Garmin | Approach® G10 | User guide | Garmin Approach® G10 Käyttöopas

Garmin Approach® G10 Käyttöopas
Approach G10
®
Käyttöopas
Helmikuu 2016
190-01986-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Connect™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Tilakuvakkeet .............................................................................. 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Golfin pelaaminen.......................................................... 1
Reiän näkymä ............................................................................. 1
Lipputangon siirtäminen ............................................................. 1
Lyönnin mittaaminen ................................................................... 1
Esteiden tarkasteleminen ........................................................... 1
Layup- ja dogleg-matkojen tarkasteleminen ............................... 2
Matkamittarin käyttäminen .......................................................... 2
Pisteiden seuraaminen ............................................................... 2
Garmin Connect............................................................. 2
Laitteen mukauttaminen................................................ 2
Järjestelmäasetukset .................................................................. 2
Liite.................................................................................. 3
Laitteen huoltaminen .................................................................. 3
Laitteen puhdistaminen .............................................................. 3
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 3
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset .................................................. 3
Tekniset tiedot ............................................................................ 3
Hakemisto....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Golfin pelaaminen
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Painikkeet
Ennen kuin voit pelata golfia, odota, että laite löytää
satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.
1 Valitse Aloita kierros.
Laite etsii satelliitteja ja laskee sijaintisi.
2 Valitse kenttä luettelosta.
3 Viimeistele määritys näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.
Reiän näkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun
siirryt uudelle reiälle.
HUOMAUTUS: laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja
takareunaan sekä keskikohtaan oletusarvoisesti. Jos tiedät
lipputangon sijainnin, voit määrittää sen tarkemmin (Lipputangon
siirtäminen, sivu 1).
À
Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Á
Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia valitsemalla painike.
Â
OK
Valitse valikkokohtia ja kuittaa ilmoituksia valitsemalla tämä.
Käytä peliominaisuuksia valitsemalla tämä pelin aikana.
Ã
BACK Palaa edelliseen valikkoon valitsemalla tämä.
Nykyisen reiän numero.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee
kehote määrittää järjestelmän asetukset.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Seuraa näytön ohjeita.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Tilakuvakkeet
Lipputangon siirtäminen
Laitteen käynnistäminen
Akun tila
Auringonnousu
Auringonlasku
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2 Kohdista laturin tapit laitteen takapaneelissa olevien
liitinpintojen kanssa ja kytke latauspidike À tukevasti
laitteeseen.
Etäisyys lipputangon sijaintiin.
Etäisyys viheriön takareunaan.
Etäisyys viheriön etureunaan.
Viheriön summittainen näkymä. Lipputangon sijainnin osoittaa +.
Reiän par-arvo.
Voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa.
Valitse golfpelin aikana OK.
Valitse Siirrä lippu.
Siirrä lipputankoa valitsemalla
tai .
Valitse OK.
1
2
3
4
Lyönnin mittaaminen
1 Valitse golfpelin aikana OK.
2 Valitse Mittaa lyönti.
3 Kävele pallon luo.
VIHJE: voit nollata mittauksen valitsemalla
.
Esteiden tarkasteleminen
Voit näyttää etäisyyden väylällä oleviin esteisiin rei'illä, joiden
par on 4 tai 5. Lyönnin valintaan vaikuttavat esteet näkyvät
yksittäin tai ryhminä, jotta voit arvioida matkan layupiin tai pallon
ilmassa kulkemaan matkaan.
1 Valitse golfpelin aikana OK.
2 Valitse Esteet.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
4 Irrota laturi painamalla kohdasta Á.
Aloitus
1
Tilastojen tallentaminen
• Etäisyydet lähimmän esteen etureunaan À ja takareunaan
Á ilmestyvät näyttöön.
• Esteen tyyppi  näkyy sivun yläreunassa.
• Viheriö näkyy puoliympyränä Ã näytön yläreunassa.
Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän
keskikohdan.
• Esteet Ä näkyvät viheriön alapuolella summittaisissa
kohdissa suhteessa väylään.
3 Voit tarkastella nykyisen reiän muita esteitä valitsemalla
tai .
Layup- ja dogleg-matkojen tarkasteleminen
Voit tarkastella luetteloa, jossa näkyy sellaisten reikien layup- ja
dogleg-matkat, joiden par on 4 tai 5.
1 Valitse golfpelin aikana OK.
2 Valitse Layupit.
Layup- ja dogleg-matkat À sekä matka kullekin layupille Á
ilmestyvät näyttöön.
Matkamittarin käyttäminen
Voit mitata aikaa ja kuljettua matkaa matkamittarin avulla.
Valitse vaihtoehto:
• Jos peli ei ole kesken, valitse päävalikosta Matkamittari.
• Jos pelaat parhaillaan, valitse OK > Matkamittari.
Matkamittarin nollaaminen
1 Valitse päävalikosta Matkamittari.
2 Valitse OK.
3 Valitse Nollaa.
Matkamittarin poistaminen käytöstä
1 Valitse päävalikosta Matkamittari.
2 Valitse OK.
3 Valitse Pois käyt..
Pisteiden seuraaminen
Kun pistelasku on käytössä, saat kehotteen antaa pistemääräsi
ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti
milloin tahansa pelin aikana.
1 Valitse golfpelin aikana OK.
2 Valitse Tuloskortti.
3 Valitse reikä - tai -painikkeella ja valitse OK.
4 Määritä pistemäärä valitsemalla tai ja valitse OK.
2
Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen
seuranta käyttöön (Järjestelmäasetukset, sivu 2).
1 Valitse golfpelin aikana OK.
2 Valitse Tuloskortti.
3 Määritä lyöntien määrä ja valitse OK.
4 Määritä puttausten määrä ja valitse OK.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos lyöntisi tiiauspaikalta osui väylälle, valitse Väylällä.
• Jos lyöntisi tiiauspaikalta ei osunut väylälle, valitse Ohi
vas. tai Ohi oikealla.
Tilastosi tallentuvat tuloskorttiin. Voit tarkastella tuloskorttia
Garmin Connect™ palvelussa.
Tuloskortin lataaminen Garmin Express™
sovelluksella
Voit ladata tuloskortin Garmin Connect palveluun Garmin
Express sovelluksella.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/golf.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Garmin Connect on tilastojen seurantatyökalu verkossa. Siinä
voit analysoida ja jakaa pelaamiasi kierroksia. Voit pitää yhteyttä
kavereihin Garmin Connect sivustossa. Garmin Connect on
työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja jakaa harjoituksiasi ja
kannustaa muita. Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa
www.garminconnect.com/golf.
Pelien tallentaminen: kun olet tallentanut pelin laitteeseen, voit
ladata sen Garmin Connect palveluun ja säilyttää sitä niin
kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja pelistä, kuten
tuloskortit, tilastot, kentän tiedot ja mukautettavat raportit.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset.
Väriteema: määrittää näytön väriteeman (Väriteeman
asettaminen, sivu 2).
Suunta: määrittää näytön suunnan (Näytön suunnan
määrittäminen, sivu 3).
Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön yksityiskohtaisten
golftilastojen seurannan pelin aikana.
Pisteytys: ottaa pistelaskun käyttöön.
Aika: määrittää ajan.
Tekstin kieli: laitteen kielen määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.
Ohj.päivitys: päivittää laitteen ohjelmiston, kun päivityksiä on
saatavilla.
Väriteeman asettaminen
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Väriteema.
Garmin Connect
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää vaaleaa tekstiä tummalla taustalla
valitsemalla Tumma.
• Voit näyttää tummaa tekstiä vaalealla taustalla
valitsemalla Vaalea.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Näytön suunnan määrittäminen
Voit muuttaa näytön suuntaa, jotta sitä on helpompi lukea eri
kulmista esimerkiksi silloin, kun laite on kiinnitettynä vyöhön.
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Suunta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit käyttää näytön oletussuuntaa valitsemalla Normaali.
• Voit kääntää näytön suunnan valitsemalla Käännetty.
Liite
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
Valitse päävalikosta Tietoja.
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset
Tämä laite oikeuttaa maksuttomiin kenttien karttapäivityksiin.
Lataa laitteen päivittämiseksi maksuton Garmin Express
ohjelmisto osoitteesta www.garmin.com/express.
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Akunkesto
Enintään 15 h
HUOMAUTUS: täyteen ladatun akun kesto määräytyy
GPS-toiminnon, taustavalon ja virransäästötilan
käytön mukaan. Käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
Käyttölämpötila -20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila 5 - 40 ºC (40 - 104 ºF)
Vesitiiviys
Liite
IEC 60529 IPX7*
3
Hakemisto
A
akku 3
lataaminen 1
asetukset 1
D
dogleg 2
E
esteet 1
G
Garmin Connect 2
H
historia, lähettäminen tietokoneeseen 2
J
järjestelmäasetukset 2
K
kartat, päivitykset 3
kenttä
pelaaminen 1
valitseminen 1
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 1
L
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 3
laitteen tunnus 3
lataaminen 1
layup 2
lyönnin mittaaminen 1
M
matkamittari 2
N
näyttö
asetukset 2
suunta 3
O
ohjelmisto
käyttöoikeus 3
päivittäminen 3
versio 3
P
painikkeet 1, 3
päivitykset
kenttien kartat 3
ohjelmisto 3
T
tekniset tiedot 3
tiedot
siirtäminen 2
tallentaminen 2
tietojen tallentaminen 2
tilastot 2
tuloskortti 2
V
vesitiiviys 3
viheriönäkymä, lipputangon sijainti 1
4
Hakemisto
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising