Garmin | BMW Motorrad Navigator IV | Garmin BMW Motorrad Navigator IV Priročnik za uporabo

Garmin BMW Motorrad Navigator IV Priročnik za uporabo
BMW Motorrad
Navigator
www.bmw-motorrad.com
Uporabniški priročnik
BMW Motorrad Navigator IV
© 2009–2011 BMW Motorrad in Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Izdelek je za vas razvila družba BMW Motorrad v sodelovanju z družbo Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, internetni naslov: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Telefon (913) 397.8200 ali
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Telefon +44 (0) 870.8501241 (izven Združenega kraljestva)
0808 2380000 (v Združenem kraljestvu)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Št. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
Telefon 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Vse pravice pridržane. Če ni izrecno navedeno v tem dokumentu, nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno reproducirati, kopirati, prenašati, širiti ali hraniti na pomnilniškem mediju v kakršnekoli namene brez
predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja Garmin. Garmin vam dovoli, da en izvod teh navodil prenesete na trdi disk ali drug elektronski medij za ogled in da si en izvod ali njegovo izdajo natisnete, pod pogojem,
da tovrstni elektronski ali natisnjen izvod vsebuje celotno besedilo opombe o avtorskih pravicah in da je vsaka nadaljnja nepooblaščena komercialna distribucija teh navodil ali njegova izdaja strogo prepovedana.
Pridržujemo si pravico do sprememb informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila. BMW Motorrad in Garmin si pridržujeta pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine, ne da bi o
tem obvestila osebe ali organizacije. Posodobitve in dodatne informacije o uporabi tega izdelka lahko poiščete na spletnem mestu družbe BMW Motorrad.
Garmin®, logotip Garmin, MapSource®, TracBack® in TourGuide® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Lock™, myGarmin™ in nüMaps
Guarantee™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih
državah. Mac® je registrirana blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. Audible.com® je registrirana blagovna znamka družbe Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. Storitve prometnih informacij RDS-TMC
v Franciji © ViaMichelin 2006. microSD™ je blagovna znamka družbe SanDisk ali njenih podružnic. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
Julij 2011
Številka dela 190-01072-43 Preg. A
Natisnjeno na Tajvanu
Uvod
Uvod
Kontaktne informacije
Navodila priročnika za
Navigator IV
Če je v priročniku zapisano, da je treba izbrati
določen element, se ga na zaslonu dotaknite s prstom.
Če med uporabo naprave BMW Navigator IV naletite
na težave ali imate vprašanja, se v ZDA obrnite
na Garminovo podporo na izdelke po telefonu
913/397-8200 ali 800/800-1020. Podpori za izdelke
lahko tudi pošljete e-poštno sporočilo na naslov
BMWNavigatorUSA@garmin.com.
Majhne puščice (>) v besedilu pomenijo, da se
morate dotakniti več elementov. Če je na primer
napisano "izberite Kam? > Priljubljene", morate
izbrati Kam?, nato pa še Priljubljene.
V Evropi se obrnite na prodajalca motorjev BMW
ali na Garmin (Evropa) Ltd. na +44 (0) 870.8501241
(zunaj Združenega kraljestva) in 0808 2380000 (v
Združenem kraljestvu).
myGarmin™
Obiščite http://my.garmin.com, če želite dostop do
najnovejših storitev za izdelke Garmin:
• Registrirajte napravo Garmin.
• Naročite se na spletne storitve z informacijami o
prometnih kamerah (oglejte si stran 38).
• Odklenite izbirne zemljevide.
Namigi in bližnjice za napravo
Navigator IV
• Če se želite hitro vrniti na stran Meni, izberite in
držite Nazaj.
in
.
• Za ogled več izbir izberite
Za hitrejše drsenje izberite in držite ta gumba.
• Strani so prikazane drugače glede na način
uporabe in nastavitve.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
1
Uvod
Kazalo
Uvod....................................................................1
Navodila priročnika za Navigator IV..........................1
Namigi in bližnjice za napravo Navigator IV..............1
Kontaktne informacije................................................1
myGarmin™ . .............................................................1
Uvod....................................................................4
Navigator IV...............................................................4
Pogled na nosilec za motor.......................................5
Namestitev baterije....................................................5
Namestitev naprave Navigator IV v nosilec...............5
Namestitev naprave Navigator IV v avtomobil..........6
Konfiguriranje naprave Navigator IV.........................7
Pridobivanje satelitskih signalov................................7
Uporaba strani Meni..................................................7
Uporaba bližnjic.........................................................8
Iskanje cilja................................................................9
Sledenje načrtovani poti..........................................10
Nastavitev glasnosti................................................10
Kam?................................................................ 11
Iskanje naslova........................................................ 11
Iskanje blizu druge lokacije..................................... 11
Navigacija do drugega mesta.................................. 11
Možnosti strani Pojdi!..............................................12
2
Izbira načrtovane poti..............................................12
Nastavitev domače lokacije.....................................12
Iskanje kraja s črkovanjem imena ..........................13
Iskanje nedavno najdenih krajev.............................13
Uporaba priljubljenih................................................14
Uporaba fotografske navigacije...............................14
Uporaba dodatnih funkcij.........................................14
Iskanje kraja z uporabo zemljevida.........................15
Vnašanje koordinat..................................................15
Uporaba funkcije TracBack®. ..................................15
Uporaba načrtovanih poti po meri.................16
Ustvarjanje načrtovane poti po meri........................16
Urejanje načrtovanih poti po meri............................16
Izmenjevanje načrtovanih poti.................................16
Uporaba glavnih strani....................................17
Stran z zemljevidom................................................17
Stran s seznamom odcepov....................................17
Stran Naslednji odcep.............................................17
Stran s prikazom odcepov.......................................18
Stran s potovalnim računalnikom............................18
Uporaba prostoročnega klicanja...................19
Združevanje naprav.................................................19
Sprejemanje klica ...................................................20
V klicu . ...................................................................20
Meni Telefon............................................................20
Uporaba prometnih informacij.......................22
Promet.....................................................................22
Sprejemanje prometnih informacij...........................22
Promet v vašem območju........................................22
Barvna koda za stopnjo...........................................22
Promet na načrtovani poti.......................................23
Ogled zemljevida prometa.......................................23
Uporaba predvajalnikov..................................24
Predvajanje glasbe..................................................24
Poslušanje zvočnih knjig.........................................25
Upravljanje datotek.........................................26
Nalaganje datotek...................................................26
Podprte vrste datotek..............................................26
Brisanje datotek . ....................................................26
Uporaba orodij.................................................27
Nastavitve................................................................27
Kje sem?.................................................................27
Pomoč.....................................................................27
Predvajalnik.............................................................27
Pregledovalnik slik...................................................27
Načrtovane poti po meri..........................................27
Moji podatki.............................................................28
Upravljanje dnevnikov potovanja.............................28
Svetovna ura ..........................................................29
Slovarji.....................................................................29
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uvod
Kalkulator ...............................................................30
Pretvornik enot .......................................................30
Prilagajanje naprave Navigator IV.................31
Spreminjanje nastavitev sistema.............................31
Spreminjanje nastavitev navigacije.........................31
Spreminjanje nastavitev zaslona.............................32
Posodabljanje časovnih nastavitev.........................32
Nastavitev jezika.....................................................32
Spreminjanje nastavitev zemljevida........................33
Spreminjanje ikone vozila........................................33
Izboljševanje varnosti..............................................33
Ogled informacij o naročninah na prometne
informacije FM TMC.............................................34
Spreminjanje nastavitev tehnologije
Bluetooth .............................................................34
Spreminjanje nastavitev bližinskih točk...................35
Spreminjanje nastavitev merilnika goriva................35
Obnovi vse nastavitve.............................................35
Čiščenje uporabnikovih podatkov............................35
Posodabljanje programske opreme.........................37
Dodatki in izbirna dodatna oprema..........................38
Destinacije po meri..................................................38
Informacije o bateriji ...............................................39
Zamenjava baterije v napravi Navigator IV.............39
Polnjenje naprave Navigator IV...............................39
Menjava varovalke avtomobilskega
napajalnika (izbirno).............................................40
Satelitski signali GPS..............................................40
Odstranjevanje naprave Navigator IV
in nosilcev.............................................................40
Skrb za Navigator IV ..............................................40
Izjava o skladnosti...................................................41
Licenčna pogodba za programsko opremo.............41
Specifikacije............................................................42
Odpravljanje težav...................................................43
Stvarno kazalo.................................................45
Dodatek............................................................36
Možnosti zvoka za Navigator IV..............................36
Ponastavitev naprave Navigator IV.........................37
Umerjanje zaslona...................................................37
Zaklepanje naprave Navigator IV............................37
nüMaps Guarantee™ ..............................................37
Dodatni zemljevidi...................................................37
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
3
Uvod
Uvod
Navigator IV
Priključek
Mini-USB
Tipka za vklop:
pritisnite in jo držite za vklop ali izklop naprave Navigator IV.
Pritisnite in jo hitro spustite za prilagajanje nastavitev glasnosti in svetlosti.
Antena GPS
Reža microSD™
Priključek za slušalke/
zvočni izhod
(pod gumijastim pokrovčkom)
Zvočnik
Mikrofon
Priključek za
zunanjo anteno
(pod gumijastim pokrovčkom)
Stiki baterije
Vzvod za sprostitev: povlecite
in ga spustite, če želite odpreti
pokrov baterije
Opomba: priključka za slušalke ni mogoče uporabljati, ko je naprava v nosilcu za
motor. Oglejte si tabelo z zvočnimi možnostmi na strani 36.
4
Serijska številka
(pod baterijo)
a opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne informacije o
Z
varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uvod
Pogled na nosilec za motor
Za hiter dostop do funkcij programske opreme
uporabite gumbe na levi strani nosilca za motor
naprave Navigator IV. Gumbi bodo delovali le, če je
nosilec priklopljen na zunanje napajanje. Nosilec za
motor ni na voljo pri vseh konfiguracijah.
➊
➋
➌
➊
S tema gumboma povečate in pomanjšate
zemljevid ali izberete bližnjico. Oglejte si
stran 8.
➋
S tem gumbom se pomikate med stranjo z
zemljevidom, potovalnim računalnikom in
predvajalnikom. Držite ga, če želite odpreti
nastavitve svetlosti.
➌
S tem gumbom lahko poslušate trenutno
navodilo. (Na primer "Zavijte levo na Celovško
ulico".) Držite ga, če želite odpreti nastavitve
glasnosti.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Namestitev baterije
pozorilo: izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.
O
Če želite preprečiti poškodbe, ob izstopu odstranite
napravo iz vozila ali pa je ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi.
1. Poiščite litij‑ionsko baterijo, ki ste jo dobili z
izdelkom.
2. Povlecite vzvod za sprostitev, dokler se pokrov
baterije na zadnji strani naprave Navigator IV ne
odpre.
3. Poiščite kovinske stike na koncu litij‑ionske
baterije.
OPOMBA: ko je Navigator IV vklopljen, mora biti
baterija vedno nameščena.
Namestitev naprave
Navigator IV v nosilec
1. Napravo Navigator IV s spodnjim delom vstavite v
priklopno postajo.
2. Nagnite jo nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
Nosilec za
motor
4. Baterijo vstavite tako. da se kovinski stiki na
bateriji poravnajo s tistimi v prostoru za baterijo.
5. Ponovno namestite pokrov baterije.
5
Uvod
3. Če je viden, vrh vzvoda potisnite navzdol, da je
raven in poravnan z vrhom naprave Navigator IV
in nosilcem. Tako se prepričate, da je naprava
varno pritrjena.
Vrh vzvoda
Namestitev naprave
Navigator IV v avtomobil
Nosilec za avtomobil je priložen izbirnemu
avtomobilskemu kompletu.
1. Napajalni kabel avtomobila priklopite v napajalni
priključek na desni strani priklopne postaje.
Mehek nosilec
Nastavek
Namestitveni
podstavek
Gumb za sprostitev
Gumb za
sprostitev
Pozor: pred vožnjo preverite, da je vzvod na
nosilcu raven in da je naprava varno pritrjena.
Priklopna
postaja
Napajalni kabel
avtomobila
4. Vzvod za zaklep potisnite v zaklenjeni položaj.
5. Nosilec naprave pritrdite na nastavek mehkega
nosilca.
2. Mehek nosilec namestite na armaturno ploščo.
3. Nastavek nosilca potisnite v mehek nosilec.
OPOMBA: preden na motor priklopite polnilnik
baterij, napravo Navigator IV odstranite z nosilca.
Oglejte si stran 40.
6. Napravo Navigator IV s spodnjim delom vstavite v
priklopno postajo.
6
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uvod
7. Nagnite jo nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
Konfiguriranje naprave
Navigator IV
Enota bi se morala samodejno vklopiti, če je
priklopljena in motor vozila deluje. Napravo
Navigator IV ročno vklopite tako, da pritisnete tipko
za vklop. Sledite navodilom na zaslonu.
Pridobivanje satelitskih
signalov
1. Pojdite na zunanje odprto območje izven garaže in
stran od visokih stavb.
2. Ustavite vozilo in vklopite Navigator IV.
8. Drug konec napajalnega kabla avtomobila
priklopite v vtičnico avtomobila.
9. Če sprejemnik prometnih informacij uporabljate
v Evropi, anteno na sprejemniku prometnih
informacij pritrdite na vetrobransko steklo z
vakuumskimi nosilci.
Opomba: ko je naprava Navigator IV v nosilcu
za avtomobil, morate za njeno polnjenje uporabiti
napajalni kabel avtomobila.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja nekaj
minut. Stolpci
prikazujejo moč satelitskih
signalov GPS. Navigator IV je pridobil satelitske
signale, ko je ena vrstica zelena. Zdaj lahko izberete
cilj in začnete z navigacijo do njega.
Uporaba strani Meni
➊ ➋ ➌
➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Moč satelitskega signala GPS.
➍
➎
Stanje baterije.
➏
➐
➑
Izberite za iskanje cilja.
➒
➓
Izberite za prilagajanje glasnosti.
Stanje tehnologije Bluetooth®.
Izberite za izbiro načina za motor, moped,
avtomobil ali pešca.
Trenutni čas. Izberite za spreminjanje
nastavitev.
Izberite za ogled zemljevida.
Izberite za klic, ko je naprava povezana z
združljivim mobilnim telefonom.
Izberite za uporabo orodij, na primer nastavitev,
zaslona Kje sem?, pomoči in načrtovanih poti.
7
Uvod
Izbira načina uporabe
Spreminjanje načina uporabe
1. Izberite ikono načina uporabe.
2. Izberite način in nato še V redu.
Motor
Avtomobil
Moped
Pešec
Navigator IV omogoča več načinov uporabe za
različne načine prevoza. Usmerjanje in navigacija
se izračunavata drugače glede na način uporabe.
Enosmerne ulice se na primer obravnavajo drugače
v načinu hoje kot v načinu vožnje.
3. Izberite Da, in za konfiguriranje nastavitev sledite
navodilom na zaslonu.
Uporaba bližnjic
Izbirne bližnjice so na voljo za drsenje, povečevanje
zemljevida, izbiro možnosti Pojdi! in drugih
možnosti naprave Navigator IV.
Ko se na zaslonu nad gumbom ali ob njem pojavita
+ in -, izberite ali na nosilcu za motor, če želite
izbrati to možnost.
Ko napravo Navigator IV postavite na nosilec,
ki ne ustreza trenutnemu načinu uporabe, vas bo
ta vprašala, ali želite spremeniti način uporabe.
8
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uvod
Iskanje cilja
V meniju Kam? je prikazanih več različnih kategorij, ki jih lahko uporabite pri iskanju naslova, mesta in drugih lokacij. Podroben zemljevid, ki je naložen v napravo
Navigator IV, vsebuje več milijonov destinacij, na primer restavracij, hotelov in avtomobilskih storitev.
1. Izberite Kam?.
2. Izberite kategorijo.
3. Izberite podkategorijo.
4. Izberite destinacijo.
5. Izberite Pojdi!.
6. Uživajte na poti!
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
9
Uvod
Sledenje načrtovani poti
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Med
potovanjem vas Navigator IV vodi do cilja z
glasovnimi pozivi, puščicami na zemljevidu in
usmeritvami na vrhu zemljevida. V zgornjem levem
kotu je prikazana razdalja do naslednjega zavoja in
pas, na katerem morate biti.
Če skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava
Navigator IV ponovno izračuna načrtovano pot in
posreduje nova navodila.
Med potovanji po glavnih cestah se lahko prikaže
ikona omejitve hitrosti.
Dodajanje vmesne točke
Načrtovani poti lahko dodajate postanke (vmesne
točke). Navigator IV vas vodi do vmesne točke, nato
pa še do končnega cilja.
1. Pri aktivni načrtovani poti izberite Meni > Kam?.
2. Poiščite dodaten postanek.
3. Izberite Pojdi!.
4. Izberite Dodaj kot vmesno točko in točko
vstavite pred cilj poti.
Če želite načrtovani poti dodati več vmesnih točk,
uredite trenutno pot. Oglejte si stran 16.
Izbira obvoza
Če je cesta na vaši poti zaprta, lahko izberete obvoz.
1. Pri aktivni načrtovani poti izberite Meni.
Ustavitev načrtovane poti
1. Pri aktivni načrtovani poti izberite Meni.
2. Izberite Ustavi.
Nastavitev glasnosti
Na strani Meni izberite Glasnost. Za nastavitev
glavne glasnosti izberite in . Če želite utišati
ves zvok razen telefona, izberite Nemo.
Če želite prilagoditi glasnost glasovnih pozivov,
predvajalnika in telefona, izberite Mešalnik.
Nastavite želeno glasnost. Če želite nastavitve
glasnosti vrniti na izvirne jakosti, izberite Ponastavi.
OPOMBA: za hiter dostop do nastavitev glasnosti
in svetlosti pritisnite in spustite tipko za vklop.
2. Izberite Obvoz.
Opomba: videz strani z zemljevidom je odvisen
od lokacije.
10
Navigator IV vas poskusi čim hitreje pripeljati nazaj
na izvirno načrtovano pot. Če je trenutna načrtovana
pot edina primerna možnost, z napravo Navigator IV
morda ne bo mogoče izračunati obvoza.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Kam?
Kam?
V meniju Kam? je na voljo več različnih
kategorij, s katerimi lahko iščete lokacije.
Več informacij o iskanju destinacije si lahko
preberete na strani 9.
Iskanje naslova
Postopki iskanja naslova se lahko med seboj
razlikujejo zaradi zemljevidov, nameščenih v
napravi Navigator IV. Iskanja po poštnih številkah ne
omogočajo vsi zemljevidi.
1. Izberite Kam? > Naslov.
2. Če je treba, izberite Spremeni zvezno državo ali
državo.
3. Izberite Izberi vse.
ALI
Izberite Črkujte mesto ali Črkujte poštno
številko, vnesite mesto ali poštno številko in
izberite Končano. Na seznamu izberite mesto ali
poštno številko.
5. Vnesite ime ulice in izberite Končano.
6. Če je treba, na seznamu izberite pravilno ulico.
7. Če je treba, izberite naslov.
Iskanje blizu druge lokacije
Navigator IV samodejno išče kraje v bližini vaše
trenutne lokacije.
1. Izberite Kam? > Blizu.
2. Izberite možnost:
•
Moje trenutne lokacije – iskanje v bližini
trenutne lokacije.
•
Drugega mesta – iskanje v bližini mesta,
v katerega vstopate.
•
Trenutne načrtovane poti – iskanje v bližini
trenutne načrtovane poti.
•
Cilja poti – iskanje v bližini cilja načrtovane
poti.
3. Izberite V redu.
Navigacija do drugega mesta
Navigator IV prikaže vsa mesta v polmeru 20 milj od
trenutne lokacije.
1. Izberite Kam > Mesta.
2. Izberite mesto.
ALI
Izberite Črkuj, vnesite ime mesta, ki ni na
seznamu, in izberite Končano. Če je treba,
izberite mesto na seznamu.
3. Izberite možnost:
•
Izberite Pojdi! če želite začeti navigacijo do
mesta.
•
Izberite Zemljevid, če si želite mesto ogledati
na zemljevidu.
•
Izberite Shrani, če želite mesto shraniti med
priljubljene.
Opomba: Navigator IV vas bo pripeljal v center
izbranega mesta.
4. Vnesite številko naslova in izberite Končano.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
11
Kam?
Možnosti strani Pojdi!
Če si želite ogledati stran Pojdi!, izberite element na
seznamu z rezultati.
Izbira načrtovane poti
Nastavitev domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite
domačo lokacijo.
1. Izberite Kam? > Pojdi domov.
2. Izberite možnost.
➊
➊
➋
➍
➌
➎
Izberite za klicanje te lokacije, če je priklopljen
mobilni telefon z brezžično tehnologijo
Bluetooth.
➋
Izberite za ogled strani Načrtovane poti.
Oglejte si stran 12.
➌
Izberite, če želite ustvariti načrtovano pot po
odcepih do te lokacije.
➍
Izberite, če si želite lokacijo ogledati na
zemljevidu.
➎
Izberite, če želite lokacijo shraniti med
priljubljene. Oglejte si stran 14.
12
1. Na strani Pojdi! izberite zavihek z informacijami
o načrtovani poti, na katerem so našteti načini
uporabe ter razdalja in čas do cilja.
2. Izberite
in
, če se želite premikati med
načrtovanimi potmi: najkrajši čas, najkrajša
razdalja in izven cest.
Pot domov
Ko nastavite domačo lokacijo, lahko kadar koli
ustvarite načrtovano pot do nje. Izberite Kam? >
Pojdi domov.
Spreminjanje domače lokacije
3. Izberite Pojdi!, če želite izbrati načrtovano pot.
Novo lokacijo lahko za domačo nastavite v meniju
Orodja.
Za več informacij o nastavitvah načrtovane poti si
oglejte stran 31.
1. Izberite Orodja > Moji podatki > Nastavi
domačo lokacijo.
V načinu uporabe za pešca so prikazane samo
načrtovane poti izven cest in na cestah.
2. Izberite možnost.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Kam?
Iskanje kraja s črkovanjem
imena
Če poznate ime lokacije, ki ga iščete, ga lahko
črkujete s tipkovnico na zaslonu. Vnesete lahko tudi
črke, ki jih ime vsebuje, in tako skrčite obseg iskanja.
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Ko se na zaslonu pojavi tipkovnica, lahko črke ali
številke vnesete tako, da se jih dotaknete.
1. Izberite Kam? > Destinacije > Črkujte ime.
Navigator IV shrani zadnjih 50 rezultatov na seznam
nedavno najdenih. Na vrhu seznama se nahajajo
najpogosteje ogledani kraji. Izberite Kam? >
Nedavno najdeno, če si želite ogledati nedavno
najdene elemente.
Brisanje nedavno najdenih krajev
2. S tipkovnico na zaslonu vnesite črke, ki jih vsebuje
ime.
3. Izberite Končano.
Iskanje nedavno najdenih krajev
• Če želite vnesti presledek, izberite
• Izberite
Če želite s seznama nedavno najdenih odstraniti vse
kraje, izberite Počisti > Da. S postopkom s seznama
odstranite vse elemente, vendar pa iz naprave ne
izbrišete dejanskega kraja.
.
, če želite izbrisati znak.
• Če želite izbrati besede, ki ste jih pred kratkim
vnesli in izbrali, izberite .
• Izberite Jezik Če želite spremeniti način jezika
tipkovnice, izberite.
• Če želite vnesti posebne znake, izberite
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
.
13
Kam?
Uporaba priljubljenih
Kraje lahko shranite med priljubljene, da jih
lahko hitro poiščete. Domača lokacija je prav tako
shranjena med priljubljenimi.
Shranjevanje trenutne lokacije
Na strani z zemljevidom izberite ikono vozila.
Za shranjevanje trenutnega položaja izberite
Shrani položaj.
Shranjevanje najdenih krajev
1. Ko najdete kraj, ki ga želite shraniti, na strani
Pojdi! izberite Shrani.
2. Izberite V redu. Kraj se shrani med priljubljene.
Iskanje shranjenih krajev
Urejanje shranjenih krajev
1. Izberite Kam? > Priljubljene.
2. Izberite lokacijo, ki jo želite urediti.
3. Izberite Uredi.
•
Spreminjanje imena – vnesite novo ime in
izberite Končano.
•
Priloži fotografijo – izberite sliko, ki jo želite
dodeliti lokaciji. Za informacije o nalaganju slik
v napravo ali na pomnilniško kartico si oglejte
stran 26.
•
Spremeni simbol zemljevida – izberite novi
simbol.
•
Spremeni telefonsko številko – vnesite
telefonsko številko in izberite Končano.
•
Spremeni kategorije – ustvarite ali
spremenite kategorijo, v kateri je shranjena
lokacija.
•
Izbriši – izberite Da, če želite element
odstraniti s seznama priljubljenih.
1. Izberite Kam?.
2. Izberite Priljubljene.
3. Izberite kategorijo, če si želite shranjene lokacije.
14
Uporaba fotografske navigacije
Fotografije, ki vsebujejo informacije o lokaciji, lahko
naložite v napravo Navigator IV ali na pomnilniško
kartico in do njih ustvarite načrtovane poti.
1. Obiščite http://connect.garmin.com/photos, če
želite prenesti fotografije z informacijami o lokaciji.
2. Sledite navodilom na spletni strani in naložite
slike.
3. Izberite Kam? > Priljubljene > Fotografije.
Prikazane so fotografije z informacijami o lokaciji.
4. Izberite fotografijo.
Uporaba dodatnih funkcij
Za več informacij o dodatnih funkcijah, na primer
informacijah o varnostnih kamerah in vodičih
Garmin, si oglejte strani 38–39.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Kam?
Iskanje kraja z uporabo
zemljevida
Za iskanje lokacije na zemljevidu izberite Kam? >
Pregledovanje zemljevida ali pritisnite kjer koli na
zemljevidu.
• Izberite , če želite preklopiti med 3D- (tridimenzionalnim) in 2D-zemljevidom (dvodimenzionalnim).
• Izberite
, če želite obračati pogled v 3D.
• Ko oddaljite pogled, se zemljevid spremeni v
digitalni reliefni zemljevid, ki prikazuje izohipse
območja.
• Močno oddaljite pogled, če želite videti globus.
Pritisnite globus in ga zavrtite, če si želite
ogledati različne dele sveta.
• Dotaknite se zemljevida in ga povlecite, če si
želite ogledati različne dele zemljevida.
• Izberite in
pogleda.
za približevanje in oddaljevanje
• Pritisnite kjerkoli na zemljevidu. Puščica kaže na
lokacijo.
• Izberite Shrani, če želite shraniti lokacijo.
• Izberite Pojdi!, če želite začeti navigacijo do
lokacije.
• Če je Navigator IV v načinu simulacije, izberite
Nast. lok., da lokacijo nastavite kot izbrano
lokacijo. (Oglejte si stran 31.)
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Opomba: podrobne informacije zemljevida so
vam na voljo samo za območja, katerih zemljevide
imate naložene v Navigator IV.
Vnašanje koordinat
2. Izberite Format in nato še ustrezno obliko
koordinat za vrsto zemljevida, ki ga uporabljate.
3. Izberite polje smeri, če želite izbrati novo smer.
4. Izberite številsko polje, če želite vnesti koordinate
in izberite Končano.
5. Vnesite ustrezne koordinate in izberite Naprej.
Uporaba funkcije TracBack®
S funkcijo TracBack lahko se lahko po trenutni sledi
vrnete na začetno lokacijo.
1. Izberite Kam > TracBack, če si želite ogledati
nedavno sled.
2. Izberite Shrani, če želite sled shraniti med
priljubljene.
3. Izberite Pojdi! če se želite vrniti po nedavni poti.
Če poznate geografske koordinate, lahko z napravo
Navigator IV navigacijo do cilja začnete tako, da
vnesete zemljepisno širino in dolžino (ali drugo
obliko koordinat). To je lahko še posebej koristno pri
iskanju zbirk Geocache.
1. Izberite Kam? > Koordinate.
15
Uporaba načrtovanih poti po meri
Uporaba načrtovanih poti
po meri
Z napravo Navigator IV lahko ustvarite, shranite,
uredite in izmenjate največ 20 načrtovanih poti.
Ustvarjanje načrtovane poti po
meri
1. Izberite Kam? (ali Orodja) > Načrtovane poti po
meri > Nova.
2. Izberite Dodaj novo začetno točko.
3. Poiščite lokacijo za začetno točko in izberite
Izberi.
4. Izberite Dodaj novo končno točko.
5. Poiščite lokacijo za končno točko in izberite Izberi.
6. Izberite
, če želite načrtovani poti dodati drugo
lokacijo. Izberite , če želite odstraniti lokacijo.
7. Izberite Naprej, če želite izračunati pot in si jo
ogledati na zemljevidu.
8. Izberite Shrani, če želite shraniti načrtovano pot in
jo zapreti.
Urejanje načrtovanih poti po
meri
2. Izberite načrtovano pot, ki jo želite urediti.
3. Izberite Uredi.
4. Izberite možnost za urejanje načrtovane poti:
•
Spreminjanje imena – vnesite novo ime in
izberite Končano.
•
Dodaj ali odstrani točke – dodajte ali
odstranite točke načrtovani poti.
•
Ročno ponovno razvrščanje točk –
spremenite vrstni red točk na načrtovani poti.
•
Optimalno ponovno razvrščanje točk –
samodejno razvrščanje točk.
•
Ponovno izračunaj – spremenite nastavitev
poti na podlagi ponovnega izračuna časa,
razdalje ali z upoštevanjem stranskih poti.
•
Izbriši – odstranite načrtovano pot.
Spremembe se shranijo samodejno, ko zaprete katero
koli od strani za urejanje načrtovane poti.
Izmenjevanje načrtovanih poti
Shranjene načrtovane poti lahko z drugimi lastniki
naprav Navigator IV izmenjate s pomnilniško kartico
ali prek brezžične povezave Bluetooth. Uvožene
načrtovane poti so na voljo v Kam? > Načrtovane
poti po meri.
Izmenjevanje načrtovanih poti s
pomnilniško kartico
1. Izberite Kam? > Načrtovane poti po meri.
2. Izberite načrtovano pot, ki jo želite izmenjati.
3. Izberite Izmenjaj > Izvoz > Pomnilniška
kartica > V redu.
4. Izberite načrtovano pot, ki jo želite izmenjati, in
nato še Izvoz > V redu.
5. Odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite
v drugo napravo Navigator IV.
6. Pojavi se sporočilo. Izberite Da, če želite uvoziti
izmenjano načrtovano pot.
7. Izberite Načrtovane poti in izberite tisto, ki jo
želite uvoziti.
8. Izberite Uvoz > V redu.
Izmenjevanje prek Bluetootha
1. Izberite Kam? > Načrtovane poti po meri.
2. Izberite načrtovano pot, ki jo želite izmenjati.
3. Izberite Izmenjaj > Izvoz > Bluetooth > OK.
4. Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
Izberite drugo napravo Navigator IV in izberite
V redu.
1. Izberite Kam? (ali Orodja) > Načrtovane poti po
meri.
16
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uporaba glavnih strani
Uporaba glavnih strani
Stran z zemljevidom
Izberite
Prikaz zemljevida, če si želite ogledati
stran z zemljevidom.
• Vašo trenutno lokacijo prikazuje ikona vozila.
• Pritisnite kjerkoli na zemljevidu, če želite izbrati
pogled od zgoraj.
• Pritisnite zemljevid in ga povlecite, če si želite
ogledati različne dele zemljevida (oglejte si
stran 15).
• Med potovanji po glavnih cestah se lahko prikaže
ikona omejitve hitrosti.
➋
➊
➌
➎
➍
➏
➎
➊
Izberite za ogled strani naslednjega odcepa ali
križišča (ko je na voljo).
➋
➌
Izberite za ogled strani Seznam odcepov.
➍
Izberite ikono vozila, če si želite ogledati stran
Kje sem?.
➎
➏
Izberite za ogled potovalnega računalnika.
Stran s seznamom odcepov
Izberite za približevanje in oddaljevanje
pogleda.
Izberite za vrnitev na stran Meni.
Spreminjanje polj podatkov
Med vožnjo in načrtovanjem poti lahko prikažete
različne informacije.
1. Med navigacijo po načrtovani poti izberite
podatkovno polje v spodnjem levem ali desnem
kotu strani z zemljevidom.
Med navigacijo po načrtovani poti stran s seznamom
odsekov prikazuje navodila po odcepih za celotno
načrtovano pot in razdaljo med odcepi. Če si
želite ogledati stran s seznamom odcepov, izberite
besedilno vrstico na vrhu strani z zemljevidom.
Izberite odcep na seznamu, če si želite za ta odcep
ogledati stran z naslednjim odcepom. Če si želite na
zemljevidu ogledati celotno načrtovano pot, izberite
Na zemljevidu.
Stran Naslednji odcep
2. Na strani s potovalnim računalnikom izberite
podatkovno polje, ki ga želite prikazati na
zemljevidu.
Med navigacijo po načrtovani poti so na strani z
naslednjim odcepom prikazani odcep na zemljevidu
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
17
Uporaba glavnih strani
ter čas in razdalja do odcepa.
Za ogled naslednjega odcepa na zemljevidu izberite
zgornji levi kot na strani z zemljevidom ali pa
izberite kateri koli odcep na strani s seznamom
odcepov.
Stran s prikazom odcepov
Ko je na voljo, lahko stran s prikazom odcepov
prikazuje naslednji odcep in na katerem pasu
morate voziti. Za ogled strani s prikazom odcepov
pritisnite zgornji levi kot strani z zemljevidom.
Stran s prikazom odcepov lahko odprete tudi s strani
Naslednji odcep. Prikaz odcepov ni na voljo za vsa
križišča.
18
Stran s potovalnim
računalnikom
Smer
Kompas
Ponastavitev potovalnega računalnika
Prilagodljiva
podatkovna polja
Smer proti cilju
Merilnik goriva
Potovalni računalnik prikazuje koristno statistiko
o potovanju. Ogledate si ga tako, da izberete
podatkovno polje na kateri koli strani menija na
strani z zemljevidom.
Ob podatkovnih poljih, ki so trenutno prikazani na
strani z zemljevidom, so zelene kljukice.
Za natančne informacije o potovanju pred začetkom
potovanja ponastavite potovalni računalnik.
1. Na strani z zemljevidom pritisnite podatkovno
polje, da odprete stran s potovalnim računalnikom.
2. Izberite Ponastavi in izberite možnost:
•
Izberite Največja hitrost, če želite ponastaviti
največjo hitrost.
•
Izberite Podatki o potovanju, če želite
ponastaviti informacije na strani s potovalnim
računalnikom.
•
Izberite Merilnik goriva, če želite ponastaviti
merilnik goriva v potovalnem računalniku.
Za več informacij o merilniku goriva si oglejte
stran 35.
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.
Umerjanje ni potrebno, vendar pa morate imeti prost
pogled na nebo. Med potovanjem se kompas obrača.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uporaba prostoročnega klicanja
Uporaba prostoročnega
klicanja
S tehnologijo Bluetooth lahko napravo Navigator IV
povežete z mobilnim telefonom ali brezžičnimi
slušalkami, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno.
Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo
Bluetooth združljiva z napravo Navigator IV, obiščite
www.garmin.com/bluetooth.
Opomba: večina telefonov in slušalk je podprtih
in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo
jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon
ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na
voljo.
Združevanje naprav
Brezžična tehnologija Bluetooth vzpostavi brezžično
povezavo med napravama, kot sta mobilni telefon in
Navigator IV. Ko napravi prvič uporabljate skupaj, ju
morate "združiti" tako, da ustvarite odnos s PIN-om
ali geslom. Po začetni združitvi se lahko napravi
samodejno povežeta ob vsakem vklopu.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Če ju želite združiti in povezati, morata biti vaša
naprava in Navigator IV vklopljena in oddaljena
manj kot 10 metrov drug od drugega. Napravo
Navigator IV lahko hkrati povežete s telefonom in
slušalkami.
Začnite združevanje iz naprave Navigator IV ali
druge naprave. Oglejte si navodila za ustrezno
napravo.
Ko vklopite Navigator IV, poskuša vzpostaviti
povezavo z napravo, s katero je bil povezan
nazadnje. Morda boste morali napravo nastaviti tako,
da bo ob vklopu samodejno vzpostavila povezavo z
napravo Navigator IV.
Kličete lahko, ko je telefon povezan z napravo
Navigator IV. Na strani Meni izberite Telefon,
če želite dostop do telefonskega menija.
Združevanje s telefonom iz telefona
1. Na strani Meni izberite Orodja > Nastavitve >
Bluetooth > Omogočeno.
2. Omogočite komponento Bluetooth telefona. Ta
nastavitev je lahko v meniju Nastavitve, Bluetooth,
Povezave ali Prostoročna uporaba.
3. Začnite iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu naprav izberite Navigator IV.
5. V telefon vnesite 1234.
Združevanje naprave Navigator IV z
mobilnim telefonom
1. Na strani Meni izberite Orodja > Nastavitve >
Bluetooth > Omogočeno.
2. Pod možnostjo Telefon izberite Dodaj.
3. Omogočite komponento Bluetooth telefona.
Omogočite način za iskanje/odkrivanje/vidnost. Te
nastavitve so lahko v meniju Bluetooth, Povezave
ali Prostoročna uporaba.
4. Na napravi Navigator IV izberite V redu.
19
Uporaba prostoročnega klicanja
5. Izberite svoj telefon in nato še V redu.
6. V telefon vnesite 1234.
Združevanje naprave Navigator IV z
brezžičnimi slušalkami
Za poslušanje kakovostnega zvoka lahko priklopite
slušalke Bluetooth s profilom A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile). Če uporabite drugo vrsto
slušalk, je predvajalnik onemogočen in poslušanje
glasbe ni mogoče.
Opomba: vzpostavljanje povezave s slušalkami
A2DP lahko traja nekaj sekund. Med tem dostop do
predvajalnika ni mogoč.
Ko je Navigator IV na nosilcu za motor, je notranji
zvočnik onemogočen, tako da lahko sprejemate
klice ter poslušate glasovne pozive in MP3-je prek
brezžičnih slušalk ali čelade. Za več informacij si
oglejte tabelo z zvočnimi možnostmi na strani 36.
1. Na strani Meni izberite Orodja > Nastavitve >
Bluetooth > Omogočeno.
2. Pod možnostjo Zvok izberite Dodaj.
20
3. Vklopite slušalke in, če je treba, omogočite način
za iskanje/odkrivanje/vidnost.
4. Na napravi Navigator IV izberite V redu.
5. Izberite slušalke in nato še V redu.
6. Če je potrebno, vnesite PIN ali geslo za slušalke
Bluetooth in izberite Končano.
7. Izberite V redu.
Sprejemanje klica
Ko sprejmete klic, se odpre okno Dohodni klic.
Izberite Odgovori, če želite odgovoriti na klic.
Izberite Prezri, če želite prezreti klic in prekiniti
zvonjenje.
Dokler je Navigator IV na nosilcu za motor, lahko
klice sprejemate samo prek slušalk.
• Prenesi zvok na telefon – to je koristno, če želite
izključiti Navigator IV, vendar nadaljevati klic
ali pa želite zasebnost. Če želite preklopiti nazaj,
izberite Prenesi zvok na napravo.
• Izključi mikrofon.
Meni Telefon
Na strani Meni izberite Telefon, če želite dostop
do telefonskega menija. Izberite Stanje, če si želite
ogledati moč signala, raven napolnjenosti baterije in
ime povezanega telefona.
Opomba: vsi telefoni ne podpirajo vseh funkcij v
meniju Telefon naprave Navigator IV.
V klicu
Klic končate tako, da izberete > Končaj klic.
Izberite > Možnosti klica, če želite nastaviti te
možnosti:
• Toni ob dotiku – prikaže stran s tipkovnico, da
lahko uporabljate samodejne sisteme, na primer
glasovno pošto.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uporaba prostoročnega klicanja
Uporaba telefonskega imenika
1. Izberite Telefon > Zgodovina klicev.
Vsakič, ko telefon vzpostavi povezavo z napravo
Navigator IV, se telefonski imenik samodejno
prenese v napravo Navigator IV. Morda bo trajalo
nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo.
2. Izberite kategorijo, če si želite ogledate te klice.
Klici so prikazani v kronološkem vrstnem redu;
najnovejši klici so prikazani na vrhu seznama.
1. Izberite Telefon > Telefonski imenik.
Klicanje domov
2. Izberite vnos v telefonskem imeniku (stik), ki ga
želite poklicati.
3. Če želite poklicati stik, izberite Kliči.
Klicanje destinacije
1. Izberite Telefon > Destinacije
2. Poiščite destinacijo, ki jo želite poklicati.
3. Izberite Kliči ali
.
Klicanje številke
1. Izberite Telefon > Kliči.
2. Vnesite številko in izberite Kliči.
Ogled zgodovine klicev
3. Izberite vnos in nato še Kliči.
Vnesite telefonsko številko za domačo lokacijo, da
lahko hitro pokličete domov.
Klicanje z glasovnim izbiranjem
Stik lahko pokličete tako, da izgovorite njegovo ime.
1. Izberite Telefon > Glasovno izbiranje.
2. Izgovorite ime stika.
OPOMBA: mobilni telefon boste morda morali
"naučiti" prepoznavanja glasovnih ukazov. Oglejte
si navodila za telefon.
Telefonsko številko vnesete tako:
1. Izberite Telefon > Kliči domov.
2. Izberite Vnos telefonske številke, če želite
uporabiti stran s tipkovnico ali pa Izbira iz
telefonskega imenika (na voljo samo, če telefon
podpira prenos telefonskega imenika).
3. Izberite Končano > Da. Navigator IV pokliče
telefonsko številko domače lokacije.
Domačo lokacijo pokličete tako:
Izberite Telefon > Kliči domov.
Vsakič, ko telefon vzpostavi povezavo z napravo
Navigator IV, se zgodovina klicev samodejno prenese
v napravo Navigator IV. Prenos podatkov v napravo
Navigator IV bo morda trajal nekaj minut.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
21
Uporaba prometnih informacij
Uporaba prometnih
informacij
Sprejemanje prometnih
informacij
Na napajalni priključek avtomobila
Navigator IV lahko sprejema prometne informacije
FM TMC (Traffic Message Channel), ko je nanj
priklopljen sprejemnik prometnih informacij.
Opomba: Garmin ne odgovarja za natančnost
prometnih informacij. Prometne informacije niso na
voljo na vseh območjih.
Promet
Dostop do prometnih informacij je mogoče le, če
je Navigator IV povezan z izbirnim sprejemnikom
prometnih informacij FM. Za več informacij si
oglejte www.garmin.com/traffic.
Opomba: sprejemnik prometnih informacij FM
lahko povežete in uporabljate samo z nosilcem za
avtomobil.
22
Priključek za
zunanjo anteno
Notranja antena
Na napajalni priključek nosilca
Če želite sprejemati prometne informacije, morajo
biti izpolnjeni ti pogoji:
• Sprejemnik prometnih informacij mora biti
priklopljen na nosilec za avtomobil.
• Nosilec za avtomobil mora biti priklopljen na
zunanje napajanje.
• Sprejemnik prometnih informacij in naprava
Navigator IV morata biti v dosegu postaje FM, ki
oddaja prometne informacije.
Opomba: ogrevana (kovinska) okna lahko motijo
delovanje sprejemnika prometnih informacij.
Promet v vašem območju
Ko sprejemate prometne informacije, se v levem
zgornjem kotu strani zemljevida pojavi ikona
prometa. Ikona prometa spreminja barvo in tako
določa stopnjo razmer na načrtovani poti ali cesti, po
kateri se trenutno vozite.
Barvna koda za stopnjo
Barva
Opis
Pomen
Zelena
Nizka stopnja
Promet je tekoč.
Rumena
Srednja stopnja
Promet je zmerno
zgoščen.
Rdeča
Visoka stopnja
Promet je močno
zgoščen ali
ustavljen.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uporaba prometnih informacij
Promet na načrtovani poti
Med izračunavanjem načrtovane poti Navigator IV
pregleda trenutno stanje prometa in samodejno
optimira načrtovano pot za najkrajši čas potovanja.
Če pride med navigacijo do velikega prometnega
zastoja, Navigator IV samodejno znova izračuna
načrtovano pot. Še vedno boste usmerjeni skozi
promet, če ni na voljo drugih boljših načrtovanih
poti.
Če pride na načrtovani poti do manjšega prometnega
zastoja, ikona prometa prikazuje, za koliko časa se je
podaljšala vaša pot. Ta čas je vključen v predvideni
čas prihoda.
Ročno izogibanje prometu na
načrtovani poti:
1. Na strani z zemljevidom pritisnite ikono prometa.
2. Izberite Promet na poti.
Ogled zemljevida prometa
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na
bližnjih cestah označena z barvami.
1. Na strani z zemljevidom pritisnite ikono prometa.
2. Izberite Pokaži zemljevid prometa in si na
zemljevidu oglejte nevarnosti v prometu.
Če se želite iz zemljevida prometa vrniti na običajni
zemljevid, pritisnite ikono prometa in nato Pokaži
običajni zemljevid.
Ogled prometnih zamud
1. Na strani z zemljevidom pritisnite ikono prometa.
2. Izberite Iskanje prometa, če si želite ogledati
seznam prometnih zastojev.
3. Za ogled zastoja na zemljevidu in podrobnosti o
zastoju izberite element za seznamu. Če je na
seznamu več oznak za zamude, izberite puščice
in si oglejte druge zamude.
3. Izberite puščice, če si želite ogledati druge
prometne zastoje na načrtovani poti.
4. Izberite Izogni se, da se izognete prometnemu
zastoju.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
23
Uporaba predvajalnikov
Uporaba predvajalnikov
Predvajalnike lahko uporabljate le, ko lahko glasbo
predvajate v visoki stereo kakovosti. Ko uporabljate
slušalke brez profila A2DP ali v zvočni priključek
ni priključenih stereo slušalk (ta ni dostopen, ko
je naprava na nosilcu za motor), predvajalnika
ni mogoče zagnati. Oglejte si tabelo z zvočnimi
možnostmi na strani 36.
Predvajanje glasbe
Glasbene datoteke naložite v notranji pomnilnik ali
na pomnilniško kartico. Oglejte si stran 26.
1. Izberite Orodja > Predvajalnik.
2. Izberite Vir, če želite odpreti predvajalnik MP3.
3. Izberite Prebrskaj.
4. Če je treba, izberite kategorijo in podkategorijo.
5. Izberite Predvajaj vse, če želite predvajati celotno
kategorijo od začetka seznama. Za predvajanje
določene skladbe pritisnite naslov.
Trenutna skladba
Ovitek
Podprte vrste datotek
Navigator IV podpira glasbene datoteke MP3 ter
datoteke seznamov predvajanja M3U in M3U8.
• Pritisnite seznam predvajanja, če želite dodajati
ali odstranjevati skladbe in se premakniti na
naslednjo skladbo na seznamu.
• Izberite
, če želite prilagoditi glasnost.
• Izberite , če želite trenutno skladbo predvajati
od začetka; izberite še enkrat, če želite predvajati
prejšnjo skladbo na seznamu. Tipko izberite in
držite, če želite trenutno skladbo prevrteti nazaj.
• Izberite , če želite preskočiti na naslednjo
skladbo. Tipko izberite in držite, če želite
trenutno skladbo prevrteti naprej.
• Izberite
, če želite začasno zaustaviti
predvajanje skladbe.
, če želite ponoviti predvajanje
• Izberite
trenutnega seznama.
, če želite premešati predvajanje
• Izberite
trenutnega seznama.
24
• Izberite naslovnico albuma, če si želite ogledati
podrobnosti o skladbi ali jo odstraniti s seznama
predvajanja.
Opomba: če je telefon z napravo Navigator IV
povezan prek Bluetootha, datotek MP3 ne morete
predvajati na telefonu prek naprave Navigator IV.
Ustvarjanje in poslušanje seznamov
predvajanja
Z napravo Navigator IV lahko predvajate sezname, ki
ste jih ustvarili v računalniku. Sezname predvajanja
lahko z napravo Navigator IV tudi shranite.
Shranjevanje trenutnega seznama predvajanja:
1. Med predvajanjem glasbe v predvajalniku izberite
Prebrskaj > Seznam predvajanja > Shrani
trenutni seznam predvajanja.
2. Vnesite ime in izberite Končano.
Ustvarjanje novega seznama predvajanja:
1. V predvajalniku glasbe izberite Prebrskaj >
Seznam predvajanja > Ustvari nov seznam
predvajanja.
2. Izberite skladbe.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uporaba predvajalnikov
3. Izberite Nazaj, ko končate z dodajanjem skladb na
seznam predvajanja.
Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku:
1. V zvočnem programu v računalniku ustvarite
seznam predvajanja glasbenih datotek. Shranite
ga kot datoteko M3U ali M3U8.
2. Če je treba, v datoteki M3U z urejevalnikom
besedila odstranite pot iz imen datotek. V datoteki
M3U morajo biti našteta samo imena glasbenih
datotek. Oglejte si datoteko s pomočjo za zvočni
program.
3. Seznam predvajanja in glasbene datoteke
prenesite v Navigator IV (oglejte si stran 26).
Datoteka M3U mora biti na istem mestu kot
glasbene datoteke.
Predvajanje seznama predvajanja:
1. V predvajalniku izberite Prebrskaj > Seznam
predvajanja > Odpri shranjen seznam
predvajanja. Prikažejo se vsi razpoložljivi
seznami predvajanja.
2. Uredite seznam:
•
Izberite Dodaj, če želite skladbo dodati na
konec seznama predvajanja.
•
Izberite skladbo in nato še Odstrani, če jo
želite odstraniti s seznama predvajanja.
Poslušanje zvočnih knjig
Za nakup knjig prek Audible.com obiščite spletno
mesto http://garmin.audible.com.
®
Poslušanje knjige
1. Izberite Orodja > Predvajalnik.
2. Izberite Vir, če želite odpreti predvajalnik zvočnih
knjig.
• Izberite , če želite preskočiti razdelek, in ,
če želite skočiti nazaj. Tipki izberite in držite, če
se želite premikati naprej ali nazaj.
• Izberite , če želite začasno zaustaviti
predvajanje knjige.
• Izberite naslovnico knjige, če si želite ogledati
podrobnejše informacije.
Uporaba zaznamkov
Izberite
in Zaznamek, če želite ustvariti
zaznamek. Izberite
in nato še zaznamek, če
si želite ogledati zaznamke. Izberite Predvajaj za
poslušanje knjige z zaznamka.
3. Izberite Prebrskaj.
4. Izberite kategorijo, nato pa pritisnite naslov knjige.
Naslovnica
2. Izberite seznam predvajanja, če želite začeti s
predvajanjem glasbenih datotek.
Urejanje trenutnega seznama predvajanja:
1. Med predvajanjem glasbe v predvajalniku izberite
seznam predvajanja.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
• Izberite
, če želite prilagoditi glasnost.
25
Upravljanje datotek
Upravljanje datotek
Datoteke, na primer slikovne datoteke JPEG in
GPX, lahko shranjujete v notranji pomnilnik naprave
Navigator IV ali na izbirno pomnilniško kartico.
Opomba: Navigator IV ni združljiv z
operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me ali NT.
Prav tako ni združljiv z operacijskim sistemom
Mac® OS 10.3 in starejšim.
Nalaganje datotek
1. korak: vstavite pomnilniško kartico
Kartico vstavite ali odstranite tako, da jo pritisnete v
režo, dokler ne zaslišite klika. Ta korak je izbiren.
2. korak: priklopite kabel USB
Kabel USB priklopite v priključek pod pokrovom
baterije naprave Navigator IV. Večji konec kabla
priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava Navigator IV in pomnilniška kartica sta
prikazani kot odstranljiva pogona v pogovornem
oknu Moj računalnik v računalnikih Windows ter kot
vpeta pogona v računalnikih Mac.
26
Opomba: v nekaterih operacijskih sistemih ali
računalnikih z več omrežnimi pogoni se pogona
naprave Navigator IV morda ne bosta prikazala.
Za informacije o preslikovanju pogonov si oglejte
pomoč za operacijski sistem.
3. korak: datoteke prenesite v
Navigator IV
Datoteke iz računalnika kopirajte in prilepite v
pogona naprave Navigator IV.
1. V računalniku poiščite datoteko, ki jo želite
kopirati.
2. Označite datoteko in izberite Uredi > Kopiraj.
3. Odprite pogon "Garmin" ali pomnilniško kartico.
4. Izberite Uredi > Prilepi.
4. korak: izvrzite in odklopite kabel
USB
Ko končate s prenosom datotek, kliknite
v
sistemski vrstici ali pa ikono za glasnost povlecite
v koš
v računalnikih Mac. Odklopite napravo
Navigator IV.
Podprte vrste datotek
• Glasbene datoteke MP3
• Datoteke na seznamu predvajanja glasbe M3U
in M3U8
• Datoteke zvočne knjige AA
• Slikovne datoteke JPEG in JPG
• Datoteke z načrtovanimi potmi GPX
• Datoteke GPI z uporabniškimi destinacijami iz
programa POI Loader
• Zemljevidi, načrtovane poti, dnevniki potovanja
in točke poti programa MapSource®
Brisanje datotek
1. Z napravo Navigator IV priklopljeno na računalnik
odprite pogon naprave Navigator IV ali
pomnilniške kartice.
2. Označite datoteko, ki jo želite izbrisati, in na
tipkovnici pritisnite Delete.
Opomba: če ne poznate namena datoteke, je ne
izbrišite. V pomnilniku naprave Navigator IV so
pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati. Še posebej pazite na datoteke, ki so v mapi
"Garmin".
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uporaba orodij
Uporaba orodij
V meniju Orodja je veliko funkcij, ki so koristne med
potovanjem po mestu ali svetu.
Nastavitve
Za več informacij o nastavitvah si oglejte
strani 31–35.
Kje sem?
Izberite Orodja > Kje sem?, če si želite ogledati
informacije o trenutni lokaciji. Ta funkcija je
uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.
Za ogled najbližjega položaja v tej kategoriji
pritisnite gumb na desni. Izberite Shrani položaj,
če želite shraniti trenutno lokacijo.
Pomoč
Izberite Orodja > Pomoč, če želite več informacij o
uporabi naprave Navigator IV. Za ogled informacij o
temi izberite kategorijo. Za iskanje ključnih besed po
temah pomoči izberite Išči.
Predvajalnik
Za več informacij o predvajalniku si oglejte
strani 24–25.
Ogled diaprojekcije
1. Izberite Orodja > Pregledovalnik slik >
Diaprojekcija, če želite začeti diaprojekcijo.
2. Pritisnite kjerkoli na zaslonu, če želite zaustaviti
diaprojekcijo.
Načrtovane poti po meri
Za več informacij o načrtovanih poteh si oglejte
stran 16.
Pregledovalnik slik
Oglejte si slike, ki ste jih shranili v Navigator IV.
1. Izberite Orodja > Pregledovalnik slik.
2. Če si želite ogledati večji prikaz slike, jo izberite.
Izberite Informacije, če si želite ogledati
informacije o datoteki in prikažete fotografijo ob
vklopu naprave Navigator IV.
3. Izberite Nazaj.
4. Izberite puščice, če si želite ogledati vse slike.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
27
Uporaba orodij
Moji podatki
Ogled dnevnikov potovanja
Brisanje dnevnikov potovanja
Če ste zemljevid prenesli iz programa MapSource,
izberite Uvoz načrtovane poti iz datoteke, če želite
načrtovano pot uporabljati v napravi Navigator IV.
2. Izberite Trenutni dnevnik potovanja ali izberite
shranjen dnevnik potovanja, če si želite ogledati
dnevnik potovanja za načrtovano pot, po kateri
izvajate navigacijo.
2. Izberite dnevnik potovanja.
Izberite Orodja > Moji podatki, če želite urejati in
brisati shranjene podatke, na primer priljubljene.
Upravljanje dnevnikov
potovanja
1. Izberite Orodja > Moji podatki > Upravljanje
dnevnikov potovanj.
3. Izberite odsek ali možnost Ogled vseh
segmentov.
3. Izberite Končano.
ALI
Med ogledom dnevnika potovanja izberite
Arhiviraj dnevnik.
28
Ogled višinskega prereza za dnevnik
potovanja
1. Izberite Orodja > Moji podatki > Upravljanje
dnevnikov potovanj.
3. Izberite odsek ali možnost Ogled vseh
segmentov.
4. Izberite
Shranjevanje dnevnikov potovanja
2. Vnesite ime za dnevnik potovanja.
3. Izberite Uredi > Počisti dnevnik.
2. Izberite dnevnik potovanja.
Dnevniki potovanja se beležijo med navigacijo po
načrtovani poti.
1. Izberite Orodja > Moji podatki > Upravljanje
dnevnikov potovanj > Trenutni dnevnik
potovanja > Uredi > Arhiviraj dnevnik.
1. Izberite Orodja > Moji podatki > Upravljanje
dnevnikov potovanj.
Prikaz dnevnikov potovanja na
zemljevidu
.
Izmenjevanje dnevnikov potovanj
1. Izberite Orodja > Nastavitve > Zemljevid.
Če je v napravo vstavljena pomnilniška kartica,
izberite Izmenjaj > Izvoz, da dnevnik potovanja
shranite na kartico.
2. Pod možnostjo Dnevnik potovanja izberite
Prikaži ali Skrij.
Urejanje dnevnikov potovanj
Arhiviran dnevnik potovanja je na zemljevidu
prikazan kot barvna črta.
2. Izberite dnevnik potovanja.
1. Izberite Orodja > Načrtovane poti po meri.
3. Izberite Uredi.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Uporaba orodij
Svetovna ura
Izberite Orodja > Svetovna ura, če si želite ogledati
trenutni čas v različnih mestih po svetu. Za ogled
zemljevida izberite Svetovni zemljevid.
Spreminjanje mest
1. Izberite Orodja > Svetovna ura.
2. Izberite mesto, ki ga želite spremeniti.
3. Vnesite novo mesto in izberite Končano.
4. Novo mesto izberite na seznamu in izberite
Shrani.
Slovarji
S slovarji Garmin boste imeli na dosegu roke
podatke Oxfordovih večjezičnih in petih dvojezičnih
slovarjev. Dodatno opremo lahko kupite tako, da
obiščete http://buy.garmin.com ali se obrnete na
prodajalca izdelkov Garmin.
Besede in besedne zveze
Dvojezični slovarji
2. Izberite Jezik, izvorni in ciljni jezik, nato pa še
Nazaj.
1. Izberite Orodja > Slovar.
1. Izberite Orodja > Slovar > Besede in besedne
zveze.
Slovarji Garmin vključujejo pet dvojezičnih
slovarjev.
3. Izberite kategorijo in poiščite besedno zvezo.
2. Izberite Dvojezični slovarji.
4. Če je treba, izberite Išči, če želite črkovati besedo
ali besedno zvezo. Izberite besedno zvezo, če si
želite ogledati prevod.
4. Poiščite besedo in jo izberite.
5. Izberite
in poslušajte prevod.
Namigi za besede in besedne zveze
• Uporabite možnost Iskanje ključnih besed v
besednih zvezah, če želite poiskati vse besedne
zveze, ki vsebujejo določeno besedo.
• Izberite podčrtano besedo, če želite uporabiti
drugo besedo.
• Izberite Več različic, če želite spremeniti besede
v frazi ali pridobiti drugačen prevod.
3. Izberite možnost prevoda. Če je treba, izberite
V angleščino.
5. Izberite
in poslušajte prevod.
Namigi za dvojezične slovarje
• Izberite Išči, če želite črkovati besedo ali njen
začetek.
• Izberite Legenda, če si želite ogledati informacije
o okrajšavah, oznakah in simbolih za izgovarjavo
v izbranem jeziku.
Avtorske pravice za vso vsebino slovarjev, besed in besednih zvez
© Oxford University Press. Avtorske pravice za glasovne datoteke
© Scansoft.
Avtorske pravice za žepni Oxfordov španski slovar © Oxford
University Press 2005. Avtorske pravice za žepni Oxfordov
italijanski slovar © Oxford University Press 2004. Avtorske pravice
za Oxfordov portugalski mini slovar © Oxford University Press
2002. Avtorske pravice za večjezikovno zbirko besed © Oxford
University Press 2001. Avtorske pravice za večjezikovno zbirko
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
29
Uporaba orodij
besednih zvez © Oxford University Press 2001. Avtorske pravice za
žepni francoski slovar Oxford-Hachette © Oxford University Press
in Hachette Livre 2005. Avtorske pravice za žepni nemški slovar
Oxford-Duden © Oxford University Press in Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Posodabljanje razmerij za pretvorbo
Kalkulator
1. Izberite Orodja > Pretvornik enot > Pretvorba >
Valuta > V redu > Posodobi.
1. Izberite Orodja > Kalkulator.
2. Vnesite prvo številko za izračun.
3. Izberite operator (÷, ×, - ali +).
4. Vnesite drugo številko za izračun.
5. Izberite =.
6. Izberite C, če želite začeti nov izračun.
Navigator IV vam omogoča ročno posodabljanje
razmerij za pretvarjanje valut, da so vam vedno na
voljo najnovejša razmerja.
2. Izberite razmerje, ki ga želite posodobiti.
3. Izberite
, če želite izbrisati trenutno razmerje.
Vnesite novo razmerje in izberite Končano.
4. Če želite postopek dokončati, izberite Shrani.
Izberite Ponastavi, če želite uporabiti izvirno
razmerje za pretvorbo.
Pretvornik enot
1. Izberite Orodja > Pretvornik enot.
2. Izberite Pretvorba, enoto za pretvorbo in izberite
V redu.
3. Izberite mersko enoto, iz katere želite pretvarjati.
4. Izberite mersko enoto in nato V redu. Če je treba,
postopek ponovite.
5. Izberite prazen pravokotnik.
6. Vnesite vrednost in izberite Končano , če želite
pretvoriti enoto.
7. Če želite vnesti drugo vrednost, izberite Počisti.
30
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Prilagajanje naprave Navigator IV
Prilagajanje naprave
Navigator IV
1. Izberite Orodja > Nastavitve.
2. Izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti.
Spreminjanje nastavitev
sistema
Izberite Orodja > Nastavitve > Sistem.
Simulator GPS – omogočite simulator in tako
izklopite način GPS ter zaženite simulacijo
navigacije. S tem tudi prihranite energijo baterije.
Način uporabe – navedite način navigacije za
optimiranje načrtovanih poti: avtomobil, motor,
pešec ali moped. Oglejte si stran 8.
3. Izberite gumb pod imenom nastavitve in jo tako
spremenite.
Enote – spremenite merske enote v kilometre ali
milje.
Razporeditev tipkovnice – izberite želeno
razporeditev tipkovnice:
• QWERTY – razporeditev, ki je podobna
računalniški tipkovnici.
• ABCDE – razporeditev po abecedi.
OPOMBA: nekateri meniji in nastavitve so odvisni
od načina uporabe. Poiščite ikono načina uporabe
ob nastavitvi. Vse nastavitve niso na voljo za vse
načine uporabe.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
• Velik način – razporeditev, ki vam omogoča, da
naenkrat izbirate med naborom nekaj črk.
Vizitka – prikažite različico programske opreme,
številko ID naprave in različico zvočne programske
opreme v napravi Navigator IV. Te informacije
potrebujete pri posodabljanju programske opreme
sistema ali nakupu dodatnih zemljevidov.
Obnovi – obnovite izvirne sistemske nastavitve.
Spreminjanje nastavitev
navigacije
Izberite Orodja > Nastavitve > Navigacija.
Nastavitve poti – izberite želeno nastavitev za
izračun načrtovane poti:
• Krajši čas – izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Krajša razdalja – izračun poti, ki so krajše,
vendar lahko trajajo dlje.
• Izven cest – izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
31
Prilagajanje naprave Navigator IV
• Na cesti – izračun poti z uporabo cest (samo za
način uporabe za pešca).
Izogibanja – izberite vrste cest, ki se jim želite
izogniti, ali pa bi jih raje uporabili pri načrtovanju
poti.
Obnovi – obnovite izvirno nastavitev navigacije.
Način vnovičnega izračuna – izberite, kako
Navigator IV ponovno izračuna načrtovano pot, če
skrenete z nje.
Spreminjanje nastavitev zaslona
Izberite Orodja > Nastavitve > Zaslon.
Barvni način – izberite Dan za svetlo ozadje,
Noč za temno ozadje ali Samodejno za samodejno
preklapljanje med obema načinoma.
Posnetek zaslona – omogočite zajemanje posnetkov
zaslona. Na strani z zemljevidom izberite
ali ,
če želite narediti posnetek zaslona. Datoteka z bitno
sliko se shrani v mapo Garmin\Screenshot v napravi
Navigator IV.
32
Svetlost – Prilagodite raven osvetlitve zaslona.
Z zmanjšanjem svetlosti zaslona boste podaljšali
življenjsko dobo baterije.
Zaslon na dotik – sledite navodilom na zaslonu, če
želite umeriti zaslon na dotik.
Obnovi – obnovitev izvirnih nastavitev zaslona.
Posodabljanje časovnih
nastavitev
Izberite Orodja > Nastavitve > Čas.
Zapis časa – izberite 12- ali 24-urni zapis časa ali
zapis UTC.
Nastavitev jezika
Izberite Orodja > Nastavitve > Jezik.
Glas – spremenite jezik glasovnih pozivov.
Besedilo – spremenite besedilo na zaslonu v izbrani
jezik. Sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o
zemljevidu, kot so imena ulic.
Tipkovnica – izberite tipkovnico za izbran jezik.
Način jezika tipkovnice lahko na kateri koli
tipkovnici spreminjate tudi tako, da izberete Jezik.
Obnovi – obnovite izvirni jezik.
Trenutni čas – izberite Samodejno, če želite čas
samodejno posodobiti na trenutni časovni pas.
Če možnost Samodejno ni izbrana, lahko čas
prilagajate v 15-minutnih korakih, da ga uskladite
z različnimi časovnimi pasovi.
Obnovi – obnovite izvirne časovne nastavitve.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Prilagajanje naprave Navigator IV
Spreminjanje nastavitev
zemljevida
Izberite Orodja > Nastavitve > Zemljevid.
Podrobnosti zemljevida – prilagodite količino
podrobnosti na zemljevidu. Več podrobnosti lahko
povzroči počasnejše ponovno izrisovanje zemljevida.
Pogled zemljevida – izberite perspektivo zemljevida.
• Smer zgoraj – prikažite zemljevid v dveh
dimenzijah (2D) z navodili za potovanje na vrhu.
Dnevnik potovanja – prikažite ali skrijte dnevnik
potovanja. Če želite počistiti dnevnik potovanja,
izberite Orodja > Moji podatki > Počisti dnevnik
potovanja.
Informacije o zemljevidu – oglejte si zemljevide,
naložene v napravo Navigator IV, in njihove
različice. Izberite zemljevid in ga omogočite
(kljukica) ali onemogočite (brez kljukice).
Obnovi – obnovitev izvirnih nastavitev zemljevida.
• Sever zgoraj – prikažite zemljevid v dveh
dimenzijah s severom na vrhu.
Spreminjanje ikone vozila
• 3D – prikažite zemljevid v treh dimenzijah (3D)
s smerjo zgoraj.
2. Izberite ikono, ki jo želite uporabljati, in nato
V redu.
Postavitev podatkov zemljevida – spremenite
količino podatkov, vidnih na zemljevidu.
1. Izberite Orodja > Nastavitve > Izbira vozila.
Za prenos dodatnih ikon vozil obiščite
www.garmingarage.com.
Izboljševanje varnosti
Izberite Orodja > Nastavitve > Varnost.
Garmin Lock – vklopite Garmin Lock™, če želite
zakleniti napravo Navigator IV. Vnesite 4-mestno
številko PIN in nastavite varnostno lokacijo. Za več
informacij si oglejte stran 37.
Varni način – vklopite ali izklopite varni način.
Ko se vozilo premika, varni način onemogoči vse
funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna
pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo
moteče.
Obnovi – obnovite izvirne varnostne nastavitve.
Obnovitev varnostnih nastavitev ne bo počistila
PIN-a funkcije Garmin Lock ali varnostne lokacije.
Samodejna povečava zemljevida – vklopite
ali izklopite samodejno povečavo. Pogled se bo
samodejno oddaljil od zemljevida med navigacijo
po načrtovani poti in približal, ko se boste približali
cilju.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
33
Prilagajanje naprave Navigator IV
Ogled informacij o naročninah
na prometne informacije FM
TMC
Opomba: dostop do nastavitev prometnih
informacij je mogoč samo, če je naprava
Navigator IV priključena na zunanji vir napajanja in
sprejemnik prometnih informacij FM TMC.
Izberite Orodja > Nastavitve > Promet. Vse
nastavitve prometa niso na voljo za vsa območja.
Omogoči prometne informacije – vklopite ali
izklopite prometne informacije.
Trenutno – izberite želenega ponudnika. Izberite
Samodejno, če želite uporabiti najboljšega
ponudnika na tem območju ali pa izberite določenega
ponudnika, ki ga želite uporabljati.
Poiščite več – poiščite dodatne ponudnike prometnih
informacij TMC. Če ste na novem območju, izberite
Da, če želite počistiti seznam ponudnikov.
Naročnine – oglejte si naročnine na prometne
informacije FM in datume poteka (za
severnoameriške naprave so te prikazane na glavni
strani za prometne informacije).
34
Dodaj (ali Naročnine > Dodaj) – dodajte novo
naročnino na prometne informacije. Za nakup
naročnine obiščite www.garmin.com/fmtraffic.
Kode naročnine na prometne informacije ni
mogoče uporabiti večkrat. Vsakič, ko obnovite
storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več
sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za
vsakega pridobiti novo kodo.
Spreminjanje nastavitev
tehnologije Bluetooth
Izberite Orodja > Nastavitve > Bluetooth.
Opomba: ko je Bluetooth omogočen, lahko do
nastavitev za Bluetooth dostopate tako, da na strani
Meni izberete .
Telefon ali Zvok – izberite Dodaj > V redu za
združitev z napravo Bluetooth. Če želite brezžično
poslušati kakovosten zvok, priklopite slušalke
Bluetooth, ki podpirajo profil A2DP. Oglejte si
strani 19–21. Izberite Spremeni za združitev
in priklop druge naprave. Koda PIN (ali geslo)
naprave Navigator IV je 1234.
Prekini – izberite napravo, ki jo želite odklopiti
in nato še Da.
Odstrani – izberite napravo, ki jo želite izbrisati
iz pomnilnika naprave Navigator IV in izberite
Da.
Bluetooth – omogočite in onemogočite komponento
Bluetooth. Če je komponenta Bluetooth omogočena,
se na strani Meni prikaže ikona Bluetooth . Če
želite preprečiti samodejno vzpostavljanje povezave
z napravo, izberite Onemogočeno.
Prijazno ime – vnesite prijazno ime, ki napravo
Navigator IV določa na napravah s tehnologijo
Bluetooth. Izberite Končano.
Obnovi – obnovite izvirne nastavitve za Bluetooth.
S tem ne počistite informacij o združevanju.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Prilagajanje naprave Navigator IV
Spreminjanje nastavitev
bližinskih točk
Če želite spreminjati nastavitve bližinskih točk
(na primer destinacije po meri, podatkovno zbirko
varnostnih kamer ali datoteko TourGuide®), jih
morate imeti naložene. Oglejte si stran 38.
Izberite Orodja > Nastavitve > Bližinske točke.
Opozorila o bližini – izberite Spremeni, če želite
vklopiti ali izklopiti opozorila, ko se približate
destinacijam po meri ali varnostnim kameram.
TourGuide – nastavite način aktiviranja zvoka za
TourGuide. Izberite Samodejno predvajaj, če želite
slišati celotni programirani vodnik, Ob pozivu, če
želite na zemljevidu prikazati ikono zvočnika ,
ko so na voljo informacije za načrtovano pot, ali
Izklopljeno.
Obnovi – obnovite izvirne nastavitve bližinskih točk.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Spreminjanje nastavitev
merilnika goriva
Ko je priklopljena na nosilec za motor, vas lahko
naprava Navigator IV opozori, ko je raven goriva v
rezervoarju nizka.
Izberite Orodja > Nastavitve > Merilnik goriva.
Merjenje goriva – izberite Vklopljeno. Merilnik
goriva se prikaže pod kompasom na strani z
zemljevidom.
Obnovi vse nastavitve
1. Izberite Orodja > Nastavitve.
2. Izberite Obnovi.
3. Izberite Da.
Čiščenje uporabnikovih
podatkov
Opomba: s tem boste izbrisali vse podatke, ki so
jih vnesli uporabniki.
Razdalja na rezervoar – vnesite skupno razdaljo, ki
jo lahko naredi motor z rezervoarjem goriva.
1. Med vklopom naprave Navigator IV držite prst
v spodnjem desnem kotu zaslona naprave
Navigator IV.
Opozorilo nizkega nivoja goriva – izberite raven
goriva, pri katerem želite prejeti opozorilo.
2. Prst držite na zaslonu, dokler se ne prikaže
sporočilo.
Uporaba opozorila nizke ravni goriva
Ko je raven goriva dovolj nizka za sprožitev opozorila
nizke ravni goriva, se na strani z zemljevidom prikaže
. Izberite ikono, če si želite ogledati seznam
bližnjih bencinskih črpalk.
3. Izberite Da, če želite počistite vse uporabnikove
podatke.
Obnovijo se vse izvirne nastavitve. Vsi elementi, ki
ste jih shranili, se izbrišejo.
35
Dodatek
Dodatek
Možnosti zvoka za Navigator IV
Vir
napajanja
Nosilec za
motor
Navigacijski pozivi
Glasba MP3 (dostop do
predvajalnika je mogoč)
Telefon (povezan prek
Bluetootha)
Slušalke Bluetooth
(s profilom A2DP)
da
da
da
Slušalke Bluetooth
(brez profila A2DP)
da
ne
da
Vgrajen zvočnik
ne
ne
ne
ne
(ni dostopno)
ne
(ni dostopno)
ne
(ni dostopno)
Zvočni izhod na kablih (ni na
voljo pri vseh modelih motorjev)
da
ne
ne
Slušalke Bluetooth
(s profilom A2DP)
da
da
da
Slušalke Bluetooth
(brez profila A2DP)
da
ne
da
Vgrajen zvočnik
da
ne
da
Priključek za slušalke
da
da
da
Možnost zvoka
Priključek za slušalke
Nosilec za
avto ali brez
nosilca
36
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Ponastavitev naprave
Navigator IV
Če Navigator IV preneha delovati, izklopite napravo
in jo ponovno vklopite.
Če to ne pomaga, pritisnite in 8 sekund držite .
Ponovno vklopite Navigator IV. Navigator IV bi
moral delovati normalno.
Umerjanje zaslona
Če se zaslon na dotik ne odziva pravilno, ga umerite.
1. Izberite Orodja > Nastavitve > Zaslon.
2. Pod možnostjo Zaslon na dotik izberite Umeri.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
Zaklepanje naprave Navigator IV
Garmin Lock je sistem proti kraji, s katerim
zaklenete Navigator IV. Vsakič, ko vklopite napravo
Navigator IV, vnesite PIN ali se zapeljite na
varnostno lokacijo.
1. Izberite Orodja > Nastavitve > Varnost.
2. Izberite gumb pod Garmin Lock.
Kaj je varnostna lokacija?
Za varnostno lokacijo izberite lokacijo, na katero se
pogosto vračate, na primer dom. Če Navigator IV
prejema satelitske signale in ste na varnostni lokaciji,
vam PIN-a ni treba vnesti.
OPOMBA: če pozabite PIN in varnostno lokacijo,
morate napravo Navigator IV poslati podjetju
Garmin, da jo odklene. Poslati morate tudi veljavno
registracijo izdelka ali dokazilo o nakupu.
nüMaps Guarantee™
Če želite prejeti eno brezplačno posodobitev
zemljevidov (če je na voljo), registrirajte napravo
Navigator IV na naslovu http://my.garmin.com v
60 dneh od prejema satelitskih signalov med vožnjo
z napravo Navigator IV. Pogojev za brezplačno
posodobitev zemljevidov ne izpolnjujete, če se
registrirate po telefonu ali čakate več kot 60 dni po
prvi uporabi naprave Navigator IV. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/numaps.
Dodatni zemljevidi
Za napravo Navigator IV lahko kupite dodatne
zemljevide. Če si želite ogledati seznam zemljevidov,
ki so združljivi z napravo Navigator IV, obiščite stran
z izdelki za Navigator IV na spletnem mestu Garmin
(www.garmin.com) in kliknite zavihek Zemljevidi.
Posodabljanje programske
opreme
1. Obiščite www.garmin.com/products/webupdater in
program WebUpdater prenesite v računalnik.
2. Napravo Navigator IV z računalnikom povežite s
kablom mini-USB.
3. Zaženite WebUpdater in sledite navodilom na
zaslonu.
OPOMBA: nüMaps Guarantee ne velja za izdelke
brez predhodno naloženih zemljevidov.
3. Vnesite 4-mestno številko PIN in se peljite na
varnostno lokacijo.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
37
Dodatek
Ko potrdite, da želite izvesti nadgradnjo,
WebUpdater samodejno prenese posodobitev in jo
namesti v napravo Navigator IV.
Dodatki in izbirna dodatna
oprema
Za več informacij o izbirni dodatni opremi obiščite
www.garmin.com/products/navigatorIV ali se obrnite
na prodajalca motorjev BMW.
Varnostne kamere
Informacije o varnostnih kamerah so na voljo
na nekaterih območjih. Na spletni strani
http://my.garmin.com si lahko ogledate, kaj je na
voljo. Za te lokacije so v napravi Navigator IV mesta
več sto varnostnih kamer. Navigator IV vas opozori,
ko se približujete varnostni kameri ali če vozite
prehitro. Podatki se posodabljajo vsaj tedensko,
tako da boste vedno imeli dostop do najnovejših
informacij.
Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije
ali podaljšate trenutno naročnino. Vsako kupljeno
območje ima svoj datum poteka.
38
Opozorilo: Garmin ne odgovarja za natančnost
ali posledice uporabe destinacij po meri ali
podatkovne zbirke varnostnih kamer.
Destinacije po meri
Destinacije po meri lahko v napravo Navigator IV
naložite s programom POI Loader. Podatkovne
zbirke destinacij ponujajo številne družbe v internetu.
Nekatere podatkovne zbirke destinacij po meri
vsebujejo opozorila o destinacijah, kot so območja
šol.
Obiščite www.garmin.com/extras in kliknite POI
Loader, če želite POI Loader namestiti v računalnik.
Za več informacij si oglejte datoteko s pomočjo
za POI Loader. Izberite F1, če si želite ogledate
datoteko s pomočjo.
Če želite destinacije po meri izbrisati iz naprave
Navigator IV, jo priklopite na računalnik. Odprite
mapo Garmin\poi v napravi Navigator IV ali na
pomnilniški kartici. Izbrišite datoteko poi.gpi.
TourGuide
TourGuide omogoča napravi Navigator IV
predvajanje zvočnih vodičev GPS drugih
proizvajalcev. Ti zvočni vodiči vam med potjo
predvajajo zanimive podatke o zgodovinskih krajih,
mimo katerih se peljete. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/extras in kliknite POI Loader.
Izberite Kam? > Dodatki > Destinacije po meri, če
si želite ogledati datoteke vodičev. Izberite Orodja >
Nastavitve > Bližinske točke > Vodič, če želite
spremeniti nastavitve vodičev TourGuide.
Izberite Kam? > Dodatki > Destinacije po meri,
če si želite ogledati destinacije po meri. Izberite
Orodja > Nastavitve > Bližinske točke > Bližinska
opozorila.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Podobno kot tiskani vodiči tudi vodič Garmin
vsebuje podrobne informacije o krajih, kot so
restavracije in hoteli. Če želite kupiti dodatno
opremo, obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite
na prodajalca izdelkov Garmin.
Ikona baterije
v kotu strani Meni prikazuje
stanje notranje baterije naprave Navigator IV.
Če želite povečati natančnost merilnika baterije,
popolnoma porabite baterijo in jo znova napolnite.
Naprave Navigator IV ne odklopite, dokler baterija
ni polna.
Če želite uporabljati vodiča, v napravo Navigator IV
vstavite pomnilniško kartico. Izberite Kam? >
Dodatno. Vodiča odprete tako, da izberete ime.
Zamenjava baterije v napravi
Navigator IV
Vodič Garmin
Informacije o bateriji
V napravi Navigator IV je litij‑ionska baterija, ki jo
lahko zamenja uporabnik. Življenjsko dobo baterije
podaljšate tako, da naprave Navigator IV ne puščate
na neposredni sončni svetlobi in je ne izpostavljate
prekomerni vročini.
Če morate zamenjati baterijo v napravi Navigator IV,
se obrnite na prodajalca motorjev BMW. Za
informacije o pravilnem odlaganju baterije se obrnite
na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov.
Polnjenje naprave Navigator IV
• Uporabite nosilec za motor.
• Uporabite izbirni avtomobilski napajalni kabel.
• Ko Navigator IV polnite z napajalnim kablom ali
kablom USB, ga ne morete uporabljati.
OPOMBA: baterija se v nosilcu za motor ne polni,
ko je Navigator IV izklopljen.
Opomba: ko je naprava Navigator IV v nosilcu
za avtomobil, morate za njeno polnjenje uporabiti
napajalni kabel avtomobila.
Podaljševanje življenjske dobe
baterije
• Znižajte raven osvetlitve (Orodja > Nastavitve >
Zaslon > Svetlost).
• Onemogočite Bluetooth; oglejte si stran 19.
• Naprave Navigator IV ne puščajte neposredni
sončni svetlobi. Ne izpostavljajte je prekomerni
vročini.
• Uporabite izbirni kabel USB.
• Uporabite izbirni napajalni kabel.
• Uporabite izbirni polnilnik za baterije.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
39
Dodatek
Menjava varovalke
avtomobilskega napajalnika
(izbirno)
Obvestilo: pri zamenjavi varovalke ne izgubite
majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na
ustrezno mesto.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali
zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega
napajalnika.
1. Odvijte črn zaobljen pokrovček in ga odstranite.
2. Odstranite varovalko (steklen in srebrn valj) ter jo
zamenjajte s 3 A hitro taljivo varovalko.
3. Prepričajte se, da srebrn
konec postavite v črn
pokrovček. Privijte črn
pokrovček.
Pokrovček
Srebrn konec
Varovalka
40
Satelitski signali GPS
Za navigacijo mora naprava Navigator IV sprejemati
satelitske signale GPS (globalni sistem za določanje
položaja). Če ste v zaprtem prostoru, v bližini visokih
zgradb ali dreves ali v garaži, z napravo Navigator IV
morda ne bo mogoče sprejemati satelitskih signalov.
Če želite uporabljati napravo Navigator IV, se
premaknite na območje brez ovir.
Ko naprava Navigator IV pridobi satelitske signale,
so indikatorji za moč signala na strani Meni zeleni
. Ko naprava izgubi satelitske signale,
se indikatorji obarvajo rdeče ali pa postanejo
prosojni
.
Za več informacij o GPS-u obiščite
www.garmin.com/aboutGPS.
Odstranjevanje naprave
Navigator IV in nosilcev
Navigator IV s priklopne postaje na nosilcu za
avtomobil in motor odstranite tako, da pritisnete
gumb na strani postaje in Navigator IV nagnete
naprej.
Priklopno postajo z nosilca za avtomobil odstranite
tako, da jo obrnete na desno ali levo. Pritisnite,
dokler priključek priklopne postaje ne odstopi od
kroglice na nosilcu.
Skrb za Navigator IV
Navigator IV vsebuje občutljive elektronske dele,
ki se lahko trajno poškodujejo, če jih izpostavite
prekomernim udarcem in tresljajem, ki presegajo
tiste pri običajni uporabi na motorju ali v avtomobilu.
Možnost poškodb naprave Navigator IV zmanjšate
tako, da naprave ne spustite na tla in je ne uporabljate
v okoljih z močnimi udarci in tresljaji.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Čiščenje ohišja
Navigator IV je narejen iz kakovostnih materialov in
od uporabnika ne zahteva drugega vzdrževanja razen
čiščenja. Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite
s krpo, navlaženo z raztopino nežnega mila in jo
obrišite do suhega. Ne uporabljajte kemičnih čistih in
topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.
Čiščenje zaslona na dotik
Zaslon na dotik očistite z mehko in čisto krpo, ki ne
pušča vlaken. Če je treba, uporabite vodo, izopropilni
alkohol ali čistilo za očala. Tekočino nanesite na krpo
in nežno obrišite zaslon na dotik.
Zaščita naprave Navigator IV
• Ko naprave Navigator IV ne uporabljate, jo
shranite v torbico, ki je priložena v paketu.
• Naprave Navigator IV ne shranjujte na
mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim
temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
• Čeprav lahko zaslon na dotik upravljate s
peresom, tega nikoli ne počnite med upravljanjem
vozila. Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali
ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.
Preprečevanje kraje
• Če se želite izogniti kraji, napravo in nosilec
odstranite z vidnega mesta, ko jih ne uporabljate.
Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo
pusti vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
• Uporabljajte funkcijo Garmin Lock. Oglejte si
stran 37.
Izjava o skladnosti
S tem Garmin izjavlja, da je izdelek Navigator IV
skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določili direktive 1999/5/EC. Če si želite
ogledati celotno izjavo o skladnosti, obiščite spletno
mesto Garmin in poiščite svoj izdelek Garmin:
www.garmin.com.
Licenčna pogodba za
programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE Navigator IV
SPREJEMATE POGOJE IN DOLOČILA
NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO
PREBERITE TO POGODBO.
Garmin vam podeljuje omejeno licenco za uporabo
programske opreme, ki je vgrajena v napravi
("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki
pri normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske
pravice in pravice intelektualne lastnine v in za
programsko opremo so last podjetja Garmin.
Strinjate se, da je programska oprema last
družbe Garmin in da je zaščitena z zakoni o
avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in z
mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah.
Strinjate se tudi s tem, da so struktura, sestava
in koda programske opreme dragocene poslovne
skrivnosti družbe Garmin ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna
skrivnost družbe Garmin. Strinjate se s prepovedjo
41
Dodatek
razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja,
povratnega inženiringa in spreminjanja v za človeka
berljivo obliko in s prepovedjo ustvarjanja izvedenih
izdelkov, ki temeljijo na programski opremi. Strinjate
se, da programske opreme ne boste izvažali ali
ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi kršili
zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike.
Specifikacije
Velikost (Š × V × G): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 palca)
Teža: 270 g (6,17 oz)
Zaslon: 4,3-palčna diagonala, 480 × 272 slikovnih
pik; ležeči zaslon WQVGA TFT z belo osvetlitvijo in
upravljanjem na dotik
Torbica: vodotesna do IPx7
Čas polnjenja: približno 4 ure
Napajanje: enosmerno napajanje v vozilu z
avtomobilskim napajalnim kablom in priklopno
postajo ali nosilcem za motor ali izmenično napajanje
z izbirno dodatno opremo
Poraba: največ 10 W
Trajanje baterije: največ 4 ure, odvisno od uporabe
in nastavitev
Temperaturni obseg za delovanje:
od -20 °C do 60 °C (-4 °F do 158 °F)
Vrsta baterije: odstranljiva litij-ionska baterija
Temperaturni obseg za shranjevanje:
od 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Čas pridobivanja signalov*:
Toplo okolje: < 1 s
Mrzlo okolje: < 38 s
Tovarniška ponastavitev: < 45 s
Shranjevanje podatkov: notranji pomnilnik in
izbirna izmenljiva pomnilniška kartica. Navigator IV
je združljiv s karticami micro-SDHC do velikosti
32 GB večine proizvajalcev. Podatki se shranijo za
nedoločen čas.
Sprejemnik GPS: visoko občutljiv
*Povprečni časi pridobivanja signala za mirujoč
sprejemnik z neoviranim pogledom na nebo.
Vmesnik za povezavo z računalnikom: množično
shranjevanje USB, plug-and-play
Priključek za slušalke: standarden 3,5 mm
42
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Odpravljanje težav
Težava/vprašanje
Rešitev/odgovor
Navigator IV nikoli ne pridobi
satelitskih signalov.
Napravo Navigator IV vzemite izven parkirnih garaž ter stran od visokih stavb in dreves. Mirujte nekaj minut.
Navigator IV se v vozilu ne
polni.
Preverite varovalko v avtomobilskem napajalnem kablu.
Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
Navigator IV se lahko polni le med 0 °C in 45 °C (32 °F in 113 °F). Če napravo Navigator IV postavite na neposredno sončno svetlobo ali v vroče okolje, se ne
more polniti.
Za polnjenje naprave uporabite avtomobilski kabel. Priključka USB na nosilcu za avtomobil ni mogoče uporabljati za polnjenje naprave Navigator IV.
Kako lahko počistim
uporabnikove podatke?
Med vklopom naprave Navigator IV držite prst v spodnjem desnem kotu zaslona. Prst držite na zaslonu, dokler se ne prikaže sporočilo. Izberite Da, če želite
počistite vse uporabnikove podatke.
Navigator IV je zaklenjen ali
se ne odziva.
Če zaslon naprave Navigator IV preneha delovati, izklopite napravo in jo ponovno vklopite. Če to ne pomaga, pritisnite in 8 sekund držite gumb za vklop. Ponovno
vklopite Navigator IV. Navigator IV bi moral delovati normalno.
Zaslon se na moje dotike ne
odziva pravilno.
Izklopite Navigator IV. Prst držite na zaslonu, nato pa pritisnite in držite gumb za vklop. Držite ga, dokler se ne prikaže zaslon za umerjanje.
Sledite navodilom na zaslonu.
Ne slišim zvoka iz notranjega V glavnem meniju izberite Glasnost, preverite, da ni izbrana možnost Nemo in da glasnost ni nastavljena na 0 %.
zvočnike.
Zvoka, ki ga želite poslušati, morda ne bo mogoče predvajati prek naprave, ki jo uporabljate. Oglejte si tabelo z zvočnimi možnostmi na strani 36.
Merilnik baterije ni natančen.
Pustite, da se naprava popolnoma izprazni, nato pa jo napolnite (brez prekinjanja polnjenja).
Telefon se noče povezati z
napravo Navigator IV.
Izberite Orodja > Nastavitve > Bluetooth. Prepričajte se, da je polje Bluetooth nastavljeno na Omogočeno.
Prepričajte se, da je telefon vklopljen in od naprave Navigator IV oddaljen manj kot 10 metrov (približno 33 čevljev).
Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
43
Dodatek
Težava/vprašanje
Rešitev/odgovor
Kako vem, da je Navigator IV
Ko je Navigator IV v načinu za množično shranjevanje USB, se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom. Poleg tega se bosta v pogovornem oknu
v načinu množičnega
Moj računalnik prikazala dva nova izmenljiva pogona.
shranjevanja USB?
1. Izključite kabel USB iz računalnika.
Računalnik nikoli ne zazna,
2. Izklopite Navigator IV.
da je Navigator IV priklopljen.
3.Kabel USB priklopite v računalnik in napravo Navigator IV. Navigator IV se samodejno vklopi in preide v način množičnega shranjevanja USB.
Na seznamu se ne pojavijo
novi odstranljivi pogoni.
Če imate v računalniku preslikanih več omrežnih pogonov, bo imel operacijski sistem Windows težave pri dodeljevanje črk pogonom naprave Navigator IV.
Za informacije o preslikovanju/dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski sistem.
Ne morem sprejemati
prometnih informacij.
Prepričajte se, da ste v območju pokritosti. Če želite prejemati prometne informacije za območje, morate biti v območju pokritosti.
Prepričajte se, da je sprejemnik prometnih informacij FM TMC priklopljen v napajalni priključek na priklopni postaji in vtičnico vozila.
Kako lahko poiščem
restavracije blizu hotela,
v katerem bom bival v
prihodnosti?
1.
2.
3.
4.
Želim iti v mesto in ne
poznam naslova.
Namesto iskanja naslova izberite Kam? > Mesta, če želite začeti navigacijo do centra mesta.
44
Izberite Kam? > Blizu > Drugega mesta (in vnesite mesto počitnic).
Poiščite hotel in izberite Pojdi!.
Izberite Meni > Kam? > Blizu > Cilja poti.
Poiščite restavracijo. Najprej so naštete restavracije blizu hotela.
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Stvarno kazalo
Stvarno kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 15, 33
3D-pogled zemljevida 15, 33
A
A2DP 20
alarmi
bližina 35
varnostna kamera 38
B
barva ozadja 32
bližnjice 8
brisanje
datoteke 26
dnevnik potovanja 28
načrtovana pot 16
priljubljene 14, 16
seznam nedavno najdenih 13
uporabniške destinacije 38
vsi uporabniški podatki 35
znak 13
č
časovne nastavitve 32
časovni pas 32
črkovanje imena 13
D
datoteke 26
brisanje 26
podprte vrste 26
prenašanje 26
upravljanje 26
diakritični znaki 13
dnevniki potovanj 28, 33
brisanje 28
izmenjevanje 28
ogled 28
prikaz na zemljevidu 28
shranjevanje 28
urejanje 28
dodatna oprema 38
dodatni zemljevidi 37
dodatno 14, 38, 39
dohodni klic 20
domača
lokacija 12
telefonska številka 21
domov 12
dvojezični slovarji 29
E
enote, pretvarjanje 30
F
fotografska navigacija 14–15
funkcija proti kraji 33
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
G
Garmin Lock 33
glasba 24
glasbene datoteke MP3
nalaganje 26
predvajanje 24
glasnost 10
glasovna pošta 20
glasovno izbiranje 21
GPS
izklop/vklop 31
o GPS-u 40
I
ID naprave 31
ikona omejitve hitrosti 10, 17
ikona vozila 17, 33
informacije o bateriji 39
iskanje krajev 9
blizu druge lokacije 11
element na zemljevidu 15
možnosti strani Pojdi! 12
naslov 11
nedavne izbire 13
po imenu 13
po poštni številki 11
shranjena mesta (priljubljene) 14
uporaba fotografij 14–15
iskanje zbirk Geocache 15
izhod, zvok 10
priključek za slušalke 42
izjava o skladnosti 41
izmenjevanje načrtovanih poti
uporaba Bluetootha 16
uporaba pomnilniške kartice 16
izogibanje
kraja 41
promet 22
vrste cest 32
izohipse zemljevida 15
J
Jamstvo nüMaps Guarantee 37
jezik govora 32
jezik obvestil 32
K
kalkulator 30
Kam? 11–15
kartica SD 26, 42
izmenjava 16
kartice microSD
dovoljena velikost 42
lokacija 4
združljive blagovne znamke 42
kilometri 31
Kje sem? 27
klicanje
dom 21
odgovarjanje 20
prekinitev 20
s strani Pojdi! 12
utišanje 20
zgodovina 21
knjige 25
koordinate 15
45
Kazalo
L
litij-ionska baterija 39, 42
M
MapSource 37
mere, pretvarjanje 30
merjenje goriva 35
mikrofon 4
milje 31
Moji podatki 28
možnosti strani Pojdi! 12
možnosti zvoka 36
myGarmin 1
N
način uporabe 8, 31
načrtovana pot, načrtovanje 16, 31
načrtovane poti
dodajanje postanka 10
izven cest 31
nastavitve 31
obvoz 10
po meri 16
simuliranje 31
sledenje 10
uvažanje 28
najvišja hitrost, ponastavitev 18, 35
nalaganje datotek v napravo Navigator IV 26
nameščanje
odstranjevanje z nosilca 40
nastavitve
Obnavljanje 35
nastavitve sistema 31
46
nastavitve zaslona 32
nastavljanje položaja 15
navigacija
način 31
nastavitve 31
nosilec za motor 5
nujna pomoč: 27
O
oblika seznama predvajanja M3U 25
območje iskanja 11
obvoz 10
odstranjevanje nosilca 40
Orodja 27–30
P
PIN
Bluetooth 34
Garmin Lock 37
podatki o potovanju, ponastavitev 18
podprte vrste datotek 26
podrobni zemljevidi 33
pogled globusa 15
polnjenje naprave Navigator IV 39, 43
pomnilniška kartica 42
Pomoč 27
pomoč v napravi 27
ponastavljanje
najvišje hitrosti 18
podatkov o poti 18
posodabljanje
programska oprema 37
zemljevidi 37
postavitev podatkov zemljevida 33
poštna številka 11
povečava 15
povezava z računalnikom 26
predvajalnik 24–25
prenašanje datotek 26
pretvarjanje
merske enote 30
valuta 30
prevajanje besed 29
priključek za slušalke 42
priklopna postaja 6
prilagajanje naprave Navigator IV 31–35
priljubljene 14
fotografije 14
shranjevanje 14
urejanje 14
programska oprema
licenčna pogodba 41
posodabljanje 37
različica 31
promet 22, 22–23
dodajanje naročnin na prometne
informacije 34
nesreče 22
prostoročne funkcije telefona 19–21
R
različica zvočne opreme 31
razvrstitev na pasove 18
registriranje 41
reža za kartice SD 4
S
samodejna povečava 33
samodejna povečava zemljevida 33
satelitski signali 40
serijska številka 4
seznam predvajanja 24
iz računalnika 25
predvajanje 25
shranjevanje trenutnega 24
urejanje 25
ustvarjanje 24
shranjevanje
mest, ki jih najdete 14
trenutne lokacije 14, 15, 27
shranjevanje naprave Navigator IV 41
skrb za Navigator IV 40
slike 27
slovar 29
specifikacije 42
sprejemnik prometnih informacij
antena 7
stik z družbo Garmin 1
stopanje v stik z družbo Garmin 1
stran Naslednji odcep 17
stran s potovalnim računalnikom 18
stran s seznamom odcepov 17
svetlost 32
svetovna ura 29
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
Kazalo
T
tehnologija Bluetooth 19–21
A2DP 20
nastavitve 34
odstranjevanje telefona 34
slušalke 20
združevanje s telefonom 34
telefonski imenik 21
Tipka za vklop/izklop 4
tipkovnica 13
način jezika 13, 32
postavitev 31
tipkovnica na zaslonu 13
tipkovnica QWERTY 31
TourGuide 35
TracBack 15
trenutna lokacija, shranjevanje 14
U
uporabnikovi podatki, brisanje 35
uporabniške destinacije 38
ura za ves svet 29
USB
izvrzi 26
usmerjanje med vožnjo 17
usmerjanje po odcepih 17
utišanje
telefonski klic 20
zvok 10
V
valuta, pretvarjanje 30
varni način 33
varnostna lokacija 37
varnostne nastavitve 33
varovalka, menjava 40
vmesna točka, dodajanje 10
vodič 39
W
WebUpdater 37
Z
zaklepanje naprave Navigator IV 37
zaslon
posnetki zaslona 32
svetlost 32
zaslon na dotik
čiščenje 41
nastavitve 32
umerjanje 37
zaznamki 25
združitev z mobilnim telefonom 19
zemljevid
brskanje 15
dodatno 37
gumb Informacije o zemljevidu 33
omogočanje podrobnih zemljevidov 33
pogled 33
posodabljanje 37
povečava 15
premikanje 15
prilagajanje 33
raven podrobnosti 33
različica 33
zemljevid s senčenim reliefom 15
zvočne knjige 25
Uporabniški priročnik za BMW Motorrad Navigator IV
47
Za najnovejše brezplačne posodobitve programske opreme (razen podatkov zemljevidov) skozi celotno življenjsko
dobo izdelkov Garmin obiščite spletno stran Garmin na www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Great Britain
Garmin Corporation
Št. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
www.garmin.com
Številka dela Garmin 190-01072-43 Preg. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising