Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Priročnik za uporabo

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Priročnik za uporabo
babyCam
Priročnik za uporabo
Februar 2016
190-01931-63_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Garmin babyCam™ je blagovna
znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Vstavljanje baterij AA .................................................................. 1
Vklop kamere .............................................................................. 1
Namestitev ...................................................................... 1
Različne izvedbe naslonov za glavo ........................................... 1
Izbira mesta namestitve .............................................................. 1
Standardni nosilec za naslon za glavo ....................................... 1
Podaljšek .................................................................................... 2
Samolepilni nosilec ..................................................................... 3
Sprejemni kabel .......................................................................... 3
Priklop izbirnega kabla za napajanje v vozilu ............................. 4
Ogled videa iz kamere babyCam.................................. 4
Ogled videa iz kamere babyCam z glasovnimi ukazi ................. 4
Več kamer ....................................................................... 4
Združitev kamere Garmin babyCam s sprejemnim kablom ........ 4
Preklapljanje kamer .................................................................... 4
Prilagajanje naprave...................................................... 4
Nastavitve kamere babyCam ...................................................... 4
Obračanje in zrcaljenje videa ...................................................... 5
Opomnik za preverjanje sedeža ................................................. 5
Vzdrževanje naprave ...................................................... 5
Posodabljanje programske opreme kamere ............................... 5
Čiščenje naprave ........................................................................ 5
Informacije o napravi..................................................... 5
Specifikacije ................................................................................ 5
Odpravljanje težav.......................................................... 5
Navigacijska naprava ne prikazuje videa iz kamere ................... 5
Kamera ne ostane v položaju ..................................................... 5
Kdaj moram zamenjati bateriji? .................................................. 5
Ne morem ugotoviti, ali je kamera vklopljena ali izklopljena ....... 5
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Če kamero uporabljate prvič, morate opraviti naslednje postopke
za nastavitev kamere in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 V kamero vstavite bateriji (Vstavljanje baterij AA, stran 1).
2 Kamero namestite na naslon za glavo v vozilu (Namestitev
kamere na naslon za glavo, stran 1).
Združljivo
navigacijsko napravo Garmin posodobite na
3
najnovejšo različico programske opreme.
Za več informacij o posodobitvi programske opreme obiščite
garmin.com/express.
4 Sprejemni kabel priklopite na navigacijsko napravo in
napajanje v vozilu (Namestitev sprejemnega kabla,
stran 4).
5 V navigacijski napravi si oglejte video iz kamere (Ogled videa
iz kamere babyCam, stran 4).
6 Prilagodite položaj kamere (Prilagoditev položaja kamere s
standardnim nosilcem za naslon za glavo, stran 2) in
spremenite nastavitve kamere (Obračanje in zrcaljenje videa,
stran 5), da zagotovite dober pogled na potnika.
®
Vstavljanje baterij AA
Napravo napajata dve bateriji AA (nista priloženi). Priporočamo
uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.
1 Pritisnite vbočeni del na pokrovčku baterij À in pokrovček
baterij odstranite tako, da ga potisnete stran od objektiva.
2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
polov.
Na kratko zasveti rdeča lučka LED, kamera pa se vklopi v
načinu nizke porabe.
3 Poravnajte pokrovček baterij in ga potisnite proti objektivu, da
se zaskoči v pravilnem položaju.
Vklop kamere
Ko vstavite bateriji, se kamera samodejno vklopi v načinu nizke
porabe in ostane v tem načinu, dokler jo napajata bateriji. V tem
načinu kamera porabi zelo malo energije in lahko ostane
povezana z združljivo navigacijsko napravo. Kamera je izdelana
tako, da deluje v tem načinu, in je ne morete ročno vklopiti ali
izklopiti.
Namestitev
Različne izvedbe naslonov za glavo
Postopek namestitve je odvisen od izvedbe naslona za glavo v
vozilu.
Standardni nastavljivi naslon za glavo: standardni nastavljivi
naslon za glavo ima nosilca z nastavljivo višino, spodnji del
oblazinjenega naslona pa je razmeroma raven.
Za namestitev kamere na standardni nastavljivi naslon za
glavo uporabite standardni nosilec (Namestitev kamere na
naslon za glavo, stran 1).
Prekrivajoči nastavljivi naslon za glavo: pri prekrivajočem
naslonu za glavo sprednji del oblazinjenega naslona sega
Uvod
prek vrha sedeža in lahko ovira pogled kamere tudi, če je
naslon za glavo v najvišjem položaju.
Kamero poskusite namestiti na prekrivajoči nastavljivi naslon
za glavo s standardnim nosilcem (Namestitev kamere na
naslon za glavo, stran 1). Če prekrivajoči del naslonjala za
glavo zakriva pogled kamere, lahko kamero namestite na
sosednji združljiv naslon za glavo ali pa jo namestite z
izbirnim podaljškom (Podaljšek, stran 2).
Odstranljivi naslon za glavo, ki ga ni mogoče nastaviti:
odstranljivi naslon za glavo, ki ga ni mogoče nastaviti, ima
nosilca, ki ne omogočata nastavljanja po višini, naslon za
glavo pa v privzdignjenem položaju ni zaskočen v sedež.
Na nosilec odstranljivega naslona za glavo, ki ga ni mogoče
nastaviti, ne pritrdite kamere ali kakšnega drugega predmeta.
Kamero lahko namestite na sosednji združljiv naslon za glavo
ali pa jo namestite na okno z izbirnim samolepilnim nosilcem
(Samolepilni nosilec, stran 3).
Nepremični naslon za glavo: nepremični naslon za glavo je
podaljšek naslonjala za hrbet in ga ni mogoče dvigniti ali
odstraniti.
Na nepremični naslon za glavo ne morete namestiti kamere.
Kamero lahko namestite na sosednji združljiv naslon za glavo
ali pa jo namestite na okno z izbirnim samolepilnim nosilcem
(Samolepilni nosilec, stran 3).
Izbira mesta namestitve
Kamero namestite na mesto z neoviranim pogledom na potnika.
• Za ogled potnika, ki gleda v smeri vožnje, kamero namestite
na naslon za glavo na sprednjem sedežu in jo obrnite nazaj
proti potniku.
• Za ogled otroka v otroškem varnostnem sedežu, ki je obrnjen
v nasprotni smeri vožnje, kamero namestite na naslon za
glavo na sedežu vozila, na katerem je otrok, in obrnite proti
otroškemu varnostnemu sedežu.
• Če sedež nima združljivega naslona za glavo, kamero
namestite na najbližji nosilec sosednjega združljivega
naslona za glavo in jo obrnite proti potniku.
• Če nobeno mesto namestitve na nosilec naslona za glavo ne
omogoča neoviranega pogleda na potnika, kamero namestite
z izbirnim nosilcem dodatne opreme.
Standardni nosilec za naslon za glavo
Priloženi standardni nosilec za naslon za glavo je zasnovan za
namestitev kamere na nosilec naslona za glavo na sedežu v
vozilu. Ta nosilec je primeren za večino vozil, vendar morda ni
združljiv z vsemi nasloni za glavo, vključno z nepremičnimi
nasloni za glavo ali nasloni za glavo, ki jih ni mogoče nastaviti,
ter nekaterimi nasloni za glavo, ki segajo nad sedež.
Namestitev kamere na naslon za glavo
1 Naslon za glavo dvignite iz sedeža v vozilu, da omogočite
dostop do nosilcev naslona za glavo.
2 Okoli nosilca naslona za glavo namestite eno od gumijastih
podlog À.
OPOMBA: priloženi sta dve velikosti gumijastih podlog.
Uporabite gumijasto podlogo, ki se zlahka in tesno prilega
nosilcu.
3 Okoli gumijaste podloge namestite objemko Á.
1
Sestavljanje nosilca in podaljška za prekrivajoči
naslon za glavo
Nosilec in podaljšek sestavite pred namestitvijo kamere na
naslon za glavo.
1 Vezni element À namestite na objemko Á.
Vezni element poravnajte, kot je prikazano na sliki.
Objemko in gumijasto podlogo namestite kar se da blizu
naslonu za glavo, vendar pazite, da noben del naslona za
glavo ne ovira pogleda kamere.
4 Zaprite zapah  in gumb à zasukajte v smeri urinega
kazalca, da trdno pritrdite objemko.
NAMIG: pri večjih nosilcih naslona za glavo boste morda
morali odviti gumb, da boste lahko zaprli zapah.
Ko je objemka pritrjena, se ne sme premikati po nosilcu. Če
se objemka premika, uporabite debelejšo gumijasto podlogo.
5 Naslon za glavo toliko znižajte, da je kamera na želeni višini.
OBVESTILO
Po namestitvi kamere se mora naslon za glavo zaskočiti v
sedež. Če se naslon za glavo ne zaskoči, nanj ne smete
namestiti kamere.
2 Obroček z navojem  nataknite prek vpenjalnega elementa
in ga privijte z obračanjem v smeri urinega kazalca.
3 Podaljšek à vstavite v vpenjalni element in ga pritrdite s
krilnim vijakom Ä.
Namestitev kamere na prekrivajoči naslon za glavo
Pred nameščanjem kamere na prekrivajoči naslon za glavo
sestavite nosilec in podaljšek.
1 Naslon za glavo dvignite iz sedeža v vozilu, da omogočite
dostop do nosilcev naslona za glavo.
2 Okoli nosilca naslona za glavo namestite eno od gumijastih
podlog À.
OPOMBA: priloženi sta dve velikosti gumijastih podlog.
Uporabite gumijasto podlogo, ki se zlahka in tesno prilega
nosilcu.
Prilagoditev položaja kamere s standardnim nosilcem
za naslon za glavo
Naklon in usmerjenost kamere lahko prilagodite tako, da je v
videosliko vključeno optimalno območje. Med prilagajanjem
kamere si lahko pomagate z ogledom videa v navigacijski
napravi (Ogled videa iz kamere babyCam, stran 4).
• Če želite kamero usmeriti levo ali desno, sprostite objemko
tako, da zasukate gumb À v nasprotni smeri urinega kazalca,
in jo obrnite na nosilcu naslona za glavo.
• Če želite izravnati usmerjenost kamere, odvijte obroček z
navojem Á tako, da ga za en cel obrat zasukate v nasprotni
smeri urinega kazalca, ter obračajte kamero, dokler potnik na
videosliki ni prikazan vodoravno.
• Če želite kamero usmeriti navzgor ali navzdol, odvijte krilni
vijak  tako, da ga zasukate v nasprotni smeri urinega
kazalca, in nagnite kamero navzgor ali navzdol.
Ko položaj kamere prilagodite, preverite, ali ste gumb, obroček z
navojem in krilni vijak privili do konca.
Podaljšek
Z izbirnim podaljškom lahko kamero namestite na nastavljiv
naslon za glavo, ki sega prek vrha sedeža. Podaljšek sega okoli
prekrivajočega dela naslona za glavo in drži kamero pred njim.
Za nakup dodatne opreme za namestitev obiščite garmin.com
/babycam.
2
3 Okoli gumijaste podloge namestite objemko Á.
Objemko in podlogo namestite blizu naslona za glavo.
4 Zaprite zapah  in gumb à zasukajte v smeri urinega
kazalca, da trdno pritrdite objemko.
Ko je objemka pritrjena, se ne sme premikati po nosilcu. Če
se objemka premika, uporabite debelejšo gumijasto podlogo.
NAMIG: globino podaljška lahko nastavite z vrtenjem
objemke na nosilcu.
5 Kamero namestite na podaljšek Ä in jo pritrdite s krilnim
vijakom Å.
Namestitev
• Če želite kamero usmeriti navzgor ali navzdol, odvijte krilni
vijak za kamero à tako, da ga zasukate v nasprotni smeri
urinega kazalca, in nagnite kamero navzgor ali navzdol.
Ko položaj kamere prilagodite, preverite, ali ste gumb, obroček z
navojem in krilna vijaka privili do konca.
Samolepilni nosilec
Z izbirnim samolepilnim nosilcem lahko kamero namestite na
okno. To je lahko koristno, če nobeno mesto namestitve na
nosilec naslona za glavo ne omogoča neoviranega pogleda na
potnika. Za nakup dodatne opreme za namestitev obiščite
garmin.com/babycam.
6 Naslon za glavo toliko znižajte, da je kamera na želeni višini.
OBVESTILO
Po namestitvi kamere se mora naslon za glavo zaskočiti v
sedež. Če se naslon za glavo ne zaskoči, nanj ne smete
namestiti kamere.
Namestitev kamere s samolepilnim nosilcem
POZOR
Kamere ne namestite na mestu, na katerem bi ovirala pogled
voznika na cesto ali okolico.
OBVESTILO
Samolepilnega nosilca ne namestite na okno, ki ga je mogoče
spustiti. Če spustite okno, na katerem je nameščen samolepilni
nosilec, lahko poškodujete nosilec, kamero, okenski sklop ali
motor okna.
1 Očistite okno z vodo ali alkoholom in krpo, ki ne pušča
2
3
Prilagoditev položaja kamere s podaljškom
Naklon in usmerjenost kamere lahko prilagodite tako, da je v
videosliko vključeno optimalno območje. Poleg tega lahko
globino podaljška prilagodite debelini naslona za glavo. Med
nastavljanjem položaja kamere si lahko pomagate z ogledom
videa v navigacijski napravi z možnostjo Poravnava v
nastavitvah naprave babyCam.
• Če želite nastaviti globino podaljška, sprostite objemko tako,
da zasukate gumb À v nasprotni smeri urinega kazalca, in jo
obrnite na nosilcu naslona za glavo.
4
5
6
vlaken.
Na oknu ne sme biti prahu, voska, maščob ali premazov.
S samolepilnega nosilca odstranite zaščitno folijo.
Postavite nosilec nad mesto namestitve.
NAMIG: lepilo je zelo lepljivo. Ne dotaknite se okna z lepilom,
dokler nosilca ne postavite v pravilen položaj in poravnate.
Nosilec močno pritisnite ob okno in ga držite 30 sekund.
Počakajte 24 ur, preden namestite kamero.
Lepilo je ustrezno povezano z oknom po 24 urah.
Po 24 urah namestite kamero na nosilec in jo pritrdite s
krilnim vijakom.
Odstranitev samolepilnega nosilca
Če želite globino povečati in jo prilagoditi debelejšemu
naslonu za glavo, objemko zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca. Če želite globino zmanjšati in jo prilagoditi tanjšemu
naslonu za glavo, objemko zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Če želite izravnati usmerjenost kamere, odvijte obroček z
navojem Á tako, da ga za en cel obrat zasukate v nasprotni
smeri urinega kazalca, ter obračajte kamero, dokler potnik na
videosliki ni prikazan vodoravno.
• Če želite kamero usmeriti levo ali desno, odvijte krilni vijak
blizu objemke  tako, da ga zasukate v nasprotni smeri
urinega kazalca, in potisnite podaljšek levo ali desno.
Namestitev
Samolepilni nosilec je namenjen dolgotrajni namestitvi in ga
boste morda težko odstranili.
1 Trdno primite nosilec.
2 Vlecite nosilec navzgor in stran od okna ali površine z
enakomerno silo, dokler lepilo ne popusti.
3 Odstranite vse ostanke lepila na površini.
Sprejemni kabel
Združljiva navigacijska naprava Garmin sprejema videosignal iz
kamere babyCam prek sprejemnega kabla, ki je priložen kameri.
Za ogled videa iz kamere se mora navigacijska naprava napajati
prek tega kabla. Če ste navigacijsko napravo in kamero kupili
ločeno, sprejemni kabel nadomesti napajalni kabel, ki je bil
originalno priložen navigacijski napravi.
Sprejemni kabel in kamera sta tovarniško združena, zato se
samodejno povežeta. Če želite dodati kamere ali odpraviti
3
težave s povezovanjem, lahko kamero ročno združite s
sprejemnim kablom.
OPOMBA: sprejemni kabel vključuje sprejemnik za prometne
informacije. Če je za navigacijsko napravo sklenjena naročnina
na prometne informacije, funkcije prometnih informacij še naprej
delujejo s tem kablom.
Namestitev sprejemnega kabla
Preden lahko namestite sprejemni kabel, morate združljivo
navigacijsko napravo posodobiti na najnovejšo različico
programske opreme. Navigacijska naprava brez najnovejše
programske opreme morda ne bo združljiva s sprejemnim
kablom. Za več informacij o posodobitvi programske opreme si
oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave ali obiščite
garmin.com/express.
Sprejemni kabel BC30 je priložen kameri babyCam.
1 Manjši konec sprejemnega kabla priklopite v vrata mini-USB
na navigacijski napravi ali nosilcu navigacijske naprave.
Za več informacij o priklopu navigacijske naprave na
napajanje v vozilu si oglejte priročnik za uporabo navigacijske
naprave.
2 Večji konec sprejemnega kabla priklopite v vtičnico za
napajanje v vozilu.
Priklop izbirnega kabla za napajanje v vozilu
POZOR
Vedno odstranite nenapolnljive baterije iz naprave, preden
napravo priklopite na zunanji vir napajanja. Čeprav je naprava
izdelana tako, da so baterije popolnoma izolirane, lahko okvara
notranjega dela privede do izpusta toplote ali kemičnih snovi,
kar lahko poškoduje lastnino ali povzroči telesne poškodbe.
Z izbirnim kablom za napajanje v vozilu lahko kamero namesto z
baterijami napajate z vtičnico za napajanje v vozilu. Za nakup
dodatne opreme obiščite garmin.com/babycam.
1 Iz kamere odstranite bateriji.
2 Manjši konec kabla za napajanje v vozilu À priklopite v vrata
mini-USB Á na kameri.
V navigacijski napravi se za nekaj sekund prikaže video.
Naprava se samodejno vrne na prejšnjo stran, ko preteče
časovna omejitev kamere.
2 Če se želite ročno vrniti na prejšnjo stran (izbirno), izberite
.
Ogled videa iz kamere babyCam z
glasovnimi ukazi
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo pri modelih navigacijskih
naprav, ki podpirajo funkcije glasovnega upravljanja za izbrani
jezik naprave.
Video iz kamere babyCam lahko prikažete ali skrijete z
glasovnimi ukazi. Tako si lahko potnika ogledate, ne da bi morali
seči proti navigacijski napravi.
• Če si želite ogledati video iz kamere babyCam, na kateri koli
strani izgovorite Prikaži video.
• Če želite skriti video iz kamere babyCam, izgovorite Skrij
video.
Več kamer
S sprejemnim kablom lahko združite največ štiri združljive
brezžične kamere Garmin, vključno s kamerami Garmin
babyCam™ in univerzalnimi brezžičnimi vzvratnimi kamerami
Garmin. Združite lahko na primer dve kameri Garmin babyCam
za dva potnika, vzvratno kamero, nameščeno na vozilu, in drugo
vzvratno kamero, nameščeno na prikolici. V pogledu kamere
lahko preklapljate med videi iz vseh združenih kamer.
Če je bil kameri priložen sprejemni kabel, sta ti dve enoti
tovarniško združeni. Če sta kamera in sprejemni kabel pravilno
nameščena in navigacijska naprava ne sprejema videa, lahko
kamero in sprejemni kabel ponovno združite ročno.
Združitev kamere Garmin babyCam s
sprejemnim kablom
1 Z eno od naslednjih možnosti se prepričajte, da se kamera
ne napaja:
• Iz kamere odstranite bateriji.
• Iz kamere odklopite kabel za napajanje v vozilu.
2 Vklopite navigacijsko napravo, ki je priklopljena na sprejemni
kabel.
3 V navigacijski napravi izberite Nastavitve > babyCam >
Dodaj novo kamero.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Preklapljanje kamer
Pomikate se lahko med videi iz vseh združenih kamer.
V pogledu kamere izberite .
Prikaže se video iz naslednje kamere, na vrhu zaslona pa se
prikaže ime kamere.
3 Drugi konec kabla za napajanje v vozilu priklopite v vtičnico
za napajanje v vozilu.
Ogled videa iz kamere babyCam
Preden si lahko ogledate video iz kamere, morate poskrbeti za
napajanje kamere ter priklopiti sprejemni kabel na navigacijsko
napravo in napajanje v vozilu.
Video v živo iz kamere babyCam lahko prikažete v združljivi
navigacijski napravi Garmin.
1 V navigacijski napravi izberite .
Ikona
je prikazana, ko si ogledujete glavni meni ali
zemljevid.
4
Prilagajanje naprave
Nastavitve kamere babyCam
V nastavitvah kamere babyCam lahko upravljate združene
kamere Garmin babyCam in nastavitve kamere. Ta meni se
prikaže v navigacijski napravi samo, ko je naprava priklopljena
na sprejemni kabel za brezžično kamero. Za nakup kamere
Garmin babyCam obiščite garmin.com/babycam.
Izberite Nastavitve > babyCam in izberite združeno kamero.
Nastavitve napajanja: omogoča nastavitev časa, v katerem je
video prikazan na zaslonu.
Zrcali video: omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.
Ogled videa iz kamere babyCam
Poravnava: prikaže video kamere babyCam, da lahko
poravnate kamero.
Preveri opomnik za sedež: omogoči opomnik, ki vas pred
izstopom iz vozila opozori, da morate preveriti, ali so na
zadnjih sedežih potniki.
Prekini povezavo: odstrani združeno kamero.
Preimenuj: omogoča preimenovanje združene kamere.
Obračanje in zrcaljenje videa
Glede na usmerjenost kamere je lahko video pri privzeti
nastavitvi v navigacijski napravi obrnjen na glavo ali zrcaljen.
Video lahko popravite tako, da ga obrnete navpično ali zrcalite
vodoravno.
1 Izberite Nastavitve > babyCam.
2 Na seznamu izberite kamero.
3 Izberite Zrcali video in izberite možnost.
Opomnik za preverjanje sedeža
Opomnik za preverjanje sedeža vas z zvočnim opozorilom in
prikazanim sporočilom opomni, da morate pred izstopom iz
vozila preveriti, ali so v njem potniki. Če ste si med vožnjo
ogledovali video iz kamere babyCam, se prikaže tudi zadnja
slika kamere.
Vzdrževanje naprave
Posodabljanje programske opreme kamere
Ko posodobite navigacijsko napravo, je v posodobitvi vključena
najnovejša različica programske opreme kamere. Ko
navigacijsko napravo naslednjič priklopite na sprejemni kabel,
naprava brezžično posodobi programsko opremo kamere, če je
posodobitev programske opreme kamere na voljo.
1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico
programske opreme.
Obiščite garmin.com/express ali pa si informacije o
posodobitvi navigacijske naprave oglejte v priročniku za
uporabo navigacijske naprave.
2 Preverite, ali sta v kamero vstavljeni bateriji oziroma ali je
kamera priklopljena na zunanje napajanje.
3 Priklopite posodobljeno navigacijsko napravo na sprejemni
kabel, sprejemni kabel pa priklopite v aktivno vtičnico za
napajanje v vozilu.
Če je na voljo posodobitev kamere, jo navigacijska naprava
pošlje v kamero, v navigacijski napravi pa se prikaže indikator
poteka.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Objektiva ne čistite s suho krpo. Suha krpa lahko poškoduje
objektiv.
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje in objektiv obrišite z mehko krpo, ki ne pušča
prask, navlaženo z vodo ali alkoholom.
2 Zunanje ohišje obrišite do suhega, objektiv pa posušite na
zraku.
Vzdrževanje naprave
Informacije o napravi
Specifikacije
Vhodna napetost kamere
Od 4,75 do 5,25 Vdc
Vrsta baterije
Dve bateriji AA (NiMH, alkalni ali litijevi)
Temperaturni obseg kamere
Od –20 do 70 °C (od –4 do 158 °F)
Temperaturni obseg
sprejemnega kabla
Od –20 do 70 °C (od –4 do 158 °F)
Vhodna napetost sprejemnega Od 10 do 24 V
kabla
Varovalka za sprejemni kabel
2 A, 250 V, hitra
Odpravljanje težav
Navigacijska naprava ne prikazuje videa iz
kamere
• Zamenjajte bateriji v kameri (Vstavljanje baterij AA, stran 1).
• Ročno združite kamero in sprejemni kabel (Združitev kamere
Garmin babyCam s sprejemnim kablom, stran 4).
• Če uporabljate izbirni kabel za napajanje v vozilu, preverite,
ali vtičnica za napajanje v vozilu zagotavlja napajanje.
Med napajanjem sveti lučka LED na vtiču kabla za napajanje
v vozilu.
Kamera ne ostane v položaju
• Preverite, ali so gumb, krilna vijaka in obroček z navojem
priviti do konca.
• Preverite, ali je krilni vijak, s katerim je pritrjen spoj med
nosilcem in kamero, nameščen v pravi smeri, kot je prikazano
na slikah namestitve.
Pri pravilni namestitvi je ročaj krilnega vijaka na drugi strani
nosilca kot odprtina z navojem.
Kdaj moram zamenjati bateriji?
Pri vsakodnevni uporabi lahko bateriji zagotavljata napajanje od
3 do 12 mesecev. Avtonomija baterij je odvisna od več
dejavnikov, med drugim od nastavitve napajanja (Nastavitve
kamere babyCam, stran 4), vrste baterij in temperature okolja.
Če sta bateriji skoraj prazni, se v navigacijski napravi prikaže
opozorilo za nizko raven napolnjenosti baterij. Z naslednjima
možnostma lahko tudi ročno preverite, ali bateriji zagotavljata
napajanje.
• Preverite bateriji z zunanjo napravo za preskus baterij.
• Odstranite bateriji iz kamere, počakajte nekaj sekund in ju
vstavite nazaj v kamero.
Če je napajanje kamere iz baterij ustrezno, za približno dve
sekundi zasveti rdeča lučka LED za napajanje. Če lučka LED
ne zasveti ali ugasne prej kot v eni sekundi, zamenjajte
bateriji.
Ne morem ugotoviti, ali je kamera vklopljena
ali izklopljena
Naprava je vklopljena, dokler se napaja iz baterij ali izbirnega
kabla za napajanje v vozilu. Naprave ne morete izklopiti.
• Zaradi varčevanja z energijo lučka LED za napajanje na
napravi med običajno uporabo ne sveti.
• Ko vstavite bateriji ali priklopite kabel za napajanje v vozilu,
rdeča lučka LED za napajanje na kratko zasveti, s čimer
prikaže, da se kamera napaja.
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising