Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | User manual | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Korisnički priručnik

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Korisnički priručnik
babyCam
Korisnički priručnik
Veljača 2016
190-01931-16_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin babyCam™ trgovački je
znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Umetanje AA baterija .................................................................. 1
Uključivanje kamere .................................................................... 1
Instalacija........................................................................ 1
Vrste naslona za glavu ............................................................... 1
Odabir mjesta za montažu .......................................................... 1
Standardni nosač za montažu na naslon za glavu ..................... 1
Nosač s produžnom ručicom ...................................................... 2
Dodatni samoljepljivi nosač ........................................................ 3
Kabel za prijemnik ...................................................................... 4
Priključivanje opcionalnog kabela napajanja u vozilu ................. 4
Pregled babyCam videozapisa...................................... 4
Pregledavanje videozapisa s babyCam kamere pomoću
glasovnih naredbi ........................................................................4
Više kamera .................................................................... 4
Uparivanje Garmin babyCam kamere i kabela za prijemnik ....... 5
Promjena kamera ....................................................................... 5
Prilagođavanje uređaja.................................................. 5
babyCam postavke ..................................................................... 5
Okretanje i zrcaljenje videozapisa .............................................. 5
Podsjetnik provjere sjedala ......................................................... 5
Održavanje uređaja........................................................ 5
Nadogradnja softvera kamere .................................................... 5
Čišćenje uređaja ......................................................................... 5
Informacije o uređaju..................................................... 5
Specifikacije ................................................................................ 5
Rješavanje problema..................................................... 5
Na navigacijskom se uređaju ne prikazuje videozapis s
kamere ........................................................................................ 5
Kamera se pomiče ...................................................................... 5
Kada treba zamijeniti baterije? ................................................... 5
Ne mogu odrediti je li kamera uključena ili isključena ................ 6
Sadržaj
i
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Kada prvi put koristite kameru, trebate izvršiti ove zadatke kako
biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim funkcijama.
1 U kameru umetnite baterije (Umetanje AA baterija,
stranica 1).
2 Montirajte kameru na naslon za glavu (Montaža kamere na
naslon za glavu, stranica 1).
3 Nadogradite softver kompatibilnog Garmin uređaja za
navigaciju na najnoviju verziju.
Više informacija o nadogradnji softvera potražite na webmjestu garmin.com/express.
4 Spojite kabel za prijemnik s uređajem za navigaciju i
napajanjem vozila (Montiranje kabela za prijemnik,
stranica 4).
5 Na uređaju za navigaciju pregledajte videozapis kamere
(Pregled babyCam videozapisa, stranica 4).
6 Podesite položaj kamere (Prilagođavanje položaja kamere
pomoću standardnog nosača za naslon za glavu,
stranica 2) i promijenite postavke kamere (Okretanje i
zrcaljenje videozapisa, stranica 5) kako biste na najbolji
način snimali putnike.
®
Umetanje AA baterija
Uređaj se napaja pomoću dvije AA baterije (ne isporučuju se).
Za najbolje rezultate koristite NiMH ili litijske baterije.
1 Pritisnite označeno područje na poklopcu spremnika za
baterije À i gurnite ga u smjeru suprotnom od objektiva kako
biste ga uklonili.
2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.
Crvena LED lampica kratko će svijetliti, a kamera se uključuje
u načinu rada s malom potrošnjom energije.
3 Poravnajte poklopac spremnika za baterije i gurnite ga prema
objektivu dok ne sjedne na mjesto.
Uključivanje kamere
Nakon što umetnete baterije kamera će se automatski uključiti u
načinu rada s malom potrošnjom energije i u tom će načinu rada
biti sve dok se kamera napaja iz baterija. Ovaj način rada troši
vrlo malo energije, a omogućuje kameri da ostane povezana s
kompatibilnim uređajem za navigaciju. Predviđeno je da kamera
radi u ovom načinu rada i ne možete je ručno uključiti ili isključiti.
Instalacija
Vrste naslona za glavu
Postupak montiranja razlikuje se ovisno o vrsti naslona za glavu
u vašem vozilu.
Standardni podesivi naslon za glavu: Standardni podesivi
naslon za glavu ima nosače čija se visina može podesiti, a
podloženi naslon za glavu uglavnom je ravan s donje strane.
Za montiranje kamere na standardni podesivi naslon za glavu
upotrijebite standardni nosač (Montaža kamere na naslon za
glavu, stranica 1).
Početak rada
Podesivi naslon za glavu koji prelazi preko sjedala: Kod
podesivog naslona za glavu koji prelazi preko sjedala, prednji
dio podloženog naslona za glavu prelazi preko gornjeg dijela
sjedala i može zakloniti pogled kameri čak i ako je naslon za
glavu postavljen u najviši položaj.
Kameru pokušajte montirati na naslon za glavu koji prelazi
preko sjedala pomoću standardnog nosača (Montaža kamere
na naslon za glavu, stranica 1). Ako dio naslona za glavu
koji prelazi preko sjedala zaklanja pogled kameri, montirajte
je na susjedni kompatibilan naslon za glavu ili je montirajte
pomoću opcionalnog nosača s produžnom ručicom (Nosač s
produžnom ručicom, stranica 2).
Naslon za glavu koji se može ukloniti, ali se ne može
podesiti: Pomoću nosača naslona koji se može ukloniti ne
može se podesiti visina naslona za glavu, a naslon za glavu
nije učvršćen u sjedalo kada je podignut.
Kameru ili bilo koji drugi predmet nemojte montirati na
nosače naslona za glavu koji se može ukloniti, ali se ne može
podesiti. Kameru možete montirati na susjedni kompatibilan
naslon za glavu ili na prozor pomoću opcionalnog
samoljepljivog nosača (Dodatni samoljepljivi nosač,
stranica 3).
Fiksni naslon za glavu: Fiksni naslon za glavu produžetak je
stražnje strane sjedala i ne može se ukloniti niti povisiti.
Kameru ne možete montirati na fiksni naslon za glavu.
Kameru možete montirati na susjedni kompatibilan naslon za
glavu ili na prozor pomoću opcionalnog samoljepljivog
nosača (Dodatni samoljepljivi nosač, stranica 3).
Odabir mjesta za montažu
Kameru montirajte na mjesto s kojeg kamera ima nesmetan
pogled na putnike.
• Kako biste vidjeli putnike okrenute prema naprijed, kameru
montirajte na naslon za glavu na prednjem sjedalu i okrenite
je prema putnicima.
• Kako biste vidjeli dijete u autosjedalici okrenutoj u smjeru
suprotnom od smjera vožnje, kameru montirajte na naslon za
glavu na stražnjem sjedalu i okrenite je prema autosjedalici.
• Ako sjedalo nema kompatibilan naslon za glavu, kameru
montirajte na nosače najbližeg susjednog kompatibilnog
naslona za glavu i okrenite je prema putnicima.
• Ako se s niti jednog nosača naslona za glavu ne može dobiti
nesmetan pogled na putnike, kameru montirajte pomoću
opcionalnog dodatnog nosača.
Standardni nosač za montažu na naslon za
glavu
Isporučeni standardni nosač služi za montiranje kamere na
nosače naslona za glavu koji su pričvršćeni za sjedalo u vozilu.
Nosač je prikladan za većinu vozila, no možda neće biti
kompatibilan sa svim naslonima za glavu, uključujući fiksne i
one naslone koji se ne mogu podesiti, kao i naslone koji prelaze
preko sjedala.
Montaža kamere na naslon za glavu
1 Izvucite naslon za glavu iz sjedala tako da se vide nosači.
2 Postavite gumeni umetak À oko nosača naslona za glavu.
NAPOMENA: Isporučeni su gumeni umeci u dvije veličine.
Odaberite gumeni umetak koji lako, ali čvrsto prianja uz
nosače.
1
• Ako kameru želite usmjeriti prema gore ili prema dolje,
palčani vijak  okrenite ulijevo kako biste ga otpustili i
nagnite kameru prema gore ili dolje.
Kada dovršite postavljanje položaja kamere, provjerite jesu li
ručica, navojni prsten i palčani vijak čvrsto pritegnuti.
Nosač s produžnom ručicom
3 Postavite stezaljku Á oko gumenog umetka.
Opcionalni nosač s produžnom ručicom omogućuje vam
montiranje kamere na podesivi naslon za glavu koji prelazi
preko gornjeg dijela sjedala. Ručica zaobilazi dio naslona za
glavu koji prelazi preko sjedala i postavlja kameru ispred
naslona za glavu. Idite na garmin.com/babycam kako biste kupili
dodatne nosače.
Sastavljanje nosača i produžne ručice za naslon za
glavu koji prelazi preko sjedala
Stezaljku i umetak postavite što je moguće bliže naslonu za
glavu, a da naslon pri tome nimalo ne zaklanja prikaz
kamere.
4 Zatvorite vijak  i okrenite ručicu à udesno dok se stezaljka
čvrsto ne zatvori.
SAVJET: Na većim ćete naslonima za glavu možda morati
otpustiti ručicu kako biste mogli zatvoriti vijak.
Kada je pritegnut, vijak ne bi trebao kliziti niz nosače naslona
za glavu. Ako vijak ipak klizi, upotrijebite debIji gumeni
umetak.
5 Spustite naslon za glavu do visine na koju želite postaviti
kameru.
OBAVIJEST
Nosači naslona za glavu na kojima je montirana kamera
moraju se učvrstiti u sjedalo. Ako se nosači naslona za glavu
ne mogu učvrstiti, kameru ne biste trebali montirati na taj
naslon za glavu.
Prilagođavanje položaja kamere pomoću standardnog
nosača za naslon za glavu
Kut i orijentaciju kamere možete podesiti kako biste u kadrom
optimalno obuhvatili područje koje želite snimiti. Prilikom
podešavanja kamere pomoći će vam ako na uređaju za
navigaciju prikazujete videozapis s kamere (Pregled babyCam
videozapisa, stranica 4).
• Ako kameru želite usmjeriti lijevo ili desno, okrenite ručicu À
ulijevo i otpustite stezaljku i zatim zakrenite stezaljku na
nosačima za glavu.
Nosač i produžnu ručicu trebali biste sastaviti prije nego što
započnete montažu kamere na naslon za glavu.
1 Priključak nosača À postavite na stezaljku Á.
Priključak nosača poravnajte kako je prikazano na slici.
2 Navojni prsten  postavite iznad podnožja nosača, a zatim
ga pritegnite okretanjem udesno.
3 Produžnu ručicu à umetnite u podnožje nosača i učvrstite je
pomoću palčanog vijka Ä.
Montaža kamere na naslon za glavu koji prelazi preko
sjedala
Prije nego što započnete s montažom kamere na naslon za
glavu koji prelazi preko sjedala trebali biste sastaviti nosač i
produžnu ručicu.
1 Izvucite naslon za glavu iz sjedala tako da se vide nosači.
2 Postavite gumeni umetak À oko nosača naslona za glavu.
NAPOMENA: Isporučeni su gumeni umeci u dvije veličine.
Odaberite gumeni umetak koji lako, ali čvrsto prianja uz
nosače.
3 Postavite stezaljku Á oko gumenog umetka.
Stezaljku i umetak postavite blizu naslona za glavu.
• Ako želite poravnati orijentaciju kamere, navojni prsten Á
okrenite za jedan puni krug ulijevo kako biste ga otpustili i
zatim zakrenite kameru dok objekt snimanja ne poravnate s
kadrom.
2
Instalacija
4 Zatvorite vijak  i okrenite ručicu à udesno dok se stezaljka
čvrsto ne zatvori.
Kada je pritegnut, vijak ne bi trebao kliziti niz nosače naslona
za glavu. Ako vijak ipak klizi, upotrijebite debIji gumeni
umetak.
SAVJET: Položaj produžne ručice podesite okretanjem
stezaljke na nosaču.
5 Kameru postavite na produžnu ručicu Ä i učvrstite je pomoću
palčanog vijka Å.
6 Spustite naslon za glavu do visine na koju želite postaviti
kameru.
OBAVIJEST
Nosači naslona za glavu na kojima je montirana kamera
moraju se učvrstiti u sjedalo. Ako se nosači naslona za glavu
ne mogu učvrstiti, kameru ne biste trebali montirati na taj
naslon za glavu.
Ako ručicu želite podesiti tako da odgovara širem naslonu za
glavu, stezaljku okrenite ulijevo. Ako ručicu želite podesiti
tako da odgovara užem naslonu za glavu, stezaljku okrenite
udesno.
• Ako želite poravnati orijentaciju kamere, navojni prsten Á
okrenite za jedan puni krug ulijevo kako biste ga otpustili i
zatim zakrenite kameru dok objekt snimanja ne poravnate s
kadrom.
• Ako kameru želite usmjeriti ulijevo ili udesno, palčani vijak Â
blizu stezaljke okrenite ulijevo kako biste ga otpustili i
pomaknite produžnu ručicu ulijevo ili udesno.
• Ako kameru želite usmjeriti prema gore ili prema dolje,
palčani vijak à iza kamere okrenite ulijevo kako biste ga
otpustili i nagnite kameru prema gore ili dolje.
Nakon podešavanja položaja kamere provjerite jesu li ručica,
navojni prsten i palčani vijci čvrsto pritegnuti.
Dodatni samoljepljivi nosač
Opcionalni dodatni samoljepljivi nosač omogućuje vam
montiranje kamere na prozor. To može biti korisno ako s niti
jednog nosača naslona za glavu ne možete dobiti nesmetan
pogled na putnike. Idite na garmin.com/babycam kako biste
kupili dodatne nosače.
Postavljanje kamere pomoću samoljepljivog nosača
OPREZ
Kameru nemojte postaviti na mjesto koje vozaču zaklanja
pogled na cestu ili okruženje.
Prilagođavanje položaja kamere pomoću produžne
ručice
Kut i orijentaciju kamere možete podesiti kako biste u kadrom
optimalno obuhvatili područje koje želite snimiti. Položaj
produžne ručice možete podesiti kako bi odgovarala širini
naslona za glavu. Pri podešavanju kamere pomoći će vam ako
pokrenete prikazivanje videozapisa s kamere pomoću opcije
Alignment u postavkama uređaja babyCam na navigacijskom
uređaju.
• Ako želite podesiti položaj produžne ručice, okrenite ručicu À
ulijevo i otpustite stezaljku, a zatim zakrenite stezaljku na
nosaču naslona za glavu.
OBAVIJEST
Samoljepljivi nosač nemojte postaviti na prozor koji se može
spustiti. Spuštanje prozora na kojem se nalazi nosač može
oštetiti nosač, kameru, prozor ili motor prozora.
1 Vodom ili alkoholom i krpom koja ne ostavlja vlakna očistite
2
3
4
5
6
Instalacija
prozor.
Na prozoru ne smije biti prašine, voska, ulja ili premaza.
Sa samoljepljivog nosača uklonite zaštitni sloj.
Postavite nosač iznad mjesta za montiranje.
SAVJET: Prianjajući je sloj vrlo ljepljiv. Pazite da ne
dodirnete prozor prije nego što pravilno postavite i poravnate
nosač.
Nosač čvrsto pritisnite na prozor i držite ga tako 30 sekundi.
Prije postavljanja kamere pričekajte 24 sata.
Ljepilu su potrebna 24 sata da se potpuno poveže s
prozorom.
Nakon 24 sata kameru postavite u nosač i učvrstite je
pomoću palčanog vijka.
3
1 Izvadite baterije iz kamere.
2 Manji kraj kabela napajanja u vozilu À ukopčajte u mini-USB
priključak Á na kameri.
Uklanjanje samoljepljivog nosača
Samoljepljivi nosač predviđen je za dugotrajnu montažu i može
ga biti teško ukloniti.
1 Čvrsto primite nosač.
2 Povucite nosač prema gore i ravnomjerno ga vucite od
prozora ili površine dok ljepilo ne popusti.
3 Svo preostalo ljepilo uklonite s površine.
Kabel za prijemnik
Vaš kompatibilni Garmin uređaj za navigaciju prima videosignal
od babyCam kamere pomoću kabela za prijemnik koji se
isporučuje s kamerom. Kako biste mogli vidjeti videozapis s
kamere, navigacijski uređaj morate priključiti na napajanje
pomoću ovog kabela. Ako ste navigacijski uređaj i kameru kupili
odvojeno, kabel za prijemnik zamijenit će kabel za napajanje koji
je isporučen s uređajem za navigaciju.
Kabel za prijemnik i kamera tvornički su upareni i povezuju se
automatski. Kameru i kabel za prijemnik možete upariti ručno
ako želite dodati još kamera ili prilikom rješavanja problema s
povezivanjem.
NAPOMENA: Kabel za prijemnik također je i prijemnik za
obavijesti u prometu. Ako vaš uređaj za navigaciju ima pretplatu
na prometne informacije, ta će usluga funkcionirati i kada
koristite ovaj kabel.
Montiranje kabela za prijemnik
Prije instaliranja kabela za prijemnik kompatibilan uređaj za
navigaciju morate nadograditi na najnoviju verziju softvera. Ako
ne instalirate najnoviju verziju softvera, uređaj za navigaciju
možda neće biti kompatibilan s kabelom za prijemnik. Više
informacija o nadogradnji softvera potražite u korisničkom
priručniku uređaja za navigaciju ili na web-mjestu garmin.com
/express.
Kabel za prijemnik kamere BC30 isporučuje se s babyCam
kamerom.
1 Umetnite mali kraj kabela za prijemnik u mini-USB priključak
na uređaju za navigaciju ili na nosaču uređaja za navigaciju.
Više informacija o priključivanju uređaja za navigaciju na
napajanje vozila potražite u korisničkom priručniku uređaja za
navigaciju.
2 Veći kraj kabela za prijemnik ukopčajte u utičnicu u
automobilu.
Priključivanje opcionalnog kabela napajanja
u vozilu
OPREZ
Prije priključivanja uređaja na vanjski izvor napajanja, uvijek iz
njega izvadite baterije koje nisu punjive. Iako je uređaj dizajniran
tako da su baterije potpuno izolirane, kvar unutarnje
komponente može rezultirati toplinskim ili kemijskim pražnjenjem
koje može uzrokovati materijalnu štetu ili ozljedu.
3 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu u
vozilu.
Pregled babyCam videozapisa
Kako biste mogli pregledavati videozapis s kamere, kameru je
potrebno priključiti na napajanje, a kabel za prijemnik povezati s
navigacijskim uređajem i napajanjem vozila.
Na kompatibilnom Garmin uređaju za navigaciju možete gledati
videozapis u stvarnom vremenu s babyCam kamere.
1 Na uređaju s navigacijom odaberite .
se pojavljuje kada gledate glavni izbornik ili kartu.
Videozapis se prikazuje na zaslonu uređaja za navigaciju
nekoliko sekundi. Uređaj se automatski vraća na prethodnu
stranicu nakon proteka vremena isteka kamere.
2 Odaberite za ručni povratak na prethodnu stranicu (nije
obavezno).
Pregledavanje videozapisa s babyCam
kamere pomoću glasovnih naredbi
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo za modele
navigacijskih uređaja koji podržavaju glasovne naredbe na
odabranom jeziku uređaja.
Videozapis s babyCam kamere možete prikazati ili sakriti
pomoću glasovnih naredbi. To vam omogućuje da vidite putnike,
a da pritom ne morate dohvaćati navigacijski uređaj.
• Kako biste s bilo koje stranice vidjeli videozapis s babyCam
kamere, izgovorite Show Video.
• Kako biste sakrili videozapis s babyCam kamere, izgovorite
Hide Video.
Više kamera
S kabelom za prijemnik možete upariti najviše četiri kompatibilne
Garmin bežične kamere, uključujući Garmin babyCam™ kamere i
Garmin univerzalne bežične pomoćne kamere. Primjerice,
možete upariti dvije Garmin babyCam kamere za dva putnika,
pomoćnu kameru montiranu na vozilo i drugu pomoćnu kameru
montiranu na prikolicu. Na prikazu kamere možete prebacivati
između prikaza videozapisa svih uparenih kamera.
Ako su kamera i kabel prijemnika isporučeni zajedno, onda su i
tvornički upareni. Ako su kamera i kabel prijemnika pravilno
montirani, a navigacijski uređaj ne prima videozapis, kameru i
kabel prijemnika možete ponovno ručno upariti.
Opcionalni kabel napajanja u vozilu omogućuje vam napajanje
kamere pomoću utičnice u vozilu, umjesto pomoću baterija. Idite
na garmin.com/babycam kako biste kupili dodatnu opremu.
4
Pregled babyCam videozapisa
Uparivanje Garmin babyCam kamere i kabela
za prijemnik
1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju
na napajanje:
• Izvadite baterije iz kamere.
• Iskopčajte kabel napajanja u vozilu iz kamere.
2 Uključite navigacijski uređaj povezan s kabelom za prijemnik.
3 Na navigacijskom uređaju odaberite Settings > babyCam >
Add New Camera.
4 Slijedite upute na zaslonu.
verziju.
Idite na garmin.com/express ili u korisničkom priručniku
navigacijskog uređaja potražite informacije o nadogradnji.
Provjerite
jesu li baterije umetnute ili je li kamera priključena
2
na vanjski izvor napajanja.
3 Povežite nadograđeni navigacijski uređaj s kabelom za
prijemnik i ukopčajte kabel za prijemnik u utičnicu u vozilu.
Ako postoji dostupna nadogradnja kamere, navigacijski će
uređaj tu nadogradnju poslati na kameru, a na njemu će se
pojaviti indikator napretka.
Promjena kamera
Čišćenje uređaja
Možete se kretati kroz prikaze videozapisa sa svih uparenih
kamera.
U prikazu kamere odaberite .
Pojavit će se prikaz videozapisa sa sljedeće kamere, a u
gornjem dijelu zaslona prikazat će se naziv kamere.
OBAVIJEST
Nemojte čistiti objektiv suhom krpom. Suha krpa može oštetiti
objektiv.
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Odaberite način na koji ćete potvrditi da kamera nije spojena
Prilagođavanje uređaja
babyCam postavke
babyCam postavke omogućuju upravljanje uparenim Garmin
babyCam kamerama i njihovim postavkama. Ovaj se izbornik
prikazuje na vašem uređaju samo kada je uređaj povezan s
kabelom za prijemnik bežične kamere. Idite na garmin.com
/babycam kako biste kupili Garmin babyCam kameru.
Odaberite Settings > babyCam i zatim odaberite uparenu
kameru.
Power Settings: Omogućuje podešavanje trajanja prikazivanja
videozapisa na zaslonu.
Flip Video: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.
Alignment: Prikazuje babyCam videozapis kako bi se olakšalo
poravnanje kamere.
Check Seat Reminder: Omogućuje podsjetnik da provjerite ima
li putnika na stražnjem sjedalu prije izlaska iz vozila.
Unpair: Uklanja uparenu kameru.
Rename: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.
Okretanje i zrcaljenje videozapisa
Ovisno o orijentaciji kamere, videozapis na uređaju za
navigaciju može zadano biti prikazan naopako ili zrcaljeno. Kako
biste to ispravili, prikaz videozapisa možete okrenuti okomito ili
ga zrcaliti vodoravno.
1 Odaberite Settings > babyCam.
2 Odaberite kameru s popisa.
3 Odaberite Flip Video i odaberite opciju.
Podsjetnik provjere sjedala
Podsjetnik provjere sjedala reproducira zvuk i poruku kako bi
vas podsjetili da prije izlaska iz vozila provjerite ima li u njemu
još putnika. Ako ste tijekom vožnje pregledavali videozapise
primljene s babyCam kamere, pojavit će se i posljednja slika
koju je kamera snimila.
Održavanje uređaja
Nadogradnja softvera kamere
U nadogradnji navigacijskog uređaja nalazi se i najnoviji softver
za kameru. Sljedeći put kada navigacijski uređaj povežete s
kabelom za prijemnik, bežično će nadograditi softver kamere
ako postoji dostupna nadogradnja.
Prilagođavanje uređaja
1 Vanjsko kućište uređaja i objektiv obrišite mekom krpom koja
ne ostavlja ogrebotine koju ste navlažili vodom ili alkoholom.
2 Potpuno osušite vanjsko kućište, a objektiv ostavite da se
osuši na zraku.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Ulazni napon kamere
Od 4,75 do 5,25 Vdc
Vrsta baterije
Dvije AA baterije (NiMH, alkalne ili
litijske)
Temperaturni raspon kamere Od -20 ° do 70 °C (od -4 ° do 158 °F)
Temperaturni raspon kabela
za prijemnik
Od -20 ° do 70 °C (od -4 ° do 158 °F)
Ulazni napon kabela za
prijemnik
Od 10 do 24 V
Osigurač kabela za prijemnik
Brzi osigurač od 2 A, 250 V
Rješavanje problema
Na navigacijskom se uređaju ne prikazuje
videozapis s kamere
• Zamijenite baterije u kameri (Umetanje AA baterija,
stranica 1).
• Ručno uparite kameru i kabel za prijemnik (Uparivanje
Garmin babyCam kamere i kabela za prijemnik, stranica 5).
• Ako koristite opcionalni kabel napajanja u vozilu, provjerite je
li utičnica u vozilu pod naponom.
Kada je spojen na napajanje, LED indikator na kabelu
napajanja u vozilu svijetli.
Kamera se pomiče
• Provjerite jesu li ručica, palčani vijci i navojni prsten čvrsto
pritegnuti.
• Provjerite je li palčani vijak koji učvršćuje spoj između nosača
i kamere montiran u pravom smjeru kako je naznačeno na
slikama montaže.
Ako je pravilno montiran, drška palčanog vijka nalazi se na
suprotnoj strani nosača u odnosu na rupu s navojem.
Kada treba zamijeniti baterije?
Ako se koriste svakodnevno, baterije traju od 3 do 12 mjeseci.
Vijek trajanja baterija ovisi o nekoliko faktora, uključujući
5
postavke napajanja (babyCam postavke, stranica 5), vrstu
baterija koje se koriste i temperaturu okoline.
Kada se baterije kamere gotovo isprazne, na navigacijskom će
se uređaju pojaviti upozorenje. Na ove načine možete ručno
provjeriti jesu li se baterije potpuno ispraznile.
• Provjerite baterije pomoću vanjskog ispitivača baterija.
• Izvadite baterije iz kamere, pričekajte nekoliko sekundi i
zatim ih vratite u kameru.
Ako kamera prima dovoljno struje iz baterija, crveni LED
indikator svijetlit će otprilike dvije sekunde. Ako LED indikator
ne svijetli ili se isključi nakon manje od jedne sekunde,
trebate zamijeniti baterije.
Ne mogu odrediti je li kamera uključena ili
isključena
Uređaj je uključen kada je spojen na napajanje, bilo putem
baterije, bilo putem opcionalnog kabela napajanja u vozilu.
Uređaj ne možete isključiti.
• Za uštedu energije LED indikator napajanja na uređaju ne
svijetli tijekom uobičajenog korištenja.
• Kada umetnete baterije ili priključite kabel napajanja u vozilu,
crveni LED indikator napajanja kratko će zasvijetliti kako bi
pokazao da je kamera pod napajanjem.
6
Rješavanje problema
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising