Garmin | GC™ 12 Marine Camera | Garmin GC™ 12 Marine Camera Installeringsinstruksjoner

Garmin GC™ 12 Marine Camera Installeringsinstruksjoner
Installeringsdiagram
GC™ 12 MARINE CAMERA
INSTALLERINGSINSTRUKSJO
NER
Hensyn ved montering
Du kan montere kameraet opp-ned eller sidelengs. Du kan
speilvende kamerabildet for å bruke det i bakspeilmodus. Du
finner instruksjoner i kartplotterens brukerveiledning.
Du må montere kameraet på et sted der det
• ikke er til hinder i døråpninger eller gangveier
• ikke utsettes for ekstreme temperaturer
• ikke utsettes for olje eller gass
• ikke utsettes for radioaktivitet
• ikke er rettet mot sollys eller en direkte refleksjon av sollys
Nødvendige verktøy
• Sikring eller automatsikring på 1 A
• Bor og borbits på 2 mm (1/16 tommer)
Montere kameraet
1 Fest malen À til monteringsstedet.
2 Bruk en borbits på 2 mm (1/16 tommer) til å bore styrehullene.
3 Juster sokkelen Á i riktig retning etter ønsket kameravinkling.
4 Fest sokkelen til monteringsstedet ved hjelp av de
medfølgende selvborende skruene Â.
5 Sett adapteren à inn i sokkelen.
6 Fest justeringsskruene Ä foran på sokkelen Å ved hjelp av
den medfølgende skiftenøkkelen.
Monteringshensyn
Du må koble kameraets strømledning til batteriet via en 1 Asikring eller -automatsikring. Hvis du ikke bruker en sikring eller
automatsikring, kan dette føre til feil på kameraet.
Enkelte Garmin GPSMAP kartplottere har en innebygd CVBSvideokoder. Video fra kameraet eller kameraene vises på alle
kartplottere i nettverket når de er koblet til én CVBS IN-port. Du
finner en liste over kompatible GPSMAP kartplottere på
www.garmin.com/manuals/gc12.
Hvis du vil bruke mer enn ett kamera, eller hvis kartplotteren
ikke har noen CVBS IN-port, må du bruke en koder.
Du kan legge til fire kameraer til én koder og opptil to kodere til
Garmin Marine Network.
®
®
À
Á
Â
Ã
Ä
GC 12 Marine Camera
Sikring eller automatsikring på 1 A (ikke inkludert)*
Strømkilde på 12 V likestrøm
Koaksial BNC-til-BNC-videokabel (ikke inkludert)
Kompatibel Garmin kartplotter
*Du må koble kameraets strømledning til batteriet via en 1 Asikring eller -automatsikring. Hvis du ikke bruker en sikring eller
automatsikring, kan dette føre til feil på kameraet.
Installering med koderdiagram
Du kan legge til mer enn ett kamera i nettverket når du bruker
en koder.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GC 12 Marine Camera
1 A-sikring eller -automatsikring (kreves, ikke inkludert)*
Strømkilde på 12 V likestrøm
Koaksial BNC-til-BNC-videokabel (ikke inkludert)
Nettverkskabel
PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) (GPN 010-10580-10)
Garmin Marine Network-kabel
Axis Q7424-koder (valgfritt / ikke inkludert)
®
Kompatibel Garmin kartplotter
*Du må koble kameraets strømledning til batteriet via en 1 Asikring eller -automatsikring. Hvis du ikke bruker en sikring eller
automatsikring, kan dette føre til feil på kameraet.
Feilsøking
Det vises ikke noen video på kartplotterskjermen
• Kontroller at alle kablene er koblet til ordentlig.
• Kontroller at videokablene er koblet til kameraets
videoutgangsport.
Bildet på kartplotteren er dempet eller mørkt
• Kontroller at objektivet er rent. Tørk om nødvendig objektivet
med en myk, ren klut.
• Hvis kameraet registrerer for mye direkte lys, kan du endre
kameraets stilling eller posisjon.
August 2018
190-01087-78_0A
• Juster kontrasten på kartplotteren. Du finner instruksjoner i
kartplotterens veiledning.
Bildet på kartplotterskjermen flimrer
• Kontroller at kameraet er rettet bort fra solen.
• Juster kontrasten på kartplotteren. Du finner instruksjoner i
kartplotterens veiledning.
Kameraet fungerer ikke, og overflaten er varm
• Kontroller at kameraet er koblet til en egnet strømkilde.
Spesifikasjoner
Mål (B x H)
50,5 x 44,3 mm (2 x 1 3/4 tommer)
Vekt
150 g (5,3 oz.)
Driftstemperatur
Fra -10 til 50°C (14 til 122°F)
Driftsstrøm
IR av: 80 mA
IR på: 170 mA
Oppbevaringstemperatur
Fra –15 til 60°C (5 til 140°F)
Strøminntak
Fra 9 til 18 VDC
Visningsvinkel
Vertikal: 52 grader
Horisontal: 69 grader
IR-avstand
10 m (33 fot)
Videoutgang
CVBS PAL
Effektive piksler
Vertikalt: 582
Horisontalt: 976
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin , Garmin-logoen og GPSMAP er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GC™ er et varemerke for Garmin
Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
Axis er et registrert varemerke som tilhører Axis AB.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising