Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | User manual | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Gebruikershandleiding

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Gebruikershandleiding
babyCam
Gebruikershandleiding
Januari 2016
190-01931-35_0A
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Garmin babyCam™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
AA-batterijen plaatsen ................................................................ 1
De camera inschakelen .............................................................. 1
Installatie......................................................................... 1
Typen hoofdsteunen ................................................................... 1
Een montageplek kiezen ............................................................ 1
Standaard hoofdsteunbevestiging .............................................. 1
Verlengarm ................................................................................. 2
Zelfklevende steun ...................................................................... 3
Ontvangerkabel .......................................................................... 4
De optionele voertuigvoedingskabel aansluiten ......................... 4
babyCam videobeelden bekijken.................................. 4
babyCam videobeelden weergeven met spraakopdrachten ...... 4
Meerdere camera's ......................................................... 4
Een Garmin babyCam camera koppelen met de
ontvangerkabel ........................................................................... 5
Schakelen tussen camera's ........................................................ 5
Het toestel aanpassen ................................................... 5
babyCam instellingen ................................................................. 5
Het beeld omkeren en spiegelen ................................................ 5
Herinnering achterbank controleren ........................................... 5
Onderhoud van het toestel............................................ 5
De camerasoftware bijwerken .................................................... 5
Het toestel schoonmaken ........................................................... 5
Toestelinformatie........................................................... 5
Specificaties ................................................................................ 5
Problemen oplossen...................................................... 5
Ik ontvang geen videobeelden van de camera op mijn
navigatietoestel ........................................................................... 5
Mijn camera blijft niet in de gewenste stand staan ..................... 6
Wanneer moet ik de batterijen vervangen? ................................ 6
Ik kan niet zien of de camera aan of uit is .................................. 6
Inhoudsopgave
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Als u uw camera voor de eerste keer gebruikt, voer dan
onderstaande taken uit om de camera in te stellen en vertrouwd
te raken met de basisfuncties.
1 Plaats batterijen in de camera (AA-batterijen plaatsen,
pagina 1).
2 Bevestig de camera op de hoofdsteun in het voertuig (De
camera op een hoofdsteun bevestigen, pagina 1).
3 Update uw compatibele Garmin navigatietoestel naar de
nieuwste softwareversie.
Ga naar garmin.com/express voor meer informatie over het
bijwerken van de software.
4 Sluit de ontvangerkabel aan op uw navigatietoestel en de
voeding in het voertuig (De ontvangerkabel installeren,
pagina 4).
5 Bekijk het camerabeeld op uw navigatietoestel (babyCam
videobeelden bekijken, pagina 4).
6 Zet de camera in de gewenste stand (De stand van de
camera instellen met de standaard hoofdsteunbevestiging,
pagina 2) en pas de instellingen van de camera aan (Het
beeld omkeren en spiegelen, pagina 5) om uw passagier
optimaal in beeld te krijgen.
®
AA-batterijen plaatsen
Het toestel werkt op twee AA-batterijen (niet meegeleverd).
Gebruik NiMH- of lithiumbatterijen voor het beste resultaat.
1 Druk op de uitsparing in de batterijklep À en schuif de
batterijklep van de lens af om de klep te verwijderen.
2 Plaats twee AA-batterijen met de contacten in de juiste
richting.
Het rode lampje brandt kort en de camera wordt
ingeschakeld in de energiebesparingsmodus.
3 Plaats de batterijklep terug en schuif deze naar de lens toe
tot de klep vastklikt.
De camera inschakelen
Na plaatsing van de batterijen wordt de camera automatisch
ingeschakeld in de energiebesparingsmodus. De camera blijft in
deze modus zolang de batterijen stroom leveren. In deze modus
is het stroomverbruik zeer laag en kan de camera verbonden
blijven met uw compatibele navigatietoestel. De camera is
ontworpen om in deze modus te werken en u kunt de camera
niet handmatig in- of uitschakelen.
Installatie
Typen hoofdsteunen
De installatieprocedure kan verschillen, afhankelijk van het type
hoofdsteun in uw voertuig.
Standaard instelbare hoofdsteun: Een standaard instelbare
hoofdsteun heeft op hoogte instelbare hoofdsteunstangen en
een zachte hoofdsteun die aan de onderkant vrijwel vlak is.
Aan de slag
Gebruik de standaardsteun om de camera te installeren op
een instelbare standaardhoofdsteun (De camera op een
hoofdsteun bevestigen, pagina 1).
Overhangende instelbare hoofdsteun: Bij een overhangende
instelbare hoofdsteun hangt de voorkant van de zacht
beklede hoofdsteun over de bovenkant van de stoelleuning,
waardoor het zicht van de camera kan worden belemmerd,
ook als de hoofdsteun in de hoogste stand staat.
Probeer de camera op een overhangende instelbare
hoofdsteun te installeren met de standaardsteun (De camera
op een hoofdsteun bevestigen, pagina 1). Als het
overhangende deel van de hoofdsteun het zicht van de
camera belemmert, kunt u de camera bevestigen op een
compatibele hoofdsteun op de andere stoel of met behulp
van de optionele verlengarm (Verlengarm, pagina 2).
Niet-instelbare uitneembare hoofdsteun: Een niet-instelbare
uitneembare hoofdsteun heeft steunstangen die niet op
hoogte instelbaar zijn en klikt in de hoogste stand niet vast in
de stoelleuning.
Bevestig de camera of andere voorwerpen niet aan de stang
van een niet-instelbare uitneembare hoofdsteun. U kunt de
camera installeren op een compatibele hoofdsteun op de
stoel ernaast of met behulp van de optionele zelfklevende
steun bevestigen op een ruit (Zelfklevende steun,
pagina 3).
Vaste hoofdsteun: Een vaste hoofdsteun is een verlenging van
de stoelleuning en kan niet omhoog worden gebracht of
worden verwijderd.
U kunt de camera niet installeren op een vaste hoofdsteun. U
kunt de camera installeren op een compatibele hoofdsteun
op de stoel ernaast of met behulp van de optionele
zelfklevende steun bevestigen op een ruit (Zelfklevende
steun, pagina 3).
Een montageplek kiezen
U moet de camera installeren op een plaats met goed zicht op
de passagier.
• Als u een passagier op de achterbank goed in beeld wilt
krijgen, installeert u de camera op de hoofdsteun van de
voorstoel, gericht op de passagier.
• Als u een kind in een naar achteren gericht kinderzitje goed
in beeld wilt krijgen, installeert u de camera op de hoofdsteun
van het kinderzitje, gericht op de zitting van het zitje.
• Als het zitje geen compatibele hoofdsteun heeft, installeert u
de camera op de dichtstbijzijnde stang van een compatibele
hoofdsteun op de stoel ernaast en richt u de camera op het
passagiertje.
• Als er geen hoofdsteunstangen zijn die goed zicht bieden op
de passagier, kunt u de camera installeren met behulp van
een optionele bevestigingssteun.
Standaard hoofdsteunbevestiging
De meegeleverde standaard hoofdsteunbevestiging is
ontworpen om de camera te bevestigen aan een
hoofdsteunstang van een stoel in het voertuig. Deze steun is
geschikt voor de meeste modellen auto's, maar is mogelijk niet
compatibel met alle hoofdsteunen, inclusief vaste of nietinstelbare hoofdsteunen, en sommige die boven de stoel
uitsteken.
De camera op een hoofdsteun bevestigen
1 Schuif de hoofdsteun op de stoelleuning omhoog, zodat de
hoofdsteunstangen zichtbaar worden.
2 Plaats een van de rubberen buissteunen À rond de
hoofdsteunstang.
OPMERKING: Er zijn twee maten rubberen buissteunen
meegeleverd. Gebruik de rubberen buissteun die precies
rond de stang past.
1
• Als u de camera omhoog of omlaag wilt richten, draait u de
duimschroef  linksom los en kantelt u de camera omhoog of
omlaag.
Controleer nadat u de camera in de gewenste stand hebt
geplaatst of de knop, ring met schroefdraad en duimschroef
goed vastzitten.
Verlengarm
3 Plaats de klem Á rond de rubberen buissteun.
Met de optionele verlengarm kunt u de camera installeren op
een instelbare hoofdsteun die over de bovenkant van de
stoelleuning hangt. De arm steekt voor het overhangende deel
van de hoofdsteun uit en houdt de camera vóór de hoofdsteun.
Ga naar garmin.com/babycam als u bevestigingsmaterialen wilt
aanschaffen.
Steun en verlengarm assembleren voor een
overhangende hoofdsteun
Plaats de klem en de buissteun zo dicht mogelijk bij de
hoofdsteun zonder dat het camerazicht door enig deel van de
hoofdsteun wordt belemmerd.
4 Vergrendel de bout  en draai de knop à rechtsom tot de
klem vastzit.
TIP: Bij grotere hoofdsteunstangen moet u de knop mogelijk
losdraaien om de bout te vergrendelen.
De klem moet stevig vastzitten en mag niet kunnen schuiven
op de stang. Als u de klem kunt verschuiven, moet u een
dikkere rubberen buissteun gebruiken.
5 Schuif de hoofdsteun omlaag tot de camera op de gewenste
hoogte staat.
LET OP
De hoofdsteun moet met geïnstalleerde camera in de
stoelleuning kunnen vastklikken. Als de hoofdsteun niet
vastklikt, kan de camera niet op deze hoofdsteun worden
bevestigd.
De stand van de camera instellen met de standaard
hoofdsteunbevestiging
U kunt de hoek en oriëntatie van de camera aanpassen, zodat
het weergavegebied in het videoframe optimaal is. U kunt
tijdens het afstellen van de camera de videofeed op uw
navigatietoestel bekijken om de weergave te controleren
(babyCam videobeelden bekijken, pagina 4).
• U kunt de camera meer naar links of naar rechts richten door
knop À linksom te draaien om de klem te ontgrendelen en
naar links of rechts te draaien op de hoofdsteunstang.
U moet de steun en de verlengarm assembleren voordat u de
camera aan de hoofdsteun bevestigt.
1 Plaats de bevestigingsconnector À op de klem Á.
Lijn de bevestigingsconnector uit, zoals weergegeven in de
afbeelding.
2 Plaats de ring met schroefdraad  over de montagevoet en
draai de ring rechtsom vast.
3 Plaats de verlengarm à in de montagevoet en zet de arm
vast met de vleugelschroef Ä.
De camera op een overhangende hoofdsteun
bevestigen
U moet de steun en de verlengarm eerst assembleren voordat u
de camera aan een overhangende hoofdsteun bevestigt.
1 Schuif de hoofdsteun op de stoelleuning omhoog, zodat de
hoofdsteunstangen zichtbaar worden.
2 Plaats een van de rubberen buissteunen À rond de
hoofdsteunstang.
OPMERKING: Er zijn twee maten rubberen buissteunen
meegeleverd. Gebruik de rubberen buissteun die precies
rond de stang past.
3 Plaats de klem Á rond de rubberen buissteun.
Plaats de klem en de buissteun zo dicht mogelijk bij de
hoofdsteun.
• Als u het camerabeeld horizontaal wilt afstellen, draait u de
ring met schroefdraad Á los door deze een hele slag linksom
te draaien en draait u vervolgens de camera tot het
onderwerp horizontaal staat in het videoframe.
2
Installatie
4 Vergrendel de bout  en draai de knop à rechtsom tot de
klem vastzit.
De klem moet stevig vastzitten en mag niet kunnen schuiven
op de stang. Als u de klem kunt verschuiven, moet u een
dikkere rubberen buissteun gebruiken.
TIP: U kunt de stand van de verlengarm aanpassen door de
klem op de stang te draaien.
5 Plaats de camera op de verlengarm Ä en zet de camera vast
met een vleugelschroef Å.
Draai de klem linksom om de verlengarm naar voren te
draaien en uit te lijnen met een dikkere hoofdsteun. Draai de
klem rechtsom om de verlengarm naar achteren te draaien
en uit te lijnen met een dunnere hoofdsteun.
• Als u het camerabeeld horizontaal wilt afstellen, draait u de
ring met schroefdraad Á los door deze een hele slag linksom
te draaien en draait u vervolgens de camera tot het
onderwerp horizontaal staat in het videoframe.
• Als u de camera naar links of rechts wilt richten, draait u de
vleugelschroef bij de klem  linksom los en draait u de
verlengarm naar links of rechts.
• Als u de camera omhoog of omlaag wilt richten, draait u de
vleugelschroef achter de camera à linksom los en kantelt u
de camera omhoog of omlaag.
Controleer nadat u de camera in de gewenste stand hebt
geplaatst of de knop, ring met schroefdraad en
vleugelschroeven goed vastzitten.
Zelfklevende steun
6 Schuif de hoofdsteun omlaag tot de camera op de gewenste
hoogte staat.
LET OP
De hoofdsteun moet met geïnstalleerde camera in de
stoelleuning kunnen vastklikken. Als de hoofdsteun niet
vastklikt, kan de camera niet op deze hoofdsteun worden
bevestigd.
Met de optionele zelfklevende steun kunt u de camera op een
ruit bevestigen. Dit kan van pas komen als bevestiging op de
hoofdsteunstang u geen duidelijk zicht geeft op uw passagier.
Ga naar garmin.com/babycam als u bevestigingsaccessoires
wilt aanschaffen.
De camera installeren met de zelfklevende steun
VOORZICHTIG
Installeer de camera niet op plaats waar deze het zicht van de
bestuurder op de weg of de omgeving belemmert.
LET OP
Installeer de zelfklevende steun niet op een autoruit die omlaag
kan worden gedraaid. Als een ruit waarop een zelfklevende
steun is bevestigd omlaag wordt gedraaid, kan dit resulteren in
beschadiging van de steun, de camera, de ruit of het
ruitmechanisme.
1 Maak de ruit schoon met water of alcohol en een pluisvrije
2
3
De stand van de camera instellen met de verlengarm
U kunt de hoek en oriëntatie van de camera aanpassen, zodat
het weergavegebied in het videoframe optimaal is. U kunt de
stand van de verlengarm ook aanpassen aan de dikte van de
hoofdsteun. Tijdens het afstellen van de camera kunt u via de
optie Uitlijning in de babyCam instellingen op uw
navigatietoestel de videofeed bekijken om de weergave te
controleren.
• U kunt de stand van de verlengarm aanpassen door de knop
À linksom te draaien om de klem te ontgrendelen en
vervolgens de klem op de hoofdsteunstang te draaien.
Installatie
4
5
6
doek.
De ruit moet vrij zijn van stof, was, olie of coatings.
Verwijder de beschermende folie van de zelfklevende steun.
Plaats de steun ter hoogte van de bevestigingsplaats.
TIP: De lijm is bijzonder plakkerig. Zorg dat de lijmlaag niet
tegen de ruit komt totdat de steun zich op de juiste
bevestigingsplaats bevindt.
Druk de steun vervolgens stevig op de ruit en houd de steun
30 seconden op de ruit gedrukt.
Wacht 24 uur alvorens de camera te installeren.
Voor een goede hechting op de ruit moet de lijm 24 uur
drogen.
Plaats de camera na 24 uur op de steun en draai de camera
vast met een vleugelschroef.
3
thermische of chemische ontlading die schade aan
eigendommen of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
Met de optionele voertuigvoedingskabel kunt u uw camera
voeden via een contactpunt in de auto in plaats van met
batterijen. Ga naar garmin.com/babycam om accessoires aan te
schaffen.
1 Verwijder de batterijen uit de camera.
2 Sluit het smalle uiteinde van de voertuigvoedingskabel À aan
op de mini-USB-poort Á van de camera.
De zelfklevende steun verwijderen
De zelfklevende steun is bedoeld voor langdurige montage en is
mogelijk moeilijk te verwijderen.
1 Pak de steun stevig vast.
2 Trek de steun omhoog en van de ruit of ondergrond af en blijf
gelijkmatig kracht uitoefenen tot de lijm loskomt.
3 Verwijder alle lijmresten van het oppervlak.
Ontvangerkabel
Uw compatibele Garmin navigatietoestel ontvangt een
videosignaal van de babyCam camera via de bij de camera
geleverde ontvangerkabel. U moet deze kabel gebruiken als
voedingskabel voor uw navigatietoestel om videobeelden van de
camera te kunnen ontvangen. Als u het navigatietoestel en de
camera apart hebt aangeschaft, vervangt de ontvangerkabel de
oorspronkelijk bij uw navigatietoestel geleverde voedingskabel.
De ontvangerkabel en de camera zijn in de fabriek gekoppeld en
worden automatisch met elkaar verbonden. U kunt een camera
handmatig met de ontvangerkabel koppelen als u meer
camera's wilt toevoegen of om verbindingsproblemen op te
lossen.
OPMERKING: De ontvangerkabel bevat een
verkeersinformatie-ontvanger. Als u bij uw navigatietoestel een
verkeersinformatie-abonnement hebt, blijven de functies voor
verkeersinformatie gewoon werken wanneer u deze kabel
gebruikt.
De ontvangerkabel installeren
Voordat u de ontvangerkabel kunt installeren, moet u de
software op uw compatibele navigatietoestel bijwerken naar de
nieuwste versie. Zonder de meest recente software is uw
navigatietoestel mogelijk niet compatibel met de
ontvangerkabel. Lees de gebruikershandleiding bij uw
navigatietoestel of ga naar garmin.com/express voor meer
informatie over het bijwerken van de software.
De BC30 ontvangerkabel is meegeleverd in de doos met uw
babyCam camera.
1 Sluit het smalle uiteinde van de ontvangerkabel aan op de
mini-USB-poort op uw navigatietoestel of de houder van uw
navigatietoestel.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw navigatietoestel
voor meer informatie over het aansluiten van het
navigatietoestel op de stroomvoorziening van uw voertuig.
2 Sluit het brede uiteinde van de ontvangerkabel aan op de
stroomvoorziening in de auto.
De optionele voertuigvoedingskabel
aansluiten
VOORZICHTIG
Verwijder niet-oplaadbare batterijen altijd uit het toestel voordat
u dit op een externe voedingsbron aansluit. Weliswaar is het
toestel ontwikkeld om de batterijen geheel gescheiden te
houden, maar een defect van een onderdeel kan leiden tot een
4
3 Sluit het andere uiteinde van de voertuigvoedingskabel aan
op een contactpunt in de auto.
babyCam videobeelden bekijken
Voordat u videobeelden van de camera kunt bekijken, moet u de
camera van stroom voorzien en de ontvangerkabel aansluiten
op uw navigatietoestel en een contactpunt in de auto.
U kunt live videobeelden van de babyCam camera bekijken op
uw compatibele Garmin navigatietoestel.
op het navigatietoestel.
1 Selecteer
wordt weergegeven als u het hoofdmenu of de kaart
bekijkt.
De videobeelden worden een paar seconden weergegeven
op het scherm van het navigatietoestel. Het toestel keert
automatisch terug naar de vorige pagina als de time-out van
de camera is verstreken.
2 Selecteer om handmatig terug te keren naar de vorige
pagina (optioneel).
babyCam videobeelden weergeven met
spraakopdrachten
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar op modellen
navigatietoestellen die spraakbediening ondersteunen voor de
geselecteerde taal.
U kunt de babyCam videoweergave met spraakopdrachten
weergeven of verbergen. Op die manier kunt u uw passagiertje
in de gaten houden zonder uw navigatietoestel te hoeven
pakken.
• Als u de babyCam videobeelden wilt weergeven, geeft u in
een pagina de spraakopdracht Toon video.
• Als u de babyCam videobeelden wilt verbergen, geeft u de
spraakopdracht Verberg video.
Meerdere camera's
U kunt maximaal vier compatibele Garmin draadloze camera's
koppelen met de ontvangerkabel, wat zowel geldt voor Garmin
babyCam™ camera's als voor Garmin universele draadloze
achteruitrijcamera's. U kunt bijvoorbeeld twee Garmin babyCam
camera's voor twee passagiers, een op uw voertuig
geïnstalleerde achteruitrijcamera en een tweede
achteruitrijcamera die op een aanhanger is geïnstalleerd
babyCam videobeelden bekijken
koppelen. In de cameraweergave kunt u schakelen tussen de
videofeeds van alle gekoppelde camera's.
Als bij uw camera een ontvangerkabel is meegeleverd, zijn
camera en kabel al in de fabriek gekoppeld. Als de camera en
de ontvangerkabel correct zijn geïnstalleerd en u op uw
navigatietoestel geen video ontvangt, kunt u de camera en de
ontvangerkabel handmatig opnieuw koppelen.
Een Garmin babyCam camera koppelen met
de ontvangerkabel
1 Selecteer een optie om te controleren of de camera voeding
heeft:
• Verwijder de batterijen uit de camera.
• Koppel de voertuigvoedingskabel los van de camera.
2 Schakel het navigatietoestel in dat is aangesloten op de
ontvangerkabel.
Selecteer
op het navigatietoestel Instellingen > babyCam >
3
Voeg nieuwe camera toe.
4 Volg de instructies op het scherm.
Schakelen tussen camera's
U kunt de videofeeds van alle gekoppelde camera's doorlopen.
Selecteer in de cameraweergave .
De videofeed van de volgende camera wordt weergegeven
en de cameranaam verschijnt boven in het scherm.
Het toestel aanpassen
babyCam instellingen
Met de babyCam instellingen kunt u gekoppelde Garmin
babyCam camera's en camera-instellingen beheren. Dit menu
verschijnt alleen op uw navigatietoestel als het toestel is
verbonden met de ontvangerkabel van een draadloze camera.
Ga naar garmin.com/babycam als u een Garmin babyCam
camera wilt aanschaffen.
Selecteer Instellingen > babyCam en selecteer een
gekoppelde camera.
Energie-instellingen: Hiermee kunt u instellen hoe lang de
video op het scherm verschijnt.
Kantel video: Hiermee kunt u de video kantelen of spiegelen.
Uitlijning: Geeft het babyCam videobeeld weer zodat u de
camera kunt uitlijnen.
Herinnering achterbank controleren: Schakelt een
herinnering in om te controleren of er passagiers op de
achterbank zitten voordat u het voertuig verlaat.
Koppeling verwijderen: Verwijdert de gekoppelde camera.
Wijzig naam: Hiermee kunt u de naam van de gekoppelde
camera wijzigen.
Het beeld omkeren en spiegelen
Afhankelijk van de oriëntatie van de camera, kan het beeld op
uw navigatietoestel standaard omgekeerd of gespiegeld worden
weergegeven. U kunt het beeld verticaal kantelen of horizontaal
spiegelen om de weergave te corrigeren.
1 Selecteer Instellingen > babyCam.
2 Selecteer een camera in de lijst.
3 Selecteer Kantel video en selecteer vervolgens een optie.
Herinnering achterbank controleren
Een geluidssignaal en een waarschuwing op het scherm
herinneren u eraan om te controleren of er geen passagiers
meer in de wagen zitten voordat u uitstapt. Als u tijdens uw rit de
Het toestel aanpassen
babyCam videobeelden hebt bekeken, wordt ook het meest
recente camerabeeld weergegeven.
Onderhoud van het toestel
De camerasoftware bijwerken
Als u op uw navigatietoestel een update uitvoert, bevat de
update ook de meeste recente versie van de camerasoftware.
De volgende keer dat u uw navigatietoestel aansluit op de
ontvangerkabel, wordt uw camerasoftware draadloos bijgewerkt,
als er een camerasoftware-update beschikbaar is.
1 Werk uw navigatietoestel bij met de nieuwste softwareversie.
Ga naar garmin.com/express of raadpleeg de
gebruikershandleiding bij uw navigatietoestel voor meer
informatie over het bijwerken van uw navigatietoestel.
2 Controleer of de batterijen in de camera zijn geplaatst, of
controleer of de camera is aangesloten op een externe
voedingsbron.
3 Sluit het bijgewerkte navigatietoestel aan op de
ontvangerkabel en steek de stekker van de ontvangerkabel in
een werkend contactpunt in het voertuig.
Als een camera-update beschikbaar is, wordt deze vanaf uw
navigatietoestel verzonden naar uw camera en wordt op het
navigatietoestel een voortgangsbalk weergegeven.
Het toestel schoonmaken
LET OP
Reinig de lens niet met een droge doek. Door gebruik van een
droge doek kan de lens worden beschadigd.
Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die
de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
1 Veeg de behuizing van het toestel en de lens schoon met
een zachte doek die is bevochtigd met water of alcohol en
geen krassen achterlaat.
2 Veeg de behuizing droog en laat de lens drogen aan de
lucht.
Toestelinformatie
Specificaties
Ingangsspanning camera
Van 4,75 tot 5,25 V gelijkstroom
Batterijtype
Twee AA-batterijen (NiMH, alkaline of
lithium)
Temperatuurbereik camera
Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)
Temperatuurbereik ontvangerkabel
Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)
Ingangsspanning ontvangerkabel
Van 10 tot 24 V
Zekering ontvangerkabel
2 A, 250 V snelle zekering
Problemen oplossen
Ik ontvang geen videobeelden van de
camera op mijn navigatietoestel
• Vervang de batterijen in de camera (AA-batterijen plaatsen,
pagina 1).
• Koppel de camera en de ontvangerkabel handmatig (Een
Garmin babyCam camera koppelen met de ontvangerkabel,
pagina 5).
• Als u de optionele voertuigvoedingskabel gebruikt, controleer
dan of het contactpunt in de auto stroom geeft.
5
Het LED-lampje op de stekker van de voertuigvoedingskabel
gaat branden, als er stroom op staat.
Mijn camera blijft niet in de gewenste stand
staan
• Controleer of de knop, de vleugelschroeven en de ring met
schroefdraad goed vastzitten.
• Controleer of de vleugelschroef op het verbindingspunt
tussen steun en camera in de juiste richting is aangebracht,
zoals weergegeven in de installatie-afbeeldingen.
Als de vleugelschroef op de juiste wijze is aangebracht, grijpt
de vleugelschroef vast in het schroefgat in de andere kant
van de steun.
Wanneer moet ik de batterijen vervangen?
De batterijen kunnen bij dagelijks gebruik 3 tot 12 maanden
meegaan. De batterijduur is afhankelijk van verschillende
factoren, zoals de energie-instelling (babyCam instellingen,
pagina 5), het batterijtype en de omgevingstemperatuur.
Op uw navigatietoestel wordt een waarschuwing voor laag
energieniveau gegeven als de batterijen van de camera bijna
leeg zijn. U kunt deze opties ook gebruiken om handmatig te
controleren of de batterijen stroom geven.
• Controleer de batterijen met een externe batterijtester.
• Verwijder de batterijen uit de camera, wacht een paar
seconden en plaats ze terug in de camera.
Het rode voedingslampje brandt ongeveer twee seconden als
de camera voldoende voeding krijgt van de batterijen. Als het
lampje niet brandt of als het binnen een seconde weer
uitgaat, moet u de batterijen vervangen.
Ik kan niet zien of de camera aan of uit is
De camera staat aan als deze stroom krijgt van de batterijen of
via de optionele voertuigvoedingskabel. U kunt de camera niet
uitschakelen.
• Om energie te sparen brandt het voedingslampje op de
camera bij normaal gebruik niet.
• Wanneer u batterijen plaatst of de voertuigvoedingskabel
aansluit, brandt het rode voedingslampje kort om aan te
geven dat de camera stroom krijgt.
6
Problemen oplossen
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising