Garmin | BMW Motorrad Navigator V | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator V Käyttöopas

Garmin BMW Motorrad Navigator V Käyttöopas
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. nüMaps Lifetime™ ja
TracBack ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SD-3C:n tavaramerkki.
®
BMW on BMW AG:n rekisteröity tavaramerkki.
®
Tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen.
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Yhteystiedot ................................................................................ 1
Akun asentaminen ...................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Laitteen sammuttaminen ............................................................ 1
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 1
Akun irrottaminen ........................................................................ 1
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen ........................ 1
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä ........................ 2
Tietoja moottoripyörätelineestä ................................................... 2
Laitteen kiinnittäminen autossa .................................................. 2
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 2
Garmin Expressin määrittäminen ........................................... 2
Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen ............................. 2
Tietoja lepotilasta ........................................................................ 2
Siirtäminen lepotilaan ............................................................. 2
Siirtyminen lepotilasta ............................................................ 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 3
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 3
Kulkuvälinetilan valitseminen ................................................. 3
Akun tiedot .................................................................................. 3
Ajan asettaminen ........................................................................ 3
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 3
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 3
Tietoja pikakuvakkeista ............................................................... 3
Oikotien lisääminen ................................................................ 3
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 3
Tietoja sijainneista......................................................... 3
BMW myyjien etsiminen ............................................................. 3
Yhteystiedot ........................................................................... 3
Paikkojen etsiminen .................................................................... 3
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 3
Hakeminen luokasta .......................................................... 3
Sijainnin etsiminen hakupalkilla ............................................. 3
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 4
Sijaintien etsiminen kartan avulla ........................................... 4
Osoitteen etsiminen ............................................................... 4
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ........................... 4
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .......... 4
Pysäköintipaikan etsiminen .................................................... 4
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ........................ 4
Hae työkaluja ......................................................................... 4
Risteyksen etsiminen ........................................................ 4
Kaupungin etsiminen ......................................................... 4
Paikan etsiminen koordinaateilla ...................................... 4
Simuloidun sijainnin asettaminen .......................................... 4
Sijaintien tallentaminen .......................................................... 4
Sijainnin tallentaminen ...................................................... 4
Nykyisen sijainnin tallentaminen ....................................... 4
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin ......................... 4
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ................................ 4
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ....................... 5
Tallennetun sijainnin poistaminen ..................................... 5
Kotisijainnin tallentaminen ................................................. 5
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ........................... 5
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .............. 5
Navigointi........................................................................ 5
Reitin aloittaminen ...................................................................... 5
Useiden reittien esikatselu ..................................................... 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 5
Navigoiminen poissa tieltä ................................................ 5
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä ....................................... 5
Sisällysluettelo
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 5
Reittisi kartalla ............................................................................ 5
Navigointikartan käyttäminen ................................................. 5
Pisteen lisääminen reitille ...................................................... 6
Reitillä olevan pisteen ohittaminen ................................... 6
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 6
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 6
Suositeltujen reittien käyttäminen .......................................... 6
Tietoja liittymäpalveluista ............................................................ 6
Liittymäpalvelujen etsiminen .................................................. 6
Navigoiminen liittymään ......................................................... 6
Karttasivut ....................................................................... 6
Kartan mukauttaminen ................................................................ 6
Karttatasojen mukauttaminen ................................................ 6
Matkalokin näyttäminen ......................................................... 6
Kartan tietokentän muuttaminen ............................................ 6
Karttapainikkeiden mukauttaminen ........................................ 6
Painikkeiden poistaminen kartasta ................................... 6
Kartan päävalikon muuttaminen ............................................ 6
Kartan perspektiivin muuttaminen .......................................... 6
Reitin aktiivisuuden näyttäminen ................................................ 6
Käännösluettelon näyttäminen .............................................. 6
Koko reitin näyttäminen kartassa ...................................... 6
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen ..................... 7
Risteysten tarkasteleminen .................................................... 7
Liikennehälytysten tarkasteleminen ....................................... 7
Ajotietokonesivun ................................................................... 7
Matkan tietojen tyhjentäminen .......................................... 7
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 7
Läheisten palvelujen etsiminen .............................................. 7
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 7
Handsfree-ääniopasteet ................................................. 7
Tietoja langattomista kuulokkeista .............................................. 7
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön ........... 7
Langaton kuuloke ja pariliitos ..................................................... 7
Pariliitetyn kuulokkeen poistaminen ....................................... 7
Kuulokkeiden yhteyden katkaiseminen .................................. 7
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen ......... 7
Sovellusten käyttäminen............................................... 7
Ohjeen käyttäminen .................................................................... 7
Ohjeaiheiden etsiminen ......................................................... 8
Smartphone Link ......................................................................... 8
Smartphone Linkin lataaminen .............................................. 8
Yhteyden muodostaminen Smartphone Linkiin ................ 8
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen ..................... 8
Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link -yhteyden
ajaksi ...................................................................................... 8
Tietoja Garmin reaaliaikaisista palveluista .................................. 8
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ........................ 8
Sääennusteen tarkasteleminen .................................................. 8
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä ...... 8
Säätutkan tarkasteleminen .................................................... 8
Säähälytysten tarkasteleminen .............................................. 8
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................... 8
Matkasuunnittelu ......................................................................... 8
Tietoja kauttakulkupisteistä .................................................... 8
Tietoja muodostuspisteistä .................................................... 9
Matkan suunnitteleminen määränpäähän .............................. 9
Pisteiden lisääminen matkaan ............................................... 9
Matkan ajoittaminen ............................................................... 9
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen ..................................... 9
Tallennetun matkan navigoiminen ......................................... 9
Tallennetun matkan muokkaaminen ...................................... 9
Jäljet ........................................................................................... 9
Jälkitietojen tarkasteleminen .................................................. 9
i
TracBack® .................................................................................. 9
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen ............................... 9
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi ............... 9
Kompassin käyttäminen .............................................................. 9
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen ............ 9
Maailmankellon käyttäminen .................................................... 10
Maailmankartan tarkasteleminen ......................................... 10
Hälytyksen määrittäminen ........................................................ 10
Laskimen käyttäminen .............................................................. 10
Mittojen muuntaminen .............................................................. 10
Valuuttakurssien määrittäminen ........................................... 10
Tietoja mediasoittimesta ........................................................... 10
Tuetut tiedostotyypit ............................................................. 10
Musiikin toistaminen ............................................................. 10
Soittolistan luominen ............................................................ 10
Soittolistan luominen tietokoneessa ................................ 10
Nykyisen soittolistan muokkaaminen ................................... 10
Liikenne......................................................................... 10
Tietoja reitin liikenteestä ........................................................... 10
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen .................... 10
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti ......................... 10
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen ........................................ 11
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 11
Liikenne alueella ....................................................................... 11
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 11
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa ......................... 11
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 11
Liikennetiedot ............................................................................11
Liikennetietojen poistaminen käytöstä ...................................... 11
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen .......................... 14
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen ................... 14
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 14
Vianmääritys ................................................................. 14
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 14
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 14
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen ................................... 14
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 14
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 14
Akun varaustila ei näy oikein .................................................... 14
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 14
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 14
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 14
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 14
Laite on lukittunut tai lakannut vastaamasta ............................. 14
Haluan poistaa kaikki käyttäjätietoni ......................................... 14
Tekniset tiedot.............................................................. 14
Hakemisto ..................................................................... 16
Tietojen hallinta............................................................ 11
Tiedostotyypit ............................................................................ 11
Tietoja muistikorteista ............................................................... 11
Muistikortin asettaminen ...................................................... 11
Laitteen liittäminen tietokoneeseen .......................................... 11
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ............................................ 11
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 11
Laitteen mukauttaminen.............................................. 11
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 11
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 12
Navigointiasetukset ................................................................... 12
Laskentatilan asetukset ....................................................... 12
Näyttöasetukset ........................................................................ 12
Bluetooth asetukset .................................................................. 12
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 12
Liikenneasetukset ..................................................................... 12
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 12
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 12
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 12
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 12
Asetusten palauttaminen .......................................................... 13
Liite................................................................................ 13
Virtajohdot .................................................................................13
Laitteen lataaminen .............................................................. 13
Laitteen huoltaminen ................................................................ 13
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 13
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 13
Varkauksien välttäminen ...................................................... 13
Akun virran säästäminen ..................................................... 13
Akun vaihtaminen ................................................................ 13
Laitteen lukitseminen ........................................................... 13
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 13
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 13
Valvontakamerat ....................................................................... 13
Mukautetut kohdepisteet .......................................................... 13
POI Loaderin asentaminen .................................................. 14
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Yhteystiedot
Jos BMW Navigator V ‑laitteen käytössä ilmenee ongelmia tai
sinulla on kysyttävää, ota yhteys BMW Motorrad ‑myyjään.
Akun asentaminen
1 Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu ruuvitaltta À.
8 Sulje akkulokeron kansi Å ja kiristä ruuvit.
HUOMAUTUS: älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
Laitteen käynnistäminen
HUOMAUTUS: laite käynnistyy automaattisesti, jos se on
valinnaisessa moottoripyörä- tai autotelineessä ja yhteydessä
ulkoiseen virtalähteeseen.
Paina virtapainiketta.
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.
2 Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.
3 Löysää ruuvit ja irrota akkukotelon kansi.
4 Aseta tarvittaessa microSD™ kortti Á laitteeseen.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.
2 Valitse Pois.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Akun irrottaminen
Voit irrottaa akun, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
1 Löysää ruuvit ja irrota akkukotelon kansi.
2 Paina akun liittimen vapautuskielekettä pitkään samalla, kun
irrotat liittimen varovasti laitteesta.
5 Aseta akku kaapeli ylöspäin.
6 Liitä akun liitin  akkuliitäntään Ã.
Laitteen asentaminen
moottoripyörätelineeseen
VAROITUS
Varmista ennen ajamista, että salvan yläosa on tasainen ja sekä
laitteen että telineen tasalla.
HUOMAUTUS: moottoripyöräteline ei sisälly kaikkiin sarjoihin.
1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
7 Aseta akkulokeron kansi paikalleen yläreunasta alkaen Ä.
Aloitus
1
2 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen
ja salvan yläosa on tasainen.
HUOMAUTUS: irrota laite moottoripyörätelineestä, ennen kuin
kiinnität akkulaturin moottoripyörään.
2 Poista imukupista kirkas muovisuojus.
3 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla.
4 Paina imukuppi  tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
5
6
7
8
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä
1 Paina telineen sivussa olevaa vapautuspainiketta À.
2 Nosta laite telineestä.
Tietoja moottoripyörätelineestä
Voit käyttää laitteen tiettyjä ominaisuuksia moottoripyörätelineen
painikkeilla.
tuulilasia kohti.
Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohto virtalähteeseen.
Tuki ja päivitykset
Garmin Expressin avulla voit käyttää näitä palveluja laitteessa
helposti.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Ohjelmisto- ja karttapäivitykset
• Tuoteoppaat
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
®
Garmin Expressin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen
À
Á
Valitsemalla voit lähentää ja loitontaa karttaa.
Valitsemalla voit käyttää toimintoa, jossa on merkintä
tai
.
Valitsemalla voit näyttää kartan, kompassin, ajotietokoneen ja
mediasoittimen.
Voit avata kirkkausasetukset koskettamalla tätä pitkään.
Valitsemalla kuulet nykyisen opastuksen, kun Bluetooth kypärä tai
kuuloke on liitetty.
Voit avata äänenvoimakkuusasetukset koskettamalla tätä pitkään.
®
Â
Laitteen kiinnittäminen autossa
HUOMAUTUS: autoteline sisältyy valinnaiseen autosarjaan.
ILMOITUS
Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin
kiinnität laitteen.
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja
tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
1 Liitä auton virtajohdon À pieni pää autotelineen sivussa
olevaan liitäntään Á.
2
HUOMAUTUS: elinikäiset karttapäivitykset eivät koske tuotteita,
joissa ei ole esiladattuja karttoja.
HUOMAUTUS: elinikäisestä karttapäivityspalvelusta saat
karttapäivityksiä lyhimmän keston mukaan, kun Garmin tuo niitä
tarjolle, yhden yhteensopivan Garmin tuotteen käyttöiän aikana
tai niin kauan kuin Garmin vastaanottaa karttatietoja kolmannen
osapuolen toimittajalta. Lisätietoja tuotteen käyttöiän
merkityksestä ja muista tärkeistä käyttöehdoista on osoitteessa
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
2 Seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: rekisteröimällä laitteen voit vastaanottaa
sähköposti-ilmoituksia, kun karttapäivitys on saatavilla.
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Lepotilassa laite käyttää erittäin vähän virtaa, ja akun lataus
riittää moneksi viikoksi, kun laite on lepotilassa.
Siirtäminen lepotilaan
Paina Virta.
Siirtyminen lepotilasta
Kun laite on lepotilassa, paina virtapainiketta.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
tai
2 Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
.
Aloitus
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
tai
.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
Tietoja sijainneista
Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita,
hotelleja, autopalveluja ja tietoja kaduista. Luokkien avulla voit
selata lähellä sijaitsevia yrityksiä ja nähtävyyksiä. Voit myös
hakea osoitteita, koordinaatteja, kaupunkeja ja risteyksiä.
GPS-signaalin tila.
BMW myyjien etsiminen
Tekniikan Bluetooth tila (näkyy, kun Bluetooth on käytössä).
Voit etsiä lähimmän BMW myyjän.
Valitse Minne? > BMW Motorrad.
Yhteydessä Smartphone Linkiin.
Kulkuvälinetilan osoitin. Valittavissa on auto-, moottoripyörätai linnuntietila.
Nykyinen aika.
Akun tila.
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan.
Ajan asettaminen
HUOMAUTUS: valitsemalla Automaattinen voit asettaa ajan
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.
.
1 Valitse
2 Aseta aika vieritettävien numeroiden avulla.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset).
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.
Tietoja pikakuvakkeista
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Tietoja sijainneista
Yhteystiedot
Jos BMW Navigator V ‑laitteen käytössä ilmenee ongelmia tai
sinulla on kysyttävää, ota yhteys BMW Motorrad ‑myyjään.
Paikkojen etsiminen
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät kolme
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse luokka.
4 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
5 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja
kadun nimi.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
3
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.
3 Valitse vaihtoehto.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden,
sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella
olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa
(Karttatasojen mukauttaminen).
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat,
valitse ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.
Kaupungin etsiminen
HUOMAUTUS: kun valitset kaupungin, navigoit kaupungin
keskustan lähelle.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse Aloita haku.
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .
4 Valitse kaupunki.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
7 Valitse Katso kartalla.
Osoitteen etsiminen
Simuloidun sijainnin asettaminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
3 Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.
4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen valitsemalla
Paikan etsiminen läheltä.
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.
6 Valitse osoite tarvittaessa.
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Hae työkaluja
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Risteyksen etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Valitse vaihtoehto:
3
4
5
6
7
4
• Valitse alue tai maa.
• Vaihda maata tai aluetta valitsemalla Alue tai maa ja
kirjoittamalla sen nimi.
Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
Valitse katu tarvittaessa.
Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
Valitse katu tarvittaessa.
Valitse risteys tarvittaessa.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).
Valitse sijainti hakutuloksista.
Valitse .
Valitse
> Tallenna.
Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
1
2
3
4
5
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
Valitse Minne? > Tallennetut.
Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
Valitse sijainti.
Valitse Aja.
1
2
3
4
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
Valitse Minne? > Tallennetut.
Valitse tarvittaessa luokka.
Valitse sijainti.
Valitse .
Valitse
> Muokkaa.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
1
2
3
4
5
6
Tietoja sijainneista
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.
2 Valitse .
3 Valitse > Muokkaa.
4 Tee muutokset.
5 Valitse Valmis.
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Navigointi
Reitin aloittaminen
1 Hae sijaintia.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Aja.
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia.
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Navigointi
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Mutkaiset tiet voit laskea reittejä, joilla
käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka voit laskea reittejä, joiden
pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
teitä. Tämä voi lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä
ajoaikaa tai -matkaa määränpäähän.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa.
Tämä ominaisuus on riippuvainen kartta-alueesta.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila > Mutkaiset
tiet > Tallenna.
2 Valitsemalla Asetukset > Navigointi > Vältettävät >
Valtatiet voit välttää valtateitä reitillä (valinnainen).
Tämä voi lisätä mutkaisten teiden määrää reiteillä, mutta
samalla pitkien reittien ajoaika tai -matka voi kasvaa
merkittävästi.
3 Aloita reitti.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Reittisi kartalla
ILMOITUS
Nopeusrajoitustoiminto on viitteellinen. Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkkinä on
ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden
(kun laite on autotelineessä tai yhteydessä Bluetooth
kuulokkeeseen), kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee uudelleenlaskenta-asetusten mukaan reitin
uudelleen ja antaa uusia ohjeita.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa
näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihdella Pohjoinen ylös- ja 3D-näkymän välillä
valitsemalla kartan ja valitsemalla .
5
• Voit näyttää tiettyjä luokkia, kun et navigoi reittiä,
valitsemalla .
• Voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin valitsemalla
Karttasivut
.
Pisteen lisääminen reitille
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3 Valitse pysähdys hakutuloksista.
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Reitillä olevan pisteen ohittaminen
Jos et halua mennä reitin seuraavaan pisteeseen, voit ohittaa
sen. Tällöin laite ei yritä opastaa sinua takaisin ohittamaasi
pisteeseen. Ominaisuus ei ole käytettävissä, jos seuraava piste
on määränpää.
Valitse kartassa
> Ohita.
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien
esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.
Valitse navigoinnin aikana
> Kiertotie.
Laite luo kiertotien nykyisen reitin seuraavan 0,5 kilometrin
(0,5 mailin) matkalta käyttäen lähimpiä käyttökelpoisia teitä.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
>
.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa.
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Tietoja liittymäpalveluista
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä olevia
huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja käymälöitä.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.
Polttoaine
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kaksi kuvaketta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.
3 Valitse .
4 Valitse jokin toinen kuvake.
Painikkeiden poistaminen kartasta
Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta reunasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.
3 Valitse Tallenna.
Kartan päävalikon muuttaminen
Työpöytä näyttää matkan tiedot kartan alaosassa. Voit vaihdella
tietojen esitystapaa ja asettelua vaihtamalla työpöytää.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kojelaudat.
2 Valitse työpöytä nuolilla.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Ruoka
Majoitus
Saniteettitilat
Liittymäpalvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Moottoritiepalvelut.
2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
4 Valitse kohdepiste.
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Moottoritiepalvelut >
2 Valitse Aja.
Kartan mukauttaminen
Reitin aktiivisuuden näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
.
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.
2 Valitse > Kartta.
6
Karttasivut
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa.
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan
käännöksen kartassa.
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset. Kun
lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen, jos se on
näytettävissä.
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Reitin navigoimisen aikana navigointipalkkiin voi ilmestyä
liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Ajotietokonesivun
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on
tietoja matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse luokka.
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Handsfree-ääniopasteet
Tietoja langattomista kuulokkeista
HUOMAUTUS: voit kuunnella laadukasta ääntä langattomasti
muodostamalla yhteyden Bluetooth kuulokkeeseen, joka tukee
A2DP-profiilia.
Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomiin
kuulokkeisiin langattomalla tekniikalla.
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Langaton kuuloke ja pariliitos
HUOMAUTUS: vain yksi kuuloke voi olla aktiivisena kerralla.
Muodosta pariliitos laitteen ja yhteensopivan mobiilikuulokkeen
kanssa, jotta voit vastaanottaa navigointiohjeita kuulokkeen
kautta.
1 Aseta kuuloke ja Bluetooth laite enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
3 Ota kuulokkeessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä kuuloke näkyväksi muille Bluetooth laitteille.
4 Valitse Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
5 Valitse kuuloke luettelosta.
6 Valitse OK.
Laite lähettää navigointiohjeet kuulokkeeseen, kun navigoit
reittiä.
Pariliitetyn kuulokkeen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn kuulokkeen, jotta se ei enää muodosta
yhteyttä laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse poistettava laite.
3 Valitse Poista pariliitos.
Kuulokkeiden yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista.
3 Poista valinta laitteen valintaruudusta.
Kuulokkeen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta pariliitos
säilyy.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen
jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on yhteydessä autotelineessä olevaan
laitteeseen tai Bluetooth kuulokkeeseen, olet valmis
vastaanottamaan puheluita.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen
sen puhelimen tai Bluetooth laitteen kanssa, jonka kanssa se
yhdistettiin viimeksi.
• Puhelin on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.
Handsfree-ääniopasteet
7
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Smartphone Link
Smartphone Link on puhelinsovellus, jolla voit synkronoida
sijaintitietoja puhelimen kanssa ja käyttää reaaliaikaisia tietoja
puhelimen datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone
Linkistä langattoman Bluetooth tekniikan avulla. Reaaliaikaisia
tietoja on saatavilla maksutta ja tilaamalla Garmin
reaaliaikaisista palveluista.
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat synkronoidaan
puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden
Smartphone Linkiin.
Smartphone Linkin lataaminen
Smartphone Link on saatavilla joihinkin älypuhelimiin. Tarkista
yhteensopivuus ja saatavuus puhelimen sovelluskaupasta.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta.
Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on
puhelimen käyttöoppaassa.
Yhteyden muodostaminen Smartphone Linkiin
Lataa ja asenna Smartphone Link -sovellus puhelimeen, jotta
voit muodostaa yhteyden Smartphone Linkiin.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth.
3 Valitse Bluetooth valintaruutu.
4 Valitse Etsintätila-valintaruutu.
5 Valitse puhelimessa Bluetooth.
6 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja
hae lähellä olevia Bluetooth laitteita.
7 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden luettelosta.
8 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla puhelimen ja
laitteen näyttöön tulevia ohjeita.
näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link -yhteys on
muodostettu.
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen
Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen
navigointisovellukseksi.
1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike puhelimesta
(katso puhelimen käyttöopasta).
2 Valitse sovelluksen valikosta Smartphone Link.
Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti siirretään
laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.
Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link yhteyden ajaksi
Kun laite on yhteydessä puhelimeen ja vastaanottaa Garmin
reaaliaikaisia palveluja, voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse puhelin.
3 Poista valinta Puhelut-valintaruudusta.
Tietoja Garmin reaaliaikaisista palveluista
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone
Link.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, liikennetiedot,
täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin
reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla
näkyy Smartphone Link ‑symboli. Lisäksi kyseiset palvelut
8
näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä tuettuun
puhelimeen, jossa on Smartphone Link.
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Asenna Smartphone Link -sovellus puhelimeen, jotta voit tilata
Garmin reaaliaikaisia palveluja.
1 Käynnistä Smartphone Link -sovellus puhelimessa.
2 Valitse Garminin reaaliaikaiset palvelut.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Sääennusteen tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä
tuettuun puhelimeen, jossa on Smartphone Link. Tämä toiminto
ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
Säähälytysten tarkasteleminen
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Matkasuunnittelu
Matka voi sisältää enintään 29 kauttakulkupistettä ja yhden
määränpään. Kauttakulkupisteiden välillä voi olla enintään 50
muodostuspistettä.
Tietoja kauttakulkupisteistä
Kauttakulkupisteet ovat välietappeja matkalla. Oranssi lippu
osoittaa kauttakulkupisteen kartassa. Matka voi sisältää
enintään 29 kauttakulkupistettä ja yhden määränpään. Laite
ilmoittaa saapumisesi kuhunkin kauttakulkupisteeseen, kun
navigoit matkaa.
Sovellusten käyttäminen
Tietoja muodostuspisteistä
5 Valitse Tallenna.
Muodostuspisteet ovat määränpäiden tai kauttakulkupisteiden
välisiä välietappeja, joilla reitin suuntaa voi muotoilla. Sininen
piste osoittaa muodostuspisteen kartassa. Määränpäiden tai
kauttakulkupisteiden välillä voi olla enintään 50
muodostuspistettä. Laite ei ilmoita saapumistasi
muodostuspisteisiin navigoinnin aikana.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse reitti kehotettaessa.
Matkan suunnitteleminen määränpäähän
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda matkan, jossa on yksi tai
useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse Uusi matka.
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).
5 Valitse Valitse.
6 Lisää määränpää valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Pisteiden lisääminen matkaan
HUOMAUTUS: matkan on sisällettävä lähtöpaikka, vähintään
yksi kauttakulkupiste ja määränpää, jotta siihen voi lisätä
muodostuspisteitä.
Matkan luomisen tai muokkaamisen aikana minkä tahansa
kauttakulkupisteen voi muuttaa muodostuspisteeksi ja
päinvastoin.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse Uusi matka.
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).
5 Valitse Valitse.
6 Valitse ja lisää määränpää.
7 Valitse ja lisää vähintään yksi kauttakulkupiste.
Kauttakulkupisteiden merkki on oranssi lippu.
8 Tarvittaessa voit valita kauttakulkupisteen viereisen oranssin
lipun ja muuttaa pisteen muodostuspisteeksi.
Muodostuspisteiden merkki on sininen piste.
9 Valitse Seuraava.
10 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan ajoittaminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähtöaika.
• Valitse Saapumisaika.
5 Valitse päiväys ja aika sekä Tallenna.
6 Valitse Kesto.
7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse Tallenna.
8 Toista tarvittaessa vaiheet 3–7 kunkin sijainnin kohdalla.
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen
Voit muuttaa tallennetun matkan kulkuvälinetilan.
Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
Valitse matka.
Valitse
> Kulkuvälinetila.
Valitse kulkuvälinetila.
1
2
3
4
Sovellusten käyttäminen
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Valitse Poista matka.
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tallennetun
polun tietoja, kuten aika-, sijainti- ja korkeustiedot.
Jälkitietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Jäljet > Aktiiviset.
2 Valitse jälki.
Jälki ilmestyy karttaan.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen valitsemalla Tallenna jälki.
• Voit tallentaa jäljen matkana valitsemalla Tallenna
matkana.
• Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeusprofiili.
TracBack
®
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi. Voit
palata nykyisen jäljen alkuun.
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse Aja.
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi
Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä
myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla.
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse Tallenna matkana.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Kompassin käyttäminen
HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut.
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Valitse Sovellukset > Kompassi.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Ota matkahistoriatoiminto käyttöön, jotta voit käyttää tätä
toimintoa.
9
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi ja
valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
Hälytyksen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > Herätyskello.
2 Määritä aika.
3 Valitse Hälytys käytössä -valintaruutu.
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.
Laite tukee MP3-musiikkitiedostoja ja M3U- sekä M3U8soittolistatiedostoja.
Musiikin toistaminen
Ennen kuin voit toistaa musiikkia, sinun on ladattava
musiikkitiedostoja laitteen sisäiseen muistiin tai muistikortille
(Tietojen hallinta).
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin > Selaa.
2 Valitse tarvittaessa luokka tai aliluokka.
3 Tarvittaessa voit toistaa koko luokan listan alusta lähtien
valitsemalla Soita kaikki.
Soittolistan luominen
1 Valitse Selaa > Soittolistat > Uusi soittolista.
2 Valitse soittolistaan lisättävät raidat.
3 Valitse Takaisin, kun olet lisännyt raidat soittolistaan.
Soittolistan luominen tietokoneessa
1 Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista musiikkitiedostoista.
2 Tallenna soittolista tai M3U8-tiedosto samaan paikkaan kuin
musiikkitiedostot.
Mittojen muuntaminen
3 Tarvittaessa voit poistaa tiedostonimien polun M3U-
1
2
3
4
5
Nykyisen soittolistan muokkaaminen
Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka ja Tallenna.
Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja Tallenna.
Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva kenttä.
Kirjoita numero ja valitse Valmis.
Valuuttakurssien määrittäminen
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit itse päivittää yksikkömuuntimen valuuttakursseja.
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse Muunna-painike.
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen valuutta ja
lopuksi Tallenna.
Valitse
näytön alaosassa oleva painike, jossa valuuttakurssit
5
näkyvät.
6 Valitse valuutan ruutu.
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.
8 Valitse OK.
Tietoja mediasoittimesta
Sinun on kuunneltava musiikkia mediasoittimella, jotta voit
muokata nykyistä soittolistaa.
1 Valitse soittolista.
2 Valitse vaihtoehto:
• Lisää kappale soittolistan loppuun valitsemalla Lisää.
• Voit poistaa raidan soittolistasta valitsemalla raidan ja
valitsemalla Poista kappaleet.
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot ovat saatavilla ainoastaan Smartphone Linkin
kautta.
Tietoja reitin liikenteestä
Toista nykyinen kappale valitsemalla tämä.
Kun reitillä ilmenee ruuhkaa, karttaan ilmestyy hälytys ja laite
laskee vaihtoehtoisen reitin viiveen välttämiseksi. Voit valita,
käytetäänkö vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti vai
pyydettäessä. Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa
vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun
saapumisaikaasi automaattisesti.
Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla tämä.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Mediasoitinta voi käyttää ainoastaan, kun musiikkia voidaan
toistaa stereolaatuisena. Jos kuuloke ei tue A2DP-profiilia,
mediasoitinta ei voi käynnistää.
Toista nykyinen kappale alusta valitsemalla tämä.
Toista soittolistan edellinen kappale valitsemalla tämä kaksi
kertaa.
Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla tämä.
Keskeytä nykyinen kappale valitsemalla tämä.
Toista soittolista valitsemalla tämä.
Satunnaistoista soittolista valitsemalla tämä.
Tuetut tiedostotyypit
HUOMAUTUS: kun puhelin on pariliitetty laitteeseen Bluetooth
tekniikalla, puhelimessa olevia MP3-tiedostoja ei voi toistaa
laitteen kautta.
10
tiedostossa tekstinkäsittelysovelluksessa.
4 Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot laitteeseen.
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
.
1 Valitse kartasta
Valitse
Liikenne
reitillä.
2
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4 Valitse > Vältä.
Liikenne
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
Jos laitetta ei ole määritetty käyttämään vaihtoehtoisia reittejä
automaattisesti, voit aloittaa vaihtoehtoisen reitin manuaalisesti
liikenneruuhkan välttämiseksi.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3 Valitse Aja.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse kartassa > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Liikenneselite.
Liikenne alueella
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Liikenneolosuhteet.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
.
1 Valitse liikennekartassa
Valitse
tapahtuma.
2
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse kartassa > Liikenne.
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
3 Valitse kohde.
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät
kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartassa > Liikenne.
2 Valitse Liikenneselite.
Liikennetietojen poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Poista valinta Liikenne-valintaruudusta.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
6
tietokoneeseen).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
®
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot myGarmin™
karttaohjelmistosta, mukaan lukien MapSource , BaseCamp™
ja HomePort™ (Mukautetut kohdepisteet).
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta (POI Loaderin asentaminen).
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
Tietojen hallinta
Muistikortin asettaminen
HUOMAUTUS: laite tukee microSD, microSDHC- ja
microSDXC-muistikortteja. Se ei tue exFAT-muotoa. Muistikortit
on alustettava FAT32-järjestelmään.
1 Irrota kannen takakansi ja akku.
2 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
2
3
4
5
Liikennetiedot
®
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Voit avata kartta- ja ajoneuvoasetukset valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttapainikkeet: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
11
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen).
Kojelaudat: määrittää kartan päävalikon asettelun.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset
> Navigointi.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan
asetukset navigoitaessa pois aktiiviselta reitiltä.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Kiertoteiden lisätiedot: määrittää kiertotien pituuden.
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Bluetooth: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsintätila: mahdollistaa laitteen etsinnän langattomista
kuulokkeista ja puhelimista.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Liikenneasetukset
Valitse Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
trafficTrends™: ottaa trafficTrends™ ominaisuuden käyttöön.
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Nykyinen aika: määrittää laitteen ajan.
Aikamuoto: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöasettelun.
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Mutkaiset tiet: laskee reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti
mutkaisia teitä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Näyttöasetukset
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näyttö.
Suunta: määrittää näytön pysty- tai vaakatilaan.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Garmin Lock: voit lukita laitteen antamalla nelinumeroisen PINkoodin ja määrittämällä turvasijainnin.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Bluetooth asetukset
Avaa asetukset Bluetooth valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Bluetooth.
12
Huomiohälytysten asetukset
Laitteen mukauttaminen
Asetusten palauttaminen
• Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa.
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
Akun vaihtaminen
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon, kun se on autotelineessä.
• Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
• Liitä laite valinnaiseen muuntajaan.
Laitteen huoltaminen
Jos laitteen akku tarvitsee vaihtaa, ota yhteys BMW Motorrad
‑myyjään. Akku on hävitettävä paikallisten säännösten
mukaisesti.
Laitteen lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka lukitsee laitteen. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun
käynnistät laitteen.
1 Valitse Asetukset > Laite > Garmin Lock.
2 Valitse Lukitse laite.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS: ajoneuvon virtajohto on valinnainen lisävaruste.
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa À auki.
ILMOITUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä, koska näyttö voi vahingoittua.
Laite sisältää erittäin herkkiä sähköosia, jotka voivat vaurioitua
pysyvästi, jos se altistetaan liiallisille iskuille tai tärinälle muutoin
kuin moottoripyörän tai auton normaalin käyttämisen
yhteydessä. Vältä laitteen pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua koville iskuille ja tärinälle.
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
•
Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
Siirrä laite lepotilaan (Siirtäminen lepotilaan).
Vähennä näytön kirkkautta.
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Poista käytöstä Bluetooth (Bluetooth poistaminen käytöstä).
Liite
2
3
4
5
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
Asenna 3 A:n pikasulake.
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon virtajohtoon Ã.
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Valvontakamerat
ILMOITUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteesta
www.garmin.com/safetycameras. Tuettuja sijainteja varten voit
ostaa valvontakameratietojen tilauksen. Tilaus sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnin. Laite hälyttää, kun olet
lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten voit päivittää laitteesi säännöllisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytettävissäsi.
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat tiettynä aikana.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
13
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
2 Seuraa näytön ohjeita.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Ohje.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen).
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Lisävarusteiden ostaminen
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Vianmääritys
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake.
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 113 °F).
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen
1 Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
1 Sammuta laite.
2 Pidä sormea näytön vasemmassa yläkulmassa.
2 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen).
Kalibrointinäyttö avautuu.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa.
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä).
• Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (Siirtäminen
lepotilaan).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Akun varaustila ei näy oikein
1 Anna laitteen varauksen purkautua kokonaan.
2 Lataa laite täyteen keskeyttämättä latausta.
14
Laite on lukittunut tai lakannut vastaamasta
Laite sammuu.
Haluan poistaa kaikki käyttäjätietoni
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Avaa tietokoneen tiedostoselaimessa laite, asema tai taltio ja
3
4
5
6
7
8
Internal Storage -kansio.
Poista Internal Storage -kansion GPX-alikansio.
Irrota laite tietokoneesta ja odota 10 sekuntia.
Käynnistä laite.
Kun näet tekijänoikeustiedot, pidä sormea laitteen näytön
oikeassa alakulmassa.
Pidä sormea näytöllä, kunnes näet ilmoituksen.
Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Tekniset tiedot
Mitat (L × K × S) 136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 tuumaa)
Paino
288 g (10,159 unssia)
Näyttö
lävistäjä 127 mm (5 tuumaa)
800 × 480 kuvapistettä
TFT-kosketusnäyttö, jossa valkoinen taustavalo
Kotelo
Vesitiivis IPX7-standardin mukaan
Käyttölämpötila
-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Vianmääritys
Latauslämpötila 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Tiedon tallennus Sisäinen muisti ja valinnainen irrotettava muistikortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä MTP (USB)
USB-massamuisti, plug-and-play
Latausaika
Enintään 4 tuntia virtalähteen mukaan.
Virrantulo
8–28 Vdc
Käyttö
Enintään 10 W
Akunkesto
Enintään 4 tuntia käytön ja asetusten mukaan
Akun tyyppi
Irrotettava litiumioniakku
Tekniset tiedot
15
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 6
3D-karttanäkymä 6
A
aika-asetukset 3, 12
ajo-ohjeet 6
akku 1, 13
asentaminen 1
lataaminen 3, 13, 14
maksimoiminen 13, 14
ongelmat 14
asetukset 12
asetusten palauttaminen 13
koti
palaaminen 5
sijainnin muokkaaminen 5
sijaintien asettaminen 5
kulkuvälinetilat 3
vaihtaminen 9
kuuloke
irrottaminen 7
pariliitos 7
kuvaotokset 12
käyttäjätiedot, poistaminen 14
Käyttöoikeussopimukset 12
käännösluettelo 6
L
hakualueen muuttaminen 4
hakupalkki 3
hälytykset, liikenne 7
hälytys 10
laitteen huoltaminen 13
laitteen kiinnittäminen
autoilu 2
irrottaminen telineestä 2
laitteen lataaminen 3, 13, 14
laitteen mukauttaminen 11
laitteen puhdistaminen 13
laitteen rekisteröiminen 2
laitteen tunnus 12
langaton kuuloke 7
laskin 10
lepotila 2
poistuminen 2
siirtyminen 2
leveys- ja pituuspiiri 4
liikenne 10, 12
hälytykset 7
kartta 11
poistaminen käytöstä 11
ruuhkien etsiminen 10, 11
tapahtumat 11
tiedot 11
vaihtoehtoinen reitti 10, 11
välttäminen 10
liittymäpalvelut 6
etsiminen 6
lisävarusteet 14
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 12
J
M
B
Bluetooth tekniikka 14
asetukset 12
ottaminen käyttöön 7
poistaminen käytöstä 12
Bluetooth-tekniikka, kuulokkeen irrottaminen 7
E
ekstrat
mukautetut kohdepisteet 14
valvontakamerat 13
elinikäiset karttapäivitykset 2
G
Garmin Express 2
laitteen rekisteröiminen 2
ohjelmiston päivittäminen 2
Garmin reaaliaikaiset palvelut 8
tilaaminen 8
geokätkentä 4
H
jäljet 9
K
kaapelit, virta 13
kamerat, valvonta 13
kartan perspektiivi 6
kartat 5, 12
elinikäinen 2
ostaminen 13
päivittäminen 2
reittien näyttäminen 6
selaaminen 4
tasot 6
teema 11
tietojen asettelu 6
yksityiskohtien määrä 11
kartta, tietokenttä 6
karttanäkymä
2D 6
3D 6
karttatasot, mukauttaminen 6
kello 10
kieli
näppäimistö 12
puheen kieli 12
kiertotiet 6
kirkkaus 2
Kohdepiste. 14 Katso myös kohdepiste (POI)
kohdepisteet
ekstrat 14
mukautetut 13, 14
POI Loader 14
kohdepisteet (POI Loader) 14
kompassi 9
koordinaatit 4
kosketusnäytön puhdistaminen 13
16
matkahistoria 12
matkaloki, tarkasteleminen 6
matkan tiedot
nollaaminen 7
tarkasteleminen 7
matkasuunnittelu 9
kauttakulkupisteet 8, 9
matkan muokkaaminen 9
muodostuspisteet 8, 9
matkojen nimeäminen uudelleen 9
mediasoitin 10
musiikin toistaminen 10
soittolistat 10
tuetut tiedostotyypit 10
microSD-kortti. 11 Katso myös muistikortti
asentaminen 11
moottoripyöräteline 1
muistikortti 11
asentaminen 11
mukautetut kohdepisteet 13, 14
muuntaminen
valuutta, muuntaminen 10
yksiköt 10
myTrends, reitit 6
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 5
asetukset 12
pois tieltä 5
reittien esikatselu 5
navigointi poissa tieltä 5
nollaaminen
laite 1
matkatiedot 7
nykyinen sijainti 7
Nykysijainti 4, 7
näppäimistö 3
asettelu 12
kieli 12
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 12
näytön painikkeet 3
O
ohje. 7, 8 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 2
versio 12
osoitteet, etsiminen 4
P
paikkojen etsiminen. 3 Katso myös sijainnit
kartan käyttäminen 4
kartan selaaminen 4
kaupungit 4
koordinaatit 4
luokat 3
osoitteet 4
risteykset 4
palaaminen kotiin 5
pariliitos 7
kuuloke 7
pariliitetyn kuulokkeen poistaminen 7
puhelin 14
Pikahaku 3
pikakuvakkeet 3
lisääminen 3
poistaminen 3
POI Loader 14
poistaminen
matkat 9
pariliitetty kuuloke 7
puhelin, pariliitos 14
puhelut, poistaminen käytöstä 8
pysähdykset, lisääminen 6
pysähdysten lisääminen 6
pysäköinti 4
viimeisin paikka 4
R
reitit
aloittaminen 4, 5
ehdotettu 6
esikatselu 5
laskenta 5
laskentatila 5, 12
lopettaminen 6
myTrends 6
näyttäminen kartassa 6
pisteen ohittaminen 6
risteykset, etsiminen 4
risteysnäkymä 7
S
seuraava käännös 7
sijainnit 3, 4, 9
haku 4
kodin asettaminen 5
nykyinen 4, 7
simuloitu 4
tallentaminen 4
vasta löydetyt 4, 5
simuloidut sijainnit 4
Smartphone Link 8
Garmin reaaliaikaiset palvelut 8
liittäminen 8
puheluiden poistaminen käytöstä 8
sulake, vaihtaminen 13
sää 8
tieolosuhteet 8
tutka 8
T
tallennetut sijainnit 4, 5, 9
luokat 5
Hakemisto
muokkaaminen 4
poistaminen 5
tallentaminen, nykyinen sijainti 4
tekniset tiedot 14
tiedostot
siirtäminen 11
tuetut tyypit 11
tieolosuhteet, sää 8
tietokone, liittäminen 11, 14
tilaukset, Garmin reaaliaikaiset palvelut 8
TracBack 9
tunnusnumero 12
tuotetuki 7
tuotteen rekisteröiminen 2
U
USB, irrottaminen 11
V
valvontakamerat, tietokanta 13
varkaus, välttäminen 13
vasta löydetyt sijainnit 4, 5
vianmääritys 14
virtajohdot 13
sulakkeen vaihtaminen 13
virtapainike 1
Y
yhteystiedot 1, 3
yksikkömuunnin 10
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 3
ääni, läheisyyspisteet 12
ääniopastus 7
Hakemisto
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising