Garmin | BMW Motorrad Navigator V | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator V Användarhandbok

Garmin BMW Motorrad Navigator V Användarhandbok
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. nüMaps Lifetime™ och
TracBack är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin.
®
®
Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som
tillhör SD-3C.
®
BMW är ett registrerat varumärke som tillhör BMW AG.
®
Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en begränsad strömkälla (limited power supply, LPS).
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Kontaktinformation ...................................................................... 1
Montera batteriet ......................................................................... 1
Slå på enheten ............................................................................1
Stänga av enheten ..................................................................... 1
Återställa enheten .................................................................. 1
Ta bort batteriet .......................................................................... 1
Montera enheten i motorcykelfästet ........................................... 1
Ta bort enheten från motorcykelfästet ................................... 2
Om motorcykelfästet ................................................................... 2
Montera enheten i en bil ............................................................. 2
Support och uppdateringar ......................................................... 2
Konfigurera Garmin Express .................................................. 2
Aktivera livstidskartor ............................................................. 2
Om viloläget ................................................................................ 2
Aktivera viloläget .................................................................... 2
Avsluta viloläget ..................................................................... 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Ställa in volymen ......................................................................... 3
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 3
Välja ett transportläge ............................................................ 3
Batteriinformation ........................................................................ 3
Ställa in tiden .............................................................................. 3
Använd skärmknappar ................................................................ 3
Använd skärmtangentbord ......................................................... 3
Om genvägar .............................................................................. 3
Lägga till en genväg ............................................................... 3
Ta bort en genväg .................................................................. 3
Om platser....................................................................... 3
Hitta BMW återförsäljare ............................................................. 3
Kontaktinformation ................................................................. 3
Söka efter platser ........................................................................ 3
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 3
Söka inom en kategori ...................................................... 3
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet ............................. 3
Byta sökområde ..................................................................... 4
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan ................... 4
Söka en adress ...................................................................... 4
Söka efter senast hittade destinationer ................................. 4
Rensa listan med senast hittade platser ........................... 4
Söka efter parkering ............................................................... 4
Söka efter din senaste parkeringsplats ............................. 4
Sökverktyg ............................................................................. 4
Söka efter en korsning ...................................................... 4
Söka efter en stad ............................................................. 4
Söka efter en plats med koordinater ................................. 4
Ange en simulerad plats ........................................................ 4
Spara platser .......................................................................... 4
Spara en plats ................................................................... 4
Spara den aktuella platsen ............................................... 4
Starta en rutt till en sparad plats ....................................... 4
Ändra en sparad plats ....................................................... 4
Tilldela kategorier till en sparad plats ................................ 5
Ta bort en sparad plats ..................................................... 5
Spara en hemposition ....................................................... 5
Söka efter senast hittade destinationer ................................. 5
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 5
Navigering....................................................................... 5
Påbörja en rutt ............................................................................ 5
Förhandsvisa flera rutter ........................................................ 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 5
Terrängkörning .................................................................. 5
Köra en rutt med kurviga vägar ......................................... 5
Innehållsförteckning
Starta en rutt till en sparad plats ............................................ 5
Din rutt på kartan ........................................................................ 5
Använda navigeringskartan ................................................... 5
Lägga till en punkt på en rutt ................................................. 6
Hoppa över en punkt i rutten ............................................. 6
Göra en avstickare ................................................................. 6
Stoppa rutten ......................................................................... 6
Använda föreslagna rutter ...................................................... 6
Om avfartstjänster ...................................................................... 6
Söka efter avfartstjänster ....................................................... 6
Navigera till en avfart ............................................................. 6
Kartsidor ......................................................................... 6
Anpassa kartan ........................................................................... 6
Anpassa kartlager .................................................................. 6
Visa tripploggen ..................................................................... 6
Ändra kartdatafältet ................................................................ 6
Anpassa knapparna på kartan ............................................... 6
Ta bort knappar från kartan ............................................... 6
Ändra instrumentbräda för kartan .......................................... 6
Ändra kartperspektiv .............................................................. 6
Visa ruttaktivitet .......................................................................... 6
Visa en lista över svängar ...................................................... 6
Visa hela rutten på kartan ................................................. 6
Visa nästa sväng .................................................................... 7
Visa korsningar ...................................................................... 7
Visa trafikvarningar ................................................................ 7
Visa sidan Färddator .............................................................. 7
Återställa trippinformationen ............................................. 7
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 7
Söka efter närliggande serviceställen .................................... 7
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 7
Talade instruktioner i handsfree................................... 7
Om trådlösa headset .................................................................. 7
Aktivera trådlös Bluetooth teknik ............................................ 7
Para ihop med ett trådlöst headset ............................................. 7
Ta bort ett ihopparat headset ................................................. 7
Koppla bort headset ............................................................... 7
Tips efter att du parat ihop enheterna .................................... 7
Använda appar............................................................... 7
Använda hjälpen ......................................................................... 7
Söka efter hjälpavsnitt ............................................................ 7
Smartphone Link ......................................................................... 7
Hämta Smartphone Link ........................................................ 8
Ansluta till Smartphone Link .............................................. 8
Skicka en position från telefonen till enheten ........................ 8
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link ...... 8
Om Garmin realtidstjänster ......................................................... 8
Prenumerera på Garmin realtidstjänster ................................ 8
Visa väderprognosen .................................................................. 8
Visa vädret i närheten av en annan ort .................................. 8
Visa väderradarn .................................................................... 8
Visa vädervarningar ............................................................... 8
Kontrollera vägförhållanden ................................................... 8
Reseplanerare ............................................................................ 8
Om delmål .............................................................................. 8
Om ruttpunkter ....................................................................... 8
Planera en resa till målet ....................................................... 8
Lägga till punkter på en resa ................................................. 9
Schemalägga en resa ............................................................ 9
Ändra transportläge för en resa ............................................. 9
Navigera till en sparad resa ................................................... 9
Ändra en sparad resa ............................................................ 9
Spår ............................................................................................ 9
Visa spårinformation .............................................................. 9
TracBack® .................................................................................. 9
i
Följ ditt senaste spår .............................................................. 9
Spara ditt senaste spår som en resa ..................................... 9
Använda kompassen .................................................................. 9
Visa tidigare rutter och destinationer .......................................... 9
Använda världsklockan ............................................................... 9
Visa världskartan ................................................................... 9
Ställa in larm ............................................................................... 9
Använda kalkylatorn ................................................................. 10
Konvertera enheter ................................................................... 10
Ange växlingskurser ............................................................. 10
Om mediespelaren ................................................................... 10
Filformat som kan användas ................................................ 10
Spela musik ......................................................................... 10
Skapa en spellista ................................................................ 10
Skapa en spellista på en dator ........................................ 10
Ändra aktuell spellista .......................................................... 10
Trafik.............................................................................. 10
Om trafik längs rutten ............................................................... 10
Visa kommande trafik .......................................................... 10
Undvika trafik längs rutten manuellt ..................................... 10
Ta en annan väg .................................................................. 10
Visa trafik på kartan ............................................................. 10
Trafik i ditt område .................................................................... 11
Söka efter trafikincidenter .................................................... 11
Visa ett trafikproblem på kartan ........................................... 11
Söka efter trafikincidenter .................................................... 11
Förklaring till trafikdata .............................................................. 11
Avaktivera trafikinformationen .................................................. 11
Söka efter egna intressanta platser ..................................... 14
Köpa tillbehör ............................................................................ 14
Felsökning.................................................................... 14
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 14
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 14
Pekskärmen fungerar inte när jag trycker på den ..................... 14
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 14
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 14
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt ...................... 14
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 14
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 14
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................14
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 14
Min enhet har låst eller hängt sig .............................................. 14
Jag behöver rensa alla användardata ...................................... 14
Specifikationer.............................................................. 14
Index.............................................................................. 16
Datahantering ............................................................... 11
Filtyper ...................................................................................... 11
Om minneskort ......................................................................... 11
Installera ett minneskort ....................................................... 11
Ansluta enheten till en dator ..................................................... 11
Överföra data från datorn ......................................................... 11
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 11
Anpassa enheten.......................................................... 11
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 11
Aktivera kartor ...................................................................... 11
Navigeringsinställningar ............................................................ 12
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 12
Skärminställningar .................................................................... 12
Bluetooth inställningar .............................................................. 12
Slå ifrån Bluetooth ................................................................ 12
Trafikinställningar ...................................................................... 12
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 12
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 12
Inställningar för positionslarm ................................................... 12
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 12
Återställa inställningarna ........................................................... 12
Bilagor........................................................................... 12
Strömkablar .............................................................................. 12
Ladda enheten ..................................................................... 13
Skötsel av enheten ................................................................... 13
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 13
Rengöra pekskärmen ........................................................... 13
Förhindra stöld ..................................................................... 13
Förlänga batterilivslängden .................................................. 13
Byta batteri ........................................................................... 13
Låsa enheten ....................................................................... 13
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 13
Köpa fler kartor ......................................................................... 13
Fartkameror .............................................................................. 13
Egna intressanta platser ........................................................... 13
Installera POI Loader ........................................................... 13
Använda hjälpfilerna för POI Loader .................................... 13
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder BMW Navigator V, eller om
du har frågor, kontaktar du din BMW Motorrad-återförsäljare.
Montera batteriet
1 Leta reda på skruvmejseln À som medföljde
produktförpackningen.
8 Stäng batteriluckan Å och dra åt skruvarna.
OBS! Dra inte åt skruvarna för hårt.
Slå på enheten
OBS! Enheten slås på automatiskt om den sitter i motorcykeleller bilfästet (tillval) och den externa strömförsörjningen är
ansluten och påslagen.
Tryck på strömknappen.
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
2 Ta fram litiumjonbatteriet ur produktförpackningen.
3 Lossa skruvarna och ta bort batteriluckan.
4 Vid behov sätter du i ett microSD™ kort Á i enheten.
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Stäng av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Ta bort batteriet
Du kan ta bort batteriet om du inte tänker använda enheten
under en längre tid.
1 Lossa skruvarna och ta bort batteriluckan.
2 Tryck på och håll ner frigöringsfliken på batterikontakten
samtidigt som du försiktigt drar bort kontakten från enheten.
5 Sätt i batteriet med kabeln uppåt.
6 Sätt i batterikontakten  i batterianslutningen Ã.
Montera enheten i motorcykelfästet
VARNING
Innan du kör måste du kontrollera att spärrens överdel sitter
jämnt och i höjd med överdelen på enheten och fästet.
OBS! Motorcykelfästet ingår inte i alla satser.
1 Placera underkanten av enheten i vaggan.
7 Sätt i batteriluckan, börja med den övre delen Ä.
Komma igång
1
2 Luta enheten bakåt tills den fastnar och spärrens överdel är
2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en
luddfri trasa.
helt plan.
OBS! Ta bort enheten från motorcykelfästet innan du ansluter
en batteriladdare till motorcykeln.
4 Sätt sugkoppen  mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
Ta bort enheten från motorcykelfästet
1 Tryck på frigöringsknappen À på sidan av fästet.
2 Lyft ut enheten.
5
6
7
8
Om motorcykelfästet
Du kommer åt specifika enhetsfunktioner med hjälp av
knapparna på motorcykelfästet.
mot vindrutan.
Sätt fast monteringsfästet på sugkoppsarmen.
Placera underkanten av enheten i vaggan.
Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
Anslut den andra änden av fordonsströmkabeln till en
strömkälla.
Support och uppdateringar
Garmin Express ger enkel åtkomst till de här tjänsterna till
enheten.
• Produktregistrering
• Programvaru- och kartuppdateringar
• Produkthandböcker
• Fordon, röster och andra extrafunktioner
®
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/express.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Aktivera livstidskartor
À
Á
Â
Tryck här för att zooma in och ut på kartan.
Välj om du vill använda funktionen märkt med
eller
.
Tryck här för att visa kartan, kompassen, färddatorn och
mediespelaren.
Håll ner för att öppna inställningarna för ljusstyrka.
Tryck här om du vill höra aktuell uppmaning när du har anslutit en
Bluetooth hjälm eller ett headset.
Håll ner för att öppna inställningarna för volym.
®
Montera enheten i en bil
OBS! Bilfästet följer med i bilsatsen (tillval).
MEDDELANDE
Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lokala lagar
som gäller för vindrutemontering.
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
1 Stick in den lilla änden på fordonsströmkabeln À i
anslutningen på sidan av bilfästet Á.
2
OBS! Livstidskartor kan inte användas med produkter som inte
har förinlästa kartor.
OBS! Med livstidskartor har du rätt att få kartuppdateringar när
de blir tillgängliga från Garmin under livslängden för en
kompatibel Garmin produkt eller så länge som Garmin får
kartdata från en tredjepartsleverantör, beroende på vilket som
varar kortast tid. Innebörden av en produkts "livslängd" och
andra viktiga villkor hittar du på www.garmin.com
/numapslifetime.
1 Gå till www.garmin.com/express.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
OBS! Om du registrerar enheten kan du få epostmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig.
Om viloläget
Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte
används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten
är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.
Aktivera viloläget
Tryck på Ström.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på ström knappen.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
Komma igång
2 Tryck på
eller
för att justera skärmens ljusstyrka.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
• Välj
• Välj
eller
för att ställa in volymen.
för att stänga av ljudet i enheten.
om du vill visa fler alternativ.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
Om platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och väginformation. Använd kategorierna för att
söka efter företag och sevärdheter i närheten. Du kan även söka
efter adresser, koordinater, orter och korsningar.
GPS-signalstatus.
Hitta BMW återförsäljare
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat).
Du kan söka efter BMW återförsäljare i närheten.
Välj Vart? > BMW Motorrad.
Ansluten till Smartphone Link.
Indikator för transportläge. Gör att du kan välja personbils-,
motorcykel- eller fågelvägsläge.
Aktuell tid.
Batteristatus.
Välja ett transportläge
Välj
.
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.
i statusstapeln visar status för det interna batteriet.
Ställa in tiden
OBS! Du kan välja Automatisk för att automatiskt ange tiden
varje gång enheten sätts på.
.
1 Välj
2 Bläddra bland siffrorna för att ställa in tiden.
Använd skärmknappar
•
•
•
•
•
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.
Använd skärmtangentbord
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar).
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
Om genvägar
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
Om platser
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder BMW Navigator V, eller om
du har frågor, kontaktar du din BMW Motorrad-återförsäljare.
Söka efter platser
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
tre senaste valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du
gatunamnet och gatunumret.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du
gatunamnet, gatunumret och orten.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
3
6 Välj eventuellt en position.
7 Vid behov, välj korsningen.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära.
3 Välj ett alternativ.
Söka efter en stad
OBS! Om du väljer en stad kommer du att navigera till nära
stadens centrum.
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer.
2 Välj Ange söktext.
3 Ange ett ortsnamn och välj .
4 Välj en stad.
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger,
sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för
platser längs vägen (Anpassa kartlager).
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Om det behövs väljer du och sedan en kategoriikon för att
visa enbart platser av en viss kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7 Välj Visa på kartan.
Söka en adress
Ange en simulerad plats
OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart? > Adress.
2 Ange adressnummer och välj Klar.
3 Ange gatunamnet och välj Nästa.
4 Om det behövs, välj Söker nära för att byta stad eller
område.
5 Om det behövs väljer du stad eller område.
6 Välj vid behov adress.
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Söka efter senast hittade destinationer
Spara platser
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Spara.
5 Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Välj ett alternativ:
3
4
5
6
4
• Välj stat/provins.
• För att ändra land, stat eller provins väljer du Område
eller land och anger ett namn.
Ange det första gatunamnet och välj Nästa.
Välj vid behov gata.
Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.
Välj vid behov gata.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Starta en rutt till en sparad plats
Välj Vart? > Sparat.
Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
Välj en plats.
Välj Kör!.
1
2
3
4
Ändra en sparad plats
Välj Vart? > Sparat.
Om det behövs väljer du en kategori.
Välj en plats.
Välj .
Välj
> Ändra.
Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
1
2
3
4
5
6
Om platser
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
Ändra
informationen.
7
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Navigering
Påbörja en rutt
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats.
3 Välj Kör!.
Förhandsvisa flera rutter
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutter.
4 Välj en rutt.
Navigering
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Kurviga vägar för att beräkna rutter som väljer
kurviga vägar.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Köra en rutt med kurviga vägar
Enheten kan beräkna rutter som föredrar kurviga vägar. Den här
funktionen kan ge en roligare resa, men det kan öka tiden eller
avståndet till din destination.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
enhetsmodeller. Den här funktionen är beroende av
kartregionen.
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge >
Kurviga vägar > Spara.
2 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden >
Motorvägar för att undvika motorvägar på rutten (tillval).
Det här kan öka antalet kurviga vägar i rutter men samtidigt
avsevärt öka tiden eller avståndet för längre rutter.
3 Påbörja en rutt.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Din rutt på kartan
MEDDELANDE
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till målet via
röstuppmaningar (när enheten sitter i bilfästet eller är ansluten
till ett Bluetooth headset), pilar på kartan och anvisningar överst
på kartan. Beroende på inställningarna för omräkning beräknas
en ny rutt om du avviker från rutten, och du får en ny
vägbeskrivning.
Ett datafält som visar aktuell hastighetsbegränsningar kan visas
när du kör på huvudvägar.
Använda navigeringskartan
1 Välj Visa kartan.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in eller ut väljer du
eller
.
5
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du
kartan och väljer sedan .
• Om du vill visa specifika kategorier när du inte navigerar
längs en rutt väljer du .
• Välj
om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en rutt.
1 Från kartan välj > Vart?
2 Sök efter det extra stoppet.
3 Välj stoppet från sökresultatet.
4 Välj Kör!
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.
Hoppa över en punkt i rutten
Om du bestämmer dig för att inte åka till nästa punkt i rutten kan
du hoppa över punkten. Detta förhindrar att enheten försöker
guida dig tillbaka till den missade punkten. Den här funktionen
är inte tillgänglig om nästa punkt är slutmålet.
Från kartan väljer du
> Hoppa över.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att
undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.
När du navigerar väljer du
> Avstickare.
Enheten skapar en avstickare förbi 0,5 km eller 0,5 miles på
den aktuella rutten med hjälp av de närmaste användbara
vägarna.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
>
.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen.
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Om avfartstjänster
När du navigerar längs en rutt kan du söka efter bränsle, mat,
logi och toaletter nära kommande avfarter.
Tjänsterna visas under flikar efter kategori.
Bensin
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
OBS! Du kan inte anpassa Hastighet.
Välj
vilken typ av data du vill visa.
2
3 Välj Spara.
Anpassa knapparna på kartan
På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till två ikoner.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj .
4 Välj en annan ikon.
Ta bort knappar från kartan
Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj Spara.
Ändra instrumentbräda för kartan
Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst på kartan. Du
kan välja olika instrumentbrädor för att ändra stil och layout för
informationen.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Inforutor.
2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Mat
Logi
Toaletter
Söka efter avfartstjänster
1 Välj > Avfartstjänster.
2 Välj en kommande avfart med pilarna.
3 Välj en avfartstjänstflik.
4 Välj en intressant plats.
Navigera till en avfart
1 Välj > Avfartstjänster >
2 Välj Kör!.
Kartsidor
från kartan.
Visa ruttaktivitet
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
6
Kartsidor
2 Välj
> Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning
av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster
på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.
Visa trafikvarningar
När du navigerar längs en rutt kan en trafikvarning visas i
navigeringsfältet.
Välj varningen om du vill visa mer information.
Visa sidan Färddator
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik
om resan.
OBS! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Talade instruktioner i handsfree
Om trådlösa headset
OBS! Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud trådlöst kan du
ansluta till ett Bluetooth headset som stödjer A2DP-profilen.
Talade instruktioner i handsfree
Med hjälp av trådlös teknik kan enheten skicka
ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Para ihop med ett trådlöst headset
OBS! Endast ett headset åt gången kan vara aktivt.
Innan du kan ta emot navigeringsmeddelanden via ditt headset
måste du para ihop din enhet med ett kompatibelt mobilheadset.
1 Placera ditt headset och din Bluetooth enhet inom 10 m
(33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet och gör det
synligt för andra Bluetooth enheter.
4 Välj Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj headset i listan.
6 Välj OK.
Enheten skickar navigeringsmeddelanden till ditt headset när du
navigerar längs en rutt.
Ta bort ett ihopparat headset
Du kan ta bort ett ihopparat headset för att förhindra att det
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet som du vill ta bort.
3 Välj Ta bort ihopparning för enhet.
Koppla bort headset
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet som du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan för enheten.
Ditt headset kopplas bort från enheten, men det är
fortfarande ihopparat med enheten.
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten i bilfästet eller till ett
Bluetooth headset kan du ta emot röstsamtal.
• När du sätter på enheten försöker den ansluta med den
telefon eller Bluetooth enhet som den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Smartphone Link
Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata
med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via
telefonens dataanslutning. Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.
Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och
abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster.
7
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link är tillgänglig för vissa smarttelefoner. I
appbutiken för din telefon hittar du information om kompatibilitet
och tillgänglighet.
Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din
telefon.
Information om hur du hämtar och installerar appar finns i
telefonens användarhandbok.
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och
installera Smartphone Link-appen på din telefon.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
1 Starta Smartphone Link på din telefon.
2 Välj Inställningar > Bluetooth på enheten.
3 Markera kryssrutan Bluetooth.
4 Markera kryssrutan Möjlig att upptäcka.
5 Välj Bluetooth på telefonen.
6 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter
närliggande Bluetooth enheter.
7 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande
enheter.
8 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att
bekräfta ihopparningen.
visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är
anslutet.
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din
telefon.
1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en
plats (se telefonens användarhandbok).
2 På appmenyn väljer du Smartphone Link.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen
till de senast hittade alternativen på din enhet.
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone
Link
När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmin
realtidstjänster kan du avaktivera handsfree-samtal.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj din telefon.
3 Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal.
Om Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link.
Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Linksymbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till en
kompatibel telefon som kör Smartphone Link.
Prenumerera på Garmin realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmin realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på din telefon.
2 Välj Garmins realtidstjänster.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
3 Välj en tjänst.
8
4 Välj priset.
5 Välj Abonnera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste du ansluta
enheten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link.
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > Väder.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell position.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Visa väderradarn
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Vid behov, välj en ort.
3 Välj > Väderradar.
Visa vädervarningar
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Reseplanerare
En resa kan bestå av upp till 29 delmål och ett slutmål. Det kan
finnas upp till 50 ruttpunkter mellan varje delmål.
Om delmål
Delmål är mellanliggande mål på en resa. Ett delmål visas med
en orange flagga på kartan. En resa kan innehålla upp till
29 delmål och ett slutmål. Enheten meddelar ankomsten till
varje delmål under tiden du navigerar på en resa.
Om ruttpunkter
Ruttpunkter är mellanliggande punkter mellan mål eller delmål
som kan användas för att forma ruttens riktning. En blå punkt
anger en ruttpunkt på kartan. Du kan ha upp till 50 ruttpunkter
mellan varje mål eller delmål. Enheten meddelar inte ankomsten
till varje ruttpunkt under tiden du navigerar.
Planera en resa till målet
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa en resa med
ett eller flera mål.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
5 Välj Välj.
Använda appar
6 Om du vill lägga till ett slutmål väljer du
7 Välj Nästa.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
.
Lägga till punkter på en resa
OBS! Innan du kan lägga till en ruttpunkt måste resan innehålla
en startplats, minst ett delmål och ett slutmål.
När du skapar eller redigerar en resa kan du göra om valfritt
delmål till en ruttpunkt och valfri ruttpunkt till ett delmål.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
5 Välj Välj.
6 Välj om du vill lägga till ett slutmål.
7 Välj om du vill lägga till ett eller flera delmål.
Delmål visas med en orange flagga.
8 Om det behövs väljer du den orange flaggan bredvid ett
delmål för att göra om det till en ruttpunkt.
Ruttpunkter markeras med blå punkter.
9 Välj Nästa.
10 Ange ett namn och tryck på Klar.
Schemalägga en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Avgångstid.
• Välj Ankomsttid.
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.
6 Välj Längd.
7 Välj den tid du kommer att stanna på platsen och välj Spara.
8 Vid behov, upprepa steg 3–7 för varje plats.
Ändra transportläge för en resa
Du kan ändra det transportläge som används i en sparad resa.
Välj Appar > Reseplanerare.
Välj resa.
Välj
> Transportläge.
Välj ett transportläge.
Välj Spara.
1
2
3
4
5
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Om du uppmanas till det väljer du en rutt.
Ändra en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resa.
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
Använda appar
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information
om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.
Visa spårinformation
1 Välj Appar > Spår > Aktiva.
2 Välj ett spår.
Spåret visas på kartan.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill spara spåret väljer du Spara spår.
• Om du vill spara spåret som en resa väljer du Spara som
resa.
• Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du Höjdprofil.
TracBack
®
Följ ditt senaste spår
Funktionen TracBack spelar in ett spår av din senaste
förflyttning. Du kan spåra den väg som du färdats tillbaka till din
startpunkt.
1 Välj TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj Kör!.
Spara ditt senaste spår som en resa
Du kan spara ditt senaste spår som en resa, som du kan
navigera senare med reseplaneraren.
1 Välj TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj Spara som resa.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
Använda kompassen
OBS! Du måste vara i rörelse för att kompassen ska kunna
fastställa din riktning.
Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.
Välj Appar > Kompass.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen.
Du kan visa dina föregående rutter och platser där du stannat på
kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Använda världsklockan
1 Välj Appar > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj Klar.
Visa världskartan
Välj Appar > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.
Ställa in larm
1 Välj Appar > Alarm.
2 Ställ in en tid.
3 Markera kryssrutan Larm på.
9
Använda kalkylatorn
Välj Appar > Miniräknare.
Konvertera enheter
1 Välj Appar > Enhetsomräkning.
2 Om det behövs väljer du knappen bredvid Räkna om, en
måttkategori och Spara.
3 Om det behövs väljer du en enhetsknapp, en måttenhet och
Spara.
4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
5 Ange ett tal och tryck på Klar.
Ange växlingskurser
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan uppdatera växlingskurserna för enhetsomräkningen.
1 Välj Appar > Enhetsomräkning.
2 Välj knappen bredvid Räkna om.
3 Välj Valuta och därefter Spara.
4 Om det behövs väljer du en valutaknapp, en annan valuta
och sedan Spara.
5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med
växlingskurser.
6 Markera rutan bredvid en valuta.
7 Ange ett värde och välj Klar.
8 Välj OK.
Om mediespelaren
Mediespelaren kan endast användas om musik kan spelas upp
med god stereokvalitet. När ett headset utan A2DP används går
det inte att starta mediespelaren.
Tryck här om du vill spela upp aktuellt spår.
Ändra aktuell spellista
Du måste lyssna på musik i mediespelaren för att redigera den
aktuella spellistan.
1 Välj en spellista.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till för att lägga till ett spår i slutet av spellistan.
• Välj ett spår och välj Ta bort spår för att ta bort spåret
från spellistan.
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikinformation är tillgänglig endast via Smartphone Link.
Om trafik längs rutten
När en trafikförsening inträffar på rutten visas en varning på
kartan och enheten beräknar en alternativ rutt för att undvika
förseningen. Du kan välja om du vill använda alternativa rutter
automatiskt eller på begäran. Din enhet kan leda rutten genom
ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt.
Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade
ankomsttiden.
Tryck här om du vill justera volymen.
Visa kommande trafik
Tryck här om du vill spela upp aktuell låt från början.
Tryck här två gånger för att spela upp föregående låt i
spellistan.
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Tryck här om du vill hoppa till nästa spår.
Tryck här om du vill pausa aktuellt spår.
Tryck här om du vill upprepa spellistan.
Tryck här om du vill blanda spellistan.
Filformat som kan användas
OBS! När telefonen paras ihop med enheten med Bluetooth kan
du inte spela MP3-filer på telefonen via enheten.
Enheten hanterar MP3-musikfiler och M3U- och M3U8spellistefiler.
Spela musik
Innan du kan spela musik måste du överföra musikfiler till
enhetens internminne eller till ett minneskort (Datahantering).
1 Välj Appar > Mediespelare > Bläddra.
2 Välj vid behov en kategori eller underkategori.
3 Välj vid behov Spela alla för att spela upp hela kategorin från
början av listan.
Skapa en spellista
1 Välj Bläddra > Spellistor > Ny spellista.
2 Välj de spår som du vill lägga till i spellistan.
3 Välj Tillbaka när du är klar med att lägga till spår i spellistan.
10
Skapa en spellista på en dator
1 Skapa en spellista med musikfiler på datorn med ett
ljudprogram.
2 Spara spellistan eller M3U8-filen på samma plats som
musikfilerna.
3 Om det behövs använder du en textredigerare och tar bort
sökvägen till filnamnen i M3U-filen.
4 Överför spellistan och musikfilerna till enheten.
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafik på rutten.
3 Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga
trafikfördröjningar på rutten.
4 Välj > Undvik.
Ta en annan väg
Om du inte har ställt in att enheten ska använda alternativa
rutter automatiskt kan du starta en alternativ rutt manuellt för att
undvika en trafikförsening.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt.
3 Välj Kör!.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På kartan väljer du > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Trafik
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
Trafik i ditt område
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Överföra data från datorn
Visa ett trafikproblem på kartan
på trafikkartan.
1 Välj
Välj
en
Trafikförhållanden.
2
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator).
Söka efter trafikincidenter
1 Från kartan väljer du > Trafik.
2 Välj Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt.
2
3
4
5
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på
trafikkartan.
1 Från kartan väljer du > Trafik.
2 Välj Trafiktext.
Avaktivera trafikinformationen
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Avmarkera kryssrutan Trafik.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
6
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
OBS! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte
lägga några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
®
Anpassa enheten
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive MapSource , BaseCamp™, och
HomePort™ (Egna intressanta platser).
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera POI Loader).
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
OBS! Enheten kan använda minneskort av typerna microSD,
microSDHC och microSDXC. Den fungerar inte med exFAT.
Minneskorten måste formateras som FAT32.
1 Ta bort locket och batteriet på baksidan av enheten.
2 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
3 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln
som följde med enheten.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
Datahantering
Kart- och fordonsinställningar
Om du vill öppna Kart- och fordonsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå
till www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Knappar på kartan: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager).
Inforutor: Ställer in layouten på kartinforutorna.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När den är avaktiverad måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
11
Navigeringsinställningar
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigation på huvudmenyn.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när
du navigerar bort från en aktiv rutt.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avancerade avstickare: Anger längden på en avstickare.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Inställningar för beräkningsläget
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Tangentbordslayout: Anger tangentbordslayouten.
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Kurviga vägar: Beräknar rutter som föredrar kurviga vägar.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
OBS! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Välj Inställningar > Positionslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Skärminställningar
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du
Inställningar > Skärm.
Orientering: Ställer in skärmen på porträtt (stående) eller
landskap (liggande).
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Bluetooth inställningar
Om du vill öppna Bluetooth inställningarna väljer du, på
huvudmenyn, Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Möjlig att upptäcka: Gör att trådlösa headset och telefoner kan
hitta enheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Trafikinställningar
Välj Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
trafficTrends™: Aktiverar funktionen trafficTrends™.
12
Inställningar för positionslarm
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
Garmin Lock: Gör att du kan låsa enheten genom att ange en
fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
OBS! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Bilagor
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Bilagor
Ladda enheten
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till 12 V-strömkabeln när den sitter i bilfästet.
• Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.
• Anslut enheten till det extra tillbehöret strömadapter, t.ex. en
väggadapter.
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan
skadas permanent om enheten utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer som överskrider det normala vid motorcykel- och
bilkörning. Du kan minimera risken för skador genom att undvika
att tappa den och inte använda den i miljöer där den kan
utsättas för kraftiga skakningar eller vibrationer.
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Förlänga batterilivslängden
•
•
•
•
•
•
Håll enheten borta från extrema temperaturer.
Försätt enheten i viloläge (Aktivera viloläget).
Minska skärmens ljusstyrka.
Lämna inte enheten i direkt solljus.
Avaktivera Bluetooth (Slå ifrån Bluetooth).
Korta ner tiden för skärmtidsgräns.
Byta batteri
Om du behöver byta batteri i enheten kontaktar du din BMW
Motorrad-återförsäljare. Mer information om hur du kasserar
batteriet på ett korrekt sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.
Låsa enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser enheten. Varje
gång du slår på enheten måste du ange den fyrsiffriga PINkoden eller köra till säkerhetsplatsen.
1 Välj Inställningar > Enhet > Garmin Lock.
2 Välj Lås enheten.
Bilagor
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS! 12 V-strömkabeln är ett valfritt tillbehör.
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket À.
2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
3 Sätt i en snabb säkring på 3 A.
4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
5 Skruva tillbaka ändstycket i 12 V-strömkabeln Ã.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Fartkameror
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en egen databas för intressanta platser eller
fartkameror.
På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig.
Kontrollera tillgängligheten på www.garmin.com/safetycameras.
För dessa platser kan du köpa ett abonnemang för
fartkamerainformation. Abonnemanget inkluderar platser för
hundratals fartkameror. Du får ett larm från enheten när du
närmar dig en säkerhetskamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje vecka så att du kan
uppdatera enheten regelbundet för att få den senaste
informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett
befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett
förfallodatum.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
13
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Köpa tillbehör
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
Gå till http://buy.garmin.com.
Felsökning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd.
• Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och
träd.
• Stå stilla i flera minuter.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Enheten laddas inte i fordonet
Telefonen ansluter inte till enheten
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln.
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 och
45 °C (mellan 32 och 113 °F).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Pekskärmen fungerar inte när jag trycker på
den
1 Stäng av enheten.
2 Tryck med fingret i det övre vänstra hörnet av skärmen.
Kalibreringsskärmen visas.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Min enhet har låst eller hängt sig
1 Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Enheten stängs av.
2 Starta enheten (Slå på enheten).
Jag behöver rensa alla användardata
1 Anslut enheten till datorn.
2 Med hjälp av utforskaren på datorn öppnar du enheten eller
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugfästet.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka.
Korta ner skärmtidsgränsen.
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth).
Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera
viloläget).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Det verkar inte som om batterimätaren visar
rätt
1 Låt enheten ladda ur helt.
2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
14
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera
den högst 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
3
4
5
6
7
8
volymen, och öppnar sedan mappen Internal Storage.
Ta bort mappen GPX i mappen Internal Storage.
Koppla bort enheten från datorn och vänta i 10 sekunder.
Starta enheten.
När upphovsrättsinformationen dyker upp håller du fingret
nedtryckt i det nedre högra hörnet på enhetens skärm.
Håll fingret nedtryckt på skärmen tills ett meddelande visas.
Välj Ja om du vill rensa alla användardata.
Specifikationer
Storlek (B × H × D)
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 ×
0,94 tum)
Vikt
288 g (10,159 ounce)
Skärm
127 mm (5 tum) diagonalt
800 x 480 bildpunkter
TFT-skärm med vit bakgrundsbelysning
och pekskärm
Hölje
Vattentålig enligt IPX7
Drifttemperaturområde
-20 till 55 °C (-4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde 0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Datalagring
Internminne och flyttbart minneskort som
tillval. Data lagras utan tidsgräns.
Datorgränssnitt
MTP via USB
USB-masslagring, plug-and play
Laddningstid
Upp till 4 timmar, beroende på
strömkälla.
Felsökning
Strömförsörjning
8–28 V likström
Användning
Max. 10 W
Batteriets livslängd
Upp till 4 timmar, beroende på
användning och inställningar
Batterityp
Flyttbart litiumjonbatteri
Specifikationer
15
Index
Symboler
2D-kartvy 6
3D-kartvy 6
intressanta platser (POI)
egna 13, 14
extrafunktioner 14
POI Loader 13
K
dator, ansluta 11, 14
destinationer. Se platser
kablar, kraft 12
kameror, säkerhet 13
karta, datafält 6
kartbild
2D 6
3D 6
kartlager, anpassa 6
kartor 5, 11
bläddra 4
data-layout 6
detaljnivå 11
köpa 13
lager 6
livstid 2
tema 11
uppdatera 2
visa rutter 6
kartperspektiv 6
klocka 9
kompass 9
kontaktinformation 1, 3
konvertera
enheter 10
valuta, konvertera 10
koordinater 4
korsningar, söka 4
köra hem 5
E
L
A
adresser, söka 4
aktuell position 7
anpassa enheten 11
användardata, ta bort 14
avfartstjänster 6
söka 6
avstickare 6
B
batteri 1, 13
ladda 3, 13, 14
maximerar 13, 14
montera 1
problem 14
bildskärmsinställningar 12
Bluetooth teknik 14
aktivera 7
avaktivera 12
inställningar 12
Bluetooth-teknik, koppla ifrån ett headset 7
byta namn på resor 9
byta sökområde 4
D
egna intressanta platser 13
enhets-ID 12
EULA 12
extrafunktioner
egna intressanta platser 14
fartkameror 13
F
fartkameror, databas 13
felsökning 14
filer
format som kan användas 11
överföra 11
fågelvägen, navigera 5
färdhistorik 12
G
Garmin Express 2
registrera enheten 2
uppdatera programvaran 2
Garmin realtidstjänster 8
prenumerera på 8
genvägar 3
lägga till 3
ta bort 3
geocaching 4
H
headset
koppla bort 7
para ihop 7
hem
ange platser 5
köra 5
ändra position 5
hjälp. 7 Se även produktsupport
I
ID-nummer 12
ihopparning 7
ta bort ett ihopparat headset 7
inställningar 12
Intressant plats. 13 Se även Intressanta
platser (POI)
intressanta platser (POI Loader) 13
16
ladda enheten 3, 13, 14
larm 9
larm för larmade positioner, inställningar 12
latitud och longitud 4
livstidskartor 2
ljud, larmade positioner 12
ljusstyrka 2
lägga till stopp 6
M
mediespelare 10
filformat som kan användas 10
spela musik 10
spellistor 10
microSD-kort. 11 Se även minneskort
installera 11
miniräknare 10
minneskort 11
installera 11
montera enheten
personbil 2
ta bort från fästet 2
motorcykelfäste 1
myTrends, rutter 6
N
navigering 5
fågelvägen 5
förhandsvisa rutter 5
inställningar 12
nästa sväng 7
O
omvandlare 10
P
para ihop
headset 7
telefon 14
parkering 4
sista platsen 4
platser 3, 9
POI Loader 13
positioner 4
aktuell 4, 7
ange hem 5
senaste sök 4, 5
simulerad 4
spara 4
söka efter 4
prenumerationer, Garmin realtidstjänster 8
produktregistrering 2
produktsupport 7
programvara
uppdatera 2
version 12
R
registrera enheten 2
rengöra enheten 13
rengöra pekskärmen 13
reseplanerare 9
delmål 8, 9
redigera en resa 9
ruttpunkter 8, 9
riktningar 6
rutter
beräkna 5
beräkningsläge 5, 12
föreslagna 6
förhandsvisning 5
hoppa över en punkt 6
myTrends 6
starta 4, 5
stoppa 6
visa på kartan 6
röstmeddelande 7
S
samtal, avaktivera 8
senast hittade platser 4, 5
simulerade platser 4
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 12
skärmknappsats 3
skötsel av enheten 13
Smartphone Link 8
ansluta 8
avaktivera samtal 8
Garmin realtidstjänster 7
Snabbsökning 3
spara, aktuell position 4
sparade platser 4, 5, 9
kategorier 5
redigera 4
ta bort 5
specifikationer 14
språk
röstspråk 12
tangentbord 12
spår 9
stopp, lägga till 6
strömkablar 12
byta säkringen 13
strömknapp 1
stöld, undvika 13
svänglista 6
säkring, byta 13
söka efter platser. 3 Se även positioner
adresser 4
använda kartan 4
kategorier 3
koordinater 4
korsningar 4
orter 4
söka på kartan 4
sökfält 3
T
ta bort
ihopparat headset 7
resor 9
tangentbord 3
layout 12
språk 12
telefon, para ihop 14
Index
tidsinställningar 3, 12
tillbehör 14
TracBack 9
trafik 10, 12
alternativ rutt 10
avaktivera 11
data 11
incidenter 11
karta 10
söka efter förseningar 10, 11
undvika 10
varningar 7
transportlägen 3
ändra 9
trippinformation
visa 7
återställa 7
tripplogg, visa 6
trådlöst headset 7
U
USB, koppla bort 11
V
Var är jag? 4, 7
varningar, trafik 7
viloläge 2
ange 2
avslutar 2
visning av korsningar 7
volym, justera 3
väder 8
radar 8
vägförhållanden 8
vägbeskrivningar 6
vägförhållanden, väder 8
Å
återställa
enhet 1
trippdata 7
återställa inställningarna 12
Index
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising