Garmin | BMW Motorrad Navigator V | Garmin BMW Motorrad Navigator V Priročnik za uporabo

Garmin BMW Motorrad Navigator V Priročnik za uporabo
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. nüMaps Lifetime™ in TracBack
sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Teh blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Oznaka Bluetooth in logotipi so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Garmin vsa ta imena uporablja v skladu z licenco. microSD™ je blagovna znamka družbe
SD-3C.
®
BMW je registrirana blagovna znamka družbe BMW AG.
®
Ta izdelek razreda III mora napajati omejen vir napajanja (LPS).
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Kontaktni podatki ........................................................................ 1
Namestitev baterije ..................................................................... 1
Vklop naprave ............................................................................. 1
Izklop naprave ............................................................................ 1
Ponovni zagon naprave ......................................................... 1
Odstranjevanje baterije ............................................................... 1
Namestitev naprave v nosilec za motocikel ................................ 1
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel ..................... 2
Nosilec za motocikel ................................................................... 2
Namestitev naprave v avtomobil ................................................. 2
Podpora in posodobitve .............................................................. 2
Nastavitev Garmin Expressa ................................................. 2
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov .................................... 2
O stanju pripravljenosti ............................................................... 2
Vstop v stanje pripravljenosti ................................................. 2
Izhod iz stanja pripravljenosti ................................................. 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 3
Nastavitev glasnosti .................................................................... 3
Ikone vrstice stanje ..................................................................... 3
Izbira načina prevoza ............................................................. 3
Informacije o bateriji .................................................................... 3
Nastavljanje časa ........................................................................ 3
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 3
Uporaba tipkovnice na zaslonu .................................................. 3
O bližnjicah ................................................................................. 3
Dodajanje bližnjice ................................................................. 3
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 3
Lokacije........................................................................... 3
Iskanje prodajalcev BMW ........................................................... 3
Kontaktni podatki ................................................................... 3
Iskanje lokacij ............................................................................. 3
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 3
Iskanje znotraj kategorije .................................................. 3
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ....................................... 3
Spreminjanje območja iskanja ............................................... 4
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu ........................... 4
Iskanje naslova ...................................................................... 4
Iskanje nedavno najdenih lokacij ........................................... 4
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij ..................... 4
Iskanje parkirnih mest ............................................................ 4
Iskanje zadnjega parkirnega mesta .................................. 4
Orodja za iskanje ................................................................... 4
Iskanje križišča .................................................................. 4
Iskanje mesta .................................................................... 4
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ................................. 4
Nastavitev simuliranega položaja .......................................... 4
Shranjevanje lokacij ............................................................... 4
Shranjevanje položaja ....................................................... 4
Shranjevanje trenutne lokacije .......................................... 4
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije ............. 4
Urejanje shranjene lokacije ............................................... 4
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ........................... 5
Brisanje shranjene lokacije ............................................... 5
Shranjevanje domače lokacije .......................................... 5
Iskanje nedavno najdenih lokacij ........................................... 5
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij .......................... 5
Navigacija ........................................................................ 5
Začetek načrtovane poti ............................................................. 5
Predogled več načrtovanih poti ............................................. 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Navigacija izven cest ......................................................... 5
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami ............... 5
Kazalo vsebine
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije .................. 5
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 5
Uporaba zemljevida za navigacijo ......................................... 5
Dodajanje točke načrtovani poti ............................................. 6
Preskok točke na načrtovani poti ...................................... 6
Izbira obvoza .......................................................................... 6
Ustavitev načrtovane poti ....................................................... 6
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ................................... 6
O storitvah na izvozih ................................................................. 6
Iskanje storitev na izvozih ...................................................... 6
Navigacija do izvoza .............................................................. 6
Strani zemljevida............................................................ 6
Prilagajanje zemljevida ............................................................... 6
Prilagajanje plasti zemljevida ................................................. 6
Ogled dnevnika potovanja ..................................................... 6
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ........................ 6
Prilagajanje tipk na zemljevidu ............................................... 6
Odstranjevanje tipk z zemljevida ....................................... 6
Spreminjanje nadzornih plošč ................................................ 6
Spreminjanje perspektive zemljevida ..................................... 6
Ogled dejavnosti na načrtovani poti ........................................... 6
Ogled seznama zavojev ......................................................... 6
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ................... 7
Ogled naslednjega zavoja ..................................................... 7
Ogled odcepov ....................................................................... 7
Ogled prometnih opozoril ....................................................... 7
Ogled potovalnega računalnika ............................................. 7
Ponastavitev potovalnega računalnika ............................. 7
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 7
Iskanje bližnjih storitev ........................................................... 7
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 7
Prostoročni glasovni pozivi.......................................... 7
Brezžične slušalke ...................................................................... 7
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth ....................... 7
Povezovanje brezžičnih slušalk .................................................. 7
Brisanje združene slušalke .................................................... 7
Prekinitev povezave s slušalkami .......................................... 7
Namigi po združevanju naprav .............................................. 7
Uporaba programov....................................................... 7
Uporaba pomoči ......................................................................... 7
Iskanje tem pomoči ................................................................ 8
Smartphone Link ......................................................................... 8
Prenos programa Smartphone Link ....................................... 8
Povezovanje s programom Smartphone Link ................... 8
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo ................................ 8
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link ................................................ 8
Storitve Garmin Live ................................................................... 8
Naročanje na storitve Garmin Live ......................................... 8
Ogled vremenske napovedi ........................................................ 8
Ogled vremena blizu drugega mesta ..................................... 8
Ogled vremenske slike ........................................................... 8
Ogled vremenskih opozoril .................................................... 8
Ogled razmer na cesti ............................................................ 8
Načrtovalnik potovanja ............................................................... 8
Vmesne točke ........................................................................ 8
Točke oblikovanja .................................................................. 9
Načrtovanje potovanja do cilja ............................................... 9
Dodajanje točk potovanju ...................................................... 9
Načrtovanje potovanja ........................................................... 9
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem ..................... 9
Navigacija po shranjenem potovanju ..................................... 9
Urejanje shranjenega potovanja ............................................ 9
Sledi ............................................................................................ 9
Ogled informacij o sledi .......................................................... 9
i
TracBack® .................................................................................. 9
Sledenje nedavni sledi ........................................................... 9
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje ............................ 9
Uporaba kompasa ...................................................................... 9
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 10
Uporaba svetovne ure .............................................................. 10
Ogled zemljevida sveta ........................................................ 10
Nastavljanje alarma .................................................................. 10
Uporaba kalkulatorja ................................................................. 10
Pretvarjanje enot ....................................................................... 10
Nastavitev menjalnih razmerij valut ..................................... 10
Predvajalnik predstavnosti ........................................................ 10
Podprte vrste datotek ........................................................... 10
Predvajanje glasbe .............................................................. 10
Ustvarjanje seznama predvajanja ........................................ 10
Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku ............. 10
Urejanje trenutnega seznama predvajanja .......................... 10
Promet ........................................................................... 10
O prometu na načrtovani poti ................................................... 10
Ogled prihajajočega prometa ............................................... 10
Ročno izogibanje prometu na načrtovani poti ...................... 11
Potovanje po drugi načrtovani poti ...................................... 11
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 11
Promet v vašem območju ......................................................... 11
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 11
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu ........................... 11
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 11
Razumevanje prometnih informacij .......................................... 11
Onemogočanje prometnih informacij ........................................ 11
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader ......................... 14
Iskanje uporabniških destinacij ............................................ 14
Nakup dodatne opreme ............................................................ 14
Odpravljanje težav........................................................ 14
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 14
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 14
Zaslon se na moje dotike ne odziva ......................................... 14
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 14
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 14
Merilnik baterije ni natančen ..................................................... 14
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 14
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 14
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 14
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 14
Naprava se ne odziva ............................................................... 14
Izbrisati želim vse uporabniške podatke ................................... 15
Specifikacije.................................................................. 15
Kazalo............................................................................ 16
Upravljanje podatkov................................................... 11
Vrste datotek ............................................................................. 11
O pomnilniških karticah ............................................................. 11
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 11
Priklop naprave na računalnik .................................................. 11
Prenašanje podatkov iz računalnika ......................................... 11
Izključitev kabla USB ........................................................... 11
Prilagajanje naprave.................................................... 11
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 11
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 12
Nastavitve navigacije ................................................................ 12
Nastavitve načina izračuna .................................................. 12
Nastavitve zaslona .................................................................... 12
Nastavitve za Bluetooth ............................................................ 12
Izključujem Bluetooth ........................................................... 12
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 12
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 12
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 12
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 12
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 12
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 13
Dodatek ......................................................................... 13
Napajalni kabli .......................................................................... 13
Polnjenje naprave ................................................................ 13
Nega naprave ........................................................................... 13
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 13
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 13
Preprečevanje kraje ............................................................. 13
Podaljševanje življenjske dobe baterije ............................... 13
Zamenjava baterije .............................................................. 13
Zaklepanje naprave ............................................................. 13
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 13
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 13
Varnostne kamere .................................................................... 14
Uporabniške destinacije ............................................................ 14
Nameščanje programa POI Loader ..................................... 14
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Kontaktni podatki
Če imate pri uporabi naprave BMW Navigator V težave ali
vprašanja, se obrnite na prodajalca BMW Motorrad.
Namestitev baterije
1 V embalaži izdelka poiščite izvijač À.
8 Zaprite pokrovček baterije Å in zategnite vijake.
OPOMBA: ne zategnite jih preveč.
Vklop naprave
OPOMBA: naprava se vklopi samodejno, če je v izbirnem
nosilcu za motocikel ali avtomobil in je zunanje napajanje
priklopljeno ter vklopljeno.
Pritisnite tipko za vklop/izklop.
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
2 V embalaži izdelka poiščite litij-ionsko baterijo.
3 Odvijte vijake in odstranite pokrovček prostora za baterijo.
4 Če je treba, v napravo vstavite kartico microSD™ Á.
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklopi.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje baterije
Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, lahko
odstranite baterijo.
1 Odvijte vijake in odstranite pokrovček prostora za baterijo.
2 Pritisnite in držite jeziček za sprostitev na priključku baterije
in priključek nežno povlecite iz naprave.
5 Vstavite baterijo s kablom na vrhu.
6 Priključek baterije  vstavite v vrata za baterijo Ã.
Namestitev naprave v nosilec za motocikel
POZOR
Pred vožnjo preverite, ali je vrh zapaha raven in poravnan z
vrhom naprave in nosilca.
OPOMBA: nosilec za motocikel ni priložen v vseh kompletih.
1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
7 Namestite pokrovček baterije z zgornjo stranjo naprej Ä.
Uvod
1
2 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči na pravo mesto
2 Z vakuumskega nosilca odstranite zaščitno plastiko.
3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel
1 Pritisnite gumb za sprostitev À na stranskem delu nosilca.
2 Dvignite napravo ven.
4 Vakuumsko prijemalo  pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
5 Nosilec pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
6 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
7 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
Nosilec za motocikel
8 Drug konec napajalnega kabla avtomobila priklopite v vir
in vrh zapaha ni raven.
OPOMBA: preden na motocikel priklopite polnilnik baterij,
napravo odstranite z nosilca.
Do določenih funkcij naprave lahko dostopate s tipkami na
nosilcu za motocikel.
osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
položaj.
napajanja.
Podpora in posodobitve
Garmin Express omogoča preprost dostop do teh storitev za
vašo napravo.
• Registracija izdelka
• Posodobitve programske opreme in zemljevidov
• Priročniki za naprave
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
®
Nastavitev Garmin Expressa
1 Manjši konec kabla USB vključite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB vključite v prosta vrata USB
računalnika.
3 Obiščite www.garmin.com/express.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
À
Á
Â
Izberite za povečavo oziroma pomanjšavo zemljevida.
Izberite za uporabo funkcij, označenih z
ali .
Izberite za ogled zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika in
predvajalnika predstavnosti.
Držite jo, če želite odpreti nastavitve svetlosti.
Izberite za poslušanje trenutnega obvestila, ko imate povezano
čelado ali slušalke Bluetooth .
Držite jo, če želite odpreti nastavitve glasnosti.
®
Namestitev naprave v avtomobil
OPOMBA: nosilec za avtomobil je priložen izbirnemu
avtomobilskemu kompletu.
OBVESTILO
Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov
OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v
izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.
OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do
prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi
Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka
Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema
podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen
"uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko
ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Obiščite www.garmin.com/express.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejemate e-poštna
obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.
O stanju pripravljenosti
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. Poraba energije je v stanju
pripravljenosti zelo nizka, baterija se v tem načinu ne izprazni
več tednov.
Vstop v stanje pripravljenosti
Pritisnite tipko za Vklop/izklop.
Izhod iz stanja pripravljenosti
Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko za
vklop/izklop.
1 Manjši konec napajalnega kabla avtomobila À priklopite v
vrata na stranskem delu nosilca za avtomobil Á.
2
Uvod
Nastavljanje svetlosti zaslona
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
ali , če želite prilagoditi svetlost zaslona.
2 Izberite
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Nastavitev glasnosti
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite želeno bližnjico.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Če želite prilagoditi glasnost, izberite
• Za izklop zvoka naprave izberite .
• Za dodatne možnosti izberite .
ali
.
Ikone vrstice stanje
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS.
Stanje tehnologije Bluetooth (se prikaze, ko je omogočen
Bluetooth).
Povezano s programom Smartphone Link.
Indikator načina prevoza. Omogoča vam, da izberete način
avtomobila, motocikla ali izven cest.
Kontaktni podatki
Če imate pri uporabi naprave BMW Navigator V težave ali
vprašanja, se obrnite na prodajalca BMW Motorrad.
Iskanje lokacij
Stanje baterije.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Izberite
.
Informacije o bateriji
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.
Nastavljanje časa
OPOMBA: izberite Samodejno, če želite ob vsakem vklopu
naprave samodejno nastaviti čas.
.
1 Izberite
2 Nastavite čas s premikanjem številk.
Uporaba tipk na zaslonu
Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
Držite ali za hitrejše pomikanje.
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in tipkovnice).
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
• Če želite izbrisati znak, izberite .
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .
O bližnjicah
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
Lokacije
Iskanje prodajalcev BMW
Poiščete lahko prodajalca BMW, ki je najbliže vaši lokaciji.
Izberite Kam? > BMW Motorrad.
Trenutni čas.
Izbira načina prevoza
•
•
•
•
•
Lokacije
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje tri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
3
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite
.
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu.
3 Izberite možnost.
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu
Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov,
kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate
omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti (Prilagajanje
plasti zemljevida).
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Po potrebi izberite in izberite ikono kategorije, če si želite
ogledati samo določeno kategorijo krajev.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
Po
potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.
5
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam? > Naslov.
2 Vnesite številko naslova in izberite Končano.
3 Vnesite ime ulice in izberite Naprej.
4 Po potrebi izberite Iskanje blizu, da spremenite mesto,
državo ali provinco.
5 Po potrebi izberite mesto, državo ali provinco.
6 Po potrebi izberite naslov.
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje parkirnih mest
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite lokacijo parkirišča.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje križišča
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Izberite možnost:
• Izberite zvezno državo ali provinco.
• Če želite spremeniti državo, zvezno državo ali provinco,
izberite Območje ali država in vnesite ime.
Vnesite
ime prve ulice in izberite Naprej.
3
4 Če je treba, izberite ulico.
5 Vnesite ime druge ulice in izberite Naprej.
4
6 Če je treba, izberite ulico.
7 Po potrebi izberite križišče.
Iskanje mesta
OPOMBA: z izbiro mesta začnete navigacijo do centra mesta.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite Vnesite iskanje.
3 Vnesite ime mesta in izberite .
4 Izberite mesto.
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Izberite koordinato zemljepisne širine.
4 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.
5 Izberite koordinato zemljepisne dolžine.
6 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.
7 Izberite Pokaži na zemljevidu.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS-a.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
Izberite .
Izberite
> Shrani.
Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.
1
2
3
4
5
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
Izberite Kam? > Shranjeno.
Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
Izberite lokacijo.
Izberite Pojdi!.
1
2
3
4
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Urejanje.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
Lokacije
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
Uredite
podatke.
7
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Urejanje > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Urejanje.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Končano.
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Navigacija
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi!.
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo.
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite Načrtovane poti.
Navigacija
4 Izberite načrtovano pot.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Ovinkaste ceste za izračun poti, ki dajejo
prednost ovinkastim cestam.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša,
lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
Funkcija je odvisna od območja zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Ovinkaste ceste > Shrani.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja > Avtoceste,
če se želite na načrtovani poti izogniti avtocestam (izbirno).
To bo morda povečalo pogostost ovinkastih cest na
načrtovanih poteh, lahko pa občutno podaljša čas ali razdaljo
pri daljših poteh.
3 Začnite vožnjo po načrtovani poti.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s
karirasto zastavo.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi
(ko je naprava v nosilcu za avtomobil ali povezana s slušalkami
Bluetooth), puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu
zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava
odvisno od nastavitev ponovno izračuna načrtovano pot in
posreduje navodila zanjo.
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.
Uporaba zemljevida za navigacijo
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
5
3 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Če želite menjavati pogleda Sever gor in 3D, izberite
zemljevid in nato še .
• Če si želite določene kategorije ogledati, ko ne izvajate
navigacije po načrtovani poti, izberite .
• Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo,
izberite .
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem postanka se morate usmerjati po načrtovani
poti.
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite dodaten postanek.
3 Postanek izberite med rezultati iskanja.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.
Preskok točke na načrtovani poti
Če se odločite, da ne želite obiskati naslednje točke na
načrtovani poti, jo lahko preskočite. To preprečuje, da bi vas
naprava usmerila nazaj na zgrešeno točko. Funkcija ni na voljo,
če je naslednja točka vaš končni cilj.
Na zemljevidu izberite
> Preskoči.
Izbira obvoza
Med usmerjanjem po načrtovane poti lahko uporabite obvoze,
da se izognete oviram, kot so gradbišča.
Med navigacijo izberite
> Obvoz.
Naprava ustvari obvoz okrog naslednjega 0,5 km ali 0,5 milje
trenutne načrtovane poti po najbližjih ustreznih cestah.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
>
.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate shraniti vsaj eno
lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanja.
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
O storitvah na izvozih
Med navigacijo po načrtovani poti lahko poiščete gorivo, hrano,
prenočišča in stranišča blizu izvozov, ki se jim približujete.
Storitve so razporejene po zavihkih po kategoriji.
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
3 Izberite Shrani.
Prilagajanje tipk na zemljevidu
Vključite lahko do dve ikoni na desni strani glavnega zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Tipke na
zemljevidu.
2 Izberite ikono in izberite V redu.
3 Izberite .
4 Izberite drugo ikono.
Odstranjevanje tipk z zemljevida
Odstranite lahko vse tipke, ki so na desni strani zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Tipke na
zemljevidu.
2 Izberite ikono in izberite V redu.
3 Izberite Shrani.
Spreminjanje nadzornih plošč
Nadzorna plošča na dnu zemljevida prikazuje informacije o
potovanju. Izberete lahko različne nadzorne plošče in tako
spremenite slog in postavitev informacij.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Nadzorne
plošče.
2 Za izbiro nadzorne plošče uporabite puščice.
3 Izberite Shrani.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
2 Izberite možnost:
Hrana
• Izberite Sled gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Prenočišče
Stranišča
Iskanje storitev na izvozih
1 Na zemljevidu izberite > Storitve na izvozu.
2 Izvoz pred vami izberite s puščicami.
3 Izberite zavihek s storitvijo na izvozu.
4 Izberite destinacijo.
6
Prilagajanje zemljevida
zemljevida za vožnjo.
Gorivo
Navigacija do izvoza
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Pojdi!.
Strani zemljevida
> Storitve na izvozu >
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Ogled seznama zavojev
.
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
Strani zemljevida
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za
krmarjenje na vrhu zemljevida.
2 Izberite > Zemljevid.
Ogled naslednjega zavoja
Med navigacijo po avtomobilski načrtovani poti je v zgornjem
levem kotu zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja,
zamenjave pasu ali drugega manevra.
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
.
Ogled prometnih opozoril
Med navigacijo po načrtovani poti se lahko v vrstici za navigacijo
prikaže prometno opozorilo.
Za ogled dodatnih informacij izberite opozorilo.
Ogled potovalnega računalnika
Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite kategorijo.
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
Prostoročni glasovni pozivi
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Prostoročni glasovni pozivi
Brezžične slušalke
OPOMBA: če želite brezžično poslušati kakovosten zvok,
priklopite slušalke Bluetooth, ki podpirajo profil A2DP.
Z brezžično tehnologijo lahko naprava pošilja zvočne
navigacijske pozive v brezžične slušalke.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Povezovanje brezžičnih slušalk
OPOMBA: naenkrat so lahko aktivne samo ene slušalke.
Preden lahko prejemate navigacijske pozive po slušalkah,
morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.
1 Slušalke in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
3 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth,
naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
4 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
5 Izberite slušalke na seznamu.
6 Izberite V redu.
Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med
navigacijo po načrtovani poti.
Brisanje združene slušalke
Združeno slušalko lahko izbrišete, da ne bo mogla več
samodejno vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati.
3 Izberite Prekliči združitev naprave.
Prekinitev povezave s slušalkami
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
3 Počistite potrditveno polje naprave.
Slušalke prekinejo povezavo z napravo, vendar so še vedno
združene z njo.
Namigi po združevanju naprav
• Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno
povežeta ob vsakem vklopu.
• Ko je telefon priklopljen na napravo v nosilcu za avtomobile
ali na slušalke Bluetooth, ste pripravljeni na prejemanje
glasovnih klicev.
• Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s
telefonom ali napravo Bluetooth, s katero je bila povezana.
• Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z
napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
Uporaba programov
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.
7
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live.
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone.
Informacije o združljivosti in razpoložljivosti si oglejte v trgovini s
programi.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Povezovanje s programom Smartphone Link
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone
Link.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.
2 V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth.
3 Potrdite polje Bluetooth.
4 Potrdite polje Mogoče odkriti.
5 V telefonu izberite Bluetooth.
6 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
poiščite bližnje naprave Bluetooth.
V
7 telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.
8 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite
zahtevo po združitvi.
Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave
prikaže ikona .
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
prikazujejo simbol Smartphone Link in so prikazane samo, ko je
naprava povezana s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu.
2 Izberite Storitve Garmin Live.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
Izberite
storitev.
3
4 Izberite ceno.
5 Izberite Naroči.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link. Ta funkcija
ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).
2 V meniju s programi izberite Smartphone Link.
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link
Ogled razmer na cesti
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin
Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon.
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Storitve Garmin Live
Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link.
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločeni programi. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
8
Načrtovalnik potovanja
Potovanje je lahko sestavljeno iz največ 29 vmesnih točk in
enega končnega cilja. Med vsako vmesno točko lahko vstavite
največ 50 točk oblikovanja.
Vmesne točke
Vmesne točke so vmesni cilji potovanja. Vmesne točke so na
zemljevidu označene z oranžnimi zastavicami. Potovanje lahko
vsebuje največ 29 vmesnih točk in končni cilj. Med navigacijo na
potovanju naprava sporoči, ko prispete na vsako vmesno točko.
Uporaba programov
Točke oblikovanja
Točke oblikovanja so vmesne točke med cilji ali vmesnimi
točkami, s katerimi lahko oblikujete smer načrtovane poti. Točke
oblikovanja so na zemljevidu označene z modrimi pikami. Med
vsakim ciljem ali vmesno točko imate lahko največ 50 točk
oblikovanja. Med navigacijo naprava ne sporoča, ko pridete na
vsako točko oblikovanja.
Načrtovanje potovanja do cilja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite potovanje z enim ali
več cilji.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
5 Izberite Izbira.
6 Izberite , če želite dodati končni cilj.
7 Izberite Naprej.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Dodajanje točk potovanju
OPOMBA: preden lahko dodate točko oblikovanja, mora
potovanje vsebovati začetno lokacijo, vsaj eno vmesno točko in
končni cilj.
Med ustvarjanjem ali urejanjem potovanja lahko vsako vmesno
točko spremenite v točko oblikovanja in vsako točko oblikovanja
v vmesno točko.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
5 Izberite Izbira.
6 Izberite , če želite dodati končni cilj.
7 Izberite , če želite dodati vsaj eno vmesno točko.
Vmesne točke so označene z oranžnimi zastavicami.
8 Če je treba, izberite oranžno zastavico ob vmesni točki, ki jo
želite spremeniti v točko oblikovanja.
Točke oblikovanja so označene z modrimi pikami.
9 Izberite Naprej.
10 Vnesite ime in izberite Končano.
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Izberite Čas odhoda.
• Izberite Čas prihoda.
5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.
6 Izberite Trajanje.
7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite
Shrani.
8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem
Spremenite lahko načine prevoza za shranjeno potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite > Način prevoza.
Uporaba programov
4 Izberite način prevoza.
5 Izberite Shrani.
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Če je treba, izberite načrtovano pot.
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Izberite Preimenuj potovanje.
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati lokacije
ali spreminjati njihov vrstni red.
• Izberite Izbriši potovanje.
• Izberite Optimiranje vrstnega reda, če želite postanke na
potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o
nadmorski višini.
Ogled informacij o sledi
1 Izberite Programi > Sledi > Aktivno.
2 Izberite sled.
Sled je prikazana na zemljevidu.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite shraniti sled, izberite Shrani sled.
• Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite Shrani kot
potovanje.
• Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite Višinski
prerez.
TracBack
®
Sledenje nedavni sledi
Funkcija TracBack zabeleži sled vašega nedavnega premikanja.
Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.
1 Izberite TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite Pojdi!.
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje
Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko
pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja.
1 Izberite TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite Shrani kot potovanje.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
Uporaba kompasa
OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate
premikati.
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.
Izberite Programi > Kompas.
9
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Podprte vrste datotek
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate omogočiti funkcijo
zgodovine poti.
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
OPOMBA: ko je telefon z napravo seznanjen prek tehnologije
Bluetooth, datotek MP3 na telefonu ni mogoče predvajati prek
naprave.
Naprava podpira glasbene datoteke MP3 ter datoteke seznamov
predvajanja M3U in M3U8.
Uporaba svetovne ure
1 Izberite Programi > Svetovna ura.
2 Če je treba, izberite mesto, vnesite ime mesta in izberite
Končano.
Ogled zemljevida sveta
Izberite Programi > Svetovna ura > .
Nočne ure se prikažejo na osenčenih območjih zemljevida.
Nastavljanje alarma
Predvajanje glasbe
Preden lahko predvajate glasbo, morate glasbene datoteke
naložiti v notranji pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico
(Upravljanje podatkov).
1 Izberite Programi > Predvajalnik > Prebrskaj.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali podkategorijo.
3 Če je treba, izberite Predvajaj vse, da predvajate celotno
kategorijo od začetka seznama.
Ustvarjanje seznama predvajanja
1 Izberite Prebrskaj > Seznami predvajanja > Nov seznam
1 Izberite Programi > Budilka.
2 Nastavite čas.
3 Potrdite polje Alarm vključen.
2 Izberite skladbe, ki jih želite dodati na seznam predvajanja.
3 Ko končate z dodajanjem, izberite Nazaj.
Uporaba kalkulatorja
1 V zvočnem programu v računalniku ustvarite seznam
Izberite Programi > Kalkulator.
Pretvarjanje enot
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.
2 Če je treba, izberite gumb ob možnosti Pretvori, kategorijo
meritev in Shrani.
3 Če je treba, izberite gumb za enote, mersko enoto in Shrani.
4 Izberite polje pod enoto, ki jo želite pretvoriti.
5 Vnesite številko in izberite Končano.
Nastavitev menjalnih razmerij valut
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Posodabljate lahko menjalna razmerja valut za pretvornik enot.
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.
2 Izberite gumb ob možnosti Pretvori.
3 Izberite Valuta in nato še Shrani.
4 Če je treba, izberite gumb za valuto, drugo valuto in Shrani.
5 Izberite gumb na dnu zaslona, ki prikazuje menjalno razmerje
valute.
6 Izberite polje poleg valute.
7 Vnesite vrednost in izberite Končano.
8 Izberite V redu.
Predvajalnik predstavnosti
Predvajalnik lahko uporabljate le, ko lahko glasbo predvajate v
visoki stereo kakovosti. Ko ne uporabljate slušalk A2DP,
predvajalnika predstavnosti ni mogoče zagnati.
Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku
predvajanja glasbenih datotek.
2 Seznam predvajanja ali datoteko M3U8 shranite na isto
mesto kot glasbene datoteke.
3 Če je treba, v datoteki M3U z urejevalnikom besedila
odstranite pot iz imen datotek.
4 Seznam predvajanja in glasbene datoteke prenesite v
napravo.
Urejanje trenutnega seznama predvajanja
Če želite urediti trenutni seznam predvajanja, morate poslušati
glasbo v predvajalniku predstavnosti.
1 Izberite seznam predvajanja.
2 Izberite možnost:
• Izberite Dodaj, če želite skladbo dodati na konec
seznama predvajanja.
• Izberite skladbo in nato Odstrani skladbe, če želite
skladbo odstraniti s seznama predvajanja.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije so na voljo le prek programa Smartphone
Link.
O prometu na načrtovani poti
Izberite za predvajanje trenutne skladbe od začetka.
Izberite dvakrat za predvajanje prejšnje skladbe na seznamu
predvajanja.
Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu
prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da
se izognete zastoju. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane
poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Načrtovana pot bo
morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati.
Čas zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času
prihoda.
Izberite za preskok na naslednjo skladbo.
Ogled prihajajočega prometa
Izberite za predvajanje trenutne skladbe.
Izberite za prilagajanje glasnosti.
Izberite za začasno zaustavitev trenutne skladbe.
Izberite za ponovitev seznama predvajanja.
Izberite za naključno predvajanje seznama.
10
predvajanja.
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
Promet
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ročno izogibanje prometu na načrtovani poti
.
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Promet na poti.
3 Če je treba, si s puščicami oglejte druge prometne zastoje na
načrtovani poti.
> Izogni se.
4 Izberite
Potovanje po drugi načrtovani poti
Če naprava ni nastavljena na samodejno uporabo drugih
načrtovanih poti, lahko ročno zaženete drugo pot, da se
izognete prometnemu zastoju.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga načrtovana pot.
3 Izberite Pojdi!.
Ogled prometa na zemljevidu
Promet v vašem območju
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Prometne razmere.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
OPOMBA: naprava podpira pomnilniške kartice microSD,
microSDHC in microSDXC. Ne podpira oblike exFAT.
Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v obliki FAT32.
1 Odstranite pokrovček na zadnji strani naprave in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko priključite na računalnik s priloženim kablom
USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu
.
1 Na zemljevidu prometa izberite
2 Izberite dogodek.
Iskanje prometnih dogodkov
1 Na zemljevidu izberite > Promet.
2 Izberite Prometne razmere.
3 Izberite element.
2
3
4
5
Razumevanje prometnih informacij
Legenda prometa razlaga ikone in barve na zemljevidu prometa.
1 Na zemljevidu izberite > Promet.
2 Izberite Legenda prometa.
6
računalnik).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Onemogočanje prometnih informacij
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Počistite potrditveno polje Promet.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
Prilagajanje naprave
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource ,
BaseCamp™ in HomePort™ (Uporabniške destinacije).
®
Upravljanje podatkov
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Prenašanje podatkov iz računalnika
druge dogodke.
®
O pomnilniških karticah
Nameščanje pomnilniške kartice
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 Na zemljevidu izberite > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda prometa za ogled legende
zemljevida prometa.
®
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (Nameščanje programa POI Loader).
Nastavitve zemljevida in vozila
Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
11
Vozilo: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.
Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Tipke na zemljevidu: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida).
Nadzorne plošče: nastavi postavitev nadzorne plošče
zemljevida.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve
ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Dodatni obvozi: določa dolžino obvoza.
Varni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS-a: napravi prepreči, da bo prejemala signal
GPS in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Ovinkaste ceste: izračun poti, na katerih imajo prednost
ovinkaste ceste.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.
Usmerjenost: nastavi zaslon na pokončni ali ležeči način.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.
12
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve za Bluetooth
Če želite odpreti stran z nastavitvami za Bluetooth, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Mogoče odkriti: brezžičnim slušalkam in telefonom omogoča,
da najdejo napravo.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve prometnih informacij
Izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
trafficTrends™: omogoči funkcijo trafficTrends™.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Razporeditev tipkovnice: določa postavitev tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Prilagajanje naprave
Garmin Lock: omogoča vam, da zaklenete napravo tako, da
nastavite 4-mestno kodo PIN in varnostno lokacijo.
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika: prikaže licenčne
pogodbe za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgodovino potovanja: počisti zgodovino potovanja
funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Ko je naprava v nosilcu za avtomobil, jo priklopite na
avtomobilski napajalni kabel.
• Napravo z računalnikom povežite s priloženim kablom USB.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprava vsebuje občutljive elektronske dele, ki se lahko trajno
poškodujejo, če jih izpostavite prekomernim udarcem in
tresljajem, ki presegajo tiste pri običajni uporabi na motorju ali v
avtomobilu. Možnost poškodb naprave zmanjšate tako, da
naprave ne spuščate na tla in je ne uporabljate v okoljih z
močnimi udarci in tresljaji.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Napravo postavljajte v način mirovanja (Vstop v stanje
pripravljenosti).
• Znižajte svetlost zaslona.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
• Onemogočite Bluetooth (Izključujem Bluetooth).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona.
Zamenjava baterije
Če morate zamenjati baterijo v napravi, se obrnite na prodajalca
BMW Motorrad. Za informacije o pravilnem odlaganju baterije se
obrnite na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov.
Zaklepanje naprave
Garmin Lock je sistem za preprečevanje kraje, s katerim
zaklenete napravo. Vsakič, ko vklopite napravo, vnesite 4mestno kodo PIN ali se zapeljite na varnostno lokacijo.
1 Izberite Nastavitve > Naprava > Garmin Lock.
2 Izberite Zakleni napravo.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OPOMBA: napajalni kabel vozila je izbirna dodatna oprema.
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odvijte končni del À.
2
3
4
5
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Namestite 3 A hitro varovalko.
Namestite srebrno konico v končni del.
Privijte končni del nazaj v napajalni kabel vozila Ã.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Dodatek
13
Varnostne kamere
3 Sledite navodilom na zaslonu.
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
Informacije o varnostnih kamerah so na voljo na nekaterih
območjih. Za razpoložljivost si oglejte www.garmin.com
/safetycameras. Za te lokacije lahko kupite naročnino na
informacije o varnostnih kamerah. Naročnina vključuje lokacije
več sto varnostnih kamer. Naprava vas opozori, ko se
približujete varnostni kameri ali če vozite prehitro. Podatki se
posodabljajo vsaj enkrat tedensko, da lahko redno posodabljate
tudi napravo in imate na voljo najnovejše informacije.
Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate
trenutno naročnino. Vsako kupljeno območje ima datum poteka.
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
Obrišite
ju s čisto suho krpo.
2
3 Namestite vakuumski nosilec.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
• Znižajte svetlost zaslona.
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona.
• Onemogočite Bluetooth brezžično tehnologijo (Izključujem
Bluetooth).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Vstop v stanje pripravljenosti).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Nameščanje programa POI Loader
Merilnik baterije ni natančen
Uporabniške destinacije
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Odpravljanje težav
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je možnost Simulacija GPS-a izklopljena.
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v avtomobilskem napajalnem kablu.
• Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).
• Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Zaslon se na moje dotike ne odziva
1 Izklopite napravo.
2 Držite prst v zgornjem levem kotu zaslona.
Prikaže se zaslon za umerjanje.
14
1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.
2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
Telefon se noče povezati z napravo
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Vključeno.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Naprava se ne odziva
1 Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odpravljanje težav
Naprava se izklopi.
2 Vklopite napravo (Vklop naprave).
Izbrisati želim vse uporabniške podatke
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Z brskalnikom datotek v računalniku odprite napravo ali
pogon in odprite mapo Internal Storage.
V njej izbrišite mapo GPX.
Napravo odklopite od računalnika in počakajte 10 sekund.
Vklopite napravo.
Ko se prikažejo informacije o avtorskih pravicah, držite
spodnji desni kot zaslona naprave.
7 Držite zaslon, dokler se ne prikaže sporočilo.
8 Izberite Da, da izbrišete vse uporabniške podatke.
3
4
5
6
Specifikacije
Velikost ohišja (Š × V ×
G)
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 ×
0,94 palca)
Teža
288 g (10,159 oz.)
Zaslon
Diagonala 127 mm (5 palcev)
800 × 480 slikovnih pik
Zaslon na dotik TFT z belo osvetlitvijo
Ohišje
Vodotesno do IPX7
Temperaturni obseg
delovanja
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Shranjevanje podatkov
Notranji pomnilnik in izbirna izmenljiva
pomnilniška kartica. Podatki se shranijo za
nedoločen čas.
Vmesnik za povezavo z
računalnikom
MTP prek USB-ja
Množično shranjevanje prek USB-ja, plugand play
Čas polnjenja
Največ 4 ure, odvisno od vira napajanja.
Vhodna napetost
8–28 Vdc
Poraba
Največ 10 W
Trajanje baterije
Največ 4 ure, odvisno od uporabe in
nastavitev
Vrsta baterije
Odstranljiva litij-ionska baterija
Specifikacije
15
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 6
3D-pogled zemljevida 6
A
alarm 10
B
baterija 1, 13
nameščanje 1
podaljševanje 13, 14
polnjenje 3, 13, 14
težave 14
bližnjice 3
brisanje 3
dodajanje 3
brezžične slušalke 7
brisanje
potovanja 9
združena slušalka 7
C
K
kabli, napajanje 13
kalkulator 10
kamere, varnost 14
kartica microSD. 11 Oglejte si tudi pomnilniška
kartica
nameščanje 11
Kje sem? 4, 7
klici, onemogočanje 8
kompas 9
kontaktni podatki 1, 3
koordinate 4
kraja, izogibanje 13
križišča, iskanje 4
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 12
lokacije 3, 4, 10
iskanje 4
nastavitev domače lokacije 5
nedavno najdene 4, 5
shranjevanje 4
simulirano 4
trenutno 4, 7
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
M
Č
myTrends, načrtovane poti 6
časovne nastavitve 3, 12
čiščenje naprave 13
čiščenje zaslona na dotik 13
D
datoteke
podprte vrste 11
prenašanje 11
destinacija, po meri 14
Destinacija. 14 Oglejte si tudi destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 14
destinacije
dodatna oprema 14
po meri 14
POI Loader 14
dnevnik potovanja, ogled 6
dodajanje postankov 6
dodatna oprema 14
uporabniške destinacije 14
varnostne kamere 14
dom, nastavitev položaja 5
Doma, urejanje lokacije 5
domov, pot 5
doživljenjski zemljevidi 2
G
Garmin Express 2
posodabljanje programske opreme 2
registracija naprave 2
Garmin Storitve Live 8
naročanje na 8
glasnost, prilagajanje 3
glasovni poziv 7
H
Hitro iskanje 3
I
ID naprave 12
iskanje lokacij. 3 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 3
koordinate 4
križišča 4
mesta 4
naslovi 4
pregled zemljevida 4
uporaba zemljevida 4
iskanje zbirk Geocache 4
J
jezik
jezik govora 12
tipkovnica 12
16
N
načini prevoza 3
spreminjanje 9
načrtovalnik potovanja 9
točke oblikovanja 8, 9
urejanje potovanja 9
vmesne točke 8, 9
načrtovane poti
myTrends 6
način izračuna 5, 12
ogled na zemljevidu 7
predlagane 6
predogled 5
preskok točke 6
računam 5
ustavljanje 6
začetek 4, 5
namestitev naprave
avtomobil 2
odstranjevanje z nosilca 2
napajalni kabli 13
menjava varovalke 13
naročnine, Garmin Storitve Live 8
naslednji odcep 7
naslovi, iskanje 4
nastavitve 12
nastavitve zaslona 12
navigacija 5
izven cest 5
nastavitve 12
predogled načrtovanih poti 5
navigacija izven cest 5
nedavno najdene lokacije 4, 5
nega naprave 13
nosilec za motocikel 1
O
obvozi 6
odpravljanje težav 14
opozorila, promet 7
opozorila bližinskih točk, nastavitve 12
P
parkirišča 4
zadnje mesto 4
perspektiva zemljevida 6
plasti zemljevida, prilagajanje 6
podatki o potovanju
ogled 7
ponovni zagon 7
podpora za izdelke 7
pogled odcepov 7
POI Loader 14
polnjenje naprave 3, 13, 14
pomnilniška kartica 11
nameščanje 11
pomoč. 7, 8 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponastavljanje, naprava 1
ponovni zagon, podatki o potovanju 7
posnetki zaslona 12
postankov, dodajanje 6
pot domov 5
povrnitev tovarniških nastavitev 13
predvajalnik 10
podprte vrste datotek 10
predvajanje glasbe 10
seznami predvajanja 10
preimenovanje potovanj 9
pretvarjanje
merske enote 10
valuta, pretvarjanje 10
pretvornik enot 10
prikaz zemljevida
2D 6
3D 6
prilagajanje naprave 11
programska oprema
posodabljanje 2
različica 12
promet 10, 12
dogodki 11
druga načrtovana pot 10, 11
informacije 11
iskanje zastojev 11
izogibanje 11
onemogočanje 11
opozorila 7
zemljevid 11
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 11, 14
razmere na cesti, vreme 8
registracija izdelka 2
registracija naprave 2
S
seznam odcepov 6
shranjene lokacije 4, 5, 9
brisanje 5
kategorije 5
urejanje 4
shranjevanje, trenutne lokacije 4
simulirani položaji 4
sledi 9
slušalka, združevanje 7
slušalke, prekinitev povezave 7
Smartphone Link 8
Garmin Storitve Live 8
onemogočanje klicev 8
vzpostavljanje povezave 8
smeri 6
specifikacije 15
spreminjanje območja iskanja 4
stanje pripravljenosti 2
izhod 2
vstop 2
storitve na izvozih 6
iskanje 6
svetlost 3
Š
številka ID 12
T
tehnologija Bluetooth 14
nastavitve 12
omogočanje 7
onemogočanje 12
prekinitev povezave s slušalkami 7
telefon, združevanje 14
tipka za vklop/izklop 1
tipke na zaslonu 3
tipkovnica 3
jezik 12
Kazalo
postavitev 12
TracBack 9
trenutna lokacija 7
U
uporabniške destinacije 14
uporabniški podatki, brisanje 15
ura 10
USB, prekinitev povezave 11
usmerjanje med vožnjo 6
V
varnostne kamere, zbirka podatkov 14
varovalka, menjava 13
vreme 8
radar 8
razmere na cesti 8
vrstica za iskanje 3
Z
zaslon, svetlost 3
združevanje 7
brisanje združene slušalke 7
slušalka 7
telefon 14
zemljepisna širina in dolžina 4
zemljevid, podatkovno polje 6
zemljevidi 5, 12
brskanje 4
doživljenjski 2
nakup 13
ogled načrtovanih poti 7
plasti 6
posodabljanje 2
postavitev podatkov 6
raven podrobnosti 11
tema 11
zgodovina potovanja 12
zvok, bližinske točke 12
Kazalo
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising