Garmin | BMW Motorrad Navigator V | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator V Brugervejledning

Garmin BMW Motorrad Navigator V Brugervejledning
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nüMaps Lifetime™ og TracBack
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin sker under licens. microSD™ er et varemærke tilhørende
SD-3C.
®
BMW er et registreret varemærke tilhørende BMW AG.
®
Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Kontaktoplysninger ..................................................................... 1
Isætning af batteriet .................................................................... 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Slukning af enheden ................................................................... 1
Nulstilling af enheden ............................................................. 1
Fjernelse af batteriet ................................................................... 1
Montering af enheden i motorcykelholderen .............................. 1
Fjernelse af enheden fra motorcykelholderen ....................... 2
Om motorcykelholderen .............................................................. 2
Montering af enheden i en bil ..................................................... 2
Support og opdateringer ............................................................. 2
Konfigurering af Garmin Express ........................................... 2
Aktivering af Lifetime Maps-abonnement på kort .................. 2
Om dvaletilstand ......................................................................... 2
Dvaletilstand .......................................................................... 2
Afslutning af dvaletilstand ...................................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Justering af lydstyrken ................................................................ 3
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 3
Valg af transportform ............................................................. 3
Batterioplysninger ....................................................................... 3
Indstilling af tid ............................................................................ 3
Brug af skærmknapper ............................................................... 3
Brug af skærmtastaturet ............................................................. 3
Om genveje ................................................................................ 3
Sådan tilføjer du en genvej .................................................... 3
Fjernelse af en genvej ............................................................ 3
Om positioner ................................................................. 3
Søgning efter BMW forhandlere ................................................. 3
Kontaktoplysninger ................................................................ 3
Søgning efter positioner .............................................................. 3
Søgning efter en position efter kategori ................................. 3
Søgning i en kategori ........................................................ 3
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ......... 3
Ændring af søgeområdet ....................................................... 4
Søgning efter en position ved at gennemse kortet ................ 4
Søgning efter en adresse ....................................................... 4
Søgning efter nyligt fundne destinationer .............................. 4
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ................. 4
Søgning efter parkering ......................................................... 4
Søgning efter din seneste parkeringsplads ....................... 4
Søgeværktøjer ....................................................................... 4
Søgning efter et vejkryds .................................................. 4
Søgning efter en by ........................................................... 4
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater .......... 4
Indstilling af en simuleret position .......................................... 4
Lagring af positioner .............................................................. 4
Sådan gemmer du en position .......................................... 4
Lagring af din aktuelle position ......................................... 4
Start af en rute til en gemt position ................................... 4
Redigering af en gemt position ......................................... 4
Tildeling af kategorier til en gemt position ......................... 5
Sletning af en gemt position .............................................. 5
Lagring af en startposition ................................................. 5
Søgning efter nyligt fundne destinationer .............................. 5
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ...................... 5
Navigation....................................................................... 5
Start en rute ................................................................................ 5
Visning af flere ruter ............................................................... 5
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 5
Navigation i direkte linje .................................................... 5
Kørsel med flere sving ...................................................... 5
Indholdsfortegnelse
Start af en rute til en gemt position ........................................ 5
Din rute på kortet ........................................................................ 5
Brug af navigationskortet ....................................................... 5
Tilføjelse af et punkt på en rute .............................................. 6
Spring et punkt over på din rute ........................................ 6
Valg af en omvej .................................................................... 6
Afbrydelse af en rute .............................................................. 6
Brug af Foreslåede ruter ........................................................ 6
Om Afkørsel med service ........................................................... 6
Søgning efter afkørsler med service ...................................... 6
Navigation til en afkørsel ........................................................ 6
Kortsider ......................................................................... 6
Tilpasning af kortet ..................................................................... 6
Tilpasning af kortlagene ......................................................... 6
Visning af turloggen ............................................................... 6
Ændring af feltet til kortdata ................................................... 6
Tilpasning af kortknapper ....................................................... 6
Fjernelse af knapper fra kortet .......................................... 6
Ændring af kortinstrumentbrættet .......................................... 6
Ændring af kortperspektiv ...................................................... 6
Visning af rejseoplysninger ......................................................... 6
Visning af en liste over sving ................................................. 6
Visning af hele ruten på kortet .......................................... 6
Visning af siden Næste sving ................................................. 7
Visning af vejkryds ................................................................. 7
Visning af trafikadvarsler ........................................................ 7
Visning af tripcomputer .......................................................... 7
Nulstilling af rejseoplysninger ............................................ 7
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 7
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 7
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 7
Håndfri stemmemeddelelser ......................................... 7
Om trådløse headset .................................................................. 7
Aktivering af trådløs Bluetooth teknologi ............................... 7
Parring af et trådløst headset ..................................................... 7
Sletning af et parret headset .................................................. 7
Frakobling af headsettet ........................................................ 7
Tip efter parring af enheder ................................................... 7
Brug af programmerne .................................................. 7
Brug af Hjælp .............................................................................. 7
Søgning efter emner i Hjælp .................................................. 7
Smartphone Link ......................................................................... 8
Sådan downloader du Smartphone Link ................................ 8
Tilslutning til Smartphone Link .......................................... 8
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed ...... 8
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone
Link ........................................................................................ 8
Om Garmin Live-tjenester ........................................................... 8
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester ...................... 8
Visning af vejrudsigten ................................................................ 8
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............... 8
Visning af vejrradaren ............................................................ 8
Visning af vejrvarsler .............................................................. 8
Kontrol af vejforholdene ......................................................... 8
Ruteplanlægning .........................................................................8
Om via punkter ....................................................................... 8
Om udformningspunkter ........................................................ 8
Planlægning af en rute til destinationen ................................. 9
Tilføjelse af punkter på en tur ................................................ 9
Tidsplan for en tur .................................................................. 9
Skift af transportformer på en tur ........................................... 9
Navigation til en gemt tur ....................................................... 9
Redigering af en gemt tur ...................................................... 9
Spor ............................................................................................ 9
Visning af sporoplysninger ..................................................... 9
i
TracBack® .................................................................................. 9
Sådan følger du dit seneste spor ........................................... 9
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur ..................... 9
Brug af kompasset ...................................................................... 9
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................... 9
Brug af verdensuret .................................................................. 10
Vis verdenskortet ................................................................. 10
Indstilling af en alarm ................................................................ 10
Brug af lommeregneren ............................................................ 10
Omregning af enheder .............................................................. 10
Indstilling af valutaomregningskurser .................................. 10
Om medieafspilleren ................................................................. 10
Understøttede filtyper ........................................................... 10
Afspilning af musik ............................................................... 10
Oprettelse af en afspilningsliste ........................................... 10
Oprettelse af en afspilningsliste på en computer ............ 10
Redigering af den aktuelle afspilningsliste ........................... 10
Trafik.............................................................................. 10
Om trafik på din rute ................................................................. 10
Visning af kommende trafikhændelser ................................ 10
Manuel undgåelse af trafik på ruten .................................... 11
Vælge en alternativ rute ....................................................... 11
Visning af trafik på kortet ..................................................... 11
Trafik i dit område ..................................................................... 11
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 11
Visning af en trafikhændelse på kortet ................................ 11
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 11
Om trafikdata ............................................................................ 11
Deaktivering af trafik ................................................................. 11
Brug af hjælpefilerne til POI Loader ..................................... 14
Søgning efter brugerdefinerede POI'er ................................ 14
Køb af tilbehør .......................................................................... 14
Fejlfinding..................................................................... 14
Enheden opfanger ingen satellitsignaler. ................................. 14
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 14
Berøringsskærmen reagerer ikke på mine berøringer .............. 14
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 14
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 14
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis ........................... 14
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 14
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 14
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 14
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 14
Min enhed er gået i baglås eller frosset .................................... 14
Jeg har brug for at slette alle brugerdata .................................. 14
Specifikationer.............................................................. 15
Indeks ............................................................................ 16
Datahåndtering............................................................. 11
Filtyper ...................................................................................... 11
Om hukommelseskort ............................................................... 11
Installation af et hukommelseskort ....................................... 11
Tilslutning af enheden til din computer ..................................... 11
Overførsel af data fra computeren ............................................ 11
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 11
Tilpasning af enheden................................................. 11
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 11
Aktivering af kort .................................................................. 12
Navigationsindstillinger ............................................................. 12
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 12
Skærmindstillinger .................................................................... 12
Bluetooth indstillinger ................................................................ 12
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 12
Trafikindstillinger ....................................................................... 12
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 12
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 12
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 12
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 12
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 13
Appendiks..................................................................... 13
Strømkabler .............................................................................. 13
Opladning af enheden ......................................................... 13
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 13
Rengøring af yderside .......................................................... 13
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 13
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 13
Sådan forlænger du batteriets levetid .................................. 13
Udskiftning af batteriet ......................................................... 13
Låsning af enheden ............................................................. 13
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 13
Køb af flere kort ........................................................................ 13
Sikkerhedskameraer ................................................................. 13
Brugerdefinerede interessepunkter .......................................... 14
Installation af POI Loader .................................................... 14
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Kontaktoplysninger
Hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af din BMW
Navigator V, eller hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din
BMW Motorrad-forhandler.
Isætning af batteriet
1 Find skruetrækkeren À, der fulgte med i produktæsken.
8 Luk batteridækslet Å og spænd skruerne.
BEMÆRK: Spænd ikke skruerne for kraftigt.
Aktivering af enheden
BEMÆRK: Der tændes automatisk for enheden, hvis den sidder
i den valgfri motorcykel- eller bilholder, og en ekstern
strømforsyning er tilkoblet og tændt.
Tryk på tænd/sluk-knappen.
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen neden, indtil der vises en
2 Find litiumionbatteriet i produktæsken.
3 Løsn skruerne, og fjern dækslet til batterirummet.
4 Indsæt om nødvendigt et microSD™ kort Á i enheden.
meddelelse på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Fra.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Fjernelse af batteriet
Du kan tage batteriet ud, hvis du ikke vil benytte enheden i
længere tid.
1 Løsn skruerne, og fjern dækslet til batterirummet.
2 Tryk på og hold udløseren på batteristikket, mens du
forsigtigt trækker stikket væk fra enheden.
5 Indsæt batteriet med kablet øverst.
6 Sæt batteristikket  i batteriporten Ã.
Montering af enheden i motorcykelholderen
ADVARSEL
Før du kører, skal du sikre dig, at toppen af låsetappen ligger
fladt og flugter med toppen af enheden og holderen.
BEMÆRK: Motorcykelholderen medfølger ikke med alle
systemer.
1 Placer bunden af enheden i holderen.
7 Sæt batteridækslet på plads med toppen først Ä.
Sådan kommer du i gang
1
2 Vip enheden tilbage, indtil den klikker på plads, og toppen af
låsetappen ligger fladt.
BEMÆRK: Fjern enheden fra motorcykelholderen, før du
tilslutter en batterioplader til din motorcykel.
2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
4 Tryk sugekoppen  fast på forruden, og skub armen Ã
tilbage mod forruden.
Klik holderen fast på sugekoppen.
Placer bunden af enheden i holderen.
Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en strømkilde.
Fjernelse af enheden fra motorcykelholderen
1 Tryk på udløserknappen À på siden af holderen.
2 Løft enheden ud.
5
6
7
8
Om motorcykelholderen
Support og opdateringer
Du kan få adgang til bestemte enhedsfunktioner ved hjælp af
knapperne på motorcykelholderen.
Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester til din
enhed.
• Produktregistrering
• Software og kortopdateringer
• Brugervejledninger
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
®
Konfigurering af Garmin Express
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.
3 Gå til www.garmin.com/express.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivering af Lifetime Maps-abonnement på kort
À
Vælg for at zoome ind og ud på kortet.
Vælg at bruge funktionen, der er markeret med
Á
Vælg for at få vist kort, kompas, tripcomputer og medieafspiller.
Hold inde for at åbne indstilling af lysstyrke.
Â
eller
.
Vælg for at høre den aktuelle prompt, hvis du har tilsluttet en
Bluetooth hjelm eller et headset.
Hold inde for at åbne indstillingerne for lydstyrke.
®
Montering af enheden i en bil
BEMÆRK: Bilholderen er indeholdt i bilsættet (ekstraudstyr).
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler
for forrudemontering.
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke sugekopmonteringen på en motorcykel.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
1 Sæt det lille stik på strømkablet til bilen À i porten på siden af
bilmonteringen Á.
2
BEMÆRK: Lifetime Maps gælder ikke for produkter, der ikke
har forudindlæste kort.
BEMÆRK: Livstidsabonnement på kort giver dig ret til
kortopdateringer, når sådanne opdateringer gøres tilgængelige
af Garmin i hele levetiden for et kompatibelt Garmin produkt,
eller så længe Garmin modtager kortdata fra en
tredjepartsleverandør (den korteste af disse perioder er
gældende). Betydningen af produktets “levetid” samt andre
vigtige vilkår og betingelser fremgår af www.garmin.com
/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger
enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis
enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.
Dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen.
Afslutning af dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen for at sætte enheden i
dvaletilstand.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.
eller
for at justere lysstyrken for skærmen.
2 Vælg
Sådan kommer du i gang
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
eller
for at justere lydstyrken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
Om positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner som
f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og gadeoplysninger.
Du kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og
attraktioner i nærheden. Du kan også søge efter adresser,
koordinater, byer og vejkryds.
GPS-signalstatus.
Søgning efter BMW forhandlere
Teknologistatus for Bluetooth (vises, når Bluetooth er
aktiveret).
Du kan søge efter den BMW forhandler, der er tættes på dig.
Vælg Find > BMW Motorrad.
Tilsluttet til Smartphone Link.
Indikator for transportform. Gør det muligt for dig at vælge
tilstanden Bil, Motorcykel eller Direkte linje.
Aktuel tid.
Batteristatus.
Valg af transportform
Vælg
.
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen angiver status for det interne batteri.
Indstilling af tid
BEMÆRK: Du kan vælge Automatisk for automatisk at indstille
klokkeslættet, hver gang enheden tændes.
.
1 Vælg
2 Rul igennem tallene for at indstille klokkeslættet.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
Hold eller inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur).
• Vælg for at slette en søgepost.
• Vælg
for at slette et tegn.
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
Om genveje
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Om positioner
Kontaktoplysninger
Hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af din BMW
Navigator V, eller hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din
BMW Motorrad-forhandler.
Søgning efter positioner
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste tre
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, en virksomhed, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
3
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg vejkrydset, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær.
3 Vælg en funktion.
Søgning efter en by
BEMÆRK: Hvis du vælger en by, bliver du navigeret til et sted i
nærheden af bymidten.
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgning.
3 Indtast et bynavn, og vælg .
4 Vælg en by.
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks.
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (Tilpasning af kortlagene).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
yderligere oplysninger.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find > Adresse.
2 Indtast husnummeret, og vælg Udført.
3 Indtast gadenavnet, og vælg Næste.
4 Vælg om nødvendigt Søgning nær for at ændre byen, staten
eller provinsen.
5 Vælg om nødvendigt byen, staten eller provinsen.
6 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Apps > Seneste plads.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter et vejkryds
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en stat eller provins.
• Hvis du vil ændre land, stat eller provins, skal du vælge
Stat eller land og indtaste et navn.
3 Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.
4 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
5 Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.
6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
4
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
7 Vælg Vis på kort.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Lagring af positioner
Sådan gemmer du en position
Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg
> Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
1
2
3
4
5
Lagring af din aktuelle position
På kortet vælges køretøjsikonet.
Vælg Gem.
Indtast et navn, og vælg Udført.
Vælg OK.
1
2
3
4
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
Om positioner
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
Rediger
oplysningerne.
7
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemt > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position.
3 Vælg Start!.
Visning af flere ruter
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
Navigation
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Veje med sving for at beregne ruter, der
foretrækker veje med sving.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Kørsel med flere sving
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving. Denne
funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge
tiden eller afstanden til din destination.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Denne funktion er afhængig af din kortregion.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Veje med sving > Gem.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå > Motorveje for at
undgå motorveje på din rute (valgfrit).
Dette kan øge brugen af sving i ruter, men kan forlænge
tiden eller afstanden på længere ruter.
3 Start en rute.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du rejser, fører enheden dig mod destinationen med
stemmevejledning (når enheden sidder i bilholderen eller er
sluttet til et Bluetooth headset), pile på kortet og retninger øverst
på kortet. Afhængigt af indstillingerne for genberegning
beregner enheden en ny rute og giver nye retningsanvisninger,
hvis du fraviger den oprindelige rute.
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.
Brug af navigationskortet
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
5
Kortsider
3 Vælg en funktion:
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Hvis du vil skifte mellem Nord op- og 3D-visningerne, skal
du vælge kortet og derefter vælge .
• Vælg , hvis du vil vise specielle kategorier, mens du ikke
kører en rute.
• Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et stop.
På kortet vælges
> Find.
Søg efter det ekstra stop.
Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.
Vælg Start!.
Vælg Tilføj til aktiv rute.
1
2
3
4
5
Spring et punkt over på din rute
Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du
springe punktet over. Dette forhindrer, at enheden forsøger at
føre dig tilbage til det udeladte punkt. Denne funktion er ikke
tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.
Vælg
> Spring over på kortet.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at
undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.
Under navigation skal du vælge
> Omvej.
Enheden opretter en omkørsel omkring de næste
0,5 kilometer (0,5 miles) på den aktuelle rute ved at benytte
de nærmeste anvendelige veje.
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
>
.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen.
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position adskillige gange,
kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med
den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Om Afkørsel med service
Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin, mad, logi og
toiletter ved kommende afkørsler.
Service findes som faner efter kategori.
Benzin
Spisested
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Hastighed.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Tilpasning af kortknapper
Du kan inkludere op til to ikoner i højre side af hovedkortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg .
4 Vælg et andet ikon.
Fjernelse af knapper fra kortet
Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortinstrumentbrættet
Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden af kortet.
Du kan vælge forskellige instrumentbrætter for at ændre
informationens stil og layout.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Instrumentbræt.
2 Anvend pilene for at vælge et instrumentbræt.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
Vælg
en funktion:
2
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Visning af rejseoplysninger
Overnatning
Toiletter
Visning af en liste over sving
Søgning efter afkørsler med service
1 På kortet vælges > Afkørsel /service.
2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
3 Vælg en fane til afkørsel med service.
4 Vælg et interessepunkt.
Navigation til en afkørsel
1 På kortet vælges > Afkørsel /service >
2 Vælg Start!.
Tilpasning af kortet
.
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
en rute.
6
Kortsider
2 Vælg
> Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
På kortet vælges
for at vise det næste sving på kortet.
Visning af vejkryds
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.
Visning af trafikadvarsler
Når du navigerer en bilrute, kan trafikadvarsler vises i
navigationslinjen.
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.
Visning af tripcomputer
Siden for tripoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Hastighed.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Hastighed.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil turdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maksimal hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil tur B for at nulstille distancetælleren.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Retningsanvisninger til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Vælg.
Håndfri stemmemeddelelser
Om trådløse headset
BEMÆRK: Hvis du vil lytte trådløst til højkvalitetslyd, kan du
tilslutte et Bluetooth headset, der understøtter A2DP-profilen.
Ved hjælp af trådløs teknologi kan enheden sende
lydnavigationsmeddelelser til et trådløst headset.
Aktivering af trådløs Bluetooth teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Parring af et trådløst headset
BEMÆRK: Der kan kun være ét aktivt headset ad gangen.
Før du kan modtage navigationsmeddelelser via dit headset skal
du parre enheden med et kompatibelt mobilt headset.
1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
4 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Scan efter enheder.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
5 Vælg dit headset på listen.
6 Vælg OK.
Enheden sender navigationsmeddelelser til headsettet, mens du
navigerer en rute.
Sletning af et parret headset
Du kan slette et parret headset for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal slettes.
3 Vælg Annuller parring af enhed.
Frakobling af headsettet
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, du vil afbryde.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for enheden.
Dit headset frakobles fra din enhed men forbliver parret med
enheden.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
• Når telefonen er sluttet til enheden i bilholderen eller til et
Bluetooth headset, er du klar til at modtage stemmeopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon eller Bluetooth enhed, den sidst var
forbundet til.
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Apps > Hjælp for at få vist oplysninger om brug af
enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Apps > Hjælp >
Håndfri stemmemeddelelser
.
7
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester.
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Se i appbutikken for din telefon for at få oplysninger om kompatibilitet og
tilgængelighed.
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-appen på din telefon.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
2 På enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
3 Marker afkrydsningsfeltet Bluetooth.
4 Marker afkrydsningsfeltet Kan findes.
5 På din telefon skal du vælge Bluetooth.
6 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
7 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over
enheder i nærheden.
8 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er
tilsluttet.
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at
navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til
Smartphone Link
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Livetjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg din telefon.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
Om Garmin Live-tjenester
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link.
Nogle tjenester, f.eks. vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
8
Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet en
understøttet telefon, der kører Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon.
2 Vælg Garmin Live tjenester.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Visning af vejrudsigten
Før du kan bruge denne funktion, skal du slutte din enhed til en
understøttet telefon, der kører Smartphone Link. Denne funktion
er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Apps > Vejr.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Apps > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Apps > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Apps > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
1 Vælg Apps > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Ruteplanlægning
En tur kan bestå af op til 29 via punkter og en endelig
destination. Der kan inkluderes op til 50 udformningspunkter
mellem hvert via punkt.
Om via punkter
Via punkter er mellemstationspunkter på en tur. Via punktet
vises på kortet med et orange flag. En tur kan bestå af op til 29
via punkter og en endelig destination. Enheden annoncerer din
ankomst til hvert enkelt via punkt, mens du navigerer en tur.
Om udformningspunkter
Udformningspunkter er mellemliggende punkter mellem
destinationer eller via punkter, der kan bruges til at udforme
retningen for ruten. Et udformningspunkt angives med en blå
Brug af programmerne
prik på kortet. Der kan være op til 50 udformningspunkter
mellem hver destination eller hvert via punkt. Enheden
annoncerer ikke din ankomst til hvert enkelt udformningspunkt,
mens du navigerer.
Planlægning af en rute til destinationen
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette en tur med en eller
flere destinationer.
1 Vælg Apps > Turplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
5 Vælg Vælg.
6 Vælg for at tilføje en endelig destination.
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Tilføjelse af punkter på en tur
BEMÆRK: Før du kan tilføje et udformningspunkt, skal turen
indeholde en startposition, mindst ét via punkt og en endelig
destination.
Når du opretter eller redigerer en tur, kan alle via punkter
ændres til udformningspunkter, og udformningspunkter kan
ændres til via punkter.
1 Vælg Apps > Turplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
5 Vælg Vælg.
6 Vælg for at tilføje en endelig destination.
7 Vælg for at tilføje mindst ét via punkt.
Via punkter vises med et orange flag.
8 Marker om nødvendigt det orange flag ved siden af et via
punkt for at ændre det til et udformningspunkt.
Udformningspunkter angives med en blå prik.
9 Vælg Næste.
10 Indtast et navn, og vælg Udført.
Tidsplan for en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Apps > Turplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Afgangstidspunkt.
• Vælg Ankomsttidspunkt.
5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.
6 Vælg Varighed.
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.
8 Gentag om nødvendigt trin 3–7 for hver position.
Skift af transportformer på en tur
Du kan ændre de transportformer, der bruges i hver etape i en
gemt tur.
1 Vælg Apps > Turplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Transportform.
4 Vælg en transportform.
5 Vælg Gem.
Brug af programmerne
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Apps > Turplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det.
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Apps > Turplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position
og elevation.
Visning af sporoplysninger
1 Vælg Apps > Spor > Aktiv.
2 Vælg et spor.
Sporet vises på kortet.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme sporet.
• Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge Gem
som tur.
• Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge
Elevationsprofil.
TracBack
®
Sådan følger du dit seneste spor
Funktionen TracBack registrerer et spor af dine nylige
bevægelse. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle
spor.
1 Vælg TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg Start!.
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur
Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan
navigere efter ved brug af ruteplanlægningen.
1 Vælg TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg Gem som tur.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
Brug af kompasset
BEMÆRK: Du skal være i bevægelse, før kompasset kan
bestemme din retning.
Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.
Vælg Apps > Kompas.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen.
9
På kortet kan du se dine tidligere ruter og positioner, hvor du er
standset.
Vælg Apps > Hvor jeg har været.
Brug af verdensuret
1 Vælg Apps > Verdensur.
2 Vælg om nødvendigt en by, indtast et bynavn, og vælg
Udført.
Vis verdenskortet
Vælg Apps > Verdensur > .
Nattetimer vises i det tonede område på kortet.
Indstilling af en alarm
1 Vælg Apps > Alarm.
2 Angiv et tidspunkt.
3 Vælg afkrydsningsfeltet Alarm til.
Brug af lommeregneren
Vælg Apps > Lommeregner.
Omregning af enheder
1 Vælg Apps > Måleomregner.
2 Tryk evt. på knappen ved siden af Omregn, vælg en
målingskategori, og vælg Gem.
3 Tryk evt. på en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg
Gem.
4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
5 Indtast tallet, og tryk på Udført.
Indstilling af valutaomregningskurser
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for
måleomregneren.
1 Vælg Apps > Måleomregner.
2 Tryk på knappen ved siden af Omregn.
3 Vælg Valuta, og vælg Gem.
4 Vælg om nødvendigt en valutaknap, vælg en anden valuta,
og vælg Gem.
5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser
valutaomregningskursen.
6 Vælg feltet ved siden af en valuta.
7 Indtast en værdi, og vælg Udført.
8 Vælg OK.
Om medieafspilleren
Medieafspilleren kan kun benyttes, når der kan afspilles musik i
god stereokvalitet. Hvis der benyttes et ikke-A2DP-headset, kan
medieafspilleren ikke startes.
Vælg for at afspille det aktuelle spor.
Vælg for at justere lydstyrken.
Vælg for at afspille den aktuelle sang fra begyndelsen.
Vælg to gange for at afspille den forrige sang på
afspilningslisten.
Vælg for at springe til næste spor.
Vælg for at holde pause i det aktuelle spor.
Vælg for at gentage afspilningslisten.
Vælg for at afspille afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
10
Understøttede filtyper
BEMÆRK: Når din telefon er parret med enheden ved hjælp af
Bluetooth, kan du ikke afspille MP3-filer på telefonen via
enheden.
Enheden understøtter MP3-musikfiler samt M3U- og M3U8afspilningslistefiler.
Afspilning af musik
Før du kan afspille musik, skal du indlæse musikfiler til den
interne hukommelse på enheden eller på et hukommelseskort
(Datahåndtering).
1 Vælg Apps > Medieafspiller > Gennemse.
2 Vælg en kategori eller underkategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg om nødvendigt Afspil alle for at afspille hele
kategorien fra starten af listen.
Oprettelse af en afspilningsliste
1 Vælg Gennemse > Afspilningsliste > Ny afspilningsliste.
2 Vælg de spor, der skal tilføjes til afspilningslisten.
3 Vælg Tilbage, når du er færdig med at føje spor til
afspilningslisten.
Oprettelse af en afspilningsliste på en computer
1 Opret en afspilningsliste af musikfiler vha. din computer og et
lydprogram.
2 Gem afspilningslisten eller M3U8-filen på samme placering
som musikfilerne.
3 Brug om nødvendigt et tekstredigeringsprogram til at fjerne
stien til filnavnene i M3U-filen.
4 Overfør afspilningslisten og musikfilerne til enheden.
Redigering af den aktuelle afspilningsliste
Du skal lytte til musik i medieafspilleren for at redigere den
aktuelle afspilningsliste.
1 Vælg en afspilningsliste.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj for at tilføje et spor nederst på
afspilningslisten.
• Vælg et spor, og vælg Fjern sange for at fjerne sporet fra
afspilningslisten.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er kun tilgængelige via Smartphone Link.
Om trafik på din rute
Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på
kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå
forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge
alternative ruter, eller om du vil spørges først. Enheden kan
dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre
alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes automatisk til det
forventede ankomsttidspunkt.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Trafik
Om hukommelseskort
Manuel undgåelse af trafik på ruten
.
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafik på ruten.
3 Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
trafikforsinkelser på ruten.
> Undgå.
4 Vælg
Vælge en alternativ rute
Hvis enheden ikke er indstillet til automatisk at bruge alternative
ruter, kan du starte en alternativ rute manuelt for at undgå en
trafikforsinkelse.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute.
3 Vælg Start!.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg > Trafik på kortet.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Trafikforklaring for at få
vist forklaringen til trafikkortet.
Trafik i dit område
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Apps > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Trafikforhold.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
Installation af et hukommelseskort
BEMÆRK: Enheden understøtter microSD, microSDHC og
microSDXC hukommelseskort. Enheden understøtter ikke
exFAT. Hukommelseskort kan formatteres som FAT32.
1 Fjern dækslet på bagsiden og batteriet fra enheden.
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af det USBkabel, der fulgte med enheden.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
for at få vist yderligere hændelser.
Visning af en trafikhændelse på kortet
.
1 På kortet skal du vælge
2 Vælg en hændelse.
2
3
4
5
Søgning efter trafikhændelser
1 På kortet vælges > Trafik.
2 Vælg Trafikforhold.
3 Vælg et emne.
6
computer).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på
trafikkortet.
1 På kortet vælges > Trafik.
2 Vælg Trafikforklaring.
Deaktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Ryd afkrydsningsfeltet Trafik.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
Tag
kablet ud af computeren.
2
Tilpasning af enheden
®
®
®
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource , BaseCamp™ og
HomePort™ (Brugerdefinerede interessepunkter).
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af POI Loader).
®
Datahåndtering
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
11
Kortknapper: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med
kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene).
Instrumentbræt: Angiver kortinstrumentbrætlayout.
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Uden for rute-genberegning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Avancerede omveje: Indstiller længden på en omvej
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Veje med sving: Beregner ruter, der foretrækker flere sving.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Display.
Retning: Indstiller displayet til stående (lodret) eller liggende
(vandret).
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Automatisk for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Timeout for display: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
12
Bluetooth indstillinger
Hvis du vil åbne Bluetooth indstillingerne fra hovedmenuen, skal
du vælge Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Kan findes: Gør det muligt for trådløse headset og telefoner at
finde enheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
trafficTrends™: Aktiverer trafficTrends™ funktionen.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Tastaturopsætning: Indstiller tastaturets layout.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Garmin Lock: Gør det muligt for dig at låse enheden ved at
indtaste en firecifret PIN-kode og angive en
sikkerhedsposition.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Tilpasning af enheden
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Appendiks
Sådan forlænger du batteriets levetid
•
•
•
•
•
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
Sæt enheden i dvaletilstand (Dvaletilstand).
Reducer skærmens lysstyrke.
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Deaktiver Bluetooth (Deaktivering af Bluetooth).
Afkort varigheden af timeout for skærm.
Udskiftning af batteriet
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden med bilstrømkablet, når den sidder i
bilholderen.
• Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Din enhed indeholder følsomme elektroniske komponenter, der
kan tage permanent skade, hvis de udsættes for stød eller
vibrationer ud over normal motorcykel- eller bilbrug. Hvis du vil
minimere risikoen for beskadigelser på din enhed, skal du undgå
at tabe og betjene den i omgivelser med risiko for kraftige stød
og vibrationer.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
Appendiks
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Hvis du skal udskifte batteriet i enheden, skal du kontakte din
BMW Motorrad-forhandler. Kontakt din lokale genbrugsstation
for oplysninger om korrekt bortskaffelse af batteriet.
Låsning af enheden
Garmin Lock er et tyverisikringssystem, der låser enheden. Hver
gang du tænder for enheden, skal du indtaste den firecifrede
PIN-kode eller køre til sikkerhedsstedet.
1 Vælg Indstillinger > Enhed > Garmin Lock.
2 Vælg Lås enheden.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK: Køretøjets strømkabel er valgfrit tilbehør.
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Afmonter endestykket À.
2
3
4
5
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
Installer en sikring på 3 A (fast-blow).
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skru endestykket på bilens strømkabel Ã.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle
områder. Se www.garmin.com/safetycameras for at få
oplysninger om tilgængelighed. For disse positioner kan du
købe et abonnement på sikkerhedskameraoplysninger.
13
Abonnementet omfatter positioner for hundredvis af
sikkerhedskameraer. Enheden advarer dig, når du nærmer dig
et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for
hurtigt. Oplysningerne opdateres mindst en gang om ugen, så
du kan opdatere din enhed regelmæssigt for at få de mest
opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge
eksisterende abonnementer. Hver region eller udvidelse, du
køber, har sin egen udløbsdato.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Fejlfinding
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket.
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel.
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 32° og
113°F (mellem 0° og 45°C).
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Berøringsskærmen reagerer ikke på mine
berøringer
1 Sluk enheden.
2 Tryk med fingeren i øverste venstre hjørne af skærmen.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke.
• Afkort varigheden af timeout for skærm.
• Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (Deaktivering af
Bluetooth).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Dvaletilstand).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Min enhed er gået i baglås eller frosset
1 Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Der slukkes for enheden.
2 Tænd for enheden (Aktivering af enheden).
Kalibreringsskærmen vises.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Jeg har brug for at slette alle brugerdata
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Brug programmet til filsøgning på din computer til at åbne
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen.
14
enheden, drevet eller disken, og åbn mappen Internal
Storage.
3 I mappen Internal Storage skal du slette GPX-mappen.
Fejlfinding
4 Kobl enheden fra din computer, og vent 10 sekunder.
5 Tænd for enheden.
6 Når listen over ophavsrettigheder vises, skal du trykke i
nederste højre hjørne af enhedens skærm.
7 Hold på skærmen, indtil der vises en meddelelse.
8 Vælg Ja for at slette alle brugerdata.
Specifikationer
Fysisk størrelse (B × H × D) 136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94
tommer)
Vægt
288 g (10,159 oz.)
Skærm
127 mm (5 tommer) diagonalt
800 × 480 pixel
TFT-skærm med hvid baggrundsbelysning
og berøringsskærm
Kabinet
Vandtæt til IPX7
Driftstemperaturområde
-20° til 55° C (-4° til 131° F)
Temperatur ved opladning
0° til 45° C (32° til 113° F)
Datalagring
Intern hukommelse og valgfrit flytbart
hukommelseskort. Data gemmes på
ubestemt tid.
Computers grænseflade
MTP over USB
USB-lager, plug-and-play
Opladningstid
Op til 4 timer afhængigt af strømkilden.
Strømtilførsel
8–28 VDC
Anvendelse
10 Wmax.
Batterilevetid
Op til 4 timer, afhængigt af brug og
indstillinger
Batteritype
Flytbart litiumionbatteri
Specifikationer
15
Indeks
Hurtig søgning 3
Hvor er jeg? 4, 7
Symboler
I
2D-kortvisning 6
3D-kortvisning 6
ID-nummer 12
indstillinger 12
Interessepunkt. 14 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter, brugerdefineret 14
interessepunkter (POI Loader) 14
interessepunkter (POI) 14
brugerdefineret 14
ekstraudstyr 14
POI Loader 14
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 8
adresser, finde 4
advarsler, trafik 7
afkørsler med service 6
finde 6
aktuel position 7
alarm 10
alarmpunktalarmer, indstillinger 12
anvisninger 6
B
batteri 1, 13
installere 1
maksimere 13, 14
oplade 3, 13, 14
problemer 14
Bluetooth teknologi 14
aktivere 7
deaktivere 12
indstillinger 12
Bluetooth-teknologi, afbrydelse af et headset 7
brugerdata, slette 14
brugerdefinerede interessepunkter 14
C
computer, tilslutte 11, 14
D
destinationer. Se positioner
drejliste 6
dvaletilstand 2
afslutter 2
indtaste 2
K
kabler, strøm 13
kameraer, sikkerhed 13
knapper på skærmen 3
kompas 9
kontaktoplysninger 1, 3
koordinater 4
kort 5, 12
datafelt 6
datalayout 6
detaljeniveau 11
gennemse 4
hele produktets levetid 2
købe 13
lag 6
opdatere 2
tema 11
vise ruter 6
kortlag, tilpasse 6
kortperspektiv 6
kortvisning
2D 6
3D 6
køre hjem 5
L
ekstraudstyr
brugerdefinerede interessepunkter 14
sikkerhedskameraer 13
enheds-ID 12
livstidsabonnement på kort 2
lyd, nærhedspunkter 12
lydstyrke, tilpasse 3
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 4
F
M
E
fejlfinding 14
filer
overføre 11
understøttede typer 11
G
Garmin Express 2
opdatering af software 2
registrering af enheden 2
Garmin Live-tjenester 8
abonnere på 8
gemme, aktuel position 4
gemte positioner 4, 5, 9
kategorier 5
redigere 4
slette 5
gendanne indstillinger 13
genveje 3
slette 3
tilføje 3
geocaching 4
H
headset
frakoble 7
parre 7
hjem
angive positioner 5
køre 5
redigering af position 5
hjælp. 7 Se også produktsupport
hukommelseskort 11
installere 11
16
medieafspiller 10
afspille musik 10
afspilningslister 10
understøttede filtyper 10
microSD-kort. 11 Se også hukommelseskort
installere 11
montere enhed
bil 2
fjerne fra holderen 2
motorcykelholder 1
myTrends, ruter 6
måleomregner 10
N
navigation 5
direkte linje 5
indstillinger 12
visning af ruter 5
navigation i direkte linje 5
nulstille
enhed 1
tripdata 7
nyligt fundne positioner 4, 5
næste sving 7
O
omdøbe ture 9
omregne
enheder 10
valuta, omregne 10
omveje 6
opkald, deaktivere 8
opladning af enheden 3, 13, 14
P
parkering 4
seneste plads 4
parre 7
headset 7
sletning af et parret headset 7
telefon 14
POI Loader 14
positioner 3, 4, 9
aktuel 4, 7
gemme 4
indstille hjemmeposition 5
nyligt fundne 4, 5
simulerede 4
søger efter 4
produktregistrering 2
produktsupport 7
R
registrering af enheden 2
regnemaskine 10
rejsehistorik 12
rejseoplysninger, nulstille 7
rengøre berøringsskærmen 13
rengøring af enheden 13
retningsanvisninger 6
ruteplanlægning 9
redigering af en tur 9
udformningspunkter 8, 9
via punkter 8, 9
ruter
beregne 5
beregningstilstand 5, 12
foreslåede 6
myTrends 6
springe et punkt over 6
starte 4, 5
sådan stopper du 6
vise 5
vise på kortet 6
S
screenshots 12
sikkerhedskameraer, database 13
sikring, ændre 13
simulerede positioner 4
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 12
slette
parret headset 7
ture 9
Slutbrugerlicensaftaler 12
Smartphone Link 8
deaktivere opkald 8
Garmin Live-tjenester 8
tilslutte 8
software
opdatere 2
version 12
specifikationer 15
spor 9
sprog
talesprog 12
tastatur 12
stemmekommando 7
stop, tilføje 6
strømkabler 13
udskifte sikringen 13
søge efter positioner. 3 Se også positioner
adresser 4
bruge kortet 4
byer 4
gennemse kortet 4
kategorier 3
koordinater 4
vejkryds 4
søgelinje 3
Indeks
T
tastatur 3
layout 12
sprog 12
telefon, parre 14
tidsindstillinger 3, 12
tilbehør 14
tilføje stop 6
tilpasse enhed 11
TracBack 9
trafik 10, 12
advarsler 7
alternativ rute 10, 11
data 11
deaktivere 11
hændelser 11
kort 11
søger efter forsinkelser 11
undgå 11
transportformer 3
skifte 9
tripoplysninger, vise 7
trådløst headset 7
turlog, vise 6
tyveri, undgå 13
tænd/sluk-knap 1
U
ur 10
USB, frakoble 11
V
vedligeholdelse af enheden 13
vejforhold, vejr 8
vejkryds, finde 4
vejkryds-info 7
vejr 8
radar 8
vejforhold 8
Æ
ændre søgeområdet 4
Indeks
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising