Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | User manual | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Brugervejledning

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Brugervejledning
babyCam
Brugervejledning
Januar 2016
190-01931-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin babyCam™ er et
varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Isætning af AA-batterier .............................................................. 1
Aktivering af kameraet ................................................................ 1
Installation...................................................................... 1
Forskellige former for montering på nakkestøtter ....................... 1
Valg af monteringssted ............................................................... 1
Holder til montering på standardnakkestøtte .............................. 1
Forlængerarm ............................................................................. 2
Selvklæbende holder .................................................................. 3
Receiverkabel ............................................................................. 3
Tilslutning af bilstrømkablet (ekstraudstyr) ................................. 4
Visning af babyCam video............................................. 4
Visning af babyCam video ved hjælp af
stemmekommandoer .................................................................. 4
Flere kameraer ................................................................ 4
Parring af et Garmin babyCam kamera med
modtagerkablet ........................................................................... 4
Skift mellem kameraer ................................................................ 4
Tilpasning af enheden................................................... 4
babyCam Indstillinger ................................................................. 4
Omvending og spejlvending af videobilledet .............................. 5
Påmindelse om kontrol af sæder ................................................ 5
Vedligeholdelse af enhed.............................................. 5
Opdatering af kamerasoftware ................................................... 5
Rengøring af enheden ................................................................ 5
Enhedsoplysninger........................................................ 5
Specifikationer ............................................................................ 5
Fejlfinding....................................................................... 5
Min navigationsenhed viser ikke video fra mit kamera ............... 5
Mit kamera bliver ikke siddende ................................................. 5
Hvornår bør jeg udskifte batterierne? ......................................... 5
Jeg kan ikke se forskel på, om kameraet er tændt eller
slukket .........................................................................................5
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Når du bruger kameraet første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere kameraet og lære de grundlæggende
funktioner at kende.
1 Installer batterierne i kameraet (Isætning af AA-batterier,
side 1).
2 Monter kameraet på nakkestøtten (Montering af kameraet på
en nakkestøtte, side 1).
3 Opdater din kompatible Garmin navigationsenhed til den
nyeste softwareversion.
Gå til garmin.com/express for at få yderligere oplysninger om
opdatering af software.
4 Tilslut receiverkablet til navigationsenheden og til bilens
strømsystem (Sådan installerer du receiverkablet, side 4).
5 Afspil kameravideoen på navigationsenheden (Visning af
babyCam video, side 4).
6 Juster kamerapositionen (Justering af kameraets position ved
hjælp af nakkestøttens standardholder, side 2), og rediger
kameraindstillingerne (Omvending og spejlvending af
videobilledet, side 5) for at få den bedste visning af din
passenger.
®
Isætning af AA-batterier
Enheden bruger to AA-batterier (medfølger ikke). Brug af NiMHeller litiumbatterier giver de bedste resultater.
1 Tryk på fordybningen i batteridækslet À, og skub
batteridækslet væk fra linsen for at fjerne det.
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.
Den røde LED lyser kortvarigt, og kameraet tændes i
strømsparetilstand.
3 Juster batteridækslet, og skub det hen imod linsen, indtil det
klikker på plads.
Aktivering af kameraet
Når du installerer batterier, tændes kameraet automatisk i
strømsparetilstand og forbliver i denne tilstand, så længe
batteriet er strømkilde. Denne tilstand forbruger meget lidt strøm
og giver mulighed for at have kameraet tilsluttet til din
kompatible navigationsenhed. Kameraet er beregnet til at
fungere i denne tilstand, og du kan ikke slukke eller tænde
kameraet manuelt.
Installation
Forskellige former for montering på
nakkestøtter
Monteringsproceduren varierer afhængig af typen af bilens
nakkestøtter.
Almindelige, justerbare nakkestøtter: Almindelige, justerbare
nakkestøtter har stænger, der kan indstilles i højden, og den
beklædte nakkestøtte er relativt flad i bunden.
Sådan kommer du i gang
Du skal bruge standardholderen til at montere kameraet på
almindelige, justerbare nakkestøtter (Montering af kameraet
på en nakkestøtte, side 1).
Justerbare nakkestøtter med overhæng: På en justerbar
nakkestøtte med overhæng hænger det forreste af den
beklædte nakkestøtte ud over det øverste af sædet og kan
hindre kameraets visning, selv når nakkestøtten hæves til
højeste position.
Du skal forsøge at montere kameraet på en justerbar
nakkestøtte med udhæng ved hjælp af standardholderen
(Montering af kameraet på en nakkestøtte, side 1). Hvis
den del af nakkestøtten med overhæng er en hindring for
kameravisningen, kan du montere kameraet på en
tilstødende, kompatibel nakkestøtte, eller du kan montere det
ved hjælp af forlængerarmen (ekstraudstyr) (Forlængerarm,
side 2).
En aftagelig nakkestøtte, der ikke kan justeres: En aftagelig
nakkestøtte, der ikke kan justeres har stænger, som ikke kan
justeres i højden, og nakkestøtten låses ikke ned i sædet, når
den hæves.
Monter ikke kameraet eller andre genstande på stangen på
en aftagelig nakkestøtte, der ikke kan justeres. Du kan
montere kameraet på en tilstødende, kompatibel nakkestøtte,
eller du kan montere det på en rude ved hjælp af den
selvklæbende holder (Selvklæbende holder, side 3).
Fast nakkestøtte: En fast nakkestøtte er en forlængelse af
sæderyggen og kan ikke hæves eller afmonteres.
Du kan ikke montere kameraet på en fast nakkestøtte. Du
kan montere kameraet på en tilstødende, kompatibel
nakkestøtte, eller du kan montere det på en rude ved hjælp
af den selvklæbende holder (Selvklæbende holder,
side 3).
Valg af monteringssted
Du skal montere kameraet et sted med klart udsyn til
passageren.
• For at du kan se en passager forfra, skal du montere
kameraet på forsædets nakkestøtte, så det peger bagud mod
passageren.
• For at du kan se et barn i en bagudvendt autostol, skal du
montere kameraet på nakkestøtten på det sæde, hvori barnet
sidder fastspændt, så det peger ind mod autostolen.
• Hvis sædet ikke har en passende nakkestøtte, skal kameraet
monteres på den nærmeste stang på en tilstødende,
kompatibel nakkestøtte og vinkles mod passageren.
• Hvis der ikke findes nogen monteringssteder, der kan give et
klart udsyn til passageren, monteres kameraet på en anden
type holder (ekstraudstyr).
Holder til montering på standardnakkestøtte
Den medfølgende holder er designet til at fastgøre kameraet til
en standardnakkestøtte på et bilsæde. Denne holder passer til
de fleste køretøjer, men den er muligvis ikke kompatibel med
alle nakkestøtter, herunder faste eller ikke-justerbare
nakkestøtter samt visse nakkestøtter, som hænger ud over
sædet.
Montering af kameraet på en nakkestøtte
1 Hæv nakkestøtten fra sædet for at blotlægge nakkestøttens
stænger.
2 Placer en gummimuffe À rundt om nakkestøttestangen.
BEMÆRK: To størrelser gummimuffer medfølger. Du skal
bruge den gummimuffe, som sidder godt på stangen.
1
Forlængerarm
Med forlængerarmen (ekstraudstyr) kan du montere kameraet
på en justerbar nakkestøtte, der hænger ud over det øverste af
sædet. Armen strækker sig rundt om den del af nakkestøtten,
der stikker frem, og holder kameraet fast foran nakkestøtten. Gå
til garmin.com/babycam for at købe et monteringstilbehør.
3 Placer klemmen Á rundt om gummimuffen.
Du skal placere klemmen og muffen så tæt på nakkestøtten
som muligt uden at blokere kameraets synsfelt.
4 Luk bolten Â, og drej håndtaget à med uret, indtil klemmen
sidder stramt.
TIP: Ved større nakkestøttestænger skal du muligvis løsne
håndtaget for at lukke bolten.
Klemmen må ikke glide på stangen, når den er strammet til.
Hvis klemmen glider, skal du bruge en tykkere gummimuffe.
5 Sænk nakkestøtten, indtil kameraet er i den ønskede højde.
BEMÆRK
Nakkestøtten skal låses fast i sædet, når kameraet er
monteret. Hvis nakkestøtten ikke låses fast, bør du ikke
montere kameraet på denne nakkestøtte.
Samling af holder og forlængerarm til en nakkestøtte
med overhæng
Du skal samle holder og forlængerarm, inden du monterer
kameraet på nakkestøtten.
1 Anbring holderens forbindelsesstykke À på klemmen Á.
Du skal rette holderens forbindelsesstykke op, som vist på
tegningen.
2 Anbring ringen med gevind  over holderens fod, og drej den
mod uret for at stramme den.
3 Sæt forlængerarmen à i holderens fod, og fastgør den med
fingerskruen Ä.
Montering af kameraet på en nakkestøtte med
overhæng
Inden du monterer kameraet på en nakkestøtte med overhæng,
skal du samle holderen og forlængerarmen.
1 Hæv nakkestøtten fra sædet for at blotlægge nakkestøttens
stænger.
2 Placer en gummimuffe À rundt om nakkestøttestangen.
BEMÆRK: To størrelser gummimuffer medfølger. Du skal
bruge den gummimuffe, som sidder godt på stangen.
Justering af kameraets position ved hjælp af
nakkestøttens standardholder
Du kan justere kameraets vinkel og retning for at få det optimal
videobillede. Når du justerer kameraet, kan det være nyttigt at
se videofeed'et på navigationsenheden som reference (Visning
af babyCam video, side 4).
• Du kan pege kameraet til venstre eller højre ved at løsne
klemmen ved at dreje håndtaget À imod urets retning og
rotere klemmen på nakkestøttens stang.
• Du kan pege kameraet ligeud ved at løsne gevindringen Á
ved at dreje den en hel omgang imod urets retning og dreje
kameraet, indtil motivet er midt i videobilledet.
• Du kan pege kameraet opad eller nedad ved at løsne
vingeskruen  ved at dreje den imod urets retning, og vippe
kameraet opad eller nedad.
Når du er færdig med at justere kameraets position, skal du
kontrollere, at håndtaget, gevindringen og vingeskruen er
strammet helt til.
2
3 Placer klemmen Á rundt om gummimuffen.
Du skal anbringe klemmen og muffen tæt på nakkestøtten.
4 Luk bolten Â, og drej håndtaget à med uret, indtil klemmen
sidder stramt.
Klemmen må ikke glide på stangen, når den er strammet til.
Hvis klemmen glider, skal du bruge en tykkere gummimuffe.
TIP: Du kan justere forlængerarmens dybde ved at dreje
klemmen på stangen.
5 Anbring kameraet på forlængerarmen Ä, og fastgør det med
en fingerskrue Å.
Installation
• Du kan pege kameraet opad eller nedad ved at løsne
fingerskruen bag kameraet à ved at dreje den imod urets
retning, og vippe kameraet opad eller nedad.
Når du er færdig med at justere kameraets position, skal du
kontrollere, at håndtaget, ringen med gevind og fingerskruerne
er strammet helt til.
Selvklæbende holder
Med den selvklæbende holder (ekstraudstyr) kan du sætte
kameraet fast på en rude. Det kan være nyttigt, hvis det ikke er
muligt at anbringe kameraet på nakkestøtten med frit udsyn til
passageren. Gå til garmin.com/babycam for at købe et
monteringstilbehør.
6 Sænk nakkestøtten, indtil kameraet er i den ønskede højde.
BEMÆRK
Nakkestøtten skal låses fast i sædet, når kameraet er
monteret. Hvis nakkestøtten ikke låses fast, bør du ikke
montere kameraet på denne nakkestøtte.
Montering af kameraet med den selvklæbende holder
FORSIGTIG
Monter ikke kameraet et sted, hvor det blokerer førerens udsyn
til vejen eller omgivelserne.
BEMÆRK
Monter ikke den selvklæbende holder på en rude, som kan rulle
ned. Hvis en rude, som har den selvklæbende holder monteret,
rulles ned, kan det føre til beskadigelse af holderen, kameraet,
selve ruden eller rudemotoren.
1 Rengør ruden med vand eller sprit og en fnugfri klud.
2
3
Justering af kameraets position ved hjælp af
forlængerarmen
Du kan justere kameraets vinkel og retning for at få det optimal
videobillede. Du kan også justere forlængerarmens dybde for at
tilpasse den til nakkestøttens tykkelse. Når kameraet tilpasses,
kan det være en hjælp at se videofeed'en med funktionen
Justering i babyCam indstillingerne på navigationsenheden.
• Du kan indstille forlængerarmens dybde, løsne klemmen ved
at dreje håndtaget À imod urets retning og rotere klemmen
på nakkestøttens stang.
4
5
6
Ruden skal være fri for støv, voks, olie eller andre
belægninger.
Fjern den beskyttende film fra holderens klæbemiddel.
Anbring holderen på monteringsstedet.
TIP: Klæbemidlet er ekstremt klistret. Tryk ikke klæbemidlet
ind mod ruden, før holderen er anbragt korrekt og sidder lige.
Tryk holderen hårdt mod ruden, og bevar trykket i 30
sekunder.
Vent 24 timer, inden kameraet monteres.
Det tager 24 timer, før klæbemidlet binder ordenligt til ruden.
Efter 24 timer monteres kameraet på holderen og fastgøres
med en fingerskrue.
Afmontering af den selvklæbende holder
For at øge dybden, så den passer til en tykkere nakkestøtte,
skal du rotere klemmen imod urets retning. For at mindske
dybden, så den passer til en tyndere nakkestøtte, skal du
rotere klemmen med urets retning.
• Du kan pege kameraet ligeud ved at løsne ringen med
gevind Á ved at dreje den en hel omgang imod urets retning
og dreje kameraet, indtil motivet er midt i videobilledet.
• Du kan pege kameraet til venstre eller til højre ved at løsne
fingerskruen nær klemmen  ved at dreje den imod urets
retning og dreje forlængerarmen til venstre eller til højre.
Installation
Den selvklæbende holder er beregnet til længerevarende
montering og kan være svær at afmontere.
1 Tag et fast greb om holderen.
2 Træk holderen opad og væk fra ruden eller underlaget med
et konstant træk, indtil klæbemidlet slipper.
3 Fjern alt tilbageværende klæbemiddel fra underlaget.
Receiverkabel
Den kompatible Garmin navigationsenhed modtager et
videosignal fra babyCam kameraet ved brug af det
receiverkabel, der følger med kameraet. For at se video fra
kameraet skal du tilslutte navigationsenheden til en strømkilde
ved hjælp af dette kabel. Hvis navigationsenheden og kameraet
blev købt separat, erstatter receiverkablet det strømkabel, der
oprindeligt medfulgte med navigationsenheden.
3
Receiverkablet og kameraet er parret fra fabrikken og opretter
automatisk forbindelse. Du kan parre et kamera manuelt med
receiverkablet for at tilføje kameraer eller foretage fejlfinding af
forbindelsesproblemer.
BEMÆRK: Receiverkablet omfatter en trafikreceiver. Hvis
navigationsenheden har et trafikdataabonnement, vil
trafikfunktionen blive ved med at fungere, så længe du anvender
dette kabel.
Sådan installerer du receiverkablet
Før du kan installere receiverkablet, skal du opdatere din
kompatible navigationsenhed til den nyeste softwareversion.
Navigationsenheden er muligvis ikke kompatibel med
receiverkablet uden den nyeste software. Du henvises til
navigationsenhedens brugervejledning, eller du kan gå til
garmin.com/express for at få flere oplysninger om opdatering af
navigationsenheden.
Receiverkablet BC30 ligger i kassen sammen med babyCam
kameraet.
1 Tilslut den lille ende af receiverkablet til mini-USB-porten på
navigationsenheden eller navigationsenhedens holder.
Se brugervejledningen til navigationsenheden for at få flere
oplysninger om tilslutning af navigationsenheden til bilens
strømsystem.
2 Slut den anden ende af bilens strømkabel til et strømudtag i
bilen.
Tilslutning af bilstrømkablet (ekstraudstyr)
FORSIGTIG
Fjern altid ikke-genopladelige batterier fra enheden, før du
slutter den til en ekstern strømkilde. Selvom enheden er
designet til at holde batterierne helt isoleret, kan fejl på en
indvendig del resultere i termisk eller kemisk udslip, som kan
forårsage tingskade eller personskade.
Med bilstrømkablet (ekstraudstyr) kan du få strøm til kameraet
via bilens strømudtag i stedet for med batterier. Gå til
garmin.com/babycam for at købe et tilbehør.
1 Tag batterierne ud af kameraet.
2 Sæt det lille stik på bilstrømkablet À i mini-USB-porten Á på
kameraet.
Videoen vises på navigationsenhedens skærm i flere
sekunder. Enheden vender automatisk tilbage til den forrige
side, når kameraets timeout udløber.
2 Vælg for at vende tilbage til den forrige side manuelt
(valgfrit).
Visning af babyCam video ved hjælp af
stemmekommandoer
BEMÆRK: Denne funktion findes kun til modeller af
navigationsenheder, der understøtter
stemmekommandofunktioner for den valgte enheds sprog.
Du kan vise eller skjule babyCam videoen ved hjælp af
stemmekommandoer. Det giver dig mulighed for at se
passageren uden at skulle række ud efter navigationsenheden.
• For at se babyCam videoen fra en vilkårlig side skal du sige
Vis video.
• For at skjule babyCam videoen skal du sige Skjul video.
Flere kameraer
Du kan parre maksimalt fire kompatible, Garmin trådløse
kameraer med modtagerkablet, herunder Garmin babyCam™
kameraer og Garmin almindelige, trådløse bakkameraer. Du kan
for eksempel parre to Garmin babyCam kameraer til to
passagerer, et bakkamera, der er installeret på dit køretøj, og et
andet bakkamera, som er installeret på en anhænger. Fra
kameravisningen kan du skifte mellem videofeeds fra alle
parrede kameraer.
Hvis kamera og modtagerkablet blev leveret i samme pakke, er
de parret fra fabrikken. Hvis kamera og modtagerkabel er
korrekt installeret, og du ikke modtager video på
navigationsenheden, kan du manuelt parre kamera og
modtagerkabel igen.
Parring af et Garmin babyCam kamera med
modtagerkablet
1 Vælg en mulighed for at kontrollere, at kameraet ikke er
tilsluttet strøm:
• Tag batterierne ud af kameraet.
• Kobl bilstrømkablet fra kameraet.
2 Tænd den navigationsenhed, der er sluttet til modtagerkablet.
3 Fra navigationsenheden skal du vælge Indstillinger >
babyCam > Tilføj nyt kamera.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Skift mellem kameraer
Du kan skifte mellem videofeeds fra alle parrede kameraer.
Fra kamerabilledet skal du vælge .
Videofeedet fra det næste kamera vises, og kameraets navn
vises øverst på skærmen.
3 Slut den anden ende af bilstrømkablet til bilens stikkontakt.
Visning af babyCam video
Før du kan se video fra kameraet, skal du føre strøm til
kameraet og slutte receiverkablet til navigationsenheden og til
bilens strømsystem.
Du kan se video fra babyCam kameraet på din kompatible
Garmin navigationsenhed.
1 På navigationsenheden skal du vælge .
vises, når du befinder dig i hovedmenuen eller på kortet.
4
Tilpasning af enheden
babyCam Indstillinger
Indstillingerne for babyCam giver dig mulighed for at
administrere parrede Garmin babyCam kameraer og
kameraindstillinger. Denne menu vises kun på
navigationsenheden, når enheden er tilsluttet til et trådløst
kameramodtagerkabel. Gå til garmin.com/babycam for at købe
et Garmin babyCam kamera.
Vælg Indstillinger > babyCam, og vælg et parret kamera.
Strømindstillinger: Giver dig mulighed for at angive det
tidsrum, hvor videoen vises på skærmen.
Visning af babyCam video
Flip-video: Giver dig mulighed for at vende eller spejlvende
videoen.
Justering: Viser babyCam videoen for at hjælpe dig med at
justere kameraet.
Påmindelse om kontrol af sæder: Aktiverer en påmindelse om
at kontrollere bagsædet for passagerer, før du forlader
køretøjet.
Annuller parring: Fjern det parrede kamera.
Omdøb: Giver dig mulighed for at omdøbe det parrede kamera.
Omvending og spejlvending af videobilledet
Afhængig af kameraets retning kan navigationsenhedens video
som standard være vendt på hovedet eller spejlvendt. Du kan
vende videobilledet lodret eller spejlvende det vandret for at
korrigere videobilledets retning.
1 Vælg Indstillinger > babyCam.
2 Vælg et kamera på listen.
3 Vælg Flip-video, og vælg en indstilling.
Påmindelse om kontrol af sæder
Påmindelsen om kontrol af sæder udsender en tone og viser en
meddelelse, der minder dig om at kontrollere, om der sidder
passagerer i bilen, inden du stiger ud. Hvis du brugte babyCam
videofunktionen under kørslen, vil du også se det sidste billede
fra kameraet.
Vedligeholdelse af enhed
Opdatering af kamerasoftware
Når du opdaterer navigationsenheden, er den nyeste
kamerasoftware inkluderet i opdateringen. Næste gang du
slutter navigationsenheden til modtagerkablet, opdaterer den
kamerasoftwaren trådløst, så snart en opdatering af
kamerasoftwaren er tilgængelig.
1 Opdater din navigationsenhed til den nyeste software.
Gå til garmin.com/express, eller se i brugervejledningen til
navigationsenheden for at få oplysninger om opdateringen af
navigationsenheden.
2 Kontrollér, at kameraets batterier er sat i, eller at kameraet er
sluttet til en stikkontakt.
3 Forbind den opdaterede navigationsenhed med
modtagerkablet, og stik modtagerkablet i bilens aktive
strømudtag.
Hvis en kameraopdatering er tilgængelig, sender
navigationsenheden opdateringen til kameraet, og en
statusindikator vises på navigationsenheden.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en tør klud til at rengøre linsen. En tør klud kan
beskadige linsen.
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Tør husets yderside og linsen med en blød klud fugtet med
vand eller alkohol.
2 Tør husets yderside, og lad linsen lufttørre.
Vedligeholdelse af enhed
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Kameraindgangsspænding
Fra 4,75 til 5,25 V DC
Batteritype
To AA-batterier (NiMH, alkaline eller
litium)
Kameratemperaturområde
Fra -20 til 70° C (fra -4 til 158° F)
Temperaturområde for receiverkabel
Fra -20 til 70° C (fra -4 til 158° F)
Indgangsspænding for receiverkabel
Fra 10 til 24 V
Receiverkabelsikring
2 A, 250 V fast-blow
Fejlfinding
Min navigationsenhed viser ikke video fra
mit kamera
• Udskift batterierne i kameraet (Isætning af AA-batterier,
side 1).
• Kamera og modtagerkabel parres manuelt (Parring af et
Garmin babyCam kamera med modtagerkablet, side 4).
• Hvis du bruger bilstrømkablet (ekstraudstyr), skal du
kontrollere, at bilens strømudtag er strømførende.
Lysdioden på bilstrømkabelstikket lyser, når det modtager
strøm.
Mit kamera bliver ikke siddende
• Kontrollér, at håndtaget, fingerskruerne og ringen med
gevindet er spændt helt.
• Kontrollér, at fingerskruen, som fastgør samlingen mellem
holderen og kameraet, er monteret i den rigtige retning, som
vist på monteringsanvisningerne.
Når den er monteret korrekt, skal fingerskruens greb være
anbragt på modsatte side af holderen i forhold til
gevindhullet.
Hvornår bør jeg udskifte batterierne?
Batterierne kan holde mellem 3 og 12 måneder ved daglig brug.
Batteritiden afhænger af adskillige faktorer, herunder
strømindstillingen (babyCam Indstillinger, side 4), den type
batterier, der anvendes, og omgivelsestemperaturen.
En alarm for lavt batteriniveau vises på navigationsenheden, når
kameraets batterier er ved at løbe tør for strøm. Du kan også
bruge disse indstillinger til manuelt at kontrollere, om batterierne
udsender strøm.
• Kontrollér batterierne med en ekstern batteritester.
• Tag batterierne ud af kameraet, vent nogle sekunder, og sæt
dem i kameraet igen.
Den røde effektlysdiode lyser i ca. to sekunder, hvis
kameraet modtager tilstrækkeligt med strøm fra batterierne.
Hvis lysdioden ikke lyser, eller hvis den slukker efter mindre
end 1 sekund, skal du udskifte batterierne.
Jeg kan ikke se forskel på, om kameraet er
tændt eller slukket
Enheden er tændt, mens den modtager strøm fra enten
batterierne eller fra bilstrømkablet (ekstraudstyr). Du kan ikke
slukke for enheden.
• For at spare på strømmen lyser enhedens effektlysdiode ikke
ved normal brug.
• Når du isætter batterier eller tilslutter bilstrømkablet, lyser den
røde effektlysdiode kortvarigt for at angive, at kameraet
modtager strøm.
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising