Garmin | BMW Portable Navigation System Plus (710) | Operating instructions | Garmin BMW Portable Navigation System Plus (710) Gebruiksaanwijzing

Garmin BMW Portable Navigation System Plus (710) Gebruiksaanwijzing
gebruiksaanwijzing
Navigation Portable Plus
© 2008 Copyright: BMW AG en Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062, VS
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. +1 913.397.8200 of
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
Tel. +886.2.2642.9199
+1 800.800.1020
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax: +886 2.2642.9099
Fax: +1 913.397.8282
Fax: +44 (0) 870.850.1251
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid,
gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming
voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het
bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding
de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding
uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om
wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van
Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.
Garmin®, nüvi®, MapSource® en TourGuide® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin
Lock™ en myGarmin™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming
van Garmin.
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een
geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® en iTunes® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer,
Inc. Audible.com®, AudibleManager® en AudibleReady® zijn gedeponeerde handelsmerken van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® is een geregistreerd
handelsmerk van Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom
van hun respectieve eigenaars.
Juni 2008
Onderdeelnummer 190-00936-35 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Inleiding
Inleiding
Hartelijk dank voor uw aanschaf van een
navigatieapparaat uit de Garmin® nüvi® 700-serie.
Uitleg over de handleiding
Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, raakt
u met uw vinger een item op het scherm aan.
De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks
items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld
“tik op Waarheen? > Favorieten” staat, tikt u op
Waarheen? en vervolgens op Favorieten.
myGarmin™
Ga naar http://my.garmin.com voor de nieuwste
services voor uw Garmin-producten.
• Uw Garmin-apparaat registreren.
• Een abonnement nemen op onlineservices voor
flitspaalinformatie (zie pagina 26).
• Optionele kaarten ontgrendelen.
Contact opnemen met Garmin
Neem contact op met Garmin als u tijdens
het gebruik van de nüvi vragen hebt. Neem
in de VS contact op met Garmin Product
Support op telefoonnummer (913) 397-8200
of (800) 800-1020 of ga naar
www.garmin.com/support.
Neem in Europa contact op met Garmin
(Europe) Ltd. op telefoonnummer
+44 (0)870-850-1241 (buiten het VK) of
0808-238-0000 (alleen VK).
Tips en snelkoppelingen voor
de nüvi
• Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u
uw vinger op Terug.
• Tik op
en op
voor meer keuzes.
Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te
bladeren.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Inleiding
Inhoudsopgave
Inleiding......................................................i
Uitleg over de handleiding.............................i
Tips en snelkoppelingen voor de nüvi............i
myGarmin™ ...................................................i
Contact opnemen met Garmin.......................i
Aan de slag...............................................1
Uw nüvi.........................................................1
De nüvi configureren.....................................2
Satellieten zoeken........................................2
De nüvi gebruiken.........................................2
Uw bestemming vinden................................3
Uw route volgen............................................4
Een omweg maken.......................................4
De route stoppen..........................................4
Het volume aanpassen.................................4
Het scherm vergrendelen.............................4
Een via-punt toevoegen................................4
Waarheen?................................................5
Opties voorde pagina Ga..............................5
Een adres zoeken.........................................5
ii
Een plaats zoeken door
de naam te spellen.......................................5
Een thuislocatie instellen..............................6
Zoeken naar recent
gevonden plaatsen.......................................6
Favorieten.....................................................6
Routes maken en bewerken.........................7
Een plaats zoeken met
behulp van de kaart......................................8
Coördinaten invoeren...................................8
Zoeken nabij een andere locatie...................8
Niet via wegen navigeren.............................8
Lopen naar een bestemming........................8
De hoofdpagina’s gebruiken................... 9
Kaartpagina..................................................9
Reisinformatiepagina..................................10
Handsfree bellen.................................... 11
Uw telefoon koppelen.................................11
Een oproep ontvangen...............................11
Tijdens een gesprek....................................11
Telefoonmenu.............................................12
SMS-tekstberichten....................................13
De mediaspelers gebruiken................... 14
Muziek afspelen..........................................14
Luisterboeken afspelen...............................15
Markeringen gebruiken...............................15
Bestanden beheren................................ 16
Ondersteunde bestandstypen.....................16
Bestanden laden.........................................16
Bestanden verwijderen...............................16
Extra gebruiken......................................17
Instellingen..................................................17
Waar ben ik?...............................................17
Help............................................................17
Mediaspeler................................................17
Fotoalbum...................................................17
Routes........................................................17
Mijn gegevens.............................................17
Wereldklok..................................................17
Calculator....................................................17
Taalgids.......................................................18
Wisselkoersen bijwerken............................18
Eenheden omrekenen................................19
FM-ontvanger voor
verkeersinformatie gebruiken.....................19
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Inleiding
Verkeer in uw omgeving........................ 20
Appendix.................................................25
Verkeer op uw weg.....................................20
Verkeer op uw route....................................20
Verkeersabonnementen..............................20
Verkeerspictogrammen...............................20
Kleurcodes voor drukte...............................20
Oplaadmogelijkheden voor uw nüvi............25
Het scherm kalibreren.................................25
De nüvi opnieuw instellen...........................25
De nüvi vergrendelen..................................25
Extra kaarten..............................................25
De software bijwerken................................25
Extra’s en optionele accessoires................26
Eigen nuttige punten...................................26
Batterijgegevens ........................................27
Informatie over GPS-satellietsignalen........27
Specificaties................................................27
De nüvi onderhouden ................................28
Conformiteitsverklaring...............................28
Softwarelicentieovereenkomst....................28
Problemen oplossen...................................29
De nüvi aanpassen................................. 21
De systeeminstellingen wijzigen.................21
Navigatie-instellingen wijzigen....................21
De weergave-instellingen wijzigen..............21
De tijdsinstellingen wijzigen........................21
De talen instellen........................................22
De kaartinstellingen wijzigen......................22
Beveiligingsinstellingen toevoegen.............22
Informatie over verkeersabonnementen
weergeven..................................................23
Een abonnement toevoegen.......................23
Bluetooth-instellingen.................................23
De instellingen van de
gevarenzones wijzigen...............................24
Het geluidsniveau aanpassen.....................24
Alle instellingen herstellen..........................24
Gebruikersgegevens wissen.......................24
Index........................................................31
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
iii
Inleiding
iv
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Aan de slag
Aan de slag
De nüvi bevestigen
1. Klap de GPS-antenne omhoog.
2. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
3. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
De nüvi uit de houder nemen
1. Duw het klepje aan de onderkant van de houder
omhoog.
2. Kantel de nüvi naar voren.
3. Klik de beschermkap op de houder als
deze niet wordt gebruikt.
Kap
Houder
Uw nüvi
Aan/uit-knop:
schuif naar links om het apparaat in of uit te schakelen;
schuif naar rechts om het scherm te vergrendelen
Hoofdtelefoon-/
audio-uitgang
SD-kaartuitsparing
Microfoon
GPS-antenne
Luidspreker
Klepje
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en
andere belangrijke informatie.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Mini-USB-connector
Serienummer
Externe
antenneconnector
Aan de slag
De nüvi configureren
Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u de
Volg de instructies op het scherm.
Aan/uit-knop naar links.
Satellieten zoeken
Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van
hoge gebouwen. Stop het voertuig en schakel de nüvi in. Het zoeken van
satellietsignalen kan enkele minuten duren.
De balken
geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is,
ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en
hierheen navigeren. Meer informatie over GPS vindt u op pagina 27 en op
www.garmin.com/aboutGPS.
De nüvi gebruiken
➊
➌
➋
➎
➍
➏
➐ ➑ ➒
➊ GPS-signaalsterkte.
➋ Bluetooth -status.
➌ Batterijstatus.
➍Huidige tijd; tik hierop om de tijdsinstellingen te wijzigen.
➎ Tik hierop om een bestemming te zoeken.
➏ Tik hierop om de kaart weer te geven.
➐ Tik hierop om te bellen wanneer het apparaat is aangesloten op
®
een compatibele mobiele telefoon.
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij die niet
kan worden vervangen. Raadpleeg de gids met belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking voor belangrijke veiligheidsinformatie
over de batterij.
➑ Tik hierop om het volume aan te passen.
➒ Tik hierop voor extra’s, bijvoorbeeld mediaspelers, instellingen
en Help.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Aan de slag
Uw bestemming �������
vinden
Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaart in uw nüvi
bevat miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.
1. Tik op Waarheen?
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op Ga!.
6. Geniet van de reis!
Tip: tik op
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
en op
voor meer keuzes.
Aan de slag
Uw route volgen
Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming
met gesproken berichten, pijlen op de kaart en
instructies boven in de kaart. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route
opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.
Een omweg maken
Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een
omweg nemen.
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu.
2. Tik op Omrijden.
De nüvi probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen
op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de
enige redelijke optie is, kan de nüvi mogelijk geen
omweg berekenen.
De route stoppen
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Volg de pijlen wanneer u afslaat.
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu.
Een via-punt toevoegen
U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route
toevoegen. De nüvi geeft een routebeschrijving naar
de stopplaats en vervolgens naar uw eindbestemming.
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats
3. Tik op Ga.
4. Tik op Voeg toe als via-punt om deze stopplaats
toe te voegen aan uw route. Tik op Kies als
nieuwe bestemming om van deze stopplaats uw
nieuwe eindbestemming te maken.
2. Tik op Stop.
Het volume aanpassen
In de menupagina tikt u op Volume. Tik op
en
om het volume aan te passen. Tik op Dempen om
het geluid te dempen.
Uw bestemming wordt
aangegeven met een geruite vlag.
Tip: als u meer dan één stopplaats aan de
route wilt toevoegen, kunt u ook de actieve
route wijzigen. Zie pagina 7.
Het scherm vergrendelen
Om te voorkomen dat u onbedoeld een optie kiest
als u per ongeluk het scherm aanraakt, schuift u de
Aan/uit-knop naar rechts ( ). Als u het scherm wilt
ontgrendelen, schuift u de Aan/uit-knop naar het
midden.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Waarheen?
Waarheen?
Het menu Waarheen?
heeft een aantal categorieën
die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie
pagina 3 voor meer informatie over het uitvoeren van
eenvoudige zoekopdrachten.
Tip: tik op Nabij om het zoekgebied te
wijzigen. Zie pagina 8.
Opties voorde pagina Ga
Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de
pagina Ga te bekijken.
Als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetoothtechnologie is aangesloten, tikt u op om deze
locatie op te roepen.
Een adres zoeken
1. Tik op Waarheen? > Adres.
2. Tik indien nodig op Staat/Provincie wijzigen.
3. Tik op Zoek alles.
OF:
Tik op Spel plaatsnaam, voer de plaats of de
postcode in en tik op OK. Selecteer de plaats
of postcode in de lijst. (Niet alle kaartgegevens
bieden de optie voor zoeken op postcode.)
4. Typ het nummer van het adres en tik op OK.
Een plaats zoeken door de naam
te spellen
Als u de naam kent van de locatie die u zoekt,
kunt u de naam spellen met behulp van het
schermtoetsenbord. U kunt ook letters die de naam
bevat, invoeren om de zoekopdracht te verfijnen.
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten >
Spel naam.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de
naam in. Tik op OK.
Werken met het schermtoetsenbord
Als een schermtoetsenbord verschijnt, kunt u letters
of cijfers invoeren door hierop te tikken.
5. Voer de straatnaam in en tik op OK. Selecteer
indien nodig de juiste straat in de lijst.
6. Tik indien nodig op het adres.
Tik op Ga! om een route naar deze locatie te maken.
Tik op Toon kaart voor de weergave van deze locatie
op de kaart. Als de GPS-modus is uitgeschakeld, tikt
u op Inst.Pos om uw huidige locatie hier in te stellen.
Tik op Bewaar om deze locatie op te slaan.
Zie pagina 6.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Tik op
om een spatie te typen. Tik op
en
om de cursor te verplaatsen. Tik op
als u
het teken wilt wissen. Tik op
als u woorden wilt
selecteren die u onlangs hebt getypt of geselecteerd.
Waarheen?
Tik op Modus om de toetsenbordmodus te kiezen.
Tik op
om cijfers of speciale tekens in te
voeren.
Tip: u kunt de toetsenbordindeling wijzigen
in QWERTY, wat overeenkomt met de standaardindeling van een computertoetsenbord.
Zie pagina 21.
Een thuislocatie instellen
U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats
waarnaar u het vaakst terugkeert.
1. Tik op Waarheen? > Naar huis.
2. Selecteer een optie.
Naar huis gaan
Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u
hierheen altijd een route maken door op Waarheen?
> Naar huis te tikken.
De thuislocatie wijzigen
Als u uw thuislocatie wilt wijzigen, moet u deze eerst
uit de Favorieten verwijderen.
1. Tik op Waarheen? > Favorieten.
opnieuw instellen door de stappen te volgen in het
gedeelte “Een thuislocatie instellen”.
Zoeken naar recent gevonden
plaatsen
De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen
op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest
recent bekeken plaatsen worden boven aan de lijst
weergegeven. Tik op Waarheen? > Recent gevonden
om de recent gevonden items weer te geven.
Recent gevonden plaatsen verwijderen
Tik op Wis > Ja om alle locaties in de lijst met recent
gevonden locaties te verwijderen.
Opmerking: als u op Wis tikt, worden alle
items uit de lijst verwijderd. Hiermee wordt de
plaats zelf niet uit het apparaat verwijderd.
Fa���������
vorieten
U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat
u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe
kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen
in Favorieten.
Uw huidige locatie opslaan
Tik op de kaartpagina op . Tik op Locatie opslaan
om uw huidige locatie op te slaan.
1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan,
tikt u op Bewaar.
2. Tik op OK. De plaats wordt opgeslagen in
Favorieten.
Opgeslagen plaatsen vinden
1. Tik op Waarheen?
2. Tik op Favorieten. Uw opgeslagen locaties worden
weergegeven.
Tip: uw Laatste Locatie wordt elke keer
automatisch opgeslagen als u de nüvi uit de
houder haalt. Gebruik deze functie om uw auto
terug te vinden op een parkeerterrein.
Opgeslagen plaatsen bewerken
1. Tik op Waarheen? > Favorieten.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op Wijzig.
2. Tik op Thuis > Wijzig > Wis > Ja.
Nadat u uw thuislocatie hebt gewist, kunt u deze
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Waarheen?
Een route maken
Gebruik uw nüvi om routes te maken en op te slaan
voor uw volgende reis. U kunt maximaal 10 routes
opslaan.
1. Tik op Waarheen? (of Extra) > Routes > Nieuw.
2. Tik op Nieuw vertrekpunt toevoegen.
4. Tik op een knop om de locatie te bewerken:
•
Wijzig naam: voer een naam in en tik op OK.
•
Wijzig kaartsymbool: raak een nieuw
symbool aan.
•
Wijzig telefoonnummer: voer een
telefoonnummer in en tik op OK.
•
Wis: hiermee verwijdert u items uit de lijst met
favorieten. Tik op Ja.
Routes maken en bewerken
Tik op Waarheen? > Routes. Selecteer de route die u
wilt nemen en tik op Ga!.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op Kies.
4. Tik op Nieuw eindpunt toevoegen.
Routes bewerken
1. Tik op Waarheen? (of Extra) > Routes.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Tik op Wijzig.
4. Tik op een optie om de route te wijzigen:
•
Tik op Wijzig naam. Voer een nieuwe naam in
en tik op OK.
•
Tik op Toevoegen/verwijderen punten
om nieuwe vertrekpunten, via-punten of
eindpunten aan de route toe te voegen.
•
Tik op Punten handmatig sorteren om
de volgorde van punten langs uw route te
wijzigen.
•
Tik op Punten optimaal sorteren om de
punten automatisch te sorteren.
•
Tik op Herberekenen om de routevoorkeur te
veranderen in een berekening op snellere tijd,
kortere afstand of niet via de weg.
•
Tik op Wis om dit item te verwijderen.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op Kies.
6. Tik op
om een andere locatie aan uw route
toe te voegen. Tik op
om een locatie te
verwijderen.
7. Tik op Volgende om uw route te berekenen en
deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op Bewaar om de route op te slaan en het
scherm te verlaten.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Opmerking: uw wijzigingen worden
automatisch opgeslagen als u één van de
pagina’s voor het bewerken van de route
verlaat.
Waarheen?
Een plaats zoeken met behulp van
de kaart
Gebruik de pagina Zoek op kaart om delen van de
kaart te bekijken. Tik op Waarheen? > Zoek op
kaart.
Tips voor het zoeken op de kaart
• Tik op de kaart en sleep om andere delen van de
kaart te bekijken.
• Tik op en om in en uit te zoomen.
• Raak een willekeurig voorwerp op de kaart aan.
Er verschijnt een pijl die het voorwerp aanwijst.
• Tik op Bewaar om deze locatie op te slaan en tik
op Ga om naar de locatie te navigeren.
• Als de GPS-modus is uitgeschakeld, tikt u
op Inst.Pos om uw locatie in te stellen op de
geselecteerde locatie. (Zie pagina 21.)
Coördinaten invoeren
Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nüvi gebruiken om naar een
willekeurige locatie te navigeren met behulp van de
coördinaten van de breedte- en lengtegraden. Dit kan
erg handig zijn als u geocaches zoekt.
Omdat in verschillende kaartsoorten verschillende
formaten worden gehanteerd voor de positie op de
kaart, kunt u in de nüvi het correcte formaat kiezen
voor de coördinaten van de kaartsoort die u gebruikt.
Niet via wegen navigeren
Voer de coördinaten in en tik op Volgende. Tik op Ga
om een route met alle afslagen naar de coördinaten
te maken.
Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u
de Niet via de weg-modus gebruiken. Tik op Extra >
Instellingen > Navigatie > Route voorkeur > Niet
via de weg > OK. Selecteer een bestemming en
tik op Ga om buiten de normale wegen naar de
bestemming te navigeren.
Zoeken �������������������������
nabij een andere locatie
Lopen naar een bestemming
Opmerking: uw nüvi zoekt automatisch
naar plaatsen nabij de huidige locatie.
1. Tik op Waarheen? > Nabij.
Als u naar uw bestemming wilt lopen, gebruikt u
de Voetgangermodus om de route te optimaliseren.
Tik op Extra > Instellingen > Systeem >
Gebruiksmodus > Voetganger > OK.
2. Selecteer een optie:
•
Waar ben ik: hiermee zoekt u naar plaatsen
nabij uw huidige locatie.
•
Een andere plaats: hiermee zoekt u naar
plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
•
Mijn huidige route: hiermee zoekt u naar
plaatsen langs uw route.
•
Mijn bestemming: hiermee zoekt u naar
plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op OK.
Tik op Waarheen? > Coördinaten.
Tik op Formaat om het type coördinaten te wijzigen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
De hoofdpagina’s gebruiken
De hoofdpagina’s gebruiken
Kaartpagina
Tik op
Bekijk kaart om de kaartpagina te openen. Het voertuigpictogram
kaart te bekijken (zie pagina 8).
geeft uw huidige locatie aan. Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de
Tik op de tekstbalk om de pagina Lijst met afslagen te openen.
Tik op
om uit te zoomen.
Tik op
Tik op Menu als u wilt
terugkeren naar de menupagina.
om in te zoomen.
Als u uw huidige locatie
wilt opslaan, tikt u op het
voertuigpictogram.
Tik op Aankomst of op Snelheid als u
de reisinformatiepagina wilt openen.
Tik op Afslaan na als u de pagina
met de volgende afslag wilt openen.
Kaartpagina tijdens het navigeren van een route
Reisinformatiepagina
Tip: het pictogram maximumsnelheid
op de weg weer.
Pagina Lijst met afslagen
Pagina Volgende afslag
verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt. Dit pictogram geeft de huidige toegestane maximumsnelheid
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
De hoofdpagina’s gebruiken
Reisinformatiepagina
De reisinformatiepagina geeft uw huidige snelheid
weer en biedt nuttige gegevens over uw reis. Als u
de reisinformatiepagina wilt weergeven, tikt u op het
veld Snelheid of Aankomst op de kaartpagina.
Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de nüvi
ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd
nauwkeurig kan meten.
Reisinformatie opnieuw instellen
Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben,
stelt u de reisinformatie opnieuw in voordat u op
reis gaat. Tik op Reset Trip om de informatie op
de reisinformatiepagina opnieuw in te stellen. Tik op
Reset Max om de maximumsnelheid opnieuw in te
stellen.
10
Pagina Lijst met afslagen
Als u een route aflegt, geeft de pagina Lijst met
afslagen afslag-voor-afslag instructies voor de gehele
route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de
groene tekstbalk boven aan de kaartpagina om de
pagina Lijst met afslagen te openen. Tik op een afslag
in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor
die afslag weer te geven. Tik op Toon kaart om de
hele route op de kaart weer te geven.
Pagina Volgende afslag
Als u een route aflegt, geeft de pagina met de
volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart
weer en de resterende afstand en tijd totdat u de afslag
bereikt. Als u de eerstvolgende afslag op de kaart
wilt weergeven, tikt u op het veld Afslaan na op de
kaartpagina of tikt u op een afslag op de pagina Lijst
met afslagen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Handsfree bellen
Handsfree bellen
Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de nüvi
als handsfree-apparaat aansluiten op uw mobiele
telefoon. Ga naar www.garmin.com/bluetooth als u
wilt controleren of uw Bluetooth-apparaat compatibel
is met de nüvi.
De draadloze Bluetooth-technologie maakt
automatisch verbinding tussen apparaten,
bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi.
Wanneer u twee apparaten voor het eerst samen
gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “pairen”
genoemd) met behulp van een pincode of
wachtwoord. Nadat de apparaten eenmaal zijn
gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding
maken wanneer u deze inschakelt.
Opmerking: mogelijk dient u het apparaat
in te stellen op automatisch koppelen wanneer
de nüvi is ingeschakeld.
Opmerking: de standaardinstelling voor
Bluetooth is Uitgeschakeld. Zie pagina 23 voor
het inschakelen van de Bluetooth-technologie.
Uw telefoon koppelen
Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon
en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter
van elkaar verwijderd zijn.
U kunt koppeling tot stand brengen via uw nüvi of
mobiele telefoon. Raadpleeg de instructies van uw
telefoon.
Koppelen via de telefooninstellingen:
1. Schakel de Bluetooth-component van de telefoon
in. Deze optie kunt u vinden in een menu met de
naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of
Handsfree.
2. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten.
3. Selecteer de nüvi in de lijst met apparaten.
4. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de
nüvi (1234) in.
Koppelen via de nüvi-instellingen:
1. Tik op de menupagina op Extra > Instellingen >
Bluetooth > Voeg toe.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in en maak deze waarneembaar voor
andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen
vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth,
Verbindingen of Handsfree.
3. Tik op OK op de nüvi.
5. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de
nüvi (1234) in.
Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi, kunt
u bellen. Tik op Telefoon om het telefoonmenu te
openen.
Wanneer de nüvi is ingeschakeld, probeert het
apparaat een koppeling tot stand te brengen met de
laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
Opmerking: niet elke telefoon ondersteunt
alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven.
Tik op Beantwoord om de oproep te beantwoorden
of tik op Negeer om de oproep te negeren en de
telefoon niet meer over te laten gaan.
De interne microfoon bevindt zich aan de voorzijde
van de nüvi; spreek normaal.
Tijdens een gesprek
Tijdens een gesprek wordt het pictogram In
gesprek
weergegeven. Tik op
> Ophangen
om het gesprek te beëindigen. Tik op
> Belopties
voor de volgende opties:
4. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus11
Handsfree bellen
• Aanraaktonen: hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt
gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
• Verplaats audio naar GSM: dit is handig als u
de nüvi wilt uitschakelen maar het gesprek niet
wilt beëindigen, of als u privacy nodig hebt. Om
het geluid terug te schakelen tikt u op Verplaats
audio naar apparaat.
Opmerking: niet elke telefoon ondersteunt
alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.
Het telefoonboek gebruiken
Telkens wanneer uw mobiele telefoon aan de nüvi
wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch
overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten
duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.
• Demp microfoon.
1. Tik op Telefoon > Telefoonboek.
Wisselgesprek gebruiken
2. Tik op een nummer in het telefoonboek
(contactpersoon) om dit te bellen.
Wanneer u in gesprek bent en u een tweede oproep
ontvangt (wisselgesprek), wordt het scherm Inkomend gesprek weergegeven. Tik op Beantwoord om
de oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt in de
wacht gezet.
Wisselen tussen gesprekken:
1. Tik op
> Schakel naar.
2. Tik op Ophangen als u de oproep wilt beëindigen;
de oproep in de wacht wordt echter niet beëindigd.
Telefoonmenu
Tik in de menupagina op Telefoon om het
telefoonmenu te openen. Tik op Status om de
signaalsterkte, het batterijniveau en de naam van
de aangesloten telefoon weer te geven.
12
Uw telefoongeschiedenis bekijken
Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt
gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis
automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan
enkele minuten duren voordat deze gegevens naar
de nüvi zijn overgebracht.
1. Tik op Telefoon > Oproepinfo.
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen
weer te geven. De oproepen zijn in chronologische
volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat
boven aan de lijst.
3. Tik op Kies om de contactpersoon te bellen of tik
op Schrijf om een SMS-tekstbericht te verzenden.
3. Tik op een oproep en tik op Kies.
Bellen met nuttige punten
1. Tik op Telefoon > Nuttige punten.
Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar
huis kunt bellen.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
Uw telefoonnummer thuis invoeren:
3. Tik op Kies of
.
Een nummer kiezen
1. Tik op Telefoon > Kies.
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
Naar huis bellen
1. Tik op Telefoon > Bel thuis.
2. Tik op Voer telefoonnummer in als u de
toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op Kies
uit telefoonboek (alleen beschikbaar als uw
telefoon het overbrengen van het telefoonboek
ondersteunt).
3. Tik op OK > Ja. Uw telefoonnummer thuis wordt
gekozen door de nüvi.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Handsfree bellen
Opmerking: om uw thuislocatie of
telefoonnummer thuis te bewerken tikt u op
Waarheen? > Favorieten > Thuis > Wijzig.
Naar huis bellen:
1. Tik op Telefoon > Bel thuis.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door
de nüvi.
Oproepen plaatsen met behulp van
spraakgestuurd kiezen
U kunt een nummer kiezen door de naam van de
contactpersoon in te spreken.
Tekstberichten ontvangen
Als u een tekstbericht ontvangt, wordt het venster
Inkomend bericht geopend. Tik op Luister om het
tekstbericht af te spelen, op Lees om uw Postvak IN
te bekijken, of op Negeer om het venster te sluiten.
Tekstberichten verzenden
1. Tik op Telefoon > Tekstbericht > Schrijf.
2. Selecteer een optie om de ontvanger van het
tekstbericht te selecteren.
3. Voer het bericht in en tik op OK.
Opmerking: berichten die u verzendt
vanaf uw nüvi, verschijnen niet in het Postvak
UIT van uw telefoon.
1. Tik op Telefoon > Spraakgestuurd kiezen.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.
Opmerking: mogelijk dient u uw mobiele
telefoon te “trainen” in het herkennen van uw
spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies
van uw telefoon.
SMS-tekstberichten
Als uw telefoon SMS-tekstberichten via Bluetooth
ondersteunt, kunt u tekstberichten op de nüvi
verzenden en ontvangen.
Berichten weergeven
1. Tik op Telefoon > Tekstbericht.
2. Tik op Postvak IN, Postvak UIT of Concepten.
3. Tik op een bericht.
4. Selecteer een optie.
•
Tik op
•
Tik op Verzend om dit bericht aan een andere
ontvanger te verzenden, of op Antwoord om
een antwoord naar deze contactpersoon te
verzenden.
om het bericht af te spelen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus13
De mediaspelers gebruiken
De mediaspelers gebruiken
Muziek afspelen
Laad muziekbestanden naar het interne geheugen of
een SD-kaart. Zie pagina 16.
1. Tik op Extra > Mediaspeler.
2. Tik op Bron om de mediaspeler weer te geven.
3. Tik op Blader.
4. Tik op een categorie.
5. Tik op Speel alle om de gehele categorie vanaf
het begin van de lijst af te spelen. Als u een
specifiek nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.
Huidige afspeellijst
Hoesillustratie
achteruitspoelen.
• Tik op
om naar het volgende nummer te gaan;
houd uw vinger op de knop als u het huidige
nummer versneld wilt vooruitspoelen.
• Tik op
om het nummer te onderbreken.
• Tik op
om het nummer te herhalen.
• Tik op
om de nummers in een willekeurige
volgorde af te spelen.
• Tik op de afbeelding van het album voor
informatie over het muziekbestand of om het
nummer uit de afspeellijst te verwijderen.
Ondersteunde bestandstypen
De nüvi ondersteunt mp3-muziekbestanden en m3uen m3u8-afspeellijstbestanden.
Afspeellijsten maken en beluisteren
Met uw nüvi kunt u luisteren naar afspeellijsten die u
op uw computer hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten
ook op uw nüvi opslaan.
De huidige afspeellijst opslaan:
• Tik op de afspeellijst om deze te bewerken.
• Tik op
om het volume te regelen.
• Tik op
om naar het vorige nummer in
de afspeellijst te gaan; houd uw vinger op de
knop als u het huidige nummer versneld wilt
14
1. Tik tijdens het beluisteren van muziek op Blader >
Afspeellijst > Huidige afspeellijst opslaan.
2. Voer een naam in en tik op OK.
Een nieuwe afspeellijst maken:
1. Tik in de muziekspeler op Blader > Afspeellijst >
Nieuwe afspeellijst maken.
2. Selecteer de nummers.
3. Tik op Terug wanneer u klaar bent met nummers
toevoegen aan uw afspeellijst.
Een afspeellijst maken op een computer:
1. Maak een afspeellijst met muziekbestanden met
behulp van uw computer en een audioprogramma.
Sla de afspeellijst op als M3U- of M3U8-bestand.
Opmerking: u dient mogelijk het
M3U-bestand met een tekstverwerker,
zoals Kladblok, te bewerken om het pad
(de koppeling) naar het muziekbestand te
kunnen verwijderen. In het M3U-bestand
moeten alleen de muziekbestanden worden
vermeld. Raadpleeg het Help-bestand van het
audioprogramma.
2. Breng de afspeellijst en de muziekbestanden over
naar de nüvi of het SD-station (zie pagina 16). Het
M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden
opgeslagen als de muziekbestanden.
Een afspeellijst afspelen:
1. Tik in de muziekspeler op Blader > Afspeellijst >
Opgeslagen afspeellijst openen. Alle beschikbare afspeellijsten worden weergegeven.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
De mediaspelers gebruiken
2. Tik op een afspeellijst om de muziekbestanden af
te spelen.
Een afspeellijst bewerken:
1. Tik tijdens het luisteren op de afspeellijst in de
muziekspeler of tik op Blader > Afspeellijst >
Huidige afspeellijst bewerken.
3. Tik op Blader.
4. Tik op een categorie en tik vervolgens op de titel
van een boek.
Omslagillustratie
Tik op Toevoegen als u een nummer aan het
einde van de afspeellijst wilt toevoegen.
•
Tik op een nummer en vervolgens op Wis
als u dit nummer uit de afspeellijst wilt
verwijderen.
Een boek beluisteren
1. Tik op Extra > Mediaspeler.
2. Tik op Bron om de luisterboekspeler te openen.
2. Download AudibleManager®.
4. Schaf een boek aan via http://garmin.audible.com,
en download het boek naar uw computer.
•
Tik op
•
Tik op
om een gedeelte over te slaan
en op
om terug te gaan. Houd de
desbetreffende knop ingedrukt om voor- of
achteruit te gaan.
Luisterboeken afspelen
Ga naar http://garmin.audible.com als u boeken van
Audible.com® wilt aanschaffen.
1. Maak een Audible.com-account op
http://garmin.audible.com.
3. Open AudibleManager. Volg de instructies op
het scherm om uw nüvi te activeren (eenmalig
proces).
2. De afspeellijst bewerken:
•
Luisterboeken ������
laden
om het volume te regelen.
•
Tik op
•
Tik op de afbeelding van het boekomslag voor
meer gedetailleerde informatie.
om het boek te onderbreken.
5. Gebruik AudibleManager om het boek over te
brengen naar uw nüvi of SD-kaart.
Tip: raadpleeg de Help in AudibleManager
voor uitgebreide instructies. Selecteer Help >
Help.
Markeringen gebruiken
Als u een markering wilt maken, tikt u op
en op Markering. Als u uw markeringen wilt
weergeven, tikt u op
en vervolgens op een
markering. Tik op Play om vanaf de markering naar
het boek te luisteren.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus15
Bestandenbeheren
Bestanden beheren
U kunt bestanden, zoals MP3’s en JPEGafbeeldingsbestanden, opslaan in het interne
geheugen van de nüvi of op een optionele SD-kaart.
Opmerking: de nüvi is niet compatibel
met Windows® 95, 98, ME of NT. Er is ook
geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en
eerder. Deze beperking is gebruikelijk bij
USB-apparaten voor massaopslag.
Ondersteunde bestandstypen
• MP3-muziekbestanden: zie pagina 14
• M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden:
zie pagina 14
• AA-luisterboekbestanden: zie pagina 15
• JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden:
zie pagina 17
• GPI-bestanden met eigen nuttige punten van
de POI Loader van Garmin: zie pagina 26
• Kaarten, routes en waypoints van MapSource®:
zie pagina 25
Bestanden laden
2. Markeer het bestand en selecteer Bewerken >
Kopiëren.
Stap 1: plaats een SD-kaart
(optioneel)
3. Open het station/volume “Garmin” of SD-kaart.
Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, drukt u
totdat de kaart vastklikt.
Stap 2: sluit de USB-kabel aan
Sluit de mini-USB-connector aan op de onderkant
van de nüvi. Sluit het grotere uiteinde van de kabel
op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.
De nüvi en de SD-kaart worden weergegeven
als verwisselbare stations in Deze computer op
Windows-computers en als geïnstalleerde volumes
op Mac-computers.
Opmerking: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden de nüvi-stations mogelijk niet
weergegeven. Zie het Help-bestand van uw
besturingssysteem voor informatie over het
toewijzen van de stations.
Stap 3: breng bestanden over naar
uw nüvi
Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze
naar de nüvi-stations/-volumes.
1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt
kopiëren.
16
4. Selecteer Bewerken > Plakken. Het bestand
wordt weergegeven in de lijst met bestanden in
het nüvi-geheugen of op de SD-kaart.
Stap 4: werp de USB-kabel uit en
koppel deze los
Als u de overdracht van bestanden hebt voltooid,
klikt u op het pictogram Uitwerpen
in uw
systeembalk, of sleept u het volumepictogram naar
de Prullenmand op Mac-computers. Koppel de
nüvi los van de computer.
Bestanden verwijderen
Als de nüvi is aangesloten op uw computer, opent u
het station/volume van de nüvi of SD-kaart. Markeer
het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets
Delete op het toetsenbord van de computer.
Let OP: als u niet zeker weet wat het doel
van een bestand is, mag u het bestand niet
verwijderen. Het nüvi-geheugen bevat
belangrijke systeembestanden die niet
mogen worden verwijderd. Let vooral op
bestanden die zich bevinden in mappen met de
naam “Garmin”.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Extra gebruiken
Extra gebruiken
Het menu Extra biedt veel functies die handig zijn
als u door de stad of over de wereld reist.
Instellingen
Informatie over de instellingen vindt u op
pagina 21–24.
Waar ben ik?
Tik op Waar ben ik? voor informatie over uw
huidige locatie. Deze functie komt van pas als u
uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op
een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde
locatie in die categorie weer te geven. Tik op Locatie
opslaan om uw huidige locatie op te slaan.
Help
Tik op Help voor informatie over het gebruik van
uw nüvi.
Mediaspeler
Meer informatie over de mediaspeler vindt u op
pagina 14.
Fotoalbum
Wereldklok
1. Tik op Extra > Fotoalbum.
2. Tik op een plaats in de lijst om deze plaats te
wijzigen.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer
te geven.
3. Selecteer een nieuwe tijdzone (of plaats). Tik op
OK als u klaar bent.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer
te geven.
4. Tik op Wereldkaart voor de weergave van een
kaart.
Een diavoorstelling weergeven
5. De gebieden waar het nacht is, worden donker
weergegeven. Tik op Wereldklok om de klokken
opnieuw weer te geven of op Terug om af te
sluiten.
Tik op een willekeurige plaats op het scherm om
de diavoorstelling te stoppen.
Calculator
U kunt afbeeldingen weergeven die u hebt opgeslagen
in uw nüvi met behulp van het Fotoalbum.
Tik op Dia show om een diavoorstelling te starten
die elke afbeelding even weergeeft en vervolgens
de volgende afbeelding weergeeft.
Routes
Zie pagina 7 voor informatie over routes.
Mijn gegevens
Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens beheren en
verwijderen, bijvoorbeeld uw Favorieten. Als u een
route hebt overgenomen uit MapSource, tikt u op
Importeer route uit bestand om de route op uw nüvi
te gebruiken.
1. Tik op Extra > Wereldklok.
1. Tik op Extra > Calculator.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking (÷, x, - of +).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
•
Tik op . als u een decimaal wilt toevoegen.
•
Tik op ± als u het getal negatief of positief wilt
maken.
•
Tik op % als u van het getal een percentage
(0,01) wilt maken.
•
Tik op C als u de invoer wilt wissen.
5. Tik op =.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus17
Extra gebruiken
6. Tik op C om een nieuwe berekening te maken.
Taalgids
De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meertalige
naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige
woordenboeken en past in uw handpalm. Ga naar
http://buy.garmin.com als u een accessoire wilt
aanschaffen of neem contact op met uw Garmindealer.
• Tik op Meer keuzes om woorden in de zin te
wijzigen of een andere vertaling te krijgen.
De tweetalige woordenboeken
gebruiken
De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige
woordenboeken.
Valuta omrekenen
1. Tik op Extra > Taalgids.
1. Tik op Extra > Valuta omrekenen.
2. Tik op Tweetalig woordenboek.
2. Tik op een valutaknop om een andere valuta te
kiezen.
Woorden en zinnen vertalen
3. Tik op een vertaaloptie. Tik indien nodig op Naar
Engels.
2. Tik op Taal, selecteer een taal bij Van en Naar en
tik op Terug.
4. Zoek het woord en tik erop.
3. Selecteer een categorie en zoek een zin.
Tips voor tweetalige woordenboeken
1. Tik op Extra > Taalgids > Woorden en zinnen.
4. Tik indien nodig op Zoek om het woord of de zin te
spellen. Tik op een zin om de vertaling te openen.
5. Tik op
om de vertaling te horen.
Tips voor woorden en zinnen
• Gebruik Zoek naar sleutelwoord in zinnen om
alle zinnen te vinden die een specifiek woord
bevatten.
• Tik op een onderstreept woord om een ander
woord te gebruiken.
18
© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
© Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
French Dictionary © Oxford University Press en Hachette
Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
Oxford University Press en Bibliographisches Institut &
F.A. Brockhaus 2003.
5. Tik op
3. Selecteer een valuta en tik op OK.
4. Tik op het rechthoekje naast de valuta die u wilt
omrekenen.
om de vertaling te horen.
5. Voer de waarde in. Tik op OK.
• Tik op Zoek om het woord of het begin van het
woord te spellen.
• Tik op Legenda voor informatie over afkortingen,
labels en uitspraaktekens voor de geselecteerde
taal.
6. Tik op Wis als u een andere waarde wilt
omrekenen.
Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de
woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press
©. Spraakbestanden zijn eigendom van © Scansoft.
Wisselkoersen bijwerken
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University
Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford
University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary
© Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank
Tip: houd uw vinger op
invoer te wissen.
om de gehele
Met de nüvi kunt u de conversiekoersen van de
valuta’s handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest
recente koersen gebruikt.
1. Tik op Extra > Valuta omrekenen > Herzie.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Extra gebruiken
2. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
3. Tik op
om de huidige koers te wissen.
Voer een nieuwe koers in en tik op OK.
4. Tik op Bewaar om te voltooien.
Tip: tik op Herstel voor de oorspronkelijke
wisselkoers.
Eenheden omrekenen
1. Tik op Extra > Eenheden omrekenen.
2. Tik op Conversie, selecteer een maatsoort en tik
op OK.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op OK. Herhaal
dit indien nodig.
5. Tik op de lege rechthoek om een waarde in te
voeren.
6. Voer een waarde in en tik op OK.
7. Tik op Wis om een andere maat in te voeren.
FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken
Bepaalde nüvi-pakketten bieden ook verkeersinformatie.
Gebruik een FM TMC-ontvanger (Traffic Message
Channel) om verkeersinformatie te ontvangen via
FM RDS (Radio Data System). Zie www.garmin.
com/traffic voor meer informatie over FM TMContvangers en dekkingsgebieden.
Opmerking: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De FM TMC-ontvanger ontvangt
signalen van de provider van de verkeersinformatie en geeft deze informatie weer op de
nüvi.
Opmerking: als u verkeersinformatie
wilt ontvangen, dienen de FM TMC-ontvanger
en de nüvi zich binnen het gegevensbereik
te bevinden van een FM-station dat TMCinformatie uitzendt.
Opmerking: bij BMW-pakketten met
verkeersinformatie krijgt u alleen toegang
tot deze informatie als de nüvi op de houder
is aangesloten.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus19
Verkeer in uw omgeving
Verkeer in uw omgeving
Tik op Extra > Verkeersinfo om de verkeerssituaties
in uw regio weer te geven. Tik op Weergeven per
weg als u de verkeerssituaties op elke weg in de
regio wilt weergeven. Als zich op uw route een
verkeerssituatie voordoet, tikt u op Op mijn route om
de details weer te geven.
Verkeer op uw weg
Wanneer u geen route aflegt en er verkeer op uw weg
is, wordt op de kaartpagina een verkeerspictogram
zoals
of
weergegeven. Tik op het pictogram
om informatie weer te geven over de vertraging.
Tip: de gekozen landinstellingen bepalen
welke type verkeerspictogrammen wordt
gebruikt: ruitvormig ( ) voor de Verenigde
Staten, of driehoekig ( ) voor Europa.
Verkeer op uw route
Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de
nüvi het huidige verkeer en past de route automatisch
aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. U
kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen
alternatieve wegen zijn. Als er een lange file op uw
route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de
nüvi de route automatisch opnieuw.
Op de kaartpagina wordt
of
weergegeven
wanneer er files op uw route zijn. Het cijfer in het
pictogram geeft de vertraging in minuten weer. De
vertraging wordt automatisch doorberekend in de
aankomsttijd die op de kaart wordt weergegeven.
Verkeer op uw route vermijden:
1. Tik op de kaartpagina op
2. Tik op
of op
NoordAmerikaans
Betekenis
Internationaal
Slipgevaar
Wegwerkzaamheden
Weg afgesloten
Langzaam verkeer
Ongeval
Attentie
.
om verkeerssituaties te bekijken.
3. Tik op Vermijd.
Verkeersabonnementen
Verkeerspictogrammen
Zie pagina 23 voor meer informatie over het
toevoegen van een verkeersabonnement. Ga voor
meer informatie over verkeersabonnementen naar
www.garmin.com/fmtraffic.
Reisinformatie
Kleurcodes voor drukte
groen = niet ernstig; het verkeer rijdt normaal
door.
geel = matig; er is lichte vertraging.
rood = ernstig; er is langzaam rijdend of stilstaand
verkeer.
20
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
De nüvi aanpassen
De nüvi aanpassen
1. Tik op Extra > Instellingen.
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in
Kilometers of Mijlen.
Toetsenbordindeling: selecteer QWERTY voor een
de indeling van schrijfmachine, of ABCDE voor een
alfabetische indeling.
Info: hiermee geeft u het softwareversienummer,
de �apparaat-id en het audioversienummer van de
nüvi weer. U hebt deze gegevens nodig om de
systeemsoftware bij te werken of aanvullende
kaartgegevens aan te schaffen (zie pagina 25).
Herstel: hiermee herstelt u de standaardsysteeminstellingen.
Navigatie-instellingen wijzigen
3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om
deze te wijzigen.
De systeeminstellingen wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Systeem.
GPS Simulator: schakel de simulator in om de GPSmodus uit te schakelen en de navigatie te simuleren
en/of de batterij te sparen.
Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen,
zodat de beste route kan worden gemaakt:
Automobiel, Fiets of Voetganger.
Tik op Extra > Instellingen > Navigatie.
Route voorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur
voor het berekenen van de route:
• Snellere tijd: hiermee berekent u routes die
sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer
zijn.
• Kortere afstand: hiermee berekent u routes die
korter zijn, maar mogelijk langzamer worden
afgelegd.
• Niet via de weg: hiermee berekent u routes van
punt naar punt (niet via de weg).
Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen
die u op uw routes wilt vermijden of juist wel wilt
volgen.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
navigatie-instellingen.
De weergave-instellingen wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Scherm.
Schermkleur modus: hiermee selecteert u Dag
voor een lichte achtergrond, Nacht voor een donkere
achtergrond of Auto om automatisch te schakelen
tussen deze twee opties.
Schermafdruk: hiermee kunt u de schermafbeeldingsmodus inschakelen. Tik op om een
schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van
de opname wordt opgeslagen in de map Garmin\scrn
op het nüvi-station.
Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid
van de schermverlichting. De levensduur van de
batterijen neemt toe als u de helderheid van de
schermverlichting verlaagt.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
weergave-instellingen.
De tijdsinstellingen wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Tijd.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus21
De nüvi aanpassen
Tijdweergave: hiermee kiest u een UTC-, 12-uurs of
24-uurs tijdweergave.
Tijdzone: hiermee selecteert u een tijdzone of een
nabijgelegen plaats in de lijst.
Zomertijd: hiermee stelt u de zomertijd, indien
beschikbaar, in op Aan, Uit of Auto.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
tijdsinstellingen.
De talen instellen
Tik op Extra > Instellingen > Taal.
Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken
aanwijzingen in.
Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle
tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de
teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens,
zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker
ingevoerde gegevens, ongewijzigd.
Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal.
U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord
wijzigen door op Modus te tikken.
De kaartinstellingen wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Kaart.
22
Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de
kaart worden weergegeven. Door het weergeven van
meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer
opnieuw wordt getekend.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
kaartinstellingen.
Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief
van de kaart.
Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
• Koers boven: de kaart wordt weergegeven in
twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de
bovenkant van het scherm.
• Noord boven: de kaart wordt weergegeven in
twee dimensies (2D) met het noorden boven.
• 3D: de kaart wordt in drie dimensies (3D)
weergegeven in de stand Koers boven.
Soort voertuig: tik op Wijzig om het pictogram
te wijzigen waarmee uw positie op de kaart
wordt weergegeven. Tik op het pictogram dat u
wilt gebruiken en tik vervolgens op OK. Meer
voertuigpictogrammen kunt u downloaden van
www.garmin.com/vehicles.
Beveiligingsinstellingen toevoegen
Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in
om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige
pincode in en stel een veilige locatie in. Zie pagina 25
voor meer informatie.
Veilige modus: hiermee kunt u de veilige modus
in- of uitschakelen. De standaardinstelling voor
de veilige modus is Aan. Wanneer het voertuig
rijdt, worden in de veilige modus alle functies
uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker
vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de
beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor
Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.
Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek.
Tik op Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen om
het reislogboek te wissen.
Kaart info: hiermee geeft u de kaarten en hun versie
weer die op de nüvi zijn geladen. Tik op een kaart
om die kaart in (met vinkje) of uit (zonder vinkje) te
schakelen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
De nüvi aanpassen
Informatie over verkeersabonnementen weergeven
Bepaalde BMW-pakketten bieden ook verkeersinformatie. Tik op Extra > Instellingen > Verkeersinfo.
Opmerking: bij BMW-pakketten met
verkeersinformatie krijgt u alleen toegang tot
deze informatie als uw nüvi is aangesloten op
de houder van de BMW.
Opmerking: voor Noord-Amerika is een
proefabonnement beschikbaar. Dit abonnement
hoeft niet te worden geactiveerd.
Een abonnement toevoegen
U kunt extra abonnementen aanschaffen of een
abonnement vernieuwen wanneer het verloopt.
Ga naar de FM Traffic-website van Garmin op
www.garmin.com/fmtraffic.
1. Tik op de menupagina op Extra > Instellingen >
Verkeersinfo.
2. Tik op Abonnementen > Toevoegen.
4. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een
abonnement af te sluiten en een uit 25 tekens
bestaande code op te halen.
5. Tik op de nüvi op Volgende, voer de code in en tik
op OK.
De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden
gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen,
hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere
FM-ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt
u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
Bluetooth-instellingen
Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth.
Verbindingen: selecteer Voeg toe > OK om te
koppelen met een mobiele telefoon via draadloze
Bluetooth-technologie. Zie pagina 11. Selecteer
Wijzig om te koppelen met een ander apparaat.
Opmerking: de pincode van de nüvi is
1234.
Wis: selecteer de telefoon die u uit het geheugen van
de nüvi wilt verwijderen en tik op Ja.
Bluetooth: hiermee schakelt u Bluetooth in of uit.
Het pictogram Bluetooth wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component
is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een
telefoon automatisch wordt verbonden, selecteert u
Uitgeschakeld.
Naam apparaat: selecteer deze optie om een naam
op te geven waarmee de nüvi wordt aangeduid door
Bluetooth-apparaten. Tik op OK.
Probleem oplossen: blader door de lijst met
compatibele apparaten. Als uw telefoon niet in de
lijst staat, gaat u naar www.garmin.com/bluetooth
voor meer informatie.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens
worden hiermee niet gewist.
Uit: selecteer de telefoon waarmee u de verbinding
wilt verbreken en tik op Ja.
3. Schrijf de apparaat-id van de FM-ontvanger voor
verkeersinformatie op.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus23
De nüvi aanpassen
De instellingen van de
gevarenzones wijzigen
Er moeten gevarenzones (zoals eigen nuttige punten,
een flitspaaldatabase of een Garmin TourGuide®) zijn
geladen om de instellingen van de gevarenzones te
kunnen aanpassen. Zie pagina 26. Tik op Extra >
Instellingen > Gevarenzones.
Gevarenzone alarm: tik op Wijzig om
waarschuwingen in of uit te schakelen wanneer u
eigen nuttige punten of flitspalen nadert.
Tourgids: hiermee stelt u in hoe u de audio voor de
TourGuide wilt activeren. Selecteer Automatisch
afspelen als u de gehele tour wilt horen zoals
deze is samengesteld, Op verzoek als u het
luidsprekerpictogram op de kaart wilt weergeven
wanneer tijdens het afleggen van de route informatie
beschikbaar is, of Uit.
Tik op Extra > Instellingen > Volume om het
geluidsniveau van de mediaspeler en navigatieaanwijzingen aan te passen.
Herstel: hiermee herstelt u het oorspronkelijke
geluidsniveau.
Gebruikersgegevens wissen
Let OP: hiermee wordt alle informatie gewist
die de gebruiker heeft ingevoerd.
1. Houd uw vinger in de rechteronderhoek van het
scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
Alle instellingen herstellen
1. Tik op Extra > Instellingen.
2. Druk met uw vinger op het scherm totdat het
bericht wordt weergegeven.
2. Tik op Herstel.
3. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
3. Tik op Ja.
Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld.
Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.
Herstel: hiermee herstelt u de instellingen van de
gevarenzones.
Het geluidsniveau aanpassen
Tik in de menupagina op Volume om het volume aan
te passen.
24
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Appendix
Appendix
Oplaadmogelijkheden voor
uw nüvi
• Gebruik de voertuigvoedingskabel.
• Gebruik de USB-kabel.
• Gebruik een optionele netadapterkabel.
Het scherm kalibreren
Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het
kalibreren. Schakel de nüvi uit en weer in. Schuif de
Aan/uit-knop naar rechts (vergrendelen). Houd uw
vinger ongeveer 30 seconden op het scherm tot het
kalibratiescherm verschijnt. Volg de instructies op het
scherm.
De nüvi opnieuw instellen
Als het nüvi-scherm niet meer functioneert, schakelt u
de nüvi uit en weer in. Als dat niet helpt, schuift u de
Aan/uit-knop naar links en houdt u deze 8 seconden
vast. Schakel de nüvi weer in. De nüvi behoort weer
normaal te werken.
De nüvi vergrendelen
Garmin Lock™ is een antidiefstalsysteem dat uw nüvi
vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi inschakelt,
dient u de PIN in te voeren of naar de veilige locatie
te rijden.
1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
2. Tik op de knop onder Garmin Lock.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een
veilige locatie.
Wat is een veilige locatie?
Kies als veilige locatie een locatie waar u vaak naar
terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de nüvi
satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige
locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.
Opmerking: als u uw PIN en uw veilige
locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar
Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of
een geldig aankoopbewijs meesturen.
Extra kaarten
U kunt aanvullende MapSource-kaartgegevens
aanschaffen bij Garmin en de kaarten laden in het
interne geheugen van de nüvi of op een optionele
SD-kaart. Kijk ook op www.garmin.com/unlock/
update.jsp of er een update beschikbaar is voor uw
kaartsoftware.
Om te zien welke kaartversies op uw nüvi zijn
geladen, opent u de menupagina. Tik op Extra >
Instellingen > Kaart > Kaartinfo. Als u extra
kaarten wilt activeren, hebt u de apparaat-id (zie
pagina 21) en het serienummer nodig. Dit nummer
vindt u in de buurt van de voedingsconnector.
Als u kaarten, routes of waypoints wilt laden in het
nüvi-geheugen of op de SD-kaart, selecteert u de
naam van het nüvi-station of de SD-kaart. Raadpleeg
het Help-bestand van MapSource voor meer
informatie.
De software bijwerken
1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en
download WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van
de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het
scherm.
Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt
uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de
update en installeert deze op uw nüvi.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus25
Appendix
Extra’s en optionele accessoires
Ga voor meer informatie over optionele accessoires
naar http://buy.garmin.com, www.garmin.com/extras,
of neem contact op met uw Garmin-dealer.
Garmin Reisgids
Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van
Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen,
zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire
wilt aanschaffen, gaat u naar http://buy.garmin.com
of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.
Plaats de SD-kaart in uw nüvi wanneer u de Reisgids
wilt gebruiken. Tik op Waarheen? > Extra’s. Tik op
de naam van uw Reisgids om deze te openen.
SaversGuide®
Met de voorgeprogrammeerde SD-gegevenskaart
en lidmaatschapskaart van de SaversGuide wordt
uw nüvi een digitaal couponboek. Ga naar
http://buy.garmin.com als u een accessoire wilt
aanschaffen of neem contact op met uw
Garmin-dealer.
Plaats de SD-kaart in uw nüvi wanneer u de
SaversGuide wilt gebruiken. Tik op Waarheen? >
Extra’s > SaversGuide.
Flitspaalinformatie
In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar.
Kijk op http://my.garmin.com voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de
nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw
nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert
en wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten
minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt
altijd over de meest actuele gegevens.
U kunt op elk gewenst moment de gegevens van
een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand
abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio
die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.
Let OP: Garmin is niet verantwoordelijk
voor de nauwkeurigheid van of consequenties
van het gebruik van een database met eigen
nuttige punten of flitspaaldatabase.
Eigen nuttige punten
Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar
uw nüvi te laden. Databases met eigen nuttige punten
zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op
internet. Sommige van deze databases bevatten
waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten,
bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.
Ga naar www.garmin.com/poiloader en klik op
POI Loader om de POI Loader op uw computer te
installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI
Loader voor meer informatie; druk op F1 om het
Help-bestand te openen.
Als u de eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op
Waarheen? > Extra’s > Eigen nuttige punten. Als
u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen,
tikt u op Extra > Instellingen > Gevarenzones >
Gevarenzone alarm.
Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt
verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer aan.
Open de map Garmin\poi op het nüvi-station of het
SD-kaartstation. Verwijder het bestand met de naam
poi.gpi.
TourGuide®
Met de TourGuide kan uw nüvi op GPS gebaseerde
audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours
kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren
over historische plaatsen die u passeert. Ga voor meer
informatie naar www.garmin.com/extras en klik op
POI Loader.
Als u de TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u
26
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Appendix
op Waarheen? > Extra’s > Eigen Nuttige Punten.
Als u de TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt
u op Extra’s > Instellingen > Gevarenzones >
TourGuide.
Batterijgegevens
De nüvi bevat een interne lithium-ionbatterij die u
niet kunt verwijderen. Verwijder de batterij niet en
probeer dit ook niet. Dit zou brandgevaar of ernstig
letsel kunnen opleveren.
Het batterijpictogram
in de hoek van de
menupagina geeft de status van de interne batterij
aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter
wilt vergroten, ontlaadt u de batterij volledig en laadt
u deze vervolgens volledig op. Verwijder de lader
niet totdat de nüvi volledig is opgeladen.
Neem contact op met uw gemeente voor informatie
over het afdanken van het apparaat.
De levensduur van de batterij
verlengen
• Verlaag de helderheid van de schermverlichting
(Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid).
• Stel de nüvi niet bloot aan direct zonlicht.
Voorkom langdurige blootstelling aan extreme
hitte.
Informatie over
GPS-satellietsignalen
Werktemperatuur: 0°C tot 60°C
Oplaadtemperatuur: 0°C tot 60°C
De nüvi moet GPS (Global Positioning System)satellietsignalen ontvangen om te navigeren. Als u
zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een
parkeergarage bevindt, kan de nüvi mogelijk geen
satellietsignalen ontvangen. Ga naar buiten naar
een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te
gebruiken.
Gegevensopslag: intern geheugen en optionele
verwijderbare SD-kaart. Gegevens worden
permanent opgeslagen.
Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt, worden
de balken voor de signaalsterkte op de menupagina
groen
. Wanneer er geen satellietsignalen
meer worden ontvangen, worden de balken rood of
doorzichtig
.
Verbruik: 10 W max.
Ga voor meer informatie over GPS naar
www.garmin.com/aboutGPS.
Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play
Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm
Oplaadtijd: circa 4 uur
Levensduur batterij: 3 tot 7 uur afhankelijk van
het gebruik
Batterijtype: niet-vervangbare lithium-ionbatterij
GPS-ontvanger: zeer gevoelig
Specificaties
Zoektijden*:
Warm: < 1 sec
Koud: < 38 sec
Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec
Gewicht: 175 g
*Gemiddelde voor een stationaire ontvanger met
onbelemmerd zicht op de hemel.
Afmetingen: 121,7 mm × 75,2 mm × 19,5 mm
(H x B x D)
Scherm: 109 mm (diagonaal), 480 x 272 pixels;
WQVGA liggend TFT-scherm met witte schermverlichting en aanraakscherm
Behuizing: niet waterdicht (IPX0)
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus27
Appendix
De nüvi onderhouden
De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen
die permanent kunnen worden beschadigd als deze
worden blootgesteld aan overmatige schokken of
trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te
verminderen, mag u het apparaat niet laten vallen
en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt
blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.
Het apparaat schoonmaken
De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen
en er is geen ander onderhoud vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing van het apparaat (niet
het aanraakscherm) schoon met een doek die is
bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en
veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen
chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen
die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
Het aanraakscherm reinigen
Maak het aanraakscherm schoon met een zachte,
schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig
water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de
vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm
voorzichtig schoon.
De nüvi beschermen
• Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze
langdurig aan extreme temperaturen kan worden
28
blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan
veroorzaken.
• Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van
contact met water kan het apparaat defect raken.
• Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met
een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u
een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of
scherp object om het aanraakscherm te bedienen
omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product voldoet
aan de essentiële vereisten en overige relevante
bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige
conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product
verwijzen we u naar de Garmin-website:
www.garmin.com.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN VERKLAART U
DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de ‘Software’)
in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het
normale gebruik van dit product. De eigendomstitel,
de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin
en wordt beschermd door de copyrightwetten van
de Verenigde Staten van Amerika en internationale
copyrightverdragen. U erkent bovendien dat
de structuur, ordening en code van de Software
waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat
de Software in de vorm van broncode een waardevol
handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de
Software of elk deel daarvan niet zult decompileren,
demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse
assembling of reverse engineering, herleiden tot
door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult
maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
Software niet zult exporteren of herexporteren naar
landen die de exportwetten van de Verenigde Staten
van Amerika schenden.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Probleem/vraag
Oplossing/antwoord
Mijn nüvi ontvangt geen
satellietsignalen.
Neem uw nüvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
Mijn nüvi wordt niet
opgeladen in mijn
voertuig.
Uw nüvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 45°C. Als de nüvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld,
is opladen niet mogelijk.
Hoe wis ik al mijn
gebruikersgegevens?
Houd uw vinger in de rechteronderhoek van het scherm van de nüvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het
bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De nüvi reageert niet
meer.
Als het nüvi-scherm niet meer functioneert, schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet helpt, schuift u de Aan/uit-knop naar links en houdt
u deze 8 seconden vast. Schakel de nüvi weer in. De nüvi behoort weer normaal te werken.
Het aanraakscherm
reageert niet goed op
mijn tikken.
Schakel de nüvi uit en weer in. Schuif de Aan/uit-knop naar rechts (vergrendelen). Houd uw vinger ongeveer 30 seconden op het scherm tot
het kalibratiescherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm.
Mijn batterijmeter lijkt niet
nauwkeurig te zijn.
Ontlaad de batterij van het apparaat volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Ik kan mijn telefoon niet
aansluiten op de nüvi.
Hoe weet ik of mijn nüvi
in de modus USBmassaopslag staat?
Mijn computer detecteert
nooit dat de nüvi is
aangesloten.
Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.
Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.
Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een
computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer.
1. Verwijder de USB-kabel van de computer.
2. Schakel de nüvi uit.
3.Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus
USB-massaopslag.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus29
Problemen oplossen
Probleem/vraag
Oplossing/antwoord
Ik zie geen nieuwe
verwisselbare stations in
mijn lijst met stations.
Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters
aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van de stationsletters.
1.Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op).
Hoe vind ik restaurants
in de buurt van het hotel
waar ik ga overnachten?
2. Zoek het hotel op en tik op Ga!.
3. Tik op Menu > Waarheen?. > Nabij > Mijn bestemming.
4.Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel.
U kunt ook de GPS Simulator gebruiken (Extra > Instellingen > Systeem).
Hoe vind ik mijn auto op
een parkeerterrein?
30
Tik op Extra > Instellingen > Navigatie > Route voorkeur > Niet via de weg > OK om de Niet via de weg-modus op uw nüvi in te stellen.
Tik op Waarheen? > Favorieten > Laatste locatie > Ga!. Navigeer naar uw auto!
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Index
Index
Symbolen
2-D, 3-D-kaartweergave 22
A
Aan/uit-knop 1
aanraakscherm
instellingen 21
kalibreren 25, 29
reinigen 28
accenttekens 6
accessoires 26
achtergrondkleur 21
afbeeldingen 17
afslag-voor-afslag aanwijzingen 10
afspeellijst 14
afspelen 14
bewerken 15
huidige opslaan 14
maken 14
met computer 14
antidiefstalfunctie 22, 25
apparaat-id 21
audio-uitvoer 1
audioversie 21
B
bestanden 16
beheren 16
ondersteunde typen 16
overbrengen 16
verwijderen 16
bestanden overbrengen 16
beveiligingsinstellingen 22
bijwerken
kaarten 25
software 25
Bluetooth-technologie 11–13
instellingen 23
koppelen met telefoon 11, 23
telefoon verwijderen 23
boeken 15
C
computerverbinding 16
coördinaten 8
D
E
eenheden, omrekenen 19
een route simuleren 21
eigen nuttige punten 26
Extra 17–19
Extra’s 26
extra kaarten 25
F
Favorieten 6
fietsnavigatie 21
flitspaaldatabase 26
FM TMC-ontvanger 19
G
Garmin Lock 22, 25
gebruikersgegevens verwijderen 24
gebruiksmodus 21
geocaching 8
gevarenzone alarm 24
GPS 2
aan/uit 21
informatie over GPS 27
hoofdtelefoonaansluiting 1, 27
huidige locatie, opslaan 6
I
inkomend gesprek 11
instellingen 21–24
herstellen 24
K
kaart
aanpassen 22
bladeren 8
detailkaarten inschakelen 22
detailniveau 22
extra 25
herzie 25
knop Kaartinformatie 22
verplaatsen 8
versie 22
weergave 22
zoomen 8
kilometers 21
Koers boven 22
koppelen met mobiele telefoon 11
dempen
audio 4
H
telefoongesprek 12
L
handsfree-telefoonfuncties 11–13
de nüvi aanpassen 21–24
lithium-ionbatterij 27
helderheid
21
de nüvi opbergen 28
locaties opslaan. Zie opgeslagen
Help 17
de nüvi opladen 25, 29
locaties
Help
op
apparaat
17
detailkaarten 22
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus31
Index
luisterboeken 15
M
M3U-afspeellijstindeling 14
MapSource 25
markeringen 15
maten, omrekenen 19
max. snelheid, reset 10
maximumsnelheid, pictogram 9
mediaspeler 14–15
menupagina 2
mijlen 21
mini-USB-connector 1
MP3-muziekbestanden
afspelen 14
laden 16
muziek 14
myGarmin i
N
naam spellen 5
naar huis 6
navigatie 4
instellingen 21
modus 21
niet via de weg, route 7, 8, 21
noodhulp 17
32
O
omrekenen
eenheden 19
valuta 18
omrijden 4
onderhouden van de nüvi 28
ondersteunde bestandstypen 16
opnieuw instellen
maximumsnelheid 10
reisinformatie 10
uw nüvi 25
oproep
beantwoorden 11
dempen 12
historie 12
ophangen 11
thuis 12
wisselgesprek 12
opslaan
gevonden plaatsen 5
uw huidige locatie 6, 8, 17
opties voor de pagina Ga 5
P
PIN
Bluetooth 23
Garmin Lock 25
plaatsen zoeken 3
adres 5
item op de kaart 8
nabij andere locatie 8
opgeslagen plaatsen (Favorieten) 6
op naam 5
op postcode 5
opties voor de pagina Ga 5
recente selecties 6
positiepictogram 22
Q
QWERTY-toetsenbord 21
R
recent gevonden locaties 6
Reisgids 26
routebeschrijvingen 10
routes 7–8
een stopplaats toevoegen 4
importeren 17
modus 21
niet via de weg 21
simuleren 21
stoppen 4
volgen 4
voorkeuren 21
S
satellietsignalen 2, 27
SaversGuide 26
scherm
helderheid 21
schermafbeeldingen 21
vergrendelen 1, 4
schermtoetsenbord 5
schoolzonedatabase 26
SD-kaart 16, 27
uitsparing 1
SMS 13
software-update 25
softwarelicentieovereenkomst 28
softwareversie 21
specificaties 27
spraakgestuurd kiezen 13
systeeminstellingen 21
T
taalgids 17, 18
taal voor spraak 22
taal voor tekst 22
tekstbericht 13
telefoon. Zie mobiele telefoon
telefoonboek 12
thuis
locatie 6
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus
Index
telefoonnummer 12
tijdsinstellingen 21
tijdzone 22
toetsenbord 5
indeling 6, 21
taalmodus 6, 22
TourGuide 24, 26
tripgegevens, reset 10
triplog 22
tweetalig woordenboek 18
U
uitvoer, audio 4
hoofdtelefoonaansluiting 1, 27
USB 16
massaopslagmodus 16
uitwerpen 16
uw locatie instellen 5, 8
V
valuta omrekenen 18
veilige locatie 25
Veilige modus 22
vergrendelen
de nüvi 25
scherm 1, 4
verkeer 19
problemen 20
verkeersabonnement toevoegen 23
vermijden 20
vermijden
verkeer 20
wegtypen 21
vertalen van woorden 18
verwijderen
alle gebruikersgegevens 24
eigen nuttige punten 26
Favorieten 7
lijst met recent gevonden punten 6
route 7
teken 5
voertuig, pictogram 9, 22
voetganger, navigatiemodus 8, 21
voicemail 12
Volgende afslag, pagina 10
volume 4, 24
Vorige positie 6, 30
weergave-instellingen 21
wereldklok 17
Z
zoeken op de kaart 8
zoekgebied 8
zomertijd 22
zoomen 8
W
Waar ben ik 17
Waarheen 5–8
waarschuwingen
flitspaal 26
gevaren 24
wandelroute 8, 21
WebUpdater 25
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Plus33
Ga voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende
de levensduur van uw Garmin-producten naar de Garmin-website:
www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Onderdeelnummer 190-00936-35 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising