Garmin | Approach® G8 | User guide | Garmin Approach® G8 Käyttöopas

Garmin Approach® G8 Käyttöopas
Approach G8
®
Käyttöopas
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Approach ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ ja Garmin Express™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Apple , iPhone ja Mac ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iOS on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n
lisenssillä. Bluetooth sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n
tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Mailaopastuksen määrittäminen ................................................. 1
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 1
Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen Wi‑Fi® verkon kautta ...... 1
Kosketusnäytön lukitseminen ..................................................... 1
Golfin pelaaminen.......................................................... 1
Reiän näkymä ............................................................................. 1
Lipputangon siirtäminen ............................................................. 2
Mailat .......................................................................................... 2
Mailaopastus ...............................................................................2
Lyönnin mittaaminen ................................................................... 2
Pisteiden seuraaminen ............................................................... 2
Tasoituspisteytys ........................................................................ 3
PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen ....................................... 4
Sijainnin tallentaminen ................................................................ 4
Kenttien etsiminen......................................................... 4
Tietoja kentän esikatselusta ....................................................... 4
TruSwing™......................................................................4
TruSwing mittaukset ................................................................... 4
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach
laitteessa ..................................................................................... 5
Mailan vaihtaminen ..................................................................... 5
Kätisyyden vaihtaminen .............................................................. 5
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen ................................ 5
Laitteen mukauttaminen ................................................ 5
Asetukset .................................................................................... 5
Garmin Connect............................................................. 5
Käyttäminen: Garmin Connect .................................................... 5
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................... 5
Wi-Fi-yhteysominaisuudet .......................................................... 6
Liite.................................................................................. 6
Kompassin kalibroiminen ............................................................ 6
Muistikortin asettaminen ............................................................. 6
Laitteen huoltaminen .................................................................. 6
Tekniset tiedot ............................................................................ 6
Käyttäjätietojen poistaminen ....................................................... 6
Pidikkeen käyttäminen ................................................................ 6
Virran säästäminen laitetta ladatessa ......................................... 7
Hakemisto....................................................................... 8
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Tee nämä toimet, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.
1 Rekisteröi laite (Tuki ja päivitykset, sivu 1).
2 Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 1).
3 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen, sivu 1).
4 Aloita golfpeli (Golfin pelaaminen, sivu 1).
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
1 Avaa USB-portin suojus .
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä
laitteessasi.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
®
Asentaminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston ja kenttien päivittäminen Wi‑Fi
verkon kautta
®
Ennen kuin voit päivittää laitteen Wi‑Fi tekniikan avulla, sinun on
muodostettava yhteys Wi‑Fi verkkoon (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 6).
Valitse Asetus > Wi-Fi > Päivitykset.
Laite asentaa käytettävissä olevat päivitykset automaattisesti.
Jotkin päivitykset saattavat edellyttää laitteen
uudelleenkäynnistystä.
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
1 Valitse .
2 Valitse .
Golfin pelaaminen
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää laturiin.
Liitä laturi pistorasiaan.
Lataa laitteen akku täyteen.
Täyteen ladattua akkua voi käyttää jopa 15 tunnin ajan.
1 Valitse Pelaa.
2 Valitse kenttä.
Reiän näkymä
Laite näyttää nykyisen reiän.
Laitteen käynnistäminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehotteen valita
kielen ja mittayksikön. Alkumäärityksen yhteydessä voit myös
määrittää mailaopastuksen.
Paina -painiketta pitkään.
Mailaopastuksen määrittäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit määrittää
mailaopastuksen. Jos et määritä mailaopastusta
alkumäärityksen yhteydessä, voit ottaa sen käyttöön milloin
tahansa (Mailaopastuksen ottaminen käyttöön, sivu 2).
1 Valitse maila valitsemalla tai .
2 Määritä matka valitsemalla tai .
3 Määritä seuraavan mailan matka valitsemalla .
4 Määritä matka kaikille muillekin mailoille toistamalla vaiheita 2
ja 3.
HUOMAUTUS: vähintään kolmen mailan matka on
määritettävä.
5 Kun olet määrittänyt vähintään kolmen mailan matkan, valitse
.
Osoittaa reiän numeron. Värillisten pisteiden määrä osoittaa reiän
tasoituksen.
Näyttää etäisyyden viheriön keskikohtaan tai valitun lipputangon
sijaintiin.
Valittuna ottaa käyttöön suurten numeroiden tilan.
Näyttää kaaret, jotka osoittavat lipputangon etäisyyden.
Kaaria on neljä, jos par on 5 tai suurempi, ja kolme, jos par on 4.
Kaaria ei näy, jos par on 3.
näyttää edellisen reiän valittaessa.
lopettaa kierroksen valittaessa (vain ensimmäinen ja viimeinen reikä).
Valittuna siirtyy seuraavalle reiälle.
Aloitus
1
Lipputangon siirtäminen
Pelin aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää
lipputankoa.
1 Aloita peli (Golfin pelaaminen, sivu 1) tai kentän esikatselu
(Tietoja kentän esikatselusta, sivu 4).
2 Voit lähentää viheriötä valitsemalla green view.
3 Voit siirtää lipputankoa vetämällä kuvaketta.
PinPointer ominaisuus siirtyy lipputangon uuteen sijaintiin.
Lipputangon suunnan tarkasteleminen
Ennen kuin voit näyttää suunnan lipputangon luo, sinun on
kalibroitava kompassi (Kompassin kalibroiminen, sivu 6).
PinPointer-ominaisuus on kompassi, joka näyttää suuntaohjeita,
kun et näe lipputangon sijaintia.
Paina pin pointer pitkään.
Mailat
Voit tallentaa kunkin mailatyypin etäisyystiedot.
Jos mailaopastus on käytössä, laite suosittelee mailaa
seuraavaa lyöntiä varten mailatietojen perusteella.
Mailan lisääminen
1 Valitse Asetus > Mailat > Lisää maila.
2 Anna mailan nimi.
3 Valitse .
4 Valitse mailan tyyppi.
Mailatietojen muokkaaminen
1 Valitse Asetus > Mailat.
2 Valitse golfmaila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa mailan matkaa valitsemalla Muokkaa
etäisyyttä.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun
mailaopastus on käytössä.
• Voit näyttää mailan tilastot valitsemalla Lyönnit.
VIHJE: voit tallentaa mailan mailaopastukseen
valitsemalla
> Tallenna mailaopastukseen.
• Valitse mailan materiaali valitsemalla Mailan tyyppi.
• Voit poistaa mailan luettelosta valitsemalla Poista.
Mailaopastus
Kun mailaopastus on käytössä, se suosittelee mailaa seuraavaa
lyöntiä varten.
Näyttää suositellun mailan arvioidun aluekaaren, kun mailaopastus
on käytössä.
Näyttää mailan arvioidun aluekaaren ja huomioi korkeuden
muutoksen, kun PlaysLike-etäisyys on käytössä.
Näyttää suositellun mailan ja mailan etäisyyden, kun mailaopastus
on käytössä.
2
Mailaopastuksen ottaminen käyttöön
Mailaopastus näyttää mailasuosituksia golfpelin aikana.
1 Valitse Asetus > Mailaopastus.
2 Valitse Käytössä.
Lyönnin mittaaminen
1 Paina lyönnin jälkeen measure-painiketta pitkään.
2 Valitse Aloita mittaus.
3 Kävele pallon luo.
Sinun ei tarvitse kävellä suoraan pallon luo, jotta saat tarkan
mitan. Laite mittaa matkaa suoraan aloituspisteestä. Voit
palata karttaan mittaamisen aikana valitsemalla .
4 Kun saavut pallon luo, valitse vaihtoehto:
• Voit hylätä lyönnin valitsemalla Nollaa.
• Jos haluat lisätä lyöntimatkan mailan keskiarvoon, valitse
Tallenna lyönti ja valitse maila, jota käytit lyöntiin. Laite
tallentaa lyönnin tuloskorttiin ja lisää lyöntimatkan mailan
keskimääräiseen lyöntimatkaan (Mailatietojen
muokkaaminen, sivu 2).
Pisteiden seuraaminen
Valitse pisteytystapa, jotta voit aloittaa pistelaskun
(Pisteytystavan määrittäminen, sivu 3).
Voit laskea enintään neljän pelaajan pisteitä.
1 Aloita peli (Golfin pelaaminen, sivu 1).
2 Valitse score.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse muokattava pelaajan nimi.
• Valitsemalla voit määrittää valitun reiän lyöntien määrän
• Valitsemalla
> Määritä pelaajat voit muokata pelaajien
tasoituksia. Tämä valinta näkyy ainoastaan, jos
tasoituspisteytys on käytössä (Tasoituspisteytyksen
ottaminen käyttöön, sivu 3).
• Valitsemalla >
> Asetus > Pisteytys > Tapa. Jos
aiemmin määrittämäsi pelin pisteet eivät ole uuden
pisteytystavan mukaisia, laite kehottaa tyhjentämään
kaikki pelin pisteet tai jatkamaan nykyisen pisteytystavan
käyttöä.
4 Palaa kentän karttaan valitsemalla score.
Tietoja tuloskortista
Voit tarkastella ja muuttaa kunkin pelaajan nimeä, pisteitä ja
tasoitusta pelin aikana tuloskortissa.
Paikallinen tasoitus
Yhteispisteet
Reiän todelliset lyönnit
Reiän tallennetut lyönnit
Golfin pelaaminen
Pisteytystavan määrittäminen
Voit vaihtaa laitteen käyttämää pisteytystapaa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos pelaat parhaillaan peliä, valitse >
> Asetus >
Pisteytys > Tapa.
• Jos peli ei ole käynnissä, valitse Asetus > Pisteytys >
Tapa.
2 Valitse pisteytystapa.
Tietoja pistebogey-pisteytyksestä
Käytettäessä pistebogey-pisteytystä (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3) pelaajat saavat pisteitä sen mukaan,
miten monta lyöntiä he ovat käyttäneet suhteessa par-arvoon.
Pelin lopussa suurin pistemäärä voittaa. Laite jakaa pisteitä
United States Golf Associationin määritysten mukaisesti.
käytettäessä pistebogey-pisteytystä tuloskortissa käytetään
lyöntien sijasta pisteitä.
Kokonaispisteet
Vähintään kaksi yli par-arvon
Pisteet
Lyönnit suhteessa par-arvoon
Yksi yli par-arvon
0
vähintään 2 enemmän
Yksi alle par-arvon
1
1 enemmän
2
par
3
1 vähemmän
4
2 vähemmän
5
3 vähemmän
Tietoja reikäpelipisteytyksestä
Kun valitset reikäpelipisteytyksen (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3), vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja saa
yhden pisteen kultakin reiältä. Pelin voittaa pelaaja, joka on
voittanut eniten reikiä.
HUOMAUTUS: reikäpelipisteytys on käytettävissä ainoastaan
kahden henkilön pelissä.
Kun määrität Approach-laitteen laskemaan lyönnit, laite
määrittää kunkin pelin voittajan. Valitse muussa tapauksessa
kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja. Jos
pelaajat käyttivät yhtä monta lyöntiä, valitse Tasattu.
Tietoja skini-pisteytyksestä
Käytettäessä skini-pisteytystapaa (Pisteytystavan
määrittäminen, sivu 3) pelaajat kilpailevat palkinnosta kullakin
reiällä.
Kun määrität Approach-laitteen laskemaan lyönnit, laite
määrittää kunkin reiän voittajan. Valitse muussa tapauksessa
kunkin reiän jälkeen vähiten lyöntejä käyttänyt pelaaja.
Tasapelitilanteessa voit valita useita pelaajia.
Pelitilastojen tarkasteleminen
Voit tarkastella meneillään olevan pelin tilastoja.
.
1 Valitse pelin aikana score >
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kaikkien pelaajien tiedot valitsemalla
Kierroksen tiedot.
• Voit näyttää lisää yksittäisen pelaajan tietoja valitsemalla
Kierroksen tiedot >
> Pelaajan tiedot, pelaajan
nimen ja haluamasi tilastotiedon.
Tietoja yksittäisistä tuloskorteista
Yksittäinen tuloskortti sisältää reikäkohtaisen yleiskatsauksen
pelaajan pelistä. Neljällä symbolilla merkitään lyöntimäärää
suhteessa par-arvoon. Par-pistemäärällä ei ole symbolia.
Golfin pelaaminen
Vähintään kaksi alle par-arvon
Historiatietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja lyöntejä, pelejä ja pelaajien tilastoja.
1 Valitse Historia ja valitse tarkasteltava peli.
Laite näyttää kaikkien pelaajien tiedot.
2 Valitse vaihtoehto.
• Voit tarkastella kyseisen pelin yksittäistä tuloskorttia
valitsemalla kohdan
> Pelaajan tiedot ja pelaajan
nimen (Tietoja yksittäisistä tuloskorteista, sivu 3).
• Voit tarkastella kunkin reiän ja sen par-arvon luetteloa
valitsemalla
> Kentän tiedot.
• Voit muuttaa pelin yksittäisiä tietoja, kuten pelaajan nimeä,
pisteitä ja tasoitusta, valitsemalla
> Muokkaa
tuloskorttia.
• Voit poistaa tuloskortin laitteen historiatiedoista
valitsemalla
> Poista tuloskortti.
Tuloskorttien tarkasteleminen tietokoneessa
Voit tarkastella kaikkia tuloskortteja tietokoneessa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows ) tai taltiona (Mac ).
2 Avaa laitteen asema.
3 Voit tarkastella tuloskortteja avaamalla Tuloskortti >
ScorecardViewer.html.
®
®
Tasoituspisteytys
Voit määrittää tasoituksen reiälle (Reiän tasoituksen
määrittäminen, sivu 4) ja kullekin pelaajalle (Pelaajan
tasoituksen määrittäminen, sivu 3).
Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetus > Pisteytys > Pisteytyksen tasoitus.
2 Valitse Käytössä.
Pelaajan tasoituksen määrittäminen
Ota tasoituspisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä
(Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3).
> Määritä pelaajat.
1 Valitse pelin aikana score >
2 Valitse sen pelaajan kohdalla, jonka tasoituksen haluat
määrittää tai muuttaa.
3
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Paikallinen tasoitus voit määrittää
lyöntimäärän, joka vähennetään pelaajan
kokonaispisteistä.
• Valitsemalla Indeksi\Slope-tapa voit määrittää pelaajan
tasoitusindeksin ja kentän slope-arvon pelaajan
kenttäkohtaisen tasoituksen laskemiseksi.
Reiän tasoituksen määrittäminen
Ota tasoituspisteytys käyttöön, jotta voit käyttää sitä
(Tasoituspisteytyksen ottaminen käyttöön, sivu 3).
Laite näyttää reiän oletustasoituksen, jos se on käytettävissä.
Voit määrittää tasoituksen manuaalisesti.
> Vaihda tasoitus.
1 Valitse pelin aikana score >
2 Määritä reiän tasoitus.
PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen
PlaysLike-etäisyys osoittaa korkeuden muutokset kentällä
näyttämällä korjatun etäisyyden viheriöön.
1 Valitse Asetus > PlaysLike-etäisyys.
2 Valitse Näytä.
• Valitsemalla Kirjoita kaupunki voit etsiä kenttiä tietystä
kaupungista.
• Valitsemalla Kirjoita kenttä voit etsiä kentän nimellä.
Tietoja kentän esikatselusta
Kun löydät kentän, laite näyttää sen yleiskatsauksen reikä
kerrallaan. Voit tarkastella viheriön lähikuvaa (Lipputangon
siirtäminen, sivu 2) tai mitata etäisyyksiä (Etäisyyden
mittaaminen kosketustähtäyksellä, sivu 4).
Jos et kosketa näyttöä hetkeen, kun olet valinnut reiän, laite
aloittaa kentän simuloinnin (Esikatselutila, sivu 4).
Etäisyyden mittaaminen kosketustähtäyksellä
Kun esikatselet kenttää tai pelaat, voit mitata etäisyyden mihin
tahansa kartan pisteeseen kosketustähtäyksellä.
1 Aloita peli (Golfin pelaaminen, sivu 1) tai kentän esikatselu
(Tietoja kentän esikatselusta, sivu 4).
2 Aseta tähtäysrengas vetämällä sormi haluamaasi kohtaan
näytössä.
näyttää etäisyyden tähtäysrenkaasta viheriön keskikohtaan.
Reiän koko PlaysLike-etäisyys näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa , ja sen yläpuolella näkyy etäisyys viheriön
keskikohtaan.
Matkan pelaaminen kestää odotettua kauemmin korkeusvaihtelun
vuoksi.
Matkan pelaaminen kestää odotetun ajan.
Matkan pelaaminen sujuu odotettua nopeammin korkeusvaihtelun
vuoksi.
Sijainnin tallentaminen
Voit merkitä sijainnin reiälle nykyisen sijaintisi tai
kosketustähtäyksen avulla.
HUOMAUTUS: voit poistaa kaikki tallennetut sijainnit reiältä
valitsemalla >
> Tyhjennä sijainnit.
1 Valitse pelin aikana > Tallenna sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Käytä nykyistä sijaintia voit lisätä merkin
nykyiseen sijaintiisi reiällä.
• Valitsemalla Käytä kosketustähtäystä voit valita sijainnin
kartasta.
Kenttien etsiminen
näyttää etäisyyden nykyisestä sijainnistasi tähtäysrenkaaseen.
Jos esikatselet kenttää,
on etäisyys tiistä tähtäysrenkaaseen.
näyttää etäisyydet yhteensä.
3 Tarvittaessa voit lähentää tähtäysrenkaaseen valitsemalla
4 Kun olet lähentänyt tähtäysrenkaaseen, voit palata reiän
karttaan valitsemalla
.
.
Esikatselutila
Voit näyttää kentän simuloinnin esikatselun yhteydessä. Kartta
simuloi reiän pelaamista lähentämällä viheriötä vähitellen.
Simulointi alkaa automaattisesti, jos et kosketa näyttöä hetkeen,
kun olet valinnut reiän.
TruSwing™
TruSwing toiminnolla voit tarkastella TruSwing laitteesta
tallennettuja lyöntimittauksia. Voit ostaa TruSwing laitteen
osoitteesta www.garmin.com/golf.
TruSwing mittaukset
Voit tarkastella lyöntimittauksia Approach laitteessa, Garmin
Connect™ sovelluksessa tai Garmin Connect
mobiilisovelluksessa. Lisätietoja saat TruSwing laitteen
käyttöoppaasta.
Laitteella voi etsiä lähellä tai tietyssä kaupungissa olevia
golfkenttiä. Golfkenttiä voi hakea myös nimellä.
1 Valitse Esikatselu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Hae läheltä voit etsiä nykyistä sijaintiasi
lähimmät kentät.
4
Kenttien etsiminen
Ominaisuus
Kuvaus
Lyöntimittaukset
vain Approach laitteessa
Mittauksiin sisältyvät Laitteiden TruSwing ja
lyöntitempo ja Approach välille on
nopeus, mailan radan muodostettava pariliitos.
mittaukset sekä
mailan kulmat.
Vaatimukset
Lyöntimittaukset
Approach laitteessa
ja Garmin Connect
mobiilisovelluksessa
Mittauksiin sisältyvät
lyöntitempo ja nopeus, mailan radan
mittaukset sekä
mailan kulmat.
Sekä TruSwing että
Approach on yhdistettävä
pariliitoksella älypuhelimen Garmin Connect
mobiilisovellukseen.
TruSwing mittausten tallentaminen ja tarkasteleminen Approach laitteessa
Ennen kuin voit tarkastella TruSwing asetuksia Approach
laitteessa, sinun on ehkä päivitettävä ohjelmisto (Tuki ja
päivitykset, sivu 1).
1 Varmista, että TruSwing laite on tukevasti kiinni mailassa.
Lisätietoja on TruSwing laitteen käyttöoppaassa.
2 Käynnistä TruSwing laite.
3 Valitse Approach laitteessa Asetus > TruSwing.
Approach laite muodostaa pariliitoksen TruSwing laitteeseen.
4 Valitse golfmaila.
5 Tee lyönti.
Approach näyttää lyöntimittaukset jokaisen lyönnin jälkeen.
Voit siirtyä tallennettujen lyöntimittausten välillä valitsemalla
tai .
Mailan vaihtaminen
1 Valitse TruSwing näytössä
2 Valitse golfmaila.
> Vaihda maila.
> Kätisyys.
.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laite sisältää useita Bluetooth yhteysominaisuuksia, joita voi
käyttää yhteensopivalla mobiililaitteella ja Garmin Connect
Mobile sovelluksella.
Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect: lähettää
tietoja Garmin Connect palveluun Garmin Connect Mobile
sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com
/intosports/apps.
Ilmoitukset: hälyttää, kun saat viestejä puhelimeen.
2 Tuo puhelin enintään 10 m (33 jalan) päähän laitteesta.
3 Valitse laitteessa Asetus > Bluetooth > Yhdistä mobiililaite
ja seuraa näytön ohjeita.
4 Avaa puhelimessa Garmin Connect mobiilisovellus ja yhdistä
laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet ovat käytettävissä alkumäärityksen aikana tai
valitsemalla
> Laitteet.
Laitteen mukauttaminen
Asetukset
Mukauta laitteen asetuksia ja ominaisuuksia valitsemalla
Asetus.
Wi-Fi: voit ottaa käyttöön langattoman Wi‑Fi tekniikan.
Pisteytys: voit määrittää pisteytystavan, ottaa käyttöön
tasoituspisteytyksen (Tasoituspisteytyksen ottaminen
käyttöön, sivu 3) ja ottaa käyttöön tilastojen seurannan.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Mailat: voit lisätä ja poistaa mailoja (Mailatietojen
muokkaaminen, sivu 2).
Näyttö: asettaa taustavalon aikakatkaisun.
Siirto reiältä: voit määrittää automaattisen tai manuaalisen
siirron reiältä.
Matkan yksiköt: voit määrittää etäisyyden mittayksikön.
PlaysLike-etäisyys: voit näyttää Pelattaessa-etäisyydet
(PlaysLike-etäisyyden tarkasteleminen, sivu 4).
Mailaopastus: voit ottaa käyttöön mailasuositukset
(Mailaopastuksen ottaminen käyttöön, sivu 2).
Kalibroi PinPointer: voit kalibroida kompassianturin
manuaalisesti (Kompassin kalibroiminen, sivu 6).
Kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.
®
Laitteen mukauttaminen
Käyttäminen: Garmin Connect
Voit ladata tuloskortteja ja mailatietoja palveluun Garmin
Connect kattavaa analyysia varten ja jakaa tuloskortteja
kavereiden kanssa. Voit tarkastella kokonaistilastojasi, yhden
pelikierroksen tilastoja tai yhden kentän tilastoja. Voit myös
muokata mailaopastuksessa käytettävien mailojen tietoja.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect/golf.
3 Seuraa näytön ohjeita.
puhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
TruSwing laitteen yhteyden katkaiseminen
Valitse TruSwing näytössä
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin palvelussa Garmin Connect.
Garmin Connect sisältää työkalut, joilla voit seurata, analysoida
ja jakaa tietojasi. Voit tallentaa esimerkiksi golfpelejä, vaelluksia,
juoksulenkkejä ja seikkailuja. Voit hankkia maksuttoman tilin
osoitteessa www.garminconnect.com/.
Puhelimen liittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
Kätisyyden vaihtaminen
1 Valitse TruSwing näytössä
2 Valitse jokin vaihtoehto.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Tietoja: voit näyttää tärkeitä tietoja ohjelmistosta ja
laitetunnuksen.
Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn puhelimeen
Pariliitä puhelin ja laite, jotta voit muodostaa yhteyden
puhelimeen.
Kun muodostat yhteyden puhelimeen langattomalla Bluetooth
tekniikalla, voit jakaa pisteitä ja muita tietoja palveluun Garmin
Connect. Lisäksi voit tarkastella puhelimen ilmoituksia
laitteessa.
1 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetus > Bluetooth > Yhteys > Käytössä,
jotta langaton Bluetooth tekniikka otetaan käyttöön.
3 Näytä tai piilota puhelimen ilmoitukset valitsemalla
Ilmoitukset.
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään Approach laitteen kanssa. Kun puhelin vastaanottaa
viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Ilmoitusten tarkasteleminen
Yhdistä pariliitettyyn puhelimeen, jotta voit näyttää ilmoitukset
(Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn puhelimeen, sivu 5).
1 Valitse > Ilmoitukset.
2 Valitse ilmoitus.
5
3 Voit selata ilmoituksen sisältöä valitsemalla
tai
.
Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö varovasti.
Wi-Fi-yhteysominaisuudet
Laitteen puhdistaminen
Tässä laitteessa on Wi‑Fi yhteysominaisuuksia. Garmin Connect
mobiilisovellusta ei tarvita, jos käytät Wi‑Fi yhteyttä.
Ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset: laite lataa uusimman
ohjelmiston ja kenttäpäivitykset, kun Wi‑Fi yhteys on
käytettävissä. Voit asentaa ohjelmisto- ja kenttäpäivitykset
näytön ohjeiden mukaisesti, kun seuraavan kerran käynnistät
laitteen.
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1 Valitse Asetus > Wi-Fi.
2 Ota tarvittaessa Wi‑Fi käyttöön kytkimestä.
3 Valitse Lisää verkko.
4 Valitse vaihtoehto:
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
• Valitse verkkonimen lähettävä langaton verkko
valitsemalla langaton verkkoluettelosta ja antamalla
tarvittaessa salasana.
• Valitse langaton verkko, joka ei lähetä verkkonimeä,
valitsemalla , ja antamalla verkon SSID ja salasana.
Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden
automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.
Liite
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava
ulkoilmassa. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Valitse Asetus > Kalibroi PinPointer.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD™ muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Avaa suojus microSD-korttipaikasta .
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa napauttamalla
kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: myös hälytykset ja ilmoitukset aktivoivat
taustavalon.
• Valitsemalla voit ottaa taustavalon käyttöön ja säätää
kirkkautta.
• Muuta taustavalon aikakatkaisua (Asetukset, sivu 5).
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Pariston kesto
15 tuntia, tavallinen käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Käyttäjätietojen poistaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1 Sammuta laite painamalla -painiketta pitkään.
2 Paina green view samalla, kun käynnistät laitteen.
3 Valitse Kyllä.
Pidikkeen käyttäminen
HUOMAUTUS: pidikkeen ulkoasu saattaa poiketa kuvasta
hiukan.
Pidikkeellä voit kiinnittää laitteen vyöhön, taskuun tai laukkuun.
1 Työnnä laitteen alaosa pidikkeen alaosaan.
HUOMAUTUS: jos asetat laitteen pidikkeeseen ylösalaisin,
se ei lukitu paikalleen ja voi irrota pidikkeestä helposti.
2 Paina laitteen yläosaa pidikkeen yläosaan, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
2 Paina korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Näytön puhdistaminen
Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla
ja vedellä, isopropyylialkoholilla tai silmälasien
puhdistusaineella.
6
Liite
3 Irrota laite nostamalla pidikkeen yläosaa samalla, kun painat
laitteen takaosaa, ja liu'uta laitteen alaosa irti pidikkeen
alaosasta.
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois
käytöstä latauksen ajaksi.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun jäljellä oleva lataustaso tulee näkyviin.
2 Pidä virtapainiketta painettuna 4–5 sekuntia.
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Liite
7
Hakemisto
T
etäisyys, mittaaminen 4
tasoitus 2–4
tasoituspisteytys, pelaaja 3
tiedot
siirtäminen 5
tallentaminen 5
tilastot 3
tuloskortti 2, 3
tarkasteleminen 3
tuotteen rekisteröiminen 1
tyhjentäminen, historia 3
G
V
A
akku, lataaminen 1, 7
asetukset 5
B
Bluetooth tekniikka 5
E
Garmin Connect 5, 6
Garmin Express 1
laitteen rekisteröiminen 1
ohjelmiston päivittäminen 1
H
historia 3
lähettäminen tietokoneeseen 5
viheriönäkymä, lipputangon sijainti 2
virtapainike 1
vyöpidike 6
W
Wi-Fi, liittäminen 6
Wi‑Fi 1
liittäminen 6
I
ilmoitukset 5
K
kartat
päivittäminen 1
päivitykset 1
symbolit 1
kentät
esikatselu 4
sijaintien tallentaminen 4
toistaminen 1
kirkkaus 6
kompassi 2
kalibroiminen 6
kätisyys 5
käyttäjätiedot, poistaminen 6
L
laite, huolto 6
laitteen asetusten nollaaminen 6
laitteen puhdistaminen 6
laitteen rekisteröiminen 1
lataaminen 7
lipputangon sijainti, viheriönäkymä 2
lukitseminen, näyttö 1
lyöntianalyysi 4, 5
M
mailat 1, 2
microSD kortti. Katso muistikortti
mitat 2, 4, 5
muistikortti 6
N
näyttö
kirkkaus 6
lukitseminen 1
puhdistaminen 6
näyttöasetukset 5
O
ohjelmisto, päivittäminen 1
P
pariliitos 5
pidike 6
pisteytys 2, 3
reikäpeli 3
skinit 3
tasoitus 3
päivitykset
kenttien kartat 1
ohjelmisto 1
S
sijaintien tallentaminen 4
simulointi, reikä 4
sovellukset 6
8
Hakemisto
support.garmin.com
Heinäkuu 2019
190-01673-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising