Garmin | Approach® G80 | User guide | Garmin Approach® G80 Käyttöopas

Garmin Approach® G80 Käyttöopas
APPROACH G80
®
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin
Golf™ ja TruSwing™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
BLUETOOTH -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on niihin käyttöoikeus. iOS on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Tuotepäivitykset .......................................................................... 1
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 1
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset ............................................. 1
Garmin Golf sovellus..................................................... 1
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 1
Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn älypuhelimeen ......... 1
Golfin pelaaminen.......................................................... 1
Reikänäkymä .............................................................................. 1
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen ............................... 2
Suuret numerot -tila .................................................................... 2
Viheriön tarkasteleminen ............................................................ 2
Reiän vaihtaminen ...................................................................... 2
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä ........................... 2
Lyönnin mittaaminen ................................................................... 2
Lipun suunnan tarkasteleminen .................................................. 2
Sijainnin tallentaminen ................................................................ 3
Tallennettujen paikkojen tyhjentäminen ................................. 3
PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen ........................................ 3
Turnaustilan ottaminen käyttöön ................................................ 3
Pisteiden seuraaminen ............................................................... 3
Tietoja tuloskortista ................................................................ 3
Yksittäisten pelaajien tuloskorttien ja pelitilastojen
tarkasteleminen ................................................................. 3
Pisteytystavan määrittäminen ................................................ 3
Tietoja pistebogey-pisteytyksestä ..................................... 3
Tietoja reikäpelipisteytyksestä .......................................... 3
Tietoja skini-pisteytyksestä ............................................... 4
Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön .............................. 4
Pelaajan tasoituksen määrittäminen ................................. 4
Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön .............................. 4
Historia ................................................................................... 4
Pelin lopettaminen ...................................................................... 4
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 7
Tietojen ja asetusten nollaaminen ......................................... 7
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen .............................. 7
Liite.................................................................................. 7
Pidikkeen käyttäminen ................................................................ 7
Kärrytelineen asentaminen ......................................................... 7
O-renkaat ............................................................................... 8
Pidikkeellisen kaulahihnan kiinnittäminen .................................. 8
Pidikkeen käyttäminen ................................................................ 8
Laitteen huoltaminen .................................................................. 8
Kosketusnäytön puhdistaminen ............................................. 8
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 8
Taustavalon käyttäminen ....................................................... 8
Tekniset tiedot ............................................................................ 9
Virran säästäminen laitetta ladatessa ......................................... 9
Hakemisto ..................................................................... 10
Tutkatoiminnot................................................................4
Tutkatoimintojen käyttäminen ..................................................... 4
Kierretekijän määrittäminen ................................................... 4
Lämmittelytila .............................................................................. 5
Tempoharjoittelutila .................................................................... 5
Tietoja tempoäänistä .............................................................. 5
Ihanteellinen lyönnin tempo ................................................... 5
Tähtäysharjoittelun aloittaminen ................................................. 5
Tähtäysharjoittelutila .............................................................. 5
Tähtäysharjoittelun pisteytys .................................................. 6
Virtuaalikentän pelaaminen ........................................................ 6
Virtuaalipelin reikänäkymä ..................................................... 6
Virtuaalipelin pisteytys ........................................................... 6
Virtuaaliturnauksen pelaaminen ................................................. 6
Kenttien etsiminen......................................................... 6
Tietoja kentän esikatselusta ....................................................... 6
TruSwing™......................................................................6
TruSwing mittaukset ................................................................... 6
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach
laitteessa .....................................................................................6
Mailan vaihtaminen ..................................................................... 7
Kätisyyden vaihtaminen .............................................................. 7
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen ................................ 7
Laitteen mukauttaminen................................................ 7
Asetukset .................................................................................... 7
Puhelimen ilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen ............. 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Golf™ sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Kenttien päivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Golf palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
®
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset
Tämä laite oikeuttaa maksuttomiin kenttien karttapäivityksiin.
Lataa laitteen päivittämiseksi maksuton Garmin Express
ohjelmisto osoitteesta www.garmin.com/express.
Virtapainike
Tutkapainike
Kosketusnäyttö
Suojus
Micro-USB-virta- ja
dataportti
Käynnistä laite painamalla painiketta.
Lukitse tai avaa näyttö pelin aikana painamalla
painiketta.
Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Ota tutka käyttöön tai poista se käytöstä
painamalla painiketta.
Selaa ominaisuuksia, tietonäyttöjä ja valikkoja
pyyhkäisemällä.
Valitse napauttamalla.
Paljasta micro-USB-virta- ja -dataportti
vetämällä suojus ylös.
Liitä yhteensopiva USB-kaapeli ja lataa laite tai
siirrä tietoja tietokoneen kautta.
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 9).
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää ulkoiseen
virtalähteeseen, kuten muuntajaan tai tietokoneen USBporttiin.
4 Lataa laitteen akku täyteen.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latautumista sammuttamalla
laitteen.
Laitteen käynnistäminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehotteen valita
kielen, mittayksikön ja draiverin matkan.
Paina virtapainiketta.
Johdanto
Garmin Golf sovellus
Garmin Golf sovelluksella voit ladata tuloskortteja
yhteensopivasta Garmin laitteestasi, jotta voit tarkastella
yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyyseja. Golfaajat voivat
kilpailla keskenään eri kentillä Garmin Golf sovelluksessa. Yli
41 000 kentällä on sijoitustaulukot, joihin kuka tahansa voi
osallistua. Voit määrittää turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia
kilpailemaan.
Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect™ tilillesi.
Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimen
sovelluskaupasta.
Pariliitos älypuhelimeen
Jos haluat käyttää Approach laitteen yhteysominaisuuksia, laite
on pariliitettävä suoraan Garmin Golf sovelluksen kautta eikä
älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Garmin Golf
sovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Valitse Approach laitteessa > Asetukset > Bluetooth.
tai
valikosta Garmin-laitteet >
4 Valitse sovelluksen
Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
®
Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn
älypuhelimeen
Pariliitä älypuhelin ja laite, jotta voit muodostaa yhteyden
älypuhelimeen.
Kun muodostat yhteyden älypuhelimeen Bluetooth tekniikalla,
voit jakaa pisteitä ja muita tietoja Garmin Golf sovelluksen
kanssa. Voit myös tarkastella puhelimen ilmoituksia
yhteensopivasta iOS laitteesta.
1 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
2 Valitse laitteessa > Asetukset > Bluetooth > Yhteys >
Käytössä, jotta Bluetooth tekniikka otetaan käyttöön.
®
Golfin pelaaminen
1 Valitse Aloita uusi peli.
2 Valitse kenttä.
3 Valitse tiiauspaikka.
Reikänäkymä
Laite näyttää nykyisen reiän.
1
Näyttää kierroksen aikaisten ominaisuuksien valikon valittaessa.
Näyttää valittuna lähikuvan väylästä, jotta etäisyys voidaan mitata
kosketustähtäyksellä.
Näyttää viheriön lähikuvan, jotta voit säätää lipun sijaintia.
Viheriön tarkasteleminen
Osoittaa nykyisen reiän numeron.
Vaihtaa reiän numeron valittaessa.
Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
Kierroksen aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää
lipputankoa.
1 Aloita kierros (Golfin pelaaminen, sivu 1).
2 Valitse .
3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä lippua.
Reiän näkymänäytössä näkyvät matkat päivittyvät
lipputangon uuden sijainnin mukaan. Lipputangon sijainti
tallentuu vain nykyiseen peliin.
Reiän vaihtaminen
Näyttää etäisyyden viheriön etureunaan.
Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.
1 Kun tarkastelet reiän tietoja, napauta nykyisen reiän
numeroa.
2 Valitse reikä.
Näyttää reiän kartan.
Näyttää valittuna lähikuvan väylästä, jotta etäisyys voidaan mitata
kosketustähtäyksellä.
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä
Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipun sijaintiin.
Näyttää etäisyyden viheriön takareunaan.
Näyttää layup-etäisyydet lippuun.
Värit osoittavat etäisyyttä metreinä tai jaardeina: punainen on 100,
valkoinen on 150, sininen on 200 ja keltainen on 250.
Näyttää draiverin matkan, kun olet tiiauspaikassa.
Näyttää kierroksen aikaisten ominaisuuksien valikon valittaessa.
Näyttää viheriön lähikuvan, jotta voit säätää lipun sijaintia.
Kun esikatselet kenttää tai pelaat, voit mitata etäisyyden mihin
tahansa kartan pisteeseen kosketustähtäyksellä.
1 Aloita kierros (Golfin pelaaminen, sivu 1) tai kentän
esikatselu (Kenttien etsiminen, sivu 6).
2 Napauta jotain kohtaa kartassa.
3 Aseta tähtäysrengas koskettamalla näyttöä tai vetämällä
sormella.
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön
kierroksen ajaksi.
1 Paina virtapainiketta.
2 Avaa kosketusnäyttö painamalla virtapainiketta uudelleen.
Suuret numerot -tila
Voit muuttaa numeroiden kokoa reikänäytössä.
Valitse pelin aikana
> Isot numerot.
Näyttää etäisyyden tähtäysrenkaasta lipun sijaintiin.
Näyttää etäisyyden nykyisestä sijainnistasi tähtäysrenkaaseen.
Jos esikatselet kenttää,
on etäisyys takimmaisesta tiistä
tähtäysrenkaaseen.
4 Tarvittaessa voit lähentää ja loitontaa valitsemalla
5 Palaa reiän karttaan valitsemalla .
tai
.
Lyönnin mittaaminen
Osoittaa nykyisen reiän numeron.
Vaihtaa reiän numeron valittaessa.
Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
Näyttää etäisyyden viheriön takareunaan.
2
1
2
3
4
Lyö palloa ja katso, mihin se päätyy.
Valitse
> Mittaa lyönti.
Kävele tai aja pallon luo.
Tarvittaessa voit nollata matkan milloin tahansa valitsemalla
Nollaa.
Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipun sijaintiin.
Lipun suunnan tarkasteleminen
Näyttää etäisyyden viheriön etureunaan.
PinPointer ominaisuus on kompassi, joka näyttää suuntaohjeita,
kun et näe viheriötä. Tämän ominaisuuden avulla voit
Golfin pelaaminen
esimerkiksi suunnitella lyönnin, vaikka olisit metsässä tai
syvässä hiekkaesteessä.
HUOMAUTUS: älä käytä PinPointer ominaisuutta golfkärryssä.
Golfkärryn aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa kompassin
tarkkuuteen.
> PinPointer.
1 Valitse
2 Käännä laitetta, kunnes kartassa oleva kartio osoittaa
kohdetta.
Laitteen yläreunassa oleva punainen viiva osoittaa kohteen
suuntaan.
• Voit vaihtaa reikää valitsemalla
tai .
Tietoja tuloskortista
Voit tarkastella ja muuttaa kunkin pelaajan nimeä ja pisteitä
pelin aikana tuloskortissa.
Osoittaa nykyisen reiän numeron.
Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
Näyttää pelaajan nimen.
Muuttaa valittuna pelaajan nimen.
Näyttää kulloisetkin kokonaispisteet.
Näyttää valittuna yksittäisen tuloskortin.
Sijainnin tallentaminen
Voit merkitä sijainnin reiälle nykyisen sijaintisi tai
kosketustähtäyksen avulla.
> Tallenna sijainti.
1 Valitse pelin aikana
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Käytä nyk. sijaintia voit lisätä merkin
nykyiseen sijaintiisi reiällä.
• Valitsemalla Käytä kosketustäht. voit valita sijainnin
kartasta.
Tallennettujen paikkojen tyhjentäminen
Voit tyhjentää kaikki nykyisen reiän tallennetut sijainnit.
Valitse
> Sijainnit > Tyhj sijainnit.
PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen
PlaysLike-etäisyys osoittaa korkeuden muutokset kentällä
näyttämällä korjatun etäisyyden viheriöön.
Valitse
> PlaysLike.
Kunkin etäisyyden viereen ilmestyy kuvake.
Matkan pelaaminen kestää odotettua kauemmin korkeusvaihtelun
vuoksi.
Matkan pelaaminen kestää odotetun ajan.
Matkan pelaaminen sujuu odotettua nopeammin korkeusvaihtelun
vuoksi.
Turnaustilan ottaminen käyttöön
Turnaustila-asetus poistaa käytöstä PinPointer ja PlaysLike
matkatoiminnot. Näitä toimintoja ei saa käyttää virallisissa
turnauksissa eikä tasoituksenlaskupeleissä.
Valitse pelin aikana
> Turnaustila.
Pisteiden seuraaminen
Voit laskea enintään neljän pelaajan pisteitä.
1 Aloita kierros (Golfin pelaaminen, sivu 1).
> Tuloskortti.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse muokattava pelaajan nimi.
• Valitsemalla voit määrittää valitun reiän lyöntien määrän
Golfin pelaaminen
Näyttää reiän lyönnit.
Valittuna voit antaa reiän lyöntien määrän.
Yksittäisten pelaajien tuloskorttien ja pelitilastojen tarkaste­
leminen
> Tuloskortti.
1 Valitse pelin aikana
2 Napauta pelaajan yhteispisteitä.
Pelaajan tuloskortti avautuu. Se näyttää yleiskatsauksen
reikä kerrallaan ja pelaajan pelitilastot.
Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos pelaat parhaillaan peliä, valitse
> Asetukset >
Pisteytys > Tapa.
• Jos peli ei ole käynnissä, valitse > Asetukset >
Pisteytys > Tapa.
2 Valitse pisteytystapa.
Tietoja pistebogey­pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan,
miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon.
Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä
United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.
käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään
lyöntien sijasta pisteitä.
Pisteet
Lyönnit suhteessa par-arvoon
0
vähintään 2 enemmän
1
1 enemmän
2
par
3
1 vähemmän
4
2 vähemmän
5
3 vähemmän
Tietoja reikäpelipisteytyksestä
Kun valitset reikäpelipisteytyksen (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3), vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja saa
yhden pisteen kultakin reiältä. Pelin voittaa pelaaja, joka on
voittanut eniten reikiä.
3
HUOMAUTUS: reikäpelipisteytys on käytettävissä ainoastaan
kahden henkilön pelissä.
Kun määrität laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin
pelin voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen
vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Jos pelaajat käyttivät yhtä
monta lyöntiä, valitse Tasattu.
Tietoja skini­pisteytyksestä
Käytettäessä skini-pisteytystapaa (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3) pelaajat kilpailevat palkinnosta kullakin
reiällä.
Kun määrität laitteen laskemaan lyönnit, laite määrittää kunkin
reiän voittajan. Valitse muussa tapauksessa kunkin reiän jälkeen
vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Tasapelitilanteessa voit valita
useita pelaajia.
Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön
1 Valitse > Asetukset > Pisteytys > Pisteyt. tasoitus.
2 Valitse Käytössä.
Pelaajan tasoituksen määrittäminen
Ota tasoituspisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä
(Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 4).
> Tuloskortti.
1 Valitse pelin aikana
2 Valitse sen pelaajan kohdalla, jonka tasoituksen haluat
määrittää tai muuttaa.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Paikallinen tasoitus voit määrittää
lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan
kokonaispisteistä.
• Valitsemalla Indeksi/Slope-tapa voit määrittää pelaajan
tasoitusindeksin ja kentän slope-arvon pelaajan
kenttäkohtaisen tasoituksen laskemiseksi.
Tietoja tasoituksen tuloskortista
Voit tarkastella ja muuttaa kunkin pelaajan nimeä, pisteitä ja
tasoitusta pelin aikana tuloskortissa.
Historia
Voit ladata tuloskortteja Garmin Golf sovellukseen pariliitetyn
älypuhelimen avulla. Sovelluksessa voit tarkastella tallennettuja
pelejä ja pelaajatilastoja.
Pelin lopettaminen
> Lopeta kierros.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella tilastojasi ja pelin tietoja napauttamalla
pistemäärääsi.
• Voit tallentaa pelin valitsemalla Tallenna.
• Voit hylätä pelin valitsemalla Hylkää.
Tutkatoiminnot
Laitteen harjoittelutilojen ja pelien avulla voit testata taitojasi ja
pitää hauskaa harjoitusalueella. Nämä toiminnot tekevät laitteen
sisäisen tutkan avulla mittauksia, joiden avulla voit analysoida
harjoitteluasi.
Lämmittely: sisältää tutkan lyöntitilastot, esimerkiksi arvio
lyöntimatkasta ja kierteestä, mailanpään nopeus, pallon
nopeus, smash factor ja lyöntitempo.
Tempoharjoittelu: arvioi backswing- ja downswing-ajoituksesi,
jotta voit saavuttaa ihanteellisen lyöntitempon.
Tähtäysharjoitt.: enintään kaksi pelaajaa voi kerätä pisteitä
pyrkimällä lyömään pallon tietyille etäisyyksille.
Virtuaalipeli: simuloi golfpeliä millä tahansa esiladatusta 41 000
kentästä. Voit kilpailla omaa ennätystäsi tai toista pelaajaa
vastaan tai osallistua virtuaaliturnaukseen.
HUOMAUTUS: osallistuminen virtuaaliturnaukseen edellyttää
yhteyden muodostamista Garmin Golf sovellukseen.
Tutkatoimintojen käyttäminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aloitusnäytössä harjoitustila tai peli.
• Paina tutkapainiketta.
Tutka käynnistyy.
2 Aseta laite maahan enintään 0,3 metrin (1 jalan) päähän
pallosta itsesi ja pallon väliin samalla tasolle itsesi ja pallon
kanssa.
Osoittaa nykyisen reiän numeron.
Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
Näyttää pelaajan nimen.
Muuttaa valittuna pelaajan nimen tai tasoituksen.
Näyttää paikallisen tasoituksen.
Näyttää valittuna yksittäisen tuloskortin.
Näyttää kulloisetkin kokonaispisteet.
Näyttää valittuna yksittäisen tuloskortin.
Näyttää reiän todelliset lyönnit.
Valittuna voit antaa reiän lyöntien määrän.
Näyttää reiän säädetyt lyönnit.
Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön
1 Valitse > Asetukset > Pisteytys > Til. seuranta.
2 Valitse Käytössä.
4
VIHJE: voit parantaa katselukulmaa asettamalla laitteen
nojaamaan golfpalloon laitteen taustapaneelin syvennyksen
kohdalta.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Voit sammuttaa tutkan painamalla tutkapainiketta.
Se säästää akun virtaa.
Kierretekijän määrittäminen
Laite laskee lyöntimatkasi lentomatkan ja kierteen avulla.
Kierretekijä vaihtelee pallojen, mailojen ja pinnan olosuhteiden
Tutkatoiminnot
sekä pallon kierteen ja lähtökulman mukaan. Laite ei havaitse
näitä tekijöitä. Jos et saa haluamiasi etäisyystuloksia, voit
muuttaa kierretekijää.
1 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aloitusnäytössä tutkaharjoitustila tai peli.
HUOMAUTUS: tämä asetus ei ole käytettävissä kaikissa
harjoitustiloissa.
• Paina tutkapainiketta.
> Aseta kierretekijä.
2 Valitse
3 Lisää tai vähennä kierrettä liukusäätimellä.
Näyttää tempon ajoituksen (backswingin ja downswingin
aikasuhteen).
Muuttaa valittuna tempon ajoitusta.
Lämmittelytila
Näyttää valikon, joka sisältää tempoharjoitteluominaisuuksia, kuten
tempoäänten poistamisen käytöstä. Voit myös lopettaa harjoitustilan.
Paina tutkapainiketta tai valitse aloitusnäytössä Lämmittely.
Näyttää lyöntitempon.
HUOMAUTUS: lyöntitemposi ja lyönnin ajoituksesi korostetaan eri
väreillä, jotta näet, miten lähellä tavoiteajoitusta olet.
Vihreä: enintään 25 prosentin päässä tavoiteajasta
Punainen: tavoiteaikaa nopeampi
Sininen: tavoiteaikaa hitaampi
Näyttää backswing-aikasi.
Näyttää downswing-aikasi.
Tietoja tempoäänistä
Tempoharjoittelun aikana laite helpottaa ihanteellisen lyönnin
tempon saavuttamista merkkiäänillä. Kolme merkkiääntä toistuu
jatkuvasti. Ensimmäinen merkkiääni ilmaisee backswingin
aloitusajan. Toinen merkkiääni ilmaisee downswingin
aloitusajan. Kolmas merkkiääni ilmaisee pallon lyöntiajan.
Ihanteellinen lyönnin tempo
Näyttää arvioidun lentomatkan tai arvioidun lentomatkan ja
kierteen.
Vaihtaa valittuna lyöntitilastoa.
Näyttää mailanpään nopeuden.
Näyttää pallon nopeuden.
Näyttää smash factor arvon.
HUOMAUTUS: smash factor lasketaan jakamalla pallon nopeus
mailanpään nopeudella. Se osoittaa tehon, jolla maila osuu palloon.
Suuri numero tarkoittaa suurta tehoa.
Näyttää lyöntitempon.
HUOMAUTUS: lyöntitempo on backswingin aika jaettuna
downswingin ajalla. Se ilmaistaan suhteena. Lisätietoja on
kohdassa Tempoharjoittelutila, sivu 5.
Näyttää valikon, joka sisältää lämmittelytilan ominaisuuksia, kuten
vinkkejä. Voit myös lopettaa lämmittelyn.
Tempoharjoittelutila
Voit saavuttaa ihanteellisen tempon 3.0 käyttämällä eri
lyöntiajoituksia, kuten 0,7 s / 0,23 s tai 1,2 s / 0,4 s. Kullakin
golfaajalla voi olla erilainen lyönnin tempo kykyjen ja
kokemuksen mukaan.
Etsi ihanteellinen lyönnin temposi aloittamalla hitaimmasta
ajoituksesta ja kokeilemalla sitä muutamassa lyönnissä. Kun
lyöntitemposi vastaa tempotavoitettasi, voit siirtyä seuraavaan
ajoitukseen. Kun löydät mukavan ajoituksen, voit parantaa sen
avulla lyöntiesi ja tulostesi yhdenmukaisuutta.
Tähtäysharjoittelun aloittaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Tähtäysharjoitt..
2 Valitse pelaajien määrä.
3 Valitse vähintään yksi tavoite-etäisyys.
VIHJE: voit määrittää mukautettuja tavoitteita valitsemalla
Voit poistaa tavoitteita valitsemalla ne ja valitsemalla .
4 Lyö palloa.
Laite antaa pisteitä lasketun lyöntimatkan perusteella
(Tähtäysharjoittelun pisteytys, sivu 6). Saat 5 lyöntiä
kullekin tavoitteelle.
.
Tähtäysharjoittelutila
Valitse aloitusnäytössä Tähtäysharjoitt..
Laite mittaa ja näyttää backswingin ja downswingin ajan. Se
näyttää myös lyönnin tempon. Lyönnin tempo on backswingin
aika jaettuna downswingin ajalla. Se ilmaistaan suhteena.
Ihanteellinen, ammattilaisgolfaajien lyönteihin perustuva lyönnin
tempo on 3:1 eli 3.0 (Ihanteellinen lyönnin tempo, sivu 5).
Valitse aloitusnäytössä Tempoharjoittelu.
Osoittaa nykyisen pelaajan numeron.
Näyttää kaikkien pelattujen tavoitteiden nykyiset yhteispisteet.
Näyttää lyöntien kokonaismäärän.
Tutkatoiminnot
5
Näyttää tavoitematkan.
Näyttää valikon, joka sisältää tähtäysharjoitteluominaisuuksia,
kuten vinkkejä. Voit myös lopettaa tähtäysharjoittelun.
ei putata, lisälyöntejä lisätään sen mukaan, miten tarkkoja
lähestymislyöntisi ovat. Lisälyöntejä voi kertyä 0–3 sen mukaan,
miten lähellä tiitä lähestymislyöntisi on.
Virtuaaliturnauksen pelaaminen
Tähtäysharjoittelun pisteytys
Tähtäysharjoittelun aikana laite laskee lyöntimatkasi ja antaa
pisteitä sen mukaan, miten lähellä tavoitetta lyöntisi on.
Jaardeja kohteeseen
Annetut pisteet
Alle 1
25
1–9
10
10–19
5
20–29
1
30–39
0
40 tai enemmän
-1
HUOMAUTUS: kerrointa 2x käytetään kaikissa lyönneissä, jotka
ovat samalla alueella kuin edellinen lyönti.
Virtuaalikentän pelaaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Virtuaalipeli > Kenttä.
2 Valitse pelaajien määrä.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä nykyisen sijaintisi lähellä olevan kentän
valitsemalla Hae läheltä.
• Voit etsiä kentän tietystä kaupungista valitsemalla Kirjoita
kaupunki.
• Valitsemalla Kirjoita kenttä voit etsiä kentän nimellä.
4 Valitse tiiauspaikka kullekin pelaajalle.
5 Lyö palloa.
Laite näyttää lyöntimatkasi, sijaintisi kentällä ja etäisyyden
viheriöön.
Virtuaalipelin reikänäkymä
Laite näyttää nykyisen reiän, jota pelaat virtuaalisesti.
Muodosta yhteys Garmin Golf sovellukseen, jotta voit osallistua
virtuaaliturnaukseen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1). Määritä
tuloskortin jakaminen sovelluksen yksityisyysasetuksista, jotta
sijoituksesi voidaan julkaista virtuaaliturnauksen
sijoitustaulukossa.
Voit kilpailla viikoittain virtuaaliturnauksessa muita golfaajia
vastaan. Voit osallistua kuhunkin viikoittaiseen turnaukseen niin
monta kertaa kuin haluat. Kaikki pisteet julkaistaan
sijoitustaulukossa.
1 Valitse aloitusnäytössä Virtuaalipeli > Turnaus.
Garmin Golf sovelluksen viikkoturnaukseen valitsema kenttä
latautuu.
Lyö
palloa.
2
Laite näyttää lyöntimatkan, sijaintisi kentällä ja etäisyyden
viheriölle.
Kenttien etsiminen
Laitteella voi etsiä lähellä tai tietyssä kaupungissa olevia
golfkenttiä. Golfkenttiä voi hakea myös nimellä.
1 Valitse > Esikatselu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Hae läheltä voit etsiä nykyistä sijaintiasi
lähimmät kentät.
• Valitsemalla Kirjoita kaupunki voit etsiä kenttiä tietystä
kaupungista.
• Valitsemalla Kirjoita kenttä voit etsiä kentän nimellä.
Tietoja kentän esikatselusta
Kun löydät kentän, laite näyttää sen yleiskatsauksen reikä
kerrallaan. Voit tarkastella viheriön lähikuvaa (Viheriön
tarkasteleminen, sivu 2) Tai mitata etäisyyksiä (Etäisyyden
mittaaminen kosketustähtäyksellä, sivu 2).
TruSwing™
TruSwing toiminnolla voit tarkastella TruSwing laitteesta
tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing laitteen
osoitteesta www.garmin.com/golf.
TruSwing mittaukset
Voit tarkastella lyöntitilastoja Approach laitteessa ja Garmin
Connect tilillä. Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
Osoittaa nykyisen reiän numeron.
Etäisyys viheriön keskikohtaan.
Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
Näyttää pelaajan 2 nykyisen sijainnin ja viimeisimmän lyöntimatkan.
Näyttää pelaajan 1 nykyisen sijainnin ja viimeisimmän lyöntimatkan.
Näyttää reiän kartan.
Näyttää valikon, joka sisältää virtuaalipelin asetukset, kuten äänten
poistamisen käytöstä. Voit myös lopettaa pelin.
Virtuaalipelin pisteytys
Virtuaalipelin aikana laite laskee pisteet samankaltaisesti kuin
lyöntipelissä. Kukin lyönti lasketaan yhdeksi lyönniksi. Pallon
lyöminen veteen lisää rangaistuslyönnin. Koska virtuaalipelissä
6
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach laitteessa
Ennen kuin voit tarkastella TruSwing tilastoja Approach G80
laitteessa, sinun on ehkä päivitettävä ohjelmisto
(Tuotepäivitykset, sivu 1).
1 Varmista, että TruSwing laite on tukevasti kiinni mailassa.
Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
2 Käynnistä TruSwing laite.
3 Valitse Approach G80 laitteessa TruSwing.
Approach G80 laite muodostaa pariliitoksen TruSwing
laitteeseen.
4 Valitse golfmaila.
5 Tee lyönti.
Approach G80 näyttää lyöntimittaukset jokaisen lyönnin jälkeen.
Kenttien etsiminen
Voit siirtyä tallennettujen lyöntimittausten välillä valitsemalla
tai .
Mailan vaihtaminen
1 Valitse TruSwing näytössä
2 Valitse golfmaila.
> Vaihda maila.
esimerkiksi pitkien siirtymien tai voimakkaiden
lämpötilanvaihteluiden jälkeen, voit kalibroida kompassin
manuaalisesti.
1 Valitse > Asetukset > Kalibroi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Tietojen ja asetusten nollaaminen
Kätisyyden vaihtaminen
1 Valitse TruSwing näytössä
2 Valitse jokin vaihtoehto.
> Kätisyys.
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen
Voit poistaa kaikki tallennetut käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien
laitteen asetusten oletusarvot.
Valitse > Asetukset > Nollaa as. ja tied..
Tämä poistaa laitteesta kaikki omat tietosi, kuten mukautetut
mailat ja mahdolliset tuloskortit.
.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Laitteen mukauttaminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse .
2 Valitse Asetukset.
3 Valitse Tietoja.
Valitse TruSwing näytössä
Asetukset
Voit mukauttaa laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla
> Asetukset.
Pisteytys: määrittää pisteytystavan (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3), ottaa käyttöön tasoituspisteytyksen
(Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 4) ja ottaa
käyttöön tilastojen seurannan (Tilastojen seurannan
ottaminen käyttöön, sivu 4).
Draiverin matka: asettaa keskimatkan, jonka pallo lentää
draiverilla. Matka näkyy kaarena reikänäkymänäytössä, kun
olet tiiauspaikassa.
Bluetooth: ottaa käyttöön Bluetooth tekniikan ja määrittää
ilmoitusasetukset (Puhelimen ilmoitusten näyttäminen tai
piilottaminen, sivu 7).
Näyttö: voit määrittää taustavalon aikakatkaisun ja näytön
kirkkauden.
Matkan yksiköt: voit määrittää etäisyyden mittayksikön.
Sukupuoli: määrittää käyttäjän sukupuolen. Tätä käytetään
sukupuolikohtaisissa kenttäluokituksissa tietyille tiiauksille
laskettaessa tasoituksia ja sukupuolikohtaisissa par-arvoissa
(kun käytettävissä).
Kalibroi: voit kalibroida kompassianturin manuaalisesti
(Kompassin kalibroiminen, sivu 7).
Nollaa as. ja tied.: poistaa kaikki tallennetut käyttäjän tiedot ja
nollaa kaikki laitteen asetukset (Tietojen ja asetusten
nollaaminen, sivu 7).
Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Tietoja: näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen,
ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen
(Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen, sivu 7).
Puhelimen ilmoitusten näyttäminen tai piilottaminen
HUOMAUTUS: Puhelimen ilmoituksia varten tarvitaan
yhteensopiva iOS laite.
Kun puhelin vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen
laitteeseen.
1 Valitse > Asetukset > Bluetooth > Ilmoitukset.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Kompassin kalibroiminen
Liite
Pidikkeen käyttäminen
Laitteen voi kiinnittää pidikkeellä lisätelineeseen.
1 Työnnä laitteen alaosaa pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
2 Irrota laite vetämällä se pois pidikkeestä.
Kärrytelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun teline on asennettu siten,
että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Telineen voi asentaa
mihin tahansa tankoon, jonka halkaisija on noin 19–38 mm
(0,75–1,5 tuumaa).
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
ajoneuvon turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy telineen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat telineen taustapuolelle, jotta
teline pysyy paikallaan.
HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava
ulkoilmassa. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Jos PinPointer ei toimi kunnolla
Laitteen mukauttaminen
7
Pidikkeen käyttäminen
3
4
5
6
Aseta teline tangolle.
Kiinnitä teline tukevasti kahdella hihnalla .
Kohdista pidikkeen takana olevat kielekkeet telineen loviin .
Paina pidikettä hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes
se lukittuu paikalleen.
Pidikkeellä voit kiinnittää laitteen vyöhön, taskuun tai laukkuun.
Voit ostaa laitteen lisävarusteita osoitteesta www.garmin.com
/golf.
1 Työnnä laitteen alaosaa pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
2 Irrota laite vetämällä se pois pidikkeestä.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Pidikkeellisen kaulahihnan kiinnittäminen
Pidikkeellisellä kaulahihnalla voit kiinnittää laitteen laukkuun tai
vyölenkkiin.
1 Pujota kaulahihnan kankainen pää pidikkeen tai telineen
takana olevista aukoista.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
2 Pujota kaulahihnan kankainen pää hihnan toisessa päässä
olevasta muovilenkistä .
hihnan toisen pään kangaslenkistä.
3 Työnnä kaulahihna
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla
kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: myös hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat
taustavalon.
• Muuta taustavalon aikakatkaisua ja kirkkautta (Asetukset,
sivu 7).
8
Liite
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 15 h
Käyttölämpötila
–20–60 ºC (–4–140 ºF)
Latauslämpötila
7–43 ºC (45–109 ºF)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 2,3 dBm)
24 GHz (nimellinen 1,77 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit poistaa laitteen ominaisuuksia käytöstä latauksen ajaksi.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
2 Paina virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.
Laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Liite
9
Hakemisto
A
akku, lataaminen 1
asentaminen 7
asetukset 2, 3, 7
B
Bluetooth tekniikka 1, 7
G
Garmin Express 1
ohjelmiston päivittäminen 1
golfpeli, lopettaminen 4
H
harjoittelu 5
hihnat 8
historia 4
lähettäminen tietokoneeseen 1
I
ilmoitukset 7
K
kartat
päivitykset 1
symbolit 1, 6
kentät
esikatselu 6
pelaaminen 1
kirkkaus 8
kompassi 2
kalibroiminen 7
kosketusnäyttö 1, 2
kosketusnäytön puhdistaminen 8
kätisyys 7
käyttäjätiedot, poistaminen 7
sijaintien tallentaminen 3
sovellukset 1
älypuhelin 1
T
tasoitus 4
tasoituspisteytys, pelaaja 4
tekniset tiedot 9
telineet 8
valinnainen 7
tempoharjoittelu 4, 5
tiedot
siirtäminen 1
tallentaminen 1
tietojen tallentaminen 1
tilastot 3, 4
tuloskortti 3, 4
tutka 4–6
tähtäysharjoittelu 5, 6
V
valikko 1
vianmääritys 7
viheriönäkymä, lipun sijainti 2
virtapainike 1
virtuaalikenttä 6
virtuaaliturnaus 6
vyöpidike 8
Ä
älypuhelin 1
pariliitos 1
äänet 5
L
laite, huolto 8
laitteen asetusten nollaaminen 7
laitteen kiinnittäminen 7, 8
laitteen puhdistaminen 8
lataaminen 9
lipun sijainti, viheriönäkymä 2
lukitseminen, näyttö 2
lyönnin mittaaminen 2
lyöntianalyysi 4–7
M
matka, mittaaminen 2, 3
mitat 6
N
näyttö, kirkkaus 8
näyttöasetukset 7
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto, päivittäminen 1
P
painikkeet 1
pariliitos, älypuhelin 1
paristo, lataaminen 9
pidike 8
pisteytys 3, 6
reikäpeli 3
skinit 4
päivitykset
kenttien kartat 1
ohjelmisto 1
R
reitit
esikatselu 6
sijaintien tallentaminen 3
reiät, vaihtaminen 2
S
sijainnit, poistaminen 3
10
Hakemisto
support.garmin.com
Tammikuu 2019
190-02353-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising