Garmin | GC™ 12 Marine Camera | Installation guide | Garmin GC™ 12 Marine Camera Installationsvejledning

Garmin GC™ 12 Marine Camera Installationsvejledning
Installationsdiagram
GC™ 12 MARINE CAMERA
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Overvejelser om montering
Du kan montere kameraet på hovedet eller sidelæns. Du kan
vende kamerabilledet til brug i bagudvendt tilstand. Se
brugervejledningen til plotteren for at få yderligere oplysninger.
Kameraet skal monteres et sted, hvor det
• ikke er en hindring i døråbninger eller passager.
• ikke udsættes for ekstreme temperaturer.
• ikke udsættes for gas eller olie.
• ikke udsættes for radioaktivitet.
• ikke står i direkte sollys eller en refleksion af sollys.
Nødvendigt værktøj
• 1 A sikring eller afbryder
• Boremaskine og 2 mm (1/16 tommer) borehoved
Montering af kamera
1 Fastgør skabelonen À til monteringsstedet.
À
Á
Â
Ã
Ä
GC 12 Marine Camera
1 A sikring eller afbryder (medfølger ikke)*
12 V DC strømkilde
BNC til BNC-koaksialvideokabel (medfølger ikke)
Kompatibel Garmin plotter
*Du skal slutte kameraets strømledning til batteriet via en 1 A
sikring eller afbryder. Hvis du udelader en sikring eller afbryder,
fungerer kameraet muligvis forkert.
Installation med indkoderdiagram
Du kan føje mere end ét kamera til netværket, når du bruger en
indkoder.
2 Brug et 2 mm (1/16") borehoved til at bore styrehullerne.
3 Juster kuppelholderen Á efter den ønskede hældning på
kameraet.
4 Fastgør bunden af kuppelholderen til monteringsoverfladen
ved hjælp af de medfølgende pladeskruer Â.
5 Indsæt kameraet à i kuppelholderens bund.
6 Fastgør sætskruerne Ä i kuppelholderens forside Å med den
medfølgende skruenøgle.
Vigtigt ved installation
Du skal slutte kameraets strømledning til batteriet via en 1 A
sikring eller afbryder. Hvis du ikke bruger en sikring eller
afbryder, fungerer kameraet muligvis forkert.
Nogle Garmin GPSMAP plottere har en indbygget CVBSvideoindkoder. Video fra kameraet eller kameraerne vises på
alle plottere på netværket, når de sluttes til en enkelt CVBS INport. Du finder en liste over kompatible plottere på
www.garmin.com/manuals/gc12GPSMAP.
Hvis du vil bruge mere end ét kamera, eller plotteren ikke har en
CVBS IN-port, skal du bruge en indkoder.
Du kan føje op til fire kameraer til én indkoder og op til to
indkodere til Garmin marinenetværket.
®
®
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GC 12 Marine Camera
1 A sikring eller afbryder (kræves, medfølger ikke)*
12 V DC strømkilde
BNC til BNC-koaksialvideokabel (medfølger ikke)
Netværkskabel
Power-over-Ethernet-isoleringskoblingsstik (GPN 010-10580-10)
Garmin marinenetværkskabel
Axis Q7424 indkoder (ekstraudstyr/medfølger ikke)
®
Kompatibel Garmin plotter
*Du skal slutte kameraets strømledning til batteriet via en 1 A
sikring eller afbryder. Hvis du udelader en sikring eller afbryder,
fungerer kameraet muligvis forkert.
Fejlfinding
Video vises ikke på plotterskærmen
• Kontrollér, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at videokablet er tilsluttet kameraets
videoudgangsport.
Billedet på plotterskærmen er svagt eller mørkt
• Kontrollér, at linsen er ren. Tør om nødvendigt linsen af med
en blød, ren klud.
• Skift kameraets position eller placering, hvis kameraet er
udsat for for meget direkte lys.
August 2018
190-01087-76_0A
• Juster kontrasten på din plotter. Se manualen til din plotter.
Billedet på plotterskærmen blinker
• Kontroller, at kameraet peger væk fra solen.
• Juster kontrasten på din plotter. Se manualen til din plotter.
Kamera virker ikke, og overfladen er varm
• Kontroller, at kameraet er sluttet til en korrekt strømkilde.
Specifikationer
Mål (W x H)
50,5 x 44,3 mm (2 x 1 3/4 tommer)
Vægt
150 g (5,3 oz.)
Driftstemperatur
Fra -10 til 50°C (fra 14 til 122°F)
Driftsstrøm
IR fra: 80 mA
IR til: 170 mA
Opbevaringstemperatur
Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
Strømtilførsel
Fra 9 til 18 Vdc
Betragtningsvinkel
Lodret: 52 grader
Vandret: 69 grader
IR-afstand
10 m (33 fod)
Video-output
CVBS PAL
Effektive pixel
Lodret: 582
Vandret: 976
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GC™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Axis er et registreret varemærke tilhørende Axis AB.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising