Garmin | Approach® Z80 | User guide | Garmin Approach® Z80 Käyttöopas

Garmin Approach® Z80 Käyttöopas
APPROACH Z80
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Express™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Apple on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Valmiustila .................................................................................. 1
Tilan merkkivalot ......................................................................... 1
Okulaarin säätäminen ................................................................. 2
Golfin pelaaminen.......................................................... 2
Lipun etäisyyden mittaaminen .................................................... 2
Reiän näkymä ............................................................................. 2
Tähtää.............................................................................. 2
Matkan mittaaminen kohteeseen ................................................ 2
Laitteen mukauttaminen ................................................ 2
Asetukset .................................................................................... 2
Laitteen tiedot................................................................. 3
Laitteen huoltaminen .................................................................. 3
Tekniset tiedot ............................................................................ 3
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen
tarkasteleminen .......................................................................... 3
Vianmääritys................................................................... 3
Etäisyysmittauksen tarkkuus ...................................................... 3
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 3
Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä ....................................... 3
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................... 4
Tuotepäivitykset .......................................................................... 4
Lisätietojen saaminen ................................................................. 4
Hakemisto....................................................................... 5
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 3).
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää ulkoiseen
virtalähteeseen, kuten muuntajaan tai tietokoneen USBporttiin.
4 Lataa laitteen akku täyteen.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latautumista sammuttamalla
laitteen.
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois
käytöstä latauksen ajaksi.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
2 Paina -painiketta 4 - 5 sekunnin ajan.
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Painikkeella voit avata valikon ja selata valikkokohtia.
À
Käynnistä laite painamalla painiketta.
Painikkeella voit avata valikon ja selata valikkokohtia.
Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Á
Painamalla painiketta voit mitata etäisyyden
laserilla. Golfpelin aikana lipunetsintä käynnistyy
automaattisesti.
Painikkeella voit valita valikkokohtia.
Â
Ã
Säädettävä
diopteri
Tarkenna näyttö kääntämällä okulaaria.
Ä
Tilan
merkkivalo
Ilmaisee laitteen ja akun tilan.
Suojus
Micro-USBvirta- ja dataportti
(suojuksen
alla)
Paljasta micro-USB-virta- ja -dataportti vetämällä
suojus ylös.
Liitä yhteensopiva USB-kaapeli ja lataa laite tai
siirrä tietoja tietokoneen kautta.
Laitteen
merkintä
Voit tarkastella valmistajan tunnusta ja sertifiointia.
Å
Æ
Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, saat kehotteen
valita kielen, mittayksikön ja draiverin matkan.
1 Paina -painiketta.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Valmiustila
Akkuvirran säästämiseksi laite siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei
käytetä. Laite herää, kun pitelet sitä niin, että peukalosi on sen
pohjan urassa.
Tilan merkkivalot
Merkkivalon toiminto
Tila
Palaa sinisenä (5 sekunnin ajan käyn- Laite on käynnistetty.
nistyksen jälkeen)
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Johdanto
Vilkkuu vuorotellen punaisena ja
sinisenä (5 sekunnin ajan käynnistyksen jälkeen)
Akun virta on vähissä.
Ei pala
Laite on aktiivisessa tilassa.
Hitaasti vilkkuva sininen
Laite on valmiustilassa.
Palaa punaisena (kun virtapainiketta
painetaan pitkään)
Laite on sammuksissa.
Vilkkuu nopeasti punaisena (liitettynä
virtalähteeseen)
Laite latautuu virransäästötilassa.
Palaa sinisenä ja vilkkuu punaisena
(liitettynä virtalähteeseen)
Laite latautuu.
Palaa punaisena (liitettynä virtalähtee- Lataus on valmis.
seen)
Hitaasti vilkkuva punainen
Ohjelmistopäivitys on
meneillään.
1
Okulaarin säätäminen
Laitteessa on säädettävä okulaari (säätö +/- 4 diopteria). Sillä
näytön voi tarkentaa oman näkökyvyn mukaan.
Tarkenna näyttö kääntämällä okulaaria.
Golfin pelaaminen
Valitse Pelaa golfia.
Laite etsii satelliitteja ja laskee sijaintisi. Laite valitsee
lähimmän kentän ja näyttää lähimmän reiän automaattisesti.
HUOMAUTUS: voit valita kentän luettelosta, jos nykyisen
sijaintisi lähellä on useita kenttiä.
Lipun etäisyyden mittaaminen
Lipunetsintätoiminnolla voit tähdätä lippuun ja mitata etäisyyden
nykyisestä sijainnistasi lippuun. Toiminnolla saat tarkan
etäisyyden lippuun, koska se suodattaa pois muut taustalla
olevat kohteet.
1 Aloita golfpeli.
2 Kohdista etäisyysmittarin tähtäin lippuun.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pitämällä laitetta
vakaasti paikallaan ja tähtäämällä itse lippuun etkä sen
varteen.
3 Paina -painiketta.
Mitattu etäisyys lippuun tulee näyttöön. Karttaan ilmestyy
punainen kaari laserilla mitatulle etäisyydelle. Jos laite pystyy
tähtäämään lippuun, lippukuvake tulee näyttöön,
etäisyyskaari on keltainen ja reikänäkymä siirtyy
automaattisesti viheriön lähikuvaan.
VIHJE: voit palata reikänäkymään osoittamalla laitteella
poispäin viheriöstä ja painamalla -painiketta.
Reiän näkymä
Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun
siirryt uudelle reiälle.
Matkan pelaaminen kestää odotettua kauemmin korkeusvaihtelun vuoksi.
Matkan pelaaminen kestää odotetun ajan.
Matkan pelaaminen sujuu odotettua nopeammin korkeusvaihtelun vuoksi.
Lipun suunnan tarkasteleminen
PinPointer ominaisuus on kompassi, joka näyttää suuntaohjeita,
kun et näe viheriötä. Tämän ominaisuuden avulla voit
suunnitella lyönnin, vaikka olisit metsässä tai syvässä
hiekkaesteessä.
HUOMAUTUS: älä käytä PinPointer ominaisuutta golfkärryssä.
Golfkärryn aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa kompassin
tarkkuuteen.
1 Avaa valikko valitsemalla tai .
2 Valitse PinPointer.
Kompassinuoli osoittaa lipun sijainnin. Karttaan ilmestyy
kartio, jopa opastaa lipun suuntaan.
VIHJE: voit palata reikänäkymään millä tahansa painikkeella.
Reiän vaihtaminen
Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.
1 Avaa valikko valitsemalla tai .
2 Valitse Vaihda reikää.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kentän vaihtaminen
Voit vaihtaa kenttää manuaalisesti reikänäkymässä.
1 Avaa valikko valitsemalla tai .
2 Valitse Vaihda kenttää.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Pelin lopettaminen
1 Avaa valikko valitsemalla
2 Valitse Sulje.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Näyttää matkan väylän alkuun sekä esteiden alkuun ja loppuun.
Näyttää matkan viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan.
Näyttää layup-matkan viheriön keskikohtaan.
Värit osoittavat etäisyyttä metreinä tai jaardeina: punainen on 100,
valkoinen on 150, sininen on 200 ja keltainen on 250.
Näyttää draiverin matkan, kun olet tiiauspaikassa.
PlaysLike etäisyyden tarkasteleminen
PlaysLike-etäisyys osoittaa korkeuden muutokset kentällä
näyttämällä korjatun etäisyyden esteisiin ja viheriöön. Laserilla
mitatuissa etäisyyksissä huomioidaan myös korkeusmuutokset.
1 Avaa valikko valitsemalla tai .
2 Valitse PlaysLike-etäisyydet.
Kunkin etäisyyden viereen ilmestyy kuvake.
.
Tähtää
Osoittaa nykyisen reiän numeron.
Näyttää nykyisen reiän par-arvon.
tai
Matkan mittaaminen kohteeseen
Laitteella voi mitata matkan nykyisestä sijainnista kohteeseen
esimerkiksi harjoitusalueella.
HUOMAUTUS: laite voi mitata 5–320 (5,5–350 jaardin) metrin
matkan.
1 Valitse Tähtää.
2 Kohdista etäisyysmittarin tähtäin kohteeseen.
3 Paina -painiketta.
Mitattu etäisyys tulee näyttöön.
Laitteen mukauttaminen
Asetukset
Valitse Asetukset.
2
Golfin pelaaminen
Turnaustila: poistaa käytöstä PinPointer ja PlaysLike
matkatoiminnot. Näitä toimintoja ei saa käyttää virallisissa
turnauksissa.
Draiverin matka: asettaa keskimatkan, jonka pallo lentää
draiverilla. Matka näkyy kaarena reikänäkymänäytössä, kun
olet tiiauspaikassa.
Kompassin kalibrointi: voit kalibroida kompassianturin
manuaalisesti (Kompassin kalibroiminen, sivu 3).
Järjestelmä: määrittää järjestelmäasetukset, kuten tekstin
kielen laitteessa ja mittayksiköt (Järjestelmäasetukset,
sivu 3).
Tietoja: näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen,
ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen
(Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen, sivu 3).
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava
ulkoilmassa. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Jos PinPointer ei toimi kunnolla
esimerkiksi pitkien siirtymien tai voimakkaiden
lämpötilanvaihteluiden jälkeen, voit kalibroida kompassin
manuaalisesti.
1 Valitse Asetukset > Kompassin kalibrointi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Yksikkö: määrittää etäisyyden mittayksikön.
Palauta oletukset: palauttaa kaikkien laitteen asetusten
tehdasoletukset (Kaikkien oletusasetusten palauttaminen,
sivu 4).
Laitteen tiedot
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä puhdista linssiä kuivalla liinalla. Kuiva liina saattaa vioittaa
linssiä.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Pyyhi ulkokuori ja linssi pehmeällä, naarmuttamattomalla
liinalla, joka on kostutettu vedellä tai alkoholilla.
2 Kuivaa ulkokuori ja anna linssin kuivua itsekseen.
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun
vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä.
Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila
vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen
varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 15 tuntia, tavallinen käyttö
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila -10–55 ºC (14–131 ºF)
HUOMAUTUS: laite suojautuu ylikuumenemiselta ja
sammuu automaattisesti, jos sen sisälämpötila ylittää
käyttölämpötilan kynnysarvon.
Latauslämpötila 10–45 ºC (50–113 ºF)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse Tietoja.
Vianmääritys
Etäisyysmittauksen tarkkuus
Etäisyysmittauksen tarkkuuteen voivat vaikuttaa ulkoiset tekijät,
kuten ympäristön valoisuus, sääolosuhteet, kohteen
heijastavuus ja kohteen koko.
• Laitteella pystyy tähtäämään pisimmälle päivinä, joina
valoisuus ei ole huipussaan, kuten puolipilvisinä päivinä.
Kirkas auringonvalo lyhentää mittausetäisyyttä.
• Myös sade lyhentää mittausetäisyyttä.
• Laitteella pystyy tähtäämään pisimmälle, kun kohde on
kirkasvärinen, heijastava tai kiiltävä. Mustat kohteet eivät
heijasta valoa paljonkaan, ja niiden etäisyysmittaus on
rajallisempaa.
• Suurten kohteiden etäisyysmittaus on helpompaa kuin
pienten. Esimerkiksi lipussa kannattaa tähdätä itse lippuun, ei
lipputankoon.
• Laitteella pystyy mittaamaan etäisyyksiä parhaiten
mahdollisimman suorassa kulmassa kohteeseen. Pienempi
kulma kohteeseen rajoittaa etäisyysmittausta.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen yläosa taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä
Jos kenttäpäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se
on valmis, laitteesta saattaa puuttua kenttätietoja. Voit korjata
puuttuvat kenttätiedot päivittämällä kentät uudelleen.
1 Lataa ja asenna kenttäpäivitykset Garmin Express™
sovelluksella (Tuotepäivitykset, sivu 4).
2 Irrota laite turvallisesti (USB-kaapelin irrottaminen, sivu 4).
3 Mene ulos ja testaa, löytääkö laite lähellä olevat kentät,
aloittamalla testipeli.
3
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto >
Anna levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
®
®
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän antamat
tiedot.
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Palauta oletukset.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Kenttien päivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
®
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/golf.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
4
Vianmääritys
Hakemisto
A
akku 1
lataaminen 1
varastointi 3
asetukset 1, 4
E
etäisyys, mittaaminen 2
G
Garmin Express 4
ohjelmiston päivittäminen 4
golfpeli, lopettaminen 2
GPS, signaali 3
J
järjestelmäasetukset 2, 3
K
kartat, symbolit 2
kentät
pelaaminen 2
valitseminen 2
kompassi 2
kalibroiminen 3
käyttäjäprofiili 1
L
laite, huolto 3
laitteen asetusten nollaaminen 4
laitteen mukauttaminen 2, 3
lataaminen 1
lepotila 1
lipun sijainti, viheriönäkymä 2
lisävarusteet 4
M
matka, mittaaminen 2
N
näyttöasetukset 2
O
ohjelmisto, päivittäminen 4
P
painikkeet 1
R
reiät, vaihtaminen 2
S
satelliittisignaalit 3
T
tekniset tiedot 3
U
USB, yhteyden katkaiseminen 4
V
valikko 1
vianmääritys 3, 4
viheriönäkymä, lipun sijainti 2
Hakemisto
5
support.garmin.com
Toukokuu 2018
190-02355-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising