Garmin | DriveSmart™ 70LMT | User manual | Garmin DriveSmart™ 70LMT Brukerveiledning

Garmin DriveSmart™ 70LMT Brukerveiledning
Garmin DriveSmart™ 50/60/70
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
®
Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HD Radio™ og HD-logoen er varemerker for iBiquity Digital
Corporation. HD Radio-teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og utenlandske patenter. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Produktoppdateringer ................................................................. 1
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express .......... 1
Oversikt over enhetene ............................................................... 1
Garmin DriveSmart 50 – oversikt over enheten ..................... 1
Garmin DriveSmart 60 – oversikt over enheten ..................... 2
Garmin DriveSmart 70 – oversikt over enheten ..................... 2
Koble enheten til bilstrøm ........................................................... 2
Slå enheten av eller på ............................................................... 2
Innhente GPS-signaler ............................................................... 2
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 2
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 3
Justere volumet .......................................................................... 3
Aktivere automatisk volum ..................................................... 3
Bruke lydmikseren ................................................................. 3
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 3
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 3
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler ............................ 3
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll ........................................ 3
Navigere til destinasjonen............................................. 4
Ruter ........................................................................................... 4
Starte en rute .............................................................................. 4
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 4
Kjøre hjem .............................................................................. 4
Ruten på kartet ........................................................................... 4
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 4
Vise svinger og anvisninger ................................................... 4
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 4
Legge til en posisjon i ruten ........................................................ 5
Tilpasse ruten ............................................................................. 5
Foreta en omkjøring .................................................................... 5
Stoppe ruten ............................................................................... 5
Endre modus for ruteberegning .................................................. 5
Turplanlegger ..............................................................................5
Planlegge en tur ..................................................................... 5
Navigere til en lagret tur ......................................................... 5
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur ................ 5
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ....................... 5
Redigere og lagre den aktive ruten ........................................ 6
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ................. 6
Planlegge en tur ..................................................................... 6
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 6
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 6
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 6
Unngå bomveier ..................................................................... 6
Unngå bomringmerker ........................................................... 6
Unngå veielementer ............................................................... 6
Unngå miljøsoner ................................................................... 6
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 7
Navigere utenfor vei .................................................................... 7
Finne og lagre posisjoner.............................................. 7
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 7
Vise søkeresultater på kartet ...................................................... 7
Endre søkeområdet .................................................................... 7
Punkter av interesse ................................................................... 8
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 8
Søke i en kategori .................................................................. 8
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 8
Foursquare ............................................................................. 8
Søkeverktøy ................................................................................ 8
Finne en adresse ................................................................... 8
Finne et veikryss .................................................................... 8
Finne en by ............................................................................ 8
Innholdsfortegnelse
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 9
Vise posisjoner som nylig er funnet ............................................ 9
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 9
Finne forrige parkeringsplass ..................................................... 9
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 9
Finne nødtjenester og drivstoff .............................................. 9
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 9
Legge til en snarvei ..................................................................... 9
Fjerne en snarvei ................................................................... 9
Lagre posisjoner ......................................................................... 9
Lagre en posisjon ................................................................... 9
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 9
Redigere en lagret posisjon ................................................... 9
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 9
Slette en lagret posisjon ......................................................... 9
Bruke kartet .................................................................... 9
Kartverktøy ............................................................................... 10
Vise et kartverktøy ............................................................... 10
Aktivere kartverktøy ............................................................. 10
Lenger fremme ......................................................................... 10
Vise kommende posisjoner .................................................. 10
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 10
Tripinformasjon ......................................................................... 10
Vise tripdata på kartet .......................................................... 10
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 10
Vise triploggen ..................................................................... 10
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 10
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 11
Vise trafikk på kartet ............................................................ 11
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 11
Tilpasse kartet .......................................................................... 11
Tilpasse kartlagene .............................................................. 11
Endre kartdatafeltet .............................................................. 11
Endre perspektiv på kartet ................................................... 11
Trafikkdata .................................................................... 11
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 11
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 11
Om trafikkabonnementer .......................................................... 11
Vise trafikkabonnementer .................................................... 11
Legge til et abonnement ...................................................... 11
Aktivere trafikk .......................................................................... 12
Talekommando............................................................. 12
Angi aktiveringsfrasen .............................................................. 12
Aktivere talekommandoer ......................................................... 12
Tips for talekommandoer .......................................................... 12
Starte en rute ved bruk av talekommandoer ............................ 12
Dempe instruksjoner ................................................................. 12
Talekontroll ............................................................................... 12
Konfigurere talekontroll ........................................................ 12
Bruke talekontroll ................................................................. 12
Tips for talekontroll ............................................................... 12
Bluetooth tilkoblede funksjoner..................................12
Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link ..................... 12
Bluetooth Funksjonstatusikoner ............................................... 13
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten ................ 13
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten ........... 13
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten ............... 13
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple
enheten ................................................................................ 13
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android™ .................................................................................. 13
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon ......................................................................... 13
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android ................................................................................. 13
i
Smartphone Link ....................................................................... 14
Laste ned Smartphone Link ................................................. 14
Sende en posisjon fra telefonen til enheten ......................... 14
Garmin Live-tjenester ............................................................... 14
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 14
Smarte varsler .......................................................................... 14
Motta varsler ........................................................................ 14
Vise listen over varsler ......................................................... 14
Ringe med håndfri .................................................................... 15
Foreta et anrop .................................................................... 15
Motta et anrop ...................................................................... 15
Bruke anropsloggen ............................................................. 15
Bruke samtalealternativer .................................................... 15
Lagre et telefonnummer hjem .............................................. 15
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 15
Slette en paret telefon .............................................................. 15
Tillegg............................................................................ 19
Bruke programmene .................................................... 15
Indeks ............................................................................ 21
Vise hjelpefiler .......................................................................... 15
Søke i hjelpeemner .............................................................. 15
Vise værmeldingen ................................................................... 15
Vise været nærme en annen by ........................................... 15
Vise værradaren .................................................................. 15
Vise værvarsler .................................................................... 16
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 16
photoLive-trafikkameraer .......................................................... 16
Lagre et trafikkamera ........................................................... 16
Vise et trafikkamera ............................................................. 16
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 16
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 19
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 19
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 19
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 19
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 19
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 19
Sette inn minnekort for kart og data ......................................... 19
Databehandling ........................................................................ 19
Om minnekort ...................................................................... 19
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 19
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 19
Vise status for GPS-signal ........................................................ 20
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 20
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 20
Tilpasse enheten.......................................................... 16
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 16
Aktivere kart ......................................................................... 16
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 16
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 16
Angi en simulert posisjon ..................................................... 16
Innstillinger for ryggekamera .................................................... 16
Innstillinger for babyCam .......................................................... 17
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 17
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 17
Skjerminnstillinger ..................................................................... 17
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 17
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 17
Angi klokkeslett .................................................................... 17
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 17
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 17
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 17
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Spesifikasjoner ......................................................................... 18
Strømkabler .............................................................................. 18
Lade enheten ....................................................................... 18
Vedlikehold av enheten............................................... 18
Ta vare på enheten .................................................................. 18
Rengjøre enhetens utside .................................................... 18
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 18
Unngå tyveri ......................................................................... 18
Nullstille enheten ...................................................................... 18
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 18
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 18
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 18
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 18
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 18
Feilsøking...................................................................... 19
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 19
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 19
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Oppdatere kart og programvare på enheten (Oppdatere kart
og programvare med Garmin Express, side 1).
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Koble
enheten til bilstrøm, side 2).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 2).
• Justere volumet (Justere volumet, side 3) og skjermens
lysstyrke (Justere lysstyrken på skjermen, side 3).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 4).
7 Klikk på Legg til enhet.
8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge enheten din til i
Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for
enheten.
9 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Produktregistrering
®
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at
enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til
destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for
Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
Oversikt over enhetene
Garmin DriveSmart 50 – oversikt over enheten
®
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Av/på-knapp
USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering
6 Klikk på Legg til en enhet.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
Komme i gang
1
Garmin DriveSmart 60 – oversikt over enheten
2 Trykk braketten
3
4
5
Av/på-knapp
USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering
Garmin DriveSmart 70 – oversikt over enheten
6
mot sugekoppen
til den klikker på
plass.
Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken
bakover
mot frontruten.
Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.
Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.
Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Slå enheten av eller på
• Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble
enheten til strøm.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Av.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for
enheten.
Innhente GPS-signaler
Av/på-knapp
Mini-USB-port til strøm og data
Minnekortspor til kart og data
Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefonering
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
til USB-porten på enheten.
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.
på
statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Tiden det tar å
hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer,
inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte
navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor
lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten.
Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang
du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
Når
blir grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler og er
klar til å navigere.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
1 Koble strømkabelen for bil
2
Komme i gang
Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet
og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal,
side 20).
Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth
innstillinger (Innstillinger for Bluetooth, side 17).
®
Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ringe med
håndfri, side 15).
Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi
klokkeslett, side 17).
Batteriladenivå.
Koblet til Smartphone Link appen. Velg for å vise
informasjon om tilkoblet enhet og abonnement (Parkoble
telefonen og koble til Smartphone Link, side 12).
Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen,
side 15).
Bruke knappene på skjermen
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
1 Velg Volum > .
2 Velg Automatisk volum.
Bruke lydmikseren
Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike
lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop.
Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av
hovedvolumet.
1 Velg Volum.
2 Velg > Lydmikser.
3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle
varsler er tilgjengelige i alle områder.
Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og
gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding
og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil
retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir
røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du
forlater den enveiskjørte veien eller endrer kjøreretning.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (Motta
trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker, side 11).
Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar
en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.
Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler
Du kan slå av enkeltstående hørbare førervarsler. Den visuelle
varslingen vises selv om lydvarslingen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare
førervarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for fartseller rødlyskontroll.
• Sanntidsdata om fotobokser for rødt lys og sikkerhet er
tilgjengelig som et abonnement fra Garmin Live-tjenester ved
hjelp av Smartphone Link-appen (Garmin Live-tjenester,
side 14).
• Hvis du vil opprettholde en oppdatert database over
plasseringen av fotobokser for farts- eller rødlyskontroll, må
du ha et aktivt abonnement for å laste ned og lagre
fotoboksdata. Gå til garmin.com/speedcameras for å sjekke
tilgjengelighet og kompatibilitet eller for å kjøpe et
abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som
helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende
abonnement.
MERK: I noen områder inkluderer noen produktpakker
forhåndslastede data om fotobokser for rødt lys og hastighet
med oppdateringer uten abonnement.
3
• Du kan bruke Garmin Express programvaren (garmin.com
/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på
enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Ruten på kartet
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 5) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 6).
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 4).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 5).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 5).
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Starte en rute
Ruten uthevet på kartet.
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
posisjoner, side 7).
2 Velg en posisjon.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 5).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 4). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 5).
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 11).
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det
er tilgjengelig. En fargelagt linje
viser hvilket kjørefelt du skal
ligge i for svingen.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
4
Vise svinger og anvisninger
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
Navigere til destinasjonen
2 Velg
.
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 4).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 5).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 7).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 4).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 10).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
Navigere til destinasjonen
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > > Opprett tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
5
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerneplasseringen, velger du .
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg > Turinnstillinger.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 5).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 5).
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.
4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å
angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen,
bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot
slutten.
5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
6 Når du er ferdig, velger du Lagre.
Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet
som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og
destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare
en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan
påvirke den faktiske ankomsttiden.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 17).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
6
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker, side 11).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 17),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
Velg
Lagre.
4
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Navigere til destinasjonen
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 7).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 8).
Finne og lagre posisjoner
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 8).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 8).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 7).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 9).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 9).
®
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Vise søkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
fra posisjonssøkeresultatene.
1 Velg
Den nærmeste posisjonen i søkeresultatene vises på kartet.
angir posisjonen til andre søkeresultater.
2 Velg ett eller flere alternativer:
• Trykk og dra kartet for å se flere søkeresultater.
• Velg for å velge en annen posisjon.
• Hvis du vil se detaljer og ruter for valgt posisjon, velger du
posisjonsbeskrivelsen nederst på kartet.
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til valgt posisjon.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
7
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller på alle enhetsmodeller.
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Utforske et sted
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Foursquare
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
8
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Koble deg til Foursquare kontoen din
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
koble til Smartphone Link, side 12).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare® > Logg på.
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: for å søke i nærheten
av en annen by eller et annet område.
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærheten av: (Endre søkeområdet, side 7).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne og lagre posisjoner
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Bruke kartet
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 8).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 4) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
9
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 4).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 10).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 4).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 10).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 15).
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 11).
Vær: Viser værforholdene i området.
photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLiveabonnementet ditt (photoLive-trafikkameraer, side 16).
Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for
rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig
når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på
enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Linkappen (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 12).
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
Når
du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
3
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Lenger fremme
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
10
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den
kategorien, avkjørselen eller byen.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
Velg
Ferdig.
5
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 10).
På kartet velger du > Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 10).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
Bruke kartet
• Velg Nullstill maks. fart for å nullstille den maksimale
hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Trafikkdata
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle
enhetsmodeller. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere
og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Enheten må kunne motta oppdaterte trafikkdata for at du skal
unngå forsinkelser i trafikken.
• Hvis enheten har en trafikkmottaker, kan den motta
trafikkdata fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig.
• Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller LMT,
har en FM-trafikkmottaker.
Trafikkdata
• Produktmodeller som har navn som slutter med LMT-D eller
LMTHD, har en digital trafikkmottaker.
• Enheten må være koblet til bilstrøm med strømkabelen som
følger med, for at du skal kunne motta trafikkdata via
trafikkmottakeren.
• Enheten må være innen rekkevidde av trafikkdatasignalet for
at den skal kunne motta informasjon via trafikkmottakeren.
• Enheten kan motta trafikkinformasjon som en
abonnementstjeneste på Smartphone Link-appen.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Hvis enheten har en trafikkmottaker, kan den motta trafikkdata
fra en OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle
enhetsmodeller.
MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra
FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™ teknologi.
1 Kontroller at enheten har en trafikkmottaker.
• Produktmodeller som har navn som slutter med LT eller
LMT, har en FM-trafikkmottaker.
• Produktmodeller som har navn som slutter med LMT-D
eller LMTHD, har en digital trafikkmottaker.
2 Koble enheten til bilstrøm med strømkabelen som fulgte med
enheten (Koble enheten til bilstrøm, side 2).
Strømkabelen som fulgte med enheten, inkluderer en
antenne for trafikkmottakeren.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå
trafikkforsinkelser.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Tjenesten Oppdatert trafikk gir deg trafikkdata i sanntid.
1 Last ned Smartphone Link på en kompatibel telefon (Laste
ned Smartphone Link, side 14).
2 Abonner på tjeneste Oppdatert trafikk (Abonnere på Garmin
Live-tjenester, side 14).
3 Koble enheten til telefonen som kjører Smartphone Link
(Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12).
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
Velg Abonnementer > .
Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
1
2
3
4
11
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Talekontroll
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg Programmer > Talekommando > >
Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen, side 12).
2 Si Finn sted.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
4 Si linjenummeret.
5 Si Naviger.
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
12
Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der
Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll
kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må
konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke
Talekontrollfunksjonen.
Konfigurere talekontroll
Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers
stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.
1 Velg Programmer > Talekontroll.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for
hver talekontrollfrase.
MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises
på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med
samme betydning avhengig av hva du foretrekker.
Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen
du tok opp for funksjonen.
Bruke talekontroll
1 Si kommandoen du tok opp for Talekontroll-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en
kommando.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner. Enkelte funksjoner krever at du installerer
Smartphone Link-appen på smarttelefonen. Du finner mer
informasjon på garmin.com/smartphonelink.
Ringe med håndfri: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter
talekommandofunksjonen, kan du foreta anrop ved hjelp av
talekommandoer.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner
fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.
Foursquare sjekk inn: Gjør at du kan sjekke inn på Foursquare
posisjoner med navigasjonsenheten.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Garmin Live-tjenester: Gir abonnementsbaserte tjenester for å
kunne vise oppdaterte data på enheten, for eksempel
trafikkforhold, parkering, og avanserte værmeldinger.
Parkoble telefonen og koble til Smartphone
Link
Du må parkoble Garmin DriveSmart enheten med telefonen for
å kunne bruke Bluetooth funksjonene. Når enhetene er
parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på
og innenfor rekkevidde.
Noen funksjoner krever at du bruker Smartphone Link-appen.
Du kan koble til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen eller på et annet tidspunkt.
1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen (valgfritt).
Talekommando
2 Hold Garmin DriveSmart enheten og telefonen mindre enn
3 m (10 fot) fra hverandre.
3 Velg Innstillinger > Bluetooth, og merk av for Bluetooth på
Garmin DriveSmart enheten.
Velg
Søk etter enheter.
4
5 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
6 Velg OK på Garmin DriveSmart enheten.
Garmin DriveSmart enheten begynner å søke etter Bluetooth
enheter i nærheten, og en liste over Bluetooth enheter vises.
Det kan ta opptil et minutt før telefonen din vises i listen.
7 Velg telefonen fra listen, og velg OK.
8 Godta parkoblingen på telefonen.
9 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen (valgfritt).
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple enhet, vises
en sikkerhetskode på Garmin DriveSmart skjermen.
10 Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen
30 sekunder.
®
Bluetooth Funksjonstatusikoner
Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av de
parkoblede telefonene.
Velg Innstillinger > Bluetooth.
• Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet
for gjeldende telefon.
• Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for
gjeldende telefon.
Håndfri telefonering
Smartvarsler
Smartphone Link funksjoner og tjenester
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple
enheten
Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når
du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
bestemte funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten
Du må parkoble og koble til Garmin DriveSmart enheten med
telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med
telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang
du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du
angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskode.
1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra app-butikken på
telefonen.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskode vises på Garmin DriveSmart
enhetskjermen.
Angi
koden på telefonen.
3
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten
Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet
til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri
telefonering.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av ulike navn. vises i farger ved siden av navnet
på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for
Apple enheten
Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og
forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i blått ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Fjern merket for Smarttelefontjenester.
Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten
Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller
skjule kategorier.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i farger ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Velg Smarte varsler.
4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for
smarttelefonen med Android™
Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard
når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller
tilpasse visse funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon
Du må parkoble og koble til Garmin DriveSmart enheten med
telefonen din før du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen
med Android
Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli
koblet til andre funksjoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen.
3 Velg et alternativ:
• Fjern merket for Telefonsamtaler for å deaktivere håndfri
telefonering.
• Fjern merket for Smartphone Link for å deaktivere
Smartphone Link-data og smartvarsler.
• Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å
deaktivere bestemte appvarsler.
Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android
Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer
varsler som vises på Garmin DriveSmart enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
2 Velg .
13
3 Kontroller at det er merket av for Smartvarsler.
4 Velg Innstillinger fra Varsler-delen.
En liste med varselkategorier og apper vises.
5 Velg et alternativ:
• Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet
på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
• Velg for å legge til en app på listen.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester
(Garmin Live-tjenester, side 14).
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for
telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og
tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester
(Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link, side 12).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data
på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må installere Smartphone Link-appen på telefonen før du
kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start Smartphone Link-appen på telefonen (Parkoble
telefonen og koble til Smartphone Link, side 12).
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
14
Smarte varsler
Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise
varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger,
innkommende anrop og kalenderavtaler, på Garmin DriveSmart
enheten.
MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler
på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone
Link-appen. vises i farger i Bluetooth innstillingene når
smartvarsler er koblet til og aktivert (Bluetooth
Funksjonstatusikoner, side 13).
Motta varsler
LES DETTE
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før Garmin DriveSmart enheten kan motta varsler, må du koble
den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et
varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du
bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise
varsler.
MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i
kartverktøyet.
• Velg OK for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg Vis for å vise et varsel.
• Velg Vis > Spill for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Motta varsler mens du viser kartet
LES DETTE
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før Garmin DriveSmart enheten kan motta varsler, må du koble
den til smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten
av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du
er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.
• Hvis du vil avvise et varsel, velger du .
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg varselteksten for å vise et varsel.
• Velg Spill av melding for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Si Spill av melding for å lytte til meldingen ved hjelp av en
talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte
språket støtter talekommandofunksjonen og vises i
kartverktøyet.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Vise listen over varsler
Du kan vise en liste over alle aktive varsler.
1 Velg Programmer > Smarte varsler.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og
tidligere leste varsler vises i grått.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
• Velg for å lytte til et varsel.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det
imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det
er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen,
slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler
ved hjelp av enheten mens du er koblet til.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Bruke programmene
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 9).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi hjemmenr..
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til Garmin DriveSmart automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Slette en paret telefon
Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Bruke programmene
Vise hjelpefiler
Velg Programmer > Hjelp for å vise den fullstendige
brukerveiledningen.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Vise værmeldingen
Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen.
Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta
værdata (Parkoble telefonen og koble til Smartphone Link,
side 12). I enkelte områder kan produktmodeller som har en
digital trafikkmottaker, motta informasjon om været i området fra
et trådløst digitalt trafikksignal (Trafikkdata, side 11).
Værmeldinger er ikke tilgjengelige i alle områder.
1 Velg Programmer > Vær.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose
for de neste dagene.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
15
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
photoLive-trafikkameraer
photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på
hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du planlegger
å se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne
funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon
som kjører Smartphone Link (Smartphone Link, side 14).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (Lagre et
trafikkamera, side 16).
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg et kamera.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 17).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
16
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 11).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en
pause.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Innstillinger for ryggekamera
Innstillingene for ryggekameraet gjør det mulig å administrere
parkoblede Garmin ryggekameraer og kamerainnstillinger.
Denne menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er
Tilpasse enheten
koblet til en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner
detaljert informasjon om parkobling av kameraer og
kamerainnstillinger i brukerveiledningen for ryggekameraet. Gå
til garmin.com/backupcamera for å kjøpe et Garmin
ryggekamera.
Velg Innstillinger > Ryggekamera, og velg et parkoblet
kamera.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet. Du må
parkoble kameraet på nytt før du kan se bildene ved hjelp av
denne enheten og kabelen.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Veiledningslinjer: Viser eller skjuler veiledningslinjer og gjør det
mulig å justere plasseringen av veiledningslinjene.
Trafikkinnstillinger
Innstillinger for babyCam
Innstillinger for enheter og tid
babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede
Garmin babyCam™ kameraer og kamerainnstillinger. Denne
menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til
en mottakerkabel for trådløse kameraer. Du finner detaljert
informasjon om parkobling av kameraer og kamerainnstillinger i
brukerveiledningen for kameraet. Gå til garmin.com/babycam for
å kjøpe et Garmin babyCam kamera.
Velg Innstillinger > babyCam, og velg et parkoblet kamera.
Strøminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen
skal vises på skjermen.
Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller
speilvende det.
Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å
justere kameraet.
Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse
om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal
visning) eller landskap (horisontal visning).
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Tilpasse enheten
Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.
Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.
Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke
optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel
(Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 6).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
17
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
Spesifikasjoner
•
•
•
•
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Nullstille enheten
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Inngangseffekt
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for
hjem eller kontor.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Informasjon om enheten
Strømkabler
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp enheten fremover.
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
Lade enheten
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
sugekoppen.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket 90 grader mot klokken for å låse det.
Vedlikehold av enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen
og sikringen .
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil .
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
18
Informasjon om enheten
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm, side 2).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 16).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 18).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 17).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 17).
• Demp volumet (Justere volumet, side 3).
• Deaktiver trådløs Bluetooth teknologi (Deaktivere Bluetooth,
side 17).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 2).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på
datamaskinen.
Feilsøking
TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å
tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du
se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Tillegg
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD™ minnekort fra 4 til 32 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Oversikt over
enhetene, side 1).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 19).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
2 Åpne filleseren på datamaskinen.
3 Velg en fil.
4 Velg Rediger > Kopier.
19
5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
6 Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
Koble
kabelen fra datamaskinen.
2
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
20
Tillegg
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 11
3D-kartvisning 11
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 14
adresser, finne 8
aktiv kjørefeltveiledning 4
anrop 15
foreta 15
hjem 15
kontakter 15
logg 15
ringe 15
svare 15
anvisninger 4
automatisk volum, aktivere 3
av/på-knapp 1, 2
B
batteri
lade 2, 18, 19
maksimere 19
problemer 19
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 12, 15, 19
innstillinger 17
koble fra en enhet 15
Bluetooth-teknologi 13
administrere telefoner 13
deaktivere 17
deaktivere anrop 13
parkoble en telefon 12
bomstasjoner, unngå 6
brakett, fjerne 18
bredde- og lengdegrad 9
D
datamaskin, koble til 19
dempe, lyd 12
drivstoff, stasjoner 9
E
endre søkeområdet 7
enhets-ID 17
F
feilsøking 19
filer, overføre 19
finne posisjoner. 7 Se også posisjoner
adresser 8
byer 8
kategorier 8
koordinater 9
veikryss 8
fjerne brakett 18
fotobokser for hastighet 3
fotobokser ved trafikklys 3
Foursquare 8
førervarsler 3
G
Garmin Connect 12
Garmin Express, oppdatere programvare 1
Garmin Live-tjenester 14
abonnere 14
geocaching 9
gjeldende posisjon 9
gjenopprette innstillinger 18
GPS 2, 20
H
hjelp. 15 Se også produktsupport
hjem
kjøre 4
redigere posisjon 4
ringe 15
telefonnummer 15
Indeks
Hurtigsøk 8
Hvor er jeg? 9
håndfrie telefonsamtaler 13
I
ID-nummer 17
ikoner, statuslinje 2
innstillinger 16, 17
interessepunkter (POI) 8
K
kabler, strøm 18
kameraer 17
hastighet 3
rygge 16
rødt lys 3
kart 4, 9, 10, 16
datafelt 4, 10, 11
detaljnivå 16
kjøpe 20
lag 11
oppdatere 1
symboler 4
tema 16
verktøy 10
vise ruter 4
kartlag, tilpasse 11
kartvisning
2D 11
3D 11
kjøre hjem 4
kjøreanvisninger 4
knapper på skjermen 3
koble fra, enhet Bluetooth 15
koordinater 9
L
lade enheten 2, 18, 19
lagre, gjeldende posisjon 9
lagrede posisjoner 5
kategorier 9
redigere 9
slette 9
lenger fremme 10
tilpasse 10
Lisensavtaler for sluttbruker 17
lyd, nærhetspunkter 17
lysstyrke 3
M
manøverliste 4
microSD-kort 1, 2
minnekort 1, 2, 19
montere 19
minnekort, microSD 19
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 18
sugekopp 2, 18
myTrends, ruter 6
N
navigasjon 4, 8
innstillinger 16
utenfor vei 7
navigere utenfor vei 7
neste sving 4
nullstille
enhet 18
tripdata 10
nødtjenester 9
O
omkjøringer 5
oppdatere
kart 1
programvare 1
P
parkering, forrige plass 9
parkobling
koble fra 15
telefon 12, 19
posisjoner 8, 16
gjeldende 9
lagre 9
nylige treff 9
ringe 15
simulerte 16
steder 8
søke etter 7, 8
posisjoner som nylig er funnet 9
produktsupport 15
programvare
oppdatere 1
versjon 17
punkter av interesse (POI) 8
steder 8
R
redigere, lagrede turer 6
reisehistorikk 17
rengjøre berøringsskjermen 18
rengjøre enheten 18
ringe 15
ruter 4
beregne 5
beregningsmodus 6, 16
foreslåtte 6
legge til et punkt 5, 6
myTrends 6
starte 4
stoppe 5
tilpasse 5
vise på kartet 4
ryggekamera 16
S
satellittsignaler
innhente 2
vise 20
sikring, skifte 18
simulerte posisjoner 16
skjerm, lysstyrke 3
skjermbilder 17
skjerminnstillinger 17
slette
paret Bluetooth-enhet 15
turer 5
Smartphone Link 13, 14
deaktivere anrop 13
Garmin Live-tjenester 14
koble til 12, 13
snarveier
legge til 9
slette 9
spesifikasjoner 18
språk
stemme 17
tastatur 17
steder 8
strømkabel for bil 2
strømkabler 18
kjøretøy 2
skifte sikringen 18
sugekopp 18
svare på anrop 15
søkelinje 7
søvnmodus 2
T
ta vare på enheten 18
talegjenkjenning 12
talekommando 12
aktivere 12
aktiveringsfrase 12
navigere med 12
tips om bruk 12
talekontroll 12
tips 12
21
tastatur
layout 17
språk 17
telefon
koble fra 15
parkobling 12, 19
telefonbok 15
telefonsamtaler 15
dempe 15
ringe 15
svare 15
taleoppringning 15
tidsinnstillinger 17
tilbehør 20
tilpasse en rute 5
tilpasse enheten 16
trafikk 11, 12, 17
alternativ rute 6
hendelser 11
kameraer 16
kart 11
legge til abonnementer 11
mottaker 11
søke etter forsinkelser 11
trafikkameraer, vise 16
tripinformasjon 10
nullstille 10
vise 10
triplogg, vise 10
trådløst kamera 16, 17
turplanlegger 5, 6
redigere en tur 5
tilpasningspunkter 6
tyveri, unngå 18
U
unngåelser 6
bomstasjoner 6
deaktivere 7
område 7
slette 7
vei 7
veielementer 6
USB, koble fra 20
V
varsler 3, 13, 14
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 17
veiforhold, vær 16
veikryss, finne 8
verktøy, kart 10
volum
justere 3
tilpasse 3
vær 15
radar 15
veiforhold 16
22
Indeks
support.garmin.com
November 2018
190-01921-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising