke sledi .‍gpx (samo izhod)
• slikovne datoteke .‍jpeg
• video datoteke .‍mp4
• datoteke .‍fit za izvoz v Garmin Connect (samo izhod).‍
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.‍
Preden lahko povežete raven konektor kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.‍
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.‍
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.‍
9
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.‍
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows® ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac®.‍
Podpora in posodobitve
Program Garmin VIRB omogoča preprost dostop do teh orodij
in storitev za vašo napravo.‍
• Pregled in urejanje posnetih videoposnetkov
• Pregled dnevnikov sledi
• Povezovanje dnevnikov sledi s posnetimi videoposnetki
• Posodobitve programske opreme in funkcij
Program Garmin VIRB je na voljo za računalnike Windows in
Mac.‍ Za več informacij obiščite www.garmin.com/‍VIRB.‍
Specifikacije
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija za polnjenje
Življenjska doba baterije
Do 3 ure
Vodoodpornost
Vodoodporno v skladu z IEC 60529 IPX7
Obseg delovne
temperature
Od -15 do 60 ºC (od 5 do 140 ºF)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT‍+ protokol brezžične
komunikacije
Wi-Fi IEEE 802,11 b/g pri 2,4 GHz
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.‍
• Obiščite www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Obiščite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.‍
10
Informacije o napravi
Kazalo
A
ANT‍+ senzorji, združevanje 8
armaturne plošče 7
B
baterija 1, 9, 10
nameščanje 1
polnjenje 1
življenjska doba 9
brisanje
slike 6
videoposnetki 6
vsi uporabniški podatki 9
Č
čas
nastavitve 9
pasovi in oblike 9
čiščenje naprave 9
D
daljinski upravljalnik 8
datoteke, prenašanje 9
dodatna oprema 8, 10
F
fotografije
nastavitve 4, 5
ogled 6
zajemanje 5
G
različica 9
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 9
S
senzorji ANT‍+ 3
pozabljenje 8
združevanje 7
shranjevanje podatkov 9
sledi 6, 7, 10
slušalke, priključitev 6
specifikacije 10
srčni utrip 7
T
temperatura 7, 10
tipka za vklop/izklop 2, 3
tipke 2
U
USB
način množičnega shranjevanja 9
prenašanje datotek 9
V
video
časovni zamik 5
izhod 6
nastavitve 3, 4
predvajanje 6
snemanje 3–5
urejanje 10
zanka 5
višina 7
vodoodpornost 10
glasnost, prilagajanje 6
GPS 7
nastavitve 3, 9
W
H
Wi-Fi 3, 8
vzpostavljanje povezave 8
HDMI izhod 6
hitrost 7
I
ID naprave 9
Z
združevanje, ANT‍+ senzorji 8
zvoki 9
J
jezik 9
K
kadenca 7
kamera
iskalo 3
načini 3
nastavitve 3, 5
orientacija 4
polje pogleda 4
poravnava 3
samosprožilec 5
Kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
M
mikrofon, priključitev 5
N
nadzorne plošče 9
namestitev naprave 2
naprava, tipke 2
nastavitve 9
nastavitve sistema 9
nosilci, izbirno 2
O
odpravljanje težav 8–10
P
podatki, prenašanje 9
polnjenje 1
pomnilniška kartica 1
prenašanje, datoteke 9
programska oprema
posodabljanje 10
Kazalo
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising