Garmin | dēzl 560LMT | Garmin dezl 560LMT Aloitusopas

Garmin dezl 560LMT Aloitusopas
dēzl 560
®
aloitusopas
Aloitus
Laitteen kiinnittäminen
‹ VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
‹ VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit
välttää henkilövahinkoja ja tuotteen
vahingoittumisen akun ylikuumenemisen
vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta
aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Tee nämä toimet, ennen kuin käytät
laitetta ensimmäisen kerran.
1.
2.
3.
4.
5.
Asenna alusta (sivu 2).
Liitä laite alustaan (sivu 3).
Liitä ulkoinen antenni (sivu 4).
Rekisteröi laite (sivu 5).
Tarkista päivitykset:
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 5).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 6).
6. Lataa koko käyttöopas (sivu 6).
7. Siirry kuorma- tai
matkailuautoprofiiliin (sivu 6).
2
Alustan asentaminen
ILMOITUS
Tarran irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen. Jos irrotat tarran,
poista sen jäänteet alkoholin avulla.
1. Asenna laite paikkaan, josta on hyvä
näkyvyys taivaalle.
dēzl 560 -aloitusopas
Varmista, että asennus ei peitä
kuljettajan näkyvyyttä.
2. Puhdista asennuspaikka alkoholilla.
3. Kuivaa asennuspaikka puhtaalla,
kuivalla liinalla.
4. Irrota puolet tarran suojapaperista ➊.
➋
LOCK
➌
➊
5. Aseta tarra kiinnitysalustan
alapuolella ➋.
6. Irrota loput tarran suojapaperista.
7. Varmista, että kiinnitysalustan
lukitusvipu ➌ on sinua kohti, ja
aseta kiinnitysalusta puhdistettuun
kiinnityspaikkaan.
dēzl 560 -aloitusopas
Laitteen kiinnittäminen alustaan
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä
akkuvirralla.
1. Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ telineen
➋ mini-USB-liitäntään ➌.
LOCK
➌
Varmista tarran kiinnittyminen
odottamalla 24 tuntia, ennen kuin
kiinnität laitteen.
➊
➋
➍
2. Napsauta teline kiinnitysvarteen ➍.
3
3. Käännä alustan lukitusvipu ➎ auki.
LOCK
➎
4. Työnnä varren alaosassa olevaa levyä
alustaa kohti, kunnes se naksahtaa.
5. Käännä lukitusvipu lukkoon.
6. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
7. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
naksahtaa.
8. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
HUOMAUTUS: satelliittisignaalien
etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
4
Ulkoisen antennin liittäminen
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
1. Liitä ulkoinen antenni ➊
liikennevastaanottimeen ➋.
➊
➋
2. Kiinnitä ulkoinen antenni tuulilasiin
imukupeilla.
HUOMAUTUS: optimoi signaalin
voimakkuus asettamalla ulkoinen
antenni pystysuoraan asentoon
tuulilasiin, jos mahdollista.
dēzl 560 -aloitusopas
Tietoja myDashboardista
Laitteen rekisteröiminen
1. Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2. Seuraa näytön ohjeita.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
MyDashboardin määrittäminen
1. Liitä USB-kaapeli laitteen microUSB-liitäntään ➊.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Valitse tarvittaessa
Ohjelmistopäivitykset-kohdassa
Päivitä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
myDashboardin avulla voit esimerkiksi
rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmistoja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen
oppaita ja tukitietoja.
➊
2. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
3. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/dashboard.
4. Seuraa näytön ohjeita.
dēzl 560 -aloitusopas
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen 60 päivän kuluessa
satelliittien hakemisesta siitä, kun
olet ensimmäisen kerran muodostanut
satelliittiyhteyden ja käyttänyt laitetta ajon
aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä,
jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai
odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun
nüvi on hakenut ensimmäisen kerran
satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
5
Karttojen päivittäminen
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Rekisteröi laite (sivu 5).
3. Valitse tarvittaessa Kartan päivitykset
-kohdassa Päivitä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Käyttöoppaan lataaminen
Laitteen käyttöopas on saatavissa
Garminin sivustosta. dēzl-käyttöoppaassa
on lisätietoja laitteen toiminnoista
kuorma-autoja, matkailuautoja ja
asuntovaunuja varten.
1. Avaa myDashboard (sivu 5).
2. Valitse Oppaat.
3. Valitse haluamasi oppaan kohdassa
Lataa.
4. Tallenna tiedosto tietokoneeseen
valitsemalla .
6
Siirtyminen kuorma- tai
matkailuautoprofiiliin
‹ VAROITUS
Siirtyminen kuorma-autoprofiiliin ei
takaa, että ajoneuvon ominaisuudet
huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa.
Käyttäjän on otettava huomioon
ajoneuvon pituus, leveys, paino ja muut
mahdolliset ajoa koskevat rajoitukset.
Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Siirry kuorma- tai matkailuautoprofiiliin,
jotta voit käyttää laitetta vastaavassa
tilassa.
Kuorma-autotila on valittuna, kun
käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.
Voit siirtyä matkailuautoprofiiliin
valitsemalla Vaihda tilaa.
dēzl 560 -aloitusopas
1. Kun varoitusnäyttö avautuu, valitse
Hyväksy.
2. Siirry kuorma-autotilaan valitsemalla
Kyllä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen esittely
Laite sammuu.
2. Odota 1 sekunti.
3. Jos käytät laitetta akkuvirralla, paina
virtapainiketta lyhyesti.
Päävalikon käyttäminen
➊
➊
➋
➋
➊
➋
Virtapainike
microSD™-korttipaikka
Laitteen asetusten
nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
Valitse kulkuvälinetila valitsemalla ➊.
Etsi määränpää valitsemalla ➋.
Tarkastele karttaa valitsemalla ➌.
Pysäytä reitti valitsemalla ➍.
Määritä reitin kiertotie valitsemalla ➎.
Soita valitsemalla ➏, kun laite
1. Paina virtapainiketta 8 sekuntia.
dēzl 560 -aloitusopas
7
•
•
on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta
valitsemalla ➐.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
valitsemalla ➑.
Kuormaautokohdepisteiden
etsiminen
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset
kartat sisältävät rekoille tarkoitettuja
kohdepisteitä, kuten levähdysalueita,
rekkapysäkkejä ja punnitusasemia.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Kuorma-auto.
2. Valitse luokka.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
8
Liittymäpalvelujen
käyttäminen
Voit etsiä edessäpäin olevien liittymien
lähellä olevia huoltoasemia, ruokaja majapaikkoja, levähdysalueita,
ajoneuvokorjauspalveluja, rekkaparkkeja
ja punnitusasemia. Laite näyttää
käytettävissä olevat palvelut käyttötilan
mukaan. Liittymäpalvelujen tiedot ovat
käytettävissä ainoastaan valvotuilla teillä,
kuten moottoriteillä.
HUOMAUTUS: liittymäpalvelut eivät
ole käytettävissä jalankulkijatilassa.
1. Valitse reitin navigoimisen
aikana päävalikosta Minne? >
Liittymäpalvelut.
2. Valitse vaihtoehto.
Reitin seuraaminen
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa
nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
dēzl 560 -aloitusopas
mahdollisista liikennesakoista tai
maksuista, joita kuljettaja voi saada,
jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
➊
➍
➐
➋
➌
➎
➑
➏
➒
➓
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
Kun ajat kuorma- tai matkailuautotilassa,
laitteesta saattaa kuulua äänimerkki ja
saattaa tulla näyttöön, mikä merkitsee,
että tien sopivuutta kuorma-autoille ei
tiedetä. Noudata aina liikennemerkkejä ja
sääntöjä.
dēzl 560 -aloitusopas
•
•
•
•
•
•
•
•
Katso seuraava käännös valitsemalla
➊.
Käännösosoitin myös opastaa sinut
oikealle kaistalle seuraavaa ajoliikettä
varten.
Valitse ➋, jos haluat avata
käännösluettelon.
Valitsemalla ➌ voit lähentää ja
loitontaa.
Valitsemalla ➍ voit näyttää
mahdollisia varoitustietoja
(sivu 6).
Valitsemalla ➎ voit näyttää tietoja
sijainnista.
Tarkastele kartan muita osia
koskettamalla ja vetämällä ➏-kohtaa.
Palaa päävalikkoon valitsemalla ➐.
Painamalla ➐-painiketta pitkään voit
palata päävalikkoon mistä tahansa
näytöstä.
9
•
•
•
Valitsemalla ➑ voit näyttää jonkin
muun tietokentän.
Valitsemalla ➒ voit näyttää matkan
tiedot.
Valitsemalla ➓ voit muuttaa
nopeusrajoitusta, jos kartassa näkyvä
nopeusrajoituskuvake on väärä.
Tässä kuvakkeessa näkyy kuormaauton nopeusrajoituksen osoitin.
Peruutuskameran
käyttäminen
Jos ajoneuvoon on asennettu
komposiittivideoperuutuskamera, voit
katsella kameran kuvaa laitteella.
Liitä kamera telineen
videotuloliitäntään ➊.
10
➊
Kameran kuva näkyy, kun
videosignaalia on saatavissa.
Tietoja liikenteestä
‹ Varoitus
Jos päätät laskea reitin uudelleen, kun
navigoit kuorma-autotilassa, uudelleen
laskettu reitti saattaa sisältää teitä,
joiden kuorma-autokäyttötietoja ei ole
vahvistettu. Ole tarkkaavainen, toimi
harkitsevaisesti ja noudata kaikkia
liikennemerkkejä ja sääntöjä.
dēzl 560 -aloitusopas
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen
tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla
alueilla.
Laitteella voi vastaanottaa TMC
(FM Traffic Message Channel)
-liikennesisältöä. FM TMC -liikennetilaus
on automaattisesti käytössä, eikä sen
aktivoiminen edellytä lisätilauksen
ostamista. FM TMC -liikennevastaanotin
on integroitu laitteen mukana toimitettuun
ajoneuvon virtajohtoon.
Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin (33 jalan) päässä
toisistaan.
dēzl 560 -aloitusopas
1. Valitse dēzl-päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Bluetooth
> Käytössä > Tallenna.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth®osa.
3. Ota käyttöön etsintätila puhelimessa.
HUOMAUTUS: se saattaa olla
Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai
Handsfree-valikossa.
4. Valitse dēzlissä Lisää puhelin > OK.
5. Valitse puhelin luettelosta.
6. Valitse OK.
Puhelimessa näkyy kehote muodostaa
pariliitos puhelimen ja laitteen välille.
7. Hyväksy pariliitos puhelimessa.
8. Näppäile tarvittaessa laitteen
Bluetooth-PIN (1234) puhelimeen.
11
Lisätietojen saaminen
•
•
•
Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/ontheroad.
Osoitteesta http://buy.garmin.com
voit ostaa lisävarusteita.
Valitse Työkalut > Ohje.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
•
•
Siirry Yhdysvalloissa osoitteeseen
www.garmin.com/support tai soita
(Garmin USA) numeroon
(800) 800.1020.
Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon
0808 2380000.
Maaliskuu 2011
•
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon
+44 (0) 870.8501241.
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. cityXplorer™, dēzl™,
myTrends™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä
ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™
on SD-3C, LLC.:n tavaramerkki. Windows® on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Osanumero 190-01280-57 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising