Garmin | BMW Motorrad Navigator III | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator III Kayttoopas

Garmin BMW Motorrad Navigator III Kayttoopas
BMW Motorrad Navigator III
käyttöopas
Teile und
Zubehör
© 2007 Copyright BMW Motorrad ja Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Tämän tuotteen on kehittänyt BMW Motorrad yhdessä Garmin Ltd:n kanssa. Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteys BMW Motorrad -jälleenmyyjään tai suoraan
BMW Motorradiin. Toivottavasti nautit BMW Motorrad Navigator III -laitteen käytöstä.
BMW Motorrad, D-80788 München, Internet-osoite: www.bmw-motorrad.com
Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Puh. +1 913 397 8200 tai 800 800 1020 Faksi +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd., Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Puhelin:+44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella) 0808
2380000 (Isossa-Britanniassa) Faksi +44 870 8501251
Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Puh. +886 2 2642 9199 Faksi +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Mikäli tässä yhteydessä ei ole nimenomaisesti annettu siihen lupaa, tämän käyttöoppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, siirtää, jakaa, ladata
tai tallentaa missään tallennusmuodossa mihinkään tarkoitukseen ilman kirjallista lupaa. Annamme tässä yhteydessä luvan ladata yhden kopion tästä käyttöoppaasta ja sen
myöhemmistä versioista kiintolevylle tai muulle sähköiselle tallennusvälineelle sen lukemista varten ja luvan tulostaa yhden kopion tästä käyttöoppaasta tai sen myöhemmistä
versioista edellyttäen, että käyttöoppaan sähköisessä tai tulostetussa jäljennöksessä on tämä tekijänoikeusilmoitus kokonaisuudessaan, ja edellyttäen lisäksi, että tämän käyttöoppaan
tai sen myöhempien versioiden luvaton kaupallinen jakelu on ankarasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. BMW Motorrad pidättää oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia sisältöön ilman,
että kyseisistä muutoksista tai parannuksista on ilmoitettava millekään henkilölle tai organisaatiolle. Tämän tuotteen käyttösovelluksia ja käyttöä koskevia päivityksiä ja lisätietoja
on BMW Motorradin www-sivustolla.
Garmin® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. City Navigator™,
MyGarmin™ ja Garmin TourGuide™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on niihin käyttöoikeus. Google™ ja Google Earth™ ovat Google Inc.:n
tavaramerkkejä. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Toukokuu 2007
Osanumero 190-00743-37 ver. A
Varoitukset
Seuraavien mahdollisesti vaarallisten tilanteiden välttämättä jättäminen voi
aiheuttaa onnettomuuden tai törmäyksen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin
vammoihin.
BMW Motorrad Navigator III -laitteen saa kiinnittää ainoastaan BMWmoottoripyöriin, joissa on BMW Motorradin hyväksymät kiinnittimet.
Jos laitetta käytetään muissa ajoneuvoissa, BMW Motorrad Navigator III:n omistaja/
käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että BMW Motorrad Navigator III sijoitetaan ja
kiinnitetään siten, ettei se ole ajoneuvon hallintalaitteiden tiellä tai häiritse ajajan
näkökenttää (katso kaaviota). BMW Motorradin toimittamilla kiinnitysosilla ei ole
takuuta kolareista aiheutuvia vaurioita tai niiden seurauksia vastaan.
Älä kiinnitä
Älä aseta ajoneuvon
järjestelmää kohtaan,
kojelaudalle
jossa se voi haitata
kiinnittämättä.
ajajan näkyvyyttä.
Älä kiinnitä turvatyynyn eteen tai yläpuolelle.
Kiristä moottoripyöräkiinnittimen päällä oleva varmistusruuvi ennen kuin lähdet
ajamaan BMW Motorcycle Navigator III asennettuna. Jos tätä ruuvia ei kiristetä, laite
voi pudota kiinnittimestä ja seurauksena voi olla tapaturma tai omaisuusvahinko ja
laite itse voi vahingoittua.
On ajoneuvon kuljettajan omalla vastuulla käyttää ajoneuvoa turvallisella tavalla,
huomioida aina kaikki ajo-olosuhteet eikä antaa BMW Motorrad Navigator III
-laitteen häiritä keskittymistään ajoturvallisuuden kustannuksella. BMW Motorrad
Navigator III:n hallintalaitteiden käyttö ajon aikana on vaarallista. Jos BMW Motorrad
Navigator III -laitteella varustetun ajoneuvon kuljettaja ei kiinnitä riittävää huomiota
ajoneuvon käyttöön ja tieolosuhteisiin ajoneuvon liikkuessa, seurauksena voi olla
henkilö- ja omaisuusvahinkoja aiheuttava onnettomuus.
BMW Motorrad Navigator III -laitteen käyttö ei vapauta kuljettajaa millään tavalla
hänen velvollisuuksistaan. Voimassa olevia liikennesääntöjä täytyy aina noudattaa.
Huomioi aina vallitseva tilanne liikenteessä. On tärkeämpää seurata liikennettä kuin
katsoa näyttöä. Jos vallitseva liikennetilanne poikkeaa BMW Motorrad Navigator III
-laitteen antamista tiedoista, vallitsevat liikennesäännöt ja liikennetilanne ovat aina
etusijalla BMW Motorrad Navigator III:n antamiin tietoihin nähden.
Syötä tietoja Navigator III -laitteeseen turvallisuuden vuoksi vain ennen matkaa tai
moottoripyörän ollessa paikallaan. Katso näyttöä vain, jos liikennetilanne sen sallii.
On tärkeämpää seurata liikennettä ja pitää kädet ohjaustangolla. Pysähdy muussa
tapauksessa sopivaan paikkaan ja katso näyttöä moottoripyörän ollessa paikallaan.
Käytä BMW Motorrad Navigator III -laitetta omalla vastuullasi. Lue huolellisesti
kaikki tässä käyttöoppaassa annetut tiedot ja harjoittele turvallista käyttöä
simulointitilan avulla ennen järjestelmän varsinaista käyttöä käyttöturvallisuuden
lisäämiseksi. Vertaa käytön aikana BMW Motorrad Navigator III -järjestelmän
näytössä olevia tietoja huolellisesti kaikkiin käytettävissä oleviin navigointitietojen
lähteisiin, mukaan lukien muut navigointilaitteet, nähtävissä olevat kohteet ja kartat.
Turvallisuussyistä kaikki eroavuudet on selvitettävä ennen navigoinnin jatkamista.
BMW Motorrad Navigator III:ssa on Safe Mode -tila ajoturvallisuuden lisäämiseksi.
Tila on käytössä oletusarvoisesti. Ajoneuvon liikkuessa Safe Mode poistaa käytöstä
tietyt, erityisen paljon käyttäjän huomiota vaativat BMW Motorrad Navigator III
-laitteen toiminnot, jotka saattaisivat häiritä ajamista.
Johdanto
Johdanto
Yhteystiedot
Jos BMW Motorrad Navigator III -laitteen
käytössä ilmenee ongelmia tai sinulla on
kysyttävää ota Yhdysvalloissa yhteys Garminin
tuotetukeen soittamalla numeroon 913/397.8200
tai 800/800.1020, ma-pe klo 8:00 - 17:00 keskistä
aikaa. Lisäksi voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
BMWNavigatorUSA@garmin.com. Euroopassa
voit ottaa yhteyden Garmin (Europe) Ltd.:iin:
+44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella)
tai 0808 2380000 (Isossa-Britanniassa).
Sarjanumero
Kirjaa sarjanumero (8-numeroinen luku, joka sijaitsee
laitteen taustapuolella) siltä varalta, että Navigator III
tarvitsee huoltoa tai että haluat ostaa lisää karttoja.
__ __ __ __ __ __ __ __
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
myGarmin™
Osoitteessa http://my.garmin.com voit käyttää Garmintuotteiden uusimpia palveluja.
myGarmin-sivustossa voit
• rekisteröidä Garmin-laitteen.
• avata lisäkarttoja.
MyGarmin-sivustosta näet aina uusimmat Garmintuotepalvelut.
Tietoja Google Earthista™
Osoitteesta http://earth.google.com voit ladata Google
Earth -sovelluksen. Kun Google Earth on asennettu
tietokoneeseen, voit tarkastella reittipisteitä, jälkiä ja
reittejä, jotka on tallennettu MapSourceen®. Valitse
View (Näytä) -valikosta View in Google Earth
(Näytä Google Earthissa).
Sisällysluettelo
Johdanto................................................1
Löydä määränpää ja matkaan...............3
Minne.....................................................5
Omat sijainnit.........................................7
Kartan käyttäminen.............................10
Reittien luominen ja .
muokkaaminen...............................12
Reittilokien käyttäminen .....................14
Langattomien Bluetooth-.
ominaisuuksien käyttäminen..........15
Liikennetiedot......................................18
Navigator III:n mukauttaminen............19
Liite......................................................25
Navigator III:n vianmääritys.................30
Johdanto
Navigator III -laitteen ulkoasu
Infrapunaikkuna
(suuntaa valinnainen
kaukosäädin tähän)
Telineen lukko
(paina alas ja kiristä varmistusruuvi
ennen kuin lähdet ajamaan)
➊
➎
➋
➌
➏
➍
➐
Ääniliitin
➊
➋
Valotunnistin
Kosketusnäyttö
Virtajohdon liitin
MCX-liitin
(valinnainen
ulkoinen antenni)
Suojus
Mini-USBliitin
Virtakytkin
Navigator III edestä(kiinnitettynä)
�FIND avaa Etsi -valikon. Siirry kotiin painamalla
kaksi kertaa. Avaa Edeltävät haut -luettelo
pitämällä painettuna.
�MENU avaa päävalikon. Voit selata päävalikkoa
sekä Työkalut - ja Asetuks. -valikkoja painamalla
toistuvasti. Voit avata Reitit -valikon painamalla
pitkään.
➌
➍
�MAP avaa kartan. Tätä painelemalla voidaan
siirtyä kartan, Ajotietokone- ja Kompassi -sivun
välillä.
�SPEAK antaa ääniohjeet. Säädä
äänenvoimakkuutta pitämällä painettuna.
Navigator III takaa (ei kiinnitettynä)
➎ �IN/OUT suurentaa ja pienentää karttaa, valitsee
painikkeita ja vaihtoehtoja. Painamalla pitkään
voit vierittää monisivuisia luetteloita.
➏� ENTER vahvistaa korostetun valinnan.
➐ �ESC sulkee valikon tai ikkunan.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Löydä määränpää ja matkaan
Löydä määränpää ja matkaan
Kun Navigator III käynnistetään, se alkaa heti etsiä GPS-satelliittisignaaleita. Ensimmäinen satelliittien etsintä saattaa kestää muutaman minuutin. Pysäytä ajoneuvo ja aseta
Navigator III paikkaan, josta on hyvä näkyvyys taivaalle. Vasemmassa yläkulmassa
olevat palkit kuvaavat satelliittisignaalin voimakkuutta. Saat lisätietoja GPSsignaaleista koskettamalla pylväitä.
Ravintolan löytäminen
➊ Valitse Minne.
➋ Valitse Ruoka, Hotel.
➌ Valitse Ruokaa & juoma.
➍ Kosketa ruokaryhmää.
➎ Kosketa paikkaa.
➏ Valitse Mene.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Löydä määränpää ja matkaan
Reitin seuraaminen
Matkan aikana Navigator III ohjaa sinua
määränpäähän äänikehotteiden, nuolten ja kartan
yläosassa sijaitsevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, Navigator III laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Seuraa nuolia.
Reitti on merkitty magentalla
värillä.
Reitin keskeyttäminen
Paina MENU-painiketta ja valitse Seis > Kyllä.
Kiertotien �lisääminen reitille
Paina MENU-painiketta ja valitse Kiertotie.
1 kilometri, 5 kilometriä tai 10 kilometriä — valitse
kiertotien etäisyys. Jos esimerkiksi liikennemerkki
osoittaa, että katu on suljettu seuraavien 3 kilometrin
matkalta, valitse 5 kilometriä. Navigator III laskee
reitin uudelleen seuraavien 5 kilometrin osalta.
Kiertotie per katu reitillä — valitse reitin varrella
olevat vältettävät tiet. Jos esimerkiksi tietty ramppi on
suljettu, valitse se tieluettelosta. Navigator III laskee
reitin uudelleen kyseisen rampin välttämiseksi.
Kierrä liikennetapahtuma reitillä — jos käytät FMliikennevastaanotinta, voit kiertää liikennetapahtumia.
Poista kaikki kiertotiet — valitsemalla tämän voit
poistaa kaikki reitille antamasi kiertotiet.
Navigator III -vihjeitä
• Voit valita kohteita koskettamalla näyttöä
sormella. Voit käyttää Navigator III -laitetta
myös sen etupuolen painikkeilla tai valinnaisella
kaukosäätimellä.
• Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla
Takaisin -painikkeen.
- ja
• Voit selata luettelon kohteita
-painikkeella.
• Kun näyttöön tulee näppäimistö, kirjoita nimi
tai numerot sormin. Voit lisätä välilyönnin
valitsemalla . Voit kirjoittaa numeroita tai
erikoismerkkejä valitsemalla
. Voit käyttää
diakriittistä näppäimistöä valitsemalla
. Voit
poistaa viimeksi kirjoittamasi merkin valitsemalla
.
• Voit tarkastella muita kartan alueita koskettamalla
karttaa ja siirtämällä sormea näytöllä. Katso
sivua 10.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla
päävalikosta Volyymi.
Määränpään merkkinä on
ruutulippu.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Minne
Minne
Find (Etsi) -valikko
Paina FIND-painiketta tai valitse päävalikossa Minne.
Edeltävät haut — voit hakea paikkoja, joita olet
hiljattain valinnut hakutulosluettelosta.
Selaa karttaa — kartan avulla voit etsiä haluamasi
paikan. Tästä voi olla apua, kun tiedät, missä paikka
sijaitsee, mutta et tiedä sen nimeä.
Aja kotiin — luo reitin kotisijaintiin. Lisätietoja
kotisijainnin asettamisesta on sivulla 7.
Hakutulokset
Navigator III lajittelee hakutulosluettelon sen mukaan,
miten kaukana kukin kohde on nykyisestä sijainnista.
Lähimmät paikat näkyvät ensimmäisinä.
Osoite — voit etsiä tietyn osoitteen antamalla
rakennuksen numeron ja kadunnimen.
Ruoka, Hotel — voit hakea paikkoja, kuten
ravintoloita, kouluja ja sairaaloita.
Katuja & Kaupunkeja — voit etsiä kaupungin
(keskustan), kadun, risteyksen tai liittymän.
Ekstrat — voit hakea mukautettuja kohdepisteitä
tai Navigator III -laitteeseen ladattuja Garmin
TourGuide™ -kohdepisteitä. Lisätietoja on sivulla 26.
Omat sijainnit — voit tallentaa suosikkipaikkojasi.
Voit esimerkiksi tallentaa hotellin, jossa aiot yöpyä
lomalla.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Paikkojen etsiminen eri alueelta
1. Valitse hakutulosluettelossa Lähellä.
2. Valitse yksi hakuvaihtoehdoista. Näyttöön
tulevat valitsemasi vaihtoehdon lähellä olevat
paikat.
Haun rajoittaminen
1. Valitse hakutulosluettelossa Tavuta.
2. Kirjoita nimen osa ja valitse Valmis.
Hiljattain löydetyt paikat
Navigator III tallentaa Edeltävät haut -kohtaan
viimeiset 50 löydettyä paikkaa.
1. Valitse Minne > Edeltävät haut.
2. Valitse paikka luettelosta.
Valitsemalla Kategoria voit lajitella tietyn luokan
(kuten Ruoka, Hotel) mukaan.
Minne
Tietosivu
Osoitteen �etsiminen
1 Valitse Minne > Osoite.
Voit luoda reitin paikkaan valitsemalla Mene. Voit
tarkastella paikan muita vaihtoehtoja valitsemalla
Monipuol.
• Liitä nykyiseen reittiin — lisää paikka reitille
seuraavaksi pysähdykseksi (pisteeksi).
• Valitse puhelinnumero — soita paikkaan, jos
Bluetooth®-tekniikkaa tukeva puhelin on liitetty.
Katso sivuja 15 – 17.
• Lisää suosikkeihin — lisää paikka Favorites
(Suosikit) -kohtaan. Lisätietoja on sivulla 7.
• Etsi lähipisteitä — etsi paikan lähellä oleva toinen
paikka.
• Selaa karttaa — näytä paikka kartassa.
2. Valitse maa tai osavaltio. Valitse Etsi kaikki
kaupungit tai Valitse kaupunki/postinumero.
3. Kirjoita kaupunki tai postinumero ja valitse
Valmis.
4. Valitse kaupunki tai postinumero.
5. Anna tarvittaessa loput osoitteesta ja valitse
Valmis.
6. Valitse tarvittaessa osoite.
7. Valitse Mene.
VIHJE: Kaupungin, kadun, risteyksen tai
liittymän etsiminen on hyvin samanlaista kuin
osoitteen etsiminen. Valitse Minne > Katuja &
kaupunkeja.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Omat sijainnit
Omat sijainnit
Paikkojen tallentaminen
Voit tallentaa paikan suosikiksi aina, kun tarkastelet
paikan tietosivua.
1. Valitse Monipuol.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
2. Valitse vaihtoehto.
Valitse
Katso karttaa. Vaihtoehtoisesti voit
painaa Navigator III -laitteen etupuolen MAPpainiketta.
1. Kosketa jotakin kartan kohtaa.
2. Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla
Tallenna suosikiksi.
3. Valitse Tallen. Koti.
2. Valitse Lisää suosikkeihin.
Kotisijainnin asettaminen
1. Valitse Minne > Aja kotiin.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Painamalla Find-painiketta kahdesti voit luoda reitin
kotisijaintiin. Voit vaihtaa kotisijainnin poistamalla
sen ensin suosikeista (lisätietoja on sivulla 8). Määritä
kotisijainti sitten uudelleen edellisten ohjeiden avulla.
Omat sijainnit
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
4. Valitse Muokkaa.
Valitse päävalikosta Minne > Omat sijainnit >
Suosikit.
Tallennettujen paikkojen
muokkaaminen
1. Valitse Työkalut > Oma tieto > Suosikit.
2. Valitse Muokkaa/katsele suosikkeja.
3. Valitse muokattava sijainti.
5. Valitse muokattava vaihtoehto.
Nimi — anna paikalle uusi nimi
näyttönäppäimistöllä.
Sijainti — tallennetun paikan fyysisen sijainnin
muokkaaminen. Voit käyttää karttaa tai antaa uudet
koordinaatit näppäimistöllä.
Korkeus — anna tallennetun paikan korkeus.
Kategoria — voit liittää paikan luokkaan. Voit
tarkastella luokkia valitsemalla
.
Symboli — valitse symboli, joka näkyy kartassa
paikan kohdassa.
Tallennetun paikan poistaminen
1. Valitse Työkalut > Oma tieto > Suosikit >
Poista suosikit.
2. Valitse vaihtoehto:
Valinnan mukaan — voit poistaa paikkoja
koskettamalla niitä yksitellen.
Kategorian mukaan — voit poistaa kaikki
tiettyyn luokkaan liitetyt paikat.
Poista kaikki — poistaa kaikki tallennetut paikat
suosikeista.
3. Valitse tallennettu paikka.
4. Valitse Poista.
Suosikkien jakaminen
Voit jakaa suosikkeja, reittejä ja jälkiä toisten
Navigator III -käyttäjien kanssa Bluetooth-tekniikan
avulla. Ensin Navigator III -laitteille on annettava
yksilöivät lempinimet. Valitse Asetuks. > Bluetooth >
Lempinimi.
1. Valitse Työkalut > Oma tieto > Suosikit >
Siirrä suosikit käyttämällä Bluetoothia.
Navigator III etsii muita Bluetooth-laitteita.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Omat sijainnit
2. Valitse haluamasi toinen Navigator III.
2. Anna koordinaatit ja valitse Seuraava.
3. Valitse Mene.
Koordinaattien etsiminen kartassa
1. Valitse Minne > Omat sijainnit >
Koordinaatit > Selaa karttaa.
3. Valitse Suosikit. Näyttöön tulee ilmoitus
suosikkien siirtämisestä.
Koordinaattien tallentaminen
Jos tiedät määränpään tarkat maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa Navigator III:n avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin koordinaattien
avulla.
1. Valitse Minne > Omat sijainnit >
Koordinaatit > Valitse sijainti.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
2. Valitse paikka kartassa ja valitse Tallenna
suosikiksi.
3. Valitse Mene.
Huomautus: Lisätietoja
sijaintimuoto- ja karttadatumasetuksista
on sivulla 21.
Kartan käyttäminen
Kartan käyttäminen
Avaa kartta valitsemalla päävalikosta Näytä kartta
tai painamalla MAP-painiketta. Lisätietoja saat
koskettamalla kartalla olevaa kohtaa (kuten alla).
Sijaintikuvake näyttää nykyisen sijainnin.
Reittiä ajaessasi voit
avata käännösluettelon Koskettamalla karttaa
voit näyttää ja selata
koskettamalla
kaksiulotteista karttaa.
tekstipalkkia.
Voit avata ajotietokoneen
koskettamalla.
10
Kartan selaaminen
Valitse päävalikosta Katso karttaa. Voit valita myös
Minne > Selaa karttaa.
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin koskettamalla ja
vetämällä karttaa.
• Voit lähentää ja loitontaa koskettamalla
- ja
-kuvakkeita tai painamalla IN/OUTpainikkeita.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa kartalla.
Valitsemasi paikan kohtaan ilmestyy nuoli.
• Valitsemalla Tarkastele voit avata paikan
tietosivun. Lisätietoja on sivulla 6.
• Tallenna nuolella valittu sijainti Suosikit
-kohtaan valitsemalla Tallenna suosikiksi.
• Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
Takaisin -kohtaa.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja antaa matkaa
koskevia tietoja.
Trip Computer (Matkatietokone) -sivun
Voit avata ���������������������������������������
valitsemalla kartassa Nopeus- tai Saapumisaika kentän tai painamalla MAP-painiketta toistuvasti. Voit
myös valita päävalikosta Työkalut > Ajotietokone.
Etäisyys
Nopeus
määränpäähän
Suunta
Matkamittari
Ajotietokoneen tiedot nollataan koskettamalla Resetoi
osam. Enimmäisnopeus nollataan valitsemalla Resetoi
maks.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Kartan käyttäminen
Käännösluettelo
Risteysluettelossa näytetään risteyskohtaiset
kääntymisohjeet koko reitille sekä saapumistiedot.
Avaa Turn List (Käännösluettelo) reittiä ajaessasi
koskettamalla karttasivun tekstipalkkia. Voit myös
valita päävalikosta Työkalut > Käännösluettelo.
Reitin seuraava risteys näkyy luettelon alussa.
Tämän risteyksen
Käännösohjeet
suunta
Kompassisivu
Avaa kompassisivu painelemalla MAP-painiketta. Voit
myös valita Työkalut > Kompassi.
Ötökkäosoitin
(osoittaa ajosuunnan, jos haluat
pysyä reitillä)
Suunnan osoitin
(osoittaa ajosuunnan)
Etäisyys käännökseen
Voit näyttää risteyksen kartassa valitsemalla risteyksen
(Next Turn (Seur. käännös) -sivu). Saat näkyviin
kaikki ajoreitillä olevat risteykset, joista käännytään,
koskettamalla Näytä kaikki. Voit muokata reittiä
koskettamalla Muokkaa reittiä. Lisätietoja on
sivulla 13.
Kun olet liikkeessä, pyörivä kompassi näyttää
suunnan, johon olet menossa. Suuntimaosoitin näyttää
nykyisen suunnan. Jos nuoli osoittaa ylöspäin, olet
menossa suoraan kohdetta kohti. Jos nuoli osoittaa
johonkin muuhun suuntaan, käänny nuolen suuntaan,
kunnes nuoli osoittaa ylös, ja jatka sitten tähän
suuntaan.
GPS-tietojen sivu
Voit avata GPS-tietojen sivun koskettamalla näytön
vasemman yläkulman palkkeja, jotka osoittavat
signaalin voimakkuuden. Voit valita myös Työkalut >
GPS Info.
Satelliittisignaalin
Taivasnäkymä
voimakkuuspalkit
Taivasnäkymä näyttää satelliitit, joiden signaalia laite
vastaanottaa. Satelliittisignaalien voimakkuuspalkit
osoittavat kunkin satelliittisignaalin voimakkuuden.
Kiinteä palkki tarkoittaa, että Navigator III -laitteella
on kiinteä yhteys kyseiseen GPS-satelliittiin, ja
GPS-satelliitti on valmis käytettäväksi. Lisätietoja
GPS-ominaisuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS. Sivulla 19 on tietoja
GPS-asetukset -kohdasta.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas11
Reittien luominen ja muokkaaminen
Reittien luominen ja muokkaaminen
Uuden �������������
tallennetun reitin luominen
Voit tallentaa enintään 50 reittiä. Valitse päävalikosta Työkalut > Oma tieto > Reitit. VIHJE: Avaa Routes (Reitit) -valikko painamalla MENU -painiketta pitkään.
➊ Valitse Luo uusi tallennettu reitti.
Valitse vaihtoehto ja sen jälkeen Seuraava.
vaihtoehto ja sen jälkeen
➋ Valitse
➌ Valitse
Seuraava. Valitse päätepiste.
alkupiste.
pysähdyspaikka valitsemalla
➍ Lisää
Kyllä ja Seuraava. Valitse piste.
lajittelu- ja reitinlaskenta➎ Valitse
asetukset ja valitse Seuraava.
12
➏ Valitse Valmis.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Reittien luominen ja muokkaaminen
Tallennetun reitin muokkaaminen
1. Valitse Työkalut > Oma tieto > Reitit > Editoi/
tarkastele reittejä.
2. Kosketa muokattavaa reittiä.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse vaihtoehto:
Anna uusi nimi — anna reitille uusi nimi
näyttönäppäimistöllä.
Muokkaa/katsele pisteitä — voit lisätä, järjestää,
poistaa, järjestää uudelleen ja tarkistaa reitin pisteitä.
Saat lyhyimmän reitin valitsemalla Autom. järjestys.
Valitsemalla Järjestele uudelleen voit siirtää pistettä
reitillä. Valitse Valmis, kun olet valmis.
Muuta suosituksia — voit muuttaa reitin laskentaasetukseksi Nopeampi aika, Lyhyempi matka tai Pois
tieltä. Katso sivulla 22.
Poista reitti — reitin poistaminen.
Useiden �määränpäiden lisääminen
aktiiviselle reitille
Voit lisätä nykyiselle reitille useita määränpäitä (niitä
kutsutaan myös kauttakulkupisteiksi, välipisteiksi tai
pysähdyksiksi) tai muokata niitä.
1. Valitse Käännösluettelo -sivulla Muokkaa
reittiä > Muokka katsele piste.
Tallennetun reitin navigoiminen
Valitse Työkalut > Oma tieto > Reitit > Navigoi
tallennettua reittiä. Valitse navigoitava reitti.
Reitin laskeminen uudelleen
Valitse Työkalut > Oma tieto > Reitit >
Laske reitti uudelleen.
Kaikkien tallennettujen reittien
poistaminen
Valitse Työkalut > Oma tieto > Reitit >
Poista kaikki tallennetut reitit.
Reittien jakaminen
2.
3.
4.
5.
Valitse Lisää.
Kosketa kohtaa, johon haluat lisätä pisteen.
Valitse vaihtoehto ja sen jälkeen piste.
Lisää pisteitä tarpeen mukaan. Valitse Valmis,
kun olet valmis.
Voit jakaa reittejä toisten Navigator III -käyttäjien
kanssa Bluetooth-tekniikan avulla. Lisätietoja on
sivulla 8 kohdassa Suosikkien jakaminen.
Aktiivisen reitin tallentaminen
Valitse Työkalut > Oma tieto > Reitit >
Tallenna aktiivi reitti.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas13
Reittilokien käyttäminen
Reittilokien käyttäminen
Matkustaessasi Navigator III luo matkasta reittilokin.
Valitse Työkalut > Oma tieto > Jälkiloki.
Aktiiviloki — säädä asetuksia, joiden mukaan
Navigator III luo jälkilokin.
• Tallentaa — voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä reittilokin tallennuksen.
• Prosenttia täynnä — näyttää, miten täynnä
reittiloki on. Voit tyhjentää reittilokin valitsemalla
Prosenttia täynnä > Kyllä > OK.
• Karttanäyttö — näyttää reittilokin kartassa
automaattisesti tai määritetyn zoomaustason
mukaan. Reittiloki näkyy kartassa
purppuranvärisenä katkoviivana.
• Resoluutio — tallentaa reittipisteet automaattisesti
tai määritetyn etäisyyden tai ajan mukaan. Voit
määrittää etäisyyden tai ajan valitsemalla Etäisyys
tai Aika ja Seuraava. Anna etäisyys tai aika ja
valitse Valmis.
• Tallenna aktiivinen loki — nykyisen reittilokin
tallentaminen. Anna reitille nimi ja valitse Valmis.
14
Tallennetut lokit — näyttää Navigator III -laitteeseen
tallennetut reittilokit. Reittilokeja voi tarkastella ja
poistaa. Reittilokien tallentamisen yhteydessä reitin
keskeisimmät pisteet tallennetaan.
Siirrä jäljet käyttämällä Bluetoothia — reittilokien
siirtäminen toisille Navigator III -käyttäjille
Bluetooth-tekniikalla. Lisätietoja on sivulla 8 kohdassa
Suosikkien jakaminen.
Matkamittarilokien käyttäminen
Voit pitää matkoistasi neljää eri matkamittarilokia.
Valitse Työkalut > Oma tieto > Matkamit. loki.
Nimi — anna uusi nimi.
Etäisyys — voit nollata matkamittarilokin.
Aktiivi — voit muuttaa lokin aktiiviseksi tai
passiiviseksi.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Langattomien Bluetooth-ominaisuuksien käyttäminen
Langattomien Bluetooth®ominaisuuksien käyttäminen
Navigator III voi muodostaa langattomalla Bluetoothtekniikalla yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin
kuulokkeisiin/kypärään. Tällöin laite on handsfreelaite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth voit
tarkistaa, ovatko Bluetooth-laitteet yhteensopivia
Navigator III:n kanssa.
Puhelimen handsfree-käytön
vaatimukset
Muodosta pariliitos Navigator III -laitteen,
puhelimen ja kuulokkeen/kypärän välille, jotta
voit käyttää handsfree-toimintoja. Voit kuunnella
navigointiohjeita myös kuulokkeen/kypärän kautta.
Pariliitoksen muodostaminen
laitteiden välille
Voit käyttää langatonta Bluetooth-laitetta Navigator
III:n kanssa vasta, kun olet muodostanut laitteiden
välille pariliitoksen.
Pariliitos puhelimen kanssa:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse Asetuks. > Bluetooth >
Muokkaa yhteyksiä.
3. Jos et ole koskaan yhdistänyt puhelinta tämän
Navigator III:n kanssa, valitse Kyllä. Jos olet jo
yhdistänyt laitteen tämän Navigator III:n kanssa
ja haluat lisätä toisen, valitse Lisää laite.
4. Aseta puhelin “löydä minut”-, “haettavissa”- tai
“näkyvissä”-tilaan. Valitse Navigator III:ssa OK.
5. Kosketa puhelinta luettelossa.
6. Jos puhelinmalli näkyy luettelossa, valitse se.
Jos se ei näy, valitse Muut puhelimet.
7. Anna kehotettaessa the Navigator III:n.
PIN-koodi (1234) puhelimeen.
Voit yhdistää jonkin toisen laitteen, kuten kuulokkeet
tai kypärän, Navigator III:n kanssa toistamalla
vaiheet 1 - 5. Anna kuulokkeiden tai kypärän
PIN-koodi tarvittaessa Navigator III -laitteeseen.
Kun olet yhdistänyt laitteita Navigator III:n kanssa, ne
muodostavat automaattisesti yhteyden Navigator III
-laitteeseen seuraavan kerran, kun käynnistät sen.
Jos laitteet eivät muodosta yhteyttä Navigator III
-laitteeseen automaattisesti, voit muodostaa yhteyden
manuaalisesti.
Laitteen manuaalinen yhdistäminen
Navigator III -laitteeseen:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse Puhelin.
3. Valitse Kyllä.
4. Kosketa laitetta, johon haluat muodostaa
yhteyden, ja valitse Yhdistä.
Puhelimen handsfreeominaisuudet
Sen jälkeen kun Bluetooth-laitteet on yhdistetty
Navigator III:n kanssa, voit käyttää Navigator III
-laitetta puhelujen soittamiseen ja vastaanottamiseen.
Valitse päävalikosta Puhelin. Käytä Phone (Puhelin)
-valikkoa puhelujen soittamiseen ja aiempien
soittotietojen tarkasteluun. Jos käytät Bluetoothkuulokkeita/-kypärää, voit yksinkertaisesti puhua
kypärän mikrofoniin ja kuunnella sen kuulokkeen
kautta.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas15
Langattomien Bluetooth-ominaisuuksien käyttäminen
Puhelinmuistion käyttäminen
Huomautus: Voit käyttää
ainoastaan niitä handsfreeominaisuuksia, joita puhelimesi
tukee. Jos puhelin ei tue esimerkiksi
äänitunnuksia, et voi käyttää
äänivalintaa.
Puhelimen akun lataustaso ja
signaalin voimakkuus
Puhelinmuistio ladataan Navigator III -laitteeseen
aina, kun puhelin muodostaa pariliitoksen Navigator
III:n kanssa. Siten kaikki puhelimen puhelinmuistioon
tekemäsi muutokset näkyvät, kun seuraavan kerran
käytät puhelinta Navigator III:n kanssa.
Soita -Valikon käyttäminen
Voit avata In Call (Soita) -valikon puhelun aikana
valitsemalla
.
Huomautus: Kun puhelin on
yhdistetty Navigator III -laitteeseen,
puhelinmuistio on käytettävissä
viimeistään muutaman minuutin
kuluttua.
1. Valitse Puhelin > Luettelo.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyy
puhelinnumero tai yhteyshenkilön nimi. Voit vastata
puheluun valitsemalla Vastaa tai hiljentää soittoäänen
valitsemalla Ei toimenpiteitä.
16
Soita -valikossa voit lopettaa puhelun, siirtää puhelun
puhelimen kuulokkeeseen ja siirtyä tulevaan puheluunkoputuspuheluun. Valitsemalla Käytä näppäimistöä
voit antaa automaattisten puhelinjärjestelmien, kuten
vastaajien, numeroita.
2. Voit soittaa puhelinnumeroon koskettamalla sitä
puhelinmuistiossa.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Langattomien Bluetooth-ominaisuuksien käyttäminen
Numeroiden valitseminen
1. Valitse Puhelin> Valitse numero.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Valitse.
Soittaminen änivalinnalla
1. Valitse Puhelin > Äänitunniste.
2. Sano sen yhteyshenkilön nimi, jolle haluat
soittaa.
Soittaminen kohdepisteisiin
Joihinkin kohdepisteisiin liittyy puhelinnumeroita.
Voit soittaa tällaisiin kohdepisteisiin.
1. Valitse Puhelin > Ruoka, Hotel.
2. Etsi paikka, johon haluat soittaa.
3. Valitse Valitse.
Huomautus: Puhelin on ehkä
“opetettava” tunnistamaan antamasi
äänikomennot. Navigator III opastaa
siinä. Katso tarvittaessa lisätietoja
puhelimen käyttöoppaasta.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Puheluhistoria siirretään automaattisesti Navigator III
-laitteeseen aina, kun yhdistät puhelimen Navigator III
-laitteeseen.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluita
(Vastaamattomat, Soitetut tai Vastaanotetut).
Puhelut näkyvät aikajärjestyksessä.
Viimeisimmät puhelut näkyvät luettelon alussa.
3. Voit soittaa haluamaasi luettelon numeroon
koskettamalla numeroa.
Soittaminen kotiin
Voit soittaa kohdepisteisiin myös valitsemalla Find
(Etsi -> Minne) -valikossa. Kun olet löytänyt paikan,
johon haluat soittaa, valitse Monipuol. > Valitse
puhelinnumero.
Anna kotipuhelinnumerosi, jotta voit tarvittaessa
soittaa nopeasti kotiin Navigator III:n avulla.
1. Valitse valikkosivulla Puhelin > Soita kotiin.
2. Anna puhelinnumero ja valitse Tallenna.
3. Valitse Valitse. Navigator III valitsee
kotipuhelinnumerosi.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas17
Liikennetiedot
Liikennetiedot
Valinnaisen FM TMC -liikennevastaanottimen avulla
voit tarkastella liikennetietoja Navigator III:ssa.
Lisätietoja FM-liikennevastaanottimesta, osallistuvista
FM-liikennetilauksentoimittajista ja palvelun piiriin
kuuluvista kaupungeista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
Liikennevastaanotin vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan signaalia ja
näyttää tiedot Navigator III:ssa.
Liikenne reitillä
Kartassa näkyy
tai
, kun reitillä on ruuhkaa.
Kuvakkeessa oleva numero ilmoittaa viiveen
minuutteina. Viiveaika lisätään automaattisesti
kartassa näkyvään saapumisaikaan. Voit näyttää
lisätietoja valitsemalla
tai
.
Liik. Kartta — näyttää nykyisen reitin
liikennetapahtumat.
Liikennesymboli
Värikoodi
Liikenne alueella
Valitse päävalikosta Työkalut > Liikenne. Voit katsoa
lisätietoja valitsemalla kohteen. Valitsemalla Lähellä
voit tarkastella jonkin muun alueen liikennettä.
18
Vihreä = ei vakava; liikenne sujuu normaalisti..
Keltainen = keskivakava; liikenne on jonkin
verran ruuhkaista.
Punainen = vakava; liikenne on erittäin
uuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.
PohjoisAmerikka
Merkitys
Kansainvälinen
Tieolosuhteet
Tietyö
Tie suljettu
FM-liikennevastaanottimen
liittäminen
Liitä FM-liikennevastaanottimen kaapeli Navigator
III:n taustapuolen suojuksen alla olevaan mini-USBliitäntään.
Liikennekoodit ja -symbolit
Hidas liikenne
Onnettomuus
Liikenteen välttäminen reitillä:
Valitse kartassa
tai
> liikennetapahtuma >
Kiertotie ympäri. Lisätietoja liikenneasetuksista on
sivulla 23.
Tapahtuma
Tietoja
Tilauksen lisääminen
Valitse Asetuks. > Liikenne > Tilaukset >
Lisää tilaus. Noudata näytön ohjeita.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Navigator III:n mukauttaminen
Navigator III:n mukauttaminen
Yleisasetukset
Äänenvoimakkuus
GPS
Valitse päävalikosta Volyymi tai pidä SPEAKpainiketta painettuna.
- ja
-painikkeella voit
säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Navigator III:n ääni kytketään pois ja takaisin
koskettamalla Mykistä-painiketta tai pitämällä
SPEAK-painiketta painettuna.
Valitsemalla Asetuks. voit avata Ääniasetukset. Katso
sivulla 20.
Valitsemalla Monipuol. voit säätää äänikehotteiden
äänenvoimakkuutta suhteessa muiden äänten
toistamiseen.
Valitse päävalikosta Asetuks. > Yleinen.
Valitse Asetuks. > Yleinen > GPS tai valitse GPS
Info -sivulla GPS-asetukset -painiketta.
Käytä sisätiloissa — valitsemalla Kyllä voit poistaa
GPS-vastaanottimen käytöstä ja käyttää laitetta
sisätiloissa.
Aseta sijainti — jos Käytä sisätiloissa on valittu, voit
valita jonkin paikan kartassa nykyiseksi paikaksi. Kun
olet valinnut paikan, valitse OK.
WAAS/EGNOS — voit ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä WAAS/EGNOS-ominaisuuden. WAAS
(Wide Area Augmentation System) ja EGNOS
(Euro Geostationary Navigation Overlay Service)
ovat satelliittien ja maa-asemien järjestelmiä, jotka
tarjoavat GPS-signaalikorjauksia. Lisätietoja WAASja EGNOS-ominaisuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Kieli
Valitse Asetuks. > Yleinen > Kieli.
Puhe kieli — äänikehotusten ja -viestien kielen
muuttaminen. Valitse haluamasi ääni ja sen jälkeen
OK. Voit poistaa kyseisen äänen Navigator III:sta
valitsemalla Poista ja OK.
Navigator III sisältää kahdenlaisia ääniä: teksti
puheeksi ja esiäänitettyjä. Kielet, joiden kohdassa
on merkintä TTS, ovat teksti puheeksi -ääniä. Teksti
puheeksi -äänet “lukevat” ja “puhuvat” sanat,
jotka näkyvät Navigator III:n näytössä. Äänillä on
laaja sanavarasto, ja ne lausuvat kadunnimet, kun
lähestyt risteyksiä. Kielet, joiden kohdassa ei ole
TTS-merkintää, ovat esiäänitettyjä ääniä, joilla on
rajallinen sanavarasto ja jotka eivät lausu paikan- tai
kadunnimiä.
HUOMAUTUS: Jos vaihdat äänen
kielen, muutokset otetaan käyttöön
vasta, kun käynnistät Navigator III:n
uudelleen.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas19
Navigator III:n mukauttaminen
Tekstin kieli — näytössä näkyvän tekstin kielen
muuttaminen. Tekstin kielen muuttaminen ei muuta
karttatietojen tai käyttäjän antamien tietojen kieltä.
Puheen nopeus — äänikehotteiden puhenopeuden
valitseminen.
Näppäimistö
Valitse Asetuks. > Yleinen > Näppäimistö.
Syötön tyyppi — näppäimistövaihtoehdot ovat Vain
englanti ja Länsieurooppalainen Jälkimmäisen
yhteydessä voi käyttää diakriittisiä merkkejä.
Kentän muoto — näppäimistön ulkoasun
valitseminen. Valitsemalla esimerkiksi Suuri voit
näyttää näppäimet tavallista suurempina, kun pidät
käsineitä.
Ääni
Valitse Asetuks. > Yleinen > Ääni.
Opastus— voit ottaa käyttöön ääniopastuksen
tai valita Vain puhepainike, jos haluat kuulla
ääniopastuksen ainoastaan, kun painat Speak
-painiketta.
Huomioääni — voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä merkkiäänen, joka kuuluu ennen
äänikehotteita.
20
Kosketusnäytön ääni — voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä äänen, joka kuuluu aina, kun kosketat
näyttöä.
Painikeäänet — voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä äänen, joka kuuluu aina, kun painat jotakin
painiketta.
Nopeuteen säädetty ääni — valitse, miten paljon
äänenvoimakkuus kasvaa, kun lisäät nopeutta.
Matala lisää äänenvoimakkuutta hiukan ja Korke
paljon. Tästä on hyötyä, kun ajat maantiellä, ja tuulen
äänenvoimakkuus kasvaa.
Jatkuva ilmoitus — valitse, mistä hälytyksistä saat
jatkuvasti ilmoituksia.
Valitse Asetuks. > Yleinen > Läheisyyshälytys.
Tämä säätää Navigator III -laitteeseen ladattujen
mukautettujen kohdepisteiden visuaalisia
ja äänimerkkejä. Lisätietoja mukautettujen
kohdepisteiden lataamisesta on sivulla 26.
Äänimerkit — voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
hälytykset, jotka kuuluvat, kun lähestyt mukautettua
kohdepistettä.
Näkyvä ilmoitus — voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä ponnahdushälytykset, jotka tulevat näyttöön,
kun lähestyt mukautettua kohdepistettä.
Aika
Läheisyysvaroitukset
Garmin TourGuide
Valitse Asetuks. > Yleinen > TourGuide. Jos olet
ladannut Navigator III -laitteeseen kolmannen
osapuolen GPS-ohjatun äänellisen matkaoppaan,
valitsemalla Autom. toisto voit kuunnella koko
oppaan, valitsemalla Nopeutettu kartassa näkyy
kaiuttimen kuva
, kun reitin varrella on
käytettävissä tietoja, tai voit valita myös Pois.
Lisätietoja kohdepistetiedostojen lataamisesta
Navigator III -laitteeseen on sivulla 26.
Valitse Asetuks. > Yleinen > Aika.
Aikavyöhyke — valitse aikavyöhyke tai läheinen
kaupunki. Valitsemalla Muokkaa voit määrittää
ajan manuaalisesti. Valitse OK, kun olet säätänyt
ajan. Valitsemalla Näytä aikavyöh. voit palata
aikavyöhyke-/kaupunkiluetteloon.
Aikamuoto — valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä.
Kesäaika — valitse Auto, Kyllä tai Ei. Auto-asetus
säätää kesäajan automaattisesti aikavyöhykkeen
mukaan.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Navigator III:n mukauttaminen
Mittayksiköt
Kartta Datum — valitse karttadatum, jota
Navigator III käyttää. Jos navigoit ja vertaat
GPS‑koordinaatteja karttaan, merikarttaan tai
muuhun viitemateriaaliin, valitse Navigator III:ssa
sama karttadatum kuin kartassa, jotta navigointi on
mahdollisimman tarkkaa.
Safe Mode -tila
Kartta-asetukset
Valitse Asetuks. > Yleinen)> Mittayksiköt. Voit
valita mittayksikköasetukseksi Am. mailia tai
Metrinen. Jos valitset Muokkaa, voit valita erilaisten
yksiköiden mittayksiköksi metrimitan tai mailin
(esimerkiksi etäisyys, nopeus ja lämpötila).
Valitse Asetuks. > Yleinen > Turvatila. Voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä Safe Mode -tilan, joka
poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat siten häiritä
ajamista. Kun turvatila on käytössä, et voi esimerkiksi
etsiä sijainteja ajoneuvon ollessa liikkeessä.
Koordinaatit
Valitse Asetuks. > Yleinen > Koordinaatit.
Sijaintimuoto — koordinaattien esitysmuodon
vaihtaminen. Nykyinen sijainti näkyy GPS-laitteessa
koordinaatteina. Koska eri kartoissa käytetään
eri sijaintimuotoja, Navigator III:ssa voit valita
asianmukaisen koordinaattijärjestelmän käytettävän
kartan mukaan.
Valitse Asetuks. > Asetuks.
Kartan yksityiskohdat — voit säätää kartan
yksityiskohtaisuutta. Kartta piirtyy sitä hitaammin,
mitä enemmän yksityiskohtia se sisältää.
Orientointi — muuta kartan perspektiiviä.
• 2D pohjoinen ylös — kartan näyttäminen
kaksiulotteisena pohjoinen ylhäällä.
• 2D jälki ylös — kartan näyttäminen
kaksiulotteisena ajosuunta näytön yläreunassa.
• 3D jälki ylös — kartan näyttäminen
kolmiulotteisena ajosuunta näytön yläreunassa.
Tämä on kartan oletusnäkymä.
Värivalinta — valitse Päivä, jos haluat kirkkaamman
taustan. Valitse Auto, jos haluat, että laite vaihtaa
taustaa automaattisesti vuorokaudenajan mukaan.
Valitse Auto, jos haluat, että laite vaihtaa taustaa
automaattisesti vuorokaudenajan mukaan.
Auto zoom — ota kartan automaattizoomaus
käyttöön tai poista se käytöstä parhaan
näkymän aikaansaamiseksi. Voit myös määrittää
automaattizoomausetäisyyden enimmäismäärän.
Reitinväri — valitse reittiviivan väri.
Himmennä tiet — himmennä tiet, jotka eivät kuulu
ajoreittiisi. Valitse Ei koskaan tai Ajettaessa reittiä.
Kartan datakentät — kartassa näkyvien tietokenttien
koon ja sisällön säätäminen. Valitsemalla Ei voit
poistaa tietokentät, jotta näet kartan paremmin.
Valitsemalla Laaja voit suurentaa tietokenttiä.
Valitsemalla Kapea voit pienentää tietokenttiä, jotta
näet kartan paremmin. Lisätietoja on sivulla 24.
Teksti koko — voit säätää kartan kohteiden (kuten
rautateiden ja katujen) tekstin näyttökokoa.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas21
Navigator III:n mukauttaminen
Yksityiskohdat zoomauksessa — määritä, mitkä
kartan kohteet näkyvät milläkin zoomaustasolla.
Kunkin karttakohteen yhteydessä voi valita Pois,
Auto, tai enimmäiszoomausetäisyyden.
Huomautus: Kartta päivittyy
sitä hitaammin, mitä enemmän
yksityiskohtia siihen lisätään.
Yksityiskohtaiset kartat — Navigator III -laitteeseen
ladattujen yksityiskohtaisten karttojen ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Navigointiasetukset
1. Valitse Asetuks. > Navigointi > Ajoneuvo.
2. Valitse mukautettava ajoneuvotyyppi.
3. Valitse Muuta asetuksia.
22
Suositukset — valitse ajoreitin laskemisessa
huomioitava suositus.
• Nopeampi aika — tällä asetuksella lasketut reitit
ovat nopeasti ajettavia, vaikka ajomatka ei ehkä
olekaan lyhyin mahdollinen.
• Lyhyempi matka — tällä asetuksella lasketut
reitit ovat lyhyimpiä, vaikka eivät ehkä olekaan
nopeimmin ajettavia.
• Pois tieltä — luo reitin linnuntietä nykyisestä
sijainnista määränpäähän. Tästä voi olla hyötyä,
kun ajat alueella, josta ei ole yksityiskohtaista
karttaa tai jolla ei ole teitä.
Kysy suosituksia — valitse, kysyykö laite suositusta
joka kerta reittiä laskiessaan.
Seuraavan kään. näyttö — voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä Next Turn (Seur. käännös)
-ponnahdusikkunan. Auto avaa ikkunan, kun lähestyt
käännöstä.
Pois tieltä, uusi laskenta — määritä, miten laite
toimii, kun olet poissa reitiltä. Voit vaientaa Pois tieltä,
uusi laskenta -ilmoituksen tästä.
Jatkuva automaattinen reititys — ota jatkuva
automaattinen reititys käyttöön tai pois käytöstä.
Tämän ominaisuuden avulla Navigator III pystyy
etsimään jatkuvasti parempaa ajoreittiä kohteeseen.
Tämä voi olla hyödyllinen onnettomuustilanteissa ja
jos valitun ajoreitin risteyksiin liittyy aikarajoituksia.
Vältä asetukset — määritä, miten laite suhtautuu
tietyyppeihin, liikenteeseen, tietulleihin ja muihin
vältettäviin kohteisiin. Esimerkiksi ennen lomareitille
siirtymistä voit määrittää Major Roads (Päätiet)
-kohtaan Älä vältä, Minor Roads (Pienet tiet) -kohtaan
Suosi ja Toll Roads (Tietulli) -kohtaan Vältä.
Mukautettujen vältettävien kohteiden luominen:
1. Valitse Avoidance Setup (Vältä asetukset)
-valikosta Muokkaa vältettyjä > Lisää uusi
vältettävä alue tai Lisää uusi vältettävä tie.
2. Valitse alueen ensimmäinen kulma ja valitse
Seuraava.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Navigator III:n mukauttaminen
3. Valitse toinen kulma ja sitten Seuraava.
4. Valitse Valmis.
Liikenneasetukset
Valitse Asetuks. > Liikenne.
Tarjoaja — jos FM-liikennevastaanotin on liitetty,
valitse palveluntarjoaja tai Auto. Valitsemalla
Monipuol) voit tyhjentää palveluntarjoajaluettelon ja
etsiä palveluntarjoajia.
Tilaukset — jos FM-liikennevastaanotin on liitetty,
voit tarkastella tilauksiasi valitsemalla RDS-liikenteen
tilaukset. Voit näyttää tilauksen päättymispäivän
valitsemalla tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Symbolin muoto — valitse pohjoisamerikkalaiset
tai kansainväliset
liikennekuvakkeet.
Äänihälytykset — voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä hälytykset, jotka kuuluvat liikennetapahtuman
yhteydessä.
Vältä ruuhkaa — valitsemalla Kyllä voit välttää
liikennetapahtumia luodessasi reittiä. Laite saattaa
silti ohjata sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Näyttöasetukset
Valitse Asetuks. > Näyttö.
Kirkkaus — valitse Manuaali ja Seuraava.
Valitsemalla
voit vähentää
kirkkautta ja valitsemalla
voit lisätä kirkkautta.
Valitsemalla Auto laite säätää kirkkauden
automaattisesti valoanturin lukeman mukaan.
Kalibroi kosketusnäyttö — jos kosketusnäyttö ei
mielestäsi reagoi oikealla tavalla, voit kalibroida sen.
Noudata näytön ohjeita. Voit tarvittaessa avata tämän
sivun kaukosäätimellä.
Kosketusnäyttö — kosketusnäytön ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. Kun kosketusnäyttö
ei ole käytössä, voit käyttää Navigator III -laitetta sen
painikkeilla tai valinnaisella kaukosäätimellä.
Bluetooth-asetukset
Valitse Asetuks. > Bluetooth.
Muokkaa yhteyksiä — voit hallita yhteyksiä
Bluetooth-laitteisiin. Koskettamalla laitetta voit
muodostaa tai katkaista yhteyden tai poistaa laitteen
Navigator III:n muistista. Valitsemalla Lisää laite
voit etsiä alueelta Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on
sivuilla 15 – 17.
Bluetooth — Bluetooth-tekniikan ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä.
Lempinimi — anna Navigator III:lle nimi. Nimeä
käytetään, kun muodostat yhteyden Bluetoothlaitteisiin.
Laitteen tiedot (Tietoja)
Valitse Asetuks. > Tietoja. Voit näyttää kohteen tiedot
koskettamalla kohdetta.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset
valitsemalla Asetuks. > Oletusasetukset > Kyllä.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas23
Navigator III:n mukauttaminen
Kartan tietokenttien mukauttaminen
Voit määrittää, mitä tietoja kartan tietokentissä näkyy. Valitse päävalikosta Asetuks. > Kartta > Kartan datakentät.
Laaja tai Kapea.
➊ Valitse
Valitse Seuraava.
tietokenttää, jota haluat
tietotyyppi, jonka haluat
➋ Kosketa
➌ Valitse
muokata.
näkyvän tässä kentässä.
1/2, 2/2, 1/3?
muuttaa kentän asettelua
sama kunkin tietokentän
➍ Voit
➎ Toista
➏
ja
. Kosketa
valitsemalla
yhteydessä, kun seuraat reittiä.
OK-painiketta.
24
1/2 tarkoittaa, että tämä on
ensimmäinen tietokentän
asettelun kahdesta valinnasta.
Valitse Seuraava. Toista
2/2 tarkoittaa, että tämä on
toimenpide tietokentille, jotka ovat toinen valintasi. Joidenkin
näkyvissä, kun et seuraa ajoreittiä. tietotyyppien kanssa on
käytettävissä kolme valintaa,
mutta joidenkin toisten
kanssa vain yksi.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Liite
Liite
Navigator III:n käyttäminen
autossa
Navigator III:n irrottaminen
moottoripyöräkiinnityksestä:
1. Irrota telineen lukon päällä oleva ruuvi
varmuusruuvitaltalla.
2. Nosta telineen lukkoa ylöspäin, kunnes se
naksahtaa.
3. Irrota Navigator III kiinnityksestä.
4. Irrota virtajohto vetämällä liitintä vasemmalle.
Navigator III:n asentaminen asennussarjaan:
1. Kohdista ajoneuvon virtajohdon pistoke
paikalleen ja työnnä sitä oikealle, kunnes se on
tukevasti paikallaan.
2. Työnnä pohjalevyn lukitusvipu vasemmalle
(auki).
3. Työnnä Navigator III -laitteen alaosa
pohjalevyyn siten, että se napsahtaa paikalleen.
4. Työnnä lukitusvipu oikealle (lukkoon).
5. Liitä ajoneuvon virtajohto ajoneuvon
virtalähteeseen.
6. Kiinnitä johto siten, että se ei haittaa ajoneuvon
käyttöä.
Liittäminen tietokoneeseen
Huomautus: Liitä USB-kaapeli
tietokoneeseen vasta, kun olet ladannut
USB-ohjaimet laitteen mukana
toimitetulta DVD-levyltä.
Jos haluat päivittää ohjelmiston tai ladata lisää karttoja
tai mukautettuja kohdepisteitä, liitä Navigator III
tietokoneeseen laitteen mukana USB-kaapelilla.
Vaihe 1: �������������������������
USB-ohjainten lataaminen
Ennen kuin liität USB-kaapelin tietokoneeseen, aseta
laitteen mukana toimitettu DVD-levy tietokoneen
DVD-asemaan.
Jos DVD-levy ei avaudu automaattisesti, valitse
Käynnistä ja Suorita. Kirjoita DVD-aseman tunnus ja
sen jälkeen setup (esimerkki: D:\setup). Paina Enternäppäintä. Noudata näytön ohjeita.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas25
Liite
Vaihe 2: Kytkeminen virtalähteeseen
Liitä laitteen mukana toimitetun virtajohdon toinen
pää Navigator III:n taustapuolen virtaliitäntään ja
toinen pää pistorasiaan.
Vaihe 3: USN-kaapelin liittäminen
Liitä Navigator III tietokoneeseen laitteen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla. Käytä USB-kaapelia
myös Navigator III:n ohjelmiston päivittämiseen ja
lisäkarttojen lataamiseen.
Navigator III:n liittäminen tietokoneeseen:
1. Liitä USB-kaapelin pienempi pää Navigator III:n
taustapuolen liitäntään.
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen
USB-porttiin.
26
Ohjelmiston ja karttatietojen
päivittäminen
1. Lataa USB-ohjaimet laitteen mukana
toimitetulta DVD-levyltä. Katso edellistä sivua.
2. Liitä virtajohto Navigator III:n taustapuolen
virtaliitäntään. Käynnistä Navigator III.
3. Liitä USB-kaapeli Navigator III -laitteeseen ja
tietokoneeseen.
4. Siirry osoitteeseen .
www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII.
Valitse Päivitykset ja lataukset.
5. Valitse laitteen ohjelmiston kohdassa Lataa.
6. Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne. Valitse Lataa.
7. Valitse Suorita (tai Avaa). Ohjelmisto
päivitetään.
Voit päivittää Navigator III:n ohjelmiston myös
WebUpdaterilla. Lisätietoja WebUpdaterista on
osoitteessa www.garmin.com/products/webupdater.
Tarkista osoitteesta www.garmin.com/unlock/
update.jsp, onko karttaohjelmistoon saatavissa
päivityksiä.
Voit tarkistaa Navigator III -laitteeseen ladattujen
karttojen version avaamalla päävalikon. Valitse
Asetuks. > Tietoja > Yksityiskohtaiset kartat. Katso
karttojen lataamisohjeet Navigator III -laitteeseen
MapSource-ohjeesta.
Lisäominaisuuksien lataaminen
Navigator III hyväksyy mukautettujen kohdepisteiden
tietokantoja, mukaan lukien Garmin TourGuide
-kohdepisteet, joita on saatavissa useilta yrityksiltä
Internetissä. Jotkin mukautettujen kohdepisteiden
tietokannat sisältävät tietoja esimerkiksi
turvakameroista ja koulualueista. Navigator III
-laitteesi voi tiedottaa, kun lähestyt tällaista kohdetta.
Kun olet ladannut kohdepistetietokannan, asenna
se laitteeseen Garmin POI Loader -ohjelmalla. POI
Loader on saatavissa osoitteesta
www.garmin.com/products/poiloader. Valitse
Päivitykset ja lataukset. Lisätietoja on POI Loader
-ohjelman ohjeessa, jonka voit avata painamalla F1
-näppäintä.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Liite
Varoitus: Garmin ei vastaa
mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan käyttämisestä eikä
valvontakameran tai muiden
mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan tarkkuudesta.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI)
etsiminen
Voit etsiä Navigator III -laitteeseen ladattuja
mukautettuja kohdepisteitä tai Garmin TourGuide
-kohdepisteitä painamalla FIND-painiketta ja
valitsemalla Omat sijainnit > Käyttäjän POI:t.
Käyttäjän POI-pisteiden poistaminen
Voit poistaa kaikki käyttäjän kohdepisteet painamalla
MENU-painiketta. Valitse Työkalut > Oma tieto >
Käyttäjän POI:t > Poista kaikki.
Tekniset tiedot
Koko: 14,3 (L) x 8,0 (K) x 5,0 (S) cm
Paino: 420 g
Laitteen kotelo: kestävä; täysin koteloitu, IPX7vesitiivis*
Näyttö: luettavissa myös auringonvalossa, värillinen
17:9 WQVGA TFT -näyttö, jossa kosketusnäyttö ja
automaattinen himmennys, 454 x 240 kuvapistettä
Karttojen tallennus: esiohjelmoitu sisäinen muisti
Lämpötila: -15 - 70 °C
Virtalähde
Lähde: 12 VDC
Käyttö: enintään 12 wattia, 13,8 VDC
12 voltin sovittimen sulake: AGC/3AG - 1,0 Amp
Valinnainen kaukosäädin: kaksi AAA-alkaliparistoa
(eivät sisälly toimitukseen).
HUOMAUTUS: Kaukosäädin ei ole vesitiivis.
Täydelliset tekniset tiedot ovat osoitteessa
www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII. Valitse
Tekniset tiedot.
Lisätietoja laitteen hävittämisestä saat paikallisilta
jäteviranomaisilta.
Navigator III -laitteen huoltaminen
Navigator III sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka
voivat vahingoittua kovista iskuista tai kovasta
tärinästä. Vältä Navigator III:n pudottamista ja
käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
Älä säilytä Navigator III -laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa (kuten auton takakontissa), koska
laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
Navigator III on valmistettu erittäin korkealaatuisista
materiaaleista eikä se vaadi muuta kunnossapitoa kuin
puhdistamista. Puhdista laitteen ulkopinta kankaalla,
joka on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella. Pyyhi
kuivaksi. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja
liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
Kosketusnäytön huoltaminen
Kosketusnäyttöä on tarkoitus koskettaa sormella.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä, koska näyttö voi vahingoittua.
Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää myös
kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä koskaan tee
niin ajamisen aikana.
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla
nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta.
Kostuta liina nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö
varovasti.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas27
Liite
Valinnainen kaukosäädin
Asenna kaukosäätimeen kaksi AAA-paristoa. Suuntaa
kaukosäädin kohti Navigator III:n etupuolella
vasemmalla olevaa infrapunaikkunaa.
(Zoom) In — kartan lähentäminen.
(Zoom) Out — kartan loitontaminen.
Menu — päävalikon
avaaminen. Voit näyttää
päävalikon, Työkalut -valikon
ja Asetuks. -valikon vuorotellen
painamalla tätä painiketta
toistuvasti.
Map — kartan
avaaminen. Tätä painelemalla
voidaan siirtyä kartan sekä
Ajotietokone - ja
Kompassi -sivun välillä.
Back — siirtää takaisin
edelliselle sivulle tai peruuttaa
syötetyn tiedon.
Speak — ilmoittaa seuraavan
käännöksen tai GPS-laitteen
tilan.
Nasta — korostaa valintoja ja liikuttaa kartan
osoitinta. Tee valinta painamalla sisään.
Sivu ▲ ▼ — luettelojen ja sivujen vierittäminen.
IN
OUT
ZOOM
MENU
MAP
BACK
SPEAK
PAGE
1
VOL
ABC
2
GHI
4
JKL
5
MNO
6
PQRS
TUV
8
WXYZ
7
0
28
DEF
3
9
Vol + - — lisää ja vähentää äänenvoimakkuutta.
Aakkosnumeeriset näppäimet — numeroiden
syöttäminen. Voit kirjoittaa kirjaimia painamalla
näppäintä toistuvasti.
HUOMAUTUS: Älä säilytä alkaliparistoja
kaukosäätimessä pitkiä aikoja. Voit vähentää paristojen
vuotoriskiä paristolokerossa poistamalla paristot, kun
säilytät kaukosäädintä käyttämättömänä yli kuuden
kuukauden ajan.
Tärkeää tietoa
KARTTATIETOA: Yksi Garminin tavoitteista on
tarjota asiakkailleen mahdollisimman täydellisiä
ja täsmällisiä karttatietoja kohtuulliseen hintaan.
Käytössämme on sekä julkishallinnon että yksityisiä
tietolähteitä, jotka on ilmoitettu asiakkaille toimitetuissa
oppaissa ja tekijänoikeusmerkinnöissä. Lähes kaikissa
tietolähteissä on joitakin vääriä tai puutteellisia tietoja.
Joistakin maista ei ole saatavissa täydellisiä ja tarkkoja
karttatietoja, tai ne ovat erittäin kalliita.
VAROITUS: Tuote, sen pakkaus ja osat sisältävät
kemikaaleja, jotka voivat Kalifornian osavaltion
tietojen mukaan aiheuttaa syöpää, syntymävikoja tai
lapsettomuutta. Tämä huomautus on Kalifornian 65.
lakiehdotuksen mukainen. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/prop65.
Hg - tuotteen sisällä olevat lamput
saattavat sisältää elohopeaa. Ne on
hävitettävä tai kierrätettävä
paikallisten lakien mukaisesti.
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
edellyttää tiettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätystä.
Lisätietoja säädöksen vaikutuksesta tähän tuotteeseen on
osoitteessa www.erecycle.org.
Yhdysvaltain viestintäkomission
(FCC) sääntöjenmukaisuus
Järjestelmä noudattaa FCC:n luokan B digitaalisten
laitteiden KOTI- TAI TOIMISTOKÄYTÖN
häiriörajoituksia koskevia osan 15 sääntöjä. Rajoituksilla
pyritään parantamaan suojausta haitalliselta säteilyltä
asuinalueilla. Rajoitukset ovat ulkotilavaatimuksia
tiukemmat.
Laitetta koskevat seuraavat käyttösäännöt: (1) laite
ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä, ja (2) laitteen on
hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa säteily, mukaan
lukien säteily, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista
energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden
mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä
radioliikenteeseen. Minkään asennuksen häiriöttömyyttä
ei kuitenkaan voida taata. Jos tämä laitteisto aiheuttaa
haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottimiin,
mikä voidaan todeta sammuttamalla ja käynnistämällä
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Liite
laite uudestaan, käyttäjän on yritettävä korjata
häiriötilanne yhdellä seuraavista tavoista:
•
•
•
•
Suuntaa tai aseta vastaanottoantenni uudelleen.
Vie laite kauemmaksi vastaanottimesta.
Kytke laite eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
Käänny asiantuntevan radio-/TV-mekaanikon
puoleen.
Järjestelmässä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
Korjaustoimia saa tehdä ainoastaan Garminhuoltokeskuksen henkilökunta. Valtuuttamattomat
korjaukset tai muutokset voivat johtaa pysyvään
laitevaurioon ja mitätöivät takuun ja luvan käyttää tätä
järjestelmää osan 15 sääntöjen mukaisesti.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ Navigator III -laitetta
HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden
tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto)
suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin
käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama.
Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne,
järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto
pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä
lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan
muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Industry Canada sääntöjenmukaisuus
Luokan I radiolaitteet ovat Industry Canada Standard
RSS-210 -säädöksen mukaisia. Luokan II radiolaitteet
ovat Industry Canada Standard RSS-310 -säädöksen
mukaisia.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä Navigator III tuote
on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten
ja muiden määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen
sivulta osoitteessa: www.garmin.com/products/
bmwNavigatorIII. Valitse Manuals ja Declaration of
Conformity.
Tämä Navigator III -laitteen käyttöoppaan
suomenkielinen versio (englanninkielisen
käyttöoppaan Garmin-osanumero on 190-00743-00,
versio A) toimitetaan mukavuuden edistämiseksi.
Tarvittaessa voit käyttää englanninkielisen
käyttöoppaan uusinta versiota Navigator III -laitteen
käyttämiseen.
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas29
Navigator III:n vianmääritys
Navigator III:n vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaihsu/vastaus
Navigator III ei löydä
satelliittisignaaleja.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa kestää muutamia minuutteja. Mene avoimelle paikalle, pois autotallien ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä. Pysäytä ajoneuvo ja aseta Navigator III paikkaan, josta on hyvä näkyvyys taivaalle. Mene avoimelle paikalle, pois autotallien ja
korkeiden rakennusten lähettyviltä. Vasemmassa yläkulmassa
olevat palkit kuvaavat satelliittisignaalin voimakkuutta. Saat lisätietoja
GPS-signaaleista koskettamalla pylväitä.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Kalibroi näyttö. Paina MENU-painiketta. Valitse kaukosäätimellä (tarvittaessa) Asetuks. > Näyttö > Kalibroi kosketusnäyttö. Noudata
näytön ohjeita.
Kaukosäädin ei toimi.
HUOMAUTUS: Kaukosäädin
sisältyy valinnaisena joihinkin
Navigator III -paketteihin.
Kaukosäädin ei toimi, kun laite on laajennetussa moottoripyörätelakassa. Voit käyttää Navigator III -laitetta sen painikkeilla ja telineen
painikkeilla sekä kosketusnäytön avulla, kun laite on telakassa. Tarkista, että kaukosäätimessä on kaksi AAA-paristoa. Tarkista paristojen
navat (+ ja -). Vaihda paristot. Suuntaa kaukosäätimen etuosa Navigator III -laitteen etupuolen infrapunaporttiin.
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Haluan nollata Navigator III
-laitteen.
Katkaise Navigator III:n virta ja kytke se uudelleen. Paina Navigator III -laitteen etupuolen FIND-painiketta käynnistyksen aikana. Paina FINDpainiketta, kunnes näyttöön tulee kysymys Haluatko varmasti poistaa kaikki käyttäjätiedot?. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Myös suosikit ja aiemmin löydetyt paikat poistetaan.
Bluetooth-laite ei saa yhteyttä
Navigator III -laitteeseen.
Katkaise laitteesta ja Navigator III -laitteesta virta. Kytke niihin virta uudelleen. Jos olet jo yhdistänyt laitteen, sen pitäisi muodostaa yhteys
Navigator III -laitteeseen automaattisesti. Jos se ei onnistu, yhdistä laite manuaalisesti sivun 15 ohjeiden mukaan. 30
BMW Motorrad Navigator III -käyttöopas
Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe.
© 2007 Copyright by:
BMW Motorrad, D-80788 München und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften.
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck 05.07
Ref. Br. 01 29 7 698 123
Part Number 190-00743-37 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising