Garmin | GC™ 12 Marine Camera | Garmin GC™ 12 Marine Camera Installationsinstruktioner

Garmin GC™ 12 Marine Camera Installationsinstruktioner
GC™ 12 MARINE CAMERA
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
Du kan lägga till upp till fyra kameror på en kodare och upp till
två videokodare till det Garmin marina nätverk.
Installationsschema
Viktigt vid montering
Du kan montera kameran upp och ned eller sidledes. Du kan
visa en omvände kamerabild som du kan använda i backläge.
Se plotterns användarhandbok för instruktioner.
Du bör montera kameran på en plats där den
• inte sitter i vägen i dörröppningar och gångar.
• inte utsätts för extrema temperaturer.
• inte exponeras för gas eller olja.
• inte exponeras för radioaktivitet.
• inte är vänd mot direkt solljus eller direkt återkastning av
solljus.
Verktyg som behövs
• 1 A säkring eller kretsbrytare
• Borr och borrspets på 2 mm (1/16 tum)
Montera kameran
1 Fäst mallen À på monteringsplatsen.
2 Använd en borrspets på 2 mm (1/16 tum) och borra de tre
3
4
5
6
rikthålen.
Justera den kupolformade basplattan Á så att den sitter rätt i
förhållande till den kameralutning du vill ha.
Fäst basplattan på monteringsytan med de medföljande
gängade skruvarna Â.
Sätt in kameran à i den kupolformade basplattan.
Dra åt inställningsskruvarna Ä i kupolens framsida Å med
den medföljande nyckeln.
Faktorer att ta hänsyn till vid installationen
Du måste ansluta kamerans strömkabel till batteriet via en
säkring på 1 A eller en kretsbrytare. Om du inte använder en
säkring eller kretsbrytare kan fel uppkomma i kameran.
Vissa Garmin GPSMAP plottrar har en inbyggd CVBSvideokodare. Video från kameran eller kamerorna visas på alla
plottrar i nätverket när den/de är ansluten till en enda CVBS INport. Du hittar en lista med kompatibla GPSMAP plottrar på
www.garmin.com/manuals/gc12.
Om du vill använda fler än en kamera eller om plottern inte har
en CVBS IN-port måste du använda en kodare.
®
®
À
Á
Â
Ã
Ä
GC 12 Marine Camera
1 A säkring eller kretsbrytare (medföljer ej)*
12 V-likströmskälla
BNC till BNC-koaxialkabel för video (medföljer ej)
Kompatibel Garmin plotter
*Du måste ansluta kamerans strömkabel till batteriet via en
säkring på 1 A eller en kretsbrytare. Om du inte använder en
säkring eller kretsbrytare kan fel uppkomma i kameran.
Installation med kodarschema
Du kan lägga till en eller flera kameror till ditt nätverk när du
använder en kodare.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GC 12 Marine Camera
1 A säkring eller kretsbrytare (krävs, medföljer ej)*
12 V-likströmskälla
BNC till BNC-koaxialkabel för video (medföljer ej)
Nätverkskabel
Power-over-Ethernet-isoleringskoppling (GPN 010-10580-10)
Garmin marin nätverkskabel
Axis Q7424-kodare (valfri/medföljer ej)
®
Kompatibel Garmin plotter
*Du måste ansluta kamerans strömkabel till batteriet via en
säkring på 1 A eller en kretsbrytare. Om du inte använder en
säkring eller kretsbrytare kan fel uppkomma i kameran.
Felsökning
Video visas inte på plotterns skärm
• Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att videokabeln är ansluten till kamerans
videoutgång.
Bilden på plotterns är dunkel eller mörk
• Kontrollera att linsen är ren. Torka av linsen med en mjuk,
ren trasa vid behov.
Augusti 2018
190-01087-79_0A
• Om kameran utsätts för alltför mycket direkt ljus ska du ändra
kamerans position eller plats.
• Justera kontrasten på plottern. Se plotterns
användarhandbok för instruktioner.
Bilden på plotterns skärm flimrar
• Kontrollera att kameran pekar bort från solen.
• Justera kontrasten på plottern. Se plotterns
användarhandbok för instruktioner.
Kameran fungerar inte och ytan är varm
• Kontrollera att kameran är ansluten till en lämplig strömkälla.
Specifikationer
Mått (B x H)
50,5 x 44,3 mm (2 x 1 3/4 tum)
Vikt
150 g (5,3 oz.)
Drifttemperatur
Från -10 till 50 °C (från 14 till 122 °F)
Driftström
IR av: 80 mA
IR på: 170 mA
Förvaringstemperatur
Från -15 till 60 °C (från 5 till 140 °F)
Strömförsörjning
Från 9 till 18 V likström
Visningsvinkel
Vertikalt: 52 grader
Horisontellt: 69 grader
IR-avstånd
10 m (33 fot)
Videoutgång
CVBS PAL
Effektiva bildpunkter
Vertikalt: 582
Horisontellt: 976
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin , Garmin logotypen och GPSMAP är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. GC™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
Axis är ett registrerat varumärke som tillhör Axis AB.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising