Garmin | GMR™ 18 HD | Garmin GMR™ 18 HD Asennusohjeet

Garmin GMR™ 18 HD  Asennusohjeet
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
GMR™ 18 HD+ and 18/24 xHD asennusohjeet
3
4
5
6
7
Laitetta voi käyttää vain tutkia tukevilla Garmin laitteilla tai
Garmin Marine Networkin kautta. Lisätietoja saat Garmin
myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Tutka lähettää sähkömagneettista energiaa. Varmista, että tutka
on asennettu ohjeiden suositusten mukaisesti ja että kukaan ei
ole tutkakeilan radalla lähetyksen aikana. Kun tutka asennetaan
ja sitä käytetään oikein, se täyttää ANSI/IEEE C95.1-1992 lausunnon turvallisuustasojen standardien mukaiset
radiotaajuuksien sähkömagneettisten kenttien altistumista
koskevat suositukset.
Kun tutka lähettää tietoja, älä katso lähietäisyydeltä suoraan
antenniin, koska silmät altistuvat kehon osista herkimmin
sähkömagneettiselle energialle.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan navigoinnin avuksi. Älä yritä
käyttää laitetta mihinkään käyttötarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, paikan tai topografian mittausta.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
HUOMIO
Jalustan avaaminen voi johtaa henkilövahinkoihin ja/tai
laitevahinkoihin. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia
osia. Vain valtuutettu Garmin huoltohenkilö saa avata laitteen.
Jos laite vahingoittuu sen seurauksena, että joku muu kuin
Garminin valtuuttama huoltohenkilö avaa laitteen, Garmin takuu
ei ole voimassa.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
.html.
Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse Suorita.
Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Tarvitset asennuksen viimeistelyyn tarvittavat kiinnittimet,
työkalut ja pidikkeet. Niitä on saatavissa useimmista
veneilytarvikeliikkeistä.
• On suositeltavaa kiinnittää laite niin, että keilan leveys
vaakasuunnassa on pään yläpuolella eikä keila osu
henkilökuntaan. Radiotaajuuksille altistumisen välttämiseksi
laite on asennettava vähintään tuotteen teknisissä tiedoissa
mainitun suurimman turvavälin päähän ihmisistä.
• Kiinnitä laite veneen kölilinjan yläpuolelle niin, että aluksen ja
tutkakeilan väliin jää mahdollisimman vähän tilaa. Esteet
voivat aiheuttaa sokeita sektoreita tai varjosektoreita tai luoda
virheellisiä kaikuja. Mitä korkeammalle tutka asennetaan, sitä
kauempaa se havaitsee kohteet.
• Kiinnitä laite vedenpinnan suuntaiseen tasaiseen pintaan tai
alustaan, joka kestää laitteen painon. Kunkin mallin paino on
ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.
• Useimmat tutkakeilat leviävät pystysuunnassa 12,5° tutkan
säteilyalan yläpuolelle À ja 12,5° sen alapuolelle Á. Keilan
asennuskulmaa voidaan alentaa hiukan vedenpintaa kohti
aluksissa, joissa on ajettaessa korkeampi keulan kulma.
Käytä tarvittaessa tiivisteitä.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support/.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Joulukuu 2016
• Tutkan voi kiinnittää vakiotelineeseen kahdella tavalla.
Tutkan voi kiinnittää keskikohdasta  tai takaosasta Ã,
jolloin tutka siirtyy mastosta poispäin.
Painettu Taiwanissa
190-01656-77_0A
ei ole mahdollista, suojaa kaapelit metallikanavan tai EMIsuojauksen avulla.
• Asenna virtajohto mahdollisimman lähelle akun virtalähdettä.
◦ Jos johtoa täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 3).
◦ Väärin jatkettu kaapeli voi aiheuttaa tutkan toimintahäiriön
riittämättömän teholähetyksen vuoksi.
Tutkan kiinnittäminen
• Pidä laite erossa lämmönlähteistä, kuten savupiipuista ja
valoista.
• Älä kiinnitä laitetta samalle tasolle vaakasuuntaisten
levittimien ja maston saalingin kanssa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnitä muut sähkölaitteet ja kaapelit yli 2 metrin (6 ½ jalan)
päähän tutkakeilan radasta.
• GPS-antennien on oltava joko tutkakeilan radan yläpuolella
tai alapuolella.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 metrin (40 tuuman)
etäisyydelle lähetyslaitteesta.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 metrin (40 tuuman)
etäisyydelle radiosignaaleita lähettävistä kaapeleista, kuten
VHF-radioista, kaapeleista ja antenneista.
Kun käytät SSB-radioita, kiinnitä laite 2 metrin (6 ½ jalan)
etäisyydelle.
Tarkista kiinnityspaikkaa valittaessa huomioitavat seikat ja
valitse kiinnityspaikka ennen tutkan kiinnittämistä.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitettuja M8 x 1,25 x 60 kierrepultteja saa käyttää kiinnitykseen 5 - 30 mm:n paksuisille
pinnoille (3/16 - 1 3/16 tuumaa) (suositus). Jos pinnan paksuus on
yli 30 mm (1 3/16 tuumaa), käytä pitempiä kierrepultteja.
1 Jos laitetta ei asenneta esirei'itettyyn Garmin yhteensopivaan
tutkatelineeseen, poraa neljä 9,5 mm:n (3/8 tuuman)
kiinnitysreikää mukana toimitetun kiinnitysmallin avulla.
2 Asenna lukitusrengas ja o-rengas Garmin Marine Network
kaapelin päähän.
Liitä
virtajohto virtaliitäntään À ja verkkokaapeli verkkoporttiin
3
Á.
Kaapeleihin liittyvää huomioitavaa
Virta- tai verkkokaapelin pujottamista varten on ehkä porattava
32 mm:n (11/4 tuuman) reikiä.
• Jos ohjaat virtajohdon ja verkkokaapelit samasta reiästä,
pujota verkkokaapeli ennen virtajohtoa.
• Tiivistä pinta levittämällä reiän ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Jos pujotusreikä on näkyvässä paikassa, voit ostaa kaapelin
vahvistusrenkaita yhtiöltä Garmin tai Garmin myyjältä
(valinnainen).
• Tarvittaessa voit muokata vahvistusrengasta, jotta
verkkokaapeli ja virtajohto mahtuvat samasta reiästä.
• Valinnainen vahvistusrengas EI ole vesitiivis. Tiivistä pinta
levittämällä vahvistusrenkaan ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Huomioi seuraavat seikat asentaessasi virta- ja
verkkokaapeleita.
• Garmin Marine Network kaapelin katkaisemista ei suositella,
mutta jos verkkokaapeli on katkaistava, kenttäasennussarjan
voi hankkia Garmin tai Garmin myyjältä.
• Varmista turvallisuus kiinnittämällä kaapeli asianmukaisilla
nippusiteillä, kiinnittimillä ja tiivistysaineella laipioiden tai
kannen kautta.
• Älä ohjaa kaapeleita liikkuvien osien tai lämmönlähteiden
läheltä tai oviaukkojen ja pilssien kautta.
• Älä ohjaa virtajohtoja tai verkkokaapeleita muiden
kaapeleiden (kuten radioantennijohtojen tai virtajohtojen)
läheltä, niin vältät häiriöt muiden laitteiden kanssa. Jos tämä
2
4 Työnnä kaapelit mihin tahansa kotelon pohjassa olevaan
ohjausuraan  ja kiinnitä ne kaapelin kiinnityslevyllä Ã.
Taivuta tai kierrä kaapeleita mahdollisimman vähän.
5 Aseta tutka kiinnityspinnalle niin, että pohjan
6
7
8
9
kolmionmuotoinen merkki kohdistuu aluksen etuosaan.
Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
neljän M8 x 1,25 x 60 -kierrepultin kierteisiin.
Kiinnitä nämä kierrepultit tutkan pohjassa oleviin
kiinnitysreikiin.
Kierrepultit voivat ulottua 50 mm (2 tuumaa) tutkan
alapuolelle.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta kiinnityspinnalle
kunkin kiinnitysreiän ympärille.
Kiinnitä tutka Ä kiinnityspintaan Å kierretangoilla Æ, litteillä
aluslaatoilla Ç, jousialuslaatoilla È ja kuusiomuttereilla É.
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD -asennusohjeet
käsittelevässä osassa. Voit ladata uusimman oppaan
osoitteesta www.garmin.com/support/.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
1 Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä
olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
Mittaa
suuntima kohteeseen tutkalla.
2
3 Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen
keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
10 Kiristä mutterit kiinnitysmomenttiin 13,7 - 18,6 N-m (10 14 lbf-in.) momenttiavaimella.
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen
määritystä.
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeamaasetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Asennus > Veneen keula.
2 Säädä poikkeamaa valitsemalla Ylös tai Alas.
Virtajohdon kytkeminen
Tekniset tiedot
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Ohjaa virtajohto laitteesta virtalähteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Jos et ole vielä liittänyt virtajohtoa laitteeseen, tee se nyt
kääntämällä lukitusrengasta myötäpäivään.
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Turvallinen vähimmäiskäyttöetäisyys*
GMR 18 HD+ ja 18 xHD
• 100 W/m² = 91 cm
(36 tuumaa)
• 10 W/m² = 289 cm
(114 tuumaa)
GMR 24 xHD
• 100 W/m² = 108 cm
(43 tuumaa)
• 10 W/m² = 343 cm
(135 tuumaa)
Kompassin turvaväli
1 m (3,28 jalkaa)
GMR 18 HD+- ja 18 xHD -laitteen
paino
7,7 kg (16,95 paunaa)
GMR 24 xHD -laitteen paino
9,5 kg (20,9 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Kotelon materiaali
Kestomuovihartsi
Antennin enimmäiskiertonopeus
GMR 18/24 xHD
48 RPM
Antennin enimmäiskiertonopeus
GMR 18 HD+
24 RPM
Virran tulolähde
11 - 35 Vdc, 3,5 A
Sulake
7,5 A
Teho
4 kW:n huipputeho
RF-lähetystaajuus
9410 MHz (nimellinen)
GMR 18 HD+- ja 18 xHD -laitteen
keilan leveys
5,2 astetta
GMR 24 xHD -laitteen keilan leveys
3,7 astetta
Enimmäisalue GMR 18/24 xHD
48 NM
Enimmäisalue GMR 18 HD+
36 NM
Vähimmäisalue
20 m (66 jalkaa)
Aluetarkkuus
16 m (52,5 jalkaa)
Virtajohdon jatkaminen
On suositeltavaa liittää virtajohto suoraan akkuun. Jos johtoa
täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean paksuista johtoa.
Etäisyys
Johdon paksuus
2 m (6,5 jalkaa)
1,31 mm² (16 AWG)
4 m (13 jalkaa)
2,08 mm² (14 AWG)
6 m (19 jalkaa)
3,31 mm² (12 AWG)
Liittäminen laitteeseen tai Marine Networkiin
Voit jakaa tutkan tietoja kaikkien liitettyjen laitteiden kanssa
liittämällä tutkan joko suoraan tutkia tukevaan Garmin
laitteeseen tai Garmin Marine Networkiin.
HUOMAUTUS: kaikki Garmin laitteet eivät ole yhteensopivia
Garmin Marine Networkin kanssa. Lisätietoja on laitteen mukana
toimitetuissa asennusohjeissa tai käyttöoppaassa.
1 Ohjaa verkkokaapeli yhteensopivaan Garmin laitteeseen.
2 Jos et ole asentanut lukitusrengasta ja o-rengasta
verkkokaapelin päähän, tee se nyt.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos Garmin laite ei ole yhteensopiva Garmin Marine
Networkin kanssa, liitä verkkokaapeli RADAR porttiin.
• Jos laite on yhteensopiva Garmin Marine Networkin
kanssa, liitä verkkokaapeli porttiin NETWORK.
*Lähettävän tutkan on oltava vähintään näin kaukana ihmisistä.
(IEC 60936-1 -lausunnossa 3-27.1 ilmoitetaan, miten kaukana
enintään antennista voidaan odottaa radiotaajuustasoja.)
Tutkan käyttäminen
Kaikkia tutkan toimintoja hallitaan Garmin karttaplotterilla.
Käyttöohjeet ovat karttaplotterin käyttöoppaan tutkaa
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD -asennusohjeet
3
Asennuksen vianmääritys
Yksityiskohtaiset mitat
Ongelma
Mahdolliset syyt
Tutka ei käynnisty. • Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen
Tilan merkkivalo ei
tai akkuun. Tarkista kaikki liitännät.
pala.
• Sulake on saattanut palaa. Tarkista sulake ja
vaihda se tarvittaessa.
• Virtajohdon jatkamiseen käytetty johto voi olla
liian ohut. Tarkista näiden ohjeiden Virtajohdon
jatkaminen -osion taulukosta, että olet käyttänyt
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen,
sivu 3).
Kohde
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
Pituus
508,2 mm (20 tuumaa)
645,4 mm (25 7/16 tuumaa)
À (leveys)
Á (korkeus)
504,7 mm (19
7/
8
tuumaa)
248,3 mm (9 ¾ tuumaa)
642,5 mm (25 5/16 tuumaa)
250,3 mm (9 7/8 tuumaa)
Tutka ei ole käytet- • Tutka ei ehkä käynnisty. Tarkista tilan
tävissä Garmin
merkkivalo.
laitteessa tai
• Laitteen ohjelmisto ei ehkä ole ajan tasalla.
Garmin Marine
Päivitä ohjelmisto laitteessa tai Garmin Marine
Networkiin
Networkissa.
liitetyissä
• Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen
laitteissa.
tai Garmin Marine Networkiin. Tarkista kaikki
liitännät.
• Kenttäasennettava verkkoliitin voi olla väärin
asennettu. Tarkista liitin.
Tuotetarrassa sijaitseva tilan merkkivalo helpottaa
asennusongelmien vianmääritystä.
Tilan merkkivalon värit ja Tutkan tila
toiminnot
Palaa punaisena
Tutka on valmis käyttöön. Merkkivalon
pitäisi palaa hetkisen punaisena ja vilkkua
sen jälkeen vihreänä.
Vilkkuu vihreänä
Tutka toimii oikein.
Vilkkuu oranssina
Tutkan ohjelmistoa päivitetään.
Vilkkuu punaisena
Virhe tutkassa. Lisätietoja saat Garmin
tuotetuesta.
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMR™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
233 mm (9 3/16 tuumaa)
233 mm (9 3/16 tuumaa)
176,7 mm (6 15/16 tuumaa)
245,4 mm (9 11/16 tuumaa)
141,5 mm (5 9/16 tuumaa)
141,5 mm (5 9/16 tuumaa)
190 mm (7 ½ tuumaa)
258,5 mm (10 3/16 tuumaa)
139,2 mm (5 ½ tuumaa)
207,7 mm (8 3/16 tuumaa)
141,5 mm (5
227,5 mm (8
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
9/
16 tuumaa)
15/ tuumaa)
16
141,5 mm (5 9/16 tuumaa)
296,2 mm (9 11/16 tuumaa)
2302
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising