Garmin | GMR Fantom™ 24 | Garmin GMR Fantom™ 24 Upute za instalaciju

Garmin GMR Fantom™ 24 Upute za instalaciju
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
GMR™ Fantom™ 18/24
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored GPSMAP serija sa SD karticom.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Odaberite Pokreni.
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Radar odašilje elektromagnetsku energiju. Pazite na to da radar
bude montiran prema preporukama danim u ovim uputama i da
niti jedan član posade nije na putu radarske zrake prije
odašiljanja. Uz ispravnu montažu i upotrebu korištenje ovog
radara sukladno je standardu ANSI/IEEE C95.1-1992 za
sigurnosne razine izlaganja elektromagnetskim poljima radijske
frekvencije.
Za vrijeme odašiljanja signala radara nemojte iz blizine gledati
izravno u antenu. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na
elektromagnetsku energiju.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Uređaj koristite isključivo kao pomoć u navigaciji. Uređaj ne
koristite za postupke u kojima je potrebno precizno mjerenje
smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
Otvaranje uređaja može uzrokovati ozljede i/ili oštećenje
uređaja. Uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik
te ga smije otvarati isključivo servisni tehničar kojeg je ovlastila
tvrtka Garmin . Jamstvo tvrtke Garmin ne pokriva oštećenja
nastala otvaranjem uređaja od strane osobe koja nije servisni
tehničar kojeg je ovlastila tvrtka Garmin.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support/.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
Prosinac 2016
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
Bušilica
Svrdlo veličine 9,5 mm (3/8 in)
Svrdlo veličine 32 mm (11/4 in) (dodatno)
Šesterokutni ključ veličine 4 mm (13/32 in)
Ključ i nasadni odvijač veličine 13 mm (1/2 in)
Brtvilo za plovila
Preporuke za montažu
Za montažu su vam potrebni odgovarajući pričvrsni elementi,
alat i montažni elementi. Ti elementi trebali dostupni su kod
većine prodavača brodskog pribora.
• Preporučuje se da se uređaj za skeniranje montira izvan
dometa posade s horizontalnom širinom zrake iznad visine
glave. Kako bi se izbjeglo izlaganje štetnim radijskim
frekvencijama (RF), uređaj ne bi trebalo montirati na
udaljenost manju od maksimalne sigurne udaljenosti koja je
navedena u specifikacijama proizvoda.
• Uređaj montirajte visoko iznad linije kobilice broda tako da
konstrukcija broda minimalno zaklanja radarsku zraku.
Smetnje mogu izazvati slijepe ili zasjenčane sektore ili stvoriti
lažni eho. Što je radom više montiran, veća je udaljenost na
kojoj može otkriti ciljeve.
• Uređaj montirajte na ravnu površinu ili platformu koja je
paralelna s razinom vode i dovoljno čvrsta da podnese težinu
uređaja. Težina svakog modela navedena je u
specifikacijama proizvoda.
• Većina radarskih zraka širi se 12,5° okomito iznad À i 12,5°
ispod Á elementa zračenja radoma. Kod plovila s višim
kutovima pramca pri brzini krstarenja, prilikom montaže
spustite kut tako da zraka bude usmjerena malo ispod
površine vode dok je brod u mirovanju. Po potrebi koristite
podloške.
Tiskano u Tajvanu
190-02124-86_0A
Kabele savijajte i uvijajte što je manje moguće.
4 Postavite radom na montažnu površinu s oznakom trokuta na
kućištu poravnatom s prednjom stranom plovila.
5 Na četiri navojne šipke M8 x 1,25 x 60 nanesite isporučeno
• Uređaj montirajte što dalje od izvora topline kao što su
dimnjaci i svjetla.
• Uređaj nemojte montirati u istoj razini s vodoravnim
hvataljkama ili prečkama na jarbolu.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao antenu, uređaj ne
smijete postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu
bliža od sigurne udaljenosti od kompasa navedene u
specifikacijama proizvoda.
• Ostalu elektroniku i kabele montirajte više od 2 m (6 ½ ft) od
putanje radarske zrake.
• GPS antene trebaju biti iznad ili ispod putanje radarske
zrake.
• Uređaj montirajte najmanje 1 m (40 in) od bilo koje opreme
koja odašilje signale.
• Uređaj montirajte najmanje 1 m (40 in) od kabela za prijenos
radijskih signala poput VHF radija, kabela i antena.
Kod Single Side Band (SSB) radija udaljenost povećajte na
2 m (6 ½ ft).
sredstvo protiv habanja.
6 Četiri navojne šipke umetnite u rupice za montažu na dnu
radoma.
Ispod radoma može viriti do 50 mm (2 in.) navojne šipke.
7 Nanesite sloj mase za brtvljenje oko svake rupice za
montažu na montažnoj površini.
Pričvrstite
radom Ä na montažnu površinu Å pomoću
8
navojnih šipki Æ, ravnih podloški Ç, opružnih podloški È i
šesterokutnih matica É.
Montiranje radara
Prije montiranja radara, uzmite u obzir sljedeće preporuke i
odaberite lokaciju za montažu.
NAPOMENA: Isporučene navojne šipke M8 x 1,25 x 60 mogu
se koristiti za montažu na površine debljine od 5 to 30 mm (3/16
do 1 3/16 in.) (preporučeno). Za površine deblje od 30 mm
(1 3/16 in.) potrebne su duže navojne šipke.
1 Ako za montažu uređaja ne koristite nosač s prethodno
izbušenim rupama kompatibilan s Garmin radarima, pomoću
priložene šablone za montiranje izbušite četiri rupice za
montažu od 9,5 mm (3/8 in).
2 Kabel napajanja priključite u priključak za kabel napajanja À,
a mrežni kabel u priključak mrežnog kabela Á.
3 Kabele položite u bilo koju vodilicu  na dnu kućišta i
pričvrstite ih pločicom za pričvršćivanje kabela Ã.
2
9 Pomoću moment ključa pritegnite vijke zateznim momentom
od 13,7 do 18,6 Nm (10 do 14 lbf-in.).
Preporuke za kabele
Možda ćete morati izbušiti rupe od 32 mm (11/4 in) kako biste
sproveli kabel za napajanje ili mrežni kabel.
• Prilikom provođenja kabela za napajanje i mrežnog kabela
kroz istu rupu, mrežni kabel mora se provesti prije kabela za
napajanje.
• Nakon postavljanja kabela na mjesto, na rupu je potrebno
nanijeti brtvilo za plovila kako bi spoj bio vodootporan.
Ako se rupa za provođenje kabela mora izbušiti na vidljivom
mjestu, moguće je kupiti ukrasne kapice od tvrtke Garmin ili
zastupnika tvrtke Garmin (dodatno).
• Kapica se po potrebi može skratiti za provođenje mrežnog
kabela i kabela za napajanje kroz istu rupu.
• Dodatna kapica NE SADRŽI vodootpornu brtvu. Nakon
postavljanja kabela na mjesto, na kapicu je potrebno nanijeti
brodsko brtvilo kako bi spoj bio vodootporan.
Prilikom instalacije kabela za napajanje i mrežnih kabela trebali
biste pratiti sljedeće preporuke.
• Rezanje kabela Garmin Marine Network se ne preporučuje,
ali ako je to nužno, komplet za montiranje može se kupiti kod
tvrtke Garmin ili distributera Garmin proizvoda.
• Kako biste osigurali siguran rad upotrijebite odgovarajuće
spone, pričvrsne elemente i sredstvo za brtvljenje kojima ćete
osigurati kabel pri prolasku po kanalicama i preko pregrada ili
palube.
• Kabele nemojte polagati u blizini pokretnih predmeta, izvora
topline ili kroz vrata i uzvoje.
• Kako biste izbjegli interferenciju s drugom opremom, kabele
napajanja i mrežne kabele nemojte polagati uz druge kabele
ili usporedno s drugim kabelima poput linija radijskih antena
ili kabela napajanja. Ako to nije moguće, oklopite kabel
metalnim vodom ili nekom drugom oblogom koja štiti od
elektromagnetskog zračenja.
• Kabel napajanja montirajte što je bliže moguće izvoru
napajanja.
◦ Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti
pomoću kabela adekvatnog promjera (Produljivanje
kabela napajanja, stranica 3).
◦ Nepravilno produljeni kabeli mogu uzrokovati kvar radara
zbog preslabog napajanja.
Priključivanje kabela napajanja
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Provedite kabel napajanja od uređaja do izvora napajanja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom baterije (+), a crnu
žicu povežite s negativnim polom baterije (-).
3 Ako to već niste učinili, priključite kabel napajanja u uređaj
okrećući prsten za zabravljivanje u smjeru kazaljki sata.
1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer
stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak
prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila,
potrebno je izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila.
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za
upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Instalacija > Pred. dio
plov..
2 Za podešavanje pomaka odaberite Gore ili Dolje.
Specifikacije
Specifikacija
Mjere
Minimalna udaljenost za siguran
rad*
GMR Fantom 18
• 100 W/m² = 0,69 m (2,26 ft)
• 10 W/m² = 2,19 m (7,19 ft)
GMR Fantom 24
• 100 W/m² = 0,81 m (2,66 ft)
• 10 W/m² = 2,55 m (8,37 ft)
Produljivanje kabela napajanja
Preporučuje se priključivanje kabela napajanja izravno na
akumulator. Ako je potrebno, kabel napajanja produljite pomoću
kabela adekvatnog promjera.
Sigurna udaljenost od kompasa
0,25 m (10 in)
Težina modela GMR Fantom 18
6,3 kg (13,8 lb)
Težina modela GMR Fantom 24
7,7 kg (17 lb)
Temperaturni raspon
Od -25 do 70 °C (od -13 do 158 °F)
Udaljenost
Promjer kabela
Materijal kućišta
Termoplastična smola
2 m (6,5 ft)
16 AWG (1,31 mm²)
Maksimalna brzina rotacije antene 48 o/min
4 m (13 ft)
14 AWG (2,08 mm²)
Ulazni napon
Od 10 do 32 Vdc, 2,5 A maks.
12 AWG (3,31 mm²)
Potrošnja energije
U stanju mirovanja: 3 W
Odašiljanje: 18,1 do 24,4 W**
Priključivanje na uređaj ili na pomorsku mrežu
Osigurač
7,5 A
Kako biste dijelili radarske podatke sa svim povezanim
uređajima, radar možete priključiti ili izravno na uređaj
kompatibilan s radarom tvrtke Garmin ili na pomorsku mrežu
tvrtke Garmin.
NAPOMENA: Neki uređaji tvrtke Garmin nisu kompatibilni s
pomorskom mrežom tvrtke Garmin. Više informacije potražite u
uputama za montažu uređaja ili korisničkom priručniku koji ste
dobili s uređajem.
1 Provedite kabel do kompatibilnog uređaja tvrtke Garmin.
2 Ako to već niste učinili, na kraj mrežnog kabela postavite
prsten za zabravljivanje i o-prsten.
3 Odaberite opciju:
• Ako uređaj tvrtke Garmin nije kompatibilan s pomorskom
mrežom tvrtke Garmin, mrežni kabel priključite u priključak
s oznakom RADAR.
• Ako je uređaj tvrtke Garmin kompatibilan s pomorskom
mrežom, mrežni kabel priključite u priključak s oznakom
NETWORK.
Izlazna snaga
40 W vršno
RF frekvencija odašiljanja
nominalno 9335 – 9455 MHz
Širina zrake modela
GMR Fantom 18
5,2 stupnja
Širina zrake modela
GMR Fantom 24
3,7 stupnjeva
Maksimalni raspon
48 nm
Minimalni raspon
6 m (20 ft)
6 m (19 ft)
*Radar treba biti na položaju koji je najmanje ovoliko udaljen od
ljudi na plovilu kada je u tijeku odašiljanje. (IEC 60936-1,
klauzula 3-27.1 određuje maksimalnu udaljenost od antene na
kojoj se mogu očekivati razine radijske frekvencije (RF).)
**Na potrošnju energije prilikom odašiljanja utječu postavke
dometa. Za veći domet troši se više energije.
Detaljne dimenzije
Rad radara
Svim funkcijama ovog radara možete upravljati putem Garmin
plotera. Upute za rad potražite u poglavlju o radaru u
korisničkom priručniku plotera. Za preuzimanje najnovijeg
priručnika idite na www.garmin.com/support/.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
3
Element
GMR Fantom 18
GMR Fantom 24
Duljina
508,2 mm (20 in)
645,4 mm (25 7/16 in)
À (širina)
Á (visina)
504,7 mm (19 7/8 in)
642,5 mm (25 5/16 in)
248,3 mm (9 3/4 in)
250,3 mm (9 7/8 in)
Boja i način rada LED
diode statusa
Status radara
Svijetli crveno
Radar se priprema za upotrebu. LED dioda
trebala bi nakratko zasvijetliti crveno i zatim
početi treperiti zeleno.
Treperi zeleno
Radar ispravno radi.
Treperi narančasto
Softver radara se nadograđuje.
Treperi crveno
Greška u radu radara. Obratite se Garmin
službi za korisničku podršku.
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. GMR™ i Fantom™ trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Element
À
Á
Â
Ã
GMR Fantom 18
GMR Fantom 24
233 mm (9 3/16 in)
233 mm (9 3/16 in)
227,5 mm (8
15/
141,5 mm (5
9/
139,2 mm (5
1/
16
16
2
in)
in)
in)
296,2 mm (9 11/16 in)
141,5 mm (5 9/16 in)
207,7 mm (8 3/16 in)
Rješavanje problema s montažom
Problem
Mogući uzroci
Radar se ne
• Kabel napajanja možda nije pravilno priključen
uključuje. LED
na uređaj ili akumulator. Provjerite sve
dioda statusa se ne
priključke.
uključuje.
• Možda je pregorio osigurač. Provjerite osigurač
i po potrebi ga zamijenite.
• Promjer kabela koji ste koristili za produljenje
kabela napajanja možda je premalen za duljinu
produljenja. U tabeli u odjeljku Produljivanje
kabela napajanja ovih uputa provjerite jeste li
upotrijebili kabel odgovarajućeg promjera
(Produljivanje kabela napajanja, stranica 3).
Radar nije
dostupan Garmin
uređaju ili na
uređajima
povezanima u
mrežu Garmin
Marine Network.
• Radar možda nije uključen. Provjerite LED
diodu statusa.
• Softver uređaja možda nije ažuran. Nadogradite
softver na uređaju ili na mreži Garmin Marine
Network.
• Mrežni kabel možda nije ispravno priključen na
uređaj ili na mrežu Garmin Marine Network.
Provjerite sve priključke.
• Ako ste koristili priključak za mrežni kabel,
možda ga niste ispravno montirali. Provjerite
priključak.
LED dioda statusa nalazi se na oznaci uređaja i može vam
pomoći pri rješavanju problema s montažom.
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising