Garmin | dēzl 560LMT | Quick Start Guide | Garmin dezl 560LMT Snelstartgids

Garmin dezl 560LMT Snelstartgids
dēzl 560
®
snelstartgids
Aan de slag
Het toestel bevestigen
 WAARSCHUWING
ees de gids Belangrijke veiligheids- en
L
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Ter voorkoming van persoonlijk letsel
en schade aan het product als gevolg van
blootstelling van de batterij aan extreme
hitte, dient u het toestel uit het voertuig
te verwijderen als u het voertuig verlaat
of buiten het bereik van direct zonlicht te
bewaren.
Voordat u uw toestel voor de eerste keer in
gebruik neemt, dient u de volgende taken
uit te voeren.
1. De basisplaat bevestigen (pagina 2).
2. Het toestel op de basisplaat bevestigen
(pagina 3).
3. De externe antenne aansluiten
(pagina 4).
4. Het toestel registreren (pagina 5).
5. Controleren op updates:
• Software-updates (pagina 5).
• Gratis kaartupdate (pagina 6).
6. De volledige gebruikershandleiding
downloaden (pagina 6).
7. Een vrachtwagen- of camperprofiel
invoeren (pagina 6).
2
De basisplaat bevestigen
Opmerking
Het kussentje met kleefmiddel wordt
permanent bevestigd en is zeer moeilijk te
verwijderen nadat het is bevestigd. Als u
het kussentje met kleefmiddel verwijdert,
kunt u reinigingsalcohol gebruiken om de
achtergebleven lijmresten te verwijderen.
1. Selecteer een bevestigingsplek waar
het toestel een duidelijk, onbelemmerd
zicht op satellieten heeft.
dēzl 560 snelstartgids
Zorg ervoor dat deze plek niet het
zicht van de bestuurder blokkeert.
2. Maak de bevestigingsplek schoon met
reinigingsalcohol.
3. Wrijf de bevestigingsplek droog met
een schone, droge doek.
4. Verwijder een kant van de
beschermingslaag van het kussentje
met kleefmiddel ➊.
➋
LOCK
LOCK
➌
Het toestel op de basisplaat
bevestigen
Voordat u uw toestel op batterijen gaat
gebruiken, dient u het op te laden.
1. Steek de voertuigvoedingskabel ➊
in de mini-USB-connector ➋ op de
houder ➌.
➌
➊
5. Bevestig het kussentje met
kleefmiddel op de onderzijde van de
basisplaat ➋.
6. Verwijder de andere beschermlaag.
7. Houd de vergrendelingshendel ➌ op
de basisplaat naar u toe gericht en
bevestig de basisplaat op de gereinigde
bevestigingsplek.
dēzl 560 snelstartgids
Wacht 24 uur voordat u een toestel op de
basisplaat bevestigt. Dit is nodig voor een
goede hechting tussen de basisplaat en de
bevestigingsplek.
➊
➍
➋
2. Klik de houder vast op de arm ➍.
3
3. Schuif de vergrendelingshendel ➎ op
de basisplaat in de ontgrendelde stand.
LOCK
➎
4. Schuif de schijf aan de onderkant van
de arm in de basisplaat totdat deze
vastklikt.
5. Schuif de vergrendelingshendel in de
vergrendelde stand.
6. Plaats de onderkant van het toestel in
de houder.
7. Kantel het toestel naar achteren totdat
het vastklikt.
8. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto.
Opmerking: het toestel dient
mogelijk vrij zicht op de satellieten te
hebben om satellietsignalen te kunnen
ontvangen.
4
De externe antenne bevestigen
Opmerking
Voordat u het toestel monteert: raadpleeg
de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie voor informatie over
wetgeving op het gebied van montage op
de voorruit.
1. Sluit de externe antenne ➊ aan op de
ontvanger voor verkeersinformatie ➋.
➊
➋
2. Bevestig de externe antenne op
de voorruit met behulp van de
zuignappen.
OPMERKING: leid de externe
antenne zo mogelijk verticaal over de
voorruit voor optimale signaalsterkte.
dēzl 560 snelstartgids
Mijn Dashboard
Het toestel registreren
1. Klik in Mijn Dashboard op Nu
registreren.
2. Volg de instructies op het scherm.
3. Bewaar uw originele aankoopbewijs of
een fotokopie op een veilige plek.
Mijn Dashboard instellen
1. Sluit de USB-kabel aan op de microUSB-connector ➊ op het toestel.
De software bijwerken
1. Open Mijn Dashboard (pagina 5).
2. Klik zo nodig onder Software-updates
op Nu bijwerken.
3. Volg de instructies op het scherm.
Gebruik Mijn Dashboard voor het
registreren van uw toestel, het controleren
op software- en kaartupdates, toegang tot
producthandleidingen en ondersteuning,
enzovoort.
➊
2. Sluit de USB-kabel aan op de USBpoort op de computer.
3. Ga dan naar
www.garmin.com/dashboard.
4. Volg de instructies op het scherm.
dēzl 560 snelstartgids
nüMaps Guarantee™
Uw toestel komt in aanmerking voor een
gratis kaartupdate binnen 60 dagen nadat
u satellieten hebt gezocht terwijl u een
rit met uw toestel maakt. U komt niet in
aanmerking voor de gratis kaartupdate
als u per telefoon registreert of langer
dan zestig dagen wacht nadat u satellieten
hebt gezocht en voor het eerst met het
toestel een rit hebt gemaakt. Ga voor
meer informatie naar www.garmin.com
/numaps.
5
Kaarten bijwerken
1. Open Mijn Dashboard (pagina 5).
2. Het toestel registreren (pagina 5).
3. Klik zo nodig onder Kaartupdates op
Nu bijwerken.
4. Volg de instructies op het scherm.
De gebruikershandleiding
downloaden
De gebruikershandleiding voor uw
toestel is beschikbaar op de website van
Garmin. De gebruikershandleiding voor
de dēzl bevat meer informatie over de
toestelfuncties voor vrachtwagens, campers
en caravans.
1. Open Mijn Dashboard (pagina 5).
2. Klik op Handleidingen.
3. Klik op Downloaden naast de
gewenste handleiding.
4. Klik op om het bestand op uw
computer op te slaan.
6
Een vrachtwagen- of
camperprofiel invoeren
 WAARSCHUWING
Het opgeven van uw voertuigprofiel is
geen garantie dat bij alle routesuggesties
met die kenmerken rekening wordt
gehouden. Het is uw verantwoordelijkheid
tijdens het rijden rekening te houden met
de hoogte, lengte, het gewicht en andere
belangrijke beperkingen van uw voertuig.
Houd u altijd aan de verkeersborden en
houd rekening met de conditie van het
wegdek tijdens het rijden.
Voordat u de modus Vrachtwagen of
Camper kunt gebruiken, moet u uw
vrachtwagen- of camperprofiel invoeren.
De modus Vrachtwagen wordt geselecteerd
wanneer u uw toestel voor het eerst
inschakelt. U kunt Andere modus
selecteren om een camperprofiel in te
voeren.
dēzl 560 snelstartgids
1. Tik op Akkoord als het
waarschuwingsscherm wordt
weergegeven.
2. Tik op Ja om uw vrachtwagenprofiel in
te voeren.
3. Volg de instructies op het scherm.
Overzicht van het toestel
Het toestel wordt uitgeschakeld.
2. Wacht 1 seconde.
3. Als het toestel batterijvoeding gebruikt,
drukt u op de aan-uitknop en laat u
deze los.
Het hoofdmenu gebruiken
➊
➊
➋
➊
Aan-uitknop
➋
microSD™-kaartsleuf
Het toestel resetten
U kunt het toestel opnieuw instellen als het
niet meer reageert.
1. Houd de aan-uitknop 8 seconden
ingedrukt en laat deze dan los.
dēzl 560 snelstartgids
➌
➋
➍
•
•
•
•
•
•
➎
➏
➐
➑
Tik op ➊ om een transportmodus te
selecteren.
Tik op ➋ om een bestemming te
zoeken.
Tik op ➌ om de kaart weer te geven.
Tik op ➍ om een route te stoppen.
Tik op ➎ om een route te wijzigen.
Tik op ➏ om te bellen wanneer
het toestel is aangesloten op een
7
•
•
compatibele mobiele telefoon.
Ga naarwww.garmin.com/bluetooth
voor informatie.
Tik op ➐ om het volume te regelen.
Tik op ➑ om het menu met extra's en
instellingen te openen.
Nuttige punten voor
vrachtwagens zoeken
De gedetailleerde kaarten op uw toestel
bevatten speciale nuttige punten voor
vrachtwagens, zoals chauffeurscafés,
stopplaatsen en weegstations.
1. Tik in het hoofdmenu op Waarheen? >
Nuttige punten > Vrachtwagens.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een
subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op Ga!.
8
Afrit met diensten
gebruiken
U kunt 'Afrit met diensten' gebruiken om
services zoals tankstations, restaurants,
overnachtingsmogelijkheden, stopplaatsen,
garages, chauffeurscafés en weegstations
te vinden in de buurt van de afslagen
die u nadert. De services die worden
weergegeven, zijn afhankelijk van de
geselecteerde modus. Afrit met diensten
is alleen beschikbaar voor afritten van
snelwegen.
Opmerking: Afrit met diensten is niet
beschikbaar in de modus Voetganger.
1. Tik tijdens het navigeren in het
hoofdmenu op Waarheen? > Afrit
met diensten.
2. Selecteer een optie.
Uw route volgen
Opmerking
Het pictogram met de snelheidslimiet
dient alleen ter informatie en de bestuurder
is te allen tijde zelf verantwoordelijk
dēzl 560 snelstartgids
voor het opvolgen van aangegeven
snelheidsbeperkingen en veilige
deelname aan het verkeer. Garmin is niet
verantwoordelijk voor verkeersboetes of
waarschuwingen die u mogelijk ontvangt
als u zich niet houdt aan van toepassing
zijnde verkeersregels en verkeersborden.
➊
➋
➎
➐
➑
•
•
➏
➒
➓
Uw route wordt met een rode lijn op
de kaart aangegeven. Als u van de
oorspronkelijke route afwijkt, berekent het
toestel de route opnieuw. Het pictogram
maximumsnelheid verschijnt mogelijk als
u zich op een grote weg bevindt.
Als u in de modus Vrachtwagen of
de modus Camper rijdt, kan er een
toon worden afgespeeld en kan
worden weergegeven. Dit betekent dat
de geschiktheid van deze weg voor
dēzl 560 snelstartgids
•
•
➌
➍
vrachtwagens onbekend is. Houd u altijd
aan de verkeersborden en -regels.
•
•
•
•
Tik op ➊ om de volgende afslag weer
te geven.
De afslagindicator geeft, indien
beschikbaar, aan welke baan u moet
volgen voor uw volgende manoeuvre.
Tik op ➋ om de lijst met afslagen weer
te geven.
Tik op ➌ om in en uit te zoomen.
Tik op ➍ om waarschuwingen weer te
geven, indien beschikbaar (pagina 6).
Tik op ➎ voor meer informatie over
de locatie.
Tik op ➏ en versleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken.
Tik op ➐ om terug te gaan naar het
hoofdmenu.
U kunt in elk scherm op ➐ tikken en
vasthouden om terug te gaan naar het
hoofdmenu.
9
•
•
•
Tik op ➑ om een ander gegevensveld
weer te geven.
Tik op ➒ om reisinformatie weer te
geven.
Tik op ➓ om de maximumsnelheid
te wijzigen als het pictogram voor de
maximumsnelheid op de kaart onjuist
is.
Dit pictogram geeft de maximumsnelheid voor vrachtwagens aan.
Een achteruitrijcamera
gebruiken
Als er een achteruitrijcamera op uw
voertuig is geïnstalleerd, kunt u de beelden
daarvan op uw toestel weergeven.
Sluit de camera aan op de video-ingang
➊ op de houder.
10
➊
De camerabeelden worden
weergegeven wanneer er een
videosignaal is.
Over verkeersinformatie
 Let op
Als u uw route opnieuw berekent terwijl
u in de modus Vrachtwagen navigeert,
kan de opnieuw berekende route mogelijk
wegen bevatten waarvan niet bekend is
of deze geschikt zijn voor vrachtwagens.
Wees voorzichtig en gebruik uw
beoordelingsvermogen, en houd u altijd
aan de verkeersborden en -regels.
dēzl 560 snelstartgids
Opmerking
Garmin is niet verantwoordelijk voor de
nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. Verkeersinformatie is niet overal
beschikbaar.
Het toestel kan via een FM-station
verkeersinformatie ontvangen. Het FM
TMC-verkeersabonnement is automatisch
geactiveerd en vereist geen extra aanschaf
van een abonnement om deze functie
te activeren. De FM TMC-ontvanger is
geïntegreerd in de voertuigvoedingskabel
die is meegeleverd in de doos.
Ga naar www.garmin.com/traffic voor
meer informatie over verkeersinformatieontvangers en dekkingsgebieden.
Uw telefoon koppelen
Voordat u kunt koppelen, moeten de
telefoon en het toestel zijn ingeschakeld en
minder dan 10 meter (33 voet) van elkaar
zijn verwijderd.
2. Schakel de Bluetooth®-component van
uw telefoon in.
3. Maak uw telefoon waarneembaar voor
andere toestellen.
Opmerking: deze optie vindt u
eventueel in een menu met de naam
Instellingen, Bluetooth, Verbindingen
of Handsfree.
4. Tik op de dēzl op Telefoon
toevoegen > OK.
5. Selecteer uw telefoon in de lijst.
6. Tik op OK.
Op de telefoon wordt een aanwijzing
weergegeven om de telefoon te
koppelen met uw toestel.
7. Accepteer de koppeling op uw
telefoon.
8. Voer, indien nodig, de Bluetoothpincode van het toestel (1234) in uw
telefoon in.
1. Tik in het hoofdmenu van de dēzl op
Extra > Instellingen > Bluetooth >
Bluetooth > Ingeschakeld > Sla op.
dēzl 560 snelstartgids
11
Meer informatie
•
•
•
Ga naar www.garmin.com/ontheroad.
Ga naar http://buy.garmin.com om
accessoires aan te schaffen.
Tik op Extra > Help.
Contact opnemen met
Garmin Product Support
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com
/support of bel Garmin USA op (800)
800.1020.
Bel in het V.K. met Garmin (Europe)
Ltd. op 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor lokale ondersteuningsinformatie
of neem telefonisch contact op met
Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0)
870.8501241.
en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het
merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van
deze naam door Garmin is een licentie verkregen.
Mac® is een handelsmerk van Apple Computer,
Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten
en andere landen. microSD™ is een handelsmerk
van SD-3C, LLC. Windows® is een geregistreerd
handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.
© 2011 Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen
Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen.cityXplorer™, dēzl™, myTrends™
Maart 2011
Onderdeelnummer 190-01280-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising