Garmin | BMW Motorrad Navigator V | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator V Podręcznik użytkownika

Garmin BMW Motorrad Navigator V Podręcznik użytkownika
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. nüMaps Lifetime™ oraz
TracBack są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SD-3C.
®
BMW jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BMW AG.
®
Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Informacje kontaktowe ................................................................ 1
Instalowanie baterii ..................................................................... 1
Włączanie urządzenia ................................................................. 1
Wyłączanie urządzenia ............................................................... 1
Resetowanie urządzenia ........................................................ 1
Wyjmowanie baterii ..................................................................... 1
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym ......................... 1
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu motocyklowego ............. 2
Informacje o uchwycie motocyklowym ........................................ 2
Montowanie urządzenia w samochodzie .................................... 2
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 2
Konfigurowanie programu Garmin Express ........................... 2
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map ............................ 2
Informacje o trybie uśpienia ........................................................ 2
Włączanie trybu uśpienia ....................................................... 3
Wyłączanie trybu uśpienia ..................................................... 3
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 3
Regulowanie głośności ............................................................... 3
Ikony na pasku stanu .................................................................. 3
Wybór środka transportu ........................................................ 3
Informacje o baterii ..................................................................... 3
Ustawianie czasu ........................................................................ 3
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 3
Korzystanie z klawiatury ekranowej ............................................ 3
Informacje o skrótach ................................................................. 3
Dodawanie skrótu .................................................................. 3
Usuwanie skrótu .................................................................... 3
Informacje o pozycjach.................................................. 3
Wyszukiwanie sprzedawców produktów firmy BMW .................. 3
Informacje kontaktowe ........................................................... 3
Wyszukiwanie pozycji ................................................................. 3
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 3
Wyszukiwanie w ramach kategorii .................................... 3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ........ 4
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy ............................... 4
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 4
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ............. 4
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji ............... 4
Wyszukiwanie parkingów ....................................................... 4
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ................. 4
Narzędzia wyszukiwania ........................................................ 4
Wyszukiwanie skrzyżowania ............................................. 4
Wyszukiwanie miasta ........................................................ 4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ............ 4
Ustawianie symulowanej pozycji ............................................ 4
Zapisywanie pozycji ............................................................... 5
Zapisywanie pozycji .......................................................... 5
Zapisywanie aktualnej pozycji ........................................... 5
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji .................. 5
Edycja zapisanych pozycji ................................................ 5
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ................... 5
Usuwanie zapisanych pozycji ........................................... 5
Zapisywanie pozycji domowej ........................................... 5
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ............. 5
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................... 5
Nawigacja........................................................................ 5
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 5
Wyświetlanie podglądu kilku tras ........................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 5
Nawigowanie poza drogami .............................................. 5
Wyznaczanie trasy krętymi drogami ................................. 5
Spis treści
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 6
Trasa na mapie ........................................................................... 6
Korzystanie z mapy do nawigacji ........................................... 6
Dodawanie punktu do trasy ................................................... 6
Pomijanie punktu na trasie ................................................ 6
Korzystanie z objazdu ............................................................ 6
Zatrzymywanie trasy .............................................................. 6
Korzystanie z sugerowanych tras .......................................... 6
Informacje o opcji Zjazdy z usługami .......................................... 6
Wyszukiwanie zjazdów z usługami ........................................ 6
Podróżowanie do zjazdu ........................................................ 6
Strony mapy.................................................................... 6
Dostosowywanie mapy ............................................................... 6
Dostosowywanie warstw mapy .............................................. 6
Wyświetlanie dziennika podróży ............................................ 6
Zmiana pola danych mapy ..................................................... 7
Dostosowywanie przycisków mapy ........................................ 7
Usuwanie przycisków z mapy ........................................... 7
Zmiana pulpitu mapy .............................................................. 7
Zmiana perspektywy mapy .................................................... 7
Wyświetlanie aktywności dla trasy .............................................. 7
Wyświetlanie listy zwrotów ..................................................... 7
Wyświetlanie całej trasy na mapie .................................... 7
Wyświetlanie następnego zwrotu ........................................... 7
Wyświetlanie skrzyżowań ...................................................... 7
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych ................. 7
Wyświetlanie komputera podróży .......................................... 7
Resetowanie informacji o podróży .................................... 7
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 7
Wyszukiwanie usług w pobliżu ............................................... 7
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 7
Komunikaty głosowe przez zestaw
głośnomówiący.............................................................. 8
Informacje o bezprzewodowym zestawie słuchawkowym .......... 8
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth ................ 8
Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego ........... 8
Usuwanie sparowanego zestawu słuchawkowego ................ 8
Odłączanie zestawu słuchawkowego .................................... 8
Po sparowaniu urządzeń — porady ....................................... 8
Korzystanie z aplikacji ................................................... 8
Korzystanie z Pomocy ................................................................ 8
Wyszukiwanie tematów pomocy ............................................ 8
Aplikacja Smartphone Link ......................................................... 8
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................... 8
Łączenie z aplikacją Smartphone Link .............................. 8
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia .......................... 8
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone
Link ........................................................................................ 9
Informacje o usługach Garmin Live ............................................ 9
Subskrypcja usług Garmin Live ............................................. 9
Wyświetlanie prognozy pogody .................................................. 9
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta ...................... 9
Wyświetlanie radaru pogodowego ......................................... 9
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................... 9
Sprawdzanie warunków drogowych ....................................... 9
Funkcja planowania podróży ...................................................... 9
Informacje o punktach pośrednich ......................................... 9
Informacje o punktach kształtowania ..................................... 9
Planowanie podróży do wyznaczonego celu ......................... 9
Dodawanie punktów do podróży ............................................ 9
Tworzenie harmonogramu podróży ..................................... 10
Zmiana środków transportu podczas podróży ..................... 10
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 10
Edytowanie zapisanej podróży ............................................ 10
i
Ślady ......................................................................................... 10
Wyświetlanie informacji o śladzie ........................................ 10
TracBack® ................................................................................ 10
Podróż ostatnim śladem ...................................................... 10
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży ........................ 10
Korzystanie z kompasu ............................................................. 10
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 10
Korzystanie z funkcji czasu na świecie ..................................... 10
Wyświetlanie mapy świata ................................................... 10
Ustawianie alarmu .................................................................... 10
Korzystanie z kalkulatora .......................................................... 10
Przeliczanie jednostek .............................................................. 10
Ustawianie kursów walut ...................................................... 10
Informacje o odtwarzaczu multimedialnym ............................... 11
Obsługiwane typy plików ...................................................... 11
Odtwarzanie muzyki ............................................................. 11
Tworzenie listy odtwarzania ................................................. 11
Tworzenie listy odtwarzania w komputerze ..................... 11
Edytowanie bieżącej listy odtwarzania ................................ 11
Utrudnienia drogowe....................................................11
O informacjach o ruchu drogowym na trasie ............................ 11
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ........... 11
Ręczne unikanie utrudnień na trasie ................................... 11
Wybieranie trasy alternatywnej ............................................ 11
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 11
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze .................. 11
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 11
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie .................... 12
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 12
Znaczenie danych o ruchu drogowym ...................................... 12
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych .................................. 12
Kamery monitorujące ................................................................ 14
Własne POI ............................................................................... 15
Instalacja programu POI Loader .......................................... 15
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader ........... 15
Wyszukiwanie własnych punktów POI ................................. 15
Zakup akcesoriów ..................................................................... 15
Rozwiązywanie problemów......................................... 15
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 15
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 15
Ekran dotykowy nie reaguje na dotyk ....................................... 15
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 15
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 15
Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne ............. 15
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 15
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 15
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 15
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 15
Urządzenie jest zablokowane lub się zawiesiło ........................ 16
Muszę usunąć wszystkie dane użytkownika ............................ 16
Dane techniczne........................................................... 16
Indeks............................................................................ 17
Zarządzanie danymi..................................................... 12
Typy plików ............................................................................... 12
Informacje o kartach pamięci .................................................... 12
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 12
Podłączanie urządzenia do komputera .................................... 12
Przesyłanie danych z komputera .............................................. 12
Odłączanie kabla USB ......................................................... 12
Dostosowywanie urządzenia....................................... 12
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 12
Włączanie map .................................................................... 12
Ustawienia nawigacji ................................................................ 13
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 13
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 13
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 13
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 13
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 13
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 13
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 13
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 13
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 13
Przywracanie ustawień ............................................................. 13
Załącznik....................................................................... 14
Przewody zasilające ................................................................. 14
Ładowanie urządzenia ......................................................... 14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 14
Czyszczenie obudowy ......................................................... 14
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 14
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 14
Wydłużenie czasu działania baterii ...................................... 14
Wymiana baterii ................................................................... 14
Blokowanie urządzenia ........................................................ 14
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 14
Zakup dodatkowych map .......................................................... 14
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Informacje kontaktowe
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas
korzystania z urządzenia BMW Navigator V lub w razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktów
firmy BMW Motorrad.
Instalowanie baterii
1 Wyjmij wkrętak À z opakowania produktu.
8 Zamknij pokrywę komory baterii Å i dokręć śruby.
UWAGA: Śrub nie należy dokręcać zbyt mocno.
Włączanie urządzenia
UWAGA: Urządzenie włącza się automatycznie, jeśli znajduje
się w opcjonalnym uchwycie samochodowym lub motocyklowym
oraz zewnętrzne źródło zasilania jest podłączone i włączone.
Naciśnij klawisz zasilania.
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj klawisz zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
klawisz zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie
przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
Resetowanie urządzenia
2 Wyjmij baterię litowo-jonową z opakowania produktu.
3 Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę komory baterii.
4 W razie potrzeby włóż kartę microSD™ Á do urządzenia.
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
Wyjmowanie baterii
Można wyjąć baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas.
1 Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę komory baterii.
2 Naciśnij i przytrzymaj element zwalniający na złączu baterii,
jednocześnie delikatnie odciągając złącze od urządzenia.
5 Włóż baterię z przewodem u góry.
6 Umieść złącze baterii  w porcie baterii Ã.
Montaż urządzenia w uchwycie
motocyklowym
PRZESTROGA
Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że górna część
zatrzasku leży na płasko i znajduje się na równym poziomie
z górną częścią urządzenia i uchwytu.
UWAGA: Uchwyt motocyklowy nie jest dostępny we wszystkich
zestawach.
1 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
7 Załóż pokrywę komory baterii, wsuwając najpierw jej górną
stronę Ä.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
1 Podłącz mały koniec przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki À do gniazda z boku uchwytu samochodowego
Á.
2 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu, a górna część zatrzasku leżała całkowicie na
płasko.
UWAGA: Wyjmij urządzenie z uchwytu motocyklowego przed
podłączeniem ładowarki baterii do uchwytu motocykla.
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu motocyklowego
1 Naciśnij przycisk zwalniający À z boku uchwytu.
2 Wyjmij urządzenie.
Informacje o uchwycie motocyklowym
Za pomocą przycisków na uchwycie motocyklowym można
uzyskać dostęp do określonych funkcji urządzenia.
2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz
przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
4 Dociśnij przyssawkę Â do szyby przedniej i przesuń dźwignię
à do tyłu, w kierunku szyby.
5 Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki.
6 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
7 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
Podłącz
drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
8
zapalniczki.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Program Garmin Express umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniu.
• Rejestracja produktu
• Aktualizacje oprogramowania i map
• Podręczniki użytkownika
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
®
À
Á
Â
Użyj tego przycisku, aby powiększać i pomniejszać mapę.
Użyj tego przycisku, aby skorzystać z funkcji oznaczonej symbolem
lub .
Użyj tego przycisku, aby wyświetlić mapę, kompas, komputer
podróży lub odtwarzacz multimedialny.
Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć ekran ustawień jasności.
Użyj tego przycisku, aby wysłuchać bieżącego komunikatu, gdy
masz podłączony kask Bluetooth lub zestaw słuchawkowy.
Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć ekran ustawień głośności.
®
Montowanie urządzenia w samochodzie
UWAGA: Uchwyt samochodowy należy do opcjonalnego
zestawu samochodowego.
UWAGA
Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie
przedniej.
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie należy stosować przyssawki w przypadku motocykli.
2
Konfigurowanie programu Garmin Express
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB
w komputerze.
3 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map
UWAGA: Bezterminowe subskrypcje map nie dotyczą
produktów, które nie mają fabrycznie załadowanych map.
UWAGA: Bezterminowe aktualizacje map upoważniają do
otrzymania, gdy takie aktualizacje zostaną udostępnione przez
Garmin przez cały okres eksploatacji zgodnego produktu
Garmin albo dopóki firma Garmin będzie odbierała dane map od
dostawców zewnętrznych, w zależności od tego, który
z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Aby poznać
znaczenie terminu „okres eksploatacji” produktu oraz uzyskać
informacje na temat innych ważnych warunków, odwiedź stronę
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz
otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie
udostępniona aktualizacja map.
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym
naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz Zasilanie.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz
zasilania.
•
•
•
•
Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
Wybierz , aby usunąć znak.
Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
Regulowanie jasności ekranu
Informacje o skrótach
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
lub , aby dostosować jasność ekranu.
2 Wybierz
Dodawanie skrótu
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz
• Wybierz
• Wybierz
lub , aby dostosować głośność.
, aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
, aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona).
Połączono z aplikacją Smartphone Link.
Wskaźnik środka transportu. Umożliwia wybór trybu
samochodu, motocykla lub nawigacji po bezdrożu.
Bieżący czas.
Stan naładowania baterii.
Wybór środka transportu
Wybierz
.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii.
Ustawianie czasu
UWAGA: Można wybrać opcję Automatycznie, aby
automatycznie ustawiać czas po włączeniu urządzenia.
.
1 Wybierz
2 Przewiń cyfry, aby ustawić godzinę.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
•
•
•
•
•
Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
Informacje o pozycjach
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i informacje o nazwach ulic. Za
pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć
okoliczne firmy i atrakcje. Istnieje także możliwość wyszukiwania
adresów, współrzędnych, miast i skrzyżowań.
Wyszukiwanie sprzedawców produktów
firmy BMW
Można wyszukać sprzedawcę produktów firmy BMW
najbliższego aktualnej pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > BMW Motorrad.
Informacje kontaktowe
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas
korzystania z urządzenia BMW Navigator V lub w razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktów
firmy BMW Motorrad.
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami
podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury).
Informacje o pozycjach
3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer
posesji.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu.
3 Wybierz opcję.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (Dostosowywanie warstw mapy).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę
kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
2 Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.
3 Wpisz nazwę ulicy i wybierz Dalej.
4 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu, aby
zmienić miasto, województwo lub region.
5 W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
6 W razie potrzeby wybierz adres.
4
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie skrzyżowania
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Wybierz opcję:
3
4
5
6
7
• Wybierz województwo lub region.
• Aby zmienić kraj, województwo lub region, wybierz
Województwo lub państwo i wpisz nazwę.
Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
UWAGA: Wybór miasta powoduje nawigację w pobliże centrum
miasta.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie.
3 Podaj nazwę miasta i wybierz .
4 Wybierz miasto.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wybierz szerokość geograficzną.
4 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
5 Wybierz długość geograficzną.
6 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
7 Wybierz Pokaż na mapie.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja
GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
Informacje o pozycjach
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Zapisz.
5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Edycja zapisanych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
W razie potrzeby wybierz kategorię.
Wybierz pozycję.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
1
2
3
4
5
6
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
Nawigacja
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno > Edytuj.
4 Dokonaj zmian.
5 Wybierz Gotowe.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Nawigacja
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz Trasy.
4 Wybierz trasę.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Kręte drogi, aby obliczyć trasy biegnące po
krętych drogach.
• Wybierz Bezdroże, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyznaczanie trasy krętymi drogami
Urządzenie umożliwia wytyczanie tras biegnących krętymi
drogami. Dzięki tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna,
jednak dystans lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą
ulec wydłużeniu.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia. Funkcja ta zależy od posiadanego regionu mapy.
5
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania
> Kręte drogi > Zapisz.
2 W celu wytyczenia trasy z pominięciem autostrad wybierz
kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane > Autostrady
(opcja).
Trasa zostanie wytyczona większą liczbą krętych dróg,
jednak w przypadku dłuższych tras dystans lub czas podróży
mogą ulec znacznemu wydłużeniu.
3 Rozpocznij podróż trasą.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Trasa na mapie
UWAGA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę
wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych (gdy urządzenie jest
zamontowane w uchwycie samochodowym lub jest podłączone
do zestawu słuchawkowego Bluetooth), strzałek i wskazówek
kierunkowych wyświetlanych u góry mapy. W zależności od
ustawień ponownego wyznaczania trasy, gdy użytkownik zjedzie
z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza
trasę i podaje nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze.
Korzystanie z mapy do nawigacji
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz mapę, a następnie .
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, nie podróżując trasą,
wybierz .
• Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj dodatkowy postój.
3 Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Pomijanie punktu na trasie
Jeśli nie chcesz podróżować przez kolejny punkt na trasie,
możesz go pominąć. Dzięki temu urządzenie nie będzie
informować o konieczności zawrócenia do pominiętego punktu.
6
Funkcja ta jest niedostępna, jeśli następny punkt stanowi cel
podróży.
Na mapie wybierz kolejno
> Pomiń.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy,
aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.
Podczas podróży wybierz kolejno
> Objazd.
Urządzenie wyznaczy objazd wokół następnego odcinka
bieżącej trasy o długości 0,5 km (0,5 mili), korzystając
z najbliższych dostępnych dróg.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
>
.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży.
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje
benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety
w pobliżu zjazdów.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.
Paliwo
Gastronomia
Zakwaterowanie
Toalety
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1 Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2 Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3 Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4 Wybierz punkt szczególny.
Podróżowanie do zjazdu
1 Na mapie wybierz kolejno
2 Wybierz Jedź!.
> Zjazdy z usługami >
.
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
Strony mapy
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3 Wybierz Zapisz.
Dostosowywanie przycisków mapy
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli
jest dostępny jego podgląd.
Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie dwie
ikony.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz .
4 Wybierz inną ikonę.
Podczas podróży wyznaczoną trasą, na pasku nawigacji może
zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Usuwanie przycisków z mapy
Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej
stronie mapy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz Zapisz.
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Zmiana pulpitu mapy
Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz
wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ
wyświetlanych informacji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2 Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3 Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Wyświetlanie aktywności dla trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
2 Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.
2 Wybierz kolejno
> Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych
Wyświetlanie komputera podróży
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kategorię.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki do mnie.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest
podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru.
Strony mapy
7
Komunikaty głosowe przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o bezprzewodowym zestawie
słuchawkowym
UWAGA: Aby słuchać bezprzewodowo wysokiej jakości
dźwięku, podłącz urządzenie do zestawu słuchawkowego
Bluetooth obsługującego profil A2DP.
Dzięki technologii bezprzewodowej urządzenie może przesyłać
dźwiękowe komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego.
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Parowanie bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego
UWAGA: W danym momencie może być aktywny tylko jeden
zestaw słuchawkowy.
Zanim będzie możliwe odbieranie komunikatów nawigacyjnych
za pośrednictwem zestawu słuchawkowego, konieczne jest
przeprowadzenie procesu parowania urządzenia ze zgodnym
zestawem słuchawkowym.
1 Umieść zestaw słuchawkowy Bluetooth w odległości do 10 m
(33 stóp) od urządzenia.
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 W zestawie słuchawkowym włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla
innych urządzeń Bluetooth.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj
urządzenia.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz zestaw słuchawkowy z listy.
6 Wybierz OK.
Podczas podróży wyznaczoną trasą komunikaty nawigacyjne są
przesyłane do zestawu słuchawkowego.
Usuwanie sparowanego zestawu słuchawkowego
Można usunąć sparowany zestaw słuchawkowy, aby
uniemożliwić łączenie się tego zestawu z urządzeniem
w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć.
3 Wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Odłączanie zestawu słuchawkowego
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, które chcesz rozłączyć.
3 Usuń zaznaczenie pola przy tym urządzeniu.
Zestaw słuchawkowy zostanie rozłączony z urządzeniem, ale
pozostanie z nim sparowany.
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po podłączeniu telefonu do urządzenia w uchwycie
samochodowym lub do zestawu słuchawkowego Bluetooth
można odbierać połączenia głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem lub urządzeniem Bluetooth,
z którym było połączone.
8
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Aplikacja Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live.
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć w sklepie z aplikacjami dla posiadanego
telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Przed połączeniem z aplikacją Smartphone Link trzeba najpierw
ją pobrać i zainstalować w telefonie.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
3 Zaznacz pole Bluetooth.
4 Zaznacz pole Widoczny.
5 W telefonie wybierz Bluetooth.
6 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
7 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących
się w zasięgu.
8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy
aplikacja Smartphone Link jest połączona.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Komunikaty głosowe przez zestaw głośnomówiący
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją
Smartphone Link
Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania
usług Garmin Live można wyłączyć funkcję prowadzenia
rozmów przez zestaw głośnomówiący.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefoniczne.
Informacje o usługach Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 Wybierz Usługi Garmin Live.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
Wybierz
usługę.
3
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje, które zostaną wyświetlone na ekranie.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link.
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: Deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
Korzystanie z aplikacji
3 Wybierz kolejno
> Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Funkcja planowania podróży
Podróż może się składać maksymalnie z 29 punktów pośrednich
i jeden cel podróży. Pomiędzy każdą parą punktów pośrednich
może się znajdować maksymalnie 50 punktów kształtowania.
Informacje o punktach pośrednich
Punkty pośrednie to pośrednie miejsca docelowe na trasie
podróży. Punkty pośrednie są oznaczane na mapie za pomocą
pomarańczowej flagi. Podróż może zawierać maksymalnie 29
punktów pośrednich i jeden cel podróży. Podczas podróży
wyznaczoną trasą urządzenie informuje o dotarciu do punktów
pośrednich.
Informacje o punktach kształtowania
Punkty kształtowania to punkty pomiędzy miejscami docelowymi
lub punktami pośrednimi, których można użyć do nadania
kształtu trasie. Punkty kształtowania są oznaczane na mapie za
pomocą niebieskiej kropki. Pomiędzy poszczególnymi miejscami
docelowymi lub punktami pośrednimi może znajdować się
maksymalnie 50 punktów kształtowania. Podczas podróży
urządzenie nie informuje o dotarciu do punktów kształtowania.
Planowanie podróży do wyznaczonego celu
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć trasę
z jednym lub wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
5 Wybierz Wybierz.
6 Aby dodać cel podróży, wybierz .
7 Wybierz Dalej.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Dodawanie punktów do podróży
UWAGA: Aby dodać punkt kształtowania, podróż musi zawierać
pozycję startową, co najmniej jeden punkt pośredni i cel
podróży.
Podczas tworzenia lub edytowania podróży każdy punkt
pośredni można zmienić w punkt kształtowania, a każdy punkt
kształtowania można zmienić w punkt pośredni.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
5 Wybierz Wybierz.
6 Wybierz , aby dodać cel podróży.
7 Wybierz , aby dodać co najmniej jeden punkt pośredni.
Punkty pośrednie oznaczane są za pomocą pomarańczowej
flagi.
8 W razie potrzeby zaznacz pomarańczową flagę obok punktu
pośredniego, aby zmienić ten punkt w punkt kształtowania.
Punkty kształtowania są oznaczane niebieskimi kropkami.
9 Wybierz Dalej.
10 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
9
Tworzenie harmonogramu podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Czas wyjazdu.
• Wybierz Czas przybycia.
5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zapisz.
6 Wybierz Czas trwania.
7 Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz
Zapisz.
8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.
Zmiana środków transportu podczas podróży
TracBack
®
Podróż ostatnim śladem
Funkcja TracBack zapisuje bieżącą trasę podróży. Można
odtworzyć bieżący ślad aż do miejsca startu.
1 Wybierz kolejno TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz Jedź!.
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży
Można zapisać bieżący ślad jako podróż i podróżować później
według jej planu, korzystając z funkcji planowania podróży.
1 Wybierz TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz Zapisz jako podróż.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Można zmieniać środki transportu w zapisanej podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz > Środek transportu.
4 Wybierz środek transportu.
5 Wybierz Zapisz.
Korzystanie z kompasu
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę.
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży.
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2 W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.
Ślady
UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić
kierunek ruchu.
Do nawigacji można używać kompasu GPS.
Wybierz kolejno Aplikacje > Kompas.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Korzystanie z funkcji czasu na świecie
Gotowe.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie > .
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym obszarze
mapy.
Ustawianie alarmu
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Budzik.
2 Ustaw czas.
3 Zaznacz pole wyboru Alarm wł..
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję
i wysokość.
Korzystanie z kalkulatora
Wyświetlanie informacji o śladzie
1 Wybierz Aplikacje > Utwory > Aktywne.
2 Wybierz ślad.
Przeliczanie jednostek
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby zapisać ślad, wybierz Zapisz ślad.
• Aby zapisać ślad jako podróż, wybierz Zapisz jako
podróż.
• Aby obejrzeć wykres wysokości śladu, wybierz Profil
wysokości.
10
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2 W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok
pozycji Przelicz, wskaż kategorię pomiarów i wybierz Zapisz.
3 W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żądaną
jednostkę i wybierz Zapisz.
4 Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5 Wpisz numer i wybierz Gotowe.
Ustawianie kursów walut
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Można aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2 Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji Przelicz.
Korzystanie z aplikacji
3 Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
4 W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę
i wybierz Zapisz.
5 Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs
waluty.
6 Zaznacz pole obok waluty.
7 Wpisz wartość i wybierz Gotowe.
8 Wybierz OK.
Informacje o odtwarzaczu multimedialnym
Z odtwarzacza multimedialnego można skorzystać wyłącznie,
gdy możliwe jest odtworzenie muzyki w dobrej jakości dźwięku
stereofonicznego. W przypadku użycia zestawu
słuchawkowego, który nie obsługuje profilu A2DP, uruchomienie
odtwarzacza multimedialnego nie jest możliwe.
Wybierz, aby odtworzyć bieżący utwór.
Wybierz, aby dostosować głośność.
Wybierz, aby odtworzyć bieżący utwór od początku.
Wybierz dwa razy, aby odtworzyć poprzednią piosenkę na
liście odtwarzania.
Wybierz, aby przejść do następnego utworu.
Wybierz, aby wstrzymać odtwarzanie bieżącego utworu.
Wybierz, aby powtarzać listę odtwarzania.
Wybierz, aby losowo odtwarzać utwory z listy odtwarzania.
Obsługiwane typy plików
UWAGA: Po sparowaniu telefonu z urządzeniem przez
Bluetooth w telefonie nie można odtwarzać plików MP3 za
pośrednictwem urządzenia.
Urządzenie obsługuje pliki muzyczne w formacje MP3 oraz listy
odtwarzania w formacie M3U i M3U8.
Odtwarzanie muzyki
Przed rozpoczęciem odtwarzania utworów należy najpierw
załadować pliki utworów do pamięci wewnętrznej urządzenia lub
na kartę pamięci (Zarządzanie danymi).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny >
Przeglądaj.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię lub podkategorię.
3 W razie potrzeby wybierz Odtwórz wszystko, aby odtworzyć
całą kategorię od początku listy.
Tworzenie listy odtwarzania
1 Wybierz kolejno Przeglądaj > Lista odtwarzania > Nowa
lista odtwarzania.
2 Wybierz utwory do dodania do listy odtwarzania.
3 Po zakończeniu dodawania utworów do listy odtwarzania
wybierz Wróć.
Tworzenie listy odtwarzania w komputerze
1 Utwórz listę odtwarzania zawierającą pliki muzyczne,
korzystając z komputera i programu do odtwarzania muzyki.
2 Zapisz listę odtwarzania lub plik M3U8 w tej samej lokalizacji
co pliki muzyczne.
3 W razie potrzeby skorzystaj z edytora tekstów, aby usunąć
z pliku M3U ścieżki do plików muzycznych.
4 Prześlij listę odtwarzania i pliki muzyczne do urządzenia.
Edytowanie bieżącej listy odtwarzania
Aby edytować bieżącą listę odtwarzania, trzeba słuchać
utworów w odtwarzaczu multimedialnym.
1 Wybierz listę odtwarzania.
2 Wybierz opcję:
Utrudnienia drogowe
• Wybierz Dodaj, aby dodać utwór na końcu listy
odtwarzania.
• Wybierz utwór i opcję Usuń utwory, aby usunąć utwór
z listy odtwarzania.
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o ruchu drogowym są dostępne jedynie poprzez
aplikację Smartphone Link.
O informacjach o ruchu drogowym na trasie
W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie
wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę
alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień. Można określić,
czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub
na żądanie. Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą
przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie
istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie
dodawany do szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
Wybierz
wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
2
informacje.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
.
1 Na mapie wybierz
2 Wybierz Utrudnienia na trasie.
3 W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
opóźnienia przez korki na trasie.
> Unikaj.
4 Wybierz kolejno
Wybieranie trasy alternatywnej
Jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby
automatycznie korzystało z tras alternatywnych, można ręcznie
rozpocząć podróż alternatywną trasą w celu uniknięcia opóźnień
wynikających z utrudnień ruchu.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Zmień trasę.
3 Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda ruchu, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
3 Wybierz element na liście.
11
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
wyświetlić pozostałe wypadki.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
.
1 Na mapie ruchu wybierz
2 Wybierz wypadek.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Warunki drogowe.
3 Wybierz element.
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów
wykorzystanych na mapie ruchu.
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Legenda ruchu.
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Usuń zaznaczenie pola Utrudnienia drogowe.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym MapSource , BaseCamp™ i HomePort™
(Własne POI).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader).
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Dostosowywanie urządzenia
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
UWAGA: Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD,
microSDHC i microSDXC. Nie obsługuje systemu plików exFAT.
Karty pamięci muszą zostać sformatowane w systemie plików
FAT32.
1 Zdejmij tylną pokrywkę i wyjmij baterię z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla
USB dołączonego do urządzenia.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
12
Ustawienia mapy i pojazdu
Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdy, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Przyciski mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy).
Pulpity: Wybór układu pulpitu na mapie.
Automatyczne przybliżanie: Automatyczny wybór poziomu
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Zarządzanie danymi
Ustawienia nawigacji
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje
dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza
aktywną trasą.
Unikane: Pozwala wybrać cechy dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Zaawansowane objazdy: Określa długość objazdu.
Tryb bezpieczny: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulacja GPS: Zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez
urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
trafficTrends™: Włącza funkcję trafficTrends™ .
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroże: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Kręte drogi: Obliczanie tras obejmujących kręte drogi.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Orientacja: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu
w układzie pionowym lub poziomym.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.
Czas podświetlania ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia Bluetooth
Aby otworzyć ustawienia Bluetooth, w menu głównym wybierz
kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Widoczny: Umożliwia wyszukanie urządzenia przez
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i telefony.
Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Układ klawiatury: Wybór układu klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Garmin Lock: Umożliwia zablokowanie urządzenia poprzez
wpisanie 4-cyfrowego kodu PIN i ustawienie bezpiecznej
pozycji.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
Dostosowywanie urządzenia
13
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki, gdy znajduje się ono w uchwycie
samochodowym.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego
kabla USB.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne o dużej czułości,
które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem nadmiernych
wstrząsów lub wibracji, przekraczających te normalnie
występujące podczas jazdy motocyklem lub samochodem.
W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia urządzenia należy
chronić je przed upadkiem i unikać korzystania z niego
w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Wydłużenie czasu działania baterii
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Przełącz urządzenie w tryb uśpienia (Włączanie trybu
uśpienia).
• Zmniejsz jasność ekranu.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Wyłącz Bluetooth (Wyłączanie komunikacji Bluetooth).
• Skróć czas podświetlania ekranu.
Wymiana baterii
Jeśli konieczna jest wymiana baterii w urządzeniu, skontaktuj
się z sprzedawcą produktów firmy BMW Motorrad. Skontaktuj
się z lokalnym punktem utylizacji i powtórnego przetwarzania
odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego
postępowania ze zużytą baterią.
Blokowanie urządzenia
Garmin Lock to system antykradzieżowy, który blokuje
urządzenie. Przy każdym włączeniu urządzenia należy
wprowadzić czterocyfrowy numer PIN lub udać się do
bezpiecznej pozycji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie > Garmin Lock.
2 Wybierz Zablokuj urządzenie.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
UWAGA: Przewód zasilający z gniazda zapalniczki jest
opcjonalnym akcesorium.
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one
założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający
z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie
prawidłowo złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Odkręć nakrętkę À.
Czyszczenie obudowy
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
2
3
4
5
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż bezpiecznik 3 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki Ã.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zapobieganie kradzieży
Kamery monitorujące
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
14
Załącznik
Informacje o kamerach monitorujących są dostępne tylko dla
niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie
www.garmin.com/safetycameras. Dla tych obszarów można
wykupić subskrypcję informacji o kamerach monitorujących.
Subskrypcja obejmuje dane o pozycjach setek kamer
monitorujących. Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do
miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej
jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc
użytkownik może regularnie aktualizować swoje urządzenie
o najnowsze informacje.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć
istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę
ważności.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Pojawi się ekran kalibracji.
3 Wykonaj instrukcje, które zostaną wyświetlone na ekranie.
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu.
• Skróć czas podświetlania ekranu.
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie trybu uśpienia).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Wskazania stanu wyczerpania baterii są
niedokładne
1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
Zakup akcesoriów
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona.
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki.
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od
0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Ekran dotykowy nie reaguje na dotyk
1 Wyłącz urządzenie.
2 Przytrzymaj palec w lewym górnym rogu ekranu.
Rozwiązywanie problemów
®
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
15
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Urządzenie jest zablokowane lub się
zawiesiło
1 Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
Urządzenie wyłączy się.
2 Włącz urządzenie (Włączanie urządzenia).
Muszę usunąć wszystkie dane użytkownika
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Korzystając z przeglądarki plików w komputerze, otwórz
3
4
5
6
7
8
zawartość urządzenia, napędu lub woluminu i przejdź do
folderu Internal Storage.
W folderze Internal Storage usuń folder o nazwie GPX.
Odłącz urządzenie od komputera i poczekaj 10 sekund.
Włącz urządzenie.
Gdy pojawią się informacje o prawach autorskich,
przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku ekranu
urządzenia.
Przytrzymaj palec na ekranie, aż pojawi się komunikat.
Wybierz Tak, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. ×
głęb.)
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 ×
0,94 cala)
Masa
288 g (10,159 uncji)
Wyświetlacz
Przekątna 127 mm (5 cali)
800 × 480 pikseli
Wyświetlacz TFT z białym podświetleniem,
dotykowy
Obudowa
Wodoszczelność zgodnie ze standardem
IPX7
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Przechowywanie danych
Wewnętrzna pamięć i opcjonalna
wymienna karta pamięci. Nieograniczony
czas przechowywania danych.
Połączenie z komputerem Tryb MTP przez USB
Urządzenie pamięci masowej USB, plugand-play
Czas ładowania
Maksymalnie 4 godziny w zależności od
źródła zasilania.
Moc wejściowa
8–28 V DC
Pobór
Maks. 10 W
Czas działania baterii
Do 4 godzin w zależności od trybu pracy
i ustawień
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa
16
Dane techniczne
Indeks
A
kompas 10
komputer
łączenie 15
połączenie 12
komunikat głosowy 8
kradzież, unikanie 14
adresy, wyszukiwanie 4
akcesoria 15
aktualna pozycja 7
alarm 10
alerty, utrudnienia drogowe 7
alerty punktów alarmowych, ustawienia 13
L
B
ładowanie urządzenia 3, 14, 15
bateria 1, 14
instalacja 1
ładowanie 3, 14, 15
problemy 15
wydłużanie 14, 15
bezpiecznik, wymiana 14
bezprzewodowy zestaw słuchawkowy 8
bezterminowa subskrypcja map 2
C
cele. Patrz pozycje
czyszczenie ekranu dotykowego 14
czyszczenie urządzenia 14
D
dane techniczne 16
dane użytkownika, usuwanie 16
długość i szerokość geograficzna 4
dodatki
kamery monitorujące 14
własne punkty POI 15
dodawanie postojów 6
dom
edytowanie pozycji 5
jazda do 5
ustawianie pozycji 5
dostosowywanie urządzenia 12
dziennik podróży, wyświetlanie 6
dźwięk, punkty alarmowe 13
E
ekran, jasność 3
G
Garmin Express 2
aktualizowanie oprogramowania 2
rejestrowanie urządzenia 2
Gdzie jestem? 5, 7
geocaching 4
głośność, regulowanie 3
H
historia podróży 13
I
identyfikator urządzenia 13
informacje kontaktowe 1, 3
informacje o podróży
resetowanie 7
wyświetlanie 7
J
jasność 3
jazda do domu 5
język
język głosu 13
klawiatura 13
K
kalkulator 10
kamery, monitorujące 14
kamery monitorujące, bazy danych 14
karta microSD. 12 Patrz też karta pamięci
instalacja 12
karta pamięci 12
instalacja 12
klawiatura 3
język 13
układ 13
klawisz zasilania 1
Indeks
lista zwrotów 7
Ł
M
mapa, pole danych 7
mapy 6, 12
aktualizowanie 2
bezterminowo 2
motyw 12
przeglądanie 4
stopień szczegółowości 12
układ danych 7
warstwy 6
wyświetlanie tras 7
zakup 14
montowanie urządzenia
samochód 2
wyjmowanie z uchwytu 2
myTrends, trasy 6
N
następny zwrot 7
nawigacja 6
bezdroże 5
ustawienia 13
wyświetlanie podglądu trasy 5
nawigacja po bezdrożach 5
numer identyfikatora 13
O
objazdy 6
odtwarzacz multimedialny 11
listy odtwarzania 11
obsługiwane typy plików 11
odtwarzanie muzyki 11
oprogramowanie
aktualizowanie 2
wersja 13
ostatnio znalezione pozycje 4, 5
P
parking 4
ostatnie miejsce 4
parowanie 8
telefon 15
usuwanie zestawu słuchawkowego 8
zestaw słuchawkowy 8
pasek wyszukiwania 4
perspektywa mapy 7
planowanie podróży 10
edytowanie podróży 10
punkty kształtowania 9
punkty pośrednie 9
pliki
obsługiwane typy 12
przesyłanie 12
pogoda 9
radar 9
warunki drogowe 9
POI. 15 Patrz też punkt szczególny (POI)
POI Loader 15
połączenia, wyłączanie 9
pomoc. 8 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 8
postoje, dodawanie 6
pozycje 3, 4, 10
aktualna 5, 7
ostatnio znalezione 4, 5
symulowane 4
ustalanie pozycji domowej 5
wyszukiwanie 4
zapisywanie 5
przeliczanie
jednostki 10
waluta, przeliczanie 10
przelicznik jednostek 10
przewody, zasilanie 14
przewody zasilające 14
wymiana bezpiecznika 14
przyciski na ekranie 3
przywracanie ustawień 13
punkty szczególne (POI Loader) 15
punkty szczególne (POI)
dodatki 15
POI Loader 15
własne 15
R
rejestracja produktu 2
rejestrowanie urządzenia 2
resetowanie
dane podróży 7
urządzenie 1
rozwiązywanie problemów 15, 16
S
skróty 3
dodawanie 3
usuwanie 3
skrzyżowania, wyszukiwanie 4
Smartphone Link 8
łączenie 8
usługi Garmin Live 8
wyłączanie połączeń 9
subskrypcje, usługi Garmin Live 9
symulowane pozycje 4
szybkie wyszukiwanie 3
Ś
ślady 10
środki transportu 3
zmiana 10
T
technologia Bluetooth 15
odłączanie zestawu słuchawkowego 8
ustawienia 13
włączanie 8
wyłączanie 13
telefon, parowanie 15
TracBack 10
trasy
myTrends 6
obliczanie 5
pomijanie punktu 6
przerywanie 6
rozpoczynanie 5, 6
sugerowane 6
tryb obliczania 5, 13
wyświetlanie na mapie 7
wyświetlanie podglądu 5
tryb uśpienia 2
włączanie 3
wyłączanie 3
U
uchwyt motocyklowy 1
umowy licencyjne 13
USB, odłączanie 12
usługi Garmin Live 9
subskrypcja 9
ustawienia 13
ustawienia czasu 3, 13
ustawienia wyświetlania 13
usuwanie
podróże 10
sparowany zestaw słuchawkowy 8
utrudnienia drogowe 11, 13
alerty 7
dane 12
mapa 11
unikanie 11
17
wyłączanie 12
wypadki 11, 12
wyszukiwanie opóźnień 11
zmień trasę 11
W
warstwy mapy, dostosowywanie 6
warunki drogowe, pogoda 9
widok mapy
2D 7
3D 7
widok mapy 2D 7
widok mapy 3D 7
widok skrzyżowania 7
własne punkty POI 15
wskazówki 7
wskazówki dojazdu 7
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 14
współrzędne 4
wyszukiwanie pozycji. 3 Patrz też pozycje
adresy 4
kategorie 3
korzystanie z mapy 4
miasta 4
przeglądanie mapy 4
skrzyżowania 4
współrzędne 4
Z
zapisane pozycje 5, 6, 10
edytowanie 5
kategorie 5
usuwanie 5
zapisywanie, aktualna pozycja 5
zegar 10
zestaw słuchawkowy
odłączanie 8
parowanie 8
zjazdy z usługami 6
wyszukiwanie 6
zmiana przeszukiwanego obszaru 4
zmienianie nazw podróży 10
zrzuty ekranowe 13
18
Indeks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising