Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | User guide | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Käyttöopas

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Käyttöopas
babyCam
Käyttöopas
Tammikuu 2016
190-01931-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin babyCam™ on
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
AA-paristojen asentaminen ......................................................... 1
Kameran käynnistäminen ........................................................... 1
Asennus.......................................................................... 1
Niskatukien mallit ........................................................................ 1
Kiinnityspaikan valitseminen ....................................................... 1
Niskatuen vakioteline .................................................................. 1
Lisävarusteena saatava jatkovarsi ............................................. 2
Lisävarusteena saatava tarrakiinnitys ........................................ 3
Vastaanotinkaapeli ..................................................................... 3
Ajoneuvon valinnaisen virtajohdon liittäminen ............................ 4
babyCam videokuvan katsominen............................... 4
babyCam videokuvan katseleminen äänikomennoilla ................ 4
Useita kameroita ............................................................. 4
Garmin babyCam kameran pariliittäminen
vastaanotinkaapeliin ................................................................... 4
Kameran vaihtaminen ................................................................. 4
Laitteen mukauttaminen................................................ 4
babyCam asetukset .................................................................... 4
Videokuvan kääntäminen ja peilaaminen ................................... 5
Takapenkin tarkistusmuistutus ................................................... 5
Laitteen huolto................................................................ 5
Kameran ohjelmiston päivittäminen ............................................ 5
Laitteen puhdistaminen .............................................................. 5
Laitteen tiedot................................................................. 5
Tekniset tiedot ............................................................................ 5
Vianmääritys................................................................... 5
Kameran videokuva ei näy navigaattorissa ................................ 5
Kamera ei pysy paikallaan .......................................................... 5
Milloin paristot pitää vaihtaa? ..................................................... 5
En tiedä, onko kamera käynnissä ............................................... 5
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Kun käytät kameraa ensimmäisen kerran, määritä se tekemällä
nämä toimet ja tutustu sen perusominaisuuksiin.
1 Aseta paristot kameraan (AA-paristojen asentaminen,
sivu 1).
2 Kiinnitä kamera ajoneuvon niskatukeen (Kameran
asentaminen niskatukeen, sivu 1).
3 Päivitä yhteensopiva Garmin navigaattori uusimpaan
ohjelmistoversioon.
Lisätietoja ohjelmiston päivittämisestä on osoitteessa
garmin.com/express.
4 Liitä vastaanotinkaapeli navigaattoriin ja ajoneuvon
virtalähteeseen (Vastaanotinkaapelin kiinnittäminen,
sivu 4).
5 Katsele kameran videokuvaa navigaattorissa (babyCam
videokuvan katsominen, sivu 4).
6 Säädä kameran asento (Kameran asennon säätäminen
tavallisen niskatukikiinnityksen avulla, sivu 2) ja muuta
kameran asetuksia (Videokuvan kääntäminen ja peilaaminen,
sivu 5), jotta näet takapenkille mahdollisimman hyvin.
®
AA-paristojen asentaminen
Laite tarvitsee kaksi AA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen).
Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
1 Paina paristolokeron kannen sisennettyä kohtaa À ja irrota
kansi liu'uttamalla sitä poispäin linssistä.
2 Aseta kaksi AA-paristoa paikoilleen oikeinpäin.
riippuu istuimen yllä ja saattaa peittää kameran, vaikka
niskatuki olisi säädetty yläasentoon.
Yritä asentaa kamera istuimen päälle asettuvaan niskatukeen
vakiotelineellä (Kameran asentaminen niskatukeen,
sivu 1). Jos niskatuen riippuva osa peittää kameran
näkymän, voit asentaa kameran viereiseen yhteensopivaan
niskatukeen tai käyttää valinnaista jatkovartta
(Lisävarusteena saatava jatkovarsi, sivu 2).
Irrotettava niskatuki, jota ei voi säätää: jos niskatuki on
irrotettava ja sitä ei voi säätää, sen pystytukien korkeutta ei
voi säätää ja niskatuki ei ole lukittuna istuimeen ollessaan
yläasennossa.
Älä kiinnitä kameraa äläkä mitään muutakaan irrotettavaan
niskatukeen, jota ei voi säätää. Voit asentaa kameran
viereiseen yhteensopivaan niskatukeen tai kiinnittää sen
ikkunaan valinnaisella tarrakiinnityksellä (Lisävarusteena
saatava tarrakiinnitys, sivu 3).
Kiinteä niskatuki: kiinteä niskatuki on istuimen selkänojan
jatke, jota ei voi nostaa eikä irrottaa.
Kameraa ei voi asentaa kiinteään niskatukeen. Voit asentaa
kameran viereiseen yhteensopivaan niskatukeen tai kiinnittää
sen ikkunaan valinnaisella tarrakiinnityksellä (Lisävarusteena
saatava tarrakiinnitys, sivu 3).
Kiinnityspaikan valitseminen
Asenna kamera paikkaan, jossa matkustaja näkyy sen kautta
selvästi.
• Jos haluat nähdä eteenpäin katsovan matkustajan, asenna
kamera etuistuimen niskatukeen matkustajaa kohti.
• Jos haluat nähdä kasvot taaksepäin turvaistuimessa istuvan
lapsen, asenna kamera turvaistuimen niskatukeen
turvaistuimen sisäpuolta kohti.
• Jos istuimessa ei ole yhteensopivaa niskatukea, asenna
kamera lähimmän yhteensopivan niskatuen lähimpään
pystytukeen ja suuntaa kamera matkustajaa kohti.
• Jos sopivaa niskatukea kameran asentamiseen ei ole,
asenna kamera valinnaisella lisätelineellä.
Niskatuen vakioteline
Punainen merkkivalo syttyy hetkeksi, ja kamera käynnistyy
virransäästötilaan.
3 Kohdista paristolokeron kansi paikalleen ja työnnä sitä linssiä
kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Kameran voi kiinnittää mukana toimitetulla niskatuen
vakiotelineellä ajoneuvon istuimen niskatukeen. Teline sopii
useimpiin ajoneuvoihin, mutta se ei välttämättä sovi kaikkiin
niskatukiin, kuten kiinteisiin tai istuimen päälle asettuviin
niskatukiin sekä niskatukiin, joita ei voi säätää.
Kameran käynnistäminen
Kameran asentaminen niskatukeen
1 Nosta niskatuki irti ajoneuvon istuimesta, jotta pääset käsiksi
Kun asetat paristot kameraan, se käynnistyy automaattisesti
virransäästötilaan ja pysyy siinä niin kauan kuin paristoissa
riittää virtaa. Tila kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja sen ansiosta
kamera pysyy yhteydessä yhteensopivaan navigaattoriin.
Kamera on tässä tilassa tarkoituksella, eikä sitä voi käynnistää
eikä sammuttaa manuaalisesti.
niskatuen pystytukiin.
2 Aseta yksi kuminen lisäosa À niskatuen pystytuen ympärille.
HUOMAUTUS: kameran mukana toimitetaan kaksi eri
kokoista kumista lisäosaa. Käytä sitä, joka sopii pystytukeen
helposti ja tiukasti.
Asennus
Niskatukien mallit
Asennus vaihtelee ajoneuvon niskatuen mallin mukaan.
Tavallinen säädettävä niskatuki: tavallisessa säädettävässä
niskatuessa on pystytuet, joiden korkeutta voi säätää, ja
pehmustettu niskatuki on suhteellisen suorassa.
Kamera asennetaan tavalliseen säädettävään niskatukeen
vakiotelineellä (Kameran asentaminen niskatukeen,
sivu 1).
Istuimen päälle asettuva säädettävä niskatuki: istuimen
päälle asettuvan säädettävän niskatuen pehmusteen etuosa
Aloitus
3 Aseta kiristin Á kumisen lisäosan ympärille.
1
Telineen ja jatkovarren kokoaminen istuimen päälle
asettuvaa niskatukea varten
Kokoa teline ja jatkovarsi, ennen kuin kiinnität kameran
niskatukeen.
1 Aseta kiinnitysliitin À kiristimeen Á.
Kohdista kiinnitysliitin kuvan mukaisesti.
Sijoita kiristin ja lisäosa mahdollisimman lähelle niskatukea
niin, että mikään niskatuen osa ei peitä kameran näkymää.
4 Sulje pultti  ja käännä nuppia à myötäpäivään, kunnes
kiristin on tiukalla.
VIHJE: paksuimpien niskatuen pystytukien yhteydessä
nuppia tarvitsee ehkä löysätä, jotta pultin sulkeminen
onnistuu.
Tiukennettu kiristin ei saa päästä liikkumaan pystytuessa. Jos
kiristin pääsee liikkumaan, käytä paksumpaa kumista
lisäosaa.
5 Laske niskatukea, kunnes kamera on haluamallasi
korkeudella.
HUOMAUTUS
Niskatuen täytyy lukittua istuimeen, kun kamera on
asennettu. Jos niskatuki ei lukitu, kameraa ei voi asentaa
siihen.
2 Aseta kierrerengas  asennusalustan päälle ja kiristä
kääntämällä sitä myötäpäivään.
3 Työnnä jatkovarsi à asennusalustaan ja kiinnitä se
sormiruuvilla Ä.
Kameran kiinnittäminen istuimen päälle asettuvaan
niskatukeen
Kokoa teline ja jatkovarsi, ennen kuin asennat kameran istuimen
päälle asettuvaan niskatukeen.
1 Nosta niskatuki irti ajoneuvon istuimesta, jotta pääset käsiksi
niskatuen pystytukiin.
2 Aseta yksi kuminen lisäosa À niskatuen pystytuen ympärille.
HUOMAUTUS: kameran mukana toimitetaan kaksi eri
kokoista kumista lisäosaa. Käytä sitä, joka sopii pystytukeen
helposti ja tiukasti.
Kameran asennon säätäminen tavallisen niskatukikiinnityksen avulla
Voit optimoida videon kuva-alueen säätämällä kameran kulmaa
ja suuntaa. Videosyötteen katsominen navigaattorissa saattaa
helpottaa kameran säätämistä (babyCam videokuvan
katsominen, sivu 4).
• Jos haluat suunnata kameraa enemmän vasemmalle tai
oikealle, löysää kiristintä kääntämällä nuppia À vastapäivään
ja kääntämällä kiristintä niskatuen pystytuessa.
• Jos haluat suoristaa kameran, löysää kierrerengasta Á
kääntämällä sitä yhden kierroksen vastapäivään ja
kääntämällä kameraa, kunnes kohde näkyy suorassa
videokuvassa.
• Jos haluat suunnata kameraa enemmän ylös- tai alaspäin,
löysää sormiruuvia  kääntämällä sitä vastapäivään ja
kallistamalla kameraa ylös- tai alaspäin.
Kun olet säätänyt kameran asennon, varmista että nuppi,
kierrerengas ja sormiruuvi ovat tiukalla.
Lisävarusteena saatava jatkovarsi
3 Aseta kiristin Á kumisen lisäosan ympärille.
Aseta kiristin ja lisäosa lähelle niskatukea.
4 Sulje pultti  ja käännä nuppia à myötäpäivään, kunnes
kiristin on tiukalla.
Tiukennettu kiristin ei saa päästä liikkumaan pystytuessa. Jos
kiristin pääsee liikkumaan, käytä paksumpaa kumista
lisäosaa.
VIHJE: voit säätää jatkovarren syvyyttä kääntämällä kiristintä
pystytuessa.
5 Aseta kamera jatkovarteen Ä ja kiinnitä se sormiruuvilla Å.
Valinnaisella jatkovarrella voi asentaa kameran säädettävään
niskatukeen, joka asettuu istuimen päälle. Varsi ulottuu
niskatuen riippuvan osan ympäri ja pitelee kameraa niskatuen
etupuolella. Voit ostaa kiinnitystarvikkeita osoitteesta
garmin.com/babycam.
2
Asennus
kääntämällä sitä vastapäivään ja käännä jatkovartta
vasemmalle tai oikealle.
• Jos haluat suunnata kameraa enemmän ylös- tai alaspäin,
löysää kameran takana olevaa sormiruuvia à kääntämällä
sitä vastapäivään ja kallista kameraa ylös- tai alaspäin.
Kun olet säätänyt kameran asennon, varmista että nuppi,
kierrerengas ja sormiruuvit ovat tiukalla.
Lisävarusteena saatava tarrakiinnitys
Valinnaisella tarrakiinnityksellä voi asentaa kameran ikkunaan.
Se voi olla kätevää, jos kameraa ei saa asennettua niskatukeen
niin, että näet matkustajasi kunnolla. Voit ostaa
kiinnitystarvikkeita osoitteesta garmin.com/babycam.
6 Laske niskatukea, kunnes kamera on haluamallasi
korkeudella.
HUOMAUTUS
Niskatuen täytyy lukittua istuimeen, kun kamera on
asennettu. Jos niskatuki ei lukitu, kameraa ei voi asentaa
siihen.
Kameran asentaminen tarrakiinnityksellä
HUOMIO
Älä asenna kameraa kohtaan, jossa se heikentää kuljettajan
näkyvyyttä.
HUOMAUTUS
Älä asenna tarrakiinnitystä avattavaan ikkunaan. Jos ikkuna
avataan, kun siinä on tarrakiinnitys, kiinnitys, kamera, ikkuna tai
ikkunan moottori saattaa vioittua.
1 Puhdista ikkuna vedellä tai alkoholilla ja nukkaamattomalla
2
3
4
Kameran asennon säätäminen lisävarusteena
saatavalla jatkovarrella
Voit optimoida videon kuva-alueen säätämällä kameran kulmaa
ja suuntaa. Voit myös säätää jatkovarren syvyyden niskatuen
paksuuden mukaan. Kameran säätämisen aikana kannattaa
ehkä tarkastella videosyötettä valitsemalla Tasaus-asetus
navigaattorin babyCam asetuksista.
• Jos haluat säätää jatkovarren syvyyttä, löysää kiristintä
kääntämällä nuppia À vastapäivään ja kääntämällä kiristintä
niskatuen pystytuessa.
5
6
liinalla.
Ikkunan on oltava puhdas pölystä, vahasta, rasvasta ja
pinnoitteista.
Irrota suojapaperi telineen tarrasta.
Aseta teline kiinnityskohtaan.
VIHJE: tarra on erittäin tarttuva. Älä anna tarran koskettaa
ikkunaa, ennen kuin teline on kohdallaan.
Paina telinettä tukevasti ikkunaan ja paina sitä vielä 30
sekunnin ajan.
Odota 24 tuntia, ennen kuin asennat kameran.
Tarran kiinnittyminen tukevasti ikkunaan kestää 24 tuntia.
Aseta kamera telineeseen 24 tunnin kuluttua ja kiinnitä se
sormiruuvilla.
Tarrakiinnityksen irrottaminen
Voit lisätä syvyyttä paksua niskatukea varten kääntämällä
kiristintä vastapäivään. Voit vähentää syvyyttä ohutta
niskatukea varten kääntämällä kiristintä myötäpäivään.
• Jos haluat suoristaa kameran, löysää kierrerengasta Á
kääntämällä sitä yhden kierroksen vastapäivään ja
kääntämällä kameraa, kunnes kohde näkyy suorassa
videokuvassa.
• Jos haluat suunnata kameraa enemmän vasemmalle tai
oikealle, löysää kiristimen lähellä olevaa sormiruuvia Â
Asennus
Tarrakiinnitys on tarkoitettu pitkäaikaiseen asennukseen, ja sen
irrottaminen voi olla hankalaa.
1 Tartu telineeseen tukevasti.
2 Vedä kiinnitystä tukevasti ylöspäin ja poispäin ikkunasta tai
muusta pinnasta, kunnes se irtoaa.
3 Poista tarrajäämät pinnasta.
Vastaanotinkaapeli
Yhteensopiva Garmin navigaattori vastaanottaa videosignaalia
babyCam kamerasta kameran mukana toimitetun
vastaanotinkaapelin kautta. Käytä kaapelia navigaattorin
virtajohtona, jotta voit katsella kameran videokuvaa. Jos olet
ostanut navigaattorin ja kameran erikseen, vastaanotinkaapeli
korvaa navigaattorin mukana toimitetun virtajohdon.
3
Vastaanotinkaapeli ja kamera on pariliitetty tehtaalla, ja ne
muodostavat yhteyden keskenään automaattisesti. Voit lisätä
kameroita tai tehdä yhteysongelmien vianmäärityksen
pariliittämällä kameran vastaanotinkaapeliin manuaalisesti.
HUOMAUTUS: vastaanotinkaapeli sisältää
liikennevastaanottimen. Jos navigaattorissa on liikennetietojen
tilaus, liikenneominaisuudet ovat edelleen käytössä, kun käytät
tätä kaapelia.
Videokuva näkyy navigaattorin näytössä monen sekunnin
ajan. Laite palaa edelliselle sivulle automaattisesti kameran
aikakatkaisuajan kuluttua.
2 Voit palata edelliselle sivulle manuaalisesti valitsemalla
(valinnainen).
Vastaanotinkaapelin kiinnittäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan
navigaattorimalleissa, jotka tukevat äänikomentoja valitulla
kielellä.
Voit näyttää tai piilottaa babyCam videokuvan äänikomennoilla.
Siten näet matkustajasi kurottelematta navigaattoria kohti.
• Voit näyttää babyCam videokuvan sanomalla millä tahansa
sivulla Näytä video.
• Voit piilottaa babyCam videokuvan sanomalla Piilota video.
Ennen kuin voit asentaa vastaanotinkaapelin, sinun on
päivitettävä yhteensopivaan navigaattoriin uusin
ohjelmistoversio. Ilman uusinta ohjelmistoa navigaattori ei
välttämättä ole yhteensopiva vastaanotinkaapelin kanssa.
Lisätietoja navigaattorin ohjelmiston päivittämisestä on sen
käyttöoppaassa ja osoitteessa garmin.com/express.
BC30 vastaanotinkaapeli toimitetaan babyCam kameran
mukana.
1 Liitä vastaanotinkaapelin pienempi liitin navigaattorin tai sen
telineen mini-USB-porttiin.
Lisätietoja navigaattorin liittämisestä ajoneuvon
virtalähteeseen on navigaattorin käyttöoppaassa.
2 Liitä vastaanotinkaapelin suurempi liitin ajoneuvon
virtaliitäntään.
Ajoneuvon valinnaisen virtajohdon
liittäminen
HUOMIO
Poista paristot aina laitteesta, ennen kuin liität sen ulkoiseen
virtalähteeseen. Vaikka laite on suunniteltu siten, että paristot
ovat täysin eristyksissä, sisäisen osan vika saattaa aiheuttaa
lämpövuodon tai kemiallisen vuodon, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja tai henkilövammoja.
Ajoneuvon valinnaisella virtajohdolla kamera voi käyttää
ajoneuvon virtaa paristojen sijasta. Voit ostaa lisätarvikkeita
osoitteesta garmin.com/babycam.
1 Poista paristot kamerasta.
2 Liitä ajoneuvon virtajohdon pienempi pää À kameran miniUSB-porttiin Á.
babyCam videokuvan katseleminen äänikomennoilla
Useita kameroita
Voit pariliittää vastaanotinkaapeliin enintään neljä yhteensopivaa
langatonta Garmin kameraa, esimerkiksi Garmin babyCam™
kameran tai langattoman Garmin peruutuskameran. Voit
pariliittää esimerkiksi kaksi Garmin babyCam kameraa kahta
matkustajaa varten, ajoneuvoon asennetun peruutuskameran ja
toisen, perävaunuun asennetun peruutuskameran. Voit selata
kaikkien pariliitettyjen kameroiden videosyötettä
kameranäkymässä.
Jos kamera ja vastaanotinkaapeli toimitettiin samassa
paketissa, ne on pariliitetty jo tehtaalla. Jos kamera ja
vastaanotinkaapeli on asennettu oikein etkä vastaanota
videokuvaa navigaattoriin, voit pariliittää kameran ja
vastaanotinkaapelin uudelleen manuaalisesti.
Garmin babyCam kameran pariliittäminen
vastaanotinkaapeliin
1 Varmista jommallakummalla tavalla, että kamera ei saa
virtaa:
• poista paristot kamerasta
• irrota ajoneuvon virtajohto kamerasta.
2 Käynnistä vastaanotinkaapeliin liitetty navigaattori.
3 Valitse navigaattorissa Asetukset > babyCam > Lisää uusi
kamera.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kameran vaihtaminen
Voit selata kaikkien pariliitettyjen kameroiden videosyötteitä.
Valitse kameranäkymässä .
Seuraavan kameran videosyöte tulee näyttöön, ja kameran
nimi ilmestyy näytön yläreunaan.
3 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
virtaliitäntään.
babyCam videokuvan katsominen
Kamera on liitettävä virtalähteeseen ja vastaanotinkaapeli on
liitettävä navigaattoriin ja ajoneuvon virtalähteeseen, jotta
kameran videokuvaa voi katsella.
Voit katsella suoraa babyCam kameran videokuvaa
yhteensopivassa Garmin navigaattorissa.
1 Valitse navigaattorissa .
näkyy, kun katselet päävalikkoa tai karttaa.
4
Laitteen mukauttaminen
babyCam asetukset
babyCam asetuksista voit hallita pariliitettyjä Garmin babyCam
kameroita ja kamera-asetuksia. Tämä valikko näkyy
navigaattorissa ainoastaan, kun siihen on liitetty langattoman
kameran vastaanotinkaapeli. Osoitteessa garmin.com/babycam
voit ostaa Garmin babyCam kameran.
Valitse Asetukset > babyCam ja valitse pariliitetty kamera.
Virta-asetukset: voit määrittää, miten kauan video näkyy
näytössä.
Käännä video: voit kääntää videon oikein päin tai muuttaa sen
peilikuvaksi.
babyCam videokuvan katsominen
Tasaus: näyttää babyCam videon, jonka avulla voit kohdistaa
kameran.
Takapenkin tarkistusmuistutus: muistuttaa tarkistamaan
takapenkin matkustajien varalta, ennen kuin poistut
ajoneuvosta.
Pura pariliitos: poistaa kameran pariliitoksen.
Nimeä uud.: voit nimetä pariliitetyn kameran uudelleen.
Videokuvan kääntäminen ja peilaaminen
Kameran suunnan mukaan videokuva saattaa näkyä
navigaattorissa oletusarvoisesti ylösalaisin tai peilikuvana. Voit
korjata videokuvan kääntämällä sen pystysuunnassa tai
muuttamalla sen peilikuvassa vaakasuunnassa.
1 Valitse Asetukset > babyCam.
2 Valitse kamera luettelosta.
3 Valitse Käännä video ja valitse vaihtoehto.
Takapenkin tarkistusmuistutus
Takapenkin tarkistusmuistutuksen merkkiääni ja ilmoitus
muistuttavat tarkistamaan ajoneuvon varalta, ennen kuin poistut.
Jos katselit babyCam videokuvaa ajon aikana, näet myös
kameran viimeisimmän kuvan.
Laitteen huolto
Kameran ohjelmiston päivittäminen
Kun päivität navigaattorin, päivitys sisältää myös kameran
uusimman ohjelmiston. Kun liität navigaattorin seuraavan kerran
vastaanotinkaapeliin, se päivittää kameran ohjelmiston
langattomasti, jos kameran ohjelmistopäivitys on saatavilla.
1 Päivitä navigaattori uusimpaan ohjelmistoversioon.
Lisätietoja navigaattorin päivittämisestä on osoitteessa
garmin.com/express ja navigaattorin käyttöoppaassa.
2 Varmista, että kamerassa on paristot tai kamera on liitetty
ulkoiseen virtalähteeseen.
3 Liitä päivitetty navigaattori vastaanotinkaapeliin ja liitä kaapeli
ajoneuvon aktiiviseen virtaliitäntään.
Jos kamerapäivitys on saatavilla, navigaattori lähettää sen
kameraan, ja edistymisosoitin näkyy navigaattorissa.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä puhdista linssiä kuivalla liinalla. Kuiva liina saattaa vioittaa
linssiä.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Vastaanotinkaapelin
tulojännite
10 - 24 V
Vastaanotinkaapelin sulake
Pikasulake, 2 A, 250 V
Vianmääritys
Kameran videokuva ei näy navigaattorissa
• Vaihda kameran paristot (AA-paristojen asentaminen, sivu 1).
• Pariliitä kamera ja vastaanotinkaapeli manuaalisesti (Garmin
babyCam kameran pariliittäminen vastaanotinkaapeliin,
sivu 4).
• Jos käytät valinnaista ajoneuvon virtajohtoa, varmista että se
saa virtaa ajoneuvon virtaliitännästä.
Ajoneuvon virtajohdon pistokkeen merkkivalo palaa, kun
johto saa virtaa.
Kamera ei pysy paikallaan
• Varmista, että nuppi, sormiruuvit ja kierrerengas ovat tiukalla.
• Varmista, että telineen ja kameran välisen liitännän
sormiruuvi on oikeinpäin asennusohjeiden mukaisesti.
Kun sormiruuvi on asennettu oikein, sen kahva on telineen
toisella puolella kierreaukkoon nähden.
Milloin paristot pitää vaihtaa?
Paristot riittävät 3 - 12 kuukaudeksi, kun kameraa käytetään
päivittäin. Paristonkesto määräytyy monen tekijän perusteella,
esimerkiksi virta-asetuksen (babyCam asetukset, sivu 4),
käytettävien paristojen tyypin ja ympäristön lämpötilan mukaan.
Navigaattorissa näkyy varoitus, kun kameran paristot ovat
loppumassa. Voit testata paristot myös manuaalisesti
seuraavilla tavoilla.
• Tarkista paristot ulkoisella testauslaitteella.
• Poista paristot kamerasta, odota jonkin aikaa ja aseta ne
takaisin.
Punainen virran merkkivalo syttyy ja palaa noin kahden
sekunnin ajan, jos kamera saa riittävästi virtaa paristoista.
Vaihda paristot, jos merkkivalo ei syty tai se palaa alle
sekunnin ajan.
En tiedä, onko kamera käynnissä
Laite on käynnissä saadessaan virtaa joko paristoista tai
ajoneuvon valinnaisen virtajohdon kautta. Laitetta ei voi
sammuttaa.
• Virran säästämiseksi laitteen virran merkkivalo ei pala
normaalikäytön aikana.
• Kun asennat paristot tai liität ajoneuvon virtajohdon, hetkeksi
syttyvä virran merkkivalo osoittaa, että kamera saa virtaa.
1 Pyyhi ulkokuori ja linssi pehmeällä, naarmuttamattomalla
liinalla, joka on kostutettu vedellä tai alkoholilla.
2 Kuivaa ulkokuori ja anna linssin kuivua itsekseen.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Kameran tulojännite
4,75 - 5,25 Vdc
Pariston tyyppi
Kaksi AA-paristoa (NiMH, alkali tai
litium)
Kameran lämpötila-alue
-20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Vastaanotinkaapelin
lämpötila-alue
-20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Laitteen huolto
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising