Garmin | GMR™ 18 HD | Garmin GMR™ 18 HD Installatie-instructies

Garmin GMR™ 18 HD  Installatie-instructies
Contact opnemen met Garmin Product
Support
GMR™ 18 HD+ and 18/24 xHD
installatie-instructies
U kunt dit toestel alleen gebruiken met radar-compatibele
Garmin toestellen of via een Garmin Marine Network.
Raadpleeg uw Garmin dealer of ga naar www.garmin.com voor
meer informatie.
• Ga naar www.garmin.com/support/ voor supportinformatie
voor uw land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
®
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
De radar zendt elektromagnetische energie uit. Zorg ervoor dat
de radar is geïnstalleerd op basis van de aanbevelingen in deze
instructies, en dat alle personen uit de buurt van het pad van de
radarstraal zijn voordat u de radar inschakelt. Indien correct
geïnstalleerd en bediend, voldoet het gebruik van deze radar
aan de vereisten van de ANSI/IEEE C95.1-1992 normen voor
veiligheidsniveaus inzake menselijke blootstellingen aan
radiofrequente elektromagnetische velden.
Kijk als de radar aan het zenden is niet direct van dichtbij naar
de antenne; de ogen zijn van alle lichaamsdelen het meest
gevoelig voor elektromagnetische energie.
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
VOORZICHTIG
Dit toestel dient alleen te worden gebruikt als
navigatiehulpmiddel. Gebruik het toestel niet voor doeleinden
waarbij precieze bepalingen van richting, afstand, locatie of
topografie zijn vereist.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
VOORZICHTIG
Als u de voet openmaakt, kan dit resulteren in persoonlijk letsel
en/of beschadiging van het toestel. Dit toestel heeft geen
onderdelen die u zelf kunt onderhouden. Het toestel dient alleen
open te worden gemaakt door een door Garmin erkend
onderhoudstechnicus. Schade aan het toestel als resultaat van
het openen van de eenheid door iemand anders dan een door
Garmin erkend onderhoudstechnicus wordt niet gedekt door de
Garmin garantie.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
December 2016
De nieuwe software op een geheugenkaart
laden
1
2
3
4
5
6
7
Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
Ga naar www.garmin.com/support/software/marine.html.
Selecteer Downloaden naast GPSMAP serie met SD kaart.
Lees en accepteer de voorwaarden.
Selecteer Downloaden.
Selecteer Voer uit.
Selecteer het station van de geheugenkaart en selecteer
vervolgens Volgende > Voltooi.
De software van het toestel bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
5 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de
kaartplotter handmatig opnieuw op, wanneer daar om wordt
gevraagd.
6 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
Aandachtspunten bij de montage
Om de installatie te voltooien hebt u de juiste
bevestigingsmaterialen en gereedschappen nodig. Deze zijn
verkrijgbaar bij de meeste leveranciers van scheepsartikelen.
• Aanbevolen wordt om de antenne te bevestigen buiten bereik
van opvarenden, met de horizontale bundelbreedte boven
hoofdhoogte. Om blootstelling aan schadelijke RF-straling te
voorkomen dient het toestel te worden geïnstalleerd op een
locatie waar de maximale veiligheidsafstand tot opvarenden
in acht wordt genomen, zoals vermeld in de
productspecificaties.
• De antenne dient hoog boven de kiellijn van het schip te
worden bevestigd, zo vrij mogelijk van obstakels tussen het
schip en de radarstraal. Obstakels kunnen blinde sectors en
schaduwsectors veroorzaken of valse echo's genereren. Hoe
hoger de antenne is bevestigd, hoe beter de radome doelen
kan detecteren.
• De radar dient te worden gemonteerd op een vlak oppervlak
of een platform dat parallel loopt aan de waterlijn van het
schip en stevig genoeg is om het gewicht van het toestel te
dragen. De productspecificaties geven het gewicht per model
aan.
• De meeste radarstralen worden verticaal verspreid tot 12,5°
boven À en 12,5° onder Á het stralingselement van de
Gedrukt in Taiwan
190-02105-75_0A
radome. Op schepen met hogere boeg bij kruissnelheid kan
de installatiehoek worden verlaagd zodat de straling in
ruststand iets omlaag is gericht naar de waterlijn. Gebruik zo
nodig vulstukjes.
• Voor installatie van de radome op een
standaardmontageadapter zijn er twee montageopties. De
eerste optie ligt dichter bij het midden van de radome  en
de tweede ligt verder naar achteren à zodat de radar verder
van de mast af wordt bevestigd.
• De antenne dient te worden bevestigd uit de buurt van
hittebronnen, zoals rookkanalen en lampen.
• Het toestel dient te worden gemonteerd op een ander niveau
dan horizontale spreaders en zalingen in de mast.
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag de radar niet dichter bij een kompas worden
gemonteerd dan op de kompasveilige afstand die is vermeld
in de productspecificaties.
• Andere elektronica en kabels dienen meer dan 2 m (6 ½ ft.)
uit de buurt van het pad van de radarstraal te worden
geplaatst.
• GPS-antennes dienen boven of onder het pad van de
radarstraal te worden geplaatst.
• Het toestel dient op een afstand van ten minste 1 m (40 inch)
van zendapparatuur te worden geplaatst.
• Het toestel dient te worden geplaatst op een afstand van ten
minste 1 m (40 inch) van kabels waarover radiosignalen
worden geleid, bijvoorbeeld van VHF-marifoons, kabels en
antennes.
Vergroot bij Single Side Band (SSB) radio's de afstand tot
2 m (6 ½ ft.).
• U dient watervaste kit op het gat aan te brengen nadat de
kabels zijn gelegd om een waterdichte afdichting te
verzekeren.
Als het kabelgat op een zichtbare locatie moet worden gemaakt,
kunt u decoratieve kabelringen kopen bij Garmin of een Garmin
dealer (optioneel).
• Indien nodig kan de ring worden bijgesneden zodat u zowel
de voedings- als de netwerkkabel door hetzelfde gat kunt
laten lopen.
• De optionele kabelring biedt GEEN waterdichte afdichting. U
dient watervaste kit aan te brengen op de kabelring zodra de
kabels zijn gelegd om een waterdichte afdichting te
verzekeren.
Houd bij het installeren van de voedings- en netwerkkabels
rekening met het volgende.
• Het wordt afgeraden om de Garmin Marine Network kabel
door te snijden. Als dit toch nodig is, kunt u dit doen met een
installatiekit die u kunt kopen bij Garmin of een Garmin
dealer.
• Voor de veiligheid dienen geschikte kabelbinders,
bevestigingsmaterialen en afdichtmiddelen te worden
gebruikt om de kabel over het hele lengte en door
scheidingswanden of het dek goed te bevestigen.
• Leg geen kabels aan in de buurt van bewegende voorwerpen
en hittebronnen of door deuropeningen en onderruimen.
• Laat voedings- en netwerkkabels niet lopen naast of parallel
aan andere kabels, zoals netwerk- of elektriciteitskabels. Zo
voorkomt u interferentie met andere apparatuur. Als dit niet
mogelijk is, dienen de kabels te worden gelegd door metalen
leidingen of op een andere manier te worden beschermd
tegen elektromagnetische straling.
• De voedingskabel dient zo dicht mogelijk bij de batterij te
worden geïnstalleerd.
◦ Als de voedingskabel moet worden verlengd, dient een
verlengkabel van de juiste dikte en lengte te worden
gebruikt (Voedingskabel verlengen, pagina 3).
◦ Foutief verlengde kabels kunnen te weinig voeding geven,
waardoor de radar niet goed werkt.
De radar installeren
Neem vóór installatie de aandachtpunten met betrekking tot de
montageplek door en kies een geschikte montageplek.
OPMERKING: De meegeleverde M8 x 1,25 x 60 draadstangen
kunnen worden gebruikt op oppervlakken met een dikte van 5
tot 30 mm (3/16 tot 1 3/16 inch) (aanbevolen). Voor oppervlakken
met een dikte van meer dan 30 mm (1 3/16 inch) dienen langere
draadstangen te worden gebruikt.
1 Als u het toestel niet installeert op een voorgeboorde Garmin
compatibele radarmontageplaat, gebruik dan het
meegeleverde montagesjabloon om vier montagegaten van
9,5 mm (3/8 inch) te boren.
2 Installeer de borgring en afdichtring op de uiteinden van de
Garmin Marine Network kabel.
3 Sluit de voedingskabel aan op de voedingspoort À en de
netwerkkabel op de netwerkpoort Á.
Aandachtspunten bij kabels
Het kan nodig zijn om gaten van 32 mm (11/4 inch) te boren voor
het doorvoeren van voedings- of netwerkkabels.
• Zorg bij het leggen van de voedings- en netwerkkabels door
hetzelfde gat dat u eerst de netwerkkabel en daarna pas de
voedingskabel door het gat leidt.
2
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD installatie-instructies
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
1 Leid de voedingskabel van het toestel naar de voedingsbron.
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).
3 Sluit, als u dit nog niet hebt gedaan, de voedingskabel aan
op het toestel door de borgring rechtsom te draaien.
Voedingskabel verlengen
Aanbevolen wordt om de voedingskabel rechtstreeks op de
accu aan te sluiten. Als het nodig is om de kabel te verlengen,
dient een verlengkabel van de juiste dikte en lengte te worden
gebruikt.
4 Druk de kabels in de geleiders  onderin de behuizing en zet
ze vast met een kabelafdekplaat Ã.
5
6
7
8
9
Zorg dat de kabels zo min mogelijk gebogen of gedraaid
worden.
Plaats de radome op het montage-oppervlak met het
driehoekje op de behuizing richting voorkant van het schip.
Breng het meegeleverde smeermiddel op de draden van de
vier M8 x 1,25 x 60 draadstangen.
Steek de vier draadstangen in de montagegaten onderin de
radome.
Onder de radome mag maximaal 50 mm (2 inch) van de
draadstangen uitsteken.
Breng rond elk montagegat in het montage-oppervlak een
druppel watervaste kit aan.
Bevestig de radome Ä op het montage-oppervlak Å met de
draadstangen Æ, vlakke ringen Ç, veerringen È en
hexmoeren É.
Afstand
Lengte en dikte verlengstuk
2 m (6,5 ft.)
16 AWG (1,31 mm²)
4 m (13 ft.)
14 AWG (2,08 mm²)
6 m (19 ft.)
12 AWG (3,31 mm²)
Aansluiten op een toestel of het Marine
Network
U kunt de radar direct aansluiten op een radar-compatibel
Garmin toestellen of op een Garmin Marine Network om de
radargegevens te delen met alle aangesloten toestellen.
OPMERKING: Niet alle Garmin toestellen zijn compatibel met
het Garmin Marine Network. Zie de bij het toestel meegeleverde
installatie-instructies of gebruikershandleiding voor meer
informatie.
1 Leid de netwerkkabel naar het compatibele Garmin toestel.
2 Installeer, als u dit nog niet hebt gedaan, de borgringen en oringen aan het uiteinde van de netwerkkabel.
3 Selecteer een optie:
• Als het Garmin toestel niet compatibel is met het Garmin
Marine Network, sluit u de netwerkkabel aan op de poort
genaamd RADAR.
• Als het Garmin toestel compatibel is met het NETWORK
Marine Network, sluit u de netwerkkabel aan op de poort
genaamd .
Bediening van de radar
Alle functies van deze radar worden bediend met uw Garmin
kaartplotter. Zie het radargedeelte in de handleiding bij uw
kaartplotter voor bedieningsinstructies. U kunt de nieuwste
handleiding downloaden op www.garmin.com/support/.
De mogelijke boegcorrectie meten
De boegcorrectie compenseert de fysieke locatie van de
radarscanner op het schip als de radarscanner niet op één lijn
ligt met de boegas.
1 Maak met behulp van een magnetisch kompas een optische
peiling van een stilliggend object dat zich binnen het
zichtbare bereik bevindt.
2 Meet de peiling van het object op de radar.
3 Als de afwijking van de peiling meer dan +/- 1° bedraagt, stelt
u de boegcorrectie in.
10 Draai de moeren met een momentsleutel aan met een
aandraaimoment van 13,7 tot 18,6 N-m (10 tot 14 lbf-inch).
De voedingskabel aansluiten
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD installatie-instructies
De boegcorrectie instellen
Om de boegcorrectie te kunnen instellen, moet u eerst de
potentiële boegcorrectie meten.
De instelling van de boegcorrectie die voor één radarmodus
wordt opgegeven, geldt voor alle andere radarmodi en voor de
radaroverlay.
1 Selecteer op een radarscherm of de radaroverlay Menu >
Radar instellen > Installatie > Voorkant boot.
2 Selecteer Omhoog of Omlaag om de correctie in te stellen.
3
Specificaties
Specificatie
Afmetingen
Minimale veilige gebruiksafstand*
GMR 18 HD+ en 18 xHD
• 100 W/m² = 91 cm (36 in.)
• 10 W/m² = 289 cm (114 in.)
GMR 24 xHD
• 100 W/m² = 108 cm (43 in.)
• 10 W/m² = 343 cm (135 in.)
Kompasveilige afstand
1 m (3.28 ft.)
GMR 18 HD+ en 18 xHD gewicht
7,7 kg (16,95 lb.)
GMR 24 xHD gewicht
9,5 kg (20,9 lb.)
Temperatuurbereik
Van -15 tot 70°C (van 5 tot 158°F)
Materiaal behuizing
Thermoplastische hars
Maximale draaisnelheid antenne
GMR 18/24 xHD
48 RPM
Maximale draaisnelheid antenne
GMR 18 HD+
24 RPM
Voedingsbron
Van 11 tot 35 V gelijkstroom, 3,5 A
Zekering
7,5 A
Uitgangsvermogen
4 kW piek
RF-zendfrequentie
9410 MHz nominaal
GMR 18 HD+ en 18 xHD bundelbreedte
5,2 graden
GMR 24 xHD bundelbreedte
3,7 graden
Maximumbereik GMR 18/24 xHD
48 zeemijl
Maximumbereik GMR 18 HD+
36 zeemijl
Minimumbereik
20 m (66 ft.)
Meetprecisie
16 m (52,5 ft.)
*De radar moet tijdens het uitzenden zijn gepositioneerd op een
locatie op de boot die ten minste deze afstand van personen is
verwijderd. (IEC-norm 60936-1, artikel 3-27.1, geeft
maximumafstanden vanaf de antenne aan waarbij
radiofrequentieniveaus (RF) te verwachten zijn.)
Afmetingen
Onderdeel
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
Baan
508,2 mm (20 inch)
645,4 mm (25 7/16 inch)
À (breedte)
Á (hoogte)
504,7 mm (19
7/
8
inch)
248,3 mm (9 ¾ inch)
642,5 mm (25 5/16 inch)
250,3 mm (9 7/8 inch)
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
233 mm (9 3/16 inch)
233 mm (9 3/16 inch)
176,7 mm (6
15/
141,5 mm (5
9/
16
16
inch)
inch)
245,4 mm (9 11/16 inch)
141,5 mm (5 9/16 inch)
190 mm (7 ½ inch)
258,5 mm (10 3/16 inch)
139,2 mm (5 ¾ inch)
207,7 mm (8 3/16 inch)
141,5 mm (5 9/16 inch)
141,5 mm (5 9/16 inch)
227,5 mm (8 15/16 inch)
296,2 mm (9 11/16 inch)
Installatieproblemen oplossen
Symptoom
Mogelijke oorzaken
De radar gaat niet • Mogelijk is de voedingskabel niet goed
aan. Het statusaangesloten op het toestel of de accu.
lampje brandt niet.
Controleer alle aansluitingen.
• Mogelijk is de interne zekering doorgebrand.
Controleer de zekering en vervang deze zo
nodig.
• Mogelijk is de kabel die is gebruikt om de
voedingskabel te verlengen niet dik genoeg voor
de lengte van het verlengstuk. Controleer aan
de hand van de tabel in het gedeelte over het
verlengen van de voedingskabel in deze
instructies of de kabel de juiste dikte en lengte
heeft (Voedingskabel verlengen, pagina 3).
De radar is niet
• Mogelijk krijgt de radar geen stroom. Controleer
beschikbaar op het
het statuslampje.
Garmin toestel of • Mogelijk is de software van het toestel niet
op de op het
bijgewerkt. Werk de software op het toestel of
Garmin Marine
op het Garmin Marine Network bij.
Network
• Mogelijk is de netwerkkabel niet goed
aangesloten
aangesloten op het toestel of het Garmin Marine
toestellen.
Network. Controleer alle aansluitingen.
• Als een door de gebruiker te installeren netwerkconnector is gebruikt, is deze mogelijk niet goed
geïnstalleerd. Controleer de connector.
Het statuslampje bevindt zich op het productlabel en kan helpen
bij het oplossen van installatieproblemen.
4
Kleur en activiteit
statuslampje
Radarstatus
Constant rood
De radar is aan het opstarten. Het lampje dient
kort rood te schijnen en daarna groen te
knipperen.
Groen knipperend
De radar werkt correct.
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD installatie-instructies
Kleur en activiteit
statuslampje
Radarstatus
Oranje knipperend
De radarsoftware wordt bijgewerkt.
Knippert rood
Er is een fout opgetreden in de radar. Neem
contact op met Garmin product support voor
hulp.
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GMR™
is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
2302
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising