Garmin | dezl 760LMT | User guide | Garmin dezl 760LMT Användarhandbok

Garmin dezl 760LMT  Användarhandbok
dēzl™ 760
Användarhandbok
Juni 2015
Tryckt i Taiwan
190-01511-39_0B
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. BaseCamp™, dēzl™,
ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som
tillhör SD-3C. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. TruckDown är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc.
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Ansluta enheten till fordonsström ............................................... 1
Om minSida ................................................................................ 1
Ställa in minSida .................................................................... 1
Registrera enheten ................................................................ 1
Uppdatera programvaran ....................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livstidsabonnemang ................................................................... 1
Aktivera livstidskartor ............................................................. 1
Ange en lastbils- eller husbilsprofil ............................................. 1
Stänga av enheten ..................................................................... 1
Återställa enheten .................................................................. 2
Om viloläget ................................................................................ 2
Aktivera viloläget .................................................................... 2
Avsluta viloläget ..................................................................... 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Om automatisk volym ................................................................. 2
Aktivera automatisk volym ..................................................... 2
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 2
Söka efter GPS-signaler ........................................................ 2
Transportlägen ....................................................................... 2
Batteriinformation ................................................................... 2
Ställa in tiden ......................................................................... 2
Använda en backkamera ............................................................ 2
Avaktivera en backkamera ..................................................... 3
Använd skärmknappar ................................................................ 3
Använda skärmknappsatsen ...................................................... 3
Om genvägar .............................................................................. 3
Lägga till en genvägsikon ...................................................... 3
Ta bort en genväg .................................................................. 3
Söka efter platser ........................................................... 3
Om platser .................................................................................. 3
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 3
Söka efter intressanta platser för lastbil ................................. 3
Söka efter intressanta TruckDown-platser ............................. 3
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet ............................. 4
Byta sökområde ..................................................................... 4
Rapportera en stängd eller saknad plats ............................... 4
Betygsätta en intressant plats (POI) ...................................... 4
Om sökverktyg ............................................................................ 4
Söka en adress ...................................................................... 4
Söka efter en korsning ........................................................... 4
Söka efter en stad .................................................................. 4
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 4
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan ................... 4
Spara en hemposition ................................................................. 4
Köra hem ............................................................................... 4
Ändra information om din hemposition .................................. 4
Söka efter senast hittade destinationer ...................................... 5
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 5
Söka efter parkering ................................................................... 5
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................. 5
Ange en simulerad plats ............................................................. 5
Spara platser .............................................................................. 5
Spara en plats ........................................................................ 5
Spara den aktuella platsen .................................................... 5
Starta en rutt till en sparad plats ............................................ 5
Ändra en sparad plats ............................................................ 5
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 5
Dela en sparad plats .............................................................. 5
Skicka en plats till enheten .................................................... 5
Ta bort en sparad plats .......................................................... 5
Innehållsförteckning
Navigering....................................................................... 5
Påbörja en rutt ............................................................................ 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 6
Förhandsvisa flera rutter ........................................................ 6
Starta en rutt till en sparad plats ............................................ 6
Din rutt på kartan ........................................................................ 6
Använda navigeringskartan ................................................... 6
Lägga till en punkt på en rutt ................................................. 6
Göra en avstickare ................................................................. 6
Stoppa rutten ......................................................................... 6
Om avfartstjänster ...................................................................... 6
Söka efter avfartstjänster ....................................................... 6
Navigera till en avfart ............................................................. 6
Undvika vägfunktioner ................................................................ 6
Om egna undvikanden ............................................................... 7
Undvika ett område ................................................................ 7
Undvika en väg ...................................................................... 7
Avaktivera ett eget undvikande .............................................. 7
Ta bort egna undvikanden ..................................................... 7
Aktivera Avancerade omvägar .................................................... 7
Göra en avstickare runt angivna områden ............................. 7
Terrängkörning ........................................................................... 7
Kartsidor......................................................................... 7
Anpassa kartan ........................................................................... 7
Anpassa kartlager .................................................................. 7
Visa tripploggen ..................................................................... 7
Ändra kartdatafältet ................................................................ 7
Anpassa knapparna på kartan ............................................... 7
Ändra instrumentbräda för kartan .......................................... 7
Ändra kartperspektiv .............................................................. 7
Visa ruttaktivitet .......................................................................... 7
Visa en lista över svängar ...................................................... 7
Visa nästa sväng .................................................................... 8
Visa korsningar ...................................................................... 8
Visa trafikvarningar ................................................................ 8
Visa trippinformation .............................................................. 8
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 8
Söka efter närliggande serviceställen .................................... 8
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 8
Röstkommando.............................................................. 8
Ange uppvakningsfrasen ............................................................ 8
Aktivera röstkommando .............................................................. 8
Tips för röstkommandon ............................................................. 8
Starta en rutt med röstkommando .............................................. 8
Stänga av ljudet till instruktionerna ............................................. 9
Avaktivera Röstkommando ......................................................... 9
Telefonsamtal med handsfree ....................................... 9
Om handsfree-samtal ................................................................. 9
Aktivera trådlös Bluetooth teknik ............................................ 9
Para ihop telefonen .................................................................... 9
Koppla bort telefonen ............................................................. 9
Tips efter att du parat ihop enheterna .................................... 9
Ringa ett samtal .......................................................................... 9
Ringa ett nummer .................................................................. 9
Ringa en kontakt i telefonboken ............................................ 9
Ringa upp en plats ................................................................. 9
Ta emot ett samtal ...................................................................... 9
Använda samtalshistoriken ......................................................... 9
Använda alternativ för Samtal pågår ........................................ 10
Ange ett hemtelefonnummer .................................................... 10
Ringa hem ............................................................................ 10
Använda appar............................................................. 10
Använda hjälpen ....................................................................... 10
Söka efter hjälpavsnitt .......................................................... 10
Om Smartphone Link ................................................................ 10
i
Hämta Smartphone Link ...................................................... 10
Ansluta till Smartphone Link ................................................ 10
Skicka en position från telefonen till enheten ...................... 10
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link .... 10
Om Garmins realtidstjänster ..................................................... 10
Prenumerera på Garmins realtidstjänster ............................ 10
Om ecoRoute ............................................................................ 10
Tillbehöret ecoRoute HD ...................................................... 11
Ställa in fordonet .................................................................. 11
Ändra bränslepriset .............................................................. 11
Kalibrera bränsleekonomin .................................................. 11
Om ecoChallenge ................................................................ 11
Visa information om bränsleekonomi ................................... 11
Avståndsrapporter ................................................................ 11
Nollställa ecoRoute information ........................................... 11
Visa myGarmin-meddelande .................................................... 11
Visa väderprognosen ................................................................ 11
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 11
Visa väderradarn .................................................................. 11
Visa vädervarningar ............................................................. 11
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 11
Planera en resa ........................................................................ 12
Schemalägga en resa .......................................................... 12
Ändra transportläge för en resa ........................................... 12
Navigera till en sparad resa ................................................. 12
Ändra en sparad resa .......................................................... 12
Visa bilder ................................................................................. 12
Visa ett bildspel .................................................................... 12
Ta bort bilder ........................................................................ 12
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 12
Använda världsklockan ............................................................. 12
Visa världskartan ................................................................. 12
Använda kalkylatorn ................................................................. 12
Konvertera enheter ................................................................... 12
Ange växlingskurser ............................................................. 12
Använda språkguiden ............................................................... 12
Köpa språkguiden ................................................................ 12
Välja språk i språkguiden ..................................................... 13
Översätta ord och fraser ...................................................... 13
Använda tvåspråkigt lexikon ................................................ 13
Om trafik ........................................................................ 13
Ta emot trafikdata ..................................................................... 13
Trafikinformationsmottagare ..................................................... 13
Om trafikikonen .................................................................... 13
Placera trafikinformationsmottagaren .................................. 13
Trafik på rutten .......................................................................... 13
Visa trafik längs rutten ......................................................... 13
Undvika trafik längs rutten manuellt ..................................... 13
Ta en annan väg .................................................................. 13
Visa trafik på kartan ............................................................. 14
Trafik i ditt område .................................................................... 14
Söka efter trafikfördröjningar ................................................ 14
Visa ett trafikproblem på kartan ........................................... 14
Förklaring till trafikdata .............................................................. 14
Om trafikövervakningskameror ................................................. 14
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 14
Visa en trafikövervakningskamera ....................................... 14
Trafikabonnemang .................................................................... 14
Abonnemangsaktivering ...................................................... 14
Avaktivera trafikinformationen .................................................. 14
Lastbilsfunktioner........................................................ 14
Om IFTA-loggning .................................................................... 14
Ange bränsledata ................................................................. 14
Redigera bränsleloggar ........................................................ 14
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt ......................... 14
Redigera och exportera tripploggar ..................................... 14
ii
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar ..... 15
Om Körtid .................................................................................. 15
Registrera din förarstatus ..................................................... 15
Om förare ............................................................................. 15
Använda körloggar ............................................................... 15
Lägga till försändelser .......................................................... 15
Exportera körloggar ............................................................. 16
Datahantering............................................................... 16
Om datahantering ..................................................................... 16
Filtyper ...................................................................................... 16
Om minneskort ......................................................................... 16
Installera ett minneskort ....................................................... 16
Ansluta enheten till en dator ..................................................... 16
Överföra data från datorn ......................................................... 16
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 16
Ta bort filer ................................................................................ 16
Anpassa enheten.......................................................... 16
Lägga till lastbils- eller husbilsprofiler ....................................... 16
Aktivera lastbils- eller husbilsprofiler .................................... 17
Redigera lastbils- eller husbilsprofiler .................................. 17
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 17
Aktivera kartor ...................................................................... 17
Navigeringsinställningar ............................................................ 17
Ruttpreferenser .................................................................... 17
Bildskärmsinställningar ............................................................. 17
Bluetooth inställningar .............................................................. 17
Slå ifrån Bluetooth ................................................................ 17
Trafikinställningar ...................................................................... 17
Om trafikprenumerationer .................................................... 17
trafficTrends ......................................................................... 17
Enheter och tidsinställningar .................................................... 18
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 18
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 18
Inställningar för larmade positioner .......................................... 18
Återställa inställningarna ........................................................... 18
Bilagor........................................................................... 18
Varningsikoner .......................................................................... 18
Begränsningsvarningar ........................................................ 18
Varningar om vägförhållanden ............................................. 18
Andra varningar ................................................................... 18
Strömkablar .............................................................................. 18
Ladda enheten ..................................................................... 18
Om skötsel av enheten ............................................................. 18
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 19
Rengöra pekskärmen ........................................................... 19
Förhindra stöld ..................................................................... 19
Förlänga batterilivslängden .................................................. 19
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon .......................... 19
Montera enheten på instrumentbrädan .................................... 19
Ta bort enheten, vaggan och fästet .......................................... 19
Ta bort enheten från vaggan ............................................... 19
Ta bort vaggan från fästet .................................................... 19
Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan ................................. 19
Köpa fler kartor ......................................................................... 19
Fartkameror .............................................................................. 19
Egna intressanta platser ........................................................... 19
Installera programvaran POI Loader ................................... 19
Använda hjälpfilerna för POI Loader .................................... 19
Söka efter extrafunktioner .................................................... 20
Köpa tillbehör ............................................................................ 20
Felsökning.................................................................... 20
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 20
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 20
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt ...................... 20
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 20
Innehållsförteckning
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 20
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................20
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 20
Index.............................................................................. 21
Innehållsförteckning
iii
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
1 Montera enheten (Ansluta enheten till fordonsström,
sidan 1).
2 Registrera enheten (Registrera enheten, sidan 1).
3 Kontrollera om det finns uppdateringar:
• Programvaruuppdateringar (Uppdatera programvaran,
sidan 1).
• Gratis kartuppdatering (Uppdatera kartor, sidan 1).
Ansluta enheten till fordonsström
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på fästet.
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.
Uppdatera programvaran
1 Öppna minSida (Ställa in minSida, sidan 1).
2 Under Programvaruuppdateringar klickar du på Uppdatera
nu.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar enheten på http://my.garmin.com inom 90
dagar efter att ha tagit emot satellitdata när du kör kan det
hända att du får hämta en kostnadsfri kartuppdatering till
enheten. Gå till www.garmin.com/numaps för att ta del av
villkoren.
Uppdatera kartor
1 Öppna minSida (Ställa in minSida, sidan 1).
2 Registrera enheten (Registrera enheten, sidan 1).
3 Välj ett alternativ:
• Under Kartuppdateringar klickar du på Uppdatera nu.
• Om en kostnadsfri kartuppdatering inte längre är tillgänglig
klickar du på Köp nu.
Följ
instruktionerna på skärmen.
4
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner. Mer
information finns på www.garmin.com/lmt.
LT: Den här modellen har ett livstidsabonnemang på
trafikinformation och en trafikmottagare.
LM: För den här modellen ingår ett nüMaps Lifetime™
abonnemang, vilket ger kvartalsvisa kartuppdateringar under
enhetens livslängd. Villkor hittar du här: www.garmin.com/us
/maps/numaps_lifetime.
LMT: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang,
livstidsabonnemang på trafikinformation och en
trafikmottagare.
Aktivera livstidskartor
1 Gå till www.garmin.com/lifetimeupdater.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
OBS! Om du registrerar enheten kan du få epostmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig
(Registrera enheten, sidan 1).
5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.
6 Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen.
7 Om det behövs ansluter du den externa antennen till
trafikinformationsmottagaren och fäster den på vindrutan
med sugkopparna.
Om minSida
Använd minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det
finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till
produkthandböcker och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Ange en lastbils- eller husbilsprofil
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
1
2
3
4
Välj Inställningar > Lastbilsprofil.
Välj Lastbil eller Husbil.
Välj .
Följ instruktionerna på skärmen.
Stänga av enheten
1 Håll Strömknappen nedtryckt À.
Registrera enheten
1 Öppna minSida (Ställa in minSida, sidan 1).
2 Klicka på Registrera nu.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Komma igång
1
GPS-signalstatus.
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat).
®
Indikator för transportläge.
Aktuell tid.
Batteristatus.
Söka efter GPS-signaler
OBS! Om du håller strömknappen nedtryckt i mindre än 5
sekunder går enheten in i viloläge (Om viloläget, sidan 2).
2 Välj Av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll Strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter
satelliter.
i statusraden visar satellitsignalens styrka (se
Ikoner i statusfältet, sidan 2). Det kan ta flera minuter innan
enheten hittar satellitsignalerna.
1 Starta enheten.
2 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
nedtryckt så visas detaljerad
3 Om det behövs håller du
information om satellitsignaler.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Transportlägen
Lastbilsläge
Om viloläget
Husbilsläge
Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte
används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten
är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.
Aktivera viloläget
Tryck på Ström.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på ström knappen.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj > Ljudmixer och använd skjutreglagen för att
justera volymen för navigeringsmeddelanden, telefon och
media.
Om automatisk volym
På enheter med handsfree-samtal gör automatisk volym att
enhetsvolymen kan anpassas efter fordonets bakgrundsljud
(Telefonsamtal med handsfree, sidan 9).
Volymen sänks när bakgrundsljudet blir lägre och höjs i takt med
att bakgrundsljudet blir högre igen.
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån
bakgrundsbullrets nivå.
Välj Volym > > Automatisk volym.
Personbilsläge
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika baserat på ditt
transportläge.
Välja ett transportläge
Välj
.
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.
i statusstapeln visar status för det interna batteriet. Du kan
öka batterimätarens exakthet genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar det igen. Avbryt inte uppladdningen förrän
enheten är fullt uppladdad.
Ställa in tiden
OBS! Du kan välja Automatiskt för att automatiskt ange tiden
varje gång enheten sätts på.
.
1 Välj
2 Bläddra bland siffrorna för att ställa in tiden.
Använda en backkamera
VARNING
Håll ögon och uppmärksamhet på körningen när du använder
backkameran. En backkamera är en utökning av
säkerhetsåtgärderna. Den ersätter inte förarens uppmärksamhet
och goda omdöme.
Om en backkamera med kompositvideo har installerats i
fordonet kan du visa kamerabilderna på enheten.
1 Om det behövs ansluter du kameran till
videoingångskontakten À på fästet.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
2
Komma igång
Söka efter platser
2 Välj ett alternativ:
• Om kameran är ansluten till backlamporna lägger du i
backväxeln.
• Om kameran är ansluten till fordonets batteri väljer du
på skärmen.
Kamerabilden visas på enhetens skärm.
Avaktivera en backkamera
När backkameran är aktiverad väljer du
.
Använd skärmknappar
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.
Använda skärmknappsatsen
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar, sidan 18).
• Välj ett tecken på knappsatsen för att ange en bokstav eller
en siffra.
• Välj en serie bokstäver, t.ex. "A-I," för att välja en bokstav i
den serien.
• Välj
om du vill lägga till ett mellanslag.
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
Om genvägar
Lägga till en genvägsikon
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
Söka efter platser
Det finns många metoder för att söka efter platser på enheten.
• Efter kategori (Söka efter en plats efter kategori, sidan 3).
• Nära en annan plats (Byta sökområde, sidan 4).
• Genom att stava namnet (Söka efter en plats med hjälp av
sökfältet, sidan 4).
• Efter adress (Söka en adress, sidan 4).
• Med senast hittade platser (Söka efter senast hittade
destinationer, sidan 5).
• Med koordinater (Söka efter en plats med koordinater,
sidan 4).
• Med kartan (Söka efter en plats genom att bläddra på kartan,
sidan 4).
• Med sparade platser (Starta en rutt till en sparad plats,
sidan 5).
Om platser
De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex.
restauranger, hotell och platser för fordonsservice. Använd
kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i
närheten.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
tre senaste valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Söka efter intressanta platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser
för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.
Välj Vart? > Lastbil.
Söka efter intressanta TruckDown-platser
TruckDown-förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen,
för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning.
TruckDown-förteckningen är inte tillgänglig i alla områden.
Data i förteckningen uppdateras regelbundet.
1 Välj Vart?.
2 Välj TruckDown.
3 Välj en kategori.
4 Välj vid behov en underkategori.
5 Välj ett mål.
3
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du
gatunamnet och gatunumret.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du
gatunamnet, gatunumret och orten.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en position.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söka nära.
3 Välj ett alternativ.
Rapportera en stängd eller saknad plats
När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig plats kan
du rapportera felet till Garmin och ta bort platsen från
kommande sökningar.
1 Sök efter en plats (Söka efter en plats med hjälp av sökfältet,
sidan 4).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Rapportera som stängd eller Rapportera som saknad.
Informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till
minSida med hjälp av datorn (Ställa in minSida, sidan 1).
®
Betygsätta en intressant plats (POI)
Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 3).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj stjärnorna för att betygssätta den intressanta platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
Om sökverktyg
Du kan söka efter platser genom att använda
skärmknappsatsen eller ange platsens adress eller koordinater.
Söka en adress
OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart? > Adress.
2 Ange adressnummer och välj Klar.
3 Ange gatunamnet och välj Nästa.
4 Om det behövs, välj Söka nära för att byta stad eller område.
4
5 Om det behövs väljer du stad eller område.
6 Välj vid behov adress.
Söka efter en korsning
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Välj ett alternativ:
3
4
5
6
7
• Välj stat/provins.
• För att ändra land, stat eller provins väljer du Område
eller land och anger ett namn.
Ange det första gatunamnet och välj Nästa.
Välj vid behov gata.
Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.
Välj vid behov gata.
Vid behov, välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Orter.
2 Välj Ange söktext.
3 Ange ett ortsnamn och välj .
4 Välj en stad.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Vid behov, välj > Format, välj rätt koordinatformat för den
typ av karta som du använder och välj Spara.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7 Välj Visa på kartan.
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger,
sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för
platser längs vägen (Anpassa kartlager, sidan 7).
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Om det behövs väljer du och sedan en kategoriikon för att
visa enbart platser av en viss kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en plats som
visas i sökresultaten.
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
Söka efter platser
2
3
4
5
Välj .
Välj
> Ändra.
Ange ändringarna.
Välj Klar.
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du tar bort enheten från fästet i fordonet medan enheten är
påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.
Välj Apps > Sista platsen.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 3).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj
> Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
Navigering
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Tilldela foto om du vill spara ett foto med den
sparade platsen (Tilldela kategorier till en sparad plats,
sidan 5).
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat fler än 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Dela en sparad plats
Om du sparar platsen för ett företag som inte finns i
kartinformationen kan du dela med dig av den platsen till Garmin
så att den kan läggas till i kommande kartuppdateringar och
delas med Garmin gemenskapen.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Dela plats.
Skicka en plats till enheten
Du kan skicka platser till enheten från olika webbplatser, bl.a.
http://connect.garmin.com.
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
sidan 16).
2 Om det behövs installerar du insticksprogrammet Garmin
Communicator.
OBS! Mer information finns på www.garmin.com
/communicator.
3 Sök efter en plats på en webbplats som kan användas på din
dator.
4 Välj Skicka till GPS från webbplatsen.
OBS! Vissa webbplatser kan ha en annan knapp eller länk.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Ta bort en sparad plats
OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Navigering
Påbörja en rutt
1 Sök efter en plats (Om platser, sidan 3).
5
2 Välj en plats.
3 Välj Kör!.
4 Vid behov, välj en rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt. Beräkningsläget
påverkar bara bilrutter.
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
Förhandsvisa flera rutter
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 3).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj Rutter.
Välj en rutt.
Välj Kör!.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Din rutt på kartan
MEDDELANDE
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på
kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får
en ny vägbeskrivning.
En fartbegränsningsikon som visar aktuell fartbegränsning kan
visas när du kör på huvudvägar.
Hastighetsbegränsningar för lastbil kan visas när du kör i
lastbilsläge baserat på konfigurationsdata för lastbil samt
gällande lagar för området.
När du kör i lastbils- eller husbilsläge hörs ibland ett ljud och
visas, vilket indikerar att lämpligheten för lastbilar på den
färdvägen är okänd. Följ alltid skyltar och förordningar.
OBS! Hastighetsbegränsningar för lastbil är inte tillgängliga för
alla områden.
Använda navigeringskartan
1 På huvudmenyn väljer du Visa kartan.
2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem genom att
markera kartan.
3 Välj kartan.
4 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
•
•
Om du vill visa lastbilsvarningar väljer du .
Om du vill zooma in eller ut väljer du
eller .
Om du vill rotera kartvyn väljer du .
Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du
.
Om du vill visa specifika kategorier när du inte navigerar
längs en rutt väljer du .
• Välj
om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
• Om du vill visa genvägar för kart- och
navigationsfunktioner väljer du .
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en rutt.
1 Från kartan välj > Vart?
2 Sök efter det extra stoppet.
3 Välj stoppet från sökresultatet.
4 Välj Kör!
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att
undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.
När du navigerar väljer du
> Avstickare.
Stoppa rutten
Välj
på kartan.
Om avfartstjänster
När du navigerar längs en rutt kan du söka efter företag och
tjänster nära kommande avfarter.
Tjänsterna visas under flikar efter kategori. Alla kategorier är
inte tillgängliga för alla transportlägen.
Bensin
Lastbilsstopp
Mat
Logi
Toaletter
Vägningsstationer
Söka efter avfartstjänster
1 Välj > Avfartstjänster.
2 Välj en kommande avfart med pilarna.
3 Välj en avfartstjänstflik.
4 Välj en intressant plats.
Navigera till en avfart
1 Välj > Avfartstjänster >
2 Välj Kör!.
från kartan.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
6
Navigering
Kartsidor
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika
områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna
undvikanden efter behov.
Anpassa kartan
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj på kartan.
2 Välj Kartlager.
3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj Spara.
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg som ska undvikas.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
Anpassa kartlager
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Ändra kartdatafältet
1 På kartan trycker du på datafältet i det nedre vänstra hörnet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
Anpassa knapparna på kartan
Avaktivera ett eget undvikande
På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till två ikoner.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj .
4 Välj en annan ikon.
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Aktivera Avancerade omvägar
Välj Inställningar > Navigation > Avancerade avstickare.
Göra en avstickare runt angivna områden
Du kan göra en avstickare runt ett angivet avstånd längs din rutt
eller avstickare runt specifika vägar. Det här är användbart om
du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 Välj en destination och därefter Kör! (Söka efter en plats
med hjälp av sökfältet, sidan 4).
2 Från kartan väljer du > Avstickare.
3 Välj Nästa 0,5 mil (eng) i rutt, Nästa 2 mil (eng) i rutt,
Nästa 5 mil (eng) i rutt eller Avstickare efter vägar i rutt.
4 Om det behövs väljer du en väg som du vill ta en omväg runt.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Kartsidor
Ta bort knappar från kartan
Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj Spara.
Ändra instrumentbräda för kartan
Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst på kartan. Du
kan välja olika instrumentbrädor för att ändra stil och layout för
informationen.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Instrumentbrädor.
2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisning för
cykling.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Visa ruttaktivitet
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj en sväng.
7
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
> Var är jag? på kartan.
Välj
Söka efter närliggande serviceställen
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj > Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning
av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster
på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.
2.2
k
m
Active Lane Guidance
När du närmar dig en sväng när du navigerar längs en rutt, visas
en detaljerad simulering av vägen bredvid kartan. En
magentalinje visas på det rätta körfältet för svängen.
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.
2.2
k
m
Visa trafikvarningar
När du navigerar längs en rutt kan en trafikvarning visas i
navigeringsfältet.
Välj varningen om du vill visa mer information.
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik
om resan.
OBS! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter förfluten tid under resan.
> Färddator på kartan.
Välj
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel sjukhus och polisstationer.
1 Välj > Var är jag? på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
Röstkommando
OBS! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
OBS! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj Apps > Röstkommando > Anpassa fras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
Välj
Klar.
3
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
Tips för röstkommandon
Återställa trippinformationen
1 Välj > Färddator på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
8
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen, sidan 8).
2 Säg Sök efter plats.
Röstkommando
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Välj ett alternativ:
4
5
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
En lista med platser visas.
6
7
8
• Välj Inställningar > Bluetooth > Lägg till telefon.
• Om du redan har parat ihop med en annan telefon väljer
du Inställningar > Bluetooth > Telefon > .
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen.
Välj OK på enheten.
En lista med närliggande Bluetooth enheter visas.
Välj telefonen i listan och tryck på OK.
Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.
Om det behövs anger du Bluetooth PIN-koden på telefonen.
Koppla bort telefonen
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Telefon > Ingen > Spara.
Telefonen kopplas bort från enheten, men fortsätter att vara
ihopparad med den.
Tips efter att du parat ihop enheterna
4 Säg radnummer.
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstmeddelanden.
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
Ringa ett samtal
5 Säg Navigera.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Apps > Röstkommando > .
2 Välj Sekretessinstruktioner > Aktiverad.
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando. Det förhindrar att du aktiverar
röstkommandot av misstag när du talar.
1 Välj Apps > Röstkommando > .
2 Välj Röstkommando > Avaktiverad.
Telefonsamtal med handsfree
Om handsfree-samtal
Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa modeller. Enheten
kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth
teknik om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din
mobiltelefon med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten
genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de
handsfree-funktioner som finns i enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop
din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
1 Placera telefonen och Bluetooth enheten inom ca 10 m (33
fot) från varandra.
Telefonsamtal med handsfree
Ringa ett nummer
1 Välj Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Telefon > Sök i kategorier.
2 Välj en intressant plats (Om platser, sidan 3).
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Telefon > Samtalshistorik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
9
Använda alternativ för Samtal pågår
1 Välj på kartan under ett samtal.
2 Välj ett alternativ.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja Handenhet.
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill
stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill
samtala privat.
TIPS: Du kan använda den här funktionen med
automatiska system, som en röstbrevlåda.
• Välj Tyst för att stänga av telefonen.
• Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 5).
Välj Telefon >
> Ange hemnummer, ange ditt
telefonnummer och välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Sparat > Hem >
> Ring.
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Apps > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Apps > Hjälp >
.
Om Smartphone Link
Smartphone Link är en telefonapp som gör det att enheten kan
hämta realtidsinformation via telefonens dataanslutning.
Enheten överför data från Smartphone Link via trådlös
Bluetooth-teknik.
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till
Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller
kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på
enheten, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link stöder telefoner med version 2.1 eller senare
av operativsystemet Android™.
Hämta Smartphone Link från webbplatsen med appar för din
telefon. Information om hur du hämtar och installerar appar finns
i telefonens användarhandbok.
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och
installera Smartphone Link programmet på din telefon.
1 Starta Smartphone Link på din telefon.
2 På enheten väljer du Inställningar > Bluetooth och
markerar kryssrutan Bluetooth.
3 Välj Bluetooth inställningar på telefonen.
4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter
närliggande Bluetooth enheter.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande
enheter.
10
6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att
bekräfta ihopparningen.
visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är
anslutet.
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din
telefon.
1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en
plats (se telefonens användarhandbok).
2 På appmenyn väljer du Smartphone Link.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen
till de senast hittade alternativen på din enhet.
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone
Link
När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmin
realtidstjänster, kan du avaktivera handsfree-samtal.
1 Välj Apps > Smartphone Link.
2 Välj din telefon.
3 Avmarkera kryssrutan Ringa med handsfree.
Om Garmins realtidstjänster
OBS! Smartphone Link stöder telefoner med version 2.1 eller
senare av operativsystemet Android.
Innan du kan använda Garmins realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link (Ansluta till Smartphone Link, sidan 10).
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till
Garmins realtidstjänster. Garmins realtidstjänster tillhandahåller
kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på din
enhet, t.ex. trafikdata, väder och bränslepriser.
Vissa av Garmins realtidstjänster, t.ex. Väder, är tillgängliga
som separata appar på din enhet. Andra av Garmins
realtidstjänster, t.ex. Trafik i realtid, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmins realtidstjänster visas Smartphone Linksymbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmins realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen (Ansluta till
Smartphone Link, sidan 10).
2 Välj Garmins realtidstjänster.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
Välj
en tjänst.
3
4 Välj priset.
5 Välj Prenumerera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Om ecoRoute
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod eller ett
ecoRoute™ HD-tillbehör innan du kan använda ecoRoute
funktioner. Mer information finns på www.garmin.com/ecoroute.
Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och
bränslepriset för att navigera till ett mål. Den har också verktyg
för att öka bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet om du inte
använder ecoRoute HD-tillbehöret.
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och
dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin (Kalibrera
bränsleekonomin, sidan 11).
Använda appar
Tillbehöret ecoRoute HD
När din enhet är ansluten till tillbehöret ecoRoute HD kan den ta
emot fordonsinformation i realtid, t.ex. felmeddelanden, varv/min
och batterispänning. Din enhet innehåller data som lästs in från
fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkning av ecoRoute
data.
Gå till www.garmin.com/ecoRoute.
Ställa in fordonet
Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du
ange fordonsinformation.
1 Välj Apps > ecoRoute.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra bränslepriset
1 Välj Apps > ecoRoute > Vid pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du
bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Apps > ecoRoute > Vid pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan
senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste
fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom
att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du
får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data
och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.
Visa ecoChallenge-poäng
Välj Apps > ecoRoute > ecoChallenge.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du
avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.
TIPS: Du kan öppna körsträckerapporter i mappen Reports på
enheten eller volymen (Överföra data från datorn, sidan 16).
1 Välj Apps > ecoRoute > Körsträcka rapport.
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute information
1 Välj Apps > ecoRoute > Fordonsprofil.
2 Välj > Nollställ.
Visa myGarmin-meddelande
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 10). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden
om programvara och kartuppdateringar.
1 Välj Apps > myGarmin.
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på
myGarmin-ikonen.
2 Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 10). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Apps > Väder.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Apps > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Om ecoChallenge-poäng
Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen ändras beroende på dina
resultat i utmaningen.
Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla
hastigheten (70–100 km/tim för de flesta fordon).
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration.
Du mister poäng om du gasar snabbt.
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du
mister poäng om du bromsar hårt.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Apps > Väder.
2 Vid behov, välj en ort.
3 Välj > Väderradar.
Nollställa ecoChallenge-poängen
Visa vädervarningar
1 Välj Apps > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Välj > Nollställ.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Apps > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Visa information om bränsleekonomi
1 Välj Apps > ecoRoute > Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den
genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att
navigera till ett mål.
Använda appar
Visa väderradarn
Kontrollera vägförhållanden
1 Välj Apps > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
11
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 3).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
7 Välj Nästa.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Schemalägga en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Avgångstid.
• Välj Ankomsttid.
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.
6 Välj Varaktighet.
7 Välj den tid du kommer att stanna på platsen och välj Spara.
8 Vid behov, upprepa steg 3–7 för varje plats.
Ändra transportläge för en resa
Du kan ändra det transportläge som används i en sparad resa.
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj > Transportläge.
4 Välj ett transportläge.
5 Välj Spara.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Om du blir tillfrågad, välj en rutt (Din rutt på kartan, sidan 6).
Ändra en sparad resa
1 Välj Apps > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resan.
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
Visa bilder
Du kan visa bilder som du sparat i enheten eller på ett
minneskort. Se Datahantering, sidan 16 för mer information
om hur du läser in bilder i enheten.
1 Välj Apps > Bildvisare.
2 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
3 Välj en bild.
12
Visa ett bildspel
1 Välj Apps > Bildvisare.
2 Välj .
3 När ett bildspel visas kan du välja skärmen för att stoppa
bildspelet.
Ta bort bilder
1 Välj Apps > Bildvisare.
2 Välj en bild.
3 Välj > Ta bort > Ja.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (trafficTrends, sidan 17).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
på i kartan.
Välj Apps > Platser jag besökt.
Använda världsklockan
1 Välj Apps > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj Klar.
Visa världskartan
Välj Apps > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.
Använda kalkylatorn
Välj Apps > Miniräknare.
Konvertera enheter
1 Välj Apps > Enhetsomräkning.
2 Om det behövs väljer du knappen bredvid Räkna om, en
måttkategori och Spara.
3 Om det behövs väljer du en enhetsknapp, en måttenhet och
Spara.
4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
5 Ange ett tal och tryck på Klar.
Ange växlingskurser
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan uppdatera växlingskurserna för enhetsomräkningen.
1 Välj Apps > Enhetsomräkning.
2 Välj knappen bredvid Räkna om.
3 Välj Valuta och därefter Spara.
4 Om det behövs väljer du en valutaknapp, en annan valuta
och sedan Spara.
5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med
växlingskurser.
6 Markera rutan bredvid en valuta.
7 Ange ett värde och välj Klar.
8 Välj OK.
Använda språkguiden
Använd språkguiden för att kolla upp betydelsen av ord och
översätta ord eller fraser.
Välj Apps > Språkguide.
Köpa språkguiden
Enheten har en begränsad demoversion av språkguiden.
Gå till http://www.garmin.com/languageguide för att köpa den
fullständiga språkguiden.
Använda appar
Välja språk i språkguiden
Du kan välja vilka språk som du vill översätta när du översätter
ord och fraser.
1 Välj Apps > Språkguide.
2 Välj > Språk.
3 Välj Från, välj språk att översätta från och välj Spara.
4 Välj Till, välj språk att översätta till och välj Spara.
Översätta ord och fraser
1 Välj Apps > Språkguide.
2 Välj en kategori och underkategorier.
3 Vid behov, tryck på , ange ett nyckelord och tryck på Klar.
4 Välj ett ord eller en fras.
för att lyssna på översättningen.
5 Välj
Använda tvåspråkigt lexikon
1 Välj Apps > Språkguide > Tvåspråkiga lexikon.
2 Välj ett lexikon.
3 Vid behov, tryck på , ange ett ord och tryck på Klar.
4 Välj ett ord.
5 Välj för att lyssna på översättningen.
Om trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i
trafikinformationen.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller
länder. Mer information om trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 Vströmkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör
(tillval) till alla modeller.
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att
kunna ta emot trafikinformation.
• Om den aktiva trafikinformationsmottagaren och enheten ska
kunna ta emot trafikinformation måste de vara inom
dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
• Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din
trafikmottagare.
•
ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
• Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den
externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga
mottagning.
Trafikinformationsmottagare
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan.
Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas
allvarlighetsgrad.
Grå: Trafikinformation finns inte tillgänglig.
Grön: Trafiken flyter utan problem.
Gul: Trafiken flyter men med hinder. Det finns viss
trafikstockning.
Röd: Trafiken flyter inte eller flyter mycket sakta. Allvarlig
fördröjning.
Placera trafikinformationsmottagaren
Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du
får bästa möjliga trafikmottagning.
1 Rulla ut kabeln.
2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.ex.
på instrumentbrädan.
OBS! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till
fordonets strömkälla.
Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker enheten den aktuella
trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en
allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om.
Trafikikonen
ändrar färg för att visa trafikförhållandena på
den rutt eller väg som du för tillfället kör på.
Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte
finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs
automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.
Ta emot trafikdata
Visa trafik längs rutten
1 När du navigerar längs en rutt väljer du
2 Välj Trafik på rutten.
MEDDELANDE
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen
längs rutten.
3 Välj ett evenemang.
Innan du kan ta emot trafikdata måste du köpa ett kompatibelt
Garmin trafikmottagartillbehör. Gå till www.garmin.com om du
vill ha mer information.
Innan du kan ta emot trafikinformation måste
trafikinformationsmottagaren och enheten vara inom räckhåll för
en FM-station som sänder ut trafikinformation.
När mottagaren befinner sig inom ett trafiktäckningsområde
kommer din enhet att börja visa trafikinformation.
1 Anslut trafikinformationsmottagaren till en extern strömkälla.
2 Anslut trafikinformationsmottagaren till enheten.
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafik på rutten.
3 Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga
Om trafik
.
trafikfördröjningar på rutten.
4 Välj > Undvik.
Ta en annan väg
1 När du navigerar en personbilsrutt, välj
2 Välj Alternativ rutt.
3 Välj en rutt.
.
13
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
Trafik i ditt område
Söka efter trafikfördröjningar
på kartsidan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden > .
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
Visa ett trafikproblem på kartan
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
3 Välj en trafikikon.
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på
trafikkartan.
1 Från kartan väljer du > Trafik.
2 Välj Trafiktext.
Om trafikövervakningskameror
Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara
kameror som du vill visa regelbundet.
Spara en trafikövervakningskamera
Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett
abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara
ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link (Om
Smartphone Link, sidan 10).
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Apps > minaKameror.
2 Välj Tryck här för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara
en trafikövervakningskamera (Spara en
trafikövervakningskamera, sidan 14).
1 Välj Apps > minaKameror.
2 Välj en kamera.
Trafikabonnemang
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
14
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Avaktivera trafikinformationen
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Avmarkera kryssrutan Trafik.
Enheten tar inte längre emot trafikdata i realtid, men undviker
fortfarande områden med risk för trafikstockningar med hjälp av
trafficTrends™, om den är aktiverad (trafficTrends, sidan 17).
Lastbilsfunktioner
Om IFTA-loggning
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan arkivera data som behövs för bränslejournalen, t.ex.
uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.
Innan du kan använda IFTA-loggning måste du vara i
lastbilsläge (Välja ett transportläge, sidan 2).
Ange bränsledata
1 Välj Apps > IFTA-loggning > Vid pumpen.
2 Ange bränslepriset per liter.
3 Välj fältet Förbrukat bränsle.
4 Ange mängden köpt bränsle.
5 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill ange mängden i liter väljer du Gallon > Liter >
Spara.
• Om du vill ange mängden i gallon väljer du Liter > Gallon
> Spara.
Om
det behövs markerar du kryssrutan Inklusive skatt.
6
7 Välj den bensinstation där du fyllde på bränsle.
Redigera bränsleloggar
1 Välj Apps > IFTA-loggning > Bränsleloggar.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en logg.
5 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält för att redigera informationen.
• Välj > Ja om du vill ta bort loggen.
Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt
I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet
färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i
vissa områden.
1 Välj Apps > IFTA-loggning > Jurisdiktionsöversikt.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj > Exportera > OK om du vill exportera en
jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i
mappen Reports på enheten.
Redigera och exportera tripploggar
1 På huvudmenyn väljer du Apps > IFTA-loggning >
Tripploggar.
2 Om det behövs väljer du en lastbil.
Lastbilsfunktioner
3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
4 Välj en logg.
5 Välj ett alternativ:
• Välj
> Ta bort och markera kryssrutan för att ta bort en
logg.
• Välj
> Kombinera och markera kryssrutorna för att
kombinera loggar.
• Välj
> Exportera > OK. Enheten exporterar loggen till
en .csv-fil och lagrar den i mappen Reports på enheten.
Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och
tripploggar
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Öppna enheten eller volymen "Garmin" och öppna mappen
Reports.
3 Öppna mappen IFTA.
4 Öppna .csv-filen.
Om Körtid
MEDDELANDE
Den här enheten kan registrera information om körtid, men den
är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en
loggbok enligt lagen om Federal Motor Carrier Safety
Administration.
Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på
nationell nivå och delstatsnivå.
Enhet för automatisk registrering ombord (AOBRD)
När enheten integreras med en telematisk datatransponder,
tillverkad av en auktoriserad partner till Garmin, och används till
registrering av förarens körtid möjliggör enheten att fordonet
uppfyller kraven från AOBRD.
Garmin garanterar INTE att användningen av en auktoriserad
partners lösning innebär överensstämmelse med specifikationen
§ 395.15. Sådana framställningar kan endast göras av en
partner, och överensstämmelse med § 395 är även i
fortsättningen slutanvändarens ansvar. Det gäller även
överensstämmelse med alla ändringar i sådana bestämmelser.
Ett certifikat som tillhandahålls av en Garmin AOBRD partner
kan konsulteras för att bekräfta att kraven från AOBRD som
anges i § 395.15 har uppfyllts.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Innan du kan använda Körtid måste du vara i lastbilsläge och du
måste skapa en förarprofil (Lägga till förare, sidan 15).
Du kan använda Körtid till att registrera din arbetstid, vilket
hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.
Registrera din förarstatus
1 Välj Apps > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Förarstatus.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Inte i tjänst för att registrera den tid då du inte är i
tjänst.
• Välj Sovplats för att registrera den tid då du vilar på en
sovplats.
• Välj Kör för att registrera den tid då du kör ett
kommersiellt fordon.
Lastbilsfunktioner
• Välj I tjänst för att registrera den tid då du är i tjänst, men
inte kör ett kommersiellt fordon.
• Välj Passagerarsäte för att registrera den tid då en andra
förare sitter i passagerarsätet, men inte är i tjänst.
OBS! En förare kan ha statusen för passagerarsäte i upp
till två timmar omedelbart efter eller före åtta timmar i följd
på sovplatsen.
5 Välj Spara.
Om förare
Om du arbetar för mer än en leverantör under en 24timmarsperiod måste du spela in varje leverantör.
Du måste spela in tidszonen för din hemterminal även om du
korsar andra tidszoner.
Lägga till förare
1 Välj Apps > Körtid.
2 Välj .
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Hantera förarinformation
1 Välj Apps > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Förarinfo.
4 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält om du vill redigera informationen.
• Om du vill ta bort föraren väljer du
> Ta bort förare >
Ja.
Använda körloggar
1 Välj Apps > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Visa logg.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa ett annat datum väljer du datumet överst
på skärmen.
• Om du vill visa statusinformation väljer du fältet bredvid ett
statusfält.
• Välj rutnätet och välj ett fält för att redigera.
• Om du vill visa information om regelbrott väljer du .
Lägga till försändelser
1 Välj Apps > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Hantera försändelser > .
4 Ange referensinformationen och välj Klar.
TIPS: Referensnumret är leveransdokumentnumret eller
namnet på det företag och den grupp som du transporterar.
5 Om det behövs väljer du Startdag.
6 Om det behövs väljer du Slutdag.
7 Välj Spara.
Hantera försändelser
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Apps > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Hantera försändelser.
4 Välj en försändelse.
5 Välj ett alternativ:
• Välj ett fält om du vill redigera försändelseinformationen.
• Om du vill ta bort försändelserna väljer du
> Ta bort
försändelser > OK.
15
Exportera körloggar
1 Välj Apps > Körtid.
2 Välj en förare.
3 Välj Exportera logg.
4 Om det behövs anger du traktornummer, traktorns
chassinummer och släpvagnsnummer.
5 Om det behövs väljer du en logg som ska exporteras.
6 Om det behövs väljer du den plats som loggen ska
exporteras till.
Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i
mappen Reports i enhetsminnet.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
På en Windows dator visas enheten i Den här datorn som en
bärbar enhet eller som två flyttbara enheter (enheten och
minneskortet).
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
Visa exporterade körloggar
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
sidan 16).
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa loggarna på enheten öppnar du "Garmin"enheten eller -volymen och öppnar mappen Reports.
• Om du vill visa loggarna på minneskortet öppnar du
enheten eller volymen för minneskortet och öppnar
mappen Garmin.
Öppna
mappen HOSexports.
3
4 Öppna .csv-filen.
Datahantering
Om datahantering
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på enheten. Enheten har
en minneskortplats för ytterligare datalagring.
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive MapSource , BaseCamp™, och
HomePort™ (Egna intressanta platser, sidan 19).
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera programvaran POI Loader, sidan 19).
2
3
4
5
6
sidan 16).
Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under
Den här datorn i Windows och som volymer på Mac datorer.
OBS! I vissa datorer med flera nätverksenheter kan
enheterna inte visas. Om du vill ha mer information om hur
du ansluter diskenheten kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Öppna Garmin- eller minneskortenheten eller -volymen.
Välj Ändra > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på
minneskortet.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com/trip
_planning). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra
filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och
egna intressanta platser.
Installera ett minneskort
Enheten har funktioner för microSD™ och microSDHCminneskort.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln
som följde med enheten.
OBS! Första gången du ansluter enheten till en Windows dator
uppmanas du att installera programvaran myGarmin Agent. Mer
information finns på www.garmin.com/agent.
16
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Anpassa enheten
Lägga till lastbils- eller husbilsprofiler
VARNING
Att ange fordonsprofilen är ingen garanti för att fordonets
egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag. Det
är ditt ansvar att anpassa körningen efter fordonets höjd, längd,
vikt och andra begränsningar. Var alltid uppmärksam på
vägskyltar och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Lastbilsprofil.
Datahantering
2 Välj en profiltyp:
• Välj Lastbil om du vill lägga till en lastbilsprofil.
• Välj Husbil om du vill lägga till en husbilsprofil.
3 Välj .
4 Om det behövs väljer du Enheter för att ändra måttenhet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Aktivera lastbils- eller husbilsprofiler
Innan du kan aktivera en profil måste du lägga till profilen
(Lägga till lastbils- eller husbilsprofiler, sidan 16).
Enheten beräknar rutter baserat på bredd, längd, höjd, vikt och
andra inställningar för den aktiva profilen.
1 Välj Inställningar > Lastbilsprofil.
2 Välj en profiltyp:
• Välj Lastbil om du vill aktivera en lastbilsprofil.
• Välj Husbil om du vill aktivera en husbilsprofil.
3 Välj profil.
4 Välj Välj profil.
Redigera lastbils- eller husbilsprofiler
Innan du kan ta bort en profil måste du aktivera en annan profil
(Aktivera lastbils- eller husbilsprofiler, sidan 17).
1 Välj Inställningar > Lastbilsprofil.
2 Välj en profil och välj .
3 Välj Ändra eller Ta bort.
Kart- och fordonsinställningar
Om du vill öppna sidan Kart- och fordonsinställningar väljer du
Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Ändrar ikonen som visar din position på kartan. Gå till
www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisning för körning: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå på kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Knappar på kartan: Anger vilka ikoner som visas på kartan.
Upp till två ikoner kan inkluderas på kartan.
Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 7).
Instrumentbrädor: Ställer in layouten på kartans
instrumentbräda.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa ytterligare kartprodukter går du till
www.garmin.com/us/maps.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigation.
Beräkningsläge: Anger ruttinställning.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Så att du kan undvika specifika vägar eller
områden.
Avancerade avstickare: Anger längden på en avstickare.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
Anpassa enheten
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Ruttpreferenser
Om du vill öppna sidan med inställningar för Beräkningsläge
väljer du på huvudmenyn Inställningar > Navigation >
Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre
bränsle än de andra rutterna.
Fågelvägen: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Bildskärmsinställningar
Om du vill öppna sidan Bildskärmsinställningar väljer du
Inställningar > Skärm.
Färgläge: Ändrar skärmens ljusstyrka. Om du minskar
ljusstyrkan kan du spara på batterierna.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Bluetooth inställningar
Om du vill öppna Bluetooth inställningarna väljer du, på
huvudmenyn, Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Lägg till telefon: Hanterar anslutning mellan din enhet och
trådlösa headset med trådlös Bluetooth teknik.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Trafikinställningar
Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du Inställningar
> Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Abonnemang: Listar nuvarande trafikabonnemang.
trafficTrends: Se trafficTrends, sidan 17.
Om trafikprenumerationer
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut. Gå till http://www.garmin.com/traffic.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
trafficTrends
När funktionen trafficTrends aktiveras registrerar enheten
trafikhistorikdata och använder data för att beräkna effektivare
rutter.
När du kör med funktionen trafficTrends aktiverad registrerar
enheten trafikdata som används för att förbättra
trafikhistorikinformationen för trafficTrends. Den här
informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till
myGarmin med hjälp av datorn.
OBS! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller tid på dagen.
17
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata
måste du avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Enheter och tidsinställningar
Axelvikt
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du,
på huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Längd
Språk- och tangentbordsinställningar
Inga vådliga ämnen är tillåtna
Om du vill öppna sidan Språk- och tangentbordsinställningar
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Välj ett språk för knappsatsen: Anger språk för tangentbordet.
Tangentbordslayout: Anger tangentbordslayouten.
Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
Bredd
Förbud mot tung trafik
Släp ej tillåtna
Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
Ingen vänstersväng
Ingen högersväng
Ingen u-sväng
Varningar om vägförhållanden
Enhets- och sekretessinställningar
Risk för grundstötning
Om du vill öppna sidan Enhetsinställningar väljer du
Inställningar > Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt
val.
OBS! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken.
Sidovind
Inställningar för larmade positioner
Välj Inställningar > Positionslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger den typ av larmade positioner som varningar
ska spelas upp för.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Bilagor
Varningsikoner
VARNING
Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för
dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid
uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.
18
Smal väg
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Andra varningar
Vägningsstation
Vägen har inte verifierats för lastbilar
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ladda enheten
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
• Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.
• Anslut enheten till det extra tillbehöret strömadapter, t.ex. en
väggadapter.
Om skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik att tappa enheten.
MEDDELANDE
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
MEDDELANDE
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Bilagor
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Fukta trasan med vätska om det behövs.
Du kan använda vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
3 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Förlänga batterilivslängden
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Försätt enheten i viloläge (Om viloläget, sidan 2).
• Minska skärmens ljusstyrka (Bildskärmsinställningar,
sidan 17).
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
• Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 2).
• Avaktivera Bluetooth (Slå ifrån Bluetooth, sidan 17).
• Korta ned tid för skärmtidsgräns (Bildskärmsinställningar,
sidan 17).
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln för
fordon
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort några av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket À.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en snabb säkring på 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Skruva tillbaka ändstycket i fordonets strömkabel Ã.
Montera enheten på instrumentbrädan
MEDDELANDE
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.
Använd monteringsplattan till att fästa enheten på
instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer
information finns på www.garmin.com.
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
plattan.
2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpen på
plattans undersida.
3 Placera plattan på instrumentbrädan.
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
6 För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort enheten, vaggan och fästet
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på fliken överst på vaggan.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet
1 Vrid vaggan till höger eller vänster.
2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan
1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på Garmins webbplats
(http://www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Fartkameror
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för egna intressanta platser eller
fartkameror.
På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig. Mer
information om tillgänglighet finns på http://my.garmin.com. För
dessa platser kan du köpa ett abonnemang för
fartkamerainformation. Abonnemanget inkluderar platser för
hundratals fartkameror. Du får ett larm från enheten när du
närmar dig en säkerhetskamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje vecka så att du kan
uppdatera enheten regelbundet för att få den senaste
informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett
befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett
förfallodatum.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera programvaran POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till http://www.garmin.com/extras.
2 Klicka på Tjänster > POI Loader.
3 Installera POI Loader på din dator.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
Bilagor
19
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter extrafunktioner
1 Välj Vart? > Kategorier > Egna intressanta platser.
2 Välj en kategori.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Ansluta enheten till fordonsström,
sidan 1).
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln för fordon (Byta
säkring i 12-voltsströmkabeln för fordon, sidan 19).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 ° och
45 °C (mellan 32 ° och 113 °F).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Det verkar inte som om batterimätaren visar
rätt
1 Låt enheten ladda ur helt.
2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Telefonen ansluter inte till enheten
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.
20
Felsökning
Index
Symboler
2D-kartvy 7
3D-kartvy 7
A
active lane guidance 8
adresser, söka 4
aktuell position 8
anpassa, undvikanden 7
anpassa enheten 16
användardata 16
ta bort 16
automatisk volym 2
aktivera 2
avancerade omvägar 7
avfartstjänster 6
söka 6
avstickare 6
avancerat 7
avståndsrapporter 11
B
backkamera 2, 3
batteri
ladda 2, 18, 20
maximerar 19
problem 20
begränsningar, fordon 1
besvara samtal 9
betyg, intressanta platser 4
bildvisare 12
ta bort bilder 12
Bluetooth teknik 9, 20
aktivera 9
avaktivera 17
inställningar 17
bränsle, priser 11
bränsledata, ange 14
bränsleekonomi. 11 Se även ecoRoute
bränsleloggar 14
bränslepris, ändra 11
byta namn på resor 12
byta sökområde 4
D
dator, ansluta 16, 20
destinationer. Se positioner
E
ecoChallenge 11
ecoChallenge-poäng 11
återställa 11
ecoRoute 11
avståndsrapporter 11
ecoChallenge-poäng 11
fordonsprofil 11
HD-tillbehör 10
kalibrera bränsleekonomi 11
körsträckerapport 11
ecoRoute HD, tillbehör 10, 11
egna intressanta platser 19
enhet, registrera 1
enhets-ID 18
EULA 18
exportera
jurisdiktionsöversikt 14
körloggar 16
tripploggar 14
extrafunktioner
egna intressanta platser 20
fartkameror 19
F
fartkameror, databas 19
felsökning 20
filer
format som kan användas 16
överföra 16
Index
fordonsbegränsningar 1
fordonsprofil 11
fordonsprofiler, lastbil eller husbil 1, 17
fågelvägen, navigera 7
färddator 8
återställa information 8
färdhistorik 18
förare
lastbil 15
lägga till 15
förarstatus 15
försändelser 15
körtid 15
lägga till 15
G
Garmins realtidstjänster 10
prenumerera på 10
genvägar 3
lägga till 3
ta bort 3
geocaching 4
GPS 2
H
haveriförteckning 3
hem
ange platser 4
köra 4
ringa 10
telefonnummer 10
ändra position 4
hjälp. 10 Se även produktsupport
Husbil, profiler 1, 16, 17
husbilsprofiler
aktivera 17
lägga till 16
I
ID-nummer 18
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), journal 14
IFTA-loggning
bränsledata 14
exporterade översikter och rapporter 15
jurisdiktionsöversikt 14
tripploggar 14, 15
ihopparning 9
koppla bort 9
telefon 9, 20
ikoner, trafik 13
instrumentbrädans fäste 19
inställningar 17, 18
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 14
Intressant plats. 19 Se även Intressanta
platser (POI)
intressanta platser (POI Loader) 19
intressanta platser (POI)
betyg 4
egna 19, 20
extrafunktioner 20
lastbil 3
POI Loader 19
J
jurisdiktionsöversikt 14
K
kablar, kraft 18
kalibrera bränsleekonomi 11
kameror
alternativ 2, 3
säkerhet 19
karta, datafält 7
kartbild
2D 7
3D 7
kartor 6, 17
bläddra 4
data-layout 7
detaljnivå 17
köpa 19
livstid 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
rapportera fel 4
tema 17
trafikförhållanden 14
uppdatera 1
visa rutter 8
kartperspektiv 7
klocka 12
konvertera
enheter 12
valuta, konvertera 12
koordinater 4
koppla bort telefon 9
korsningar, söka 4
köra hem 4
körloggar 15
exportera 16
körtid 15
förare 15
förarstatus 15
försändelser 15
körloggar 15
L
ladda enheten 2, 18, 20
larm för larmade positioner, inställningar 18
lastbil
förare 15
försändelser 15
intressanta platser 3
profiler 1, 16, 17
lastbilsprofiler
aktivera 17
lägga till 16
latitud och longitud 4
livstidskartor 1
ljud, larmade positioner 18
ljusstyrka 2
loggar, köra 15, 16
lägga till stopp 6
M
microSD-kort, installera 16
miniräknare 12
minneskort 16
minSida 1
uppdatera programvaran 1
montera enheten
instrumentbräda 19
sugkopp 19
ta bort från fäste 19
myGarmin-meddelanden 11
N
navigering 6
fågelvägen 7
förhandsgranska rutter 6
inställningar 17
nollställa
enhet 2
trippdata 8
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
nästa sväng 8
O
omvandlare 12
P
parkering 5
sista platsen 5
POI Loader 19
positioner 4, 12
aktuell 5, 8
ange hem 4
ringa 9
senaste sök 5
simulerad 5
21
skicka till enhet 5
spara 5
söka efter 4
prenumerationer
Garmins realtidstjänster 10
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
produktsupport 10
profiler
Husbil 16
lastbil 16
lastbil eller husbil 1, 17
programvara
uppdatera 1
version 18
R
rapporter
körsträcka 11
resa 14
rapportera fel för intressanta platser 4
registrera enheten 1
regler, körtid 15
rengöra enheten 19
rengöra pekskärmen 19
reseplanerare 12
redigera en resa 12
riktningar 7
ringa 9
rutter
beräkna 6
förhandsvisning 6
inställningar 17
omberäknar 13
starta 5, 6
stoppa 6
visa på kartan 8
röstkommando 8, 9
aktivera 8
navigera med 8
tips för användning av 8
uppvakningsfras 8
röststyrning 8
S
samtal 9
avaktivera 10
hem 10
historik 9
kontakter 9
ringa 9
ringa upp 9
samtal väntar 10
svara 9
satellitsignaler
söka 2
visa 2
senast hittade platser 5
simulerade platser 5
skicka platser 5
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 17
skärmknappsats 3
skötsel av enheten 18
Smartphone Link
ansluta 10
avaktivera samtal 10
Garmins realtidstjänster 10
Snabbsökning 3
spara, aktuell position 5
sparade platser 5, 6, 12
kategorier 5
redigera 5
ta bort 5
Sparade platser 5
språk
röst 18
tangentbord 18
stopp, lägga till 6
22
strömkablar 18
byta säkringen 19
strömknapp 1
stänga av ljud, ljud 9
stöld, undvika 19
sugkopp 19
svänglista 7
säkring, ändra 19
söka efter platser. 3 Se även positioner
adresser 4
använda kartan 4
kategorier 3
koordinater 4
korsningar 4
orter 4
söka på kartan 4
sökfält 4
T
ta bort
alla användardata 16
resor 12
ta bort vagga 19
tangentbord 3
layout 18
språk 18
telefon
ihopparning 9, 20
koppla bort 9
telefonsamtal 9
ringa 10
röstuppringning 10
samtal väntar 10
stänga av ljud 10
svara 9, 10
telefonsamtal med handsfree 9
tidsinställningar 2, 18
tillbehör 20
trafficTrends 17
avaktivera 18
trafik 13, 17
aktivera ett abonnemang 14
alternativ rutt 13
avaktivera 14
data 14
ikoner 13
incidenter 14
kameror 14
livstidsabonnemang 1
lägg till abonnemang 14
mottagare 13
omberäkna rutter 13
ruttomräkningar 13
söka efter förseningar 13, 14
trafficTrends 17
undvika 13
varningar 8
trafikövervakningskameror 14
spara 14
visa 14
transportlägen 2
bil 2
motorcykel 2
ändra 12
trippdata, nollställa 8
trippinformation, visa 8
tripplogg, visa 7
V
vagga, ta bort 19
Var är jag? 5, 8
varningar
fartkameror 18
larmade positioner 18
ljud 18
trafik 8
varningsikoner 18
viloläge 2
ange 2
avslutar 2
visning av korsningar 8
visningsinställningar 17
volym, justera 2
väder 11
radar 11
vägförhållanden 11
vägbeskrivningar 7
vägförhållanden, väder 11
Å
återställa inställningarna 18
U
undvikanden
anpassa 7
avaktivera 7
område 7
ta bort 7
väg 7
vägegenskaper 6
uppdateringar
kartor 1
programvara 1
USB, koppla bort 16
Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising