Garmin | GMR™ 2524 xHD2 | Garmin GMR™ 2524 xHD2 Upute za instalaciju

Garmin GMR™ 2524 xHD2 Upute za instalaciju
Preporuke za montažu
GMR 420/620/1220/2520
XHD2 SERIJA
UPUTE ZA INSTALACIJU
™
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Radar odašilje elektromagnetsku energiju. Pazite na to da radar
bude montiran prema preporukama danim u ovim uputama i da
niti jedan član posade nije na putu radarske zrake prije
odašiljanja. Uz ispravnu montažu i upotrebu korištenje ovog
radara sukladno je standardu ANSI/IEEE C95.1-1992 za
sigurnosne razine izlaganja elektromagnetskim poljima radijske
frekvencije.
Za vrijeme odašiljanja signala radara nemojte iz blizine gledati
izravno u antenu. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na
elektromagnetsku energiju.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Uređaj koristite isključivo kao pomoć u navigaciji. Uređaj ne
koristite za postupke u kojima je potrebno precizno mjerenje
smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
Otvaranje uređaja može uzrokovati ozljede i/ili oštećenje
uređaja. Uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik
te ga smije otvarati isključivo servisni tehničar kojeg je ovlastila
tvrtka Garmin . Jamstvo tvrtke Garmin ne pokriva oštećenja
nastala otvaranjem uređaja od strane osobe koja nije servisni
tehničar kojeg je ovlastila tvrtka Garmin.
®
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
Philips križni odvijač broj 2
Šesterokutni ključ veličine 5 mm
Bušilica i svrdlo od 15,0 mm (19/32 inča)
Ključ i nasadni odvijač veličine 17 mm (21/32 inča)
Bakrena žica od 3,31 mm² (12 AWG) za uzemljenje kućišta
radara (i pretvarača napona, ako se može primijeniti).
• Brtvilo za plovila
Kada odabirete mjesto za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Preporučuje se da se uređaj za skeniranje montira izvan
dometa ljudi s okomitom širinom zrake iznad visine glave.
Kako bi se izbjeglo izlaganje štetnim radijskim frekvencijama
(RF), uređaj ne bi trebalo montirati na udaljenost manju od
maksimalne sigurne udaljenosti koja je navedena u
specifikacijama proizvoda.
• Uređaj montirajte visoko iznad linije kobilice broda tako da
konstrukcija broda minimalno zaklanja radarsku zraku.
Smetnje mogu izazvati slijepe ili zasjenčane sektore ili stvoriti
lažni eho. Što je radar montiran na veću visinu, veća je
udaljenost na kojoj može otkriti ciljeve.
• Uređaj montirajte na ravnu površinu ili platformu koja je
paralelna s razinom vode i dovoljno čvrsta da podnese težinu
uređaja. Težina svakog modela i antene navedena je u
specifikacijama proizvoda.
• Uređaj montirajte na mjestu na kojem ga možete priključiti na
napajanje, uzemljenje u vodu i mrežu Garmin Marine
Network (Preporuke za montiranje i priključivanje,
stranica 3).
• Radarska zraka okomito se širi 11,5 ° iznad i 11,5 ° ispod À
elementa zračenja radara. Kod plovila s višim kutovima
pramca pri brzini krstarenja, prilikom montaže spustite kut
tako da zraka bude usmjerena malo ispod površine vode dok
je brod u mirovanju. Po potrebi možete koristiti podloške.
• Uređaj montirajte što dalje od izvora topline kao što su
dimnjaci i svjetla.
• Uređaj nemojte montirati u istoj razini s vodoravnim
hvataljkama ili prečkama na jarbolu.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao antenu, uređaj ne
smijete postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu
bliža od sigurne udaljenosti od kompasa navedene u
specifikacijama proizvoda.
• Ostalu elektroniku i kabele montirajte više od 2 m (6,5 ft) od
putanje radarske zrake.
• GPS antene trebaju biti iznad ili ispod putanje radarske
zrake.
• Uređaj montirajte najmanje 1 m (40 in) od bilo koje opreme
koja odašilje signale.
• Uređaj montirajte najmanje 1 m (40 in) od kabela za prijenos
radijskih signala poput VHF radija, kabela i antena.
• Uređaj montirajte najmanje 2 m (6,5 ft.) od SSB radija.
Postupak montaže
Pripremanje površine i radara za montažu
Prijem montaže radara morate odabrati prikladno mjesto za
montažu (Preporuke za montažu, stranica 1).
1 Učvrstite isporučenu šablonu za montažu na površinu na
lokaciji za montažu, uzduž osi krme kako je prikazano na
šabloni.
2 Izbušite rupe za montažu pomoću svrdla veličine 15 mm
(19/32 in).
3 Ako kabel napajanja i mrežni kabel morate provesti kroz
površinu za montažu, odaberite lokaciju ispod priključka za
napajanje i mrežnog priključka označenih na šabloni, izbušite
Kolovoz 2018
190-01818-86_0D
rupu za kabele pomoću svrdla veličine 32 mm (11/4 in) i
provedite kabele kroz površinu (opcionalno) (Preporuke za
montiranje i priključivanje, stranica 3).
4 Maknite šablonu za montažu s površine.
5 Odvijte vijke i skinite poklopac na prednjoj strani postolja
podižući ga sa šarki.
4 Plosnate podloške Á, sigurnosne podloške  i šesterokutne
matice à postavite na navojne šipke.
5 Zategnite šesterokutne matice momentom od 1,5 kgf-m
(130 lbf-in. [11 lbf-ft.]) kako biste dobro učvrstili radar na
površinu, a da pri tome ne oštetite radar ili pribor za montažu.
Montiranje antene
Prije montiranja antene na radar, prvo morate dobro učvrstiti
postolje (Montiranje radara, stranica 2).
1 Uklonite zaštitni poklopac À s vodiča valova na gornjoj strani
postolja.
6 Nanesite isporučenu Petrolatum Primer na polovicu navoja
na četiri navojne šipke.
7 Umetnite krajeve navojnih šipki premazanih Petrolatum
Primer u postolje.
8 Pritegnite navojne šipke pomoću šesterokutnog ključa
veličine 5 mm.
Kako biste izbjegli oštećenja postolja, navojne šipke biste
trebali prestati pritezati kada to postane otežano.
2 Poravnajte vodič valova Á na postolju s utorom na dnu
antene  i kliznim pokretom antenu postavite na postolje.
Montiranje radara
Prije montiranja radara najprije morate odabrati lokaciju za
montažu i pripremiti površinu za montažu i radar (Pripremanje
površine i radara za montažu, stranica 1).
1 Zabilježite koji kraj postolja planirate montirati okrenut prema
pramcu uzduž osi krme.
Ako je strana s poklopcem okrenuta prema krmi, na ploteru
morate prilagoditi prednju dubinu plovila kako biste primali
precizna očitanja radara (Pomak prednjeg dijela plovila,
stranica 4).
2 Podignite radar u položaj i pažljivo ga spustite na površinu za
montažu uvijajući navojne šipke kroz rupe.
3 Na navojne šipke s donje strane površine za montiranje
postavite podloške s naslonom À i čvrsto ih uvijte u površinu
za montažu.
3 Pomoću isporučenih šesterokutnih vijaka à i opružnih
podloški Ä učvrstite antenu na postolje.
4 Zategnite šesterokutne vijke momentom od 0,81 kgf-m
(70 lfb-in. [6 lbf-ft.]) kako biste učvrstili antenu na postolje, a
da pri tome ne oštetite ni antenu ni pribor za montažu.
2
Preporuke za montiranje i priključivanje
Možda ćete morati izbušiti rupe od 32 mm (11/4 in) kako biste
proveli kabel za napajanje, mrežni kabel ili kabel za uzemljenje.
• Ako ćete kroz istu rupu provoditi više kabela, zbog veličine
mrežnog priključka prije kabela napajanja i kabela za
uzemljenje provedite mrežni kabel.
• Nakon postavljanja kabela na mjesto, na rupu je potrebno
nanijeti brtvilo za plovila kako bi spoj bio vodootporan.
Ako se rupa za provođenje kabela mora izbušiti na vidljivom
mjestu, moguće je kupiti ukrasne kapice od tvrtke Garmin ili
zastupnika tvrtke Garmin (dodatno).
• Kapicu po potrebi možete skratiti kako biste kroz istu rupu
mogli provesti više kabela.
• Dodatna kapica NE SADRŽI vodootpornu brtvu. Nakon
postavljanja kabela na mjesto, na kapicu je potrebno nanijeti
brodsko brtvilo kako bi spoj bio vodootporan.
Prilikom instalacije kabela trebali biste pratiti sljedeće preporuke.
• Rezanje kabela mreže Garmin Marine Network se ne
preporučuje, ali ako morate rezati mrežni kabel, komplet za
montiranje može se kupiti kod tvrtke Garmin ili zastupnika
Garmin proizvoda.
• Kabel za uzemljenje ne isporučuje se, a mora se priključiti na
mjesto uzemljenja u vodu, a ne na negativni pol akumulatora
(Uzemljenje radara, stranica 4).
• Kako biste osigurali siguran rad upotrijebite odgovarajuće
spone, pričvrsne elemente i sredstvo za brtvljenje kojima ćete
osigurati kabel pri prolasku po kanalicama i preko pregrada ili
palube.
• Kabele nemojte postavljati u blizini pokretnih predmeta,
izvora topline ili kroz vrata i uzvoje.
• Kako biste izbjegli interferenciju s drugom opremom, kabele
napajanja i mrežne kabele nemojte polagati usporedno s
drugim kabelima poput kabela radijskih antena ili kabela
napajanja. Ako to nije moguće, oklopite kabel metalnim
vodom ili nekom drugom oblogom koja štiti od
elektromagnetskog zračenja.
• Kabel za napajanje trebali biste postaviti što je bliže moguće
izvoru napajanja.
◦ Ako je potrebno produljiti kabel napajanja, morate
upotrijebiti kabel odgovarajućeg promjera (Produljivanje
kabela napajanja, stranica 4).
◦ Nepravilno produljeni kabeli mogu uzrokovati kvar radara
zbog preslabog napajanja.
Spajanje na napajanje pomoću pretvarača napona
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OBAVIJEST
Nemojte koristiti pretvarače napona isporučenih sa starijim
modelima Garmin radara ili pretvaračima napona drugih
proizvođača. Korištenje bilo kojeg pretvarača napona osim onog
isporučenog s radarom može oštetiti radar ili se radar neće moći
uključiti.
Prilikom montiranja pretvarača napona za odgovarajući model
radara, imajte na umu sljedeće smjernice.
• Pretvarač napona traži ulazni napon od 10 do 32 V
istosmjerne struje.
• Preporučuje se da pretvarač napona montirate što je moguće
bliže izvoru napajanja.
• Preporučuje se povezivanje kabela napajanja pretvarača
napona izravno s akumulatorom. Ako je potrebno, kabel
produljite pomoću kabela adekvatnog promjera (Produljivanje
kabela napajanja, stranica 4).
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Opis
Za Garmin Marine Network
Nosač osigurača od 10 A
Crvena (+)
Crna (-)
Za akumulator plovila (10 do 32 V istosmjerne struje)
Nosač osigurača od 30 A
Priključak za uzemljenje u vodu
1 Sprovedite kabel napajanja do radara i pretvarača napona.
2 Cijev smanjite grijanjem pa pomoću krimp priključaka spojite
kabel napajanja i pretvarač napona.
Kabel napajanja radara ima osigurač od 10 A koji ne smijete
uklanjati prilikom povezivanja s pretvaračem napona.
3 Priključite pretvarač napona na akumulator plovila pomoću
priloženog osigurača od 30 A.
Osigurač od 30 A koji se nalazi između pretvarača napona i
akumulatora dodatak je osiguraču od 10 A koji je isporučen s
kabelom napajanja radara. Da bi uređaj ispravno radio, oba
osigurača moraju biti na mjestu.
4 Ukopčajte kabel napajanja u priključak POWER (Napajanje)
na radaru.
Priključivanje izravno u napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
Nekim modelima radara nije potreban pretvarač napona. Ako je
vaš model isporučen bez pretvarača napona, priključite ga
izravno na napajanje.
Za ispravno napajanje nekih modela radara neophodan je
pretvarač napona. Ako je vaš model isporučen s pretvaračem
napona, morate ga montirati kako bi radar ispravno radio. Ako
uz vaš model nije bio isporučen pretvarač napona, kabel
napajanja povežite izravno s akumulatorom plovila
(Priključivanje izravno u napajanje, stranica 3).
3
8 Na vijak i žicu nanesite brtvilo za plovila.
9 Drugi kraj žice spojite s lokacijom RF uzemljenja na plovilu, a
na spoj nanesite brtvilo za plovila.
Preporuke za Garmin Marine Network
Element
Opis
Za Garmin Marine Network
À
Á
Â
Nosač osigurača od 15 A
Za akumulator plovila (10 do 32 V istosmjerne struje)
Priključak za uzemljenje u vodu
1 Sprovedite kabel napajanja do radara i akumulatora plovila.
2 Ukopčajte kabel napajanja u akumulator plovila.
3 Ukopčajte kabel napajanja u priključak POWER (Napajanje)
na radaru.
Produljivanje kabela napajanja
Ovaj se uređaj povezuje s uređajima na mreži Garmin Marine
Network kako bi putem mreže s kompatibilnim uređajima dijelio
podatke radara. Prilikom povezivanja s mrežom Garmin Marine
Network imajte na umu ove preporuke.
• Kabel mreže Garmin Marine Network mora se koristiti za sva
povezivanja s mrežom Garmin Marine Network.
◦ Za povezivanje s mrežom Garmin Marine Network ne
smiju se koristiti CAT5 kabel i RJ45 priključci drugih
proizvođača.
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s mrežom
Garmin Marine Network možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.
• Iako ste to ne preporučuje, za produljivanje Garmin Marine
Network kabela možete upotrijebiti tvornički pripremljeni
priključak. Pratite upute koje su isporučene s priključkom.
Rad radara
Preporučuje se priključivanje kabela napajanja izravno na
akumulator. Ako je potrebno, kabel napajanja produljite pomoću
kabela adekvatnog promjera.
Za stvaranje vodootpornog spoja morate koristiti krimp priključke
i smanjivanje toplinom.
Svim funkcijama ovog radara možete upravljati putem Garmin
plotera. Upute za rad potražite u poglavlju o radaru u
korisničkom priručniku plotera. Za preuzimanje najnovijeg
priručnika idite na web-mjesto www.garmin.com/manuals.
Ako na plovilu imate više od jednog radara, morate gledati u
zaslon radara koji želite konfigurirati.
Nadogradnja softvera
Udaljenost
Promjer kabela
3 m (9 stopa 10 inča)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 stopa 4 inča)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 stopa 3 inča)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 stopa 2 inča)
8,36 mm² (8 AWG)
Uzemljenje radara
Radar (i pretvarač napona) moraju putem bakrene žice od
3,31 mm² (12 AWG) (nije uključena) biti povezani s
odgovarajućim uzemljenjem.
1 Bakrenu žicu od 3,31 mm² (12 AWG) sprovedite do mjesta
uzemljenja u vodu i do postolja radara.
2 Pomoću prethodno postavljenog krimp priključka ukopčajte
žicu u priključak uzemljenja na postolju ( ).
3 Na vijak uzemljenja i krimp priključak nanesite brtvilo za
plovila.
4 Drugi kraj žice spojite s lokacijom uzemljenja u vodu na
plovilu, a na spoj nanesite brtvilo za plovila.
5 Odaberite opciju:
• Ako vaš radar nije isporučen s pretvaračem napona,
daljnje uzemljenje nije potrebno.
• Ako je vaš radar isporučen s pretvaračem napona, idite na
korak 6.
6 Drugu bakrenu žicu od 3,31 mm² (12 AWG) sprovedite do
mjesta uzemljenja u vodu i do pretvarača napona.
7 Odvijte vijak u jednom kutu pretvarača napona i učvrstite
bakrenu žicu na vijak.
4
Nakon montiranja ovog uređaja potrebno je nadograditi softver.
Ako vaš Garmin ploter sadrži Wi‑Fi tehnologiju, softver
nadogradite pomoću aplikacije ActiveCaptain™ na
kompatibilnom Android™ ili Apple uređaju. Ako ploter ne sadrži
Wi‑Fi tehnologiju, softver je potrebno nadograditi pomoću
memorijske kartice i Windows računala.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu
support.garmin.com.
®
®
®
Određivanje veličine antene
Prije nego što možete koristiti radar morate odrediti veličinu
antene.
1 Uključite radar i sve uređaje spojene s mrežom Garmin
Marine Network.
Na spojenim ploterima pojavljuje se odzivnik za odabir
antene.
NAPOMENA: Ako se cijeli sustav uključuje po prvi put,
zaslon s odabirom antene dio je procesa početnog
postavljanja.
2 Za svaki radar koji ste montirali na plovilo odaberite veličinu
radarske antene koju ste postavili.
SAVJET: Ako želite odrediti drugu veličinu antene, prilikom
pregledavanja zaslona radara za radar koji želite izmijeniti,
odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Instalacija >
Konfiguracija antene > Veličina antene i odaberite veličinu
antene.
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer
stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak
prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila,
potrebno je izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila.
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za
upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Instalacija > Pred. dio
plov..
2 Za podešavanje pomaka odaberite Gore ili Dolje.
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje
Antena se zadano zaustavlja okomito na postolje kada se ne
okreće. Taj položaj možete podesiti.
1 Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Postavljanje radara
> Instalacija > Konfiguracija antene > Položaj
zaustavljanja.
2 Pomoću klizača podesite položaj antene kada je zaustavljena
i zatim odaberite Natrag.
Specifikacije
Dimenzije
Element Mjere
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Opis
181,8 mm (7 3/16 inča) Od središta rotacije do stražnje strane postolja.
236,2 mm (9 5/16 inča) Od središta rotacije do prednje strane postolja.
25 mm (1 inča)
Od središta rotacije do unutarnjih stražnjih rupa za montažu.
125 mm (4 15/16 inča) Od središta rotacije do unutarnjih prednjih rupa za montažu.
50 mm (1 15/16 inča)
Od središta rotacije do vanjskih stražnjih rupa za montažu.
150 mm (5 29/32 inča) Od središta rotacije do vanjskih prednjih rupa za montažu.
140 mm (5 1/2 inča)
200 mm (7 7/8 inča)
5
Element Mjere
À
Á
Â
Opis
Modeli od 4 stopa: 132,7 cm (4 ft. 4 1/4 inča) Duljina antene.
Modeli od 6 stopa: 193,7 cm (6 ft. 4 1/4 inča)
45,1 cm (17 3/4 inča)
Podloga postolja do vrha antene.
31,8 cm (12 1/2 inča)
Širina postolja.
Električne specifikacije
Fizičke specifikacije
Specifikacija
Mjere
Težina postolja
21,4 kg (47,1 lb.)
Težina antene
Antena od 4 stope: 5,5 kg (12,2 lb.)
Antena od 6 stopa: 7,7 kg (16,9 lb.)
Duljina kabela napajanja 15 m (49 ft. 3 in.)
Duljina mrežnog kabela
15 m (49 ft. 3 in.)
Brzina rotacije antene
24 i 48 okretaja u minuti
Specifika­
cija
Mjere
Minimalna
udaljenost
za siguran
rad*
GMR 424 xHD2
• 100 W/m²: 1,22 m (48 in)
• 10 W/m²: 3,90 m (154 in)
GMR 426 xHD2
• 100 W/m²: 1,54 m (61 in)
• 10 W/m²: 4,85 m (191 in)
GMR 624 xHD2
• 100 W/m²: 1,50 m (59 in)
• 10 W/m²: 4,70 m (185 in)
GMR 626 xHD2
• 100 W/m²: 1,90 m (75 in)
• 10 W/m²: 5,90 m (232 in)
GMR 1224 xHD2
• 100 W/m²: 2,10 m (83 in)
• 10 W/m²: 6,65 m (262 in)
GMR 1226 xHD2
• 100 W/m²: 2,65 m (104 in)
• 10 W/m²: 8,50 m (335 in)
GMR 2524 xHD2
• 100 W/m²: 2,19 m (86 in)
• 10 W/m²: 6,92 m (272 in)
GMR 2526 xHD2
• 100 W/m²: 2,75 m (108 in)
• 10 W/m²: 8,70 m (342 in)
Sigurna
udaljenost
od
kompasa
Standardni kompas: 90 cm (35 7/16 in)
Pomoćni kompasi za upravljanje i hitne slučajeve: 80 cm
(31 1/2 in)
Ulazni
napon
Od 10 do 32 Vdc
Osigurač
Kabel napajanja radara, bez pretvarača napona: 15 A
Kabel napajanja radara, s pretvaračem napona (ako se
može primijeniti): 10 A
Pretvarač napona (ako se može primijeniti): 30 A
Maksimalno opterećenje 80 čvorova
vjetrom
Temperaturni raspon
GMR 420/620/1200 xHD2: Od -15 do 70 ºC
(od 5 do 158 ºF)
GMR 2520 xHD2: Od -15 do 60 ºC (od 5 do
140 ºF)
Vlažnost
95 % pri 35 °C (95 °F)
Vodootpornost
IEC 60529 IPX6 (zaštita od jakog mlaza)
Točnost određivanja
smjera
0,25 stupnjeva
6
Specifika­
cija
Mjere
Boja i način rada LED
diode statusa
Status radara
Ulazna
snaga
GMR 424 i 426:
• Tipična: 55 W
• Maksimalna: 160 W
GMR 624 i 626:
• Tipična: 65 W
• Maksimalna: 170 W
GMR 1224 i 1226:
• Tipična: 90 W
• Maksimalna: 125 W
GMR 2524 i 2526:
• Tipična: 100 W
• Maksimalna: 180 W
Svijetli crveno
Radar se priprema za upotrebu. Dioda treba
biti crvena samo kratko vrijeme prije nego što
počne treperiti zeleno.
Treperi zeleno
Radar ispravno radi.
Treperi narančasto
Softver radara se nadograđuje.
Treperi crveno
Greška u radu radara. Obratite se Garmin
službi za korisničku podršku.
Širina
impulsa
Informacije o širini impulsa potražite u kartici sa specifikacijama vašeg modela radara na web-mjestu
www.garmin.com.
*Radar treba biti na položaju koji je najmanje ovoliko udaljen od
ljudi na plovilu kada je u tijeku odašiljanje.
IEC 60936-1, klauzula 3-27.1 određuje maksimalnu udaljenost
od antene na kojoj se mogu očekivati razine radijske frekvencije
(RF).
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. GMR™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
Specifikacija antene
Specifikacija
Mjere
Tip
Vodič valova s utorima koji se puni sa
stražnje strane
Vodoravna širina zrake
Antena od 4 ft: 1,8 stupnjeva
Antena od 6 ft: 1,1 stupnjeva
Vodoravne bočne strane -23 dB unutar ±10 stupnjeva od glavnog
-30 dB izvan ±10 stupnjeva od glavnog
Okomita širina zrake
23 º
Osjetljivost antene
Antena od 4 ft: 27 dB
Antena od 6 ft: 29 dB
Polarizacija
Vodoravno
Rješavanje problema s montažom
Problem
Mogući uzroci
Radar se ne
uključuje. LED
dioda statusa se
ne uključuje.
• Kabel napajanja možda nije pravilno priključen
na uređaj ili akumulator. Provjerite sve
priključke.
• Možda je pregorio osigurač. Provjerite osigurač i
po potrebi ga zamijenite.
• Promjer kabela koji ste koristili za produljenje
kabela napajanja možda je premalen za duljinu
produljenja. U tabeli u odjeljku Produljivanje
kabela napajanja ovih uputa provjerite jeste li
upotrijebili kabel odgovarajućeg promjera
(Produljivanje kabela napajanja, stranica 4).
• Ako radar koristi pretvarač napona, možda se
koristi nekompatibilan pretvarač ili pretvarač
napona trećih proizvođača. Koristite samo
pretvarač napona koji je isporučen s radarom.
Radar nije
dostupan Garmin
uređaju ili na
uređajima
povezanima u
mrežu Garmin
Marine Network.
• Radar možda nije uključen. Provjerite LED diodu
statusa.
• Softver uređaja možda nije ažuran. Nadogradite
softver na uređaju ili na mreži Garmin Marine
Network.
• Mrežni kabel možda nije ispravno priključen na
uređaj ili na mrežu Garmin Marine Network.
Provjerite sve priključke.
• Ako ste koristili priključak za mrežni kabel,
možda ga niste ispravno montirali. Provjerite
priključak.
LED dioda statusa nalazi se na oznaci uređaja i može vam
pomoći pri rješavanju problema s montažom.
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising