Garmin | dēzl 560LMT | User guide | Garmin dezl 560LMT Käyttöopas

Garmin dezl 560LMT Käyttöopas
dēzl 560
®
käyttöopas
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio
sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version
luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustossa
osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™,
myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™ ja
trafficTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
microSD™ on SD-3C, LLC.:n tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Aloitus...................................... 1
Laitteen kiinnittäminen..................... 1
Tietoja myDashboardista................. 6
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin
määrittäminen............................... 7
Satelliittien etsiminen....................... 7
Laitteen esittely............................... 8
Näytön kirkkauden säätäminen....... 8
Laitteen asetusten nollaaminen....... 8
Äänenvoimakkuuden
säätäminen................................... 9
Päävalikon käyttäminen.................. 9
Näyttöpainikkeiden käyttäminen.... 10
Näyttönäppäimistön
käyttäminen................................ 10
Kulkuneuvotilat.............................. 11
Peruutuskameran käyttäminen...... 11
Sijainnin etsiminen................ 12
Osoitteen etsiminen....................... 12
Sijaintikartan käyttäminen............. 12
dēzl 560 -käyttöopas
Sijainnin etsiminen kartan
avulla.......................................... 13
NTTS-palvelujen etsiminen........... 13
Liittymäpalvelujen käyttäminen..... 14
Kuorma-autokohdepisteiden
etsiminen.................................... 14
Kotisijainnin asettaminen............... 14
Tietoja kohdepisteistä.................... 15
Viimeisimmän pysäköintipaikan
etsiminen.................................... 17
Viimeksi löydettyjen paikkojen
luettelon näyttäminen.................. 17
Suosikit.......................................... 17
Koordinaattien antaminen............. 19
Hakualueen muuttaminen............. 19
Matkan suunnitteleminen..... 20
Matkan ajoittaminen...................... 20
Tallennetun matkan
navigoiminen............................... 21
Tallennetun matkan
muokkaaminen........................... 21
Simuloidun sijainnin asettaminen.. 21
Reitin simuloiminen....................... 21
i
Sisällysluettelo
Navigointi............................... 22
Kartan ominaisuudet
navigoitaessa.............................. 22
Navigointikartan käyttäminen........ 23
Matkan tietojen näyttäminen......... 24
Käännösluettelon
tarkasteleminen.......................... 25
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen.......................... 25
Risteysnäkymäsivun
näyttäminen................................ 26
Reitin laskentatilan
valitseminen................................ 26
Yhden pisteen lisääminen
aktiiviselle reitille......................... 26
Kiertotien käyttäminen................... 27
Reitin pysäyttäminen..................... 27
Tietoja myTrends™-toiminnosta..... 28
Kävelynavigointikartan
käyttäminen................................ 28
Liikenne.................................. 30
Tilauksen aktivoiminen.................. 30
Liikennevastaanotin....................... 30
ii
Liikennetietojen
vastaanottaminen....................... 31
Tietoja liikennekuvakkeesta........... 31
Liikenne reitillä............................... 32
Liikennekartan tarkasteleminen..... 32
Ruuhkien etsiminen....................... 33
Tilauksen lisääminen..................... 33
Tietoja tarjouksista ja
mainoksista................................. 34
Kuorma-autotoimintojen
käyttäminen........................... 35
Tietoja IFTA-kirjauksesta............... 35
Tietoja palvelutunneista................. 38
Työkalut-valikon .
käyttäminen........................... 43
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen.......................... 43
Ohjeen käyttäminen...................... 43
Tietoja ecoRoute™-toiminnosta...... 43
Kuvien katselun käyttäminen......... 47
Maailmankellon käyttäminen......... 48
Laskimen käyttäminen................... 48
Kuvaotoksen ottaminen................. 48
dēzl 560 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Yksikkömuuntimen käyttäminen.... 48
Handsfree-puhelut................. 50
Tietoja laitteiden pariliitoksesta...... 50
Puhelun vastaanottaminen............ 52
Laitteen käyttäminen puhelun
aikana ........................................ 52
Soittaminen kohdepisteeseen....... 53
Numeron valitseminen................... 53
Kotinumeron määrittäminen.......... 53
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa............. 54
Puhelimen tilan tarkistaminen....... 54
Tietojen hallinta..................... 55
Tiedostotyypit................................ 55
Tietoja muistikorteista.................... 55
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen .......................... 56
Tiedostojen poistaminen .............. 57
Laitteen mukauttaminen....... 58
Järjestelmän asetukset.................. 58
Päävalikon mukauttaminen........... 58
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin
lisääminen................................... 60
dēzl 560 -käyttöopas
Autoilu-, kuorma-auto- ja
matkailuautonavigointiasetukset..................... 61
Kävelynavigointiasetukset............. 63
Reittiasetusten valitseminen.......... 63
Näyttöasetukset............................. 66
Kieliasetukset................................ 66
Kartan tietojen tarkasteleminen..... 67
Bluetooth-asetukset....................... 67
Liikenteen ottaminen käyttöön....... 67
Asetusten palauttaminen............... 67
Liite......................................... 68
Varoituskuvakkeet......................... 68
Virtajohdot..................................... 69
Laitteen huoltaminen..................... 70
Tietoja Garmin Lockista................. 71
Käyttäjän tietojen poistaminen...... 72
Akkutiedot . ................................... 72
Ajoneuvon virtajohdon
sulakkeen vaihtaminen............... 73
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen................................. 74
Tietoja nüMaps Lifetimesta™......... 75
iii
Sisällysluettelo
Laitemallit...................................... 75
Lisäkarttojen ostaminen................ 75
Mukautetut kohdepisteet............... 75
Valvontakamerat............................ 76
Lisävarusteiden ostaminen............ 77
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen................................. 77
Tekniset tiedot............................... 77
Vianmääritys.................................. 78
Hakemisto.............................. 80
iv
dēzl 560 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tee nämä toimet, ennen kuin käytät
laitetta ensimmäisen kerran.
1. Kiinnitä laite (sivu 1):
• Siirrettävä asennussarja (sivu 2).
• Kojelautakiinnitys (sivu 3).
• Ulkoinen antenni (sivu 5).
2. Rekisteröi laite (sivu 6).
3. Tarkista päivitykset:
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 6).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 7).
dēzl 560 -käyttöopas
4. Määritä kuorma- tai
matkailuautoprofiili (sivu 7).
5. Etsi satelliitteja (sivu 7).
Laitteen kiinnittäminen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä
akkuvirralla.
dēzlin mukana toimitetaan
joko siirrettävä asennussarja tai
tarrakiinnitteinen kojelautakiinnitys.
1
Aloitus
Siirrettävän asennussarjan
asentaminen
Jos käytät siirrettävää asennussarjaa,
toimi seuraavasti.
3. Käännä alustan lukitusvipu ➎ auki.
1. Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
➋ mini-USB-liitäntään ➌.
➎
➌
➊
➍
➋
2. Napsauta teline kiinnitysvarteen ➍.
2
4. Työnnä varren alaosassa olevaa
levyä alustaa kohti, kunnes se
naksahtaa.
5. Käännä lukitusvipu lukkoon.
6. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
dēzl 560 -käyttöopas
Aloitus
7. Kallista laitetta ➏ taaksepäin, kunnes
se naksahtaa paikalleen.
➏
8. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Alustan asentaminen
ILMOITUS
Tarran irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen. Jos irrotat tarran,
poista sen jäänteet alkoholin avulla.
1. Asenna laite paikkaan, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
Varmista, että asennus ei peitä
kuljettajan näkyvyyttä.
2. Puhdista asennuspaikka alkoholilla.
3. Kuivaa asennuspaikka puhtaalla,
kuivalla liinalla.
Kojelautakiinnityksen
asentaminen
Jos käytät kojelautakiinnitystä, toimi
seuraavasti.
dēzl 560 -käyttöopas
3
Aloitus
4. Irrota puolet tarran suojapaperista
➊.
➋
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä
akkuvirralla.
LOCK
LOCK
➌
➊
5. Aseta tarra kiinnitysalustan
alapuolella ➋.
6. Irrota loput tarran suojapaperista.
7. Varmista, että kiinnitysalustan
lukitusvipu ➌ on sinua kohti, ja
aseta kiinnitysalusta puhdistettuun
kiinnityspaikkaan.
Varmista tarran kiinnittyminen
odottamalla 24 tuntia, ennen kuin
kiinnität laitteen.
4
Laitteen kiinnittäminen alustaan
1. Liitä ajoneuvon virtajohto ➊
telineen ➋ mini-USB-liitäntään ➌.
➌
➊
➍
➋
2. Napsauta teline kiinnitysvarteen ➍.
3. Käännä alustan lukitusvipu ➎ auki.
LOCK
➎
dēzl 560 -käyttöopas
Aloitus
4. Työnnä varren alaosassa olevaa
levyä alustaa kohti, kunnes se
naksahtaa.
5. Käännä lukitusvipu lukkoon.
6. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
7. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes
se naksahtaa paikalleen.
8. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Jos käytät liikennevastaanotinta
Euroopassa, liikennetietojen
vastaanottaminen edellyttää ulkoisen
antennin liittämistä.
1. Liitä ulkoinen antenni ➊
liikennevastaanottimeen ➋.
➊
➋
Ulkoisen antennin liittäminen
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
dēzl 560 -käyttöopas
2. Kiinnitä ulkoinen antenni tuulilasiin
imukupeilla.
HUOMAUTUS: optimoi signaalin
voimakkuus asettamalla ulkoinen
antenni pystysuoraan asentoon
tuulilasiin, jos mahdollista.
5
Aloitus
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa
ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä
käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1. Liitä USB-kaapeli laitteen microUSB-liitäntään ➊.
➊
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
3. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/dashboard.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboardissa
Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
6
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 6).
2. Valitse tarvittaessa
Ohjelmistopäivitykset-kohdassa
Päivitä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen 60 päivän kuluessa
satelliittien hakemisesta siitä, kun
olet ensimmäisen kerran muodostanut
satelliittiyhteyden ja käyttänyt laitetta
ajon aikana. Et saa maksutonta
karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen
puhelimitse tai odotat yli 60 päivää
sen jälkeen, kun nüvi on hakenut
ensimmäisen kerran satelliitteja ajon
aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
dēzl 560 -käyttöopas
Aloitus
Karttojen päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 6).
2. Rekisteröi laite (sivu 6).
3. Valitse tarvittaessa Kartan
päivitykset -kohdassa Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin määrittäminen
 VAROITUS
Autoprofiilin määrittäminen ei
takaa, että ajoneuvon ominaisuudet
huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa.
Käyttäjän on otettava huomioon
ajoneuvon pituus, leveys, paino ja muut
mahdolliset ajoa koskevat rajoitukset.
Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä
ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
dēzl 560 -käyttöopas
Määritä kuorma- tai matkailuautoprofiili, jotta voit toimia vastaavassa
tilassa.
Kuorma-autotila on valittuna, kun
käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.
Voit määrittää matkailuautotilan
valitsemalla Vaihda tilaa.
1. Kun varoitusnäyttö avautuu, valitse
Hyväksy.
2. Valitse Kyllä ja määritä kuormaautoprofiili.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Satelliittien etsiminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida
laitteen avulla.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
7
Aloitus
1. Käynnistä laite.
2. Mene tarvittaessa ulos aukealle
paikalle, pois korkeiden rakennusten
ja puiden luota.
Satelliittien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti. Kun laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja,
signaalin voimakkuuspalkit
.
valikkosivulla näkyvät vihreinä
Kun laite ei pysty vastaanottamaan
signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi
.
tai katoavat kokonaan
Laitteen esittely
➊
Näytön kirkkauden
säätäminen
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Kosketa ja vedä vierityspalkkia.
Laitteen asetusten
nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
1. Paina virtapainiketta 8 sekuntia.
Laite sammuu.
2. Odota 1 sekunti.
3. Jos käytät laitetta akkuvirralla, paina
virtapainiketta lyhyesti.
➋
➊
Virtapainike
➋
microSD™-korttipaikka
8
dēzl 560 -käyttöopas
Aloitus
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
•
•
•
•
•
1. Valitse Voimakkuus.
2. Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta
siirtämällä liukusäädintä
vasemmalle tai oikealle.
• Mykistä kaikki äänet
valitsemalla .
•
Päävalikon käyttäminen
➊
➌
➋
•
•
➍
➎ ➏
dēzl 560 -käyttöopas
➐
Valitse kulkuvälinetila
valitsemalla ➊.
Etsi määränpää valitsemalla ➋.
Tarkastele karttaa valitsemalla ➌.
Pysäytä reitti valitsemalla ➍.
Käytä reitin kiertotietä
valitsemalla ➎.
Soita valitsemalla ➏, kun laite
on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa www
.garmin.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta
valitsemalla ➐.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➑.
➑
9
Aloitus
Näyttöpainikkeiden
käyttäminen
•
•
•
•
Palaa edelliseen näyttöön
valitsemalla .
Katso lisää vaihtoehtoja
koskettamalla - ja -painikkeita.
Voit vierittää nopeammin painamalla
- tai -painiketta pitkään.
Etsi nimellä valitsemalla .
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun
muuttamisesta on kohdassa
Kieliasetukset (sivu 66).
•
10
•
•
•
•
•
•
•
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa.
Siirrä kohdistinta koskettamalla
kenttää.
Poista merkki -painikkeella.
Voit poistaa merkinnän kokonaan
-painiketta painettuna.
pitämällä
-kohtaa voit
Koskettamalla
valita näppäimistön kielitilan.
-kohtaa voit
Koskettamalla
kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
voit muuttaa
Valitsemalla
kirjainkokoa.
Kirjoita kirjain tai numero
koskettamalla merkkiä
näppäimistöllä.
dēzl 560 -käyttöopas
Aloitus
Kulkuneuvotilat
Autoilutila
Kuorma-autotila
Matkailuautotila
Jalankulkijatila
Peruutuskameran
käyttäminen
Jos ajoneuvoon on asennettu
komposiittivideoperuutuskamera, voit
katsella kameran kuvaa laitteella.
Liitä kamera telineen
videotuloliitäntään ➊.
Reitityksen laskutapa vaihtelee
kuljetusvälinetilan mukaan.
Kulkuneuvotilan vaihtaminen
1. Valitse kulkuneuvotilan kuvake
päävalikosta.
2. Valitse tila.
3. Valitse Tallenna.
dēzl 560 -käyttöopas
➊
Kameran kuva näkyy, kun
videosignaalia on saatavissa.
11
Sijainnin etsiminen
Sijainnin etsiminen
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: painikkeiden
nimet ja toimien järjestys saattavat
poiketa seuraavista laitteen sisäisten
karttatietojen version mukaan.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
provinssi.
3. Valitse Etsi kaikki.
VIHJE: Voit etsiä kaupungin
tai postinumeron perusteella
valitsemalla Kirjoita kaupunki.
Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
12
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse katu tarvittaessa.
7. Valitse osoite tarvittaessa.
Sijaintikartan käyttäminen
Sijaintikartta avautuu, kun olet valinnut
sijainnin Minne? -valikosta.
➊
➌
➋
➍
•
•
➎
➏
Valitsemalla ➊ voit tallentaa
sijainnin suosikkeihin.
Joissakin malleissa voit soittaa
valittuun sijaintiin valitsemalla ➊,
kun laite on liitetty puhelimeen.
dēzl 560 -käyttöopas
Sijainnin etsiminen
•
•
•
•
•
Valitsemalla ilmoituksen ➋ voit
näyttää lisää sijainnin tietoja.
Voit loitontaa ja lähentää
valitsemalla ➌.
Palaa edelliselle sivulle
valitsemalla ➍.
Voit tarkastella kartan muita
osia koskettamalla kohtaa ➎ ja
liikuttamalla sitä.
Luo yksityiskohtainen reitti
kohteeseen valitsemalla ➏.
Sijainnin etsiminen kartan
avulla
1. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
2. Valitse sijainti.
Sijainnin tiedot tulevat näkyviin.
dēzl 560 -käyttöopas
Reitin näyttäminen kartassa
1. Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
2. Valitse reitin tietokenttä.
NTTS-palvelujen
etsiminen
NTTS (National Truck and Trailer
Services) -hakemisto sisältää kuormaautoalan yrityksiä, kuten korjaamoita
ja rengasmyyjiä. NTTS-tietoja on
saatavilla joiltakin alueilta.
NTTS-palvelujen tiedot päivitetään
ajoittain. Voit ostaa päivityksiä
osoitteessa http://buy.garmin.com.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
NTTS.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse määränpää.
13
Sijainnin etsiminen
Liittymäpalvelujen
käyttäminen
Voit etsiä tulevien liittymien palveluja,
kuten huoltoasemia, majapaikkoja
ja rekkaparkkeja. Laite näyttää
käytettävissä olevat palvelut käyttötilan
mukaan. Liittymäpalvelujen tiedot ovat
käytettävissä ainoastaan valvotuilla
teillä, kuten moottoriteillä.
HUOMAUTUS: liittymäpalvelut eivät
ole käytettävissä jalankulkijatilassa.
1. Valitse reitin navigoimisen
aikana päävalikosta Minne? >
Liittymäpalvelut.
2. Valitse vaihtoehto.
Kuorma-autokohdepisteiden etsiminen
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät rekoille tarkoitettuja
kohdepisteitä, kuten rekkaparkkeja,
levähdysalueita ja punnitusasemia.
14
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Kuorma-auto.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse määränpää.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen,
johon useimmiten palaat.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
2. Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä
nykyistä sijaintia tai Vasta
löydetyt.
Palaaminen kotiin
Määritä kotisijainti, jotta voit navigoida
sinne.
Valitse päävalikosta Minne? >
Menen kotiin.
dēzl 560 -käyttöopas
Sijainnin etsiminen
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto.
>
Kotisijainnin tietojen
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Koti.
2. Valitse > Muokkaa.
3. Määritä muutokset.
4. Valitse Valmis.
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
Kohdepisteluokkien voit selata läheisiä
yrityksiä ja nähtävyyksiä.
dēzl 560 -käyttöopas
Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2. Kirjoita nimi tai sen osa ja valitse
Valmis.
3. Valitse määränpää.
Kohdepisteen etsiminen luokan
mukaan
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse määränpää.
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata laitteeseen tai muistikortille
kuvia, jotka sisältävät sijaintitietoja,
ja luoda reittejä kuvissa oleviin
sijainteihin.
15
Sijainnin etsiminen
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 6).
2. Siirry osoitteeseen http://connect
.garmin.com/photos.
3. Valitse ja lataa kuvat laitteeseen
ohjeiden mukaisesti.
4. Irrota laite tietokoneesta.
5. Käynnistä laite.
6. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit > Valokuvat.
Näyttöön tulee luettelo kuvista,
jotka sisältävät sijaintitietoja.
7. Valitse kuva.
Väärän kohdepisteen
poistaminen
Kun hakutulokset sisältävät
vanhentuneen tai väärän kohdepisteen,
voit poistaa sijainnin tulevista hauista.
16
1. Kosketa ilmoitusta ijaintikartassa.
2. Valitse > Ilmoita virhe > Kyllä.
Sijainti poistetaan tulevista hauista.
Väärän kohdepisteen
ilmoittaminen
Poista väärä kohdepiste tulevista
hauista, jotta voit ilmoittaa virheestä
(sivu 16).
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 6).
2. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/dashboard.
3. Valitse myDashboard-asetuksista
Muuta asetuksia > Kyllä.
myDashboard kerää tiedot laitteesta.
dēzl 560 -käyttöopas
Sijainnin etsiminen
Kohdepisteen luokitteleminen
Jos kohdepisteen tähtiluokitus on
käytettävissä, voit tarkastella ja muuttaa
sitä.
1. Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
Jos tähtiluokitus on käytettävissä,
se näkyy sijainnin osoitteen
alapuolella.
2. Voit luokitella kohdepisteen
koskettamalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Viimeisimmän
pysäköintipaikan
etsiminen
Valitse päävalikosta Minne? >
Pysäköinti > Viimeisin paikka.
dēzl 560 -käyttöopas
Viimeksi löydettyjen
paikkojen luettelon
näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50
sijaintia.
Valitse päävalikosta Minne? >
Vasta löydetyt.
Vasta löydettyjen sijaintien
luettelon tyhjentäminen
Valitse päävalikosta Minne? >
Vasta löydetyt > > Tyhjennä >
Kyllä.
Suosikit
Suosikkeihin voi tallentaa sijainteja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan suosikkeihin.
17
Sijainnin etsiminen
Nykyisen sijainnin tallentaminen
suosikiksi
1. Kosketa karttasivulla
ajoneuvokuvaketta.
2. Valitse Tallenna.
3. Anna nimi.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Sijaintien tallentaminen
suosikeiksi
1. Etsi sijainti (sivu 12).
2. Valitse Aja-sivulla > Tallenna >
OK.
Suosikkien etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse tallennettu sijainti.
Suosikkien muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse luokka.
18
3.
4.
5.
6.
Valitse suosikki.
Kosketa ilmoitusta.
Valitse > Muokkaa.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitse Luokat ja kirjoita
suosikin luokan nimi.
HUOMAUTUS: luokat
näkyvät, jos laitteessa on
vähintään 12 suosikkia.
• Valitsemalla Liitä valokuva voit
tallentaa suosikkiin valokuvan.
• Valitsemalla Vaihda
karttasymboli voit vaihtaa
suosikin symbolin kartassa.
7. Muokkaa tietoja.
8. Valitse Valmis.
dēzl 560 -käyttöopas
Sijainnin etsiminen
Suosikkien poistaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Suosikit.
2. Valitse tarvittaessa luokka.
3. Valitse suosikki.
4. Valitse > Poista > Kyllä.
Kartan koordinaattimuodon
vaihtaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? >
Koordinaatit > > Muoto.
2. Valitse muoto.
Koordinaattien antaminen
Laite etsii automaattisesti nykyisen
sijainnin lähellä olevia paikkoja. Voit
etsiä paikkoja myös jonkin toisen
kaupungin, viimeisimpien määränpäiden
tai suosikkimääränpään läheltä.
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa laitteen avulla
määränpäähän pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Koordinaatit.
2. Valitse kenttä ja anna leveys- ja
pituuspiiritiedot.
3. Valitse Katso kartalla.
dēzl 560 -käyttöopas
Hakualueen muuttaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto.
3. Valitse Tallenna.
>
19
Matkan suunnitteleminen
Matkan
suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda
ja tallentaa matkan, jossa on useita
määränpäitä.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse .
3. Valitse Valitse aloituspaikka.
4. Hae sijainti (sivu 12).
5. Valitse Valitse.
6. Valitsemalla voit lisätä muita
sijainteja.
7. Valitse Seuraava.
8. Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
9. Valitsemalla Kartta voit näyttää
matkan kartassa.
20
Matkan ajoittaminen
Matkasuunnittelun avulla voit määrittää
lähtöajan ja matkan keston.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse matka.
3. Valitse sijainti.
4. Valitse Lähtöaika tai
Saapumisaika.
5. Valitse päiväys ja aika.
6. Valitse Tallenna.
7. Valitse Kesto.
8. Valitse, miten kauan viivyt
sijainnissa.
9. Valitse Tallenna.
10. Toista tarvittaessa vaiheet 3–9 joka
sijainnissa.
dēzl 560 -käyttöopas
Matkan suunnitteleminen
Tallennetun matkan
navigoiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse Aja.
Tallennetun matkan
muokkaaminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Matkasuunnittelu.
2. Valitse tallennettu matka.
3. Valitse .
4. Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata matkan nimeä
valitsemalla Muuta matkan
nimi.
• Valitsemalla Muokkaa
määränpäitä voit lisätä tai
poistaa sijainteja.
• Valitse Poista matka.
dēzl 560 -käyttöopas
•
Valitsemalla Optimoi järjestys
voit järjestää matkan sijainnit
tehokkaimmin.
Simuloidun sijainnin
asettaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä >
Simuloitu GPS > Käytössä.
2. Valitse päävalikosta Minne? > Etsi
kartalta.
3. Valitse jokin kartan alue.
4. Valitse > Aseta sijainti.
Reitin simuloiminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä >
Simuloitu GPS > Käytössä.
2. Hae sijainti (sivu 12).
3. Valitse Aja. > Kyllä.
21
Navigointi
Navigointi
Kartan ominaisuudet
navigoitaessa
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolien ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle
reitille.
22
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa
tulla kuvake , jossa näkyy nykyinen
nopeusrajoitus.
Kuorma-autojen nopeusrajoitukset
saattavat näkyä kuorma-autotilassa
kuorma-auton määritystietojen
ja osavaltiossa tai provinssissa
sovellettavien lakien mukaan.
Kun ajat kuorma- tai
matkailuautotilassa, laitteesta saattaa
kuulua äänimerkki ja saattaa tulla
näyttöön, mikä merkitsee, että tien
sopivuutta kuorma-autoille ei tiedetä.
Noudata aina liikennemerkkejä ja
sääntöjä.
HUOMAUTUS: kuorma-autojen
nopeusrajoitukset eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
dēzl 560 -käyttöopas
Navigointi
Navigointikartan
käyttäminen
•
➊
➎
➍
➐
•
•
•
•
•
➋
➌
➑
•
•
➏
➒
➓
Katso seuraava käännös
valitsemalla ➊.
Käännösosoitin myös opastaa
sinut oikealle kaistalle seuraavaa
ajoliikettä varten.
Valitse ➋, jos haluat avata
käännösluettelon.
Valitsemalla ➌ voit lähentää ja
loitontaa.
Valitsemalla ➍ voit näyttää
mahdollisia varoitustietoja (sivu 68).
dēzl 560 -käyttöopas
•
•
•
Valitsemalla ➎ voit näyttää tietoja
sijainnista.
Tarkastele kartan muita osia
koskettamalla ja vetämällä
➏-kohtaa.
Palaa päävalikkoon valitsemalla ➐.
Painamalla ➐-painiketta pitkään
voit palata päävalikkoon mistä
tahansa näytöstä.
Valitsemalla ➑ voit näyttää jonkin
muun tietokentän.
Valitsemalla ➒ voit näyttää matkan
tiedot.
Valitsemalla ➓ voit muuttaa
nopeusrajoitusta, jos kartassa
näkyvä nopeusrajoituskuvake on
väärä.
Kuorma-autojen nopeusrajoitus
näkyy, jos se on käytettävissä.
23
Navigointi
Matkan tietojen
näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen
nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen
virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
24
Matkan tietojen tyhjentäminen
1. Valitse kartassa Nopeus > .
2. Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit
nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin
valitsemalla Nollaa kaikki.
• Voit nollata ajotietokoneen
tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Valitsemalla Nollaa
maksimi nopeus voit nollata
maksiminopeuden.
• Nollaa matkamittari valitsemalla
Nollaa matka B.
dēzl 560 -käyttöopas
Navigointi
Käännösluettelon
tarkasteleminen
Seuraavan käännöksen
tarkasteleminen
1. Valitse kartan yläreunassa oleva
tekstipalkki.
Seuraavan risteyksen sivulla näkyy
risteys, josta käännytään seuraavaksi,
sekä etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko
reitin käännökset ja niiden välisen
etäisyyden.
Sinun on navigoitava reittiä, ennen kuin
voit näyttää seuraavan käännöksen.
Valitse kartassa
.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavan
käännöksen valitsemalla
luettelosta jonkin käännöksen.
• Valitsemalla > Näytä kartta
voit näyttää koko reitin kartassa.
dēzl 560 -käyttöopas
25
Navigointi
Risteysnäkymäsivun
näyttäminen
Reitin laskentatilan
valitseminen
Joissakin malleissa risteysnäkymässä
näkyy muutama tuleva risteys ja kaistat,
joita kannattaa käyttää.
1. Etsi sijainti (sivu 12).
2. Valitse tai .
Sinun on navigoitava reittiä, ennen kuin
voit näyttää risteysnäkymän.
HUOMAUTUS: risteysnäkymä ei ole
käytettävissä kaikissa risteyksissä.
Valitse kartassa
.
Määritä laite kehottamaan, jotta voit
valita reitin laskentatilan (sivu 64).
Yhden pisteen lisääminen
aktiiviselle reitille
HUOMAUTUS: pistettä ei voi lisätä
reittiin jalankulkijatilassa.
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla
2. Valitse Minne?.
3. Etsi sijainti (sivu 12).
26
.
dēzl 560 -käyttöopas
Navigointi
4. Valitse Aja.
5. Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
6. Järjestele sijainnit koskettamalla ja
vetämällä ja valitse Valmis.
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä
edessäpäin olevien esteiden, kuten
rakennustyömaiden välttämiseksi. Jos
Kiertoteiden lisätiedot on käytössä, voit
valita tietyn vältettävän etäisyyden tai
tien (sivu 65).
1. Reitin navigoimisen aikana voit
palata päävalikkoon valitsemalla .
2. Valitse Kiertotie.
3. Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit välttää seuraavaa puolta
mailia valitsemalla Seuraava
1/2 mailia reitillä.
dēzl 560 -käyttöopas
•
Voit välttää seuraavia 2 mailia
valitsemalla Seuraavat 2 mailia
reitillä.
• Voit välttää seuraavia 5 mailia
valitsemalla Seuraavat 5 mailia
reitillä.
• Voit valita vältettävän tien
valitsemalla Kiertotie reitin
teiden mukaan.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske
kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
Valitse reitin navigoimisen aikana
> Pysäytä.
27
Navigointi
Tietoja myTrends™toiminnosta
Kun olet tallentanut usein käyttämiäsi
määränpäitä suosikeiksi, myTrends
havaitsee, kun ajat niihin. Tallennettuaan
ajotapasi myTrends näyttää reitin
ja arvioidun saapumisajan kartan
navigointipalkissa.
myTrends-toiminnon
määrittäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
3. Valitse nüRoute > myTrends >
Käytössä.
4. Tallenna määränpää suosikiksi
(sivu 17).
5. Aja suosikkisijaintiin vähintään
kolme kertaa, kun laite on
käynnissä.
28
6. Kun myTrends-tiedot näkyvät
navigointipalkissa, voit katsoa
reitin tiedot koskettamalla
navigointipalkkia.
Kävelynavigointikartan
käyttäminen
Jalankulkutilassa reitti näkyy
kaksiulotteisessa kartassa.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Valitsemalla ➊ voit siirtyä reitin
osien välillä.
Avaa reittisuunnitelma
valitsemalla ➋.
Valitsemalla ➌ voit keskittää kartan
nykyiseen sijaintiin.
Valitsemalla ➍ voit lähentää ja
loitontaa.
dēzl 560 -käyttöopas
Navigointi
Julkisen liikenteen vaihtoehdot
Jos olet asentanut cityXplorer-karttoja,
laite laskee reitin, jolla käytetään eri
julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia ja
metroa, ja kävelyä.
cityXplorer-karttoja ei toimiteta laitteen
mukana. Osoitteesta http://my.garmin
.com voit ostaa cityXplorer-karttoja.
Mustat pisteet kartassa ovat julkisen
liikenteen pysäkkejä reitin varrella.
HUOMAUTUS: voit rajoittaa
jalankulkureitillä kuluvaa aikaa
(sivu 63).
Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin
reitin osassa käytetyn navigointitavan.
Kun reitillä on esimerkiksi -kuvake,
astu bussiin kyseisessä paikassa.
dēzl 560 -käyttöopas
29
Liikenne
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa
kaikilla alueilla.
Tämä laite voi vastaanottaa FM
TMC (Traffic Message Channel)
-liikennetietoja, jotka sisältävät
tietoja läheisistä liikennetapahtumista
ja tietöistä. Joidenkin mallien
mukana toimitetaan FM TMC
-liikennevastaanotin, joka sijaitsee
ajoneuvon virtajohdossa, sekä
elinikäinen liikennetietotilaus.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www
.garmin.com/traffic.
30
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun laite hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
Liikennevastaanotin
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Mini-USB-liitin
Ulkoisen antennin liitin
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ajoneuvon muuntaja
dēzl 560 -käyttöopas
Liikenne
Liikennetietojen
vastaanottaminen
Kun vastaanotin on liikennetilauksen
kattavuusalueella, laite alkaa näyttää
liikennetietoja.
Liikennevastaanottimen ja laitteen on
oltava liikennetietoja lähettävän ULAaseman taajuusalueella.
1. Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen
virtalähteeseen.
2. Kytke liikennevastaanotin
laitteeseen.
HUOMAUTUS: lämmitettävät
(pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
dēzl 560 -käyttöopas
Tietoja
liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja,
kartassa näkyy liikennekuvake.
Liikennekuvakkeen vaihtuva väri
osoittaa liikenneolosuhteiden
vakavuuden.
Väri
Vihreä
Vakavuus
Matala
Keltainen
Keskitaso
Punainen
Korkea
Merkitys
Liikenne sujuu
normaalisti.
Liikenne etenee,
mutta on hiukan
ruuhkaista. Tiellä
on jonkin verran
ruuhkaa.
Liikenne ei etene
tai etenee erittäin
hitaasti. Tiellä on
vakavia ruuhkia.
31
Liikenne
Liikenne reitillä
 Varoitus
Jos päätät laskea reitin uudelleen, kun
navigoit kuorma-autotilassa, uudelleen
laskettu reitti saattaa sisältää teitä,
joiden kuorma-autokäyttötietoja ei ole
vahvistettu. Ole tarkkaavainen, toimi
harkitsevaisesti ja noudata kaikkia
liikennemerkkejä ja sääntöjä.
Reitin laskemisen aikana laite
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos
reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, laite laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Laite saattaa silti ohjata
sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei
ole.
32
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Valitse kartassa .
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Nuolten avulla voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Valitse > Vältä.
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Valitse kartassa .
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla
Liikennekartta.
dēzl 560 -käyttöopas
Liikenne
Ruuhkien etsiminen
1. Valitse karttasivulla .
2. Valitsemalla Liikennehaku voit
näyttää ruuhkaisten teiden luettelon.
3. Voit näyttää tien ruuhkat
valitsemalla vastaavan kohdan
luettelossa.
4. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää
lisää ruuhkia nuolilla.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden
liikennetilauksia.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne.
2. Valitse tarvittaessa Tilaukset.
dēzl 560 -käyttöopas
3. Valitse .
4. Kirjoita FM-liikennevastaanottimen
tunnus muistiin.
5. Osoitteessa www.garmin.com
/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja
25-merkkisen koodin.
6. Valitse laitteessa Seuraava.
7. Anna koodi.
8. Valitse Valmis.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää
uudelleen. Palvelun jokaisen
uusimiskerran yhteydessä on hankittava
uusi koodi. Jos omistat useita FMliikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
33
Liikenne
Tietoja tarjouksista ja
mainoksista
Jos laitteen mukana on toimitettu
liikennevastaanotin, voit vastaanottaa
paikkakohtaisia tarjouksia ja
etuseteleitä. Mainosperusteiset
liikennetiedot ovat käytettävissä
ainoastaan Pohjois-Amerikassa.
Tarjousten tarkasteleminen
 VAROITUS
Älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja
muistiin, kun ajat autoa.
Liikennevastaanotin on liitettävä
ulkoiseen virtalähteeseen ja sinun on
oltava kattavuusalueella, jotta laite
voi vastaanottaa mainosperustaisia
liikennetietoja.
1. Voit hakea lähimmän tarjoukseen
liittyvän paikan valitsemalla
näytössä näkyvän tarjouksen.
2. Jos tilauksessa on kuvake, saat
etusetelikoodin koskettamalla
kuvaketta sijaintikartassa.
3. Kirjoita koodi muistiin ja näytä se,
kun saavut paikkaan.
Tärkeitä tietoturvatietoja on
tietoturvalausunnossamme osoitteessa
http://www8.garmin.com/privacy/.
Tarjousluettelon näyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Tarjoukset.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Liikenne- ja tarjoustietojen
poistaminen käytöstä
Poista liikennetiedot käytöstä, jotta voit
poistaa tarjoukset käytöstä.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Poista
käytöstä.
34
dēzl 560 -käyttöopas
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
Kuormaautotoimintojen
käyttäminen
Tietoja IFTA-kirjauksesta
IFTA-kirjauksen avulla voit
arkistoida IFTA (International Fuel
Tax Agreement) -dokumentaation
edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen
ostotiedot ja ajettu matka.
IFTA-kirjausta voi käyttää ainoastaan
kuorma-autotilassa (sivu 11).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
dēzl 560 -käyttöopas
Polttoainetietojen
määrittäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
IFTA-kirjaus > Pumpulla.
2. Kirjoita polttoaineen litrahinta.
3. Kosketa Käytetty polttoaine
-kenttää.
4. Anna ostetun polttoaineen määrä.
5. Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Kirjaa määrä litroina
valitsemalla Gallonaa >
Litraa > Tallenna.
• Kirjaa määrä gallonoina
valitsemalla Litraa >
Gallonaa > Tallenna.
6. Valitse tarvittaessa Sisältää verot
-valintaruutu.
35
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
7. Valitse Seuraava.
8. Valitse polttoaineen myyjäyritys.
9. Valitse polttoaineen ostaja.
10. Valitse Tallenna.
Polttoainelokien käyttäminen
IFTA-kirjausta voi käyttää ainoastaan
kuorma-autotilassa (sivu 11).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
IFTA-kirjaus > Polttoainelokit.
2. Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3. Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4. Valitse loki.
36
5. Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa tietoja koskettamalla
kenttää.
• Poista loki valitsemalla >
Kyllä.
Hallintoalueen yhteenvedon
tarkasteleminen ja vieminen
Hallintoalueen yhteenveto sisältää
kunkin sellaisen hallintoalueen tiedot,
jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin
vuosineljänneksenä. Hallintoalueen
yhteenveto on saatavilla joiltakin
alueilta.
IFTA-kirjausta voi käyttää ainoastaan
kuorma-autotilassa (sivu 11).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
dēzl 560 -käyttöopas
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
IFTA-kirjaus > Hallintoalueen
yhteenveto.
2. Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3. Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4. Vie hallintoalueen yhteenveto
valitsemalla > Vie > OK.
Laite vie yhteenvedon CSVtiedostoon ja tallentaa sen laitteen
muistiin Reports-kansioon.
Matkaraporttien käyttäminen
IFTA-kirjausta voi käyttää ainoastaan
kuorma-autotilassa (sivu 11).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
dēzl 560 -käyttöopas
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
IFTA-kirjaus > Matkaraportit.
2. Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3. Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4. Valitse raportti.
5. Valitse vaihtoehto:
• Poista raportti valitsemalla
> Poista ja valitsemalla
valintaruutu.
• Yhdistä raportteja valitsemalla
> Yhdistä ja valitsemalla
valintaruudut.
• Valitse > Vie > OK.
Laite vie raportin CSVtiedostoon ja tallentaa sen
laitteen muistiin Reportskansioon.
37
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
Vietyjen hallintoalueiden
yhteenvetojen ja
matkaraporttien tarkasteleminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 6).
2. Avaa Garmin-asema tai -taltio ja
Reports-kansio.
3. Avaa IFTA-kansio.
4. Avaa CSV-tiedosto.
Tietoja palvelutunneista
ILMOITUS
Vaikka tällä laitteella voi tallentaa
palvelutuntitietoja, se EI ole
hyväksyttävä FMCSA:n (Federal
Motor Carrier Safety Administrationin)
säädöksissä määritettyjen paperisten
lokikirjatallennusten korvaaja.
Kuljettajien on noudatettava kaikkia
sovellettavia lokikirjavaatimuksia.
Palvelutunnit-kohdassa voit kirjata
työtuntisi, joiden avulla pystyt
noudattamaan turvallisuussääntöjä.
Palvelutuntien käyttäminen edellyttää,
että laite on kuorma-autotilassa (sivu 11)
ja olet luonut kuljettajaprofiilin
(sivu 40).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
38
dēzl 560 -käyttöopas
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
Vuorojen tilan kirjaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Palvelutunnit.
2. Valitse kuljettaja > Vuoron tila.
3. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lepoaika
voit kirjata ajan, jonka olet
lepovuorossa.
• Valitsemalla Nukkuu voit
kirjata ajan, jonka lepäät
makuutilassa.
• Valitsemalla Ajo voit kirjata
ajan, jonka ajat kaupallista
moottoriajoneuvoa.
• Valitsemalla Vuorossa voit
kirjata ajan, jonka olet vuorossa,
mutta jolloin et aja kaupallista
moottoriajoneuvoa.
4. Valitse Tallenna.
dēzl 560 -käyttöopas
Ajolokien käyttäminen
Palvelutuntien käyttäminen edellyttää,
että laite on kuorma-autotilassa (sivu 11)
ja olet luonut kuljettajaprofiilin
(sivu 40).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Palvelutunnit.
2. Valitse kuljettaja > Näytä loki.
3. Valitse vaihtoehto:
• Kosketa päiväyskenttää ja
jotakin toista tarkasteltavaa
päiväystä.
• Katso tilatiedot koskettamalla
tilariviä.
• Kosketa ruudukkoa ja
muokattavaa kenttää.
• Tarkastele rikkomustietoja
koskettamalla kohtaa .
39
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
Tietoja kuljettajista
Samalla laitteella voi seurata useiden
kuljettajien palvelutunteja.
Palvelutunteja voi käyttää ainoastaan
kuorma-autotilassa (sivu 11).
Jos työskentelet monelle
palveluntoimittajalle vuorokauden
aikana, jokainen palveluntoimittaja on
kirjattava erikseen. Oman terminaalin
aikavyöhyke on kirjattava, vaikka
kävisit muilla aikavyöhykkeillä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Kuljettajien lisääminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Palvelutunnit > .
2. Seuraa näytön ohjeita.
40
Kuljettajatietojen hallinta
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Palvelutunnit.
2. Valitse kuljettaja > Kuljettajan
tiedot.
3. Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa tietoja koskettamalla
kenttää.
• Poista kuljettaja valitsemalla
> Poista kuljettaja > Kyllä.
Toimitusten lisääminen
Palvelutuntien käyttäminen edellyttää,
että laite on kuorma-autotilassa (sivu 11)
ja olet luonut kuljettajaprofiilin
(sivu 40).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
dēzl 560 -käyttöopas
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Palvelutunnit.
2. Valitse kuljettaja >
Toimitustenhallinta > .
3. Valitse Viitenumero, kirjoita
viitetiedot ja valitse Valmis.
VIHJE: viitenumero on
toimitusasiakirjan numero tai
yrityksen ja kuljetettavan ryhmän
nimi.
4. Valitse tarvittaessa Päivän alku ja
päivä, jolloin palvelu alkaa.
5. Valitse tarvittaessa Päivän loppu ja
päivä, jolloin palvelu loppuu.
6. Valitse Tallenna.
dēzl 560 -käyttöopas
Toimitusten hallinta
Palvelutuntien käyttäminen edellyttää,
että laite on kuorma-autotilassa (sivu 11)
ja olet luonut kuljettajaprofiilin
(sivu 40).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Palvelutunnit.
2. Valitse kuljettaja >
Toimitustenhallinta.
3. Valitse toimitus.
4. Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa tietoja koskettamalla
kenttää.
• Poista toimitus valitsemalla
> Poista toimitus > OK.
41
Kuorma-autotoimintojen käyttäminen
Ajolokien vieminen
Palvelutuntien käyttäminen edellyttää,
että laite on kuorma-autotilassa
(sivu 11) ja olet luonut kuljettajaprofiilin
(sivu 40).
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Palvelutunnit.
2. Valitse kuljettaja > Vie loki.
3. Anna tarvittaessa vetoauton numero
ja VIN sekä perävaunun numero.
4. Valitse tarvittaessa vietävä loki.
5. Valitse tarvittaessa lokin
vientipaikka.
Laite vie lokin CSV-tiedostoon ja
tallentaa sen laitteen muistin Reportskansioon tai muistikortille.
42
Vietyjen ajolokien tarkasteleminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 6).
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella laitteeseen
tallennettuja lokeja avaamalla
Garmin-aseman tai -taltion ja
Reports-kansion.
• Voit tarkastella muistikortille
tallennettuja lokeja avaamalla
muistikortin aseman tai taltion ja
Garmin-kansion.
3. Avaa HOSExports-kansio.
4. Avaa CSV-tiedosto.
dēzl 560 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
Nykyisen sijainnin tietojen
tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää
tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut
kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
Läheisten palvelujen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
2. Valitsemalla Sairaalat,
Poliisiasemat tai Polttoaine voit
tuoda näyttöön kyseisen luokan
lähimmät sijainnit.
dēzl 560 -käyttöopas
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla päävalikosta
Työkalut > Ohje voit näyttää tietoja
laitteen käyttämisestä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Ohje > .
Tietoja ecoRoute™toiminnosta
ecoRoute-toiminto laskee
auton polttoainetehokkuuden,
hiilidioksidijäljen ja polttoainehinnan
navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi
voit parantaa polttoainetehokkuutta sen
työkalujen avulla.
ecoRoute-toiminnon tarjoamat
tiedot ovat arvioita. Se ei lue tietoja
autosta. Kalibroi polttoainekulutus,
jotta saat tarkempia raportteja auton
polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi
(sivu 44).
43
Työkalut-valikon käyttäminen
HUOMAUTUS: ecoRoute on
käytettävissä ainoastaan autoilutilassa.
ecoRoute-toiminnon
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Jos näyttöön tulee kehote, anna
polttoaine- ja matkatiedot.
Ajoneuvon tiedot on annettava,
kun käytät ecoRoute-toimintoja
ensimmäisen kerran.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden
saat tarkemmat ajoneuvon ja ajotavan
mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi,
kun täytät polttoainesäiliön.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Pumpulla.
2. Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
44
3. Kirjoita, paljonko polttoainetta
ajoneuvo on kuluttanut sen jälkeen,
kun lisäsit polttoainetta viimeksi.
4. Kirjoita polttoaineen edellisen
lisäyksen jälkeen ajamasi matka.
5. Valitse Seuraava.
Laite laskee ajoneuvon
keskimääräisen
polttoainekulutuksen.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten
polttoainetehokkuuden. Mitä
parempi ecoChallenge-tulos on, sitä
enemmän polttoainetta olet säästänyt.
ecoChallenge kerää tietoja ja laskee
pisteet aina, kun laite on liikkeessä
autoilutilassa.
dēzl 560 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoChallenge-pisteiden
tarkasteleminen
Jarrutus—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta jarrutuksesta saamasi
pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä
jarrutuksesta.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
ecoChallenge-pisteiden
poistaminen kartasta
Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > ecoChallenge.
ecoChallenge-kuvakkeen lehden väri
muuttuu sen mukaan, miten hyvin
selviät kokeesta.
Valitse kartasta >
Asetukset > Piilota.
>
Yhteensä—näyttää nopeus-, kiihdytysja jarrutuspisteiden keskiarvon.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
Nopeus—näyttää pisteet, jotka saat
ajaessasi ajoneuvon optimaalisella
nopeudella (useimmissa autoissa noin
70-100 km tunnissa).
Polttoainetehokkuustietojen
tarkasteleminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Kulutus.
2. Voit lähentää kaavion osaa
valitsemalla sen.
Kiihdytys—näyttää tasaisesta,
vaiheittaisesta kiihdytyksestä saamasi
pisteet. Menetät pisteitä nopeasta
kiihdytyksestä.
dēzl 560 -käyttöopas
Valitse kartassa
>
> Nollaa.
45
Työkalut-valikon käyttäminen
Autoprofiilin säätäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Autoprofiili.
2. Valitse vaihtoehto, jos haluat säätää
polttoaineasetuksia manuaalisesti.
• Polttoainetyyppi
• Kaupunkikulutus
• Maantie Polttoainetehokkuus
• Polttoainehinta
VIHJE: saat parhaat tulokset
kalibroimalla polttoainetehokkuuden
(sivu 44) sen sijaan, että
muuttaisit kaupunki- ja
maantiekulutusta.
Tietoja matkaraportista
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen
ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
46
Matkaraportti luodaan jokaisesta
ajetusta reitistä. Jos pysäytät reitin
laitteessa, matkaraportti luodaan
ajamastasi matkasta.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja
matkaraportteja laitteessa. Voit
tarkastella matkaraportteja myös laitteen
aseman/taltion Reports-kansiosta
(sivu 56).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
Ajovihjeiden tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute > Vihjeet.
dēzl 560 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
ecoRoute.
2. Valitse luokka.
3. Valitse > Nollaa.
Kuvien katselun
käyttäminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut
laitteeseen tai muistikortille. Jos
haluat lisätietoja kuvien lataamisesta
laitteeseen, katso sivu 55.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
• Voit selata kuvia nuolilla.
• Kuvaa koskettamalla voit
näyttää sen suurempana.
dēzl 560 -käyttöopas
•
•
Valitsemalla voit näyttää
kuvat diaesityksenä.
Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla näyttöä.
Kuvan asettaminen
taustakuvaksi
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Aseta taustakuvaksi.
4. Voit säätää taustakuvaa näytön
painikkeilla.
5. Valitse Tallenna.
Kuvien poistaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse > Poista > Kyllä.
47
Työkalut-valikon käyttäminen
Maailmankellon
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Maailmankello.
2. Valitse kaupungin nimi.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse tarvittaessa kaupunki.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Maailmankello > .
Yöajan tunnit näkyvät varjostetulla
alueella.
Laskimen käyttäminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Laskin.
48
Kuvaotoksen ottaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö > Kuvaotos >
Käytössä.
2. Voit ottaa kuvaotoksen
valitsemalla .
Kuvaotos tallennetaan PNGkuvatiedostona laitteen Screenshotkansioon (sivu 56).
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Yksikkömuunnin.
2. Kosketa ruutua, jossa näkyy
mittayksikkö.
3. Valitse mittayksikkö.
4. Valitse Tallenna.
Luettelossa näkyy kaksi
mittayksikköä.
5. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
dēzl 560 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
6. Valitse mittayksikkö.
7. Valitse Valmis.
8. Toista tarvittaessa vaiheet 5–7.
9. Merkitse arvo.
10. Valitse Valmis.
Valuuttakurssien määrittäminen
manuaalisesti
Voit päivittää valuuttakurssit
manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytössä.
5. Valitse valuuttaruutu.
6. Valitse päivitettävä valuutta.
7. Valitse tarvittaessa valuutta, johon
muunnetaan, toistamalla vaiheet
3–6.
8. Valitse valuutan alapuolella oleva
ruutu.
9. Määritä valuutan uusi arvo.
10. Valitse Valmis.
11. Toista tarvittaessa vaiheet 8–10.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Yksikkömuunnin.
2. Valitse ruutu, jossa näkyy valuutta.
3. Valitse Valuutta.
4. Valitse Tallenna.
dēzl 560 -käyttöopas
49
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Bluetooth®-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys
kahden laitteen välille (esimerkiksi
matkapuhelin ja laite). Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit
tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin
yhteensopiva laitteen kanssa.
Tietoja laitteiden
pariliitoksesta
Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos PINkoodin tai salasanan avulla.
50
Puhelimen ja laitteen on oltava
käynnissä ja alle 10 metrin (33 jalkaa)
päässä toisistaan.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla
Voit aloittaa pariliitoksen
muodostamisen puhelimesta. Lisätietoja
on puhelimen ohjeissa.
1. Valitse dēzl-päävalikosta
Työkalut > Asetukset >
Bluetooth > Bluetooth >
Käytössä > Tallenna.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
3. Etsi Bluetooth-laitteita puhelimella.
dēzl 560 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
4. Valitse dēzl laiteluettelosta.
5. Näppäile tarvittaessa laitteen
Bluetooth-PIN (1234) puhelimeen.
Pariliitoksen muodostaminen
laitteen asetuksilla
1. Valitse dēzl-päävalikosta
Työkalut > Asetukset >
Bluetooth > Bluetooth >
Käytössä > Tallenna.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa.
3. Ota käyttöön etsintätila puhelimessa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
4. Valitse dēzlissä Lisää puhelin >
OK.
dēzl 560 -käyttöopas
5. Valitse puhelin luettelosta.
6. Valitse OK.
Puhelimessa näkyy kehote
muodostaa pariliitos puhelimen ja
laitteen välille.
7. Hyväksy pariliitos puhelimessa.
8. Näppäile tarvittaessa laitteen
Bluetooth-PIN (1234) puhelimeen.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen
muodostamisen jälkeen
• Kun laitteiden välille on kerran
muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden
toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on liitetty laitteeseen,
voit soittaa puheluja.
51
Handsfree-puhelut
•
•
Kun käynnistät laitteen, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
Toinen laite on ehkä
määritettävä muodostamaan
yhteys automaattisesti, kun se
käynnistetään.
Bluetooth-laiteluettelon hallinta
Laitteen Bluetooth-tilassa havaitsemia
puhelimia voi lisätä tai poistaa tai niiden
yhteyden voi katkaista.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää
puhelin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse puhelin, johon laite
muodostaa yhteyden.
• Valitsemalla voit lisätä
puhelimen valikkoon.
52
•
•
Valitsemalla voit poistaa
puhelimen laitteen muistista.
Valitsemalla Ei voit katkaista
nykyisen yhteyden.
Puhelun vastaanottaminen
•
•
Valitse Vastaa.
Ohita puhelu valitsemalla Hylkää.
Laitteen käyttäminen
puhelun aikana
Puhelun aikana näytössä on .
Puhelukuvake saattaa näyttää erilaiselta
laitteen eri näytöissä.
1. Valitse päävalikosta > Lopeta.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Näppäimistö
voit näyttää näppäimistösivun,
jolla käytetään automatisoituja
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
dēzl 560 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
•
•
Valitsemalla Puhelin voit
sammuttaa laitteen mutta jatkaa
puhelua, jos haluat yksityisyyttä.
VIHJE: voit palata valitsemalla
Handsfree.
Valitsemalla Mykistä voit
mykistää puhelun äänen.
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), ikkuna tulee näyttöön.
•
•
•
Valitsemalla Vastaa voit vastata
puheluun ja asettaa ensimmäisen
puhelun pitoon.
Valitse > Vaihda.
Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta.
Tämä ei katkaise pidossa olevaa
puhelua.
dēzl 560 -käyttöopas
Soittaminen
kohdepisteeseen
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Kohdepisteet.
2. Etsi kohdepiste.
3. Valitse Soitto.
Numeron valitseminen
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Soita.
2. Anna numero.
3. Valitse Soita.
Kotinumeron
määrittäminen
Voit määrittää puhelinnumeron, johon
haluat laitteen soittavan, kun valitset
Soita kotiin.
53
Handsfree-puhelut
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
2. Valitse Anna puhelinnumero.
3. Kirjoita puhelinnumero.
4. Valitse Valmis > Kyllä.
Laite soittaa kotinumeroosi.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää
kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä (sivu 53).
Valitse päävalikosta Puhelin > Soita
kotiin.
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Puhelin on ehkä opetettava
tunnistamaan äänikomennot, ennen kuin
voit soittaa äänivalinnalla. Lisätietoja on
puhelimen ohjeissa.
1. Valitse päävalikosta Puhelin >
Äänivalinta.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
Puhelimen tilan
tarkistaminen
Voit tarkistaa puhelimen akun
varaustason ja signaalin voimakkuuden.
Valitse päävalikosta Puhelin >
Puhelimen tila.
54
dēzl 560 -käyttöopas
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja,
kuten JPEG-kuvatiedostoja. Laitteessa
on muistikorttipaikka tietojen
lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole
yhteensopiva Windows® 95-, 98-,
Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmien tai niitä aiempien
versioiden kanssa.
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning).
Karttatallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja,
kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
•
•
•
JPEG- ja JPG-kuvatiedostot
(sivu 47).
Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta® (sivu 75).
GPI - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot
(sivu 75).
dēzl 560 -käyttöopas
55
Tietojen hallinta
Muistikortin asettaminen
1. Aseta muistikortti laitteen
muistikorttipaikkaan ➊.
➊
2. Paina sitä sisäänpäin, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
56
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen
1. Liitä laite tietokoneeseen (sivu 6).
Laite ja muistikortti näkyvät
Windows-tietokoneiden
Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa
liitettynä taltiona.
HUOMAUTUS: dēzl-asemat
eivät näy kaikissa tietokoneissa,
joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
2. Etsi tiedosto tietokoneesta.
3. Korosta tiedosto.
4. Valitse Muokkaa > Kopioi.
dēzl 560 -käyttöopas
Tietojen hallinta
5. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
6. Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai
muistikortin tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
1. Tee toiminto:
• Napsauta Windowstietokoneessa ilmaisinalueen
poistokuvaketta .
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota kaapeli tietokoneesta.
dēzl 560 -käyttöopas
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston
käyttötarkoituksesta, älä poista
sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1.
2.
3.
4.
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Deletenäppäintä.
57
Laitteen mukauttaminen
Laitteen
mukauttaminen
•
•
Järjestelmän asetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä.
•
•
•
•
•
58
Simuloitu GPS—katkaisee GPSsignaalin vastaanoton ja säästää
akun virtaa.
Yksikkö—voit vaihtaa etäisyyden
mittayksikön.
Ajan esitys—voit valita 12- tai
24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Nykyinen aika—voit muuttaa ajan
manuaalisesti.
Turvallisuustila—poistaa käytöstä
kaikki toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat
häiritä ajamista.
•
Garmin Lock—lukitsee laitteen
(sivu 71).
Tietoja—näytä ohjelmistoversio,
aitetunnus ja muita tietoja
ohjelmistosta.
HUOMAUTUS: tarvitset
tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen
ostamiseen (sivu 75).
Käyttöoikeussopimukset
Päävalikon
mukauttaminen
Voit luoda mukautetun päävalikon, joka
sisältää enintään 15 kuvaketta.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Päävalikko.
2. Valitse tarvittaessa Mukauta.
3. Valitse .
dēzl 560 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
4. Valitse tarvittaessa .
5. Valitse kuvake.
6. Valitse Tallenna.
Päävalikon kuvakkeiden
muokkaaminen
Voit muuttaa mukautetun päävalikon
kuvakkeiden kokoa ja sijaintia.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Päävalikko >
Mukauta.
2. Valitse kuvake.
3. Valitse vaihtoehto:
• Poista kuvake valitsemalla .
HUOMAUTUS: Minne?-,
Näytä kartta- ja Työkalutkuvaketta ei voi poistaa.
• Suurenna kuvaketta
valitsemalla .
Kuvake laajenee yhdestä solusta
neljään.
dēzl 560 -käyttöopas
VIHJE: mukautettuun
päävalikkoon mahtuu enintään
kaksi suurennettua kuvaketta.
• Kutista suurta kuvaketta
valitsemalla .
• Vaihda kuvakkeen paikkaa
vetämällä sitä näytössä.
4. Valitse > Tallenna.
Päävalikon valitseminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Päävalikko.
2. Valitse vaihtoehto: Käytä oletusta
tai Käytä mukautettua.
Kun käytät mukautettua
päävalikkoa, oletuspäävalikko
tallennetaan laitteeseen.
59
Laitteen mukauttaminen
Kuorma- tai
matkailuautoprofiilin
lisääminen
 VAROITUS
Autoprofiilin määrittäminen ei
takaa, että ajoneuvon ominaisuudet
huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa.
Käyttäjän on otettava huomioon
ajoneuvon pituus, leveys, paino ja muut
mahdolliset ajoa koskevat rajoitukset.
Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä
ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Rekkaprofiili.
2. Valitse vaihtoehto: Kuorma-auto
tai Matkailuauto.
3. Valitse .
4. Tarvittaessa voit vaihtaa
mittayksikköä valitsemalla Yksikkö.
5. Seuraa näytön ohjeita.
60
Kuorma- tai
matkailuautoprofiilin
aktivoiminen
Laite laskee reitit aktiiviseen profiiliin
tallennetun leveyden, pituuden,
korkeuden, painon ja muiden asetusten
mukaan.
Aktivoi profiili, jotta voit navigoida
kuorma-auto- tai matkailuautotilassa.
Profiili on lisättävä, ennen kuin sen voi
aktivoida (sivu 60).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Rekkaprofiili.
2. Valitse vaihtoehto: Kuorma-auto
tai Matkailuauto.
3. Valitse profiili.
4. Aktivoi profiili valitsemalla Valitse
profiili.
dēzl 560 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Kuorma- tai
matkailuautoprofiilin
muokkaaminen
Jos haluat poistaa profiilin, aktivoi ensin
jokin toinen profiili (sivu 60).
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Rekkaprofiili.
2. Valitse profiili ja .
3. Valitse vaihtoehto: Muokkaa tai
Poista.
Autoilu-, kuormaauto- ja matkailuautonavigointiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi ja Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
•
•
nüRoute™ —katso sivu 63.
Kartan yksityiskohdat—määrittää
kartan yksityiskohtien määrän. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään,
sitä hitaammin kartta piirtyy.
dēzl 560 -käyttöopas
•
•
•
•
•
•
•
Kartan esitystapa—määrittää
kartan perspektiivin (sivu 62).
Kartan teema—karttatietojen värin
muuttaminen.
Karttatietojen asettelu—muuttaa
kartan näkyvien tietojen määrää.
Ajoneuvo—muuttaa kuvakkeen,
joka osoittaa sijaintisi kartassa. Voit
ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Matkaloki
◦◦ Näytä kartassa—näyttää
matkan kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
Läheisyyspisteet—
läheisyyspisteasetuksen
muuttaminen (sivu 62).
Jyrkkien mutkien varoitukset—
voit määrittää varoituksia jyrkistä
mutkista.
61
Laitteen mukauttaminen
Kartan perspektiivin
muuttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
3. Valitse Kartan esitystapa.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
(2D) ajosuunta kartan
yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit
näyttää kartan kaksiulotteisena
pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää
kartan kolmiulotteisena.
62
Läheisyyspisteasetusten
valitseminen
Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos
laitteeseen on ladattu läheisyyspisteitä
tai valvontakameroita. Läheisyyspisteet
sisältävät mukautettuja kohdepisteitä ja
valvontakameratietokantoja. Lisätietoja
on osoitteessa www.garmin.com/extras.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
3. Valitse Läheisyyspisteet.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Hälytykset voit
ottaa käyttöön hälytykset, kun
lähestyt läheisyyspisteitä.
• Valitsemalla Ääni voit määrittää
äänimerkit, jotka kuuluvat, kun
lähestyt läheisyyspisteitä.
dēzl 560 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Kävelynavigointiasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi >
Jalankulkija.
•
•
•
Rajoita kävelyä—määrittää, miten
suuri osa julkisen liikenteen reitistä
voi olla kävelyä.
Julkinen liikenne—välttää valittuja
kuljetustyyppejä.
Matkaloki—näyttää matkan
kartassa.
◦◦ Näytä kartassa—näyttää
matkan kartassa.
◦◦ Tyhjennä matkaloki
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat
käytettävissä, kun laitteeseen on ladattu
cityXplorer-karttoja (sivu 29).
dēzl 560 -käyttöopas
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi >
Jalankulkija > Julkinen liikenne.
2. Valitse reiteillä vältettävä
kuljetustyyppi.
3. Valitse Tallenna.
Reittiasetusten
valitseminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
3. Valitse nüRoute > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin
nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
63
Laitteen mukauttaminen
4. Valitse vaihtoehto, jos se on
käytettävissä:
• Valitsemalla Lyhyempi aika
voit laskea reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikkeivät
välttämättä ole pituudeltaan
lyhyimpiä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka
voit laskea reittejä, joiden pituus
on lyhin mahdollinen, vaikka
ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Valitsemalla Vähemmän
polttoainetta voit laskea
polttoainetehokkaimpia reittejä.
• Valitsemalla Kehotteet voit
valita reitin laskentatilan ennen
navigointia (sivu 26).
• Valitsemalla Pois tieltä voit
laskea suoran linjan sijainnistasi
määränpäähän.
64
Tien ominaisuuksien
välttäminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
3. Valitse nüRoute > Vältettävät.
4. Valitse reiteillä vältettävät tien
ominaisuudet.
5. Valitse Tallenna.
Mukautettujen vältettävien
määrittäminen
Voit määrittää laitteen välttämään
tiettyjä alueita tai teitä laskiessaan
reittejä.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
dēzl 560 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
3. Valitse nüRoute > Mukautetut
vältettävät.
4. Valitse Lisää vältettävä alue tai
Lisää vältettävä tie.
5. Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja kiertoteiden lisätiedoista
Kun tämä toiminto on käytössä,
laite laskee uuden reitin valitsemiesi
vaihtoehtojen perusteella (sivu 27).
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen
käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
3. Valitse nüRoute > Kiertoteiden
lisätiedot.
4. Valitse Käytössä.
dēzl 560 -käyttöopas
Tietoja trafficTrends™toiminnosta
Kun trafficTrends on käytössä, laite
laskee tehokkaita reittejä aiempien
liikennetietojen avulla. Laite
saattaa laskea reittejä eri tavoin
eri viikonpäivien tai kellonaikojen
liikennetrendien mukaan.
trafficTrends-toiminnon ottaminen
käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Navigointi.
2. Valitse vaihtoehto: Autoilu,
Kuorma-auto tai Matkailuauto.
3. Valitse nüRoute > trafficTrends >
Käytössä.
65
Laitteen mukauttaminen
Näyttöasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Näyttö.
•
•
•
66
Väritila—valitsee vaalean taustan
(Päivä) tai tumman taustan (Yö)
tai vaihtaa niitä automaattisesti
nykyisen sijaintisi auringonnousuja laskuajan perusteella
(Automaattinen).
Kirkkaus—näytön kirkkauden
muuttaminen. Kirkkauden
vähentäminen säästää akun virtaa.
Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen
näytöstä (sivu 48).
Kieliasetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kieli.
•
•
•
•
Puhekieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli—näppäimistön
kielen määrittäminen.
Näppäimistöasettelu—valitse
näppäimistöasetteluksi QWERTY
(tietokoneen näppäimistöä vastaava)
tai aakkosellinen.
dēzl 560 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Kartan tietojen
tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > myMaps.
Karttojen ottaminen käyttöön
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Kartat.
2. Valitse kartta.
Bluetooth-asetukset
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
•
•
•
Lisää puhelin—katso sivu 52.
Bluetooth—Bluetooth-osan
ottaminen käyttöön.
Jos se on käytössä, Bluetoothkuvake näkyy päävalikossa.
Lempinimi—voit kirjoittaa
lempinimen, jonka avulla dēzl
tunnistetaan laitteissa, joissa on
Bluetooth-ominaisuus.
dēzl 560 -käyttöopas
Liikenteen ottaminen
käyttöön
Liikennevastaanotin toimitetaan
joidenkin laitteiden mukana.
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Liikenne >
Käytössä.
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa
tilausta, jos tilaus päättyy. Siirry
osoitteeseen www.garmin.com/fmtraffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
Asetusten palauttaminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset.
2. Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3. Valitse > Palauta > Kyllä.
67
Liite
Liite
Varoituskuvakkeet
 Varoitus
Autoprofiilin ominaisuuksien
määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon
ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä
mainitut varoituskuvakkeet kaikissa
tapauksissa. Laite ei välttämättä voi
huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita
kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia
liikennemerkkejä ja huomioi ajoolosuhteet ajon aikana.
Rajoitusvaroitukset
Korkeus
Paino
Akselipaino
Pituus
Leveys
Ei kuorma-autoja
Ei perävaunuja
Vaaralliset materiaalit
kielletty
Tulenarat aineet kielletty
Vesistöä saastuttavat
materiaalit kielletty
68
dēzl 560 -käyttöopas
Liite
Ei käännöstä vasemmalle
Muut varoitukset
Punnitusasema
Ei käännöstä oikealle
Tien kuormaautokäyttötietoja ei ole
vahvistettu
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
Virtajohdot
Maakosketuksen vaara
Laitteen voi liittää virtalähteeseen
seuraavilla tavoilla.
Sivutuuli
•
•
•
Kapea tie
Ajoneuvon virtajohto
USB-kaapeli (sivu 6)
Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
dēzl 560 -käyttöopas
69
Liite
Laitteen huoltaminen
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä
paikoissa, joissa se altistuu voimakkaille
iskuille tai voimakkaalle tärinälle.
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Älä altista laitetta vedelle.
1. Puhdista laitteen kotelo (ei
kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin
näyttö voi vahingoittua.
70
Kosketusnäytön puhdistaminen
1. Käytä pehmeää, puhdasta,
nukkaamatonta liinaa.
2. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3. Kostuta liina nesteellä.
4. Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
dēzl 560 -käyttöopas
Liite
Varkauksien välttäminen
• Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et
käytä laitetta.
• Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta
hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa
(sivu 71).
Tietoja turvasijainnista
Turvapaikka on paikka, johon
palaat usein, kuten kotisi. Jos laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet
turvasijainnissa, PIN-koodia ei tarvitse
antaa.
Tietoja Garmin Lockista
Laitteen lukitseminen
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Järjestelmä > Garmin
Lock > Lukitse laite.
Garmin Lock -valikko avautuu.
2. Valitse Käytössä.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi
kaksi kertaa.
4. Aja turvasijaintiin.
5. Valitse Määritä.
Garmin Lock on suojausjärjestelmä,
joka lukitsee laitteen. Anna PIN-koodi
tai aja turvasijaintiin aina, kun kytket
virran laitteeseen.
dēzl 560 -käyttöopas
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvasijainnin, lähetä laite
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
71
Liite
Garmin Lock -toiminnon PINkoodin vaihtaminen
1. Valitse Garmin Lock -valikosta
Vaihda PIN.
2. Anna uusi nelinumeroinen PINkoodi kaksi kertaa.
Turvasijainnin vaihtaminen
1. Valitse Garmin Lock -valikosta
Turvasijainti.
2. Aja uuteen turvasijaintiin.
3. Valitse Määritä.
Käyttäjän tietojen
poistaminen
1. Käynnistä laite.
2. Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3. Pidä sormi paikallaan, kunnes
näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Valitse Kyllä.
72
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi kohteet
poistetaan.
Akkutiedot
Tilarivin akkukuvake
sisäisen akun tilan.
osoittaa
Voit parantaa tilan tarkkuutta
tyhjentämällä akun aina kokonaan ja
lataamalla sen uudelleen. Irrota laite
vasta, kun se on täysin latautunut.
Akun käyttöiän maksimoiminen
• Voit himmentää taustavaloa
valitsemalla päävalikosta
Työkalut > Asetukset > Näyttö >
Kirkkaus.
• Älä jätä laitetta suoraan
auringonpaisteeseen.
• Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan
pitkäksi ajaksi.
dēzl 560 -käyttöopas
Liite
Ajoneuvon virtajohdon
sulakkeen vaihtaminen
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä
pieniä osia ja varmista, että kiinnität
ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon
virtajohto ei toimi oikein, jos se on
koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi
olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen
kärjessä oleva sulake.
dēzl 560 -käyttöopas
1. Paina hopeoitu kärki ➊ alas
kolikolla ja käännä kolikkoa
neljäsosakierros vastapäivään.
2. Irrota kärkiosa ➋, hopeoitu kärki ja
sulake ➌.
➌
➋ ➊
3. Asenna 2 A:n pikasulake.
4. Varmista, että hopeoitu kärki on
kärkiosassa.
5. Kiinnitä kärkiosa takaisin kolikon
avulla.
73
Liite
Laitteen, telakan ja
telineen irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1. Työnnä telakan yläosan kielekettä
ylöspäin.
2. Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1. Käännä telakkaa vasemmalle tai
oikealle.
2. Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
74
Kiinnitysvarren irrottaminen
telineen alustasta
1. Käännä telineen alustan ➋
lukitusvipu ➊ auki.
2. Paina vapautuskieleke ➌ alas.
3. Irrota varsi ➍ alustasta.
➍
➊
➋
➌
dēzl 560 -käyttöopas
Liite
Tietoja nüMaps
Lifetimesta™
Lisäkarttojen ostaminen
Voit ostaa laitteeseen lisäkarttoja.
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko
käyttöiän ajan. Saat lisätietoja nüMaps
Lifetime -tilauksesta ja voit tutustua
käyttöehtoihin osoitteessa www.garmin
.com/numaps. Valitse siellä Maps.
1. Siirry laitteen tuotesivulle Garminin
sivustossa (www.garmin.com).
2. Valitse Maps-välilehti.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Laitemallit
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan
mukautettuja pisteitä. Niihin voi
määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat
kohteen lähestymisen ja määritetyn
ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
•
•
•
Mallit, joiden mallinumeron perässä
on kirjaimet LM, sisältävät nüMaps
Lifetime -tilauksen.
Mallit, joiden mallinumeron
perässä on kirjaimet LT, sisältävät
elinikäisen liikennetilauksen ja
liikennevastaanottimen.
Mallit, joiden mallinumeron perässä
on kirjaimet LMT, sisältävät
nüMaps Lifetime -tilauksen,
elinikäisen liikennetilauksen
(sivu 75) ja liikennevastaanottimen.
dēzl 560 -käyttöopas
Mukautetut kohdepisteet
75
Liite
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata omia POI-pisteiden
luetteloita ja asentaa ne laitteeseen POI
Loader -ohjelman avulla.
1. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/extras.
2. Valitse Services > POI Loader.
3. Asenna POI Loader tietokoneeseen.
POI Loaderin ohjetiedostojen
käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on
ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse
Help.
Ekstrojen etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Ekstrat.
2. Valitse luokka.
76
Valvontakamerat
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai valvontakameratietokannan
tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Lisätietoja saatavuudesta on osoitteessa
http://my.garmin.com. Laite sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
Laite hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
dēzl 560 -käyttöopas
Liite
Voit ostaa uuden alueen tiedot
tai laajentaa aikaisempaa tilausta
milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot
vanhenevat tiettynä aikana.
Lisävarusteiden
ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy
.garmin.com.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
•
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon +44 (0)
870 8501241.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila:
0 – 60 °C (32 – 140 °F)
Latauslämpötila:
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai puhelin (Garmin USA):
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
dēzl 560 -käyttöopas
77
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
Ratkaisu
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä.
• Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä > Simuloitu GPS > Pois.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden
rakennusten tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 73).
ajoneuvossa.
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F)
lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei
lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
kovin kauan.
taustavalon (sivu 66).
Miten voin poistaa kaikki Katso sivu 72.
käyttäjätiedot?
Akun varaustila ei näy
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
oikein.
kokonaan keskeytyksittä.
78
dēzl 560 -käyttöopas
Liite
Mistä tiedän, että laite on Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä
USB-massamuistitilassa? on tietokoneeseen liitetyn laitteen kuvake. Lisäksi Oma
tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Laite on liitetty
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
tietokoneeseen,
2. Sammuta laite.
mutta se ei siirry
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja
massamuistitilaan.
laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USBmassamuistitilassa.
4. Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USBkeskittimeen.
Asemaluettelossa ei näy Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
uusia siirrettäviä levyjä. Windows ei välttämättä pysty määrittämään laitteen
asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä
on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Puhelin ei muodosta
• Valitse päävalikosta Työkalut > Asetukset >
yhteyttä laitteeseen.
Bluetooth. Bluetooth-kentän arvon on oltava
Käytössä.
• Puhelimen on oltava käynnissä ja alle 10 metrin
(33 jalkaa) päässä laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
dēzl 560 -käyttöopas
79
Hakemisto
Hakemisto
A
ajolokit 39
vieminen 42
vietyjen
tarkasteleminen 42
ajoneuvojen rajoitukset 7,
60
ajo-ohjeet 25
akku
käyttöikä 72, 78
kuumuus ja 1
tiedot 72
asetukset
Bluetooth 67
GPS 58
järjestelmä 58
kartta 61–62, 67
kieli 66
kuorma- tai
matkailuauto 60–61
liikenne 67
80
mukautettu
päävalikko 58–59
navigointi,
ajoneuvo 61–62
navigointi,
jalankulkija 63
näyttö 66
palauttaminen 67
reitti 63–65
simulaattori 21, 58
asetusten palauttaminen 67
autoprofiilit
ecoRoute 46
kuorma- tai
matkailuauto 7,
60–61
B
Bluetooth-tekniikka 50–54
asetukset 67
pariliitos puhelimen
kanssa 50–52
E
ecoRoute
autoprofiili 46
ecoChallenge-pisteet 45
matkaraportti 46
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 44
polttoainetehokkuustiedot 45
vihjeet 46
ekstrat 75
ennakoiva reititys 28
G
Garmin Lock
Garmin-tuotetuki 77
geokätkentä 19
GPS
asetukset 58
satelliittisignaalit 7–8
simulaattori 21, 58
guarantee, nuMaps 6
C
cityXplorer-kartat 29, 63
dēzl 560 -käyttöopas
Hakemisto
H
hakualue 17
hallintoalueen
yhteenveto 36–37
I
IFTA (International Fuel Tax
Agreement) 35
IFTA-kirjaus 35–38
hallintoalueen
yhteenveto 36–37
matkaraportit 37–38
polttoainelokit 36
polttoainetiedot 35–36
viedyt yhteenvedot ja
raportit 38
International Fuel Tax
Agreement (IFTA) 35
J
jalankulkijakartat 28–29
jalankulkijatila, asetukset 63
järjestelmäasetukset 58
JPEG-kuvatiedostot 55
dēzl 560 -käyttöopas
julkinen liikenne
kaupunkikartat 29
vältettävät 63
K
käännös, seuraava 25
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 62
kamerat
peruutus 11
turvallisuus 76–77
kartat
asetukset 61–62
cityXplorer 29, 63
jalankulkija 28–29
lisääminen 75
navigointi 23
ostaminen 75
sijainti 12–13
tiedot 67
virheet 16
karttojen ostaminen 75
käyttäjätiedot,
poistaminen 72
käyttöoikeussopimukset 58
kello 48
kieliasetukset 66
kiertoteiden lisätiedot 65
kiertotiet
lisäasetukset 65
ottaminen 27–28
kirkkaus, säätäminen 8
kitkakiinnitys 2–3
kohdepisteet
etsiminen 15–17
ilmoittaminen
virheellisestä 16
kuorma-auto 14
luokitus 17
mukautetut 75–76
soittaminen 53
virheellisen
poistaminen 16
kohdepisteiden
luokitteleminen 16
kojelautakiinnitys 3–5
koordinaatit 19
81
Hakemisto
koti
navigoiminen 14
puhelinnumero 54
sijainnin asettaminen 14
sijainnin
nollaaminen 15
sijaintitietojen
muokkaaminen 15
soittaminen 54
koulualuetietokanta 75
kuljettajat, kuorma-auto 40
kulkuneuvotilat 11
kulutus, kalibroiminen 44
kuorma-auto
asetukset 61–62
kuljettajat 40
nopeusrajoitukset 22
profiilit 7, 60–61
toimitukset 40–41
kuormaautokohdepisteet 14–19
82
kuvaotokset 48
kuvien katselu 47
kuvien lataaminen 15–19
L
läheiset palvelut 43
laite
hoito 70–71
lataaminen 78
nollaaminen 8
ohje 43
pariliitos puhelimen
kanssa 50–52
poistaminen 74
rekisteröiminen 6
suojaaminen 70–71
laiteasetukset, Bluetooth
ja 51
laitteen huoltaminen 70–71
laitteen kiinnittäminen
asentaminen 1–5
irrottaminen
kiinnityksestä 74
laitteen lataaminen 78
laitteen puhdistaminen 6, 70
laitteen rekisteröiminen 6
laitteen säilyttäminen 70
laitteen suojaaminen 70–71
laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen 74
laitteen tunnus 58
laskin 48
leveys- ja pituuspiiri 19
liikenne
asetukset 67
kuvakkeet 31
reitin uudelleenlaskenta 32
tilaukset 30
trafficTrends 65
välttäminen 32
vastaanotin 30–34
liikennetiedot, tarkkuus ja
saatavuus 30
liittymäpalvelut 14
dēzl 560 -käyttöopas
Hakemisto
lisävarusteet 77
litiumioniakku 1, 72
lokit
ajo 38, 39
polttoaine 36
M
maailmankello,
maailmankartta 48
määränpäät, useita 20–21
MapSource 55, 75
massamuistitila 55–57, 79
matkailuauto
asetukset 61–62
profiilit 7, 60–61
matkan tiedot
nollaaminen 24
tarkasteleminen 24
matkapuhelimen
liittäminen 50–52
matkaraportit 37–38, 46
matkat 20–21
micro-B-liitäntä 6–7
microSD-korttipaikka 8
dēzl 560 -käyttöopas
mitat, muuntaminen 48–49
muistikortit 55–56
muistikorttipaikka 8
mukautetun päävalikon
asetukset 58–59
mukautetut kohdepisteet
75–76
mukautetut kohdepisteet,
valvontakamerat ja 76
muuntaminen
mittayksiköt 48–49
valuutta 49
myDashboard 6–7
mykistäminen
ääni 9
puhelut 53
myMaps-asetukset 67
myTrends 28
N
näppäimistö 10
National Truck and Trailer
Services (NTTS) 13
navigointi
jalankulkija 28
kartat 23
pois tieltä 64
valokuva 15–19
navigointiasetukset
ajoneuvo 61–62
jalankulkija 63
navigointi poissa tieltä 64
näytön painikkeet 10
näyttö
kirkkaus 8, 66
näppäimistö 10
painikkeet 10
näyttöasetukset 66
nollaaminen
kotisijainti 15
laite 8
matkan tiedot 24
nopeusrajoitusominaisuus 22
NTTS (National Truck and
Trailer Services) 13
83
Hakemisto
nüMaps guarantee 6
nüMaps Lifetime 75
nykyinen sijainti 43
nykyinen sijainti,
tallentaminen 18
O
ohje 43
ohjelmisto
tiedot 58
versio 58
osoitteet, etsiminen 12
P
päävalikko 9
mukauttaminen 58–59
muokkaaminen 59
oletus 59
painikkeet, näytössä 10
palvelut
lähistöllä 43
liittymä 14
NTTS 13
84
palvelutunnit 38–42
ajolokit 39, 42
kuljettajat 40
säädökset 38
toimitukset 40–41
vuoron tila 39
peruutuskamera 11
PIN
Bluetooth 51
Garmin Lock 71
pisteet, ecoChallenge 45
POI loader 55
POI loader -ohjelmisto 76
poistaminen.
Katso poistaminen
käyttäjätiedot 72
suosikit 19
tiedostot 57
viimeksi löydetyt
paikat 17
poliisiasemat 43
polttoaine
etsiminen 43
lokit 36
tiedot 35–36
polttoainetehokkuustiedot 45
profiilit
ajoneuvo (ecoRoute) 46
kuorma- tai
matkailuauto
7, 60–61
puhelimen tila 54
puhelinasetukset, Bluetooth
ja 50–51
puhelin, pariliitos 50–52
puhelut
äänivalinta 54
koputus 53
koti 54
lopettaminen 52
mykistäminen 53
tekeminen 53
vastaaminen 52
yrityksiin 53
dēzl 560 -käyttöopas
Hakemisto
R
rajoitukset, ajoneuvo 7, 60
raportit
matka 37–38, 46
reitit. Katso matkat
reittiasetukset 26–28, 63–65
reittien uudelleenlaskenta
kiertotiet 27–28
liikenne 32
risteysnäkymä 26
S
säädökset, palvelutunnit 38
sairaalat 43
satelliittisignaalien
etsiminen 7, 7–8
satelliittisignaalit 7, 7–8
seuraava käännös 25
siirrettävä asennussarja 2–3
sijainnit, etsiminen
kartan käyttäminen 13
koordinaatit 19
koti 14
dēzl 560 -käyttöopas
kuorma-autokohdepisteet 14–19
osoitteet 12
tallennetut sijainnit
(suosikit) 18
valokuvien
käyttäminen 15–17
vasta löydetyt 17
yritykset ja
nähtävyydet 15–17
sijainnit, tallentaminen
suosikeiksi 18
sijaintikartan asetukset 12–
13
sijainti, nykyinen 43
sijainti, turva 71
simulaattori 21, 58
sulake, vaihtaminen 73
sulakkeen vaihtaminen 73
suosikit 17–19
etsiminen 18
muokkaaminen 18
nykyisen sijainnin
tallentaminen 18
poistaminen 19
sijaintien
tallentaminen 18
T
tallennetut sijainnit.
Katso suosikit
tallentaminen
löydetyt sijainnit 18
nykyinen sijainti 18
tarjoukset (mainokset)
poistaminen käytöstä 34
tarkasteleminen 34
tarkasteleminen
matkan tiedot 24
risteykset 26
Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -opas 1, 5
tarra 3–4, 3–5
taustakuva 47
tekniset tiedot 77
85
Hakemisto
telakka, irrottaminen 74
telineen asentaminen 1–5
telineet
kitka 2–3
kojelauta 3–5
poistaminen 74
tiedostot
poistaminen 57
tuetut tyypit 55
tietokone, liitäntä 6–7
tilat, kuljetus 11
tilaukset, liikenne 30, 67
tila, vuoro 39
toimitukset 40–41
tuki 77
tuotetuki 77
turva
Garmin Lock 71–72
sijainti 71
varkaus, estäminen 71
turvallisuustila 58
turvasijainti 71
tuulilasikiinnitys 5
tyhjentäminen.
Katso poistaminen
86
U
USB-liitin
laite 6
liikennevastaanotin 30
teline 2, 4
USB-massamuistitila 55–57,
79
useita määränpäitä 20–21
V
valokuvanavigointi 15–19
välttäminen
alueet ja tiet 64–65
julkisen liikenteen
tyypit 63
liikenne 32
tien ominaisuudet 64
varkaus 71, 71–72
valvontakamerat 76–77
varkaudenesto 71
varkaus, estäminen 71
varoitukset, tuote 1
varoituskuvakkeet, kuormaja matkailuauto 68–69
vastaanotin, liikenne 30–34
versiotiedot 58
vianmääritys 78–79
vieminen
ajolokit 42
hallintoalueiden
yhteenvedot 36–37
matkaraportit 37
vihjeet
ajo 46
Bluetooth 51–52
vianmääritys 78–79
viimeksi löydetyt paikat 17
virheellisten kohdepisteiden
poistaminen 16
virtajohdot 69
virtapainike 8
voimakkuus 11
vuoron tila 39
Y
yksikkömuunnin 48–49
yksityiskohtainen reitti 25
yritykset ja nähtävyydet,
etsiminen 15–17
ä
äänivalinta 54
dēzl 560 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset .
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) .
Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2011
Osanumero 190-01280-37 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising