Garmin | BMW Motorrad Navigator V | Operating instructions | Garmin BMW Motorrad Navigator V Návod k obsluze

Garmin BMW Motorrad Navigator V Návod k obsluze
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
nüMaps Lifetime™ a TracBack jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ je
obchodní značka sdružení SD-3C.
®
BMW je registrovaná obchodní značka společnosti BMW AG.
®
Tento výrobek třídy III musí být napájen omezeným zdrojem energie (LPS).
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Kontaktní údaje ........................................................................... 1
Instalace baterie ......................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Vypnutí zařízení .......................................................................... 1
Vynulování zařízení ............................................................... 1
Vyjmutí baterie ............................................................................ 1
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na motocyklu ............ 1
Vyjmutí zařízení z držáku pro instalaci na motocyklu ............ 2
Informace o držáku na motocykl ................................................. 2
Instalace zařízení do automobilu ................................................ 2
Podpora a aktualizace ................................................................ 2
Nastavení služby Garmin Express ......................................... 2
Aktivace map služby Lifetime ................................................. 2
Informace o režimu spánku ........................................................ 2
Přechod do režimu spánku .................................................... 2
Ukončení režimu spánku ....................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 3
Úprava hlasitosti ......................................................................... 3
Ikony stavové lišty ....................................................................... 3
Volba režimu přepravy ........................................................... 3
Informace o baterii ...................................................................... 3
Nastavení času ........................................................................... 3
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 3
Používání klávesnice na displeji ................................................. 3
Informace o zkratkách ................................................................ 3
Přidání zkratky ....................................................................... 3
Odebrání zkratky .................................................................... 3
Informace o polohách.................................................... 3
Nalezení prodejců BMW ............................................................. 3
Kontaktní údaje ...................................................................... 3
Hledání poloh ..............................................................................3
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 3
Vyhledávání v kategorii ..................................................... 3
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání ......... 3
Změna oblasti vyhledávání .................................................... 4
Hledání pozice prohlížením mapy .......................................... 4
Nalezení adresy ..................................................................... 4
Hledání naposledy nalezených cílů ....................................... 4
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic ............ 4
Hledání parkoviště ................................................................. 4
Nalezení posledního parkovacího místa ........................... 4
Nástroje pro hledání ............................................................... 4
Hledání křižovatky ............................................................. 4
Hledání města ................................................................... 4
Hledání polohy pomocí souřadnic ..................................... 4
Nastavení simulované pozice ................................................ 4
Ukládání pozic ....................................................................... 4
Uložení pozice ................................................................... 4
Uložení aktuální pozice ..................................................... 4
Zahájení trasy k oblíbené poloze ...................................... 4
Úprava oblíbené polohy .................................................... 5
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze ................................ 5
Odstranění oblíbené polohy .............................................. 5
Uložení domovské destinace ............................................ 5
Hledání naposledy nalezených cílů ....................................... 5
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic ................. 5
Navigace.......................................................................... 5
Zahájení trasy ............................................................................. 5
Náhled více tras ..................................................................... 5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Navigace mimo silnice ...................................................... 5
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic ............................ 5
Obsah
Zahájení trasy k oblíbené poloze ........................................... 5
Vaše trasa na mapě .................................................................... 5
Používání navigační mapy ..................................................... 6
Přidání bodu k trase ............................................................... 6
Přeskočení bodu na trase ................................................. 6
Použití objížďky ......................................................................6
Zastavení trasy ...................................................................... 6
Používání navržených tras ..................................................... 6
Informace o službách na exitu .................................................... 6
Hledání služeb na exitu .......................................................... 6
Navigace na dálnici ................................................................ 6
Stránky mapy .................................................................. 6
Přizpůsobení mapy ..................................................................... 6
Přizpůsobení vrstev mapy ...................................................... 6
Zobrazení protokolu cesty ...................................................... 6
Změna datového pole mapy .................................................. 6
Přizpůsobení tlačítek mapy .................................................... 6
Odstranění tlačítek z mapy ............................................... 6
Změna palubní desky mapy ................................................... 6
Změna perspektivy mapy ....................................................... 7
Zobrazení aktivity na trase .......................................................... 7
Zobrazení seznamu odboček ................................................. 7
Zobrazení celé trasy na mapě ........................................... 7
Zobrazení další odbočky ........................................................ 7
Prohlížení křižovatek .............................................................. 7
Zobrazení dopravních upozornění ......................................... 7
Zobrazení trasového počítače ............................................... 7
Vynulování informací o cestě ............................................ 7
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 7
Vyhledání služeb v okolí ........................................................ 7
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 7
Hlasové výzvy Odstranění kategorií servisu ............... 7
Informace o bezdrátové soupravě headset ................................ 7
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth ............................ 7
Párování bezdrátové soupravy headset ..................................... 7
Odstranění spárované soupravy headset .............................. 7
Odpojení soupravy headset ................................................... 7
Tipy po spárování zařízení ..................................................... 8
Používání aplikací.......................................................... 8
Používání nápovědy ................................................................... 8
Hledání v tématech nápovědy ............................................... 8
Smartphone Link ......................................................................... 8
Stažení aplikace Smartphone Link ........................................ 8
Připojení k aplikaci Smartphone Link ................................ 8
Odeslání polohy z telefonu do zařízení ................................. 8
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone
Link ........................................................................................ 8
Informace o službách Garmin Live ............................................. 8
Předplatné služeb Garmin Live .............................................. 8
Zobrazení předpovědi počasí ..................................................... 8
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................... 8
Zobrazení meteorologického radaru ...................................... 8
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ......................... 9
Kontrola stavu vozovky .......................................................... 9
Plánovač trasy ............................................................................ 9
Informace pomocných bodech ............................................... 9
Informace o tvarovacích bodech ............................................ 9
Plánování cesty do cíle .......................................................... 9
Přidání bodů do cesty ............................................................ 9
Plánování cesty ...................................................................... 9
Změna režimů přepravy na cestě .......................................... 9
Navigace k oblíbené trase ..................................................... 9
Úprava uložené cesty ............................................................ 9
Prošlé trasy ................................................................................. 9
Zobrazení informací o prošlé trase ........................................ 9
i
TracBack® ................................................................................ 10
Sledování poslední prošlé trasy ........................................... 10
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty ............................. 10
Používání kompasu .................................................................. 10
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 10
Použití světového času ............................................................. 10
Zobrazení mapy světa ......................................................... 10
Nastavení budíku ...................................................................... 10
Použití kalkulačky ..................................................................... 10
Převádění jednotek ................................................................... 10
Nastavení převodních kurzů měn ........................................ 10
Informace o přehrávači Media Player ....................................... 10
Podporované typy souborů .................................................. 10
Přehrávání hudby ................................................................. 10
Vytvoření seznamu skladeb ................................................. 10
Vytváření seznamu skladeb v počítači ............................ 10
Úprava aktuálního seznamu skladeb ................................... 10
Doprava ......................................................................... 11
Informace o dopravě na vaší trase ........................................... 11
Zobrazení nadcházející dopravy .......................................... 11
Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase ............ 11
Cesta jinou trasou ................................................................ 11
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 11
Doprava ve vaší oblasti ............................................................ 11
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 11
Zobrazení dopravní nehody na mapě .................................. 11
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 11
Porozumění dopravním informacím .......................................... 11
Vypnutí dopravy ........................................................................ 11
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader ......... 14
Hledání bodů zájmu ............................................................. 14
Zakoupení příslušenství ............................................................ 14
Odstranění problémů................................................... 14
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 14
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 14
Dotyková obrazovka nereaguje na moje doteky. ...................... 14
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 14
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 14
Indikátor baterie je nepřesný .................................................... 14
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 14
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 15
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 15
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 15
Zařízení je zamčené nebo nereaguje ....................................... 15
Potřebuji vymazat svá uživatelská data .................................... 15
Technické údaje........................................................... 15
Rejstřík .......................................................................... 16
Správa dat..................................................................... 11
Typy souborů ............................................................................ 11
Informace o paměťových kartách ............................................. 11
Instalace paměťové karty ..................................................... 11
Připojení zařízení k počítači ...................................................... 11
Přenos dat z počítače ............................................................... 11
Odpojení kabelu USB .......................................................... 12
Přizpůsobení zařízení................................................... 12
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 12
Aktivace map ....................................................................... 12
Nastavení navigace .................................................................. 12
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 12
Nastavení displeje .................................................................... 12
Bluetooth Nastavení ................................................................. 12
Deaktivování Bluetooth ........................................................ 12
Nastavení dopravy .................................................................... 12
Nastavení jednotek a času ....................................................... 12
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 12
Nastavení varovných bodů ....................................................... 13
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 13
Obnovení nastavení ................................................................. 13
Dodatek ......................................................................... 13
Napájecí kabely ........................................................................ 13
Nabíjení zařízení .................................................................. 13
Péče o zařízení ......................................................................... 13
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 13
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 13
Zabránění krádeži ................................................................ 13
Prodloužení životnosti baterie .............................................. 13
Výměna baterie .................................................................... 13
Zamknutí zařízení ................................................................ 13
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 13
Nákup doplňkových map .......................................................... 14
Bezpečnostní kamery ............................................................... 14
Uživatelské body zajmu ............................................................ 14
Instalace softwaru POI Loader ............................................. 14
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Kontaktní údaje
Pokud se během používání zařízení BMW Navigator V setkáte
s potížemi nebo budete mít jakékoli otázky, obraťte se na své
prodejce motocyklů BMW.
Instalace baterie
1 Najděte šroubovák À, který byl součástí balení produktu.
8 Zavřete kryt přihrádky na baterie Å a utáhněte šrouby.
POZNÁMKA: Neutahujte šrouby příliš silně.
Zapnutí zařízení
POZNÁMKA: Zařízení se zapne automaticky, pokud bude ve
volitelném držáku na motocykl nebo v držáku do automobilu a je
připojeno a zapnuto externí napájení.
Stiskněte zapínací tlačítko.
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
2 Najděte lithium-iontovou baterii v balení výrobku.
3 Uvolněte šrouby a sejměte kryt přihrádky na baterie.
4 V případě potřeby vložte do zařízení kartu microSD™ Á.
výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnuto.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.
Vyjmutí baterie
Pokud nehodláte zařízení delší dobu používat, můžete vyjmout
baterii.
1 Uvolněte šrouby a sejměte kryt přihrádky na baterie.
2 Stiskněte a podržte uvolňovací jazýček na konektoru baterie
a zároveň jemně vytáhněte konektor ze zařízení.
5 Vložte baterii, přičemž kabel nechte nahoře.
6 Konektor baterie  zasuňte do portu baterie Ã.
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na
motocyklu
UPOZORNĚNÍ
Před jízdou se ujistěte, že je horní část západky zarovnaná
s horní částí zařízení a držákem.
7 Vložte kryt přihrádky na baterie horní stranou napřed Ä.
Začínáme
POZNÁMKA: V některých sadách není držák pro instalaci na
motocyklu zahrnutý.
1 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
1
2 Nakloňte zařízení dozadu, dokud nezaklapne na místo a
západka nebude zarovnaná.
POZNÁMKA: Než k motocyklu připojíte nabíječku baterií,
vyjměte zařízení z držáku pro instalaci na motocyklu.
Vyjmutí zařízení z držáku pro instalaci na motocyklu
1 Stiskněte uvolňovací tlačítko À na boční straně držáku.
2 Vyjměte zařízení.
Informace o držáku na motocykl
2 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt.
3 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou
tkaninou.
4 Přitiskněte přísavný držák  na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
5 Zatlačte držák do úchytu na přísavném rameni.
6 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
7 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
8 Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do
zdroje napájení.
Pomocí tlačítek na držáku na motocykl můžete získat přístup
k určitým funkcím zařízení.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro vaše zařízení.
• Registrace produktu
• Aktualizace softwaru a map
• Přístupu k návodům produktů
• Vozidla, hlasy a další doplňky
®
Nastavení služby Garmin Express
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do volného portu USB
v počítači.
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktivace map služby Lifetime
À
Á
Â
Výběrem přiblížíte a oddálíte mapu.
Výběrem použijete funkci označenou pomocí
nebo
.
Výběrem zobrazíte mapu, kompas, trasový počítač a přehrávač
Media Player.
Podržením lze otevřít nastavení jasu.
Výběrem si lze poslechnout aktuální výzvu, máte-li nasazenu přilbu
s technologií Bluetooth nebo připojenou soupravu headset.
Podržením lze otevřít nastavení hlasitosti.
®
Instalace zařízení do automobilu
POZNÁMKA: Držák pro instalaci do automobilu je součástí
volitelné sady do automobilu.
POZNÁMKA
Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se
instalace na čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na
přímém slunečním světle.
Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
1 Malý konec napájecího kabelu do automobilu À zapojte do
portu na boční straně držáku do automobilu Á.
2
POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime nejsou vhodné pro
produkty, které nemají předem nahrané mapy.
POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime vás opravňují k obdržení
aktualizací mapy, pokud jsou tyto aktualizace zpřístupněny
společností Garmin během užitné životnosti jednoho
kompatibilního výrobku Garmin, pokud společnost Garmin
přijímá mapová data od jiného dodavatele, podle toho, které
období je kratší. Význam pojmu „užitná životnost“ výrobku a
další důležité termíny a podmínky naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete emailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici
aktualizace mapy.
Informace o režimu spánku
Režim spánku používejte pro úsporu energie baterie, pokud se
zařízení nepoužívá. Režim spánku používá velmi málo energie:
pokud je zařízení v režimu spánku, nabitá baterie vydrží několik
týdnů.
Přechod do režimu spánku
Stiskněte Napájení.
Ukončení režimu spánku
Pokud chcete, aby zařízení přešlo do režimu spánku,
stiskněte zapínací tlačítko.
Začínáme
Nastavení jasu obrazovky
Informace o zkratkách
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
nebo
upravíte jas obrazovky.
2 Výběrem ikony
Přidání zkratky
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
nebo
nastavíte hlasitost.
zařízení ztlumíte.
otevřete další možnosti.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS.
Bluetooth – stav technologie (zobrazuje se, pokud je zapnuta
funkce Bluetooth).
Odebrání zkratky
1 Zvolte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
Informace o polohách
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a údaje o ulicích. K procházení
blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Můžete
také vyhledávat adresy, souřadnice, města a křižovatky.
Připojeno k aplikaci Smartphone Link.
Nalezení prodejců BMW
Indikátor režimu přepravy. Umožňuje vybrat režim automobil,
motocykl nebo režim mimo silnice.
Aktuální čas.
Můžete nalézt prodejce BMW, který se nachází nejblíže vaší
poloze.
Vyberte možnost Kam vést? > Prodejce motocyklů BMW.
Stav baterie.
Kontaktní údaje
Volba režimu přepravy
Zvolte možnost
.
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.
Ikona na stavové liště ukazuje stav interní baterie.
Nastavení času
POZNÁMKA: Chcete-li čas nastavit automaticky při každém
zapnutí zařízení, zvolte možnost Automatický.
.
1 Vyberte možnost
2 Nastavte čas procházením čísel.
Používání tlačítek na displeji
•
•
•
•
•
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.
Používání klávesnice na displeji
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice).
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.
• Výběrem ikony
odstraníte znak.
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.
Informace o polohách
Pokud se během používání zařízení BMW Navigator V setkáte
s potížemi nebo budete mít jakékoli otázky, obraťte se na své
prodejce motocyklů BMW.
Hledání poloh
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední tři
vybrané destinace.
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 Vyberte kategorii.
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.
5 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte
číslo ulice a její název.
3
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo ulice, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
V
případě
nutnosti vyberte pozici.
6
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti.
3 Zvolte možnost.
Hledání pozice prohlížením mapy
Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech,
například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné
povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (Přizpůsobení vrstev
mapy).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 Je-li to nutné, zvolte možnost a volbou ikony kategorie
zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.
Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku pozice.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici
adresy.
5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.
Nalezení adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Adresa.
2 Zadejte číslo domu a zvolte možnost Hotovo.
3 Zadejte název ulice a zvolte možnost Další.
4 V případě nutnosti zvolte možnost Hledat v blízkosti a
změňte město, stát nebo provincii.
5 V případě nutnosti zvolte město, stát nebo provincii.
6 V případě nutnosti vyberte adresu.
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezené.
2 Vyberte pozici.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezené >
Vymazat > Ano.
>
Hledání parkoviště
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte pozici parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
4
Hledání křižovatky
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Vyberte možnost:
3
4
5
6
7
• Vyberte stát nebo provincii.
• Chcete-li změnit stát, zemi nebo provincii, zvolte možnost
Stát nebo země a zadejte název.
Zadejte první název ulice a zvolte možnost Další.
V případě nutnosti vyberte ulici.
Zadejte druhý název ulice a zvolte možnost Další.
V případě nutnosti vyberte ulici.
V případě nutnosti vyberte křižovatku.
Hledání města
POZNÁMKA: Výběr města vás dovede blízko k centru města.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku.
3 Zadejte název města a zvolte možnost .
4 Vyberte město.
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
7 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Ukládání pozic
Uložení pozice
1 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální pozice
Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
Zvolte možnost Uložit.
Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Zvolte možnost OK.
1
2
3
4
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbená.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Informace o polohách
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbená.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbená.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbená.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit domovskou
destinaci.
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
pozici nebo Naposledy nalezené.
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbená > Domů.
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte možnost > Upravit.
4 Zadejte změny.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Hledání naposledy nalezených cílů
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Navigace
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Náhled více tras
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Trasy.
4 Vyberte trasu.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Zatáčkovité silnice, pokud chcete
vypočítat trasy, které upřednostňují zatáčkovité silnice.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic
Zařízení může vypočítat trasy preferující zatáčkovité silnice.
Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se zvýšit
čas vzdálenost k cíli.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
zařízení. Tato funkce je závislá na vaší mapové oblasti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Zatáčkovité silnice > Uložit.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky >
Dálnice a vyhněte se dálnicím na trase (volitelné).
Tato operace může zvýšit používání zatáčkovitých silnic na
trasách, ale může přidat důležitý čas nebo vzdálenost pro
delší trasy.
3 Zahájit trasu.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbená.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vaše trasa na mapě
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezené.
2 Vyberte pozici.
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezené >
Vymazat > Ano.
Navigace
>
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností.
Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní
pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu
nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
5
Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev
(je-li zařízení vloženo v držáku do automobilu nebo připojeno
k soupravě Bluetooth headset), šipek na mapě a popisů trasy
v horní části mapy. V závislosti na nastavění přepočtu, pokud se
odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a poskytne
nové popisy trasy.
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.
Používání navigační mapy
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Chcete-li přepnout mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D, vyberte mapu a vyberte možnost .
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie v době, kdy
nenavigujete po trase, vyberte možnost .
• Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte
možnost .
Přidání bodu k trase
Abyste mohli přidat zastávku, musí probíhat navigace po trase.
Na mapě zvolte možnost
> Kam vést?.
Vyhledávání mimořádné zastávky.
Z výsledků hledání vyberte zastávku.
Vyberte možnost Jet!.
Zvolte možnost Přidat do aktivní trasy.
1
2
3
4
5
Přeskočení bodu na trase
Pokud se rozhodnete, že do dalšího bodu na trase nechcete jet,
můžete ho přeskočit. To zabrání zařízení, aby se vás pokusilo
navést zpět k vynechanému bodu. Tato funkce není k dispozici,
pokud je příští bod vaší cílovou destinací.
Na mapě zvolte možnost
> Přeskočit.
Použití objížďky
Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se
vyhnuli překážkám, například staveništím.
Při navigaci zvolte možnost
> Objížďka.
Zařízení vytvoří objížďku přibližně dalších 0,5 míle nebo
0,5 km od vaší aktuální trasy pomocí nejbližších využitelných
silnic.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
>
.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování.
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Informace o službách na exitu
Během navigace po trase můžete nalézt čerpací stanice,
prodejny potravin, ubytování a retaurace blízko nadcházejících
exitů.
Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.
6
Benzín
Jídlo
Ubytování
Restaurace
Hledání služeb na exitu
1 Na mapě zvolte možnost > Služby u dálnice.
2 Pomocí šipek zvolte nadcházející exit.
3 Zvolte záložku služby na exitu.
4 Vyberte bod zájmu.
Navigace na dálnici
1 Na mapě vyberte možnost
2 Vyberte možnost Jet!.
> Služby u dálnice >
.
Stránky mapy
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Přizpůsobení tlačítek mapy
Na pravou stranu hlavní mapy můžete přidat až dvě ikony.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka
mapy.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost OK.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte jinou ikonu.
Odstranění tlačítek z mapy
Můžete odebrat všechna tlačítka z pravé strany mapy.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka
mapy.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost OK.
3 Vyberte možnost Uložit.
Změna palubní desky mapy
Na palubní desce, na spodní straně mapy se zobrazuje řádek
s informacemi o cestě. Můžete vybrat různé palubní desky a
změnit styl a rozvržení informací.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Palubní
desky.
2 Pomocí šipek vyberte palubní desku.
3 Vyberte možnost Uložit.
Stránky mapy
Změna perspektivy mapy
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Zobrazení aktivity na trase
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost > Mapa.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Hlasové výzvy Odstranění kategorií
servisu
Zobrazení další odbočky
Informace o bezdrátové soupravě headset
Při navigaci po trase pro jízdu automobilem se v pravém horním
rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo
další manévr.
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Na mapě výběrem možnosti
zobrazíte další odbočku na
mapě.
POZNÁMKA: Chcete-li bezdrátově poslouchat vysoce kvalitní
zvuk, proveďte připojení k soupravě Bluetooth headset, která
podporuje profil A2DP.
Pomocí bezdrátové technologie může vaše zařízení odesílat
zvukové výzvy navigace do bezdrátové soupravy headset.
Prohlížení křižovatek
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.
Zobrazení dopravních upozornění
Během navigace po trase se na ukazateli navigace může
zobrazit dopravní upozornění.
Volbou upozornění zobrazíte další informace.
Zobrazení trasového počítače
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a
poskytuje statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Hlasové výzvy Odstranění kategorií servisu
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Párování bezdrátové soupravy headset
POZNÁMKA: V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedna
souprava headset.
Než budete moci přijímat výzvy navigace prostřednictvím
soupravy headset, je nutné provést párování zařízení
s kompatibilní mobilní soupravou headset.
1 Umístěte soupravu headset a zařízení Bluetooth maximálně
do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Na soupravě headset zapněte bezdrátovou technologii
Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
4 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Vyhledávání
zařízení.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
5 Vyberte soupravu headset ze seznamu.
6 Vyberte možnost OK.
Zařízení během navigace po trase odesílá výzvy navigace do
soupravy headset.
Odstranění spárované soupravy headset
Odstraněním spárované soupravy headset zabráníte jejímu
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení, jenž chcete odstranit.
3 Vyberte možnost Zrušit párování zařízení.
Odpojení soupravy headset
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
7
2 Vyberte zařízení, které chcete odpojit.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka zařízení.
Odeslání polohy z telefonu do zařízení
Souprava headeset je odpojená od zařízení, ale zůstává
spárovaná se zařízením.
Tipy po spárování zařízení
• Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí
těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
• Je-li telefon připojen k vašemu zařízení v držáku do
automobilu nebo k soupravě Bluetooth headset, jste
připraveni přijímat hlasové hovory.
• Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu telefonu
nebo zařízení Bluetooth, ke kterému bylo připojeno.
• Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po
zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live.
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.
Informace o kompatibilitě a dostupnosti naleznete v obchodu
s aplikacemi pro váš telefon.
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi
do podporovaného telefonu.
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.
Připojení k aplikaci Smartphone Link
Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji
nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.
Další informace naleznete v uživatelské příručce telefonu.
1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
2 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
3 Zaškrtněte políčko Bluetooth.
4 Zaškrtněte políčko Viditelnost.
5 V telefonu vyberte možnost Bluetooth.
6 Aktivujte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
vyhledejte blízká zařízení Bluetooth.
7 V telefonu vyberte ze seznamu blízkých zařízení své
zařízení.
8 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení potvrďte žádost
o párování.
Ikona se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení
aplikace Smartphone Link.
8
Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako
navigační aplikace.
1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím
příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
V
2 menu aplikací vyberte možnost Smartphone Link.
Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do
naposledy nalezených položek v zařízení.
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci
Smartphone Link
Jakmile je zařízení připojeno k telefonu a přijímá služby Garmin
Live Services, lze vypnout volání pomocí sady handsfree.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte svůj telefon.
3 Vymažte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Informace o službách Garmin Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, zařízení musí být
připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k podporovanému telefonu se
spuštěnou aplikací Smartphone Link.
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.
1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost Služby Garmin Live.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci tuto funkci použít, je nutné připojit zařízení
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální pozice.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízké
vzdálenosti, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Používání aplikací
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Plánovač trasy
Cestu může tvořit až 29 pomocných bodů a jedna cílová
destinace. Mezi jednotlivé pomocné body lze zahrnout
50 tvarovacích bodů.
Informace pomocných bodech
Pomocné body jsou mezistupňové cíle v rámci cesty. Pomocný
bod je na mapě označen oranžovou vlajkou. Cesta může
obsahovat až 29 pomocných bodů a jednu cílovou destinaci.
Během navigace po cestě vám zařízení oznámí příjezd do
jednotlivých pomocných bodů.
Informace o tvarovacích bodech
Tvarovací body jsou mezistupňové body mezi jednotlivými cíli
nebo pomocnými body, které lze využívat k tvarování směru
trasy. Tvarovací bod je na mapě označen modrou tečkou. Mezi
jednotlivými cíli nebo pomocnými body může být až
50 tvarovacích bodů. Během navigace zařízení neoznamuje
příjezd do jednotlivých tvarovacích bodů.
Plánování cesty do cíle
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s jedním nebo více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).
5 Vyberte možnost Vybrat.
6 Chcete-li přidat cílovou destinaci, vyberte možnost .
7 Vyberte možnost Další.
8 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Přidání bodů do cesty
POZNÁMKA: Než budete moci přidat tvarovací bod, musí cesta
obsahovat počáteční polohu, nejméně jeden pomocný bod a
cílovou destinaci.
Během vytváření nebo úprav cesty lze změnit libovolný
pomocný bod na tvarovací bod a opačně, jakýkoli tvarovací bod
lze změnit na pomocný bod.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).
5 Vyberte možnost Vybrat.
6 Výběrem možnosti zadejte cílovou destinaci.
7 Výběrem možnosti vyberte alespoň jeden pomocný bod.
Pomocné body jsou označeny oranžovou vlajkou.
8 V případě potřeby vyberte oranžovou vlajku vedle
pomocného bodu a změňte jej na tvarovací bod.
Tvarovací body jsou označeny modrou tečkou.
Používání aplikací
9 Vyberte možnost Další.
10 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Čas odjezdu.
• Vyberte možnost Čas příjezdu do cíle.
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.
6 Vyberte možnost Doba trvání.
7 Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost Uložit.
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.
Změna režimů přepravy na cestě
Můžete změnit režimy přepravy použité pro projetí uložené
cesty.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Zvolte trasu.
3 Vyberte možnost > Režim přepravy.
4 Vyberte režim přepravy.
5 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k oblíbené trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zobrazí-li se výzva, zvolte trasu.
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
• Vyberte možnost Odstranit trasu.
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy
a nadmořské výšky.
Zobrazení informací o prošlé trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Ujeté trasy > Aktivní.
2 Vyberte prošlou trasu.
Prošlá trasa se zobrazí na mapě.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit prošlou trasu, vyberte možnost Uložit
prošlou trasu.
• Chcete-li uložit prošlou trasu jako trasu, vyberte možnost
Uložit jako trasu.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky, vyberte možnost
Profil nadmořské výšky.
9
TracBack
®
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack pořizuje záznam vašich posledních pohybů.
Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k počátečnímu bodu.
1 Vyberte možnost TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Jet!.
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty
Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako cestu, kterou
můžete později navigovat pomocí plánovače trasy.
1 Vyberte možnost TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Uložit jako trasu.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Používání kompasu
POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat.
Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.
Vyberte možnost Aplikace > Kompas.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování.
Na mapě můžete zobrazit předchozí trasy a polohy, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Použití světového času
1 Vyberte možnost Aplikace > Světový čas.
2 V případě nutnosti vyberte město, zadejte název města a
zvolte možnost Hotovo.
Zobrazení mapy světa
Vyberte možnost Aplikace > Světový čas > .
Noční hodiny se zobrazují ve stínované oblasti mapy.
Nastavení budíku
1 Vyberte možnost Aplikace > Budík.
2 Nastavte čas.
3 Zaškrtněte políčko Budík zapnutý.
Použití kalkulačky
Vyberte možnost Aplikace > Kalkulačka.
4 V případě potřeby vyberte tlačítko měny, vyberte jinou měnu
5
6
7
8
a zvolte možnost Uložit.
Vyberte tlačítko v dolní části obrazovky, které zobrazuje
převodní kurzy měn.
Vyberte políčko vedle měny.
Zadejte hodnotu a vyberte možnost Hotovo.
Vyberte možnost OK.
Informace o přehrávači Media Player
Přehrávač Media Player lze použít pouze v případě, že lze
hudbu přehrávat v dobré stereofonní kvalitě. Pokud používáte
soupravu headset, která nepodporuje protokol A2DP, nelze
přehrávač Media Player spustit.
Výběrem položky přehrajete aktuální skladbu.
Výběrem položky nastavíte hlasitost.
Výběrem položky přehrajete aktuální skladbu od začátku.
Dvojím výběrem položky přehrajete předchozí skladbu ze
seznamu skladeb.
Výběrem položky přeskočíte aktuální skladbu.
Výběrem položky pozastavíte aktuální skladbu.
Výběrem položky zopakujete seznam skladeb.
Výběrem položky náhodně přehrajete seznam skladeb.
Podporované typy souborů
POZNÁMKA: Je-li telefon spárován se zařízením pomocí
připojení Bluetooth, nelze v telefonu přehrávat soubory ve
formátu MP3 prostřednictvím zařízení.
Zařízení podporuje hudební soubory typu MP3 a M3U a hudební
soubory seznamů skladeb M3U8.
Přehrávání hudby
Než budete moci přehrávat hudbu, je nutné načíst hudební
soubory do vnitřní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu
(Správa dat).
1 Vyberte možnost Aplikace > Media Player > Procházet.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nebo podkategorii.
3 V případě potřeby vyberte možnost Přehrát vše a přehrajte
celou kategorii od počátku seznamu.
Vytvoření seznamu skladeb
1 Vyberte možnost Procházet > Seznam skladeb > Nový
seznam skladeb.
2 Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
3 Po přidání skladeb do seznamu vyberte možnost Zpět.
Vytváření seznamu skladeb v počítači
Převádění jednotek
1 Pomocí počítače a audio programu vytvořte seznam skladeb
1 Vyberte možnost Aplikace > Převodník jednotek.
2 V případě potřeby zvolte tlačítko vedle možnosti Převod,
2 Seznam skladeb nebo soubor ve formátu M3U8 uložte do
vyberte kategorii měření a zvolte možnost Uložit.
V
3 případě potřeby vyberte tlačítko a jednotku měření a zvolte
možnost Uložit.
4 Vyberte pole pod měnou, kterou chcete převádět.
5 Zadejte číslo a zvolte možnost Hotovo.
Nastavení převodních kurzů měn
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete aktualizovat převodní kurzy měn pro převod jednotek.
1 Vyberte možnost Aplikace > Převodník jednotek.
2 Stiskněte tlačítko vedle položky Převod.
3 Vyberte možnost Měna, a zvolte možnost Uložit.
10
hudebních souborů.
stejného umístění jako hudební soubory.
3 V případě potřeby odstraňte cesty k názvům souboru
v souboru M3U pomocí textového editoru.
4 Přeneste seznam skladeb a hudební soubory do zařízení.
Úprava aktuálního seznamu skladeb
Chcete-li upravit aktuální seznam skladeb, je třeba poslouchat
hudbu v přehrávači Media Player.
1 Vyberte seznam skladeb.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přidat přidáte skladbu na konec
seznamu skladeb.
Používání aplikací
• Vyberte skladbu a výběrem možnosti Odebrat skladby
odeberte skladbu ze seznamu skladeb.
Doprava
POZNÁMKA
Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost
dopravních informací.
Dopravní informace jsou k dispozici pouze prostřednictvím
aplikace Smartphone Link.
Informace o dopravě na vaší trase
3 Vyberte položku.
Porozumění dopravním informacím
Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě
dopravy.
1 Na mapě zvolte možnost > Provoz.
2 Vyberte možnost Legenda dopravy.
Vypnutí dopravy
1 Vyberte možnost Nastavení > Provoz.
2 Zrušte zaškrtnutí políčka Provoz.
Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí
upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se
zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají
používat automaticky nebo na vyžádání. Zařízení vás může vést
hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba
zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu
do cíle.
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
Zobrazení nadcházející dopravy
Typy souborů
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase
.
1 Na mapě zvolte možnost
2 Vyberte možnost Provoz na trase.
3 V případě potřeby pomocí šipek zobrazíte další zpoždění na
trase.
4 Vyberte možnost
> Vyhnout se.
Cesta jinou trasou
Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní
trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak
zpoždění provozu.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa.
3 Vyberte možnost Jet!.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 Na mapě zvolte možnost > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda dopravy a
zobrazte si legendu na mapě dopravy.
Doprava ve vaší oblasti
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Provoz.
2 Vyberte možnost > Dopravní podmínky.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Zobrazení dopravní nehody na mapě
.
1 Na mapě dopravy vyberte možnost
2 Vyberte nehodu.
Vyhledávání dopravních nehod
1 Na mapě zvolte možnost > Provoz.
2 Vyberte možnost Dopravní podmínky.
Doprava
Správa dat
®
®
®
Zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™,
například MapSource , BaseCamp™ a HomePort™
(Uživatelské body zajmu).
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin
POI Loader (Instalace softwaru POI Loader).
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Instalace paměťové karty
POZNÁMKA: Zařízení podporuje paměťové karty microSD
microSDHC a microSDXC. Nepodporuje systém exFAT.
Paměťové karty musí být naformátovány jako FAT32.
1 Odstraňte ze zařízení zadní kryt a baterii.
2 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu USB dodaného se
zařízením.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači).
2
3
4
5
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
11
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
6 Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Další ikony získáte na webové stránce
www.garmingarage.com.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Tlačítka mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy).
Palubní desky: Nastaví rozložení palubní desky.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Přepočet odchylky od trasy: Nastaví předvolby přepočtu při
navigaci mimo aktivní trasu.
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Pokročilé objížďky: Nastaví délku objížďky.
Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
12
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Zatáčkovité silnice: Vypočítá trasy, které upřednostňují
zatáčkovité silnice.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Nastavení displeje
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Displej.
Orientace: Nastaví displej na zobrazení na výšku (vertikální)
nebo na šířku (horizontální).
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Jas: Nastaví jas displeje.
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Bluetooth Nastavení
Chcete-li otevřít nastavení Bluetooth, v hlavním menu vyberte
možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Viditelnost: Umožňuje bezdrátovým soupravám headset a
telefonům, aby zařízení našly.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení dopravy
Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
trafficTrends™: Aktivuje funkci trafficTrends™.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Přizpůsobení zařízení
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Rozložení klávesnice: Nastaví rozložení klávesnice.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
Garmin Lock: Umožňuje zamknout zařízení zadáním
čtyřmístného číselného kódu PIN a nastavením bezpečnostní
pozice.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol cesty.
Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Dodatek
Napájecí kabely
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Zařízení obsahuje citlivé elektronické součásti, které se mohou
trvale poškodit, pokud jsou vystaveny nadměrným nárazům
nebo vibracím překračujícím rámec běžného použití motocyklu
nebo automobilu. Chcete-li snížit nebezpečí poškození zařízení,
dejte pozor, aby vám zařízení neupadlo na zem a nepoužívejte
jej v prostředích s extrémním působením otřesů a vibrací.
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Prodloužení životnosti baterie
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Přepněte zařízení do režimu spánku (Přechod do režimu
spánku).
• Snižte jas obrazovky.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
• Vypnout Bluetooth (Deaktivování Bluetooth).
• Zkraťte dobu pro možnost Prodleva displeje.
Zařízení lze napájet různými způsoby.
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Výměna baterie
Nabíjení zařízení
Garminje systém ochrany před krádeží, který slouží k uzamčení
zařízení. Při každém zapnutí zařízení zadejte kód PIN
obsahující čtyři čísla anebo zajeďte na bezpečnostní pozici.
1 Vyberte možnost Nastavení > Zařízení > Garmin Lock.
2 Vyberte možnost Uzamknout zařízení.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla, když se
nachází v držáku do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Pokud potřebujete vyměnit baterii v zařízení, obraťte se na
svého prodejce motocyklů BMW. Informace o správné likvidaci
baterie získáte ve svém místním středisku pro likvidaci odpadů.
Zamknutí zařízení
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
POZNÁMKA: Napájecí kabel do vozidla je volitelné
příslušenství.
Dodatek
13
POZNÁMKA
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Odšroubujte uzávěr À.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
2
3
4
5
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
Vložte rychlou pojistku F 3 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Našroubujte uzávěr zpět na napájecí kabel do vozidla Ã.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Bezpečnostní kamery
POZNÁMKA
Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky používání
databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze bezpečnostních
kamer.
Informace o bezpečnostních kamerách jsou k dispozici na
některých polohách. Dostupnost můžete ověřit na adrese
www.garmin.com/safetycameras. Pro tyto polohy si můžete
zakoupit předplatné pro informace o bezpečnostních kamerách.
Předplatné obsahuje polohy stovek bezpečnostních kamer.
Vaše zařízení vás upozorní, pokud se budete blížit
k bezpečnostní kameře, a může vás varovat v případě, že
pojedete příliš rychle. Data se aktualizují nejméně jednou týdně,
takže můžete zařízení pravidelně aktualizovat a obdržet
nejaktuálnější informace.
Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající
předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum
ukončení platnosti.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.
• Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS.
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu.
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° až
45 °C (32° až 113 °F).
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Dotyková obrazovka nereaguje na moje
doteky.
1 Vypněte zařízení.
2 Podržte prst v levém horním rohu displeje.
Zobrazí se obrazovka kalibrace.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Namontujte přísavný držák.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky.
• Zkraťte dobu prodlevy displeje.
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Indikátor baterie je nepřesný
1 Nechte zařízení úplně vybít.
2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
®
14
Odstranění problémů
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
Rozsah provozních
teplot
-20° až 55 °C (-4° až 131 °F)
Rozsah nabíjecí
teploty
0° to 45 °C (32° až 113 °F)
Ukládání dat
Vnitřní paměť a volitelná vyměnitelná paměťová
karta. Data jsou uložena natrvalo.
Rozhraní pro
připojení k počítači
MTP přes USB
Paměťové zařízení USB, standard plug-and play
Doba nabíjení
Až 4 hodiny v závislosti na zdroji napájení.
Vstup napájení
8 – 28 V stejnosměrné
Využití
10 W maximálně
Životnost baterie
Až 4 hodiny v závislosti na používání a nastavení
Typ baterie
Vyjímatelná lithium-iontová baterie
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
• Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
Zařízení je zamčené nebo nereaguje
1 Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.
Zařízení se vypne.
2 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení).
Potřebuji vymazat svá uživatelská data
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Pomocí prohlížeče v počítači otevřete zařízení nebo jednotku
a otevřete složku Internal Storage.
Ve složce Internal Storage odstraňte složku GPX.
Odpojte zařízení od počítače a počkejte 10 sekund.
Zapněte zařízení.
Jakmile ze zobrazí informace o autorských právech, podržte
dolní pravý roh obrazovky zařízení.
7 Přidržte obrazovku, dokud se nezobrazí zpráva.
8 Volbou možnosti Ano vymažte všechna uživatelská data.
3
4
5
6
Technické údaje
Fyzické rozměry
(Š × V × H)
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 palců)
Hmotnost
288 g (10,159 unce)
Displej
127 mm (5 palců) úhlopříčně
800 × 480 pixelů
Displej TFT s bílým podsvícením a dotykovou
obrazovkou
Pouzdro
Voděodolné do stupně krytí IPX7
Technické údaje
15
Rejstřík
A
adresy, nalezení 4
aktuální poloha 7
audio, varovné body 13
B
baterie 1, 13
instalace 1
maximalizace 13, 14
nabíjení 3, 13, 14
problémy 14
bezdrátová souprava headset 7
bezpečnostní kamery, databáze 14
body zájmu (POI) 14
doplňky 14
POI Loader 14
uživatelské 14
body zájmu (software POI Loader) 14
budík 10
C
cesta domů 5
cíle. Viz polohy
Č
Číslo ID 13
čištění dotykové obrazovky 13
čištění zařízení 13
D
informace o cestě
vynulování 7
zobrazení 7
instalace zařízení
automobil 2
vyjmutí z kolébky 2
J
jas 3
jazyk
jazyk hlasové nápovědy 12
klávesnice 12
K
kabely, napájení 13
kalkulačka 10
kamery, bezpečnost 14
Kde se nacházím? 4, 7
klávesnice 3
jazyk 12
rozložení 12
kompas 10
kontaktní údaje 1, 3
krádež, vyhnutí se 13
křižovatky, nalezení 4
M
mapa, datové pole 6
mapy 6, 12
aktualizace 2
doživotní 2
nákup 14
procházení 4
rozvržení dat 6
téma 12
úroveň detailů 12
vrstvy 6
zobrazení tras 7
myTrends, trasy 6
další odbočka 7
domů
cesta 5
nastavování pozic 5
změna polohy 5
doplňky
bezpečnostní kamery 14
uživatelské body zajmu 14
doprava 11, 12
data 11
deaktivace 11
dopravní nehody 11
hledání zpoždění 11
jiná trasa 11
mapa 11
upozornění 7
vyhnutí se 11
dopravní, nehody 11
dopravní situace, počasí 9
doživotní aktualizace map 2
držák pro instalaci na motocyklu 1
nabíjení zařízení 3, 13, 14
napájecí kabely 13
výměna pojistky 13
naposledy nalezené pozice 4, 5
nápověda. 8 Viz také podpora produktů
nastavení 12, 13
nastavení času 3, 12
nastavení displeje 12
navigace 5
mimo silnice 5
náhled tras 5
nastavení 12
navigace mimo silnice 5
E
O
EULA 13
G
Garmin Express 2
Garmin služby Live 8
předplatné služeb 8
H
historie cestování 13
hlasitost, úprava 3
hlasová výzva 7
hledání pokladu 4
hledání poloh 3
města 4
souřadnice 4
hledání pozic. Viz také pozice
adresy 4
kategorie 3
křižovatky 4
používání mapy 4
procházení mapy 4
hodiny 10
hovory, deaktivace 8
I
ID zařízení 13
16
N
objížďky 6
oblíbené polohy 4, 5, 9
kategorie 5
odstranění 5
úprava 5
obnovení nastavení 13
obrazovka, jas 3
odstranění
cesty 9
spárovaná souprava headset 7
odstranění problémů 14, 15
P
paměťová karta 11
instalace 11
paměťová karta microSD. 11 Viz také
paměťová karta
instalace 11
parkoviště 4
poslední místo 4
párování 8
odstranění spárované soupravy headset 7
souprava headset 7
telefon 15
Péče o zařízení 13
perspektiva mapy 7
plánovač trasy
pomocné body 9
tvarovací body 9
Plánovač trasy 9
úprava cesty 9
počasí 8
dopravní situace 9
radar 8
počítač, připojení 11, 14, 15
podpora produktů 8
POI. 14 Viz také body zájmu (POI)
POI Loader 14
pojistka, výměna 13
pokyny k řízení 7
polohy 3, 10
aktuální 7
vyhledávání 4
popis trasy 7
pozice 4
aktuální 4
naposledy nalezené 4, 5
nastavení pozice domů 5
simulováno 4
uložení 4
prošlé trasy 9
protokol cesty, zobrazení 6
provoz, jiná trasa 11
předplatné, Garmin služby Live 8
přehrávač Media Player 10
podporované typy souborů 10
přehrávání hudby 10
seznamy skladeb 10
přejmenování cest 9
převod
jednotky 10
měna, převod 10
převodník jednotek 10
přidání zastávek 6
příslušenství 14
přizpůsobení zařízení 12
R
registrace produktu 2
registrace zařízení 2
režim spánku 2
přechod do 2
ukončení 2
režimy přepravy 3
změna 9
Rychlé hledání 3
Ř
řádek pro vyhledávání 3
S
seznam odboček 7
simulované pozice 4
Služba Garmin Express
aktualizace softwaru 2
registrace zařízení 2
služby na exitu 6
nalezení 6
Smartphone Link 8
deaktivace hovorů 8
Garmin služby Live 8
připojení 8
snímky obrazovky 12
software
aktualizace 2
verze 13
soubory
podporované typy 11
přenos 11
souprava headset
odpojení 7
párování 7
souřadnice 4
T
technické údaje 15
Rejstřík
technologie Bluetooth
deaktivace 12
nastavení 12
odpojení soupravy headset 7
zapnutí 7
Technologie Bluetooth 15
telefon, párování 15
tlačítka na displeji 3
TracBack 10
trasy
myTrends 6
náhled 5
navržené 6
přeskočení bodu 6
režim výpočtu 5, 12
výpočet 5
zahájení 4, 5
zastavení 6
zobrazení na mapě 7
U
uložení, aktuální pozice 4
upozornění, doprava 7
USB, odpojení 12
uživatelská data, odstranění 15
uživatelské body zájmu 14
V
varovná upozornění, nastavení 13
vrstvy mapy, přizpůsobení 6
vynulování
data cesty 7
zařízení 1
Z
zapínací tlačítko 1
zastávky, přidání 6
zeměpisná šířka a délka 4
zkratky 3
odstranění 3
přidání 3
změna oblasti vyhledávání 4
zobrazení křižovatky 7
zobrazení mapy
2D 7
3D 7
zobrazení mapy 2D 7
zobrazení mapy 3D 7
Rejstřík
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising