Garmin | dezl 760LMT | Garmin dezl 760LMT Lynstartvejledning

Garmin dezl 760LMT  Lynstartvejledning
dēzl 760
™
Lynstartvejledning
Oktober 2012
190-01511-56_0A
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
under kørsel, kan du få én gratis kortopdatering.‍ Gå til www.garmin.com/‍numaps for at se vilkår og betingelser.‍
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Brug af myDashboard-tjenester
1 Åbn myDashboard (side 2).‍
2 Vælg en funktion:
• Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer for at
opdatere softwaren.‍
• Klik på Opdater nu under Kortopdateringer for at
opdatere kortene.‍
• Klik på Vejledninger og derefter på Download ud for den
brugervejledning, du ønsker at downloade.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
1 Monter enheden (side 2).‍
2 Registrer enheden (side 2).‍
3 Søg efter opdateringer (side 2):
• Softwareopdateringer.‍
• Gratis kortopdatering.‍
4 Download den komplette brugervejledning (side 2).‍
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.‍ Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.‍
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.‍
1 Tilslut bilstrømkablet Àtil USB-stikket på monteringen.‍
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker
på plads.‍
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.‍
4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.‍
5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
på plads.‍
6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.‍
7 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den eksterne antenne
til trafikmodtageren og fastgøre den på forruden ved hjælp af
sugekopperne.‍
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge efter
software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger
og service, og meget mere.‍
Opsætning af myDashboard
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.‍
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍dashboard.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Registrering af enheden
1 Åbn myDashboard (side 2).‍
2 Klik på Registrer nu.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden på http:​/‍​/‍my​.garmin​.com inden for
90 dage fra første gang, enheden opfanger satellitsignaler
2
Aktivere livstidsabonnement på kort
1 Gå til www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når der er en ny kortopdatering (side 2).‍
Slukning af enheden
1 Hold Tænd/sluk-knappen nede À.‍
BEMÆRK: Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede i mindre
end 5 sekunder, går enheden i dvaletilstand (side 4).‍
2 Vælg Af.‍
Indtastning af en profil til lastbil eller
autocamper
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde.‍ Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for
disse begrænsninger eller for vejforholdene.‍ Vær altid
opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer
beslutninger under kørslen.‍
1
2
3
4
Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.‍
Vælg Lastbil eller Autocamper.‍
Vælg .‍
Følg anvisningerne på skærmen.‍
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.‍
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.‍
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.‍eks.‍ "biografer").‍
• Du kan søge efter en forretning vha.‍ dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.‍
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.‍
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.‍
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.‍
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.‍
Vælg
en funktion:
5
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.‍
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.‍
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.‍
Søgning efter interessepunkter for lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
interessepunkter, f.‍eks.‍ lastbilstop, rastepladser og
vejestationer.‍
Vælg Find > Lastbiler.‍
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.‍
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.‍
Ruten er markeret med en magentarød linje.‍ Et ternet flag
markerer din destination.‍
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet.‍ Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.‍
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når
du kører på større veje.‍
Der kan blive vist hastighedsbegrænsninger for lastbiler, når du
kører i anvendelsesmåden Lastbil på basis af
lastbilkonfigurationsdataene og de gældende love i staten eller
provinsen.‍
Når du kører i tilstanden Lastbil eller Autocamper, kommer der
muligvis en lyd, og
vises muligvis for at indikere, at vejens
egnethed til lastbilkørsel er ukendt.‍ Overhold altid skilte og
regulativer.‍
BEMÆRK: Hastighedsbegrænsninger for lastbiler er ikke
tilgængelige for alle områder.‍
Brug af navigationskortet
1 Vælg Vis kort fra hovedmenuen.‍
2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal du vælge
kortet for at få dem vist.‍
Vælg kortet.‍
3
4 Vælg en funktion:
• Vælg , hvis du vil vise alarmer for lastbiler.‍
• Vælg
eller
for at zoome ind eller ud.‍
• Vælg for at rotere kortvisningen.‍
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.‍
• Vælg
for at tilføje eller fjerne kortlag.‍
• Vælg , hvis du vil vise specielle kategorier, mens du
ikke kører en rute.‍
• Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.‍
• For at få vist genveje for kort- og navigationsfunktioner
skal du vælge .‍
Om køre-/hviletid
BEMÆRK
Selvom enheden er aktiveret, så oplysninger om køre-/hviletid
bliver registreret, er dette IKKE nogen godkendt erstatning for
kravene om logbogsføring på papir i henhold til gældende
lovgivning.‍ Chauffører skal overholde alle relevante føderale og
statslige krav om logbogsføring på papir.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
Før du kan bruge Køre-/hviletid, skal du være i tilstanden
Lastbil, og du skal oprette en chaufførprofil (side 3).‍
Du kan bruge Køre-/hviletid til at registrere din arbejdstid, hvilket
kan være en hjælp til at overholde sikkerhedsregler.‍
Om chauffører
Hvis du arbejder for mere end én operatør inden for 24 timer,
skal du registrere hver operatør.‍
Du skal registrere din hjemmeterminals tidszone, selvom du
krydser tidszoner.‍
Tilføjelse af chauffører
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.‍
2 Vælg .‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Registrering af din vagtstatus
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.‍
2 Vælg en chauffør.‍
3 Vælg Vagtstatus.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Fri for at registrere den tid, du har fri.‍
• Vælg Hviler for at registrere den tid, hvor du hviler i en
sovekabine.‍
• Vælg Kører for at registrere den tid, du kører et
erhvervskøretøj arbejdsmæssigt.‍
• Vælg Af-/pålæsning for at registrere den tid, du er på
arbejde, men ikke kører et kommercielt motorkøretøj.‍
• Vælg Passagersæde for at registrere den tid en anden
chauffør sidder på passagersædet men ikke er på
arbejde.‍
BEMÆRK: En chauffør kan have passagersædestatus i
op til to timer umiddelbart efter eller før otte timer i træk i
sovekabinen.‍
5 Vælg Gem.‍
3
Brug af kørelogs
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.‍
2 Vælg en chauffør.‍
3 Vælg Vis log.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg datoen øverst på skærmen, hvis du vil vise en
anden dato.‍
• Vælg feltet ved siden af statuslinjen, hvis du vil vise
statusoplysninger.‍
• Vælg gitteret og derefter et felt, hvis vil redigere.‍
• Vælg , hvis du vil vise oplysninger om overtrædelser.‍
Om IFTA-logning
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
Du kan arkivere de data, der er nødvendige til International Fuel
Tax Agreement-dokumentation (IFTA), herunder data om køb af
brændstof og kørte miles.‍
Før du kan bruge IFTA-logning, skal du være i tilstanden
Lastbil.‍
• Hvis dit kamera er forbundet med køretøjets batteri, skal
du vælge
på skærmen.‍
Kameraoutput vises på enhedens skærm.‍
Om håndfri opkald
Ved hjælp af Bluetooth® trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed.‍ For at finde ud af om din mobiltelefon med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.‍
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
2 Vælg Bluetooth.‍
Sådan parrer du din telefon
• Hvis du vil registrere mængden i liter, skal du vælge
Gallons > Liter > Gem.‍
• Hvis du vil registrere mængden i gallons, skal du vælge
Liter > Gallons > Gem.‍
6 Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet Inkl.‍ skat.‍
7 Vælg den benzintank, hvor du har tanket op.‍
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med
en kompatibel mobiltelefon.‍
1 Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.‍
2 På din enhed skal du aktivere Bluetoothtrådløs teknologi.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Indstillinger > Bluetooth > Tilføj telefon.‍
• Hvis du allerede har parret en anden telefon, skal du
vælge Indstillinger > Bluetooth > Telefon > .‍
4 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.‍
5 Vælg OK på enheden.‍
Der vises en liste over Bluetooth-enheder i nærheden.‍
6 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.‍
7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har
tilladelse til at oprette forbindelse.‍
8 Indtast evt.‍ enhedens Bluetooth PIN-kode på telefonen.‍
Brug af backup-kamera
Om trafik
ADVARSEL
Hold øjnene og opmærksomheden på kørslen, mens du bruger
bakkameraet.‍ Brugen af et bakkamera er en god
sikkerhedsforanstaltning.‍ Bakkameraet fungerer ikke som
erstatning for førerens opmærksomhed og gode dømmekraft.‍
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.‍
Indtastning af brændstofdata
1 Vælg Programmer > IFTA-logging > Ved pumpen.‍
2 Indtast brændstofprisen pr.‍ liter.‍
3 Vælg Anvendt brændstof-feltet.‍
4 Indtast den købte mængde brændstof.‍
5 Vælg om nødvendigt en indstilling:
Hvis der er installeret et backup-kamera i din bil, kan du se
billederne fra kameraet på enheden.‍
1 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte kameraet til
videoindgangsstikket À på holderen.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis dit kamera er forbundet med bremselygterne, skal du
sætte bilen i bakgear.‍
4
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande.‍ Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/‍traffic.‍
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til
alle modeller.‍
• Enheden skal være tilsluttet bilstrøm for at modtage
trafikoplysninger.‍
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal være i
dataområdet af en station, der sender trafikdata, for at
modtage trafikoplysninger.‍
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
trafikmodtageren.‍
•
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller
på den vej, du kører på i øjeblikket.‍
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.‍
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger
enheden.‍ I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis
enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.‍
Dvaletilstand
Tryk på Strøm-knappen.‍
Afslutning af dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen for at sætte enheden i
dvaletilstand.‍
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.‍
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.‍
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.‍
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
dēzl™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising