Garmin | Approach® G30 | User manual | Garmin Approach® G30 Brukerveiledning

Garmin Approach® G30 Brukerveiledning
APPROACH® G30
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin®, Garmin-logoen, ANT+® og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og
TruSwing™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
M/N: A03105
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Slå på enheten ............................................................................1
Støtte og oppdateringer .............................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
Låse og låse opp berøringsskjermen ......................................... 1
Parkobling og konfigurering......................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Bluetooth® tilkoblede funksjoner ................................................ 1
Parkoble smarttelefonen ........................................................ 1
Koble til en parkoblet smarttelefon ........................................ 2
Telefonvarsler ........................................................................ 2
Spille golf........................................................................ 2
Visning av hull .............................................................................2
Vise greenen .......................................................................... 2
Måle avstand ved å angi mål ved berøring ................................. 2
Måle et slag ................................................................................ 2
Føre poengregnskap .................................................................. 2
Om scorekort ......................................................................... 2
Angi metode for poengregning .............................................. 3
Vise rundestatistikk ................................................................ 3
Vise spillerstatistikk ................................................................ 3
Om individuelle scorekort ....................................................... 3
Vise historikk .......................................................................... 3
Poengregning for handikap ........................................................ 3
Aktivere poengregning for handikap ...................................... 3
Angi hullhandikap ...................................................................4
Angi et spillerhandikap ........................................................... 4
Lagre en posisjon ....................................................................... 4
Fjerne lagrede posisjoner ...................................................... 4
Avslutte en runde ........................................................................ 4
Finne baner..................................................................... 4
Om forhåndsvisning av bane ...................................................... 4
Modus for forhåndsvisning ..................................................... 4
TruSwing™......................................................................4
TruSwing målinger ...................................................................... 4
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach
enheten ....................................................................................... 4
Endre kølle .................................................................................. 4
Bytte foretrukket hånd ................................................................. 4
Koble fra TruSwing enheten ....................................................... 4
Tilpasse enheten............................................................ 4
Systeminnstillinger ...................................................................... 4
Tillegg.............................................................................. 5
Ta vare på enheten .....................................................................5
Rengjøre berøringsskjermen ................................................. 5
Rengjøre enheten .................................................................. 5
Bruke bakgrunnslyset ............................................................ 5
Spesifikasjoner ........................................................................... 5
Slette brukerdata ........................................................................ 5
Bruke belteholder ........................................................................5
Feste karabinkroken for festesnor .............................................. 5
Spare strøm mens enheten lades ............................................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
• Dataopplastinger til Garmin Connect™
• Kart­ eller løypeoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB­kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Låse og låse opp berøringsskjermen
Du kan låse berøringsskjermen mens du spiller en runde for å
forhindre at du trykker på knapper på skjermen utilsiktet.
1 Trykk på enhetstasten.
2 Trykk på enhetstasten for å låse opp berøringsskjermen
igjen.
Parkobling og konfigurering
Garmin Connect
À
Enhetstast
Trykk for å slå på enheten.
Trykk for å låse eller låse opp skjermen.
Hold inne for å slå av enheten.
Á
Berøringsskjerm
Sveip for å bla gjennom funksjoner, dataskjerm­
bilder og menyer.
Trykk for å velge.
Â
Gummihette
Dra opp for å få tilgang til micro­USB­porten til
strøm og data.
Ã
Mikro­USB­port til Koble til en kompatibel USB­kabel for å lade
strøm og data
enheten eller for å overføre data ved hjelp av
datamaskinen din.
Lade enheten
Bluetooth tilkoblede funksjoner
®
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
LES DETTE
Tørk godt av USB­porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB­port på
datamaskinen.
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 til 40 C (32 til 104 F).
1 Ta av gummihetten på USB­porten.
2 Koble den minste enden av USB­kabelen til USB­porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB­kabelen til en USB­port på
datamaskinen.
4 Lad enheten helt opp.
Slå på enheten
Trykk på enhetstasten.
MERK: Du blir spurt om å velge språk og måleenheter første
gang du bruker enheten.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
®
Innledning
Garmin Connect er en nettbasert statistikksporer der du kan
analysere og dele alle rundene dine. Du kan holde kontakten
med venner på Garmin Connect webområdet eller mobilappen.
Garmin Connect gir deg verktøyene du trenger for å spore og
analysere prestasjonene dine. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/golf.
Lagre runder: Når du har fullført og lagret en runde med
enheten, kan du laste opp denne runden til Garmin Connect
hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
runden, inkludert scorekort, statistikk, baneinformasjon og
egendefinerbare rapporter.
Denne enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for
kompatible mobilenheter ved hjelp av Garmin Connect Mobile­
appen.
Dataopplastinger til Garmin Connect: Sender data til Garmin
Connect ved hjelp av Garmin Connect Mobile­appen. Du
finner mer informasjon på www.garmin.com/intosports/apps.
Varsler: Varsler deg når du mottar telefonmeldinger.
Parkoble smarttelefonen
Du bør parkoble Approach G30­enheten med smarttelefonen din
og fullføre konfigurasjonen ved hjelp av Garmin Connect Mobile­
appen for å få mest mulig ut av enheten.
MERK: I motsetning til andre Bluetooth enheter som parkobles
fra Bluetooth innstillingene på mobilenheten, må Approach G30­
enheten parkobles direkte via Garmin Connect Mobile­appen.
1 Last ned og installer den nyeste versjonen av Garmin
Connect Mobile­appen på din kompatible smarttelefon.
2 Åpne Garmin Connect Mobile­appen.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
Mobile­kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du parkobler med Garmin
Connect Mobile­appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile­appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet.
4 På Approach G30­enheten velger du > Bluetooth >
Parkoble mobilenhet.
5 Følg instruksjonene på enheten og smarttelefonen for å
parkoble enhetene dine.
1
Koble til en parkoblet smarttelefon
Du må parkoble smarttelefonen til enheten før du kan koble til
smarttelefonen.
Når du kobler til smarttelefonen via Bluetooth trådløs teknologi,
kan du dele poengsummer og andre data med Garmin Connect.
Du kan også vise telefonvarsler på enheten.
1 Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
2 Velg > Bluetooth > Tilkobling > På på enheten for å
aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 Velg Varsler for å vise eller skjule smarttelefonvarsler.
Telefonvarsler
Avstandene på skjermbildet for hullvisningen oppdateres for
å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare
for den gjeldende runden.
Måle avstand ved å angi mål ved berøring
Når du forhåndsviser en bane eller spiller en runde, kan du
bruke mål ved berøring for å måle avstanden til et hvilket som
helst punkt på kartet.
1 Begynn å spille en runde (Spille golf, side 2) eller
forhåndsvise en bane.
2 Dra fingeren for å plassere målsirkelen À.
Telefonvarsler krever at du parkobler Approach enheten med en
kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på telefonen,
sendes varsler til enheten.
Vise varsler
Før du kan vise varsler, må du koble til den parede telefonen
(Koble til en parkoblet smarttelefon, side 2).
> Varsler.
1 Når du spiller en runde, velger du
2 Velg et varsel.
eller
for å bla gjennom innholdet i varselet.
3 Velg
Spille golf
1 Velg Spill.
2 Velg en løype.
Á
Â
Visning av hull
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket.
Ã
Viser avstanden til midten av greenen fra målsirkelen.
Viser avstanden fra gjeldende posisjon til målsirkelen. Hvis du
forhåndsviser banen, er  avstanden fra utslagsstedet til
målsirkelen.
Viser samlet verdi for begge avstandene.
3 Velg eventuelt for å zoome inn på målsirkelen.
4 Når du er zoomet inn på målsirkelen, velger du for å gå
tilbake til hullkartet.
Måle et slag
1
2
3
4
Slå ballen, og se hvor den lander.
Velg
> Mål slag.
Gå eller kjør bort til ballen din.
Velg om nødvendig Nullstill for å nullstille avstanden når
som helst.
Føre poengregnskap
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Viser par for det gjeldende hullet.
Viser det gjeldende hullnummeret.
Endrer hullnummeret når valgt.
Viser avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon.
Aktiverer modus med store tall når dette er valgt.
Viser slagbuer som viser avstand til flagget i meter eller yards.
Fargene angir avstanden: rød er 100, hvit er 150, blå er 200 og
gul er 250.
Det vises fire buer for par 5 eller høyere, tre buer for par 4 og ingen
buer for par 3.
Viser et nærbilde av greenen, slik at du kan justere flaggplasse­
ringen.
Viser den gjeldende posisjonen din.
Du kan føre poengregnskap for opptil fire spillere.
1 Start en runde (Spille golf, side 2).
> Scorekort.
2 Velg
3 Velg et alternativ:
• Velg et spillernavn for å redigere det.
• Velg for å angi antall slag for hullet som er valgt.
• Velg eller for å endre hull.
• Velg
> Endre par for å endre par for det gjeldende
hullet.
Om scorekort
Du kan vise og endre hver spillers navn, poengsum og handikap
i løpet av en runde ved hjelp av scorekortet.
Viser en meny for rundefunksjoner når valgt.
Vise greenen
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen
mens du spiller en runde.
1 Start en runde (Spille golf, side 2).
2 Velg .
3 Dra flagget for å flytte flaggplasseringen.
2
Spille golf
slutten av hvert hull. Du kan velge flere spillere hvis det er
uavgjort.
Vise rundestatistikk
Du kan vise statistikk for runden du spiller for øyeblikket.
Når du spiller en runde, velger du
>
> Rundedetaljer.
Enheten viser da detaljer for alle spillerne i den gjeldende
runden.
Vise spillerstatistikk
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Spillernavn
Gjeldende hullnummer og par for hullet
Lokalt handikap
Nåværende sammenlagt poengsum
Navn på golfbane
Du kan vise statistikk for en enkeltspiller for runden du spiller for
øyeblikket.
>
> Rundedetaljer.
1 Velg
Velg
>
Spillerdetaljer.
2
3 Angi et spillernavn.
Om individuelle scorekort
Det individuelle scorekortet har en hull­for­hull­oversikt over
spillerens runde. Fire symboler viser antall slag i forhold til par.
En parscore har ikke noe symbol.
Faktisk antall slag for hullet
Justerte slag for hullet
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du spiller en runde for øyeblikket, velger du
>
> Oppsett > Poengregning > Metode.
• Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du >
Poengregning > Metode.
2 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 3), gis det poeng etter antall slag
i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Scorekort for spill med Stableford­poengregning viser poeng i
stedet for slag.
À
Á
Â
Ã
Ä
Sammenlagt poengsum
2 eller flere over par
1 over par
1 under par
2 eller flere under par
Poeng
Antall slag i forhold til par
Vise historikk
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Du kan vise lagrede slag, runder og spillerstatistikk.
1 Velg > Logg.
2 Velg en runde du vil vise.
Enheten viser informasjon for alle spillerne.
Velg
et alternativ:
3
• Hvis du vil vise et individuelt scorekort for runden, velger
du
> Spillerdetaljer og et spillernavn (Om individuelle
scorekort, side 3).
• Hvis du vil vise en liste over hvert hull og par for den,
velger du
> Banedetaljer.
• Hvis du vil justere individuelle detaljer for den runden,
inkludert spillernavn, poengsum og handikap, velger du
> Rediger scorekort.
• Hvis du vil tømme scorekortet fra historikken på enheten,
velger du
> Slett scorekort.
Om Match-poengregning
Når du velger metoden Match for poengregning (Angi metode
for poengregning, side 3), gis det ett poeng ved hvert hull til
spilleren som bruker færrest slag. Ved slutten av en runde
vinner spilleren som vant flest hull.
MERK: Match­poengregning er bare tilgjengelig for to spillere.
Når du angir at enheten skal telle slag, avgjør enheten vinneren
for hver runde. Ellers velger du spilleren som hadde færrest slag
ved slutten av hvert hull. Hvis antall slag er uavgjort, velger du
Delt.
Om Skins-poengregning
Når du velger metoden Skins for poengregning (Angi metode for
poengregning, side 3), spiller spillerne om en premie for hvert
hull.
Når du angir at enheten skal telle slag, avgjør enheten vinneren
for hvert hull. Ellers velger du spilleren med færrest slag ved
Spille golf
Poengregning for handikap
Du kan angi et handikap for hullet (Angi hullhandikap, side 4)
og for hver spiller (Angi et spillerhandikap, side 4).
Aktivere poengregning for handikap
1 Velg > Poengregning > Poenghandikap.
2 Velg På.
3
TruSwing™
Angi hullhandikap
Før du kan bruke poengregning med handikap, må du aktivere
poengregning med handikap (Aktivere poengregning for
handikap, side 3).
Enheten viser standard handikap for hullet hvis det er
tilgjengelig. Du kan angi handikap for hullet manuelt.
> Scorekort >
>
1 Når du spiller en runde, velger du
Endre handikap.
2 Angi hullhandikapet.
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
TruSwing målinger
Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin
Connect eller i Garmin Connect Mobile­appen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
Angi et spillerhandikap
Funksjon
Før du kan bruke poengregning med handikap, må du aktivere
poengregning med handikap (Aktivere poengregning for
handikap, side 3).
> Scorekort.
1 Når du spiller en runde, velger du
2 Velg for spilleren du vil angi eller endre handikap for.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi antall slag som skal trekkes fra spillerens
sammenlagte poengsum, velger du Lokalt handikap.
• Hvis du vil angi spillerens handikapindeks og banens
slope­vurdering for å beregne et banehandikap for
spilleren, velger du Indeks \ slope-metode.
Bare svingmålinger Tilgjengelige målinger
på Approach
omfatter svingtempo,
enheten din
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske kølle­
vinkler med mer.
TruSwing enheten må
være parkoblet med
Approach enheten.
Svingmålinger på
Approach enheten
din og i Garmin
Connect Mobile­
appen
Både TruSwing og
Approach enheten må
være parkoblet med
Garmin Connect
Mobile­appen på
smarttelefonen.
Lagre en posisjon
Du kan markere en posisjon på et hull ved hjelp av gjeldende
posisjon eller ved å angi mål ved berøring.
> Lagre posisjon.
1 Når du spiller en runde, velger du
2 Velg et alternativ:
• Velg Bruk gjeldende posisjon for å plassere en markør
ved gjeldende posisjon på hullet.
• Velg Bruk mål ved berøring for å velge en posisjon på
kartet.
Fjerne lagrede posisjoner
Du kan fjerne lagrede posisjoner for det gjeldende hullet.
Velg
>
> Fjern posisjoner.
Avslutte en runde
Velg
> Avslutt runde.
Finne baner
Du kan bruke enheten til å finne en golfbane i nærheten eller i
en bestemt by. Du kan også søke etter golfbaner etter navn.
1 Velg Forhåndsvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Søk i nærheten av deg for å finne baner i nærheten
av gjeldende posisjon.
• Velg Stav by for å finne baner i en bestemt by.
• Velg Stav bane for å finne en bane etter navn.
Om forhåndsvisning av bane
Når du finner en bane, gir enheten en hull­for­hull­oversikt over
banen som er valgt. Du kan vise et nærbilde av greenen (Vise
greenen, side 2) eller måle avstander (Måle avstand ved å angi
mål ved berøring, side 2).
Modus for forhåndsvisning
Når du forhåndsviser en bane, kan du vise en simulering av
banen. Kartet zoomer gradvis inn på greenen for å simulere
måten den oppfører seg på når du spiller et hull.
Simuleringen begynner automatisk hvis du ikke berører
skjermen etter å ha valg hullet.
4
Beskrivelse
Krav
Tilgjengelige målinger
omfatter svingtempo,
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske kølle­
vinkler med mer.
Registrere og vise TruSwing målinger på
Approach enheten
Før du kan vise TruSwing målingene på Approach enheten, må
du kanskje oppdatere programvaren (Støtte og oppdateringer,
side 1).
1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing
enheten.
2 Slå på TruSwing enheten.
3 På Approach enheten velger du .
Approach enheten parkobles med TruSwing enheten.
4 Velg en kølle.
5 Gjør et slag.
Approach enheten viser svingmålinger etter hver sving.
Du kan velge eller for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Endre kølle
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
2 Velg en kølle.
> Endre kølle.
Bytte foretrukket hånd
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
hånd.
2 Velg et alternativ.
> Foretrukken
Koble fra TruSwing enheten
Gå til TruSwing skjermen, og velg
.
Tilpasse enheten
Systeminnstillinger
Velg for å tilpasse enhetsinnstillinger og funksjoner.
Logg: Viser rundehistorikk etter dato.
Poengregning: Angir metoden for poengregning (Aktivere
poengregning for handikap, side 3) og aktiverer
statistikkregistrering.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og angir
varslingsalternativer.
Skjerm: Angir tidsavbrudd for bakgrunnslys og lysstyrke på
skjermen .
Finne baner
Hullforflytning: Angir automatisk eller manuell hullforflytning.
Enheter for avstand: Angir måleenheten for avstand.
Om: Viser enhets­ID­en, programvareversjonen, informasjon om
forskrifter og lisensavtalen.
Tillegg
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB­porten.
3 Når det vises tekst nederst på skjermen, trykker du på
skjermen øverst til venstre.
4 Velg Ja.
Bruke belteholder
MERK: Enheten kan settes motsatt vei i festeklemmen for å
beskytte skjermen når den ikke brukes.
Du kan bruke holderen til å feste enheten til beltet, lommen eller
vesken.
MERK: Dette tilbehøret er ikke inkludert i alle områder. Gå til
www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe tilbehør til enheten.
1 Skyv bunnen av enheten inn i festeklemmen til den klikker på
plass.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Bruke bakgrunnslyset
• Du kan når som helst trykke på berøringsskjermen for å slå
på bakgrunnslyset.
MERK: Varsler og meldinger aktiverer også bakgrunnslyset.
• Velg > Skjerm.
• Velg et alternativ:
◦ Hvis du vil justere hvor lenge bakgrunnslyset skal være
på, velger du Tidsavbrudd for bakgrunnslys.
◦ Hvis du vil justere lysstyrken, velger du Lysstyrke.
2 Du tar ut enheten ved å skyve den ut av festeklemmen.
Feste karabinkroken for festesnor
Du kan bruke karabinkroken for festesnor til å feste enheten til
en veske eller en belteløkke.
MERK: Dette tilbehøret er ikke inkludert i alle områder. Gå til
www.garmin.com/golf hvis du vil kjøpe tilbehør til enheten.
1 Træ stoffenden på festesnoren gjennom sporet på baksiden
av enheten À.
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 15 timer
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
2 Træ stoffenden på festesnoren gjennom plastløkken Á i
Slette brukerdata
3 Før karabinkroken  gjennom stoffløkken på enden til
MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.
1 Hold nede enhetstasten for å slå av enheten.
2 Trykk på enhetstasten for å slå på enheten.
Tillegg
motsatt ende av festesnoren.
festesnoren.
5
Spare strøm mens enheten lades
Du kan slå av enhetsfunksjoner når du lader.
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
2 Hold nede enhetstasten i 4–5 sekunder.
Bakgrunnslyset slås av, og enheten går inn i en
strømbesparende batterilademodus.
3 Lad enheten helt opp.
6
Tillegg
Indeks
produktregistrering 1
programvare, oppdatere 1
A
R
apper, smarttelefon 1
av/på­knapp 1
avstand, måle 2
registrere enheten 1
rengjøre berøringsskjermen 5
rengjøre enheten 5
B
S
batteri, lade 1, 6
belteholder 5
berøringsskjerm 1
Bluetooth teknologi 1, 2, 4
braketter 5
brukerdata, slette 5
scorekort 2, 3
simulering, hull 4
skjermbilde, lysstyrke 5
skjerminnstillinger 4
smarttelefon, parkobling 1
spesifikasjoner 5
statistikk 3
svinganalyse 4
swinganalyse 4
C
Connect IQ 1
D
T
data
lagre 1
overføre 1
taster 1
tømme, logg 3
E
varsler 2
enhet, vedlikehold 5
V
F
flaggplassering, greenvisning 2
foretrukken hånd 4
G
Garmin Connect 1
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
golfrunde, avslutte 4
greenvisning, flaggplassering 2
H
handikap 2–4
holder 5
I
innstillinger 4
K
kart
oppdatere 1
symboler 2
kurs
forhåndsvis 4
spille 2
L
lade 6
lagre data 1
lagre posisjoner 4
logg 3
sende til datamaskin 1
lysstyrke 5
løyper
forhåndsvis 4
lagre posisjoner 4
låse, skjermbilde 1
M
meny 1
montere enheten 5
måle et slag 2
målinger 4
N
nullstille enheten 5
P
parkobling, smarttelefon 1
poengregning 2, 3
match 3
skins 3
Poengregning, handikap 3
poengregning med handikap, spiller 4
posisjoner, slette 4
Indeks
7
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk kann
abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Desember 2016
190-02133-38 _ 0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising