Garmin | Approach® G10 | User manual | Garmin Approach® G10 Gebruikershandleiding

Garmin Approach® G10 Gebruikershandleiding
Approach G10
®
Gebruikershandleiding
Februari 2016
190-01986-35_0A
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo en Approach zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. Garmin Connect™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden
gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
Knoppen ..................................................................................... 1
Het toestel inschakelen ............................................................... 1
Statuspictogrammen ................................................................... 1
Het toestel opladen ..................................................................... 1
Golfen.............................................................................. 1
Hole-weergave ............................................................................ 1
De pin verplaatsen ...................................................................... 1
Een shot meten ........................................................................... 1
Hindernissen weergeven ............................................................ 1
Layup- en dogleg-afstanden weergeven .................................... 2
De afstandteller gebruiker ........................................................... 2
Score bijhouden .......................................................................... 2
Garmin Connect............................................................. 2
Uw toestel aanpassen.................................................... 2
Systeeminstellingen .................................................................... 2
Appendix......................................................................... 3
Toestelonderhoud ....................................................................... 3
Het toestel schoonmaken ........................................................... 3
Toestelgegevens weergeven ...................................................... 3
Updates van software en banen ................................................. 3
Specificaties ................................................................................ 3
Index................................................................................ 4
Inhoudsopgave
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Knoppen
3 Laad het toestel volledig op.
4 Druk op Á om de oplader te verwijderen.
Golfen
Voordat u begint met golven, moet u ongeveer 30 tot 60
seconden wachten terwijl het toestel de satellietsignalen zoekt.
1 Selecteer Start ronde.
Het toestel zoekt satellieten en berekent uw locatie.
2 Selecteer een baan in de lijst.
3 Volg de instructies op het scherm om het instellen te
voltooien en een ronde te starten.
Hole-weergave
Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te
schakelen.
À
Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt
automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een
nieuwe hole gaat.
OPMERKING: Standaard berekent het toestel de afstand tot het
begin, midden en einde van de green. Als u de locatie van de
pin weet, kunt u deze nauwkeuriger instellen (De pin
verplaatsen, pagina 1).
Selecteer om door menu's, holes en instellingen te bladeren.
Á
Â
OK
Selecteer om menuopties te selecteren en berichten te
bevestigen. Selecteer tijdens het spelen om spelfuncties te
openen.
Ã
BACK Selecteer om terug te keren naar het vorige menu.
Het toestel inschakelen
De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de
systeeminstellingen te configureren.
1 Houd ingedrukt.
2 Volg de instructies op het scherm.
Statuspictogrammen
Batterijstatus
À
Á
Â
Ã
Ä
Zon op
Å
Zon onder
Het toestel opladen
WAARSCHUWING
Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
LET OP
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen
voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.
Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.
1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op
één lijn met de oplaadcontacten en sluit de laadclip À aan op
het toestel.
Aan de slag
Nummer van huidige hole.
Afstand tot de pinlocatie.
Afstand tot het einde van de green.
Afstand tot het begin van de green.
Geschatte weergave van de green. De pinlocatie wordt aangegeven
met +.
Par voor de hole.
De pin verplaatsen
U kunt de green in meer detail bekijken en de pinlocatie
verplaatsen.
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2 Selecteer Verplaats vlag.
3 Selecteer of om de pinlocatie te verplaatsen.
4 Selecteer OK.
Een shot meten
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2 Selecteer Shot meten.
3 Loop naar uw bal.
TIP: Selecteer
als u de meting wilt herstellen.
Hindernissen weergeven
U kunt de afstanden tot hindernissen op de fairway weergeven
voor par 4 en 5 holes. Hindernissen die slagselectie
beïnvloeden worden los of in groepen weergeven zodat u de
afstand voor layup of carry gemakkelijker kunt bepalen.
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2 Selecteer Hindernissen.
1
2 Selecteer Scorekaart.
3 Selecteer of om een hole te kiezen en selecteer
vervolgens OK.
of
vervolgens OK.
4 Selecteer
om de score in te stellen en selecteer
Statistieken vastleggen
• De afstanden tot het begin À en het einde Á van de
dichtstbijzijnde hindernis worden op het scherm
weergegeven.
• Het type hindernis  wordt boven aan de pagina vermeld.
• De green wordt als een halve cirkel à boven aan het
scherm weergegeven. De lijn onder de green geeft het
midden van de fairway aan.
• De locaties van hindernissen Ä ten opzichte van de
fairway worden weergegeven onder de green.
3 Selecteer of om andere hindernissen voor de huidige
hole weer te geven.
Layup- en dogleg-afstanden weergeven
U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor
par 4 en 5 holes.
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2 Selecteer Layups.
Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden
van statistieken inschakelen (Systeeminstellingen, pagina 2).
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2 Selecteer Scorekaart.
3 Stel het aantal gespeelde slagen in en selecteer OK.
4 Stel het aantal gespeelde putts in en selecteer OK.
5 Selecteer een optie:
• Als uw shot vanaf de tee de fairway heeft bereikt,
selecteert u Op fairway.
• Als uw shot vanaf de tee de fairway niet heeft bereikt,
selecteert u Gemist - links of Gemist-rechts.
Uw statistieken worden vastgelegd op de scorekaart. U kunt uw
scorekaart weergeven met Garmin Connect™.
Uw scorekaart uploaden met Garmin Express™
U kunt uw scorekaart uploaden naar Garmin Connect met de
Garmin Express app.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
2 Ga naar www.garminconnect.com/golf.
3 Volg de instructies op het scherm.
Garmin Connect
Layup- en dogleg-afstanden À en afstand om elke layup te
bereiken Á verschijnen op het scherm.
De afstandteller gebruiker
U kunt de afstandteller gebruiken om de afgelegde afstand en
tijd vast te leggen.
Selecteer een optie:
• Als u momenteel geen spel speelt, selecteer dan Kmteller in het hoofdmenu.
• Als u een spel speelt, selecteert u OK > Km-teller.
De afstandteller herstellen
1 Selecteer Km-teller in het hoofdmenu.
2 Selecteer OK.
3 Selecteer Herstel.
De afstandteller uitschakelen
1 Selecteer Km-teller in het hoofdmenu.
2 Selecteer OK.
3 Selecteer Schakel uit.
Score bijhouden
Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u
gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U
kunt de score op elk moment tijdens het spel handmatig
aanpassen.
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2
Garmin Connect kunt u gebruiken om online statistieken bij te
houden en al uw ronden te analyseren en te delen. U kunt
contact houden met uw vrienden via de Garmin Connect
website. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen,
te analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Meld u aan
voor een gratis account op www.garminconnect.com/golf.
Uw ronden opslaan: Nadat u een ronde met uw toestel hebt
voltooid en opgeslagen, kunt u die ronde uploaden naar
Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
Uw gegevens analyseren: U kunt gedetailleerde informatie
over uw ronde, inclusief scorekaarten, statistieken,
baaninformatie en instelbare rapporten, weergeven.
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.
Uw toestel aanpassen
Systeeminstellingen
Selecteer Instellingen in het hoofdmenu.
Kleurthema: Hiermee stelt u het kleurthema voor het scherm in
(Het kleurthema instellen, pagina 3).
Oriëntatie: Hiermee kunt u de schermoriëntatie instellen (De
schermoriëntatie instellen, pagina 3).
Stat. volgen:: Hiermee schakelt u het bijhouden van
gedetailleerde statistieken tijdens het golfen in.
Score: Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in.
Tijd: Hiermee kunt u de tijd instellen.
Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel.
OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door
de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens
ongewijzigd.
Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in.
Garmin Connect
SW-update: Hiermee wordt de toestelsoftware bijgewerkt
wanneer updates beschikbaar zijn.
Garmin Express software downloaden van www.garmin.com
/express.
Het kleurthema instellen
1 Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Kleurthema.
2 Selecteer een optie:
Specificaties
• Selecteer Donker als u een donkere achtergrond met
lichte tekst wilt.
• Selecteer Licht als u een lichte achtergrond met donkere
tekst wilt.
Batterijtype
Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van
batterij
Maximaal 15 uur.
OPMERKING: De werkelijke levensduur van
een volledig opgeladen batterij hangt af van uw
gebruik van de GPS, schermverlichting en
spaarstand. Blootstelling aan extreem lage
temperaturen verkort de levensduur van de
batterij.
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 5º tot 40ºC (van 40º tot 104ºF)
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
De schermoriëntatie instellen
U kunt de schermoriëntatie aanpassen zodat u het scherm beter
kunt aflezen in verschillende posities, bijvoorbeeld wanneer u
het toestel aan uw riem hebt bevestigd.
1 Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Oriëntatie.
2 Selecteer een optie:
• Als u de standaard schermoriëntatie wilt gebruiken,
selecteert u Normaal.
• Als u de schermoriëntatie wilt omkeren, selecteert u
Gespiegeld.
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Appendix
Toestelonderhoud
LET OP
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.
Druk niet op de knoppen onder water.
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Het toestel schoonmaken
LET OP
Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de
elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is
aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en
gegevensoverdracht blokkeren.
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
Toestelgegevens weergeven
U kunt de toestel-id, softwareversie, informatie over wet- en
regelgeving en de licentieovereenkomst weergeven.
Selecteer in het hoofdmenu Over.
Updates van software en banen
Dit toestel komt in aanmerking voor gratis kaartupdates van
golfbanen. Als u uw toestel wilt bijwerken, kunt u de gratis
Appendix
3
Index
A
afstandteller 2
B
batterij 3
opladen 1
D
dogleg 2
E
een shot meten 1
G
Garmin Connect 2
gebruikersprofiel 1
gegevens
opslaan 2
overbrengen 2
gegevens opslaan 2
geschiedenis, naar de computer verzenden 2
green-weergave, pinlocatie 1
H
hindernissen 1
I
instellingen 1
K
kaarten, updates 3
knoppen 1, 3
koers
afspelen 1
selecteren 1
L
layup 2
O
opladen 1
P
pictogrammen 1
S
scherm
instellingen 3
oriëntatie 3
scorekaart 2
software
bijwerken 3
licentie 3
versie 3
specificaties 3
statistieken 2
systeeminstellingen 2
T
toestel aanpassen 2
toestel schoonmaken 3
toestel-id 3
U
updates
baankaarten 3
software 3
W
waterbestendigheid 3
4
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising