Garmin | BMW Motorrad Navigator IV | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator IV Manual de utilizare

Garmin BMW Motorrad Navigator IV Manual de utilizare
BMW Motorrad
Navigator
www.bmw-motorrad.com
manual de utilizare
BMW Motorrad Navigator IV
© 2009–2011 BMW Motorrad şi Garmin Ltd. sau filialele sale
Acest produs a fost creat pentru dvs. de către BMW Motorrad împreună cu Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, adresă Internet: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, SUA
Tel. (913) 397.8200 sau
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Marea Britanie
Tel. +44 (0) 870.8501241 (în afara Marii Britanii)
0808 2380000 (în Marea Britanie)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republica Chineză)
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Toate drepturile rezervate. Exceptând cazurile în care sunt oferite explicit indicaţii contrare în acest document, nicio porţiune din acest manual nu poate fi reprodusă, copiată, transmisă, răspândită, descărcată sau
stocată sub nicio formă şi în niciun scop în absenţa aprobării prealabile oferite în scris de către Garmin. Garmin acordă prin prezenta permisiunea de a descărca pe hard disk sau pe alt suport de stocare electronic o
singură copie a acestui manual, în scopul consultării şi de a imprima o copie acestui manual sau a oricărei versiuni ulterioare revizuite, cu condiţia ca această copie electronică sau imprimată a manualului să conţină
textul complet al acestei note de copyright şi cu condiţia suplimentară a respectării cu stricteţe a interdicţiei privind orice distribuire neautorizată în scop comercial a acestui manual sau a oricărei versiuni ulterioare
revizuite a acestuia.
Informaţiile conţinute în acest document pot fi modificate fără aviz prealabil. BMW Motorrad şi Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări acestui conţinut fără
obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Actualizări şi informaţii suplimentare privind aplicaţia şi utilizarea acestui produs pot fi găsite pe site-ul Web
BMW Motorrad.
Garmin®, sigla Garmin, MapSource®, TracBack® şi TourGuide® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în SUA şi în alte ţări. Garmin Lock™, myGarmin™ şi nüMaps Guarantee™ sunt
mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Numele mărcii şi siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestui nume de către Garmin are loc sub licenţă. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi în alte ţări. Mac® este marcă comercială înregistrată a Apple Computer, Inc. Audible.com® este marcă comercială înregistrată a Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information
Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ este marcă comercială a SanDisk sau a filialelor sale. Alte mărci şi denumiri comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
Iulie 2011
Nr. componentă 190-01072-13 Ediţia A
Tipărit în Taiwan
Introducere
Introducere
Convenţiile utilizate în manualul
Navigator IV
Atunci când vi se solicită să „atingeţi” ceva, utilizaţi
degetul pentru a atinge un element de pe ecran.
Săgeţile mici (>) utilizate în text indică faptul că
trebuie să atingeţi o serie de elemente. De exemplu,
dacă vedeţi afişat „atingeţi Încotro? > Preferinţe”,
trebuie să atingeţi Încotro?, iar apoi să atingeţi
Preferinţe.
Informaţii de contact
Dacă întâmpinaţi vreo dificultate în utilizarea BMW
Navigator IV sau dacă aveţi întrebări, contactaţi,
în SUA, Serviciul de asistenţă pentru produse
Garmin la numărul de telefon 913/397.8200 sau
800/800.1020. Puteţi, de asemenea, trimite un e-mail
serviciului de asistenţă pentru produse la adresa
BMWNavigatorUSA@garmin.com.
În Europa, contactaţi dealerul dvs. BMW
Motorrad sau contactaţi Garmin (Europe) Ltd. la
+44 (0) 870.8501241 (în afara Marii Britanii) şi
0808 2380000 (în Marea Britanie).
myGarmin™
Vizitaţi http://my.garmin.com pentru a accesa cele
mai recente servicii disponibile pentru produsele dvs.
Garmin:
• Înregistraţi-vă unitatea Garmin.
• Abonaţi-vă la servicii online pentru informaţii
legate de camerele de supraveghere (consultaţi
pagina 38).
• Deblocaţi hărţile opţionale.
Navigator IV – Sfaturi şi
scurtături
• Pentru a reveni rapid la pagina Meniu, atingeţi şi
ţineţi apăsată tasta Înapoi.
şi
pentru a vizualiza mai
• Atingeţi
multe opţiuni. Atingeţi şi ţineţi apăsat pentru a
derula mai rapid.
• Paginile apar în mod diferit în funcţie de modul
dvs. de utilizare şi de setări.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
1
Introducere
Cuprins
Introducere.........................................................1
Convenţiile utilizate în manualul Navigator IV...........1
Navigator IV – Sfaturi şi scurtături.............................1
Informaţii de contact..................................................1
myGarmin™ . .............................................................1
Iniţiere.................................................................4
Dispozitivul dvs. Navigator IV....................................4
Prezentarea suportului de motocicletă......................5
Instalarea bateriei......................................................5
Instalarea dispozitivului Navigator IV în suport.........5
Montarea dispozitivului Navigator IV în
automobil................................................................6
Configurarea dispozitivului Navigator IV...................7
Recepţionarea semnalelor de la sateliţi....................7
Utilizarea paginii Meniu.............................................7
Utilizarea scurtăturilor................................................8
Găsirea destinaţiei dvs..............................................9
Urmarea rutei dvs....................................................10
Reglarea volumului..................................................10
Încotro?............................................................ 11
Găsirea unei adrese................................................ 11
Căutarea în apropierea altei locaţii.......................... 11
Navigarea către alt oraş.......................................... 11
Opţiunile de pe pagina Start!...................................12
2
Selectarea unei rute................................................12
Setarea unei locaţii de reşedinţă.............................12
Găsirea unei locaţii prin scrierea numelui
acesteia ...............................................................13
Găsirea locaţiilor găsite recent................................13
Utilizarea preferinţelor.............................................14
Utilizarea navigaţiei foto..........................................14
Utilizarea bonusurilor...............................................14
Găsirea unei locaţii folosind harta...........................15
Introducerea coordonatelor.....................................15
Utilizarea funcţiei TracBack®...................................15
Folosirea rutelor personalizate......................16
Crearea unei rute personalizate..............................16
Editarea rutelor personalizate.................................16
Partajarea rutelor.....................................................16
Utilizarea paginilor principale........................17
Pagina Hartă...........................................................17
Pagina Listă de viraje..............................................17
Pagina Următorul viraj.............................................17
Pagina Vizualizare intersecţii..................................18
Pagina Computer de călătorie.................................18
Utilizarea apelării hands-free.........................19
Asocierea dispozitivelor...........................................19
Primirea unui apel ..................................................20
În timpul unui apel ..................................................20
Meniul Telefon.........................................................20
Utilizarea informaţiilor din trafic....................22
Trafic........................................................................22
Recepţionarea informaţiilor din trafic.......................22
Traficul din zona dvs................................................22
Cod cromatic de gravitate.......................................22
Trafic pe rută...........................................................23
Vizualizarea hărţii traficului......................................23
Utilizarea playerelor media.............................24
Redarea muzicii.......................................................24
Ascultarea cărţilor audio Audible.............................25
Gestionarea fişierelor.....................................26
Încărcarea fişierelor.................................................26
Tipuri de fişiere acceptate.......................................26
Ştergerea fişierelor .................................................26
Utilizarea instrumentelor................................27
Setări.......................................................................27
Unde mă aflu?.........................................................27
Ajutor.......................................................................27
Playerul media.........................................................27
Vizualizatorul de imagini..........................................27
Rute personalizate..................................................27
Datele mele.............................................................28
Administrarea jurnalelor de călătorie.......................28
Ora în lume . ...........................................................29
Ghid lingvistic..........................................................29
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Introducere
Calculator ...............................................................30
Convertorul de unităţi .............................................30
Personalizarea dispozitivului
Navigator IV.....................................................31
Modificarea setărilor de sistem................................31
Schimbarea setărilor de navigare............................31
Reglarea setărilor de afişare...................................32
Actualizarea setărilor de oră....................................32
Setarea limbilor.......................................................32
Modificarea setărilor hărţii.......................................33
Schimbarea pictogramei vehiculului........................33
Adăugarea de securitate.........................................33
Vizualizarea informaţiilor de trafic FM TMC
pe bază de abonament.........................................34
Modificarea setărilor pentru tehnologia
Bluetooth..............................................................34
Modificarea setărilor pentru punctele de
proximitate............................................................35
Modificarea setărilor pentru indicatorul de
combustibil...........................................................35
Restabilirea globală a setărilor................................35
Ştergerea datelor utilizatorului.................................35
Actualizarea software-ului.......................................37
Bonusurile şi accesoriile opţionale..........................38
Punctele de interes personalizate...........................38
Informaţii privind bateria .........................................39
Înlocuirea bateriei dispozitivului Navigator IV..........39
Încărcarea dispozitivului Navigator IV.....................39
Înlocuirea siguranţei din adaptorul de
alimentare auto (opţional).....................................40
Despre semnalele GPS de la sateliţi.......................40
Demontarea dispozitivului Navigator IV
şi a suporturilor.....................................................40
Întreţinerea dispozitivului Navigator IV ...................40
Declaraţie de conformitate......................................41
Acord de licenţă software........................................41
Specificaţii...............................................................42
Depanare.................................................................43
Index.................................................................45
Anexă................................................................36
Opţiuni audio pentru Navigator IV...........................36
Resetarea dispozitivului Navigator IV......................37
Calibrarea ecranului................................................37
Blocarea dispozitivului Navigator IV........................37
nüMaps Guarantee™ ..............................................37
Hărţi suplimentare...................................................37
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
3
Iniţiere
Iniţiere
Dispozitivul dvs. Navigator IV
Conector
mini-USB
Butonul de alimentare:
Menţineţi-l apăsat pentru a porni/opri Navigator IV.
Apăsaţi-l rapid pentru a regla volumul şi intensitatea iluminării de fundal.
Antenă GPS
Slot de card
microSD™
Mufă pentru căşti/
de ieşire audio
(sub capacul meteo)
Difuzor
Microfon
Conector pentru
antena externă
(sub capacul meteo)
Contactele
bateriei
Butonul de deblocare: Glisaţi-l
şi eliberaţi-l pentru a deschide
capacul bateriei
Notă: Mufa pentru căşti nu poate fi utilizată atunci când unitatea se află în locaşul
suportului de motocicletă. Consultaţi tabelul Opţiuni audio de la pagina 36.
4
Numărul de serie
(sub baterie)
onsultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi produsul din cutia produsului
C
pentru a vedea avertismentele pentru produs şi alte informaţii importante.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Iniţiere
Prezentarea suportului de
motocicletă
Atingeţi butoanele din partea stângă a suportului
de motocicletă Navigator IV pentru a accesa rapid
funcţiile software-ului. Suportul de motocicletă
trebuie să fie conectat la o sursă externă de
alimentare pentru ca butoanele să funcţioneze.
Suportul de motocicletă nu este disponibil pentru
toate configuraţiile.
Instalarea bateriei
vertisment: Acest produs conţine o baterie litiuA
ion. Pentru a împiedica deteriorarea, scoateţi unitatea
atunci când ieşiţi din vehicul sau depozitaţi-o într-un loc
ferit de radiaţii solare directe.
1. Localizaţi bateria litiu‑ion furnizată în cutia
produsului.
2. Glisaţi butonul de deblocare până ce capacul
bateriei din partea din spate a dispozitivului
Navigator IV iese din locaşul său.
➊
3. Localizaţi contactele metalice din capătul bateriei
litiu‑ion.
➋
4. Introduceţi bateria în aşa fel încât contactele sale
metalice să se alinieze cu contactele metalice din
interiorul compartimentului pentru baterie.
➌
➊
Atingeţi pentru a mări şi a micşora harta
sau pentru a selecta o scurtătură. Consultaţi
pagina 8.
➋
Atingeţi pentru a comuta între pagina Hartă,
computerul de călătorie şi playerul media.
Menţineţi apăsat pentru a deschide setările de
luminozitate.
➌
Atingeţi pentru a asculta instrucţiunile curente.
(„Viraţi la stânga pe Main St.”, de exemplu.)
Menţineţi apăsat pentru a deschide setările de
volum.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
NOTĂ: În timpul funcţionării Navigator IV, păstraţi
întotdeauna bateria instalată.
Instalarea dispozitivului
Navigator IV în suport
1. Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului
Navigator IV.
2. Împingeţi în spate dispozitivul Navigator IV până
se fixează în poziţie.
Suport de
motocicletă
5. Instalaţi capacul bateriei.
5
Iniţiere
3. Dacă vârful încuietorii este vizibil, împingeţi-l în jos
până ce ajunge la acelaşi nivel cu partea de sus a
dispozitivului Navigator IV şi a suportului pentru a
asigura fixarea dispozitivului în poziţie.
Vârful încuietorii
Montarea dispozitivului
Navigator IV în automobil
Suportul auto este inclus în kitul opţional pentru
automobile.
Braţul suportului
Suport de frecare
Bază de montare
1. Conectaţi cablul de alimentare auto în conectorul
de alimentare din partea dreaptă a locaşului.
Buton de eliberare
Buton de
eliberare
Atenţie: Înainte de a conduce vehiculul,
asiguraţi-vă că vârful încuietorii suportului se află
în poziţie orizontală şi că dispozitivul este fixat în
poziţie.
Locaş
Cablu de
alimentare auto
4. Glisaţi maneta de blocare în poziţia de blocare.
5. Fixaţi suportul pe braţul pivotant al suportului de
frecare.
2. Amplasaţi pe planşa de bord suportul de frecare.
3. Glisaţi braţul suportului în suportul de frecare.
NOTĂ: Scoateţi Navigator IV din suportul de
motocicletă înainte de conectarea unui încărcător de
baterie la motocicleta dvs. Consultaţi pagina 40.
6. Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului
Navigator IV.
6
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Iniţiere
7. Împingeţi în spate dispozitivul Navigator IV până
se fixează în poziţie.
Configurarea dispozitivului
Navigator IV
Unitatea trebuie să pornească automat atunci când
este conectată, iar vehiculul este pornit. Pentru a
porni manual Navigator IV, apăsaţi tasta Pornire.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Recepţionarea semnalelor de la
sateliţi
1. Mergeţi într-un spaţiu exterior deschis, în afara
garajului şi departe de clădiri înalte.
2. Opriţi vehiculul şi porniţi Navigator IV.
8. Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare
auto la o sursă de alimentare din automobil.
9. Dacă utilizaţi un receptor de trafic în Europa,
asiguraţi antena receptorului de trafic fixând-o de
parbriz cu ventuze.
Notă: Cablul de alimentare auto trebuie utilizat
pentru a încărca dispozitivul Navigator IV atunci
când unitatea este montată în suportul auto.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Este posibil să aşteptaţi câteva minute până la
recepţionarea semnalelor de la sateliţi. Barele
indică intensitatea semnalului GPS. Atunci când o
bară este verde, Navigator IV recepţionează semnale
de la sateliţi. Acum puteţi selecta o destinaţie şi puteţi
naviga către aceasta.
Utilizarea paginii Meniu
➊ ➋ ➌
➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Intensitatea semnalului de satelit GPS.
➍
➎
➏
➐
➑
Starea bateriei.
➒
➓
Atingeţi pentru a regla volumul.
Starea tehnologiei Bluetooth®.
Atingeţi pentru a selecta modul Motocicletă,
Scuter, Automobil sau Pieton.
Ora curentă. Atingeţi pentru a schimba setările.
Atingeţi pentru a găsi o destinaţie.
Atingeţi pentru a vizualiza harta.
Atingeţi pentru a efectua un apel atunci când
sunteţi conectat la un telefon mobil compatibil.
Atingeţi pentru a utiliza instrumente precum
Setări, Unde mă aflu?, Ajutor şi rute.
7
Iniţiere
Selectarea unui mod de utilizare
1. Atingeţi pictograma modului de utilizare.
2. Selectaţi un mod şi atingeţi OK.
Motocicletă
Scuter
Schimbarea modului de utilizare
Automobil
Pieton
Dispozitivul dvs. Navigator IV vă oferă mai multe
moduri de utilizare pentru diverse modalităţi de
transport. Rutele şi navigarea sunt calculate în mod
diferit în funcţie de modul dvs. de utilizare. De
exemplu, străzile cu sens unic sunt tratate diferit în
modul Mers pe jos faţă de modul Conducere.
3. Atingeţi Da şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a vă configura setările.
Utilizarea scurtăturilor
Sunt disponibile pentru selectare scurtături pentru
derulare, pentru mărirea hărţii, pentru a selecta Start!
şi alte opţiuni ale dispozitivului Navigator IV.
Atunci când pe ecran apar simbolurile + şi - deasupra
sau în dreptul unui buton, atingeţi sau pe
suportul de motocicletă pentru a selecta respectiva
opţiune.
Atunci când amplasaţi Navigator IV într-un suport
care nu corespunde modului său curent de utilizare,
Navigator IV vă va întreba dacă doriţi să schimbaţi
modurile de utilizare.
8
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Iniţiere
Găsirea destinaţiei dvs.
Meniul Încotro? furnizează mai multe categorii diferite pe care le puteţi utiliza atunci când căutaţi adrese, oraşe şi alte locaţii. Harta detaliată încărcată pe dispozitivul dvs.
Navigator IV conţine milioane de puncte de interes, cum ar fi restaurante, hoteluri şi service-uri auto.
1. Atingeţi Încotro?.
2. Selectaţi o categorie.
3. Selectaţi o subcategorie.
4. Selectaţi o destinaţie.
5. Atingeţi butonul Start!.
6. Bucuraţi-vă de călătorie!
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
9
Iniţiere
Urmarea rutei dvs.
Ruta dvs. apare marcată cu o linie purpurie. Pe
parcursul călătoriei dvs., Navigator IV vă ghidează
către destinaţie prin instrucţiuni vocale, săgeţi de
pe hartă şi instrucţiuni afişate în partea de sus a
hărţii. Colţul din stânga sus indică distanţa până
la efectuarea următoarei manevre şi banda pe care
trebuie să vă încadraţi pentru efectuarea manevrei.
Dacă deviaţi de la ruta iniţială, Navigator IV
recalculează ruta şi furnizează instrucţiuni de
navigare noi.
Când vă deplasaţi pe drumuri principale, este posibil
să se afişeze o pictogramă pentru limita de viteză.
Adăugarea unui punct intermediar
Puteţi adăuga o oprire (un punct intermediar) pe ruta
dvs. Navigator IV vă oferă indicaţii până la această
oprire şi apoi până la destinaţia dvs. finală.
1. Cu o rută activă, atingeţi Meniu > Încotro?.
2. Căutaţi o oprire suplimentară.
3. Atingeţi butonul Start!.
4. Atingeţi Adăugare ca punct intermediar pentru a
adăuga această oprire înaintea destinaţiei dvs.
Dacă doriţi să adăugaţi mai multe opriri pe ruta dvs.,
editaţi ruta curentă. Consultaţi pagina 16.
Alegerea unei ocoliri
Dacă unul dintre drumurile de pe ruta dvs. este
închis, puteţi alege un traseu ocolitor.
1. Cu o rută activă, atingeţi Meniu.
Oprirea rutei
1. Cu o rută activă, atingeţi Meniu.
2. Atingeţi Oprire.
Reglarea volumului
Pe pagina Meniu, atingeţi Volum. Atingeţi şi
pentru a regla volumul unităţii principale. Atingeţi
Dezactivare sonor pentru a dezactiva toate sunetele,
cu excepţia sunetului telefonului.
Pentru a regla nivelul volumului pentru instrucţiunile
vocale, playerul media şi telefon, atingeţi Mixer.
Realizaţi reglajele dorite. Atingeţi Restab. pentru a
vă reîntoarce la setările iniţiale de volum.
NOTĂ: Apăsaţi şi eliberaţi butonul de alimentare
pentru a accesa rapid setările de volum şi de
luminozitate.
2. Atingeţi Ocolire.
notă: Pagina Hartă poate varia în funcţie de
setările dvs. regionale.
10
Navigator IV încearcă să vă readucă pe ruta iniţială
cât mai curând posibil. Dacă ruta pe care călătoriţi
în prezent constituie singura opţiune rezonabilă, este
posibil ca Navigator IV să nu calculeze o ocolire.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Încotro?
Încotro?
Meniul Încotro? furnizează mai multe categorii
diferite pe care le puteţi folosi pentru a căuta locaţii.
Pentru a învăţa cum să efectuaţi căutarea unui punct
de interes, consultaţi pagina 9.
Găsirea unei adrese
Etapele găsirii unei adrese pot varia în funcţie de
hărţile încărcate în dispozitivul dvs. Navigator IV. Nu
toate datele hărţilor au opţiunea căutării după codul
poştal.
1. Atingeţi Încotro? > Adresă.
2. Atingeţi Modificare judeţ, dacă este necesar.
3. Atingeţi Căutare toate.
SAU
Atingeţi Scriere oraş sau Scriere cod poştal,
introduceţi oraşul sau codul poştal şi atingeţi Gata.
Selectaţi din listă oraşul sau codul poştal.
4. Introduceţi numărul adresei şi atingeţi Gata.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
5. Introduceţi numele străzii şi atingeţi Gata.
6. Selectaţi din listă strada corectă, dacă este
necesar.
7. Atingeţi adresa, dacă este necesar.
Navigarea către alt oraş
Navigator IV listează toate oraşele aflate pe o rază de
20 de mile (aprox. 32 km) de locaţia dvs. curentă.
1. Atingeţi Încotro? > Oraşe.
Căutarea în apropierea altei
locaţii
2. Selectaţi un oraş.
1. Atingeţi Încotro? > Apr. de.
3. Selectaţi o opţiune:
Navigator IV caută în mod automat locaţii apropiate
de locaţia dvs. curentă.
2. Selectaţi o opţiune:
•
Unde mă aflu acum – căutare în apropierea
locaţiei curente.
•
Alt oraş – căutare în apropierea oraşului
introdus.
•
Ruta mea curentă – căutare pe ruta dvs.
•
Destinaţia mea – căutare în apropierea
destinaţiei dvs. curente.
SAU
Atingeţi Scriere, introduceţi numele unui oraş
care nu se află în listă şi atingeţi Gata. Dacă este
necesar, selectaţi un oraş din listă.
•
Atingeţi butonul Start! pentru a naviga către
oraş.
•
Atingeţi Hartă pentru a vedea oraşul pe hartă.
•
Atingeţi Salvare pentru a salva oraşul în
Preferinţe.
Notă: Navigator IV vă va ghida navigarea către
centrul oraşului selectat.
3. Atingeţi OK.
11
Încotro?
Opţiunile de pe pagina Start!
Atingeţi un element din lista cu rezultate de căutare
pentru a vizualiza pagina Start!.
Selectarea unei rute
Setarea unei locaţii de reşedinţă
Puteţi seta o locaţie de reşedinţă pentru locul în care
reveniţi cel mai des.
1. Atingeţi Încotro? > Acasă.
2. Selectaţi o opţiune.
➊
➊
➋
➍
➌
➎
1. Pe pagina Start!, atingeţi fila cu informaţiile rutei,
în care sunt listate modul dvs. de utilizare, distanţa
şi timpul până la destinaţia dvs.
Atingeţi pentru a apela această locaţie, dacă
este conectat un telefon mobil cu tehnologie
wireless Bluetooth.
2. Atingeţi
şi
pentru a derula între opţiunile
rutei: timp mai scurt, distanţă mai mică şi off-road.
➋
Atingeţi pentru a vedea pagina Rute. Consultaţi
pagina 12.
Consultaţi pagina 31 pentru mai multe informaţii
privind preferinţele pentru rute.
➌
Atingeţi pentru a crea o rută pas cu pas către
această locaţie.
În modul de utilizare Pieton sunt afişate numai rutele
off-road şi pe şosea.
➍
➎
Atingeţi pentru a vedea această locaţie pe hartă.
12
3. Atingeţi butonul Start! pentru a selecta o rută.
Deplasarea la locaţia de reşedinţă
După setarea unei locaţii de reşedinţă, puteţi crea
oricând o rută către aceasta. Atingeţi Încotro? >
Acasă.
Schimbarea locaţiei de reşedinţă
Pentru setarea unei locaţii noi ca locaţie de reşedinţă,
utilizaţi meniul Instrumente.
1. Atingeţi Instrum. > Datele mele > Setare locaţie
de reşedinţă.
2. Selectaţi o opţiune.
Atingeţi pentru a salva locaţia în Preferinţe.
Consultaţi pagina 14.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Încotro?
Găsirea unei locaţii prin
scrierea numelui acesteia
În cazul în care cunoaşteţi numele locaţiei căutate,
îl puteţi scrie pe tastatura de pe ecran. Puteţi, de
asemenea, să introduceţi litere din componenţa
numelui pentru a restrânge căutarea.
Utilizarea tastaturii de pe ecran
La apariţia unei tastaturi pe ecran, atingeţi o literă sau
un număr pentru a-l introduce.
Găsirea locaţiilor găsite recent
Navigator IV stochează ultimele 50 de rezultate
găsite recent în lista Găsite recent. Locurile
vizualizate cel mai recent apar la începutul listei.
Atingeţi Încotro? > Găsite recent pentru a vizualiza
elementele găsite recent.
Golirea locaţiilor găsite recent
1. Atingeţi Încotro? > Puncte de interes > Scriere
nume.
2. Utilizând tastatura de pe ecran, introduceţi literele
din componenţa numelui.
• Atingeţi
pentru a adăuga un spaţiu.
3. Atingeţi Gata.
• Atingeţi
pentru a şterge caracterul.
Pentru a elimina toate locaţiile din lista Găsite
recent, atingeţi Ştergere > Da. Vor fi eliminate toate
elementele din listă, dar această acţiune nu va şterge
locaţia efectivă de pe unitatea dvs.
• Atingeţi pentru a selecta cuvintele pe care
le-aţi tastat şi selectat recent.
• Atingeţi Lb. pentru a modifica modul limbii
pentru tastatură.
• Atingeţi
speciale.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
pentru a introduce caractere
13
Încotro?
Utilizarea preferinţelor
În Preferinţe puteţi salva locaţii pentru a le găsi rapid.
Locaţia dvs. de reşedinţă este şi aceasta salvată în
Preferinţe.
Salvarea locaţiei curente
Pe pagina Hartă, atingeţi pictograma pentru vehicul.
Atingeţi Salvare locaţie pentru a salva locaţia
curentă.
Salvarea locaţiilor găsite
Editarea locaţiilor salvate.
1. Atingeţi Încotro? > Preferinţe.
2. Atingeţi locaţia pe care doriţi să o editaţi.
3. Atingeţi Editare.
•
Schimbare nume – introduceţi un nume nou,
apoi atingeţi Gata.
•
Ataşare fotografie – selectaţi o imagine
pentru a o atribui unei locaţii. Pentru
încărcarea imaginilor în unitatea dvs. sau pe
cardul de memorie, consultaţi pagina 26.
•
Schimbare simbol hartă – atingeţi un simbol
nou.
•
Modificare număr de telefon – introduceţi un
număr de telefon şi atingeţi Gata.
Găsirea locaţiilor salvate
•
Modificare categorii – creaţi sau modificaţi
categoria în care este salvată locaţia.
2. Atingeţi Preferinţe.
•
Ştergere – atingeţi Da pentru a elimina acest
element din lista de Preferinţe.
1. După găsirea unei locaţii pe care doriţi să o
salvaţi, atingeţi Salvare pe pagina Start!.
2. Atingeţi OK. Locaţia este salvată în Preferinţe.
1. Atingeţi Încotro?.
3. Atingeţi o categorie pentru a vizualiza locaţiile
salvate.
14
Utilizarea navigaţiei foto
Puteţi încărca în dispozitivul dvs. Navigator IV sau
pe un card de memorie imagini care includ informaţii
despre locaţii şi apoi puteţi crea rute spre acestea.
1. Vizitaţi http://connect.garmin.com/photos pentru
a descărca imagini care includ informaţii despre
locaţii.
2. Urmaţi instrucţiunile de pe site-ul Web pentru a
selecta şi încărca imagini.
3. Atingeţi Încotro? > Preferinţe > Fotografii. Sunt
listate imagini care includ informaţii despre locaţie.
4. Atingeţi o imagine.
Utilizarea bonusurilor
Pentru informaţii privind bonusurile, cum ar fi
informaţii despre camerele de supraveghere şi Ghidul
de călătorie Garmin, consultaţi paginile 38–39.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Încotro?
Găsirea unei locaţii folosind
harta
Pentru a găsi o locaţie pe hartă, atingeţi Încotro? >
Parcurgere hartă sau atingeţi orice punct de pe
hartă.
• Atingeţi
pentru a comuta între o hartă 3D
(tridimensională) şi o hartă 2D (bidimensională).
pentru a roti unghiul de vizualizare
• Atingeţi
în vizualizarea 3D.
• Pe măsură ce o măriţi, harta se transformă
într-o hartă digitală de altitudine, care afişează
contururile reliefului.
• Măriţi mult pentru a vizualiza globul. Atingeţi şi
rotiţi globul pentru a găsi rapid diverse zone de
pe glob.
• Atingeţi şi glisaţi pentru a vizualiza diferite părţi
ale hărţii.
• Atingeţi şi
pentru a mări şi a micşora.
• Atingeţi harta unde doriţi. O săgeată va indica
locaţia.
• Atingeţi Salvare pentru a salva această locaţie.
• Atingeţi butonul Start! pentru a naviga la locaţie.
• Dacă Navigator IV se află în modul de simulare,
atingeţi Set loc pentru a seta locaţia dvs. la
locaţia selectată. (Consultaţi pagina 31.)
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Notă: Puteţi vizualiza informaţii detaliate ale
hărţii numai pentru zonele pentru care există hărţi
încărcate în dispozitivul dvs. Navigator IV.
Introducerea coordonatelor
În cazul în care cunoaşteţi coordonatele geografice
ale destinaţiei dvs., puteţi utiliza Navigator IV
pentru a naviga la destinaţie utilizând coordonatele
latitudinii şi longitudinii (sau alt format de
coordonate). Aceasta poate fi extrem de util pentru
geocaching.
2. Atingeţi Format şi selectaţi formatul de
coordonate compatibil cu tipul de hartă pe care îl
utilizaţi.
3. Atingeţi un câmp de direcţie pentru a selecta o
nouă direcţie.
4. Atingeţi un câmp numeric pentru a introduce
coordonatele şi apoi atingeţi Gata.
5. După ce aţi introdus coordonatele
corespunzătoare, atingeţi Înainte.
Utilizarea funcţiei TracBack®
Utilizaţi TracBack pentru a reface traseul curent,
până la punctul de plecare.
1. Atingeţi Încotro? > TracBack pentru a vizualiza
traseul dvs. recent.
2. Atingeţi Salvare pentru a salva traseul în
Preferinţe.
3. Atingeţi butonul Start! pentru a reface ruta pe care
aţi călătorit recent.
1. Atingeţi Încotro? > Coordonate.
15
Folosirea rutelor personalizate
Folosirea rutelor
personalizate
Utilizaţi Navigator IV pentru a crea, salva, edita şi
partaja până la 20 de rute.
Crearea unei rute personalizate
1. Atingeţi Încotro? (sau Instrum.) > Rute
personaliz. > Creare.
2. Selectaţi Adăugare punct iniţial nou.
3. Alegeţi o locaţie pentru punctul de plecare şi
atingeţi Selectare.
4. Selectaţi Adăugare punct final nou.
5. Alegeţi o locaţie pentru punctul final, apoi atingeţi
Selectare.
6. Atingeţi
pentru a adăuga o altă locaţie rutei
dvs. Atingeţi
pentru a elimina o locaţie.
7. Atingeţi Înainte pentru a calcula ruta şi pentru a o
vizualiza pe hartă.
8. Atingeţi Salvare pentru a salva ruta şi a ieşi.
Editarea rutelor personalizate
1. Atingeţi Încotro? (sau Instrum.) > Rute
personaliz.
3. Atingeţi Editare.
4. Atingeţi o opţiune pentru editarea rutei:
Partajarea rutelor folosind un card de
memorie
1. Atingeţi Încotro? > Rute personaliz.
•
Schimbare nume – introduceţi un nume nou,
apoi atingeţi Gata.
•
Adăugare sau eliminare puncte – adăugaţi
sau eliminaţi puncte de pe rută.
3. Atingeţi Partajare > Export > Card de memorie >
OK.
•
Reord. manuală puncte – schimbaţi ordinea
punctelor de pe rută.
4. Selectaţi ruta pe care doriţi să o partajaţi şi atingeţi
Export > OK.
•
Reordonare optimă puncte – ordonaţi
automat punctele.
5. Scoateţi cardul de memorie şi introduceţi-l în alt
dispozitiv Navigator IV.
•
Recalculare – schimbaţi preferinţa rutei
pentru calculare după timp mai scurt, distanţă
mai mică sau off-road.
6. Este afişat un mesaj. Atingeţi Da pentru a importa
ruta partajată.
•
Ştergere – ştergeţi această rută.
Modificările dvs. sunt salvate automat când ieşiţi din
oricare din paginile de editare a rutei.
Partajarea rutelor
Partajaţi rutele salvate cu alţi deţinători de dispozitive
Navigator IV, utilizând un card de memorie sau o
conexiune wireless Bluetooth. Puteţi accesa ruta
importată în meniul Încotro? > Rute personaliz.
2. Selectaţi ruta pe care doriţi să o partajaţi.
7. Atingeţi Rute şi apoi selectaţi ruta pe care doriţi să
o importaţi.
8. Atingeţi Import > OK.
Partajarea prin Bluetooth
1. Atingeţi Încotro? > Rute personaliz.
2. Selectaţi ruta pe care doriţi să o partajaţi.
3. Atingeţi Partajare > Export > Bluetooth > OK.
4. Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din
apropiere. Selectaţi celălalt dispozitiv Navigator IV
şi atingeţi OK.
2. Selectaţi ruta pe care doriţi să o editaţi.
16
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Utilizarea paginilor principale
Utilizarea paginilor
principale
Pagina Hartă
Atingeţi
Vizualizare hartă pentru a vizualiza
pagina Hartă.
• O pictogramă pentru vehicul vă indică locaţia
curentă.
➊
Atingeţi pentru a vizualiza pagina Următorul
viraj sau Vizualizare intersecţii (când este
disponibilă).
➋
Atingeţi pentru a vizualiza pagina Listă de
viraje.
➌
➍
Atingeţi pentru a mări sau a micşora.
Atingeţi pictograma pentru vehicul pentru a
vizualiza pagina Unde mă aflu?.
• Atingeţi harta în orice punct pentru a selecta o
vizualizare de sus.
➎
• Atingeţi şi glisaţi harta pentru a vizualiza o altă
zonă de pe hartă (consultaţi pagina 15).
Atingeţi pentru a vizualiza Computerul de
călătorie.
➏
Atingeţi pentru a reveni la pagina Meniu.
• Când vă deplasaţi pe drumuri principale, este
posibil să se afişeze o pictogramă pentru limita
de viteză.
➋
➊
➌
➎
➍
➏
➎
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Schimbarea câmpurilor de date
Atunci când sunteţi la volan şi navigaţi pe o rută,
puteţi afişa diferite informaţii.
Pagina Listă de viraje
Când navigaţi pe o rută, pagina Listă de viraje
afişează instrucţiuni pas cu pas pentru întreaga rută
şi distanţele dintre viraje. Atingeţi bara de text din
partea superioară a paginii Hartă pentru a vizualiza
pagina Listă de viraje. Atingeţi un viraj din listă
pentru a vizualiza pagina Următorul viraj pentru
respectivul viraj. Atingeţi Afişare hartă pentru a
vizualiza întreaga rută pe hartă.
Pagina Următorul viraj
1. Când navigaţi pe o rută, atingeţi un câmp de date
în colţul din stânga jos sau dreapta jos al paginii
Hartă.
2. Pe pagina Computer de călătorie, atingeţi câmpul
de date pe care vreţi să îl afişeze harta.
Când navigaţi pe o rută, pagina Următorul viraj
indică virajul pe hartă şi distanţa şi timpul rămase
17
Utilizarea paginilor principale
până la acesta.
Pentru a vizualiza următorul viraj pe hartă, atingeţi
colţul din stânga sus al paginii Hartă sau atingeţi
orice viraj de pe pagina Listă de viraje.
Pagina Vizualizare intersecţii
Când este disponibilă, pagina Vizualizare intersecţii
poate afişa imaginea următoarei intersecţii sau banda
pe care trebuie să vă încadraţi. Pentru a vizualiza
pagina Vizualizare intersecţii, atingeţi colţul din
stânga sus al paginii Hartă. De asemenea, puteţi
accesa pagina Vizualizare intersecţii de pe pagina
Următorul viraj. Vizualizarea intersecţiilor nu este
disponibilă pentru toate intersecţiile.
18
Pagina Computer de călătorie
Direcţie
Busolă
Câmpuri de date
personalizabile
Direcţia către
destinaţie
Indicator de
combustibil
Computerul de călătorie vă furnizează statistici utile
privitoare la călătorie. Pentru a vizualiza Computerul
de călătorie, pe pagina Hartă, atingeţi un câmp de
date de pe orice parte a opţiunii Meniu.
Vor apărea semne de bifare verzi în dreptul
câmpurilor de date afişate curent pe pagina Hartă.
Puteţi naviga folosind o busolă GPS. Nu este
necesară calibrarea; este necesar, totuşi, să aveţi o
vedere neobturată a cerului. În timp ce vă deplasaţi,
busola se roteşte.
Resetarea informaţiilor cursei
Pentru a asigura acurateţea informaţiilor cursei,
resetaţi informaţiile cursei înainte de începerea unei
rute.
1. De pe pagina Hartă, atingeţi un câmp de date
pentru a accesa pagina Computer de călătorie.
2. Atingeţi Resetare şi apoi selectaţi o opţiune:
•
Atingeţi Viteză max. pentru a reseta viteza
maximă.
•
Atingeţi Datele cursei pentru a reseta
informaţiile de pe pagina Computer de
călătorie.
•
Atingeţi Indicator de combustibil pentru
a reseta indicatorul de combustibil din
computerul de călătorie. Pentru mai multe
informaţii despre indicatorul de combustibil,
consultaţi pagina 35.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Utilizarea apelării hands-free
Utilizarea apelării
hands-free
Utilizând tehnologia Bluetooth, Navigator IV se
poate conecta la telefonul dvs. mobil şi căştile/casca
wireless, devenind astfel un dispozitiv hands-free.
Pentru a afla dacă dispozitivul dvs. cu tehnologie
Bluetooth este compatibil cu Navigator IV, vizitaţi
www.garmin.com/bluetooth.
Notă: Deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor
sunt compatibile şi pot fi utilizate, nu există garanţia
faptului că un anume telefon sau anumite căşti pot fi
utilizate. Este posibil ca nu toate caracteristicile să
fie disponibile pentru telefonul dvs.
Asocierea dispozitivelor
Tehnologia wireless Bluetooth stabileşte o legătură
wireless între diferite dispozitive, cum ar fi între un
telefon mobil şi Navigator IV. Atunci când utilizaţi
pentru prima dată cele două dispozitive împreună,
este necesar să le „asociaţi” prin stabilirea unei relaţii
care foloseşte un cod PIN/o cheie de acces. După
realizarea asocierii iniţiale, cele două dispozitive se
pot conecta automat de fiecare dată când le porniţi.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Pentru a realiza asocierea şi conectarea, dispozitivul
dvs. şi Navigator IV trebuie să fie pornite şi să se afle
la o distanţă nu mai mare de 33 ft (10 metri) unul
faţă de celălalt. Navigator IV se poate conecta la un
telefon mobil şi la o cască în acelaşi timp.
Iniţiaţi asocierea folosind Navigator IV sau
dispozitivul dvs. Consultaţi instrucţiunile pentru
dispozitivele dvs.
Atunci când porniţi Navigator IV, acesta va încerca
să se conecteze la ultimul dispozitiv la care a fost
conectat. Este posibil să trebuiască să vă setaţi
dispozitivul să se conecteze automat la Navigator IV
atunci când acesta este pornit.
Când telefonul dvs. este conectat la Navigator IV,
puteţi efectua apeluri telefonice. De pe pagina Meniu,
atingeţi Telefon pentru a accesa meniul Telefon.
Asocierea telefonului utilizând
telefonul
1. De pe pagina Meniu, atingeţi Instrum. > Setări >
Bluetooth > Activat.
2. Activaţi componenta Bluetooth a telefonului.
Aceasta se poate afla într-un meniu denumit
Setări, Bluetooth, Conexiuni sau Hands-free.
3. Iniţiaţi o căutare a dispozitivelor Bluetooth.
4. Selectaţi Navigator IV din lista de dispozitive.
5. Tastaţi 1234 pe telefonul dvs.
Asocierea dispozitivului Navigator IV
cu telefonul mobil
1. De pe pagina Meniu, atingeţi Instrum. > Setări >
Bluetooth > Activat.
2. În meniul Telefon, atingeţi Adăugare.
3. Activaţi componenta Bluetooth a telefonului.
Activaţi modul Găseşte-mă/Detectabil/Vizibil.
Aceste setări trebuie să se afle într-un meniu
denumit Bluetooth, Conexiuni sau Hands-free.
4. Atingeţi OK pe Navigator IV.
19
Utilizarea apelării hands-free
5. Selectaţi telefonul dvs. şi atingeţi OK.
6. Tastaţi 1234 pe telefonul dvs.
Asocierea dispozitivului Navigator IV
cu o cască wireless
Pentru a beneficia de o calitate înaltă a sunetului,
puteţi conecta o cască Bluetooth cu Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Dacă folosiţi o cască
fără A2DP, playerul media este dezactivat şi nu puteţi
asculta muzică.
Notă: Conectarea la o cască A2DP poate
dura câteva secunde. Pe parcursul procesului de
conectare, playerul media nu poate fi accesat.
Atunci când Navigator IV se află în suportul de
motocicletă, difuzorul integrat este dezactivat şi
puteţi prelua apeluri şi asculta instrucţiuni vocale şi
fişiere MP3 numai în casca/căştile wireless. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi tabelul Opţiuni audio
de la pagina 36.
1. De pe pagina Meniu, atingeţi Instrum. > Setări >
Bluetooth > Activat.
2. În meniul Audio, atingeţi Adăugare.
3. Porniţi casca şi activaţi modul Găseşte-mă/
Detectabil/Vizibil, dacă este necesar.
4. Atingeţi OK pe Navigator IV.
5. Selectaţi casca şi apăsaţi OK.
6. Introduceţi codul PIN/cheia de acces pentru
Bluetooth pentru casca dvs., dacă este necesar, şi
atingeţi Gata.
7. Atingeţi OK.
Primirea unui apel
Când primiţi un apel, se deschide fereastra Apel
primit. Selectaţi Răspuns pentru a răspunde la
apel. Atingeţi Ignor. pentru a ignora apelul şi a opri
soneria.
Atunci când Navigator IV se află în suportul de
motocicletă, puteţi prelua un apel numai folosind o
cască.
• Transfer audio în telefon – această funcţie vă
ajută dacă doriţi să dezactivaţi Navigator IV
menţinând apelul sau în cazul în care
doriţi intimitate. Pentru a comuta la loc, selectaţi
Transfer audio către unitate.
• Închide microfonul.
Meniul Telefon
De pe pagina Meniu, atingeţi Telefon pentru a
vizualiza meniul Telefon. Atingeţi Stare pentru a
vizualiza intensitatea semnalului, nivelul bateriei şi
numele telefonului conectat.
Notă: Nu toate telefoanele acceptă toate
caracteristicile meniului Telefon al dispozitivului
Navigator IV.
În timpul unui apel
Pentru a încheia un apel, atingeţi > Terminare
apel. Atingeţi > Opţiuni de apelare pentru
următoarele opţiuni:
• Tonuri – afişează o pagină cu tastatură pentru
a putea utiliza sisteme automate, cum ar fi
mesageria vocală.
20
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Utilizarea apelării hands-free
Utilizarea agendei telefonice
De fiecare dată când telefonul dvs. mobil se
conectează la Navigator IV, agenda este încărcată
automat în Navigator IV. Poate dura câteva minute
până când agenda telefonică devine disponibilă.
1. Atingeţi Telefon > Agendă telefonică.
2. Selectaţi intrarea din agendă (persoana de
contact) pe care doriţi să o apelaţi.
3. Selectaţi Formare pentru a apela persoana de
contact.
Apelarea unui punct de interes
1. Atingeţi Telefon > Puncte de interes.
2. Căutaţi punctul de interes pe care doriţi să îl
apelaţi.
3. Atingeţi Formare sau
.
1. Atingeţi Telefon > Registru apeluri.
2. Selectaţi o categorie pentru a vizualiza apelurile
respective. Apelurile sunt listate în ordine
cronologică; cele mai recente apeluri se află la
începutul listei.
3. Selectaţi o intrare şi apăsaţi Formare.
Apelarea acasă
Introduceţi un număr de telefon pentru locaţia dvs. de
acasă, astfel încât să puteţi suna rapid acasă.
Puteţi efectua apeluri rostind numele contactului.
1. Atingeţi Telefon > Apelare vocală.
2. Rostiţi numele contactului.
NOTĂ: Este posibil să fie necesară „antrenarea”
telefonului mobil pentru a vă recunoaşte comenzile
vocale. Consultaţi instrucţiunile telefonului dvs.
Pentru a introduce numărul dvs. de telefon:
1. Atingeţi Telefon > Apelare acasă.
2. Selectaţi Introduceţi numărul de telefon pentru
a utiliza pagina cu tastatură sau atingeţi Selectaţi
din agenda telefonică (opţiune disponibilă numai
dacă telefonul dvs. acceptă transferul agendei).
Formarea unui număr
3. Atingeţi Gata > Da. Navigator IV apelează
numărul dvs. de telefon de acasă.
2. Introduceţi numărul şi selectaţi Formare.
Pentru a suna acasă:
Atingeţi Telefon > Apelare acasă.
1. Atingeţi Telefon > Formare.
Efectuarea de apeluri utilizând
apelarea vocală
Vizualizarea registrului de apeluri
De fiecare dată când telefonul dvs. se conectează la
Navigator IV, registrul dvs. de apeluri este transferat
automat în Navigator IV. Transferul acestor date în
Navigator IV poate dura câteva minute.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
21
Utilizarea informaţiilor din trafic
Utilizarea informaţiilor
din trafic
Navigator IV poate recepţiona informaţii din trafic
sub forma FM TMC (Traffic Message Channel –
Canal de mesaje din trafic) atunci când receptorul de
trafic este conectat la Navigator IV.
Notă: Garmin nu este responsabilă pentru
acurateţea informaţiilor din trafic. Informaţiile de
trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele.
Trafic
Puteţi accesa informaţiile din trafic numai dacă
Navigator IV este conectat la un receptor de trafic
FM opţional. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi www.garmin.com/traffic.
Notă: Receptorul de trafic FM nu poate fi conectat
şi utilizat decât pe suportul auto.
22
Recepţionarea informaţiilor din
trafic
La sursa de alimentare din automobil
Conector pentru
antena externă
Antenă internă
• Receptorul de trafic şi Navigator IV trebuie să se
afle în raza de acoperire a unei staţii de emisie
FM a informaţiilor din trafic.
Notă: Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta
performanţa receptorului de trafic.
Traficul din zona dvs.
• Receptorul de trafic trebuie să fie conectat la
suportul auto.
Când primiţi informaţii din trafic, o pictogramă
pentru trafic apare în colţul stânga sus al paginii
Hartă. Pictograma pentru trafic îşi schimbă culoarea
pentru a indica gravitatea condiţiilor de trafic de pe
ruta dvs. sau de pe drumul pe care vă deplasaţi în
prezent.
• Suportul auto trebuie să fie conectat la o sursă
externă de alimentare.
Cod cromatic de gravitate
La conectorul de alimentare din locaş
Pentru a recepţiona informaţii din trafic, trebuie
îndeplinite următoarele condiţii:
Culoare
Descriere
Semnificaţie
Verde
Gravitate scăzută
Traficul se desfăşoară
normal.
Galben
Gravitate medie
Traficul este uşor
congestionat.
Roşu
Gravitate ridicată
Traficul este puternic
congestionat sau
blocat.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Utilizarea informaţiilor din trafic
Trafic pe rută
Când calculaţi ruta, Navigator IV examinează
starea curentă a traficului şi optimizează automat
ruta pentru un timp cât mai scurt. Dacă survine o
întârziere drastică în traficul de pe ruta dvs. în timp
ce navigaţi, Navigator IV recalculează automat ruta.
Dacă nu există rute alternative mai bune, este posibil
să fiţi în continuare direcţionat prin trafic.
Dacă are loc o întârziere uşoară pe ruta dvs.,
pictograma Trafic vă indică timpul adăugat rutei dvs.
din cauza întârzierii survenite. Această durată este
inclusă în ora de sosire estimată.
Evitarea manuală a traficului de pe
ruta dvs.:
1. Pe pagina Hartă, atingeţi pictograma Trafic.
2. Atingeţi Trafic pe rută.
3. Atingeţi săgeţile pentru a vizualiza alte întârzieri în
trafic pe ruta dvs., dacă este necesar.
Vizualizarea hărţii traficului
Harta traficului afişează fluxul traficului codat pe
culori şi întârzierile de pe drumurile principale.
1. Pe pagina Hartă, atingeţi pictograma Trafic.
2. Atingeţi Afişare hartă trafic pentru a vizualiza pe
o hartă incidentele din trafic.
Pentru a reveni la harta normală de la harta traficului,
atingeţi pictograma pentru trafic şi apoi atingeţi
Afişare hartă normală.
Vizualizarea întârzierilor în trafic
1. Pe pagina Hartă, atingeţi pictograma Trafic.
2. Atingeţi Căutare trafic pentru a vizualiza o listă cu
întârzierile din trafic.
3. Atingeţi un element din listă pentru a vizualiza pe
o hartă întârzierea şi detalii despre aceasta. Dacă
există mai mult de o întârziere, atingeţi săgeţile
pentru a vizualiza întârzierile suplimentare.
4. Atingeţi Evitare pentru a evita întârzierea din
trafic.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
23
Utilizarea playerelor media
Utilizarea playerelor media
Playerele media pot fi utilizate numai atunci când
muzica poate fi redată la o calitate stereo bună. Dacă
folosiţi o cască fără A2DP sau dacă la ieşirea audio
nu este conectată o cască stereo (care nu poate fi
utilizată în suportul de motocicletă), playerul media
nu poate fi pornit. Consultaţi tabelul Opţiuni audio de
la pagina 36.
Redarea muzicii
Încărcaţi fişierele cu muzică în memoria internă sau
pe cardul de memorie. Consultaţi pagina 26.
1. Atingeţi Instrum. > Media Player.
2. Atingeţi Sursă pentru a vizualiza playerul MP3.
3. Atingeţi Parcurgere.
4. Atingeţi o categorie şi o subcategorie, dacă este
necesar.
5. Pentru a reda o întreagă categorie, de la începutul
listei, atingeţi Redare toate. Pentru a reda o
anumită melodie, atingeţi titlul acesteia.
Piesa curentă
Ilustraţie album
Tipuri de fişiere acceptate
Navigator IV acceptă fişiere de muzică MP3 şi fişiere
M3U şi M3U8 pentru listele de redare.
Notă: Dacă telefonul dvs. este asociat prin
Bluetooth cu Navigator IV, nu puteţi reda fişiere
MP3 pe telefonul dvs. utilizând Navigator IV.
• Atingeţi lista de redare pentru a adăuga şi a
elimina melodii şi pentru a trece direct la o altă
melodie din lista de redare.
• Atingeţi
pentru a regla volumul.
pentru a reda de la început melodia
• Atingeţi
curentă; atingeţi din nou pentru a reda melodia
anterioară din lista de redare. Atingeţi şi
menţineţi apăsat pentru a derula melodia curentă.
pentru a trece la melodia următoare.
• Atingeţi
Atingeţi şi menţineţi apăsat pentru a derula
repede înainte melodia curentă.
• Atingeţi
pentru a întrerupe melodia.
• Atingeţi
curentă.
pentru a repeta lista de redare
• Atingeţi
redare.
pentru a reorganiza lista de
Crearea şi ascultarea listelor de
redare
Puteţi asculta listele de redare create pe computer
utilizând Navigator IV. Puteţi, de asemenea, salva
listele de redare utilizând Navigator IV.
Pentru a salva lista de redare curentă:
1. Atunci când ascultaţi muzică, în playerul muzical,
atingeţi Parcurgere > Listă redare > Salvare
listă de redare curentă.
2. Introduceţi un nume şi atingeţi Gata.
Pentru a crea o nouă listă de redare:
1. În playerul muzical, atingeţi Parcurgere > Listă
redare > Creare listă de redare nouă.
2. Selectaţi melodiile.
• Atingeţi coperta albumului pentru a vizualiza
detalii despre melodie sau pentru a elimina
melodia din lista de redare.
24
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Utilizarea playerelor media
3. Atingeţi Înapoi atunci când aţi terminat de
adăugat melodii la lista de redare.
Pentru a crea o listă de redare pe un computer:
1. Utilizând computerul şi un program audio, creaţi o
listă de redare a fişierelor de muzică. Salvaţi lista
de redare într-un fişier M3U sau M3U8.
2. Dacă este necesar, utilizaţi o aplicaţie de editare
de text pentru a elimina calea către numele
fişierelor din fişierul M3U. În fişierul M3U nu
trebuie listate decât numele fişierelor de muzică.
Consultaţi fişierul Ajutor al programului audio.
3. Transferaţi lista de redare şi fişierele de muzică
în Navigator IV (consultaţi pagina 26). Fişierul
M3U trebuie să aibă aceeaşi locaţie cu fişierele de
muzică.
Pentru a reda o listă de redare:
1. În playerul muzical, atingeţi Parcurgere > Listă
redare > Deschidere listă de redare salvată. Vor
apărea toate listele de redare disponibile.
2. Editaţi lista de redare:
•
Atingeţi Adăugare pentru a adăuga o melodie
la sfârşitul listei de redare.
•
Atingeţi o melodie şi apoi atingeţi Şterge
pentru a o elimina din lista de redare.
Ascultarea cărţilor audio
Audible
Pentru a cumpăra cărţi de pe Audible.com®, vizitaţi
http://garmin.audible.com.
Ascultarea unei cărţi
1. Atingeţi Instrum. > Media Player.
pentru a trece la secţiunea următoare
• Atingeţi
pentru a reveni. Atingeţi şi menţineţi apăsat
şi
pentru a derula înainte sau înapoi.
• Atingeţi
pentru a întrerupe cartea.
• Pentru a vizualiza informaţii suplimentare,
atingeţi ilustraţia copertei cărţii.
Utilizarea semnelor de carte
Pentru a crea un semn de carte, atingeţi
şi
Semn carte. Pentru a vizualiza semnele dvs. de carte,
şi apoi atingeţi un semn de carte.
atingeţi
Atingeţi Redare pentru a asculta cartea din semnul
de carte.
2. Atingeţi Sursă pentru a selecta playerul de cărţi
audio Audible.
3. Atingeţi Parcurgere.
4. Selectaţi o categorie, apoi atingeţi titlul unei cărţi.
Ilustraţie
copertă carte
2. Atingeţi o listă de redare pentru a începe redarea
fişierelor de muzică.
Pentru a edita lista de redare curentă:
1. Atunci când ascultaţi muzică folosind playerul
muzical, atingeţi lista de redare.
• Atingeţi
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
pentru a regla volumul.
25
Gestionarea fişierelor
Gestionarea fişierelor
Puteţi stoca fişiere, ca de exemplu fişiere cu imagini
JPEG şi GPX, în memoria internă Navigator IV sau
pe un card de memorie opţional.
Notă: Navigator IV nu este compatibil cu
Windows® 95, 98, Me sau NT. De asemenea, nu este
compatibil nici cu Mac® OS 10.3 sau cu versiunile
anterioare.
Încărcarea fişierelor
Etapa 1: Introduceţi un card de
memorie
Pentru a introduce sau a scoate cardul, presaţi-l în
interior până ce auziţi un clic. Această etapă este
opţională.
Etapa 2: Conectaţi cablul USB
Conectaţi cablul USB la conectorul de sub capacul
bateriei dispozitivului Navigator IV. Introduceţi
conectorul mai mare al cablului USB într-un port
USB din computer.
Navigator IV şi cardul de memorie apar ca unităţi
amovibile în secţiunea Computerul meu din Windows
sau ca volume montate pe computerele Mac.
26
Notă: Pe unele sisteme de operare sau computere
cu unităţi multiple de reţea, este posibil ca unitatea
Navigator IV să nu apară. Consultaţi fişierul Ajutor
al sistemului de operare pentru a afla cum să mapaţi
unităţile.
Etapa 3: Transferaţi fişierele în
Navigator IV
Copiaţi fişierele de pe computer pe unităţile/volumele
Navigator IV.
1. Căutaţi în computer fişierul pe care doriţi să îl
copiaţi.
2. Evidenţiaţi fişierul şi selectaţi Editare > Copiere.
3. Deschideţi unitatea/volumul „Garmin” sau
unitatea/volumul cardului de memorie.
4. Selectaţi Editare > Lipire.
Etapa 4: Deconectaţi şi debranşaţi
cablul USB
Când aţi terminat de transferat fişierele, faceţi clic
pe pictograma
din bara de sistem sau glisaţi
pictograma volumului în
Pubelă pe computerele
Mac. Deconectaţi dispozitivul Navigator IV.
Tipuri de fişiere acceptate
• Fişiere de muzică MP3
• Fişiere de liste de redare muzicale M3U şi M3U8
• Fişiere de cărţi audio AA
• Fişiere de imagine JPEG şi JPG
• Fişiere de rută GPX
• Fişiere GPI de puncte POI personalizate din
aplicaţia POI Loader
• Hărţi, rute, jurnale de călătorie şi puncte de
referinţă din MapSource®
Ştergerea fişierelor
1. Cu Navigator IV conectat la computer, deschideţi
unitatea/volumul Navigator IV sau unitatea/
volumul cardului de memorie.
2. Evidenţiaţi fişierul pe care doriţi să îl ştergeţi şi
apăsaţi tasta Delete de pe tastatura computerului.
Notă: Dacă nu sunteţi sigur asupra conţinutului
unui fişier, nu ştergeţi fişierul. Memoria
dispozitivului dvs. Navigator IV conţine fişiere
importante de sistem care nu trebuie şterse.
Procedaţi cu deosebită atenţie în cazul fişierelor
aflate în foldere cu numele „Garmin”.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Utilizarea instrumentelor
Utilizarea instrumentelor
Meniul Instrumente furnizează numeroase funcţii
utile atunci când călătoriţi în oraş sau în toată lumea.
Setări
Pentru informaţii despre setări, consultaţi
paginile 31–35.
Unde mă aflu?
Atingeţi Instrum. > Unde mă aflu? pentru a
vizualiza informaţii cu privire la locaţia dvs. actuală.
Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să
comunicaţi personalului de urgenţă locaţia dvs.
Atingeţi un buton din dreapta pentru a vizualiza
cele mai apropiate locaţii din categoria respectivă.
Atingeţi Salvare locaţie pentru a salva locaţia
curentă.
Ajutor
Atingeţi Instrum. > Ajutor pentru a obţine
informaţii despre utilizarea dispozitivului Navigator
IV. Atingeţi o categorie pentru a vizualiza informaţii
despre un subiect. Pentru a căuta subiectele folosind
un cuvânt-cheie, atingeţi Căutare.
Playerul media
Vizualizarea unei diaporame
1. Atingeţi Instrum. > Vizualizator imag. >
Diaporamă pentru a porni o diaporamă.
2. Atingeţi ecranul unde doriţi pentru a opri
diaporama.
Rute personalizate
Pentru informaţii despre rute, consultaţi pagina 16.
Pentru informaţii despre playerul media, consultaţi
paginile 24–25.
Vizualizatorul de imagini
Vizualizaţi imaginile pe care le-aţi stocat în
Navigator IV.
1. Atingeţi Instrum. > Vizualizator imag.
2. Selectaţi o imagine pentru a vizualiza o versiune
mai mare a acesteia. Atingeţi Info pentru a
vizualiza informaţiile despre fişier şi pentru a
vizualiza respectiva fotografie atunci când porniţi
Navigator IV.
3. Atingeţi Înapoi.
4. Atingeţi săgeţile pentru a vizualiza toate imaginile.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
27
Utilizarea instrumentelor
Datele mele
Atingeţi Instrum. > Datele mele pentru a gestiona şi
a şterge datele salvate, ca de exemplu Preferinţele.
Dacă aţi transferat o rută din MapSource, atingeţi
Import rută din fişier pentru a utiliza ruta în
Navigator IV.
Administrarea jurnalelor de
călătorie
Vizualizarea jurnalelor de călătorie
Ştergerea jurnalelor de călătorie
2. Pentru a vizualiza jurnalul de călătorie pentru ruta
pe care navigaţi, selectaţi Jurnal de călătorie
curent sau selectaţi un jurnal de călătorie salvat.
2. Selectaţi un jurnal de călătorie.
1. Atingeţi Instrum. > Datele mele > Administrare
jurnale de călătorie.
3. Selectaţi un segment sau atingeţi Vizualizare
toate segmentele.
3. Selectaţi Gata.
SAU
În timp ce vizualizaţi un jurnal de călătorie, atingeţi
Arhivare jurnal.
Vizualizarea unei hărţi de altitudine
pentru un jurnal de călătorie
1. Atingeţi Instrum. > Datele mele > Administrare
jurnale de călătorie.
3. Selectaţi un segment sau Vizualizare toate
segmentele.
4. Atingeţi
Salvarea jurnalelor de călătorie
2. Introduceţi un nume pentru jurnalul de călătorie.
3. Atingeţi Editare > Golire jurnal.
2. Selectaţi un jurnal de călătorie.
Jurnalele de călătorie sunt înregistrate în timp ce
navigaţi pe o rută.
1. Atingeţi Instrum. > Datele mele > Administrare
jurnale de călătorie > Jurnal de călătorie
curent > Editare > Arhivare jurnal.
1. Atingeţi Instrum. > Datele mele > Administrare
jurnale de călătorie.
Afişarea pe hartă a jurnalelor de
călătorie
1. Atingeţi Instrum. > Setări > Hartă.
2. Din Jurnal de călătorie, selectaţi Afişare sau
Ascundere.
Un jurnal de călătorie arhivat apare ca o linie colorată
pe hartă.
.
Partajarea jurnalelor de călătorie
Dacă în unitate este instalat un card de memorie,
atingeţi Partajare > Export pentru a salva pe card
jurnalul de călătorie.
Editarea jurnalelor de călătorie
1. Atingeţi Instrum. > Rute personaliz.
2. Selectaţi un jurnal de călătorie.
3. Atingeţi Editare.
28
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Utilizarea instrumentelor
Ora în lume
Atingeţi Instrum. > Ora în lume pentru a vizualiza
ora curentă din diferite oraşe din lume. Atingeţi
Harta lumii pentru a vizualiza harta.
Schimbarea oraşelor
1. Atingeţi Instrum. > Ora în lume.
2. Atingeţi oraşul pe care doriţi să îl schimbaţi.
3. Introduceţi noul oraş şi atingeţi Gata.
4. Atingeţi noul oraş apărut în listă şi atingeţi
Salvare.
Ghid lingvistic
Ghidul lingvistic Garmin vă pune la dispoziţie
resursele multilingve Oxford şi cinci dicţionare
bilingve. Pentru a cumpăra un accesoriu, vizitaţi
http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul
Garmin.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Cuvinte şi expresii
Dicţionare bilingve
2. Atingeţi Limbă, selectaţi limbile Din şi În care
doriţi să traduceţi şi atingeţi Înapoi.
1. Atingeţi Instrum. > Ghid lingvistic.
1. Atingeţi Instrum. > Ghid lingvistic > Cuvinte şi
fraze.
Ghidul lingvistic Garmin furnizează cinci dicţionare
bilingve.
3. Selectaţi o categorie şi căutaţi o expresie.
2. Atingeţi Dicţionare bilingve.
4. Atingeţi Căutare pentru a scrie cuvântul sau
expresia, dacă este necesar. Atingeţi o expresie
pentru a vizualiza traducerea.
4. Căutaţi cuvântul şi atingeţi-l.
5. Atingeţi
pentru a asculta traducerea.
Sfaturi privitoare la cuvinte şi expresii
• Utilizaţi Căutare cuvinte cheie în expresii
pentru a găsi toate expresiile care conţin un
anumit cuvânt.
• Atingeţi un cuvânt subliniat pentru a-l înlocui cu
un alt cuvânt.
• Selectaţi Mai multe variaţii pentru a schimba
cuvintele din expresie sau pentru a obţine o
traducere diferită.
3. Atingeţi o opţiune de traducere. Dacă este
necesar, atingeţi În engleză.
5. Atingeţi
pentru a asculta traducerea.
Sfaturi privind opţiunea bilingvă
• Atingeţi Căutare pentru a scrie cuvântul sau
începutul cuvântului.
• Atingeţi Legendă pentru a vizualiza informaţii
cu privire la abrevieri, etichete şi simboluri de
pronunţie pentru limba selectată.
Întreg conţinutul dicţionarelor şi al bazei de date Cuvinte şi expresii
este protejat de copyrightul © Oxford University Press. Fişierele cu
înregistrări vocale sunt protejate de copyrightul © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005.
Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press
2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001.
Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket
Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press şi
Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
© Oxford University Press şi Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
29
Utilizarea instrumentelor
Calculator
1. Atingeţi Instrum. > Calculator.
2. Introduceţi primul număr al calculului.
3. Selectaţi o operaţie (÷, ×, - sau +).
4. Introduceţi al doilea număr al calculului.
5. Atingeţi =.
6. Atingeţi C pentru a face un nou calcul.
Convertorul de unităţi
1. Selectaţi Instrum. > Convertor unităţi.
2. Atingeţi Conversie, selectaţi o unitate de convertit
şi atingeţi OK.
Actualizarea cursurilor de schimb
Navigator IV vă permite să actualizaţi manual
schimbul valutar astfel încât să utilizaţi întotdeauna
cele mai recente cursuri de schimb.
1. Atingeţi Instrum. > Convertor unităţi >
Conversie > Monedă > OK > Actualizare.
2. Selectaţi cursul pe care doriţi să îl actualizaţi.
3. Atingeţi
pentru a şterge cursul de schimb
curent. Introduceţi un curs nou şi selectaţi Gata.
4. Atingeţi Salvare pentru a încheia.
Atingeţi Restab. pentru a utiliza cursul de schimb
iniţial.
3. Selectaţi unitatea de măsură pe care doriţi să o
convertiţi.
4. Selectaţi o unitate de măsură şi atingeţi OK.
Repetaţi operaţia dacă este necesar.
5. Atingeţi un dreptunghi gol.
6. Introduceţi o valoare şi atingeţi Gata pentru a
converti unitatea.
7. Selectaţi Ştergere pentru a introduce o nouă
valoare.
30
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Personalizarea dispozitivului Navigator IV
Personalizarea
dispozitivului Navigator IV
1. Atingeţi Instrum. > Setări.
2. Atingeţi setarea pe care doriţi să o modificaţi.
3. Atingeţi butonul de sub numele setării pentru a o
schimba.
Modificarea setărilor de sistem
Atingeţi Instrum. > Setări > Sistem.
Simulator GPS – permite simulatorului să oprească
modul GPS şi să simuleze navigarea. Aceasta
economiseşte şi din energia bateriei.
Mod de utilizare – specifică metoda de navigare
pentru optimizarea rutelor: Automobil, Motocicletă,
Pieton sau Scuter. Consultaţi pagina 8.
Restab. — restabileşte setările originale ale
sistemului.
Unităţi — schimbă unităţile de măsură în kilometri
sau mile.
Schimbarea setărilor de
navigare
Aspect tastatură — selectaţi o preferinţă pentru
aspectul tastaturii dvs.:
• QWERTY — un aspect similar cu cel al
tastaturii computerului
NOTĂ: Unele meniuri şi setări se modifică în
funcţie de modul de utilizare. Căutaţi, lângă setare,
pictograma modului de utilizare. Nu toate setările
sunt disponibile pentru toate modurile de utilizare.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Despre — afişează numărul versiunii
software-ului, numărul de ID al unităţii şi numărul
versiunii audio pentru Navigator IV. Aveţi nevoie
de aceste informaţii atunci când actualizaţi
software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
hărţi suplimentare.
Atingeţi Instrum. > Setări > Navigare.
Preferinţă rută — selectaţi o preferinţă pentru
calcularea rutei:
• ABCDE — un aspect alfabetic
• Timp mai scurt — calculează rute care sunt mai
rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Mod spaţios — un aspect care vă permite să
selectaţi dintr-o gamă de mai multe litere, pe
rând.
• Distanţă mai mică — calculează rute cu distanţă
mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
• Off-road — calculează rutele din punct în punct
(fără drumuri).
31
Personalizarea dispozitivului Navigator IV
• On Road — calculează rutele în funcţie de
drumuri (opţiune disponibilă numai pentru modul
Pieton).
Evitări — selectaţi tipurile de drumuri pe care doriţi
să le evitaţi sau pe care le preferaţi în rutele dvs.
Restab. — restabileşte setările iniţiale de navigare.
Mod recalculare — selectaţi modalitatea în care
Navigator IV recalculează o rută atunci când deviaţi
de la aceasta.
Reglarea setărilor de afişare
Atingeţi Instrum. > Setări > Afişare.
Mod culoare — selectaţi Timp de zi pentru un
fundal luminos, Timp de noapte pentru un fundal
întunecat sau Automat pentru a comuta automat
între cele două.
Instantaneu — activează modul Instantaneu.
sau
atunci când vă aflaţi pe o pagină
Atingeţi
de hartă pentru a captura un instantaneu. Fişierul
în format bitmap este salvat în folderul Garmin\
Screenshot de pe unitatea Navigator IV.
Luminozitate — reglaţi intensitatea iluminării de
fundal. Reducând nivelul de intensitate al iluminării
de fundal, veţi prelungi durata de viaţă a bateriei.
Ecran tactil — urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a calibra ecranul tactil.
Restab. — restabiliţi setările de afişare iniţiale.
Actualizarea setărilor de oră
Setarea limbilor
Selectaţi Instrum. > Setări > Limbă.
Voce — modificaţi limba pentru comenzile vocale.
Text — modificaţi limba pentru tot textul afişat pe
ecran. Schimbarea limbii textului nu schimbă limba
datelor introduse de utilizator sau a datelor hărţilor,
precum numele de străzi.
Tastatură — selectaţi tastatura corespunzătoare
limbii dvs. Puteţi, de asemenea, schimba modul de
limbă al tastaturii din orice tastatură atingând butonul
Lb.
Restab. — restabiliţi limbile iniţiale.
Atingeţi Instrum. > Setări > Ora.
Format oră — alegeţi formatul de 12 ore, 24 de ore
sau UTC.
Oră curentă — selectaţi Automat pentru a actualiza
automat ora la fusul orar în care vă aflaţi. Când
opţiunea Automat nu este selectată, puteţi regla ora
în trepte de 15 minute pentru a o adapta la diferitele
fuse orare.
Restab. — restabiliţi setările de oră iniţiale.
32
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Personalizarea dispozitivului Navigator IV
Modificarea setărilor hărţii
Atingeţi Instrum. > Setări > Hartă.
Detalii hartă — reglaţi cantitatea de detalii afişate
pe hartă. Afişarea mai multor detalii poate determina
funcţionarea mai lentă a hărţii.
Vizualizare hartă — selectaţi o perspectivă de
utilizat pentru hartă.
• Direcţie-Sus — afişează harta în două
dimensiuni (2D) cu direcţia dvs. de deplasare în
partea de sus.
• Nord-Sus — afişează harta în format 2D cu
nordul în partea de sus.
• 3 D — afişează harta în trei dimensiuni (3D) în
modul Direcţie-Sus.
Configuraţia datelor hărţii — reglează cantitatea de
date vizibile pe hartă.
Jurnal de călătorie — afişează sau ascunde jurnalul
călătoriilor dvs. Pentru a goli jurnalul de călătorie,
selectaţi Instrum. > Datele mele > Ştergere jurnal
de călătorie.
Info hartă — vizualizaţi hărţile încărcate pe
dispozitivul dvs. Navigator IV şi versiunile acestora.
Atingeţi o hartă pentru a activa (semn de bifare) sau
dezactiva (fără semn de bifare) harta respectivă.
Restab. — restabiliţi setările iniţiale ale hărţilor.
Schimbarea pictogramei
vehiculului
1. Atingeţi Instrum. > Setări > Selectare vehicul.
2. Atingeţi pictograma pe care doriţi să o utilizaţi,
apoi atingeţi OK.
Descărcaţi pictograme suplimentare pentru vehicul
de la www.garmingarage.com.
Adăugarea de securitate
Atingeţi Instrum. > Setări > Securitate.
Garmin Lock — activaţi funcţia Garmin Lock™
pentru a vă bloca dispozitivul Navigator IV.
Introduceţi codul PIN din 4 cifre şi setaţi o locaţie
de securitate. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
pagina 37.
Mod de siguranţă — activaţi sau dezactivaţi modul
de siguranţă. Când vehiculul dvs. se află în mişcare,
modul de siguranţă dezactivează toate funcţiile care
necesită o atenţie sporită a utilizatorului şi care vă pot
distrage atenţia în timpul condusului.
Restab. — restabiliţi setările de securitate iniţiale.
Restabilirea setărilor de securitate nu va şterge codul
PIN pentru funcţia Garmin Lock sau locaţia de
securitate.
Autozoom hartă — activează şi dezactivează funcţia
de zoom automat. Harta se va micşora automat în
timpul navigării pe o rută şi se va mări atunci când vă
apropiaţi de destinaţie.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
33
Personalizarea dispozitivului Navigator IV
Vizualizarea informaţiilor de
trafic FM TMC pe bază de
abonament
Notă: Puteţi accesa setările de trafic numai dacă
dispozitivul dvs. Navigator IV este conectat la o
sursă de alimentare externă şi la un receptor de trafic
FM TMC.
Atingeţi Instrum. > Setări > Trafic. Pot exista
locaţii în care nu toate setările de trafic sunt
disponibile.
Activare trafic — activaţi şi dezactivaţi informaţiile
de trafic.
Curent — selectaţi furnizorul pe care să îl utilizaţi.
Selectaţi Automat pentru a utiliza cel mai bun
furnizor din zonă sau selectaţi un anumit furnizor.
Găsiţi mai mult — căutaţi şi alţi furnizori de
informaţii de trafic TMC. Dacă vă aflaţi într-o zonă
nouă, atingeţi Da pentru a goli tabelul de furnizori.
Abonamente — vizualizaţi-vă abonamentele la
informaţii de trafic FM şi datele de expirare ale
acestora (acestea sunt indicate în pagina principală
de setări de trafic pentru dispozitivele din America
de Nord).
34
Adăugare (sau Abonamente > Adăugare) —
adăugaţi un nou abonament la un serviciu de trafic.
Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a
achiziţiona un abonament.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot
fi reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de
fiecare dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi
mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să
obţineţi câte un cod nou pentru fiecare receptor.
Modificarea setărilor pentru
tehnologia Bluetooth
Atingeţi Instrum. > Setări > Bluetooth.
Notă: Când funcţia Bluetooth este activată, puteţi
accesa setările Bluetooth atingând pe pagina
Meniu.
Abandonare — selectaţi dispozitivul pe care
doriţi să îl deconectaţi şi atingeţi Da.
Şterge — selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl
ştergeţi din memoria dispozitivului Navigator IV
şi atingeţi Da.
Bluetooth — activaţi şi dezactivaţi componenta
Bluetooth. Pictograma Bluetooth apare pe pagina
Meniu dacă funcţia Bluetooth este activată. Pentru
a împiedica conectarea automată a unui dispozitiv,
selectaţi Dezactivat.
Nume intuitiv — introduceţi un nume intuitiv care
identifică unitatea dvs. Navigator IV pe dispozitivele
echipate cu tehnologie Bluetooth. Atingeţi Gata.
Restab. — restabiliţi setările Bluetooth iniţiale.
Acest lucru nu şterge informaţiile de asociere.
Telefon sau Audio — selectaţi Adăugare > OK
pentru a asocia dispozitivul cu un alt dispozitiv
dispunând de tehnologie wireless Bluetooth.
Pentru a asculta conţinut audio de înaltă calitate
folosind tehnologia wireless, conectaţi-vă la o cască
Bluetooth care acceptă profilul A2DP. Consultaţi
paginile 19–21. Selectaţi Modificare pentru a asocia
şi conecta un dispozitiv diferit. Codul PIN (sau
parola) al dispozitivului Navigator IV este 1234.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Personalizarea dispozitivului Navigator IV
Modificarea setărilor pentru
punctele de proximitate
Trebuie să aveţi puncte de proximitate (precum
puncte de interes personalizate, o bază de date cu
camere de supraveghere sau un fişier TourGuide®)
încărcate pentru a putea modifica setările pentru
punctele de proximitate. Consultaţi pagina 38.
Atingeţi Instrum. > Setări > Puncte de proximitate.
Alerte de proximitate — atingeţi Modificare
pentru a activa sau dezactiva alertele la apropierea
de puncte de interes personalizate sau de camere de
supraveghere.
Ghid tur — setaţi modul de activare a sunetului
pentru funcţia TourGuide. Selectaţi Redare automată
pentru a asculta întregul tur programat, La solicitare
pentru a afişa pe hartă pictograma pentru difuzor
atunci când sunt disponibile informaţii turistice pe
parcursul rutei sau Dezactivare.
Restab. — restabiliţi setările iniţiale pentru punctele
de proximitate.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Modificarea setărilor pentru
indicatorul de combustibil
Atunci când este conectat la suportul de motocicletă,
dispozitivul dvs. Navigator IV poate emite o alertă
atunci când rezervorul de combustibil este aproape
gol.
Atingeţi Instrum. > Setări > Indicator de
combustibil.
Monit. nivel combustibil — atingeţi Activat. Un
indicator de combustibil apare sub busolă pe pagina
Hartă.
Distanţă per combustibil — introduceţi distanţa
totală pe care o poate parcurge motocicleta dvs. cu un
rezervor de combustibil.
Avertizare niv. redus comb. — selectaţi nivelul de
combustibil la care doriţi să primiţi avertizarea de
nivel redus în rezervor.
Restabilirea globală a setărilor
1. Atingeţi Instrum. > Setări.
2. Atingeţi Restab.
3. Atingeţi Da.
Ştergerea datelor utilizatorului
Notă: Acest lucru şterge toate datele introduse de
către utilizator.
1. Menţineţi degetul în colţul din dreapta-jos al
ecranului Navigator IV în timp ce porniţi dispozitivul
Navigator IV.
2. Menţineţi degetul pe ecran până la afişarea unui
mesaj.
3. Atingeţi Da pentru a şterge toate datele
utilizatorului.
Toate setările iniţiale sunt restabilite. Toate elementele
salvate de către dvs. sunt şterse.
Utilizarea Alarmei de combustibil
Când nivelul în rezervorul de combustibil este
suficient de redus pentru declanşarea alarmei
pentru combustibilul rămas, apare pe pagina
Hartă. Atingeţi pictograma pentru a afişa o listă a
benzinăriilor din apropiere.
35
Anexă
Anexă
Opţiuni audio pentru Navigator IV
Sursă de
alimentare
Suport de
motocicletă
Suport auto
sau fără
suport
36
Instrucţiuni de
navigare
Muzică MP3 (Player
media accesibil)
Telefon (conectat prin
Bluetooth)
Cască Bluetooth
(cu A2DP)
da
da
da
Cască Bluetooth
(fără A2DP)
da
nu
da
Difuzor intern
nu
nu
nu
nu
(inaccesibil)
nu
(inaccesibil)
nu
(inaccesibil)
Ieşire audio pe cablu (nu este
disponibilă pe toate modelele
de motocicletă)
da
nu
nu
Cască Bluetooth
(cu A2DP)
da
da
da
Cască Bluetooth
(fără A2DP)
da
nu
da
Difuzor intern
da
nu
da
Mufă pentru căşti
da
da
da
Opţiune audio
Mufă pentru căşti
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Anexă
Resetarea dispozitivului
Navigator IV
Dacă dispozitivul Navigator IV nu mai funcţionează,
opriţi-l şi reporniţi-l.
Dacă acest lucru nu rezolvă problema, menţineţi
butonul apăsat timp de 8 secunde. Reporniţi
dispozitivul Navigator IV. În mod normal,
dispozitivul Navigator IV va funcţiona corect.
Calibrarea ecranului
Dacă ecranul tactil nu reacţionează corect, acesta
trebuie calibrat.
1. Atingeţi Instrum. > Setări > Afişare.
2. Sub Ecran tactil, atingeţi Calibrare.
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Blocarea dispozitivului
Navigator IV
Garmin Lock este un sistem de descurajare a
furtului care blochează dispozitivul Navigator IV.
De fiecare dată când activaţi dispozitivul Navigator
IV, introduceţi PIN-ul sau deplasaţi-vă în locaţia de
securitate.
1. Atingeţi Instrum. > Setări > Securitate.
2. Atingeţi butonul de sub Garmin Lock.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
3. Introduceţi codul PIN din 4 cifre şi deplasaţi-vă la
locaţia de securitate.
Ce este o locaţie de securitate?
Selectaţi o locaţie în care reveniţi des, precum
domiciliul dvs., ca locaţie de securitate. Dacă
dispozitivul Navigator IV primeşte semnale de la
sateliţi şi vă aflaţi în locaţia de securitate, nu este
necesar să introduceţi codul PIN.
NOTĂ: Dacă uitaţi codul PIN şi locaţia de
securitate, este necesar să trimiteţi dispozitivul
Navigator IV la Garmin pentru ca acesta să fie
deblocat. De asemenea, este necesar să trimiteţi
o înregistrare valabilă a produsului ca dovadă a
achiziţiei acestuia.
nüMaps Guarantee™
Pentru a primi o actualizare gratuită a hărţilor (dacă
aceasta este disponibilă), înregistraţi-vă dispozitivul
Navigator IV la adresa http://my.garmin.com în
termen de 60 de zile de la prima recepţie pe acesta
a unui semnal de satelit în timpul unei călătorii. Nu
sunteţi eligibil pentru actualizarea gratuită a hărţilor
dacă vă înregistraţi prin telefon sau aşteptaţi mai mult
de 60 de zile de la prima recepţie a unui semnal de
satelit pe dispozitivul Navigator IV în timpul unei
călătorii. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/numaps.
NOTĂ: Garanţia nüMaps Guarantee nu se aplică
dispozitivelor care nu au hărţi preîncărcate.
Hărţi suplimentare
Puteţi achiziţiona hărţi suplimentare pentru
dispozitivul dvs. Navigator IV. Pentru a vedea lista
hărţilor compatibile cu dispozitivul dvs. Navigator
IV, accesaţi pagina de produs Navigator IV pe site-ul
Web Garmin (www.garmin.com) şi faceţi clic pe fila
Hărţi.
Actualizarea software-ului
1. Accesaţi adresa www.garmin.com/products
/webupdater şi descărcaţi WebUpdater pe
computerul dvs.
2. Conectaţi dispozitivul Navigator IV la computer
folosind cablul mini-USB.
3. Executaţi WebUpdater şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
37
Anexă
După confirmarea solicitării de a efectua o
actualizare, WebUpdater descarcă automat
actualizarea şi o instalează pe dispozitivul
Navigator IV.
Bonusurile şi accesoriile
opţionale
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile
opţionale, vizitaţi www.garmin.com/products
/navigatorIV sau contactaţi un dealer BMW
Motorrad.
Camerele de supraveghere
Informaţiile despre camere de supraveghere sunt
disponibile în unele locaţii. Pentru disponibilitate,
vizitaţi http://my.garmin.com. Pentru aceste locaţii,
dispozitivul Navigator IV include locaţiile a sute
de camere de supraveghere. Dispozitivul Navigator
IV vă alertează când vă apropiaţi de o cameră de
supraveghere şi vă poate avertiza dacă vă deplasaţi
cu o viteză prea mare. Datele sunt actualizate
cel puţin în fiecare săptămână, astfel încât aveţi
întotdeauna acces la cele mai noi informaţii.
38
Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune sau
prelungi abonamentul existent. Fiecare regiune
pe care o achiziţionaţi va avea o dată de expirare
diferită.
ATENŢIE: Garmin nu răspunde de acurateţea sau
consecinţele utilizării unei baze de date cu puncte
de interes (POI) personalizate sau cu camere de
supraveghere.
Punctele de interes
personalizate
Utilizaţi aplicaţia POI Loader pentru a încărca
puncte de interes (POI) personalizate pe dispozitivul
Navigator IV. Bazele de date cu POI personalizate
sunt disponibile de la diferite companii pe Internet.
Anumite baze de date personalizate conţin informaţii
de avertizare privind punctele de interes, cum ar fi
locaţiile şcolilor din zonă.
Accesaţi www.garmin.com/extras şi faceţi clic pe
POI Loader pentru a instala aplicaţia POI Loader
pe computer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
fişierul Ajutor al aplicaţiei POI Loader. Apăsaţi F1
pentru a vizualiza fişierul Ajutor.
Pentru a vă vizualiza punctele de interes
personalizate, atingeţi Încotro? > Bonusuri >
Puncte de interes (POI) personalizate. Pentru
a modifica setările pentru alertele de proximitate,
selectaţi Instrum. > Setări > Puncte de
proximitate > Alerte de proximitate.
Pentru a şterge punctele de interes personalizate din
dispozitivul dvs. Navigator IV, conectaţi dispozitivul
la computer. Deschideţi folderul Garmin\poi de pe
unitatea Navigator IV sau de pe unitatea cardului de
memorie. Ştergeţi fişierul poi.gpi.
TourGuide
Funcţia TourGuide permite dispozitivului dvs.
Navigator IV să redea tururi audio ghidate prin
GPS de la terţe părţi. Aceste tururi audio vă pot
conduce pe o rută, prezentându-vă simultan
informaţii interesante despre siturile istorice de
pe traseu. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.garmin.com/extras şi faceţi clic pe POI
Loader.
Pentru a vă vizualiza fişierele TourGuide, atingeţi
Încotro? > Bonusuri > Puncte de interes
(POI) personalizate. Pentru a modifica setările
TourGuide, atingeţi Instrum. > Setări > Puncte de
proximitate > Ghid tur.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Anexă
Ghidul de călătorie Garmin
Similar unui ghid de călătorie tipărit, Ghidul
de călătorie Garmin oferă informaţii detaliate
despre locuri, precum restaurante şi hoteluri.
Pentru a achiziţiona un accesoriu, mergeţi la adresa
http://buy.garmin.com sau contactaţi un dealer
Garmin.
Pentru a utiliza Ghidul de călătorie, introduceţi
cardul de memorie în dispozitivul Navigator IV.
Atingeţi Încotro? > Bonusuri. Selectaţi numele
Ghidului de călătorie pentru a îl deschide.
Informaţii privind bateria
Dispozitivul dvs. Navigator IV conţine o baterie
litiu‑ion care poate fi înlocuită de către utilizator.
Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, nu lăsaţi
dispozitivul Navigator IV expus la radiaţii solare
directe şi evitaţi expunerea prelungită a acestuia la
căldură excesivă.
Pictograma bateriei
din colţul paginii Meniu
indică starea bateriei dispozitivului Navigator IV.
Pentru a spori precizia indicatorului de nivel al
bateriei, descărcaţi complet bateria şi apoi încărcaţi-o
complet. Nu deconectaţi de la priză dispozitivul
Navigator IV înainte ca bateria să fie complet
încărcată.
Înlocuirea bateriei dispozitivului
Navigator IV
Dacă este necesar să înlocuiţi bateria dispozitivului
Navigator IV, contactaţi dealerul local BMW
Motorrad. Contactaţi centrul local de reciclare a
deşeurilor pentru informaţii privind eliminarea
corectă a bateriei.
Încărcarea dispozitivului
Navigator IV
• Atunci când dispozitivul Navigator IV este
încărcat cu ajutorul cablului de alimentare sau al
cablului USB, acesta nu poate fi utilizat.
NOTĂ: Bateria nu se încarcă în suportul de
motocicletă dacă dispozitivul Navigator IV este
oprit.
Notă: Cablul de alimentare auto trebuie utilizat
pentru a încărca dispozitivul Navigator IV atunci
când unitatea este montată în suportul auto.
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei
• Reduceţi intensitatea iluminării de fundal
(Instrum. > Setări > Afişare > Luminozitate).
• Dezactivaţi funcţia Bluetooth; consultaţi
pagina 19.
• Nu expuneţi dispozitivul Navigator IV la radiaţii
solare directe. Evitaţi expunerea prelungită a
dispozitivului la căldură excesivă.
• Utilizaţi suportul de motocicletă.
• Utilizaţi cablul opţional de alimentare auto.
• Utilizaţi cablul opţional USB.
• Utilizaţi un cablu opţional de alimentare c.a.
• Utilizaţi un încărcător opţional de baterii.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
39
Anexă
Înlocuirea siguranţei din
adaptorul de alimentare auto
(opţional)
Notă: Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna
dintre componentele mici şi asiguraţi-vă că acestea
sunt reinstalate în poziţia corectă.
Dacă unitatea dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi
necesar să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul
adaptorului auto.
1. Deşurubaţi capacul negru, rotund şi scoateţi-l.
2. Îndepărtaţi siguranţa (cilindrul de sticlă şi metal
argintiu) şi înlocuiţi-o cu o siguranţă de 3 A cu
declanşare rapidă.
3. Capătul argintiu al siguranţei
trebuie să fie montat în
capacul negru. Înşurubaţi
capacul negru.
40
Capac
Capăt
argintiu
Siguranţă
Despre semnalele GPS de la
sateliţi
Pentru a funcţiona, dispozitivul Navigator IV trebuie
să recepţioneze semnale GPS (Global Positioning
System) de la sateliţi. Dacă vă aflaţi în interiorul
unei clădiri, în apropierea unor clădiri înalte sau
unor copaci sau într-o parcare subterană, este posibil
ca dispozitivul Navigator IV să nu recepţioneze
semnalele de la sateliţi. Ieşiţi afară, într-o zonă care
nu este obstrucţionată de clădiri înalte pentru a putea
utiliza dispozitivul Navigator IV.
Când dispozitivul Navigator IV recepţionează
semnale de la sateliţi, barele de indicare a intensităţii
semnalului din pagina Meniu au culoarea verde
. Când semnalele de la sateliţi sunt pierdute,
liniile devin roşii sau goale
.
Pentru informaţii suplimentare despre GPS, vizitaţi
www.garmin.com/aboutGPS.
Demontarea dispozitivului
Navigator IV şi a suporturilor
Pentru a demonta dispozitivul Navigator IV din
locaşul suportului auto sau al celui de motocicletă,
apăsaţi butonul din partea laterală a locaşului şi
înclinaţi în faţă dispozitivul Navigator IV.
Pentru a demonta locaşul din suportul auto, rotiţi
locaşul către stânga sau dreapta. Aplicaţi presiune
până ce orificiul locaşului eliberează bila suportului.
Întreţinerea dispozitivului
Navigator IV
Dispozitivul dvs. Navigator IV conţine componente
electronice sensibile care pot fi deteriorate permanent
dacă sunt expuse la şocuri prea puternice sau vibraţii
care depăşesc nivelul normal din timpul utilizării
pe o motocicletă sau un automobil. Pentru a reduce
riscul de deteriorare a dispozitivului Navigator IV,
nu scăpaţi unitatea şi nu o utilizaţi în medii expuse
şocurilor şi vibraţiilor puternice.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Anexă
Curăţarea carcasei
Dispozitivul Navigator IV este fabricat din materiale
de înaltă calitate şi nu necesită nicio procedură de
întreţinere cu excepţia curăţării. Curăţaţi carcasa
exterioară (nu şi ecranul tactil) utilizând o lavetă
umezită în soluţie de detergent neagresiv, apoi
ştergeţi carcasa pentru a o usca. Evitaţi agenţii
chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
Curăţarea ecranului tactil
Curăţaţi ecranul tactil cu o lavetă moale, curată şi
lipsită de scame. Utilizaţi apă, alcool izopropilic sau
un agent de curăţare pentru lentile de ochelari dacă
este necesar. Aplicaţi lichidul pe lavetă, apoi ştergeţi
cu atenţie ecranul tactil.
Protejarea dispozitivului dvs.
Navigator IV
• Atunci când nu îl utilizaţi, depozitaţi dispozitivul
Navigator IV în geanta de transport furnizată
împreună cu acesta.
• Nu depozitaţi dispozitivul Navigator IV în locuri
în care poate fi expus la temperaturi extreme;
în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat
permanent.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
• Deşi puteţi utiliza un stilus PDA pentru a atinge
ecranul tactil, nu încercaţi acest lucru în timp
ce conduceţi un vehicul. Nu atingeţi niciodată
ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit; în caz
contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Evitarea furtului
• Pentru a evita furtul, depozitaţi unitatea şi
suportul într-o locaţie sigură atunci când nu le
utilizaţi. Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe
parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă produsul la adresa
http://my.garmin.com.
• Utilizaţi funcţia Garmin Lock. Consultaţi
pagina 37.
Declaraţie de conformitate
Prin prezenta, Garmin declară că acest produs
Navigator IV respectă cerinţele esenţiale şi alte
prevederi aplicabile ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru a vizualiza Declaraţia completă de
conformitate, consultaţi site-ul Web pentru
produsul dvs. Garmin: www.garmin.com.
Acord de licenţă software
UTILIZÂND DISPOZITIVUL Navigator IV,
SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI
TERMENII ŞI CONDIŢIILE URMĂTORULUI
ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE. CITIŢI CU
ATENŢIE ACEST ACORD.
Garmin vă acordă o licenţă limitată de utilizare
a software-ului încorporat în acest dispozitiv
(„Software-ul”) în formă executabilă binară în cadrul
utilizării normale a produsului. Titlul de proprietate,
drepturile de proprietate şi cele de proprietate
intelectuală asupra Software-ului aparţin Garmin.
Sunteţi de acord cu faptul că Software-ul este
proprietatea Garmin şi este protejat de legile Statelor
Unite şi tratatele internaţionale privind drepturile de
autor. În plus, sunteţi de acord cu faptul că structura,
organizarea şi codul sursă al Software-ului reprezintă
secrete comerciale valoroase ale Garmin, iar
Software-ul în forma sa de cod sursă rămâne un
secret comercial valoros al Garmin. Sunteţi de
41
Anexă
acord să nu decompilaţi, dezasamblaţi, modificaţi,
asamblaţi sau dezvoltaţi pornind de la codul sursă
sau reduceţi la o formă ce poate fi citită de către o
persoană Software-ul sau oricare parte a acestuia
şi nici să nu creaţi aplicaţii derivate pe baza
Software-ului. Sunteţi de acord să nu exportaţi sau
să reexportaţi Software-ul cu încălcarea legilor de
control al exportului din Statele Unite ale Americii.
Specificaţii
Dimensiuni fizice (l × H × A): 5,35 × 3,28 × 0,94 in.
(136 × 83,4 × 24 mm)
Greutate: 6,17 oz. (270 g)
Afişaj: diagonală de 4,3 in., 480 × 272 pixeli; afişaj
lat WQVGA TFT cu iluminare de fundal de culoare
albă şi ecran tactil
Carcasă: impermeabilă la IPx7
Timp de încărcare: aproximativ 4 ore
Intrare alimentare: alimentare cu c.c. de la vehicul
utilizând cablul de alimentare auto sau suportul
de motocicletă sau alimentare cu c.a. utilizând un
accesoriu opţional
Utilizare: max. 10 W
Durata de viaţă a bateriei: până la 4 ore în funcţie
de setări şi modul de utilizare
Interval de temperatură de funcţionare:
de la –4 °F la 158 °F (de la –20 °C la 60 °C)
Tip baterie: baterie litiu-ion amovibilă
Interval de temperatură de încărcare:
de la 32 °F la 113 °F (de la 0 °C la 45 °C)
Timp de achiziţie a semnalului*:
La cald: < 1 sec.
La rece: < 38 sec.
După resetare la valorile implicite: < 45 sec.
Stocarea datelor: memorie internă şi card de
memorie amovibil opţional. Dispozitivul Navigator
IV este compatibil cu majoritatea mărcilor de carduri
de memorie micro-SDHC de până la 32 GB. Datele
sunt stocate pe termen nelimitat.
Receptor GPS: înaltă sensibilitate
*Timpii medii de achiziţie a semnalului pentru un
receptor staţionar, fără obstrucţionarea cerului.
Interfaţă cu computerele: stocare în masă USB, tip
plug-and-play
Mufă pentru căşti: standard, de 3,5 mm
42
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Anexă
Depanare
Problemă/întrebare
Soluţie/răspuns
Dispozitivul meu Navigator
IV nu recepţionează
niciodată semnale de la
sateliţi.
Scoateţi dispozitivul Navigator IV din garajul închis şi duceţi-l la distanţă de clădiri înalte şi copaci. Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul meu Navigator
IV nu se încarcă în vehicul.
Verificaţi siguranţa cablului de alimentare auto.
Asiguraţi-vă că vehiculul este pornit şi furnizează energie la ieşirea de alimentare.
Dispozitivul dvs. Navigator IV se poate încărca numai în intervalul de temperatură 32 °F la 113 °F (0 °C la 45 °C). Dacă dispozitivul Navigator IV este expus
radiaţiilor solare directe sau unui mediu cu temperaturi ridicate, acesta nu se poate încărca.
Utilizaţi cablul auto pentru a încărca unitatea. Conectorul USB de pe suportul auto nu poate fi utilizat pentru încărcarea dispozitivului Navigator IV.
Cum pot şterge toate datele
mele de utilizator?
Menţineţi degetul în colţul din dreapta-jos al ecranului dispozitivului Navigator IV în timp ce acesta porneşte. Menţineţi degetul pe ecran până la afişarea unui
mesaj. Atingeţi Da pentru a şterge toate datele utilizatorului.
Dispozitivul Navigator IV este Dacă ecranul dispozitivului Navigator IV nu mai funcţionează, opriţi şi reporniţi dispozitivul Navigator IV. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, menţineţi apăsat
blocat/nu reacţionează.
butonul de Pornire timp de 8 secunde. Reporniţi dispozitivul Navigator IV. În mod normal, dispozitivul Navigator IV va funcţiona corect.
Ecranul tactil nu
reacţionează corect la
atingere.
Opriţi dispozitivul Navigator IV. Menţineţi degetul pe ecran şi apoi menţineţi apăsat butonul de Pornire. Menţineţi butonul apăsat până la apariţia ecranului de
calibrare.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Difuzorul integrat nu redă
sunetul.
În Meniul principal, atingeţi Volum, asiguraţi-vă că opţiunea Dezactivare sonor nu este selectată, iar volumul nu este reglat la 0%.
Este posibil ca dispozitivul utilizat să nu poată reda conţinutul audio dorit. Consultaţi tabelul Opţiuni audio de la pagina 36.
Indicatorul stării bateriei pare
Permiteţi descărcarea completă a unităţii şi apoi încărcaţi-o din nou (fără a întrerupe ciclul de încărcare).
să fie imprecis.
Telefonul meu nu se
conectează la dispozitivul
Navigator IV.
Atingeţi Instrum. > Setări > Bluetooth. Asiguraţi-vă că opţiunea Activat este setată în câmpul Bluetooth.
Asiguraţi-vă că telefonul este pornit şi se află la mai puţin de 33 ft (cca. 10 metri) de dispozitivul Navigator IV.
Accesaţi adresa www.garmin.com/bluetooth pentru mai multe informaţii.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
43
Anexă
Problemă/întrebare
Soluţie/răspuns
Cum ştiu dacă dispozitivul
Când sistemul Navigator IV este în modul Stocare în masă USB, este afişată o imagine care arată dispozitivul USB conectat la un computer. De asemenea, în
Navigator IV se află în modul
mod normal veţi vedea două noi unităţi amovibile în Computerul meu.
Stocare în masă USB?
Computerul meu nu
1. Scoateţi cablul USB din computer.
detectează faptul că
2. Opriţi dispozitivul Navigator IV.
dispozitivul Navigator IV este
3.Conectaţi cablul USB la computer şi la dispozitivul Navigator IV. Dispozitivul Navigator IV porneşte automat şi intră în modul Stocare în masă USB.
conectat.
În lista mea de unităţi nu
există noi unităţi amovibile.
Dacă aveţi mai multe unităţi de reţea mapate pe computerul dvs., este posibil ca sistemul Windows să aibă probleme în a asocia literele de unitate cu unităţile
dispozitivului Navigator IV. Consultaţi fişierul Ajutor al sistemului de operare pentru a afla cum să mapaţi noile unităţi sau să le asociaţi litere de unitate.
Nu recepţionez informaţii
de trafic.
Asiguraţi-vă că vă aflaţi în aria de acoperire a serviciului. Este necesar să vă aflaţi în aria de acoperire a serviciului pentru a recepţiona informaţii de trafic pentru
zona respectivă.
Asiguraţi-vă că receptorul de trafic FM TMC este conectat la conectorul de alimentare al locaşului şi la o sursă de alimentare din vehicul.
Cum pot găsi restaurantele
din zona unui hotel la care
voi sta în viitor?
1.
2.
3.
4.
Doresc să merg într-un oraş
fără să ştiu o adresă exactă.
În loc să căutaţi o adresă, atingeţi Încotro? > Oraşe pentru a naviga la centrul unui oraş.
44
Atingeţi Încotro? > Apr. de > Alt oraş (şi introduceţi destinaţia dvs. de vacanţă).
Găsiţi hotelul şi atingeţi Start!.
Atingeţi Meniu > Încotro? > Apr. de > Destinaţia mea.
Căutaţi un restaurant. Restaurantele aflate cel mai aproape de hotelul dvs. se află în prima parte a listei.
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Index
Index
A
A2DP 20
Acasă 12
accesorii 38
actualizare
hărţi 37
software 37
agendă telefonică 21
Ajutor 27
Ajutor integrat 27
alerte
cameră de supraveghere 38
proximitate 35
apelare
de pe pagina Start! 12
dezactivare sonor 20
istoric 21
locaţie de reşedinţă 21
răspuns la apel 20
terminare apel 20
apelare vocală 21
apel primit 20
asistenţă în caz de urgenţă 27
Asistenţă la schimbarea benzii 18
asociere telefon mobil 19
autozoom hartă 33
B
baterie litiu-ion 39, 42
bază de date cu camere de supraveghere
blocarea dispozitivului Navigator IV 37
bonusuri 14, 38, 39
buton de pornire 4
C
calculator 30
caractere diacritice 13
card de memorie 42
card microSD
dimensiune permisă 42
locaţie 4
mărci compatibile 42
card SD 26, 42
partajare 16
cărţi 25
cărţi în format audio 25
cod poştal 11
conectare la computer 26
configuraţia datelor hărţii 33
contactare Garmin 1
contururi hartă 15
conversie
monedă 30
unităţi 30
coordonate 15
culoare fundal 32
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
D
Datele mele 28
date utilizator, ştergere 35
Declaraţie de conformitate 41
demontarea suportului 40
depozitarea dispozitivului Navigator IV 41
dezactivare sonor
apel telefonic 20
audio 10
dicţionare bilingve 29
E
ecran
instantanee 32
luminozitate 32
ecran tactil
calibrare 37
curăţare 41
setări 32
evitare
furt 41
tipuri de drumuri 32
trafic 22
F
fişiere 26
administrare 26
ştergere 26
tipuri acceptate 26
transfer 26
fişiere de muzică MP3
încărcare 26
redare 24
format listă redare M3U 25
funcţie antifurt 33
funcţii hands-free telefon 19–21
fus orar 32
G
Garmin Lock 33
găsirea unei locaţii 9
adresă 11
aproape de altă locaţie 11
după codul poştal 11
după nume 13
element de pe hartă 15
locuri salvate (Preferinţe) 14
opţiuni de pe pagina Start! 12
selecţii recente 13
utilizarea fotografiilor 14–15
geocaching 15
Ghid de călătorie 39
ghid lingvistic 29
GPS
despre GPS 40
oprit/pornit 31
H
hartă
activare hărţi detaliate 33
actualizare 37
buton Info hartă 33
deplasare 15
navigare 15
nivel de detalii 33
personalizare 33
suplimentar 37
versiune 33
vizualizare 33
zoom 15
hartă digitală de altitudine 15
hărţii detaliate 33
hărţi suplimentare 37
45
Index
I
ID unitate 31
ieşire, audio 10
mufă pentru căşti 42
imagini 27
informaţiile cursei, resetare 18
informaţii privind bateria 39
instrucţiuni de orientare 17
instrucţiuni pas-cu-pas 17
Instrumente 27–30
î
încărcarea dispozitivului Navigator IV 39, 43
încărcarea fişierelor pe Navigator IV 26
Încotro? 11–15
înregistrare 41
întreţinerea dispozitivului Navigator IV 40
J
jurnale de călătorie 28, 33
afişare pe hartă 28
editare 28
partajare 28
salvare 28
ştergere 28
vizualizare 28
K
kilometri 31
46
L
limbă text 32
limbă voce 32
listă de redare 24
creare 24
de pe computer 25
editare 25
redare 25
salvare listă curentă 24
locaş 6
locaţie curentă, salvare 14
locaţie de securitate 37
luminozitate 32
M
MapSource 37
mesagerie vocală 20
microfon 4
mile 31
mod de siguranţă 33
mod de utilizare 8, 31
monedă, conversie 30
monitorizarea nivelului de combustibil 35
montare
demontare de pe suport 40
mufă pentru căşti 42
muzică 24
myGarmin 1
N
pictogramă pentru vehicul 17, 33
PIN
Bluetooth 34
Garmin Lock 37
player media 24–25
preferinţe
salvare 14
Preferinţe 14
editare 14
fotografii 14
puncte de interes (POI) personalizate 38
punct intermediar, adăugare 10
navigare
mod 31
setări 31
navigare foto 14–15
nr. de serie 4
nüMaps Guarantee 37
O
ocolire 10
off-road, traseu 16, 31
opţiuni audio 36
opţiuni de pe pagina Start! 12
ora în lume 29
ora lumii 29
P
R
pagina Computer de călătorie 18
pagina Listă de viraje 17
Pagina principală
locaţie 12
număr de telefon 21
pagina Următorul viraj 17
partajarea rutelor
utilizare Bluetooth 16
utilizare card de memorie 16
personalizarea dispozitivului
Navigator IV 31–35
pictogramă pentru limita de viteză 10, 17
receptor de trafic
antenă 7
resetare
datele cursei 18
viteză maximă 18
rute
adăugarea unei opriri 10
editare 16
import 28
ocolire 10
off-road 31
personalizare 16
preferinţe 31
simulare 31
urmare 10
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
Index
S
salvare
locaţia dvs. curentă 14, 15, 27
locuri găsite 14
scrierea numelui 13
scurtături 8
semnale de la sateliţi 40
semne de carte 25
setarea locaţiei 15
setări
restabilire 35
setări de afişare 32
setări de securitate 33
setări de sistem 31
setări pentru oră 32
siguranţă, înlocuire 40
slot de card SD 4
software
acord de licenţă 41
actualizare 37
versiune 31
specificaţii 42
suport de motocicletă 5
ş
ştergere
caracter 13
fişiere 26
jurnal de călătorie 28
listă Găsite recent 13
Preferinţe 14, 16
puncte de interes (POI) personalizate 38
rută 16
toate datele de utilizator 35
T
tastatură 13
aspect 31
mod limbă 13, 32
tastatură pe ecran 13
tastatură QWERTY 31
tehnologie Bluetooth 19–21
A2DP 20
asociere cu telefonul 34
cască 20
eliminarea unui telefon 34
setări 34
tipuri de fişiere acceptate 26
TourGuide 35
TracBack 15
traducerea cuvintelor 29
trafic 22, 22–23
adăugare de abonamente la informaţii de
trafic 34
incidente 22
transferul fişierelor 26
W
WebUpdater 37
Z
zonă de căutare 11
zoom 15
zoom automat 33
U
Unde mă aflu? 27
unităţi, conversie 30
unităţi de măsură, conversie 30
USB
deconectare 26
V
versiune audio 31
viteză maximă, resetare 18, 35
vizualizare glob 15
vizualizare hartă 2D 15, 33
vizualizare hartă 3D 15, 33
volum 10
Manual de utilizare BMW Motorrad Navigator IV
47
Pentru cele mai recente actualizări ale software-ului (exclusiv date de hărţi) pe întreaga durată de
viaţă a produselor dvs. Garmin, vizitaţi site-ul Web Garmin la adresa www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. sau filialele sale
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SUA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Marea Britanie
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republica Chineză)
www.garmin.com
Nr. componentă Garmin 190-01072-13 Ediţia A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising