Garmin | MapSource | Garmin MapSource MapSource Kayttoopas

Garmin MapSource MapSource Kayttoopas
käyttöopas
MapSource
karttaohjelmisto
© Copyright 2008 Garmin Ltd ja sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 E. 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Puhelin: +1 913 397 8200
tai +1 800 800 1020
Faksi: +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, Iso-Britannia
Puhelin +44 (0) 870-8501241 (Iso-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870-8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään
tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan
ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä
tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti
kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan
sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille.
Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustossa
osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, BlueChart®, MapSource® ja iQue® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Que™ on Garmin Ltd.:
n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Google Earth™ on Google Inc.:n tavaramerkki.
Tämä suomenkielinen versio MapSource -laitteen englanninkielisestä käyttöoppaasta (Garminin osanro 190-00417-20, versio E) on tarkoitettu
lisäavuksi järjestelmän käytössä. Tarvittaessa lisätietoja MapSource -laitteen toiminnasta ja käytöstä saa viimeisimmästä englanninkielisen
käyttöoppaan versiosta.
Kesäkuu 2008
Osanumero 190-00417-37 Versio C
Painettu Taiwanissa
Johdanto > Sisällysluettelo
Johdanto.............................................................ii
Sarjanumero............................................................... ii
Garminin yhteystiedot............................................... ii
Tietoa karttatiedoista................................................. ii
MapSourcen asentaminen.................................1
Karttojen avaaminen.............................................1
Avauskoodit ja etusetelin tunnukset.......................... 1
Avauskoodien tarkasteleminen.................................. 3
Avauskoodien hakeminen.......................................... 4
Tuotteen rekisteröiminen........................................... 4
MapSourcen muuttaminen tai poistaminen........5
MapSourcen korjaaminen.......................................... 5
Kattavuusalueiden muokkaaminen............................ 5
MapSourcen poistaminen.......................................... 6
GPS-laitteen kytkeminen tietokoneeseen...........6
MapSourcen käyttäminen..................................8
MapSourcen osat..................................................8
Karttojen lataaminen Garmin .
GPS -laitteeseen...............................................9
Karttojen valitseminen............................................... 9
Karttojen lisääminen useista
MapSource-tuotteista..........................................11
MapSource-tietojen siirtäminen.........................12
iQue®-käyttäjät......................................................... 12
MapSource-käyttöopas
Tietojen lähettäminen GPS-laitteeseen . ................. 14
Tietojen vastaanottaminen GPS-laitteesta............... 15
Reittipisteiden luominen ja muokkaaminen.....16
Reittipisteiden luominen.......................................... 16
Reittipisteiden muokkaaminen................................ 17
Paikkojen etsiminen............................................17
Lähimpien paikkojen etsiminen ja
vii-meksi löytyneet paikat.................................. 18
Reittien luominen ja muokkaaminen.................19
Reittien luominen.................................................... 19
Reittien muokkaaminen........................................... 20
Jäljet.....................................................................21
Jälkien tarkasteleminen............................................ 21
Jälkien suodattaminen.............................................. 22
MapSourcen mukauttaminen.............................22
Tietoja Google Earth™ ........................................22
Varoitukset ja huomautukset..........................23
Hakemisto.........................................................24
Jos haluat lisäohjeita MapSourcen käytöstä, avaa
MapSource-ohjetiedostot valitsemalla Ohje >
MapSource-ohje tai painamalla F1-näppäintä.
Johdanto > Tuotteen rekisteröiminen
Johdanto
Onneksi olkoon! Olet valinnut Garmin® MapSource® -ohjelman,
joka on kattava Garmin GPS -laitteesi hallintatyökalu.
MapSource tarjoaa tarkkaa maantieteellistä tietoa, jota voit
tarkastella tietokoneella tai ladata GPS-laitteeseesi. Tämä opas
auttaa sinua pääsemään alkuun. Tarkempia tietoja MapSourcen
käytöstä on ohjeessa.
Sarjanumero
Tallenna sarjanumero (laatikon takaosassa sijaitseva 8merkkinen numerosarja) tähän siltä varalta, että MapSourceohjelmistosi katoaa, varastetaan tai tarvitsee huoltoa. Säilytä
alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa tai kiinnitä
käyttöoppaaseen kopio kuitista.
Sarjanumero: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Garminin yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tai jos MapSourcen käytössä ilmenee
hankaluuksia, ota yhteyttä Garminiin.
Yhdysvalloissa voit soittaa Garminin tuotetukeen numeroon
913 397 8200 tai 800 800 1020, maanantai—perjantai, 8—17
(Central Time) tai siirtyä osoitteeseen www.garmin.com
/support.
Tietoa karttatiedoista
Yksi Garminin tavoitteista on tarjota asiakkailleen
mahdollisimman täydellisiä ja täsmällisiä karttatietoja
kohtuulliseen hintaan. Käytössämme on sekä julkishallinnon
että yksityisiä tietolähteitä, jotka on ilmoitettu asiakkaille
toimitetuissa oppaissa ja tekijänoikeusmerkinnöissä. Lähes
kaikissa tietolähteissä on joitakin vääriä tai puutteellisia
tietoja. Joistakin maista ei ole saatavissa täydellisiä ja tarkkoja
karttatietoja, tai ne ovat erittäin kalliita.
Jos tietolähteestä puuttuu jonkin ominaisuuden tiedot, tai jos
kohde on väärässä paikassa tai tunnistettu väärin, sen tunnistus
tai sijainti on virheellinen myös Garminin karttatietotuotteessa.
Kaikilla MapSource-tuotteilla on omat vahvuutensa ja
heikkoutensa, eivätkä kaikki sovellu kaikkiin tarkoituksiin.
Tämä kannattaa muistaa, kun hyödynnät karttatietoja.
Garmin suosittelee, että asiakkaat ilmoittavat
sähköisten karttojen mahdollisista virheistä täyttämällä
virheilmoituslomakkeen sivustomme Cartography-sivulla
osoitteessa :
www.garmin.com/cartography/mapSource/errorForm.html.
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin (Europe) Ltd.:iin:
+44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella) tai 0808
2380000 (Isossa-Britanniassa).
ii
MapSource-käyttöopas
Johdanto > Karttojen avaaminen
MapSourcen asentaminen
Karttojen avaaminen
Jotkin MapSource-tuotteet on avattava, ennen kuin
voit käyttää tarkkoja karttatietoja. Tuotteen avaamiseen
tarvittava avauskoodi tai etusetelin tunnus on tuotteen
pakkauksessa.
Kun käytät MapSourcea ensimmäisen kerran ja
lukittuja karttoja on asennettu, Lukitut kartat on
löydetty -valintaikkuna kehottaa avaamaan kartat. Voit
avata kartat myös MapSourcessa. Valitse Apuohjelmat
> Hallitse karttatuotteita.
Avauskoodit ja etusetelin tunnukset
Avauskoodi on 25-merkkinen koodi, joka toimitetaan
laitteen mukana keltaisella paperiarkilla. Sillä voi
avata kaikki MapSource-tuotteen liittyvät kartat.
Keltaisessa paperissa on lisäksi sarjanumero ja 7merkkinen rekisteröintitunnus. Avauskoodit toimitetaan
Garmin-laitteiden kanssa, jotka sisältävät myös
karttaohjelmistoja. Lisätietoja tuotteen avaamisesta
25-merkkisellä avauskoodilla on sivulla 2.
Etusetelin tunnuksessa on 8-merkkiä, ja se
on painettu avaussertifikaattiin. Sillä voi avata
MapSource-tuotteen kartta-alueita. Etusetelin tunnukset
toimitetaan ohjelmiston kanssa, joka ei ole samassa
pakkauksessa kuin Garmin-laite. Lisätietoja tuotteen
avaamisesta 8-merkkisellä etusetelin tunnuksella on
sivulla 2.
HUOMAUTUS: Säilytä avauskoodi ja etusetelin
tunnus turvallisessa paikassa. Tarvitset niitä, jos
asennat MapSourcen uudelleen. Garmin ei voi
antaa hyvityksiä MapSourcen avauskoodeista.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen asentaminen > Karttojen avaaminen
Tuotteen avaaminen 25-merkkisellä
avauskoodilla:
1. Valitse MapSourcessa Apuohjelmat > Hallitse
karttatuotteita.
2. Valitse Avattavat alueet -välilehti ja valitse
Lisää.
Tuotteen avaaminen 8-merkkisellä
etusetelin tunnuksella:
HUOMAUTUS: Seuraavaan toimenpiteeseen
tarvitaan Internet-yhteys.
1. Valitse MapSourcessa Apuohjelmat > Hallitse
karttatuotteita.
2. Valitse karttatuote luettelosta ja valitse Avaa
verkossa. Avaa kartat -sivu latautuu selaimeen.
Avattavat alueet -välilehti
3. Kirjoita 25-merkkinen avauskoodi ja halutessasi
kommentti. Valitse OK.
Avaa verkossa.
3. Jos Garmin Communicator -laajennusta ei ole
asennettu tietokoneeseen, asenna Garmin
Communicator -laajennus Avaa kartat -sivun
ohjeiden mukaisesti.
4. Liitä GPS-laite tietokoneeseen. Lisätietoja on
sivulla 6 ja GPS-laitteen käyttöoppaassa.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen asentaminen > Karttojen avaaminen
5. Valitse Etsi laitteet. Valitse laite tarvittaessa
avattavasta luettelosta. Laitteen tunnus näkyy
Laitteen tunnus -kentässä.
6. Anna laitteen sarjanumero.
7. Kirjoita 8-merkkinen etusetelin tunnuksesi, joka
on avaussertifikaatissa. Valitse Avaa kartta. Nyt
voit sulkea Map Product Managerin ja käyttää
MapSourcea.
MapSource-käyttöopas
Avauskoodien tarkasteleminen
Voit halutessasi lukea avauskoodin Map Product
Managerin avulla.
Asennettujen avauskoodien lukeminen:
1. Valitse MapSourcessa Apuohjelmat > Hallitse
karttatuotteita.
2. Valitse Avattavat alueet -välilehti.
3. Map Product Manager näyttää luettelon kaikista
asennetuista MapSource-tuotteista.
Voit lukea tuotteen avauskoodin valitsemalla
tuotteen ja sitten Ominaisuudet.
Voit poistaa tuotteen avauskoodin valitsemalla
tuotteen ja sitten Poista.
MapSourcen asentaminen > Karttojen avaaminen
Avauskoodien hakeminen
Voit hakea avauskoodeja Garminilta antamalla laitteen
tunnuksen ja sarjanumeron.
HUOMAUTUS: Seuraavaan toimenpiteeseen
tarvitaan Internet-yhteys.
1. Valitse MapSourcessa Apuohjelmat > Hallitse
karttatuotteita.
2. Valitse karttatuote luettelosta ja valitse Avaa
verkossa.
3. Jos Garmin Communicator -laajennusta ei ole
asennettu tietokoneeseen, asenna Garmin
Communicator -laajennus Avaa kartat -sivun
ohjeiden mukaisesti.
4. Liitä GPS-laite tietokoneeseen. Lisätietoja on
sivulla 6 ja GPS-laitteen käyttöoppaassa.
5. Valitse Etsi laitteet. Valitse laite tarvittaessa
avattavasta luettelosta. Laitteen tunnus näkyy
Laitteen tunnus -kentässä.
6. Anna laitteen sarjanumero.
7. Valitse Hae avauskoodit. Avauskoodit
palautetaan MapSourceen.
Tuotteen rekisteröiminen
Jollet ole vielä rekisteröinyt tuotettasi UnlockWizardin
avulla, voit rekisteröidä tuotteen Garminin
verkkosivustolla osoitteessa http://my.garmin.com.
Suosittelemme MapSource-tuotteen rekisteröimistä,
sillä rekisteröimällä saat tärkeitä etuja:
• Saat ajantasaista tietoa tuotepäivityksistä.
• Garminin tiedoissa on todiste ostoksestasi siltä
varalta, että tuotteesi tarvitsee huoltoa.
• Voit hankkia tarjoushintaisia karttatietojen
päivityksiä.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen asentaminen > Karttojen avaaminen
MapSourcen muuttaminen tai
poistaminen
Voit korjata MapSourcen, jos se on vahingoittunut.
Joissakin MapSource-tuotteissa voit muokata
alueellista kattavuusaluetta. Voit myös poistaa
MapSource-tuotteen tietokoneeltasi.
MapSourcen korjaaminen
Joissakin tapauksissa vahingoittuneen MapSourcetuotteen voi korjata. Jos tämä vaihtoehto ei ole
käytettävissä, tuotteen voi poistaa ja asentaa sitten
uudelleen.
Huomautus: MapSourcen korjaamiseen
tarvitaan MapSource-asennuslevy.
MapSourcen korjaaminen:
1. Aseta MapSource-asennuslevy tietokoneen
levyasemaan. Ohjattu asennus käynnistyy.
Valitse Seuraava.
2. Valitse ensin Korjaa ja sitten Seuraava.
3. Korjaa MapSource ohjeiden mukaisesti.
MapSource-käyttöopas
Kattavuusalueiden muokkaaminen
Joissakin MapSource-karttatuotteissa voit muokata
alueellisia kattavuusalueita. Jos tämä on mahdollista
MapSource-tuotteessasi, Muokkaa-vaihtoehto
tulee näkyviin, kun avaat MapSourcen ohjatun
asennustoiminnon.
Huomautus: MapSourcen muokkaamiseen
tarvitaan MapSource-asennuslevy.
Tiettyjen kattavuusalueiden lisääminen tai
poistaminen:
1. Aseta MapSource-asennuslevy tietokoneesi
levyasemaan. Ohjattu asennus käynnistyy.
Valitse Seuraava.
2. Valitse ensin Muokkaa ja sitten Seuraava.
3. Valitse lisättävät tai poistettavat alueet. Valitse
Seuraava.
4. Muokkaa MapSourcea ohjeiden mukaisesti.
MapSourcen asentaminen > MapSourcen muuttaminen tai poistaminen
MapSourcen poistaminen
Voit poistaa MapSource-tuotteen tietokoneeltasi ilman
MapSource-asennuslevyjä.
MapSourcen poistaminen:
1. Napsauta Käynnistä-painiketta. Valitse
Asetukset > Ohjauspaneeli.
2. Valitse Ohjauspaneelista Lisää tai poista
sovellus.
3. Korosta MapSource ja valitse Muuta tai
poista.
4. Poista MapSource ohjeiden mukaan.
TAI
1. Napsauta Käynnistä-painiketta. Valitse Kaikki
ohjelmat > MapSource > MapSourcetuotteen asennusohjelma (jos se on
käytössä).
2. Valitse Seuraava.
3. Valitse Poista.
GPS-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen
Asenna MapSource-ohjelmisto tai suorita se tuotteen
asennuslevyltä, ennen kuin kytket GPS-laitteen
tietokoneeseen. Jos MapSource-tuotteesi mukana
toimitettiin asennusopas, noudata sen ohjeita GPSlaitteen kytkemisessä tietokoneeseen. Asennusohjeet
ovat myös GPS-laitteen käyttöoppaassa.
GPS-laitteen kytkeminen tietokoneeseen
1. Jos GPS-laitteesi mukana toimitettiin
tietokoneen liitäntäjohto, kytke laite tietokoneen
sarjayhteysporttiin (katso alla olevaa kuvaa).
Sarjayhteysportti
HUOMAUTUS: Jos haluat poistaa MapSourcen
kokonaan, poista myös kansio C:\Garmin\USB_
Drivers tietokoneesta.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen asentaminen > MapSourcen muuttaminen tai poistaminen
Jos GPS-laitteesi mukana toimitettiin USBdatakaapeli, kytke laite vapaaseen USBtiedonsiirtoporttiin.
USB-tiedonsiirtoportti
2. Varmista, että GPS-laitteeseesi on kytketty virta
ja että Serial Data Format (sarjatietomuoto)
-asetukseksi on valittu Garmin, mikäli
mahdollista.
Toimivan tietokoneyhteyden
varmistaminen:
1. Valitse MapSourcessa Apuohjelmat > Nouda
laitteen tunnus.
2. Tarkista, että GPS-laitteesi nimi näkyy Laitekentässä. Jos nimeä ei näy, GPS-laitetta
ei ehkä ole kytketty oikein. Varmista, että
laitteeseen on kytketty virta, tarkista yhteys ja
valitse sitten Etsi laite.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > MapSourcen osat
MapSourcen käyttäminen
MapSourcen osat
MapSource-ikkunassa on viisi osaa: (1) työkalurivit, (2) tietovälilehdet, (3) jakopalkki, (4) graafinen kartta,
(5) Minikartta ja (6) tilarivi.
1
2
3
4
5
6
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > Karttojen lataaminen Garmin GPS -laitteeseen
Karttojen lataaminen Garmin GPS
-laitteeseen
Voit ladata karttoja Garmin GPS -laitteeseen
seuraavasti:
• Kytke Garmin GPS -laite tietokoneeseen.
• Valitse kartat, jotka haluat lähettää
GPS-laitteeseen.
• Siirrä kartat GPS-laitteeseen.
Ohjeita GPS-laitteen kytkemisestä tietokoneeseen on
sivulla 8 ja GPS-laitteen käyttöoppaassa. Lisätietoja
karttojen valitsemisesta ja lähettämisestä GPSlaitteeseen on osissa “Karttojen valitseminen” ja
“MapSource-tietojen siirtäminen”. Voit myös katsoa
MapSource-asennuslevyllä olevan ohjevideon karttojen
valitsemisesta ja lähettämisestä. ohje on käytettävissä
myös osoitteessa www.garmin.com/cartography
/mapsourceTutorial.html.
Huomautus: Kaikki Garmin GPS -laitteet
eivät pysty käsittelemään yksityiskohtaisia
karttoja. Tarkista GPS-laitteesi käyttöoppaasta,
onko laite yhteensopiva.
MapSource-käyttöopas
Karttojen valitseminen
Valitse GPS-laitteeseen ladattavat alueet kartalta
karttatyökalulla .
Huomautus: Ladattavien alueiden
valitseminen kartalta edellyttää MapSourcetuotteen avaamista. Lisätietoja on sivulla 1.
Ladattavien alueiden valitseminen kartalta:
1. Zoomaa asianmukaiselle etäisyydelle
zoomausmittakaavassa (tavallisesti 30-70
mailia eli 50-100 km).
tai valitse
2. Napsauta Karttatyökalua
Työkalut > Kartta. Liikuta hiirtä kartan päällä.
Kukin kartan alue rajataan keltaisella, kun
liikutat hiirtä sen päällä. Kartta-alueen nimi ja
koko näkyvät tilarivillä.
3. Valitse kartan alue napsauttamalla. Voit valita
useita alueita kerralla napsauttamalla ja
vetämällä hiirtä alueiden päällä. Valitut kartan
alueet varjostetaan vaaleanpunaisella.
MapSourcen käyttäminen > Karttojen lataaminen Garmin GPS -laitteeseen
Kartta-alueiden
nimet
Valitut kartan alueet varjostetaan vaaleanpunaisella.
BlueChart®-kartta-alueisiin tulee vaaleanpunainen reunus.
4. Voit poistaa alueen valinnan napsauttamalla
graafisen kartan varjostettua aluetta. Voit
poistaa usean alueen valinnan painamalla
ja pitämällä pohjassa Ctrl-painiketta, kun
napsautat ja vedät hiirtä alueiden päällä.
Valittuja alueita kutsutaan karttajoukoksi, ja ne näkyvät
Kartat-välilehdessä. Voit tarkastella valitsemiesi alueiden
nimiä ja kokoja napsauttamalla Kartat-välilehteä.
Tarkista, kuinka paljon muistia GPS-laitteessa on
karttatietojen tallentamiseen. Tarkista sitten Kartatvälilehdestä karttajoukkoosi tarvittava muistin määrä. Jos
karttajoukko on liian suuri, poista joitakin aluevalintoja.
10
Tämän
karttajoukon
tallentamiseen
tarvittava muisti
Napsauta tätä,
jos haluat nimetä
karttajoukon
uudelleen
Kartat-välilehti
Huomautus: Jos GPS-laitteesi tukee
automaattireititystä, lisää valintamerkki
Kartat-välilehden alaosassa olevaan Sisällytä
reitinmuodostustiedot -valintaruutuun.
Voit luoda reitin MapSourcella ja valita sitten kaikki
reittiä ympäröivät kartan alueet. Voit myös valita karttoja
reittipisteiden tai jälkien ympäriltä. Lisätietoja reittien
luomisesta on sivulla 20.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > Karttojen lataaminen Garmin GPS -laitteeseen
Karttojen valitseminen reittipisteiden,
reittien tai jälkien ympäriltä:
Napsauta reittiä, reittipistettä tai jälkeä sen
Tiedot-välilehdessä hiiren oikealla painikkeella
ja valitse pikavalikosta Valitse kartat reitin
(reittipisteen/jäljen) ympäriltä.
Huomautus: Jotkin MapSource-tuotteet
myyvät aluekarttoja erikseen. Voit valita vain
karttoja, jotka olet hankkinut ja asentanut
tietokoneeseesi.
Karttojen lisääminen useista
MapSource-tuotteista
Jos eri MapSource-tuotteiden kartat limittyvät
GPS-laitteessasi, voit tarkastella alla olevaa karttaa
poistamalla limittyvän kartan käytöstä. Katso GPSlaitteen käyttöoppaasta, kuinka MapSource-kartat
otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä.
Jos esimerkiksi valitset sekä topografiset tiedot että
City Navigator -tiedot samalle maantieteelliselle
alueelle, laite ei näytä topografisten tietojen ja City
Navigator -tietojen yhdistelmää. Näet ainoastaan City
Navigator -tiedot. Jos haluat nähdä topografiset tiedot,
piilota City Navigator -tiedot laitteessa.
Jos olet ostanut ja avannut useita MapSource-tuotteita,
voit lisätä karttasarjaan useiden MapSource-tuotteiden
karttoja. Voit lisätä karttajoukkoon karttoja useista
MapSource-tuotteista, mutta jos kartat limittyvät, voit
tarkastella vain yhden tuotteen tietoja GPS-laitteessasi.
Kartat eivät ole läpinäkyviä eikä niitä voi yhdistää.
MapSource-käyttöopas
11
MapSourcen käyttäminen > MapSource-tietojen siirtäminen
MapSource-tietojen siirtäminen
Voit lähettää karttajoukkoja, reittipisteitä, reittejä
ja jälkiä GPS-laitteeseen tai muistikortille, tai voit
vastaanottaa tietoja GPS-laitteesta tai muistikortilta.
Voit siirtää tietoja GPS-laitteeseen tai GPS-laitteesta
jollakin seuraavista tavoista (tarkista käytettävissä
olevat tiedonsiirtovaihtoehdot GPS-laitteen
käyttöoppaasta):
• Sarja- tai USB-kaapeli
• USB-muistikortin ohjelmointilaite tai USBmuistikortin ohjelmointilaite RoHS (USB 2.0)
— Voit käyttää tätä tapaa, jos GPS-laitteessasi
on Garmin-muistikortti (ei ole ohjelmoitu
valmiiksi). USB-muistikortin ohjelmointilaite
RoHS toimii Windows 2000:ssa ja sitä
uudemmissa käyttöjärjestelmissä.
• Compact Flash- (CF) tai Secure Digital (SD)
-kortinlukija — Jos GPS-laitteessa käytetään
CF-, SD- tai microSD- eli transflash-korttia, voit
ostaa kolmannen osapuolen kortinlukijan tietojen
siirtämiseen. Joissakin tapauksissa reittipisteitä,
reittejä tai jälkiä ei voi siirtää kortinlukijan
avulla.
12
Aina kun siirrät karttoja muistikortille, kaikki
kortille aiemmin tallennetut tiedot poistetaan täysin
ja korvataan uusilla tiedoilla. Jos tallennat karttoja
muistikortille ja siirrät reittipisteitä, reittejä tai jälkiä,
kortilla olevia karttoja ei poisteta.
Voit siirtää reittipisteitä, reittejä ja jälkiä muistikortilta
GPS-laitteen sisäiseen muistiin, jotta niitä ei poisteta
muistikortilta. Et voi tallentaa karttoja muistikortilta
GPS-laitteen sisäiseen muistiin.
HUOMAUTUS: Kaikki laitteet eivät hyväksy
reittipisteitä, reittejä tai jälkiä muistikortilta.
Tarkista GPS-laitteesi käyttöoppaasta, onko laite
yhteensopiva.
iQue®-käyttäjät
Tietojen siirtäminen iQue-laitteeseen ja iQue-laitteesta
voi edellyttää laitteen synkronoimista tietokoneen
kanssa. Et ehkä voi lähettää kaikentyyppisiä tietoja
iQue-laitteeseen tai vastaanottaa kaikentyyppisiä
tietoja iQue-laitteesta. Lisätietoja on iQue-laitteen
käyttöoppaassa.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > MapSource-tietojen siirtäminen
BlueChart-, Fishing HotSpots- ja
LakeMaster-muistikortit
Esiohjelmoiduille BlueChart-, BlueChart g2-, Inland
Lakes-, Fishing HotSpots-, Recreational Lakes with
Fishing HotSpots-, ja LakeMaster-muistikortteja ei
saa käyttää USB-ohjelmointilaitteessa eikä niille
saa tallentaa GPS-laitteessa MapSource-karttoja
— tällöin menetetään esiladatut tiedot. Poista valmiiksi
ohjelmoitu muistikortti GPS-laitteesta ennen karttojen
siirtämistä. MapSource varoittaa, jos olet poistamassa
tietoja. Jos korvaat valmiiksi ladatut tiedot, Garmin ei
palauta niitä.
Kohdepistetietokannan lataaminen uudelleen
Jos GPS-laite sisältää valmiiksi ladatun/ohjelmoidun
kohdepistetietokannan (POI-tietokanta), laite varoittaa
valmiiksi ladattujen tietojen poistamisesta, ennen
kuin tallennat MapSource-kartat. Varoitus ei viittaa
laitteen pohjakarttaan. Voit palauttaa valmiiksi
ladatut tiedot GPS-laitteeseen lataamalla ne Garminin
verkkosivustosta.
MapSource-käyttöopas
Kohdepisteiden lataaminen uudelleen:
1. Siirry sivulle http://www.garmin.com.
2. Valitse Support > Updates & Downloads
(Päivitykset ja lataukset).
3. Valitse Additional Software.
4. Napsauta GPS-laitteesi nimeä.
5. Valitse kohdassa Unit Software (Laitteen
ohjelmisto) Download (Lataa).
6. Hyväksy ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen
ehdot.
7. Valitse kohdassa Download Preloaded
POI Database (Lataa valmiiksi ladattu
kohdepistetietokanta) ja Download (Lataa).
GPS-laitteessasi olevat MapSource-kartat poistetaan ja
korvataan kohdepistetietokannalla.
13
MapSourcen käyttäminen > MapSource-tietojen siirtäminen
Tietojen lähettäminen GPS-laitteeseen
Jos GPS-laitteessasi on muistikortti, varmista että se
on asetettu laitteeseen oikein. Kytke GPS-laitteesi
tietokoneeseen ja aseta laitteen tiedonsiirtotilaksi
Garmin, jos se on mahdollista (katso ohjeet laitteen
käyttöoppaasta).
Voit lähettää karttoja, reittipisteitä, reittejä tai jälkiä
GPS-laitteeseen.
Huomautus: MapSource siirtää kaikki
Tiedot-välilehdessä luetellut tiedot GPSlaitteeseen aina kun siirrät tietoja.
Tietojen lähettäminen GPS-laitteeseen tai
kortinlukijaan:
1. Varmista, että lähetettävät tiedot näkyvät
MapSource-ikkunan vasemman reunan
asianmukaisissa välilehdissä.
tai Siirrä
2. Valitse Lähetä laitteeseen
> Lähetä laitteeseen.... GPS-laitteen tai
kortinlukijan nimen pitäisi tulla automaattisesti
näkyviin laitevalikossa. Jos nimeä ei näy, valitse
Etsi laite.
14
•
Jos käytät USB-muistikortinlukijaa,
Laite-kenttään tulee näkyviin “USBmuistikortinlukija”.
• Jos käytät CF- tai SD-kortinlukijaa, valitse
oikean aseman kirjain Laite-kentästä.
Valitse esimerkiksi Poista levy (E:).
• Jos lähetät tietoja iQue- tai cf Que laitteeseen, valitse tietojen tallennuskohde
kohdasta Kartan tallennuspaikka. Valitse
tarvittaessa oikea käyttäjätunnus Laitekentistä.
3. Valitse kunkin lähetettävän tietotyypin vieressä
oleva valintaruutu kohdassa Lähetettävät.
4. Valitse Lähetä. MapSource alkaa lähettää
tietoja GPS-laitteeseen tai kortinlukijaan.
Tiedonsiirron aloittamisen jälkeen voit lisätä
valintamerkin Sammuta GPS siirron jälkeen
-valintaruutuun, jos se on käytettävissä.
5. Jos käytät iQue- tai cf Que -laitetta, synkronoi
se tarvittaessa tietokoneesi kanssa, jotta laite
pystyy vastaanottamaan tiedot.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > MapSource-tietojen siirtäminen
Tietojen vastaanottaminen GPS-laitteesta
Jos GPS-laitteessasi on muistikortti, varmista että se
on asetettu laitteeseen oikein. Kytke GPS-laitteesi
tai kortinlukijasi tietokoneeseen ja aseta laitteen
tiedonsiirtotilaksi Garmin, jos se on mahdollista (katso
ohjeet laitteen käyttöoppaasta).
Voit vastaanottaa reittipisteitä, reittejä ja jälkiä GPSlaitteesta.
Tietojen vastaanottaminen GPS-laitteesta
tai kortinlukijasta:
1. Jos käytät iQue-laitetta, synkronoi se
tarvittaessa tietokoneen kanssa, jotta voit
lähettää tietoja MapSourceen.
tai Siirrä
2. Valitse Vastaanota laitteesta
> Vastaanota laitteesta. GPS-laitteen tai
kortinlukijan nimen pitäisi tulla automaattisesti
näkyviin laitevalikossa. Jos nimeä ei näy, valitse
Etsi laite.
MapSource-käyttöopas
•
Jos käytät USB-muistikortinlukijaa,
Laite-kenttään tulee näkyviin “USBmuistikortinlukija”.
• Jos käytät CF- tai SD-kortinlukijaa, valitse
oikean aseman kirjain Laite-kentästä.
Valitse esimerkiksi Poista levy (E:).
• Jos käytät iQue-laitetta, valitse oikea
käyttäjätunnus Laite-kentästä.
3. Valitse kunkin vastaanotettavan tietotyypin
vieressä oleva valintaruutu kohdassa
Vastaanotettavat.
4. Valitse Vastaanota. MapSource alkaa
vastaanottaa tietoja GPS-laitteesta tai
kortinlukijasta. Tiedot tulevat näkyviin
asianmukaisissa välilehdissä ikkunan
vasemmassa reunassa.
15
MapSourcen käyttäminen > Reittipisteiden luominen ja muokkaaminen
Reittipisteiden luominen ja
muokkaaminen
Reittipiste on mikä tahansa graafisella kartalla oleva
piste, jonka tallennat muistiin. Reittipisteet tunnetaan
joissakin GPS-laitteissa esimerkiksi nimellä Omat
sijainnit tai Suosikit. Voit luoda reittipisteitä helposti
MapSourcella ja siirtää ne sitten GPS-laitteeseen. Voit
myös ladata reittipisteitä GPS-laitteesta MapSourceen
ja muokata niitä. Lisätietoja tietojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta GPS-laitteella on sivulla 13.
Reittipisteen luominen
1. Napsauta Reittipistetyökalua
tai valitse
Työkalut > Reittipiste.
2. Etsi paikka ja luo siihen reittipiste
napsauttamalla graafista karttaa. Voit luoda
reittipisteen graafisen kartan keskikohtaan
painamalla näppäimiä Ctrl + W. Näkyviin tulee
Reittipisteen ominaisuudet -valintaikkuna.
Reittipisteiden luominen
Kun luot reittipisteen, MapSource nimeää sen
automaattisesti sijainnin mukaan. Jos luot reittipisteen
aiempaan karttakohteeseen, MapSourcen antama
reittipisteen nimi perustuu kohteeseen. Jos luot
reittipisteen avoimeen sijaintiin, MapSource antaa
reittipisteen nimeksi numeron. Kukin luotu reittipiste
tulee näkyviin Reittipisteet-välilehdessä
ikkunan vasemmassa reunassa.
16
Reittipisteen ominaisuudet -valintaikkuna
3. Muuta reittipisteen ominaisuuksia tarvittaessa.
Tarkastele kaikkia käytettävissä olevia
reittipisteen ominaisuuksia valitsemalla
Enemmän tietoja.
4. Tallenna reittipiste valitsemalla OK. Poistu
luomatta reittipistettä valitsemalla Peruuta.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > Paikkojen etsiminen
Reittipisteiden muokkaaminen
Voit muokata reittipisteen ominaisuuksia avaamalla
Reittipisteen ominaisuudet jollakin seuraavista tavoista:
• Kaksoisnapsauta Reittipisteet-välilehdessä
olevan reittipisteen nimeä.
• Valitse Valintatyökalu . Kaksoisnapsauta
sitten reittipistettä graafisella kartalla.
• Napsauta hiiren oikealla painikkeella mitä
tahansa Reittipiste-välilehden tai graafisen
kartan reittipistettä. Valitse sitten Reittipisteen
ominaisuudet.
Paikkojen etsiminen
Avaa Etsi paikkoja -valintaikkuna MapSourcessa
napsauttamalla Etsi-painiketta . Voit etsiä helposti
kaupunkeja, kohdepisteitä (kuten ravintoloita, puistoja
ja kauppoja), osoitteita, risteyksiä ja reittipisteitä.
Saat käyttöösi eniten hakuvaihtoehtoja MapSourcetuotteellasi, kun avaat kartat. Lisätietoja on kohdassa
“Karttojen avaaminen”, sivulla 1.
Kun kirjoitat etsittäviä paikkoja Etsi paikkoja
-valintaikkunaan, MapSource tekee ehdotuksia
automaattisesti täydentävän luettelon avulla. Kun
kirjoitat esimerkiksi kaupungin nimen, näkyviin
tulee kirjoittamiasi kirjaimia vastaavien kaupunkien
luettelo. Voit valita kaupungin suoraan automaattisesti
täydentävästä luettelosta tai kirjoittaa kaupungin nimen
kokonaan.
Huomautus: Jos etsimäsi paikka ei ole
automaattisesti täydentävässä luettelossa,
MapSource ei anna jatkaa kirjoittamista. Tarkista
paikan oikea kirjoitusasu.
MapSource-käyttöopas
17
MapSourcen käyttäminen > Paikkojen etsiminen
4. Näytä paikkaluettelon osumat napsauttamalla
Etsi. Jos näkyviin tulee viesti “Kohteita ei
löytynyt”, yritä käyttää yleisempiä hakuehtoja.
5. Korosta oikea paikka luettelosta napsauttamalla
sitä. Paikka ilmestyy kartalle.
6. Valitse Tee reittipiste, jos haluat tallentaa
paikan reittipisteenä. Sulje Etsi paikkoja
-valintaikkuna valitsemalla OK. Sulje
valintaikkuna ja palaa aiemmin tarkastelemaasi
kartan osaan valitsemalla Peruuta.
Lähimpien paikkojen etsiminen ja viimeksi löytyneet paikat
Etsi paikkoja -valintaikkuna
Paikan etsiminen:
1. Valitse Etsi paikkoja
tai Näytä > Etsi
paikkoja.
2. Valitse jokin seuraavista välilehdistä: kaupunki,
kohde, osoite tai risteys.
3. Ala kirjoittaa hakuehtoa tai valitse hakuehdot.
18
Avaa Etsi lähimmät paikat -valintaikkuna
napsauttamalla MapSourcessa Etsi lähimmät paikat
-painiketta
. Voit etsiä karttakohteiden ja muiden
paikkojen tarkat sijainnit graafiselta kartalta. Voit etsiä
paikkoja reittipisteen, minkä tahansa kartalla olevan
sijainnin tai graafisen kartan keskustan (oletus) läheltä.
Avaa Viimeksi löytyneet paikat -valintaikkuna
napsauttamalla Viimeksi löytyneet paikat -painiketta
.Voit tarkastella luetteloa hiljattain hakemistasi
paikoista.
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > Reittien luominen ja muokkaaminen
Reittien luominen ja
muokkaaminen
Reitit osoittavat, miten pääset paikasta toiseen.
MapSource-tuotteestasi riippuen voit luoda suoran
reitin (suoraviivainen reitti) tai automaattisen reitin
(teitä seuraava yksityiskohtainen reitti).
Reittien luominen
Voit luoda ja muokata reittejä MapSourcessa
käyttämällä Reitin ominaisuudet -valintaikkunaa,
Reittityökalua
tai Reittipisteet-välilehteä.
Reitti voi sisältää useita pisteitä, joita kutsutaan
kauttakulkupisteiksi.
Huomautus: Kaikki MapSource-tuotteet
eivät pysty luomaan automaattista reittiä.
Käytössäsi on oltava reititettävä MapSourcetuote, jotta MapSource pystyy laskemaan reitin
automaattisesti.
MapSource-käyttöopas
Reitin luominen Reitin ominaisuudet valintaikkunan avulla:
1. Avaa Reitin ominaisuudet -valintaikkuna
painamalla Ctrl + R tai valitsemalla Muokkaa >
Uusi reitti.
2. Voit lisätä kaupungin, kohdepisteen, osoitteen
tai risteyksen napsauttamalla valintaikkunassa
.
olevaa Etsi paikat -painiketta
3. Jos haluat lisätä aiemmin luomiasi reittipisteitä
reitille, valitse Lisää reittipiste. Valitse reittipiste
näkyviin tulevasta luettelosta. Voit valita useita
reittipisteitä painamalla Ctrl- tai Shift-näppäintä
samalla kun napsautat reittipisteitä. Valitse
sitten OK.
4. Toista kohdat 2 – 3, kunnes olet lisännyt kaikki
reitin pisteet. Kukin lisätty piste
näkyy Kauttakulkupisteet-välilehden luettelossa
lisäysjärjestyksessä.
5. Voit järjestää pisteet uudelleen korostamalla
pisteet ja napsauttamalla nuolia, jolloin piste
siirtyy luettelossa ylös- tai alaspäin. Voit
järjestää pisteet viimeisestä ensimmäiseen
valitsemalla Käännä.
19
MapSourcen käyttäminen > Reittien luominen ja muokkaaminen
Voit näyttää pisteen kartassa korostamalla
pisteen ja valitsemalla Näytä kartalla.
Valitsemalla Keskitä kartta valittujen
kohteiden kohdalle voit näyttää valitun pisteen
kartan keskikohdassa.
6. Tallenna uusi reitti valitsemalla OK.
Etsi karttakohteita
napsauttamalla Etsipainikkeita.
Reittien muokkaaminen
Voit muokata reittejä suoraan graafisella kartalla tai
Reitin ominaisuudet -valintaikkunan avulla.
Graafisella kartalla olevalta reitiltä voit lisätä, siirtää ja
poistaa reittipisteitä Valintatyökalulla .
Lisää Reittipistevälilehdestä reittipiste
napsauttamalla.
Reittipisteen siirtäminen graafisella kartalla.
Reitin ominaisuudet valintaikkuna
20
MapSource-käyttöopas
MapSourcen käyttäminen > Jäljet
Reitin ominaisuudet -valintaikkunassa voit
•
•
•
•
•
•
lisätä pisteitä reittiin
nimetä reitin uudelleen
kääntää reitin
muodostaa tiedosto- tai URL-linkin reittiin
tarkastella reitin pystysuuntaista kuvausta
tarkastella ja tulostaa automaattisen reitin
ohjetekstejä
• poistaa reitin
Lisätietoja on MapSource-ohjeessa. Avaa
yksityiskohtaiset MapSource-ohjetiedostot valitsemalla
Ohje > MapSource-ohje tai painamalla F1-näppäintä.
MapSource-käyttöopas
Jäljet
Jäljet näkyvät graafisessa kartassa ja näyttävät
tarkkaan, missä olet käynyt. Jälki näkyy pienenä
katkoviivana, joka koostuu reittipisteistä. Kun liikut,
GPS-laitteesi tallentaa reittipisteen joka sekunti
(oletusarvo) ajan, sijaintisi ja nopeutesi lisäksi. GPSlaite tallentaa nämä pisteet jälkenä.
Jälkien tarkasteleminen
GPS-laitteesta vastaanotetut jäljet tulevat näkyviin
Jäljet-välilehdessä. Voit tarkastella jälkiä graafisella
kartalla ja muokata niitä Jäljen ominaisuudet valintaikkunassa.
Avaa Jäljen ominaisuudet -valintaikkuna
kaksoisnapsauttamalla Jäljet-välilehdessä olevaa
jälkeä. Voit muuttaa jäljen nimen, kääntää jäljen,
tarkastella sen pystysuuntaista kuvausta sekä tarkastella
ja muokata reittipisteitä. Lisätietoja on kohdassa
“MapSource-tietojen siirtäminen” sivulla 13.
21
MapSourcen käyttäminen > MapSourcen mukauttaminen
MapSourcen mukauttaminen
Totuttuasi käyttämään MapSourcea haluat kenties
mukauttaa asetuksia tarpeen mukaan. Voit muuttaa
useita asetuksia valitsemalla MapSourcen asetukset.
Avaa Asetukset-valintaikkuna valitsemalla Muokkaa >
Asetukset.
Tietoja Google Earth™
Jäljen ominaisuudet -valintaikkuna
Jälkien suodattaminen
Kukin reittipiste sisältää aika-, sijainti- ja nopeustiedot.
Valitse Jäljen ominaisuudet -valintaikkunasta Suodata.
Kun suodatat GPS-laitteestasi lataamasi jäljen, ilmoitat
MapSourcelle, mitkä reittipisteet haluat säilyttää
ja mitkä poistaa. Voit suodattaa reittipisteitä ajan
tai etäisyyden mukaan, tai voit antaa MapSourcen
suodattaa reittipisteet automaattisesti.
22
Kun Google Earth on asennettu tietokoneeseen, voit
tarkastella reittipisteitä, jälkiä ja reittejä, jotka on
tallennettu MapSourceen. Valitse kohde välilehdessä ja
valitse sitten Näytä > Näytä Google Earth.
Osoitteesta http://earth.google.com voit ladata Google
Earth -sovelluksen.
MapSource-käyttöopas
Varoitukset ja huomautukset
Varoitukset ja huomautukset
HUOMAUTUS: GARMIN EI TAKAA TUOTTEEN
KARTTATIETOJEN TARKKUUTTA TAI KATTAVUUTTA
JA IRTISANOUTUU KAIKISTA ERITYISISTÄ,
EPÄSUORISTA TAI LAINMUKAISISTA TAKUISTA,
MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT
MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄMÄN TUOTTEEN
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ ON KÄYTTÄJÄN
VASTUULLA. TUOTE ON TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI VAIN MATKUSTAMISEN
APUVÄLINEENÄ EIKÄ SITÄ TULE KÄYTTÄÄ
TARKKAA SUUNNAN, ETÄISYYDEN, SIJAINNIN
TAI TOPOGRAFISTA MITTAUSTA VAATIVAAN
TARKOITUKSEEN.
Seuraavat Varoitukset ja huomautukset voivat koskea
MapSource BlueChart® -asennuslevyn koko sisältöä tai sen osia:
VAROITUS: Kansallinen hydrografinen virasto ei ole
vahvistanut tämän tuotteen tietoja, eikä sitä voida pitää
vastuussa karttojen tarkkuudesta tai jälkeenpäin tehdyistä
muutoksista. Kansallinen hydrografinen virasto ei takaa, että
tämä tuote täyttää navigoinnissa käytettäviä asianmukaisia
tuotteita koskevat kansalliset tai kansainväliset säädökset.
MapSource-käyttöopas
VAROITUS: Tämän tuotteen tai sen osien valmistamisessa
on käytetty Ison-Britannian hydrografisen viraston tuotteita.
Mitään tuotteen käyttöön liittyviä takuita ei anneta, eikä sitä saa
käyttää navigointivälineenä. Mukana toimitettuja digitaalisia
karttoja ei ole vahvistettu eikä päivitetty. Oman turvallisuutensa
vuoksi käyttäjiä neuvotaan käyttämään virallisia, päivitettyjä
merikarttoja navigointitarkoituksissa. Hydrografinen virasto ei
ole vahvistanut valittuja tietoja, ja tarkat navigaatiotiedot on
tarkistettava tulostetulta kartalta.
HUOMAUTUS: Australian hydrografinen virasto ei tarkista
tämän tuotteen tietoja, ja Australian liittovaltio ei ole vastuussa
kopioiden tai sen toimittamiin tietoihin tehtyjen muutosten
tarkkuudesta. Lisäksi Australian liittovaltio ei takaa, että tämä
tuote täyttää navigoinnissa käytettäviä asianmukaisia tuotteita
koskevat säädökset, tai että se sisältää uusimmat saatavilla
olevat hydrografiset tiedot.
VAROITUS: Kartoissa näkyvät Intian ulkoiset rajat eivät ole
oikeat eivätkä todelliset. Muut kartoissa näkyvät ulkoiset rajat
eivät välttämättä ole oikeita tai todellisia.
23
Hakemisto
Hakemisto
A
Automaattireititys 10, 19
Avauskoodi 1, 2
hakeminen 4
tarkasteleminen 3
B
BlueChart
karttojen valitseminen 10
C
cf Que -käyttäjät 14
Compact Flash (CF) -kortti
12, 14
E
Etsitään lähimpiä paikkoja 18
Etusetelin tunnus 1, 2
G
Garminin yhteystiedot ii
GPS-laite
karttojen lataaminen laitteeseen 9
kytkeminen tietokonee24
seen 6
GPS-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen 6
graafinen kartta 8
H
Henkilötietojen päivittäminen
4
I
iQue-käyttäjät 12, 14, 15
J
Jakopalkki 8
Jäljet
suodattaminen 22
tarkasteleminen 22
valitseminen reittien
ympärillä 11
K
Kartat-välilehti 10
Karttajoukko 10
Karttatiedot ii
Karttatyökalu 9
Karttojen avaaminen 1
Karttojen lataaminen GPS
-laitteeseen 9
karttavalintojen poistaminen 10
karttojen lähettäminen 14
karttojen valitseminen 9
ohjevideo 9
useista MapSource-tuotteista 11
yhteensopivuus 9
Karttojen valitseminen 9
reittien, reittipisteiden ja
jälkien ympärillä 11
Kattavuusalueiden muokkaaminen 5
Kohdepisteet (POI) 17
tietokannan lataaminen
uudelleen 13
Kortinlukija 12, 14
L
Lähetä laitteeseen 14
M
MapSourcen asennuksen
poistaminen 6
MapSourcen asentaminen
muokkaaminen 5
poistaminen 6
MapSourcen korjaaminen 5
MapSourcen mukauttaminen
22
MapSourcen muokkaaminen 5
MapSourcen poistaminen 6
Minikartta 8
Muistikortti 12
O
ohjetiedostot i
Omat sijainnit 16
P
Paikkojen etsiminen 17
R
Reitin ominaisuudet -valintaikkuna 19
Reitit 19–24
kääntäminen 19
luominen 19
muokkaaminen 20
valitseminen reittien
ympärillä 11
Reittipisteen ominaisuudet
-valintaikkuna 16
Reittipisteet 16–19
lisääminen reitteihin
19–23
MapSource-käyttöopas
Hakemisto
luominen 16
muokkaaminen 17
valitseminen reittien
ympärillä 11–15
Reittipisteet-välilehti 16
U
S
Valintatyökalu 17
valmiiksi ohjelmoidut muistikortit 13
Varoitukset ja huomautukset
23
Vastaanota laitteesta 15
Viimeksi löytyneet paikat 18
Sarjanumero ii
Sarjaportti 6
Secure Digital (SD) -kortti
12, 14
Suosikit 16
T
USB-muistikortinlukija 12,
14, 15
USB-portti 7
V
Tiedonsiirtotila 14
Tiedostojen tallentaminen 16
Tietojen lähettäminen 14
Tietojen siirtäminen 12
siirtotavat 12
tietojen lähettäminen 13
tietojen vastaanottaminen
15
Tietojen vastaanottaminen 15
Tietovälilehdet 8
Tilarivi 8
Tuotteen rekisteröiminen 4
Työkalurivit 8
MapSource-käyttöopas
25
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset.
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) .
Garminin verkkosivustolta osoitteesta www.garmin.com.
© Copyright 2008 Garmin Ltd ja sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Garmin (Europe) Ltd
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00417-37 Versio C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising