Garmin | dezl 760LMT | Garmin dezl 760LMT Priručnik za brzo pokretanje

Garmin dezl 760LMT  Priručnik za brzo pokretanje
dēzl 760
™
Priručnik za brzo pokretanje
Listopad 2012
190-01511-66_0A
Tiskano u Tajvanu
Početak rada
dobiti pravo na besplatno ažuriranje karte za vaš uređaj.‍
Odredbe i uvjete potražite na www.garmin.com/‍numaps.‍
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Korištenje usluga myDashboard
1 Otvorite uslugu myDashboard (stranica 2).‍
2 Odaberite opciju:
• Za ažuriranje softvera pritisnite Ažuriraj sada pod
Ažuriranja softvera.‍
• Za ažuriranje karata pritisnite Ažuriraj sada pod
Ažuriranja karata.‍
• Za preuzimanje korisničkog priručnika pritisnite
Priručnici, a zatim pritisnite Preuzimanje pored
priručnika koji želite.‍
Slijedite upute na zaslonu.‍
3
1 Montirajte uređaj (stranica 2).‍
2 Registrirajte uređaj (stranica 2).‍
3 Provjerite ažuriranja (stranica 2):
• Softverske nadogradnje.‍
• Besplatno ažuriranje karte.‍
4 Preuzmite kompletni korisnički priručnik (stranica 2).‍
Priključivanje uređaja na napajanje vozila
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.‍ Kako baterija ne bi
uzrokovala osobne ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.‍
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate
napuniti bateriju.‍
1 Priključite kabel napajanja vozila À u USB priključak na
nosaču.‍
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
mjesto.‍
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.‍
4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.‍
5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na
mjesto.‍
6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u strujni
priključak vozila.‍
7 Ako je potrebno, vanjsku antenu spojite s prijemnikom za
obavijesti o prometu i učvrstite je na vjetrobransko staklo
pomoću vakuumskih prihvata.‍
O usluzi myDashboard
Uslugu myDashboard koristite za registriranje uređaja, traženje
ažuriranja za karte i softver, pristup priručnicima uređaja i
podršci itd.‍
Postavljanje usluge myDashboard
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2 Priključite veći kraj USB kabela u dostupni USB priključak na
računalu.‍
3 Idite na www.garmin.com/‍dashboard.‍
4 Slijedite upute na zaslonu.‍
Registriranje uređaja
1 Otvorite myDashboard (stranica 2).‍
2 Pritisnite Registriraj sada.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
nüMaps Guarantee™
Ako registrirate uređaj na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com u roku od 90
dana od prvog traženja satelita za vrijeme vožnje, mogli biste
2
Aktivacija Lifetime karata
1 Idite na www.garmin.com/‍lifetimeupdater.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
NAPOMENA: Ako registrirate uređaj, možete primati
obavijesti o dostupnim ažuriranjima karte e-poštom
(stranica 2).‍
Isključivanje uređaja
1 Držite tipku Napajanje À.‍
NAPOMENA: Ako držite tipku napajanja kraće od 5
sekunda, uređaj će ući u stanje mirovanja (stranica 4).‍
2 Odaberite Isključi.‍
Unos profila za kamion ili kamper
UPOZORENJE
Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se
karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili
da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja.‍ U
podacima karte mogu postojati ograničenja; npr.‍ uređaj ne
odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim
slučajevima.‍ Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte
sve prometne znakove i uvjete na cesti.‍
1
2
3
4
Odaberite Postavke > Profil kamiona.‍
Odaberite Kamion ili Rekreacijsko vozilo.‍
Odaberite .‍
Slijedite odzivnike na zaslonu.‍
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.‍
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.‍
Odaberite
opciju:
4
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").‍
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.‍
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj i naziv ulice.‍
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite broj ulice,
naziv ulice, grad i saveznu državu.‍
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.‍
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.‍
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.‍
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .‍
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.‍
Pronalaženje točaka interesa za kamione
Detaljne karte učitane na uređaj sadrže točke interesa za
kamione, npr.‍ stajališta za kamione, odmarališta i stanice za
vaganje kamiona.‍
Odaberite Kamo? > Kamioni.‍
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.‍
Tvrtka Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne
kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete
važeća prometna pravila i zakone.‍
Ruta je označena grimiznom linijom.‍ Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.‍
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte.‍ Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.‍
Ikona koja prikazuje trenutno ograničenje brzine može se
pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.‍
Tijekom vožnje u načinu rada Kamion mogla bi se prikazati
ograničenja za brzinu kamiona na temelju konfiguracijskih
podataka za kamion i zakona primjenjivih za saveznu državu ili
pokrajinu.‍
Tijekom vožnje u načinu rada Kamper ili Kamion uređaj bi se
mogao oglasiti te bi se mogla pojaviti ikona , čime se
naznačuje da prikladnost kamiona za tu cestu nije poznata.‍
Uvijek poštujte prometne znakove i propise.‍
NAPOMENA: Ograničenja brzine za kamione nisu dostupna za
sva područja.‍
Korištenje navigacijske karte
1 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.‍
2 Ako su kontrole zumiranja skrivene, odaberite kartu za prikaz
kontrola zumiranja.‍
3 Odaberite kartu.‍
4 Odaberite opciju:
•
•
•
•
•
•
•
•
Za prikaz upozorenja o kamionima odaberite .‍
Za povećavanje ili smanjivanje odaberite
ili .‍
Za rotiranje karte odaberite .‍
Za prebacivanje između prikaza sjevera gore i 3-D
prikaza odaberite .‍
Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte odaberite
.‍
Za prikaz određenih kategorija kad ne navigirate rutom
odaberite .‍
Za centriranje karte na trenutnom položaju odaberite .‍
Za prikaz prečaca za značajke karte i navigacije odaberite
.‍
O funkciji Broj sati u pogonu
OBAVIJEST
Iako je na ovom uređaju omogućeno bilježenje broja sati u
pogonu, ovaj uređaj NIJE zamjena za bilježenje u papirnati
zapisnik koje je u skladu sa zahtjevima federalnih propisa o
sigurnosti motornih vozila (Federal Motor Carrier Safety
Administration).‍ Vozači trebaju poštivati sve primjenjive
federalne i državne propise u vezi s papirnatim zapisnicima.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.‍
Prije korištenja opcije Broj sati u pogonu trebate biti u načinu
rada Kamion i morate stvoriti profil vozača (stranica 3).‍
Pomoću opcije Broj sati u pogonu možete zabilježiti radne sate i
na taj si način omogućiti poštivanje sigurnosnih propisa.‍
O vozačima
Ako radite za više od jednog prijevoznika unutar razdoblja od 24
sata, morat ćete zabilježiti sve prijevoznike.‍
Morat ćete zabilježiti vremensku zonu svoje početne točke čak i
ako prijeđete u druge vremenske zone.‍
Dodavanje vozača
1 Odaberite Aplikacije > Broj sati u pogonu.‍
2 Odaberite .‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
Bilježenje radnog statusa
1 Odaberite Aplikacije > Broj sati u pogonu.‍
2 Odaberite vozača.‍
3 Odaberite Radni status.‍
4 Odaberite opciju:
• Za bilježenje vremena izvan radnog pogona odaberite
Nije na dužnosti.‍
• Za bilježenje vremena tijekom kojeg odmarate u odjeljku
za spavanje odaberite Spavanje.‍
• Za bilježenje vremena aktivne vožnje gospodarskog
vozila odaberite Vožnja.‍
• Za bilježenje vremena provedenog u pogonu, ali ne u
samoj vožnji gospodarskog vozila odaberite Na dužnosti.‍
• Odaberite Suvozačko sjedalo za bilježenje vremena
tijekom kojega je drugi vozač na suvozačkom sjedalu, ali
nije na dužnosti.‍
NAPOMENA: Vozač može imati status suvozača do dva
sata neposredno nakon ili prije osam uzastopnih sati
provedenih u odjeljku za spavanje.‍
5 Odaberite Spremi.‍
3
Korištenje zapisnika vožnje
1 Odaberite Aplikacije > Broj sati u pogonu.‍
2 Odaberite vozača.‍
3 Odaberite Prikaz zapisnika.‍
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz drugog datuma odaberite datum na vrhu
zaslona.‍
• Za prikaz pojedinosti statusa odaberite polje pored
statusne trake.‍
• Za uređivanje odaberite okvir i zatim odaberite polje.‍
• Za prikaz informacija o prijestupima odaberite .‍
O IFTA bilježenju
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.‍
Možete arhivirati podatke potrebne za dokumentaciju za
International Fuel Tax Agreement (IFTA), poput podataka o
kupnji goriva i prijeđenoj kilometraži.‍
Prije omogućavanja IFTA bilježenja morate se nalaziti u načinu
rada Kamion.‍
• Ako je kamera povezana s akumulatorom, na zaslonu
odaberite .‍
Na zaslonu uređaja pojavit će se snimka s kamere.‍
O hands-free pozivanju
Upotrebom Bluetooth® bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj.‍ Kako biste saznali je li vaš mobilni telefon s Bluetooth
tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite
www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Vaš telefon možda ne podržava sve značajke hands-free
telefona koje pruža vaš uređaj.‍
Omogućavanje bežične tehnologije Bluetooth
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Uparivanje telefona
• Za spremanje količine u litrama odaberite Galoni > Litre
> Spremi.‍
• Za spremanje količine u galonima odaberite Litre >
Galoni > Spremi.‍
6 Po potrebi označite potvrdni okvir Porez uključen.‍
7 Odaberite pumpu na kojoj ste dotočili gorivo.‍
Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s
kompatibilnim mobilnim telefonom.‍
1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Postavke > Bluetooth > Dodaj telefon.‍
• Ako ste već uparili drugi telefon, odaberite Postavke >
Bluetooth > Telefon > .‍
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.‍
5 Na uređaju odaberite OK.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
6 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.‍
7 Ako bude potrebno, na telefonu potvrdite dozvolu za
povezivanje uređaja.‍
8 Ako bude potrebno, u telefon unesite PIN uređaja Bluetooth.‍
Korištenje pomoćne kamere
O prometnim informacijama
UPOZORENJE
Usredotočite se na vožnju kada koristite pomoćnu kameru.‍
Pomoćna kamera predstavlja poboljšanje u sigurnosnoj praksi.‍
Pomoćna kamera na predstavlja zamjenu za pozornost vozača i
njegove procjene.‍
OBAVIJEST
Tvrtka Garmin nije odgovorna za točnost ili pravovremenost
prometnih informacija.‍
Unos podataka o gorivu
1 Odaberite Aplikacije > IFTA bilježenje > Na pumpi.‍
2 Unesite cijenu goriva po galonu.‍
3 Odaberite polje Potrošeno gorivo.‍
4 Unesite količinu kupljenog goriva.‍
5 Prema potrebi odaberite opciju:
Ako je u vozilo instalirana pomoćna kamera s kompozitnim
video signalom, možete gledati snimku s kamere na svom
uređaju.‍
1 Prema potrebi priključite kameru u utičnicu za video ulaz À
na pozadini uređaja.‍
2 Odaberite opciju:
• Ako je kamera povezana sa svjetlima za kočenje, uključite
brzinu za vožnju unazad.‍
4
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama.‍ Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/‍traffic.‍
Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete
(ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve
modele dio dodatne opreme.‍
• Za primanje prometnih informacija uređaj mora biti priključen
na napajanje vozila.‍
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.‍
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj prijemnik
za prometne informacije.‍
•
mijenja boju kako bi naznačila gustoću prometa na ruti ili
na cesti kojom trenutno vozite.‍
• Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti
uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih
informacija.‍
O stanju mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti bateriju dok uređaj
nije u upotrebi.‍ Stanje mirovanja troši jako malo energije, pa
baterija traje tjednima kad je uređaj u stanju mirovanja.‍
Aktiviranje stanja mirovanja
Pritisnite tipku Napajanje.‍
Izlaz iz stanja mirovanja
Dok je uređaj u stanju mirovanja, pritisnite tipku Napajanje.‍
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.‍
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.‍
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.‍
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.‍
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin
Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
dēzl™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke
Garmin.
© 2012 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising