Garmin | BMW Motorrad Navigator IV | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator IV Brukerveiledning

Garmin BMW Motorrad Navigator IV Brukerveiledning
BMW-motorsykkel
Navigator
www.bmw-motorrad.com
brukerveiledning
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator
© 2009–2011 BMW Motorrad og Garmin Ltd., eller deres datterselskaper.
Dette produktet er utviklet for deg av BMW Motorrad sammen med Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, Internett-adresse: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen
til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik
elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. BMW Motorrad og Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre sine produkter og til å foreta endringer av
innholdet uten å være forpliktet til å underrette noen person eller organisasjon om nevnte endringer eller forbedringer. Du finner oppdateringer og ytterligere informasjon om
programmet og bruk av dette produktet på webområdet til BMW Motorrad.
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource®, TracBack® og TourGuide® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin
Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registrert varemerke for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–
2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Andre varemerker og varenavn
tilhører sine respektive eiere.
Januar 2011
Delenummer 190-01072-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Standarder for bruker­
veiledning for Navigator
IV-enheten
Når du blir bedt om å trykke på noe, bruker du
fingeren til å trykke på et element på skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at du må
trykke på flere elementer etter hverandre. Hvis
du for eksempel ser "trykk på Hvor skal du? >
Favoritter", trykker du på Hvor skal du? og
deretter på Favoritter.
Kontaktinformasjon:
Hvis du får problemer når du bruker BMW
Navigator IV, eller hvis du har spørsmål, kan
du i USA kontakte Garmins produktsupport på
telefon 913 397 8200 eller 800 800 1020. Du kan
også sende en e-post til produktstøtte på adressen
BMWNavigatorUSA@garmin.com.
I Europa kan du ta kontakt med BMW Motorradforhandleren eller Garmin (Europe) Ltd. på
+44 (0) 870 850 1241 (utenfor Storbritannia)
og 0808 238 0000 (i Storbritannia).
myGarmin™
Gå til http://my.garmin.com for å få tilgang til
de nyeste tjenestene for Garmin-produktene:
• Registrer Garmin-enheten.
• Abonner på elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon (se side 38).
• Lås opp valgfrie kart.
Tips og snarveier for
Navigator IV-enheten
• Trykk på og hold nede Tilbake for å komme
raskt tilbake til menysiden.
• Trykk på
og
for å se flere valg.
Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
• Sidene er forskjellige avhengig av
bruksmodusen og innstillingene.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
1
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon................................................. 1
Standarder for brukerveiled­ning for
Navigator IV-enheten....................................... 1
Tips og snarveier for Navigator IV-enheten........ 1
Kontaktinformasjon:............................................ 1
myGarmin™ ........................................................1
Komme i gang.............................................. 4
Navigator IV-enheten.......................................... 4
Se på motorsykkelbraketten............................... 5
Sette inn batteriet............................................... 5
Plassere Navigator IV-enheten i braketten......... 5
Montere Navigator IV-enheten i en bil................ 6
Konfigurere Navigator IV-enheten...................... 7
Innhenter satelitter.............................................. 7
Bruke menysiden................................................ 7
Bruke snarveier.................................................. 8
Finne bestemmelsesstedet................................. 9
Følge ruten.......................................................10
Justere volumet................................................ 10
Hvor skal du?..............................................11
Finne en adresse.............................................. 11
Søke i nærheten av en annen posisjon............ 11
Navigere til en annen by................................... 11
Kjør!-sidealternativer........................................ 12
2
Velge en rute....................................................12
Angi en Hjem-posisjon...................................... 12
Finne et sted ved å stave navnet . ................... 13
Finne steder som nylig er funnet...................... 13
Bruke Favoritter................................................ 14
Bruke bildenavigasjon...................................... 14
Bruke tillegg......................................................14
Finne et sted ved hjelp av kartet....................... 15
Angi koordinater............................................... 15
Bruke TracBack® . ............................................ 15
Bruke egendefinerte ruter........................ 16
Opprette en egendefinert rute.......................... 16
Redigere egendefinerte ruter............................ 16
Dele ruter..........................................................16
Bruke hovedsidene................................... 17
Kartside............................................................17
Side med manøverliste..................................... 17
Side for neste sving.......................................... 17
Side med oversikt over veikryss....................... 18
Tripcomputersiden............................................ 18
Bruke håndfritelefonering......................... 19
Pare enhetene..................................................19
Motta et anrop..................................................20
I en samtale .....................................................20
Telefonmeny.....................................................20
Bruke trafikkinformasjon.......................... 22
Trafikk...............................................................22
Motta trafikkinformasjon................................... 22
Trafikk i ditt område.......................................... 22
Fargekode for alvorlighets­grad......................... 22
Trafikk på din rute............................................. 23
Vise trafikkartet.................................................23
Bruke medieavspillerne............................ 24
Spille av musikk................................................ 24
Høre på lydbøker.............................................. 25
Behandle filer............................................. 26
Laste inn filer....................................................26
Støttede filtyper................................................26
Slette filer..........................................................26
Bruke verktøyene...................................... 27
Innstillinger.......................................................27
Hvor er jeg?......................................................27
Hjelp.................................................................27
Medieavspiller...................................................27
Bildeviser..........................................................27
Egendefinerte ruter........................................... 27
Mine data..........................................................28
Behandle triplogger.......................................... 28
Verdensur ........................................................29
Språkguide.......................................................29
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Introduksjon
Kalkulator . .......................................................30
Enhetskalkulator .............................................. 30
Tilpasse Navigator IV-enheten................. 31
Endre systeminnstillingene............................... 31
Endre navigasjonsinnstil­lingene....................... 31
Justere skjerminnstillingene............................. 32
Oppdatere tidsinnstillingene............................. 32
Angi språkene...................................................32
Endre kartinnstillingene.................................... 33
Endre kjøretøyikonet........................................ 33
Legge til sikkerhet............................................. 33
Vise abonnementsinformasjon for FM TMC
Traffic.............................................................34
Endre Bluetooth-teknologi­innstillinger.............. 34
Endre innstillingene for nærhetspunkter........... 35
Endre innstillingene for drivstoffmåler............... 35
Gjenopprette alle innstillinger........................... 35
Slette brukerdata.............................................. 35
Oppdatere programvaren................................. 37
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør........................ 38
Egendefinerte punkter av interesse.................. 38
Batteriinformasjon . .......................................... 39
Skifte batteri i Navigator IV-enheten................. 39
Lade Navigator IV-enheten............................... 39
Skifte sikringen i bilstrøm­adapteren (valgfri).... 40
Om GPS-satellittsignaler.................................. 40
Fjerne Navigator IV-enheten og brakettene...... 40
Ta vare på Navigator IV-enheten ..................... 40
Samsvarserklæring........................................... 41
Lisensavtale for programvare........................... 41
Spesifikasjoner.................................................42
Feilsøking.........................................................43
Indeks......................................................... 45
Tillegg......................................................... 36
Lydalternativer for Navigator IV-enheten.......... 36
Nullstille Navigator IV-enheten......................... 37
Kalibrere skjermen............................................ 37
Låse Navigator IV-enheten............................... 37
nüMaps Guarantee™ . ...................................... 37
Tilleggskart.......................................................37
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
3
Komme i gang
Komme i gang
Navigator IV-enheten
Mini-USB-kontakt
Av/på-knapp:
Trykk og hold nede for å slå Navigator IV-enheten av eller på.
Trykk raskt for å justere volumet og styrken på bakgrunnsbelysningen.
GPS-antenne
microSD™spor
Hodetelefoner/
lydutgang
(under gummihette)
Høyttaler
Mikrofon
Ekstern antennekontakt
(under gummihette)
Batterikontakter
Utløserknapp: Skyv
den og slipp for å åpne
batteridekselet
Merk: Hodetelefonkontakten kan ikke brukes når enheten står i holderen til
motorsykkelbraketten. Se tabellen lydalternativer på side 36.
4
Serienummer
(under batteriet)
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Komme i gang
Se på motorsykkelbraketten
Trykk på knappene på venstre side av
motorsykkelbraketten til Navigator IV-enheten
for å få rask tilgang til programvarefunksjonene.
Motorsykkelbraketten må være koblet til en
ekstern strømkilde for at knappene skal fungere.
Motorsykkelbraketten er ikke tilgjengelig i alle
konfigurasjoner.
➊
➋
➌
➊
Trykk for å zoome inn og ut på kartet,
eller for å velge en snarvei. Se side 8.
➋
Trykk for å veksle mellom kartsiden,
tripcomputeren og medieavspilleren. Hold
for å åpne innstillingene for lysstyrke.
➌
Trykk for å høre de gjeldende
instruksjonene (for eksempel "Sving
til venstre i Storgata"). Hold inne for
å åpne stillingene for volum.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Sette inn batteriet
dvarsel: Dette produktet inneholder et
A
lithiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du
går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes
for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
1. Finn lithiumbatteriet som fulgte med i
produktesken.
2. Skyv utløserknappen til batteridekselet på
baksiden av Navigator IV-enheten spretter
opp.
3. Finn metallkontaktene på enden av
lithiumionbatteriet.
MERK: Batteriet må alltid være satt inn når
Navigator IV-enheten er på.
Plassere Navigator IV-enheten
i braketten
1. Sett bunnen av Navigator IV-enheten i
holderen.
2. Vipp Navigator IV-enheten bakover til den
klikker på plass.
Motorsykkelbrakett
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene
på batteriet berører metallkontaktene
i batterirommet.
5. Sett på batteridekselet igjen.
5
Komme i gang
3. Hvis den er synlig, trykker du ned lokket på
sperren til den er flat og jevn med lokket på
Navigator IV-enheten og braketten, for å være
sikker på at enheten er sikret.
Lokket på sperren
Montere Navigator IV-enheten
i en bil
Bilbraketten følger med det valgfrie bilsettet.
1. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten
på høyre side av holderen.
Friksjonsbrakett
Brakettarm
Monteringssokkel
Utløserknapp
Holder
Utløserknapp
Strømkabel for bil
4. Skyv låsespaken inn i låst stilling.
5. Knepp fast holderen på svingarmen
til friksjonsbraketten.
Forsiktig: Før du kjører, må du sørge for at
lokket på sperren øverst på braketten ligger flatt,
og at enheten er sikret.
2. Plasser friksjonsbraketten på dashbordet.
3. Skyv brakettarmen inn i friksjonsbraketten.
MERK: Fjern Navigator IV-enheten fra motor­
sykkelbraketten før du kobler en batterilader til
motorsykkelen. Se side 40.
6. Sett bunnen av Navigator IV-enheten i
holderen.
6
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Komme i gang
7. Vipp Navigator IV-enheten bakover til den
klikker på plass.
Konfigurere Navigator IVenheten
Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er
koblet til og kjøretøyet er i gang. Hvis du må
slå på Navigator IV-enheten manuelt, trykker
du på av/på-knappen. Følg instruksjonene
på skjermen.
Innhenter satelitter
1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer
og vekk fra høye bygninger.
8. Sett den andre enden av strømkabelen for bil
i et uttak i bilen.
9. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa,
må du feste trafikkmottakerens antenne på
frontruten ved hjelp av sugekoppene.
Merk: Strømkabelen for bil må brukes til
å lade Navigator IV-enheten når enheten er
i bilbraketten.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
2. Stopp kjøretøyet, og slå på Navigator
IV-enheten.
Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
-linjene viser styrken
på GPS-satellittene. Når én linje er grønn,
har Navigator IV-enheten hentet inn satellitt­
signaler. Nå kan du velge et bestem­melsessted
og navigere dit.
Bruke menysiden
➊ ➋ ➌
➍
➐
➏
➎
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Trykk for å velge motorsykkel-,
scooter-, bil- eller fotgjengermodus.
➍
➎
Batteristatus.
➏
➐
➑
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
➒
➓
Trykk for å justere volumet.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
innstillingene.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet til en
kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å bruke verktøy som innstillinger,
Hvor er jeg?, Hjelp og ruter.
7
Komme i gang
Velge en bruksmodus
Endre bruksmodus
1. Trykk på bruksmodusikonet.
2. Velg en modus, og trykk på OK.
Motorsykkel
Scooter
Bil
Fotgjenger
Navigator IV-enheten har flere bruksmodi for
forskjellige transportmodi. Ruting og navigasjon
beregnes forskjellig basert på bruksmodusen.
Enveiskjørte gater behandles for eksempel
annerledes i gåmodus enn i kjøremodus.
Når du plasserer Navigator IV-enheten i en
brakett som ikke samsvarer med den gjeldende
bruksmodusen, spør Navigator IV-enheten deg
om du vil endre bruksmodus.
8
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene på
skjermen for å konfigurere innstillingene.
Bruke snarveier
Du kan velge snarveier for å rulle og zoome på
kartet, velge Kjør! og andre valg på Navigator
IV-enheten.
Når tegnene + og - vises på skjermen over eller
ved siden av en knapp, trykker du på eller
på motorsykkelbraketten for å velge det
alternativet.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Komme i gang
Finne bestemmelsesstedet
På Hvor skal du?-menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter adresser, byer og andre steder. Det detaljerte kartet som
er lastet på Navigator IV-enheten, inneholder millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Velg en kategori.
3. Velg en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!.
6. God tur!
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
9
Komme i gang
Følge ruten
Legge til et viapunkt
Ruten er merket med en magentafarget linje.
Underveis viser Navigator IV-enheten veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger,
piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på
kartet. Hjørnet øverst til venstre viser distansen
til den neste manøveren og hvilken fil du bør
være i for manøveren.
Du kan legge til et stopp (viapunkt) på ruten.
Navigator IV-enheten gir deg først anvisninger
til stoppet og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten,
beregner Navigator IV-enheten ruten på nytt
og gir nye kjøreanvisninger.
3. Trykk på Kjør!.
Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører
på hovedveier.
Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på ruten,
bør du redigere den aktive ruten. Se side 16.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på Meny >
Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge
til dette stoppet før bestemmelsesstedet.
Foreta en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du foreta
en omkjøring.
Stoppe ruten
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum. Trykk på
og for å justere hovedvolumet. Trykk
på Dempet for å dempe alle lydkilder, unntatt
telefonlyden.
Hvis du vil justere volumet for talemeldingene,
medieavspilleren og telefonen, trykker du på
Mikser. Juster lydnivåene etter behov. Trykk
på Gjenopp. for å gjenopprette de opprinnelige
lydnivåene.
MERK: Trykk på og slipp av/på-knappen for
raskt å få tilgang til innstillingene for volum og
lysstyrke.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
merk: Kartsiden kan variere avhengig av
stedet du har valgt.
10
Navigator IV-enheten prøver å få deg tilbake
til den opprinnelige ruten så raskt som mulig.
Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at Navigator IVenheten ikke beregner en omkjøring.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Hvor skal du?
Hvor skal du?
På Hvor skal du?-menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke når du
søker etter posisjoner. Hvis du vil ha informasjon
om hvordan du søker etter et punkt av interesse,
kan du se side 9.
Finne en adresse
Fremgangsmåten for å finne en adresse
avhenger av hvilke kart som finnes på
Navigator IV-enheten. Ikke alle kartdata
støtter postnummersøk.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg riktig gate fra listen om nødvendig.
7. Trykk på adressen om nødvendig.
Søke i nærheten av en annen
posisjon
Navigator IV-enheten søker automatisk etter
steder i nærheten av gjeldende posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme?
2. Velg et alternativ:
•
Hvor jeg er nå – søker etter steder
i nærheten av gjeldende posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
•
2. Trykk på Endre stat eller land hvis det er
nødvendig.
En annen by – søker etter steder
i nærheten av byen du angir.
•
Min gjeldende rute – søker etter steder
langs ruten.
•
Mitt bestemmelsessted – søker etter
steder i nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
3. Trykk på Søk på alle.
ELLER
Trykk på Stav by eller Stav postnummer,
angi byen/postnummeret, og trykk på Ferdig.
Velg by eller postnummer fra listen.
Navigere til en annen by
Navigator IV-enheten viser en liste over alle
byer som er innenfor en radius på 32 km fra
din gjeldende posisjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Byer.
2. Velg en by.
ELLER
Trykk på Stav, angi navnet på en by som ikke
er på listen, og trykk på Ferdig. Velg en by fra
listen hvis det er nødvendig.
3. Velg et alternativ:
•
Trykk på Kjør! for å navigere til byen.
•
Trykk på Kart for å vise byen på kartet.
•
Trykk på Lagre for å lagre byen i
Favoritter.
Merk: Navigator IV-enheten navigerer deg
sentrum av den valgte byen.
3. Trykk på OK.
4. Angi nummeret for adressen, og trykk på
Ferdig.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
11
Hvor skal du?
Kjør!-sidealternativer
Trykk på et element i listen over søkeresultater
for å vise Kjør!-siden.
Velge en rute
Angi en Hjem-posisjon
Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
➊
➊
➋
➍
➌
➎
Trykk for å ringe til denne posisjonen hvis
en mobiltelefon med trådløs Bluetoothteknologi er koblet til.
➋
➌
Trykk for å vise rutesiden. Se side 12.
➍
➎
Trykk for å vise denne posisjonen på kartet.
12
Trykk for å opprette en detaljert rute til
denne posisjonen.
1. På Kjør!- siden trykker du på kategorien
for ruteinformasjon, som viser en liste
over bruksmodus og distanse og tid til
bestemmelsesstedet.
2. Trykk på
og
for å bla mellom ruter:
raskeste tid, kortest distanse og utenfor vei.
3. Trykk på Kjør! for å velge en rute.
Se side 31 hvis du vil ha mer informasjon om
rutepreferanser.
I bruksmodus for fotgjenger er det bare utenfor
vei- og veimodus som vises.
Kjøre hjem
Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan du
hente opp ruten til stedet når som helst. Trykk
på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Endre Hjem-posisjon
Hvis du vil angi en ny posisjon som Hjemposisjon, bruker du Verktøy-menyen.
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Angi
Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ.
Trykk for å lagre denne posisjonen
i Favoritter. Se side 14.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Hvor skal du?
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på posisjonen du leter etter,
kan du stave det ved hjelp av tastaturet på
skjermen. Du kan også angi bokstaver i navnet
for å begrense søket.
Bruke tastaturet på skjermen
Når det vises et tastatur på skjermen, skriver du
inn tall og bokstaver ved å trykke på tastene.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp
av tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
• Trykk på
for å legge til et mellomrom.
• Trykk på
for å slette bokstaven.
• Trykk på
for å velge ord du nylig skrev
inn og valgte.
• Trykk på Språk for å endre modus for
tastaturspråk.
• Trykk på
for å skrive spesialtegn.
Finne steder som nylig er
funnet
Navigator IV-enheten lagrer de 50 siste av de
nylige treffene dine i listen Nylige treff. De
stedene som ble vist sist, vises øverst på listen.
Trykk på Hvor skal du? > Nylige treff for å vise
elementer som nylig er funnet.
Fjerne steder som nylig er funnet
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene
fra listen Nylige treff. Alle elementer fjernes fra
listen, men dette sletter ikke det faktiske stedet
fra enheten.
13
Hvor skal du?
Bruke Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter slik at du enkelt
kan finne dem. Hjem-posisjonen blir også lagret
i Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
Trykk på kjøretøyikonet på kartsiden. Trykk
på Lagre posisjon for å lagre den gjeldende
posisjonen.
Lagre steder du finner
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
•
Endre navn – angi et nytt navn, og trykk
på Ferdig.
•
Legg ved bilde – velg et bilde du vil
tilordne til en posisjon. Hvis du vil laste
inn bilder på enheten eller et minnekort,
kan du se side 26.
•
Endre kartsymbol – trykk på et nytt
symbol.
•
Endre telefonnummer – angi et
telefonnummer, og trykk på Ferdig.
Finne lagrede steder
•
Endre kategorier – opprett eller endre
kategorien der posisjonen lagres.
2. Trykk på Favoritter.
•
Slett – trykk på Ja for å fjerne dette
elementet fra listen Favoritter.
1. Når du har funnet et sted du vil lagre, trykker
du på Lagre på Kjør!-siden.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du?.
3. Trykk på en kategori for å vise lagrede
posisjoner.
14
Bruke bildenavigasjon
Du kan laste inn bilder med posisjonsinformasjon
på Navigator IV-enheten eller et minnekort og
opprette ruter til dem.
1. Gå til http://connect.garmin.com/photos for
å laste ned bilder med posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet for
å velge og laste inn bilder.
3. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Bilder.
Det vises bilder med posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.
Bruke tillegg
Hvis du vil ha informasjon om tillegg, som
fotoboksinformasjon og Garmin Travel Guide,
kan du se sidene 38–39.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Hvor skal du?
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Hvis du vil finne en posisjon på kartet, trykker du
på Hvor skal du? > Se på kart eller trykker hvor
som helst på kartet.
• Trykk og dra for å vise en annen del av kartet.
• Trykk på og for å zoome inn og ut.
• Trykk et sted på kartet. En pil peker på
posisjonen.
• Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til posisjonen.
• Hvis Navigator IV-enheten er i simulator­
modus, trykker du på Gi pos. for å angi
posisjonen din til den valgte posisjonen.
(Se side 31.)
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
• Trykk på
for å veksle mellom kart i 3D
(tredimensjonalt) og 2D (todimensjonalt).
• Trykk på
for å rotere visningsvinkelen
i 3D-visning.
• Når du zoomer ut, endres kartet til et digitalt
topografisk kart som viser høydekonturene
for området.
• Zoom helt ut for å vise en globus. Trykk på
og snurr globusen for å finne ulike deler av
verden raskt.
Merk: Du kan bare se detaljert kartinforma­
sjon for de områdene du har kart over, og som
er lastet inn på Navigator IV-enheten.
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene til
bestemmelsesstedet, kan du bruke Navigator IVenheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved
hjelp av bredde- og lengdegradskoordinater (eller
andre koordinatformater). Dette kan være svært
nyttig i geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? > Koordinater.
2. Trykk på Format, og velg det riktige
koordinatformatet for den typen kart
du bruker.
3. Trykk på et retningsfelt for å velge en ny
retning.
4. Trykk på et tallfelt for å angi koordinatene,
og trykk på Ferdig.
5. Når du har angitt de riktige koordinatene,
trykker du på Neste.
Bruke TracBack®
Bruk TracBack for å spore det gjeldende sporet
tilbake til der du startet.
1. Trykk på Hvor skal du? > TracBack for å vise
det siste sporet.
2. Trykk på Lagre for å lagre dette stedet i
Favoritter.
3. Trykk på Kjør! for å spore tilbake den nylige
strekningen.
15
Bruke egendefinerte ruter
Bruke egendefinerte ruter
Bruk Navigator IV-enheten til å opprette, lagre,
redigere og dele opptil 20 ruter.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et alternativ for å redigere ruten:
Dele ruter med et minnekort
1. Trykk på Hvor skal du? > Egendefinerte
ruter.
•
Endre navn – angi et nytt navn, og trykk
på Ferdig.
•
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) >
Egendefinerte ruter > Ny.
Legg til eller fjern punkter – legg til eller
fjern punkter fra ruten.
3. Trykk på Dele > Eksporter > Minnekort >
OK.
•
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
Ordne punkter manuelt – endre
rekkefølgen på punktene langs ruten.
4. Velg ruten du vil dele, og trykk på Eksporter >
OK.
•
Ordne punktene i optimal rekkefølge –
organisere rekkefølgen på punktene
automatisk.
5. Ta ut minnekortet, og sett det inn i den andre
Navigator IV-enheten.
•
Omberegn – endre rutepreferansen til å
beregne etter raskere tid, kortere distanse
eller utenfor vei.
Opprette en egendefinert rute
3. Finn en posisjon som skal være startpunkt,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn en posisjon som skal være sluttpunkt,
og trykk på Velg.
6. Trykk på
Trykk på
for å legge til et nytt sted i ruten.
for å fjerne en posisjon.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og vise
den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og avslutte.
Redigere egendefinerte ruter
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) >
Egendefinerte ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
16
•
Slett – fjern denne ruten.
Endringene lagres automatisk når du går ut av
hvilken som helst av sidene for ruteredigering.
Dele ruter
Del de lagrede rutene dine med andre Navigator
IV-eiere ved å bruke et minnekort eller en
trådløs Bluetooth-tilkobling. Du kan få tilgang
til den importerte ruten i Hvor skal du? >
Egendefinerte ruter.
2. Velg ruten du vil dele med noen.
6. Det vises en melding. Trykk på Ja hvis du vil
importere den delte ruten.
7. Trykk på Ruter, og velg deretter ruten du vil
importere.
8. Trykk på Importer > OK.
Dele med Bluetooth
1. Trykk på Hvor skal du? > Egendefinerte
ruter.
2. Velg ruten du vil dele med noen.
3. Trykk på Dele > Eksporter > Bluetooth >
OK.
4. Det vises en liste over Bluetooth-enheter
som er i nærheten. Velg den andre Navigator
IV-enheten, og trykk på OK.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
Trykk på
Se på kart for å vise kartsiden.
• Et kjøretøyikon viser den gjeldende
posisjonen.
• Trykk på et sted på kartet for å velge en
oversiktsvisning.
• Trykk på og dra kartet for å vise en annen
del av kartet (se side 15).
• Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
➋
➊
➌
➎
➌
➍
Trykk for å zoome inn og ut.
➎
➏
Trykk for å vise tripcomputeren.
Side med manøverliste
Trykk på kjøretøysikonet for å vise Hvor er
jeg?-siden.
Trykk for å gå tilbake til menysiden.
Endre datafelter
Du kan vise forskjellig informasjon når du kjører
og følger ruter.
1. Når du navigerer etter en rute, trykker du på et
datafelt i det nedre venstre eller høyre hjørnet
på kartsiden.
2. På tripcomputersiden trykker du på et datafelt
som du vil skal vises på kartet.
Når du navigerer etter en rute, viser siden med
manøverliste detaljerte instruksjoner for hele
ruten og distansen mellom svingene. Trykk på
tekstlinjen øverst på kartsiden for å vise siden
med manøverliste. Trykk på en sving i listen
for å vise siden for neste sving for den svingen.
Trykk på Vis kart for å vise hele ruten på kartet.
Side for neste sving
➍
➏
➎
➊
Trykk for å vise siden for neste sving eller
siden med oversikt over veikryss (hvis den
er tilgjengelig).
➋
Trykk for å vise siden med manøverliste.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Når du navigerer etter en rute, viser siden for
neste sving den neste svingen på kartet, i tillegg
17
Bruke hovedsidene
til distansen og tiden som er igjen før du kommer
til svingen.
Hvis du vil vise en kommende sving på kartet,
trykker du på det øvre venstre hjørnet av
kartsiden eller på en hvilken som helst sving
på siden med manøverlisten.
Side med oversikt over
veikryss
Tripcomputersiden
Styrekurs
Kompass
Nullstille turinformasjon
Justerbare
datafelter
Retning til
bestemmelses­
stedet
Drivstoffmåler
Tripcomputeren gir deg nyttig statistikk om
turen. Du viser tripcomputeren ved å trykke på et
datafelt på den ene eller andre siden av Meny på
kartsiden.
Grønne haker vises ved siden av datafeltene som
for øyeblikket vises på kartsiden.
Når siden med oversikt over veikryss er
tilgjengelig, kan den vise neste veikryss og
hvilken fil du bør ligge i. Trykk i det øvre venstre
hjørnet på kartsiden for å vise siden med oversikt
over veikryss. Du får også tilgang til siden med
oversikt over veikryss fra siden for neste sving.
Oversikt over veikryss er ikke tilgjengelig for
alle veikryss.
18
For at du skal få nøyaktig tripinformasjon,
må du nullstille tripinformasjonen før du
begynner på en rute.
1. Når du er på kartsiden, trykker du på et
datafelt for å åpne tripcomputersiden.
2. Trykk på Nullstill, og velg et alternativ:
•
Trykk på Maks. fart for å nullstille
maksfarten.
•
Trykk på Tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputersiden.
•
Trykk på Drivstoffmåler for å nullstille
drivstoffmåleren på tripcomputeren.
Hvis du vil ha mer informasjon om
drivstoffmåleren, kan du se side 35.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Ingen kalibrering er nødvendig, men du må ha
klar sikt mot himmelen. Kompasset roterer mens
du reiser.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Bruke håndfritelefonering
Bruke håndfritelefonering
Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan Navigator
IV-enheten kobles til en mobiltelefon og et
trådløst hodesett/en trådløs hjelm, slik at du får
en håndfri enhet.
Hvis du vil kontrollere om enheten med
Bluetooth-teknologi er kompatibel med
Navigator IV-enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Merk: Selv om de fleste telefoner og hodesett
støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen
garanti for at en bestemt telefon eller et bestemt
hodesett kan brukes. Det er ikke sikkert at alle
funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Pare enhetene
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs
tilkobling mellom enheter, for eksempel en
mobiltelefon og Navigator IV-enheten. Første
gang du bruker to enheter sammen, må du "pare"
dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av
en PIN-kode eller et passord. Etter at du har paret
dem, kobles de to enhetene automatisk sammen
hver gang du slår dem på.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Hvis du vil pare og koble sammen, må enheten
din og Navigator IV-enheten slås på og ikke
være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre.
Navigator IV-enheten kan være koblet til en
telefon og et hodesett samtidig.
Begynn paringen fra Navigator IV-enheten eller
fra telefonen. Se instruksjonene for enhetene.
Når Navigator IV-enheten slås på, forsøker den å
koble seg til enheten den sist var tilkoblet. Du må
kanskje stille inn enheten slik at den automatisk
kobler seg til Navigator IV-enheten når den blir
slått på.
Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet
til Navigator IV-enheten. Trykk på Telefon på
menysiden for å åpne telefonmenyen.
Pare telefonen ved hjelp av
telefonen
1. På menysiden trykker du på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth > Aktivert.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen.
Dette kan være på en meny som heter
Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller
Håndfri.
3. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
4. Velg Navigator IV-enheten fra listen over
enheter.
5. Tast 1234 på telefonen.
Pare Navigator IV-enheten med
mobiltelefonen
1. På menysiden trykker du på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth > Aktivert.
2. Under Telefon trykker du på Legg til.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen.
Aktiver modusen Finn meg/Utforsk/Synlig.
Disse innstillingene kan befinne seg i menyen
Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på OK på Navigator IV-enheten.
19
Bruke håndfritelefonering
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Tast 1234 på telefonen.
Pare Navigator IV-enheten med et
trådløst hodesett
Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet, kan
du koble til et Bluetooth-hodesett med A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile). Hvis du
bruker et hodesett som ikke er A2DP, deaktiveres
medieavspilleren, og du kan ikke høre musikk.
Merk: Det kan ta noen sekunder å koble til
A2DP-hodesettet. Under tilkoblingstiden har
du ikke tilgang til medieavspilleren.
Når Navigator IV-enheten er i motorsykkelbraket­
ten, blir den interne høyttaleren deaktivert, og du
kan bare motta samtaler og lytte til talemeldinger
og MP3-filer via et trådløst hodesett/en trådløs
hjelm. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
tabellen for lydalternativer på side 36.
1. På menysiden trykker du på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth > Aktivert.
2. Under Lyd trykker du på Legg til.
3. Slå på hodesettet, og aktiver om nødvendig
modusen Finn meg/Utforsk/Synlig.
4. Trykk på OK på Navigator IV-enheten.
5. Velg hodesettet, og trykk på OK.
6. Angi om nødvendig Bluetooth-PIN-koden eller
-passordet for hodesettet, og trykk på Ferdig.
7. Trykk på OK.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis
du vil svare på anropet. Trykk på Ignorer
hvis du vil ignorere anropet og stanse
ringelyden.
Når Navigator IV-enheten er i motorsykkel­
braketten, kan du bare motta en samtale via
et hodesett.
• Overfør lyd til telefon – denne funksjonen er
nyttig hvis du vil slå av Navigator IV-enheten,
men likevel fortsetter samtalen, eller hvis du
vil snakke privat. Trykk på Overfør lyd til
enhet hvis du vil bytte tilbake.
• Demp mikrofon.
Telefonmeny
Trykk på Telefon på menysiden for å vise
telefonmenyen. Trykk på Status for å vise den
tilkoblede telefonens signalstyrke, batterinivå
og navn.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til Navigator
IV-enheten.
I en samtale
Trykk på > Avslutt for å avslutte samtalen.
Trykk på > Valg for samtale for å få frem
følgende alternativer:
• Tastetoner – viser en tastaturside, slik at du
kan bruke automatiske systemer, for eksempel
telefonsvarer.
20
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Bruke håndfritelefonering
Bruke telefonboken
Hver gang mobiltelefonen kobles til Navigator
IV-enheten, lastes telefonboken automatisk inn på
Navigator IV-enheten. Det kan ta et par minutter
før telefonboken blir tilgjengelig.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten)
du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise disse
anropene. Anropene vises i kronologisk
rekkefølge, med de siste anropene øverst
i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på Ring.
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjem-posisjonen,
slik at du raskt kan ringe hjem.
Ringe til et punkt av interesse
Slik angir du telefonnummeret ditt:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Søk etter punktet av interesse som du vil
ringe til.
2. Trykk på Angi telefonnummer for å
bruke tastatursiden, eller trykk på Velg fra
telefonbok (bare tilgjengelig hvis telefonen
støtter overføring av telefonbok).
1. Trykk på Telefon > Punkter av interesse.
3. Trykk på Ring eller
.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
Vise anropsloggen
Ringe ved hjelp av taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si kontaktens navn.
1. Trykk på Telefon > Taleoppringing.
2. Si kontaktens navn.
MERK: Det kan hende at du må lære opp
telefonen til å kjenne igjen talekommandoene
dine. Se instruksjonene for telefonen.
3. Trykk på Ferdig > Ja. Navigator IV-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret ditt.
Slik ringer du hjem:
Trykk på Telefon > Ring hjem.
Hver gang telefonen kobles til Navigator IVenheten, overføres anropsloggen automatisk til
Navigator IV-enheten. Det kan ta noen minutter
før alle dataene er overført til Navigator IVenheten.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
21
Bruke trafikkinformasjon
Bruke trafikkinformasjon
Navigator IV-enheten kan motta trafikk fra
FM TMC (Traffic Message Channel) når
trafikkmottakeren er koblet til Navigator
IV-enheten.
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for at trafik­
kinformasjonen er korrekt. Trafikkinformasjon
er ikke tilgjengelig i alle områder.
Trafikk
Du får bare tilgang til trafikkinformasjon hvis
Navigator IV-enheten er koblet til en valgfri FMtrafikkmottaker. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/traffic.
Merk: FM-trafikkmottakeren kan bare kobles
til og brukes sammen med bilbraketten.
Motta trafikkinformasjon
Til strømuttak i bilen
• Trafikkmottakeren og Navigator IV-enheten
må være innenfor rekkevidde av en FMstasjon som sender trafikkdata.
Ekstern antennekontakt
Intern antenne
Til strømkontakt på holderen
Følgende forutsetninger må oppfylles for å motta
trafikkinformasjon:
• Trafikkmottakeren må være koblet til
bilbraketten.
• Bilbraketten må være koblet til en ekstern
strømkilde.
Merk: Oppvarmede frontruter (med metall)
kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises det et
trafikkikon øverst i venstre hjørne på kartsiden.
Trafikkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på den ruten eller veien du
er på.
Fargekode for alvorlighets­
grad
Farge
Beskrivelse
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Gul
Rød
22
Betydning
Trafikken flyter
som normalt.
Medfører noe
Middels alvorlig
køkjøring.
Lange køer eller
Svært alvorlig
trafikkork.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Bruke trafikkinformasjon
Trafikk på din rute
Når ruten beregnes, undersøker Navigator IVenheten de gjeldende trafikkforholdene og velger
automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis
det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt. Det
kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis
det ikke finnes andre og bedre ruter.
Hvis det oppstår en mindre alvorlig trafikkfor­
sinkelse på ruten, viser trafikkikonet hvor mye
ekstra tid som er lagt til ruten, som følge av
forsinkelsen. Denne tiden er allerede inkludert
i den beregnede ankomsttiden.
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt:
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten om nødvendig.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt
og forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Du går tilbake til det normale kartet fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste
med trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å vise
forsinkelsen på kartet og mer informasjon
om forsinkelsen. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å vise
de andre forsinkelsene.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå forsinkelsen
i trafikken.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
23
Bruke medieavspillerne
Bruke medieavspillerne
Medieavspillerne kan bare brukes når musikk
kan spilles i god stereokvalitet. Når et hodesett
som ikke er A2DP brukes, eller hvis det ikke er
et stereohodesett koblet til lydutgangen (ikke
tilgjengelig når den er i motorsykkelbraketten),
får du ikke startet medieavspilleren. Se tabellen
for lydalternativer på side 36.
Spille av musikk
Du kan laste inn musikkfiler til internminnet eller
minnekortet. Se side 26.
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde hvis du vil vise MP3-spilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Velg en kategori og en underkategori hvis det
er nødvendig.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien fra
begynnelsen av listen, trykker du på Spill alle.
Hvis du vil spille av en bestemt sang, trykker
du på sangtittelen.
24
Gjeldende spor
Albumomslag
• Trykk på albumomslaget hvis du vil vise
detaljer om sangen, eller hvis du vil fjerne
den fra spillelisten.
Støttede filtyper
Navigator IV-enheten støtter MP3-musikkfiler
og M3U- og M3U8-spillelistefiler.
• Trykk på spillelisten for å legge til sanger,
fjerne sanger og hoppe til en annen sang i
spillelisten.
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å spille av den gjeldende
sangen fra begynnelsen, og trykk én gang
til for å spille av den forrige sangen på
spillelisten. Trykk på knappen og hold den
nede for å spole tilbake i den gjeldende
sangen.
• Trykk på
for å gå til neste sang. Trykk
på knappen og hold den nede for å spole
fremover i den gjeldende sangen.
• Trykk på
for å sette sangen på pause.
for å gjenta den gjeldende
• Trykk på
spillelisten.
• Trykk på
for å spille av spillelisten
i tilfeldig rekkefølge.
Merk: Hvis telefonen din er paret med
Navigator IV-enheten ved hjelp av Bluetooth,
kan du ikke spille av MP3-filer på telefonen
ved hjelp av Navigator IV-enheten.
Opprette og høre på spillelister
Du kan høre på spillelister som er opprettet
på datamaskinen din, ved å bruke Navigator
IV-enheten. Du kan også lagre spillelister ved
å bruke Navigator IV-enheten.
Slik lagrer du den gjeldende spillelisten:
1. Mens du hører på musikk i musikkavspilleren,
trykker du på Bla gjennom > Spilleliste >
Lagre gjeldende spilleliste.
2. Angi et navn, og trykk på Ferdig.
Slik oppretter du en ny spilleliste:
1. I musikkavspilleren trykker du på Bla
gjennom > Spilleliste > Lag ny spilleliste.
2. Velg sanger.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Bruke medieavspillerne
3. Trykk på Tilbake når du er ferdig med å legge
til sanger i spillelisten.
Slik oppretter du en spilleliste på en
datamaskin:
1. Ved hjelp av datamaskinen og et lydprogram
kan du lage en spilleliste av musikkfiler. Lagre
spillelisten som en M3U- eller M3U8-fil.
2. Om nødvendig kan du bruke et tekstredige­
ringsprogram til å fjerne banen til filnavnet
i M3U-filen. M3U-filen skal bare vise
musikkfilnavnene. Du finner mer informasjon
i lydprogrammets hjelpefil.
3. Overfør spillelisten og musikkfilene til
Navigator IV-enheten (se side 26). M3U-filen
må ligge på samme sted som musikkfilene.
Slik spiller du av en spilleliste:
1. I musikkavspilleren trykker du på Bla
gjennom > Spilleliste > Åpne lagret
spilleliste. Alle tilgjengelige spillelister vises.
2. Rediger spillelisten:
•
Trykk på Legg til for å legge til en sang på
slutten av spillelisten.
•
Trykk på en sang, og trykk deretter på
Fjern for å fjerne den fra spillelisten.
Høre på lydbøker
Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com®, kan du
gå til http://garmin.audible.com.
• Trykk på
for å sette boken på pause.
• Trykk på bokomslaget for å vise mer detaljert
informasjon.
Bruke bokmerker
Du oppretter et bokmerke ved å trykke på
og Bokmerke. Trykk på
og deretter på et
bokmerke for å vise alle bokmerkene. Trykk på
Spill for å lytte til boken fra bokmerket.
Høre på en bok
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde for å vise lydbokavspilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Trykk på en kategori, og trykk deretter på en
boktittel.
Bokomslag
2. Trykk på en spilleliste for å starte avspillingen
av musikkfilene.
Slik redigerer du den gjeldende spillelisten:
1. Trykk på spillelisten mens du hører på musikk
i musikkavspilleren.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å hoppe over et avsnitt og på
for å gå tilbake. Trykk på og hold inne for
å gå fremover eller bakover.
25
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG- og GPZbildefiler, i Navigator IV-enhetens interne minne
eller på et valgfritt minnekort.
Merk: Navigator IV-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT.
Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og tidligere versjoner.
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et minnekort
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve det
inn til du hører et klikk. Dette trinnet er valgfritt.
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Koble USB-kabelen til kontakten under
batteridekselet på Navigator IV-enheten.
Koble den største enden av kabelen til
en ledig USB-port på datamaskinen.
Navigator IV-enheten og minnekortet vises
som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner og som volumer på
Mac-datamaskiner.
26
Merk: Det er ikke sikkert at Navigator IVstasjonene vises i enkelte operativsystemer, eller
på datamaskiner med flere nettverksstasjoner.
Du finner mer informasjon om hvordan
du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til
operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til Navigator
IV-enheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen til
Navigator IV-stasjonene/-volumene.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen du
vil kopiere.
2. Merk filen, og velg Rediger > Kopier.
3. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/volumet.
4. Velg Rediger > Lim inn.
Trinn 4: Løse ut og koble fra USBkabelen
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du
på
i systemstatusfeltet eller drar volumikonet
til papirkurven
på Mac-datamaskiner. Koble
fra Navigator IV-enheten.
Støttede filtyper
•
•
•
•
•
•
MP3-musikkfiler
M3U- og M3U8-musikkfiler for spilleliste
AA-lydbokfiler
JPEG- og JPG-bildefiler
GPX-rutefiler
Egendefinerte POI-filer for GPI fra
programmet POI Loader
• Kart, ruter, triplogger og veipunkter fra
MapSource®
Slette filer
1. Mens Navigator IV-enheten er koblet til
datamaskinen, åpner du Navigator IV-enheten
eller minnekortstasjonen/-volumet.
2. Merk filen du vil slette, og trykk på Deletetasten på tastaturet til datamaskinen.
Merk: Hvis du ikke er sikker på hvilken
funksjon en fil har, må du ikke slette den.
Navigator IV-enhetens minne inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes. Vær spesielt
forsiktig med filer som er plassert i mapper kalt
Garmin.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner
som er nyttige når du reiser til nye steder.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om innstillingene,
kan du se sidene 31–35.
Hvor er jeg?
Trykk på Verktøy > Hvor er jeg? for å vise
informasjon om den gjeldende posisjonen. Dette
er en nyttig funksjon hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg. Trykk
på en knapp til høyre for å vise de nærmeste
posisjonene i den kategorien. Trykk på Lagre
posisjon for å lagre den gjeldende posisjonen.
Hjelp
Trykk på Verktøy > Hjelp for å få informasjon
om hvordan du bruker Navigator IV-enheten.
Trykk på en kategori for å vise informasjon om
et emne. Hvis du vi søke etter et nøkkelord i
emnene, trykker du på Søk.
Medieavspiller
Hvis du vil ha informasjon om medieavspilleren,
kan du se sidene 24–25.
Vise en lysbildefremvisning
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser > Bildevisn. >
for å starte en bildefremvisning.
2. Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe
bildefremvisningen.
Egendefinerte ruter
Hvis du vil ha informasjon om ruter, kan du
se side 16.
Bildeviser
Vis bilder som du har lagret på Navigator IVenheten.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon
av det. Trykk på Info for å se filinformasjon og
for å vise dette bildet når du slår på Navigator
IV-enheten.
3. Trykk på Tilbake.
4. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
27
Bruke verktøyene
Mine data
Trykk på Verktøy > Mine data for å behandle og
slette lagrede data, for eksempel dine favoritter.
Hvis du har overført en rute fra MapSource,
trykker du på Importer rute fra fil for å bruke
den ruten i Navigator IV-enheten.
Behandle triplogger
Vise triplogger
Slette triplogger
2. Når du vil vise en triplogg for en rute du
navigerer i, velger du Gjeldende triplogg
eller en lagret triplogg.
2. Velg en triplogg.
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger.
3. Velg et segment, eller trykk på Vis alle
segmenter.
Triplogger registreres mens du navigerer i en
rute.
2. Angi navnet på triploggen.
3. Velg Ferdig.
ELLER
Trykk på Arkiver logg mens du ser på en
triplogg.
3. Trykk på Rediger > Slett logg.
Vise et topografisk kart for en
triplogg
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger.
2. Velg en triplogg.
3. Velg et segment eller Vis alle segmenter.
Lagre triplogger
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger > Gjeldende triplogg > Rediger >
Arkiver logg.
1. Trykk på Verktøy > Mine data > Behandle
triplogger.
4. Trykk på
Vise triplogger på kartet
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
2. Under Triplogg velger du Vis eller Skjul.
En arkivert tur vises som en farget linje på kartet.
.
Dele triplogger
Hvis det er installert et minnekort på enheten,
trykker du på Del > Eksporter for å lagre
triploggen på kortet.
Redigere triplogger
1. Trykk på Verktøy > Egendefinerte ruter.
2. Velg en triplogg.
3. Trykk på Rediger.
28
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Bruke verktøyene
Verdensur
Trykk på Verktøy > Verdensur for å vise
gjeldende klokkeslett for ulike byer i hele verden.
Trykk på Verdenskart for å vise et kart.
Endre byer
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Trykk på den byen du vil endre.
3. Angi den nye byen, og trykk på Ferdig.
Ord og uttrykk
Ordbok
2. Trykk på Språk, velg Fra- og Til-språkene,
og trykk på Tilbake.
1. Trykk på Verktøy > Språkguide.
1. Trykk på Verktøy > Språkguide > Ord og
uttrykk.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
4. Trykk på Søk hvis du må stave ordet eller
uttrykket. Trykk på et uttrykk for å vise
oversettelsen.
4. Trykk på den nye byen i listen, og trykk
deretter på Lagre.
5. Trykk på
Språkguide
• Bruk Søk etter nøkkelord i fraser for å finne
alle uttrykk som inneholder et bestemt ord.
• Trykk på et understreket ord for å bruke et
annet ord.
• Trykk på Flere variasjoner for å endre ord i
uttrykket eller for å få en annen oversettelse.
Med Garmins språkguide får du data fra Oxfords
flerspråklige ressurser og fem tospråklige
ordbøker rett i hånden. Hvis du vil kjøpe tilbehør,
går du til http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
for å høre oversettelsen.
Tips om ord og uttrykk
Garmins språkguide har fem tospråklige
ordbøker.
2. Trykk på Ordbok.
3. Trykk på et oversettingsalternativ. Trykk på
Til engelsk hvis det er nødvendig.
4. Søk etter ordet, og trykk på det.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Ordboktips
• Trykk på Søk for å stave ordet eller
begynnelsen av ordet.
• Trykk på Tegnforkl. for å få informasjon om
forkortelser, etiketter og fonetiske tegn for det
valgte språket.
Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford University
Press. Talefiler er fra © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press
2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University
Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford
University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford
University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
29
Bruke verktøyene
Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre
2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford
University Press and Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
Kalkulator
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon (÷, ×, -, eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
5. Trykk på =.
6. Trykk på C for å utføre en ny utregning.
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvert., velg en enhet som skal
konverteres, og trykk på OK.
6. Angi en verdi, og trykk på Ferdig for å
konvertere enheten.
7. Trykk på Fjern for å legge inn en annen verdi.
Oppdatere vekslingskurser
Med Navigator IV-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid
bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator >
Konvert. > Valuta > OK > Oppdater.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
3. Trykk på
for å slette den aktuelle kursen.
Legg inn en ny kurs, og trykk på Ferdig.
4. Trykk på Lagre for å fullføre.
Trykk på Gjenopp. for å bruke den opprinnelige
kursen.
3. Trykk på måleenheten du vil endre fra.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta om nødvendig.
5. Trykk på et tomt rektangel.
30
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Tilpasse Navigator IV-enheten
Tilpasse Navigator
IV-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på den innstillingen du vil endre.
Endre systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > System.
GPS-simulator – aktiver simulatoren for å slå av
GPS-modus og simulere navigering. Dette sparer
også batteri.
Bruksmodus – angi navigeringsmetoden
for å optimalisere rutene: Bil, Motorsykkel,
Fotgjenger eller Scooter. Se side 8.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
MERK: Noen menyer og innstillinger
endres avhengig av bruksmodus. Se etter et
bruksmodusikon ved siden av innstillingen.
Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for
alle bruksmodiene.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Om – vis programvarens versjonsnummer,
enhetens ID-nummer og lydversjonsnummeret
til Navigator IV-enheten. Denne informasjonen
trenger du når du skal oppdatere systemprogram­
varen eller kjøpe tilleggskart.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
systeminnstillingene.
Endre navigasjonsinnstil­
lingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon.
Tastaturlayout – velg det du ønsker som
tastaturlayout:
Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne ruten:
• QWERTY – en layout som ligner layouten
på et datatastatur.
• ABCDE – en alfabetisk layout.
• Stor-modus – en layout som gjør at du kan
velge mellom flere bokstaver om gangen.
• Raskere tid – for å beregne ruter som er
raskere å kjøre, men der distansen kan være
lengre.
• Kortere distanse – for å beregne ruter som
har kortere distanse, men som kan ta lengre
tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
31
Tilpasse Navigator IV-enheten
• På veien – for å beregne ruter ved hjelp av
veier (bare bruksmodus for fotgjenger).
Unngåelser – velg veityper som du vil unngå,
eller som du foretrekker å bruke på rutene.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
Omberegningsmodus – velg hvordan Navigator
IV-enheten omberegner en rute hvis du avviker
fra den.
Justere skjerminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus – velg Dagtid for en lys bakgrunn,
Nattetid for en mørk bakgrunn eller Auto for
automatisk å veksle mellom de to.
Skjermbilde – aktiver skjermbildemodus.
eller
når du er på en kartside
Trykk på
for å ta et skjermbilde. Punktgrafikkfilen med
bildet lagres i mappen Garmin\Screenshot på
Navigator IV-stasjonen.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået.
Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået,
øker levetiden til batteriet.
Berøringsskjerm – følg instruksjonene på
skjermen for å kalibrere berøringsskjermen.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
skjerminnstillingene.
Oppdatere tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Tidsformat – du kan velge mellom 12- og
24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
tidsinnstillingene.
Angi språkene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
Tekst – endre all tekst på skjermen til det valgte
språket. Selv om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller kartdata,
for eksempel gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt. Du kan
også endre tastaturspråkmodus fra et hvilket som
helst tastatur ved å trykke på Språk-knappen.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
språkene.
Gjeldende klokkeslett – velg Automatisk for
å oppdatere klokkeslettet automatisk til den
gjeldende tidssonen. Når Automatisk ikke er
valgt, kan du justere klokkeslettet i 15-minutters
intervaller for å tilpasse til ulike tidssoner.
32
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Tilpasse Navigator IV-enheten
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer som vises
på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre
til at kartet tegnes opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D)
med ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt (2D)
med nord øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D) i Spor
opp.
Layout for kartdata – endrer mengden data som
vises på kartet.
Autozoom for kart – slå autozoom-funksjonen
på eller av. Kartet zoomes automatisk ut når du
navigerer etter en rute, og zoomes inn når du
nærmer deg bestemmelsesstedet.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene dine.
Hvis du vil slette triploggen, kan du trykke på
Verktøy > Mine data > Slett triplogg.
Kartinfo – viser kartene som er lastet inn på
Navigator IV-enheten, og versjonene deres. Trykk
på et kart for å aktivere (hake) eller deaktivere
(ingen hake) kartet.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
kartinnstillingene.
Endre kjøretøyikonet
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Velg
kjøretøy.
2. Trykk på ikonet du vil bruke, og trykk deretter
på OK.
Du kan laste ned flere kjøretøyikoner fra
www.garmingarage.com.
Legge til sikkerhet
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for å låse
Navigator IV-enheten. Tast inn en firesifret PINkode, og angi en sikkerhetsposisjon. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se side 37.
Sikker modus – slå Sikker modus av eller på.
Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer sikker
modus alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
Gjenopprett – gjenopprett de opprinnelige
sikkerhetsinnstillingene. Vær oppmerksom på
at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene
ikke vil slette PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
33
Tilpasse Navigator IV-enheten
Vise abonnementsinformasjon
for FM TMC Traffic
Merk: Du kan bare få tilgang til trafikk­
innstillingene hvis Navigator IV-enheten er
koblet til en ekstern strømkilde og en FM
TMC-trafikkmottaker.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Ikke alle trafikkinnstillingene er tilgjengelige for
alle stedene.
Aktiver trafikk – slå trafikk av og på.
Gjeldende – velg hvilken leverandør du vil
bruke. Velg Auto hvis du vil bruke den beste
leverandøren i det området, eller velg en bestemt
leverandør som alltid skal brukes.
Finn flere – søk etter flere TMC-trafikk­
leverandører. Hvis du er i et nytt område,
trykker du på Ja for å tømme leverandørtabellen.
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene
dine med tilhørende utløpsdatoer (disse vises på
hovedsiden for trafikkinnstillinger for enheter i
Nord-Amerika).
34
Legg til (eller Abonnement > Legg til) – legg
til et nytt abonnement på en trafikktjeneste. Gå til
www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et
abonnement.
hodesett som støtter A2DP-profilen.
Se sidene 19–21. Velg Endre for å
pareog koble til en annen enhet. Navigator
IV-enhetens PIN-kode (eller passord) er 1234.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere
ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang
du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FMtrafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode
for hver mottaker.
Utelat – velg enheten du vil koble fra,
og trykk på Ja.
Endre Bluetooth-teknologi­
innstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
Merk: Når Bluetooth er aktivert, får du
tilgang til Bluetooth-innstillingene ved å
trykke på på menysiden.
Telefon eller Lyd – velg Legg til > OK for å
pare med en enhet som har trådløs Bluetoothteknologi. Hvis du vil lytte til lyd med høy
kvalitet trådløst, kan du koble til et Bluetooth-
Fjern – velg enheten du vil slette fra
Navigator IV-minnet, og trykk på Ja.
Bluetooth – aktiver eller deaktiver Bluetoothkomponenten. Bluetooth-ikonet vises på
menysiden hvis Bluetooth-komponenten er
aktivert. Velg Deaktivert hvis du vil hindre
at en enhet kobler til automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer Navigator IV-enheten på enheter
med Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Gjenopprett – gjenoppretter de opprinnelige
Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til at
paringsinformasjonen blir slettet.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Tilpasse Navigator IV-enheten
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for eksempel
egendefinerte POIer, en fotoboksdatabase eller
en TourGuide®-fil) for å endre innstillingene for
nærhetspunkter. Se side 38.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter – trykk på Endre
for å slå varsling av eller på når du nærmer deg
egendefinerte POIer eller fotobokser.
TourGuide – angi hvordan du vil at
lyden til TourGuide skal aktiveres. Velg
Automatisk avspilling for å høre hele turen
slik den er programmert, Påminnelse for
på kartet når
å vise høyttalersymbolet
turinformasjon er tilgjengelig langs ruten,
eller Av.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
innstillingene for nærhetspunkter.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Endre innstillingene for
drivstoffmåler
Når Navigator IV-enheten er koblet til
motorsykkelbraketten, kan den varsle
deg når det er lite drivstoff på tanken.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Drivstoffmåler.
Drivstoffregistrering – trykk på På. En
drivstoffmåler vises under kompasset på
kartsiden.
Gjenopprette alle innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
Slette brukerdata
Merk: Dette fjerner all informasjon som
brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne av
Navigator IV-skjermen mens du slår på
Navigator IV-enheten.
Distanse per tank – angi den totale distansen
motorsykkelen kan kjøre på en drivstofftank.
2. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen
vises.
Advarsel om lite drivstoff – velg drivstoffnivået
der du vil bli varslet om at det er lite drivstoff på
tanken.
Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes.
Alle elementer du har lagret, blir slettet.
3. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Bruke drivstoffalarmen
Når nivået i drivstofftanken er lavt nok til å utløse
Alarm for gjenværende drivstoff, vises
på
kartsiden. Trykk på ikonet for å se en liste over
bensinstasjoner i nærheten.
35
Tillegg
Tillegg
Lydalternativer for Navigator IV-enheten
Strøm
Kilde
Motorsykkelbrakett
Bilbrakett eller
ingen brakett
36
Navigasjonsmeldinger
MP3-musikk (tilgjengelig
medieavspiller)
Telefon (koblet til ved
hjelp av Bluetooth)
Bluetooth-hodesett
(med A2DP)
ja
ja
ja
Bluetooth-hodesett
(uten A2DP)
ja
nei
ja
Lydalternativ
Intern høyttaler
nei
nei
nei
nei
(ikke tilgjengelig)
nei
(ikke tilgjengelig)
nei
(ikke tilgjengelig)
Lyd ut på ledningsnett
(ikke tilgjengelig på alle
motorsykkelmodeller)
ja
nei
nei
Bluetooth-hodesett
(med A2DP)
ja
ja
ja
Bluetooth-hodesett
(uten A2DP)
ja
nei
ja
Intern høyttaler
ja
nei
ja
Hodetelefonkontakt
ja
ja
ja
Hodetelefonkontakt
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Tillegg
Nullstille Navigator IV-enheten
Hvis Navigator IV-enheten slutter å fungere,
slår du enheten av og deretter på igjen.
Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder
nede i 8 sekunder. Slå på Navigator IVenheten igjen. Navigator IV-enheten skal
fungere som normalt.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den
skal, må du kalibrere den.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm.
2. Under Berøringsskjerm trykker du på
Kalibrere.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Låse Navigator IV-enheten
Garmin Lock er et system som låser Navigator
IV-enheten din for å hindre tyveri. Hver gang
du slår på Navigator IV-enheten, taster du inn
PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en
sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Velg en posisjon du ofte kjører tilbake til, for
eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon. Hvis
Navigator IV-enheten innhenter satellittsignaler
og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke
å angi PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sik­
ker­hetsposisjonen din, må du sende Navigator
IV-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du
må også sende en gyldig produktregistrering
eller et kjøpsbevis.
nüMaps Guarantee™
Du kan motta én gratis kartoppdatering (hvis
tilgjengelig) ved å registrere Navigator IVenheten på http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du første gang innhentet satellitter mens
du kjørte med enheten. Du er ikke kvalifisert
til å motta en gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon, eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du innhentet
satellitter og kjørt med Navigator IV-enheten.
Gå til www.garmin.com/numaps hvis du vil ha
mer informasjon.
MERK: nüMaps Guarantee gjelder ikke
produkter som ikke har forhåndsinstallerte kart.
Tilleggskart
Du kan kjøpe tilleggskart for Navigator IVenheten. Hvis du vil vise en liste over kart som
er kompatible med Navigator IV-enheten, kan
du gå til Navigator IV-produktsiden på Garmins
webområde (www.garmin.com) og klikke på
kategorien Kart.
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater,
og last ned WebUpdater-programmet til
datamaskinen.
2. Koble Navigator IV-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater, og følg instruksjonene på
skjermen.
37
Tillegg
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk ned
oppdateringen og installerer den på Navigator
IV-enheten.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt
tilbehør, kan du gå til www.garmin.com/products
/navigatorIV eller kontakte din nærmeste BMW
Motorrad-forhandler.
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte
steder. Gå til http://my.garmin.com for å se hvor
denne tjenesten er tilgjengelig. Navigator IVenheten inneholder informasjon om plassering av
flere hundre fotobokser i de områdene tjenesten
er tilgjengelig. Navigator IV-enheten varsler deg
når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare
deg hvis du kjører for fort. Dataene oppdateres
minst én gang i uken, så du har alltid tilgang til
så oppdatert informasjon som mulig.
Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge et
eksisterende abonnement når som helst. Hvert
område du kjøper, har en egen utløpsdato.
Forsiktig: Garmin er ikke ansvarlig for
nøyaktigheten til eller konsekvensene av å
bruke en egendefinert POI-database eller
fotoboksdatabase.
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste inn
egendefinerte punkter av interesse (POIer)
på Navigator IV-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen tilpassede databaser inneholder
varselinformasjon for punkter av interesse,
som skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk på
POI Loader hvis du vil installere POI Loader
på datamaskinen. Du finner mer informasjon
i hjelpefilen til POI Loader. Trykk på F1 for å
åpne hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene, trykker
du på Hvor skal du? > Tillegg > Egendefinerte
POIer. Hvis du vil endre innstillingene for
38
varsling av nærhetspunkter, kan du trykke på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter >
Varsling av nærhetspunkter.
Hvis du vil slette de egendefinerte POIene fra
Navigator IV-enheten, kobler du Navigator IVenheten til datamaskinen. Åpne mappen Garmin\
poi på Navigator IV-stasjonen eller minnekortet.
Slett filen som heter poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan Navigator IV-enheten
spille av GPS-guidede lydturer fra eventuelle
tredjeparter. Disse lydturene kan for eksempel
ta deg med på en rute mens den spiller av
interessante fakta om historiske steder underveis.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/extras og klikke på POI
Loader.
Hvis du vil vise TourGuide-filene, trykker du
på Hvor skal du? > Tillegg > Egendefinerte
POIer. Hvis du vil endre TourGuideinnstillingene, trykker du på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter > TourGuide.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Tillegg
Garmin Travel Guide
Omtrent som en vanlig reiseguide, inneholder
Garmin Travel Guide detaljert informasjon om
steder, for eksempel restauranter og hoteller.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller kontakte
Garmin-forhandleren din.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette
minnekortet inn i Navigator IV-enheten. Trykk på
Hvor skal du? > Tillegg. Trykk på navnet til en
Travel Guide hvis du vil vise den.
Batteriinformasjon
Navigator IV-enheten inneholder et lithiumion­
batteri som kan byttes av brukeren. Hvis du vil
maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke
plassere Navigator IV-enheten i direkte sollys,
og unngå eksponering for overdreven varme
over lengre perioder.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Batteriikonet
i hjørnet på menysiden angir
statusen til Navigator IV-batteriet. Hvis du vil
forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du
ut batteriet helt, og deretter lader du det helt opp
igjen. Du bør ikke koble fra Navigator IV-enheten
før den er fullt oppladet.
Skifte batteri i Navigator
IV-enheten
Hvis du må skifte batteriet i Navigator
IV-enheten, kan du kontakte din lokale BMW
Motorrad-forhandler. Kontakt din lokale
avfallsstasjon for å få mer informasjon om
hvor du skal avhende batteriet.
Lade Navigator IV-enheten
•
•
•
•
•
Bruk motorsykkelbraketten.
Bruk strømkabelen for bil (tilleggsutstyr).
Bruk den valgfrie USB-kabelen.
Bruk en nettadapterkabel (tilleggsutstyr).
Bruk en valgfri batterilader (tilleggsutstyr).
• Når Navigator IV-enheten lades med
strømforsyningen eller USB-kabelen,
kan den ikke brukes.
MERK: Batteriet lades ikke i motorsykkelbra­
ketten når Navigator IV-enheten er slått av.
Merk: Strømkabelen for bil må brukes til
å lade Navigator IV-enheten når enheten er i
bilbraketten.
Maksimere batterilevetiden
• Demp bakgrunnsbelysningen (Verktøy >
Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke).
• Deaktiver Bluetooth – se side 19.
• Ikke la Navigator IV-enheten bli liggende i
direkte sollys. Unngå høye temperaturer over
lengre tid.
39
Tillegg
Skifte sikringen i bilstrøm­
adapteren (valgfri)
Merk: Når du skifter sikringen må du passe
på at du ikke mister noen av de små delene,
og setter dem riktig på plass igjen.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet ditt, kan det
hende at du må skifte sikringen på tuppen av
biladapteren.
1. Løsne det svarte runde endestykket, og dra
det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i
glass og sølv), og sett inn
en 3 A-kvikksikring.
Endestykke
3. Pass på at sølvtuppen
settes i det svarte
endestykket. Skru på det
svarte endestykket.
Sikring
40
Sølvtupp
Om GPS-satellittsignaler
Navigator IV-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning System) for
å navigere. Hvis du er innendørs, i nærheten av
høye bygninger eller trær eller i et parkeringshus,
klarer kanskje ikke Navigator IV-enheten å hente
inn satellittsignalene. Gå utendørs til et område
uten høye hindringer når du skal bruke Navigator
IV-enheten.
Når Navigator IV-enheten har hentet inn
satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på
. Hvis enheten mister
menysiden grønne
satellittsignalene, blir linjene røde eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Fjerne Navigator IV-enheten
og brakettene
Hvis du vil fjerne Navigator IV-enheten fra
holderen på både bil- og motorsykkelbraketten,
trykker du på knappen på siden av holderen og
vipper Navigator IV-enheten forover.
Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du vil
fjerne holderen fra bilbraketten. Bruk kraft til
holdersokkelen løsner fra brakettballen.
Ta vare på Navigator IVenheten
Navigator IV-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få permanente
skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller
vibrasjoner ut over vanlig bruk på motorsykkel
eller i bil. Hvis du vil minimere risikoen for
skade på Navigator IV-enheten, må du unngå å
miste den i bakken og ikke bruke den der det kan
oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Tillegg
Rengjøre enhetens utside
Navigator IV-enheten er laget av materialer av
høy kvalitet og krever ikke annet vedlikehold
fra brukerens side enn rengjøring. Rengjør
enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av den.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler
som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren,
lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller
brillepussemiddel etter behov. Påfør middelet på
kluten, og tørk forsiktig av berøringsskjermen.
Beskytte Navigator IV-enheten
• Når Navigator IV-enheten ikke er i bruk, kan
du oppbevare den i bærevesken som følger
med i esken.
• Ikke oppbevar Navigator IV-enheten på
et sted der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan føre
til permanent skade på enheten.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
• Selv om du kan bruke en PDA-styluspenn
på berøringsskjermen, må du aldri gjøre
dette mens du kjører. Du må aldri trykke på
skjermen med en hard eller skarp gjenstand,
da dette kan skade skjermen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når den
ikke er i bruk, for å unngå tyveri. Fjern
merket etter sugekoppen på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock. Se side 37.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette Navigator
IV-produktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for Garmin-produktet:
www.garmin.com.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE Navigator IV-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET TIL
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I
LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten
("Programvaren"), i en binær kjørbar form
gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett
og åndsverksrettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin,
og at Programvaren i kildekodeform forblir
41
Tillegg
en verdifull forretningshemmelighet som
tilhører Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren eller
deler av den til lesbar form, eller lage avledede
produkter basert på Programvaren. Du samtykker
i at du ikke skal eksportere eller videreeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover.
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse (B × H × D):
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 tommer)
Vekt: 289 g (10,20 oz)
Skjerm: 4,3 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, liggende WQVGA
TFT-skjerm med hvit bakgrunnsbelysning
og berøringsskjerm
Ladetid: ca. 4 timer
Strøminntak: strøm fra kjøretøy (DC)
med strømkabelen for bil og holderen eller
motorsykkelbraketten, eller vekselstrøm med
ekstra tilbehør
Bruk: maks. 10 W
Batterilevetid: opptil 4 timer avhengig av bruk
og innstillinger
Veske: vanntett til IPx7
Batteritype: litiumionbatteri som kan byttes
Driftstemperaturområde: fra –20 til 60 °C
(fra –4 til 158 °F)
GPS-mottaker: høysensitiv
Ladetemperaturområde: 0 til 45 °C
(32 til 113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt uttakbart
minnekort. Navigator IV-enheten er kompatibel
med de fleste mikro-SDHC-kort i formater på
opptil 32 GB. Data lagres i det uendelige.
Innhentingstider*:
Varm: <1 sek.
Kald: <38 sek.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: <45 sek.
*Gjennomsnittlige innhentingstider for en
stasjonær mottaker med fri sikt mot himmelen
Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring,
plug-and-play
Hodetelefonkontakt: standard 3,5 mm
42
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Navigator IVenheten mottar aldri
satellittsignaler.
Ta med Navigator IV-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Navigator IV-enheten
lades ikke i bilen.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil.
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
Navigator IV-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0–45 °C (32–113 °F). Hvis Navigator IV-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt
miljø, kan den ikke lades.
Bruk bilkabelen til å lade enheten. USB-kontakten på bilbraketten kan ikke brukes til å lade Navigator IV-enheten.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdataene?
Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet på Navigator IV-skjermen mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på
Ja for å slette alle brukerdata.
Navigator IV-enheten er
låst/fryst.
Hvis Navigator IV-skjermen slutter å fungere, slår du Navigator IV-enheten av og deretter på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du på og holder
nede av/på-knappen i 8 sekunder. Slå på Navigator IV-enheten igjen. Navigator IV-enheten skal fungere som normalt.
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på
den.
Slå av Navigator IV-enheten. Hold fingeren på skjermen. Deretter trykker du på og holder nede av/på-knappen. Hold til kalibreringsskjermen vises.
Følg instruksjonene på skjermen.
Jeg hører ikke lyd
gjennom den interne
høyttaleren.
På hovedmenyen trykker du på Volum, kontroller at Dempet ikke er valgt og at volumet ikke står på 0 %.
Lyden du prøver å lytte til, spilles kanskje ikke av via enheten du bruker. Se matrisen for lydalternativer på side 36.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Telefonen min kobler
seg ikke til Navigator
IV-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg mindre enn ca. 10 meter (33 fot) unna Navigator IV-enheten.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
43
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan vet jeg
at Navigator IVenheten er i USBmasselagringsmodus?
Når Navigator IV-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av en Navigator IV-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne
se to nye eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at
Navigator IV-enheten er
koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av Navigator IV-enheten.
3.Koble USB-kabelen til datamaskinen og Navigator IV-enheten. Navigator IV-enheten slår seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i listen
over stasjoner.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til Navigator
IV-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Jeg mottar ikke
trafikkinformasjon.
Kontroller at du er i et område som har dekning. Du må være i et dekningsområde for å kunne motta trafikkinformasjon for området.
Kontroller at FM TMC-trafikkmottakeren er koblet til strømkontakten på holderen og til et strømuttak i bilen.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Annen by (og angi hvor du skal på ferie).
Hvordan finner jeg
2. Finn hotellet, og trykk på Kjør!.
restauranter i nærheten av
3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt bestemmelsessted.
et hotell jeg skal bo på?
4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, vises øverst i listen.
Ta meg til en by der
gateadressen er ukjent.
44
I stedet for å søke etter en adresse, kan du trykke på Hvor skal du? > Byer for å navigere til sentrum av en by.
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Indeks
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 15, 33
3D-kartvisning 15, 33
A
A2DP 20
angi posisjonen din 15
antityverifunksjon 33
autozoom 33
autozoom for kart 33
Av/på-knapp 4
B
bakgrunnsfarge 32
batteriinformasjon 39
berøringsskjerm
innstillinger 32
kalibrere 37
rengjøring 41
bildenavigasjon 14–15
bilder 27
Bluetooth-teknologi 19–21
A2DP 20
fjerne en telefon 34
hodesett 20
innstillinger 34
pare med telefon 34
bøker 25
Bokmerker 25
brukerdata, slette 35
bruksmodus 8, 31
D
datamaskintilkobling 26
dele ruter
bruke Bluetooth 16
bruke minnekort 16
dempe
anrop 20
lyd 10
detaljkart 33
diakritiske tegn 13
digitalt topografisk kart 15
E
egendefinerte POIer 38
enheter, konvertere 30
enhets-ID 31
F
fartsgrenseikon 10, 17
favoritter
lagre 14
Favoritter 14
bilder 14
redigere 14
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
filer 26
behandle 26
overføre 26
slette 26
støttede typer 26
finne steder 9
adresse 11
bruke bilder 14–15
element på kartet 15
etter navn 13
etter postnummer 11
Kjør!-sidealternativer 12
lagrede steder (Mine favoritter) 14
nylige valg 13
fjerne braketten 40
G
Garmin Lock 33
geocaching 15
gjeldende posisjon, lagre 14
globalperspektiv 15
GPS
av/på 31
om GPS 40
H
håndfrie telefonfunksjoner 19–21
Hjelp 27
hjelp på enheten 27
Hjem
posisjon 12
telefonnummer 21
hodetelefonkontakt 42
holder 6
Hvor er jeg? 27
Hvor skal du? 11–15
I
innkommende anrop 20
innstillinger
gjenopprette 35
K
kalkulator 30
kart
aktivere detaljkart 33
bla gjennom 15
detaljnivå 33
ekstra 37
flytte 15
kartinformasjonsknapp 33
oppdatere 37
tilpasse 33
Versjon 33
vise 33
zoom 15
kartkonturer 15
kilometer 31
kjøreanvisninger 17
Kjørefeltsguide 18
kjøretøyikon 17, 33
Kjør!-sidealternativer 12
Kontakte Garmin 1
kontakt Garmin 1
45
Indeks
konvertere
enheter 30
valuta 30
koordinater 15
L
lade Navigator IV-enheten 39, 43
lagre
din gjeldende posisjon 14, 15, 27
steder du finner 14
lagre Navigator IV-enheten 41
låse Navigator IV-enheten 37
laste filer på Navigator IV-enheten 26
layout for kartdata 33
lithiumionbatteri 39, 42
lydalternativer 36
lydbøker 25
lydversjon 31
lysstyrke 32
M
M3U-spillelisteformat 25
maks. fart, nullstille 18, 35
mål, konvertere 30
MapSource 37
medieavspiller 24–25
microSD-kort
kompatible merker 42
posisjon 4
tillatt størrelse 42
46
mikrofon 4
miles 31
Mine data 28
minnekort 42
montere
fjerne fra braketten 40
motorsykkelbrakett 5
MP3-musikkfiler
laste 26
spille 24
Musikk 24
myGarmin 1
N
navigasjonsinnstillinger 31
modus 31
nødhjelp 27
nullstille
maks. fart 18
tripdata 18
nüMaps Guarantee 37
O
omkjøring 10
oppdatere
kart 37
programvare 37
ordbøker 29
overføre filer 26
oversette ord 29
P
pare en mobiltelefon 19
PIN-kode
Bluetooth 34
Garmin Lock 37
postnummer 11
programvare
lisensavtale 41
oppdatere 37
Versjon 31
Q
QWERTY-tastatur 31
R
registrere 41
Reise Guide 39
ringe
dempe 20
historikk 21
hjem 21
legge på 20
På Kjør!-siden 12
svare 20
ruter
egendefinert 16
følge 10
importere 28
Innstillinger 31
legge til et stopp 10
omkjøring 10
redigere 16
simulere 31
utenfor vei 31
S
Samsvarserklæring 41
satellittsignaler 40
SD-kort 26, 42
dele 16
SD-kortspor 4
Serienummer 4
Side for neste sving 17
side med manøverliste 17
sikkerhetsinnstillinger 33
sikkerhetsposisjon 37
sikker modus 33
sikring, skifte 40
simulere en rute 31
skjerm
lysstyrke 32
skjermbilder 32
skjerminnstillinger 32
slette
alle brukerdata 35
egendefinerte POIer 38
Favoritter 14, 16
filer 26
liste med nylige funn 13
rute 16
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
Indeks
tegn 13
triplogg 28
snarveier 8
søkeområde 11
spesifikasjoner 42
Spilleliste 24
fra datamaskin 25
lagre gjeldende 24
opprette 24
redigere 25
spille 25
språkguide 29
stave navnet 13
støttede filtyper 26
systeminnstillinger 31
T
taleoppringning 21
talespråk 32
Ta meg hjem 12
tastatur 13
layout 31
språkmodus 13, 32
tastatur på skjerm 13
ta vare på Navigator IV-enheten 40
tekstspråk 32
telefonbok 21
telefonsvarer 20
tidsinnstillinger 32
tidssone 32
tilbehør 38
tillegg 14, 39
tilpasse Navigator IV-enheten 31–35
TourGuide 35
TracBack 15
trafikk 22, 22–23
hendelser 22
legge til trafikkabonnement 34
trafikkmottakerantenne 7
tripcomputerside 18
tripinformasjon, nullstille 18
triplogger 28, 33
dele 28
lagre 28
redigere 28
slette 28
vise på kart 28
viser 28
detaljerte anvisninger 17
V
valuta, konvertere 30
varsler
fotoboks 38
nærhet 35
verdensur 29
Verktøy 27–30
viapunkt, legge til 10
volum 10
W
WebUpdater 37
Z
zoom 15
U
unngå
trafikk 22
tyveri 41
veityper 32
USB
løse ut 26
utenfor vei, ruting 16, 31
utgang, lyd 10
hodetelefonkontakt 42
Brukerveiledning for BMW Motorrad Navigator IV
47
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for levetiden til
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Great Britain
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
BMW-delenummer 77 01 7 726 493 Rev. C
Garmin-delenummer 190-01072-38 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising