Garmin | dezl 760LMT | Garmin dezl 760LMT Kratka navodila za uporabo

Garmin dezl 760LMT  Kratka navodila za uporabo
dēzl 760
™
Kratka navodila za uporabo
Oktober 2012
190-01511-63_0A
Natisnjeno na Tajvanu
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
1 Namestite napravo (stran 2).‍
2 Registrirajte napravo (stran 2).‍
3 Preverite, ali so na voljo posodobitve (stran 2):
• Posodobitve programske opreme.‍
• Brezplačna posodobitev zemljevidov.‍
4 Prenesite celoten uporabniški priročnik (stran 2).‍
Priključitev naprave na napajanje vozila
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.‍ Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.‍
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.‍
1 Napajalni kabel vozila À priključite v vrata USB na nosilcu.‍
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.‍
3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.‍
4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani
naprave.‍
5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.‍
6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.‍
7 Če je treba, v sprejemnik prometnih informacij priklopite
zunanjo anteno, nato pa sprejemnik z vakuumskimi nosilci
pritrdite na vetrobransko steklo.‍
mojiPodatki
Storitev mojiPodatki lahko uporabite za registracijo naprave,
iskanje posodobitev programske opreme in zemljevidov, dostop
do priročnikov ter podpore za naprave in še več.‍
Nastavitev storitve mojiPodatki
1 Manjši konec kabla USB vključite v vrata na napravi.‍
2 Večji konec kabla USB vključite v prosta vrata USB
računalnika.‍
3 Obiščite www.garmin.com/‍dashboard.‍
4 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Registracija naprave
1 Odprite storitev mojiPodatki (stran 2).‍
2 Kliknite Registrirajte se.‍
3 Sledite navodilom na zaslonu.‍
nüMaps Guarantee™
Če ste napravo na spletnem mestu http:​/‍​/‍my​.garmin​.com
registrirali v 90 dneh od prve uporabe, naprava morda izpolnjuje
2
pogoje za eno brezplačno posodobitev zemljevidov.‍ Pogoje in
določila si oglejte na www.garmin.com/‍numaps.‍
Uporaba storitev mojiPodatki
1 Odprite storitev mojiPodatki (stran 2).‍
2 Izberite možnost:
• Če želite posodobiti programsko opremo, pod možnostjo
Posodobitve programske opreme kliknite Posodobi.‍
• Če želite posodobiti zemljevide, pod možnostjo
Posodobitve zemljevidov kliknite Posodobi.‍
• Če želite prenesti uporabniški priročnik, kliknite Priročniki
in nato Prenesi ob želenem priročniku.‍
3 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov
1 Obiščite www.garmin.com/‍lifetimeupdater.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
OPOMBA: Če registrirate napravo, lahko prejemate epoštna obvestila, ko so na voljo posodobitve zemljevidov
(stran 2).‍
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop À.‍
OPOMBA: Če tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno manj
kot 5 sekunde, naprava vstopi v stanje pripravljenost
(stran 4).‍
2 Izberite Izklopljeno.‍
Vnašanje profila tovornjaka ali avtodoma
OPOZORILO
Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo
karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih
poteh ali da boste v vseh primerih prejemali opozorilne ikone.‍ V
podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more
upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti.‍ Pri
odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in
razmere na cesti.‍
1
2
3
4
Izberite Nastavitve > Profil tovornjaka.‍
Izberite Tovornjak ali Avtodom.‍
Izberite .‍
Sledite navodilom na zaslonu.‍
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.‍
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.‍
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.‍
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.‍
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").‍
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.‍
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.‍
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.‍
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.‍
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.‍
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.‍
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .‍
6 Po potrebi izberite lokacijo.‍
Iskanje destinacij za tovornjake
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za
tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za
tehtanje.‍
Izberite Kam? > Tovornjaki.‍
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno.‍ Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.‍
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta.‍ Cilj je označen s
karirasto zastavo.‍
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida.‍ Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.‍
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže ikona, ki prikazuje
trenutno omejitev hitrosti.‍
Omejitve hitrosti za tovornjake bodo med vožnjo v načinu
tovornjaka morda temeljile na podatkih o konfiguraciji tovornjaka
in veljavnih zakonih za zvezno državo ali provinco.‍
Med vožnjo v načinu tovornjaka ali avtodoma se lahko predvaja
zvok in prikaže ikona , kar označuje, da primernost tovornjaka
za to cesto ni znana.‍ Vedno upoštevajte postavljene znake in
predpise.‍
OPOMBA: Omejitve hitrosti za tovornjake niso na voljo za vse
zvezne države ali province.‍
Uporaba zemljevida za navigacijo
1 V glavnem meniju izberite Zemljevid.‍
2 Če so kontrolniki povečave skriti, izberite zemljevid, če jih
3 Izberite zemljevid.‍
4 Izberite možnost:
•
•
•
•
•
•
•
•
Če si želite ogledati opozorila za tovornjake, izberite .‍
Za povečavo ali pomanjšavo izberite
ali .‍
Za obračanje pogleda zemljevida izberite .‍
Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .‍
Za dodajanje ali odstranjevanje plasti zemljevida izberite
.‍
Če si želite določene kategorije ogledati, ko ne izvajate
navigacije po načrtovani poti, izberite .‍
Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo,
izberite .‍
Za ogled bližnjic funkcij zemljevida in krmarjenja izberite
.‍
O delovnem času
OBVESTILO
Čeprav naprava omogoča beleženje informacij o delovnem
času, NI odobreno nadomestilo za beleženje v papirnati
dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi organizacije Federal Motor
Carrier Safety Administration.‍ Vozniki morajo izpolnjevati vse
zadevne mednarodne in državne zahteve glede papirnatih
dnevnikov.‍
OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
Preden lahko uporabljate možnost beleženja delovnega časa,
morate biti v načinu tovornjaka in morate ustvariti profil voznika
(stran 3).‍
S to možnostjo lahko beležite delovni čas, kar vam lahko
pomaga upoštevati varnostne predpise.‍
Vozniki
Če v 24 urah delate za več kot enega prevoznika, morate
zabeležite vsakega prevoznika.‍
Beležiti morate časovni pas domače postaje, čeprav ste prečkali
druge časovne pasove.‍
Dodajanje voznikov
1 Izberite Programi > Delovni čas.‍
2 Izberite .‍
3 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Beleženje stanja dela
1 Izberite Programi > Delovni čas.‍
2 Izberite voznika.‍
3 Izberite Stanje dela.‍
4 Izberite možnost:
• Če želite beležiti čas, ko ste z dela, izberite Z dela.‍
• Če želite beležiti čas, ko počivate v kabini, izberite
Spanje.‍
• Če želite beležiti čas, ko vozite komercialno motorno
vozilo, izberite Vožnja na.‍
• Če želite beležiti čas, ko ste na delu, vendar ne vozite
komercialnega motornega vozila, izberite Na delu.‍
• Za beleženje časa, ko je drugi voznik na sovoznikovem
sedežu, ni pa na delu, izberite Na sovoznikovem
sedežu.‍
OPOMBA: Voznik je lahko na sovoznikovem sedežu
največ dve uri takoj po osmih zaporednih urah v kabini ali
pred njimi.‍
5 Izberite Shrani.‍
želite prikazati.‍
3
Uporaba dnevnikov vožnje
1 Izberite Programi > Delovni čas.‍
2 Izberite voznika.‍
3 Izberite Ogled dnevnika.‍
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati drug datum, izberite datum na vrhu
zaslona.‍
• Če si želite ogledati podrobnosti stanja, izberite polje ob
vrstici stanja.‍
• Za urejanje izberite mrežo in nato še polje.‍
• Če si želite ogledati informacije o kršitvah, izberite .‍
O beleženju IFTA
OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo
mednarodnega sporazuma o davku za gorivo (IFTA), na primer
podatki o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.‍
Preden lahko uporabljate beleženje IFTA, morate biti v načinu
tovornjaka.‍
Vnašanje podatkov o gorivu
1 Izberite Programi > Beleženje IFTA > Na črpalki.‍
2 Vnesite ceno za liter goriva.‍
3 Izberite polje Porabljeno gorivo.‍
4 Vnesite količino kupljenega goriva.‍
5 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite količino meriti v litrih, izberite Galone > Litri >
Shrani.‍
• Če želite količino meriti v galonah, izberite Litri > Galone
> Shrani.‍
6 Če je treba, potrdite polje Vključen davek.‍
7 Izberite bencinsko črpalko, kjer ste dotočili gorivo.‍
Uporaba vzvratne kamere
OPOZORILO
Med uporabo vzvratne kamere se osredotočite na vožnjo.‍
Uporaba vzvratne kamere je dodatna varnostna praksa, ni pa
nadomestek za voznikovo pozornost in razumnost.‍
Če je v vozilu nameščena vzvratna kamera s kompozitnim
videom, si lahko njeno sliko ogledate na napravi.‍
1 Če je treba, priključite kamero na priključek video-in À na
nosilcu.‍
Slika kamere se prikaže na zaslonu naprave.‍
O prostoročnem klicanju
Z brezžično tehnologijo Bluetooth® lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.‍
Če želite ugotoviti, ali je telefon s tehnologijo Bluetooth združljiv
z napravo, obiščite www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Telefon morda ne bo podpiral vseh funkcij prostoročnega
telefoniranja, ki jih omogoča naprava.‍
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Bluetooth.‍
Združevanje s telefonom
Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z
združljivim mobilnim telefonom.‍
1 Telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 ft.‍).‍
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
3 Izberite možnost:
• Izberite Nastavitve > Bluetooth > Add Phone.‍
• Če ste napravo že združili z drugim telefonom, izberite
Nastavitve > Bluetooth > Telefon > .‍
4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
5 V napravi izberite V redu.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
Na
seznamu izberite telefon in izberite V redu.‍
6
7 V telefonu po potrebi potrdite, da dovoljujete vzpostavitev
povezave z napravo.‍
Če
je treba, v telefon vnesite PIN naprave Bluetooth.‍
8
O prometu
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.‍
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah.‍ Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/‍traffic.‍
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom
in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna
dodatna oprema za vse modele.‍
• Za prejemanje prometnih informacij mora biti naprava
priključena na napajanje vozila.‍
• Za prejemanje prometnih informacij morata biti napajan
sprejemnik prometnih informacij in naprava v dosegu
postaje, ki oddaja prometne informacije.‍
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij.‍
•
spreminja barvo in tako določa stopnjo razmer na
načrtovani poti ali cesti, po kateri se trenutno vozite.‍
• Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem
prometnih informacij, jo vedno pustite priklopljeno za
najboljši sprejem.‍
O stanju pripravljenosti
2 Izberite možnost:
• Če je kamera priključena na zavorne luči, postavite vozilo
v vzvratno prestavo.‍
• Če je kamera priklopljena na akumulator vozila, izberite
na zaslonu.‍
4
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije.‍ Poraba energije je v stanju
pripravljenosti zelo nizka, baterija se v tem načinu ne izprazni
več tednov.‍
Vstop v stanje pripravljenosti
Pritisnite tipko za vklop/izklop.‍
Izhod iz stanja pripravljenosti
Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko za
vklop/izklop.‍
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.‍
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.‍
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.‍
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.‍
• Za izklop zvoka naprave izberite
.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno kraljestvo
Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih
državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
dēzl™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ sta
blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic.
Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka in logotip Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG,
Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena.
© 2012 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising