Garmin | dezl 760LMT | User manual | Garmin dezl 760LMT Brugervejledning

Garmin dezl 760LMT  Brugervejledning
dēzl™ 760
Brugervejledning
Juni 2015
Trykt i Taiwan
190-01511-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. BaseCamp™, dēzl™, ecoRoute™,
HomePort™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende
SD-3C. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. TruckDown er et varemærke tilhørende TruckDown Info International, Inc.
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Om myDashboard ....................................................................... 1
Opsætning af myDashboard .................................................. 1
Registrering af enheden ......................................................... 1
Opdatering af softwaren ......................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livslange abonnementer ............................................................ 1
Aktivere livstidsabonnement på kort ...................................... 1
Indtastning af en profil til lastbil eller autocamper ....................... 1
Slukning af enheden ................................................................... 1
Nulstilling af din enhed ........................................................... 2
Om dvaletilstand ......................................................................... 2
Dvaletilstand .......................................................................... 2
Afslutning af dvaletilstand ...................................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Justering af lydstyrken ................................................................ 2
Om automatisk lydstyrke ............................................................ 2
Aktivering af Automatisk lydstyrke ......................................... 2
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 2
Opfangning af GPS-signaler .................................................. 2
Transportformer ..................................................................... 2
Batterioplysninger .................................................................. 2
Indstilling af tid ....................................................................... 2
Brug af bakkamera ..................................................................... 2
Deaktivering af et backupkamera .......................................... 3
Brug af skærmknapper ............................................................... 3
Brug af tastaturet på skærmen ................................................... 3
Om genveje ................................................................................ 3
Tilføjelse af et genvejsikon ..................................................... 3
Fjernelse af en genvej ............................................................ 3
Søgning efter positioner................................................ 3
Om positioner ............................................................................. 3
Søgning efter en position efter kategori ................................. 3
Søgning efter interessepunkter for lastbiler ........................... 3
Søgning efter interessepunkter for TruckDown ..................... 3
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ......... 4
Ændring af søgeområdet ....................................................... 4
Rapportering om en lukket eller manglende position ............. 4
Bedømmelse af et interessepunkt ......................................... 4
Om søgeværktøjer ...................................................................... 4
Søgning efter en adresse ....................................................... 4
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 4
Søgning efter en by ................................................................ 4
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 4
Søgning efter en position ved at gennemse kortet ................ 4
Lagring af en startposition .......................................................... 4
Sådan kører du hjem ............................................................. 5
Redigering af din hjemmeposition ......................................... 5
Søgning efter nyligt fundne destinationer ................................... 5
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ...................... 5
Søgning efter parkering .............................................................. 5
Søgning efter din seneste parkeringsplads ........................... 5
Indstilling af en simuleret position ............................................... 5
Lagring af positioner ................................................................... 5
Sådan gemmer du en position ............................................... 5
Lagring af din aktuelle position .............................................. 5
Start af en rute til en gemt position ........................................ 5
Redigering af en gemt position .............................................. 5
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 5
Sådan deler du en gemt position ........................................... 5
Sådan sender du en position til enheden .............................. 5
Sletning af en gemt position .................................................. 5
Indholdsfortegnelse
Navigation....................................................................... 6
Start en rute ................................................................................ 6
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 6
Visning af flere ruter ............................................................... 6
Start af en rute til en gemt position ........................................ 6
Din rute på kortet ........................................................................ 6
Brug af navigationskortet ....................................................... 6
Tilføjelse af et punkt på en rute .............................................. 6
Valg af en omvej .................................................................... 6
Afbrydelse af en rute .............................................................. 6
Om Afkørsel med service ........................................................... 6
Søgning efter afkørsler med service ...................................... 6
Navigation til en afkørsel ........................................................ 7
Undgåelse af vejegenskaber ...................................................... 7
Om brugerdefinerede undgåelser ............................................... 7
Sådan undgår du et område .................................................. 7
Sådan undgår du en vej ......................................................... 7
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse ....................... 7
Sletning af brugerdefinerede undgåelser ............................... 7
Aktivering af Avancerede omveje ............................................... 7
Valg af en omvej omkring områder, du angiver ..................... 7
Navigation i direkte linje .............................................................. 7
Kortsider......................................................................... 7
Tilpasning af kortet ..................................................................... 7
Tilpasning af kortlagene ......................................................... 7
Visning af turloggen ............................................................... 7
Ændring af feltet til kortdata ................................................... 7
Tilpasning af kortknapper ....................................................... 7
Ændring af kortinstrumentbrættet .......................................... 7
Ændring af kortperspektiv ...................................................... 7
Visning af rejseoplysninger ......................................................... 8
Visning af en liste over sving ................................................. 8
Visning af siden Næste sving ................................................. 8
Visning af vejkryds ................................................................. 8
Visning af trafikadvarsler ........................................................ 8
Visning af rejseoplysninger .................................................... 8
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 8
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 8
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 8
Stemmekommando ........................................................ 8
Angivelse af vækningssætningen ............................................... 8
Aktivering af Stemmekommando ................................................ 8
Tip til stemmekommando ............................................................ 8
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ........................ 9
Lydløse instruktioner ................................................................... 9
Deaktivering af Stemmekommando ............................................ 9
Håndfri telefonopkald.....................................................9
Om håndfri opkald ...................................................................... 9
Aktivering af trådløs Bluetooth teknologi ............................... 9
Sådan parrer du din telefon ........................................................ 9
Frakobling af telefonen .......................................................... 9
Tip efter parring af enheder ................................................... 9
Foretagelse af et opkald ............................................................. 9
Opkald til et nummer .............................................................. 9
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog .......................... 9
Opkald til en position .............................................................. 9
Modtagelse af et opkald ........................................................... 10
Brug af opkaldshistorikken ........................................................ 10
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 10
Lagring af et hjemmetelefonnummer ........................................ 10
Opkald til hjemmet ............................................................... 10
Brug af programmerne ................................................ 10
Brug af Hjælp ............................................................................ 10
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 10
Om Smartphone Link ................................................................ 10
i
Sådan downloader du Smartphone Link .............................. 10
Tilslutning til Smartphone Link ............................................. 10
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed .... 10
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone
Link ...................................................................................... 10
Om Garmin Live-tjenester ......................................................... 10
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 10
Om ecoRoute ............................................................................ 11
ecoRoute HD tilbehør .......................................................... 11
Opsætning af køretøj ........................................................... 11
Ændring af brændstofprisen ................................................ 11
Kalibrering af brændstoføkonomi ......................................... 11
Om ecoChallenge ................................................................ 11
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ..................... 11
Kørerapporter ....................................................................... 11
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne .................................. 11
Visning af myGarmin-meddelelse ............................................. 11
Visning af vejrudsigten .............................................................. 11
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 11
Visning af vejrradaren .......................................................... 12
Visning af vejrvarsler ............................................................ 12
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 12
Planlægning af en tur ............................................................... 12
Tidsplan for en tur ................................................................ 12
Skift af transportformer på en tur ......................................... 12
Navigation til en gemt tur ..................................................... 12
Redigering af en gemt tur .................................................... 12
Visning af billeder ..................................................................... 12
Visning af et diasshow ......................................................... 12
Sletning af billeder ............................................................... 12
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 12
Brug af verdensuret .................................................................. 12
Vis verdenskortet ................................................................. 12
Brug af lommeregneren ............................................................ 12
Omregning af enheder .............................................................. 12
Indstilling af valutaomregningskurser .................................. 12
Brug af sprogguiden ................................................................. 13
Sådan køber du sprogguiden .............................................. 13
Valg af sprog i sprogguiden ................................................. 13
Sådan oversætter du ord og sætninger ............................... 13
Brug af en tosproget ordbog ................................................ 13
Om trafik ........................................................................ 13
Modtagelse af trafikoplysninger ................................................ 13
Trafikmodtager .......................................................................... 13
Om trafikikonet ..................................................................... 13
Placering af trafikmodtager .................................................. 13
Trafik på ruten ........................................................................... 13
Visning af trafik på ruten ...................................................... 14
Manuel undgåelse af trafik på ruten .................................... 14
Valg af en alternativ rute ...................................................... 14
Visning af trafik på kortet ..................................................... 14
Trafik i dit område ..................................................................... 14
Søgning efter trafikforsinkelser ............................................ 14
Visning af en trafikhændelse på kortet ................................ 14
Om trafikdata ............................................................................ 14
Om trafikkameraer .................................................................... 14
Lagring af et trafikkamera .................................................... 14
Visning af trafikkameraer ..................................................... 14
Trafikabonnementer .................................................................. 14
Aktivering af abonnement .................................................... 14
Deaktivering af trafik ................................................................. 14
Funktioner for lastbiler................................................ 14
Om IFTA-logning ...................................................................... 14
Indtastning af brændstofdata ............................................... 14
Redigering af brændstoflogs ................................................ 14
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse ......... 15
ii
Redigering og eksport af triprapporter ................................. 15
Visning af eksporterede sammenfatninger i retskredse og
triprapporter ......................................................................... 15
Om køre-/hviletid ...................................................................... 15
Registrering af din vagtstatus .............................................. 15
Om chauffører ...................................................................... 15
Brug af kørelogs ................................................................... 15
Tilføjelse af forsendelser ...................................................... 16
Eksport af kørelogs .............................................................. 16
Datahåndtering............................................................. 16
Om datahåndering .................................................................... 16
Filtyper ...................................................................................... 16
Om hukommelseskort ............................................................... 16
Installation af et hukommelseskort ....................................... 16
Tilslutning af enheden til din computer ..................................... 16
Overførsel af data fra computeren ............................................ 16
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 16
Sletning af filer .......................................................................... 17
Tilpasning af enheden................................................. 17
Tilføjelse af lastbil- eller autocamperprofiler ............................. 17
Aktivering af lastbil- eller autocamperprofiler ....................... 17
Redigering af lastbil- eller autocamperprofiler ..................... 17
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 17
Aktivering af kort .................................................................. 17
Navigationsindstillinger ............................................................. 17
Rutepræferencer .................................................................. 17
Displayindstillinger .................................................................... 17
Bluetooth-indstillinger ............................................................... 17
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 17
Trafikindstillinger ....................................................................... 18
Om trafikabonnementer ....................................................... 18
trafficTrends ......................................................................... 18
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 18
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 18
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 18
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 18
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 18
Appendiks..................................................................... 18
Advarselsikoner ........................................................................ 18
Begrænsningsadvarsler ....................................................... 18
Advarsler om vejforhold ....................................................... 18
Andre advarsler .................................................................... 18
Strømkabler .............................................................................. 18
Opladning af enheden ......................................................... 19
Om pleje af enheden ................................................................ 19
Rengøring af yderside .......................................................... 19
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 19
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 19
Sådan forlænger du batteriets levetid .................................. 19
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 19
Montering på instrumentbrættet ................................................ 19
Fjernelse af enheden, holderen og monteringen ...................... 19
Fjernelse af enheden fra holderen ....................................... 19
Fjernelse af holderen fra monteringen ................................. 19
Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden .................... 19
Køb af flere kort ........................................................................ 19
Sikkerhedskameraer ................................................................. 19
Brugerdefinerede interessepunkter .......................................... 20
Installation af softwaren POI Loader .................................... 20
Brug af hjælpefilerne til POI Loader ..................................... 20
Søgning efter ekstraudstyr ................................................... 20
Køb af tilbehør .......................................................................... 20
Fejlfinding..................................................................... 20
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 20
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 20
Indholdsfortegnelse
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis ........................... 20
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 20
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 20
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 20
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 20
Indeks............................................................................ 21
Indholdsfortegnelse
iii
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
1 Monter enheden (Tilslutning af enheden til strømmen i bilen,
side 1).
2 Registrer enheden (Registrering af enheden, side 1).
3 Søg efter opdateringer:
• Softwareopdateringer (Opdatering af softwaren,
side 1).
• Gratis kortopdatering (Opdatering af kort, side 1).
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på monteringen.
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker på
plads.
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.
4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.
2 Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden på http://my.garmin.com inden for
90 dage fra første gang, enheden opfanger satellitsignaler under
kørsel, kan du få én gratis kortopdatering. Gå til
www.garmin.com/numaps for at se vilkår og betingelser.
Opdatering af kort
1 Åbn myDashboard (Opsætning af myDashboard, side 1).
2 Registrer enheden (Registrering af enheden, side 1).
3 Vælg en funktion:
• Klik på Opdater nu under kortopdateringer.
• Hvis en gratis kortopdatering ikke længere er tilgængelig,
skal du klikke på Køb nu.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele
produktets levetid. Der er flere oplysninger på www.garmin.com
/lmt.
LT: Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
LM: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime™ abonnement,
der leverer kvartalsvise opdateringer i hele enhedens levetid.
Du kan se betingelser og vilkår på www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime abonnement,
et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.
Aktivere livstidsabonnement på kort
1 Gå til www.garmin.com/ecoRoute.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når der er en ny kortopdatering
(Registrering af enheden, side 1).
Indtastning af en profil til lastbil eller
autocamper
5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
på plads.
6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
7 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte den eksterne antenne
til trafikmodtageren og fastgøre den på forruden ved hjælp af
sugekopperne.
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge efter
software- og kortopdateringer, få adgang til produktvejledninger
og service, og meget mere.
Opsætning af myDashboard
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
1
2
3
4
Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.
Vælg Lastbil eller Autocamper.
Vælg .
Følg anvisningerne på skærmen.
Slukning af enheden
1 Hold Tænd/sluk-knappen nede À.
Registrering af enheden
1 Åbn myDashboard (Opsætning af myDashboard, side 1).
2 Klik på Registrer nu.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren
1 Åbn myDashboard (Opsætning af myDashboard, side 1).
Sådan kommer du i gang
1
GPS-signalstatus.
Teknologistatus for Bluetooth (vises, når Bluetooth er
aktiveret).
®
Indikator for transportform.
Aktuel tid.
Batteristatus.
Opfangning af GPS-signaler
BEMÆRK: Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede i mindre
end 5 sekunder, går enheden i dvaletilstand (Om
dvaletilstand, side 2).
2 Vælg Fra.
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
på statuslinjen angiver satellitsignalstyrken (se Statuslinjens
ikoner, side 2). Det kan tage flere minutter at opfange
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
for at få
3 Hvis det er nødvendigt , skal du holde nede på
vist detaljerede oplysninger om satellitsignalerne.
Nulstilling af din enhed
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Transportformer
Anvendelsesmåden Lastbil
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger
enheden. I dvaletilstand bruges der meget lidt strøm, og hvis
enheden er ladet helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.
Dvaletilstand
Tryk på Strøm-knappen.
Afslutning af dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen for at sætte enheden i
dvaletilstand.
Anvendelsesmåden Autocamper
Anvendelsesmåden Bil
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din transportform.
Valg af transportform
Vælg
.
Batterioplysninger
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen angiver status for det interne batteri. Hvis du
vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt
og derefter oplade det helt. Afbryd ikke enheden, før den er helt
opladet.
Justering af lydstyrken
Indstilling af tid
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg > Lydmixer, og brug skydebjælkerne til at justere
lydstyrken for navigationsmeddelelser, telefon og medier.
BEMÆRK: Du kan vælge Automatisk for automatisk at indstille
klokkeslættet, hver gang enheden tændes.
.
1 Vælg
2 Rul igennem tallene for at indstille klokkeslættet.
Justering af skærmens lysstyrke
Om automatisk lydstyrke
På enheder med håndfri opkald, kan enheden via automatisk
lydstyrke justere sin lydstyrke baseret på baggrundsstøjen i
køretøjet (Håndfri telefonopkald, side 9).
Kontrol af automatisk lydstyrke sænker lydstyrken, når
baggrundsstøjen er lav, og hæver lydstyrken, når
baggrundsstøjen stiger.
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret
på niveauet af baggrundsstøj.
Vælg Lydstyrke > > Automatisk lydstyrke.
Brug af bakkamera
ADVARSEL
Hold øjnene og opmærksomheden på kørslen, mens du bruger
bakkameraet. Brugen af et bakkamera er en god
sikkerhedsforanstaltning. Bakkameraet fungerer ikke som
erstatning for førerens opmærksomhed og gode dømmekraft.
Hvis der er installeret et bakkamera i din bil, kan du se
billederne fra kameraet på enheden.
1 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte kameraet til
videoindgangsstikket À på holderen.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
2
Sådan kommer du i gang
Søgning efter positioner
2 Vælg en funktion:
• Hvis dit kamera er forbundet med baklygterne, skal du
sætte bilen i bakgear.
• Hvis dit kamera er forbundet med køretøjets batteri, skal
du vælge
på skærmen.
Kameraoutput vises på enhedens skærm.
Deaktivering af et backupkamera
Når backupkameraet er deaktiveret, skal du vælge
.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
Hold eller inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Brug af tastaturet på skærmen
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur, side 18).
• Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal.
• Vælg en række bogstaver, f.eks. "A-I," for at vælge et
bogstav i den pågældende serie.
• Vælg
for at tilføje et mellemrum.
• Vælg for at slette en søgepost.
• Vælg
for at slette et tegn.
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
Om genveje
Tilføjelse af et genvejsikon
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
Søgning efter positioner
Enheden giver mange muligheder for at søge efter positioner.
• Efter kategori (Søgning efter en position efter kategori,
side 3).
• I nærheden af en anden position (Ændring af søgeområdet,
side 4).
• Ved at stave navnet (Søgning efter positioner ved
anvendelse af søgelinjen, side 4).
• Efter adresse (Søgning efter en adresse, side 4).
• Brug af nyligt fundne positioner (Søgning efter nyligt fundne
destinationer, side 5).
• Brug af koordinater (Søgning efter en position ved hjælp af
koordinater, side 4).
• Brug af kortet (Søgning efter en position ved at gennemse
kortet, side 4).
• Brug af gemte positioner (Start af en rute til en gemt position,
side 5).
Om positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Du
kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og
attraktioner i nærheden.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste tre
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Søgning efter interessepunkter for lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
interessepunkter, f.eks. lastbilstop, rastepladser og
vejestationer.
Vælg Find > Lastbiler.
Søgning efter interessepunkter for TruckDown
TruckDown-fortegnelsen indeholder virksomheder inden for
lastbilbranchen, f.eks. lastbilreparation og dækforhandlere.
TruckDown-fortegnelsen er ikke tilgængelig i alle områder.
Data til fortegnelsen opdateres med jævne mellemrum.
1 Vælg Find.
2 Vælg TruckDown.
3 Vælg en kategori.
3
4 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
5 Vælg en destination.
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, en virksomhed, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
Vælg
en funktion:
5
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær.
3 Vælg en funktion.
Rapportering om en lukket eller manglende position
Hvis dine søgeresultater inkluderer en forældet eller forkert
position, kan du rapportere fejlen til Garmin og fjerne positionen
fra fremtidige søgninger.
1 Søg efter en position (Søgning efter positioner ved
anvendelse af søgelinjen, side 4).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger.
5 Vælg Rapporter som lukket eller Rapporter som
manglende.
Disse oplysninger sendes til Garmin, når enheden sluttes til
myDashboardu ved hjælp af din computer (Opsætning af
myDashboard, side 1).
®
1
2
3
4
Vælg Find > Adresse.
Indtast husnummeret, og vælg Udført.
Indtast gadenavnet, og vælg Næste.
Vælg om nødvendigt Søgning nær for at ændre byen, staten
eller provinsen.
5 Vælg om nødvendigt byen, staten eller provinsen.
6 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter et vejkryds
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Vælg en funktion:
3
4
5
6
7
• Vælg en stat eller provins.
• Hvis du vil ændre land, stat eller provins, skal du vælge
Stat eller land og indtaste et navn.
Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
Vælg vejkrydset, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgeord.
3 Indtast et bynavn, og vælg .
4 Vælg en by.
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Tryk om nødvendigt på > Format, det korrekte
koordinatformat for den korttype, du bruger, og vælg Gem.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
7 Vælg Vis på kort.
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Du kan tildele en stjernebedømmelse til et interessepunkt.
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 3).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg stjernerne for at bedømme interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks.
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (Tilpasning af kortlagene,
side 7).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
yderligere oplysninger.
Om søgeværktøjer
Lagring af en startposition
Bedømmelse af et interessepunkt
Du kan søge efter positioner vha. tastaturet på skærmen eller
ved at indtaste positionens adresse eller koordinater.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
4
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel position eller
Nyligt fundne.
Søgning efter positioner
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på en position,
der vises i søgeresultaterne.
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylig.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylig >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste spot.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Lagring af positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
2
3
4
5
side 3).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg
> Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Søgning efter positioner
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Tildel foto for at gemme et foto med den gemte
position (Tildeling af kategorier til en gemt position,
side 5).
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mere end 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sådan deler du en gemt position
Hvis du gemmer en position på en forretning, der ikke findes i
kortdata, kan du dele positionen med Garmin, så den kan blive
tilføjet fremtidige kortopdateringer og delt med Garmin
fællesskabet.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Del sted.
Sådan sender du en position til enheden
Du kan sende positioner til din enhed fra forskellige onlinekilder,
herunder http://connect.garmin.com.
1 Tilslut din enhed til din computer (Tilslutning af enheden til
din computer, side 16).
2 Installer Garmin Communicator Plugin, hvis det er
nødvendigt.
BEMÆRK: Gå til www.garmin.com/communicator for at få
yderligere oplysninger.
3 Find en position på et understøttet websted på din computer.
4 Vælg Send til GPS på webstedet.
BEMÆRK: Nogle websteder benytter muligvis en anden
knap eller et andet link.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
5
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
egnethed til lastbilkørsel er ukendt. Overhold altid skilte og
regulativer.
BEMÆRK: Hastighedsbegrænsninger for lastbiler er ikke
tilgængelige for alle områder.
Navigation
Start en rute
1
2
3
4
Søg efter en position (Om positioner, side 3).
Vælg en position.
Vælg Start!.
Vælg en rute, hvis det er nødvendigt.
Ændring af ruteberegningstilstand
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute. Beregningstilstanden
berører kun bilruter.
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
2
3
4
5
side 3).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Start!.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når
du kører på større veje.
Der kan blive vist hastighedsbegrænsninger for lastbiler, når du
kører i anvendelsesmåden Lastbil på basis af
lastbilkonfigurationsdataene og de gældende love i staten eller
provinsen.
Når du kører i tilstanden Lastbil eller Autocamper, kommer der
muligvis en lyd, og
vises muligvis for at indikere, at vejens
6
Brug af navigationskortet
1 Vælg Vis kort fra hovedmenuen.
2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal du vælge
kortet for at få dem vist.
3 Vælg kortet.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
•
•
Vælg , hvis du vil vise alarmer for lastbiler.
Vælg
eller
for at zoome ind eller ud.
Vælg for at rotere kortvisningen.
Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
Vælg
for at tilføje eller fjerne kortlag.
Vælg , hvis du vil vise specielle kategorier, mens du ikke
kører en rute.
• Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.
• For at få vist genveje for kort- og navigationsfunktioner
skal du vælge .
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et stop.
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter det ekstra stop.
3 Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.
4 Vælg Start!.
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at
undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.
Under navigation skal du vælge
> Omvej.
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
.
Om Afkørsel med service
Mens du navigerer en rute, kan du finde oplysninger om
forretninger og service ved kommende afkørsler.
Service findes som faner efter kategori. Ikke alle kategorier er
tilgængelige i alle transportformer.
Benzin
Lastbilstop
Spisested
Overnatning
Toiletter
Vejestationer
Søgning efter afkørsler med service
1 På kortet vælges > Afkørsel med service.
Navigation
2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
3 Vælg en fane til afkørsel med service.
4 Vælg et interessepunkt.
Navigation til en afkørsel
1 På kortet vælges > Afkørsel med service >
2 Vælg Start!.
2 På kortet vælges > Omvej.
3 Vælg Næste 0,5 km på ruten, Næste 2 km på ruten, Næste
5 km på ruten eller Omvej efter vej(e) på ruten.
4 Vælg evt. en vej, som du vil undgå vha. omvejen.
.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige
områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg
det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
5
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
Kortsider
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 På kortet vælges .
2 Vælg Kortlag.
3 Vælg de lag, du vil inkludere på kortet, og vælg Gem.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Ændring af feltet til kortdata
1 På kortet vælges datafeltet i nederste venstre hjørne.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Tilpasning af kortknapper
Du kan inkludere op til to ikoner i højre side af hovedkortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg .
4 Vælg et andet ikon.
Fjernelse af knapper fra kortet
Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortinstrumentbrættet
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden af kortet.
Du kan vælge forskellige instrumentbrætter for at ændre
informationens stil og layout.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Instrumentbræt.
2 Anvend pilene for at vælge et instrumentbræt.
3 Vælg Gem.
Aktivering af Avancerede omveje
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
Vælg Indstillinger > Navigation > Avancerede omveje.
Valg af en omvej omkring områder, du angiver
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 Vælg en destination, og vælg Start! (Søgning efter positioner
ved anvendelse af søgelinjen, side 4).
Kortsider
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3D for at få vist kortet i tre dimensioner.
7
Visning af rejseoplysninger
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet vælges > Tripcomputer.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af oplysninger om aktuel position
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
en rute.
2 Vælg > Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
På kortet vælges
for at vise det næste sving på kortet.
2.2
k
m
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden kortet. Der vises en
magentarød linje på den rigtige vognbane til svinget.
Visning af vejkryds
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.
2.2
k
m
Visning af trafikadvarsler
Når du navigerer en bilrute, kan trafikadvarsler vises i
navigationslinjen.
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet vælges
> Tripcomputer.
Du kan bruge siden Where Am I? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
> Hvor er jeg?.
På kortet vælges
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. hospitaler eller politistationer.
1 På kortet vælges > Hvor er jeg?.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Retningsanvisninger til mig.
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
Angivelse af vækningssætningen
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > Tilpas
sætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
Aktivering af Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
8
Stemmekommando
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning (Angivelse af vækningssætningen,
side 8).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
Der vises en liste over positioner.
kompatibel med din enhed, skal du gå til www.garmin.com
/bluetooth.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.
Aktivering af trådløs Bluetooth teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 m (33
fod) fra hinanden.
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Indstillinger > Bluetooth > Tilføj telefon.
• Hvis du allerede har parret en anden telefon, skal du
vælge Indstillinger > Bluetooth > Telefon > .
4 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.
5 Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
6 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har
tilladelse til at oprette forbindelse.
8 Indtast evt. enhedens Bluetooth PIN-kode på telefonen.
Frakobling af telefonen
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Telefon > Ingen > Gem.
4 Sig linjenummeret.
Din telefon frakobles fra din enhed, men forbliver parret med
enheden.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmemeddelelser.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Deaktivering af Stemmekommando
Du kan deaktivere stemmekommando, hvilket forhindrer, at du
kommer til at aktivere Stemmekommando, mens du taler.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Stemmekommando > Deaktiveret.
Håndfri telefonopkald
Om håndfri opkald
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle modeller. Ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til
din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. For
at finde ud af om din mobiltelefon med Bluetooth teknologi er
Håndfri telefonopkald
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt (Om positioner, side 3).
3 Vælg Opkald.
9
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Download Smartphone Link fra programmarkedet på din
understøttede telefon. Se i brugervejledningen til telefonen for at
få oplysninger om, hvordan du downloader og installerer
programmer.
Brug af opkaldshistorikken
Tilslutning til Smartphone Link
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
Vælg
et opkald.
3
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-programmet på din
telefon.
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
2 På din enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth og
vælge afkrydsningsfeltet Bluetooth.
3 På din telefon skal du vælge Bluetooth-indstillinger.
4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth-enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over
enheder i nærheden.
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er
tilsluttet.
Brug af indstillinger for indgående opkald
1 På et kort, under et opkald, skal du vælge
2 Vælg en funktion.
.
• Hvis du skal overføre lyden til din telefon, skal du vælge
Håndsæt.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at
slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller
hvis du har brug for at tale privat.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte
automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Hvis du skal lukke mikrofonen, skal du vælge Lyd fra.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut opkald.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Home" på din liste med gemte
positioner ( side 10).
Vælg Telefon >
> Indtast hjemmenummer, indtast dit
hjemmenummer, og vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Gemte > Hjem >
> Opkald.
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Om Smartphone Link
Smartphone Link er et smartphone-program, der lader din
enhed downloade aktuelle data via din telefons dataforbindelse.
Din enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
trådløs Bluetooth teknologi.
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikdata, vejrdata og brændstofpriser.
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon hver gang, din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link understøtter telefoner, der kører Android™
operativsystem version 2.1 eller nyere.
10
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at
navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til
Smartphone Link
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Livetjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.
1 Vælg Programmer > Smartphone Link.
2 Vælg din telefon.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Håndfri opkald.
Om Garmin Live-tjenester
BEMÆRK: Smartphone Link understøtter telefoner, der kører
Android-operativsystemet version 2.1 eller nyere.
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 10).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikdata, vejrdata og brændstofpriser.
Nogle Garmin Live-tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate
programmer på din enhed. Andre Garmin Live-tjenester, f.eks.
Live trafik, forbedrer de eksisterende navigationsfunktioner på
din enhed. Funktioner, der kræver adgang til Garmin Livetjenester, viser Smartphone Link-symbolet og vises kun, når
enheden er tilsluttet Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (Tilslutning
til Smartphone Link, side 10).
2 Vælg Garmin Live-tjenester.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
Brug af programmerne
3
4
5
6
Vælg en tjeneste.
Vælg prisen.
Vælg Abonner.
Følg instruktionerne på skærmen.
Om ecoRoute
I visse områder skal du, før du kan bruge ecoRoute™ funktioner,
købe en oplåsningskode eller ecoRoute HD-tilbehør. Gå til
www.garmin.com/ecoroute for yderligere oplysninger.
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn.
Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du
benytter ecoRoute HD-tilbehøret.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere (Kalibrering af
brændstoføkonomi, side 11).
ecoRoute HD tilbehør
Når enheden er sluttet til ecoRoute HD-tilbehør, kan den aflæse
oplysninger fra køretøjet i realtid, f.eks. fejlmeddelelser,
omdrejninger pr. minut og batterispænding. Enheden benytter
data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra køretøjet ved
beregning af ecoRoute-data.
Gå til www.garmin.com/ecoRoute.
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.
Om ecoChallenge-resultatet
Bladfarven på ecoChallenge-ikonet skifter afhængigt af dit
resultat i testen.
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
Brug af programmerne
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed (45-60 mph (70-100 km/t)
for de fleste køretøjer).
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.
Du mister point ved hurtig acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du
mister point ved hård opbremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Brændstoføkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan også få adgang til kørerapporter i mappen Reports
på enhedens drev/disk (Overførsel af data fra computeren,
side 16).
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Køretøjsprofil.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af myGarmin-meddelelse
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 10). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om
opdateringer af software og kort.
1 Vælg Programmer > myGarmin.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste
meddelelser på myGarmin-ikonet.
2 Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 10). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
11
Visning af vejrradaren
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 3).
Vælg
Vælg.
5
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Tidsplan for en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Afgangstidspunkt.
• Vælg Ankomsttidspunkt.
5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.
6 Vælg Varighed.
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.
8 Gentag om nødvendigt trin 3–7 for hver position.
Skift af transportformer på en tur
Du kan ændre de transportformer, der bruges i hver etape i en
gemt tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Transportform.
4 Vælg en transportform.
5 Vælg Gem.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
12
4 Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge en rute (Din rute på
kortet, side 6).
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.
Visning af billeder
Du kan se billeder, som du har gemt på enheden eller et
hukommelseskort. Se Datahåndtering, side 16 for at få
yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.
3 Vælg et billede.
Visning af et diasshow
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Gem .
3 Under afspilning af et diasshow kan du trykke på skærmen
for at stoppe diasshowet.
Sletning af billeder
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Slet > Ja.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (trafficTrends, side 18).
Du kan se dine tidligere ruter og steder, du er standset, på
kortet.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Brug af verdensuret
1 Vælg Programmer > Verdensur.
2 Vælg om nødvendigt en by, indtast et bynavn, og vælg
Udført.
Vis verdenskortet
Vælg Programmer > Verdensur > .
Nattetimer vises i det tonede område på kortet.
Brug af lommeregneren
Vælg Programmer > Lommeregner.
Omregning af enheder
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Tryk evt. på knappen ved siden af Omregn, vælg en
målingskategori, og vælg Gem.
3 Tryk evt. på en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg
Gem.
4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
5 Indtast tallet, og tryk på Udført.
Indstilling af valutaomregningskurser
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Brug af programmerne
Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for
måleomregneren.
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Tryk på knappen ved siden af Omregn.
3 Vælg Valuta, og vælg Gem.
4 Vælg om nødvendigt en valutaknap, vælg en anden valuta,
og vælg Gem.
5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser
valutaomregningskursen.
6 Vælg feltet ved siden af en valuta.
7 Indtast en værdi, og vælg Udført.
8 Vælg OK.
Brug af sprogguiden
Brug sprogguiden til at finde og oversætte ord eller sætninger.
Vælg Programmer > Sprogguide.
Sådan køber du sprogguiden
Enheden leveres med en begrænset demonstrationsversion af
sprogguiden.
Du kan købe den fuldstændige sprogguide ved at gå til
http://www.garmin.com/languageguide.
Valg af sprog i sprogguiden
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
trafikmodtageren.
•
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller
på den vej, du kører på i øjeblikket.
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.
Modtagelse af trafikoplysninger
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Før du kan modtage trafikdata, skal du købe en kompatibel
Garmin trafikmodtager. Se www.garmin.com for at få yderligere
oplysninger.
Før du kan modtage trafikdata, skal trafikmodtager og enhed
være inden for dataområdet af en FM-station, der sender
trafikoplysninger.
Når modtageren er inden for trafikområdedækningen, viser
enheden trafikoplysninger.
1 Tilslut trafikmodtageren til en ekstern strømkilde.
2 Tilslut trafikmodtageren til enheden.
Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved oversættelse af
ord og sætninger.
1 Vælg Programmer > Sprogguide.
2 Vælg > Sprog.
3 Vælg Fra, vælg det sprog, der skal oversættes fra, og vælg
Gem.
4 Vælg Til, vælg det sprog, der skal oversættes til, og vælg
Gem.
Trafikmodtager
Sådan oversætter du ord og sætninger
1 Vælg Programmer > Sprogguide.
2 Vælg kategori og underkategorier.
3 Vælg evt. , indtast et nøgleord, og vælg Udført.
4 Vælg et ord eller en sætning.
for at lytte til oversættelsen.
5 Vælg
À
Á
Â
Ã
Ä
Brug af en tosproget ordbog
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Tosprogede ordbøger.
2 Vælg en ordbog.
3 Vælg evt. , indtast et ord, og vælg Udført.
4 Vælg et ord.
5 Vælg for at lytte til oversættelsen.
Om trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle
modeller.
• Enheden skal være tilsluttet bilstrøm for at modtage
trafikoplysninger.
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal være i
dataområdet af en station, der sender trafikdata, for at
modtage trafikoplysninger.
Om trafik
Mini-USB-stik
Ekstern antennetilslutning
Intern antenne
Strøm-LED
Bilstrømadapter
Om trafikikonet
Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon på kortet.
Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes
intensitet.
Grå: Trafikoplysninger er ikke tilgængelige.
Grøn: Trafikken flyder frit.
Gul: Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er
moderate forsinkelser.
Rød: Trafikken bevæger sig ikke eller kun meget langsomt. Der
er store forsinkelser.
Placering af trafikmodtager
Placer trafikmodtagerens strømkabel for at opnå optimal
trafikmodtagelse.
1 Rul kablet ud.
2 Placer midten af kablet på en position, hvor der er uhindret
udsyn til himlen, f.eks. på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Undlad at placere kablet oven på stikket, der skal
tilsluttes strømmen i bilen.
Undlad at placere kablet på gulvet eller under andre objekter.
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute, undersøges den aktuelle trafik,
og ruten optimeres med henblik på den korteste rejsetid. Hvis
der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner enheden automatisk ruten igen.
13
Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din
rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.
Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke
findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes
automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.
Visning af trafik på ruten
under navigation af en rute.
1 Vælg
2 Vælg Trafik på ruten.
Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter
positionen på ruten.
3 Vælg en begivenhed.
Manuel undgåelse af trafik på ruten
.
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafik på ruten.
3 Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre
trafikforsinkelser på ruten.
4 Vælg > Undgå.
Valg af en alternativ rute
under navigation af en bilrute.
1 Vælg
2 Vælg Alternativ rute.
3 Vælg en rute.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
.
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafikforhold.
Trafik i dit område
Søgning efter trafikforsinkelser
fra kortsiden.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold > .
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere forsinkelser.
Visning af en trafikhændelse på kortet
.
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafikforhold.
3 Vælg et trafikikon.
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på
trafikkortet.
1 På kortet vælges > Trafik.
2 Vælg Trafikforklaring.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved
større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som
du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten
photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon,
som kører Smartphone Link (Om Smartphone Link, side 10).
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > myCameras.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
14
5 Vælg Gem.
Visning af trafikkameraer
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (Lagring af et trafikkamera, side 14).
1 Vælg Programmer > myCameras.
2 Vælg et kamera.
Trafikabonnementer
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Deaktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Ryd afkrydsningsfeltet Trafik.
Enheden modtager ikke længere direkte trafikdata, men bilruter
undgår stadig områder, hvor der kan forekomme kø, ved hjælp
af trafficTrends™, hvis det er aktiveret (trafficTrends, side 18).
Funktioner for lastbiler
Om IFTA-logning
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan arkivere de data, der er nødvendige til International Fuel
Tax Agreement-dokumentation (IFTA), herunder data om køb af
brændstof og kørte miles.
Før du kan anvende IFTA-logning, skal du være i tilstanden
Lastbil (Valg af transportform, side 2).
Indtastning af brændstofdata
1 Vælg Programmer > IFTA-logging > Ved pumpen.
2 Indtast brændstofprisen pr. liter.
3 Vælg Anvendt brændstof-feltet.
4 Indtast den købte mængde brændstof.
5 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil registrere mængden i liter, skal du vælge
Gallons > Liter > Gem.
• Hvis du vil registrere mængden i gallons, skal du vælge
Liter > Gallons > Gem.
6 Marker om nødvendigt afkrydsningsfeltet Inkl. skat.
7 Vælg den benzintank, hvor du har tanket op.
Redigering af brændstoflogs
1 Vælg Programmer > IFTA-logging > Brændstoflogs.
Funktioner for lastbiler
2
3
4
5
Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
Vælg en log.
Vælg en funktion:
• Vælg et felt for at redigere oplysningerne.
• Vælg > Ja for at slette loggen.
Visning og eksport af en sammenfatning i retskredse
Sammenfatningen i retskredse viser data om hver stat eller
provins, hvor dit køretøj er anvendt i hvert kvartal.
Sammenfatningen i retskredse er tilgængelig for nogle områder.
1 Vælg Programmer > IFTA-logging > Sammenfatning i
retskredse.
2 Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg > Eksporter > OK for at eksportere til en
sammenfatning af retskredse.
Enheden eksporterer sammenfatningen til en CSV-fil og
gemmer den i mappen Reports på enheden.
Redigering og eksport af triprapporter
1 Fra hovedmenuen skal du vælge Programmer > IFTA2
3
4
5
logging > Triprapporter.
Vælg en lastbil, hvis det er nødvendigt.
Vælg et kvartal, hvis det er nødvendigt.
Vælg en rapport.
Vælg en funktion:
• Vælg
> Slet, og markér afkrydsningsfeltet for at slette
en rapport.
• Vælg
> Kombiner, og markér afkrydsningsfeltet for at
kombinere rapporter.
• Vælg
> Eksporter > OK. Enheden eksporterer
rapporten til en CSV-fil og gemmer den i mappen Reports
på enheden.
Visning af eksporterede sammenfatninger i
retskredse og triprapporter
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Slut enheden til din computer.
Åbn drevet eller disken "Garmin", og åbn mappen Reports.
Åbn mappen IFTA.
Åbn CSV-filen.
Om køre-/hviletid
BEMÆRK
Selvom enheden er aktiveret, så oplysninger om køre-/hviletid
bliver registreret, er denne enhed i sig selv IKKE nogen
godkendt erstatning for kravene om logbogsføring i henhold til
gældende lovgivning.
Chauffører skal overholde alle relevante føderale og statslige
krav om køre-/hviletid.
Automatisk On-Board Optageenhed (AOBRD)
Når den er integreret med en telematisk datatransponder
fremstillet af en Garmin autoriseret partner og anvendt til
optagelse af chaufførens køre-/hviletid, gør denne enhed det
muligt for et kommercielt køretøj at overholde AOBRD-kravene.
Garmin er ikke udtryk for, at anvendelsen af en autoriseret
partners løsning sikrer overholdelse af §395.15 specifikationen.
Sådanne påstande kan kun fremsættes af partneren, og
Funktioner for lastbiler
overholdelse af §395 forbliver slutbrugerens ansvar, herunder
overholdelse af eventuelle ændringer i disse love. Et certifikat
fremskaffet af en Garmin AOBRD-partner kan bruges til at
bekræfte, at de AOBRD-krav, som er angivet i afsnit §395,15, er
opfyldt.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Før du kan bruge Køre-/hviletid, skal du være i tilstanden
Lastbil, og du skal oprette en chaufførprofil (Tilføjelse af
chauffører, side 15).
Du kan bruge Køre-/hviletid til at registrere din arbejdstid, hvilket
kan være en hjælp til at overholde sikkerhedsregler.
Registrering af din vagtstatus
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vagtstatus.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Fri for at registrere den tid, du har fri.
• Vælg Hviler for at registrere den tid, hvor du hviler i en
sovekabine.
• Vælg Kører for at registrere den tid, du kører et
erhvervskøretøj arbejdsmæssigt.
• Vælg Af-/pålæsning for at registrere den tid, du er på
arbejde, men ikke kører et kommercielt motorkøretøj.
• Vælg Passagersæde for at registrere den tid en anden
chauffør sidder på passagersædet men ikke er på
arbejde.
BEMÆRK: En chauffør kan have passagersædestatus i
op til to timer umiddelbart efter eller før otte timer i træk i
sovekabinen.
Vælg
Gem.
5
Om chauffører
Hvis du arbejder for mere end én operatør inden for 24 timer,
skal du registrere hver operatør.
Du skal registrere din hjemmeterminals tidszone, selvom du
krydser tidszoner.
Tilføjelse af chauffører
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Håndtering af chaufføroplysninger
Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
Vælg en chauffør.
Vælg Føreroplysninger.
Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere oplysningerne skal du vælge et felt.
• Hvis du vil slette en chauffør skal du vælge
> Slet
chauffør > Ja.
1
2
3
4
Brug af kørelogs
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Vis log.
4 Vælg en funktion:
• Vælg datoen øverst på skærmen, hvis du vil vise en
anden dato.
• Vælg feltet ved siden af statuslinjen, hvis du vil vise
statusoplysninger.
• Vælg gitteret og derefter et felt, hvis vil redigere.
• Vælg , hvis du vil vise oplysninger om overtrædelser.
15
Tilføjelse af forsendelser
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser > .
4 Indtast referenceoplysninger, og vælg Udført.
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource , BaseCamp™ og
HomePort™ (Brugerdefinerede interessepunkter, side 20).
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af softwaren POI Loader, side 20).
®
TIP: Referencenummeret er nummeret på
forsendelsesdokumentet, eller navnet på den virksomhed og
koncern, du transporterer for.
5 Vælg om nødvendigt Startdag.
6 Vælg om nødvendigt Slutdag.
7 Vælg Gem.
Håndtering af forsendelser
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Håndter forsendelser.
4 Vælg en forsendelse.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil redigere forsendelsesoplysninger, skal du
vælge et felt.
• Hvis du vil slette forsendelserne skal du vælge
> Slet
forsendelser > OK.
Eksport af kørelogs
1 Vælg Programmer > Køre-/hviletid.
2 Vælg en chauffør.
3 Vælg Eksporter log.
4 Indtast om nødvendigt dit traktornummer, din traktor-VIN
samt dit trailernummer.
5 Vælg en log at eksportere, hvis det er nødvendigt.
6 Vælg om nødvendigt, hvortil loggen skal eksporteres.
Enheden eksporterer loggen til en CSV-fil og gemmer den i
mappen Reports i enhedens hukommelse.
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Udover kort- og datalagring
kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks.
kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede
interessepunkter.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af det USBkabel, der fulgte med enheden.
BEMÆRK: Første gang du slutter din enhed til din Windows
computer, bliver du bedt om at installere myGarmin Agentsoftwaren. Gå til www.garmin.com/agent for yderligere
oplysninger.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
På en Windows computer vises din enhed i Denne computer
enten som en bærbar enhed eller som to flytbare drev, der
repræsenterer enheden og hukommelseskortet.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
Visning af eksporterede kørelogs
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
computer, side 16).
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se logs på din enhed, skal du åbne drevet eller
enheden "Garmin" og åbne mappen Reports.
• Hvis du vil se logs på dit hukommelseskort, skal du åbne
drevet eller disken for hukommelseskortet og åbne
mappen Garmin.
3 Åbn mappen HOSexports.
4 Åbn CSV-filen.
Datahåndtering
Om datahåndering
Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på enheden.
Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
16
2
3
4
5
6
computer, side 16).
Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare drev i
Denne computer i Windows og som monterede diske på
Mac-computere.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke. Se i hjælpefilen til
operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Datahåndtering
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Tilpasning af enheden
Tilføjelse af lastbil- eller autocamperprofiler
ADVARSEL
Indtastning af din bilprofil garanterer ikke, at der bliver taget
højde for disse egenskaber i alle ruteforslag. Det er dit ansvar at
holde styr på dit køretøjs højde, længde, vægt og andre
relevante begrænsninger, når du kører. Vær altid opmærksom
på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
1 Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.
2 Vælg en profiltype:
• Vælg Lastbil for at tilføje en lastbilsprofil.
• Vælg Autocamper for at tilføje en autocamperprofil.
Vælg
.
3
4 Vælg om nødvendigt Enheder for at ændre måleenhed.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivering af lastbil- eller autocamperprofiler
Før du kan aktivere en profil, skal du tilføje profilen (Tilføjelse af
lastbil- eller autocamperprofiler, side 17).
Enheden beregner ruter på basis af bredde, længde, højde og
vægt samt andre indstillinger for den aktive profil.
1 Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.
2 Vælg en profiltype:
• Vælg Lastbil for at aktivere en lastbilsprofil.
• Vælg Autocamper for at aktivere en autocamperprofil.
3 Vælg profilen.
4 Vælg Vælg profil.
Redigering af lastbil- eller autocamperprofiler
Før du kan slette en profil skal du aktivere en anden profil
(Aktivering af lastbil- eller autocamperprofiler, side 17).
1 Vælg Indstillinger > Lastbilsprofil.
2 Vælg en profil, og tryk på .
3 Vælg Rediger eller Slet.
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet.
Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortknapper: Indstiller, hvilke ikoner der skal vises på kortet.
Der kan vises op til to ikoner på kortet.
Tilpasning af enheden
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 7).
Instrumentbræt: Angiver kortinstrumentbrætlayout.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til
www.garmin.com/us/maps.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller rutepræference.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Avancerede omveje: Indstiller længden på en omvej.
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.
Rutepræferencer
Du kan åbne siden med indstillinger for beregningstilstand fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation >
Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Displayindstillinger
Hvis du vil åbne siden Displayindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Ændrer skærmens lysstyrke. Nedsættelse af
lysstyrken kan spare på batteriet.
Timeout for display: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Skærmprint i
enhedens lager.
Bluetooth-indstillinger
Hvis du vil åbne Bluetooth-indstillingerne fra hovedmenuen, skal
du vælge Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Tilføj telefon: Administrerer forbindelsen mellem din enhed og
trådløse headset med Bluetooth trådløs teknololgi
Kaldenavn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
17
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
trafficTrends: Se trafficTrends, side 18.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
trafficTrends
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, registrerer enheden
trafikhistorikdata og bruger disse data til at beregne mere
effektive ruter.
Når du kører med aktiveret trafficTrends-funktion, registrerer
enheden trafikoplysninger, som bruges til at forbedre
trafikhistorikoplysningerne i trafficTrends. Disse oplysninger
sendes til Garmin, når enheden sluttes til myGarmin ved hjælp
af din computer.
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller
deler trafikoplysninger.
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Appendiks
Advarselsikoner
ADVARSEL
Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved
alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i
alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som
bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på
vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under
kørslen.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Akselvægt
Længde
Bredde
Lastbiler forbudt
Indstillinger for sprog og tastatur
Anhængervogne forbudt
Hvis du vil åbne siden Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Stemmesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Indstiller sproget for dit tastatur.
Tastaturopsætning: Indstiller tastaturets layout.
Farlige stoffer ikke tilladt
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser de slutbrugerlicensaftaler, der
gælder for dit valg.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Sletning af din rejsehistorik
Brændbare stoffer ikke tilladt
Vandforurenende stoffer ikke tilladt
Venstresving forbudt
Højresving forbudt
U-vending forbudt
Advarsler om vejforhold
Risiko for grundstødning
Sidevind
Smal vej
Skarpt sving
Stejl nedadgående bakke
Udhængende træer
Andre advarsler
Vejestation
Vej ikke evalueret for lastbilkørsel
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
18
Appendiks
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Om pleje af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
BEMÆRK
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
Tør
enheden af med en tør klud.
2
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hæld om nødvendigt væske på kluden.
Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens.
3 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Sådan forlænger du batteriets levetid
•
•
•
•
•
•
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
Sæt enheden i dvaletilstand (Om dvaletilstand, side 2).
Forøg skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 17).
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2).
Deaktiver Bluetooth (Deaktivering af Bluetooth, side 17).
Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 17).
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Afmonter endestykket À.
2
3
4
5
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
Installer en sikring på 2 A (fast-blow).
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skru endestykket på bilens strømkabel Ã.
Montering på instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.
Brug monteringspladen til at montere din enhed på
instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5 Anbring sugekopmonteringen oven på pladen.
6 Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden, holderen og
monteringen
Fjernelse af enheden fra holderen
1 Tryk på tappen oven på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra monteringen
1 Drej holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen på forruden
1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på Garmins hjemmeside
(http://www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sikkerhedskameraer
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle
områder. Se http://my.garmin.com for at få oplysninger om
Appendiks
19
tilgængelighed. For disse positioner kan du købe et abonnement
på sikkerhedskameraoplysninger. Abonnementet omfatter
positioner for hundredvis af sikkerhedskameraer. Enheden
advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan
advare dig, hvis du kører for hurtigt. Oplysningerne opdateres
mindst en gang om ugen, så du kan opdatere din enhed
regelmæssigt for at få de mest opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge
eksisterende abonnementer. Hver region eller udvidelse, du
køber, har sin egen udløbsdato.
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Brugerdefinerede interessepunkter
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
Installation af softwaren POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til http://www.garmin.com/extras.
2 Klik på Tjenester > POI Loader.
3 Installer POI Loader på computeren.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1 Vælg Find > Kategorier > Brugerdefinerede POI'er.
2 Vælg en kategori.
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Tilslutning af enheden til strømmen i
bilen, side 1).
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 19).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0 og 45°C
(mellem 32 og 113°F).
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
20
Fejlfinding
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 7
3D-kortvisning 7
A
abonnementer
Garmin Live-tjenester 10
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
adresser, finde 4
advarselsikoner 18
advarsler
lyd 18
nærhedspunkter 18
sikkerhedskameraer 18
trafik 8
afkørsler med service 6
finde 6
aktiv vognbaneanvisning 8
aktuel position 8
alarmpunktalarmer, indstillinger 18
anvisninger 8
Autocamper, profiler 1, 17
autocamperprofiler
aktivere 17
tilføje 17
automatisk lydstyrke 2
aktivere 2
avancerede omveje 7
B
backupkamera 3
bakkamera 2
batteri
maksimere 19
oplade 2, 19, 20
problemer 20
begrænsninger for køretøjer 1
begrænsninger., køretøj 1
besvare opkald 10
Bluetooth teknologi 9, 20
aktivere 9
deaktivere 17
Bluetooth-teknologi, indstillinger 17
brugerdata 16
slette 17
brugerdefinerede interessepunkter 20
brændstof, priser 11
brændstofdata, indtaste 14
brændstoflogs 14
brændstofpriser, ændre 11
brændstoføkonomi. 11 Se også ecoRoute
C
chauffører
lastbil 15
tilføje 15
computer, tilslutte 16, 20
D
destinationer. Se positioner
displayindstillinger 17
drejliste 8
dvaletilstand 2
afslutter 2
indtaste 2
dæmpe, lyd 9
E
ecoChallenge 11
ecoChallenge-resultat 11
nulstille 11
ecoRoute 11
ecoChallenge-resultat 11
HD-tilbehør 11
kalibrering af brændstoføkonomi 11
kørerapport 11
kørerapporter 11
Indeks
køretøjsprofil 11
ecoRoute HD, tilbehør 11
eksportere
kørelogs 16
sammenfatninger i retskredse 15
triprapporter 15
ekstraudstyr
brugerdefinerede interessepunkter 20
sikkerhedskameraer 19
enhed, registrere 1
enheds-ID 18
F
fejlfinding 20
filer
overføre 16
understøttede typer 16
fjerne holderen 19
foretage opkald 9
forsendelser 16
køre-/hviletid 16
tilføje 16
fortegnelse til hjælp ved motorstop 3
frakobling af telefon 9
G
galleri 12
sletning af billeder 12
Garmin Live-tjenester 10
abonnere på 10
gemme, aktuel position 5
gemte positioner 5, 6, 12
kategorier 5
redigere 5
slette 5
gendanne indstillinger 18
genveje 3
slette 3
tilføje 3
geocaching 4
GPS 2
H
hjem
angive positioner 4
køre 5
opkald 10
redigering af position 5
telefonnummer 10
hjælp. 10 Se også produktsupport
holder, fjerne 19
holder til instrumentbræt 19
hukommelseskort 16
Hurtig søgning 3
Hvor er jeg? 5, 8
håndfri telefonopkald 9
I
ID-nummer 18
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), logning 14
IFTA-logging
brændstofdata 14
eksporterede sammenfatninger og
rapporter 15
retskredslig sammenfatning 15
triprapporter 15
ikoner, trafik 13
indstillinger 17, 18
Interessepunkt. 20 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter
brugerdefineret 20
klassifikation 4
interessepunkter (POI Loader) 20
interessepunkter (POI) 20
brugerdefineret 20
ekstraudstyr 20
lastbiler 3
POI Loader 20
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 14
K
kabler, strøm 18
kalibrering af brændstoføkonomi 11
kameraer
backup 3
bak 2
sikkerhed 19
klassifikation, interessepunkter 4
knapper på skærmen 3
koordinater 4
kort 6, 17
datafelt 7
datalayout 7
detaljeniveau 17
gennemse 4
hele produktets levetid 1
købe 19
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
opdatere 1
rapportere fejl 4
tema 17
trafikforhold 14
vise ruter 8
kortperspektiv 7
kortvisning
2D 7
3D 7
køre hjem 5
køre-/hviletid 15
chauffører 15
forsendelser 16
kørelogs 15
vagtstatus 15
kørelogs 15
eksportere 16
kørerapporter 11
køretøjsprofil 11
køretøjsprofiler, lastbil eller autocamper 1, 17
L
lastbil
chauffører 15
forsendelser 16
interessepunkter 3
profiler 1, 17
lastbilprofiler
aktivere 17
tilføje 17
livstidsabonnement på kort 1
logs, køre 15, 16
lyd, nærhedspunkter 18
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 4
M
microSD-kort, installere 16
montere enhed
fjerne fra montering 19
instrumentbræt 19
sugekop 19
myDashboard 1
opdatering af software 1
myGarmin-meddelelser 11
måleomregner 12
N
navigation 6
direkte linje 7
indstillinger 17
visning af ruter 6
navigation i direkte linje 7
nulstille
enhed 2
tripdata 8
nyligt fundne positioner 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
næste sving 8
21
O
omdøbe ture 12
omregne
enheder 12
valuta, omregne 12
omveje 6
avanceret 7
opdateringer
kort 1
software 1
opkald 9
besvare 10
deaktivere 10
foretage 9
foretage opkald 9
historik 10
hjem 10
kontakter 9
ventende opkald 10
opladning af enheden 2, 19, 20
P
parkering 5
seneste plads 5
parre 9
frakoble 9
telefon 9, 20
pleje af enheden 19
POI Loader 20
positioner 4, 12
aktuel 5, 8
gemme 5
indstille hjemmeposition 4
nyligt fundne 5
opkald 9
sende til enhed 5
simulerede 5
søger efter 4
produktsupport 10
profiler
Autocamper 17
lastbil 17
lastbil eller autocamper 1, 17
R
rapporter
afstand 11
tur 15
rapportere POI-fejl 4
registrering af enheden 1
regler, køre-/hviletid 15
regnemaskine 12
rejsehistorik 18
rejseoplysninger, vise 8
rengøre berøringsskærmen 19
rengøring af enheden 19
retningsanvisninger 8
ruteplanlægning 12
redigering af en tur 12
ruter
beregne 6
genberegner 13
præferencer 17
standse 6
starte 5, 6
vise 6
vise på kortet 8
S
sammenfatning i retskreds 15
satellitsignaler
opfange 2
vise 2
sende positioner 5
sikkerhedskameraer, database 19
sikring, skifte 19
simulerede positioner 5
skærm, lysstyrke 2
skærmprint 17
22
slette
alle brugerdata 17
ture 12
Slutbrugerlicensaftaler 18
Smartphone Link
deaktivere opkald 10
Garmin Live-tjenester 10
tilslutte 10
software
opdatere 1
version 18
sprog
stemme 18
tastatur 18
stemmegenkendelse 8
stemmekommando 8, 9
aktivere 8
navigere med 9
tip til anvendelse 8
vækningssætning 8
stop, tilføje 6
strømkabler 18
udskifte sikringen 19
sugekop 19
søge efter positioner. 3 Se også positioner
adresser 4
bruge kortet 4
byer 4
gennemse kortet 4
kategorier 3
koordinater 4
vejkryds 4
søgelinje 4
tripdata, nulstille 8
turlog, vise 7
tyveri, undgå 19
tænd/sluk-knap 1
U
undgå
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 7
vej 7
vejegenskaber 7
ur 12
USB, frakoble 16
V
vagtstatus 15
vejforhold, vejr 12
vejkryds, finde 4
vejkryds-info 8
vejr 11
radar 12
vejforhold 12
Æ
ændre søgeområdet 4
T
tastatur 3
layout 18
sprog 18
telefon
frakoble 9
parre 9, 20
telefonopkald 9
besvare 10
dæmpe 10
foretage opkald 10
stemmeopkald 10
ventende opkald 10
tidsindstillinger 2, 18
tilbehør 20
tilføje stop 6
tilpasse, undgå 7
tilpasse enhed 17
trafficTrends 18
deaktivere 18
trafik 13, 14, 18
advarsler 8
aktivere et abonnement 14
alternativ rute 14
data 14
deaktivere 14
genberegne ruter 13
genberegninger af ruter 13
hændelser 14
ikoner 13
kameraer 14
livslange abonnementer 1
modtager 13
søger efter forsinkelser 14
tilføje abonnementer 14
trafficTrends 18
undgå 14
trafikkameraer 14
gemme 14
vise 14
transportformer 2
bil 2
motorcykel 2
skifte 12
tripcomputer 8
nulstille oplysninger 8
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising