Garmin | GMR Fantom™ 126 | Garmin GMR Fantom™ 126 Asennusohjeet

Garmin GMR Fantom™ 126 Asennusohjeet
GMR FANTOM™ 50/120 SARJA
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Tutka lähettää sähkömagneettista energiaa. Varmista, että tutka
on asennettu ohjeiden suositusten mukaisesti ja että kukaan ei
ole tutkakeilan radalla lähetyksen aikana. Kun tutka asennetaan
ja sitä käytetään oikein, se täyttää ANSI/IEEE C95.1-1992 lausunnon turvallisuustasojen standardien mukaiset
radiotaajuuksien sähkömagneettisten kenttien altistumista
koskevat suositukset.
Kun tutka lähettää tietoja, älä katso lähietäisyydeltä suoraan
antenniin, koska silmät altistuvat sähkömagneettiselle energialle
kehon osista herkimmin.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan navigoinnin avuksi. Älä yritä
käyttää laitetta mihinkään käyttötarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, paikan tai topografian mittausta.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Laitteen avaaminen voi aiheuttaa henkilö- ja/tai laitevahinkoja.
Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Vain
valtuutettu Garmin huoltohenkilö saa avata laitteen. Jos laite
vahingoittuu sen seurauksena, että joku muu kuin yhtiön Garmin
valtuuttama huoltohenkilö avaa laitteen, Garmin takuu ei ole
voimassa.
®
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
ristipääruuvitaltta (nro 2)
5 mm:n kuusiokoloavain
pora
15,0 mm:n (19/32 tuuman) poranterä
32 mm:n (1 1/4 tuuman) poranterä (valinnainen)
17 mm:n (21/32 tuuman) ruuvi- ja momenttiavain
3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohtoa, jolla tutkan kotelo
maadoitetaan, ja tarvittaessa jännitteenmuunnin (johdon
pituus määräytyy tutkan ja maadoituksen välin mukaan)
• merivedenkestävää tiivistysainetta
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• On suositeltavaa kiinnittää laite niin, että keilan leveys
pystysuunnassa on pään yläpuolella eikä keila osu ihmisiin.
Radiotaajuuksille altistumisen välttämiseksi laite on
asennettava vähintään tuotteen teknisissä tiedoissa mainitun
suurimman turvavälin päähän ihmisistä.
• Kiinnitä laite veneen kölilinjan yläpuolelle niin, että se on
mahdollisimman vähän tutkakeilan tiellä. Esteet voivat
aiheuttaa sokeita sektoreita tai varjosektoreita tai luoda
virheellisiä kaikuja. Mitä korkeammalle tutka asennetaan, sitä
kauempaa se havaitsee kohteet.
• Kiinnitä laite vedenpinnan suuntaiseen tasaiseen pintaan tai
alustaan, joka kestää laitteen painon. Kunkin mallin ja
antennin paino on ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa sen voi liittää
virtalähteeseen, veneen maadoitukseen ja Garmin Marine
Networkiin (Kytkentöihin ja liitäntöihin liittyvää huomioitavaa,
sivu 2).
• Tutkakeila leviää pystysuunnassa 11,5° tutkan säteilyosan
yläpuolelle ja 11,5° sen alapuolelle À. Keilan asennuskulmaa
voidaan alentaa hiukan vedenpintaa kohti aluksissa, joissa
on ajettaessa korkeampi keulan kulma. Käytä tarvittaessa
tiivisteitä.
• Pidä laite erossa lämmönlähteistä, kuten savupiipuista ja
valoista.
• Älä kiinnitä laitetta samalle tasolle vaakasuuntaisten
levittimien ja maston saalingin kanssa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnitä muut sähkölaitteet ja kaapelit yli 2 metrin (6,5 jalan)
päähän tutkakeilan radasta.
• GPS-antennien on oltava joko tutkakeilan radan yläpuolella
tai alapuolella.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 metrin (40 tuuman)
etäisyydelle lähetyslaitteesta.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 metrin (40 tuuman)
etäisyydelle radiosignaaleita lähettävistä kaapeleista, kuten
VHF-radioista, kaapeleista ja antenneista.
• Asenna laite vähintään 2 metrin (6,5 jalan) päähän SSB
(Single Side Band) -radioista.
Asennustoimet
Tutkan kiinnityspinnan valmisteleminen
Valitse sopiva asennuspaikka, ennen kuin asennat tutkan
(Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1).
1 Kiinnitä mukana toimitettu asennusmalli valittuun
asennuspaikkaan veneen keskiviivan suuntaisesti mallin
merkkien mukaan.
2 Poraa kiinnitysreiät 15 mm:n (19/32 tuuman) poranterällä.
3 Jos virtajohto ja verkkokaapelit on ohjattava kiinnityspinnan
läpi, valitse paikka mallissa näkyvän keskikanavan kohdalta,
poraa kaapeleille pujotusreikä 32 mm:n (11/4 tuuman)
poranterällä ja pujota kaapelit pinnan läpi (valinnainen)
(Kytkentöihin ja liitäntöihin liittyvää huomioitavaa, sivu 2).
4 Irrota asennusmalli pinnasta.
Heinäkuu 2018
190-02392-77_0A
Tutkan kiinnittäminen
Ennen kuin voit kiinnittää tutkan, sinun tarvitsee valita
kiinnityspaikka (Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1) ja
valmistella kiinnityspinta (Tutkan kiinnityspinnan
valmisteleminen, sivu 1).
1 Aseta tutka kiinnityspinnalle siten, että tutkan alaosan reiät
osuvat kiinnityspinnan valmistelemisen yhteydessä
poraamiesi reikien kohtaan.
2 Levitä mukana toimitettua Petrolatum Primer neljän
kierretangon kierteisiin.
3 Työnnä kierretangot À kiinnityspinnan läpi ja tutkan alaosaan
ja kiristä ne 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
Kiristä kierretangot ainoastaan niin tiukalle kuin ne helposti
kiertyvät, jotta jalusta ei vahingoitu.
4 Aseta mukana toimitetut muoviset holkkialuslevyt Á
kiinnityspinnan alapuolelta kierrepultteihin ja reikiin.
5 Aseta litteät aluslevyt Â, lukituslaatat à ja kuusiomutterit Ä
kierretankoihin.
6 Kiinnitä tutka tukevasti kiinnityspintaan vahingoittamatta
tutkaa tai kiinnitystarvikkeita kiristämällä kuusiomutterit
tiukkuuteen 14,7 N-m (11 lbf-ft.).
Antennin asentaminen
Kiinnitä jalusta tukevasti, ennen kuin asennat antennin tutkaan
(Tutkan kiinnittäminen, sivu 2).
1 Irrota jalustan päällä olevan aaltoputken suojus À.
4 Kiinnitä antenni tukevasti jalustaan vahingoittamatta antennia
tai kiinnitystarvikkeita kiristämällä kuusiopultit tiukkuuteen
7,9 N-m (6 lbf-ft.).
Kytkentöihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
Virta-, verkko- tai maadoituskaapelien pujottamista varten on
ehkä porattava 32 mm:n (11/4 tuuman) reikiä.
• Kun pujotat samasta reiästä useita kaapeleita, pujota
verkkokaapeli ennen virta- ja maadoituskaapelia
verkkoliittimen koon vuoksi.
• Tiivistä pinta levittämällä reiän ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Jos pujotusreikä jää näkyvään paikkaan, voit ostaa kaapelin
vahvistusrenkaita yhtiöltä Garmin tai Garmin myyjältä
(valinnainen).
• Tarvittaessa voit tasata vahvistusrengasta, jotta voit pujottaa
samasta reiästä useita kaapeleita.
• Valinnainen vahvistusrengas EI ole vesitiivis. Tiivistä pinta
levittämällä vahvistusrenkaan ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Huomioi seuraavat seikat asentaessasi kaapeleita.
• Garmin Marine Network kaapelin katkaisemista ei suositella,
mutta jos verkkokaapeli on katkaistava, kenttäasennussarjan
voi hankkia Garmin tai Garmin myyjältä.
• Maadoituskaapelia ei toimiteta laitteen mukana, ja se on
liitettävä veneen maadoitukseen, ei akun miinusnapaan
(Tutkan maadoitus, sivu 3).
• Varmista turvallisuus kiinnittämällä kaapeli asianmukaisilla
nippusiteillä, kiinnittimillä ja tiivistysaineella laipioiden tai
kannen kautta.
• Älä ohjaa kaapeleita liikkuvien osien tai lämmönlähteiden
läheltä tai oviaukkojen ja pilssien kautta.
• Älä ohjaa virtajohtoja tai verkkokaapeleita muiden
kaapeleiden (kuten radioantennijohtojen tai virtajohtojen)
läheltä, niin vältät häiriöt muiden laitteiden kanssa. Jos tämä
ei ole mahdollista, suojaa kaapelit metallikanavan tai EMIsuojauksen avulla.
• Asenna virtajohto mahdollisimman lähelle akun virtalähdettä.
◦ Jos virtajohtoa täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 3).
◦ Väärin jatkettu kaapeli voi aiheuttaa tutkan toimintahäiriön
riittämättömän teholähetyksen vuoksi.
Liittäminen virtalähteeseen jännitteenmuuntimen
kautta
2 Kohdista jalustan aaltoputki Á antennin alaosassa olevaan
liitäntään  ja työnnä antenni kiinni jalustaan.
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMAUTUS
Älä käytä aiempien Garmin tutkamallien tai muiden valmistajien
jännitteenmuuntimia. Muun kuin tutkan mukana toimitetun
muuntimen käyttäminen voi vahingoittaa tutkaa tai estää sen
käynnistymisen.
3 Kiinnitä antenni jalustaan kiristämällä antennin varren
alapuolella olevat kuusiopultit.
2
Jotkin tutkamallit edellyttävät jännitteenmuunninyksikköä, jotta
laite saa virtaa. Jos mallin mukana on toimitettu
jännitteenmuunnin, se on asennettava, jotta tutka toimii. Jos
mallin mukana ei ole toimitettu jännitteenmuunninta, liitä
virtajohto suoraan veneen akkuun (Virtaliitäntä, sivu 3).
Kun asennat jännitteenmuunninta tiettyä tutkamallia varten,
huomioi seuraavat seikat.
• Jännitteenmuuntimen tulojännitteen on oltava 10 - 32 Vdc.
• Jännitteenmuunnin kannattaa asentaa mahdollisimman
lähelle virtalähdettä.
• Jännitteenmuuntimen virtajohto kannattaa liittää suoraan
akkuun. Jos johtoa täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 3).
Kohde
Kuvaus
Â
Veneen akkuun (10–32 Vdc)
Veneen maadoitusliitäntä
1 Ohjaa virtajohto tutkaan ja veneen akkuun.
2 Liitä virtajohto veneen akkuun.
3 Liitä virtajohto tutkan POWER-porttiin.
Virtajohdon jatkaminen
On suositeltavaa liittää virtajohto suoraan akkuun. Jos johtoa
täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean paksuista johtoa.
Käytä puristusliittimiä ja kutistemuovia, jotta liitäntä on vesitiivis.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kuvaus
Garmin Marine Networkiin
15 A:n sulakkeen pidike
Punainen (+)
Musta (-)
Veneen akkuun (10–32 Vdc)
30 A:n sulakkeen pidike
Etäisyys
Johdon paksuus
3 m (9 jalkaa 10 tuumaa)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 jalkaa 4 tuumaa)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 jalkaa 3 tuumaa)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 jalkaa 2 tuumaa)
8,36 mm² (8 AWG)
Tutkan maadoitus
Tutka on liitettävä oikeantyyppiseen maadoitukseen 3,31 mm²:n
(12 AWG) kuparijohdolla (lisävaruste).
1 Ohjaa 3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohto veneen
maadoitukseen ja tutkan jalustaan.
2 Liitä johto jalustan maadoitusliittimeen ( ) esikiinnitetyllä
puristusliittimellä À.
Veneen maadoitusliitäntä
1 Ohjaa virtajohto tutkaan ja jännitteenmuuntimeen.
2 Liitä virtajohto jännitteenmuuntimeen puristusliittimillä ja
kutistemuovilla.
Tutkan virtajohto sisältää 15 A:n sulakkeen, jota ei saa
poistaa liitettäessä jännitteenmuuntimeen.
3 Liitä jännitteenmuunnin veneen akkuun mukana toimitetulla
30 A:n sulakkeella.
Jännitteenmuuntimen ja akun välillä olevaa 30 A:n sulaketta
käytetään tutkan virtajohdon mukana toimitetun 15 A:n
sulakkeen lisäksi. Molempien sulakkeiden on oltava
paikoillaan, jotta tutka toimii oikein.
4 Liitä virtajohto tutkan POWER-porttiin.
Virtaliitäntä
3 Peitä maadoitusruuvi ja puristusliitin merivedenkestävällä
4
5
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
6
7
8
9
tiivistysaineella.
Liitä johdon toinen pää veneen maadoitukseen ja peitä
liitäntä merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Valitse vaihtoehto:
• Jos tutkan mukana ei ole toimitettu jännitteenmuunninta,
lisämaadoitusta ei tarvita.
• Jos tutkan mukana on toimitettu jännitteenmuunnin, jatka
seuraavaan vaiheeseen.
Ohjaa toinen 3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohto veneen
maadoitukseen ja jännitteenmuuntimeen.
Löysää ruuvi yhdessä jännitteenmuuntimen kulmassa ja
kiinnitä kuparijohto ruuviin.
Peitä jännitteenmuuntimen ruuvi ja johto merivedenkestävällä
tiivistysaineella.
Liitä johdon toinen pää veneen maadoitukseen ja peitä
liitäntä merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
Kohde
À
Á
Kuvaus
Garmin Marine Networkiin
15 A:n sulakepidike
Tämä laite muodostaa yhteyden Garmin Marine Network
laitteisiin ja jakaa tutkatietoja yhteensopivien laitteiden kanssa
verkossa. Kun muodostat yhteyttä Garmin Marine Network
laitteeseen, huomioi seuraavat seikat.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Garmin Marine Network kaapelia ei saa katkaista. Käytä
pidempää kaapelia tai lisää jatkokaapeli tarvittaessa.
3
◦ Garmin Marine Network kaapeleita ja jatkokaapeleita voi
ostaa Garmin jälleenmyyjältä.
• Tarvittaessa voit liittää tämän laitteen karttaplotteriin tai
GMS™ 10 verkkoporttilaajentimeen Garmin Marine Network
sovitinkaapelilla.
Garmin Marine Network kaapelin liittäminen
1 Ohjaa Garmin Marine Network kaapelin toinen pää tutkaan.
HUOMAUTUS: mukana toimitetussa Garmin Marine Network
kaapelissa on 90 asteen kulmaliitin, joka liitetään tutkan
kotelossa olevaan NETWORK-porttiin, jotta se mahtuu tutkan
luukun taakse. Jos et aio asentaa luukkua tutkan koteloon,
voit ostaa Garmin jälleenmyyjältä Garmin Marine Network
kaapelin, jossa on suora liitin.
2 Liitä kaapeli tutkan NETWORK-porttiin.
HUOMAUTUS
Ole varovainen liittäessäsi kaapelia tutkaan. Jos et liitä
kaapelia suoraan, NETWORK-portin nastat voivat vioittua.
3 Kiinnitä kaapeli tutkaan kääntämällä kaapelin rengasta
myötäpäivään.
Garmin Marine Network sovitinkaapelin asentaminen
Tarvittaessa voit liittää tämän laitteen karttaplotteriin tai GMS 10
verkkoporttilaajentimeen mukana toimitetulla Garmin Marine
Network sovitinkaapelilla.
1 Liitä Garmin Marine Network kaapeli laitteeseen ja ohjaa se
karttaplotteriin tai porttilaajentimeen.
2 Jos mukana toimitettu sovitin ei ole esiasennettu, liitä se
Garmin Marine Network kaapeliin.
3 Liitä sovitinkaapeli karttaplotteriin tai porttilaajentimeen.
Kaapelinsuojuksen kiinnittäminen
Kiinnitä tutka, ohjaa kaikki kaapelit ja liitä ne tutkaan, ennen kuin
asennat kaapelinsuojuksen.
1 Pitele kaapelinsuojusta À alustan Á sivun suuntaisesti.
ActiveCaptain™ sovelluksella. Jos karttaplotterissa ei ole Wi‑Fi
tekniikkaa, päivitä ohjelmisto muistikortin ja Windows
tietokoneen avulla.
Lisätietoja on osoitteessa support.garmin.com.
®
Antennin koon määrittäminen
Määritä antennin koko, jotta voit käyttää tutkaa järjestelmässä.
1 Käynnistä tutka ja kaikki laitteet, jotka ovat yhteydessä
Garmin Marine Networkiin.
Antennin valintakehote näkyy yhdistetyissä karttaplottereissa.
HUOMAUTUS: jos käynnistät koko järjestelmää ensimmäistä
kertaa, antennin valintanäyttö kuuluu alkumääritykseen.
2 Valitse asennetun antennin koko kutakin veneeseen
asennettua avoantennitutkaa varten.
VIHJE: jos sinun on vaihdettava antennin kokoa, valitse sen
tutkan näytössä, jota haluat muuttaa, Valikko > Tutkaasetus > Asennus > Antennin kokoonpano > Antennin
koko ja valitse antennin koko.
Veneen keulan poikkeama-arvo
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
1 Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä
olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2 Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3 Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen
keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen
määritystä.
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeamaasetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Asennus > Veneen keula.
2 Säädä poikkeamaa valitsemalla Ylös tai Alas.
Mukautetun pysäytysasennon asettaminen
2 Liu'uta kaapelinsuojus alustan päälle  ja liu'uta kieleke Ã
alustan aukkoon.
3 Kiinnitä kaapelinsuojus alustaan mukana toimitetuilla
ruuveilla.
Tekniset tiedot
Mitat
Tutkan käyttäminen
Kaikkia tutkan toimintoja hallitaan Garmin karttaplotterilla.
Käyttöohjeet ovat karttaplotterin käyttöoppaan tutkaa
käsittelevässä osassa. Voit ladata uusimman oppaan
osoitteesta www.garmin.com/manuals.
Jos veneessä on useita tutkia, sinun on tarkasteltava sen tutkan
näyttöä, jonka haluat määrittää.
Ohjelmistopäivitys
Päivitä ohjelmisto, kun asennat tämän laitteen.
Jos Garmin karttaplotteri sisältää Wi‑Fi tekniikkaa, päivitä
ohjelmisto yhteensopivan Android™ tai Apple laitteen
®
®
4
Antenni pysähtyy oletusarvoisesti jalustan suuntaisesti, kun se
ei pyöri. Voit säätää asentoa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Asennus >
Antennin kokoonpano > Pysäytysasento.
2 Säädä antennin pysäytysasentoa liukusäätimellä ja valitse
Takaisin.
Kohde Mittatiedot
Kuvaus
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kiertymiskeskipisteestä jalustan
takaosaan
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 ºC (5–131 ºF)
Ilmankosteus
95 % lämpötilassa 35 °C (95 °F)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX6 (suojattu kovalta merenkäynniltä)
Suuntiman
tarkkuus
0,25 astetta
À
185,9 mm
(75/16 tuumaa)
Á
234,7 mm (91/4 tuumaa) Kiertymiskeskipisteestä jalustan
etuosaan
Â
86 mm (325/64 tuumaa)
Kiertymiskeskipisteestä ulompiin
takakiinnitysreikiin
Ã
114 mm (41/2 tuumaa)
Kiertymiskeskipisteestä ulompiin
etukiinnitysreikiin
Ä
200 mm (77/8 tuumaa)
Kiinnitysreikien väli
*TÄRKEÄÄ: Antennin ja käyttäjän välillä on pidettävä määritetty
100 W/m2:n vähimmäisetäisyys ja antennin ja yleisön välillä
määritetty 10 W/m2:n vähimmäisetäisyys. Näillä määrityksillä
väestölle / hallitsemattomille ympäristöille määritetyt
radiotaajuuden säteilyaltistusrajoitukset täyttyvät.
Sähkötiedot
Kohde Mittatiedot
À
Á
Â
Ã
Tekniset
tiedot
Mittatiedot
Tulojännite
10–32 Vdc
Sulake
Tutkan virtajohto: 15 A, terätyyppinen
Jännitteenmuuntimen kaapeli (tarvittaessa): 30 A, terätyyppinen
Syöttöteho
GMR Fantom 54 ja 56
• Tavallinen: 65 W
• Enintään: 170 W
GMR Fantom 124 ja 126
• Tavallinen: 80 W
• Enintään: 185 W
Kuvaus
4 jalan mallit: 132,8 cm (4 jalkaa
45/16 tuumaa)
6 jalan mallit: 193,8 cm (6 jalkaa
45/16 tuumaa)
Antennin pituus
40,3 cm (157/8 tuumaa)
Jalustan alareunasta
antennin huipulle
Antennin tekniset tiedot
Jalustan leveys alaosasta
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Jalustan leveys keskikohdasta
Tyyppi
Päästä syötettävä uritettu aaltoputki
Vaakasuuntaisen keilan
leveys
4 jalan antenni: 1,8 astetta
6 jalan antenni: 1,25 astetta
Vaakasuuntaiset sivukeilat
-23 dB, enintään ±10 astetta pääkeilasta
-30 dB ±10 asteen ulkopuolella
pääkeilasta
Pystysuuntaisen keilan
leveys
22 astetta
Polarisaatio
Vaakasuuntainen
28,6 cm
(111/
4
tuumaa)
36,4 cm (145/16 tuumaa)
Fyysiset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Turvallinen vähim- GMR™ Fantom 54
mäiskäyttöetäi• 100 W/m2: 1,75 m (5,7 jalkaa)
syys*
• 50 W/m2: 2,45 m (8 jalkaa)
• 10 W/m2: 5,40 m (17,7 jalkaa)
GMR Fantom 56
• 100 W/m2: 2,15 m (7,1 jalkaa)
• 50 W/m2: 3,05 m (10 jalkaa)
• 10 W/m2: 6,80 m (22,3 jalkaa)
GMR Fantom 124
• 100 W/m2: 2,65 m (8,7 jalkaa)
• 50 W/m2: 3,75 m (12,3 jalkaa)
• 10 W/m2: 8,40 m (27,6 jalkaa)
GMR Fantom 126
• 100 W/m2: 3,35 m (11 jalkaa)
• 50 W/m2: 4,75 m (15,6 jalkaa)
• 10 W/m2: 10,55 m (34,6 jalkaa)
Kompassin
turvaväli
300 mm (11,8 tuumaa)
Jalustan paino
15,8 kg (34,8 paunaa)
Antennin paino
4 jalan antenni: 5,2 kg (11,4 tuumaa)
6 jalan antenni: 7,3 kg (16,0 paunaa)
Virtajohdon pituus
15 m (49 jalkaa 3 tuumaa)
Verkkokaapelin
pituus
15 m (49 jalkaa 3 tuumaa)
Antennin kiertonopeus
24 ja 48 kierrosta minuutissa
HUOMAUTUS: antenni pyörii 48 kierrosta
minuutissa ainoastaan yhden alueen tilassa, kun
MotionScope™ ei ole käytössä ja alueasetus on
enintään 12 nm.
Suurin tuulikuorma 80 solmua
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus
Voit tarkastella tässä tuotteessa käytettyjen avoimen
lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeuksia osoitteessa
developer.garmin.com/open-source/linux/.
Asennuksen vianmääritys
Ongelma
Mahdolliset syyt
Tutka ei käynnisty. • Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen
Tilan merkkivalo ei
tai akkuun. Tarkista kaikki liitännät.
pala.
• Sulake on saattanut palaa. Tarkista sulake ja
vaihda se tarvittaessa.
• Virtajohdon jatkamiseen käytetty johto voi olla
liian ohut. Tarkista näiden ohjeiden Virtajohdon
jatkaminen -osion taulukosta, että olet käyttänyt
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen,
sivu 3).
Tutka ei ole käytet- • Tutka ei ehkä käynnisty. Tarkista tilan
tävissä Garmin
merkkivalo.
laitteessa tai
• Laitteen ohjelmisto ei ehkä ole ajan tasalla.
Garmin Marine
Päivitä ohjelmisto laitteessa tai Garmin Marine
Networkiin
Networkissa.
liitetyissä
• Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen
laitteissa.
tai Garmin Marine Networkiin. Tarkista kaikki
liitännät.
• Kenttäasennettava verkkoliitin voi olla väärin
asennettu. Tarkista liitin.
5
Tuotetarrassa sijaitseva tilan merkkivalo helpottaa
asennusongelmien vianmääritystä.
Tilan merkkivalon värit ja Tutkan tila
toiminnot
Palaa punaisena
Tutka on valmis käyttöön. Merkkivalon
pitäisi palaa hetkisen punaisena ja vilkkua
sen jälkeen vihreänä.
Vilkkuu vihreänä
Tutka toimii oikein.
Vilkkuu oranssina
Tutkan ohjelmistoa päivitetään.
Vilkkuu punaisena
Virhe tutkassa. Lisätietoja saat Garmin
tuotetuesta.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMR™, Fantom™ ja MotionScope™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising