Garmin | dezl 760LMT | User manual | Garmin dezl 760LMT Brukerveiledning

Garmin dezl 760LMT  Brukerveiledning
dēzl™ 760
Brukerveiledning
Juni 2015
Trykt i Taiwan
190-01511-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. BaseCamp™, dēzl™,
ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SD-3C.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et varemerke for Apple Computer, Inc. TruckDown er et
varemerke for TruckDown Info International, Inc.
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang................................................................. 1
Koble enheten til bilstrøm ........................................................... 1
Om mittDashboard ...................................................................... 1
Konfigurere mittDashboard .................................................... 1
Registrere enheten ................................................................ 1
Oppdatere programvaren ....................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livstidsabonnement .................................................................... 1
Aktivere livstidskart ................................................................ 1
Angi en lastebil- eller bobilprofil .................................................. 1
Slå av enheten ............................................................................ 1
Nullstille enheten .................................................................... 2
Om dvalemodus .......................................................................... 2
Gå inn i dvalemodus .............................................................. 2
Gå ut av dvalemodus ............................................................. 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Justere volumet .......................................................................... 2
Om automatisk volum ................................................................. 2
Aktivere automatisk volum ..................................................... 2
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 2
Innhente GPS-signaler ........................................................... 2
Transportmodi ........................................................................ 2
Batteriinformasjon .................................................................. 2
Angi klokkeslett ...................................................................... 2
Bruke ryggekamera .................................................................... 2
Deaktivere et ryggekamera .................................................... 3
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 3
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 3
Om snarveier .............................................................................. 3
Legge til et snarveisikon ........................................................ 3
Fjerne en snarvei ................................................................... 3
Finne posisjoner............................................................. 3
Om posisjoner ............................................................................. 3
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 3
Finne punkter av interesse for lastebiler ................................ 3
Finne TruckDown-POIer ........................................................ 3
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen ............................. 4
Endre søkeområdet ............................................................... 4
Rapportere en stengt eller manglende posisjon .................... 4
Vurdere et punkt av interesse ................................................ 4
Om søkeverktøy ......................................................................... 4
Finne en adresse ................................................................... 4
Finne et veikryss .................................................................... 4
Finne et sted .......................................................................... 4
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 4
Finne en posisjon ved å se på kartet ..................................... 4
Lagre en Hjem-posisjon .............................................................. 4
Kjøre hjem .............................................................................. 5
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen ....................... 5
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet ......................... 5
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 5
Finne parkering ........................................................................... 5
Finne forrige parkeringsplass ................................................. 5
Angi en simulert posisjon ............................................................ 5
Lagre posisjoner ......................................................................... 5
Lagre en posisjon ................................................................... 5
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 5
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 5
Redigere en lagret posisjon ................................................... 5
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 5
Dele en lagret posisjon .......................................................... 5
Sende en posisjon til enheten ................................................ 5
Slette en lagret posisjon ......................................................... 6
Innholdsfortegnelse
Navigasjon...................................................................... 6
Starte en rute .............................................................................. 6
Endre modus for ruteberegning ............................................. 6
Forhåndsvise flere ruter ......................................................... 6
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 6
Ruten på kartet ........................................................................... 6
Bruke navigasjonskartet ......................................................... 6
Legge til et punkt i en rute ..................................................... 6
Foreta en omkjøring ............................................................... 6
Stoppe ruten .......................................................................... 6
Om avkjøringstjenester ............................................................... 6
Finne avkjøringstjenester ....................................................... 6
Navigere til en avkjøring ........................................................ 7
Unngå veielementer .................................................................... 7
Om egendefinerte unngåelser .................................................... 7
Unngå et område ................................................................... 7
Unngå en vei .......................................................................... 7
Deaktivere en egendefinert unngåelse .................................. 7
Slette egendefinerte unngåelser ............................................ 7
Aktivere avanserte omkjøringer .................................................. 7
Foreta en omkjøring rundt angitte områder ........................... 7
Navigere utenfor vei .................................................................... 7
Kartsider .......................................................................... 7
Tilpasse kartet ............................................................................ 7
Tilpasse kartlagene ................................................................ 7
Vise triploggen ....................................................................... 7
Endre kartdatafeltet ................................................................ 7
Tilpasse kartknapper .............................................................. 7
Endre kartdashbord ............................................................... 7
Endre perspektiv på kartet ..................................................... 7
Vise ruteaktivitet ......................................................................... 8
Vise en liste med svinger ....................................................... 8
Vise neste sving ..................................................................... 8
Vise veikryss .......................................................................... 8
Vise trafikkvarsler ................................................................... 8
Vise tripinformasjon ............................................................... 8
Vise informasjon om den gjeldende posisjonen ......................... 8
Finne tjenester i nærheten ..................................................... 8
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 8
Talekommando ............................................................... 8
Angi aktiveringsfrasen ................................................................ 8
Aktivere talekommandoer ........................................................... 8
Tips for talekommandoer ............................................................ 8
Starte en rute ved bruk av talekommandoer .............................. 9
Dempe instruksjoner ................................................................... 9
Deaktivere talekommandoer ....................................................... 9
Håndfrie telefonsamtaler ............................................... 9
Om håndfri telefonering .............................................................. 9
Aktivere trådløs Bluetooth teknologi ...................................... 9
Pare telefonen ............................................................................ 9
Koble fra telefonen ................................................................. 9
Tips når du har paret enhetene ............................................. 9
Foreta et anrop ........................................................................... 9
Ringe et nummer ................................................................... 9
Ringe en kontakt i telefonboken ............................................ 9
Ringe en posisjon .................................................................. 9
Motta et anrop ............................................................................. 9
Bruke anropsloggen ................................................................. 10
Bruke samtalealternativer ......................................................... 10
Lagre et telefonnummer hjem ................................................... 10
Ringe hjem ........................................................................... 10
Bruke programmene .................................................... 10
Bruke Hjelp ............................................................................... 10
Søke i hjelpeemner .............................................................. 10
Om Smartphone Link ................................................................ 10
i
Laste ned Smartphone Link ................................................. 10
Koble til Smartphone Link .................................................... 10
Sende en posisjon fra telefonen til enheten ......................... 10
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link .... 10
Om Garmin Live-tjenester ......................................................... 10
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 10
Om ecoRoute ............................................................................ 11
ecoRoute HD-tilbehør .......................................................... 11
Konfigurere kjøretøyet ......................................................... 11
Endre drivstoffprisen ............................................................ 11
Kalibrere drivstoffsparingen ................................................. 11
Om ecoChallenge ................................................................ 11
Vise informasjon om drivstoffsparingen ............................... 11
Kilometerrapporter ............................................................... 11
Nullstille ecoRoute informasjon ............................................ 11
Vise myGarmin-melding ........................................................... 11
Vise værmeldingen ................................................................... 11
Vise været nærme en annen by ........................................... 11
Vise værradaren .................................................................. 11
Vise værvarsler .................................................................... 12
Sjekke veiforholdene ............................................................ 12
Planlegge en tur ........................................................................12
Planlegge en tur ................................................................... 12
Endre transportmodus for en tur .......................................... 12
Navigere til en lagret tur ....................................................... 12
Redigere en lagret tur .......................................................... 12
Vise bilder ................................................................................. 12
Vise en bildefremvisning ...................................................... 12
Slette bilder .......................................................................... 12
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 12
Bruke verdensuret .................................................................... 12
Vise verdenskartet ............................................................... 12
Bruke kalkulatoren .................................................................... 12
Konvertere enheter ................................................................... 12
Angi vekslingskurser ............................................................ 12
Bruke språkguiden .................................................................... 13
Kjøpe språkguiden ............................................................... 13
Velge språk i språkguiden .................................................... 13
Oversette ord og uttrykk ....................................................... 13
Bruke en ordbok ................................................................... 13
Om trafikk...................................................................... 13
Motta trafikkdata ....................................................................... 13
Trafikkmottaker ......................................................................... 13
Om trafikkikonet ................................................................... 13
Plassere trafikkmottakeren .................................................. 13
Trafikk på ruten ......................................................................... 13
Vise trafikk på ruten ............................................................. 13
Unngå trafikk på ruten manuelt ............................................ 14
Velge en alternativ rute ........................................................ 14
Vise trafikk på kartet ............................................................ 14
Trafikk i ditt område .................................................................. 14
Søke etter trafikkforsinkelser ............................................... 14
Vise en trafikkhendelse på kartet ......................................... 14
Forstå trafikkdata ...................................................................... 14
Om trafikkameraer .................................................................... 14
Lagre et trafikkamera ........................................................... 14
Vise et trafikkamera ............................................................. 14
Trafikkabonnementer ................................................................ 14
Abonnementsaktivering ....................................................... 14
Deaktivere trafikk ...................................................................... 14
Lastebilfunksjoner....................................................... 14
Om kjøredataregistrering .......................................................... 14
Angi drivstoffdata ................................................................. 14
Redigere drivstofflogger ....................................................... 14
Vise og eksportere et distriktssammendrag ......................... 15
Redigere og eksportere reiserapporter ................................ 15
ii
Vise eksporterte distriktssammendrag og reiserapporter .... 15
Tidsforbruk ................................................................................ 15
Registrere tjenestestatusen ................................................. 15
Om førere ............................................................................. 15
Bruke kjørelogger ................................................................. 15
Legge til forsendelser ........................................................... 15
Eksportere kjørelogger ......................................................... 16
Databehandling............................................................ 16
Om databehandling .................................................................. 16
Filtyper ...................................................................................... 16
Om minnekort ........................................................................... 16
Installere et minnekort .......................................................... 16
Koble enheten til datamaskinen ............................................... 16
Overføre data fra datamaskinen ............................................... 16
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 16
Slette filer .................................................................................. 16
Tilpasse enheten.......................................................... 17
Legge til lastebil- eller bobilprofiler ........................................... 17
Aktivere lastebil- eller bobilprofiler ....................................... 17
Redigere lastebil- eller bobilprofiler ...................................... 17
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 17
Aktivere kart ......................................................................... 17
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 17
Rutepreferanser ................................................................... 17
Skjerminnstillinger ..................................................................... 17
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 17
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 17
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 17
Om trafikkabonnementer ..................................................... 18
trafficTrends ......................................................................... 18
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 18
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 18
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 18
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 18
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 18
Tillegg............................................................................ 18
Advarselsikoner ........................................................................ 18
Restriksjonsadvarsler ........................................................... 18
Advarsler om veiforhold ....................................................... 18
Andre advarsler .................................................................... 18
Strømkabler .............................................................................. 18
Lade enheten ....................................................................... 18
Om å ta vare på enheten .......................................................... 19
Rengjøre enhetens utside .................................................... 19
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 19
Unngå tyveri ......................................................................... 19
Forlenge batterilevetiden ..................................................... 19
Skifte sikringen i strømkabelen for bil ....................................... 19
Montere på dashbordet ............................................................ 19
Fjerne enheten, holderen og braketten .................................... 19
Fjerne enheten fra holderen ................................................ 19
Fjerne holderen fra braketten .............................................. 19
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten ............................. 19
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 19
Fotobokser ................................................................................ 19
Egendefinerte punkter av interesse .......................................... 20
Installere programvaren POI Loader ................................... 20
Bruke hjelpefilene til POI Loader ......................................... 20
Finne tillegg .......................................................................... 20
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 20
Feilsøking...................................................................... 20
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 20
Enheten lader ikke i bilen ......................................................... 20
Batterimåleren virker unøyaktig ................................................ 20
Innholdsfortegnelse
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på
datamaskinen ........................................................................... 20
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 20
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 20
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 20
Indeks............................................................................ 21
Innholdsfortegnelse
iii
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
1 Monter enheten (Koble enheten til bilstrøm, side 1).
2 Registrer enheten (Registrere enheten, side 1).
3 Søk etter oppdateringer:
• programvareoppdateringer (Oppdatere programvaren,
side 1)
• kostnadsfri kartoppdatering (Oppdatere kart, side 1)
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på braketten.
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.
4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.
2 Under Programvareoppdateringer klikker du på Oppdater
nå.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten på http://my.garmin.com innen 90
dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører, kan
den være kvalifisert for én kostnadsfri kartoppdatering. Du finner
vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.
Oppdatere kart
1 Åpne mittDashboard (Konfigurere mittDashboard, side 1).
2 Registrer enheten (Registrere enheten, side 1).
3 Velg et alternativ:
• Under Kartoppdateringer klikker du på Oppdater nå.
• Hvis en gratis kartoppdatering ikke er tilgjengelig lenger,
klikker du på Kjøp nå.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Livstidsabonnement
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse
funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/lmt.
LT: Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og
en trafikkmottaker.
LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal
gjennom hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og
betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.
Aktivere livstidskart
1 Gå til www.garmin.com/lifetimeupdater.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer
(Registrere enheten, side 1).
5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.
6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
7 Koble eventuelt den eksterne antennen til trafikkmottakeren,
og fest den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter
programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere mittDashboard
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
Koble
den største enden av USB-kabelen til en ledig USB2
port på datamaskinen.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Angi en lastebil- eller bobilprofil
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
1
2
3
4
Velg Innstillinger > Lastebilprofil.
Velg Lastebil eller Bobil.
Velg .
Følg instruksjonene på skjermen.
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten À.
Registrere enheten
1 Åpne mittDashboard (Konfigurere mittDashboard, side 1).
2 Klikk på Registrer deg nå.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren
1 Åpne mittDashboard (Konfigurere mittDashboard, side 1).
Komme i gang
1
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth teknologi (vises når Bluetooth er
aktivert)
®
Indikator for transportmodus
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Innhente GPS-signaler
MERK: Hvis du holder av/på-tasten inne i mindre enn fem
sekunder, settes enheten i dvalemodus (Om dvalemodus,
side 2).
2 Velg Av.
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.
Styrken på satellittsignalet vises med
på statuslinjen (se
Ikoner på statuslinjen, side 2). Det kan ta flere minutter å
innhente satellitter.
1 Slå på enheten.
2 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
for å vise detaljert informasjon om
3 Hold eventuelt nede
satellittsignalene.
Nullstille enheten
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Transportmodi
Lastebilmodus
Om dvalemodus
Bobilmodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet
batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på Av/på-tasten.
Gå ut av dvalemodus
Trykk på av/på-tasten mens enheten er i dvalemodus.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg > Lydmikser og bruk glidebryterne til å justere
volumet for navigasjonsmeldinger, telefon og medier.
Om automatisk volum
Funksjonen for automatisk volum kan justere volumnivået på
enheter med håndfri telefonering etter bakgrunnsstøyen i
kjøretøyet (Håndfrie telefonsamtaler, side 9).
Kontrollen for automatisk volum senker volumet til enheten når
det er lite bakgrunnsstøy, og øker volumet når det blir mer
bakgrunnsstøy.
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
Velg Volum > > Automatisk volum.
Bilmodus
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.
Velge en transportmodus
Velg
.
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Statusen til det interne batteriet vises med
på statuslinjen.
Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du lade
batteriet helt ut og deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra
enheten før den er helt oppladet.
Angi klokkeslett
MERK: Du kan velge Automatisk for å angi klokkeslettet
automatisk hver gang enheten slås på.
.
1 Velg
2 Bla i tallene for å angi klokkeslettet.
Bruke ryggekamera
ADVARSEL
Vær oppmerksom på kjøringen når du bruker ryggekameraet.
Bruk av ryggekamera er en utvidelse av sikkerhetsrutiner.
Ryggekameraet erstatter ikke førerens plikt til å følge med på
veien, eller sunn fornuft.
Hvis det er montert et ryggekamera med komposittvideo i
kjøretøyet, kan du se utdataene fra kameraet på enheten.
1 Koble eventuelt kameraet til videoinngangen À på braketten.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
2
Komme i gang
Finne posisjoner
2 Velg et alternativ:
• Hvis kameraet er koblet til ryggelysene, setter du
kjøretøyet i revers.
• Hvis kameraet er koblet til bilbatteriet, velger du
skjermen.
Dataene fra kameraet vises på enhetsskjermen.
på
Deaktivere et ryggekamera
Velg
når ryggekameraet er aktivert.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 18).
• Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et
tall.
• Velg en serie med bokstaver, for eksempel "A-I" for å velge
en bokstav i den serien.
• Velg
for å legge til et mellomrom.
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på.
• Etter kategori (Finne en posisjon etter kategori, side 3)
• I nærheten av en annen posisjon (Endre søkeområdet,
side 4)
• Ved å stave navnet (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 4)
• Etter adresse (Finne en adresse, side 4)
• Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet (Finne
bestemmelsessteder som nylig er funnet, side 5)
• Ved hjelp av koordinater (Finne en posisjon ved hjelp av
koordinater, side 4)
• Ved hjelp av kartet (Finne en posisjon ved å se på kartet,
side 4)
• Ved hjelp av lagrede posisjoner (Starte en rute til en lagret
posisjon, side 5)
Om posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder.
Du kan bruke kategoriene til å søke etter forretninger og
attraksjoner i nærheten.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de tre siste
bestemmelsesstedene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er
aktuelt.
Om snarveier
5 Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.
Legge til et snarveisikon
Finne punkter av interesse for lastebiler
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer,
rasteplasser og veiestasjoner.
Velg Hvor skal du? > Lastebiler.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg snarveien du vil fjerne.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
Finne posisjoner
Finne TruckDown-POIer
TruckDown-registeret er et register over forretninger for
lastebilbransjen, for eksempel reparasjon av lastebil og salg av
dekk.
TruckDown-registeret er ikke tilgjengelig i alle områder.
Data for registeret oppdateres regelmessig.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg TruckDown.
3 Velg en kategori.
3
4 Velg eventuelt en underkategori.
5 Velg et bestemmelsessted.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
Velg
et alternativ:
5
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av.
3 Velg et alternativ.
Rapportere en stengt eller manglende posisjon
Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil posisjon,
kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne posisjonen fra
fremtidige søk.
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 4).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg > Rediger.
5 Velg Rapporter som stengt eller Rapporter som
manglende.
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten til
mittDashboard ved hjelp av datamaskinen (Konfigurere
mittDashboard, side 1).
®
Vurdere et punkt av interesse
Du kan vurdere punkter av interesse.
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 3).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.
Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.
Om søkeverktøy
Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på
skjermen, eller ved å angi posisjonens adresse eller koordinater.
4
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du? > Adresse.
2 Skriv inn adressenummeret, og velg Ferdig.
3 Skriv inn gatenavnet, og velg Neste.
4 Velg eventuelt Søker i nærheten av for å endre sted, delstat
eller provins.
5 Velg eventuelt sted, delstat eller provins.
6 Velg eventuelt adressen.
Finne et veikryss
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Velg et alternativ:
3
4
5
6
7
• Velg en delstat eller provins.
• Hvis du vil endre land, delstat eller provins, velger du
Delstat eller land og angir et navn.
Angi det første gatenavnet, og velg Neste.
Velg eventuelt gaten.
Angi det andre gatenavnet, og velg Neste.
Velg eventuelt gaten.
Velg eventuelt veikrysset.
Finne et sted
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg Angi søk.
3 Angi et stedsnavn, og velg .
4 Velg et sted.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt > format, velg riktig koordinatformat for
karttypen du bruker, og velg Lagre.
3 Velg breddegradskoordinat.
4 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
5 Angi lengdegradskoordinat.
6 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
7 Velg Vis på kart.
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne
steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus
og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene, side 7).
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en
bestemt kategori av steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
tilleggsinformasjon.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
Finne posisjoner
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en posisjon
som vises i søkeresultatene.
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Finne bestemmelsessteder som nylig er
funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg en parkeringsplass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 3).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg
> Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
Finne posisjoner
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Tilordne bilde for å lagre et bilde sammen med den
lagrede posisjonen (Tildele kategorier til en lagret
posisjon, side 5).
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret mer enn 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Dele en lagret posisjon
Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i
kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik at den kan
legges til i fremtidige kartoppdateringer og deles med Garmin
fellesskapet.
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Del sted.
Sende en posisjon til enheten
Du kan sende posisjoner til enheten fra forskjellige elektroniske
kilder, blant annet http://connect.garmin.com.
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 16).
2 Installer eventuelt Garmin Communicator Plugin.
MERK: Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/communicator.
3 På datamaskinen finner du en posisjon på et støttet
webområde.
4 Fra webområdet velger du Send til GPS.
MERK: Enkelte webområder bruker kanskje andre knapper
eller koblinger.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
5
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
MERK: Fartsgrenser for lastebil er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Navigasjon
Starte en rute
1
2
3
4
Søk etter en posisjon (Om posisjoner, side 3).
Velg en posisjon.
Velg Start!.
Velg eventuelt en rute.
Endre modus for ruteberegning
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute. Beregningsmodusen
påvirker bare bilruter.
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
• Velg Raskere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Kortere avstand for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 3).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg Ruter.
Velg en rute.
Velg Start!.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagrede.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Når du kjører på hovedveier, kan det hende det vises et ikon på
kartet med informasjon om fartsgrensen.
Fartsgrenser for lastebil kan vises i lastebilmodus basert på
konfigurasjonsdataene for lastebil og gjeldende lover i delstaten
eller provinsen.
Når du kjører i lastebilmodus eller bobilmodus, kan det hende at
du hører en lyd og ser . Dette indikerer at det ikke er kartlagt
om veien er tilrettelagt for lastebil. Følg alltid alle veiskilt og
forskrifter.
6
Bruke navigasjonskartet
1 Velg Se på kart på hovedmenyen.
2 Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å vise
zoomkontrollene.
3 Velg kartet.
4 Velg et alternativ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis du vil vise lastebilvarsler, velger du .
Velg
eller
for å zoome inn eller ut.
Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du .
Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du
.
Hvis du vil vise bestemte kategorier når du ikke navigerer
etter en rute, velger du .
Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger
du .
Hvis du vil vise snarveier for kart- og
navigasjonsfunksjoner, velger du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et stopp.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter det ekstra stoppet.
3 Velg stoppet fra søkeresultatene.
4 Velg Start!.
5 Velg Legg til på aktiv rute.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel
veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.
Velg
> Omkjøring mens du navigerer.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
.
Om avkjøringstjenester
Du kan finne forretninger og tjenester i nærheten av kommende
avkjøringer mens du navigerer etter en rute.
Tjenester er oppført i ulike kategorier. Ikke alle kategoriene er
tilgjengelige i alle transportmodi.
Bensin
Veikro
Mat
Overnatting
Toalett
Veiestasjoner
Finne avkjøringstjenester
1 Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenester.
Navigasjon
2 Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3 Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4 Velg et punkt av interesse.
Navigere til en avkjøring
1 Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenester >
2 Velg Start!.
2 Gå til kartet, og velg > Omkjøring.
3 Velg Neste 0,5 km på ruten, Neste 2 km på ruten, Neste
5 km på ruten eller Omkjøring etter vei(er) på ruten.
4 Velg eventuelt en vei du vil ha omkjøring rundt.
.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Om egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte
områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere
egendefinerte unngåelser etter behov.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 Velg Legg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Aktivere avanserte omkjøringer
Velg Innstillinger > Navigasjon > Avanserte omkjøringer.
Foreta en omkjøring rundt angitte områder
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Velg et bestemmelsessted, og velg Start! (Finne en posisjon
ved hjelp av søkelinjen, side 4).
Kartsider
Kartsider
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg .
2 Velg Kartlag.
3 Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg Lagre.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1 Gå til kartet, og velg datafeltet nederst til venstre.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
3 Velg Lagre.
Tilpasse kartknapper
Du kan ha opptil to ikoner til høyre for hovedkartet.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg .
4 Velg et annet ikon.
Fjerne knapper fra kartet
Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg Lagre.
Endre kartdashbord
Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet. Du kan velge
forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og
utforming.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Dashbord.
2 Bruk pilene til å velge et dashbord.
3 Velg Lagre.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
7
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Vise ruteaktivitet
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
2 Velg en sving.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
> Hvor er jeg?.
Gå til kartet, og velg
Finne tjenester i nærheten
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer
etter en rute.
2 Velg > Kart.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning
av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.
2.2
k
m
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet. En
magentafarget linje viser riktig kjørefelt for svingen.
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.
2.2
k
m
Vise trafikkvarsler
Det kan vises trafikkvarsler på navigasjonslinjen når du
navigerer etter en rute.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
> Tripcomputer.
Gå til kartet, og velg
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel sykehus eller politistasjoner.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor er jeg?.
2 Velg en kategori.
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg Programmer > Talekommando > Customize Phrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips for talekommandoer
Nullstille tripinformasjon
1 Gå til kartet, og velg > Tripcomputer.
2 Velg > Nullstill felt.
8
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
Talekommando
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen, side 8).
2 Si Find Place.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
Det vises en liste med posisjoner.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie
telefonfunksjonene på enheten.
Aktivere trådløs Bluetooth teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Plasser telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 10 m
(33 fot) fra hverandre.
2 Aktiver Bluetooth på enheten.
3 Velg et alternativ:
• Velg Innstillinger > Bluetooth > Legg til telefon.
• Hvis du allerede har paret en annen telefon, velger du
Innstillinger > Bluetooth > Telefon > .
4 Aktiver Bluetooth på telefonen.
5 Velg OK på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
6 Velg telefonen på listen, og velg OK.
7 Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.
8 Angi eventuelt PIN-koden for Bluetooth for enheten på
telefonen.
Koble fra telefonen
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Telefon > Ingen > Lagre.
4 Si linjenummeret.
Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret med
enheten.
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Du er klar til å motta talemeldinger når telefonen er koblet til
enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
5 Si Navigate.
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
2 Velg Mute Instructions > Aktivert.
Deaktivere talekommandoer
Ved å deaktivere talekommando kan du forhindre at du ved et
uhell aktiverer talekommando når du sier noe.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
2 Velg Talekommando > Deaktivert.
Håndfrie telefonsamtaler
Om håndfri telefonering
Du kan utføre håndfri telefonering med enkelte modeller. Ved
hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at
du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen
med Bluetooth teknologi er kompatibel med enheten, kan du gå
til www.garmin.com/bluetooth.
Håndfrie telefonsamtaler
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Telefon > Ring.
2 Angi nummeret.
3 Velg Ring.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse (Om posisjoner, side 3).
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
9
Bruke anropsloggen
Koble til Smartphone Link
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
1 Under et anrop velger du
2 Velg et alternativ.
fra kartet.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du Telefon.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du Demp.
• Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 5).
Velg Telefon >
> Angi telefonnummer hjem, angi
telefonnummeret, og velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Lagrede > Hjem >
> Ring.
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Om Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig for
enheten å laste ned oppdaterte data ved hjelp av telefonens
datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved
hjelp av Bluetooth.
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr gratis og betalingsbaserte
abonnementer for å kunne vise oppdatert data på enheten, for
eksempel trafikkdata, vær og drivstoffpriser.
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link støtter telefoner som kjører versjon 2.1 eller
nyere av operativsystemet Android™.
Last ned Smartphone Link fra applikasjonsmarkedet for en
støttet telefon. Se telefonens brukerveiledning for å få
informasjon om hvordan du laster ned og installerer
applikasjoner.
10
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og
installere programmet Smartphone Link på telefonen.
1 Start Smartphone Link på telefonen.
2 Velg Innstillinger > Bluetooth på enheten, og merk av for
Bluetooth.
3 Velg Bluetooth-innstillinger på telefonen.
4 Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med
Bluetooth i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
5 Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten
for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er
koblet til.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone
Link
Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er koblet til
telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.
1 Velg Programmer > Smartphone Link.
2 Velg din telefon.
3 Velg bort Håndfri telefonering.
Om Garmin Live-tjenester
MERK: Smartphone Link støtter telefoner med versjon 2.1 eller
nyere av operativsystemet Android.
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (Koble
til Smartphone Link, side 10).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr gratis og betalingsbaserte
abonnementer for å kunne vise oppdaterte data på enheten, for
eksempel trafikkdata, vær og drivstoffpriser.
Enkelte Garmin Live-tjenester, som vær, er tilgjengelige som
egne programmer på enheten. Andre Garmin Live-tjenester,
som oppdatert trafikk, forbedrer de eksisterende
navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever
tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Linksymbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone
Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før
du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start programmet Smartphone Link på telefonen (Koble til
Smartphone Link, side 10).
2 Velg Garmin Live-tjenester.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke programmene
Om ecoRoute
I enkelte områder må du kjøpe en opplåsingskode eller et
tilbehør for ecoRoute™ HD før du kan bruke funksjonene for
ecoRoute. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/ecoroute.
Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og
drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og
den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger.
Dataene leses ikke av fra kjøretøyet, med mindre du bruker
tilbehøret for ecoRoute HD.
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen (Kalibrere
drivstoffsparingen, side 11).
ecoRoute HD-tilbehør
Når du er koblet til tilbehøret for ecoRoute HD, kan enheten
motta informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel
feilmeldinger, turtall og batterispenning. Når det beregnes data
for ecoRoute, inkluderer enheten data som tilbehøret for
ecoRoute HD leser av fra kjøretøyet.
Gå til www.garmin.com/ecoRoute.
Konfigurere kjøretøyet
Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du
angi informasjon om kjøretøyet.
1 Velg Programmer > ecoRoute.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Endre drivstoffprisen
1 Velg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.
3 Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige
drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.
1 Velg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris.
3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige
gang tanken ble fylt.
4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken
ble fylt.
5 Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6 Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing
ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallengepoengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge
samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger
seg og er i transportmodus for bil.
Vise ecoChallenge-poengsummer
Velg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.
Om poengsummen i ecoChallenge
Fargen på bladet til ecoChallenge-ikonet endres avhengig av
hvordan du presterer i utfordringen.
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og
bremsing.
Hastighet: Viser poengsummen din for å kjøre med optimal
hastighet for å spare drivstoff (70–100 km/t (45-60 m/t) for de
fleste kjøretøy).
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
Bruke programmene
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing.
Du mister poeng for hard bremsing.
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
1 Velg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Velg > Nullstill.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
1 Velg Programmer > ecoRoute > Drivstoffsparing.
2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige
drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis
du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.
TIPS: Du har tilgang til kilometerrapporter i mappen Reports på
enhetens stasjon eller volum (Overføre data fra datamaskinen,
side 16).
1 Velg Programmer > ecoRoute > Kilometerrapport.
2 Velg en logg.
Nullstille ecoRoute informasjon
1 Velg Programmer > ecoRoute > Kjøretøyprofil.
2 Velg > Nullstill.
Vise myGarmin-melding
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 10). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om
programvare- og kartoppdateringer.
1 Velg Programmer > myGarmin.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger
på myGarmin-ikonet.
2 Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Vise værmeldingen
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 10). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
11
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Sjekke veiforholdene
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 3).
5 Velg Velg.
6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7 Velg Neste.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Velg Avgangstid.
• Velg Ankomsttid.
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.
6 Velg Varighet.
7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg
Lagre.
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.
Endre transportmodus for en tur
Du kan endre transportmodusen som brukes i en lagret tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Transportmodus.
4 Velg en transportmodus.
5 Velg Lagre.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Start!.
4 Velg en rute hvis du blir spurt om det (Ruten på kartet,
side 6).
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
12
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi tur nytt navn.
• Velg Rediger bestemmelsessteder for å legge til og
slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på
posisjonene.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.
Vise bilder
Du kan vise bilder som du har lagret på enheten eller på et
minnekort. Se Databehandling, side 16 hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du laster inn bilder på enheten.
1 Velg Programmer > Bildeviser.
2 Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
3 Velg et bilde.
Vise en bildefremvisning
1 Velg Programmer > Bildeviser.
2 Velg .
3 Når bildefremvisningen pågår, kan du trykke på skjermen for
å stoppe fremvisningen.
Slette bilder
1 Velg Programmer > Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg > Slett > Ja.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (trafficTrends, side 18).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Bruke verdensuret
1 Velg Programmer > Verdensur.
2 Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Ferdig.
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur > .
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.
Bruke kalkulatoren
Velg Programmer > Kalkulator.
Konvertere enheter
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg eventuelt knappen ved siden av Konverter, velg en
kategori for måling, og velg Lagre.
3 Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg
Lagre.
4 Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5 Angi nummeret, og velg Ferdig.
Angi vekslingskurser
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg knappen ved siden av Konverter.
3 Velg Valuta, og velg Lagre.
Bruke programmene
4 Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg
Motta trafikkdata
5
MERKNAD
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
6
7
8
Lagre.
Velg knappen nederst på skjermen som viser
vekslingskursen.
Velg boksen ved siden av en valuta.
Angi en verdi, og velg Ferdig.
Velg OK.
Bruke språkguiden
Bruk språkguiden til å slå opp og oversette ord eller uttrykk.
Velg Programmer > Språkguide.
Kjøpe språkguiden
Enheten leveres med en begrenset demoversjon av
språkguiden.
Hvis du vil kjøpe den komplette språkguiden, går du til
http://www.garmin.com/languageguide.
Du må kjøpe et kompatibelt trafikkmottakertilbehør fra Garmin
før du kan motta trafikkdata. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com.
Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidden til
en FM-stasjon som sender trafikkinformasjon, for at du skal
kunne motta trafikkdata.
Når mottakeren er innenfor et dekningsområde, begynner
enheten å vise trafikkinformasjon.
1 Koble trafikkmottakeren til en ekstern strømkilde.
2 Koble trafikkmottakeren til enheten.
Trafikkmottaker
Velge språk i språkguiden
Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du oversetter ord
og uttrykk.
1 Velg Programmer > Språkguide.
2 Velg > Språk.
3 Velg Fra, velg språket du vil oversette fra, og velg Lagre.
4 Velg til, velg språket du vil oversette til, og velg Lagre.
Oversette ord og uttrykk
1 Velg Programmer > Språkguide.
2 Velg en kategori og underkategorier.
3 Velg eventuelt , angi et nøkkelord, og velg Ferdig.
4 Velg et ord eller et uttrykk.
for å lytte til oversettelsen.
5 Velg
Bruke en ordbok
1 Velg Programmer > Språkguide > Ordbøker.
2 Velg en ordbok.
3 Velg eventuelt , angi et ord, og velg Ferdig.
4 Velg et ord.
5 Velg for å lytte til oversettelsen.
Om trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.
• Enheten må være koblet til bilstrøm for å kunne motta
trafikkinformasjon.
• Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde
av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta
trafikkinformasjon.
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
trafikkmottakeren.
•
endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er
på ruten eller veien du kjører.
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.
Om trafikk
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Kontakt for ekstern antenne
Intern antenne
Indikatorlampe for strøm
Bilstrømadapter
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon på kartet.
Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene
er.
Grå: Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig.
Grønn: Trafikken flyter fritt.
Gul: Trafikken forflytter seg, men det er forsinkelser. Det er
moderate køer.
Rød: Trafikken står stille eller beveger seg sakte. Det er en
alvorlig forsinkelse.
Plassere trafikkmottakeren
Du kan plassere strømkabelen for trafikkmottak slik at den får
optimalt trafikkmottak.
1 Rull ut kabelen.
2 Plasser midten av kabelen et sted hvor det er uhindret sikt
mot himmelen, for eksempel på dashbordet.
MERK: Ikke la kabelen ligge på en kabelplugg som er koblet
til kjøretøyets strømkilde.
Ikke plasser kabelen på gulvet eller under andre gjenstander.
Trafikk på ruten
Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende
trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest
tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.
Trafikkikonet
endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.
Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke
finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges
automatisk til den beregnede ankomsttiden.
Vise trafikk på ruten
mens du navigerer etter en rute.
1 Velg
13
2 Velg Trafikk på ruten.
En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor de er
langs ruten.
3 Velg en hendelse.
Unngå trafikk på ruten manuelt
.
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Trafikk på ruten.
3 Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på
Trafikkabonnementer
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
.
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Trafikkforhold.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Trafikk i ditt område
Deaktivere trafikk
ruten.
4 Velg
> Unngå.
Velge en alternativ rute
mens du navigerer etter en bilrute.
1 Velg
2 Velg Alternativ rute.
3 Velg en rute.
Vise trafikk på kartet
Søke etter trafikkforsinkelser
.
1 Gå til kartsiden, og velg
2 Velg Trafikkforhold > .
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du pilene for å vise
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Fjern merket for Trafikk.
Enheten mottar ikke oppdaterte trafikkdata lenger, men unngår
likevel områder som kan ha kø, ved hjelp av trafficTrends™ hvis
dette er aktivert (trafficTrends, side 18).
andre forsinkelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
.
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Trafikkforhold.
3 Velg et trafikkikon.
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på
trafikkartet.
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg Tegnforklaring for trafikk.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i
veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
Lastebilfunksjoner
Om kjøredataregistrering
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan arkivere data som er nødvendige for IFTAdokumentasjon (International Fuel Tax Agreement), for
eksempel opplysninger om drivstoffkjøp og kjørelengde.
Du må være i lastebilmodus før du kan bruke
kjøredataregistrering (Velge en transportmodus, side 2).
Angi drivstoffdata
1 Velg Programmer > Kjøredataregistrering > Ved pumpen.
2 Angi drivstoffpris per liter.
3 Velg feltet Drivstofforbruk.
4 Angi hvor mye drivstoff du har kjøpt.
5 Velg eventuelt et alternativ:
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne
funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon
som kjører Smartphone Link (Om Smartphone Link, side 10).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > Mine kameraer.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
• Hvis du vil registrere mengden i liter, velger du Gallons >
Liter > Lagre.
• Hvis du vil registrerer mengden i gallons, velger du Liter >
Gallons > Lagre.
6 Merk eventuelt av for Skatt inkludert.
7 Velg bensinstasjonen du tanket opp på.
Vise et trafikkamera
2
3
4
5
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (Lagre et
trafikkamera, side 14).
1 Velg Programmer > Mine kameraer.
2 Velg et kamera.
14
Redigere drivstofflogger
1 Velg Programmer > Kjøredataregistrering >
Drivstofflogger.
Velg eventuelt en lastebil.
Velg eventuelt et kvartal.
Velg en logg.
Velg et alternativ:
• Velg et felt for å redigere informasjonen.
• Velg > Ja for å slette loggen.
Lastebilfunksjoner
Vise og eksportere et distriktssammendrag
Distriktsammendraget viser data for hver delstat eller provins
der kjøretøyet har vært brukt, for hvert kvartal.
Distriktsammendraget er tilgjengelig i enkelte områder.
1 Velg Programmer > Kjøredataregistrering >
Distriktsammendrag.
2 Velg eventuelt en lastebil.
3 Velg eventuelt et kvartal.
4 Velg > Eksporter > OK for å eksportere et
distriktsammendrag.
Enheten eksporterer sammendraget til en CSV-fil og lagrer
den i mappen Reports på enheten.
Redigere og eksportere reiserapporter
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer >
2
3
4
5
Kjøredataregistrering > Reiserapporter.
Velg eventuelt en lastebil.
Velg eventuelt et kvartal.
Velg en logg.
Velg et alternativ:
• Velg
> Slett, og merk av for rapportene du vil slette.
• Velg
> Kombiner, og merk av for rapportene du vil
kombinere.
• Velg
> Eksporter > OK. Enheten eksporterer
rapporten til en CSV-fil og lagrer den i mappen Reports
på enheten.
Vise eksporterte distriktssammendrag og
reiserapporter
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Åpne stasjonen eller volumet Garmin, og åpne mappen
Reports.
3 Åpne mappen IFTA.
4 Åpne CSV-filen.
Tidsforbruk
MERKNAD
Selv om denne enheten kan registrere informasjon om
tidsforbruk, er den i seg selv IKKE en godkjent erstatning for
krav til registrering i loggbok i henhold til forskrifter fra Federal
Motor Carrier Safety Administration (USA).
Førere må følge alle gjeldende nasjonale og lokale krav til
tidsforbruk.
AOBRD (Automatisk On -Board opptaksenhet)
Når denne enheten integreres med en telematisk
datatransponder produsert av en Garmin autorisert partner og
brukes for å ta opp sjåførens tidsforbruk, kan transportfirmaer
overholde AOBRD-krav.
Garmin påstår ikke at bruk av løsningen til en autorisert partner
gir overholdelse med spesifikasjonen §395.15. Slike påstander
kan bare kunngjøres av partneren. Overholdelse av §395 er
sluttbrukerens ansvar, inkludert overholdelse av eventuelle
endringer i disse reglene. Du kan konsultere et sertifikat fra en
Garmin AOBRD-partner for å bekrefte at AOBRD-kravene slik
de er spesifisert i Del §395.15, overholdes.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Lastebilfunksjoner
Før du kan bruke funksjonen Tidsforbruk, må du være i
lastebilmodus, og du må opprette en førerprofil (Legge til førere,
side 15).
Du kan bruke funksjonen Tidsforbruk til å registrere arbeidstiden
din. Dette kan gjøre det enklere å følge sikkerhetsreglene.
Registrere tjenestestatusen
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Tjenestestatus.
4 Velg et alternativ:
• Velg Ikke i tjeneste for å registrere tiden du ikke er i
tjeneste.
• Velg Hviler for å registrere tiden du hviler på en
soveplass.
• Velg Kjøre for å registrere tiden du kjører et nyttekjøretøy
som er i virksomhet.
• Velg I tjeneste for å registrere tiden du er i tjeneste, men
ikke kjører et nyttekjøretøy.
• Velg Passasjersete for å registrere tiden en annen fører
sitter i passasjersetet, uten å være i tjeneste.
MERK: En fører kan ha status Passasjersete i opptil to
timer rett før eller etter åtte sammenhengende timer på en
soveplass.
5 Velg Lagre.
Om førere
Hvis du jobber for mer enn én transportør i løpet av 24 timer, må
du registrere hver transportør.
Du må registrere tidssonen for hjemmeterminalen din, selv om
du krysser andre tidssoner.
Legge til førere
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Administrere førerinformasjon
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Førerinfo.
4 Velg et alternativ:
• Velg et felt for å redigere informasjonen.
• Hvis du vil slette føreren, velger du
> Slett fører > Ja.
Bruke kjørelogger
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Vis logg.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en annen dato, velger du datoen øverst i
skjermbildet.
• Hvis du vil vise statusdetaljer, velger du feltet ved siden av
statuslinjen.
• Hvis du vil redigere, velger du rutenettet og velger et felt.
• Hvis du vil vise informasjon om regelbrudd, velger du .
Legge til forsendelser
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Administrer forsendelser > .
4 Angi referanseinformasjonen, og velg Ferdig.
15
TIPS: Referansenummeret er nummeret på
forsendelsesdokumentet eller navnet på selskapet og
gruppen du transporterer.
5 Velg eventuelt Startdag.
6 Velg eventuelt Sluttdag.
7 Velg Lagre.
Administrer forsendelser
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Administrer forsendelser.
4 Velg en forsendelse.
5 Velg et alternativ:
• Velg et felt for å redigere forsendelsesinformasjonen.
• Hvis du vel slette forsendelsene, velger du
> Slett
forsendelser > OK.
Eksportere kjørelogger
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.
2 Velg en fører.
3 Velg Eksporter logg.
4 Angi eventuelt trekkvognnummer, VIN for trekkvognen og
tilhengernummer.
5 Velg eventuelt en logg som skal eksporteres.
6 Velg eventuelt plasseringen loggen skal eksporteres til.
Enheten eksporterer rapporten til en CSV-fil og lagrer den i
mappen Reports i enhetsminnet.
Vise eksporterte kjørelogger
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com/trip_planning). I tillegg til kart- og datalagring
kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.
1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen som
fulgte med enheten.
MERK: Første gang du kobler enheten til en datamaskin med
Windows, blir du spurt om å installere programvaren myGarmin
Agent. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/agent.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
I Windows vises enheten i Min datamaskin som en bærbar
enhet eller som to flyttbare stasjoner som representerer
enheten og minnekortet.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 16).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise loggene på enheten, åpner du stasjonen
eller volumet Garmin og deretter mappen Reports.
• Hvis du vil vise loggene på minnekortet, åpner du
stasjonen eller volumet for minnekortet og deretter
mappen Garmin.
Åpne
mappen HOSexports.
3
4 Åpne CSV-filen.
Databehandling
Om databehandling
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på enheten.
Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert MapSource , BaseCamp™ og HomePort™
(Egendefinerte punkter av interesse, side 20).
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere programvaren POI Loader, side 20).
®
16
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 16).
Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min
datamaskin i Windows og som volumer på Mac.
MERK: Enkelte datamaskiner med flere nettverksstasjoner
kan ikke vise enhetsstasjoner. Du finner mer informasjon om
hvordan du tilordner stasjonen, i hjelpefilen til
operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne Garmin-stasjonen eller minnekortstasjonen eller volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
Databehandling
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Tilpasse enheten
Legge til lastebil- eller bobilprofiler
ADVARSEL
Selv om du angir kjøretøyprofilen, er det ingen garanti for at det
blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle
ruteforslagene. Det er ditt ansvar å holde oversikt over høyde,
lengde, vekt og andre relevante begrensninger for kjøretøyet når
du kjører. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene
når du tar valg under kjøring.
1 Velg Innstillinger > Lastebilprofil.
2 Velg en profiltype:
• Velg Lastebil for å legge til en lastebilprofil.
• Velg Bobil for å legge til en bobilprofil.
3 Velg .
4 Velg eventuelt Enheter for å endre måleenheter.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktivere lastebil- eller bobilprofiler
Du må legge til en profil før du kan aktivere den (Legge til
lastebil- eller bobilprofiler, side 17).
Enheten beregner ruter basert på bredden, lengden, høyden,
vekten og andre innstillinger for den aktive profilen.
1 Velg Innstillinger > Lastebilprofil.
2 Velg en profiltype:
• Velg Lastebil for å aktivere en lastebilprofil.
• Velg Bobil for å aktivere en bobilprofil.
Velg
profilen.
3
4 Velg Velg profil.
Redigere lastebil- eller bobilprofiler
Du må aktivere en annen profil før du kan slette en profil
(Aktivere lastebil- eller bobilprofiler, side 17).
1 Velg Innstillinger > Lastebilprofil.
2 Velg en profil, og velg .
3 Velg Rediger eller Slett.
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart og kjøretøy.
Kjøretøy: Endrer ikonet til å vise posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartknapper: Angir hvilke ikoner som vises på kartet. Opptil to
ikoner kan vises på kartet.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 7).
Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
Tilpasse enheten
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på www.garmin.com/us
/maps.
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir rutepreferanser.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Avanserte omkjøringer: Angir lengden for omkjøringen.
Sikker modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Rutepreferanser
Hvis du vil åpne innstillingssiden Beregningsmodus, går du til
hovedmenyen og velger Innstillinger > Navigasjon >
Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Raskere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff
enn andre ruter.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
bestemmelsesstedet.
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare
batteristrøm ved å redusere lysstyrken.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av enhetens skjerm.
Skjermbilder lagres i mappen Skjermbilde på enheten.
Innstillinger for Bluetooth
Slik åpner du innstillingene for Bluetooth: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth.
Legg til telefon: Administrerer tilkoblingen mellom enheten og
trådløse hodetelefoner med Bluetooth.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.
trafficTrends: Se trafficTrends, side 18.
17
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Tillegg
trafficTrends
Når trafficTrends-funksjonen er aktivert, registrerer enheten data
om trafikkhistorikk og bruker disse dataene til å beregne mer
effektive ruter.
Når du kjører med funksjonen trafficTrends aktivert, registrerer
enheten trafikkdata som brukes til å forbedre den historiske
trafikkinformasjonen for trafficTrends. Denne informasjonen
sendes til Garmin når du kobler enheten til myGarmin ved hjelp
av datamaskinen.
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på
tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata,
må du deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du siden Innstillinger for enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Advarselsikoner
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Restriksjonsadvarsler
Høyde
Vekt
Akselvekt
Lengde
Bredde
Ingen lastebiler tillatt
Ingen trailere tillatt
Innstillinger for språk og tastatur
Farlige materialer er ikke tillatt
Slik åpner du siden Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Angir tastaturspråk.
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.
Brennbare materialer er ikke tillatt
Vannforurensende materialer er ikke tillatt
Sving til venstre ikke tillatt
Sving til høyre ikke tillatt
U-sving ikke tillatt
Advarsler om veiforhold
Innstillinger for enhet og personvern
Fare for kontakt med bakken
Slik åpner du siden Enhetsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og
velg Innstillinger > Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker som gjelder for valget ditt.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken.
Sidevind
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
Velg Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
18
Smal vei
Skarp sving
Bratt nedoverbakke
Overhengende tre
Andre advarsler
Veiingsstasjon
Veien er ikke bekreftet som egnet for lastebiler
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for bil.
Tillegg
• Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen som
fulgte med.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Om å ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.
MERKNAD
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
MERKNAD
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
Tørk
av enheten.
2
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Fukt kluten ved behov.
Du kan bruke vann, isopropylalkohol eller brillerens.
3 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Forlenge batterilevetiden
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Sett enheten i dvalemodus (Om dvalemodus, side 2).
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 17).
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
• Demp volumet (Justere volumet, side 2).
• Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth, side 17).
• Angi kortere tid for tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 17).
Skifte sikringen i strømkabelen for bil
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte
sikringen på tuppen av biladapteren.
1 Løsne endestykket À.
Tillegg
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Installer en 2 A-kvikksikring.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil Ã.
Montere på dashbordet
MERKNAD
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.
Bruk monteringsplaten hvis du vil montere enheten på
dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com.
1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
3 Plasser platen på dashbordet.
4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
6 Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne enheten, holderen og braketten
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk på tappen øverst på holderen.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne holderen fra braketten
1 Vri holderen mot høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på Garmins webområde
(http://www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Fotobokser
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Kontroller
http://my.garmin.com for tilgjengelighet. Du kan kjøpe et
abonnement på fotoboksinformasjon for disse posisjonene.
Abonnementet omfatter posisjoner til hundrevis av fotobokser.
Enheten varsler deg når du nærmer deg en fotoboks, og kan
advare deg hvis du kjører for fort. Dataene oppdateres minst én
gang i uken, så du kan oppdatere enheten regelmessig for å
motta den mest oppdaterte informasjonen.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et
eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en
utløpsdato.
19
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere programvaren POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til http://www.garmin.com/extras.
2 Klikk på Tjenester > POI Loader.
3 Installer POI Loader på datamaskinen.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne tillegg
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Egendefinerte POIer.
2 Velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth på telefonen, og hold telefonen innenfor en
radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Gå til http://buy.garmin.com.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Monter sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm, side 1).
Enheten lader ikke i bilen
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for bil, side 19).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom
0-45 °C (mellom 32-113 °F).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
20
Feilsøking
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 7
3D-kartvisning 7
A
abonnementer
Garmin Live-tjenester 10
nüMaps Lifetime 1
trafikk 1
adresser, finne 4
advarselsikoner 18
aktiv kjørefeltveiledning 8
anrop 9
anropsvarsel 10
deaktivere 10
foreta 9
hjem 10
kontakter 9
logg 10
ringe 9
svare 9
anvisninger 8
automatisk volum 2
aktivere 2
av/på-tast 1
avanserte omkjøringer 7
avkjøringstjenester 6
finne 6
B
egendefinerte POIer 20
eksportere
distriktssammendrag 15
kjørelogger 16
reiserapporter 15
endre søkeområdet 4
enhet, registrere 1
enhets-ID 18
enhetskalkulator 12
F
feilsøking 20
filer
overføre 16
støttede typer 16
finne posisjoner. 3 Se også posisjoner
adresser 4
bruke kartet 4
kategorier 3
koordinater 4
se på kartet 4
steder 4
veikryss 4
fjerne holder 19
forsendelser 16
legge til 15
tidsforbruk 15
forskrifter, tidsforbruk 15
fotobokser, database 19
førere
lastebil 15
legge til 15
batteri
lade 2, 18, 20
maksimere 19
problemer 20
begrensninger, kjøretøy 1
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
bildeviser 12
slette bilder 12
Bluetooth teknologi 9
aktivere 9
Bluetooth-teknologi 20
deaktivere 17
innstillinger 17
bobil, profiler 1, 17
bobilprofiler
aktivere 17
legge til 17
bredde- og lengdegrad 4
brukerdata 16
slette 16
G
D
I
dashbordbrakett 19
datamaskin, koble til 16, 20
dempe, lyd 9
distriktsammendrag 15
drivstoff, priser 11
drivstoffdata, gå inn i 14
drivstofflogger 14
drivstoffpris, endre 11
drivstoffsparing. 11 Se også ecoRoute
dvalemodus 2
gå inn i 2
gå ut av 2
ID-nummer 18
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), logge 14
ikoner, trafikk 13
innstillinger 17, 18
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 14
E
ecoChallenge 11
ecoChallenge-poengsum 11
nullstille 11
ecoRoute 11
ecoChallenge-poengsum 11
HD-tilbehør 11
kalibrere drivstoffsparing 11
kilometerrapport 11
kilometerrapporter 11
kjøretøyprofil 11
ecoRoute HD, tilbehør 11
Indeks
Garmin Live-tjenester 10
abonnere på 10
geocaching 4
gi turer nytt navn 12
gjeldende posisjon 8
gjenopprette innstillinger 18
GPS 2
H
hjelp. 10 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 4
kjøre 5
redigere posisjon 5
ringe 10
telefonnummer 10
holder, fjerne 19
Hurtigsøk 3
Hvor er jeg? 5, 8
håndfrie telefonsamtaler 9
K
kabler, strøm 18
kalibrere drivstoffsparing 11
kalkulator 12
kameraer
rygge 2, 3
sikkerhet 19
kart 6, 17
bla 4
datafelt 7
detaljnivå 17
kjøpe 19
layout for data 7
livstid 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
oppdatering 1
rapportere feil 4
tema 17
trafikkforhold 14
vise ruter 8
kartperspektiv 7
kartvisning
2D 7
3D 7
kilometerrapporter 11
kjøre hjem 5
kjøreanvisninger 8
Kjøredataregistrering
distriktsammendrag 15
drivstoffdata 14
eksporterte sammendrag og rapporter 15
reiserapporter 15
kjørelogger 15
eksportere 16
kjøretøybegrensninger 1
kjøretøyprofil 11
kjøretøyprofiler, lastebil eller bobil 1, 17
klokke 12
knapper på skjermen 3
koble fra telefon 9
konvertere
enheter 12
valuta, konvertere 12
koordinater 4
L
lade enheten 2, 18, 20
lagre, gjeldende posisjon 5
lagrede posisjoner 5, 6, 12
kategorier 5
redigere 5
slette 6
Lagrede posisjoner 5
lastebil
forsendelser 16
førere 15
profiler 1, 17
punkter av interesse 3
lastebilprofiler
aktivere 17
legge til 17
legge til stopp 6
Lisensavtaler for sluttbruker 18
livstidskart 1
logger, kjøre 15, 16
lyd, nærhetspunkter 18
lysstyrke 2
M
manøverliste 8
microSD-kort, installere 16
minnekort 16
mittDashboard 1
oppdatere programvare 1
montere enheten
dashbord 19
fjerne fra braketten 19
sugekopp 19
myGarmin-meldinger 11
N
navigasjon 6
forhåndsvise ruter 6
innstillinger 17
utenfor vei 7
navigere utenfor vei 7
neste sving 8
nullstille
enhet 2
tripdata 8
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
omkjøringer 6
avansert 7
oppdateringer
kart 1
21
programvare 1
oversikt over veikryss 8
P
pare 9
koble fra 9
telefon 9, 20
parkering 5
forrige plass 5
POI. 20 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 20
posisjoner 4, 12
angi hjem 4
gjeldende 5, 8
lagre 5
nylige treff 5
ringe 9
sende til enhet 5
simulerte 5
søke etter 4
posisjoner som nylig er funnet 5
produktsupport 10
profiler
bobil 17
lastebil 17
lastebil eller bobil 1, 17
programvare
oppdatering 1
versjon 18
punkter av interesse (POI Loader) 20
punkter av interesse (POI)
egendefinert 20
lastebiler 3
POI Loader 20
tillegg 20
vurdere 4
R
rapporter
kilometer 11
tur 15
rapportere POI-feil 4
registrere enheten 1
reisehistorikk 18
rengjøre berøringsskjermen 19
rengjøre enheten 19
reparasjonsregister 3
ringe 9
ruter
beregne 6
beregner på nytt 13
forhåndsvisning 6
innstillinger 17
starte 5, 6
stoppe 6
vise på kartet 8
ryggekamera 2, 3
S
satellittsignaler
innhente 2
vise 2
sende posisjoner 5
sikring, endre 19
simulerte posisjoner 5
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 17
skjerminnstillinger 17
slette
alle brukerdata 16
turer 12
Smartphone Link
deakivere anrop 10
Garmin Live-tjenester 10
koble til 10
snarveier 3
legge til 3
slette 3
språk
stemme 18
22
tastatur 18
stopp, legge til 6
strømkabler 18
skifte sikringen 19
sugekopp 19
svare på anrop 9
søkelinje 4
T
ta vare på enheten 19
talegjenkjenning 8
talekommando 8, 9
aktivere 8
aktiveringsfrase 8
navigere med 9
tips om bruk 8
tastatur 3
layout 18
språk 18
telefon
koble fra 9
pare 9, 20
telefonsamtaler 9
anropsvarsel 10
dempe 10
ringe 10
svare 9, 10
taleoppringning 10
tidsforbruk 15
forsendelser 15, 16
førere 15
kjørelogger 15
tjenestestatus 15
tidsinnstillinger 2, 18
tilbehør 20
tillegg
egendefinerte punkter av interesse 20
fotobokser 19
tilpasse, unngåelser 7
tilpasse enheten 17
tjenestestatus 15
trafficTrends 18
deaktivere 18
trafikk 13, 17
aktivere et abonnement 14
alternativ rute 14
beregne ruter på nytt 13
data 14
deaktivere 14
hendelser 14
ikoner 13
kameraer 14
legge til abonnementer 14
livstidsabonnement 1
mottaker 13
ruteomberegninger 13
søke etter forsinkelser 14
trafficTrends 18
unngå 14
varsler 8
trafikkameraer 14
lagre 14
vise 14
transportmodi 2
bil 2
endre 12
motorsykkel 2
tripcomputer 8
nullstille informasjon 8
tripdata, nullstille 8
tripinformasjon, vise 8
triplogg, vise 7
turplanlegger 12
redigere en tur 12
tyveri, unngå 19
slette 7
tilpasse 7
vei 7
veielementer 7
USB, koble fra 16
V
varsler
fotobokser 18
lyd 18
nærhetspunkter 18
trafikk 8
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 18
veiforhold, vær 12
veikryss, finne 4
volum, tilpasse 2
vurdere, punkter av interesse 4
vær 11
radar 11
veiforhold 12
U
unngåelser
deaktivere 7
område 7
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising