Garmin | BMW Motorrad Navigator V | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator V Brukerveiledning

Garmin BMW Motorrad Navigator V Brukerveiledning
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. nüMaps Lifetime™ og
TracBack er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Navnet og logoen til Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for
SD-3C.
®
BMW er et registrert varemerke for BMW AG.
®
Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Kontaktinformasjon ..................................................................... 1
Sette inn batteriet ........................................................................1
Slå på enheten ............................................................................1
Slå av enheten ............................................................................ 1
Nullstille enheten .................................................................... 1
Fjerne batteriet ............................................................................ 1
Installere enheten i motorsykkelbraketten .................................. 1
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten .............................. 2
Om motorsykkelbraketten ........................................................... 2
Montere enheten i en bil ............................................................. 2
Støtte og oppdateringer .............................................................. 2
Konfigurere Garmin Express .................................................. 2
Aktivere livstidskart ................................................................ 2
Om dvalemodus .......................................................................... 2
Gå inn i dvalemodus .............................................................. 2
Gå ut av dvalemodus ............................................................. 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Justere volumet .......................................................................... 3
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 3
Velge en transportmodus ....................................................... 3
Batteriinformasjon ....................................................................... 3
Angi klokkeslett ........................................................................... 3
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 3
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 3
Om snarveier .............................................................................. 3
Legge til en snarvei ................................................................ 3
Fjerne en snarvei ................................................................... 3
Om posisjoner................................................................ 3
Finne forhandlere for BMW ......................................................... 3
Kontaktinformasjon ................................................................ 3
Finne posisjoner ......................................................................... 3
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 3
Søke i en kategori ............................................................. 3
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen ............................. 3
Endre søkeområdet ............................................................... 4
Finne en posisjon ved å se på kartet ..................................... 4
Finne en adresse ................................................................... 4
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet .................... 4
Tømme listen over steder som nylig er funnet .................. 4
Finne parkering ...................................................................... 4
Finne forrige parkeringsplass ............................................ 4
Søkeverktøy ........................................................................... 4
Finne et veikryss ............................................................... 4
Finne en by ....................................................................... 4
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ....................... 4
Angi en simulert posisjon ....................................................... 4
Lagre posisjoner .................................................................... 4
Lagre en posisjon .............................................................. 4
Lagre din gjeldende posisjon ............................................ 4
Starte en rute til en lagret posisjon ................................... 4
Redigere en lagret posisjon .............................................. 4
Tildele kategorier til en lagret posisjon .............................. 5
Slette en lagret posisjon .................................................... 5
Lagre en Hjem-posisjon .................................................... 5
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet .................... 5
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 5
Navigasjon...................................................................... 5
Starte en rute .............................................................................. 5
Forhåndsvise flere ruter ......................................................... 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Navigere utenfor vei .......................................................... 5
Følge en rute med svingete veier ...................................... 5
Innholdsfortegnelse
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 5
Ruten på kartet ........................................................................... 5
Bruke navigasjonskartet ......................................................... 5
Legge til et punkt i en rute ..................................................... 6
Hoppe over et punkt på ruten ........................................... 6
Foreta en omkjøring ............................................................... 6
Stoppe ruten .......................................................................... 6
Bruke foreslåtte ruter ............................................................. 6
Om avkjøringstjenester ............................................................... 6
Finne avkjøringstjenester ....................................................... 6
Navigere til en avkjøring ........................................................ 6
Kartsider .......................................................................... 6
Tilpasse kartet ............................................................................ 6
Tilpasse kartlagene ................................................................ 6
Vise triploggen ....................................................................... 6
Endre kartdatafeltet ................................................................ 6
Tilpasse kartknapper .............................................................. 6
Fjerne knapper fra kartet ................................................... 6
Endre kartdashbord ............................................................... 6
Endre perspektiv på kartet ..................................................... 6
Vise ruteaktivitet ......................................................................... 6
Vise en liste med svinger ....................................................... 6
Vise hele ruten på kartet ................................................... 6
Vise neste sving ..................................................................... 7
Vise veikryss .......................................................................... 7
Vise trafikkvarsler ................................................................... 7
Vise tripcomputeren ............................................................... 7
Nullstille tripinformasjon .................................................... 7
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 7
Finne tjenester i nærheten ..................................................... 7
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 7
Håndfrie talemeldinger.................................................. 7
Om trådløse hodetelefoner ......................................................... 7
Aktivere trådløs Bluetooth teknologi ...................................... 7
Pare et sett trådløse hodetelefoner ............................................ 7
Slette parede hodetelefoner .................................................. 7
Koble fra hodetelefoner ......................................................... 7
Tips når du har paret enhetene ............................................. 7
Bruke programmene ...................................................... 7
Bruke Hjelp ................................................................................. 7
Søke i hjelpeemner ................................................................ 7
Smartphone Link ......................................................................... 7
Laste ned Smartphone Link ................................................... 8
Koble til Smartphone Link ................................................. 8
Sende en posisjon fra telefonen til enheten ........................... 8
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link ...... 8
Om Garmin Live-tjenester ........................................................... 8
Abonnere på Garmin Live-tjenester ....................................... 8
Vise værmeldingen ..................................................................... 8
Vise været nærme en annen by ............................................. 8
Vise værradaren .................................................................... 8
Vise værvarsler ...................................................................... 8
Sjekke veiforholdene .............................................................. 8
Turplanlegger ..............................................................................8
Om viapunkter ........................................................................ 8
Om tilpasningspunkter ........................................................... 8
Planlegge en tur til et bestemmelsessted .............................. 8
Legge til punkter i en tur ........................................................ 9
Planlegge en tur ..................................................................... 9
Endre transportmodus for en tur ............................................ 9
Navigere til en lagret tur ......................................................... 9
Redigere en lagret tur ............................................................ 9
Spor ............................................................................................ 9
Vise sporingsinformasjon ....................................................... 9
TracBack® .................................................................................. 9
i
Følge et nylig spor ................................................................. 9
Lagre nylig spor som en tur ................................................... 9
Bruke kompasset ........................................................................ 9
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................... 9
Bruke verdensuret ...................................................................... 9
Vise verdenskartet ................................................................. 9
Stille inn en alarm ..................................................................... 10
Bruke kalkulatoren .................................................................... 10
Konvertere enheter ................................................................... 10
Angi vekslingskurser ............................................................ 10
Om mediespilleren .................................................................... 10
Støttede filtyper .................................................................... 10
Spille av musikk ................................................................... 10
Opprette en spilleliste .......................................................... 10
Opprette en spilleliste på en datamaskin ........................ 10
Redigere den gjeldende spillelisten ..................................... 10
Trafikk ............................................................................ 10
Om trafikk på ruten ................................................................... 10
Vise kommende trafikkhendelser ......................................... 10
Unngå trafikk på ruten manuelt ............................................ 10
Velge en alternativ rute ........................................................ 10
Vise trafikk på kartet ............................................................ 11
Trafikk i ditt område .................................................................. 11
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 11
Vise en trafikkhendelse på kartet ......................................... 11
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 11
Forstå trafikkdata ...................................................................... 11
Deaktivere trafikk ...................................................................... 11
Finne egendefinerte POIer .................................................. 14
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 14
Feilsøking...................................................................... 14
Enheten innhenter ikke satellittsignaler. ................................... 14
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 14
Berøringsskjermen reagerer ikke som den skal når jeg trykker
på den ....................................................................................... 14
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 14
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 14
Batterimåleren virker unøyaktig ................................................ 14
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på
datamaskinen ........................................................................... 14
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 14
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 14
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 14
Enheten er låst eller henger ..................................................... 14
Jeg må slette alle brukerdataene ............................................. 14
Spesifikasjoner............................................................. 14
Indeks............................................................................ 16
Databehandling............................................................ 11
Filtyper ...................................................................................... 11
Om minnekort ........................................................................... 11
Installere et minnekort .......................................................... 11
Koble enheten til datamaskinen ............................................... 11
Overføre data fra datamaskinen ............................................... 11
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 11
Tilpasse enheten.......................................................... 11
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 11
Aktivere kart ......................................................................... 11
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 12
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 12
Skjerminnstillinger ..................................................................... 12
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 12
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 12
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 12
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 12
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 12
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 12
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 12
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 12
Tillegg............................................................................ 12
Strømkabler .............................................................................. 12
Lade enheten ....................................................................... 13
Ta vare på enheten .................................................................. 13
Rengjøre enhetens utside .................................................... 13
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 13
Unngå tyveri ......................................................................... 13
Forlenge batterilevetiden ..................................................... 13
Bytte batteriet ....................................................................... 13
Låse enheten ....................................................................... 13
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 13
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 13
Fotobokser ................................................................................ 13
Egendefinerte punkter av interesse .......................................... 13
Installere POI Loader ........................................................... 13
Bruke hjelpefilene til POI Loader ......................................... 14
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Kontaktinformasjon
Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator V, eller hvis
du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren for BMW
Motorrad.
Sette inn batteriet
1 Finn skrutrekkeren À som fulgte med i produktesken.
8 Lukk batteridekselet Å, og stram til skruene.
MERK: Ikke stram skruene for mye.
Slå på enheten
MERK: Enheten slås på automatisk hvis den er i motorsykkeleller bilbraketten (tilleggsutstyr) og hvis den eksterne
strømkabelen er koblet til og slått på.
Trykk på av/på-tasten.
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
Nullstille enheten
2 Finn litiumionbatteriet i produktesken.
3 Løsne skruene, og fjern dekselet til batterirommet.
4 Sett eventuelt inn et microSD™ kort Á i enheten.
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Fjerne batteriet
Du kan fjerne batteriet hvis du ikke har tenkt til å bruke enheten
over en lengre periode.
1 Løsne skruene, og fjern dekselet til batterirommet.
2 Trykk og hold utløsertappen på batterikontakten nede mens
du forsiktig drar ut kontakten fra enheten.
5 Sett inn batteriet med kabelen øverst.
6 Sett inn batterikontakten  i batteriporten Ã.
Installere enheten i motorsykkelbraketten
FORSIKTIG
Før du kjører, må du kontrollere at toppen av luken er flat og
jevn med toppen av enheten og braketten.
MERK: Motorsykkelbraketten er ikke inkludert i alle sett.
1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
7 Sett inn batteridekselet, oversiden først Ä.
Komme i gang
1
2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass og toppen av
luken er helt flat.
MERK: Fjern enheten fra motorsykkelbraketten før du kobler en
batterilader til motorsykkelen.
2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
4 Trykk sugekoppen  mot frontruten, og skyv spaken Ã
bakover mot frontruten.
Klikk braketten på plass på sugekoppen.
Sett bunnen av enheten inn i holderen.
Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen i en strømkilde.
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten
1 Trykk på utløserknappen À på siden av braketten.
2 Løft ut enheten.
5
6
7
8
Om motorsykkelbraketten
Støtte og oppdateringer
Du kan bruke knappene på motorsykkelbraketten til å få tilgang
til bestemte funksjoner på enheten.
Garmin Express tilbyr enkel tilgang til disse tjenestene for
enheten din.
• Produktregistrering
• Oppdateringer for programvare og kart
• Produktveiledninger
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USBport på datamaskinen.
3 Gå til www.garmin.com/express.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktivere livstidskart
À
Velg for å zoome inn og ut på kartet.
Velg for å bruke funksjoner som er merket med
Á
Velg for å vise kartet, kompasset, tripcomputeren og mediespilleren.
Hold for å åpne innstillingene for lysstyrke.
Â
eller
.
Velg for å høre den gjeldende beskjeden når du har koblet til en
hjelm eller hodetelefoner med Bluetooth .
Hold for å åpne lydinnstillingene.
®
Montere enheten i en bil
MERK: Bilbraketten følger med det valgfrie bilsettet.
MERKNAD
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
1 Koble den lille enden av strømkabelen for bil À til porten på
siden av bilbraketten Á.
2
MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har
forhåndslastede kart.
MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis
slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom
levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin
ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør,
avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av
et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet
batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på Kraft-tasten.
Gå ut av dvalemodus
Trykk på av/på-tasten mens enheten er i dvalemodus.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Visning > Lysstyrke.
eller
for å justere lysstyrken på skjermen.
2 Velg
Komme i gang
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Velg
eller
for å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke etter
forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke etter
adresser, koordinater, byer og veikryss.
Finne forhandlere for BMW
Status for Bluetooth teknologi (vises når Bluetooth er
aktivert).
Du kan finne forhandleren for BMW som er nærmest din
posisjon.
Velg Hvor skal du? > BMW Motorrad.
Indikator for transportmodus. Gjør det mulig å velge modus
for bil, motorsykkel eller utenfor vei.
Gjeldende klokkeslett.
Batteristatus.
Velge en transportmodus
.
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Statusen til det interne batteriet vises med på statuslinjen.
Angi klokkeslett
MERK: Du kan velge Automatisk for å angi klokkeslettet
automatisk hver gang enheten slås på.
.
1 Velg
2 Bla i tallene for å angi klokkeslettet.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Om posisjoner
Status for GPS-signal.
Koblet til Smartphone Link.
Velg
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg snarveien du vil fjerne.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur).
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Om snarveier
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Om posisjoner
Kontaktinformasjon
Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator V, eller hvis
du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren for BMW
Motorrad.
Finne posisjoner
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de tre siste
bestemmelsesstedene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er
aktuelt.
5 Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
3
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av.
3 Velg et alternativ.
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne
steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus
og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene).
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en
bestemt kategori av steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
tilleggsinformasjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du? > Adresse.
2 Skriv inn adressenummeret, og velg Ferdig.
3 Skriv inn gatenavnet, og velg Neste.
4 Velg eventuelt Søker i nærheten av for å endre sted, delstat
eller provins.
5 Velg eventuelt sted, delstat eller provins.
6 Velg eventuelt adressen.
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg en parkeringsplass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne et veikryss
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Velg et alternativ:
• Velg en delstat eller provins.
• Hvis du vil endre land, delstat eller provins, velger du
Delstat eller land og angir et navn.
3 Angi det første gatenavnet, og velg Neste.
4 Velg eventuelt gaten.
5 Angi det andre gatenavnet, og velg Neste.
4
6 Velg eventuelt gaten.
7 Velg eventuelt veikrysset.
Finne en by
MERK: Når du velger en by, retter navigasjonen seg mot
sentrum av byen.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg Angi søk.
3 Angi et bynavn, og velg .
4 Velg en by.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Velg breddegradskoordinat.
4 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
5 Angi lengdegradskoordinat.
6 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
7 Velg Vis på kart.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg > Lagre.
5 Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
Redigere en lagret posisjon
Velg Hvor skal du? > Lagret.
Velg eventuelt en kategori.
Velg en posisjon.
Velg .
Velg
> Rediger.
Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
1
2
3
4
5
6
Om posisjoner
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
Rediger
informasjonen.
7
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Navigasjon
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Start!.
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg Ruter.
4 Velg en rute.
Navigasjon
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Svingete veier for å beregne ruter som foretrekker
svingete veier.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Følge en rute med svingete veier
Enheten kan beregne ruter som foretrekker svingete veier.
Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur,
men kan også forlenge tiden eller avstanden til
bestemmelsesstedet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
enhetsmodeller. Denne funksjonen avhenger av kartregion.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Svingete veier > Lagre.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser > Motorveier
for å unngå motorveier på ruten (valgfritt).
Dette kan øke antallet svingete veier på ruten, men kan føre
til at lengre ruter tar lengre tid eller blir lengre i avstand.
3 Start en rute.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.
Under reisen veileder enheten deg til bestemmelsesstedet med
talemeldinger (når enheten er plassert i bilbraketten eller koblet
til hodetelefoner med Bluetooth), piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye
anvisninger, avhengig av omberegningsinnstillingene.
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.
Bruke navigasjonskartet
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du
eller
.
5
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du kartet og deretter .
• Hvis du vil vise bestemte kategorier når du ikke navigerer
etter en rute, velger du .
• Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger
du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et stopp.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter det ekstra stoppet.
3 Velg stoppet fra søkeresultatene.
4 Velg Start!.
5 Velg Legg til på aktiv rute.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel
veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.
Velg
> Omkjøring mens du navigerer.
Enheten lager en omkjøring rundt de neste 0,5 km (0,5 miles)
i den gjeldende ruten ved hjelp av de nærmeste aktuelle
veiene.
Stoppe ruten
>
.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen.
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Om avkjøringstjenester
Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og toaletter i
nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer etter en
rute.
Tjenester er oppført i faner etter kategori.
Bensin
Mat
Overnatting
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
3 Velg Lagre.
Tilpasse kartknapper
Du kan ha opptil to ikoner til høyre for hovedkartet.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg .
4 Velg et annet ikon.
Fjerne knapper fra kartet
Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg Lagre.
Endre kartdashbord
Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet. Du kan velge
forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og
utforming.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Dashbord.
2 Bruk pilene til å velge et dashbord.
3 Velg Lagre.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Vise en liste med svinger
Finne avkjøringstjenester
1 Gå til kartet, og velg > Avkjøring med service.
2 Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3 Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4 Velg et punkt av interesse.
6
Tilpasse kartlagene
Vise ruteaktivitet
Toalett
Navigere til en avkjøring
1 Gå til kartet, og velg > Avkjøring med service >
2 Velg Start!.
Tilpasse kartet
Vise triploggen
Hoppe over et punkt på ruten
Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dra til neste punkt på
ruten, kan du hoppe over punktet. Dette forhindrer at enheten
prøver å føre deg tilbake til punktet. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig hvis neste punkt er endelig bestemmelsessted.
Gå til kartet, og velg
> Hopp over.
Gå til kartet, og velg
Kartsider
.
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
Velg
en sving.
2
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer
etter en rute.
Kartsider
2 Velg
> Kart.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning
av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.
Vise trafikkvarsler
Det kan vises trafikkvarsler på navigasjonslinjen når du
navigerer etter en rute.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Vise tripcomputeren
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Enheten kan sende navigasjonslydmeldinger til trådløse
hodetelefoner ved hjelp av trådløs teknologi.
Aktivere trådløs Bluetooth teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Pare et sett trådløse hodetelefoner
MERK: Du kan bare aktivere ett par med hodetelefoner av
gangen.
Du må pare enheten med et kompatibelt hodetelefonsett før du
kan motta navigasjonsmeldinger via hodetelefonene.
1 Plasser hodetelefonene og enheten med Bluetooth mindre
enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2 Aktiver Bluetooth på enheten.
3 På hodetelefonene aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi
og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
4 Velg Innstillinger > Bluetooth > Søk etter enheter.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
5 Velg hodetelefonene fra listen.
6 Velg OK.
Enheten sender navigasjonsmeldinger til hodetelefonene mens
du navigerer etter en rute.
Slette parede hodetelefoner
Du kan slette parede hodetelefoner for å unngå at de kobler til
enheten flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil slette.
3 Velg Opphev paring for enhet.
Koble fra hodetelefoner
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern merket for enheten.
Hodetelefonene kobles fra enheten, men er fremdeles paret
med enheten.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Tips når du har paret enhetene
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Du kan motta anrop når telefonen er koblet til enheten i
bilbraketten eller til hodetelefoner med Bluetooth.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
eller enheten med Bluetooth den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg en kategori.
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Håndfrie talemeldinger
Om trådløse hodetelefoner
MERK: Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet trådløst, kan du
koble til hodetelefoner med Bluetooth som støtter A2DP-profilen.
Håndfrie talemeldinger
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester.
7
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
programbutikken for telefonen din hvis du trenger informasjon
om kompatibilitet og tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Koble til Smartphone Link
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og
installere programmet Smartphone Link på telefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til
telefonen.
1 Start Smartphone Link på telefonen.
2 På enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
3 Merk av for Bluetooth.
4 Merk av for Synlig.
5 Velg Bluetooth på telefonen.
6 Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med
Bluetooth i nærheten.
7 Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
8 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten
for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er
koblet til.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone
Link
Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er koblet til
telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg din telefon.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Om Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet
til en støttet telefon som kjører Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før
du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start programmet Smartphone Link på telefonen.
2 Velg Garmin Live-tjenester.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
8
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Vise værmeldingen
Du må koble enheten til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Sjekke veiforholdene
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Turplanlegger
En tur kan bestå av opptil 29 viapunkter og ett endelig
bestemmelsessted. Du kan inkludere 50 tilpasningspunkter
mellom hvert viapunkt.
Om viapunkter
Viapunkter er mellomliggende bestemmelsessteder i en tur. Et
viapunkt vises med et oransje flagg på kartet. En tur kan
inneholde opptil 29 viapunkter og ett endelig bestemmelsessted.
Enheten varsler deg når du ankommer hvert viapunkt når du
navigerer.
Om tilpasningspunkter
Tilpasningspunkter er mellomliggende punkter mellom
bestemmelsessteder eller viapunkter, som kan brukes til å
tilpasse retningen til ruten. Et tilpasningspunkt vises med en blå
prikk på kartet. Du kan ha opptil 50 tilpasningspunkter mellom
hvert bestemmelsessted eller viapunkt. Enheten varsler deg ikke
når du ankommer hvert tilpasningspunkt når du navigerer.
Planlegge en tur til et bestemmelsessted
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette en tur med ett eller
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
Bruke programmene
3
4
5
6
7
8
Velg Velg startposisjon.
Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
Velg Velg.
Velg for å legge til et endelig bestemmelsessted.
Velg Neste.
Angi et navn, og velg Ferdig.
Legge til punkter i en tur
MERK: Hvis du vil legge til et tilpasningspunkt, må turen
inneholde en startposisjon, minst ett viapunkt og et endelig
bestemmelsessted.
Når du oppretter eller redigerer en tur, kan du endre ethvert
viapunkt til et tilpasningspunkt og ethvert tilpasningspunkt til et
viapunkt.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
5 Velg Velg.
6 Velg for å legge til et endelig bestemmelsessted.
7 Velg for å legge til minst ett viapunkt.
Viapunkter vises med oransje flagg.
8 Velg eventuelt det oransje flagget ved siden av et viapunkt
for å endre det til et tilpasningspunkt.
Tilpasningspunkter vises med en blå prikk.
9 Velg Neste.
10 Angi et navn, og velg Ferdig.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Velg Avgangstid.
• Velg Ankomsttid.
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.
6 Velg Varighet.
7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg
Lagre.
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.
Endre transportmodus for en tur
Du kan endre transportmodusen som brukes i en lagret tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Transportmodus.
4 Velg en transportmodus.
5 Velg Lagre.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Start!.
4 Velg en rute hvis du blir bedt om det.
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
Bruke programmene
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.
• Velg Rediger destinasjoner for å legge til og slette en
posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert
klokkeslett, posisjon og høyde.
Vise sporingsinformasjon
1 Velg Programmer > Spor > Aktiv.
2 Velg et spor.
Sporet vises på kartet.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre sporet, velger du Lagre spor.
• Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du Lagre som
tur.
• Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du
Høydeprofil.
TracBack
®
Følge et nylig spor
Funksjonen TracBack registrerer et spor av de nylige
bevegelsene dine. Du kan følge sporet med nylige bevegelser
tilbake til utgangspunktet.
1 Velg TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg Start!.
Lagre nylig spor som en tur
Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne
turen senere ved hjelp av turplanelggeren.
1 Velg TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
Velg
Lagre som tur.
2
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
Bruke kompasset
MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå
kursen.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Velg Programmer > Kompass.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen.
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Bruke verdensuret
1 Velg Programmer > Verdensur.
2 Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Ferdig.
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur >
.
9
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.
Stille inn en alarm
1 Velg Programmer > Alarmklokke.
2 Angi et klokkeslett.
3 Merk av for Alarm på.
Bruke kalkulatoren
Velg Programmer > Kalkulator.
Konvertere enheter
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg eventuelt knappen ved siden av Konverter, velg en
kategori for måling, og velg Lagre.
3 Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg
Lagre.
4 Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5 Angi nummeret, og velg Ferdig.
Angi vekslingskurser
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg knappen ved siden av Konverter.
3 Velg Valuta, og velg Lagre.
4 Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg
Lagre.
5 Velg knappen nederst på skjermen som viser
vekslingskursen.
6 Velg boksen ved siden av en valuta.
7 Angi en verdi, og velg Ferdig.
8 Velg OK.
Om mediespilleren
Mediespilleren kan bare brukes når musikk kan spilles i god
stereokvalitet. Når du bruker hodetelefoner som ikke er A2DP,
kan du ikke starte mediespilleren.
spillelisten.
Opprette en spilleliste på en datamaskin
1 Ved hjelp av datamaskinen og et lydprogram kan du lage en
spilleliste av musikkfiler.
2 Lagre en spilleliste eller M3U8-fil på samme plassering som
musikkfilene.
3 Om nødvendig kan du bruke et tekstredigeringsprogram til å
fjerne banen fra filnavnet i M3U-filer.
4 Overfør spillelisten og musikkfilene til enheten.
Redigere den gjeldende spillelisten
Du må høre på musikk i mediespilleren for å kunne redigere
gjeldende spilleliste.
1 Velg en spilleliste.
2 Velg et alternativ:
• Trykk på Legg til for å legge til et spor på slutten av
spillelisten.
• Velg et spor og deretter Fjern spor for å fjerne et spor fra
spillelisten.
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er bare tilgjengelig via Smartphone Link.
Om trafikk på ruten
Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel
på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå
forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes
automatisk eller på forespørsel. Enheten kan rute deg gjennom
en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.
Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede
ankomsttiden.
Velg for å spille av gjeldende spor.
Vise kommende trafikkhendelser
Velg for å justere volumet.
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Velg for å spille av sangen fra begynnelsen.
Velg to ganger for å spille forrige sang på spillelisten.
Velg for å hoppe til neste spor.
Velg for å sette gjeldende spor på pause.
Velg for å gjenta spillelisten.
Velg for å spille av spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
Støttede filtyper
MERK: Når telefonen er parkoblet med enheten ved hjelp av
Bluetooth, kan du ikke spille av MP3-filer på telefonen via
enheten.
Enheten støtter MP3-musikkfiler og M3U- og M3U8spillelistefiler.
Spille av musikk
Du må laste inn musikkfiler til internminnet på enheten eller et
minnekort før du kan spille musikk (Databehandling).
1 Velg Programmer > Mediespiller > Bla gjennom.
2 Velg eventuelt en kategori eller underkategori.
3 Velg eventuelt Spill alle for å spille hele kategorien fra
begynnelsen av listen.
10
Opprette en spilleliste
1 Velg Bla gjennom > Spilleliste > Ny spilleliste.
2 Velg sporene du vil legge til i spillelisten.
3 Velg Tilbake når du er ferdig med å legge til spor i
Unngå trafikk på ruten manuelt
.
1 Gå til kartet, og velg
Velg
Trafikk
på
ruten.
2
3 Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på
ruten.
4 Velg
> Unngå.
Velge en alternativ rute
Hvis enheten ikke er konfigurert til å bruke alternative ruter
automatisk, kan du starte en alternativ rute manuelt for å unngå
en trafikkforsinkelse.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute.
3 Velg Start!.
Trafikk
Vise trafikk på kartet
Koble enheten til datamaskinen
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for trafikk for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Du kan koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen som
fulgte med enheten.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Trafikkforhold.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
Vise en trafikkhendelse på kartet
.
1 Gå til trafikkartet, og velg
Velg
en
hendelse.
2
2
3
4
5
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg Trafikkforhold.
3 Velg et element.
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på
trafikkartet.
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg Tegnforklaring for trafikk.
Deaktivere trafikk
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Fjern merket for Trafikk.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
6
datamaskinen).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
®
®
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert MapSource , BaseCamp™ og HomePort™
(Egendefinerte punkter av interesse).
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere POI Loader).
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
MERK: Enheten støtter minnekortene microSD, microSDHC og
microSDXC. Den støtter ikke exFAT. Minnekort må formateres
som FAT32.
1 Fjern bakdekselet og batteriet fra enheten.
2 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Databehandling
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart og kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartknapper: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene).
Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
11
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning
når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Avanserte omkjøringer: Angir lengden for omkjøringen.
Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Svingete veier: Beregner ruter som foretrekker svingete veier.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Visning.
Orientering: Angir skjermen til portrett (vertikal visning) eller
landskap (horisontal visning).
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Innstillinger for Bluetooth
Slik åpner du innstillingene for Bluetooth: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth.
Synlig: Gjør at trådløse hodetelefoner og telefoner kan finne
enheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
trafficTrends™: Aktiverer funksjonen trafficTrends™.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
Velg Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Garmin Lock: Gjør at du kan låse enheten ved å angi en
firesifret PIN-kode og en sikkerhetsposisjon.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Tillegg
Trafikkinnstillinger
Strømkabler
Velg Innstillinger > Trafikk.
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
12
Tillegg
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for kjøretøy når den er i
bilbraketten.
• Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen som
fulgte med.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som
kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt
eller vibrasjoner utenom vanlig bruk på motorsykkel eller i bil.
Hvis du vil minimere risikoen for skade på enheten, må du
unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan
oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
Sett enheten i dvalemodus (Gå inn i dvalemodus).
Reduser lysstyrken på skjermen.
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth).
Forkort tiden for tidsavbrudd for visning.
Bytte batteriet
Hvis du må erstatte batteriet i enheten, kontakter du
forhandleren for BMW Motorrad. Kontakt din lokale
avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal avhende
batteriet.
Tillegg
Låse enheten
Garmin Lock er et system som låser enheten din for å hindre
tyveri. Hver gang du slår på enheten, taster du inn den
firesifrede PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1 Velg Innstillinger > Enhet > Garmin Lock.
2 Velg Lås enheten.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
MERK: Strømkabelen for kjøretøy er et valgfritt tilbehør.
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Løsne endestykket À.
2
3
4
5
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Installer en 3 A-kvikksikring.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for kjøretøy
Ã.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Fotobokser
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å se hvor tjenesten er
tilgjengelig. Du kan kjøpe et abonnement på
fotoboksinformasjon for disse posisjonene. Abonnementet
omfatter posisjoner til hundrevis av fotobokser. Enheten varsler
deg når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du
kjører for fort. Dataene oppdateres minst én gang i uken, så du
kan oppdatere enheten regelmessig for å motta den mest
oppdaterte informasjonen.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et
eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en
utløpsdato.
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
13
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader).
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Feilsøking
Enheten innhenter ikke satellittsignaler.
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av.
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for kjøretøy.
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom
0-45 °C (mellom 32-113 °F).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Berøringsskjermen reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på den
1 Slå av enheten.
2 Hold fingeren på det øvre venstre hjørnet av skjermen.
Kalibreringsskjermen vises.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Monter sugekoppen.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
•
•
•
•
Reduser lysstyrken på skjermen.
Forkort tidsavbruddet for visning.
Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth).
Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i
dvalemodus).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
14
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Enheten er låst eller henger
1 Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Enheten slår seg av.
2 Slå på enheten (Slå på enheten).
Jeg må slette alle brukerdataene
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Bruk filutforskeren på datamaskinen, åpne enheten,
stasjonen eller volumet og åpne mappen Internal Storage.
Slett mappen GPX i mappen Internal Storage.
Koble enheten fra datamaskinen, og vent 10 sekunder.
Slå på enheten.
Når opphavsrettinformasjonen vises, holder du nederst til
høyre på enhetsskjermen.
7 Hold på skjermen til det vises en melding.
8 Velg Ja for å slette alle brukerdata.
3
4
5
6
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse
(B × H × D)
136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 tommer)
Vekt
288 g (10,159 oz.)
Skjerm
127 mm (5 tommer) diagonalt
800 × 480 piksler
TFT-skjerm med hvitt bakgrunnslys og
berøringsskjerm
Veske
Vanntett i samsvar med IPX7
Driftstemperaturområde
–20 til 55 °C (–4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
0 til 45 °C (32 til 113 °F)
Feilsøking
Datalagring
Internminne og valgfritt minne som kan
fjernes. Data lagres i det uendelige.
Datamaskingrensesnitt
MTP over USB
USB-masselagring, plug-and-play
Ladetid
Opptil fire timer avhengig av strømkilden.
Strøminntak
8–28 VDC
Forbruk
Maks. 10 W
Batterilevetid
Opptil 4 timer avhengig av bruk og
innstillinger
Batteritype
Litiumionbatteri som kan byttes
Spesifikasjoner
15
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 6
3D-kartvisning 6
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 8
adresser, finne 4
alarm 10
anrop, deaktivere 8
anvisninger 6
av/på-tast 1
avkjøringstjenester 6
finne 6
B
batteri 1, 13
installere 1
lade 3, 13, 14
maksimere 13, 14
problemer 14
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 14
aktivere 7
innstillinger 12
Bluetooth-teknologi
deaktivere 12
koble fra hodetelefoner 7
bredde- og lengdegrad 4
brukerdata, slette 14
D
datamaskin, koble til 11, 14
dvalemodus 2
gå inn i 2
gå ut av 2
E
egendefinerte POIer 13
endre søkeområdet 4
enhets-ID 12
enhetskalkulator 10
F
feilsøking 14
filer
overføre 11
støttede typer 11
finne posisjoner. 3 Se også posisjoner
adresser 4
bruke kartet 4
byer 4
kategorier 3
koordinater 4
se på kartet 4
veikryss 4
fotobokser, database 13
G
Garmin Express 2
oppdatere programvare 2
registrere enheten 2
Garmin Live-tjenester 8
abonnere på 8
geocaching 4
gi turer nytt navn 9
gjeldende posisjon 7
gjenopprette innstillinger 12
H
hjelp. 7 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 5
kjøre 5
redigere posisjon 5
hodetelefoner
koble fra 7
pare 7
Hurtigsøk 3
16
Hvor er jeg? 4, 7
I
ID-nummer 12
innstillinger 12
K
kabler, strøm 12
kalkulator 10
kameraer, fotobokser 13
kart 5, 11
bla 4
datafelt 6
detaljnivå 11
kjøpe 13
lag 6
layout for data 6
livstid 2
oppdatere 2
tema 11
vise ruter 6
kartlag, tilpasse 6
kartperspektiv 6
kartvisning
2D 6
3D 6
kjøre hjem 5
kjøreanvisninger 6
klokke 9
knapper på skjermen 3
kompass 9
kontaktinformasjon 1, 3
konvertere
enheter 10
valuta, konvertere 10
koordinater 4
L
lade enheten 3, 13, 14
lagre, gjeldende posisjon 4
lagrede posisjoner 4, 5, 9
kategorier 5
redigere 4
slette 5
legge til stopp 6
Lisensavtaler for sluttbruker 12
livstidskart 2
lyd, nærhetspunkter 12
lysstyrke 2
M
manøverliste 6
mediespiller 10
spille musikk 10
spillelister 10
støttede filtyper 10
microSD-kort. 11 Se også minnekort
installere 11
minnekort 11
installere 11
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 2
motorsykkelbrakett 1
myTrends, ruter 6
N
navigasjon 5
forhåndsvise ruter 5
innstillinger 12
utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
neste sving 7
nullstille
enhet 1
tripdata 7
O
omkjøringer 6
oversikt over veikryss 7
P
pare 7
hodetelefoner 7
slette parede hodetelefoner 7
parkering 4
forrige plass 4
parkobling, telefon 14
POI. 14 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 13
posisjoner 3, 4, 9
angi hjem 5
gjeldende 4, 7
lagre 4
nylige treff 4, 5
simulerte 4
søke etter 4
posisjoner som nylig er funnet 4, 5
produktregistrering 2
produktsupport 7
programvare
oppdatere 2
versjon 12
punkter av interesse (POI Loader) 14
punkter av interesse (POI)
egendefinert 13, 14
POI Loader 13
tillegg 14
R
registrere enheten 2
reisehistorikk 12
rengjøre berøringsskjermen 13
rengjøre enheten 13
ruter
beregne 5
beregningsmodus 5, 12
foreslåtte 6
forhåndsvisning 5
hoppe over et punkt 6
myTrends 6
starte 4, 5
stoppe 6
vise på kartet 6
S
sikring, skifte 13
simulerte posisjoner 4
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 12
skjerminnstillinger 12
slette
parede hodetelefoner 7
turer 9
Smartphone Link 8
deakivere anrop 8
Garmin Live-tjenester 7
koble til 8
snarveier 3
legge til 3
slette 3
spesifikasjoner 14
spor 9
språk
talespråk 12
tastatur 12
stopp, legge til 6
strømkabler 12
skifte sikringen 13
søkelinje 3
T
ta vare på enheten 13
talemelding 7
tastatur 3
layout 12
språk 12
telefon, parkobling 14
tidsinnstillinger 3, 12
tilbehør 14
Indeks
tillegg
egendefinerte punkter av interesse 14
fotobokser 13
tilpasse enheten 11
TracBack 9
trafikk 10, 12
alternativ rute 10
data 11
deaktivere 11
hendelser 11
kart 11
søke etter forsinkelser 10, 11
unngå 10
varsler 7
transportmodi 3
endre 9
tripinformasjon
nullstille 7
vise 7
triplogg, vise 6
trådløse hodetelefoner 7
turplanlegger 9
redigere en tur 9
tilpasningspunkter 8, 9
viapunkter 8, 9
tyveri, unngå 13
U
USB, koble fra 11
V
varsler, trafikk 7
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 12
veiforhold, vær 8
veikryss, finne 4
volum, tilpasse 3
vær 8
radar 8
veiforhold 8
Indeks
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising