Garmin | BMW Motorrad Navigator III | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator III Gebruikershandleiding

Garmin BMW Motorrad Navigator III Gebruikershandleiding
BMW Motorrad Navigator III
gebruikrshandleiding
Teile und
Zubehör
© 2007 Copyright: BMW Motorrad en Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Dit product werd voor u ontwikkeld door BMW Motorrad in samenwerking met Garmin Ltd. Als u vragen hebt over dit product, neem dan contact op met uw BMW Motorrad dealer of
direct met BMW Motorrad. We hopen dat u van uw BMW Motorrad Navigator III geniet.
BMW Motorrad, D-80788 München; Internetadres: www.bmw-motorrad.com
Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel. +1.913.397.8200 of +1.800.800.1020 Fax. +1.913.397.8282
Garmin (Europe) Ltd., Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tel.:+44 (0) 870.8501241 (buiten het Verenigd Koninkrijk) of 0808.2380000
(binnen het Verenigd Koninkrijk). Fax. +44/0870.8501251
Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. +886/2.2642.9199 Fax. +886/2.2642.9099
Alle rechten voorbehouden. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, mag geen enkel deel van deze handleiding worden gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen, verspreid,
gedownload of opgeslagen op welk opslagmedium of voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij dezen verlenen wij toestemming
om één enkele kopie van deze handleiding en van de revisies daarvan ter inzage te downloaden op een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium, en om één kopie van deze
handleiding of de herzieningen daarvan af te drukken, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze kennisgeving betreffende het
copyright bevat, en met het voorbehoud dat alle niet-geautoriseerde commerciële distributie van deze handleiding of de herzieningen daarvan ten strengste verboden is.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. BMW Motorrad behoudt zicht het recht voor om zijn producten te wijzigen of te verbeteren en om
wijzigingen aan de inhoud daarvan aan te brengen zonder daarom verplicht te zijn om personen of organisaties van die wijzigingen of verbeteringen in kennis te stellen. Updates en nadere
informatie over de toepassing en het gebruik van dit product vindt u op de BMW Motorrad website.
Garmin® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. City Navigator™,
MyGarmin™ en Garmin TourGuide™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo’s is een licentie verkregen. Google™ en
Google Earth™ zijn handelsmerken van Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Overige handelsmerken en merknamen zijn
het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Mei 2007
Onderdeelnummer 190-00743-35 herziene versie A
Waarschuwingen
Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot
een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
De BMW Motorrad Navigator III mag enkel worden aangebracht op BMW-motorfietsen
met houders die door BMW Motorrad zijn goedgekeurd.
Bij gebruik in of op andere voertuigen is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van
de eigenaar/gebruiker van de BMW Motorrad Navigator om het apparaat zodanig aan te
brengen en te beveiligen dat deze de besturingmechanismen van het voertuig en het zicht
van de bestuurder op de rijweg niet belemmert (zie diagram). Het door BMW Motorrad
geleverde montagemateriaal is niet gegarandeerd tegen aanrijdingsschade of de gevolgen
daarvan.
Niet monteren waar
Niet los op het
het gezichtsveld van
dashboard van het
de bestuurder wordt
voertuig plaatsen.
geblokkeerd.
Niet bevestigen in een ruimte waar een airbag zich moet kunnen
ontvouwen.
Draai de veiligheidsschroef bovenop de motorfietsmontage aan alvorens met de BMW
Motorcycle Navigator III te rijden. Als de schroef niet wordt aangedraaid, kan het
apparaat uit de montage vallen, wat tot verwondingen, materiële schade en beschadiging
van het apparaat kan leiden.
Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om het
voertuig op veilige wijze te besturen, te allen tijde volledig meester te blijven van alle
rijcondities en niet afgeleid te worden door de BMW Motorrad Navigator III ten koste
van een veilig rijgedrag. Het is niet veilig om de bedieningsknoppen van de BMW
Motorrad Navigator III te gebruiken terwijl u rijdt of het motorrijwiel bestuurt. Als de
bestuurder van een met een BMW Motorrad Navigator III uitgerust voertuig nalaat zijn
volle aandacht te wijden aan het besturen van het voertuig en de wegcondities terwijl
het voertuig in beweging is, kan dit leiden tot een ongeval met materiële schade en
verwondingen.
Het gebruik van de BMW Motorrad Navigator III ontslaat de bestuurder geenszins van
diens eigen verantwoordelijkheden. De geldende verkeersvoorschriften moeten altijd
in acht worden genomen. U dient zich te allen tijde bewust te zijn van de geldende
verkeerssituatie. Het is belangrijker om het wegverkeer te observeren dan naar het
display te kijken. Als de huidige verkeerssituatie en de informatie van de BMW Motorrad
Navigator III met elkaar in strijd zijn, hebben de geldende verkeersvoorschriften en de
huidige verkeerssituatie altijd voorrang op de informatie die door de BMW Motorrad
Navigator III wordt verstrekt.
Om redenen van wegveiligheid dient u de details in de Navigator III in te voeren voordat
u de reis begint of terwijl de motorfiets stilstaat. Kijk alleen naar het scherm als de
verkeerssituatie dit toelaat; het is belangrijker het wegverkeer te observeren en de handen
op het stuur te houden. Stop anders op een geschikte plaats en bekijk het display terwijl
de motorfiets stilstaat.
Gebruik de BMW Motorrad Navigator III op eigen risico. Om de kans op een onveilige
werking te verminderen, dient u alle aspecten van deze naslaggids zorgvuldig door te
nemen en te begrijpen, en dient u zich door middel van de simulatormodus grondig te
oefenen in het veilige gebruik van het systeem voordat u het systeem in de praktijk gaat
gebruiken. Tijdens het feitelijke gebruik dienen de aanwijzingen van de BMW Motorrad
Navigator III zorgvuldig te worden vergeleken met alle beschikbare navigatiebronnen,
inclusief de informatie van andere NAVAIDs, oriëntatiepunten, kaarten enz. Los om
veiligheidsredenen alle discrepanties op voordat u de navigatie voortzet.
De BMW Motorrad Navigator III is uitgerust met een veilige modus waarmee de
veiligheid van de bestuurder wordt verhoogd. Deze functie is standaard ingeschakeld.
Wanneer het voertuig rijdt, worden in de Veilige modus bepaalde functies uitgeschakeld
die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.
Voorwoord
Voorwoord
Contactinformatie
Neem in de Verenigde Staten contact op met
Garmin Product Support op telefoonnummer
+1 913/397.8200 of 800/800.1020, van maandag
t/m vrijdag, 8.00 tot 17.00 uur Central Time, als
uw problemen ondervindt met uw BMW Motorrad
Navigator III of als u vragen hebt. Product Support
is per e-mail bereikbaar via
BMWNavigatorUSA@garmin.com. Neem in
Europa contact op met Garmin (Europe) Ltd. op
telefoonnummer +44 (0)870.8501241 (buiten
het VK) of 0808 2380000 (alleen VK).
Serienummer
Noteer het serienummer (het 8-cijferige nummer
achterop het apparaat) indien u de Navigator III wilt
laten repareren of extra kaarten wilt aanschaffen.
__ __ __ __ __ __ __ __
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
myGarmin™
Ga naar http://my.garmin.com voor de nieuwste
services voor uw Garmin-producten.
Op de myGarmin-website kunt u het volgende doen:
• Uw Garmin-eenheid registreren.
• Optionele kaarten ontgrendelen.
Kijk regelmatig op myGarmin voor de nieuwste
Garmin-productservices.
Informatie over Google Earth™
Ga naar http://earth.google.com om de toepassing
Google Earth te downloaden. Als u Google Earth
op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u in
MapSource® opgeslagen waypoints, tracks en routes
weergeven. Selecteer in het menu Beeld Weergeven
in Google Earth.
Inhoudsopgave
Voorwoord.............................................1
Opzoeken en wegwezen.......................3
Waarheen..............................................5
Mijn locaties..........................................7
De kaart gebruiken..............................10
Routes maken en bewerken................12
Het tracklogboek gebruiken.................14
Draadloze Bluetooth-technologie
gebruiken........................................15
Verkeersinformatie..............................18
De Navigator III aanpassen.................19
Appendix.............................................25
Problemen met de Navigator III
oplossen.........................................30
Voorwoord
De Navigator III in vogelvlucht
IR-venster
(richt de optionele
afstandsbediening naar
hier)
Houdervergrendeling (duw omlaag en haal vervolgens
de veiligheidsschroef aan alvorens te rijden)
➎
➋
➋
Mini-USBconnector
➍
➐
➊
Beschermhuls
➌
➏
Voedingskabelconnector
MCX-connector
(voor optionele
afstandsantenne)
➊
Audiocontact
Lichtsensor
Aanraakscherm
Aan/uit-schakelaar
Voorkant van Navigator III (in bevestiging)
Find
�
opent het menu Zoek. Druk twee keer als
u naar huis wilt gaan. Houd deze toets ingedrukt
om de lijst Recente vondst te openen.
MENU
�
opent het hoofdmenu. Druk
herhaaldelijk hierop om door het hoofdmenu
en de menu’s Extra en Instellingen te bladeren.
Houd deze toets ingedrukt om het menu Routes
te openen.
➌
➍
MAP
�
opent de kaart. Druk herhaaldelijk hierop
om door de pagina’s Kaart, Tripcomputer en
Kompas te bladeren.
SPEAKgeeft
�
gesproken aanwijzingen weer.
Houd deze toets ingedrukt om het volume bij te
stellen.
Achterkant van Navigator III (buiten
bevestiging)
➎ �IN/OUT zoomt in en uit op de kaart, en
selecteert toetsen en opties. Houd deze toets
ingedrukt om door de lijsten met meerdere
pagina’s te bladeren.
➏� ENTER bevestigt een gemarkeerde selectie.
➐ �ESC sluit een menu of venster af.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Opzoeken en wegwezen
Opzoeken en wegwezen
Zodra u de Navigator III inschakelt, begint het apparaat met het zoeken naar GPS-satellietsignalen. De eerste keer duurt het even voor het apparaat de signalen
ontvangt. Stop uw voertuig en plaats de Navigator III waar deze een onbelemmerd zicht op de hemel heeft om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De balken
in de linkerbovenhoek geven de satellietsterkte aan. Raak de staafjes aan om meer informatie over de GPS-signalen te bekijken.
Een restaurant zoeken
➊ Tik op Waarheen.
➋ Tik op Eten, Hotel.
➌ Tik op Eten & drinken.
➍ Tik op een categorie voor eten.
➎ Tik op een locatie.
➏ Tik op Ga naar.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Opzoeken en wegwezen
Uw route volgen
Tijdens uw reis leidt de Navigator III u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen en
instructies boven in de kaartpagina. Als u van de
oorspronkelijke route afwijkt, dan herberekent de
Navigator III de route en krijgt u nieuwe instructies
voor de route.
Volg de pijlen. Uw route wordt
aangegeven met een lila lijn.
Uw bestemming wordt
aangegeven met een geruite vlag..
Uw route stoppen
Druk op de toets MENU en tik vervolgens op
Stoppen > Ja.
Een �omweg toevoegen aan een route
Druk op de toets MENU en tik vervolgens op
Omrijden.
1 kilometer, 5 kilometer of 10 kilometer: selecteer
de afstand van de omweg. Als bijvoorbeeld door een
bord op de weg wordt aangegeven dat de volgende
3 kilometer van de weg zijn afgesloten, tikt u op
5 kilometer. De Navigator III berekent vervolgens
uw route voor de volgende 5 kilometer.
Omrijden over weg(en) in route: selecteer wegen
die u wilt vermijden in uw route. Als de op- of afrit
van de snelweg bijvoorbeeld is gesloten, selecteert
u deze in de lijst met wegen. De Navigator III
berekent uw route opnieuw en vermijdt daarbij de
oprit of afrit.
Omrijden bij verkeersmelding op route: als u een
FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt,
kunt u omrijden om verkeerssituaties te vermijden.
Verwijder alle omrijden: tik op deze optie als
u alle ingevoerde omrijdingen voor de route wilt
verwijderen.
Tips voor de Navigator III
• Raak het scherm aan met uw vinger om objecten
te selecteren. U kunt de Navigator III tevens met
behulp van de toetsen aan de voorzijde van het
apparaat of op de optionele afstandsbediening
bedienen.
• Tik op Terug om naar het vorige scherm te gaan.
• Tik op
en
om alle items in een lijst
weer te geven.
• Als er een toetsenbord op het scherm wordt
weergegeven, typt u de naam of de cijfers met
behulp van uw vinger in. Tik op om een
spatie te typen. Tik op
om cijfers of
speciale tekens in te voeren. Tik op
om het toetsenbord voor diakritische tekens te
gebruiken. Tik op
om het laatst ingevoerde
teken te verwijderen.
• U kunt andere gebieden op de kaart weergeven
door deze aan te raken en uw vinger over het
scherm te bewegen. Zie pagina 10.
• Tik op Volume in het hoofdmenu om het volume
aan te passen.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Waarheen
Waarheen
Menu Zoek
Druk op FIND of tik in het hoofdmenu op
Waarheen.
die u onlangs in de lijst met zoekresultaten hebt
geselecteerd.
Zoek op kaart: met de kaart kunt u de gewenste
locatie zoeken. Dit kan handig zijn als u weet waar
de locatie is, maar de naam niet weet.
Naar huis: voor het maken van een route naar uw
thuislocatie. Zie pagina 7 om uw thuislocatie in te
stellen.
Zoekresultaten
Adres: voer het huisnummer en de straatnaam in
om een specifiek adres te zoeken.
Eten, hotel: voor het zoeken naar locaties zoals
restaurants, scholen en ziekenhuizen.
Straten & steden: voor het zoeken naar een plaats
(stadscentrum), straat, kruising of afslag.
Extra’s: voor het zoeken naar eigen nuttige punten
of Garmin TourGuide™ POI’s die zich op de
Navigator III bevinden. Zie pagina 26 voor meer
informatie.
Mijn locaties: voor het opslaan van uw favoriete
locaties. U kunt bijvoorbeeld het hotel opslaan waar
u tijdens uw vakantie verblijft.
Recente vondst: voor het zoeken naar de locaties
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
De Navigator III sorteert de lijst met
zoekresultaten op afstand van uw huidige locatie;
de dichtstbijzijnde locaties worden het eerst
weergegeven.
Locaties zoeken in een andere
omgeving
1. Tik in de lijst met zoekresultaten op Nabij.
2. Selecteer een van de zoekopties.
De locaties in de buurt van de door u
geselecteerde optie worden weergegeven.
Uw zoekopdracht verkleinen
1. Tik in de lijst met zoekresultaten op Spel.
2. Voer de naam gedeeltelijk in en tik op
Klaar.
Recent gevonden locaties
De 50 meest recent gevonden locaties worden
opgeslagen in Recente vondst.
1. Tik op Waarheen > Recente vondst.
2. Selecteer een locatie in de lijst.
Tik op Categorie om op een specifieke categorie te
sorteren, zoals Eten, hotels.
Waarheen
Informatiepagina
Een adres �zoeken
1 Tik op Waarheen > Adres.
Tik op Ga naar als u een route naar deze locatie
wilt maken. Tik op Geavanceerd om andere opties
weer te geven voor deze locatie:
• Invoegen in huidige route: deze locatie
toevoegen als volgende stopplaats (punt) in uw
route.
• Kies telefoonnummer: voor het plaatsen van
een oproep naar deze locatie als uw telefoon met
Bluetooth®-technologie is aangesloten. Zie de
pagina’s 15–17.
• Toevoegen als favoriet: deze locatie toevoegen
aan uw favorieten. Zie pagina 7 voor meer
informatie.
• Zoek nabij punt: zoek een locatie in de
omgeving van deze locatie.
• Zoek op kaart: voor het weergeven van deze
locatie op de kaart.
2. Tik op een land of provincie. Tik op Zoek
in alle steden of Selecteer plaatsnaam/
postcode.
3. Voer de plaats of de postcode in en tik op
Klaar.
4. Selecteer de plaats of de postcode.
5. Voer indien nodig de rest van het adres in
en tik op Klaar.
6. Selecteer het adres, indien nodig.
7. Tik op Ga naar.
Tip: Zoeken naar een plaats, straat, kruising of
afslag is net zo makkelijk als zoeken naar een
adres. Tik op Waarheen > Straten & plaatsen.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Mijn locaties
Mijn locaties
Locaties opslaan
Steeds als u de informatiepagina van een locatie
weergeeft, kunt u deze locatie opslaan als een
favoriet.
1. Tik op Uitgebreid.
Uw huidige locatie opslaan
2. Selecteer een optie.
Tik op
Bekijk kaart. U kunt ook op de
toets MAP aan de voorzijde van de Navigator III
drukken.
1. Raak een willekeurige plaats op de kaart
aan.
2. Tik op Bewaar als favoriet om uw huidige
locatie op te slaan.
3. Tik op Bew. thuis.
2. Tik op Toevoegen als favoriet.
Een thuislocatie instellen
1. Tik op Waarheen > Naar huis.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Druk tweemaal op de toets FIND om een route naar
uw thuislocatie te maken. Verwijder de thuislocatie
eerst om deze te wijzigen (zie pagina 8 voor meer
informatie). Stel deze met behulp van bovenstaande
instructies opnieuw in.
Mijn locaties
Opgeslagen locaties zoeken
4. Tik op Wijzig.
Tik in het hoofdmenu op Waarheen >
Mijn locaties > Favorieten.
1. Tik op Extra > Mijn gegevens >
Favorieten > Wis Favorieten.
Opgeslagen locaties bewerken
1. Tik op Extra > Mijn gegevens >
Favorieten.
2. Tik op Wijzig/bekijk favorieten.
3. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
Een opgeslagen locatie
verwijderen
5. Selecteer de optie die u wilt bewerken.
Naam: voer een nieuwe naam in voor de locatie
met het toetsenbord op het scherm.
Locatie: bewerk de locatie van de opgeslagen
locatie; u kunt de kaart gebruiken of nieuwe
coördinaten invoeren met het toetsenbord.
Hoogte: voer de hoogte in van de opgeslagen
locatie.
Categorie: wijs deze locatie toe aan een
categorie; tik op
om de categorieën weer
te geven.
Symbool: selecteer een symbool dat u voor deze
locatie op de kaart wilt weergeven.
2. Selecteer een optie:
Op selectie: tik op elke locatie en verwijder
deze een voor een.
Op categorie: selecteer een categorie om alle
locaties te verwijderen die zijn toegewezen aan
die categorie.
Wis alles: verwijder alle opgeslagen locaties uit
uw favorieten.
3. Tik op een opgeslagen locatie.
4. Tik op Wis.
Favorieten delen
U kunt favorieten, routes en tracks delen met andere
gebruikers van Navigator III die gebruikmaken
van Bluetooth-technologie. Geef eerst de unieke
gebruiksvriendelijke naam op. Tik op Instellingen >
Bluetooth > Apparaatnaam.
1. Tik op Extra > Mijn gegevens >
Favorieten > Verzend Favorieten met
Bluetooth. De Navigator III zoekt naar
andere Bluetooth-apparaten.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Mijn locaties
2. Selecteer de andere Navigator III.
2. Voer de coördinaten in en tik op Volgende.
3. Tik op Ga naar.
Door de kaart bladeren voor
coördinaten
1. Tik op Waarheen > Mijn locaties >
Coördinaten > Zoek op kaart.
3. Tik op Favorieten. Er wordt een bericht
weergegeven waarin wordt bevestigd dat
de favorieten zijn overgebracht.
Coördinaten opslaan
Als u de exacte geografische coördinaten van
uw reisbestemming kent, kunt u de Navigator III
gebruiken om naar een willekeurige locatie te
navigeren met behulp van de coördinaten van de
breedte- en lengtegraad.
1. Tik op Waarheen > Mijn locaties >
Coördinaten > Voer positie in.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
2. Tik op de locatie op de kaart en tik
vervolgens op Bewaar als favoriet.
3. Tik op Ga naar.
Opmerking: Zie pagina 21 om de
instellingen van het positieformaat en de
kaartdatum te wijzigen.
De kaart gebruiken
De kaart gebruiken
Tik in het hoofdmenu op Bekijk kaart of druk op
de toets MAP om de kaart te openen. Tik op een
gebied op de kaart om meer informatie weer te
geven (zie hieronder). Uw huidige locatie wordt
aangegeven door het positiepictogram .
Als u een route aflegt,
kunt u op de tekstbalk
tikken om de
lijst met afslagen te
openen.
Tik op de kaart om
een 2-D-kaart weer
te geven en door de
kaart te bladeren.
Tik hierop als u de
tripcomputer wilt openen.
10
Bladeren door kaart
In het hoofdmenu tikt u op Bekijk kaart. U kunt
ook op Waarheen > Zoek op kaart tikken.
Tips voor het bladeren door de
kaart
• Raak de kaart aan en sleep om andere delen
van de kaart te bekijken.
• Tik op de pictogrammen
en
of druk
op de toetsen IN/OUT om in/uit te zoomen.
• Tik op een willekeurig voorwerp op de
kaart. Er verschijnt een pijltje dat het door u
geselecteerde voorwerp aanwijst.
• Tik op Herzien om de informatiepagina voor
de locatie te openen; voor meer informatie
raadpleegt u pagina 6.
• Tik op Opslaan als favoriet om de locatie
die op de kaart wordt aangewezen, op te
slaan als een favoriet.
• Tik op Terug als u wilt terugkeren naar het
vorige scherm.
Tripcomputer
De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en
biedt handige statistieken over uw rit.
Selecteer het veld�� Snelheid of Aankomsttijd op de
kaart of druk herhaaldelijk op MAP. Of tik vanuit
het hoofdmenu op Extra > Tripcomputer.
Richting
Snelheid
Afstand tot uw
eindbestemming
Afstandteller
Tik op Reset Trip als u alle informatie op de
tripcomputer opnieuw wilt instellen. Tik op Reset
max. om de maximumsnelheid opnieuw in te
stellen.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
De kaart gebruiken
Afslagenlijst
De lijst met afslagen biedt stapsgewijze
instructies voor de complete route, evenals
aankomstinformatie. Tik tijdens het navigeren op
de tekstbalk op de kaart om de lijst met afslagen
te openen. Of raak vanuit het hoofdmenu Extra >
Afslagenlijst aan. De volgende afslag op uw route
staat boven aan de lijst.
De pagina Kompas
Druk herhaaldelijk op de toets MAP om de pagina
Kompas te bekijken. Of tik op Extra > Kompas.
Insect-indicator
(geeft de richting aan die u moet
aanhouden om op de route te blijven)
Pagina GPS Info
Tik op de balkjes voor de signaalsterkte linksboven
in het scherm om de pagina GPS Info weer te geven.
Of tik op Extra > GPS Info.
Vogelvlucht
Balken voor signaalsterkte
van satelliet
Richting van deze
Instructies voor afslagen
afslag
Positie-aanwijzer
(geeft uw reisrichting aan)
Afstand tot deze afslag
Druk op een afslag om deze op een kaart weer te
geven (de pagina Volgende afslag). Tik op Bekijk
allen om alle afslagen in de route weer te geven.
Tik op Wijzig route aan om deze route te bewerken.
Zie pagina 13 voor meer informatie.
Wanneer u in beweging bent, geeft het draaiende
kompas de richting weer waarin u zich beweegt.
De positie-aanwijzer geeft uw richting aan.
Als het pijltje omhoog wijst, gaat u direct naar de
bestemming. Als het pijltje in een andere richting
wijst, draai in de richting van het pijltje tot het
omhoog wijst en ga door in die richting.
U ziet nu van welke satellieten u signalen ontvangt.
De signaalsterktebalken voor de satelliet geven
de signaalsterkte van elk satellietsignaal aan.
Een effen balkje geeft aan dat uw Navigator III een
sterk signaal van een GPS-satelliet ontvangt en dat
deze satelliet klaar is voor gebruik. Ga voor meer
informatie over GPS naar
www.garmin.com/aboutGPS. Zie pagina 19 voor
meer informatie over de GPS-instellingen.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III11
Routes maken en bewerken
Routes maken en bewerken
Een ��������
nieuwe opgeslagen route maken
U kunt maximaal 50 routes opslaan. Tik vanuit het hoofdmenu op Extra > Mijn gegevens > Routes. TIP: Houd de toets MENU ingedrukt om het menu Routes te
openen.
op Nieuwe opgeslagen route
➊ Tik
maken.
op een optie en vervolgens op
➋ Tik
Volgende. Selecteer het startpunt.
Als u een stop wilt toevoegen, tikt u op Ja en
uw voorkeuren voor
➍ vervolgens
➎ Selecteer
tikt u op Volgende. Selecteer het
sortering en routeberekening en tik op
punt.
12
Volgende.
op een optie en vervolgens op
➌ Tik
Volgende. Selecteer het eindpunt.
➏ Tik op Voltooien.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Routes maken en bewerken
Een opgeslagen route bewerken
1. Tik op Extra > Mijn gegevens > Routes >
Wijzig/bekijk routes.
2. Tik op de route die u wilt bewerken.
3. Tik op Wijzig.
4. Selecteer een optie:
Hernoem: voer een nieuwe naam in voor de route
met het toetsenbord op het scherm.
Wijzig/bekijk punten: met deze optie kunt u
specifieke routepunten toevoegen, schikken,
verwijderen, opnieuw sorteren en herzien. Tik voor
de kortste route op Auto sorteren. Tik op Opnieuw
sorteren om een punt op de route naar boven of
beneden te verplaatsen. Tik op Klaar als u klaar
bent.
Wijzig voorkeur: wijzig de berekeningsvoorkeur
in Kortere tijd, Kortere afstand of Niet via de weg.
Zie pagina 22.
Verwijder route: verwijder deze route.
Meerdere bestemmingen aan een
actieve route toevoegen�
U kunt meerdere bestemmingen (ook via-punten,
tussenliggende punten of stops genoemd) aan uw
huidige route toevoegen of deze bewerken.
1. Tik vanuit de pagina Afslagenlijst op Wijzig
route > Wijzig/bekijk punten.
Navigeren door een opgeslagen
route
Tik op Extra > Mijn gegevens > Routes >
Navigeer opgeslagen route. Tik op de route
waardoor u wilt navigeren.
De route opnieuw berekenen
Tik op Extra > Mijn gegevens > Routes >
Herberekenen route.
Alle opgeslagen routes
verwijderen
Tik op Extra > Mijn gegevens > Routes > Wis alle
opgeslagen routes.
2. Tik op Voeg toe.
3. Tik op de plaats waar u het punt wilt
toevoegen.
4. Tik op een optie en selecteer vervolgens
het punt.
5. Voeg de gewenste punten toe. Tik op
Gereed als u klaar bent.
Routes delen
U kunt routes delen met andere gebruikers van
Navigator III die gebruikmaken van Bluetoothtechnologie. Zie voor meer informatie Favorieten
delen op pagina 8.
De actieve route opslaan
Tik op Extra > Mijn gegevens > Routes >
Actieve route opslaan.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III13
Het tracklogboek gebruiken
Het tracklogboek gebruiken
Tijdens uw reis maakt de Navigator III een
tracklogboek van uw verplaatsing. Tik op Extra >
Mijn gegevens > Tracklog.
Actief log: hiermee wijzigt u de instellingen die de
Navigator III gebruikt voor het bijhouden van het
tracklogboek.
• Opslagmodus: hiermee schakelt u de
tracklogboekrecorder in of uit.
• Percentage in gebruik: voor de weergave in
procenten van de huidige capaciteit van het
tracklogboek. Als u het tracklogboek wilt wissen,
tikt u op Percentage in gebruik > Ja > OK.
• Kaart weergave: geeft het tracklogboek
automatisch weer op de kaart of op het
opgegeven zoomniveau. De track wordt op de
kaart weergegeven in de vorm van een paarse
stippellijn.
• Resolutie: neemt trackpunten automatisch op
of op basis van de afstand of tijd die u opgeeft.
Tik op Afstand of Tijd en vervolgens op
Volgende om een specifieke afstand of tijd op
te geven. Voer een afstand of tijd in en tik op
Klaar.
• Bewaar actief log: bewaart uw huidige
tracklogboek. Voer een tracknaam in en tik op
Klaar.
14
Opgeslagen logs: toont de tracklogboeken die
u op de Navigator III hebt opgeslagen. U kunt
tracklogboeken bekijken en verwijderen. Bij het
opslaan van tracklogboeken worden belangrijke
punten gebruikt om een gecomprimeerde en
nauwkeurige weergave van uw track te behouden.
Verzend Tracks met Bluetooth: draag
tracklogboeken over aan andere gebruikers van
de Navigator III met behulp van de Bluetoothtechnologie. Zie voor meer informatie Favorieten
delen op pagina 8.
Het afstandlogboek gebruiken
U kunt vier verschillende afstandlogboeken
bijhouden van uw reizen. Tik op Extra >
Mijn gegevens > Kilometerteller.
Naam: hier geeft u een nieuwe naam op.
Afstand: voor het opnieuw instellen van het
afstandlogboek.
Actief: met deze functie activeert of inactiveert u
het logboek.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Draadloze Bluetooth-technologie gebruiken
Draadloze Bluetooth®technologie gebruiken
Met de draadloze Bluetooth®-technologie kunt u de
Navigator III als handsfree-apparaat aansluiten op
uw mobiele telefoon en de draadloze headset/helm.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth om te zien of
uw apparaten met Bluetooth-technologie compatibel
zijn met de Navigator III.
Vereisten voor handsfree-gebruik
van de telefoon
U moet zowel de telefoon als uw helm/headset
koppelen aan de Navigator III als u de telefoon
handsfree wilt gebruiken. Op de helm/headset
kunt u ook navigatie-aanwijzingen ontvangen.
Apparaten koppelen
Voordat u een apparaat met draadloze Bluetoothtechnologie in combinatie met de Navigator III kunt
gebruiken, dient u de apparaten eerst aan elkaar te
koppelen (verbinden).
Een telefoon koppelen:
1. Druk op de toets MENU.
2. Tik op Instellingen > Bluetooth > Beheer
verbindingen.
3. Tik op Ja als u nog nooit een telefoon
aan uw Navigator III hebt gekoppeld.
Tik op Apparaat toevoegen als u reeds
een telefoon aan uw Navigator III hebt
gekoppeld en een ander wilt toevoegen.
4. Stel uw telefoon in op de modus Vind me,
Ontdekbaar of Zichtbaar. Tik op OK op de
Navigator III.
5. Tik op uw telefoon in de lijst.
6. Tik op uw telefoon als deze in de lijst staat.
Als dit niet het geval is, tikt u op Andere
GSM’s.
7. Voer, wanneer dit wordt gevraagd, de
pincode van de Navigator III (1234) in op
uw telefoon.
Herhaal de stappen 1 t/m 5 om andere apparaten
zoals een headset of helm aan de Navigator III te
koppelen. Voer indien nodig de pincode van de
headset of de helm in op de Navigator III.
Nadat u apparaten aan de Navigator III hebt
gekoppeld, worden zij automatisch aan de
Navigator III gekoppeld wanneer u de Navigator
III de volgende keer aanzet. Als de apparaten niet
automatisch aan de Navigator III worden gekoppeld,
kunt u deze handmatig koppelen.
Uw apparaat handmatig aan de Navigator III
koppelen:
1. Druk op de toets MENU.
2. Tik op GSM.
3. Tik op Ja.
4. Tik op het apparaat dat u wilt koppelen en
tik vervolgens op Verbinden.
Handsfree-telefoonfuncties
Nadat uw apparaten met Bluetooth-technologie
aan de Navigator III zijn gekoppeld, kunt u de
Navigator III gebruiken om te bellen en om
oproepen te ontvangen. Raak in het hoofdmenu
GSM aan. Gebruik het menu GSM om te bellen
en uw oproepgeschiedenis te bekijken. Als u een
headset/helm met Bluetooth-technologie gebruikt,
kunt u gewoon in de microfoon van de helm praten
en via het oorstuk van de helm luisteren.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III15
Draadloze Bluetooth-technologie gebruiken
Uw Telefoonboek gebruiken
Opmerking: U kunt alleen de
handsfree-functies gebruiken die door
uw telefoon worden ondersteund. U kunt
bijvoorbeeld de functie spraakgestuurd
kiezen niet gebruiken als uw telefoon geen
spraakcode ondersteunt.
Batterijniveau en signaalsterkte
van de telefoon
Elke keer dat uw telefoon aan de Navigator III
wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek
automatisch overgebracht naar de Navigator III.
Op deze wijze staat elke wijziging in het
telefoonboek van uw telefoon in uw Navigator III
als u deze de volgende keer gebruikt.
Het menu In gesprek gebruiken
Tik tijdens een gesprek op
gesprek te openen.
om het menu In
Opmerking: Nadat uw telefoon
aan de Navigator III is gekoppeld, kan
het een paar minuten duren voordat het
telefoonboek beschikbaar is.
1. Tik op GSM > Telefoonboek.
Een oproep beantwoorden
Als u een oproep ontvangt, wordt een venster
met het telefoonnummer of de naam van de
contactpersoon weergegeven. Tik op Antwoord om
de oproep te beantwoorden of op Negeer om het
belgeluid te laten ophouden.
16
Met het menu In gesprek kunt u een oproep
beëindigen, naar de handset van uw telefoon
overbrengen en overschakelen naar een
binnenkomend wisselgesprek. Tik op Toetsenbord
om cijfers voor geautomatiseerde telefoonfuncties,
zoals voicemail, in te voeren.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek om
dit te bellen.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Draadloze Bluetooth-technologie gebruiken
Nummers bellen
1. Tik op GSM> Kies nummer.
2. Voer het nummer in en raak Kies aan.
Oproepen plaatsen met behulp van
Spraakkeuze
1. Tik op GSM > Spraakkeuze.
2. Zeg de naam van de persoon die u wilt
bellen.
Opmerking: Mogelijk moet u uw
telefoon „trainen” in het herkennen van
uw gesproken aanwijzingen. Als dit nodig
blijkt, kunt u met behulp van de Navigator
III de procedure doorlopen. Raadpleeg
indien nodig de gebruikershandleiding van
uw telefoon.
POI’s bellen
Sommige speciale punten (POI’s) zijn aan
telefoonnummers gekoppeld. U kunt een oproep
naar deze POI’s plaatsen.
1. Tik op GSM > Eten, Hotel.
2. Zoek de locatie die u wilt bellen.
3. Tik op Kies.
Uw ontvangen oproepen bekijken
Elke keer dat u uw telefoon aan de Navigator
III koppelt, worden uw ontvangen oproepen
automatisch naar de Navigator III overgebracht.
1. Tik op GSM > Ontvangen oproepen.
2. Tik op een categorie (Gemist, Gekozen,
of Ontvangen) om de betreffende
oproepen te bekijken. De oproepen zijn
in chronologische volgorde geplaatst; de
meest recente oproep staat boven aan de
lijst.
3. Tik op een van de telefoonnummers in de
lijst om dit te bellen.
Naar huis bellen
U kunt POI’s ook bellen met het menu Zoek
(Waarheen). Als u de locatie hebt gevonden
die u wilt bellen, tikt u op Geavanceerd >
Kies telefoonnummer.
Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar
huis kunt bellen met uw Navigator III.
1. Tik op de menupagina op GSM > Bel thuis.
2. Voer het telefoonnummer in en tik
vervolgens op Bewaar.
3. Tik op Kies. De Navigator III belt nu uw
telefoonnummer thuis.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III17
Verkeersinformatie
Verkeersinformatie�
Met een optionele Garmin FM TMC
(Traffic Message Channel)-ontvanger voor
verkeersinformatie kunt u verkeersinformatie op uw
Navigator III bekijken. Ga naar
www.garmin.com/traffic voor meer informatie
over de FM-ontvanger voor verkeersinformatie,
aanbieders van FM-verkeersabonnementen en de
betreffende steden.
Opmerking: Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de verkeersinformatie. De ontvanger
voor verkeersinformatie ontvangt
signalen van de verzender van de
verkeersinformatie en geeft deze
informatie weer op uw Navigator III.
Verkeer op uw route
Op de kaart wordt
of
weergegeven
wanneer er files op uw route zijn. Het getal in
het icoontje geeft de vertraging in minuten weer.
De vertraging wordt automatisch doorberekend in
de aankomsttijd die op de kaart wordt weergegeven.
Tik op
of
voor meer informatie.
Verkeerskaart: geeft verkeersproblemen op uw
huidige route weer.
Kleurcodering
Verkeerssymbool
Verkeer in uw omgeving
Tik vanuit het hoofdmenu op Extra > Verkeersinfo.
Tik op een item voor de weergave van details. Tik
op Nabij om verkeer op een andere locatie weer te
geven.
18
Groen = laag; er is een normale
verkeersstroom.
Geel = matig; er is langzaam rijdend .
verkeer.
Rood = hoog; er is sprake van stilstaand
verkeer.
Amerikaans
Geeft aan
Internationaal
Wegomstandigheden
Wegwerkzaamheden
Weg gesloten
Langzaam verkeer
Ongeluk
De FM-ontvanger voor
verkeersinformatie aansluiten
Sluit de kabel van de FM-ontvanger voor
verkeersinformatie aan op de mini-USB-connector
aan de achterkant van de Navigator III onder de
weerkap.
Verkeerscodes- en symbolen
Probleem
Verkeer op uw route vermijden:
Tik op de kaart op
of op
>
verkeersproblemen > Omrijden. Zie pagina 23 voor
verkeersinstellingen.
Informatie
Een abonnement toevoegen
Tik op Instellingen > Verkeersinfo >
Abonnementen > Abonnement toevoegen.
Volg de instructies op het scherm.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
De Navigator III aanpassen
De Navigator III aanpassen
Volume
Tik in het hoofdmenu op Volume of houd gewoon
de toets SPEAK ingedrukt. Tik op
en op
om het volume van de luidspreker te regelen.
Tik op Demp of houd de toets SPEAK ingedrukt
om het uitgeschakelde geluid van de Navigator III
opnieuw in te schakelen.
Tik op Instellingen om de pagina voor de
geluidsinstellingen te openen; zie pagina 20.
Tik op Geavanceerd om het geluidsniveau van de
gesproken aanwijzingen aan de andere audio-uitvoer
aan te passen.
Algemene instellingen
Tik vanuit het hoofdmenu op Instellingen >
Algemeen.
GPS
Tik op de pagina met GPS-informatie op
Instellingen > Algemeen > GPS of op de knop
GPS-instellingen.
Gebruik binnenshuis: tik op Ja om de GPSontvanger uit te schakelen en het apparaat
binnenshuis te gebruiken.
Stel positie in: als u Gebruik binnenshuis
hebt geselecteerd, kunt u een locatie op de kaart
aanwijzen als uw huidige locatie (positie). Tik op
OK nadat u uw locatie hebt geselecteerd.
WAAS/EGNOS: schakel WAAS/EGNOS uit of
in. Wide Area Augmentation System (WAAS) en
Euro Geostationary Navigation Overlay Service
(EGNOS) zijn systemen van satellieten en
grondstations die GPS-signaalcorrecties bieden.
Ga voor meer informatie over WAAS en EGNOS
naar www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Taal
Tik op Instellingen > Algemeen > Taal.
Spreektaal: hiermee wijzigt u de taal waarin alle
gesproken aanwijzingen en berichten worden
weergegeven. Tik op de spraak die u wilt horen en
vervolgens op OK. Tik op Wis en op OK om deze
taal van uw Navigator III te verwijderen.
U hebt bij de Navigator III de keuze uit twee
verschillende soorten spraak: tekst bij spraak en
vooraf opgenomen. Talen die worden vermeld
met „TTS” behoren tot text-to-speech-spraak
(TTS). De text-to-speech-spraak „leest” en
„spreekt” woorden die worden weergegeven op
de Navigator III. De spraak heeft een uitgebreide
woordenschat en de straatnamen worden genoemd
als u een afslag nadert. Een taal waar geen „TTS”
aan is gekoppeld is vooraf opgenomen spraak.
De woordenschat is beperkt en de namen van
locaties of straten worden niet genoemd.
OPMERKING: Als u de taal van de
spraak wijzigt, dient u de Navigator III
opnieuw te starten om deze wijziging door
te voeren.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III19
De Navigator III aanpassen
Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de teksttaal op
het scherm. Als u de taal van de tekst wijzigt, blijft
de taal van de kaartgegevens of door de gebruiker
ingevoerde gegevens ongewijzigd.
Spreeksnelheid: hiermee selecteert u de snelheid
van de gesproken aanwijzingen.
Toetsenbord
Tik op Instellingen > Algemeen > Toetsenbord.
Invoertype: selecteer voor het toetsenbord de
optie Uitsluitend Engels of West Europees om
diakritische tekens te gebruiken.
Type invoer: hiermee selecteert u het door u
gewenste uiterlijk van het toetsenbord. Selecteer
bijvoorbeeld Groot om grotere toetsen weer te
geven als u handschoenen draagt.
Geluid
Tik op Instellingen > Algemeen > Audio.
Aanwijzingen: schakel de gesproken aanwijzingen
in of selecteer Alleen Speak toets voor
spraakbegeleiding alleen wanneer u de toets Speak
indrukt.
Waarschuwingstoon: hiermee schakelt u de toon
die u hoort voor een spraakaanwijzing in of uit.
20
Touchscreen toon: met deze functie schakelt u de
toon die u hoort als u het aanraakscherm aanraakt
in of uit.
Toetstoon: hiermee schakelt u de toon die u hoort
als u een toets indrukt in of uit.
Snelheid afhankelijk volume: hiermee selecteert u
hoeveel het volume moet toenemen in verhouding
tot de snelheidstoename. Met Laag neemt het
volume enigszins toe; met Hoog neemt het volume
het meest toe. Deze functie is erg nuttig als u op de
snelweg rijdt en het geluid van de wind toeneemt.
Waarschuwingszones
Tik op Instellingen > Algemeen >
Waarschuwingszones. Met deze functie stelt u de
visuele en audiowaarschuwingen voor eigen nuttige
punten in die u op de Navigator III hebt geladen.
Meer informatie over eigen nuttige punten vindt u
op pagina 26.
Gesproken waarschuwing: hiermee schakelt u
de waarschuwingen in of uit die hoorbaar worden
weergegeven wanneer u een aangepaste POI nadert.
Zichtbare melding: met deze functie schakelt u de
waarschuwingen die zichtbaar worden weergegeven
wanneer u een aangepaste POI nadert in of uit.
Voortdurende melding: hiermee selecteert u welke
waarschuwingen u continu wilt laten weergeven.
Garmin TourGuide
Tik op Instellingen > Algemeen > TourGuide.
Als u een GPS-geleide audiotour van derden op uw
Navigator III hebt geladen, kunt u met Auto Play de
gehele tour horen zoals deze is samengesteld.
Door Op verzoek te selecteren wordt het
luidsprekerpictogram
op de kaart weergegeven
als tijdens het afleggen van uw route informatie
beschikbaar is en met Uit schakelt u de functies
voor geleide audiotours uit. Zie pagina 26 voor
meer informatie over het laden van POI-bestanden
op uw Navigator III.
Tijd
Tik op Instellingen > Algemeen > Tijd.
Tijdzone: selecteer uw tijdzone of een nabijgelegen
plaats. Tik op Ingesteld om de tijd handmatig in te
stellen. Tik op OK nadat u de tijd hebt ingesteld.
Tik op Toon tijdzones om terug te gaan naar de lijst
met tijdzones/steden.
Tijdweergave: selecteer de indeling voor 12 of
24 uur.
Zomertijd: selecteer Automatisch, Ja, or Nee.
Met de instelling Automatisch laat u de zomer- en
wintertijd automatisch ingaan, gebaseerd op uw
tijdzone.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
De Navigator III aanpassen
Maateenheden
Tik op Instellingen > Algemeen > Eenheden.
Met deze functie wijzigt u alle maateenheden in
Landmijlen or Metrisch. Ingesteld kunt u voor
de weergave van allerlei soorten eenheden, zoals
afstand, snelheid en temperatuur, kiezen tussen
metrisch of landmijlen.
Veilige modus
Tik op Instellingen > Algemeen > Veilige modus.
Schakel de veilige modus in of uit. Hiermee
schakelt u alle functies van de eenheid uit of in die
veel aandacht vragen en u tijdens het rijden kunnen
afleiden. Bijvoorbeeld, wanneer de modus Veilig
aan staat, kunt u geen locatie zoeken terwijl het
voertuig in beweging is.
Coördinaten
Tik op Instellingen > Algemeen > Coördinaten.
Positieformaat: hiermee kunt u het uiterlijk van de
coördinaten aanpassen. Uw huidige positie wordt op
de GPS in de vorm van coördinaten weergegeven.
Omdat verschillende kaartsoorten verschillende
positie-indelingen gebruiken, kunt u in de Navigator
III het correcte coördinatensysteem kiezen voor de
kaartsoort die u gebruikt.
Kaartdatum: selecteer de kaartdatum die uw
Navigator III moet gebruiken. Stel, als u een route
volgt en de GPS-coördinaten met een kaart of ander
referentiemateriaal vergelijkt, de kaartdatum in uw
Navigator III in op dezelfde datum als de kaart die u
gebruikt voor de meest nauwkeurige navigatie.
Kaartinstellingen
Tik op Instellingen > Kaart.
Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op
de kaart worden weergegeven. Als er meer details
worden weergegeven, verloopt het opnieuw tekenen
van de kaart langzamer.
Oriëntatie: wijzig het perspectief van de kaart.
• 2D Noord boven: de kaart wordt weergegeven in
twee dimensies (2D) met het noorden boven.
• 2D Koers boven: de kaart wordt weergegeven
in 2 dimensies (2D) met uw reisrichting aan de
bovenzijde van het scherm.
• 3D Koers boven: de kaart wordt weergegeven
in 3 dimensies (3D), met uw reisrichting
aan de bovenzijde van het scherm. Dit is de
standaardkaartweergave.
Kleurenmodus: selecteer Dag voor een heldere
achtergrond. Selecteer Nacht voor een zwarte
achtergrond. Selecteer Automatisch om afhankelijk
van het tijdstip automatisch tussen de twee opties te
schakelen.
Auto zoom: hiermee schakelt u de automatische
zoom op de kaart in of uit voor een optimale
weergave. U kunt ook een maximale autozoomafstand opgeven.
Routekleur: met deze functie kiest u de kleur van
de routelijn.
Dim wegen: voor het dimmen van wegen die
niet op uw route liggen. Selecteer Nooit of Bij
routebegeleiding.
Kaart datavelden: hiermee past u de grootte en
inhoud van de gegevensvelden aan die worden
weergegeven op de kaart. Selecteer Geen om
de gegevensvelden te verwijderen zodat u de
kaart beter kunt zien. Selecteer Breed om de
gegevensvelden groter te maken; de velden nemen
meer ruimte op de kaart in beslag. Selecteer Smal
om de gegevensvelden smaller te maken zodat u
de kaart beter kunt zien. Zie pagina 24 voor meer
informatie.
Afmeting tekst: hiermee past u de grootte van de
tekst bij items op de kaart aan, zoals spoorwegen
en straten.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III21
De Navigator III aanpassen
Zoomniveau detail: met deze functie kunt u
aangeven welke kaartitems worden weergegeven op
de verschillende zoomniveaus. Voor ieder item op
de kaart kunt u Uit, Automatisch selecteren, of een
maximale zoomafstand instellen.
Opmerking: Hoe meer details,
hoe meer tijd nodig is om de kaart te
verversen.
Detailkaarten: hoe meer details, hoe meer tijd
nodig is om de kaart te verversen.
Navigatie-instellingen
1. Tik op Instellingen > Navigatie >
Voertuig.
2. Selecteer het voertuigtype dat u wilt
aanpassen.
3. Tik op Wijzig instellingen.
22
Voorkeur: met deze functie selecteert u uw
voorkeur voor routeberekeningen.
• Kortere tijd: routes die met deze functie worden
berekend, worden sneller worden afgelegd maar
zijn mogelijk langer.
• Kortere afstand: routes die met deze functie
worden berekend, zijn korter maar worden
mogelijk minder snel afgelegd.
• Niet via de weg: maakt een route in een rechte
lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.
Dit kan nuttig zijn in gebieden die niet op de
gedetailleerde kaarten worden weergegeven of
waar geen wegen zijn.
Vraag voorkeur: hiermee selecteert u of de eenheid
elke keer moet vragen naar uw voorkeur wanneer
het een route berekent.
Volgende afslag scherm: hiermee schakelt u het
pop-upvenster met de melding voor een volgende
afslag in of uit. Met Automatisch wordt het venster
geopend als u de afslag nadert.
Van-route herberekening: hiermee stelt u de
manier in waarop de eenheid reageert wanneer u
van de route afwijkt. U kunt hier het bericht „buiten
route, herberekening” uitschakelen.
Continue auto-herberekenen: de continue
automatische routebepaling stelt uw Navigator III
in staat om continu een betere route naar uw
bestemming te zoeken. Dit kan nuttig zijn bij
verkeersongevallen of in geval van wegenwerken op
de huidige route.
Te vermijden instelling: hiermee stelt u in hoe
het apparaat reageert op wegentypen, verkeer,
en aangepaste en te vermijden routes. U kunt
bijvoorbeeld voordat u een vakantieroute invoert
belangrijke wegen op Niet vermijden, secundaire
wegen Prefereren en tolwegen op Vermijden
instellen.
Instellen van gebieden of wegen die
moeten worden vermeden:
1. Tik in het menu Te vermijden instelling op
Ingestelde te vermijden > Voeg nieuw te
vermijden gebied toe of Voeg nieuwe te
vermijden weg toe.
2. Tik op de eerste hoek en vervolgens op
Volgende.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
De Navigator III aanpassen
3. Tik op de tweede hoek en vervolgens op
Volgende.
4. Tik op Klaar.
Verkeersinformatie-instellingen
Tik op Instellingen > Verkeersinfo.
Provider: selecteer welke provider u wilt gebruiken
of selecteer Automatisch als u een FM-ontvanger
voor verkeersinformatie hebt aangesloten. Tik op
Geavanceerd om de lijst met providers te wissen en
providers te zoeken.
Abonnementen: tik, als u een FM-ontvanger voor
verkeersinformatie hebt aangesloten, op FM TMC
abonnementen om uw abonnementen weer te
geven. Tik op het abonnement om de vervaldatum
weer te geven. Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/fmtraffic.
Symbolen: selecteer Noord-Amerikaanse
of
internationale
verkeerspictogrammen.
Gesproken waarschuwing: hiermee schakelt u de
geluiden die u hoort bij bepaalde verkeerssituaties
in of uit.
Vermijd verkeer: selecteer Ja als u
verkeerssituaties wilt vermijden bij het genereren
van een route. U kunt alsnog door verkeer worden
geleid als dit de best beschikbare route is of als er
geen alternatieve wegen zijn.
Scherminstellingen
Tik op Instellingen > Scherm.
Helderheid: selecteer Handmatig en
of op
tik vervolgens op Volgende. Tik op
om de helderheid respectievelijk te verlagen
of te verhogen. Selecteer Automatisch voor
automatische aanpassing van de helderheid met
behulp van de lichtsensor.
Kalibreer Touchscreen: u kunt het aanraakscherm
kalibreren als u denkt dat dit niet naar behoren
reageert. Volg de instructies op het scherm. Gebruik
de afstandsbediening om indien nodig toegang tot
deze pagina te krijgen.
Aanraakscherm: hiermee schakelt u het
aanraakscherm in en uit. Gebruik de toetsen van het
apparaat of de optionele afstandsbediening om de
Navigator III te bedienen als het aanraakscherm is
uitgeschakeld.
Bluetooth-instellingen
Tik op Instellingen > Bluetooth.
Beheer verbindingen: hiermee beheert u de
verbindingen met apparaten die de draadloze
Bluetooth-technologie gebruiken. Tik op een
apparaat om er verbinding mee te maken of de
verbinding te verbreken, of om het apparaat uit
het geheugen van de Navigator III te verwijderen.
Tik op Apparaat toevoegen om apparaten met
Bluetooth-technologie in de omgeving te zoeken.
Zie de pagina’s 15–17 voor meer informatie.
Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetoothtechnologie in of uit.
Apparaatnaam: geef uw Navigator III een naam.
Deze naam wordt gebruikt wanneer u verbinding
maakt met Bluetooth-apparaten.
Apparaatinformatie (Over)
Tik op Instellingen > Over. Tik op een item voor
meer informatie.
De instellingen herstellen
Als u de oorspronkelijke instellingen van de eenheid
opnieuw wilt instellen, tikt u op Instellingen >
Herstel standaardinstellingen > Ja.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III23
De Navigator III aanpassen
Aanpassen van de kaart gegevensvelden
U kunt de informatie aanpassen die in de gegevensvelden op de kaart verschijnt. Tik vanuit het hoofdmenu op Instellingen > Kaart > Kaart datavelden.
op Breed of Smal. Tik op
➊ Tik
Volgende.
op het gegevensveld dat u
het type gegevens dat in
➋ Tik
➌ Selecteer
wilt aanpassen.
dit veld moet verschijnen.
1/2, 2/2, 1/3?
op
en op
om de
➍ Tik
veldlayout te wijzigen. Tik op
OK.
24
dit voor elk gegevensveld
op Volgende. Herhaal dit
➎ Herhaal
➏ Tik
dat wordt weergegeven bij het
voor elk gegevensveld dat niet
volgen van een route.
wordt weergegeven bij het
volgen van een route.
1/2 geeft aan dat dit uw
eerste keus is uit twee
keuzemogelijkheden
voor de layout van
het gegevensveld. 2/2
betekent dat dit uw tweede
keus is. Sommige typen
gegevensvelden bieden u
drie keuzemogelijkheden,
maar andere geven u slechts
één optie.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Appendix
Appendix
De Navigator III in uw auto
gebruiken
Uw Navigator III van de motorfiets
verwijderen:
1. Gebruik de veiligheidsschroevendraaier
om de schroef bovenop de
houdervergrendeling los te zetten.
2. Til de houdervergrendeling op tot hij klikt.
3. Verwijder de Navigator III uit de houder.
4. Schuif de stekker naar links om de
voedingskabel los te koppelen.
De Navigator III op de antisliphouder
bevestigen:
1. Plaats de stekker op één lijn met de
aansluiting en schuif de stekker naar rechts
totdat deze volledig op zijn plaats zit.
2. Draai de sluithendel op het voetstuk naar
links (open).
3. Schuif de onderkant van de Navigator III op
het voetstuk totdat deze vastklikt.
4. Draai de sluithendel naar rechts (gesloten).
5. Sluit de voedingskabel aan op een
beschikbare stroomvoorziening op uw
voertuig.
6. Plaats de kabel zodanig dat deze de
besturing van het voertuig niet belemmert.
Aansluiten op uw computer
Opmerking: Sluit de USB-kabel
niet op uw computer aan voordat u
de USB-stuurprogramma’s vanaf de
bijgeleverde dvd-rom op uw computer
hebt geïnstalleerd.
Sluit uw Navigator III aan op uw computer met de
meegeleverde USB-kabel om software bij te werken
en extra kaarten of eigen nuttige punten te laden.
Stap 1: ���������������
installeer de
USB-stuurprogramma’s
Plaats de dvd-rom in het dvd-rom-station van uw
computer voordat u de USB-kabel op uw computer
aansluit.
Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren als de
dvd-rom niet automatisch wordt uitgevoerd. Typ de
letter van uw dvd-rom-station, gevolgd door „setup”
(voorbeeld: „D:\setup”). Druk vervolgens op Enter.
Volg de instructies op het scherm.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III25
Appendix
Sta 2: sluit de voedingskabel aan
Sluit de meegeleverde voedingskabel aan op
de voedingsconnector aan de achterkant van de
Navigator III. Sluit het andere einde van de kabel
aan op een stopcontact.
Stap 3: sluit de USB-kabel aan�
Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de
Navigator III op uw computer aan te sluiten.
Gebruik de USB-kabel ook voor het bijwerken van
de Navigator III-software of het laden van extra
kaarten.
De Navigator III op uw computer
aansluiten:
1. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel
aan op de aansluiting aan de achterkant
van het apparaat.
2. Sluit het bredere uiteinde van de .
USB-kabel aan op een beschikbare .
USB-poort op uw computer.
26
Software en kaartgegevens
bijwerken
1. Installeer de USB-stuurprogramma’s met
behulp van de meegeleverde dvd-rom.
Zie de vorige pagina.
2. Sluit de voedingskabel aan op de
voedingsconnector aan de achterkant van
de Navigator III. Schakel de Navigator III in.
3. Sluit de USB-kabel aan op de Navigator III
en de computer.
4. Ga naar www.garmin.com/products/
bmwNavigatorIII. Selecteer Updates and
Downloads.
5. Klik op Download naast de software van
de eenheid.
6. Lees de voorwaarden en ga ermee
akkoord. Klik op Download.
7. Selecteer Uitvoeren (of Open).
Uw software wordt bijgewerkt.
U kunt ook WebUpdater gebruiken voor het
bijwerken van de Navigator III-software. Ga naar
www.garmin.com/products/webupdater voor meer
informatie over WebUpdater.
Kijk op www.garmin.com/unlock/update.jsp of er
een update beschikbaar is voor uw kaartsoftware.
Open de menupagina om te zien welke
kaartversies op uw Navigator III zijn geladen.
Tik op Instellingen > Over > Detailkaarten.
Raadpleeg het Help-bestand van MapSource voor
meer informatie over het laden van kaarten op uw
Navigator III.
Extra’s laden
Uw Navigator III ondersteunt databases met eigen
nuttige punten (POI’s), inclusief Garmin TourGuide
POI’s, die verkrijgbaar zijn bij verschillende
bedrijven op internet. Bepaalde aangepaste
POI-databases bevatten waarschuwingsgegevens
voor bepaalde punten zoals beveiligingscamera’s en
schoolzones. Uw Navigator III kan u waarschuwen
als u een van deze punten nadert.
Gebruik na het downloaden van de POI database
(database met bezienswaardigheden) de Garmin
POI Loader om de POI’s (bezienswaardigheden)
in uw toestel te installeren. De POI Loader is
verkrijgbaar op
www.garmin.com/products/poiloader. Selecteer
Updates and Downloads. Raadpleeg het
Help-bestand van de POI Loader voor meer
informatie. Druk op F1 om het Help-bestand te
openen.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Appendix
Let op: Garmin is niet verantwoordelijk
voor de consequenties die het gebruik van
een aangepaste POI-database met zich
mee kan brengen, voor de nauwkeurigheid
van de flitspaal of andere aangepaste POIdatabases.
Eigen nuttige punten zoeken
Druk op de toets FIND en tik vervolgens op
Mijn locaties > Eigen nuttige punten om de Eigen
nuttige punten en de Garmin TourGuide POI’s op
uw Navigator III te bekijken.
Eigen nuttige punten verwijderen
Druk op de toets MENU om alle eigen
nuttige punten te verwijderen. Tik op Extra
> Mijn gegevens > Eigen nuttige punten >
Wis alles.
Technische specificaties
Grootte: 14,3 x 8,0 x 5,0 cm
Gewicht: 420 g
Behuizing: sterk; volledig afgedicht;
waterbestendig volgens IPX7*
Display: leesbaar in zonlicht, 17:9 WQVGA
TFT-kleurenscherm voor motorfietsen, met
aanraakscherm en automatische verduistering;
454 x 240 pixels.
Kaartopslag: voorgeprogrammeerd intern
geheugen
Temperatuur: -15° tot 70°C
Voeding
Voedingsbron: 12 VDC
Verbruik: maximaal 12 watts bij 13,8 VDC
12-volt adapter: AGC/3AG - 1,0 A
Optionele afstandsbediening: twee
AAA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen).
OPMERKING: De afstandsbediening is niet
waterdicht.
Neem contact op met uw gemeente voor informatie
over het afdanken van de eenheid.
Uw Navigator III onderhouden
De Navigator III bevat gevoelige elektronische
onderdelen die permanent kunnen worden
beschadigd als deze worden blootgesteld aan
overmatige schokken of trillingen. Om het risico
van schade aan de Navigator III te verminderen,
mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken
in omgevingen waar deze wordt blootgesteld aan
sterke schokken en trillingen.
auto) omdat deze hierdoor permanent kan worden
beschadigd.
De eenheid reinigen
De Navigator III is van hoogwaardige materialen
vervaardigd en er is geen ander onderhoud vereist
dan reiniging. Reinig de buitenkant met een doek
die is bevochtigd met een zacht schoonmaakmiddel.
Veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen
chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die
de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
Het aanraakscherm onderhouden
U dient het aanraakscherm met een vinger te
bedienen. Gebruik nooit een hard of scherp object
om het aanraakscherm te bedienen omdat het
scherm daardoor beschadigd kan raken. Hoewel
u het aanraakscherm ook kunt bedienen met een
PDA-stift, moet u dat nooit doen als u een voertuig
bestuurt.
Maak het aanraakscherm schoon met een zachte,
schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig
water, isopropylalcohol of lenzenvloeistof. Breng de
vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm
voorzichtig schoon.
Bewaar de eenheid niet op een plaats waar deze
langdurig aan extreme temperaturen kan worden
blootgesteld (bijvoorbeeld in de kofferbak van een
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III27
Appendix
Optionele afstandsbediening
Plaats twee AAA-batterijen in de afstandsbediening.
Richt de afstandsbediening naar het IR-venster
vooraan links op de Navigator III.
(Zoom) In: zoomt in op de kaart.
(Zoom) Out: zoomt uit op de kaart.
Menu: opent het hoofdmenu.
Druk herhaaldelijk hierop
om het hoofdmenu en de
menu’s Extra en Instellingen
te bekijken.
Map: opent de kaart. Druk
herhaaldelijk hierop om de
pagina’s Kaart, Tripcomputer
en Kompas te bekijken.
Back: hiermee keert
u terug naar de vorige
pagina of annuleert u de
gegevensinvoer.
Speak: kondigt de volgende
afslag aan of geeft de GPSstatus weer.
Clickstick: markeert opties en beweegt de
kaartwijzer. Indrukken om een selectie te maken.
Pagina ▲ ▼: met deze functie kunt u door lijsten
en pagina’s bladeren.
IN
OUT
ZOOM
MENU
MAP
BACK
SPEAK
PAGE
1
VOL
ABC
2
GHI
4
JKL
5
MNO
6
PQRS
TUV
8
WXYZ
7
0
28
DEF
3
9
Vol + - : verhoogt en verlaagt het volume.
Alfanumerieke toetsen: voor het invoeren van
cijfers. Druk herhaaldelijk op de toetsen om letters
in te voeren.
OPMERKING: Laat alkalinebatterijen niet
voor langere tijd in de afstandsbediening zitten.
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als
u deze langer dan zes maanden niet gebruikt om
lekkende batterijen in het batterijvak te voorkomen.
Belangrijke informatie
Informatie over de kaartgegevens: een
van Garmin’s doelstellingen is om klanten een zo volledig
en nauwkeurig mogelijke cartografie te leveren die voor
ons beschikbaar is tegen een redelijke prijs. We gebruiken
een combinatie van overheids- en privégegevensbronnen
die we kenbaar maken aan de klant in productliteratuur
en copyrightberichten. Vrijwel alle gegevensbronnen
bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid.
In sommige landen zijn volledige en nauwkeurige
kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar.
Waarschuwing: dit product, de verpakking
en de onderdelen ervan bevatten chemische stoffen
waarvan de staat Californië heeft vastgesteld dat deze
kanker, aangeboren afwijkingen bij baby’s en schade
aan voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Deze
waarschuwing wordt vermeld in overeenstemming met
Proposition 65 van Californië. Zie
www.garmin.com/prop65 voor meer informatie.
Hg - lamp(en) in dit product bevat(ten)
kwik en dient/dienen te worden
gerecycled of weggegooid volgens
plaatselijke, provinciale of landelijke
wet- en regelgeving.
De California Electronic Waste Recycling Act uit
2003 vereist recycling van bepaalde elektronische
componenten. Zie www.erecycle.org voor meer informatie
of deze wet op dit product van toepassing is.
Voldoen aan FCC-regelgeving
Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels over
storingsgevoeligheid voor digitale apparaten van Klasse B
voor thuisgebruik en zakelijk gebruik. Deze limieten zijn
opgesteld om een redelijkere bescherming te bieden tegen
schadelijke storing in een woonomgeving, en zijn strikter
dan eisen voor gebruik in de open lucht.
Bediening van het apparaat is onderworpen aan de
volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet
alle ontvangen storing accepteren, ook als dat ten koste
gaat van de werking van het apparaat.
Dit toestel is een bron van en maakt gebruik van
radiofrequentie-energie en kan die energie ook uitstralen,
en indien het toestel niet is geïnstalleerd en niet wordt
gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing,
kan het nadelige interferentie veroorzaken voor
radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een
bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie van
radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Appendix
gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen,
wordt u aangeraden de interferentie op te heffen door een
van de volgende maatregelen te nemen:
• Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op
een andere positie.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de
ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan
waarop de ontvanger is aangesloten.
• Roep de hulp in van een ervaren radio/tv-monteur.
Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker
gerepareerd kunnen worden. Alle reparaties dienen te
worden verricht door een erkende serviceafdeling van
Garmin. Reparaties en wijzigingen van het apparaat,
uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot blijvende
schade aan het apparaat, de garantie doen vervallen en
het recht dit apparaat te gebruiken conform de regels van
Deel 15, tenietdoen.
de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven
berusten bij Garmin.
U erkent dat de software het eigendom is van Garmin
en wordt beschermd door de copyrightwetten van
de Verenigde Staten van Amerika en internationale
copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de
structuur, ordening en code van de software waardevolle
handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de software in
de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim
van Garmin blijft. U verklaart dat u de software of
elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren,
wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse
engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of
afgeleide werken zult maken op basis van de software.
U verklaart dat u de software niet zult exporteren of
herexporteren naar landen die de exportwetten van de
Verenigde Staten van Amerika schenden.
Softwarelicentieovereenkomst
Hierbij verklaart Garmin dat de Navigator III voldoet
aan de essentiële vereisten en overige relevante
bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige
conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product
verwijzen we u naar de Garmin-website:
www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII.
Klik op Handleidingen en selecteer vervolgens
Conformiteitsverklaring.
DOOR DE Navigator III TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN
EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT
NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.
Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software
die is ingebouwd in dit apparaat (de „software”) in binaire,
uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van
dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en
Overeenstemming met Canadese
regelgeving
Radiocommunicatieapparaten van categorie I
voldoen aan de Industry Canada Standard RSS-210.
Radiocommunicatieapparaten van categorie II voldoen
aan de Industry Canada Standard RSS-310.
Conformiteitsverklaring
Deze Nederlandse versie van de Engelstalige
handleiding van de Navigator III (onderdeelnummer
190-00743-00, revisie A) wordt voor uw gemak
verschaft. Raadpleeg indien nodig de recentste versie
van de Engelstalige handleiding over de werking en
het gebruik van de Navigator III.
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III29
Problemen met de Navigator III oplossen
Problemen met de Navigator III oplossen
Probleem/vraag
Oplossing/antwoord
De Navigator III heeft geen
satellietsignaal nodig.
Het kan enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt. Ga naar een open plek buiten garages en uit de buurt van hoge
in de
gebouwen. Stop uw voertuig en plaats de Navigator III waar u een onbelemmerd zicht op de hemel hebt. De balken
linkerbovenhoek geven de satellietsterkte aan. Raak de staafjes aan om meer informatie over de GPS-signalen te bekijken.
Het aanraakscherm reageert
niet op mijn tikken.
Kalibreer het scherm. Druk op de toets MENU. Gebruik (indien noodzakelijk) de afstandsbediening om Instellingen > Scherm >
Kalibreer Touchscreen te selecteren. Volg de instructies op het scherm.
De afstandsbediening werkt
niet.
OPMERKING: In sommige
Navigator III-pakketten is de
afstandsbediening optioneel.
De afstandsbediening werkt niet als de Navigator III in de geavanceerde houder voor de motorfiets zit. Gebruik de toetsen op
het apparaat en de houder en het aanraakscherm om de Navigator III te bedienen als deze in de houder zit. Controleer of twee
AAA-batterijen zijn geplaatst. Controleer de polariteit van de batterijen (+ en -). Plaats nieuwe batterijen. Richt de voorkant van de
afstandsbediening naar de IR-poort aan de voorkant van de Navigator III.
Hoe wis ik al mijn
gebruikersgegevens?
Ik moet mijn Navigator III
opnieuw instellen.
Schakel de Navigator III uit en vervolgens weer aan. Houd tijdens het opstarten de toets FIND op de voorkant van de Navigator III
ingedrukt. Blijf de toets FIND ingedrukt houden totdat het bericht „Weet u zeker dat u alle gebruikersgegevens wilt wissen?” verschijnt.
Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen. Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Uw Favorieten en Recente vondst
worden ook gewist.
Ik kan mijn Bluetooth-apparaat
niet op de Navigator III
aansluiten.
Schakel het betreffende apparaat en de Navigator III uit. Schakel ze weer in. Als u het apparaat al hebt gekoppeld, zou het automatisch
verbinding met de Navigator III moeten maken. Als dit niet het geval is, dient u de procedure voor het handmatig verbinden van het
apparaat op pagina 15 te volgen.
30
Gebruikershandleiding BMW Motorrad Navigator III
Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe.
© 2007 Copyright by:
BMW Motorrad, D-80788 München und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften.
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck 05.07
Ref. Br. 01 29 7 698 123
Part Number 190-00743-35 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising