Garmin | dezl 760LMT | User guide | Garmin dezl 760LMT Käyttöopas

Garmin dezl 760LMT  Käyttöopas
dēzl™ 760
Käyttöopas
Kesäkuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01511-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™, dēzl™,
ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SD-3C:n tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. TruckDown
on TruckDown Info International, Inc:n tavaramerkki.
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen ........................... 1
Tietoja myDashboardista ............................................................ 1
myDashboardin määrittäminen .............................................. 1
Laitteen rekisteröiminen ......................................................... 1
Ohjelmiston päivittäminen ...................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Elinikäiset tilaukset ..................................................................... 1
Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen ............................. 1
Siirtyminen kuorma- tai matkailuautoprofiiliin ............................. 1
Laitteen sammuttaminen ............................................................ 1
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 2
Tietoja lepotilasta ........................................................................ 2
Siirtäminen lepotilaan ............................................................. 2
Siirtyminen lepotilasta ............................................................ 2
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 2
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 2
Tietoja automaattisesta äänenvoimakkuudesta ......................... 2
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön ...... 2
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 2
GPS-signaalien hakeminen ................................................... 2
Kulkuvälinetilat ....................................................................... 2
Akun tiedot ............................................................................. 2
Ajan asettaminen ................................................................... 2
Peruutuskameran käyttäminen ................................................... 2
Peruutuskameran poistaminen käytöstä ................................ 3
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 3
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 3
Tietoja pikakuvakkeista ............................................................... 3
Pikakuvakkeen lisääminen ..................................................... 3
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 3
Paikkojen etsiminen....................................................... 3
Tietoja sijainneista ...................................................................... 3
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 3
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen ............................ 3
TruckDown-kohdepisteiden etsiminen ................................... 3
Sijainnin etsiminen hakupalkilla ............................................. 4
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 4
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista ilmoittaminen ................ 4
Kohdepisteen luokitteleminen ................................................ 4
Tietoja hakutyökaluista ............................................................... 4
Osoitteen etsiminen ............................................................... 4
Risteyksen etsiminen ............................................................. 4
Kaupungin etsiminen ............................................................. 4
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 4
Sijaintien etsiminen kartan avulla ........................................... 4
Kotisijainnin tallentaminen .......................................................... 4
Palaaminen kotiin ................................................................... 4
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen ...................................... 4
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ................................ 5
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .............. 5
Pysäköintipaikan etsiminen ........................................................ 5
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................. 5
Simuloidun sijainnin asettaminen ............................................... 5
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 5
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 5
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 5
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 5
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 5
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 5
Tallennetun sijainnin jakaminen ............................................. 5
Sijainnin lähettäminen laitteeseen ......................................... 5
Tallennetun sijainnin poistaminen .......................................... 5
Sisällysluettelo
Navigointi........................................................................ 5
Reitin aloittaminen ...................................................................... 5
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 6
Useiden reittien esikatselu ..................................................... 6
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 6
Reitti kartassa ............................................................................. 6
Navigointikartan käyttäminen ................................................. 6
Pisteen lisääminen reitille ...................................................... 6
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 6
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 6
Tietoja liittymäpalveluista ............................................................ 6
Liittymäpalvelujen etsiminen .................................................. 6
Navigoiminen liittymään ......................................................... 6
Tien ominaisuuksien välttäminen ................................................ 6
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä ............................. 7
Alueen välttäminen ................................................................ 7
Tien välttäminen ..................................................................... 7
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä ....................... 7
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen ................... 7
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön ............................... 7
Tiettyjen alueiden kiertäminen ............................................... 7
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 7
Karttasivut ....................................................................... 7
Kartan mukauttaminen ................................................................ 7
Karttatasojen mukauttaminen ................................................ 7
Matkalokin näyttäminen ......................................................... 7
Kartan tietokentän muuttaminen ............................................ 7
Karttapainikkeiden mukauttaminen ........................................ 7
Kartan päävalikon muuttaminen ............................................ 7
Kartan perspektiivin muuttaminen .......................................... 7
Reitin aktiivisuuden näyttäminen ................................................ 7
Käännösluettelon näyttäminen .............................................. 7
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen ..................... 8
Risteysten tarkasteleminen .................................................... 8
Liikennehälytysten tarkasteleminen ....................................... 8
Matkan tietojen näyttäminen .................................................. 8
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 8
Läheisten palvelujen etsiminen .............................................. 8
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 8
Äänikomento................................................................... 8
Herätysilmauksen asettaminen ................................................... 8
Äänikomentojen aktivoiminen ..................................................... 8
Äänikomentovihjeitä .................................................................... 8
Reitin aloittaminen äänikomennoilla ........................................... 8
Ohjeiden mykistäminen .............................................................. 9
Äänikomentojen poistaminen käytöstä ....................................... 9
Handsfree-puhelut.......................................................... 9
Tietoja handsfree-puheluista ...................................................... 9
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön ........... 9
Puhelimen liittäminen .................................................................. 9
Puhelimen yhteyden katkaiseminen ...................................... 9
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen jälkeen ......... 9
Soittaminen ................................................................................. 9
Numeron valitseminen ........................................................... 9
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle ...... 9
Kohteeseen soittaminen ........................................................ 9
Puhelun vastaanottaminen ......................................................... 9
Puheluhistorian käyttäminen ...................................................... 9
Puheluasetusten käyttäminen .................................................. 10
Kotinumeron tallentaminen ....................................................... 10
Soittaminen kotiin ................................................................. 10
Sovellusten käyttäminen............................................. 10
Ohjeen käyttäminen .................................................................. 10
Ohjeaiheiden etsiminen ....................................................... 10
Tietoja Smartphone Linkistä ..................................................... 10
i
Smartphone Linkin lataaminen ............................................ 10
Yhteyden muodostaminen Smartphone Link ....................... 10
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen ................... 10
Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link -yhteyden
ajaksi .................................................................................... 10
Tietoja Garminin reaaliaikaisista palveluista ............................. 10
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen ...................... 10
Tietoja ecoRoute toiminnosta ................................................... 10
ecoRoute HD -lisävaruste .................................................... 11
Ajoneuvon määrittäminen .................................................... 11
Polttoainehinnan muuttaminen ............................................ 11
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen .................................. 11
Tietoja ecoChallengesta ...................................................... 11
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen ...................... 11
Matkaraportit ........................................................................ 11
ecoRoute-tietojen nollaaminen ............................................ 11
myGarmin-viestin tarkasteleminen ........................................... 11
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 11
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 11
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 11
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 11
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 12
Matkan suunnitteleminen .......................................................... 12
Matkan ajoittaminen ............................................................. 12
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen ................................... 12
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 12
Tallennetun matkan muokkaaminen .................................... 12
Kuvien tarkasteleminen ............................................................ 12
Diaesityksen tarkasteleminen .............................................. 12
Kuvien poistaminen .............................................................. 12
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 12
Maailmankellon käyttäminen .................................................... 12
Maailmankartan tarkasteleminen ......................................... 12
Laskimen käyttäminen .............................................................. 12
Mittojen muuntaminen .............................................................. 12
Valuuttakurssien määrittäminen ........................................... 12
Language Guiden käyttäminen ................................................. 12
Language Guiden ostaminen ............................................... 13
Kielten valitseminen Language Guidessa ............................ 13
Sanojen ja ilmausten kääntäminen ...................................... 13
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen .................................. 13
Tietoja liikenteestä....................................................... 13
Liikennetietojen vastaanottaminen ........................................... 13
Liikennevastaanotin .................................................................. 13
Tietoja liikennekuvakkeesta ................................................. 13
Liikennevastaanottimen sijoittaminen .................................. 13
Liikenne reitillä .......................................................................... 13
Reitin liikenteen tarkasteleminen ......................................... 13
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti ......................... 13
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen ........................................ 14
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 14
Liikenne alueella ....................................................................... 14
Ruuhkien etsiminen ............................................................. 14
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa ......................... 14
Liikennetiedot ............................................................................14
Tietoja liikennekameroista ........................................................ 14
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 14
Liikennekameran tarkasteleminen ....................................... 14
Liikennetilaukset ....................................................................... 14
Tilauksen aktivoiminen ......................................................... 14
Liikennetietojen poistaminen käytöstä ...................................... 14
Kuorma-autotoiminnot................................................. 14
Tietoja IFTA-kirjauksesta .......................................................... 14
Polttoainetietojen määrittäminen ......................................... 14
Polttoainelokien muokkaaminen .......................................... 14
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja vieminen ... 14
ii
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen ....................... 15
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien
tarkasteleminen .................................................................... 15
HOS-palvelutunnit ..................................................................... 15
Vuorojen tilan kirjaaminen .................................................... 15
Tietoja kuljettajista ............................................................... 15
Ajolokien käyttäminen .......................................................... 15
Toimitusten lisääminen ........................................................ 15
Ajolokien vieminen ............................................................... 16
Tietojen hallinta............................................................ 16
Tietoja tietojen hallinnasta ........................................................ 16
Tiedostotyypit ............................................................................ 16
Tietoja muistikorteista ............................................................... 16
Muistikortin asettaminen ...................................................... 16
Laitteen liittäminen tietokoneeseen .......................................... 16
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ............................................ 16
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 16
Tiedostojen poistaminen ........................................................... 16
Laitteen mukauttaminen .............................................. 17
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin lisääminen ............................ 17
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin aktivoiminen .................... 17
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin muokkaaminen ................ 17
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 17
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 17
Navigointiasetukset ................................................................... 17
Reittiasetukset ..................................................................... 17
Näyttöasetukset ........................................................................ 17
Bluetooth asetukset .................................................................. 17
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 17
Liikenneasetukset ..................................................................... 17
Tietoja liikennetilauksista ..................................................... 17
trafficTrends ......................................................................... 18
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 18
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 18
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 18
Läheisyyshälytysten asetukset ................................................. 18
Asetusten palauttaminen .......................................................... 18
Liite................................................................................ 18
Varoituskuvakkeet .................................................................... 18
Rajoitusvaroitukset ............................................................... 18
Tieolosuhteiden varoitukset ................................................. 18
Muut varoitukset ................................................................... 18
Virtajohdot ................................................................................. 18
Laitteen lataaminen .............................................................. 18
Tietoja laitteen huoltamisesta ................................................... 19
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 19
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 19
Varkauksien välttäminen ...................................................... 19
Akun virran säästäminen ..................................................... 19
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 19
Kiinnittäminen kojelautaan ........................................................ 19
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen .................................. 19
Laitteen irrottaminen telakasta ............................................. 19
Telakan irrottaminen telineestä ............................................ 19
Imukuppikiinnityksen irrottaminen tuulilasista ...................... 19
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 19
Valvontakamerat ....................................................................... 19
Mukautetut kohdepisteet .......................................................... 19
POI Loader -ohjelmiston asentaminen ................................ 19
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen .......................... 20
Ekstrojen etsiminen .............................................................. 20
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 20
Vianmääritys ................................................................. 20
Imukuppi ei pysy tuulilasissa .................................................... 20
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 20
Sisällysluettelo
Akun varaustila ei näy oikein .................................................... 20
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 20
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 20
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 20
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 20
Hakemisto ..................................................................... 21
Sisällysluettelo
iii
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
1 Kiinnitä laite (Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen,
sivu 1 ).
2 Rekisteröi laite (Laitteen rekisteröiminen, sivu 1 ).
3 Tarkista päivitykset:
• Ohjelmistopäivitykset (Ohjelmiston päivittäminen,
sivu 1 ).
• Maksuton karttapäivitys (Karttojen päivittäminen,
sivu 1 ).
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja
tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta poissa
suorasta auringonvalosta.
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À telineen USB-porttiin.
2 Paina telinettä Á imukupin  päälle niin, että se napsahtaa
paikalleen.
3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
4 Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana
olevaan paikkaan.
Ohjelmiston päivittäminen
1 Avaa myDashboard (myDashboardin määrittäminen, sivu 1 ).
2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen osoitteessa http://my.garmin.com 90
päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut
satelliitteja ajaessasi, laitteella voi olla oikeus yhteen
maksuttomaan karttapäivitykseen. Lue käyttöehdot osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Karttojen päivittäminen
1 Avaa myDashboard (myDashboardin määrittäminen, sivu 1 ).
2 Rekisteröi laite (Laitteen rekisteröiminen, sivu 1 ).
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
• Jos maksuton karttapäivitys ei ole enää saatavissa, valitse
Osta heti.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Elinikäiset tilaukset
Jotkin mallit sisältävät elinikäisten toimintojen tilauksia.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/lmt.
LT: tämä malli sisältää elinikäisen liikennetilauksen ja
liikennevastaanottimen.
LM: tämä malli sisältää nüMaps Lifetime™ tilauksen, jonka
ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen neljä kertaa
vuodessa. Käyttöehdot ovat osoitteessa www.garmin.com/us
/maps/numaps_lifetime.
LMT: tämä malli sisältää tilauksen nüMaps Lifetime ja
liikennevastaanottimen.
Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/lifetimeupdater.
2 Seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: rekisteröimällä laitteen voit vastaanottaa
sähköposti-ilmoituksia, kun karttapäivitys on saatavilla
(Laitteen rekisteröiminen, sivu 1 ).
5 Paina telineen alaosaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
6 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
7 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon virtajohtoon ja
kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä laitteen,
tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen
oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Siirtyminen kuorma- tai matkailuautoprofiiliin
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
1
2
3
4
Valitse Asetukset > Kuorma-autoprofiili.
Valitse Kuorma-auto tai Matkailuauto.
Valitse .
Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta À pitkään.
Laitteen rekisteröiminen
1 Avaa myDashboard (myDashboardin määrittäminen, sivu 1 ).
2 Valitse Rekisteröi.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Aloitus
1
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Tekniikan Bluetooth tila (näkyy, kun Bluetooth on käytössä).
®
Kulkuvälinetilan osoitin.
Nykyinen aika.
Akun tila.
GPS-signaalien hakeminen
HUOMAUTUS: jos painat virtapainiketta alle 5 sekuntia, laite
siirtyy lepotilaan (Tietoja lepotilasta, sivu 2 ).
2 Valitse Ei käytössä.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Lepotilassa laite käyttää erittäin vähän virtaa, ja akun lataus
riittää moneksi viikoksi, kun laite on lepotilassa.
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.
tilarivillä
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden (katso Tilarivin
kuvakkeet, sivu 2 ). Satelliittien hakeminen voi kestää useita
minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
3 Tarvittaessa voit näyttää satelliittisignaalien yksityiskohtaiset
tiedot painamalla
-painiketta pitkään.
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Kulkuvälinetilat
Kuorma-autotila
Siirtäminen lepotilaan
Matkailuautotila
Paina Virta.
Siirtyminen lepotilasta
Kun laite on lepotilassa, paina virtapainiketta.
Autoilutila
Näytön kirkkauden säätäminen
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan.
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Mykistä laite valitsemalla .
• Valitse > Äänimikseri ja säädä navigointiopastuksen,
puhelimen ja mediatiedostojen äänenvoimakkuutta
liukusäätimillä.
Tietoja automaattisesta äänenvoimakkuudesta
Jos laite tukee handsfree-puheluita, laite voi säätää
äänenvoimakkuutta automaattisen äänenvoimakkuuden avulla
ajoneuvon taustahälyn perusteella (Handsfree-puhelut,
sivu 9 ).
Automaattinen äänenvoimakkuus vähentää laitteen
äänenvoimakkuutta, kun taustahälyä on vähän, ja lisää
äänenvoimakkuutta, kun taustahäly lisääntyy.
Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen
käyttöön
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan. Voit parantaa tilan
tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen. Irrota laite vasta, kun se on täysin latautunut.
Ajan asettaminen
HUOMAUTUS: valitsemalla Automaattinen voit asettaa ajan
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.
.
1 Valitse
2 Aseta aika vieritettävien numeroiden avulla.
Peruutuskameran käyttäminen
VAROITUS
Keskity ajamiseen, kun käytät peruutuskameraa.
Peruutuskamera on apuväline. Peruutuskamera ei korvaa
kuljettajan tarkkaavaisuutta ja harkintaa.
Jos ajoneuvoon on asennettu komposiittivideoperuutuskamera,
voit katsella kameran kuvaa laitteella.
1 Liitä kamera tarvittaessa telineen videotuloliitäntään À.
Laite voi lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta automaattisesti
taustahälyn määrän mukaan.
Valitse Voimakkuus > > Automaattinen voimakkuus.
2
Aloitus
Paikkojen etsiminen
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos kamera on liitetty peruutusvaloihin, siirrä ajoneuvo
peruutusvaihteelle.
• Jos kamera on liitetty ajoneuvon akkuun, valitse näytössä
.
Kameran kuva näkyy laitteen näytössä.
Peruutuskameran poistaminen käytöstä
Kun peruutuskamera on käytössä, valitse
.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset,
sivu 18 ).
• Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki näppäimistöllä.
• Jos haluat valita kirjainsarjan kirjaimen, valitse kirjainsarja,
kuten A-I.
• Lisää välilyönti valitsemalla
.
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.
Tietoja pikakuvakkeista
Pikakuvakkeen lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
Paikkojen etsiminen
Laitteella voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (Sijainnin etsiminen luokan mukaan,
sivu 3 ).
• Toisen sijainnin läheltä (Hakualueen muuttaminen,
sivu 4 ).
• Kirjoittamalla nimen (Sijainnin etsiminen hakupalkilla,
sivu 4 ).
• Osoitteella (Osoitteen etsiminen, sivu 4 ).
• Viimeksi löydettyjen paikkojen avulla (Vasta löydettyjen
määränpäiden etsiminen, sivu 5 ).
• Koordinaattien avulla (Paikan etsiminen koordinaateilla,
sivu 4 ).
• Kartan avulla (Sijaintien etsiminen kartan avulla, sivu 4 ).
• Tallennettujen sijaintien avulla (Reitin aloittaminen
tallennettuun sijaintiin, sivu 5 ).
Tietoja sijainneista
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja,
kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja. Luokkien avulla voit
selata lähellä sijaitsevia yrityksiä ja nähtävyyksiä.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Luokat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät kolme
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Luokat.
3 Valitse luokka.
4 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
5 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.
Kuorma-autojen kohdepisteiden etsiminen
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät rekoille
tarkoitettuja kohdepisteitä, kuten rekkojen pysähdyspaikkoja,
levähdysalueita ja punnitusasemia.
Valitse Minne? > Kuorma-auto.
TruckDown-kohdepisteiden etsiminen
TruckDown-hakemisto sisältää kuorma-autoalan yrityksiä, kuten
korjaamoita ja rengasmyyjiä.
Truckdown-hakemisto ei ole käytettävissä kaikkialla.
Hakemiston tiedot päivitetään säännöllisesti.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse TruckDown.
3 Valitse luokka.
4 Valitse tarvittaessa aliluokka.
5 Valitse määränpää.
3
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja
kadun nimi.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.
3 Valitse vaihtoehto.
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista ilmoittaminen
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai virheellisen
sijainnin, voit ilmoittaa virheestä Garmin ja poistaa sijainnin
tulevista hauista.
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 4 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa.
5 Valitse Ilmoita suljetuksi tai Ilmoita puuttuvaksi.
Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen myDashboardiin
tietokoneesta (myDashboardin määrittäminen, sivu 1 ).
®
Kohdepisteen luokitteleminen
Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 3 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.
Tietoja hakutyökaluista
Voit etsiä sijainteja näyttönäppäimistöllä tai kirjoittamalla
sijainnin osoitteen tai koordinaatit.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
3 Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.
4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen valitsemalla
Paikan etsiminen läheltä.
4
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.
6 Valitse osoite tarvittaessa.
Risteyksen etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Risteykset.
2 Valitse vaihtoehto:
3
4
5
6
7
• Valitse alue tai maa.
• Vaihda maata tai aluetta valitsemalla Alue tai maa ja
kirjoittamalla sen nimi.
Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
Valitse katu tarvittaessa.
Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.
Valitse katu tarvittaessa.
Valitse risteys tarvittaessa.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Kaupungit.
2 Valitse Aloita haku.
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .
4 Valitse kaupunki.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Luokat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse karttatyypin
mukainen koordinaattien muoto ja valitse Tallenna.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
7 Valitse Näytä kartalla.
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden,
sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella
olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa
(Karttatasojen mukauttaminen, sivu 7 ).
1 Valitse Näytä kartta.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat,
valitse ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin osoitetta tai
puhelinnumeroa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Aloitus.
Paikkojen etsiminen
2
3
4
5
Valitse .
Valitse
> Muokkaa.
Tee muutokset.
Valitse Valmis.
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteet ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä,
nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Näytä kartta.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 3 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse > Tallenna.
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
Navigointi
• Valitsemalla Luokat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Liitä valokuva voit tallentaa valokuvan
tallennetun sijainnin yhteyteen (Luokkien liittäminen
tallennettuun sijaintiin, sivu 5 ).
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut yli 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Luokat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei sisälly
karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot yhtiölle Garmin tuleviin
karttapäivityksiin lisäämistä ja Garmin käyttäjäyhteisössä
jakamista varten.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Jaa paikka.
Sijainnin lähettäminen laitteeseen
Voit lähettää sijainteja laitteeseen useista online-lähteistä, kuten
http://connect.garmin.com.
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
tietokoneeseen, sivu 16 ).
2 Asenna tarvittaessa Garmin Communicator ‑laajennus.
HUOMAUTUS: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com
/communicator.
3 Etsi tietokoneessa jokin sijainti tuetussa sivustossa.
4 Valitse sivustossa Lähetä GPS-laitteeseen.
HUOMAUTUS: joissakin sivustoissa painike tai linkki näyttää
erilaiselta.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Navigointi
Reitin aloittaminen
1 Hae sijaintia (Tietoja sijainneista, sivu 3 ).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Aja.
5
4 Valitse tarvittaessa reitti.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin. Laskentatila vaikuttaa ainoastaan
autoilureitteihin.
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
• Valitsemalla Lyhyempi aika ‑asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Lyhyempi matka ‑asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Pois tieltä voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 3 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti.
5 Valitse Aja.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Reitti kartassa
ILMOITUS
Nopeusrajoitustoiminto on viitteellinen. Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkkinä on
ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa uusia ohjeita.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla kuvake , jossa näkyy
nykyinen nopeusrajoitus.
Kuorma-autojen nopeusrajoitukset saattavat näkyä kuormaautotilassa kuorma-auton määritystietojen ja osavaltiossa tai
provinssissa sovellettavien lakien mukaan.
Kun ajat kuorma- tai matkailuautotilassa, laitteesta saattaa
kuulua äänimerkki ja
saattaa tulla näyttöön, mikä merkitsee,
että tien sopivuutta kuorma-autoille ei tiedetä. Noudata aina
liikennemerkkejä ja sääntöjä.
HUOMAUTUS: kuorma-autojen nopeusrajoitukset eivät ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne valitsemalla
kartta.
3 Valitse kartta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kuorma-autohälytykset valitsemalla .
• Lähennä tai loitonna valitsemalla
tai .
• Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla .
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla
.
• Voit näyttää tiettyjä luokkia, kun et navigoi reittiä,
valitsemalla .
• Voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin valitsemalla .
• Voit näyttää kartan ja navigointiominaisuuksien
pikakuvakkeet valitsemalla .
Pisteen lisääminen reitille
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.
1 Valitse kartassa > Minne?.
2 Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3 Valitse pysähdys hakutuloksista.
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien
esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.
Valitse navigoinnin aikana
> Kiertotie.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
.
Tietoja liittymäpalveluista
Navigoidessasi reittiä voit etsiä yrityksiä ja palveluja lähellä
olevien liittymien läheltä.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain. Kaikki luokat eivät ole
käytettävissä kaikissa kulkuvälinetiloissa.
Polttoaine
Rekkaparkki
Ruoka
Majoitus
Saniteettitilat
Punnitusasemat
Liittymäpalvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut.
2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.
4 Valitse kohdepiste.
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut >
2 Valitse Aja.
.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse päävalikosta Näytä kartta.
6
Navigointi
Karttasivut
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä
alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut vältettävät käyttöön
tai poistaa ne käytöstä aina tarvittaessa.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
6
reitit.
Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
Valitse Lisää vältettävä alue.
Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.
Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
Valitse Valmis.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse Lisää vältettävä tie.
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.
5 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Ei käytössä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön
Valitse Asetukset > Navigointi > Kiertoteiden lisätiedot.
Tiettyjen alueiden kiertäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse määränpää ja valitse Aja (Sijainnin etsiminen
hakupalkilla, sivu 4 ).
Valitse
kartassa
> Kiertotie.
2
3 Valitse Seuraavat 0,5 km reitillä, Seuraavat 2 km reitillä,
Seuraavat 5 km reitillä tai Kiertotie reitin teiden mukaan.
4 Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Pois tieltä > Tallenna.
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse kartasta .
2 Valitse Karttatasot.
3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse Tallenna.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartan vasemmassa alakulmassa oleva tietokenttä.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kaksi kuvaketta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.
3 Valitse .
4 Valitse jokin toinen kuvake.
Painikkeiden poistaminen kartasta
Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta reunasta.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.
3 Valitse Tallenna.
Kartan päävalikon muuttaminen
Työpöytä näyttää matkan tiedot kartan alaosassa. Voit vaihdella
tietojen esitystapaa ja asettelua vaihtamalla työpöytää.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Päävalikot.
2 Valitse työpöytä nuolilla.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Ajokarttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reitin aktiivisuuden näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Karttasivut
7
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Nykysijainti‑sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
> Nykysijainti.
Valitse kartassa
Läheisten palvelujen etsiminen
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.
2 Valitse > Kartta.
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
sairaaloita tai poliisiasemia.
1 Valitse kartassa > Nykysijainti.
2 Valitse luokka.
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa.
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan käännöksen
kartassa.
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
Aktiivinen kaistavahti
Kun lähestyt käännöstä navigoidessasi reittiä, kartan viereen
ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio. Oikea käännöksessä
käytettävä kaista merkitään magentanvärisellä viivalla.
HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla
kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.
HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi
odotetusti meluisassa ympäristössä.
Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja
komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja
käytettävissä olevien komentojen luettelon.
2.2
k
m
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset. Kun
lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen, jos se on
näytettävissä.
2.2
k
m
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Reitin navigoimisen aikana navigointipalkkiin voi ilmestyä
liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on
tietoja matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa
> Ajotietokone.
Äänikomento
Herätysilmauksen asettaminen
Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa
käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on
Äänikomento.
VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa
käyttämällä vahvaa herätysilmausta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > Mukauta lausetta.
2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laite osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat
ilmausta.
3 Valitse Valmis.
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
Äänikomentovihjeitä
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa > Ajotietokone.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
8
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
• Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä
taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
• Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne
näkyvät näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
• Voit estää äänikomentojen käyttöönoton vahingossa
pidentämällä herätysilmausta.
• Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite
siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.
Reitin aloittaminen äänikomennoilla
Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.
1 Sano herätysilmaus (Herätysilmauksen asettaminen, sivu 8 ).
Äänikomento
2 Sano Etsi paikka.
1 Aseta puhelin ja laite Bluetooth enintään 10 m (33 jalan)
2
3
4
5
3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
6
7
8
etäisyydelle toisistaan.
Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Asetukset > Bluetooth > Lisää puhelin.
• Jos olet jo liittänyt jonkin toisen puhelimen, valitse
Asetukset > Bluetooth > Puhelin > .
Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa.
Valitse laitteessa OK.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.
Vahvista tarvittaessa puhelimessa, että laite saa muodostaa
yhteyden.
Näppäile tarvittaessa laitteen Bluetooth PIN-koodi
puhelimeen.
Puhelimen yhteyden katkaiseminen
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Puhelin > Ei mitään > Tallenna.
Puhelimen yhteys laitteeseen katkeaa, mutta pariliitos säilyy.
4 Sano rivinumero.
Vihjeitä laitteiden pariliitoksen muodostamisen
jälkeen
5 Sano Navigoi.
• Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne
muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina
automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.
• Kun puhelin on yhdistetty laitteeseen, olet valmis
vastaanottamaan ääniopasteita.
• Kun käynnistät laitteen, se yrittää muodostaa pariliitoksen
sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi.
• Puhelin on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
Ohjeiden mykistäminen
Soittaminen
Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä
laitetta.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Mykistä ohjeet > Käytössä.
Äänikomentojen poistaminen käytöstä
Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa äänikomentoa
vahingossa puhuessasi.
1 Valitse Sovellukset > Äänikomento > .
2 Valitse Äänikomento > Poista käytöstä.
Handsfree-puhelut
Tietoja handsfree-puheluista
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä joissakin malleissa. Laite
voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth
puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfreepuhelintoimintoja.
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puheluiden käyttäminen edellyttää laitteen pariliitosta
yhteensopivan matkapuhelimen kanssa.
Handsfree-puhelut
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste (Tietoja sijainneista, sivu 3 ).
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
9
2 Valitse luokka.
4 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse kartasta puhelun aikana
2 Valitse vaihtoehto.
.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.
• Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 5 ).
Valitse Puhelin >
> Aseta kotinumero, kirjoita
puhelinnumerosi ja valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Tallennetut > Aloitus >
> Soitto.
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Tietoja Smartphone Linkistä
Smartphone Link on puhelimen sovellus, jonka avulla laite voi
ladata reaaliaikaisia tietoja puhelimen datayhteyden kautta.
Laite siirtää tiedot Smartphone Linkistä langattoman Bluetooth
tekniikan avulla.
Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää Garminin
reaaliaikaisia palveluja. Garminin reaaliaikaiset palvelut ovat
maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja
polttoainehinnoista.
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat synkronoidaan
puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden
Smartphone Linkiin.
Smartphone Linkin lataaminen
Smartphone Link tukee puhelimia, joissa on käyttöjärjestelmän
Android™ versio 2.1 tai uudempi.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta.
Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on
puhelimen käyttöoppaassa.
Yhteyden muodostaminen Smartphone Link
Lataa ja asenna Smartphone Link -sovellus puhelimeen, jotta
voit muodostaa yhteyden Smartphone Link.
1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth ja valitse
Bluetooth valintaruutu.
3 Valitse puhelimessa Bluetooth-asetukset.
10
hae lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
5 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden luettelosta.
6 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla puhelimen ja
laitteen näyttöön tulevia ohjeita.
näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link -yhteys on
muodostettu.
Sijainnin lähettäminen puhelimesta laitteeseen
Smartphone Link rekisteröidään puhelimeen
navigointisovellukseksi.
1 Aloita navigointi sijaintiin valitsemalla painike puhelimesta
(katso puhelimen käyttöopasta).
2 Valitse sovelluksen valikosta Smartphone Link.
Kun seuraavan kerran liität laitteen puhelimeen, sijainti siirretään
laitteeseen viimeksi löytyneisiin paikkoihin.
Puheluiden poistaminen käytöstä Smartphone Link yhteyden ajaksi
Kun laite on yhteydessä puhelimeen ja vastaanottaa Garmin
reaaliaikaisia palveluja, voit poistaa handsfree-puhelut käytöstä.
1 Valitse Sovellukset > Smartphone Link.
2 Valitse puhelin.
3 Poista valinta Handsfree-puhelut-valintaruudusta.
Tietoja Garminin reaaliaikaisista palveluista
HUOMAUTUS: smartphone Link tukee puhelimia, joiden
käyttöjärjestelmä on Android 2.1 tai uudempi.
Garminin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää
laitteen liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä
Smartphone Link (Yhteyden muodostaminen Smartphone Link,
sivu 10 ).
Smartphone Link -yhteyden kautta voi käyttää Garminin
reaaliaikaisia palveluja. Garminin reaaliaikaiset palvelut ovat
maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenteestä, säästä ja
polttoainehinnoista.
Jotkin Garminin reaaliaikaiset palvelut, kuten sääpalvelu, ovat
saatavilla erillisinä sovelluksina laitteessa. Jotkin muut Garminin
reaaliaikaiset palvelut, kuten Live-liikenne, täydentävät laitteen
nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garminin reaaliaikaisia
palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla näkyy
Smartphone Link -symboli. Lisäksi kyseiset palvelut näkyvät
ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Linkiin.
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit tilata
Garmin reaaliaikaisia palveluja.
1 Käynnistä Smartphone Link sovellus puhelimessa (Yhteyden
muodostaminen Smartphone Link, sivu 10 ).
2 Valitse Garminin reaaliaikaiset palvelut.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja ecoRoute toiminnosta
Joillakin alueilla ecoRoute™ ominaisuuksien käyttäminen
edellyttää avauskoodin tai ecoRoute HD -lisävarusteen
ostamista. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/ecoroute.
Toiminto ecoRoute toiminto laskee polttoainetehokkuuden ja
polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän. Lisäksi voit
parantaa polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.
Sovellusten käyttäminen
Toiminnon ecoRoute tarjoamat tiedot ovat arvioita. Se ei lue
tietoja autosta, ellet käytä ecoRoute HD -lisävarustetta.
Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia raportteja auton
polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi (Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen, sivu 11 ).
ecoRoute HD -lisävaruste
Kun laite on liitetty ecoRoute HD -lisävarusteeseen, laite voi
vastaanottaa reaaliaikaisia ajoneuvon tietoja, kuten
virheilmoituksia sekä kierroslukutietoja ja akun jännitetietoja.
Laite käyttää tietojen ecoRoute laskennassa tietoja, jotka
ecoRoute HD -lisävaruste on lukenut ajoneuvosta.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/ecoRoute.
Ajoneuvon määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoute toimintoja
ensimmäisen kerran.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Pumpulla.
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse Seuraava.
3 Valitse Kyllä.
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat ajoneuvon
ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Pumpulla.
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on kuluttanut
polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön edellisen
täyttökerran jälkeen.
5 Valitse Seuraava.
Laite laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.
6 Valitse Tallenna.
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja maksimoida
siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden. Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän polttoainetta säästät.
ecoChallenge kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on
liikkeessä autoilutilassa.
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
Valitse Sovellukset > ecoRoute > ecoChallenge.
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
ecoChallenge-kuvakkeen lehden väri muuttuu sen mukaan,
miten hyvin selviät kokeesta.
Yhteensä: näyttää nopeus-, kiihdytys- ja jarrutuspisteiden
keskiarvon.
Nopeus: näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi optimaalisella
nopeudella (useimmissa autoissa noin 70-100 km tunnissa).
Kiihdytys: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta kiihdytyksestä
saamasi pisteet. Menetät pisteitä nopeasta kiihdytyksestä.
Jarrutus: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta jarrutuksesta
saamasi pisteet. Menetät pisteitä äkkinäisestä jarrutuksesta.
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Valitse > Nollaa.
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Kulutus.
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.
Sovellusten käyttäminen
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen
polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä. Jos pysäytät
reitin laitteessa, matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.
VIHJE: voit tarkastella matkaraportteja laitteen aseman/taltion
Reports-kansiosta (Tietojen siirtäminen tietokoneesta,
sivu 16 ).
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Matkaraportti.
2 Valitse loki.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Autoprofiili.
2 Valitse > Nollaa.
myGarmin-viestin tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä
tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link
(Yhteyden muodostaminen Smartphone Link, sivu 10 ). tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit tarkastella myGarmin-viestejä, kuten ilmoituksia ohjelmistoja karttapäivityksistä.
1 Valitse Sovellukset > myGarmin.
Jos sinulla on lukemattomia viestejä, niiden määrä näkyy
myGarmin-kuvakkeen yläpuolella.
2 Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.
Sääennusteen tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä
tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link
(Yhteyden muodostaminen Smartphone Link, sivu 10 ). Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
Säähälytysten tarkasteleminen
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
11
Tieolosuhteiden tarkistaminen
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse Uusi matka.
3 Valitse Valitse aloituspaikka.
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 3 ).
5 Valitse Valitse.
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .
7 Valitse Seuraava.
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Matkan ajoittaminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähtöaika.
• Valitse Saapumisaika.
5 Valitse päiväys ja aika sekä Tallenna.
6 Valitse Kesto.
7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse Tallenna.
8 Toista tarvittaessa vaiheet 3–7 kunkin sijainnin kohdalla.
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen
Voit muuttaa tallennetun matkan kulkuvälinetilan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Kulkuvälinetila.
4 Valitse kulkuvälinetila.
5 Valitse Tallenna.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Jos näyttöön tulee kehote, valitse reitti (Reitti kartassa,
sivu 6 ).
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Valitse Poista matka.
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.
Kuvien tarkasteleminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen tai
muistikortille. Lisätietoja kuvien lataamisesta laitteeseen on
kohdassa Tietojen hallinta, sivu 16 .
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Voit selata kuvia nuolilla.
3 Valitse kuva.
Diaesityksen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse .
3 Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla näytön.
Kuvien poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.
2 Valitse kuva.
3 Valitse > Poista > Kyllä.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Ota matkahistoriatoiminto (trafficTrends, sivu 18 ) käyttöön,
jotta voit käyttää tätä toimintoa.
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi ja
valitse Valmis.
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.
Mittojen muuntaminen
1
2
3
4
5
Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka ja Tallenna.
Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja Tallenna.
Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva kenttä.
Kirjoita numero ja valitse Valmis.
Valuuttakurssien määrittäminen
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit itse päivittää yksikkömuuntimen valuuttakursseja.
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.
2 Valitse Muunna-painike.
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen valuutta ja
lopuksi Tallenna.
5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa valuuttakurssit
näkyvät.
6 Valitse valuutan ruutu.
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.
8 Valitse OK.
Language Guiden käyttäminen
Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai ilmauksia ja
kääntää niitä.
Valitse Sovellukset > Language Guide.
12
Sovellusten käyttäminen
Language Guiden ostaminen
Laite sisältää valmiiksi Language Guiden rajoitetun
esittelyversion.
Voit ostaa koko Language Guiden osoitteesta
http://www.garmin.com/languageguide.
Kielten valitseminen Language Guidessa
Voit valita kielet, joita haluat käyttää kääntäessäsi sanoja ja
ilmauksia.
1 Valitse Sovellukset > Language Guide.
2 Valitse > Kieli.
3 Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse Tallenna.
4 Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja valitse Tallenna.
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide.
2 Valitse luokka ja aliluokat.
3 Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse Valmis.
4 Valitse sana tai ilmaus.
5 Kuuntele käännös valitsemalla .
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Kaksikieliset
2
3
4
5
sanakirjat.
Valitse sanakirja.
Valitse tarvittaessa , kirjoita sana ja valitse Valmis.
Valitse sana.
Kuuntele käännös valitsemalla .
Tietoja liikenteestä
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa. Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden mukana, se
voi sisältyä ajoneuvon virtajohtoon tai laitteeseen, ja se on
valinnainen lisävaruste kaikille malleille.
• Laite on liitettävä ajoneuvon virtalähteeseen, jotta se voi
vastaanottaa liikennetietoja.
• Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja
lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja
voidaan vastaanottaa.
• Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida.
•
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
• Jos laitteessasi on ulkoinen antenni, se kannattaa pitää
liitettynä, jotta liikennetietojen vastaanotto on paras
mahdollinen.
Liikennetietojen vastaanottaminen
ILMOITUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.
Sinun on ostettava yhteensopiva Garminliikennevastaanotinlisävaruste, jotta voit vastaanottaa
liikennetietoja. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Tietoja liikenteestä
Ennen kuin voit vastaanottaa liikennetietoja,
liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja
lähettävän ULA-aseman taajuusalueella.
Kun vastaanotin on liikennetilauksen kattavuusalueella, laite
alkaa näyttää liikennetietoja.
1 Liitä liikennevastaanotin ulkoiseen virtalähteeseen.
2 Kytke liikennevastaanotin laitteeseen.
Liikennevastaanotin
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-liitin
Ulkoisen antennin liitin
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ajoneuvon muuntaja
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy liikennekuvake.
Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden
vakavuuden.
Harmaa: liikennetiedot eivät ole saatavilla.
Keltainen: liikenne etenee, mutta on hiukan ruuhkaista. Tiellä
on jonkin verran ruuhkaa.
Punainen: liikenne ei etene tai etenee erittäin hitaasti. Tiellä on
vakavia ruuhkia.
Vihreä: liikenne sujuu normaalisti.
Liikennevastaanottimen sijoittaminen
Sijoita liikennevastaanottimen virtajohto siten, että
liikennevastaanotto on optimaalinen.
1 Suorista johto.
2 Sijoita johdon keskikohta paikkaan, josta on hyvä näkyvyys
taivaalle, esimerkiksi kojelaudalle.
HUOMAUTUS: älä anna koko johdon painon olla liittimessä,
joka liitetään ajoneuvon virtalähteeseen.
Älä sijoita johtoa lattialle tai muiden esineiden alle.
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä ja optimoi
reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu
mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, laite laskee reitin automaattisesti uudelleen.
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
Liikennekuvake
liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa vaihtoehtoista
reittiä ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun saapumisaikaasi
automaattisesti.
Reitin liikenteen tarkasteleminen
.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana
2 Valitse Liikenne reitillä.
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen mukaan, missä
kohdassa reittiä tapahtumat sijaitsevat.
3 Valitse tapahtuma.
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
.
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenne reitillä.
13
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4 Valitse > Vältä.
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
.
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.
3 Valitse reitti.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
.
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
.
1 Valitse karttasivulla
2 Valitse Liikenneolosuhteet > .
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
.
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenneolosuhteet.
3 Valitse liikennekuvake.
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät
kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartassa > Liikenne.
2 Valitse Liikenneselite.
Tietoja liikennekameroista
Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa
suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. Voit tallentaa kameroita,
joita haluat tarkastella usein.
Liikennekameran tallentaminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää photoLive-palvelun
tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun
puhelimeen, jossa on käynnissä Smartphone Link (Tietoja
Smartphone Linkistä, sivu 10 ).
tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Omat kamerat.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Liikennekameran tarkasteleminen
Et voi tarkastella liikennekameraa, ennen kuin olet tallentanut
sellaisen (Liikennekameran tallentaminen, sivu 14 ).
1 Valitse Sovellukset > Omat kamerat.
2 Valitse kamera.
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti,
kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.
14
1
2
3
4
Valitse päävalikosta Liikenne.
Valitse Tilaukset > .
Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.
5 Valitse laitteessa Seuraava.
6 Anna koodi.
7 Valitse Valmis.
Liikennetietojen poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Poista valinta Liikenne-valintaruudusta.
Laite ei enää vastaanota live-liikennetietoja, mutta se välttää
edelleen mahdollisia ruuhka-alueita trafficTrends™ toiminnon
avulla, jos se on käytössä (trafficTrends, sivu 18 ).
Kuorma-autotoiminnot
Tietoja IFTA-kirjauksesta
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Voit arkistoida IFTA (International Fuel Tax Agreement) dokumentaation edellyttämiä tietoja, kuten polttoaineen
ostotiedot ja ajettu matka.
IFTA-kirjausta voi käyttää ainoastaan kuorma-autotilassa
(Kulkuvälinetilan valitseminen, sivu 2 ).
Polttoainetietojen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > IFTA-kirjaus > Pumpulla.
2 Kirjoita polttoaineen litrahinta.
3 Valitse Käytetty polttoaine -kenttä.
4 Anna ostetun polttoaineen määrä.
5 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit tallentaa määrän litroina valitsemalla Gallonaa >
Litraa > Tallenna.
• Voit tallentaa määrän gallonoina valitsemalla Litraa >
Gallonaa > Tallenna.
6 Valitse tarvittaessa Sisältää verot -valintaruutu.
7 Valitse huoltoasema, jolta hait polttoainetta.
Polttoainelokien muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > IFTA-kirjaus > Polttoainelokit.
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Valitse loki.
5 Valitse vaihtoehto:
• Muokkaa tietoja valitsemalla kenttä.
• Poista loki valitsemalla > Kyllä.
Hallintoalueen yhteenvedon tarkasteleminen ja
vieminen
Hallintoalueen yhteenveto sisältää kunkin sellaisen
hallintoalueen tiedot, jossa ajoneuvoa on käytetty kunakin
vuosineljänneksenä. Hallintoalueen yhteenveto on saatavilla
joiltakin alueilta.
1 Valitse Sovellukset > IFTA-kirjaus > Hallintoalueen
yhteenveto.
Kuorma-autotoiminnot
2 Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
3 Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
4 Vie hallintoalueen yhteenveto valitsemalla
> Vie > OK.
Laite vie yhteenvedon .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen
muistiin Reports-kansioon.
Matkaraporttien muokkaaminen ja vieminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > IFTA-kirjaus >
2
3
4
5
Matkaraportit.
Valitse tarvittaessa kuorma-auto.
Valitse tarvittaessa vuosineljännes.
Valitse loki.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse
> Poista ja poista raportti valitsemalla
valintaruutu.
• Valitse
> Yhdistä ja yhdistä raportit valitsemalla
valintaruudut.
• Valitse
> Vie > OK. Laite vie raportin .csv-tiedostoon ja
tallentaa sen laitteen muistiin Reports-kansioon.
Vietyjen hallintoalueiden yhteenvetojen ja matkaraporttien tarkasteleminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Liitä laite tietokoneeseen.
Avaa Garmin asema tai -taltio ja Reports-kansio.
Avaa IFTA-kansio.
Avaa .csv-tiedosto.
HOS-palvelutunnit
ILMOITUS
Vaikka tällä laitteella voi tallentaa palvelutuntitietoja, se EI ole
yksistään hyväksyttävä FMCSA:n (Federal Motor Carrier Safety
Administrationin) säädöksissä määritettyjen lokikirjatallennusten
korvaaja.
Kuljettajien on noudatettava kaikkia sovellettavia
lokikirjavaatimuksia.
AOBRD (Automaattinen On- Board tallennuslaite)
Kun laite on integroitu yhtiön Garmin valtuuttaman kumppanin
valmistamaan telemaattiseen transponderiin, ja sitä käytetään
kuljettajan palvelutuntien kirjaamiseen, laite takaa, että
kuljetusyhtiö noudattaa AOBRD-vaatimuksia.
Garmin ei takaa, että säädöstä §395.15 noudatetaan
käyttämällä valtuutetun kumppanin ratkaisua. Ainoastaan
kumppani voi taata sen, ja loppukäyttäjä vastaa säädöksen
§395 noudattamisesta myös siinä tapauksessa, että säädöksiin
tehdään muutoksia. Säädöksen §395.15 AOBRD-vaatimusten
noudattaminen voidaan varmistaa Garmin AOBRD kumppanilta
saadun sertifikaatin perusteella.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Palvelutuntien käyttäminen edellyttää, että laite on kuormaautotilassa ja olet luonut kuljettajaprofiilin (Kuljettajien
lisääminen, sivu 15 ).
Palvelutunnit-kohdassa voit kirjata työtuntisi, joiden avulla pystyt
noudattamaan turvallisuussääntöjä.
Vuorojen tilan kirjaaminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
Kuorma-autotoiminnot
3 Valitse Vuoron tila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lepoaika voit kirjata ajan, jonka olet
lepovuorossa.
• Valitsemalla Nukkuu voit kirjata ajan, jonka lepäät
makuutilassa.
• Valitsemalla Ajaminen voit kirjata ajan, jonka ajat
kaupallista moottoriajoneuvoa.
• Valitsemalla Vuorossa voit kirjata ajan, jonka olet
vuorossa, mutta jolloin et aja kaupallista
moottoriajoneuvoa.
• Valitsemalla Matkustaja voit tallentaa ajan, jonka toinen
kuljettaja istuu matkustajana, mutta ei ole vuorossa.
HUOMAUTUS: kuljettaja voi olla matkustajana enintään
kahden tunnin ajan heti nukkumavuoron jälkeen tai ennen
kahdeksaa peräkkäistä tuntia makuutilassa.
5 Valitse Tallenna.
Tietoja kuljettajista
Jos työskentelet monelle palveluntoimittajalle vuorokauden
aikana, jokainen palveluntoimittaja on kirjattava erikseen.
Oman terminaalin aikavyöhyke on kirjattava, vaikka kävisit
muilla aikavyöhykkeillä.
Kuljettajien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse .
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kuljettajatietojen hallinta
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Kuljettajan tiedot.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata tietoja valitsemalla kentän.
• Voit poistaa kuljettajan valitsemalla
> Poista kuljettaja
> Kyllä.
Ajolokien käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Näytä loki.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa päivämäärää valitsemalla päivämäärän
näytön yläreunasta.
• Voit katsoa tilatiedot valitsemalla tilarivin vierellä olevan
kentän.
• Voit muokata valitsemalla ruudukon ja kentän.
• Voit näyttää rikkomustiedot valitsemalla .
Toimitusten lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Toimitustenhallinta > .
4 Anna viitetiedot ja valitse Valmis.
VIHJE: viitenumero on toimitusasiakirjan numero tai yrityksen
ja kuljetettavan ryhmän nimi.
5 Valitse tarvittaessa Aloituspäivä.
6 Valitse tarvittaessa Lopetuspäivä.
7 Valitse Tallenna.
Toimitustenhallinta
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
15
1
2
3
4
5
Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
Valitse kuljettaja.
Valitse Toimitustenhallinta.
Valitse toimitus.
Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata toimitustietoja valitsemalla kentän.
• Voit poistaa toimitukset valitsemalla
> Poista
toimitukset > OK.
Ajolokien vieminen
1 Valitse Sovellukset > Palvelutunnit.
2 Valitse kuljettaja.
3 Valitse Vie loki.
4 Anna tarvittaessa vetoauton numero ja VIN sekä perävaunun
numero.
5 Valitse tarvittaessa vietävä loki.
6 Valitse tarvittaessa sijainti, johon loki viedään.
Laite vie lokin .csv-tiedostoon ja tallentaa sen laitteen muistiin
Reports-kansioon.
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
HUOMAUTUS: kun ensimmäisen kerran yhdistät laitteen
Windows tietokoneeseen, sinua pyydetään asentamaan
myGarmin Agent -ohjelmisto. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/agent.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Käyttöjärjestelmässä Windows laite näkyy Oma tietokone kansiossa joko kannettavana laitteena tai kahtena
siirrettävänä levynä, jotka ovat itse laite ja sen muistikortti.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
Vietyjen ajolokien tarkasteleminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
tietokoneeseen, sivu 16 ).
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja lokeja avaamalla
Garmin aseman tai -taltion ja Reports-kansion.
• Voit tarkastella muistikortille tallennettuja lokeja avaamalla
muistikortin aseman tai taltion ja Garmin kansion.
3 Avaa HOSexports-kansio.
4 Avaa .csv-tiedosto.
Tietojen hallinta
Tietoja tietojen hallinnasta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG-kuvatiedostoja.
Laitteessa on muistikorttipaikka tietojen lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot myGarmin™
karttaohjelmistosta, mukaan lukien MapSource , BaseCamp™
ja HomePort™ (Mukautetut kohdepisteet, sivu 19 ).
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta (POI Loader -ohjelmiston
asentaminen, sivu 19 ).
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com/trip
_planning). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä,
reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 16 ).
Laite ja muistikortti näkyvät tietokoneissa Windows
Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja tietokoneissa
Mac liitettyinä taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™ ja microSDHC-muistikortteja.
16
Tietojen hallinta
Laitteen mukauttaminen
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin lisääminen
VAROITUS
Autoprofiilin määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon
ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa. Käyttäjän
on otettava huomioon ajoneuvon pituus, leveys, paino ja muut
mahdolliset ajoa koskevat rajoitukset. Noudata aina kaikkia
liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
1 Valitse Asetukset > Kuorma-autoprofiili.
2 Valitse profiilin tyyppi:
• Lisää kuorma-autoprofiili valitsemalla Kuorma-auto.
• Lisää matkailuautoprofiili valitsemalla Matkailuauto.
3 Valitse .
4 Tarvittaessa voit vaihtaa mittayksikköä valitsemalla Yksiköt.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin aktivoiminen
Profiili on lisättävä, ennen kuin sen voi aktivoida (Kuorma- tai
matkailuautoprofiilin lisääminen, sivu 17 ).
Laite laskee reitit aktiiviseen profiiliin tallennetun leveyden,
pituuden, korkeuden, painon ja muiden asetusten mukaan.
1 Valitse Asetukset > Kuorma-autoprofiili.
2 Valitse profiilin tyyppi:
• Aktivoi kuorma-autoprofiili valitsemalla Kuorma-auto.
• Aktivoi matkailuautoprofiili valitsemalla Matkailuauto.
Valitse
profiili.
3
4 Valitse Valitse profiili.
Kuorma- tai matkailuautoprofiilin muokkaaminen
Jos haluat poistaa profiilin, aktivoi ensin jokin toinen profiili
(Kuorma- tai matkailuautoprofiilin aktivoiminen, sivu 17 ).
1 Valitse Asetukset > Kuorma-autoprofiili.
2 Valitse profiili ja valitse .
3 Valitse Muokkaa tai Poista.
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Voit avata kartta- ja ajoneuvoasetukset valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Ajokarttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttapainikkeet: määrittää kartassa käytettävät kuvakkeet.
Kartassa voi olla enintään kaksi kuvaketta.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 7 ).
Päävalikot: määrittää kartan päävalikon asettelun.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com/us/maps.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Laitteen mukauttaminen
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset
> Navigointi.
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.
Kiertoteiden lisätiedot: määrittää kiertotien pituuden.
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Reittiasetukset
Avaa laskentatilan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Lyhyempi aika: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Vähemmän polttoainetta: polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.
Pois tieltä: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Näyttöasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näyttö.
Väritila: näytön kirkkauden muuttaminen. Kirkkauden
vähentäminen säästää akun virtaa.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
Kuvaotos: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvaotokset
tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.
Bluetooth asetukset
Avaa asetukset Bluetooth valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Bluetooth.
Bluetooth: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Lisää puhelin: hallitsee laitteen ja langattomien kuulokkeiden
välistä yhteyttä langattoman Bluetooth tekniikan avulla.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Liikenneasetukset
Avaa liikenneasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.
trafficTrends: katso kohtaa trafficTrends, sivu 18 .
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.
Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/traffic.
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.
17
Liite
trafficTrends
Kun trafficTrends-toiminto on käytössä, laite tallentaa
liikennetietoja ja laskee reitit tehokkaasti niiden avulla.
Kun käytät ajaessasi trafficTrends-toimintoa, laite tallentaa
liikennetietoja, joilla trafficTrends-toiminnon aiempia
liikennetietoja täydennetään. Tiedot lähetetään Garminille, kun
liität laitteen myGarminiin tietokoneesta.
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin eri
viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien mukaan.
trafficTrends toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta liikennetietoja
poistamalla trafficTrends toiminnon käytöstä.
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends.
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt ja aika.
Nykyinen aika: määrittää laitteen ajan.
Aikamuoto: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetussivun valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: määrittää näppäimistön kielen.
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöasettelun.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laiteasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja Käydyt paikat- ja
Matkaloki-toimintoa varten.
Tyhjennä matkustushistoria: tyhjentää matkahistorian.
Läheisyyshälytysten asetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyshälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse > Palauta.
18
Varoituskuvakkeet
VAROITUS
Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että
ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa
reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvakkeet
kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida
rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen
rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja
huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.
Rajoitusvaroitukset
Pituus
Paino
Akselipaino
Pituus
Leveys
Ei kuorma-autoja
Ei perävaunuja
Vaaralliset materiaalit kielletty
Tulenarat aineet kielletty
Vesistöä saastuttavat materiaalit kielletty
Ei käännöstä vasemmalle
Ei käännöstä oikealle
Ei U-käännöstä
Tieolosuhteiden varoitukset
Maakosketuksen vaara
Sivutuuli
Kapea tie
Jyrkkä mutka
Jyrkkä alamäki
Roikkuvia oksia
Muut varoitukset
Punnitusasema
Tien kuorma-autokäyttötietoja ei ole vahvistettu
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon.
• Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
• Liitä laite valinnaiseen muuntajaan.
Liite
Tietoja laitteen huoltamisesta
ILMOITUS
Älä pudota laitetta.
ILMOITUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
ILMOITUS
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina tarvittaessa.
Voit käyttää vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
•
3 Asenna 2 A:n pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon virtajohtoon Ã.
Kiinnittäminen kojelautaan
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen.
Kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan tiettyjen
paikallisten säädösten noudattamiseksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com.
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3 Aseta levy kojelautaan.
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
5 Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan yläosan kielekettä.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Lisäkarttojen ostaminen
Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
Siirrä laite lepotilaan (Tietoja lepotilasta, sivu 2 ).
Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 17 ).
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 2 ).
• Poista käytöstä Bluetooth (Bluetooth poistaminen käytöstä,
sivu 17 ).
• Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 17 ).
1 Siirry laitteen tuotesivulle Garmin sivustossa
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteesta
http://my.garmin.com. Tuettuja sijainteja varten voit ostaa
valvontakameratietojen tilauksen. Tilaus sisältää satojen
valvontakameroiden sijainnin. Laite hälyttää, kun olet
lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa
ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten voit päivittää laitteesi säännöllisesti, jotta uusimmat tiedot
ovat aina käytettävissäsi.
Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat tiettynä aikana.
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa À auki.
(http://www.garmin.com).
2 Valitse Maps-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Valvontakamerat
ILMOITUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
Liite
POI Loader -ohjelmiston asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader -ohjelmistolla.
19
1 Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/extras.
2 Valitse Palvelut > POI Loader.
3 Asenna POI Loader tietokoneeseen.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Ohje.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Valitse Asetukset > Bluetooth.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
• Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo
puhelin enintään 10 m (33 jalan) päähän laitteesta.
• Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
Ekstrojen etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Mukautetut kohdepisteet.
2 Valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Vianmääritys
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
3 Kiinnitä imukuppi (Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen, sivu 1 ).
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 19 ).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 113 °F).
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akun varaustila ei näy oikein
1 Anna laitteen varauksen purkautua kokonaan.
2 Lataa laite täyteen keskeyttämättä latausta.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
20
Vianmääritys
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 7
3D-karttanäkymä 7
A
aika-asetukset 2, 18
ajo-ohjeet 7
ajolokit 15
vieminen 16
ajoneuvojen rajoitukset 1
akku
lataaminen 2, 18, 20
maksimoiminen 19
ongelmat 20
aktiivinen kaistavahti 8
asetukset 17, 18
asetusten palauttaminen 18
automaattinen voimakkuus 2
ottaminen käyttöön 2
autoprofiili 11
autoprofiilit, kuorma- tai matkailuauto 1, 17
B
Bluetooth tekniikka 9, 20
asetukset 17
ottaminen käyttöön 9
poistaminen käytöstä 17
Bluetooth-tekniikka 9
E
ecoChallenge 11
ecoChallenge-pisteet 11
nollaaminen 11
ecoRoute 11
autoprofiili 11
ecoChallenge-pisteet 11
HD-lisävaruste 10
matkaraportit 11
matkaraportti 11
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 11
ecoRoute HD, lisävaruste 10, 11
ekstrat
mukautetut kohdepisteet 20
valvontakamerat 19
elinikäiset karttapäivitykset 1
G
Garminin reaaliaikaiset palvelut 10
tilaaminen 10
geokätkentä 4
GPS 2
H
hakemisto 3
hakualueen muuttaminen 4
hakupalkki 4
hallintoalueen yhteenveto 14
handsfree-puhelut 9
hälytykset
liikenne 8
läheisyyspisteet 18
valvontakamerat 18
ääni 18
I
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), kirjaaminen 14
IFTA-kirjaus
hallintoalueen yhteenveto 14
matkaraportit 15
polttoainetiedot 14
viedyt yhteenvedot ja raportit 15
imukuppi 19
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 14
K
kaapelit, virta 18
kamerat
peruutus 3
Hakemisto
turvallisuus 19
varmuuskopio 2
kartan perspektiivi 7
kartat 6, 17
elinikäinen 1
liikenneolosuhteet 14
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
ostaminen 19
päivittäminen 1
reittien näyttäminen 8
selaaminen 4
teema 17
tietojen asettelu 7
virheiden ilmoittaminen 4
yksityiskohtien määrä 17
kartta, tietokenttä 7
karttanäkymä
2D 7
3D 7
kello 12
kieli
näppäimistö 18
ääni 18
kiertoteiden lisätiedot 7
kiertotiet 6
lisätiedot 7
kirkkaus 2
Kohdepiste. 20 Katso myös kohdepiste (POI)
kohdepisteet
ekstrat 20
kuorma-auto 3
luokitus 4
mukautetut 19, 20
POI Loader 19
kohdepisteet (POI Loader) 20
kojelautakiinnitys 19
koordinaatit 4
kosketusnäytön puhdistaminen 19
koti
palaaminen 4
puhelinnumero 10
sijainnin muokkaaminen 4
sijaintien asettaminen 4
soittaminen 10
kuljettajat
kuorma-auto 15
lisääminen 15
kulkuvälinetilat 2
autoilu 2
moottoripyöräily 2
vaihtaminen 12
kuorma-auto
kohdepisteet 3
kuljettajat 15
profiilit 1, 17
toimitukset 15
kuorma-autoprofiilit
aktivoiminen 17
lisääminen 17
kuvakkeet, liikenne 13
kuvaotokset 17
kuvien katselu, kuvien poistaminen 12
kuvien tarkastelu 12
käyttäjätiedot 16
poistaminen 16
Käyttöoikeussopimukset 18
käännösluettelo 7
L
laite, rekisteröiminen 1
laitteen huoltaminen 19
laitteen kiinnittäminen
imukuppi 19
irrottaminen telineestä 19
kojelauta 19
laitteen lataaminen 2, 18, 20
laitteen mukauttaminen 17
laitteen puhdistaminen 19
laitteen rekisteröiminen 1
laitteen tunnus 18
laskin 12
lepotila 2
poistuminen 2
siirtyminen 2
leveys- ja pituuspiiri 4
liikenne 13, 17
elinikäiset tilaukset 1
hälytykset 8
kamerat 14
kuvakkeet 13
poistaminen käytöstä 14
reitin uudelleenlaskenta 13
reittien uudelleenlaskenta 13
ruuhkien etsiminen 13, 14
tapahtumat 14
tiedot 14
tilauksen aktivoiminen 14
tilausten lisääminen 14
trafficTrends 18
vaihtoehtoinen reitti 14
vastaanotin 13
välttäminen 13
liikennekamerat 14
tallentaminen 14
tarkasteleminen 14
liittymäpalvelut 6
etsiminen 6
lisävarusteet 20
lokit, ajo 15, 16
luokitus, kohdepisteet 4
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 18
M
matkahistoria 18
matkailuauto, profiilit 1, 17
matkailuautoprofiilit
aktivoiminen 17
lisääminen 17
matkaloki, tarkasteleminen 7
matkan tiedot, tarkasteleminen 8
matkaraportit 11
matkasuunnittelu 12
matkan muokkaaminen 12
matkatiedot, nollaaminen 8
matkatietokone 8
tietojen nollaaminen 8
matkojen nimeäminen uudelleen 12
microSD-kortti, asentaminen 16
muistikortti 16
mukautetut kohdepisteet 19
mukauttaminen, vältettävät 7
muuntaminen
valuutta, muuntaminen 12
yksiköt 12
myDashboard 1
ohjelmiston päivittäminen 1
myGarmin-viestit 11
mykistäminen, ääni 9
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 6
asetukset 17
pois tieltä 7
reittien esikatselu 6
navigointi poissa tieltä 7
nollaaminen
laite 2
matkatiedot 8
nykyinen sijainti 8
Nykysijainti 5, 8
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
näppäimistö 3
asettelu 18
kieli 18
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 17
näytön painikkeet 3
21
O
ohje. 10 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 1
versio 18
osoitteet, etsiminen 4
P
paikkojen etsiminen. 3 Katso myös sijainnit
kartan käyttäminen 4
kartan selaaminen 4
kaupungit 4
koordinaatit 4
luokat 3
osoitteet 4
risteykset 4
palaaminen kotiin 4
palvelutunnit 15
ajolokit 15
kuljettajat 15
toimitukset 15
vuoron tila 15
pariliitos 9
irrottaminen 9
puhelin 9, 20
peruutuskamera 2, 3
Pikahaku 3
pikakuvakkeet 3
lisääminen 3
poistaminen 3
POI Loader 19
POI-virheiden ilmoittaminen 4
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 16
matkat 12
polttoaine, hinnat 11
polttoainehinta, vaihtaminen 11
polttoainelokit 14
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 11
polttoainetehokkuus. 11 Katso myös ecoRoute
polttoainetiedot, syöttäminen 14
profiilit
kuorma- tai matkailuauto 1, 17
kuorma-auto 17
matkailuauto 17
puheentunnistus 8
puhelimen yhteyttä katkaistaan 9
puhelin
irrottaminen 9
pariliitos 9, 20
puheluihin vastaaminen 9
puhelut 9
historia 9
koputus 10
koti 10
liittimet 9
mykistäminen 10
poistaminen käytöstä 10
soittaminen 9
valitseminen 9, 10
vastaaminen 9, 10
äänivalinta 10
pysähdykset, lisääminen 6
pysähdysten lisääminen 6
pysäköinti 5
viimeisin paikka 5
päivitykset
kartat 1
ohjelmisto 1
R
rajoitukset, ajoneuvo 1
raportit, matka 11, 15
reitit
aloittaminen 5, 6
asetukset 17
esikatselu 6
laskenta 6
lasketaan uudelleen 13
näyttäminen kartassa 8
22
pysäyttäminen 6
risteykset, etsiminen 4
risteysnäkymä 8
S
satelliittisignaalit
etsiminen 2
tarkasteleminen 2
seuraava käännös 8
sijainnit 4, 12
haku 4
kodin asettaminen 4
lähettäminen laitteeseen 5
nykyinen 5, 8
simuloitu 5
soittaminen 9
tallentaminen 5
vasta löydetyt 5
sijaintien lähettäminen 5
simuloidut sijainnit 5
Smartphone Link
Garminin reaaliaikaiset palvelut 10
liittäminen 10
puheluiden poistaminen käytöstä 10
sulake, vaihtaminen 19
sää 11
tieolosuhteet 12
tutka 11
säädökset, palvelutunnit 15
Y
yksikkömuunnin 12
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 2
ääni, läheisyyspisteet 18
äänikomento 8, 9
aktivoiminen 8
herätysilmaus 8
käyttövihjeitä 8
navigoiminen 8
T
tallennetut sijainnit 5, 6, 12
luokat 5
muokkaaminen 5
poistaminen 5
Tallennetut sijainnit 5
tallentaminen, nykyinen sijainti 5
telakan irrottaminen 19
teline, poistaminen 19
tiedostot
siirtäminen 16
tuetut tyypit 16
tieolosuhteet, sää 12
tietokone, liittäminen 16, 20
tilaukset
Garminin reaaliaikaiset palvelut 10
liikenne 1
nüMaps Lifetime 1
toimitukset 15
lisääminen 15
palvelutunnit 15
trafficTrends 18
poistaminen käytöstä 18
tunnusnumero 18
tuotetuki 10
U
USB, irrottaminen 16
V
valitseminen 9
valvontakamerat, tietokanta 19
varkaus, välttäminen 19
varoituskuvakkeet 18
vasta löydetyt sijainnit 5
vianmääritys 20
vieminen
ajolokit 16
hallintoalueiden yhteenvedot 14
matkaraportit 15
virtajohdot 18
sulakkeen vaihtaminen 19
virtapainike 1
vuoron tila 15
vältettävät
alue 7
mukauttaminen 7
poistaminen 7
poistaminen käytöstä 7
tie 7
tien ominaisuudet 6
Hakemisto
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising