Garmin | 6 ft Open Array Antenna, GMR 406 xHD / 606 xHD / 1206 xHD | Installation guide | Garmin 6 ft Open Array Antenna, GMR 406 xHD / 606 xHD / 1206 xHD Installationsvejledning

Garmin 6 ft Open Array Antenna, GMR 406 xHD / 606 xHD / 1206 xHD Installationsvejledning
Installationsvejledning til GMR™ 400/600/1200 xHD-radar
Installer din GMR 400/600/1200 xHD-radar korrekt i overensstemmelse med den følgende vejledning. Hvis du har problemer med at
installere plotteren, skal du søge hjælp hos en fagmand eller kontakte Garmin® produktsupport.
Før du installerer GMR 400/600/1200 xHD, skal du kontrollere, at pakken indeholder de elementer, der er vist på æsken. Hvis der mangler
noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Advarsel: Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
Advarsel: Det valgte sted for monteringen af radaren skal kunne bære radarens vægt og modstå træghedskraft.
Advarsel: Radaren udsender elektromagnetisk energi. Det er vigtigt, at radaren er slukket, eller at strømtilførslen er slået fra, når personale skal
opholde sig tæt på radaren for at udføre arbejde på den eller tilhørende udstyr. Elektromagnetisk energi er skadeligt.
ADVARSEL: Når radaren transmitterer, må du ikke se direkte på den på tæt hold, da øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi.
Bemærk: Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere den anden side af bore- eller skæreoverfladen.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål til installationen af din GMR 400/600/1200 xHD-radar. I USA skal du gå ind på
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendigt værktøj
Til installation af radaren:
•
•
•
•
Nummer 2 stjerneskruetrækker
5 mm unbrakonøgle
Bor og borehoveder
Skruenøglesæt
Til installation af det valgfrie RJ-45-netværksstik, der kan monteres på stedet:
•
•
•
•
Kniv
Bidetang
15 mm skruenøgle
AMP-håndværktøj til modulstik og stempelholdersæt eller tilsvarende
September 2012
190-01266-76 Rev. C
Trykt i Taiwan
Valg af placering
Overvej følgende, før du vælger, hvor du vil montere GMR 400/600/1200 xHD-radaren:
• Den ideelle placering for radaren er højt over skibets køllinje, og hvor der kommer så lidt i vejen for radarstrålen som muligt. Forhindringer
i radarstrålens bane kan resultere i blinde og overskyggede områder eller generere falske ekkoer. Jo højere radaren er installeret, jo længere
væk kan den opspore mål.
• Undgå at montere radaren på samme niveau som skorstene, tværsalinger eller salingshorn på en mast.
• Installer ikke radaren i nærheden af varmekilder, hvor den kan blive udsat for røg, varm luft fra skorstene eller varme fra lyskilder.
• Monteringsoverfladen skal være solid nok til at kunne bære radarens vægt og modstå træghedskraft, så flad som mulig og parallel med
vandlinjen.
• Garmin anbefaler, at du monterer radaren væk fra besætningen (Lodret strålebredde over hovedhøjde). Når den installeres og benyttes
korrekt, overholder brugen af denne radar kravene fra ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard for sikkerhedsniveau ifb. med eksponering for
elektromagnetiske felter fra radiobølger.
IEC 60936-1, paragraf 3-27.1 angiver de maksimale afstande fra antennen, hvor der kan forventes radiobølgeniveauer.
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
GMR 404 xHD (Kvadratet af 100 W/m = 55" [1,4 m]) (Kvadratet af 10 W/m = 178" [4,5 m])
GMR 406 xHD (Kvadratet af 100 W/m = 65" [1,7 m]) (Kvadratet af 10 W/m = 200" [5,1 m])
GMR 604 xHD (Kvadratet af 100 W/m = 67" [1,7 m]) (Kvadratet af 10 W/m = 217" [5,5 m])
GMR 606 xHD (Kvadratet af 100 W/m = 79" [2 m]) (Kvadratet af 10 W/m = 244" [6,2 m])
GMR 1204 xHD (Kvadratet af 100 W/m = 99" [2,5 m]) (Kvadratet af 10 W/m = 307" [7,8 m])
GMR 1206 xHD (Kvadratet af 100 W/m = 111" [2,8 m]) (Kvadratet af 10 W/m = 343" [8,7 m])
Advarsel: Når radaren transmitterer, må du ikke se direkte på den på tæt hold (Øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi).
• Der skal overholdes en “kompassikker afstand” mellem kompasset og radaren. Den kompassikre afstand måles fra centerpunktet på
kompasset til det nærmeste punkt på radaren.
◦◦ Standardkompas = 35 7/16" (90 cm)
◦◦ Autopilot og nødkompasser = 31 1/2" (80 cm)
• Monter andet elektronik og kabler mere end 7 fod (2 m) fra radarstrålens bane. En radarstråle kan sprede sig 25° vertikalt over og under
radarens stråleelement. Ved fartøjer med højere stævnvinkler ved normal hastighed kan du gøre vinklen mindre, så strålen peger en anelse
nedad mod vandlinjen, når fartøjet står stille. Der kan anvendes kiler.
12,5°
12,5°
• Installer radaren væk fra antenner eller andet elektronisk udstyr. GPS-antenner bør placeres enten over eller under radarstrålens bane.
Monter mindst 3 fod (1 m) fra udstyr eller kabler, der sender radiosignaler, som f.eks. VHF-radioer, kabler og antenner. I forbindelse med
SSB-radioer bør afstanden øges til 7 fod (2 m).
2
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Installation af monteringstapskruer og forseglinger
1. Fjern lågen på forsiden af soklen ved at løsne skruen og løfte lågen af hængslerne som vist på Figur 1.
2. Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på gevindene på de fire M10 x 71 monteringstapskruer.
3. Brug en 5 mm unbrakonøgle til at montere M10 x 71-monteringstapskruerne (Figur 2) på soklen, der passer til den valgte hulform.
Stram monteringstapskruerne, indtil de er skruet helt ind i soklen. Undgå at overspænde tapskruerne, da det kan beskadige soklen.
Tapskruerne er belagt med et gevindlåsende lag, der påføres på fabrikken.
4. Monter forseglingerne på soklen (Figur 3).
Figur 1
Figur 2
Figur 3
Vigtige monteringsovervejelser angående stålkonstruktionen
Bemærk: Forkert installation af radaren på en ståloverflade forårsager skade på radarhuset.
Radarhuset korroderer, når det installeres forkert på en ståloverflade. Undgå korrosion af radarhuset ved at isolere huset fra ståloverfladen
med nylonskiver, der giver nok mellemrum mellem radarhuset og ståloverfladen, til at vandet kan løbe fra. Desuden skal en af de fire
monteringstapskruer tilsluttes korrekt til jord, og jordforbindelsen skal isoleres korrekt fra ståloverfladen med nylonskiver og smøres med
marineforsegler (side 6).
Gummiforsegling
Ståloverflade
Nylonskiver
Jordledning (kun til en
monteringstapskrue)
Marineforsegler
Montering af radaren
Monter radaren med en af enderne mod bådens forstavn. Sørg for, at den er monteret langs forstavn-hæk-aksen, der er indikeret på
GMR 400/600/1200-seriens monteringsskabelon. Hvis siden med lågen peger mod forstavnen, skal forskydningen på bådens stævn angives til
180° på plotteren (Figur 4). Få flere oplysninger om justering af forskydningen på bådens stævn på plotteren på side 8.
Montering af radaren:
1. (Spring til andet trin, hvis du bruger en forboret Garmin-kompatibel Furuno®- eller Raymarine®- montering). Find en passende placering,
og fastgør monteringsskabelonen med tape. Monteringsskabelonen har to hulmønstre: Indstilling A og Indstilling B. Find det mest passende
mønster blandt de to tilgængelige indstillinger på monteringsskabelonen (Indstilling A eller Indstilling B). Brug 1/2" (13 mm) borehoved til at
bore de fire monteringshuller.
2. Hejs radaren til den rette placering vha. den medfølgende rem. Placer remmen over enderne på antennen som vist på Figur 5. Sørg for at
placere remmen så tæt på radaren som muligt.
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
3
3. Fastgør antennen på soklen vha. de sekskantede 8 mm-møtrikker, underlagsskiverne og fjederskiverne. M10-møtrikkerne skal vrides til
130 lbf-in (11 lbf-ft) (1.5 kgf-m).
Pejling Offset = 0°
pakskive
Bagstavn
Forstavn
Beskyttelsesdæksel til bølgeleder
fjederskive
Sekskantet
M10-møtrik
Pejling Offset = 180°
Figur 4
Figur 5
Figur 6
Montering af antenne
1. Fjern det beskyttende cover fra soklens bølgeleder.
2. Kontroller, at antennens bølgeleder er rettet ind efter soklens
bølgeleder. Skub antennen på plads på soklen.
3. Fastgør antennen på soklen vha. de sekskantede 8 mm-møtrikker
og fjederskiverne. 8 mm-boltene skal vrides til 70 lbf-in (6 lbf-ft)
(0,81 kgf-m).
Antenne
Juster fladerne
på bølgelederen
Sokkel
Installation af spændingsomformer
Den medfølgende spændingsomformer er nødvendig for at forsyne radaren med en bestemt og konstant spænding. Når du installerer
spændingsomformeren, skal du være opmærksom på følgende:
• Spændingsomformeren kræver en indgangsspænding på 10–40 V DC (20–40 V DC for GMR 1204 og GMR 1206).
• Du skal tilslutte omformeren til bådens batteri til en 15 A-sikring.
Distance
Mål
• Garmin anbefaler, at du installerer spændingsomformeren så tæt på den valgte strømkilde som
9 ft. 10" (3 m)
12 AWG
muligt.
16 ft. 4" (5 m)
10 AWG
• Du opnår den bedste ydeevne ved at tilslutte spændingsomformerhuset til RF-jordledningen på
21 ft. 3" (6,5 m)
9 AWG
fartøjet.
26 ft. 2" (8 m)
8 AWG
• Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du følge anbefalingerne i tabellen over
Tabel over ledningsmål
ledningsmål.
◦◦ Hvis du forlænger ledningen, skal du bruge de medfølgende varmekrympestik.
◦◦ Efter at stikket er blevet indfalset, skal du opvarme stikket for at krympe det og give det en vandtæt pasning.
4
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Spændingsomformer til
GMR 400/600/1200 xHD
+
Eksempel på bådens sikringsblok
Til radar
Voltage Converter Unit
Til strøm
10–40 V DC
(20–40 V DC
for GMR 1204
og 1206)
-
15 A-sikring
Til RF-jordledning
Tilslutning af spændingsomformer til bådens sikringsblok
Installation af strøm- og netværkskabler
Før kablerne efter behov, afhængigt af den type montering du bruger.
Når du installerer strøm-/netværkskabler, skal du være opmærksom på følgende:
• For sikkerhedens skyld skal du bruge de passende strips, fastgørelsesværktøjer og forsegler til at føre kablet i kabelføringer og igennem skot
eller dæk. Undgå at føre kablet i nærheden af ting, der bevæger sig, kraftige varmekilder eller gennem døråbninger og kimminger.
• Undgå at installere kablet ved siden af eller parallelt med andre kabler som f.eks. radioantennekabler eller strømkabler. Dette er vigtigt for
at undgå interferens til eller fra andet udstyr. Hvis det ikke er muligt, skal kablet afskærmes med et metalledningsrør eller en anden form for
beskyttelse mod elektromagnetisk indflydelse.
• Det kan være nødvendigt at bore et hul på 1 1/4" (31,7 mm) for at kunne føre strøm-/netværkskablet. Garmin leverer en kabeltylle af gummi,
der kan bruges til at dække kabelhullet.
◦◦ Tyllen kan IKKE anvendes som vandtæt forsegling. For at gøre tyllen vandtæt skal du putte marineforsegler på.
◦◦ Der kan købes ekstra kabeltyller gennem Garmin eller en Garmin-forhandler.
• Brug det valgfrie RJ-45-netværksstik, der kan monteres på stedet (medfølger), til at lave et tilpasset Garmin Marine Network-kabel, hvis det
er nødvendigt (se side 9).
Sådan installerer du kabelforbindelsen:
1. Tilpas hullet og låseringen på strømkablet til strømstikket. Tryk det 2-benede strømkabel ind i
strømstikket. Stram låseringen til strømkablet med uret, indtil den er helt stram.
2. Tryk RJ-45-marinenetværkskablet ind i RJ-45-stikket. Stram låseringen til RJ-45 med uret,
indtil den er helt stram.
3. Før strøm- og netværkskablet gennem forsiden på radaren (Figur 7) eller gennem et hul,
der er boret gennem monteringsoverfladen (Figur 8). Undgå for voldsomme bøjninger eller
vridninger af kablerne.
4. Fastgør lågen på forsiden af radaren.
Figur 7
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Strømstik
RJ-45-netværk­
skabelstik
Figur 8
5
Tilslutning af radaren til en strømkilde via spændingsomformeren
Tilslut radarens strømkabel (rødt og sort) til spændingsomformerens udgangskabel (rødt og sort) vha. de medfølgende varmekrympestik.
Efter du har ordnet forbindelserne, skal du opvarme stikkene for at krympe afskærmningen og give det en vandtæt pasning.
Bemærk: Hvis du vælger at afskære radarens strømkabel, skal du tilslutte in-line sikringsholderen igen.
Tilslut radaren til fartøjets bund vha. et kobberkabel (medfølger ikke). Fastgør jordledningen til radarhuset vha. en af de fire
monteringstapskruer, en M10-møtrik og pakskiven. Smør jordledningen, monteringstapskruen og møtrikken med marineforsegler.
GMR 400/600/1200 xHD-radar
Garmin Marine Netværk-kabel
Strømkabel til radar
7,5 A-sikring
Omformer
+
-
Til fartøjets bund
10–40 V DC
(20–40 V DC
for GMR 1204
og 1206)
Til RF-jordledning
Strømledningsdiagram
6
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Tilslutning af radaren til Garmin Marine Netværk
Ved et selvstændigt netværk (kun plotter og radar) skal du slutte RJ-45-marinenetværkskablet til RJ-45-kontakten bag på plotteren.
Ved et udvidet netværk (bl.a. plotter, radar, GMS 10 og lign.) skal du slutte RJ-45-marinenetværkskablet til en åben RJ-45-kontakt på
GMS 10-netværksudvideren. Stram låseringen til RJ-45 med uret, indtil den er helt stram.
GMR 400/600/1200
xHD-radar
Garmin Marine
Netværk-kompatibel
plotter
Eksempel på selvstændigt Garmin Marine Netværk
GSD 22 sendeenhed
GMR 400/600/1200
xHD-radar
xxxx
GMS 10-marinenetværks-portudvider
Til transducer
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GDL 30/30A
XM-vejrmodtager
Garmin
GPSMAP 3000-plotter
Garmin
GPSMAP 4000/5000plotter
Eksempel på udvidet Garmin Marine Netværk
BEMÆRK: Hver komponent i det udvidede netværk skal installeres i overensstemmelse med installationsvejledningen. Disse diagrammer
viser kun, hvordan en GMR 404/406-radar kommunikerer med et netværk og viser ikke korrekt kabling for andre netværkskomponenter.
BEMÆRK: Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Netværk skal være sluttet til bådens strømforsyning. Disse diagrammer viser
netværksforbindelserne, men ikke strømforbindelserne. Tilslut alle enheder i overensstemmelse med installationsvejledningen.
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
7
Konfiguration af radaren
Efter du har installeret radaren, skal du klargøre plotteren eller Garmin Marine Netværk til at bruge radaren korrekt.
1. Opdater plotteren eller softwaren til Garmin Marine Netværk.
2. Angiv størrelsen på radarantennen.
3. Angiv eventuelt forskydningen på bådens stævn.
Opdatering af plotteren eller Garmin Marine Netværk
Hvis du har en plotter fra GPSMAP 4000-, 5000-, 6000-, 7000- eller 700-serien, skal du bruge et tomt SD-kort til at opdatere plotteren eller
netværket i henhold til plotterens brugervejledning.
Hvis du har en plotter fra GPSMAP 3000-serien, skal du bruge et tomt Garmin-datakort til at opdatere plotteren eller netværket i henhold til
plotterens brugervejledning.
Download den nyeste software på www.garmin.com.
Angivelse af størrelsen på radarantennen
Angiv størrelsen på radarantennen (4 fod eller 6 fod) vha. plotteren. Indtil du har angivet antennestørrelsen, vises advarslen “Radar skal
konfigureres” på plotteren.
BEMÆRK: Sørg for at specificere den korrekte antennestørrelse på plotteren for at opnå den bedste ydeevne.
Sådan indtastes radarantennestørrelse på en plotter i GPSMAP 4000-, 5000-, 6000-, 7000- eller 700-serien:
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. På skærmen Radar vælger du Menu > Radaropsætning > Antennestørrelse.
3. Vælg den korrekte antennestørrelse, 4 fod eller 6 fod.
Sådan angiver du størrelsen på radarantennen på plottere i GPSMAP 3000-serien:
1. Tryk på PAGE-tasten for at komme til siden Radar.
2. Tryk på funktionstasten Opsætning for at åbne opsætningssiden.
3. Brug Vippeknappen til at fremhæve fanen Avanceret, vælg derefter feltet Antennestørrelse, og tryk på ENTER.
4. Vælg den korrekte antennestørrelse, 4 fod eller 6 fod, og tryk på ENTER.
Ændring af forskydningen på bådens stævn
Sådan ændrer du forskydningen på bådens stævn på en plotter i GPSMAP 4000-, 5000-, 6000-,
7000- eller 700-serien:
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. På skærmen Radar vælger du Radaropsætning > Bådens stævn.
3. Angiv en forskydningsværdi, og vælg Tilbage.
Forskydning på
bådens stævn = 0°
bagstavn
Sådan måler du eventuel radarforskydning:
1. Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2. Mål målpejlingen på radaren.
3. Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du korrigere forskydningen på bådens stævn yderligere.
forstavn
Afhængigt af radarinstallationen skal du muligvis ændre forskydningen på bådens stævn.
Hvis radarinstallationen kræver en forskydning på 180°, skal forskydningen på bådens stævn ændres
til 180°, og radaren skal testes. Hvis forskydningen på bådens stævn skal justeres yderligere, skal du måle
radarforskydningen og ændre forskydningen på følgende måde.
Sådan ændrer du forskydningen på bådens stævn på en plotter i GPSMAP 3000-serien:
Forskydning på
1. På siden Radar trykker du på funktionstasten Opsætning for at åbne opsætningssiden.
bådens stævn = 180°
2. På siden Opsætning skal du bruge Vippeknappen til at vælge fanen Avanceret.
3. Fremhæv bjælken Forskydning på bådens stævn, og tryk på ENTER.
4. Juster værdien efter behov. Vinduet til eksempelvisning ændrer sig, når du justerer bjælken.
5. Når du har angivet forskydningen, skal du trykke på ENTER for at gemme og trykke på QUIT for at gå tilbage til siden Radar.
8
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Installation af RJ-45-netværksstikket, der kan monteres på stedet (valgfrit)
Et RJ-45-netværksstik, der kan monteres på stedet, følger med, så du kan lave et netværkskabel med den korrekte længde til din installation.
➊ O-ring
➋ RJ-45-modulærstik
➌ Ethernet-kabelterminering
➌
Kobberfolie (ikke vist)
➊
➋
Forberedning af netværkskablet
1. Skær dit Ethernet-kabel over, så det har den ønskede længde. Gem RJ-45-stikket til Trin 4.
2. Fjern trækaflastningsmøtrikken fra kabelstikhylsteret, og sæt den på den afskårene ende af kablet som vist.
3. Før den afskårne ende af kablet gennem stikhylsteret som vist.
Afskær enden
på kablet
Trækaflastning
Samlingshylster
4. Sammenlign RJ-45-stikket, der blev fjernet i Trin 1, med ledningsplaceringerne i nedenstående tabel. Bemærk hvilken side af kablet,
A eller B, der blev fjernet i Trin 1.
Position
Ledningsfarve - Hoved/stribe
Side A
Side B
1
Hvid/orange
Hvid/grøn
2
Orange
Grøn
3
Hvid/grøn
Hvid/orange
4
Blå
Blå
5
Hvid/blå
Hvid/blå
6
Grøn
Orange
7
Hvid/brun
Hvid/brun
8
Brun
Brun
Position 8
Position 1
BEMÆRK: Garmin Marine Netværk kræver overkrydsningskabler, så der ikke er mere end 100 meter mellem enheder. Når du laver et
tilpasset kabel af en upakket ledning, skal der være både en A-side og en B-side.
5. Forbered kablet til stikinstallation:
• Indsæt bladet på en skarp kniv mellem kabelskærmen og kappen. Skær kappen 5/8" tilbage fra den afskårne
ende af kablet.
9/16"
(14 mm)
• Træk kappen tilbage, og fjern den afskårne del.
• Fjern isoleringen og Mylar-filmen væk fra ledningerne. Pas på, at du ikke skærer ledningerne over.
• Fold forbindingsledning tilbage over kappen, og skær til ca. 9/16" (14 mm).
• Sno ledningerne tilstrækkeligt ud til at sikre en ordentlig forbindelse.
• Arranger de individuelle ledninger i den rigtige rækkefølge i henhold til nedenstående tabel. Hvis du f.eks.
Forbindel­
sesledning
har identificeret kablets ende som Side A i Trin 4, skal du arrangere ledningerne til Side A. Hvis du laver et
kabel af upakket ledning, skal du sørge for at lave både en Side A- og Side B-forbindelse.
• Fjern isoleringen fra kablets ender til en identisk længde, ca. 9/16" (14 mm) fra enderne til kanten af kappen.
• Placer forbindelsesledningen på kappen. Vikl den medfølgende kobberfolie rundt om kablet så tæt på kanten af kappen som muligt.
• Brug en bidetang til at klemme kobberfolien for at forme enden på kabelkappen, så den er nemmere at sætte ind i stikket. Vær forsigtig,
så du ikke beskadiger kobberfolien.
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
9
Installation af netværksstik
1. Bevar ledningerne i den rigtige rækkefølge, og indsæt dem helt i modulstikket. Sørg for, at ledningerne ligger i den rigtige rækkefølge,
før du fortsætter. Hvis ledningerne ikke ligger i rigtig rækkefølge, skal du fjerne stikket og omarrangere ledningerne.
2. Brug et AMP-håndværktøj til modulstik og stempelholdersæt (eller tilsvarende) til at påføre stikket på ledningerne i henhold til producenten
af værktøjets anbefalede fremgangsmåde.
3. Når du har krympet stikket skal du placere udløsningsknappen, så den passer til det tilsvarende indhak i kabelstikhylsteret. Før kablet
gennem stikhylsteret uden at holde knappen nede, indtil stikket sidder fast i stikhullet.
Udløserknap
4. Skru trækaflastningsmøtrikken på hylsteret, og stram den godt med en 15 mm skruenøgle. Sørg for, at du ikke overstrammer møtrikken.
5. Placer O-ringen på hylsteret. Kablet er nu klar til brug.
O-ring
10
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Enhedens mål
17 11/32"
(440,8 mm)
7 7/8"
(200 mm)
5 29/32"
(150 mm)
5 33/64"
(140 mm)
L
7 7/8"
(200 mm)
12 11/32"
(313,5 mm)
12 7/8"
(326,8 mm)
Model
L
GMR 404/604/1204 xHD
51 19/32" (1310 mm)
GMR 406/606/1206 xHD
75 45/64" (1923 mm)
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
11
Specifikationer
Sokkel (Mål)
Vægt: 45.9 lb. (20.82 kg)
Strømkabel: 49 ft. 2 35/64" (15 m) længde
Netværkskabel: 49 ft. 2 35/64" (15 m) længde
GMR 400/600 xHD
Sendestyrke: GMR 400 xHD: 4 kW
Sendestyrke: GMR 600 xHD: 6 kW
Transmitteringsfrekvens: 9410 ±30 MHz
Indgangsspænding: 10–40 V DC
(med spændingsomformeren)
Typisk indgangseffekt: 55 W
Indgangseffekt (100 knob vind):
Maks. 145 W
Afstand/impulsbredde/PRF (nm/nsek/Hz):
0,125 – 0,5/75/3980
0,750 – 1/185/3975
1,5/235/3200
2,0/283/2750
3,0/370/1970
4,0/440/1736
6,0 – 12/535/1407
16 – 36/1032/800
48 – 72/1032/500
Antennerotation: 24 omdr./min og 48 omdr./min.
Maks. vindhastighed: 100 knob
Modtagerstøj: Mindre end 4 dB
Omgivende forhold:
Temp: fra 14 til 140º F
(fra -10 til +60º C)
Fugtighed: 95% ved 95º F (35º C)
Relativ vind: 100 kn
Vandtæt i henhold til IEC 60529 IPX6
Afstand: 65,5 ft. (20 m) min., maks. 72 nm
Afstandsforskel: 65,5 ft. (20 m)
Radar-interferens: Algoritme til beskyttelse mod
støjsending
Støjdæmpning: Søstøj og regnstøj
GMR 1200 xHD
Sendestyrke: 12 kW
Transmitteringsfrekvens: 9410 ±30 MHz
Indgangsspænding: 20–40 V DC
(med spændingsomformeren)
Typisk indgangseffekt: 65 W
Indgangseffekt (100 knob vind):
Maks. 155 W
12
Afstand/impulsbredde/PRF (nm/nsek/Hz):
0,125 – 0,5/75/3980
0,750 – 1/185/3975
1,5/235/3200
2,0/283/2750
3,0/370/1970
4,0/440/1736
6,0 – 12/535/1407
16 – 36/1032/800
48 – 72/1032/500
Antennerotation: 24 omdr./min og 48 omdr./min.
Maks. vindhastighed: 100 knob
Modtagerstøj: Mindre end 4 dB
Omgivende forhold:
Temp: fra 14 til 140º F
(fra -10 til +60º C)
Fugtighed: 95% ved 95º F (35º C)
Relativ vind: 100 kn
Vandtæt i henhold til IEC 60529 IPX6
Afstand: 65,5 ft. (20 m) min., maks. 72 nm
Afstandsforskel: 65,5 ft. (20 m)
Radar-interferens: Algoritme til beskyttelse mod
støjsending
Støjdæmpning: Søstøj og regnstøj
Åbent antennesystem på 4 fod
Type: endepunktsfødet opslidset bølgeleder
Horisontal strålevidde: 1,8 grader
Horisontale sidesløjfer:
-23 dB inden for ±10 grader fra hovedstråle
-30 dB ud over ±10 grader fra hovedstråle
Vertikal strålevidde: 24 grader
Antenne gain: 29 dB
Polarisation: Horisontal
Input-reflektionsdæmpning: Bedre end -20 dB
Vægt: 12.2 lb. (5,53 kg)
Åbent antennesystem på 6 fod
Type: endepunktsfødet opslidset bølgeleder
Horisontal strålevidde: 1,1 grader
Horisontale sidesløjfer:
-25 dB inden for ±10 grader fra hovedstråle
-30 dB ud over ±10 grader fra hovedstråle
Vertikal strålevidde: 24 grader
Antenne gain: 30 dB
Polarisation: Horisontal
Input-reflektionsdæmpning: Bedre end -20 dB
Vægt: 16.9 lb. (7,67 kg)
Funktioner for radardisplay
Visningstilstande: Nord op, Rute op, Kurs op
VRM/EBL: 1, der kan justeres af
brugeren (Plottere i GPSMAP®
4000/5000/6000/7000/700-serien)
2, der kan justeres af brugeren, kan flyde
(plottere i GPSMAP 3000-serien)
Pejlingsnøjagtighed: 1 grad
Kontrol: Automatisk og manuel justering af gain;
manuel eller automatisk (AFC) indstilling af
modtager;
manuel justering i forbindelse med regnstøj
og søstøj.
Radar-/kort-overlay: Overlay-tilstand
understøttes. Har også delt overlay med
standard-radarvisning
Havn-tilstand: Optimeret ydeevne for radaren
havnen
Offshore-tilstand: Optimeret ydeevne for radaren
offshore
Dobbelt rækkevidde-tilstand: Samtidig
betjening af to afstande, der vises i
splitskærm-format
Afstande, der vælges af brugeren på 1/8 nm
til 3 nm på venstre side og 1/8 nm til 72 nm
på højre side
Tidsbestemt sending:
(plottere i GPSMAP 3000-serien)
brugerdefineret sending og standby-tid.
Vagt: (Plottere i GPSMAP®
4000/5000/6000/7000/700-serien)
tidsbestemt sendingstilstand, der kan justeres
af brugeren
Zoom-tilstand: 2x, 4x (kun for plottere i
GPSMAP 3000-serien)
Spor (Wakes): Kort, Mellem, Lang
(kun for plottere i GPSMAP 3000-serien)
Alarmzone alarm: 2 alarmzoner - der kan
justeres af brugeren
Off center-funktion: Se fremad
(Plottere i GPSMAP®
4000/5000/6000/7000/700-serien)
Se fremad, Auto-skift og Manuel
(plottere i GPSMAP 3000-serien)
Antenne-RPM: Vælg mellem 24 eller
48 omdr./min.
MARPA: Sporer op til 10 MARPA-mål til
radar-plotning og for at undgå kollisioner
(forudsætter retningssensor)
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Advarsler
Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker eller
sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.
• Radarradomen transmitterer elektromagnetisk energi. Kontroller,
at radomen er blevet installeret iht. anbefalingerne i denne vejledning,
og at alt mandskab er uden for radomens område, før den sættes i
transmitteringstilstand.
• Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde angivelserne,
der vises på enheden, med alle tilgængelige navigationskilder,
bl.a. oplysninger fra synsindtryk og kort. For sikkerhedens skyld
skal du altid løse evt. uoverensstemmelser eller spørgsmål,
før du fortsætter navigationen.
• Brug kun det elektroniske kort i enheden til at lette brugen af autoriserede kort,
ikke til at erstatte dem. Officielle kort og oplysninger til søfarten indeholder
alle de oplysninger, der er nødvendige for sikker navigation.
• Brug kun denne enhed som en navigationshjælp. Brug ikke denne enhed
til formål, der kræver præcise målinger af retning, afstand, placering eller
topografi.
ADVARSEL: Skær ikke sikringsholderen af den røde ledning. Sikringen skal forblive på denne plads for, at Garmin-radaren kan fungere korrekt. Hvis du fjerner sikringen,
kan du ødelægge din båds kredsløb.
ADVARSEL: Undersøg hos de lokale myndigheder, om der gælder restriktioner eller licenskrav vedrørende brugen af denne enhed.
ADVARSEL: Brug ikke GMR 400/600/1200 xHD-radar i indvande i Belgien, da radaren overskrider de belgiske myndigheders grænse for sendestyrke i indvande.
Overholdelse af FCC
GMR 400/600/1200 xHD-radaren lever op til Del 80 i FCC-reglementet. Den har modtaget en bevilling til udstyrsgodkendelse, der udstedes af
FCC.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeres og anvendes i overensstemmelse med
brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en
bestemt installation. Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og
tænde enheden, skal du forsøge at udbedre forholdene på én eller flere af følgende måder:
•
•
•
•
Juster, eller flyt modtagerantennen.
Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
Kontakt en radio-/tv-forhandler, hvis intet af dette hjælper.
Overensstemmelse med Industry Canada
GMR 400/600/1200 xHD-radaren overholder Industry Canada Standard RSS-138.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at GMR 400/600/1200 xHD-radaren overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC.
Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE GARMIN 600/1200-RADAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I
DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret.
Du bekræfter endvidere, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren
i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne
ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er
afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere softwaren til noget land i strid med USA’s
love om eksportregulering.
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
13
Begrænset garanti
Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin
efter eget valg reparere eller udskifte komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden
beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, forudsat at kunden er ansvarlig for eventuelle transportomkostninger. Denne
garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som f.eks. ridser, skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som f.eks. batterier, medmindre der er
opstået produktskader pga. en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader forårsaget af ulykker, forkert brug, misbrug, vand, oversvømmelse,
brand eller andre naturkatastrofer eller udefrakommende årsager; (iv) skader pga. service, der er udført af en person, som ikke er en autoriseret
serviceudbyder for Garmin; eller (v) skader på et produkt, som er blevet modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra Garmin. Garmin
forbeholder sig desuden ret til at afvise garantikrav angående produkter eller tjenester, der opnås og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i
noget land.
Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig måling af
retning, afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette.
DE OMTALTE GARANTIER OG RETSMIDLER ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER,
BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI
FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE
FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER,
INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL
BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET. NOGLE LANDE TILLADER IKKE UDELUKKELSE
AF ANSVARET FOR FØLGESKADER OG HÆNDELIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS
IKKE FOR DIG.
Garmin forbeholder sig den fulde ret til efter eget skøn at reparere eller udskifte enheden eller softwaren (med et nyt eller nyligt grundigt
efterset erstatningsprodukt) eller tilbyde fuld refundering af købsprisen. DETTE ER DIT ENESTE RETSMIDDEL VED ETHVERT BRUD PÅ
GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for at få
forsendelsesinstruktioner og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind, og vedlæg en kopi af den originale faktura, der kræves som
bevis for købet, med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes
med forudbetalt fragt til en af Garmins garantiservicestationer.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er købt gennem onlineauktioner, berettiger ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmins
garantidækning. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra den oprindelige
forhandler (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende komponenter fra en pakke, der er købt på en
onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes muligvis en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA afhængigt
af landet. Hvis en sådan garanti findes, gives den af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed.
Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal returneres til Garmins
servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service.
Garmin’s Marine Garantipolitik: Visse Garmin Marineprodukter i visse områder har en længere garantiperiode og ekstra vilkår og
betingelser. Gå til www.garmin.com/support/warranty.html, hvor der er yderligere oplysninger, og hvor du kan se, om dit produkt er omfattet af
Garmin’s Marine Garantipolitik.
14
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
Installationsvejledning til GMR 400/600/1200 xHD-serien
15
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset
formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en
enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at
den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at
være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer
og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMR™ og myGarmin™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Furuno® er et registreret varemærke tilhørende Furuno Electric Co., Ltd. Raymarine® er et registreret varemærke tilhørende Raymarine Limited.
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
September 2012
Delnummer 190-01266-76 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising