Garmin | BMW Motorrad Navigator VI | Garmin BMW Motorrad Navigator VI Priročnik za uporabo

Garmin BMW Motorrad Navigator VI Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
ANT+ , Garmin , logotip Garmin, TracBack in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™,
nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ in trafficTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
®
®
®
Oznaka Bluetooth in logotipi so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Garmin vsa ta imena uporablja v skladu z licenco. microSD™ je blagovna znamka družbe SD-3C. Windows je registrirana
blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. iPod in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
BMW je registrirana blagovna znamka družbe BMW AG.
®
Ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.
M/N: A03069
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Kontaktni podatki
Če imate pri uporabi naprave BMW Navigator težave ali
vprašanja, se obrnite na prodajalca izdelkov BMW Motorrad.
Namestitev baterije
1 V embalaži izdelka poiščite izvijač À.
Vklop naprave
OPOMBA: naprava se vklopi samodejno, če je v izbirnem
nosilcu za motocikel ali avtomobil in je zunanje napajanje
priklopljeno ter vklopljeno.
Pritisnite tipko za vklop/izklop.
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklop.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Odstranjevanje baterije
Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, lahko
odstranite baterijo.
1 Odvijte vijake in odstranite pokrovček prostora za baterijo.
2 Pritisnite in držite jeziček za sprostitev À na priključku
baterije in priključek povlecite stran od naprave Á.
2 V embalaži izdelka poiščite litij-ionsko baterijo.
3 Odvijte vijake in odstranite pokrovček prostora za baterijo.
4 Če je treba, v napravo vstavite kartico microSD™ Á.
Namestitev naprave v nosilec za motocikel
5 Vstavite baterijo s kablom na vrhu.
6 Priključek baterije  vstavite v vrata za baterijo Ã.
POZOR
Pred vožnjo preverite, ali je vrh zapaha raven in poravnan z
vrhom naprave in nosilca.
OPOMBA: nosilec za motocikel ni priložen v vseh kompletih.
1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
7 Namestite pokrovček baterije z zgornjo stranjo naprej Ä.
2 Napravo nagnite nazaj, da se zaskoči in se vrh zapaha
poravna s površino nosilca za motocikel.
OPOMBA: preden na motocikel priklopite polnilnik baterij,
napravo odstranite z nosilca. Če želite odstraniti napravo,
pritisnite gumb za sprostitev À na stranskem delu nosilca.
Nosilec za motocikel
8 Zaprite pokrovček baterije Å in zategnite vijake.
OPOMBA: ne zategnite jih preveč.
Uvod
Do določenih funkcij naprave lahko dostopate s tipkami na
nosilcu za motocikel.
OPOMBA: za več informacij o možnostih namestitve naprave
Navigator si oglejte priročnike, ki so priloženi motociklu.
1
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov
À
Á
Â
Izberite za povečavo oziroma pomanjšavo zemljevida.
Izberite za uporabo funkcij, označenih z
ali .
Izberite za ogled zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika in
predvajalnika predstavnosti.
Držite jo, če želite odpreti nastavitve svetlosti.
Izberite za poslušanje trenutnega obvestila, ko imate povezano
čelado ali slušalke Bluetooth .
Držite jo, če želite odpreti nastavitve glasnosti.
®
Namestitev naprave v avtomobil
OPOMBA: nosilec za avtomobil je priložen izbirnemu
avtomobilskemu kompletu.
OBVESTILO
Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
1 Manjši konec napajalnega kabla avtomobila À priklopite v
vrata na stranskem delu nosilca za avtomobil Á.
OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v
izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.
OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do
prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi
Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka
Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema
podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen
"uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko
ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Obiščite www.garmin.com/express.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejemate e-poštna
obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.
O stanju pripravljenosti
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. Poraba energije je v stanju
pripravljenosti zelo nizka, baterija se v tem načinu ne izprazni
več tednov.
Vstop v stanje pripravljenosti
Pritisnite tipko za
.
Izhod iz stanja pripravljenosti
Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko za
.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 Izberite možnost:
• Izberite
ali , če želite prilagoditi svetlost zaslona.
• Izberite Samodejno, če želite, da se svetlost prilagaja
samodejno.
OPOMBA: samodejna nastavitev svetlosti je na voljo samo,
ko je naprava nameščena na motor.
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Prostornina.
2 Izberite možnost:
2 Z vakuumskega nosilca odstranite zaščitno plastiko.
3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in
osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
4 Vakuumsko prijemalo  pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
5 Nosilec pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
6 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
7 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
8 Drug konec napajalnega kabla avtomobila priklopite v vir
napajanja.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (garmin.com/express) omogoča napravam
Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
®
2
• Če želite prilagoditi glasnost, izberite
• Za izklop zvoka naprave izberite .
• Za dodatne možnosti izberite .
ali
.
Ikone vrstice stanje
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS.
Stanje tehnologije Bluetooth (se prikaze, ko je omogočen
Bluetooth).
Povezano s programom Smartphone Link.
Indikator načina prevoza. Omogoča vam, da izberete način
avtomobila, motocikla ali izven cest.
Uvod
Trenutni čas.
Stanje baterije.
Izbira načina prevoza
Izberite
.
Informacije o bateriji
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Uporaba tipk na zaslonu
Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in
možnostih menijev v napravi.
• Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
• Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
• Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
• Držite ali za hitrejše pomikanje.
• Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni
zaslon izberite .
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in tipkovnice,
stran 14).
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
• Če želite izbrisati znak, izberite .
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .
Lokacije
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.
Iskanje prodajalcev BMW
Poiščete lahko prodajalca BMW, ki je najbliže vaši lokaciji.
Izberite Kam? > BMW Motorrad.
Kontaktni podatki
Če imate pri uporabi naprave BMW Navigator težave ali
vprašanja, se obrnite na prodajalca izdelkov BMW Motorrad.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje tri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu
Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov,
kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate
omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti (Prilagajanje
plasti zemljevida, stran 6).
1 Izberite Prikaži zemlj..
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Po potrebi izberite in izberite ikono kategorije, če si želite
ogledati samo določeno kategorijo krajev.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
Po
potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.
5
Iskanje lokacij
Iskanje naslova
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 3).
3 Izberite Naslov.
Lokacije
3
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje parkirnih mest
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite lokacijo parkirišča.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
OPOMBA: z izbiro mesta začnete navigacijo do centra mesta.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite Vnesite iskanje.
3 Vnesite ime mesta in izberite .
4 Izberite mesto.
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega
signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega
položaja.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemlj..
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
Poiščite lokacijo Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3.
Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
Izberite .
Izberite
> Shrani.
1
2
3
4
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
4
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
4 Izberite V redu.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
Izberite Kam? > Shranjeno.
Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
Izberite lokacijo.
Izberite Pojdi.
1
2
3
4
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
Uredite
podatke.
7
8 Izberite Konč..
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Konč..
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
Lokacije
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Konč..
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Ovinkaste ceste > Shrani.
2 Začnite vožnjo po načrtovani poti.
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi.
O bližnjicah
Načrtovana pot na zemljevidu
Dodajanje bližnjice
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za
nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Navigacija
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi.
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo.
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite Načrtov. poti.
4 Izberite načrtovano pot.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Ovinkaste ceste za izračun poti, ki dajejo
prednost ovinkastim cestam.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim in slikovitim cestam ter se izognejo glavnim hitrim
cestam in mestom. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša,
lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.
Navigacija
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s
karirasto zastavo.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi
(ko je naprava v nosilcu za avtomobil ali povezana s slušalkami
Bluetooth), puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu
zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava
odvisno od nastavitev ponovno izračuna načrtovano pot in
posreduje navodila zanjo.
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.
Uporaba zemljevida za navigacijo
1 Izberite Prikaži zemlj..
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Če želite menjavati pogleda Sever gor in 3D, izberite
zemljevid in nato še .
• Če si želite določene kategorije ogledati, ko ne izvajate
navigacije po načrtovani poti, izberite .
• Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo,
izberite .
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi.
5 Izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Preskok točke na načrtovani poti
Preden lahko preskočite točko na načrtovani poti, morate
zemljevidu dodati gumb Preskoči (Prilagajanje tipk na
zemljevidu, stran 6).
Če se odločite, da ne želite obiskati naslednje točke na
načrtovani poti, jo lahko preskočite. To preprečuje, da bi vas
naprava usmerila nazaj na zgrešeno točko. Funkcija ni na voljo,
če je naslednja točka vaš končni cilj.
Na zemljevidu izberite .
Navigacija do preskočenih točk poti
Po privzeti nastavitvi naprava samodejno preskoči točke poti, ko
peljete mimo njih. Če niste nameravali preskočiti točke poti,
lahko uporabite navigacijo do točke poti, ki je bila samodejno
preskočena.
Na zemljevidu izberite .
5
Izbira obvoza
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
Med usmerjanjem po načrtovane poti lahko uporabite obvoze,
da se izognete oviram, kot so gradbišča.
Med navigacijo izberite
> Obvoz.
Naprava ustvari obvoz okrog naslednjega 0,5 km ali 0,5 milje
trenutne načrtovane poti po najbližjih ustreznih cestah.
Ustavitev načrtovane poti
Preden lahko prekličete načrtovano pot, morate zemljevidu
dodati gumb Stop (Prilagajanje tipk na zemljevidu, stran 6).
Na zemljevidu izberite .
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate shraniti vsaj eno
lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanja.
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
O storitvah na izvozih
OPOMBA: če želite prikazati storitve na izvozih, morate biti na
avtocesti ali cesti višje kategorije.
Med navigacijo po načrtovani poti lahko poiščete podjetja in
storitve blizu izvozov, ki se jim približujete. Storitve so
razporejene po kategorijah.
Gorivo
Prilagajanje tipk na zemljevidu
Vključite lahko do dve ikoni na desni strani glavnega zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Tipke na
zemljevidu.
2 Izberite ikono in izberite V redu.
3 Izberite .
4 Izberite drugo ikono.
5 Izberite Shrani.
Odstranjevanje tipk z zemljevida
Odstranite lahko vse tipke, ki so na desni strani zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Tipke na
zemljevidu.
2 Izberite ikono in izberite V redu.
3 Izberite Shrani.
Spreminjanje nadzornih plošč
Nadzorna plošča na dnu zemljevida prikazuje informacije o
potovanju. Izberete lahko različne nadzorne plošče in tako
spremenite slog in postavitev informacij.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Armaturne
plošče.
Za
izbiro nadzorne plošče uporabite puščice.
2
3 Izberite Shrani.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
Hrana
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Prenočišče
Stranišča
Iskanje storitev na izvozih
1 Na zemljevidu izberite > Storit. na izvozu.
2 Izvoz pred vami izberite s puščicami.
3 Izberite zavihek s storitvijo na izvozu.
4 Izberite destinacijo.
Navigacija do izvoza
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Pojdi.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
3 Izberite Shrani.
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Ogled seznama zavojev
> Storit. na izvozu >
.
Strani zemljevida
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
Izberite
plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
2
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za
krmarjenje na vrhu zemljevida.
2 Izberite > Zemljevid.
Ogled naslednjega zavoja
Med navigacijo po načrtovani poti je v zgornjem levem kotu
zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja, zamenjave
pasu ali drugega manevra.
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.
2.2
k
m
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
6
Strani zemljevida
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
.
2.2
k
m
Ogled prometnih opozoril
Med navigacijo po načrtovani poti se lahko v vrstici za navigacijo
prikaže prometno opozorilo.
Za ogled dodatnih informacij izberite opozorilo.
Ogled potovalnega računalnika
Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponast. podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najviš. hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite kategorijo.
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Prostoročne funkcije
Napravo lahko povežete z brezžičnimi slušalkami ter prek njih
poslušate navigacijske glasovne pozive in večpredstavnostne
zvočne datoteke v napravi. Ko je vzpostavljena povezava s
slušalkami, lahko vzpostavite povezavo z mobilnim telefonom
ter kličete in prejemate klice ali poslušate večpredstavnostni
zvok z napravo in slušalkami.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Prostoročne funkcije
O brezžičnih slušalkah
OPOMBA: če želite brezžično poslušati kakovosten zvok,
priklopite slušalke Bluetooth, ki podpirajo profil A2DP.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko naprava pretaka
večpredstavnostni zvok iz združljive naprave Bluetooth in pošilja
zvočne navigacijske pozive v brezžične slušalke.
Združitev z brezžičnimi slušalkami
OPOMBA: naenkrat so lahko aktivne samo ene slušalke.
Preden lahko prejemate navigacijske pozive po slušalkah,
morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.
1 Slušalke in napravo Navigator postavite tako, da sta
oddaljena največ 10 m (33 čevljev).
2 V napravi Navigator omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth.
3 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth,
naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
4 V napravi Navigator izberite Nastavitve > Bluetooth >
Iskanje naprav.
5 Izberite V redu.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
6 Na seznamu izberite svoje slušalke in nato V redu.
Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med
navigacijo po načrtovani poti.
Omogočanje ali onemogočanje funkcij slušalk
Funkcije združenih slušalk Bluetooth lahko omogočite ali
onemogočite.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite združene slušalke Bluetooth.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite na slušalkah slišati telefonske klice in poslušati
navigacijske pozive, izberite Telefon, navigacija.
• Če želite na slušalkah poslušati predvajanje predstavnosti,
izberite Predstavnost.
Združevanje s telefonom
Preden lahko napravo združite z mobilnim telefonom, jo morate
združiti in povezati z združljivimi brezžičnimi slušalkami.
1 Telefon in napravo Navigator postavite tako, da sta drug od
drugega oddaljena največ 10 m (33 čevljev).
2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
3 V napravi Navigator izberite Nastavitve > Bluetooth >
Iskanje naprav.
4 Izberite V redu.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
5 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite V redu.
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave Navigator.
Omogočanje ali onemogočanje funkcij pametnega
telefona
Funkcije združenega pametnega telefona lahko omogočite ali
onemogočite.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite združeni pametni telefon.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite klicati ali prejemati klice prek naprave Navigator,
izberite Telefonski klici.
• Če želite vzpostaviti povezavo s programom Smartphone
Link v pametnem telefonu, izberite Smartphone Link
(Smartphone Link, stran 8).
7
• Če želite upravljati predvajanje predstavnostnih datotek v
pametnem telefonu z napravo Navigator, izberite
Predstavnost (Predvajalnik predstavnosti, stran 11).
Namigi po združevanju naprav
• Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno
povežeta ob vsakem vklopu.
• Ko je telefon povezan z napravo in slušalkami Bluetooth,
lahko prejemate glasovne klice.
• Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s
telefonom ali napravo Bluetooth, s katero je bila povezana.
• Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z
napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
Klicanje
Preden lahko kličete, morate napravo združiti z brezžičnimi
slušalkami in združljivim pametnim telefonom.
1 Izberite Telefon.
2 Izberite možnost:
• Če želite poklicati domačo številko, izberite Kliči domov.
• Če želite poklicati številko, izberite Kliči, vnesite
telefonsko številko in izberite Kliči.
• Če želite poklicati številko z glasovnim upravljanjem,
izberite Glasovno klicanje in izgovorite telefonsko
številko.
• Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite
Telefonski imenik in izberite stik.
• Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s
katere ste nedavno prejeli klic, izberite Zgodovina klicev
in izberite številko.
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo Navigator.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.
Brisanje združene naprave Bluetooth
Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne
more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo Navigator.
Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi
sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi
Navigator.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo Bluetooth, nato pa izberite Prekliči
združitev naprave.
Uporaba programov
Ogled datotek s pomočjo
Za ogled celotnega priročnika za uporabo izberite Programi
> Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.
Storitve Garmin Live
Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link.
Ko uporabljate storitve Garmin Live, se informacije o lokaciji
posredujejo družbi Garmin. Na podlagi informacij o lokaciji
prejemate najnovejše informacije o območju.
8
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol Smartphone Link in so prikazane samo, ko je
naprava povezana s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu.
2 Izberite Garmin Live Services.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
Izberite
storitev.
3
4 Izberite ceno.
5 Izberite Subscribe.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live.
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone.
Informacije o združljivosti in razpoložljivosti si oglejte v trgovini s
programi.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).
V
2 meniju s programi izberite Smartphone Link.
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link. Ta funkcija
ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Uporaba programov
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Garmin Tracker™
OBVESTILO
Pri izmenjavi informacij o lokaciji z drugimi osebami bodite
previdni.
Preden lahko uporabite to funkcijo, morate napravo povezati s
podprtim pametnim telefonom, v katerem se izvaja program
Smartphone Link. S programom Garmin Tracker lahko
sporočate svojo lokacijo in sledite drugim osebam in omogočite,
da druge osebe sledijo vaši lokaciji. Ta funkcija ni na voljo na
vseh območjih.
Nastavitev programa Garmin Tracker
1 Izberite Programi > Tracker > Začetek.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Spreminjanje vzdevka
Pri prvi uporabi programa Garmin Tracker vas naprava pozove k
vnosu vzdevka. Vzdevek se uporablja, da vas lahko prepoznajo
stiki ali osebe, ki vas spremljajo. Vzdevek lahko kadar koli
spremenite.
1 Izberite Programi > Tracker > > Profil.
2 Izberite Uredi.
3 Vnesite vzdevek.
Ogled ID-ja v programu Garmin Tracker
Z ID-jem v programu Garmin Tracker je vaša naprava enolično
identificirana in se razlikuje od drugih naprav, ki uporabljajo
program Garmin Tracker. Drugi uporabniki lahko uporabijo vaš
ID v programu Garmin Tracker za to, da vas povabijo kot
sledilca.
> Profil.
Izberite Programi > Tracker >
Sledilci
Drugo osebo lahko povabite, da vam določen čas sledi. Ko se ta
čas izteče, sledilec ne more več videti vaše lokacije.
Za povabilo sledilca lahko uporabite e-poštni naslov ali ID v
programu Garmin Tracker. Če za povabilo sledilca uporabite eUporaba programov
poštni naslov, vam lahko ta povabljena oseba sledi na spletnem
mestu družbe Garmin. Če za povabilo sledilca uporabite ID v
programu Garmin Tracker, vam lahko ta povabljena oseba sledi
v programu Garmin Tracker v svoji napravi.
Sledenje drugim
Preden lahko z napravo sledite drugi osebi, vas mora ta oseba z
vašim ID-jem v programu Garmin Tracker povabiti, da ji sledite.
1 Izberite Programi > Tracker > Ogled.
2 Izberite osebo.
Lokacija izbrane osebe se prikaže na zemljevidu.
Pošiljanje povabila sledilcu
Drugo osebo lahko povabite, da vam določen čas sledi.
1 Izberite Programi > Tracker > Sledi mi.
2 Izberite prejemnika ali pa vnesite e-poštni naslov ali ID
Garmin Tracker.
OPOMBA: iD Garmin Tracker razlikuje velike in male črke.
3 Izberite Naslednji.
4 Izberite sporočilo ali pa ga vnesite.
5 Vnesite obdobje in izberite Naslednji.
6 Izberite Pošlji.
Preklic sledilca
Če prekličete sledilca, ne more več videti vaše lokacije.
1 Izberite Programi > Tracker > Ogled.
2 Izberite .
3 Izberite enega ali več sledilcev, nato pa izberite Zaustavi
sledenje.
Omogočanje računov na družabnih omrežjih za
program Garmin Tracker
Preden lahko s programom Garmin Tracker objavljate svojo
lokacijo na družabnih omrežjih, morate v programu Smartphone
Link v pametnem telefonu omogočiti račune na družabnih
omrežjih.
1 V združljivem pametnem telefonu odprite program
Smartphone Link.
Izberite
> Družabna omrežja.
2
Deljenje stanja in lokacije
Preden lahko s programom Garmin Tracker delite posodobitve
lokacije ali stanja, morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom, v katerem se izvaja program Smartphone
Link.
S programom Garmin Tracker lahko delite stanje in lokacijo s
stiki v pametnem telefonu in računi na družabnih omrežjih.
1 Izberite Programi > Tracker.
2 Izberite Tukaj sem.
3 Izberite prejemnika posodobitve stanja in izberite Naslednji.
OPOMBA: preden lahko objavljate stanje ali lokacijo v
računih na družabnih omrežjih, morate v pametni telefon
namestiti združljive programe družabnih omrežij.
4 Vnesite sporočilo ali pa ga izberite.
5 Preverite sporočilo in izberite Pošlji.
Skrivanje stanja
Stanje in lokacijo lahko skrijete pred osebami, ki vam sledijo.
Izberite Programi > Tracker > Skrij me.
Načrtovalnik potovanja
Potovanje je lahko sestavljeno iz največ 29 vmesnih točk in
enega končnega cilja. Med vsako vmesno točko lahko vstavite
največ 125 točk oblikovanja.
9
Vmesne točke
Vmesne točke so vmesni cilji potovanja. Vmesne točke so na
zemljevidu označene z oranžnimi zastavicami. Potovanje lahko
vsebuje največ 29 vmesnih točk in končni cilj. Med navigacijo na
potovanju naprava sporoči, ko prispete na vsako vmesno točko.
Točke oblikovanja
Točke oblikovanja so vmesne točke med cilji ali vmesnimi
točkami, s katerimi lahko oblikujete smer načrtovane poti. Točke
oblikovanja so na zemljevidu označene z modrimi pikami. Med
vsakim ciljem ali vmesno točko imate lahko največ 125 točk
oblikovanja. Med navigacijo naprava ne sporoča, ko pridete na
vsako točko oblikovanja.
Načrtovanje potovanja do cilja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite potovanje z enim ali
več cilji.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3).
5 Izberite Izbira.
6 Izberite , če želite dodati končni cilj.
7 Izberite Naslednji.
8 Vnesite ime in izberite Konč..
Dodajanje točk potovanju
OPOMBA: preden lahko dodate točko oblikovanja, mora
potovanje vsebovati začetno lokacijo, vsaj eno vmesno točko in
končni cilj.
Med ustvarjanjem ali urejanjem potovanja lahko vsako vmesno
točko spremenite v točko oblikovanja in vsako točko oblikovanja
v vmesno točko.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3).
5 Izberite Izbira.
6 Izberite , če želite dodati končni cilj.
7 Izberite , če želite dodati vsaj eno vmesno točko.
Vmesne točke so označene z oranžnimi zastavicami.
8 Če je treba, izberite oranžno zastavico ob vmesni točki, ki jo
želite spremeniti v točko oblikovanja.
Točke oblikovanja so označene z modrimi pikami.
9 Izberite Naslednji.
10 Vnesite ime in izberite Konč..
Načrtovanje potovanja
Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku,
vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki
lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako
lokacijo prispete pravočasno.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Čas odhoda ali Čas prihoda.
5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.
6 Izberite Trajanje.
7 Izberite, koliko časa nameravate preživeti na lokaciji, in
izberite Shrani.
8 Po potrebi ponovite korake od 3 do 7 za vsako lokacijo.
10
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem
Spremenite lahko načine prevoza za shranjeno potovanje.
Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
Izberite potovanje.
> Način prevoza.
Izberite
Izberite način prevoza.
Izberite Shrani.
1
2
3
4
5
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi.
4 Če je treba, izberite načrtovano pot.
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Izberite Preimenuj potovanje.
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati lokacije
ali spreminjati njihov vrstni red.
• Izberite Izbriši potovanje.
• Izberite Optimiranje vrst. reda, če želite postanke na
potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.
Izmenjava potovanj
Potovanje lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth
izmenjujete z drugimi združljivimi napravami Garmin.
1 Svojo napravo približajte na največ 10 m (33 čevljev) od
združljive naprave Garmin.
2 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > > Skupna
raba > Bluetooth.
3 Izberite potovanje in nato še Konč..
4 Na seznamu izberite napravo in nato še V redu.
Ustvarjanje povratne načrtovane poti
Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo,
trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.
1 Na domačem zaslonu izberite Programi > Povratno
potovanje.
2 Izberite Začetna lokacija.
3 Izberite lokacijo in nato še Izbira.
4 Izberite Lastnosti potovanja.
5 Izberite možnost:
• Če želite pot načrtovati glede na razdaljo, izberite Izbira
razdalje.
• Če želite pot načrtovati glede na čas, izberite Izbira
trajanja.
• Če želite pot načrtovati glede na navedeno lokacijo,
izberite Izbira cilja.
Vnesite
razdaljo, trajanje ali cilj.
6
7 Izberite možnost:
• Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite Konč. >
Izračunaj.
• Če ste izbrali cilj, izberite Izbira.
8 Izberite načrtovano pot in nato še Pojdi.
Uporaba programov
Sledi
Uporaba svetovne ure
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o
nadmorski višini.
1 Izberite Programi > Svetovna ura.
2 Če je treba, izberite mesto, vnesite ime mesta in izberite
Ogled in shranjevanje informacij o sledi
1 Izberite Programi > Sledi > Aktivno.
2 Izberite možnost:
Ogled zemljevida sveta
• Če si želite ogledati vse odseke sledi, izberite Vsi odseki.
• Če si želite ogledati določen odsek sledi, ga izberite.
Sled je prikazana na zemljevidu.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite shraniti sled, izberite Shrani sled.
• Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite Shrani kot
potovanje.
• Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite Višinski
prerez.
Čiščenje zgodovine potovanja
Naprava beleži zgodovino potovanja, zato si lahko ogledate
prejšnje sledi in potovanja. Zgodovina potovanja je v napravi
shranjena šest mesecev. Zgodovino potovanja lahko kadar koli
počistite. Zgodovino potovanja lahko tudi onemogočite, in sicer v
meniju z nastavitvami (Nastavitve naprave in zasebnosti,
stran 14).
Izberite Nastavitve > Naprava > Počisti zgod. potovanja.
TracBack
®
Sledenje nedavni sledi
Funkcija TracBack zabeleži najnovejši odsek vašega
premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do prejšnje
lokacije.
1 Izberite Programi > TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite Pojdi.
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanja
Sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko pozneje
uporabite navigacijo z načrtovalnikom potovanja (Navigacija po
shranjenem potovanju, stran 10).
OPOMBA: program TracBack prikaže najnovejšo sled. Če si
želite ogledati dodatne informacije o sledeh, uporabite program
Tracks.
1 Izberite Programi > TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite > Shrani kot potovanje.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
Uporaba kompasa
OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate
premikati.
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.
Izberite Programi > Kompas.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate omogočiti funkcijo
zgodovine poti.
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Konč..
Izberite Programi > Svetovna ura > .
Nočne ure se prikažejo na osenčenih območjih zemljevida.
Nastavljanje alarma
1 Izberite Programi > Budilka.
2 Nastavite čas.
3 Potrdite polje Al. vklop..
Uporaba kalkulatorja
Izberite Programi > Kalkulator.
Pretvarjanje enot
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.
2 Če je treba, izberite gumb ob možnosti Pretv.:, kategorijo
meritev in Shrani.
3 Če je treba, izberite gumb za enote, mersko enoto in Shrani.
4 Izberite polje pod enoto, ki jo želite pretvoriti.
5 Vnesite številko in izberite Konč..
Nastavitev menjalnih razmerij valut
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Posodabljate lahko menjalna razmerja valut za pretvornik enot.
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.
2 Izberite gumb ob možnosti Pretv.:.
3 Izberite Valuta in nato še Shrani.
4 Če je treba, izberite gumb za valuto, drugo valuto in Shrani.
5 Izberite gumb na dnu zaslona, ki prikazuje menjalno razmerje
valute.
6 Izberite polje poleg valute.
7 Vnesite vrednost in izberite Konč..
8 Izberite V redu.
Predvajalnik
Predvajalnik predstavnosti lahko predvaja glasbo ali zvok iz
naslednjih virov.
• Glasbene datoteke, shranjene v napravi Navigator.
• Zvok Bluetooth iz združenega telefona.
• Zvok Bluetooth iz združljivega predvajalnika MP3 iPod.
Predvajalnik predstavnosti
Preden lahko uporabite predvajalnik predstavnosti, morate
napravo združiti z združljivimi slušalkami Bluetooth, ki podpirajo
profil A2DP (Združitev z brezžičnimi slušalkami, stran 7).
Izberite za predvajanje trenutne skladbe.
Izberite za prilagajanje glasnosti.
Izberite za predvajanje trenutne skladbe od začetka.
Izberite dvakrat za predvajanje prejšnje skladbe na seznamu
predvajanja.
Izberite za preskok na naslednjo skladbo.
Izberite za začasno zaustavitev trenutne skladbe.
Izberite za ponovitev seznama predvajanja.
Izberite za naključno predvajanje seznama.
Izberite za spremembo vira predstavnosti.
Uporaba programov
11
Predvajanje glasbe
• Če želite zajeti fotografijo, izberite Posnetek.
Preden lahko predvajate glasbo, morate napravo združiti z
združljivimi slušalkami Bluetooth, ki podpirajo profil A2DP
(Združitev z brezžičnimi slušalkami, stran 7).
1 Izberite Programi > Predvajalnik.
2 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti vir predstavnosti, izberite .
• Če želite izbrati skladbo, seznam predvajanja ali
predstavnostno datoteko, izberite Prebrskaj.
OPOMBA: pri prvem brskanju po predstavnostnih
datotekah lahko prenos podatkov glasbe traja do
30 sekund.
Spreminjanje vira predstavnosti
Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.
1 Izberite Programi > Predvajalnik > .
2 Izberite vir predstavnosti.
Urejanje trenutnega seznama predvajanja
Če želite urediti trenutni seznam predvajanja, morate poslušati
glasbo v predvajalniku predstavnosti.
1 Izberite seznam predvajanja.
2 Izberite možnost:
• Izberite Dodaj, če želite skladbo dodati na konec
seznama predvajanja.
• Izberite skladbo in nato Odstrani skladbe, če želite
skladbo odstraniti s seznama predvajanja.
Podprte vrste datotek
Naprava podpira glasbene datoteke MP3 ter datoteke seznamov
predvajanja M3U in M3U8.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije so na voljo le prek programa Smartphone
Link.
O prometu na načrtovani poti
Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu
prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da
se izognete zastoju. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane
poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Načrtovana pot bo
morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati.
Čas zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času
prihoda.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ročno izogibanje prometu na načrtovani poti
.
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Promet na poti.
3 Če je treba, si s puščicami oglejte druge prometne zastoje na
Ustvarjanje seznama predvajanja
1 Izberite Prebrskaj > Seznami predvajanja > Nov seznam
načrtovani poti.
4 Izberite > Izogni se.
2 Izberite skladbe, ki jih želite dodati na seznam predvajanja.
3 Ko končate z dodajanjem, izberite Nazaj.
Če naprava ni nastavljena na samodejno uporabo drugih
načrtovanih poti, lahko ročno zaženete drugo pot, da se
izognete prometnemu zastoju.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Izberite Druga nač. pot.
3 Izberite Pojdi.
predv..
Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku
1 V zvočnem programu v računalniku ustvarite seznam
predvajanja glasbenih datotek.
2 Seznam predvajanja ali datoteko M3U8 shranite na isto
mesto kot glasbene datoteke.
3 Če je treba, v datoteki M3U z urejevalnikom besedila
odstranite pot iz imen datotek.
4 Seznam predvajanja in glasbene datoteke prenesite v
napravo.
Daljinski upravljalnik za VIRB
®
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi Navigator izberite Programi > Dalj. za VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite Začni snemanje.
• Če želite ustaviti snemanje videa, izberite Ustavi
snemanje.
12
Potovanje po drugi načrtovani poti
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 Na zemljevidu izberite > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda prometa za ogled legende
zemljevida prometa.
Promet v vašem območju
Iskanje prometnih dogodkov
1 Na zemljevidu izberite > Promet > Prometne razmere.
2 Izberite .
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu
.
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite dogodek.
Razumevanje prometnih informacij
Legenda prometa razlaga ikone in barve na zemljevidu prometa.
1 Na zemljevidu izberite > Promet.
Promet
2 Izberite Legenda prometa.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
trafficTrends™
Ko je funkcija trafficTrends omogočena, uporablja naprava
zgodovino prometnih informacij pri izračunu boljših načrtovanih
poti.
OPOMBA: glede na prometne trende za izbran dan ali čas
dneva se lahko izračunajo različne načrtovane poti.
Onemogočanje funkcije trafficTrends
Če ne želite, da naprava beleži prometne informacije, morate
onemogočiti funkcijo trafficTrends.
Izberite Nastavitve > Promet > trafficTrends™.
Onemogočanje prometnih informacij
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Počistite potrditveno polje Promet.
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin™, vključno s programskima
opremama BaseCamp™ in HomePort™ (Uporabniške
destinacije, stran 15).
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (Nameščanje programa POI Loader, stran 15).
• Glasbene datoteke MP3.
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Nameščanje pomnilniške kartice
OPOMBA: naprava podpira pomnilniške kartice microSD,
microSDHC in microSDXC. Ne podpira oblike exFAT.
Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v obliki FAT32.
1 Odstranite pokrovček na zadnji strani naprave in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Upravljanje podatkov
6
Prilagajanje naprave
Upravljanje podatkov
®
2
3
4
5
računalnik, stran 13).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Tipke na zemljevidu: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 6).
Armaturne plošče: nastavi postavitev nadzorne plošče
zemljevida.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Ponovni izrač. ob sprem. poti: določi nastavitve ponovnega
izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Dodatni obvozi: določa dolžino obvoza.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
13
Varni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Sam. preskoči tč. poti: nastavi napravo tako, da samodejno
preskoči točke poti.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Usmerjenost: omogoča nastavitev pokončnega ali ležečega
načina zaslona.
Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina
nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava
samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas
dneva.
Svetlost: omogoča nastavitev svetlosti zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitev časa
mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če
jo napajajo baterije.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve Bluetooth
Če želite odpreti stran z nastavitvami za Bluetooth, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Mogoče odkriti: brezžičnim slušalkam in telefonom omogoča,
da najdejo napravo.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Sam. predvaj. glasbo: ko je vzpostavljena povezava,
samodejno predvaja glasbo iz združljive naprave Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve prometnih informacij
Izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
trafficTrends™: omogoči funkcijo trafficTrends.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Postavitev tipkovnice: določa postavitev tipkovnice.
Prilagodljiva tipkovnica: napravo nastavi tako, da pri
preklapljanju med načini prevoza izbere najprimernejšo
postavitev tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Garmin Lock: omogoča vam, da zaklenete napravo tako, da
nastavite 4-mestno kodo PIN in varnostno lokacijo.
Licen. pogod. za konč. upor.: prikaže licenčne pogodbe za
končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
14
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Ko je naprava v nosilcu za avtomobil, jo priklopite na
avtomobilski napajalni kabel.
• Napravo z računalnikom povežite s priloženim kablom USB.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Dodatek
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne čistite s paro ali vodo pod visokim tlakom, ker se
lahko poškoduje.
Naprava vsebuje občutljive elektronske dele, ki se lahko trajno
poškodujejo, če jih izpostavite prekomernim udarcem in
tresljajem, ki presegajo tiste pri običajni uporabi na motorju ali v
avtomobilu. Možnost poškodb naprave zmanjšate tako, da
naprave ne spuščate na tla in je ne uporabljate v okoljih z
močnimi udarci in tresljaji.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Napravo postavljajte v način mirovanja (Vstop v stanje
pripravljenosti, stran 2).
• Znižajte svetlost zaslona.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
• Onemogočite Bluetooth (Izključujem Bluetooth, stran 14).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona.
Zamenjava baterije
Če morate zamenjati baterijo v napravi, se obrnite na prodajalca
BMW Motorrad. Za informacije o pravilnem odlaganju baterije se
obrnite na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov.
Zaklepanje naprave
Garmin Lock je sistem za preprečevanje kraje, s katerim
zaklenete napravo. Vsakič, ko vklopite napravo, vnesite 4mestno kodo PIN ali se zapeljite na varnostno lokacijo.
1 Izberite Nastavitve > Naprava > Garmin Lock.
2 Izberite Zakleni napravo.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OPOMBA: napajalni kabel vozila je izbirna dodatna oprema.
Dodatek
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odvijte končni del À.
2
3
4
5
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Namestite 3 A hitro varovalko.
Namestite srebrno konico v končni del.
Privijte končni del nazaj v napajalni kabel vozila Ã.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Prometne kamere za preprečevanje vožnje
pri rdeči luči in prehitre vožnje
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za preprečevanje
vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje so na voljo na nekaterih
območjih za nekatere modele izdelka. Razpoložljivost in
združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se
lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se
lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno
naročnino.
Zbirko podatkov o kamerah v napravi lahko posodobite na
spletnem mestu mygarmin.com. Napravo posodabljajte redno,
da boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o
prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in
prehitre vožnje vključeni v napravo. Priloženi podatki ne
vključujejo posodobitev ali naročnine.
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.
15
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader, stran 15).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
Odpravljanje težav
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je možnost Simulacija GPS-a izklopljena.
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
• Preverite varovalko v avtomobilskem napajalnem kablu.
• Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).
• Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Telefon se noče povezati z napravo
Zaslon se na moje dotike ne odziva
Naprava se ne odziva
1 Izklopite napravo.
2 Držite prst v zgornjem levem kotu zaslona in vklopite
napravo.
3 Zaslon še naprej držite, dokler se naprava ne zažene.
Prikaže se zaslon za umerjanje.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumski nosilec.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona.
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona.
• Onemogočite Bluetooth brezžično tehnologijo (Izključujem
Bluetooth, stran 14).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Vstop v stanje pripravljenosti, stran 2).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Merilnik baterije ni natančen
1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.
2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Naprava se z večino računalnikov poveže prek protokola MTP
(Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana
kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon.
16
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
1 Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Naprava se izklopi.
2 Vklopite napravo (Vklop naprave, stran 1).
Izbrisati želim vse uporabniške podatke
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Z brskalnikom datotek v računalniku odprite napravo ali
3
4
5
6
7
8
pogon in odprite mapo Internal Storage.
V njej izbrišite mapo GPX.
Napravo odklopite od računalnika in počakajte 10 sekund.
Vklopite napravo.
Ko se prikažejo informacije o avtorskih pravicah, držite
spodnji desni kot zaslona naprave.
Držite zaslon, dokler se ne prikaže sporočilo.
Izberite Da, da izbrišete vse uporabniške podatke.
Specifikacije
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 55 °C (od –4 do 131 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (kabel za Od 8 do 28 Vdc
napajanje v vozilu,
napajanje na motociklu ali
zunanje napajanje)
Vhodna napetost (USB)
5 V ±0,25 V
Avtonomija baterije
Do 2 uri, odvisno od uporabe in nastavitev
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija, ki jo lahko zamenja
uporabnik
Odpravljanje težav
Obseg napetosti baterije
Od 7 do 8,4 V
Protokol radijske frekvence Brezžična tehnologija Bluetooth
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije (za daljinski upravljalnik VIRB)
®
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije
17
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe
Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali
organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
ANT+ , Garmin , logotip Garmin, TracBack in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ in trafficTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd.
ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka Bluetooth in logotipi so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Garmin vsa ta imena uporablja v skladu z licenco. microSD™ je blagovna znamka
družbe SD-3C. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. iPod in Mac sta
blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
BMW je registrirana blagovna znamka družbe BMW AG.
Ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.
M/N: A03069
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Natisnjeno na Tajvanu
www.garmin.com/support
April 2018
190-02103-43_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising