Garmin | dēzl 560LMT | Garmin dezl 560LMT Ръководство на притежателя

Garmin dezl 560LMT Ръководство на притежателя
dēzl 560
®
Ръководство за ползване
© 2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Всички права са запазени. Освен със съобщение тук, никоя част от това ръководство не
може да се възпроизвежда, копира, изпраща, разпространява или записва на какъв да е
носител, за никакви нужди без изришно писмено съгласие на Garmin. Garmin с настоящото
дава разрешение за сваляне на едно копие от това ръководство на хард диск или друго
запаметяващо устройство за разглеждане и печат на едно копие от ръководството, при
условие, че е включен пълния текст от тази бележка за права. Принтването и свалянето са
само при условие, че каквото и да е неоторизирано търговско разпространение или ревизия
на това ръководство е строго забрането.
Информацията в този документ може да се промени без предупреждение. Garmin си запазва
правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието
без да е задължен да информира кой да е човек или организация за такива промени и
подобрения. Посетете Garmin Web страницата (www.garmin.com) за текущи обновявания
и допълнителна информация, касаеща използването и работата с този и други продукти на
Garmin.
Garmin®, логото на Garmin, и MapSource® са търговски марки на Garmin Ltd. или филиалите му,
регистрирани в USA и други държави. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™,
myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™, и trafficTrends™ са
търговски марки на Garmin Ltd. или филиалите му. Те не могат да се ползват без изришното
разрешение на Garmin..
Bluetooth® думата и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc., и ползването им от Garmin
е под лиценз. Mac® е регистрирана търговска марка на Apple Computer, Inc, регистрирана в
US и други държави. microSD™ е търговска марка на SD-3C, LLC. Windows® е регистрирана
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави
Съдържание
Съдържание
Стартиране.......................... 1
Монтиране на уреда................. 1
За myDashboard........................ 6
Въвеждане на профил камион /
кемпер..................................... 7
Локализиране на спътници...... 7
Поглед върху уреда.................. 8
Настройка яркостта на екрана.8
Ресет на уреда.......................... 8
Настройка на звука................... 9
Главно меню.............................. 9
Екранни бутони....................... 10
Екранна клавиатура................ 10
Транспортни режими...............11
Ползване на камера за задно
виждане..................................11
Търсене на локация........ 12
Намиране на адрес................. 12
Карта на локацията................ 12
dēzl 560 Ръководство за ползване
Намиране на локация с
ползване на картата............. 13
Намиране на NTTS сервизи... 13
Exit сервизи............................. 14
Намиране на интересни обекти
за камиони............................ 14
Въвеждане на У дома............. 14
За интересни обекти............... 15
Намиране на мястото на
паркиране............................. 17
Преглед на списъка със скоро
намерени локации................ 17
Любими.................................... 17
Въвеждане на координати..... 19
Смяна на зоната за търсене.. 19
Планиране на пътуване.. 20
Планиране на пътуване......... 20
Навигация по запаметен
маршрут................................ 21
Редактиране на пътуване...... 21
Въвеждане на симулирана
локация................................. 21
i
Съдържание
Симулиране на маршрут........ 21
Навигация....................... 22
Възможности на картата при
навигация.............................. 22
Ползване на навигационна
карта...................................... 23
Информация за пътуването . 24
Списък със завои ................... 25
Следващ завой....................... 25
Поглед на кръстовище........... 26
Избор на режим на
изчисляване на маршрут..... 26
Добавяне на една точка към
активен маршрут.................. 26
Обход....................................... 27
Спиране на навигация............ 27
За myTrends™.......................... 28
Пешеходна навигационна
карта...................................... 28
Трафик............................... 30
Активиране.............................. 30
Трафик приемник.................... 30
ii
Приемане на трафик
информация......................... 31
Трафик иконки......................... 31
Трафик по маршрута.............. 32
Карта на трафика.................... 32
Търсене на закъснения.......... 33
Добавяне абонамент.............. 33
За офертите............................ 34
Използване на функции
камион............................... 35
За IFTA Logging....................... 35
За сервизните часове............. 38
Ползване на помощни..... 43
Преглед на информация за
текуща локация.................... 43
Ползване на Help.................... 43
За ecoRoute™. ......................... 43
Ползване на Picture Viewer.... 47
Ползване на световен
часовник . ............................. 48
Калкулатор.............................. 48
Снимки на екрана................... 48
dēzl 560 Ръководство за ползване
Съдържание
Конвертор за мерни единици .48
Hands-Free разговори..... 50
За сдвояване на
устройствата......................... 50
Приемане на обаждане ......... 52
Ползване на уреда при
разговор................................ 52
Набиране на интересен
обект...................................... 53
Набиране на номер................ 53
Въвеждане на Вашия
телефонен номер................. 53
Обаждане чрез гласово
набиране............................... 54
Проверка на статуса на
телефона.............................. 54
Управление на данни...... 55
Типове файлове...................... 55
За картите памет..................... 55
Трансфер на файлове към
компютър ............................. 56
Изтриване на файлове . ........ 57
dēzl 560 Ръководство за ползване
Персонализиране
на уреда............................. 58
Системни настройки............... 58
Персонализиране на главно
меню...................................... 58
Добавяне на профил камион
или RV................................... 60
Автомобилни, RV или камионни
настройки.............................. 61
Настройки на пешеходна
навигация.............................. 63
Избор на преференции за
маршрут................................ 63
Настройки на екрана.............. 66
Езикови настройки.................. 66
Преглед на картната
информация ........................ 67
Bluetooth настройки................ 67
Позволяване на трафик......... 67
Възстановяване на
настройки.............................. 67
Допълнение...................... 68
c
Съдържание
Предупредителни иконки....... 68
Захранващи кабели................ 69
Грижа за уреда........................ 70
За Garmin Lock........................ 71
Изтриване на потребителски
данни..................................... 72
Информация за батерията . .. 72
Смяна на бушона на
захранващия кабел.............. 73
Сваляне на уреда, люлката и
монтажното........................... 74
За nüMaps Lifetime™ . ............. 75
Модели.................................... 75
Поръчка на допълнителни
карти...................................... 75
Потребителски интересни
обекти.................................... 75
Камери..................................... 76
Поръчка на аксесоари............ 77
Свързване с Garmin Product
Support.................................. 77
Спецификации........................ 77
d
Проблеми................................ 78
dēzl 560 Ръководство за ползване
Стартиране
Стартиране
 внимание
Вижте Важна информация за
продукта и безопасността в
кутията за предупреждения и друга
важна информация.
Преди да ползвате продукта за
първи път, трябва да изпълните
следните задачи.
1. Монтиране на уреда (стр. 1):
• Преносимо монтажно на
триене (стр. 2).
• Монтажно на табло (стр. 3).
• Външна антена (стр. 5).
2. Регистриране на уреда (стр. 6).
3. Проверка за обновявания:
• На софтуера (стр. 6).
• На картата (стр. 7).
dēzl 560 Ръководство за ползване
4. Въвеждане на профил за
камион / кемпер (стр. 7).
5. Локализиране на спътници (стр.
7).
Монтиране на уреда
 внимание
Tози продукт е с lithium-ion
батерия. За да се предпазите
от нараняване или повреда на
уреда заради висока температура,
сваляйте уреда при излизане
от камиона или го поставете на
защитено от слънце място.
Преди да ползвате уреда на
батерия, Вие трябва да го заредите.
dēzl идва или с преносимо
монтажно, или със залепващо се на
таблото монтажно.
1
Стартиране
Инсталиране на
преносимото монтажно
Ако ползвате преносимо монтажно
устройство, което се ползва на
принципа на триенето, следвайте
инструкциите по-долу.
1. Поставете кабела за захранване
➊ в mini-USB конектор ➋ на
гнездото ➌.
➌
➊
➋
➍
2. Поставете гнездото в рамото ➍.
2
3. Плъзнете заключващия лост
➎ върху основата в отключена
позиция.
➎
4. Плъзнете диска, който е в
основата на рамото, в базата,
докато кликне.
5. Плъзнете заключващия лост в
заключено положение.
6. Поставете долната част
на уреда в долната част на
гнездото.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Стартиране
7. Наклонете уреда ➏ назад,
докато щракне.
➏
8. Поставете другия край
на кабела за захранване в
захранващия изход на камиона.
Инсталиране на монтажното
за табло
Ако ползвате залепващо де
монтажно дискче, трябва да
следвате инструкциите по-долу.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Инсталиране на основата
бележка
Залепващото се дискче е постоянно
и е много трудно да го отстраните
след като сте го поставили. Ако
решите да го местите, ползвайте
спирт, за да разтворите лепилото.
1. Изберете място, на което уредът
ще има чиста видимост към
небето.
Убедете се, че мястото не Ви
пречи при шофиране.
2. Почистете избраното място със
спирт.
3. Изсушете мястото с чиста, суха
кърпа.
3
Стартиране
4. Отстранете защитната лепенка
от едната страна на дискче ➊.
➋
➌
LOCK
1. Вкарайте захранващия кабел
➊ в mini-USB конектора ➋ на
люлката ➌.
➌
LOCK
➊
5. Залепете дискчето отдолу на
монтажната основа ➋.
6. Отстранете и втората защитна
лепенка.
7. Поставете основата така, че
заключващото лостче ➌ да е
обърнато към Вас и поставете
основата на почистеното място.
За да осигурите ефективно
залепване, изчакайте 24 часа преди
да поставите устройството.
➊
➋
➍
2. Закрепете люлката към рамото
➍.
3. Плъзнете заключващото лостче
➎ от базата към отключена
позиция.
LOCK
➎
Поставяне на устройството на
основата
Преди да ползвате уреда на
батерия, трябва да го заредите.
4
dēzl 560 Ръководство за ползване
Стартиране
4. Плъзнете диска, с който
завършва рамото в базата,
докато кликне.
5. Плъзнете заключващото лостче
към заключена позиция.
6. Поставете долната част на
уреда в гнездото.
7. Наклонете уреда назад, докато
щракне в гнездото.
8. Вкарайте другия край
на захранващия кабел в
захранващия изход на
автомобила.
Свързване на външна
антена
бележка
Преди да монтирате уреда, вижте
Важна информация за продукта
и безопасността, която ще
намерите в кутията за места,
където е забрането слагане на
уреди на предно стъкло (в САЩ)
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ако ползвате трафик приемник в
Европа, Вие трябва да свържете
външната антена, за да получавате
трафик информация.
1. Свържете външната антена ➊
към трафик приемника ➋.
➊
➋
2. Залепете външната антена
за предното стъкло чрез
вакуумчетата.
БЕЛЕЖКА: За да
оптимизирате силата на
сигнала, насочете антенката
нагоре, ако е възможно.
5
Стартиране
За myDashboard
Ползвайте софтуер myDashboard
за регистрация на уреда, проверка
за обновяване на софтуер и
карта, сваляне на ръководства,
поддръжка и др.
Инсталиране на
myDashboard
1. Свържете USB кабела с microUSB конектор ➊ на уреда.
➊
2. Свържете USB кабела към USB
порта на компютъра Ви.
3. Идете на www.garmin.com
/dashboard.
4. Следвайте инструкциите.
Регистриране на уреда
1. В myDashboard, кликнете
Register Now.
2. Следвайте инструкциите.
6
3. Пазете оригиналните фактура,
касова бележка и гаранционна
карта.
Обновяване на софтуер
1. Отворете myDashboard (стр. 6).
2. При нужда, в Software Updates,
кликнете Update Now.
3. Следвайте инструкциите.
nüMaps Guarantee™
Вие имате право на едно безплатно
обновяване на картата в уреда в
рамките на 60 дни от покупката му
(уредът е локализирал спътници
и е усетил движение със скорост
над 20 км/час). Вие нямате право
на безплатно обновяаване, ако сте
пропуснал 60-дневния срок. За
повече информация посетете www.
garmin.com/numaps.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Стартиране
Обновяване на карти
1. Отворете myDashboard (стр. 6).
2. Регистрирайте уреда (стр. 6).
3. При нужда, в Map Updates,
кликнете Update Now.
4. Следвайте инструкциите.
Въвеждане на профил
на камион / кемпер
 внимание
Въвеждането на профил не
гарантира, че характеристиките
на Вашия камион ще бъдат взети
предвид при всички предложения
за маршрут. Ваша е отговорността
да следите за ресктрикции
по отношение на височината,
дължината, теглото на камиона
Ви при шофиране. Винаги следете
пътните знаци и пътните условия,
когато вземате решения при
шофиране.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Преди да работите в режим
Камион или Кемпер, Вие трябва
да въведете профил на камиона /
кемпера.
Режим Камион е избран при първо
включване на уреда Ви. Вие може
да изберете Switch Mode за да
въведете RV (кемпер) профил.
1. При появата на страницата с
предупреждения, натиснете
Agree.
2. Натиснете Yes за да въведете
профил на камион.
3. Следвайте инструкциите.
Локализиране на
спътници
Преди да навигирате с Вашето
устройство, трябва да изчакате да
локализира спътници.
За повече информация за GPS,
вижте www.garmin.com/aboutGPS.
7
Стартиране
1. Включете уреда.
2. При нужда, идете на открито
място, далеч от високи сгради
и дървета.
Локализирането на спътници може
да отнеме няколко минути. Когато
уредът е локализирал спътници,
барчето за силата на спътниковите
сигнали в главно меню е зелено
. При загуба на сигнали,
барчето става червено или бяло
.
Поглед върху уреда
➊
Настройка на яркостта
на екрана
1. Натиснете и бързо пуснете
Power бутона.
2. Натиснете и плъзнете плъзгача.
Ресет на уреда
Ако уредът спре да функционира,
може да направите ресет.
1. Натиснете и задръжте Power
бутона за 8 сек., и го пуснете.
Уредът се изключва.
2. Изчакайте 1 сек..
3. Ако уредът е на батерия,
натиснете и пуснете Power
бутона.
➋
➊ Power бутон
➋ microSD™ слот
8
dēzl 560 Ръководство за ползване
Стартиране
Настройка на звука
1. Натиснете Volume.
2. Изберете опция:
• Плъзнете слайдера от ляво
надясно за да настроите
силата на звука.
• Натиснете за да спрете
звука.
Главно меню
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
dēzl 560 Ръководство за ползване
• Натиснете ➊ за избор на
транспортен режим.
• Натиснете ➋ за намиране на
дестинация.
• Натиснете ➌ за да видите
картата.
• Натиснете ➍ за да спрете
навигация.
• Натиснете ➎ за да заобиколите.
• Натиснете ➏ за да се обадите
от сдвоения си телефон.
Вижте в www.garmin.com
/bluetooth за информация
за съвместимост на Вашия
телефон с навигациите ни.
• Натиснете ➐ за настрайка на
силата на звука.
• Натиснете ➑ за да отворите
менюто с инструментите и
настройките.
9
Стартиране
Екранни бутони
• Натиснете за връщане към
предишен екран.
• Натиснете и за още
предложения.
• Натиснете и задръжте и
за по-бързо плъзгане.
• Натиснете за търсене по
име.
Екранна клавиатура
Вижте “Language Settings” за да
смените вида на клавиатурата (стр.
66).
• Натиснете по символ от
клавиатурата за да въведете
буква или цифра.
10
• Натиснете
за шпация.
• Натиснете в полето за да
преместите курсора.
• Натиснете
за изтриване на
символ.
• Натиснете и задръжте
за да
изтриете всичко въведено.
• Натиснете
за избор на език
на клавиатурата.
• Натиснете
за да
въведете специални символи,
препинателни знаци и др.
• Натиснете
за да сменята
главни с малки букви и обратно
dēzl 560 Ръководство за ползване
Стартиране
Транспортни режими
Автомобилен
Камион
RV (кемпер)
Пешеходен
Маршрутите се изчисляват по
различен начин при различните
транспортни режими.
Смяна на транспортен
режим
1. В главно меню натиснете
иконката за транспортен
режим.
2. Изберете режим.
3. Натиснете Save.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ползване на камера за
задно виждане
Ако имате инсталирана камера за
задно виждане в колата, Вие може
да виждате на уреда образа от
камерата.
Свържете камерата с video-in
жака ➊ на люлката.
➊
Информацията от камерата
се явяват, когато се яви видео
сигнал.
11
Търсене на локация
Търсене на локация
Намиране на адрес
БЕЛЕЖКА: В зависимост от
версията на вградената карта
в уреда, имената на бутоните,
както и някои стъпки, може да се
различават от посочените по-долу.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Address.
2. При нужда, сменете щата,
държавата или провинцията.
3. Натиснете Search All.
СЪВЕТ: Вие може да натиснете
Spell City за да търсите град
по име или пощенски код. Не
всички региони имат търсене
по код.
4. Въведете номера и натиснете
Done.
5. Въведете име на улицата и
натиснете Done.
12
6. При нужда, изберете улица.
7. При нужда, изберете адреса.
Карта на локацията
Картата на локацията се отваря
след като изберете локация от
меню Where To?.
➊
➋
➍
➎
➌
➏
• Натиснете ➊ за да запишете
локацията в любими.
• На някои модели, натиснете ➊
за да се обадите в избраната
локация от съвместимия си
телефон.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Търсене на локация
• Натиснете информационния
балон ➋ за да видите повече
информация за локацията.
• Натиснете ➌ за смяна на
мащаб.
• Натиснете ➍ за връщане към
предишна страница.
• Натиснете и плъзнете ➎ за да
видите други части от картата.
• Натиснете ➏ за създаване на
маршрут завой-по-завой до
дестинацията.
Намиране на локация с
ползване на картата
1. В главно меню натиснете
Where To? > Browse Map.
2. Изберете локация.
Явява се информационно
балонче за локацията.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Преглед маршрут на карта
1. В локационната карта
натиснете информ.
2. Натиснете информационното
квадратче за маршрута.
Намиране на NTTS
сервизи
National Truck and Trailer Services
(NTTS) е в услуга в транспортната
индустрия, има списъци със
сервизи, магазини за гуми и др.
NTTS информация има в някои
региони. Данните за NTTS сервизи
се обновява периодично. За да си
поръчате обновявания, посетете
http://buy.garmin.com.
1. В главно меню натиснете
Where To? > NTTS.
2. Изберете категория.
3. При нужда - подкатегория.
4. Изберете дестинация.
13
Търсене на локация
Exit сервизи
Вие може да намерите сервизи
като гориво, мотел, спирки и др. на
придлижаващ изход от магистрала.
Уредът показва подходящите
сервизи на база режима на
ползване. Информация за Exit
сервизи има само на пътища с
контролиран достъп, междущатски
пътища и магистрали.
БЕЛЕЖКА: Exit сервизи няма да
намерите в пешеходен режим.
1. Докато навигирате, в главно
меню натиснете Where To? >
Exit Services.
2. Изберете опция.
Намиране на
интересни обекти за
камиони
Детайлната карта в уреда Ви има
интересни обекти за камиони, като
14
спирки, места за почивка, кантари.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest
> Trucking.
2. Изберете категория.
3. При нужда - подкатегория.
4. Изберете дестинация.
Въвеждане на У Дома
Може да въведете като У Дома
мястото, в което се прибирате
най-често.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Go Home.
2. Изберете Enter My Address,
Use My Current Location, or
Recently Found.
Пътуване към У Дома
Преди да навигирате към дома си,
трябва да въведете локацията му.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Търсене на локация
В главно меню натиснете
Where To? > Go Home.
Ресет на У Дома
1. В главно меню натиснете
> Set Home
Where To? >
Location.
2. Изберете опция.
Редактиране на У Дома
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites > Home.
2. Натиснете
> Edit.
3. Въведете промените.
4. Натиснете Done.
За интересни обекти
Детайлната карта в уреда Ви има
интересни обекти като ресторанти,
хотели, сервизи и др. Вие може
да ползвате категория Интересни
обекти, за да ги търсите.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Намиране на интересни
обекти по име
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest
> Spell Name.
2. Въведете името или част от
него и натиснете Done.
3. Изберете дестинация.
Намиране на интересни
обекти по категория
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest.
2. Изберете категория.
3. При нужда - подкатегория.
4. Изберете дестинация.
Фото навигация
Вие може да качите снимки с
координати в уреда или в картапамет, за да създадете маршрут
към тях.
15
Търсене на локация
1. Свържете уреда с компютър
(стр. 6).
2. Идете на http://connect.garmin.
com/photos.
3. Следвайте инструкциите, за да
качите снимки в уреда.
4. Отстранете уреда от
компютъра.
5. Включете уреда.
6. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites >
Photos.
Явява се списък със снимки.
7. Изберете снимка.
Изтриване на грешни
интересни обекти
Ако при търсене намерите обект,
който вече не съществува, може да
го изтриете от базата, за да не го
намирате при следващи търсения.
16
1. В картата натиснете
информационното балонче.
2. Натиснете
> Report Error >
Yes.
Обекта е изтрит от базата за
търсене.
Докладване на грешни
интересни обекти
Преди да докладвате за грешен
интересен обект, трябва да го
изтриете от базата за търсене (стр.
16).
1. Свържете уреда с компютъра
(стр. 6).
2. Идете на www.garmin.com/
dashboard.
3. В myDashboard Preferences,
кликнете Change Preferences >
Yes.
myDashboard събира данни от
уреда Ви.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Търсене на локация
Класиране на интересни
обекти
При възможност може да
преглеждате и сменяте звезди в
класирането на интересни обекти.
1. В локационната карта
натиснете информационното
балонче.
Явяват се звездички под
адреса, там където опцията е
достъпна.
2. Натиснете по тях, за да смените
класацията.
Уредът обновява рейтинга.
Намиране на мястото
на паркиране
В главно меню натиснете
Where To? > Parking > Last
Spot.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Преглед на списъка
със скоро намерени
локации
Уредът Ви пази до 50 скоро
намерени локации.
В главно меню натиснете
Where To? > Recently Found.
Изтриване на списъка със
скоро намерени локации
В главно меню натиснете
Where To? > Recently Found >
> Clear > Yes.
Любими
Вие може да запишете локации в
Любими, за да ги намирате бързо и
да навигирате към тях. Локацията
У Дома също е в Любими.
Запис на текущата локация
в Любими
1. В картата натиснете по
иконката на автомобила.
17
Търсене на локация
2. Натиснете Save.
3. Въведете име.
Локацията е записана в Favorites.
Записване на локации в
Любими
1. Потърсете локация (стр. 12).
2. В страница Go!, натиснете
> Save > OK.
Намиране на Любими
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. При нужда изберете категория.
3. Изберете записана локация.
Редактиране на любими
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. Изберете категория.
3. Изберете любимо.
4. Натиснете информационното
балонче.
18
5. Натиснете
> Edit.
6. Изберете опция:
• Натиснете Name.
• Натиснете Phone Number.
• Натиснете Categories за да
въведете име на категория.
БЕЛЕЖКА: Категории
се явяват при минимум 12
любими в уреда.
• Натиснете Assign Photo
за да запишете снимка с
любимото място.
• Натиснете Change Map
Symbol за да смените
символа на любимото място
7. Редактирайте информацията.
8. Натиснете Done.
Изтриване на любими
1. В главно меню натиснете
Where To? > Favorites.
2. При нужда изберете категория.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Търсене на локация
3. Изберете любимо.
4. Натиснете
> Delete > Yes.
Въвеждане на
координати
Ако знаете географските
координати на дестинацията
си, може да използвате уреда
за навигация натам чрез
географските ширина и дължина.
Тази функция е особено полезна
при играта geocaching.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Coordinates.
2. Натиснете поле, за да въведете
ширината и дължината.
3. Натиснете View on Map.
2. Изберете формат.
Смяна на зоната на
търсене
Уредът автоматично търси места,
близо до Вашата текуща локация.
Вие може да търсите локации,
близо до друг град, близо до
място, на което скоро сте били или
близо до любимо място.
1. В главно меню натиснете
Where To? >
> Near.
2. Изберете опция.
3. Натиснете Save.
Смяна на формата на
координатите
1. В главно меню, натиснете
Where To? > Coordinates >
Format.
dēzl 560 Ръководство за ползване
19
Планиране на пътуване
Планиране на
пътуване
Вие може да ползвате Trip Planner
за създаване и запаметяване на
много дестинации.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Натиснете .
3. Натиснете Select Start
Location.
4. Потърсете локация (стр. 12).
5. Натиснете Select.
6. Натиснете за добавяне на
друга локация.
7. Натиснете Next.
8. Въведете име и натиснете
Done.
9. Натиснете Map за да видите
маршрута на картата.
20
Планиране на
пътуване
Тrip planner Ви позволява да
въведете време на тръгване и
продължителност на пътуване.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Изберете пътуване.
3. Изберете локация.
4. Натиснете Departure Time или
Arrival Time.
5. Изберете ден и час.
6. Натиснете Save.
7. Натиснете Duration.
8. Изберете колко дълго ще
стоите в локацията.
9. Натиснете Save.
10. При нужда повторете стъпки
3–9 за всяка локация.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Планиране на пътуване
Навигация по
запаметен маршрут
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Изберете пътуване.
3. Натиснете Go!.
Редактиране на
пътуване
1. В главно меню натиснете
Where To? > Trip Planner.
2. Изберете пътуване.
3. Натиснете .
4. Изберете опция:
• Натиснете Rename Trip за
да смените името.
• Натиснете Edit Destinations
за смяна на локации.
• Натиснете Delete Trip.
dēzl 560 Ръководство за ползване
• Натиснете Optimize Order
за избор на най-ефективен
ред на локациите.
Въвеждане на
симулирана локация
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > System > GPS
Simulator > On.
2. В главно меню натиснете
Where To? > Browse Map.
3. Натиснете по място от картата.
4. Натиснете
> Set Location.
Симулиране на
маршрут
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > System > GPS
Simulator > On.
2. Намерете локация (стр. 12).
3. Натиснете Go! > Yes.
21
Навигация
Навигация
Възможности на
картата при навигация
бележка
Иконката за ограничението на
скоростта е информационна и не
отменя отговорността на шофьора
да се съобразява с пътните знаци и
правила. Garmin не носи никаква
отговорност за глоби, които може
да получите при неспазване на
пътни знаци.
Маршрута Ви е маркиран с лилава
линия. Карирано знаменце показва
дестинацията Ви.
Докато шофирате, навигаторът Ви
направлява и с гласови команди,
стрелки по картата, както и посоки
горе на картата. Ако излезете от
оригиналния маршрут, уредът
преизчислява маршрут и Ви дава
22
нови напътствия.
Докато се движите по главни
пътища, може да се яви иконка,
която показва ограничението на
скоростта по пътя.
Ограничение на скоростта за
камиони може да се яви, когато
сте в режим Камион и на база
конфигурационните данни,
въведени за камиона Ви, както
и в зависимост от законите в
територията, в която сте.
Когато сте н режим Камион
или RV, може да чуете звук и да
видите иконка , която показва,
че за този път не се знае дали е
подходящ за камион / каравана.
Винаги следете пътните знаци.
БЕЛЕЖКА: Ограниченията
за скоростта на камион не са
достъпни за всички региони.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Навигация
Ползване на
навигационна карта
➊
➋
➌
➎
➍
➐
➑
➏
➒
➓
• Натиснете ➊ за да видите
следващия завой.
Индикаторът за завой Ви
показва и в коя лента да
бъдете, за да сте подготвен за
маневрата.
• Натиснете ➋ за да видите
списъка със завои.
• Натиснете ➌ за смяна на
мащаб.
• Натиснете ➍ за да видите
предупреждението, когато има
такова (стр. 68).
dēzl 560 Ръководство за ползване
• Натиснете ➎ за да видите
информация за локацията.
• Натиснете и плъзнете ➏ за да
видите друга зона на картата.
• Натиснете ➐ за да се върнете в
предишното меню.
• Натиснете и задръжте ➐ от кой
да е екран, за да се върнете в
главно меню.
• Натиснете ➑ за да видите
друго поле с данни.
• Натиснете ➒ за да видите
информация за пътуването.
• Натиснете ➓ за да смените
ограничението на скоростта в
иконката, ако не е вярно.
Ограничение за скоростта
на камион се явява, ако е
зададено.
23
Навигация
Информация за
пътуването
Страницата с информацията
за пътуването показва текуща
скорост и статистика на
пътуването.
СЪВЕТ: Ако спирате често,
оставяйте уреда включен, за да
е по-прецизен при измерване на
изминалото в пътуване време.
На картата натиснете по поле
Speed.
24
Ресет на информацията
1. На картата натиснете поле
Speed > .
2. Изберете опция:
• Когато не навигирате
по маршрут, натиснете
Reset All за да нулирате
всички полета с данни,
с изключение на
скоростомера.
• Натиснете Reset Trip
Data за да нулирате
информацията в пътния
компютър.
• Натиснете Reset Max.
Speed за да нулирате
максималната скорост.
• Натиснете Reset Trip B за
да нулирате одометъра.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Навигация
Списък със завои
Следващ завой
1. Натиснете по текстовия ред
горе на картата.
Картата на следващия завой
показва посоката му, разстоянието
до него, както и времето до него.
Когато навигирате по маршрут,
Вие може да видите всички завои
и разстоянията между тях.
Преди да може да видите следващ
завой, Вие трябва да навигирате
по маршрут.
На картата натиснете
.
2. Изберете опция:
• Изберете завой от списъка,
за да видите следващия
завой.
> Show Map
• Натиснете
за да видите маршрута
върху картата.
dēzl 560 Ръководство за ползване
25
Навигация
Поглед на кръстовище
Преди да може да видите как
изглежда следващото кръстовище,
Вие трябва да навигирате по
маршрут.
На някои модели, погледът на
кръстовището показва изглед на
приближаващото кръстовище
и лентата, в която трябва да се
движите.
БЕЛЕЖКА: Поглед на
кръстовище не е наличен за
всички кръстовища.
На картата натиснете
.
Избор на режим
на изчисляване на
маршрут
Преди да изберете метода за
изчисляване на маршрут, трябва да
настроите уреда да Ви подсеща за
това (стр. 64).
1. Търсене на локация (стр. 12).
2. Изберете или .
Добавяне на една
точка към активен
маршрут
БЕЛЕЖКА: Вие не може да
добавяте точка към маршрут в
пешеходен режим.
1. Докато мавигирате по маршрут,
натиснете за да се върнете в
главно меню.
2. Натиснете Where To?.
3. Потърсете локация (стр. 12).
26
dēzl 560 Ръководство за ползване
Навигация
4. Натиснете Go!.
5. Натиснете Add to Active Route.
6. Натиснете и плъзнете
локациите, за да ги подредите,
и натиснете Done.
Обход
Докато навигирате маршрут,
може да изберете обход, за да
отбегнете препятствия пред Вас,
като реконструкции и др. Ако
сте позволили Advanced Detours,
може да изберете специфично
разстояние или път, който да
избегнете (стр. 65).
1. Докато навигирате, натиснете
за връщане в главно меню.
2. Натиснете Detour.
3. При нужда изберете опция:
• За да избегнете следващите
1/2 mile, изберете Next 1/2
Mile on Route.
dēzl 560 Ръководство за ползване
• За да избегнете следващите,
изберете Next 2 Miles on
Route.
• За да избегнете следващите,
изберете Next 5 Miles on
Route.
• За да изберете специхичен
път, който да отбегнете,
изберете Detour by Road(s)
on Route.
Ако маршрутът Ви минава
по единствения възможен в
региона път, уредът може и да не
преизчисли обходен път.
Спиране на навигация
Докато навигирате по маршрут,
натиснете > Stop.
27
Навигация
За myTrends™
След като запишете най-често
посещаваните си дестинации
в любими, myTrends "чувства"
кога шофирате към тях. След
като усети Вашето кормуване,
myTrends показва маршрута и
очакваното време на пристигане в
навигационната лента на картата.
Настрйка на myTrends
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, или RV.
3. Натиснете nüRoute >
myTrends > Enabled.
4. Запишете дестинацията в
любими (стр. 17).
5. При включен уред, щофирайте
до дестинацията поне три пъти.
28
6. Когато на навигационната
лента се яви информация
myTrends, натиснете по нея за
да видите информацията.
Пешеходна
навигационна карта
В пешеходен режим маршрута се
изобразява на двуизмерна карта.
➊
➋
➌
➊
➍
• Натиснете ➊ за преминаване
по секторите на маршрута.
• Натиснете ➋ за
последователността.
• Натиснете ➌ за центриране на
картата спрямо Вас.
• Натиснете ➍ за смяна на
мащаб.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Навигация
Градски транспорт
Ако имате инсталирани
cityXplorer карти, уредът може да
изчисли маршрут, който ползва
комбинации от различни видове
градски транспорт, например
автобус или метро, и пеша.
Черните точки по картата са
спирките по маршрута Ви.
БЕЛЕЖКА: Вие може да
ограничите разстоянието,
изминавано пеша, по време на
пешеходен маршрут (стр. 63).
cityXplorer картите не са включени
в уреда. Вижте http://my.garmin.
com за поръчка на cityXplorer
карти.
Жълтите иконки показват
навигационния метод, ползван във
всеки участък на на маршрута.
Например, когато видите ,
качете се на автобус в тази точка
на маршрута.
dēzl 560 Ръководство за ползване
29
Трафик
Трафик
бележка
Garmin не носи отговорност
за точността на трафик
информацията. Трафик
информация няма във всички
региони.
Уредът приема данни от FM
Traffic Message Channel (TMC),
които Ви ориентират с трафик
информация за близките до Вас
райони по маршрута Ви. Някои
модели са окомплектовани с FM
TMC трафик приемник, вграден в
кабела за захранване от автомобил,
имат и доживотен абонамент
за получаване на трафик
информация.
За информация по отношение на
трафик приемниците и зоните за
покритие, посетете www.garmin.
com/traffic.
30
Активиране
Не се налага да активиране
абонамента, включен в приемника
Ви. Той се активира автоматично
при локализиране на спътници,
докато получава трафик сигнали
от провайдъра на сервиза.
Трафик приемник
➊
➋
➌
➍
➊
➋
➌
➍
➎
➎
Mini-USB конектор
Конектор за външна антена
Вътрешна антена
Светлина за захранване
Адаптер за захранване
dēzl 560 Ръководство за ползване
Трафик
Приемане на трафик
информация
Когато приемника е в район с
предаване на трафик, уредът
започва да изобразява трафик
информация.
Трафик приемникът и уредът
трябва да са в обхвата на
предаване на FM станция.
1. Свържете трафик приемника с
външно захранване.
2. Свържете трафик приемника с
уреда.
БЕЛЕЖКА: Отопляеми
(метализирани) стъкла може да
намалят качеството на приемане
на трафик приемника..
dēzl 560 Ръководство за ползване
Трафик иконки
Когато получавате трафик
информация, на картата се явява
трафик иконка. Тя сменя цвета си
в зависимост от трафик условията.
Цвят Натоварен Значение
Зелен Слабо
Трафикът
се движи
плавно.
Жълт Средно
Трафикът се
движи със
закъснения.
Има средно
кструпване.
Червен Високо
Трафикът
не се движи
или се
движи много
бавно.Има
закъснения
31
Трафик
Трафик по маршрута
 ВНИМАНИЕ
Ако изберете преизчисляване
на маршрут при навигация в
режим камион, преизчисленият
маршрут може да съдържа
пътища, непроверени за достъп
на камиони. Вие трябва да
следите пътните знаци и да се
съобразявате с правилника.
При изчисляване на маршрут,
уредът проверява текущия трафик
и автоматично оптимизира
маршрута с оглед най-кратко
време. Ако по маршрута Ви се
явят няколко задръстванияa при
навигация, уредът автоматично
преизчислява маршрута. Ако няма
по-добър избор, уредът може да
продължи да Ви навигира през
трафика.
32
Ръчно избягване на трафик
по маршрута
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic On Route.
3. При нужда, натиснете по
стрелките, за да видите и други
закъснения по пътя Ви.
4. Натиснете
> Avoid.
Карта на трафика
Картата на трафика показва в цвят
трафик потока и закъсненията по
пътищата около Вас.
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic Map за да
видите трафика по картата.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Трафик
Търсене на закъснения
1. На картата натиснете .
2. Натиснете Traffic Search за
да видите списък с пътища и
закъсненията по тях.
3. Натиснете по елемент
от списъка, за да видите
закъсненията по този път.
4. При повече от едно закъснения,
натиснете стрелките, за да
видите и останалите.
Добавяне абонамент
Вие може да се абонирате за
трафик информация за други
региони.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic.
2. При нужда натиснете
Subscriptions.
dēzl 560 Ръководство за ползване
3. Натиснете .
4. Запишете си ID номера на FM
трафик приемника.
5. Идете на www.garmin.com/
fmtraffic за да поръчате
абонамент и да получите
25-символен код.
6. Натиснете Next на уреда.
7. Въведете код.
8. Натиснете Done.
Кода не може да се използва
повторно. Вие трябва да
получавате нов код при всеки
следващ абонамент. Ако имате
няколко трафик приемника, трябва
да получите код за всеки от тях.
33
Трафик
За офертите
През трафик приемника може
да получавате оферти и купони,
базирани на мястото, на което сте.
Опцията е активна само в САЩ.
Трафик приемника трябва да е
свързан със захранване и уред, за
да показва трафик информация.
Вижте раздела конфиденциалност
в www.garmin.com/privacy/
за важна информация за
конфиденциалност..
БЕЛЕЖКА: Тази опция не е
достъпна навсякъде.
Преглед на оферти
 ВНИМАНИЕ
Не се опитвайте да записвате
номера на купони при шофиране.
2. Ако офертата е с иконка,
натиснете по нея, за да
получите купон код.
3. Запишете си кода и то
представете при пристигането
си в обекта.
Преглед на списък с оферти
В главно меню натиснете Tools
> Offers.
Забраняване на трафик и
оферти
Преди да забраните получаването
на оферти, трябва да забраните
получаването на трафик
информация.
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic > Disabled.
1. Изберете оферта от екрана, за
да видите най-близкото място,
свързано с нея.
34
dēzl 560 Ръководство за ползване
Използване на функции камион
Използване на
функции камион
За IFTA Logging
Вие може да ползвате IFTA
Logging за да си архивирате
International Fuel Tax Agreement
документация, като данни за
поръчване на гориво и изминати
километри.
Преди да ползвате IFTA Logging,
трябва да сте в режим камион (стр.
11).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна във всички региони.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Въвеждане на данни гориво
1. В главно меню натиснете Tools
> IFTA Logging > At the Pump.
2. Въведете цена на горивото.
3. Натиснете поле Fuel Used.
4. Въведете количеството
поръчано гориво.
5. При нужда изберете опция:
• За да запишете числото в
литри, натиснете Gallons >
Liters > Save.
• За да запишете числото в
галони, натиснете Liters >
Gallons > Save.
6. При нужда чекнете квадратчето
Tax Included.
35
Използване на функции камион
7. Натиснете Next.
8. Изберете доставчика на гориво.
9. Натиснете Save.
Ползване на регистър за
горивото
Преди да ползвате IFTA Logging,
трябва да сте в режим камион (стр.
11).
БЕЛЕЖКА: Тази опция не е
достъпна във всички региони.
1. В главно меню натиснете Tools
> IFTA Logging > Fuel Logs.
2. При нужда изберете камион.
3. При нужда изберете период.
4. Изберете регистър.
36
5. Изберете опция:
• Натиснете поле, за да
въведете информация.
• Натиснете > Yes за да
изтриете регистъра.
Преглед и експорт на
законовите правила
Списъкът предлата юридическо
резюме за всеки щат или регион,
в който шофирате. Юридическо
резюме е достъпно за някои
региони.
Преди да ползвате IFTA Logging,
трябва да сте в режим камион (стр.
11).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна за всички региони.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Използване на функции камион
1. В главно меню натиснете Tools
> IFTA Logging > Jurisdiction
Summary.
2. При нужда изберете камион.
3. При нужда изберете период.
4. За експорт на юридическо
> Export
резюме натиснете
> OK.
Уредът експортира файла
като CSV и го съхранява в
директория Reports в паметта
на уреда.
Пътни доклади
Преди да ползвате IFTA Logging,
трябва да сте в режим камион (стр.
11).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна за всички региони.
dēzl 560 Ръководство за ползване
1. В главно меню натиснете Tools
> IFTA Logging > Jurisdiction
Summary.
2. При нужда изберете камион.
3. При нужда изберете период.
4. Изберете доклад.
5. Изберете опция:
• Натиснете
> Delete, и
натиснете чек квадратчето,
за да изтриете доклада.
• Натиснете
>
Combine, и натиснете
чек квадратчетата, за да
комбинирате докладите.
• Натиснете
> Export >
OK.
Уредът експортира
докладите като CSV файл и
ги съхранява в директория
Reports в паметта на уреда.
37
Използване на функции камион
Преглед на експортираните
юридически резюмета и
пътни доклади
БЕЛЕЖКА
Ако не знаете предназначението
на файл, не го трийте. Паметта на
уреда Ви съдържа важни системни
файлове, които не трябва да се
трият.
1. Свържете уреда с компютър
(стр. 6).
2. Отворете “Garmin” драйва и
отворете директория Reports.
3. Отворете IFTA директория.
4. Отворете CSV файл.
За сервизните часове
бележка
Въпреки че уредът може да
записва информация за сервизните
часове, уредът НЕ Е ОДОБРЕН
да замества пътния лист, който
сте задължени да ползвате.
Шофьорите трябва да спазват
изискванията за водене на пътен
лист.
Може да ползвате Hours of Service
за да записвате работните си
часове, което ще Ви помогне
да следите по-добре времето на
безопасно движение на камиона.
Преди да ползвате Hours of
Service, трябва да сте в режим
камион (стр. 11), и да сте създал
профил на шофьора (стр. 40).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна за всички региони.
38
dēzl 560 Ръководство за ползване
Използване на функции камион
Запис на статуса на заетост
1. В главно меню натиснете Tools
> Hours of Service.
2. Изберете шофьор > Duty
Status.
3. Изберете опция:
• Натиснете Off Duty за да
запишете времето, в което
не сте зает.
• Натиснете Sleeper за да
запишете времето, в което
почивате в камиона.
• Натиснете Driving за да
запишете времето, в което
шофирате камиона.
• Натиснете On Duty за
да запишете времето, в
което сте ангажиран, но не
шофирате камион.
4. Натиснете Save.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ползване на пътния лист
Преди да ползвате Hours of
Service, Вие трябва да сте в
режим Truck (стр. 11), и трябва
да създадете профил на шофьора
(стр. 40).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна във всички региони.
1. В главно меню натиснете Tools
> Hours of Service.
2. Изберете шофьор > View Log.
3. Изберете опция:
• Натиснете полето за данни
и натиснете друга дата, за
да разгледате.
• Натиснете статус бара за
статус детайли.
• Натиснетете по мрежата
и натиснете по поле, за да
редактирате.
• Натиснете за
информация за нарушения.
39
Използване на функции камион
За шофьорите
Няколко шофьора могат да ползват
едно устройство за да проследяват
часовете за сервиз.
Преди да ползвате Hours of
Service, трябва да сте в режим
камион (стр. 11).
Ако работите за повече от
един превозвач в период от 24
часа, трябва да запишете всеки
превозвач. Вие трябва да запишете
часовата зона на домашния си
терминал, дори ако преминавате
през други часови зони.
БЕЛЕЖКИ: Тази опция не е
достъпна във всички зони.
Добавяне на шофьори
1. В главно меню натиснете Tools
> Hours of Service > .
2. Следвайте екранните
инструкции.
40
Управление на информация за
шофьора
1. В главно меню натиснете Tools
> Hours of Service.
2. Изберете шофьор > Driver
Info.
3. Изберете опция:
• Натиснете по полето, за да
въведете информация.
• Натиснете
> Delete
Driver > Yes за да изтриете
шофьор.
Добавяне на пратки
Преди да ползвате Hours of
Service, трябва да сте в режим
камион (стр. 11), и трябва да
създадете профил на шофьор (стр.
40).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна във всички региони.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Използване на функции камион
1. В главно меню натиснете Tools
> Hours of Service.
2. Изберете шофьор > Manage
Shipments > .
3. Натиснете Reference Number,
въведете референтен номер,
натиснете Done.
СЪВЕТ: Референтен номер
е номерът на документа
за транспорт или името на
компанията и групажа, който
превозвате.
4. При нужда натиснете Start
Day, и натиснете върху датата,
на която почвате обслужването.
5. При нужда натиснете End Day,
изберете крайната дата.
6. Натиснете Save.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Управление на пратките
Преди да ползвате Hours of
Service, трябва да сте в режим
камион (стр. 11), трябва и да сте
въвел профил на шофьор (стр. 40).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна във всички региони.
1. В главно меню натиснете Tools
> Hours of Service.
2. Изберете шофьор > Manage
Shipments.
3. Изберете пратка.
4. Изберете опция:
• Натиснете по поле, за да
въведете информация.
• Натиснете
> Delete
Shipment > OK за да
изтриете пратката.
41
Използване на функции камион
Експорт на пътни листове
Преди да ползвате Hours of
Service, трябва да сте в режим
камион (стр. 11), и трябва да
създадете профил на шофьор (стр.
40).
БЕЛЕЖКА: Тази функция не е
достъпна във всички региони.
1. В главно меню натиснете Tools
> Hours of Service.
2. Изберете драйвер > Export
Log.
3. При нужда изберете номер на
камион, VIN.
4. При нужда изберете лист за
експорт.
5. При нужда изберете къде да
експортирате.
Уредът експортира в CSV файл и
го запазва в директория Reports
в паметта на уреда или картатапамет.
42
Преглед на експортираните
пътни листове
БЕЛЕЖКА
Ако не знаете предназначението
на файл, не го трийте. Паметта на
уреда Ви съдържа важни системни
файлове, които не бива да триете.
1. Свържете уреда с компютър
(стр. 6).
2. Изберете опция:
• За да видите листовете от
уреда, отворете драйвер
“Garmin” и директория
Reports.
• За да видите листовете от
картата-памет, отворете
драйвера на картата-памет
и отворете директория
Garmin.
3. Отворете директория
HOSExports.
4. Отворете CSV файла.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ползване на помощни
Ползване на
помощни
Преглед на
информация за текуща
локация
Ползвайте страница Where Am
I? за да видите информация за
текущата Ви локация. Опцията е
полезна ако се налага спешно да
кажете на някого къде се намирате.
В главно меню натиснете Tools
> Where Am I?.
Намиране на близки
сервизи
1. В главно меню натиснете Tools
> Where Am I?
2. Натиснете Hospitals, Police
Stations, или Fuel за да видите
най-близките обекти.
Ползване на Help
В главно меню натиснете
Tools > Help за да видите
информация за уреда.
Търсене в Help
В главно меню натиснете Tools
> Help > .
За ecoRoute™
ecoRoute изчислява разхода на
гориво, въглеродните емисии
и стойността на горивото при
навигация до дестинация.
Предлага опции за намаляване на
разходите.
Данните от ecoRoute са
предполагаеми. Не се отчитат
директно от автомобила Ви. За
да получавате по-точни данни,
калибрирайте разхода на гориво
(стр. 44).
БЕЛЕЖКА: ecoRoute е достъпен
dēzl 560 Ръководство за ползване
43
Ползване на помощни
само в режим автомобил.
Ползване на ecoRoute
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute.
2. При подканване въведете данни
от километража.
Първия път, в който ползвате
ecoRoute, трябва да въведете
данни за автомобила.
Калибриране разхода на
гориво
Калибрирайте разхода на гориво
за да получите по-точки отчети
в зависимост от автомобила
и специфичните Ви навици.
Калибрира се при пълнене на
резервоара.
3. Въведете зареденото
количество от предишното
зареждане.
4. Въведете изминатото
разстояние от предишното
зареждане.
5. Изберете Next.
Уредът изчислява средния
разход на гориво.
За ecoChallenge
ecoChallenge Ви помага да
икономисвате гориво, като
оценява шофьорските Ви навици.
Повече точки в ecoChallenge, поикономично каране. ecoChallenge
събира данни само когато сте в
автомобилен режим.
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > At the Pump.
2. Въведете цената на горивото.
44
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ползване на помощни
Преглед на ecoChallenge
резултати
Изтриване на ecoChallenge
резултата от картата
За ecoChallenge резултата
Ресет на ecoChallenge
В главно меню натиснете Tools >
ecoRoute > ecoChallenge.
Цвета на листото в иконката
ecoChallenge се сменя в
зависимост от шофирането Ви.
• Overall—средни стойности на
скорост, ускорение и спиране.
• Speed—резултат за шофиране с
оптимална скорост с оглед разход
(70-95 км/ч.).
На картата изберете
Settings > Hide.
На картата изберете
Reset.
>
>
>
>
Преглед на информацията
за разход на гориво
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Fuel Economy.
2. Изберете сектор от графиката,
за да го увеличите.
• Acceleration—резултат за меко
и постепенно ускорение. Губите
точки при рязко ускорение.
• Braking—резултат за меко и
постепенно забавяне. Губите точки
при рязко спиранеon.
dēzl 560 Ръководство за ползване
45
Ползване на помощни
Уточняване профила на
автомобила
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Vehicle Profile.
2. Изберете опция за ръчна
настройка на данни за гориво.
• Fuel Type
• City Fuel Economy
• Hwy. Fuel Economy
• Fuel Price
СЪВЕТ: За най-добри
резултати калибрирайте
разхода на гориво (стр. 44)
вместо да въвеждате разход
за градско и извънградско
шофиране.
За отчета на изминато
разстояние
Отчетът дава данни за изминато
разстояние, време, среден разход,
и изразходвана сума за гориво до
дестинацията.
46
Отчета се създава за всеки
маршрут. Ако спрете да
навигирате, отчета се създава за
изминатото разстояние.
Преглед на отчета
Вие може да прегледате записани
отчети в уреда. Вие може да ги
получавате и в директория Reports
в драйвера на уреда (стр. 56).
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Mileage Report.
2. Изберете отчет.
Преглед на съвети за
шофиране
В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute > Tips.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ползване на помощни
Ресет на ecoRoute данните
1. В главно меню натиснете Tools
> ecoRoute.
2. SИзберете категория.
3. Натиснете
> Reset.
Ползване на Picture
Viewer
Вие може да разгледате снимките,
които сте записали в паметта или
на SD карта. Вижте стр. 55 за това
как да качвате снимки в уреда.
В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
• Със стрелките се движете
между снимките.
• Изберете снимка, която да
увеличите.
dēzl 560 Ръководство за ползване
• Натиснете за да видите
слайд шоу на снимките.
• Натиснете по екрана за
спиране на слайд шоуто.
Поставяне на снимка като
фон
1. В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
2. Изберете снимка.
3. Натиснете
> Set as
Wallpaper.
4. Ползвайте екранните бутони за
да позиционирате фона.
5. Натиснете Save.
Изтриване на снимки
1. В главно меню натиснете Tools
> Picture Viewer.
2. Изберете снимка.
3. Натиснете
> Delete > Yes.
47
Ползване на помощни
Ползване на Световен
часовник
Снимки на екрана
Преглед на световна карта
В главно меню натиснете Tools
> World Clock > .
Зоните, в които е нощ, са в
сянка.
Конвертор за мерни
единици
1. В главно меню натиснете Tools
> World Clock.
2. Натиснете по име на град.
3. Въведете име на град.
4. Натиснете Done.
5. При нужда изберете град.
Калкулатор
В главно меню натиснете Tools
> Calculator.
48
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Display >
Screenshot > Enabled.
2. Натиснете за да снимате.
Снимката се записва като PNG
файл в директория Screenshot на
уреда (стр. 56).
1. В главно меню натиснете Tools
> Unit Converter.
2. Натиснете квадратчето със
списъка на мерните единици.
3. Изберете мерна единица.
4. Натиснете Save.
Изобразяват се две мерни
единици.
5. Натиснете единица, за да я
смените.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ползване на помощни
6. Изберете мерна единица.
7. Натиснете Done.
8. При нужда повторете стъпки
5–7.
9. Въведете стойност.
10. Натиснете Done.
Ръчно въвеждане на курс
на обмен на валута
Вие може да обновявате валутните
курсове ръчно, за да са винаги
актуални.
1. В главно меню натиснете Tools
> Unit Converter.
2. Изберете квадратчето с
изобразена валута.
3. Изберете Currency.
4. Натиснете Save.
dēzl 560 Ръководство за ползване
5. Изберете квадратчето за валута
6. Изберете валутата, която ще
ъпдейтвате.
7. Повторете стъпки 3–6 за да
изберете валута, към която ще
обръщате.
8. Изберете квадратчето под нея.
9. Въведете нова стойност за
валутата.
10. Изберете Done.
11. При нужда повторете стъпки
8–10.
49
Hands-Free разговори
Hands-Free
разговори
Bluetooth® има в някои модели
nüvi. Bluetooth осъществява
безжична връзка между две
устройства, например телефона и
навигацията Ви. За да проверите
дали телефона Ви е съвместим
с навигацията Ви, вижте www.
garmin.com/bluetooth
За сдвояването на
устройствата
Първия път, когато ползвате двете
устройства заедно, трябва да ги
сдвоите с използване на PIN или
парола.
Сдвояване чрез
настройките на телефона
Вие може да стартирате сдвояване
от телефона си. Ползвайте
инструкциите на телефона.
1. В главно меню на dēzl
натиснете Tools > Settings
> Bluetooth > Bluetooth >
Enabled > Save.
2. Позволете Bluetooth на
телефона си.
БЕЛЕЖКА: Това може да
е в меню, наречено Settings,
Bluetooth, Connections, или
Hands-Free.
3. Потърсете Bluetooth уреди с
телефона.
Телефонът и уредът трябва да са
включени и на разстояние под 10m
един от друг.
50
dēzl 560 Ръководство за ползване
Hands-Free разговори
4. Изберете dēzl от списъка с
устройства.
5. При нужда въведете Bluetooth
PIN (1234) на уреда в телефона.
Сдвояване чрез
настройките на уреда
1. В главно меню на dēzl
натиснете Tools > Settings
> Bluetooth > Bluetooth >
Enabled > Save.
2. Позволете Bluetooth на
телефона си.
3. Позволете Find Me/
Discoverable/Visible режим на
телефона си.
БЕЛЕЖКА: Това може да е
меню с име Settings, Bluetooth,
Connections, или Hands-Free.
4. На dēzl, натиснете Add Phone
> OK.
dēzl 560 Ръководство за ползване
5. Изберете телефона си от
списъка.
6. Натиснете OK.
На екрана на телефона се
явява покана за сдвояване на
телефона с уреда.
7. На телефона приемете
сдвояването.
8. При нужда въведете Bluetooth
PIN (1234) на уреда в телефона.
Съвети след сдвояване на
уредите Ви
• След първоначалното
сдвояване уредите се свързват
автоматично при всяко тяхно
включване.
• Когато телефонът Ви е
свързан с уреда, Вие може да
провеждате разговори през
него.
51
Hands-Free разговори
• Когато включите уреда, той
търси за връзка последния
телефон, с който сте го
сдвоили.
• Вие трябва да настроите
телефона си да се свързва
с уреда автоматично при
включване на уреда.
Управление на Bluetooth
списъка
Вие може да добавяте, изтривате
или махате свързване на телефони,
които уредът е открил при
позволен Bluetooth.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Bluetooth > Add
Phone.
2. Изберете опция:
• Изберете телефон, с който
да свържете.
• Натиснете за да добавите
телефон в менюто.
52
• Натиснете за да изтриете
телефон от паметта на уреда
• Натиснете None за да
прекъснете текущата връзка
Приемане на обаждане
• Натиснете Answer.
• Натиснете Ignore за да
откажете отговор.
Ползване на уреда при
разговор
При разговор се явява иконка .
В зависимост от екрана, на който
сте, иконката може да изглежда
различно.
1. В главно меню натиснете
End Call.
2. Изберете опция:
>
dēzl 560 Ръководство за ползване
Hands-Free разговори
• Натиснете Keypad за да
видите клавиатура за да
ползвате автоматична
система като гласова поща.
• Натиснете Handset за да
изключите уреда, но да
остонете в разговора, ако е
конфиденциален.
СЪВЕТ: За връщане,
натиснете Hands-free.
• Натиснете Mute за да
изключите звука.
Изчакване на обаждане
Ако водите разговор и получите
второ обаждане, се явява прозорец.
• Натиснете Answer за да
отговорите и оставите първия
разговор на изчакване.
• Натиснете > Switch To.
• Натиснете End Call за край.
Това не прекъсва задържания
разговор.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Набиране на интересен
обект
1. В главно меню натиснете
Phone > Points of Interest.
2. Потърсете интересен обект.
3. Натиснете Call.
Набиране на номер
1. В главно меню натиснете
Phone > Dial.
2. Въведете номер.
3. Натиснете Dial.
Въвеждане на Вашия
телефонен номер
Вие може да въведете номер,
на който искате уреда да звъни,
когато изберете Call Home.
53
Hands-Free разговори
1. В главно меню натиснете
Phone > Call Home.
2. Натиснете Enter Phone
Number.
3. Въведете номера.
4. Натиснете Done > Yes.
Уредът звъни в дома Ви.
Обаждане чрез гласово
набиране
Позвъняване У дома
Преди да звъните У дома, трябва
да въведете телефонния номер на
дома Ви (стр. 53).
1. В главно меню натиснете
Phone > Voice Dial.
2. Произнесете името на
контакта.
В главно меню натиснете
Phone > Call Home.
Преди да започнете да се
обаждате чрез гласово набиране,
трябва да тренирате Вашия
телефон да разпознава Вашите
гласови команди. Прегледайте
инструкциите на телефона.
Проверка на статуса на
телефона
Вие може да проверите нивото на
батерията и силата на сигнала на
телефона си.
В главно меню натиснете
Phone > Phone Status.
54
dēzl 560 Ръководство за ползване
Управление на данни
Управление на
данни
Вие може да пазите файлове, напр.
JPEG снимки, на уреда. Уредът има
слот за карта-памет за още данни.
БЕЛЕЖКА: Уредът не е
съвместим с Windows® 95, 98, Me,
Windows NT®, и Mac® OS 10.3 и
по-ранни.
За картите памет
Вие може да си купите карти
от всеки IT магазин или да
си поръчате от Garmin с
предварително инсталирани карти.
(www.garmin.com/trip_planning).
Освен за пътни карти, паметта
може да съхранява снимки,
геокеш точки, маршрути, точки, и
потребителски POIs.
Типове файлове
Уредът поддържа следните типове
файлове:
• JPEG и JPG (стр. 47)
• Карти и GPX файлове с точки от
MapSource® (стр. 75)
• GPI потребителски POI файлове
от Garmin POI Loader (стр. 75).
dēzl 560 Ръководство за ползване
55
Управление на данни
Инсталиране на карта памет
1. Вкарайте картата памет в слот
➊ на уреда.
➊
2. Натиснете я, докато чуете клик.
56
Трансфер на файлове
към компютър
1. Свържете уреда с компютър
(стр. 6).
Уредът и картата памет се
явяват като отстраняеми
драйвери в My Computer на
Windows и като volumes на Mac
компютри.
БЕЛЕЖКА: Някои компютри
с множество мрежови драйвери
не могат да покажат драйверите
на dēzl. Прочетете Help файла
на операционната си система.
2. Браузвайте за да намерите
файла.
3. Маркирайте файла.
4. Кликнете Edit > Copy.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Управление на данни
5. Отворете “Garmin” драйвера
или този на картата памет.
6. Изберете Edit > Paste.
Файла се явява в списък от
файлове в паметта на уреда или
картата памет.
Разкачане на USB кабела
1. Направете следното:
• За Windows, кликнете на
иконка на системния
бар.
• За Mac, плъзнете иконката
на volume към Trash .
2. Разкачете кабела от компютъра.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Изтриване на файлове
бележка
Ако не знаете предназначението
на файл, не го трийте. Паметта
на Вашия уред съдържа важни
системни файлове, които не трябва
да триете.
1. Отворете “Garmin” драйвера.
2. При нужда отворете
директория.
3. Изберете файл.
4. Натиснете Delete на
клавиатурата.
57
Персонализиране на уреда
Персонализиране
на уреда
Системни настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > System.
• GPS Simulator—спиране на
приемането на GPS сигнали и
съхраняване на батерията.
• Units—смяна на мерни
единици за дължини.
• Time Format—избор на
формат за часа 12-часа, 24часа, или UTC време.
• Current Time—ръчна смяна
на часа.
• Safe Mode—забрана на
функции, които изискват
операторско внимание по време
на шифиране.
• Garmin Lock—заключване на
58
уреда (стр. 71).
• About—версията на софтуера,
ID номера на уреда и още
информация за други софтуери.
БЕЛЕЖКА: Тази информация
Ви трябва при обновяване
на системния софтуер или
поръчване на допълнителни
карти (стр. 75).
• End User License Agreements
Персонализиране на
главно меню
Вие може да си създадете главно
меню, което да съдържа да 15
иконки.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Main Menu.
2. При нужда изберете Customize.
3. Изберете .
dēzl 560 Ръководство за ползване
Персонализиране на уреда
4. При нужда изберете .
5. Изберете иконка.
6. Изберете Save.
Редактиране на иконки на
главно меню
Вие може да сменяте размера
и мястото на иконките на
персонализираното главно меню.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Main Menu >
Customize.
2. Изберете иконка.
3. Изберете опция:
• Изберете за изтриване.
БЕЛЕЖКА: Where To?,
View Map, и Tools не може
да триете.
• Изберете за да увеличите
иконката.
Иконката нараства
четирикратно.
dēzl 560 Ръководство за ползване
СЪВЕТ: Персонализирано
главно меню може да
побере две големи иконки.
• Изберете за да намалите
голяма иконка.
• Плъзнете иконка по екрана,
за да смените мястото и.
4. Изберете > Save.
Избор на главно меню
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Main Menu.
2. Изберете опция: Use Default
или Use Customized.
Докато ползвате
персонализираното меню,
фабрично създаденото остава
записано в паметта на уреда.
59
Персонализиране на уреда
Добавяне на профил
камион или RV
 внимание
Въвеждането на профил
на камион не гарантира, че
характеристиките на Вашия
камион ще се вземат предвид
при изчисляването на всички
маршрути. Ваша е отговорността
да следите рестрикциите по
пътя по отношение височина,
ширина, дължина и др. Винаги се
съобразявайте с пътните знаци и
пътните условия.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Truck Profile.
2. Изберете опция: Truck или RV.
3. Натиснете .
4. Натиснете при нужда Units за
да смените мерните единици.
5. Следвайте поканите от екрана.
60
Активиране на профил
камион или RV
Уредът изчислява маршрут на
база ширина, дължина, височина
и тегло, както и на други Ваши
характеристики, въведени в
профила.
Преди навигация с камион или
RV, трябва да активирате профил.
Преди да активирате профил,
трябва да го въведете (стр. 60).
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Truck Profile.
2. Изберете опция: Truck or RV.
3. Натиснете профила.
4. Натиснете Select Profile за да
го активирате.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Персонализиране на уреда
Редактиране на профил
Преди да изтриете профил, трябва
да активирате друг (стр. 60).
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Truck Profile.
2. Натиснете профил и натиснете
.
3. Изберете: Edit или Delete.
Автомобилни, RV или
камионни настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Navigation, изберете
Automobile, Truck, или RV.
• nüRoute™ —стр. 63.
• Map Detail—ниво на
подробности в картата. При
повече детайли, картата се
прерисува по-бавно.
• Map View—настройка на
перспективата (стр. 62).
dēzl 560 Ръководство за ползване
• Map Theme—сменя цвета на
данните в картата.
• Map Data Layout—сменя
количеството видими данни.
• Vehicle—сменя иконката на
позицията Ви на картата. За
още иконки посетете www.
garmingarage.com.
• Trip Log
◦◦ Show on Map—показва на
картата следата Ви.
◦◦ Clear Trip Log
• Proximity Points—сменя
настройки на точки на близост
(стр. 62).
• Sharp Curve Warnings—
позволява въвеждане на
предупреждение за остър
завой.
61
Персонализиране на уреда
Смяна на перспектива на
картата
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, или RV.
3. Натиснете Map View.
4. Изберете опция:
• Натиснете Track Up за
2-D карта с Вашата посока
нагоре.
• Натиснете North Up за 2-D
карта със север нагоре.
• Натиснете 3-D за
триизмерна карта.
62
Избор за настройки за точки
на близост
Тази опция е видима ако имате
точки на близост или камери,
качени в уреда. Точките на близост
са потребителски точки, за които
искате предупреждение при
приближаване. В www.garmin.com
/extras има още информация.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, or RV.
3. Натиснете Proximity Points.
4. Изберете опция:
• Натиснете Alerts за да чуете
звуково предупреждение
при наближаване.
• Натиснете Audio за да
изберете звук.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Персонализиране на уреда
Настройки на
пешеходна навигация
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Navigation > Pedestrian.
• Limit Walking—лимитира
ходенето пеша.
• Public Transit—избягва
избрания градски транспорт.
• Trip Log—показва следата Ви
на картата.
◦◦ Show on Map—показва
следата Ви на картата.
◦◦ Clear Trip Log
Избягване на видове
транспорт
БЕЛЕЖКА: Видове транспорт
са достъпни при инсталирани
cityXplorer карти (стр. 29).
2. Изберете вида транспорт, който
искате да избегнете.
3. Натиснете Save.
Избор на преференции
за маршрут
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, или RV.
3. Натиснете nüRoute >
Calculation Mode.
Изчисляването на маршрут е
на база допустимите скорости
и данните за ускоренията
на автомобила за избрания
маршрут.
1. В главно меню натиснете
Tools > Settings > Navigation >
Pedestrian > Public Transit.
dēzl 560 Ръководство за ползване
63
Персонализиране на уреда
4. Изберете опция при
възможност:
• Натиснете Faster Time за
избор на по-бърз, но подълъг път.
• Натиснете Shorter Distance
за най-кратък маршрут,
може да отнеме много
повече време.
• Натиснете Less Fuel за найикономичен маршрут.
• Натиснете Prompted за да
изберете режим точно преди
навигиране. (стр. 26).
• Натиснете Off Road за
изчисляване на директна
линия от местоположението
Ви до целта.
64
Избягване на пътища
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, или RV.
3. Натиснете nüRoute >
Avoidances.
4. Изберете кой вид път искате да
избегнете по пътя си.
5. Натиснете Save.
Настройка на
потребителско избягване
Вие може да укажете конкретни
зони, които да бъдат избегнати при
изчисляване на маршрути.
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, или RV.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Персонализиране на уреда
3. Натиснете nüRoute > Custom
Avoidances.
4. Изберете Add Avoid Area или
Add Avoid Road.
5. Следвайте екранните
инструкции.
За избор на обхода
Когато тази функция е позволена,
уредът изчислява нов маршрут на
база опциите, избрани от Вас (стр.
27).
Позволяване на избор на
обход
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, или RV.
3. Натиснете nüRoute > Advanced
Detours.
4. Изберете Enabled.
dēzl 560 Ръководство за ползване
За trafficTrends™
Когато опция trafficTrends
е позволена, Вашият уред
ползва историята на трафик
информацията, за да изчисли
по-ефективен маршрут. Може
да бъдат изчислени различни
маршрути на база трафик
тенденциите през различни часове
на деня и в различни дни от
седмицата.
Позволяване на trafficTrends
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > Navigation.
2. Изберете опция: Automobile,
Truck, или RV.
3. Натиснете nüRoute >
trafficTrends > Enabled.
65
Персонализиране на уреда
Настройки на екрана
Езикови настройки
• Color Mode—настройка на
фона в светло (Day), в тъмно
(Night), или автоматично
превключване на база мястото,
на което сте (Auto).
• Brightness—яркост на екрана.
Намаляването на яркостта
икономисва батерията.
• Screenshot—позволява да
правите снимки на екрана на
уреда (стр. 48).
• Voice Language—настройка на
езика на гласовите команди.
• Text Language—настройка на
езика на текста на екрана.
БЕЛЕЖКА: Смяната на езика
на текста не сменя езика на
потребителските данни или на
картата, например имената на
улиците.
• Keyboard Language—
настройка на езика на
клавиатурата.
• Keyboard Layout—настройка
на подредбата на клавиатурата
QWERTY (като на компютър)
или в азбучен ред.
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Display.
66
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Language.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Персонализиране на уреда
Преглед на картната
информация
В главно меню натиснете Tools
> Settings > myMaps.
Позволяване на карти
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > myMaps.
2. Натиснете карта.
Bluetooth настройки
В главно меню натиснете Tools >
Settings > Bluetooth.
• Add Phone—стр. 52.
• Bluetooth—позволява Bluetooth
Иконка Bluetooth се явява
в главно меню при включен
Bluetooth.
• Friendly Name—въвеждане на
име на dēzl на Bluetooth уред.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Ползване на трафик
В някои уреди има приемник.
В главно меню натиснете Tools
> Settings > Traffic > Traffic >
Enabled.
За Traffic абонаменти
Вие може да поръчате
допълнителни абонаменти или да
подновите такива. Посетете
www.garmin.com/fmtraffic.
Преглед на абонаментите
В главно меню натиснете
Tools > Settings > Traffic >
Subscriptions.
Възстановяване на
настройки
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings.
2. При нужда изберете категория.
3. Изберете > Restore > Yes.
67
Допълнение
Допълнение
Предупредителни
икони
 внимание
Въвеждането на профила
на камиона не гарантира, че
данните ще се използват за
всички предложения за маршрут.
Винаги следете пътните знаци,
рестрикции и пътните условия.
Рестрикции
Височина
Тегло
Натоварване на осите
Дължина
Ширина
Забранено за
камиони
Забранено за
ремаркета
Забранено за опасни
материали
Забранено за
запалими материали
Забранено за
замърсители за вода
68
dēzl 560 Ръководство за ползване
Допълнение
Забранен ляв завой
Забранен десен
завой
Забранен обратен
завой
Предупреждения за
пътните условия
Риск от заземяване
Страничен вятър
Тесен път
Други предупреждения
Кантар
Пътят не е потвърден
за камион
Захранващи кабели
Вие може да захранвате уреда си
чрез.
• Кабела за захранване от
автомобил
• USB кабел (стр. 6)
• AC адаптер (допълнителен
аксесоар)
Остър завой
Стръмен наклон
надолу
Надвиснали дървета
dēzl 560 Ръководство за ползване
69
Допълнение
Грижа за уреда
Почистване на корпуса
бележка
Не изпускайте уреда, не го
ползвайте в среди със силни удари
и вибрации.
бележка
Не ползвайте химични
почистващи препарати, които биха
повредили пластмасата.
Не изпускайте уреда във вода.
1. Почиствайте корпуса (не
екрана) с кърпичка, напоена с
мек препарат за почистване.
2. Изсушете корпуса.
Контактът с вода поврежда уреда.
Не оставяйте уреда за дълго на
екстремни температури, защото
ще го повредите.
Никога не ползвайте твърди или
остри предмети за натискане по
екрана, това може да повреди
уреда.
70
Почистване на екрана
1. Ползвайте мека, чиста
кърпичка без власинки.
2. При нужда ползвайте вода,
изопропилов алкохол или
препарат за почистване на
очила.
3. Напоете кърпичката с
течността.
4. Леко почистете есрана с нея.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Допълнение
Избягване на кражба
• Сваляйте уреда от стойката
когато не сте в колата.
• Почистете от предното стъкло
следите от монтажното
устройство.
• Не оставяйте уреда в жабката.
• Регистрирайте уреда си в
http://my.garmin.com.
• Ползвайте Garmin Lock™ (стр.
71).
За Garmin Lock
Garmin Lock е система против
кражба, която заключва уреда.
При всяко включване трябва да
въведете PIN или да сте на Вашето
сигурно място.
dēzl 560 Ръководство за ползване
За сигурното място
Вашето сигурно място трябва да е
място, на което се връщате често.
Ако уредът приема спътникови
сигнали и Вие сте на сигурното
място, не се нуждаете от PIN.
БЕЛЕЖКА: Ако забравите и
PIN, и сигурното място, трябва да
пратите уреда директно на Garmin
за отключване. Трябва да пратите
и регистрацията на уреда, и
доказателство за собственост.
Заключване на уреда
1. В главно меню натиснете Tools
> Settings > System > Garmin
Lock > Lock Device.
Явява се меню Garmin Lock.
2. Натиснете Enabled.
3. Въведете 4-цифрен PIN
двукратно.
4. Идете на сигурно място.
5. Натиснете Set.
71
Допълнение
Смяна на Garmin Lock PIN
1. В меню Garmin Lock, кликнете
Change PIN.
2. Въведете нов 4-цифрен PIN
двукратно.
Смяна на сигурно място
1. В меню Garmin Lock, натиснете
Security Location.
2. Идете на новото сигурно място.
3. Натиснете Set.
Изтриване на
потребителски данни
1. Включете уреда.
2. Задръжте пръста си в долния
десен ъгъл на екрана.
3. Дръжте пръста там, докато
се яви прозорец с въпрос да
изтрие ли данните.
4. Натиснете Yes.
72
Връщат се всички оригинални
настройки. Записаните от Вак
елементи се изтриват.
Информация за
батерията
Иконка
в статус бара показва
състоянието на вътрешната
батерия.
За да повишите точността на
показване на индикатора за
батерията, напълно разредете
уреда и след това го заредете
напълно, без да прекъсвате
процеса.
Увеличаване живота на
батерията
• В главно меню натиснете
Tools > Settings > Display >
Brightness за да изключите
осветлението.
• Не оставяйте уреда на
dēzl 560 Ръководство за ползване
Допълнение
директно слънце.
• Не оставяйте уреда за дълго на
много топло място.
Смяна на бушона на
захранващия кабел
бележка
Пазете малките части на бушона
при смяна. Върнете ги точно
по местата им. Кабелът няма да
работи, ако не е сглобен правилно.
Ако уредът Ви не се зарежда в
автомобила, може би се налага да
смените бушона, който се намира
на върха на адаптера.
dēzl 560 Ръководство за ползване
1. С монета натиснете надолу
сребърния връх ➊, завъртете
монетата в посока обратна на
часовата стрелка на четвърт
оборот.
2. Отстранете крайното парче ➋,
сребърния връх и бушона ➌.
➌
➋ ➊
3. Инсталирайте 2 A fast-blow
бушон.
4. Върнете сребърния връх в
крайното парче.
5. С монета завийте обратно
крайното парче.
73
Допълнение
Сваляне на уреда,
люлката и монтажното
Сваляне на уреда от
люлката
1. Натиснете нагоре езичето горе
на люлката.
2. Наклонете уреда напред.
Сваляне на люлката от
монтажното
1. Завъртете люлката надясно или
наляво.
2. Натиснете леко, докато
люлката излезе от гнездото на
монтажното.
74
Сваляне на рамото на
монтажното от монтажната
основа
1. Плъзнете заключващото лостче
➊ на монтажната основа ➋ към
незаключена позиция.
2. Натиснете езиче ➌ надолу.
3. Плъзнете рамо ➍ навън от
основата.
➍
➊
➋
➌
dēzl 560 Ръководство за ползване
Допълнение
За nüMaps Lifetime™
С еднократно плащане Вие
може да получавате по четири
обновявания на картата годишно
за целия живот на уреда Ви. За
повече информация за nüMaps
Lifetime и пълните условия за
ползване, посетете www.garmin.
com/numaps, и кликнете Maps.
Модели уреди
• Модели с “LM” след номера
включват nüMaps Lifetime
абонамент.
• Модели с “LT” след номера
включват доживотен трафик
абонамент и трафик приемник
в комплекта.
• Модели с “LMT” след номера
включват nüMaps Lifetime
абонамент, доживотен трафик
абонамент (стр. 75),и трафик
приемник.
dēzl 560 Ръководство за ползване
Поръчване на
допълнителни карти
Вие може да поръчате
допълнителни карти за уреда Ви.
1. Идете на страницата на Вашия
продукт в сайта на Garmin
(www.garmin.com).
2. Кликнете на Maps.
3. Следвайте екранните
инструкции.
Потребителски
интересни обекти
Потребителските интересни
обекти (POI) са потребителски
точки на картата. Те могат да
съдържат предупреждения, които
да Ви напомнят, че сте в зона,
близо до тях или че шофирате със
скорост над допустимата.
75
Допълнение
Инсталиране на POI Loader
Вие може да създавате или сваляте
POI списъци и да ги инсталирате
на уреда с POI Loader софтуер.
1. Идете на www.garmin.com/
extras.
2. Кликнете Services > POI
Loader.
3. Инсталирайте POI Loader на
компютъра си.
Ползване на POI Loader
помощните файлове
За повече информация за POI
Loader, отнесете се към Help
файла.
При отворен POI Loader,
кликнете Help.
Камери
 внимание
Garmin не носи отговорност за
точността или последствията от
ползване на база данни с камери.
Информация за камери има в
някои региони. Проверете на
http://my.garmin.com. За тези
региони уредът има качени данни
за стотици камери. Уредът Ви
предупреждава при приближаване
на камера и алармира, ако се
движите твърде бързо. Данните
се обновяват ежеседмично, така
че винаги ще имате актуална
информация.
Намиране на екстри
1. В главно меню натиснете
Where To? > Extras.
2. Изберете категория.
76
dēzl 560 Ръководство за ползване
Допълнение
Вие може да поръчате нов регион
или да разширите съществуващия
си абонамент по всяко време.
Всеки регион, който си поръчвате,
има крайна дата за ползване.
Поръчка на аксесоари
Посетете http://buy.garmin.com.
Свързване с Garmin
Product Support
Вие може да се свържете с Garmin
Product Support при въпроси и
проблеми с уреда.
• В Европа, идете на www.garmin
.com/support и кликнете на
Contact Support за помощ във
Вашата държава или позвънете
на Garmin (Europe) Ltd. на +44
(0) 870.8501241.
Спецификации
Работна температура: 32°F–140°F
(0°C–60°C)
Температура на зареждане:
32°F–113°F (0°C–45°C)
• В USA, идете на www.garmin
.com/support, или се обадете на
Garmin USA на (913) 397.8200
или (800) 800.1020.
• В UK, позвънете на Garmin
(Europe) Ltd. на 0808 2380000.
dēzl 560 Ръководство за ползване
77
Допълнение
Проблеми
Проблем
Уредът ми не
локализира
спътникови сигнали.
Решение
• Проверете дали не сте на GPS симулатор.
• В главно меню натиснете Tools > Settings >
System > GPS Simulator > Off.
• Извадете уреда навън от тараж и надалеч от
високи сгради и дървета.
• Останете на едно място няколко минути.
Уредът не се зарежда • Проверете бушона на кабела за захранване от
в автомобила ми.
автомобил (стр. 73).
• Убедете се, че двигателят работи и има ток на
зареждащия изход на автомобила.
• Уредът Ви може да се зарежда при
температури между 0°C и 45°C. Ако уредът е
поставен под директна слънчева светлина или
на много горещо място, не може да се зарежда.
Батерията ми бързо За да максимализирате времето на работа на
се разрежда.
батерията, угасете осветлението (стр. 66).
Как да изчистя
Вижте стр. 72.
потребителските
данни?
Индикаторът на
Позволете на уреда да се разреди напълно, и
батерията не е точен. напълно го заредете (не прекъсвайте процеса).
78
dēzl 560 Ръководство за ползване
Допълнение
Как да разбера дали
уредът е в USB
режим?
Уредът е свързан
с компютър, но не
влиза в режим.
Не мога да видя
отстраняеми
драйвери в списъка.
Телефонът ми не се
свързва с уреда.
Когато уредът Ви е в USB режим, на екрана е
изобразена картинка на уред, свързан с компютър.
Също трябва да видите два отстраняеми диска в
My Computer.
1. Разкачете USB кабела от компютъра.
2. Изключете уреда.
3. Вкарайте USB кабела в USB порта на
компютъра и на уреда.
Уредът се включва автоматично и отива в
режим USB.
4. Убедете се, че уредът Ви е свързан с USB порт,
а не с USB хъб.
Ако имате няколко мрежови драйвера на
компютъра, Windows може да срещне проблем
при присвояване на букви към Вашите драйвери.
Прочетете Help файла на операционната си
система.
• В главно меню натиснете Tools > Settings >
Bluetooth. Поле Bluetooth трябва да е чекнато
на Enabled.
• Телефонът Ви трябва да е включен и на
разстояние под 10м от уреда.
• Още помощ ще намерите в www.garmin.com/
bluetooth.
dēzl 560 Ръководство за ползване
79
Тази Българска версия на английското ръководство на dēzl 560 (Garmin номер
190-01280-00, ревизия A) е направена за Ваше удобство. При необходимост,
консултирайте се с по-нова ревизия на Английско ръководство за dēzl 560.
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА НА ТОВА БЪЛГАРСКО РЪКОВОДСТВО И
ОТХВЪРЛЯ КАКВИТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ПРЕДОВЕРЯВАНЕ..
За последни софтуерни ъпдейти (без карти) по време на ползването на
Вашия Garmin продукт, идете на Garmin Web страницата www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
Април 2011
www.garmin.com
190-01280-14 A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising