Garmin | dezl 760LMT | Garmin dezl 760LMT Kezdő lépések

Garmin dezl 760LMT  Kezdő lépések
dēzl 760
™
Kezdő lépések
2012. Október
190-01511-62_0A
Nyomtatva Tajvanon
Bevezetés
FIGYELEM!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.‍
1 Szerelje fel a készüléket (2. oldal).‍
2 Az eszköz regisztrálása (2. oldal).‍
3 Ellenőrizze, vannak-e frissítések (2. oldal):
• Szoftverfrissítések.‍
• Ingyenes térképfrissítés.‍
4 A teljes felhasználói kézikönyv letöltése (2. oldal).‍
A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához
FIGYELEM!
A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz.‍ Az akkumulátor
nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező
személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése
érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.‍
Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltse
fel az akkumulátort.‍
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét À a tartó USB-portjába.‍
2 Nyomja rá a tartót Á a tapadókorongra Â, hogy bepattanjon
a helyére.‍
3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra
a kart à a szélvédő irányába.‍
4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő
nyílásba.‍
nüMaps Guarantee™
Ha regisztrálja készülékét a http:​/‍​/‍my​.garmin​.com weboldalon a
műholdvétel vezetés közbeni befogásától számított 90 napon
belül, egy ingyenes térképfrissítést vehet igénybe a
készülékhez.‍ Lépjen a www.garmin.com/‍numaps weboldalra a
feltételek megtekintéséhez.‍
A myDashboard szolgáltatások használata
1 Nyissa meg a myDashboard felületet (2. oldal).‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A szoftver frissítéséhez a Szoftverfrissítések alatt
kattintson a Frissítés most elemre.‍
• A térképek frissítéséhez a Térképfrissítések alatt
kattintson a Frissítés most elemre.‍
• A felhasználói kézikönyv letöltéséhez kattintson a
Kézikönyvek elemre, majd a letölteni kívánt kézikönyv
melletti Letöltés lehetőségre.‍
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
3
Lifetime térképek aktiválása
1 Nyissa meg a www.garmin.com/‍lifetimeupdater honlapot.‍
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
MEGJEGYZÉS: Ha regisztrálja a készülékét, akkor e-mail
értesítéseket kaphat, amikor térképfrissítés érhető el
(2. oldal).‍
A készülék kikapcsolása
1 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot À.‍
5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére
kattanjon.‍
6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű
tápaljzatához.‍
7 Ha szükséges, a külső antennát csatlakoztassa a
közlekedésiadat-vevőhöz, és a tapadókorongokkal rögzítse a
szélvédőre.‍
A myDashboard ismertetése
A myDashboard használatával regisztrálhatja a készüléket,
szoftver- és térképfrissítéseket kereshet, hozzáférhet a
használati útmutatókhoz, terméktámogatást és még sok egyéb
funkciót vehet igénybe.‍
A myDashboard beállítása
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.‍
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép egy szabad
USB-portjába csatlakoztassa.‍
3 További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com
/‍dashboard weboldalt.‍
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
A készülék regisztrálása
1 Nyissa meg a myDashboard felületet (2. oldal).‍
2 Kattintson a Regisztráljon most elemre.‍
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
2
MEGJEGYZÉS: Ha a bekapcsológombot 5 másodpercnél
rövidebb ideig tartja lenyomva, a készülék alvó üzemmódra
vált (5. oldal).‍
2 Válassza a Kikapcsol lehetőséget.‍
Kamion- vagy lakókocsiprofil megadása
FIGYELEM!
A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek
a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek
véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető
ikonok.‍ A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a
készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a
hiányosságokat vagy az útállapotokat.‍ Mindig vegye figyelembe
a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket, amikor
vezetési döntéseket hoz.‍
1
2
3
4
Válassza ki a Beállítások > Kamionprofil lehetőséget.‍
Válassza ki a Kamion vagy a Lakókocsi lehetőséget.‍
Válassza a ikont.‍
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet.‍ Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.‍
1 Válassza a Hova? lehetőséget.‍
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.‍
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).‍
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.‍
• Egy közeli cím kereséséhez adja meg az utca nevét vagy
számát.‍
• Egy másik városban található cím kereséséhez adja meg
a házszámot, az utca nevét, a várost és az államot.‍
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.‍
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.‍
Válassza
ki az egyik lehetőséget:
5
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kulcsszót.‍
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.‍
6 Válasszon ki egy helyet.‍
Teherszállítási érdekes helyek keresése
A készülékére töltött részletes térképek tartalmazzák a
teherszállítás szempontjából érdekes helyeket, mint például
kamionparkoló, pihenőhely és súlymérő állomás.‍
Válassza ki a Hova? > Teherszállítás lehetőséget.‍
Az útvonal a térképen
FIGYELEM!
A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási célt
szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal kapcsolatos
felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett
sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét
használva vezessen.‍ A Garmin nem tartozik felelősséggel
semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön
esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések
betartásának elmulasztása miatt kap.‍
A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg.‍ A célt
egy kockás zászló ikon jelzi.‍
Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható
nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel
navigálja el a célállomásig.‍ Ha eltér az eredeti útvonaltól, a
készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.‍
Előfordulhat, hogy egy, az aktuális sebességkorlátozást mutató
ikon jelenik meg a nagyobb utakon való haladás közben.‍
Kamion módban a kamionra vonatkozó sebességkorlátozás a
kamion konfigurációs adatain és az illető állam vagy tartomány
hatályos törvényei alapján jelenhet meg.‍
Kamion vagy lakókocsi üzemmódban hang szólalhat meg és
jelenhet meg, jelezve, hogy a kamion adott útra vonatkozó
alkalmassága ismeretlen.‍ Mindig tartsa be a közlekedési
táblákat és szabályokat.‍
MEGJEGYZÉS: A kamionra vonatkozó sebességkorlátozások
nem minden területen érhetők el.‍
A Navigációs térkép használata
1 A főmenüben válassza a Térkép lehetőséget.‍
2 Ha a nagyítás vezérlőit elrejtette, jelölje ki a térképet a
nagyításvezérlők megjelenítéséhez.‍
3 Válassza ki a térképet.‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A teherszállítási figyelmeztetések megtekintéséhez
válassza ki a
lehetőséget.‍
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a
vagy
lehetőségek közül.‍
• A térképnézet elforgatásához válassza a lehetőséget.‍
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.‍
• Térképrétegek eltávolításához és hozzáadásához
válassza a
lehetőséget.‍
• Ha szeretne bizonyos kategóriákat megtekinteni az
útvonalon történő navigáláson kívül, akkor válassza a
lehetőséget.‍
• A jelenlegi helyének térkép középpontjába helyezéséhez
válassza a
lehetőséget.‍
• Parancsikonok térkép- és navigációs funkciókhoz történő
megjelenítéséhez válassza
elemet.‍
A szolgáltatási idő
FIGYELEM!
Bár a készülék lehetővé teszi a munkaórákkal kapcsolatos
információk rögzítését, NEM hagyták jóvá a papír napló
Szövetségi Áruszállítási Biztonsági Szervezet rögzítési
követelményeinek helyettesítésére.‍ A sofőröknek teljesíteniük
kell az összes vonatkozó szövetségi és állami papír naplózási
követelményt.‍
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció nem érhető el minden területen.‍
A Szolgáltatási idő funkció használatához Kamion módban kell
lennie, és létre kell hoznia sofőrprofilt (3. oldal).‍
A Szolgáltatási idő funkció használatával rögzítheti munkaidejét,
és így könnyebben megfelelhet a biztonsági előírásoknak.‍
Tudnivalók a sofőrökről
Ha 24 órán belül több mint egy szállítónak dolgozik, akkor
minden szállítót rögzítenie kell.‍
Akkor is a kiindulási terminál időzónáját kell rögzítenie, ha más
időzónákon is áthalad.‍
Sofőrök hozzáadása
1 Válassza ki az Alkalmazások > Idő szolgálatban
lehetőséget.‍
Válassza
a ikont.‍
2
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
A szolgálat állapotának rögzítése
1 Válassza ki az Alkalmazások > Idő szolgálatban
lehetőséget.‍
2 Válasszon sofőrt.‍
3 Válassza ki a Szolgálat állapota lehetőséget.‍
3
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza ki a Szolgálaton kívül lehetőséget a
szolgálaton kívül töltött idő rögzítéséhez.‍
• Válassza ki az Alvás lehetőséget az alvóhelyen töltött idő
rögzítéséhez.‍
• Válassza ki a Vezetés lehetőséget a haszongépjármű
vezetésével töltött idő rögzítéséhez.‍
• Válassza ki a Szolgálatban lehetőséget a szolgálatban,
de nem a haszongépjármű vezetésével töltött idő
rögzítéséhez.‍
• Válassza ki az Utasülés lehetőséget annak az időnek a
rögzítéséhez, amikor a váltósofőr az utasülésen ül, de
nincs szolgálatban.‍
MEGJEGYZÉS: A sofőr legfeljebb két órán át lehet
utasülés állapotban, közvetlenül az alvóhelyen eltöltött,
nyolc óra előtt vagy után.‍
5 Válassza a Eltárol lehetőséget.‍
Vezetési naplók használata
1 Válassza ki az Alkalmazások > Idő szolgálatban
lehetőséget.‍
2 Válasszon sofőrt.‍
3 Válassza ki a Napló megtekintése lehetőséget.‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Másik nap megtekintéséhez válassza ki a dátumot a
képernyő tetején.‍
• Az állapot részleteinek megtekintéséhez válassza ki az
állapotsáv melletti mezőt.‍
• A szerkesztéshez válassza ki a hálózatot, majd válasszon
egy mezőt.‍
• A megsértési adatok megtekintéséhez válassza ki a
lehetőséget.‍
Az IFTA bejelentkezés
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció nem érhető el minden területen.‍
Archiválhatja a nemzetközi üzemanyag-adózási megállapodási
(IFTA) dokumentumokhoz szükséges adatokat, mint például az
üzemanyag-vásárlási adatokat és a megtett távolságot.‍
Az IFTA bejelentkezés használatához Kamion módban kell
lennie.‍
Üzemanyagadatok megadása
1 Válassza ki az Alkalmazások > IFTA bejelentkezés >
Benzinkútnál lehetőséget.‍
Adja meg az üzemanyag árát gallononként.‍
Válassza ki a Felhasznált üzemanyag lehetőséget.‍
Adja meg a vásárolt üzemanyag mennyiségét.‍
Szükség esetén válasszon az opciók közül:
• Ha literben szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza ki
a Gallon > Liter > Eltárol lehetőséget.‍
• Ha gallonban szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza
ki a Liter > Gallon > Eltárol lehetőséget.‍
6 Szükség esetén jelölje be az Adó beleértve jelölőnégyzetet.‍
7 Válassza ki, hogy melyik benzinkútnál tankolt.‍
2
3
4
5
Tolatókamera használata
FIGYELEM!
Mindig figyeljen oda a vezetésre a tolatókamera használata
során.‍ A tolatókamera használata kiegészíti a biztonságos
gyakorlatot.‍ A tolatókamera nem helyettesíti a vezető figyelmét
és megalapozott döntését.‍
4
Ha a járműben kompozit videó tolatókamera működik, akkor a
kamera által vett képet megtekintheti a készüléken.‍
1 Szükség esetén csatlakoztassa a kamerát a tartó À
videobemeneti csatlakozójához.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha a kamera a féklámpához van csatlakoztatva, akkor
kapcsoljon hátramenetbe.‍
• Ha a kamera a jármű akkumulátorához van
csatlakoztatva, akkor válassza a
lehetőséget a
képernyőn.‍
A kamera által vett kép megjelenik a készülék képernyőjén.‍
Hívások kezdeményezése és fogadása
kihangosítón keresztül
A készülék a vezeték nélküli Bluetooth® technológia
segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára,
így kihangosítóként is használható.‍ Ha meg szeretné állapítani,
hogy a Bluetoothfunkcióval rendelkező mobiltelefonja
kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a
www.garmin.com/‍bluetooth weboldalra.‍
Előfordulhat, hogy a telefon nem támogat minden, a készülék
által szolgáltatott kihangosító funkciót.‍
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
bekapcsolása
1 Válassza ezt: Beállítások > Bluetooth.‍
2 Válassza a Bluetooth lehetőséget.‍
A telefon társítása
Kihangosított hívás használata előtt társítsa a készüléket egy
kompatibilis mobiltelefonnal.‍
1 Helyezze el a telefont és a Bluetooth készüléket egymáshoz
képest 10 m-en (33 láb) belül.‍
2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát.‍
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza ki a Beállítások > Bluetooth > Telefon
hozzáadása lehetőséget.‍
• Ha a készüléket már másik telefonnal társította, válassza
ki a Beállítások > Bluetooth > Telefon > lehetőséget.‍
A
telefonon
engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
4
technológiát.‍
5 A készüléken válassza az OK lehetőséget.‍
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.‍
6 Válassza ki a telefont a listából, majd válassza ki az OK
lehetőséget.‍
Szükség
esetén telefonon erősítse meg, hogy a készülék
7
csatlakoztatható.‍
8 Szükség szerint adja meg a készülék Bluetooth PIN-kódját a
telefonon.‍
Közlekedési tudnivalók
FIGYELEM!
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.‍
A közlekedési információk esetleg nem érhetők el minden
területen és országban.‍ A közlekedésiadat-vevőkről és a
lefedett területekről a www.garmin.com/‍traffic oldalon olvashat
információkat.‍
Az egyes csomagokban megtalálható közlekedésiadat-vevő a
jármű tápkábelébe vagy az eszközbe van építve, illetve az
összes típushoz külön megvásárolható tartozék.‍
• A készüléket a jármű tápkábeléhez kell csatlakoztatni a
közlekedési adatok fogadásához.‍
• A közlekedési adatok vételéhez az áram alá helyezett
közlekedésiadat-vevőnek és a készüléknek közlekedési
adatokat sugárzó állomás adatátviteli hatósugarában kell
lennie.‍
• Nem szükséges aktiválni a közlekedésiadat-vevőhöz tartozó
előfizetést.‍
•
az aktuális útvonalon vagy úton kialakult forgalmi helyzet
súlyosságának megfelelően változtatja színét.‍
• Ha a készülékhez tartozik külső közlekedési antenna, a
legjobb vétel érdekében mindig tartsa az antennát
csatlakoztatva.‍
Az alvó üzemmód ismertetése
Az alvó üzemmód segítségével takarékosabb
akkumulátorhasználatot érhet el, amikor éppen nem használja a
készüléket.‍ Az alvó üzemmód nagyon kevés energiát fogyaszt,
és alvó üzemmódban az akkumulátor hetekig feltöltött
állapotban marad.‍
Alvó üzemmódba lépés
Nyomja meg a Bekapcsológombot.‍
Kilépés az alvó üzemmódból
A készülék felébresztéséhez nyomja meg a
bekapcsológombot.‍
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.‍
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.‍
A hangerő beállítása
1 Válassza a Hangerő elemet.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.‍
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Egyesült Államok
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Egyesült Királyság
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy
leányvállalatai az Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett
engedélye nélkül nem használhatók.
A dēzl™, nüMaps Guarantee™ és nüMaps Lifetime™ a
Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei.
Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem
használhatók.
A(z) Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth
SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ.
© 2012 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising